Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti"

Transkriptio

1 Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen kuin käytät laitetta!

2

3 HUOMAUTUS Tässä dokumentaatiossa esitetyt tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat perusteellisen selvityksemme mukaan tällä hetkellä ajankohtaista tekniikan ja tieteen tasoa. Emme ole velvollisia uudistamaan tätä käsikirjaa säännöllisesti vastaamaan uusinta teknistä kehitystä tai toimittamaan asiakkaillemme lisäkappaleita, ajanmukaistettuja versioita jne. tästä käsikirjasta. Leica ei vastaa kunkin maan oikeusjärjestelmän sallimissa rajoissa tähän käsikirjaan sisältyvistä virheellisistä tiedoista, piirroksista tai teknisistä kuvista. Erityisesti Leica ei vastaa millään tavoin omaisuusvahingoista tai muista seurausvahingoista, jotka liittyvät tässä käsikirjassa annettujen ohjeiden tai muiden tietojen seuraamiseen. Tämän käsikirjan sisällöllisiä ja teknisiä tietoja, piirroksia, kuvia tai muuta informaatiota ei tule pitää tuotteittemme taattuina ominaisuuksina. Takaamme tuotteittemme ominaisuudet vain siten, kuin sopimuksessa meidän ja asiakkaamme välillä on määritelty. Leica pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tekniseen spesifikaatioon ja tuotantoprosessiin ilmoittamatta siitä etukäteen. Vain siten mahdollistuu jatkuva tekninen ja tuotantotekninen muutosprosessi. Tämän dokumentaation tekijänoikeudet on suojattu. Kaikki tätä dokumentaatiota koskevat oikeudet ovat Leica Biosystems Nussloch GmbH:n hallussa. Tekstin ja kuvien (myös niiden osien) monistaminen painamalla, valokopioimalla, mikrofilmille tallentamalla, web cam -menetelmällä tai muilla menetelmillä kaikki elektroniset järjestelmät ja mediat mukaan lukien edellyttää Leica Biosystems Nussloch GmbH:n nimenomaista etukäteistä kirjallista lupaa. Sarjanumero ja valmistusvuosi on merkitty tyyppikilpeen, joka on laitteen takana. Leica Biosystems Nussloch GmbH Julkaisija: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Saksa Puhelin: +49 (0) Faksi: +49 (0) Internet: Leica AutoStainer XL Automated slide stainer 3

4 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja Tekstissä esiintyvät symbolit ja Laitteen tarkoituksenmukainen / epätarkoituksenmukainen käyttö Laitteen käyttäjien pätevyys Turvallisuus Turvallisuusmääräykset Laitteen ominaisuudet Yleiskuva laitteen osat Toimituksen laajuus - Pakkausluettelo Tekniset tiedot Asennus Sijoituspaikkavaatimukset Liitännät Sähköliitäntä Vedenoton liitäntä Paristovarmistus - UPS (lisävaruste) Kaukohälytin (lisävaruste) Reagenssihöyryjen imujärjestelmä Lämpökammio Käyttö Ohjaustaulu Päävalikko Valikkokartta Ohjelman muokkaus Ohjelma-askelten syöttö Askeleiden poisto Tyhjän askeleen lisäys ohjelmaan Tyhjien askelten poisto ohjelmasta Ohjelman tallennus Ohjelman poisto Ohjelman kopiointi Ohjelman näyttö Ohjelman yhteensopivuuden tarkistus Säädettävät parametrit Lämpökammio Käyttöohje V /2012

5 Sisällysluettelo 5.7 Liike ylös ja alas (upotus) Näytelasitelineen liikeajat Värjäys Reagenssiastiat Huuhtelujärjestelmä Veden säästö Näytetelineiden täyttö Telineiden purku poistolokerosta Telineiden poisto muista asemista Värjäyksen keskeytys Näytelasitelineen käsittelyn keskeytys Puhdistus ja kunnossapito Laitteen puhdistus Huuhteluastiat Reagenssiastiat Näytelasitelineet Lämpökammio Vian etsintä Laitehäiriöt Lisätietoja ja varoituksia Värjäyksen aikana Ohjelmien muokkauksen aikana Laiteparametrien säädön aikana Takuu ja asiakaspalvelu LIITE Säädettävät parametrit LIITE Kulutustavarat ja lisävarusteet LIITE Yhteensopivat värjäysohjelmat Hakemisto Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 5

6 1. Tärkeitä tietoja Leica AutoStainer XL -käsikirjassa on seuraavia aiheita käsittelevät luvut: 1.1 Tekstissä esiintyvät symbolit ja niiden merkitys Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Luku 5 Luku 6 Luku 7 Luku 8 Liite 1 Liite 2 Liite 3 Hakemisto Käsikirjan rakenne sisältää kohdat: Sisällysluettelo Tärkeitä tietoja käsikirjasta. Turvallisuus Lue tämä luku ennen kuin yrität käyttää laitetta! Laitteen ominaisuudet Yleinen kuvaus Tekniset tiedot Asennus Sijoituspaikkavaatimukset Asennus Käyttö Ohjaus Valikkokartta Puhdistus ja kunnossapito Vianetsintä Takuu ja asiakaspalvelu Käyttäjän säädettävissä olevat parametrit Kulutustavarat ja lisävarusteet Yhteensopivat värjäysohjelmat (5) (Kuva 5) Varoitukset on painettu harmaalle taustalle ja merkitty varoituskolmiolla. Huomautukset, eli käyttäjälle tarkoitetut tärkeät tiedot on painettu harmaalle taustalle ja merkitty informaatiosymbolilla. Suluissa olevat numerot viittaavat kuvien numeroituihin kohtiin tai itse kuviin. Laitetyyppi: Kaikki tässä käyttöohjeessa esitetyt tiedot koskevat vain kansilehdelle merkittyä laitetyyppiä. Laitteen sarjanumero on merkitty tyyppikilpeen, joka on kiinnitetty laitteen takaseinään. Tarpeelliset tiedot: Laitetta koskevia tiedusteluja tehtäessä on mainittava: Laitetyyppi Sarjanumero 6 Käyttöohje V /2012

7 1. Tärkeitä tietoja Yleistä Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä laitteen käyttöturvallisuuteen ja kunnossapitoon liittyviä tietoja. Käyttöohje on olennainen laitteen osa. Se on luettava huolellisesti ja kokonaan läpi ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa ja sitä tulee aina säilyttää laitteen lähellä. Käyttöohjetta on täydennettävä tarvittavilta osin, jos käyttömaan vahinkoturvallisuutta tai ympäristönsuojelua koskevat määräykset tätä edellyttävät. Lue ja noudata ehdottomasti luvun 2 turvallisuusohjeita ja varoituksia, vaikka muiden Leica-laitteiden käyttö olisikin sinulle jo tuttua. 1.2 Laitteen tarkoituksenmukainen / epätarkoituksenmukainen käyttö 1.3 Laitteen käyttäjien pätevyys - AutoStainer XL on suunniteltu tuottamaan lääketieteen, biologian ja teollisuuden sovelluksissa tarvittavia värjäyksiä. - Laitetta saa käyttää vain tässä käsikirjassa esitettyjä ohjeita noudattaen. - Laitteen käyttö muulla tavoin on kielletty. - AutoStainer XL -laitetta saa käyttää ainoastaan koulutettu laboratoriohenkilökunta. - Laboratoriohenkilökunnan, jonka tehtäviin AutoStainer XL -laitteen käyttö kuuluu, on luettava tämä käsikirja huolellisesti ja tutustuttava laitteen kaikkiin teknisiin ominaisuuksiin ennen AutoStainer XL -laitteen käytön aloittamista. Laitteeseen saa asentaa ja laitteessa saa käyttää ainoastaan Leican hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia, jotta laitteen tai näytteiden vahingoittuminen vältettäisiin. Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 7

8 2. Turvallisuus 2.1 Turvallisuusmääräykset Tämä laite on rakennettu ja tarkastettu sähköisten mittaus-, ohjaus-, säätöja laboratoriolaitteiden turvamääräysten mukaisesti. Käyttäjän on noudatettava tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja varoituksia, jotta laite säilyttäisi alkuperäisen tilansa ja sen käyttö olisi vaaratonta. Kaikkia sovellettuja standardeja koskevat ajankohtaiset tiedot löytyvät CEvaatimustenmukaisuusvakuutuksesta Internetistä. Osoite: www. LeicaBiosystems.com 8 Käyttöohje V /2012

9 3. Laitteen ominaisuudet Yleinen kuvaus AutoStainer XL on kehitetty laajassa tutkimusohjelmassa, jonka tavoitteena oli luoda innovatiivinen, modernin laboratorion vaatimuksia vastaava värjäysautomaatti seuraavilla ominaisuuksilla: suuri käsittelykapasiteetti, joustavuus, turvallisuus. AutoStainer XL -laitteen suuri käsittelykapasiteetti perustuu innovatiiviseen näytelasitelineiden kuljetusmekanismiin, jossa 11 telinettä, joihin kuhunkin mahtuu 30 näytettä, on mahdollista täyttää jatkuvasti. AutoStainer XL -laitteen joustavuus sallii myös näytelasitelineiden samanaikaisen käsittelyn eri värjäysohjelmissa siten, että Papanicolau- ja hematoksyliini- / eosiinivärjäyksen voi tehdä kätevästi yhtä aikaa joutumatta ohjelmoimaan laitetta uudestaan tai vaihtamaan reagensseja. AutoStainer XL -laitteessa yhdistyvät ominaisuudet, jotka takaavat suuren joustavuuden, käyttömukavuuden ja ennen kaikkea, korkealuokkaisen värjäyksen. Näytteet voi kuivattaa nopeasti tuulettimella varustetussa lämpökammiossa, ja optimoidut huuhteluasemat poistavat ylimääräisen reagenssin nopeasti. Näytelasitelineet on suunniteltu minimoimaan reagenssien kulkeutuminen näytteiden mukana pisaroina asemasta toiseen, jotta reagensseja ei kontaminaation takia tarvitsisi vaihtaa ennenaikaisesti. AutoStainer XL -laitetta on turvallista käyttää, ja laitteeseen kuuluu integroitu reagenssihöyryjen imujärjestelmä. Käyttäjä ei käytännössä altistu höyryille lainkaan, koska näytelasitelineet syötetään ja puretaan ainutlaatuisessa kahden lokeron järjestelmässä. Ensiluokkainen joustavuus, huomattava kapasiteetti ja kyky korkealaatuiseen värjäykseen tekevät AutoStainer XL -laitteesta erinomaisen värjäyksen uuden standardin. Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 9

10 3. Laitteen ominaisuudet 3.1 Yleiskuva laitteen osat Kuva Käyttöohje V /2012

11 3. Laitteen ominaisuudet 21 Kuva Etupuoli 1. Kuljetusmekanismi 2. Huuhteluasemat 3. Lämpökammio 4. Ohjelmalehtiö 5. Syvennys ohjelmalehtiötä varten 6. ON/STOP -kytkin 7. Näyttö 8. Näppäinkenttä 9. LED-näytöt 10. Näytelasitelineen pidike 11. Kansi 12. Reagenssiastia 13. Täyttölokero 14. Täyttölokeron LED ja näppäin 15. Poistolokero 16. Uritettu kansi 17. Poistolokeron LED ja näppäin 18. Asemakartta aktiivihiilisuodattimen kannessa 19. Kannen tuki 20. Kansi Taustapuoli 21. Veden sisäänotto 22. Poistoletku 23. Sarjaliitäntä 24. Verkkolaite (elektroniikka) 25. Lämpökammion jännitteen valitsin 26. Pääkatkaisin (ON/OFF) 27. Verkkoliitosrasia 28. Säädettävät jalat 29. Verkkolaitteen virtakiskon jatkokaapeli 30. Verkkolaitteen tulopuoli 31. Tyyppikilpi, jossa jännitemerkinnät ja sarjanumero 32. Liitäntärasia kaukohälyttimelle, enint. 50 V 1 A 33. Liitäntä lisälaitteelle 34. Poistoilmaputki 35. Verkkolaitteen lähtöpuoli Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 11

12 3. Laitteen ominaisuudet 3.2 Toimituksen laajuus - Pakkausluettelo Laitteeseen saa asentaa ja laitteessa saa käyttää ainoastaan Leican hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia, jotta laitteen tai näytteiden vahingoittuminen vältettäisiin. Vakiotoimituksen laajuus: 1 Leica ST5010 -peruslaite ( V/50-60 Hz) 1 Varustesarja ( ): - 22 reagenssiallasta ja kantta huuhteluallasta objektilasitelinettä, metallia uurrettua kantta reagenssialtaille välikaapeli - verkko etähälytyspistoke letkunkiristin kulmaliitin letkulle V-suodatin 3/ Aktiivihiilisuodatin Suodattimen suojus Parafiinin keräysallas (lämmitys) (laitteessa) Värjäysprotokolla (kiinnitetty laitteeseen) Vedensyöttöletku ja tiiviste Tyhjennysletku Virtajohto USA-C-J Käyttöohje Leica Autostainer XL GE/EN (+ CD) käsikirja liitteenä, vain englanniksi (värjäysprotokollat jne.) 12 Käyttöohje V /2012

13 3. Laitteen ominaisuudet 3.3 Tekniset tiedot Objektilasien läpisyöttö:... vähintään 200 objektilasia tunnissa (riippuen valitusta ohjelmasta - enintään 600 objektilasia tunnissa) Täyttökapasiteetti: näytelasitelinettä Näytelasitelineen kapasiteetti: objektilasia Asemien kokonaismäärä: Reagenssiasemien kokonaismäärä:...vähintään 18 Reagenssiastioiden tilavuus: ml Huuhteluasemien lukumäärä:...enint. 5 Lämpökammio:... 1 Kammion lämpötila:... huoneen lämpötila tai 30 C - 65 C Inkubaatioajan säätö:... vähint. 0 s. ja enint. 99 min. 59 s. Täyttö- / purkuasema:... 1 kpl. molempia Pysyvän muistin kapasiteetti: ohjelmaa, joissa enintään 25 askelta kussakin Käyttölämpötila-alue: C - 35 C Suhteellinen ilmankosteus: %, tiivistymätön Mitat (L x S x K): cm x 67 cm x 51 cm Paino: kg Jännitteet: V V, 50 Hz - 60 Hz 230 V V, 50 Hz - 60 Hz Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 13

14 4. Asennus Tässä luvussa on neuvottu, kuinka laite asennetaan. Lisäksi laitteen komponentit on kuvattu yksityiskohtaisesti. Myös reagenssihöyryiltä suojaavan aktiivihiilisuodattimen vaihto on selostettu. 4.1 Sijoituspaikkavaatimukset AutoStainer XL -laite on sijoitettava tukevalle pöydälle, jonka vähimmäispituus on mm ja -syvyys 670 mm. Vesihanan ja viemärin on sijaittava enintään kolmen metrin päässä laitteesta. AutoStainer XL -laitteen verkkovirtavaatimukset ovat: 8 ampeeria: 110 volttia 4 ampeeria: 240 volttia Jännitteenvalitsin ja muut sisäiset komponentit on tehtaalla säädetty vastaamaan laitteen sijoitusmaan olosuhteita. Käyttäjä ei saa muuttaa jännitteenvalitsimen säätöä. 4.2 Liitännät Sähköliitäntä AutoStainer XL on liitettävä laboratoriovesihanaan, jossa on paineenrajoitin. Liitä verkkojohto verkkoliitosrasiaan ((28) sivulla 11). Liitä verkkolaitteen virtakiskon jatkokaapeli verkkolaitteen lähtöpuolelle ((30) sivulla 11) ja verkkolaitteen tulopuolelle ((32) sivulla 11). Katso kuvaa 10 sivulla Käyttöohje V /2012

15 Laitteen kytkeminen päälle: 4. Asennus 1. Liitä verkkopistoke verkkopistorasiaan, ja mikäli tarpeen, kytke verkkopistorasian virtakytkin asentoon ON. 2. Käännä ON/STOP -kytkin, joka on laitteen oikealla sivulla, asentoon STOP. 3. Käännä ON/OFF -kytkin laitteen takaseinällä asentoon ON. 4. Käännä ON/STOP -kytkin asentoon ON. Laitteesta kuuluu kolme lyhyttä peräkkäistä merkkiääntä ja Main Menu (päävalikko) eli päävalikko ilmestyy näyttöön. Kun laitetta ei käytetä, käännä ON/STOP -kytkin laitteen sivulla asentoon STOP. Laitteen takaseinän ON/OFF -kytkin tulee jättää asentoon ON Vedenoton liitäntä Laitetta ei saa koskaan käyttää ilman verkkolaitteen virtakiskon jatkokaapelia. Laitteen saa liittää ainoastaan maadoitettuun verkkopistorasiaan. Kiinnitä vedenottoletku laitteen takaseinän vesiliitäntään. Kierrä letkun toinen pää kiinni kylmävesihanaan. Letkussa on 3/4 tuuman BSP-liitin. Avaa hana hitaasti kokonaan. Varmista, että vedensuodatin on paikoillaan, kun asennat vedenottoletkun. Muutoin hana saattaa vuotaa. Poistoletku Liitä poistoletku laitteen takaseinän poistoliitäntään. Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 15

16 4. Asennus 4.3 Paristovarmistus - UPS (lisävaruste) Keskeytymätön virransyöttö (uninterruptable power supply, UPS) mahdollistaa objektilasien värjäyksen jatkumisen lyhyiden sähkökatkosten aikana. Pieni UPS-yksikkö voidaan liittää verkkolaitteen virtakiskon jatkokaapelin avulla kuvan 15 mallin mukaisesti. Käytettävän UPS-yksikön luokituksen tulisi olla 200 VA / 5 minuuttia. UPS ei pysty ylläpitämään lämpökammion lämmitystä. UPSin jännitemerkinnän täytyy vastata paikallista verkkojännitettä. Paikallinen kauppias voi suositella sopivaa UPSia. Kuva Käyttöohje V /2012

17 4. Asennus 4.4 Kaukohälytin (lisävaruste) 4.5 Reagenssihöyryjen imujärjestelmä 4.6 Lämpökammio Lisävarusteisiin kuuluva kaukohälytin on lukitusrele, joka on jännite-eristetty muusta laitteesta. Laitteen joutuessa hälytystilaan (paha vika laitteessa tai sähkökatko käsittelyohjelman aikana, kun laitteessa on UPS) hälytysvirtapiiri sulkeutuu, ja laite alkaa hälyttää. Jos haluat hälytyksen käynnistyvän myös sähkökatkon aikana, käytä paristolla varustettua kaukohälytintä. Varmista, että laite on vielä päällä eli ON ja paina mitä tahansa näppäintä keskeyttääksesi hälytysäänen. Jos sähkökatkos sattui ohjelman aikana, voi olla tarpeen kääntää laitteen sivussa oleva ON/STOP -kytkin ensin asentoon STOP ja sitten uudelleen asentoon ON. Kaukohälytin toimii sähkökatkoksen aikana vain, jos laitteeseen on kytketty paristovarmennusyksikkö. Yksityiskohtaisia neuvoja kaukohälyttimen kytkemiseen voi kysyä paikalliselta Leican edustajalta. Laitteeseen kytkettävän kaukohälyttimen luokituksen tulee olla alle 1 ampeeria ja enintään 50 volttia. Liitä kaukohälytin laitteen takaseinän hälytinliitosrasiaan käyttäen 6,25 mm:n fonopistoketta. Reagenssihöyryt imeytetään (keskivertokäytössä) kolmen kuukauden välein vaihdettavan aktiivihiilisuodattimen läpi. Kun haluat irrottaa suodattimen, nosta suodatinta peittävä levy pois paikoiltaan. Irrota suodatin hihnojen avulla kuten kuvassa 2. Sovita uusi suodatin ja kansi paikoilleen. Laita parafiininkeruuastia lämpökammion pohjalle. Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 17

18 5. Käyttö Johdanto Tässä luvussa on neuvottu, kuinka AutoStainer XL -laitetta käytetään. Luvussa on selostettu ohjaustaulun toimintonäppäinten ja näyttöjen käyttö, ohjelmien luonti ja muokkaus sekä näytelasien värjäys. AutoStainer XL -laitteen ainutlaatuiset ominaisuudet, joita ei ole muissa värjäysautomaateissa, on selvitetty erikseen. Näytetelineet täytetään ja poistetaan lokeron kautta, jolloin laitteen kantta ei tarvitse avata. Jos laite on valmis vastaanottamaan näytelasitelineen värjäykseen, Load(täytö)-LED loistaa. Täytön jälkeen täytyy painaa täyttönäppäintä, jotta laite aloittaisi käsittelyn. Samoin jos valmiiksi värjätty näytelasiteline on poistolokerossa, Exit(poisto)-LED loistaa. Poiston jälkeen poisto täytyy kuitata painamalla poistonäppäintä. Ohjelma voi päättyä mihin asemaan tahansa. Jos poistolokero ei ole ohjelman pääteaskel nestekidenäyttö ilmoittaa, mistä asemasta puretaan. Tässä tapauksessa näytelasitelineen poisto edellyttää kannen nostoa. AutoStainer XL voi vastaanottaa näytelasitelineen aina, kun Load LED on päällä ja käsitellä jopa 11 näytelasitelinettä samanaikaisesti. Kutakin telinettä voidaan värjätä millä tahansa 15 mahdollisesta ohjelmasta, mikäli vain tarpeelliset reagenssit ovat saatavilla ja valittu ohjelma sopii yhteen muiden jo käytössä olevien ohjelmien kanssa (ei päällekkäisiä ohjelmavaiheita). 18 Käyttöohje V /2012

19 5. Käyttö Ohjaus AutoStainer XL -laitetta ohjataan ohjaustaulun, LOAD(täytto)- ja UNLOAD (purku)-näppäimen ja niitä vastaavien LEDien sekä äänisignaalien avulla. 5.1 Ohjaustaulu Ohjaustaulussa on nestekidenäyttö, näppäinkenttä ja neljä LEDiä. Näyttö Nestekidenäytössä on neljä riviä ja taustavalo. Neljäs rivi on varattu tavallisesti toimintonäppäimiin [F1] - [F4] liittyville komennoille. Kursori vilkkuu sellaisten asetusten kohdalla, jotka ovat käyttäjän säädettävissä. Näppäinkenttä Kalvonäppäinkentässä on 4 toiminto- ja 4 nuolinäppäintä. Toimintonäppäimiin liittyvät toiminnot näkyvät niiden yläpuolella, näytön neljännellä rivillä. Nuolinäppäimet siirtävät kursoria nuolen näyttämään suuntaan. Nuolinäppäimillä myös valitaan lukuarvoja ja muita asetuksia. Liuottimet, terävät esineet ja liiallinen voiman käyttö voivat vahingoittaa näppäinkenttää. LED-näytöt Nuolinäppäinten alapuolelle sijoitetuilla neljällä LEDillä on seuraavat tehtävät. UNLOAD-LED (vilkkuu keltaisena) ilmoittaa, kun näyteteline on valmis poistettavaksi muusta asemasta kuin poistolokerosta. Värjäys-LED (keltainen) loistaa, kun värjäys on käynnissä. Hälytys-LED (punainen) ilmoittaa toimintohäiriöstä. Verkko-LED (vihreä) näyttää, että laitteessa on verkkojännite (sekä ON/OFF -kytkin että ON/STOP -kytkin ovat asennossa ON). Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 19

20 5. Käyttö LOAD- ja EXIT-näppäin ja -näyttö LOAD(täytto)- ja EXIT(poisto)-näppäin ja näppäimiä vastaavat LED-näytöt ovat täyttö- ja poistolokeron vieressä. Lisätietoja on sivuilla 32 ja 33. Akustiset signaalit Akustisia signaaleja on neljä: lyhyt yksittäinen ääni: liittyy näppäimen painallukseen; lyhyt kaksoisäänimerkki: väärän näppäimen painallus tai virheilmoitus; pitkä kaksoisäänimerkki: kehottaa käyttäjää poistamaan valmiin telineen; jatkuva ääni: toimintohäiriö. 5.2 Päävalikko Kun AutoStainer XL kytketään päälle eli ON/STOP -kytkin käännetään ONasentoon, seuraava päävalikko ilmestyy näyttöön ja laitteesta kuuluu kolme merkkiääntä. AutoStainer XL V2.0 Päävalikko Värjäys Muokkaus Säätö PC Laitteessa on seuraavat käyttötilat: Värjäys: objektilasien värjäys Muokkaus: ohjelmien luonti, näyttö tai muokkaus Laiteparametrien säätö: laiteparametrien, kuten lämpökam mion lämpötilan ja näy telasitelineen upotuskertojen lukumäärän reagenssiase maa kohti, asetus, näyttö ja muutto PC: vain huoltokäyttöön 20 Käyttöohje V /2012

21 5. Käyttö 5.3 Valikkokartta INSERT (Blank Step) Liitä (tyhjä askel) DELETE (all Steps) Poista (kaikki askeleet) BLANK (Steps removed) Tyhjä (askeleet poistettu) MORE Enemmän CHECK (Compatibility) Tarkista (yteensopivuus) SAFE PROGRAM Tallenna ohjelma STAIN Värjäys ABORT RACK Telineen keskeytys MAIN MENU Päävalikko SET STEP, STATION, TIME AND EXACT Aseta askel, asema, aika ja tarkka STAIN Värjäys EDIT Muokkaus SET UP Laiteparametrien säätö MORE Enemmän PC CONTROL PC:n ohjaus SELECT PROGRAM Valitse ohjelma LOAD Täytto EXIT Poisto UNLOAD Purku PAUSE Tauko SELECT PROGRAM Valitse ohjelma COPY Kopioi EDIT Muokkaus NEXT (Step) Seuraava (askel) ERASE (Step) (Poista) askel VIEW Näytä QUIT Poistu OVEN Lämpökammio DIPS (Agitation) Upotus (ravistus) Kuva 21 MAIN MENU Päävalikko Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 21

22 5. Käyttö 5.4 Ohjelman muokkaus AutoStainer XL:n pysyvään muistiin voi tallentaa 15 ohjelmaa numeroilla Ohjelmointi tehdään käyttämällä yksinkertaista valikkoihin perustuvaa järjestelmää, ja kaikki tarvittavat tiedot syötetään näppäinkentän kautta. Ohjelma koostuu 25 askeleesta, joista osan voi jättää tyhjäksi. Yhden askeleen ohjelmointia varten tarvitaan seuraavat tiedot: askeleen numero asema inkubaatioaika onko inkubaatioajan täytyttävä aivan tarkasti vai ei. Askelnumerot määräävät asemien käyttöjärjestyksen. Inkubaatioaika on aika, jonka teline on täysin upotettuna asemaan. Koska ajoituksen päällekkäisyys on mahdollista, kun laitteessa on useita telineitä, askeleet, jotka edellyttävät täsmällistä ajoitusta, merkitään ohjelmoitaessa tunnuksella tarkka (exact). Laite priorisoi tällaiset inkubaatioajat ja täyttää ne ± 1 sekunnin tarkkuudella. Telineet askelissa, joita ei ole ohjelmoitu tunnuksella tarkka pääsevät käsittelyyn heti, kun kuljetuskäsivarsi vapautuu. Ohjelmaa, jonka mukaan jotakin telinettä parhaillaan värjätään, ei voi muuttaa. Ohjelmointirakenteesta saa yleiskuvan sivun 20 valikkokartasta. 22 Käyttöohje V /2012

23 5. Käyttö Ohjelma-askelten syöttö 1. Paina [F2] Edit (muokkaus) päävalikossa. 2. Valitse ohjelmalle numero käyttäen tai -näppäintä. 3. Paina [F2] Edit. Näyttöön ilmestyvät ohjelman ensimmäisen askeleen otsikot: step: askelnumero, stn: aseman numero tai kuvaus, time: inkubaatioaika minuuteissa ja sekunneissa, exact: onko inkubaatioajan täsmällinen noudattaminen tärkeää vai ei. 4. Kun kursori on askelnumeron alla, voit siirtyä ja -näppäimen avulla askelten 1 ja 25 välillä. Vaihtoehtoisesti pääset siirtymään seuraavaan askeleeseen painamalla [F2] Next (seuraava). 5. Kun haluat syöttää ohjelmatietoja, siirrä kursori käyttäen näppäimiä ja oikean otsikon kohdalle. Selaa valikkoa tai muuta lukuarvoja käyttäen näppäimiä ja. Täydennä ohjelman yksityiskohdat ja käytä näppäimiä ja siirtyäksesi seuraavaan otsikkoon, kun yhden askeleen kaikki tiedot on syötetty valmiiksi. Kun inkubaatioajaksi on säädetty 00:00, jätetään kyseinen askel väliin. 6. Toista vaiheita 4 ja 5, kunnes ohjelma on valmis. Jos haluat, että valmis teline siirtyy poistolokeroon, ohjelmoi poistolokero viimeiseksi askeleeksi. 7. Tallenna ohjelma sivun 24 ohjeen mukaan. Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 23

24 5. Käyttö Askeleiden poisto Ohjelma-askeleen tiedot voi poistaa, jolloin askel jää tyhjäksi. 1. Valitse ohjelma sivun 22 ohjeen mukaan, vaiheet 1-3, 2. Valitse poistettava askel, kohta 4, sivu 22, 3. Paina [F3] Erase (poista). Askel jää tyhjäksi. Haluttaessa voit ohjelmoida askeleen uudelleen. 4. Tallenna ohjelma sivun 24 ohjeen mukaan Tyhjän askeleen lisäys ohjelmaan Tämän toiminnon avulla voi lisätä tyhjän askeleen olemassaolevaan ohjelmaan. 1. Valitse ohjelma, katso kohdat 1 ja 2 sivulla Paina [F2] Edit (muokkaus). 3. Valitse askelnumero uudelle (tyhjälle) askeleelle. 4. Paina [F1] More (enemmän). 5. Paina [F1] More. 6. Paina [F1] Insert (liitä). 7. Jos haluat jatkaa, paina [F1] Yes (kyllä). Tyhjä askel on lisätty kohdassa 3 valitun askelnumeron kohdalle. Tyhjää askelta seuraavat askeleet numeroidaan uudelleen. Askel 25 häviää, kun ohjelmaan lisätään tyhjä askel. 8. Jatka ohjelman muokkausta haluamallasi tavalla. 9. Tallenna ohjelma sivun 24 ohjeen mukaan. 24 Käyttöohje V /2012

25 5. Käyttö Tyhjien askelten poisto ohjelmasta Ohjelman tallennus Ohjelman poisto Tätä toimintoa käytetään poistamaan tyhjiä askelia ohjelmasta, jota on muokattu tyhjäämällä yksi tai useampi askel. Tyhjien askelten poiston jälkeen jäljelle jäävien askeleiden numerot muuttuvat, mutta järjestys säilyy. 1. Valitse ohjelma (kohdat 1 ja 2 sivulla 22). 2. Paina [F2] Edit (muokkaus). 3. Paina [F1] More (enemmän). 4. Paina [F1] More. 5. Paina [F3] Blank (tyhjä). 6. Jos haluat jatkaa, paina [F1] Yes (kyllä). Tyhjä askel poistetaan ja sitä seuraavat askeleet numeroidaan uudelleen. 7. Tallenna ohjelma sivun 24 ohjeen mukaan. Kun ohjelma on valmis, se tallennetaan pysyvästi seuraavasti: 1. Poistu Edit Program - eli ohjelman muokkaus -näytöstä painamalla [F4] Quit (poistu). Voit nyt joko tallentaa muokatun ohjelman [F1], poistua ohjelmasta tallentamatta tekemiäsi muutoksia [F2], tai jatkaa muokkausta [F4]. 2. Paina [F1] tallentaaksesi ohjelma, tai 3. Paina [F2] poistuaksesi ohjelmasta muuttamatta sitä, tai 4. Paina [F4] jatkaaksesi ohjelman muokkausta. Tätä toimintoa käytetään poistamaan kaikki ohjelman askeleet. 1. Valitse ohjelma (kohdat 1 ja 2 sivulla 22). 2. Paina [F2] Edit. 3. Paina [F1] More. 4. Paina [F1] More. 5. Paina [F2] Delete (poista). 6. Jos haluat jatkaa, paina [F1] Yes. 7. Tallentaaksesi ohjelman (jossa ei nyt ole yhtään askelta) noudata edellä annettua ohjetta. Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 25

26 5. Käyttö Ohjelman kopiointi Tämän toiminnon avulla voi kopioida ohjelman toisen ohjelmanumeron kohdalle. 1. Valitse kopioitava ohjelma (kohdat 1 ja 2, sivu 22) 2. Paina [F1] Copy (kopioi). Jos olet valinnut tyhjän ohjelman, laite ilmoittaa siitä. 3. Käytä näppäimiä ja valitaksesi ohjelman numero, johon kopioidaan. 4. Paina [F1] Copy. Jos valitun numeroinen ohjelma ei ole tyhjä, laite ilmoittaa siitä. Jos värjäys, jossa käytetään valittua ohjelmaa, on parhaillaan käynnissä, laite ei salli koipointia ja ilmoittaa tästä. Kopioinnin vahvistava ilmoitus näkyy hetken näytössä, jos kopiointi onnistuu. 5. Jos haluat kopioida ohjelman jonkin muun ohjelman numeron kohdalle, toista ohjeen kohtia 3 ja Paina [F4] Cancel (peruuta) lopettaaksesi kopiointi. 26 Käyttöohje V /2012

27 5. Käyttö Ohjelman näyttö Ohjelman saa nähtäväkseen seuraavalla tavalla: 1. Valitse ohjelma (kohdat 1 ja 2, sivu 22). 2. Paina [F3] View (näytä). Samanaikaisesti saa näkyviin enintään neljä askelta. Käytä näppäimiä ja saadaksesi muut askeleet näkyviin. 3. Paina [F4] palataksesi edelliseen näyttöön Ohjelman yhteensopivuuden tarkistus Tämän toiminnon avulla tarkistetaan, sopivatko kaksi ohjelmaa suoritettavaksi yhtäaikaisesti. Ohjelmia ei voi suorittaa samanaikaisesti, jos ne tarvitsevat samaa asemaa täsmälleen samalla hetkellä tai jos kumpaankin sisältyy samat kaksi asemaa, mutta päinvastaisessa järjestyksessä kuten seuraavassa esimerkissä: Program 1 Program 2 Asema 1 Asema 1 Asema 2 Asema 3 Asema 3 Asema 2 1. Valitse ohjelma (kohdat 1 ja 2, sivu 22). 2. Paina [F2] Edit (muokkaus). 3. Paina [F1] More (enemmän). 4. Paina [F2] Check (tarkista). 5. Käytä näppäimiä ja valitaksesi ohjelman, jonka yhteensopivuuden haluat tarkistaa. 6. Paina [F2] Check.- Laite tarkistaa yhteensopivuuden ja ilmoittaa, ovatko ohjelmat yhteensopivia vai eivät. 7. Jos ohjelmat eivät ole yhteensopivia, laite ilmoittaa syyn. Paina [F4] jatkaaksesi. 8. Toista vaiheita 5 ja 6 tarkistaaksesi yhteensopivuus muiden ohjelmien kanssa. Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 27

28 5. Käyttö 9. Paina [F4] palataksesi ohjelmaan, jonka valitsit kohdassa 1. Usein ohjelmien yhteensopimattomuuden aiheuttaa huuhteluasemien kohdentaminen. Siksi käyttäjä voi valita näiden asemien sijainnin. Liitteessä 3 on muutamia esimerkkejä yleisistä värjäysohjelmista, jotka ovat yhteensopivia. 28 Käyttöohje V /2012

29 5. Käyttö 5.5 Säädettävät parametrit 5.6 Lämpökammio AutoStainer XL -laitteessa on useita käyttäjän säädettävissä olevia parametrejä, jotka vaikuttavat laitteen toimintaan valitusta ohjelmasta riippumatta. Nämä ovat:. lämpökammion lämpötila;. näytelasitelineen upotuskertojen lukumäärä reagenssiasemassa;. upotusaika, eli koko upotusliikkeen kesto alusta loppuun;. telineen poistoaika, eli telineen asemasta poistamiseen tarvittava aika;. telineen tuontiaika, eli telineen asemaan laskemiseen tarvittava aika. Lämpökammion lämpötilan voi säätää välille C, tai valita asetukseksi ei lämmitystä eli OFF. Lämpökammio ylläpitää säädettyä lämpötilaa koko värjäysprosessin ajan riippumatta siitä, käytetäänkö sitä vai ei. Valittu lämpötila näkyy näytössä värjäyksen aikana. Lämpökammion asetuksen säätö, näyttö tai muutto: 1. Paina [F3] SetUp (säätö) päävalikossa. Voimassa oleva lämpökammion asetus näkyy näytön ensimmäisellä rivillä. Asetuksen muutto: 2. Paina [F1] Oven (lämpökammio). 3. Paina [F1] kytkeäksesi lämmityksen päälle, tai paina [F2] kytkeäksesi lämmitys pois päältä, tai käytä näppäimiä ja muuttaaksesi lämpökammion lämpötilaa. 4. Paina [F4] palataksesi SetUp-näyttöön. Uusi lämpökammion asetus näkyy nyt näytöllä. 5. Paina [F4] palataksesi päävalikkoon. Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 29

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0 myreader Käyttöohje Copyright 2005-2006 by HumanWare Limited, Christchurch, New Zealand. kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainen kopioiminen tai jakelu tai tietokantoihin taltiointi ilman HumanWare

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

Monitoimi- DVD-tallennin

Monitoimi- DVD-tallennin 4-156-864-11(2) Kopiointitilan valinta 8 DVDirect-esittely 22 Valmistelut kuvausta varten 29 Kopiointi Handycam -laitteelta 38 Monitoimi- DVD-tallennin Kopioiminen videolaitteilta 55 Kuvien kopiointi 60

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

Lenten Reborn PC-kortti

Lenten Reborn PC-kortti Lenten Reborn PC-kortti Versio Plus Käyttöopas 2007 Tuotemerkit Copyright 2004-2007 Lenten Technology Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Lenten, Lenten -logo ja muut Lentenin tuotemerkit ovat Lenten

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen.

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. MAS 101/102/111 Musiikkijärjestelmä Käyttöohje iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. Sisältö TurvallisuusohjeeT 3 Johdanto ja ominaisuudet 4 Suorituskykyinen Harman Kardon MAS -äänentoistojärjestelmä 4 Etulevyn

Lisätiedot

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc Käyttöopas w2228h w2448h/hc w2558hc HP:n tuotteita ja palveluja koskevat ainoat takuut on ilmoitettu kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa takuuilmoituksissa. Mikään tässä mainittu

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

Acer Aspire 2020 -Sarja. Käyttöohjekirja

Acer Aspire 2020 -Sarja. Käyttöohjekirja Acer Aspire 2020 -Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2004 Kaikki Oikeudet Pidätetään Acer Aspire 2020 -Sarjan Kannettavan Tietokoneen Käyttöohjekirja Julkaistu Ensimmäisen Kerran: Maalis 2004 Näihin

Lisätiedot

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta-

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Ohjauspaneelin toiminnot Ohjauspaneeli...4 Tietojen tallentaminen Valokuvan tai asiakirjan skannaaminen...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J925DW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR3XA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1)

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) Käsikirja Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) FI Käsikirjan käyttäminen Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikealla puolella olevaa painiketta.

Lisätiedot

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas 1 Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas Tallentava digisovitin satelliitti ja antenniverkkoon CONAX i Luku 1 3 1. Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 1.2 Esittely 3 1.2.1 Etupaneeli 4 1.2.2 Kaukosäädin 5 1.3 Mikä

Lisätiedot

TravelMate 4400-Sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 4400-Sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 4400-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. TravelMate 4400-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Maalis 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100 Multi-Track Linear PCM -tallennin Käyttöopas Kiitos, että ostit Multi-Track Linear PCM -tallentimen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti

Lisätiedot

DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA

DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA DVD 25 Power for the Digital Revolution Sisällys 3 Esittely ja terminologia 4 Ominaisuudet ja pakkauksen sisältö 5 Etulevyn säätimet 6 Etulevyn näyttö 7 Kauko-ohjain

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

TravelMate 2310-Sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 2310-Sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 2310-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. TravelMate 2310-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Maalis 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Onnea uuden soittimen omistajalle

Onnea uuden soittimen omistajalle SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE RSC-0920 Onnea uuden soittimen omistajalle Olitpa sitten vasta-alkaja tai jo pidemmälle soittoharrastuksessasi edennyt, on uusi instrumentti aina iloinen asia. Olemme tehneet

Lisätiedot