Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti"

Transkriptio

1 Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen kuin käytät laitetta!

2

3 HUOMAUTUS Tässä dokumentaatiossa esitetyt tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat perusteellisen selvityksemme mukaan tällä hetkellä ajankohtaista tekniikan ja tieteen tasoa. Emme ole velvollisia uudistamaan tätä käsikirjaa säännöllisesti vastaamaan uusinta teknistä kehitystä tai toimittamaan asiakkaillemme lisäkappaleita, ajanmukaistettuja versioita jne. tästä käsikirjasta. Leica ei vastaa kunkin maan oikeusjärjestelmän sallimissa rajoissa tähän käsikirjaan sisältyvistä virheellisistä tiedoista, piirroksista tai teknisistä kuvista. Erityisesti Leica ei vastaa millään tavoin omaisuusvahingoista tai muista seurausvahingoista, jotka liittyvät tässä käsikirjassa annettujen ohjeiden tai muiden tietojen seuraamiseen. Tämän käsikirjan sisällöllisiä ja teknisiä tietoja, piirroksia, kuvia tai muuta informaatiota ei tule pitää tuotteittemme taattuina ominaisuuksina. Takaamme tuotteittemme ominaisuudet vain siten, kuin sopimuksessa meidän ja asiakkaamme välillä on määritelty. Leica pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tekniseen spesifikaatioon ja tuotantoprosessiin ilmoittamatta siitä etukäteen. Vain siten mahdollistuu jatkuva tekninen ja tuotantotekninen muutosprosessi. Tämän dokumentaation tekijänoikeudet on suojattu. Kaikki tätä dokumentaatiota koskevat oikeudet ovat Leica Biosystems Nussloch GmbH:n hallussa. Tekstin ja kuvien (myös niiden osien) monistaminen painamalla, valokopioimalla, mikrofilmille tallentamalla, web cam -menetelmällä tai muilla menetelmillä kaikki elektroniset järjestelmät ja mediat mukaan lukien edellyttää Leica Biosystems Nussloch GmbH:n nimenomaista etukäteistä kirjallista lupaa. Sarjanumero ja valmistusvuosi on merkitty tyyppikilpeen, joka on laitteen takana. Leica Biosystems Nussloch GmbH Julkaisija: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Saksa Puhelin: +49 (0) Faksi: +49 (0) Internet: Leica AutoStainer XL Automated slide stainer 3

4 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja Tekstissä esiintyvät symbolit ja Laitteen tarkoituksenmukainen / epätarkoituksenmukainen käyttö Laitteen käyttäjien pätevyys Turvallisuus Turvallisuusmääräykset Laitteen ominaisuudet Yleiskuva laitteen osat Toimituksen laajuus - Pakkausluettelo Tekniset tiedot Asennus Sijoituspaikkavaatimukset Liitännät Sähköliitäntä Vedenoton liitäntä Paristovarmistus - UPS (lisävaruste) Kaukohälytin (lisävaruste) Reagenssihöyryjen imujärjestelmä Lämpökammio Käyttö Ohjaustaulu Päävalikko Valikkokartta Ohjelman muokkaus Ohjelma-askelten syöttö Askeleiden poisto Tyhjän askeleen lisäys ohjelmaan Tyhjien askelten poisto ohjelmasta Ohjelman tallennus Ohjelman poisto Ohjelman kopiointi Ohjelman näyttö Ohjelman yhteensopivuuden tarkistus Säädettävät parametrit Lämpökammio Käyttöohje V /2012

5 Sisällysluettelo 5.7 Liike ylös ja alas (upotus) Näytelasitelineen liikeajat Värjäys Reagenssiastiat Huuhtelujärjestelmä Veden säästö Näytetelineiden täyttö Telineiden purku poistolokerosta Telineiden poisto muista asemista Värjäyksen keskeytys Näytelasitelineen käsittelyn keskeytys Puhdistus ja kunnossapito Laitteen puhdistus Huuhteluastiat Reagenssiastiat Näytelasitelineet Lämpökammio Vian etsintä Laitehäiriöt Lisätietoja ja varoituksia Värjäyksen aikana Ohjelmien muokkauksen aikana Laiteparametrien säädön aikana Takuu ja asiakaspalvelu LIITE Säädettävät parametrit LIITE Kulutustavarat ja lisävarusteet LIITE Yhteensopivat värjäysohjelmat Hakemisto Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 5

6 1. Tärkeitä tietoja Leica AutoStainer XL -käsikirjassa on seuraavia aiheita käsittelevät luvut: 1.1 Tekstissä esiintyvät symbolit ja niiden merkitys Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Luku 5 Luku 6 Luku 7 Luku 8 Liite 1 Liite 2 Liite 3 Hakemisto Käsikirjan rakenne sisältää kohdat: Sisällysluettelo Tärkeitä tietoja käsikirjasta. Turvallisuus Lue tämä luku ennen kuin yrität käyttää laitetta! Laitteen ominaisuudet Yleinen kuvaus Tekniset tiedot Asennus Sijoituspaikkavaatimukset Asennus Käyttö Ohjaus Valikkokartta Puhdistus ja kunnossapito Vianetsintä Takuu ja asiakaspalvelu Käyttäjän säädettävissä olevat parametrit Kulutustavarat ja lisävarusteet Yhteensopivat värjäysohjelmat (5) (Kuva 5) Varoitukset on painettu harmaalle taustalle ja merkitty varoituskolmiolla. Huomautukset, eli käyttäjälle tarkoitetut tärkeät tiedot on painettu harmaalle taustalle ja merkitty informaatiosymbolilla. Suluissa olevat numerot viittaavat kuvien numeroituihin kohtiin tai itse kuviin. Laitetyyppi: Kaikki tässä käyttöohjeessa esitetyt tiedot koskevat vain kansilehdelle merkittyä laitetyyppiä. Laitteen sarjanumero on merkitty tyyppikilpeen, joka on kiinnitetty laitteen takaseinään. Tarpeelliset tiedot: Laitetta koskevia tiedusteluja tehtäessä on mainittava: Laitetyyppi Sarjanumero 6 Käyttöohje V /2012

7 1. Tärkeitä tietoja Yleistä Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä laitteen käyttöturvallisuuteen ja kunnossapitoon liittyviä tietoja. Käyttöohje on olennainen laitteen osa. Se on luettava huolellisesti ja kokonaan läpi ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa ja sitä tulee aina säilyttää laitteen lähellä. Käyttöohjetta on täydennettävä tarvittavilta osin, jos käyttömaan vahinkoturvallisuutta tai ympäristönsuojelua koskevat määräykset tätä edellyttävät. Lue ja noudata ehdottomasti luvun 2 turvallisuusohjeita ja varoituksia, vaikka muiden Leica-laitteiden käyttö olisikin sinulle jo tuttua. 1.2 Laitteen tarkoituksenmukainen / epätarkoituksenmukainen käyttö 1.3 Laitteen käyttäjien pätevyys - AutoStainer XL on suunniteltu tuottamaan lääketieteen, biologian ja teollisuuden sovelluksissa tarvittavia värjäyksiä. - Laitetta saa käyttää vain tässä käsikirjassa esitettyjä ohjeita noudattaen. - Laitteen käyttö muulla tavoin on kielletty. - AutoStainer XL -laitetta saa käyttää ainoastaan koulutettu laboratoriohenkilökunta. - Laboratoriohenkilökunnan, jonka tehtäviin AutoStainer XL -laitteen käyttö kuuluu, on luettava tämä käsikirja huolellisesti ja tutustuttava laitteen kaikkiin teknisiin ominaisuuksiin ennen AutoStainer XL -laitteen käytön aloittamista. Laitteeseen saa asentaa ja laitteessa saa käyttää ainoastaan Leican hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia, jotta laitteen tai näytteiden vahingoittuminen vältettäisiin. Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 7

8 2. Turvallisuus 2.1 Turvallisuusmääräykset Tämä laite on rakennettu ja tarkastettu sähköisten mittaus-, ohjaus-, säätöja laboratoriolaitteiden turvamääräysten mukaisesti. Käyttäjän on noudatettava tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja varoituksia, jotta laite säilyttäisi alkuperäisen tilansa ja sen käyttö olisi vaaratonta. Kaikkia sovellettuja standardeja koskevat ajankohtaiset tiedot löytyvät CEvaatimustenmukaisuusvakuutuksesta Internetistä. Osoite: www. LeicaBiosystems.com 8 Käyttöohje V /2012

9 3. Laitteen ominaisuudet Yleinen kuvaus AutoStainer XL on kehitetty laajassa tutkimusohjelmassa, jonka tavoitteena oli luoda innovatiivinen, modernin laboratorion vaatimuksia vastaava värjäysautomaatti seuraavilla ominaisuuksilla: suuri käsittelykapasiteetti, joustavuus, turvallisuus. AutoStainer XL -laitteen suuri käsittelykapasiteetti perustuu innovatiiviseen näytelasitelineiden kuljetusmekanismiin, jossa 11 telinettä, joihin kuhunkin mahtuu 30 näytettä, on mahdollista täyttää jatkuvasti. AutoStainer XL -laitteen joustavuus sallii myös näytelasitelineiden samanaikaisen käsittelyn eri värjäysohjelmissa siten, että Papanicolau- ja hematoksyliini- / eosiinivärjäyksen voi tehdä kätevästi yhtä aikaa joutumatta ohjelmoimaan laitetta uudestaan tai vaihtamaan reagensseja. AutoStainer XL -laitteessa yhdistyvät ominaisuudet, jotka takaavat suuren joustavuuden, käyttömukavuuden ja ennen kaikkea, korkealuokkaisen värjäyksen. Näytteet voi kuivattaa nopeasti tuulettimella varustetussa lämpökammiossa, ja optimoidut huuhteluasemat poistavat ylimääräisen reagenssin nopeasti. Näytelasitelineet on suunniteltu minimoimaan reagenssien kulkeutuminen näytteiden mukana pisaroina asemasta toiseen, jotta reagensseja ei kontaminaation takia tarvitsisi vaihtaa ennenaikaisesti. AutoStainer XL -laitetta on turvallista käyttää, ja laitteeseen kuuluu integroitu reagenssihöyryjen imujärjestelmä. Käyttäjä ei käytännössä altistu höyryille lainkaan, koska näytelasitelineet syötetään ja puretaan ainutlaatuisessa kahden lokeron järjestelmässä. Ensiluokkainen joustavuus, huomattava kapasiteetti ja kyky korkealaatuiseen värjäykseen tekevät AutoStainer XL -laitteesta erinomaisen värjäyksen uuden standardin. Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 9

10 3. Laitteen ominaisuudet 3.1 Yleiskuva laitteen osat Kuva Käyttöohje V /2012

11 3. Laitteen ominaisuudet 21 Kuva Etupuoli 1. Kuljetusmekanismi 2. Huuhteluasemat 3. Lämpökammio 4. Ohjelmalehtiö 5. Syvennys ohjelmalehtiötä varten 6. ON/STOP -kytkin 7. Näyttö 8. Näppäinkenttä 9. LED-näytöt 10. Näytelasitelineen pidike 11. Kansi 12. Reagenssiastia 13. Täyttölokero 14. Täyttölokeron LED ja näppäin 15. Poistolokero 16. Uritettu kansi 17. Poistolokeron LED ja näppäin 18. Asemakartta aktiivihiilisuodattimen kannessa 19. Kannen tuki 20. Kansi Taustapuoli 21. Veden sisäänotto 22. Poistoletku 23. Sarjaliitäntä 24. Verkkolaite (elektroniikka) 25. Lämpökammion jännitteen valitsin 26. Pääkatkaisin (ON/OFF) 27. Verkkoliitosrasia 28. Säädettävät jalat 29. Verkkolaitteen virtakiskon jatkokaapeli 30. Verkkolaitteen tulopuoli 31. Tyyppikilpi, jossa jännitemerkinnät ja sarjanumero 32. Liitäntärasia kaukohälyttimelle, enint. 50 V 1 A 33. Liitäntä lisälaitteelle 34. Poistoilmaputki 35. Verkkolaitteen lähtöpuoli Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 11

12 3. Laitteen ominaisuudet 3.2 Toimituksen laajuus - Pakkausluettelo Laitteeseen saa asentaa ja laitteessa saa käyttää ainoastaan Leican hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia, jotta laitteen tai näytteiden vahingoittuminen vältettäisiin. Vakiotoimituksen laajuus: 1 Leica ST5010 -peruslaite ( V/50-60 Hz) 1 Varustesarja ( ): - 22 reagenssiallasta ja kantta huuhteluallasta objektilasitelinettä, metallia uurrettua kantta reagenssialtaille välikaapeli - verkko etähälytyspistoke letkunkiristin kulmaliitin letkulle V-suodatin 3/ Aktiivihiilisuodatin Suodattimen suojus Parafiinin keräysallas (lämmitys) (laitteessa) Värjäysprotokolla (kiinnitetty laitteeseen) Vedensyöttöletku ja tiiviste Tyhjennysletku Virtajohto USA-C-J Käyttöohje Leica Autostainer XL GE/EN (+ CD) käsikirja liitteenä, vain englanniksi (värjäysprotokollat jne.) 12 Käyttöohje V /2012

13 3. Laitteen ominaisuudet 3.3 Tekniset tiedot Objektilasien läpisyöttö:... vähintään 200 objektilasia tunnissa (riippuen valitusta ohjelmasta - enintään 600 objektilasia tunnissa) Täyttökapasiteetti: näytelasitelinettä Näytelasitelineen kapasiteetti: objektilasia Asemien kokonaismäärä: Reagenssiasemien kokonaismäärä:...vähintään 18 Reagenssiastioiden tilavuus: ml Huuhteluasemien lukumäärä:...enint. 5 Lämpökammio:... 1 Kammion lämpötila:... huoneen lämpötila tai 30 C - 65 C Inkubaatioajan säätö:... vähint. 0 s. ja enint. 99 min. 59 s. Täyttö- / purkuasema:... 1 kpl. molempia Pysyvän muistin kapasiteetti: ohjelmaa, joissa enintään 25 askelta kussakin Käyttölämpötila-alue: C - 35 C Suhteellinen ilmankosteus: %, tiivistymätön Mitat (L x S x K): cm x 67 cm x 51 cm Paino: kg Jännitteet: V V, 50 Hz - 60 Hz 230 V V, 50 Hz - 60 Hz Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 13

14 4. Asennus Tässä luvussa on neuvottu, kuinka laite asennetaan. Lisäksi laitteen komponentit on kuvattu yksityiskohtaisesti. Myös reagenssihöyryiltä suojaavan aktiivihiilisuodattimen vaihto on selostettu. 4.1 Sijoituspaikkavaatimukset AutoStainer XL -laite on sijoitettava tukevalle pöydälle, jonka vähimmäispituus on mm ja -syvyys 670 mm. Vesihanan ja viemärin on sijaittava enintään kolmen metrin päässä laitteesta. AutoStainer XL -laitteen verkkovirtavaatimukset ovat: 8 ampeeria: 110 volttia 4 ampeeria: 240 volttia Jännitteenvalitsin ja muut sisäiset komponentit on tehtaalla säädetty vastaamaan laitteen sijoitusmaan olosuhteita. Käyttäjä ei saa muuttaa jännitteenvalitsimen säätöä. 4.2 Liitännät Sähköliitäntä AutoStainer XL on liitettävä laboratoriovesihanaan, jossa on paineenrajoitin. Liitä verkkojohto verkkoliitosrasiaan ((28) sivulla 11). Liitä verkkolaitteen virtakiskon jatkokaapeli verkkolaitteen lähtöpuolelle ((30) sivulla 11) ja verkkolaitteen tulopuolelle ((32) sivulla 11). Katso kuvaa 10 sivulla Käyttöohje V /2012

15 Laitteen kytkeminen päälle: 4. Asennus 1. Liitä verkkopistoke verkkopistorasiaan, ja mikäli tarpeen, kytke verkkopistorasian virtakytkin asentoon ON. 2. Käännä ON/STOP -kytkin, joka on laitteen oikealla sivulla, asentoon STOP. 3. Käännä ON/OFF -kytkin laitteen takaseinällä asentoon ON. 4. Käännä ON/STOP -kytkin asentoon ON. Laitteesta kuuluu kolme lyhyttä peräkkäistä merkkiääntä ja Main Menu (päävalikko) eli päävalikko ilmestyy näyttöön. Kun laitetta ei käytetä, käännä ON/STOP -kytkin laitteen sivulla asentoon STOP. Laitteen takaseinän ON/OFF -kytkin tulee jättää asentoon ON Vedenoton liitäntä Laitetta ei saa koskaan käyttää ilman verkkolaitteen virtakiskon jatkokaapelia. Laitteen saa liittää ainoastaan maadoitettuun verkkopistorasiaan. Kiinnitä vedenottoletku laitteen takaseinän vesiliitäntään. Kierrä letkun toinen pää kiinni kylmävesihanaan. Letkussa on 3/4 tuuman BSP-liitin. Avaa hana hitaasti kokonaan. Varmista, että vedensuodatin on paikoillaan, kun asennat vedenottoletkun. Muutoin hana saattaa vuotaa. Poistoletku Liitä poistoletku laitteen takaseinän poistoliitäntään. Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 15

16 4. Asennus 4.3 Paristovarmistus - UPS (lisävaruste) Keskeytymätön virransyöttö (uninterruptable power supply, UPS) mahdollistaa objektilasien värjäyksen jatkumisen lyhyiden sähkökatkosten aikana. Pieni UPS-yksikkö voidaan liittää verkkolaitteen virtakiskon jatkokaapelin avulla kuvan 15 mallin mukaisesti. Käytettävän UPS-yksikön luokituksen tulisi olla 200 VA / 5 minuuttia. UPS ei pysty ylläpitämään lämpökammion lämmitystä. UPSin jännitemerkinnän täytyy vastata paikallista verkkojännitettä. Paikallinen kauppias voi suositella sopivaa UPSia. Kuva Käyttöohje V /2012

17 4. Asennus 4.4 Kaukohälytin (lisävaruste) 4.5 Reagenssihöyryjen imujärjestelmä 4.6 Lämpökammio Lisävarusteisiin kuuluva kaukohälytin on lukitusrele, joka on jännite-eristetty muusta laitteesta. Laitteen joutuessa hälytystilaan (paha vika laitteessa tai sähkökatko käsittelyohjelman aikana, kun laitteessa on UPS) hälytysvirtapiiri sulkeutuu, ja laite alkaa hälyttää. Jos haluat hälytyksen käynnistyvän myös sähkökatkon aikana, käytä paristolla varustettua kaukohälytintä. Varmista, että laite on vielä päällä eli ON ja paina mitä tahansa näppäintä keskeyttääksesi hälytysäänen. Jos sähkökatkos sattui ohjelman aikana, voi olla tarpeen kääntää laitteen sivussa oleva ON/STOP -kytkin ensin asentoon STOP ja sitten uudelleen asentoon ON. Kaukohälytin toimii sähkökatkoksen aikana vain, jos laitteeseen on kytketty paristovarmennusyksikkö. Yksityiskohtaisia neuvoja kaukohälyttimen kytkemiseen voi kysyä paikalliselta Leican edustajalta. Laitteeseen kytkettävän kaukohälyttimen luokituksen tulee olla alle 1 ampeeria ja enintään 50 volttia. Liitä kaukohälytin laitteen takaseinän hälytinliitosrasiaan käyttäen 6,25 mm:n fonopistoketta. Reagenssihöyryt imeytetään (keskivertokäytössä) kolmen kuukauden välein vaihdettavan aktiivihiilisuodattimen läpi. Kun haluat irrottaa suodattimen, nosta suodatinta peittävä levy pois paikoiltaan. Irrota suodatin hihnojen avulla kuten kuvassa 2. Sovita uusi suodatin ja kansi paikoilleen. Laita parafiininkeruuastia lämpökammion pohjalle. Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 17

18 5. Käyttö Johdanto Tässä luvussa on neuvottu, kuinka AutoStainer XL -laitetta käytetään. Luvussa on selostettu ohjaustaulun toimintonäppäinten ja näyttöjen käyttö, ohjelmien luonti ja muokkaus sekä näytelasien värjäys. AutoStainer XL -laitteen ainutlaatuiset ominaisuudet, joita ei ole muissa värjäysautomaateissa, on selvitetty erikseen. Näytetelineet täytetään ja poistetaan lokeron kautta, jolloin laitteen kantta ei tarvitse avata. Jos laite on valmis vastaanottamaan näytelasitelineen värjäykseen, Load(täytö)-LED loistaa. Täytön jälkeen täytyy painaa täyttönäppäintä, jotta laite aloittaisi käsittelyn. Samoin jos valmiiksi värjätty näytelasiteline on poistolokerossa, Exit(poisto)-LED loistaa. Poiston jälkeen poisto täytyy kuitata painamalla poistonäppäintä. Ohjelma voi päättyä mihin asemaan tahansa. Jos poistolokero ei ole ohjelman pääteaskel nestekidenäyttö ilmoittaa, mistä asemasta puretaan. Tässä tapauksessa näytelasitelineen poisto edellyttää kannen nostoa. AutoStainer XL voi vastaanottaa näytelasitelineen aina, kun Load LED on päällä ja käsitellä jopa 11 näytelasitelinettä samanaikaisesti. Kutakin telinettä voidaan värjätä millä tahansa 15 mahdollisesta ohjelmasta, mikäli vain tarpeelliset reagenssit ovat saatavilla ja valittu ohjelma sopii yhteen muiden jo käytössä olevien ohjelmien kanssa (ei päällekkäisiä ohjelmavaiheita). 18 Käyttöohje V /2012

19 5. Käyttö Ohjaus AutoStainer XL -laitetta ohjataan ohjaustaulun, LOAD(täytto)- ja UNLOAD (purku)-näppäimen ja niitä vastaavien LEDien sekä äänisignaalien avulla. 5.1 Ohjaustaulu Ohjaustaulussa on nestekidenäyttö, näppäinkenttä ja neljä LEDiä. Näyttö Nestekidenäytössä on neljä riviä ja taustavalo. Neljäs rivi on varattu tavallisesti toimintonäppäimiin [F1] - [F4] liittyville komennoille. Kursori vilkkuu sellaisten asetusten kohdalla, jotka ovat käyttäjän säädettävissä. Näppäinkenttä Kalvonäppäinkentässä on 4 toiminto- ja 4 nuolinäppäintä. Toimintonäppäimiin liittyvät toiminnot näkyvät niiden yläpuolella, näytön neljännellä rivillä. Nuolinäppäimet siirtävät kursoria nuolen näyttämään suuntaan. Nuolinäppäimillä myös valitaan lukuarvoja ja muita asetuksia. Liuottimet, terävät esineet ja liiallinen voiman käyttö voivat vahingoittaa näppäinkenttää. LED-näytöt Nuolinäppäinten alapuolelle sijoitetuilla neljällä LEDillä on seuraavat tehtävät. UNLOAD-LED (vilkkuu keltaisena) ilmoittaa, kun näyteteline on valmis poistettavaksi muusta asemasta kuin poistolokerosta. Värjäys-LED (keltainen) loistaa, kun värjäys on käynnissä. Hälytys-LED (punainen) ilmoittaa toimintohäiriöstä. Verkko-LED (vihreä) näyttää, että laitteessa on verkkojännite (sekä ON/OFF -kytkin että ON/STOP -kytkin ovat asennossa ON). Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 19

20 5. Käyttö LOAD- ja EXIT-näppäin ja -näyttö LOAD(täytto)- ja EXIT(poisto)-näppäin ja näppäimiä vastaavat LED-näytöt ovat täyttö- ja poistolokeron vieressä. Lisätietoja on sivuilla 32 ja 33. Akustiset signaalit Akustisia signaaleja on neljä: lyhyt yksittäinen ääni: liittyy näppäimen painallukseen; lyhyt kaksoisäänimerkki: väärän näppäimen painallus tai virheilmoitus; pitkä kaksoisäänimerkki: kehottaa käyttäjää poistamaan valmiin telineen; jatkuva ääni: toimintohäiriö. 5.2 Päävalikko Kun AutoStainer XL kytketään päälle eli ON/STOP -kytkin käännetään ONasentoon, seuraava päävalikko ilmestyy näyttöön ja laitteesta kuuluu kolme merkkiääntä. AutoStainer XL V2.0 Päävalikko Värjäys Muokkaus Säätö PC Laitteessa on seuraavat käyttötilat: Värjäys: objektilasien värjäys Muokkaus: ohjelmien luonti, näyttö tai muokkaus Laiteparametrien säätö: laiteparametrien, kuten lämpökam mion lämpötilan ja näy telasitelineen upotuskertojen lukumäärän reagenssiase maa kohti, asetus, näyttö ja muutto PC: vain huoltokäyttöön 20 Käyttöohje V /2012

21 5. Käyttö 5.3 Valikkokartta INSERT (Blank Step) Liitä (tyhjä askel) DELETE (all Steps) Poista (kaikki askeleet) BLANK (Steps removed) Tyhjä (askeleet poistettu) MORE Enemmän CHECK (Compatibility) Tarkista (yteensopivuus) SAFE PROGRAM Tallenna ohjelma STAIN Värjäys ABORT RACK Telineen keskeytys MAIN MENU Päävalikko SET STEP, STATION, TIME AND EXACT Aseta askel, asema, aika ja tarkka STAIN Värjäys EDIT Muokkaus SET UP Laiteparametrien säätö MORE Enemmän PC CONTROL PC:n ohjaus SELECT PROGRAM Valitse ohjelma LOAD Täytto EXIT Poisto UNLOAD Purku PAUSE Tauko SELECT PROGRAM Valitse ohjelma COPY Kopioi EDIT Muokkaus NEXT (Step) Seuraava (askel) ERASE (Step) (Poista) askel VIEW Näytä QUIT Poistu OVEN Lämpökammio DIPS (Agitation) Upotus (ravistus) Kuva 21 MAIN MENU Päävalikko Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 21

22 5. Käyttö 5.4 Ohjelman muokkaus AutoStainer XL:n pysyvään muistiin voi tallentaa 15 ohjelmaa numeroilla Ohjelmointi tehdään käyttämällä yksinkertaista valikkoihin perustuvaa järjestelmää, ja kaikki tarvittavat tiedot syötetään näppäinkentän kautta. Ohjelma koostuu 25 askeleesta, joista osan voi jättää tyhjäksi. Yhden askeleen ohjelmointia varten tarvitaan seuraavat tiedot: askeleen numero asema inkubaatioaika onko inkubaatioajan täytyttävä aivan tarkasti vai ei. Askelnumerot määräävät asemien käyttöjärjestyksen. Inkubaatioaika on aika, jonka teline on täysin upotettuna asemaan. Koska ajoituksen päällekkäisyys on mahdollista, kun laitteessa on useita telineitä, askeleet, jotka edellyttävät täsmällistä ajoitusta, merkitään ohjelmoitaessa tunnuksella tarkka (exact). Laite priorisoi tällaiset inkubaatioajat ja täyttää ne ± 1 sekunnin tarkkuudella. Telineet askelissa, joita ei ole ohjelmoitu tunnuksella tarkka pääsevät käsittelyyn heti, kun kuljetuskäsivarsi vapautuu. Ohjelmaa, jonka mukaan jotakin telinettä parhaillaan värjätään, ei voi muuttaa. Ohjelmointirakenteesta saa yleiskuvan sivun 20 valikkokartasta. 22 Käyttöohje V /2012

23 5. Käyttö Ohjelma-askelten syöttö 1. Paina [F2] Edit (muokkaus) päävalikossa. 2. Valitse ohjelmalle numero käyttäen tai -näppäintä. 3. Paina [F2] Edit. Näyttöön ilmestyvät ohjelman ensimmäisen askeleen otsikot: step: askelnumero, stn: aseman numero tai kuvaus, time: inkubaatioaika minuuteissa ja sekunneissa, exact: onko inkubaatioajan täsmällinen noudattaminen tärkeää vai ei. 4. Kun kursori on askelnumeron alla, voit siirtyä ja -näppäimen avulla askelten 1 ja 25 välillä. Vaihtoehtoisesti pääset siirtymään seuraavaan askeleeseen painamalla [F2] Next (seuraava). 5. Kun haluat syöttää ohjelmatietoja, siirrä kursori käyttäen näppäimiä ja oikean otsikon kohdalle. Selaa valikkoa tai muuta lukuarvoja käyttäen näppäimiä ja. Täydennä ohjelman yksityiskohdat ja käytä näppäimiä ja siirtyäksesi seuraavaan otsikkoon, kun yhden askeleen kaikki tiedot on syötetty valmiiksi. Kun inkubaatioajaksi on säädetty 00:00, jätetään kyseinen askel väliin. 6. Toista vaiheita 4 ja 5, kunnes ohjelma on valmis. Jos haluat, että valmis teline siirtyy poistolokeroon, ohjelmoi poistolokero viimeiseksi askeleeksi. 7. Tallenna ohjelma sivun 24 ohjeen mukaan. Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 23

24 5. Käyttö Askeleiden poisto Ohjelma-askeleen tiedot voi poistaa, jolloin askel jää tyhjäksi. 1. Valitse ohjelma sivun 22 ohjeen mukaan, vaiheet 1-3, 2. Valitse poistettava askel, kohta 4, sivu 22, 3. Paina [F3] Erase (poista). Askel jää tyhjäksi. Haluttaessa voit ohjelmoida askeleen uudelleen. 4. Tallenna ohjelma sivun 24 ohjeen mukaan Tyhjän askeleen lisäys ohjelmaan Tämän toiminnon avulla voi lisätä tyhjän askeleen olemassaolevaan ohjelmaan. 1. Valitse ohjelma, katso kohdat 1 ja 2 sivulla Paina [F2] Edit (muokkaus). 3. Valitse askelnumero uudelle (tyhjälle) askeleelle. 4. Paina [F1] More (enemmän). 5. Paina [F1] More. 6. Paina [F1] Insert (liitä). 7. Jos haluat jatkaa, paina [F1] Yes (kyllä). Tyhjä askel on lisätty kohdassa 3 valitun askelnumeron kohdalle. Tyhjää askelta seuraavat askeleet numeroidaan uudelleen. Askel 25 häviää, kun ohjelmaan lisätään tyhjä askel. 8. Jatka ohjelman muokkausta haluamallasi tavalla. 9. Tallenna ohjelma sivun 24 ohjeen mukaan. 24 Käyttöohje V /2012

25 5. Käyttö Tyhjien askelten poisto ohjelmasta Ohjelman tallennus Ohjelman poisto Tätä toimintoa käytetään poistamaan tyhjiä askelia ohjelmasta, jota on muokattu tyhjäämällä yksi tai useampi askel. Tyhjien askelten poiston jälkeen jäljelle jäävien askeleiden numerot muuttuvat, mutta järjestys säilyy. 1. Valitse ohjelma (kohdat 1 ja 2 sivulla 22). 2. Paina [F2] Edit (muokkaus). 3. Paina [F1] More (enemmän). 4. Paina [F1] More. 5. Paina [F3] Blank (tyhjä). 6. Jos haluat jatkaa, paina [F1] Yes (kyllä). Tyhjä askel poistetaan ja sitä seuraavat askeleet numeroidaan uudelleen. 7. Tallenna ohjelma sivun 24 ohjeen mukaan. Kun ohjelma on valmis, se tallennetaan pysyvästi seuraavasti: 1. Poistu Edit Program - eli ohjelman muokkaus -näytöstä painamalla [F4] Quit (poistu). Voit nyt joko tallentaa muokatun ohjelman [F1], poistua ohjelmasta tallentamatta tekemiäsi muutoksia [F2], tai jatkaa muokkausta [F4]. 2. Paina [F1] tallentaaksesi ohjelma, tai 3. Paina [F2] poistuaksesi ohjelmasta muuttamatta sitä, tai 4. Paina [F4] jatkaaksesi ohjelman muokkausta. Tätä toimintoa käytetään poistamaan kaikki ohjelman askeleet. 1. Valitse ohjelma (kohdat 1 ja 2 sivulla 22). 2. Paina [F2] Edit. 3. Paina [F1] More. 4. Paina [F1] More. 5. Paina [F2] Delete (poista). 6. Jos haluat jatkaa, paina [F1] Yes. 7. Tallentaaksesi ohjelman (jossa ei nyt ole yhtään askelta) noudata edellä annettua ohjetta. Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 25

26 5. Käyttö Ohjelman kopiointi Tämän toiminnon avulla voi kopioida ohjelman toisen ohjelmanumeron kohdalle. 1. Valitse kopioitava ohjelma (kohdat 1 ja 2, sivu 22) 2. Paina [F1] Copy (kopioi). Jos olet valinnut tyhjän ohjelman, laite ilmoittaa siitä. 3. Käytä näppäimiä ja valitaksesi ohjelman numero, johon kopioidaan. 4. Paina [F1] Copy. Jos valitun numeroinen ohjelma ei ole tyhjä, laite ilmoittaa siitä. Jos värjäys, jossa käytetään valittua ohjelmaa, on parhaillaan käynnissä, laite ei salli koipointia ja ilmoittaa tästä. Kopioinnin vahvistava ilmoitus näkyy hetken näytössä, jos kopiointi onnistuu. 5. Jos haluat kopioida ohjelman jonkin muun ohjelman numeron kohdalle, toista ohjeen kohtia 3 ja Paina [F4] Cancel (peruuta) lopettaaksesi kopiointi. 26 Käyttöohje V /2012

27 5. Käyttö Ohjelman näyttö Ohjelman saa nähtäväkseen seuraavalla tavalla: 1. Valitse ohjelma (kohdat 1 ja 2, sivu 22). 2. Paina [F3] View (näytä). Samanaikaisesti saa näkyviin enintään neljä askelta. Käytä näppäimiä ja saadaksesi muut askeleet näkyviin. 3. Paina [F4] palataksesi edelliseen näyttöön Ohjelman yhteensopivuuden tarkistus Tämän toiminnon avulla tarkistetaan, sopivatko kaksi ohjelmaa suoritettavaksi yhtäaikaisesti. Ohjelmia ei voi suorittaa samanaikaisesti, jos ne tarvitsevat samaa asemaa täsmälleen samalla hetkellä tai jos kumpaankin sisältyy samat kaksi asemaa, mutta päinvastaisessa järjestyksessä kuten seuraavassa esimerkissä: Program 1 Program 2 Asema 1 Asema 1 Asema 2 Asema 3 Asema 3 Asema 2 1. Valitse ohjelma (kohdat 1 ja 2, sivu 22). 2. Paina [F2] Edit (muokkaus). 3. Paina [F1] More (enemmän). 4. Paina [F2] Check (tarkista). 5. Käytä näppäimiä ja valitaksesi ohjelman, jonka yhteensopivuuden haluat tarkistaa. 6. Paina [F2] Check.- Laite tarkistaa yhteensopivuuden ja ilmoittaa, ovatko ohjelmat yhteensopivia vai eivät. 7. Jos ohjelmat eivät ole yhteensopivia, laite ilmoittaa syyn. Paina [F4] jatkaaksesi. 8. Toista vaiheita 5 ja 6 tarkistaaksesi yhteensopivuus muiden ohjelmien kanssa. Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 27

28 5. Käyttö 9. Paina [F4] palataksesi ohjelmaan, jonka valitsit kohdassa 1. Usein ohjelmien yhteensopimattomuuden aiheuttaa huuhteluasemien kohdentaminen. Siksi käyttäjä voi valita näiden asemien sijainnin. Liitteessä 3 on muutamia esimerkkejä yleisistä värjäysohjelmista, jotka ovat yhteensopivia. 28 Käyttöohje V /2012

29 5. Käyttö 5.5 Säädettävät parametrit 5.6 Lämpökammio AutoStainer XL -laitteessa on useita käyttäjän säädettävissä olevia parametrejä, jotka vaikuttavat laitteen toimintaan valitusta ohjelmasta riippumatta. Nämä ovat:. lämpökammion lämpötila;. näytelasitelineen upotuskertojen lukumäärä reagenssiasemassa;. upotusaika, eli koko upotusliikkeen kesto alusta loppuun;. telineen poistoaika, eli telineen asemasta poistamiseen tarvittava aika;. telineen tuontiaika, eli telineen asemaan laskemiseen tarvittava aika. Lämpökammion lämpötilan voi säätää välille C, tai valita asetukseksi ei lämmitystä eli OFF. Lämpökammio ylläpitää säädettyä lämpötilaa koko värjäysprosessin ajan riippumatta siitä, käytetäänkö sitä vai ei. Valittu lämpötila näkyy näytössä värjäyksen aikana. Lämpökammion asetuksen säätö, näyttö tai muutto: 1. Paina [F3] SetUp (säätö) päävalikossa. Voimassa oleva lämpökammion asetus näkyy näytön ensimmäisellä rivillä. Asetuksen muutto: 2. Paina [F1] Oven (lämpökammio). 3. Paina [F1] kytkeäksesi lämmityksen päälle, tai paina [F2] kytkeäksesi lämmitys pois päältä, tai käytä näppäimiä ja muuttaaksesi lämpökammion lämpötilaa. 4. Paina [F4] palataksesi SetUp-näyttöön. Uusi lämpökammion asetus näkyy nyt näytöllä. 5. Paina [F4] palataksesi päävalikkoon. Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti 29

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Leica EG1150 C. Jäähdytyslevy

Leica EG1150 C. Jäähdytyslevy Leica EG1150 C Jäähdytyslevy Käyttöohje Leica EG1150 C V2.2 Rev B, Suomi 01/2010 Säilytä käyttöhjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764098_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 4 Johdanto...4 Varoitukset...4 Varotoimenpiteet...4 Käyttötarkoitus...4 Tiedot & paino...5 Toimintojen yleiskuvaus...5 YLEISKUVA OSISTA...

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella AO06 1/3 VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella Valmistelut Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat välineet näytteenottoa varten: FLEC-kupu 1 puhaltava pumppu (violetti väri) 2 imevää pumppua (sininen

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

54e ph Lyhennetty käyttöohje

54e ph Lyhennetty käyttöohje Revisio 1.0 Käyttöohjekirja 20.02.2001 54e ph Lyhennetty käyttöohje Fisher-Rosemount Oy Pakkalankuja 6 Postitorvenkatu 16; PL 180 Kipparinkatu 5-7 01510 VANTAA 33101 TAMPERE 53100 LAPPEENRANTA Puh. 020

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Soutulaite magneettisella vastuksella

Soutulaite magneettisella vastuksella Soutulaite magneettisella vastuksella 1 KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA MALLI R600 P SPORTOP Laitteella on vuoden takuu. Takuu kattaa sekä valmiste- että raaka-aineviat. Takuu on voimassa ainoastaan laitteen ollessa

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot