4/04 Kielenopetus avaa maahanmuuttajalle tien työelämään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4/04 Kielenopetus avaa maahanmuuttajalle tien työelämään"

Transkriptio

1 SOSIAALITURVA 4/04 Kielenopetus avaa maahanmuuttajalle tien työelämään

2 Pääkirjoitus 3. maaliskuuta 2004 Riittämätön kielen opetus pitää yllä maahanmuuttajien syrjintää Tutkija Toby Archer pitää Ulkopoliittisen instituutin äskettäin julkaisemassa raportissa Suomea turvallisena maana: Todennäköisyys, että Suomi joutuisi kansainvälisen terrorismin iskun kohteeksi on pieni ja sattumanvarainen. Mutta terrorismi tarvitsee ja käyttää hyväkseen rikollisia tekoja. Rikoksiin ajautumisen riski taas on suurin yhteiskunnasta syrjäytyneillä henkilöillä. Mitä paremmin maahanmuuttajat integroituvat yhteiskuntaan, sitä epätodennäköisempiä tällaiset iskut ovat, Archer kirjoittaa. Maahanmuuttajat integroituvat parhaiten yhteiskuntaan koulutuksen ja työn avulla. Koulutukseen osallistumisen ja työn saannin edellytyksenä on riittävä suomen kielen taito. Sen saavuttamiseksi maahanmuuttajien on saatava riittävästi suomen kielen opetusta, ja heidän on saatava oleskella suomea puhuvassa yhteisössä. Maahanmuuttajalapsen on saatava valtaväestön lasten tavoin äidinkielensä opetusta koulussa ja päiväkodissa. Lapsen äidinkieli ei kehity riittävästi pelkästään kotona vanhempien opetuksen varassa. Ruotsista löytyy varoittavia esimerkkejä maahanmuuttajalasten äidinkielen opetuksen laiminlyönnin seurauksista. Sekä äidinkieleltään että uuden kotimaansa kieleltä puolikielisiksi jääneiden lasten oppimisvaikeudet vaarantavat heidän opiskelunsa ja myöhemmin työelämään sijoittumisensa. Tässä lehdessä tuonnempana olevaa Paula Konstin kirjoitusta lainaten: Maahanmuuttajien lasten oman kielen opetuksessa säästetyt rahat kannattaa sijoittaa hyvin tuottaville tileille, sillä heikon pohjakoulutuksen saaneet nuoret ja aikuiset tulevat kalliiksi. Aikuisina tai nuorina Suomeen tulleista maahanmuuttajista osa joutuu nykyisin odottamaan kauan vuoroaan kielenopetukseen, eivätkä he saa opetusta riittävästi. Suomi on vaikea ja omalaatuinen kieli, muunkielisiltä sen oppiminen vie aikaa. Muutaman kuukauden hajanaiset kurssit eivät riitä, vaan jokaisen maahanmuuttajan kielenopetuksen olisi oltava suunnitelmallinen muutaman vuoden jatkuva projekti. Helmikuun alussa tuli voimaan yhdenvertaisuuslaki, joka kieltää ikään, etniseen ja kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen sekä sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän. Tosin laissa todetaan, että erilainen kohtelu on sallittua esimerkiksi työhönotossa, jos sen perusteena on työtehtävien laatuun ja niiden suorittamiseen liittyvä todellinen ja ratkaiseva vaatimus. Useimmissa työtehtävissä kielitaito on tällainen vaatimus samoin ammattikoulutukseen tai muuhun opiskeluun pääsyssä. Niin kauan kuin maahanmuuttajille ei järjestetä riittävää kielenopetusta, kielitaidon puute pysyy syrjivänä tekijänä yhdenvertaisuuslaista huolimatta. Merja Moilanen SOSIAALITURVA 4/ vsk Perustettu 1912 Ilmestyy 19 kertaa vuonna 2004 Julkaisija Huoltaja-säätiö talouspäällikkö Yrjö Saarinen p , Säätiö edistää ja tukee sosiaalihuoltoon kohdistuvaa ja siihen läheisesti liittyvää tieteellistä tutkimusta, alalla toimivien ammattikoulutusta sekä valistusja tiedotustoimintaa. Huoltaja-säätiön hallitus: Aulikki Kananoja, pj. Alpo Komminaho, varapj. Päivi Ahonen Leena Niemi Riitta Pihlaja Sosiaaliturvan toimitus Mannerheimintie 31 A 3, Helsinki p , fax päätoimittaja Merja Moilanen p toimittaja Satu Kontiainen p toimittaja Minna Tarvainen p toimitussihteeri Erja Saarinen (vap.) toimitussihteeri Lea Suoninen-Erhiö (vap.) Taitto: Tanja Varonen,Vihreä Peto Oy Tilaukset ja osoitteenmuutokset Internet: toimistosihteeri Janina Venäläinen p , fax Tilaushinnat ,50 /vuosi, kestotilaus 45 /vuosi, opiskelijatilaus 24,75 /vuosi Sosiaaliturva-lehden irtonumeroita saa toimituksesta 4,20 /kpl, yli 10 kappaleen tilauksista alennus 25 %. Koulutus- ja työpaikkailmoitukset tekstin jälkeen, hinta 3,42 palstamm:ltä, palstan leveys 90 mm. Hintaan lisätään alv. 22 %. p , fax Mannerheimintie 31 A 3, Helsinki Mainosilmoitukset Julkaisu Bookers Oy Sanna Laaksonen p Kirjapaino ISSN SOSIAALITURVA 4/2004

3 Tässä numerossa Rohkeat lapset -projektissa maahanmuuttajalapset tutkivat rohkeutta muun muassa sanataiteen keinoin. s. 16. SATU KONTIAINEN Erityisopettaja Kyösti Parviainen opettaa suomea maahanmuuttajien Starttiryhmässä Vantaalla. s. 8. MERJA MOILANEN Helsingin seudun asioimistulkkikeskuksen suunnittelija Mohsen Tavassoli kertoo, miksi tulkkia tarvitaan. s. 12. MINNA TARVAINEN 2 Riittämätön kielen opetus pitää yllä maahanmuuttajien syrjintää Merja Moilanen 4 Kielitaito määrää maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa Satu Kontiainen 6 Kielitaidon kehittyminen avaa uusia työmahdollisuuksia Satu Kontiainen 8 Kaikki oppivat puhekielen Merja Moilanen 10 Kolumni Byrokratian rajat Arja Tuomi Maahanmuuttajilla on oltava oikeus omaan kieleen Paula Konsti 12 Asioimistulkki hallitsee kielen ja kulttuurin Minna Tarvainen 14 Sosiaalisella sovittelulla ratkotaan etnisten ryhmien ristiriitoja Sini Lehtinen 16 Rohkeutta taiteesta Satu Kontiainen 17 Kirjallisuutta Skeittaamisesta vietnamilaiseen tyttökäsitykseen Minna Tarvainen 18 Naiseus yhdistävänä voimana Kati Ala-Ilomäki 19 Uutta lainsäädäntöä Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän 20 Neuvoja ja tukea verkkokonsultilta Erja Saarinen 22 Tarkkaan harkittua vuorovaikutusta Erja Saarinen 23 Kotitalousvähennyksen suosio kolminkertaistui Timo Riistaniemi 24 Omaisten hoitovapaa helpottaisi vanhusten hoivapainetta Matti Heikkilä 25 Tuomisia & Viemisiä Arkipäivät, Argipäevad, Week Days perheleirillä Virossa Sirkka Puustinen-Niemelä & Leena Huttunen 26 Käytännön työ ja tutkijan uteliaisuus johdattelevat hyvään lopputulokseen Kati Ala-Ilomäki 26 Nettipaloja Verkosta omakielistä tietoa maahanmuuttajille Erja Saarinen Kannen kuva: Ilkka Toivonen Seuraava Sosiaaliturva 5/04 postitetaan lukijoille 18.maaliskuuta Siihen aiottujen työpaikka- ja koulutusilmoitusten on oltava toimituksessa viimeistään 11.maaliskuuta SOSIAALITURVA 4/2004 3

4 Kielitaito määrää maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa Työllistyminen edesauttaa tehokkaasti kotoutumista ja kielen oppimista. Lähes kaikissa töissä edellytetään kuitenkin edes kohtalaista olemassa olevaa kielitaitoa. Uutena poikkeuksena ovat rakennusurakat ja ryhmässä tehtävät siivoustyöt, joissa kielitaitoa ei edellytetä, eikä sitä myöskään synny. Siivousalalla ja rakennuksilla on nykypäivänä paljonkin töitä maahanmuuttajille, eikä suomen kieltä tarvitse juuri osata. yhteiskunnassa työ on yhteiskunnallisen aseman ensisijainen lähde, ja sen määrittelykeino, joten ainakin yhden per- Tässä heenjäsenen pitäisi sosiaalisen koheesion ja perheen hyvinvoinnin kannalta olla töissä, esittää Svenska socialoch kommunalhögskolanin sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön vs. professori Annika Forsander. Maahanmuuttajien työllistymisessä on kuitenkin monia esteitä, joista eri maassa saatu koulutus ja työkokemus, työnantajien ennakkoluulot ja puutteellinen kielitaito ovat suurimpia. Työllistymistä pidetään peruskoulun ohella parhaimpana kotouttajana. Kotoutumissuunnitelmien tärkein tavoite tavallisesti onkin työllistyminen. Kotouttamislain toimeenpanosta vastaavat TE-keskukset, ja kotoutumissuunnitelmat laaditaan työvoimatoimistojen ja sosiaalityöntekijöiden yhteistyönä. Kotouttamislain ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen piirissä ovat kaikki työttömät työvoimaan kuuluvat maahanmuuttajat ensimmäisen kolmen maassaolovuotensa ajan. Koulutus painottuu kieliopintoihin, mutta opetusta tarjotaan myös uuden asuinmaan kulttuurista ja työelämästä. EEVA MEHTO Vuosi tiukkaa kielikoulua Kaikista maahanmuuttajista huonosti koulutetut, luku- ja kirjoitustaidottomat, pakolaiset ja heistä erityisesti naiset ovat vaikeimmin työllistyviä. Heidän kielitaitonsa ja opiskeluvalmiutensa ovat maahanmuuttajaryhmistä heikoimpia. Pakolaisnaisilla on usein paljon lapsia, ja irrottautuminen kotoa voi olla hyvin vaikeaa. Se aika, jonka maahanmuuttaja olisi työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen piirissä, kuluu monella naisella äitiyslomilla. Lasten päivähoitoa voi olla vaikea järjestää kurssien ajaksi, ja kurssipaikat voivat olla kaukana kotoa. Latinalaisia aakkosia tuntemattomalle juna-asemien ja kadunnimien mukaan suunnistaminen voi olla toivotonta. Luku- ja kirjoitustaidottomat voivat myös vierastaa suomalaisten kielikurssien kielioppipainotteisuutta niin, että jättävät kurssin kesken. Moni maahanmuuttaja on kuitenkin kyvykäs ja motivoitunut opiskelemaan kieltä kotoutumisen ja työllistymisen toivossa. Kaikkein suurin ongelma työvoimapoliittisessa kielikoulutuksessa onkin sen katkonaisuus, Annika Forsander kertoo. Uuteen maahan tullessaan ihmisellä on kova halu oppia maan kieltä. Tämä pitäisi hyödyntää, ja nämä ihmiset pitäisi saada kiinni. Jos aikaa kuluu puoli vuotta ja vuosikin ilman kielitaitoa, motivaatio alkaa vaihtua pikku hiljaa toivottomuudeksi. Kurssien odottaminen ja pitkät paussit niiden välillä tappavat orastavan opiskelumotivaation. Meidän pitäisi pystyä turvaamaan noin 8-12 kuukauden katkoton kielenopetus. Siihen kannattaa myös yhdistää työharjoittelua ja muuta käytännönläheistä motivaatiota tukemaan. Sisääntuloammatit vähissä Kielitaidottomille maahanmuuttajille on maassamme vähäisesti työtä tarjolla. Suomessa ei ole koskaan ollut sellaista teollisuutta, joka olisi palkannut kokoamislinjoille suuria määriä maahanmuuttajia, niin kuin monissa muissa maissa. Teollisuudessa ei ole enää minkäänlaista apumies-järjestelmää, kun kaikki toiminta on tehostettu äärimmilleen. Aiemmin jalan 4 SOSIAALITURVA 4/2004

5 Kotouttamislain mukainen työvoimapoliittinen kielikoulutus koskee pian vain pientä osaa maahanmuuttajista. Jo nyt suuri kysymys on, kuinka kielikouluttaa maahamme työn vuoksi tulleita,annika Forsander pohtii. oven väliin saattoi saada kisälli-mestari -systeemin kautta, Forsander kertoo. Kun avustavia tehtäviä ei enää ole, kaikki yksittäiset tehtävät alkavat olla niin vaativia, että niiden taitamiseen vaaditaan koulutus ja ohjeiden ymmärtämiseen työturvallisuudenkin vuoksi edes vähäinen kielitaito. Sisääntuloammatit ovat monen vuoden ajan keskittyneet suorittavan teollisuustyön sijaan palvelusektorille, jolla vaaditaan kohtalaista kielitaitoa. Jos kielitaito on heikko, niin esimerkiksi siivous on ihan hyvä vaihtoehto. Siinä saa tuntumaa suomalaiseen työelämään. Harjan varressa voi samalla kerätä motivaatiota opiskeluun ja työnhakuun. Kun työuran aloittaa, se tavallisesti kehittyy nousujohteisesti ajan kanssa. Suurempi ongelma Forsanderin mukaan onkin, että nämä palveluammatit ovat niin matalapalkkaisia, että niistä saatu raha ei riitä elämiseen saatikka sitten perheen elättämiseen.yhden työssäkäyvän palkka ei riitä pitämään perhettä toimeentulotukirajan yläpuolella. Monet toimeentulotukea saavista maahanmuuttajista ovat työssä. Kielitaitovaatimukset riippuvat markkinoista Viime vuosina on ollut havaittavissa, että työnantajat ovat valmiita tinkimään vaaditun kielitaidon tasosta markkinatilanteen SATU KONTIAINEN mukaan. Lama-aikoina töihin ei maahanmuuttajia juuri haluttu: työnantajat pitivät tiukkaa seulaa vaatimalla kansalaisuutta ja kielitaitoa, Forsander kertoo. Nykyisin esimerkiksi hoiva-ala työllistää yhä enemmän maahanmuuttajia. Kova pula työntekijöistä johtaa siihen, että ollaan valmiita palkkaamaan huonomminkin suomen kieltä taitavia. Myös siivouksessa ja rakennusalalla alkaa olla paljonkin töitä tarjolla maahanmuuttajille, eikä suomen kieltä tarvitse juuri osata.vaikka työlupien myöntäminen on helpottunut, rakennusalan työnantajat valittavat, että työntekijöitä on vaikea saada riittävästi. Silti maassamme on jo työkunnittain väkeä, joissa yhteinen kieli on viro tai venäjä. Rakennuksilla monet työt tehdään ryhmissä, joissa riittävänä pidetään, että yhdellä jäsenellä, nokkamiehellä, on kielitaitoa. Kotouttamista myös työssäkäyville Työn takia Suomeen muuttaneiden määrä onkin noussut 1990-luvun loppupuolelta voimakkaasti. Kasvu tulee Forsanderin mukaan jatkumaan, ja kotouttamissuunnitelmat koskevat kohta vain pientä osaa kaikista maahanmuuttajista. Suurin ongelma kymmenen vuoden päästä on se, millaisilla ohjelmilla yhteiskuntaan kiinnitetään ne, jotka ovat tulleet tänne työn kautta. Jos kunnialla ei selvitä edes niiden ihmisten kielikoulutuksesta, jotka ovat tulleet tänne kotoutumissuunnitelman puitteissa, niin miten aiotaan selvitä siitä porukasta, joka on tullut maahan työvoimana, Forsander kysyy. Jos emme huomioi tätä, syyllistymme aivan samaan vierastyöläisstrategiaan, mihin moni Euroopan maa syyllistyi luvuilla. Kun maahan tulee paljon väkeä ilman mitään integroivia keinoja, käy niin kuin esimerkiksi monille suomalaisille takavuosina Ruotsissa. Maahanmuuttajat joutuivat nousukauden jälkeen ulos tehtaasta ja jäivät kellumaan yhteiskunnan armoille ilman kielitaitoa, koska heiltä ei sitä edellytetty näissä teollisuuden sisääntuloammateissa. Englannilla ei pärjää Kielikurssien lisäksi aktiivisimmat maahanmuuttajat voivat harjoittaa kielitaitoaan arkielämän tilanteissa, harrastuksissa ja asioidessaan. Monet maahanmuuttajat kuitenkin valittavat, että Suomessa oppii paremmin englantia kuin suomea. Suomalaiset kestävät heikosti huonon suomen kuuntelemista, ja jos toinen osaa englantia, vaihdetaan kieli helposti siihen. Suomen kielen käyttöä arkisissa tilanteissa ei rohkaista, Forsander pahoittelee. Jos maahanmuuttaja osaa englantia, häntä voidaan kohdella joissain asiointitilanteissa paremmin, mutta turvallisemman työmarkkina-aseman kannalta suomen kielen osaaminen on edelleen olennaista. Englannin kielellä pärjää suomalaisessa työelämässä vain muutamalla saarekkeella, lähinnä informaatioteknologian parissa, liikkeenjohdossa ja akateemisessa tutkimusmaailmassa. Maahanmuuttajille nämä työt harvemmin avautuvat, koska ne kaikki vaativat länsimaisen akateemisen koulutuksen. Riittävä suomen kielen taito suhteessa siihen työhön mitä tekee tai hakee, on hyvä tavoite Forsanderin mukaan. Tulevaisuuden suunnitelmat ja urakehitys olisi kuitenkin pidettävä mielessä, vaikka urakkaa tuntuisi sillä hetkellä riittävän. Maahanmuuttajien työttömyydestä Satu Kontiainen Maahanmuuttajien työttömyysaste on noin kolminkertainen kantaväestöön verrattuna. Pakolaisten työttömyys on korkeinta, esimerkiksi somalialaisten työttömyysaste on reilu 50 prosenttia, irakilaisten lähes 70 ja afganistanilaisten peräti 80. Sen sijaan esimerkiksi virolaisilla ja venäläisillä työllisyystilanne alkaa olla aika hyvä. Työttömyysmittarit ovat kuitenkin vaikeita tulkita, koska rekistereihin ei ensinnäkään kirjata syntymämaata vaan kansalaisuus. Kansalaisuuden saatuaan nämä maahanmuuttajat ovat muiden suomalaisten kanssa samassa tilastossa. Toinen pulma tilastoinnissa on se, että erityisesti pakolaisnaisista suurin osa on työvoiman ulkopuolella. Pakolaisnaisten työvoimaosuus voi olla noin prosenttia, josta lasketaan sitten työttömyysaste. Maahanmuuttajien työllisyydessä maassaoloaika on kriittinen asia.työttömyys vähenee sitä mukaa, mitä kauemmin maahanmuuttajat ovat olleet maassa. Maahanmuuttajat aiheuttavat yhteiskunnalle yleensä kustannuksia ensimmäisen vuoden aikana.tämän jälkeen he alkavat tienata yhteiskunnalle reilusti sen, minkä aiempien vaiheiden palvelut ovat maksaneet. SOSIAALITURVA 4/2004 5

6 Kielitaidon kehittyminen avaa uusia työmahdollisuuksia Valtaosa Hyvinkään työvoimatoimiston maahanmuuttaja-asiakkaista on pääkaupunkiseudun työvoimatoimistojen kriteerien mukaan kielitaidon tasolla kaksi.tämä taso mahdollistaa paikkakunnalla lähinnä pakkaus- ja varastotyötä sekä rakennusapumiehen töitä. Hyvinkäällä on hieman alle 800 maahanmuuttajaa, ja määrä nousee tasaisesti. Valtaosa heistä on Virosta,Venäjältä, Albaniasta,Vietnamista ja Afganistanista.Tänä keväänä on tulossa uusi ryhmä afganistanilaisia. Hyvinkään maahanmuuttajista 238 on työvoimatoimiston asiakkaita. Työvoimatoimiston maahanmuuttajaasiakkaille tarjotaan kolmen vuoden kotoutumisajan sisällä työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena tavallisesti yksi suomen kielen peruskurssi ja yksi jatkokurssi. Kurssit pyritään saamaan peräkkäin, mutta aina se ei onnistu, Hyvinkään työvoimatoimiston maahanmuuttaja-asioista vastaava työvoimaneuvoja Teija Ahponen kertoo. Valtakunnallinen suositus on 40 opintoviikkoa kielikoulutusta kaikkinensa kotoutumisajan sisällä. Koulutuksen pitäisi olla pidempikestoista, jopa kaksi tai kolmekin vuotta yhtäjaksoista kielenopettelua, mutta tähän eivät nykyiset resurssit riitä. Kursseille ei pääse automaattisesti Hyvinkäällä järjestetään pääsääntöisesti yksi tai kaksi suomen kielen peruskurssia vuodessa, riippuen hakijoiden määristä ja heidän tarpeistaan. Viimeisimmälle peruskurssille otettiin 30 opiskelijaa noin 50 hakijasta. Hakijoita on aina enemmän kuin mitä voimme heitä ottaa. Muutama vuosi sitten suhdeluku oli paljon lohduttomampi, 80 hakijasta pystyimme ottamaan vain 16. Sen jälkeen olemme saaneet enemmän rahoitusta, Ahponen kertoo. Asiakkaan työnhakusuunnitelman laatimisen yhteydessä arvioidaan tarve kielikoulutukseen. Kursseille ilmoittaudutaan aina erikseen. Monet eivät ymmärrä, että työvoimatoimiston asiakkuus ei automaattisesti ohjaa heitä kursseille. Jokaista alkavaa kurssia varten pitää täyttää oma hakukaavake. Kurssilaiset valitaan hakemusten perusteella. Kielitaidon tasot Viimeisin peruskurssi on alkanut tammikuussa ja kestää kesäkuun puoleenväliin saakka. Opetusta on viitenä päivänä viikossa, 6-7 tuntia päivässä. Kurssilaisia on kaksi ryhmää. Ensimmäisen ryhmän tavoitteena on kielitaito, jolla pärjää arkipäivän asioinnissa, eli että saavuttaa pääkaupunkiseudun työvoimatoimistojen kriteerien mukaan kielitaidon kakkostason (kts. laatikko). Kuten valtaosa peruskurssia aloittavista, ensimmäisen ryhmän opiskelijat ovat plustasolla eli alimmalla kielitaidon tasolla. Osa kurssilaisista on puolen vuoden jälkeen edelleen tällä tasolla. Näillä opiskelijoilla voi olla oppimisvaikeuksia, joiden selvittäminen vieraalla kielellä on hyvin vaikeaa. Olemme saattaneet antaa näille opiskelijoille mahdollisuuden käydä peruskurssin uudelleen, jos heidän elämäntilanteensa on hieman tasoittunut, ja heillä olisi paremmat valmiudet opiskeluun. Toinen ryhmä on aloittanut kakkostasolta. Heidän kohdallaan tavoite on kolmostaso. Heidän haaveissaan voivat olla esimerkiksi ammatilliset opinnot. Jos kurssin kuluessa havaitaan, että tavoite on liian korkea, voidaan opiskelija siirtää ensimmäiseen ryhmään. Kurssien päätteeksi tehtävissä tasoarvioissa huomioidaan kielioppi, kirjoittaminen ja puhuminen. Monilla tasoarviota laskee kieliopin heikko hallinta. Opiskelija voi ymmärtää vaikeitakin asioita suullisesti esitettyinä. Lisäopetusta aktiivisille Peruskursseille ei kuulu työharjoittelua, mutta jatkokurssille saadaan jo enemmän käytännönläheistä sisältöä. Jatkokurssit Maahanmuuttajien työmahdollisuudet paranevat kielitaidon kehittymisen myötä. Toki työllistymiseen voi vaikuttaa myös omalla motivaatiolla ja innostuksella,teija Aponen kertoo. muokataan sen mukaan, kuinka ryhmä on peruskurssilla edennyt, ja mitkä kurssilaisten tarpeet ovat. Tavoitteena on tarjota enemmän työelämävalmiuksia. Tämän kevään kurssit järjestetään Hyvinkään-Riihimäen Aikuiskoulutuskeskuksessa. Keskuksessa järjestetään myös omaehtoista koulutusta niille maahanmuuttajille, joiden kielitaito on tasoa kolme tai parempi. Näillä opiskelijoilla voi olla vielä kotoutumisaikaa jäljellä, jolloin he voivat hakea kurssiensa ajaksi kotoutumistukea tai SATU KONTIAINEN 6 SOSIAALITURVA 4/2004

7 Maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen tasot ja kriteerit + Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa latinalaisella kirjaimistolla. Opiskelija ei juuri osaa suomea. (taso 1) Opiskelijan suullinen kielitaito ei riitä tavallisimmissa arkipäivän tilanteissa selviytymiseen. Ääntäminen saattaa vaikeuttaa opiskelijan puheen ymmärtämistä. Opiskelija kykenee ymmärtämään hitaasti puhuttua suomea, kun aihepiiri on tuttu. Kirjallinen ilmaisu on niukkaa ja rakenteiden tuntemus on vähäistä. Opiskelija kykenee ymmärtämään yksinkertaisia kirjoitettuja arkipäivän viestejä. (taso 2) Opiskelijan suullinen kielitaito riittää arkipäivän tilanteissa selviytymiseen, mutta uudet oudot tilanteet tuottavat vaikeuksia. Ääntämisessä on vierautta, joka ei kuitenkaan merkitsevästi vaikeuta opiskelijan puheen ymmärtämistä. Opiskelija kykenee kohtalaisesti ymmärtämään selkeää puhetta, jos aihepiiri ei ole aivan tuntematon. Opiskelija kykenee välittämään kirjallisesti oleellisimman lyhyissä viesteissä, mutta heikko rakenteiden hallinta vaikeuttaa tuottamista. Opiskelija kykenee ymmärtämään pääpiirteet yksinkertaisista teksteistä. (taso 3) Opiskelijan suullinen kielitaito on melko hyvä, ja se riittää selviytymiseen useimmissa käytännönläheisissä arki- ja työelämän tilanteissa. Ääntäminen on ymmärrettävää. Opiskelija kykenee ymmärtämään melko paljon normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta, jos aihepiiri ei ole aivan tuntematon. Opiskelija kykenee tuottamaan erilaisia lyhyitä tekstejä, mutta asioiden laajempi käsittely kirjallisesti on vielä vaikeaa. Opiskelija tuntee melko hyvin kielen rakenteita, mutta niiden käyttäminen on horjuvaa. Opiskelija ymmärtää pääpiirteet yleiskielisestä tekstistä. (taso 4) Opiskelijan suullinen kielitaito on hyvä, ja hän kykenee ymmärtämään yleiskielistä puhetta hyvin. Opiskelija kykenee ilmaisemaan itseään kirjallisesti, vaikka kieliopin rakenteissa on vielä puutteita. Opiskelijan kielitaito on riittävä, jotta hän voi selviytyä ammatillisista opinnoista, kunhan hänellä on mahdollisuus aktiivisesti kartuttaa kielitaitoaan. Opiskelija saattaa tarvita lisätukea opinnoissaan. Opiskelija kykenee ymmärtämään olennaisen asiatekstistä. (taso 5) Opiskelijan suullinen kielitaito on hyvä, ja hän kykenee ymmärtämään suurimman osan myös nopeatempoisesti puhutusta yleiskielestä. Opiskelija kykenee kirjoittamaan erityyppisiä tekstejä, esimerkiksi virallisluonteisia kirjeitä ja lyhyitä esseevastauksia. Epätarkkuus kielen perusrakenteissa on vähäistä. Opiskelija ymmärtää erityyppisiä tavallisia tekstejä hyvin. Lähde: Pääkaupunkiseudun työvoimatoimistot opintotukea. Muut rahoittavat omaehtoisen opiskelunsa itse. Muuta suomen kielen opetusta järjestään muun muassa Keravan aikuislukiossa, jossa käykin paljon maahanmuuttajia, sekä Hyvinkään kansalaisopistossa. Opiston kurssit järjestetään kerran viikossa. Tämä on monille kuitenkin liian harvakseltaan. Kielioppipainotteisuutta vierastetaan Peruskurssi on suomen kielen opiskelua suomen kielellä. Tämä kauhistuttaa monia asiakkaita. Englantia käytetäänkin hieman apukielenä ja tarvittaessa kursseille voidaan ottaa myös tukihenkilöitä, Ahponen kertoo. Tukihenkilöt ovat yleensä työvoimatoimiston maahanmuuttaja-asiakkaita, joilla on suomen kielen taitoa ja vaadittava äidinkielentaito. Heidät voidaan sijoittaa kurssille esimerkiksi työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen. Ryhmässä on kuitenkin oltava useampi saman kieliryhmän edustaja, koska yksittäiselle ihmiselle tukihenkilöä ei voida hankkia. Peruskurssi voi olla hyvinkin teoriapainotteinen, ja kielioppia korostetaan. Joillekin tämänkaltainen opiskelu on vierasta. Heille käytännönläheisempi kurssi toimisi varmasti paremmin, esimerkiksi työpajatyyppinen toiminta, jossa tekeminen ja opiskelu vaihtelisivat. Tehtäviä ei joutuisi puurtamaan yksin, ja niissä joutuisi käyttämään suomen kielen taitoa. Osalle myös 6-7 tuntia päivässä koulussa oloa on liian raskasta. Sekavat perhetilanteet, traumaattiset muistot kotimaasta tai heikot opiskelutaidot saattavat Ahposen mukaan aiheuttaa sen, että jotkut asiakkaat väsyvät opiskeluun. Varsinkin, jos he eivät opi yrityksistään huolimatta. Työt avautuvat kielitaidon tasojen perusteella Valtaosa Hyvinkään työvoimatoimiston maahanmuuttaja-asiakkaista on kakkostasolla. Osa on vielä ykkös- tai plus-tasolla, mutta kolmoselle ja nelosellekin edenneitä on. Plus-tasolla oleva henkilö voi Ahposen mukaan työllistyä, mutta työ ei saa vaatia monimutkaista ohjeistusta, eivätkä työohjeet saa vaihdella. Tällaiset työt ovat Hyvinkään alueella olleet lähinnä pakkaus- ja varastotyötä. Kesäaikaan myös marja- ja vihannesviljelmät työllistävät. Siivousala ei ole erityisen suuri maahanmuuttajien työllistäjä paikkakunnalla. Hajaantumista on paljon. Etniset verkostot ovat ehkä selvin maahanmuuttajien yksittäinen työllistäjä.työn saaminen on helpompaa, jos työpaikassa on jo töissä sellaisia henkilöitä, jotka puhuvat työnhakijan äidinkieltä. Myös maahanmuuttajien omat yritykset, kuten etniset ravintolat työllistävät. Rakennusapumiehen töistä voi Ahposen mukaan selvitä jo ykkös- tai kakkostason kielitaidolla. Oletusarvona on kuitenkin vastaavan alan työkokemus kotimaasta. Hyvää kielitaitoa ei tarvita, jos voidaan olettaa, että työ on tehty lähtömaassa samalla tavalla kuin Suomessa eli oletetaan maahanmuuttajan ymmärtävän, miten työ pitää tehdä. Kolmos- ja nelostason kielitaito avaa jo huomattavasti enemmän mahdollisuuksia esimerkiksi toimistotöissä. Silti sellainen asiakaspalvelutyö, johon liittyy puhelinpalvelua, vaatii tätäkin parempaa suomen kielen taitoa. Puhelinviestinnässä moni-ilmeisyys ei tule esille, ja sanalliselta ilmaisulta vaaditaan jo paljon, Ahponen pohtii. Myös kirjoittaminen on aika vaativaa, vaikkapa tekstin tuottaminen valmiin rungon pohjalta. Nykypäivän työelämässä vaaditaan moniosaamista, kun töitä ei enää pilkota erillisiin tehtäväkokonaisuuksiin. Kirjoittaminen on yksi tärkeä työtaito moninaisten tehtäväkokonaisuuksien hallinnassa. Viitostasoa eli melkein virheetöntä suomen kielen taitoa vaaditaan esimerkiksi päivähoidossa. Se on tärkeää lasten kielenkehityksen kannalta. Tämä on sikäli vaikea asia, että meillä on työnhakijoita, jotka ovat olleet lähtömaassaan lastentarhanopettajia, eivätkä pysty pitkään aikaan työllistymään omaan ammattiinsa täällä. Satu Kontiainen SOSIAALITURVA 4/2004 7

8 Kaikki oppivat puhekielen Kaikki oppivat ainakin puhekielen, uskoo maahanmuuttajille suomea opettava Kyösti Parviainen. Erityisluokanopettaja Kyösti Parviainen opettaa Vantaan Avoimessa oppimiskeskuksessa maahanmuutajanuorten Starttiryhmää. Ryhmään on koottu vuotiaita nuoria, joiden työnhaku tai opiskelu ei onnistu suomen kielen taidon puutteen tai oppimisvaikeuksien vuoksi. Starttiryhmä on osa Vantaan Vasama-projektia. Vasama tulee sanoista Vantaan sateenvarjo maahanmuuttajille. Vasama saa ESR-rahoitusta ja jakautuu aikuisten ja nuorten Vasamaan. Nuorten Vasamassa on työharjoittelua sisältävä Omaura-koulutus kielitaitoisemmille ja peruskielitaitoa ja erityistukea tarvitsevien Startti-koulutus. Starttiryhmä toimii non-stop -periaatteella. Siinä voi olla vuoden, mutta jos löytyy sopiva työ- tai opiskelupaikka, voi lähteä aiemmin. Jos kielitaito on vielä hyvin heikko vuoden opiskelun jälkeen, opiskelija voi jatkaa toisenkin vuoden. Starttiryhmä kokoontuu joka arkipäivä, viikkotunteja on Tämä on kotouttamiskoulutusta niille, joilla on kotouttamissuunnitelma. Pelisäännöistä on sovittu työvoimatoimiston ja sosiaalitoimiston kanssa. Kotoutujat saavat työmarkkinatukea, Kyösti Parviainen kertoo. Kaikkia välineitä käytetään Starttiryhmän 12 opiskelijaa ovat eri maista: Somaliasta, Irakista, Iranista, Turkista, Kosovosta, Venäjältä ja Kongosta. Nuoret ovat tulleet Suomeen pakolaisina tai perheenyhdistämisten kautta. Kielelliseltä taustaltaan ja oppimisvalmiuksiltaan hyvin epäyhtenäinen ryhmä on opettajalle todellinen haaste. Käytän hyväkseni kaikkia osaamiani välinekieliä, Kyösti Parviainen kertoo. Hänen omasta valikoimastaan löytyy muun muassa somalikieli ja arabia. Arabiasta on ollut apua myös kurdin kielen ja farsin kielen ymmärtämisessä. Tarpeen tullen alkeellinen espanjakin otetaan käyttöön. Tällä hetkellä olen pulassa albanian ja turkin kielen kanssa, joita en osaa. Opetan turkkilaista opiskelijaa sanakirjan avulla. Hänellä on onneksi vaimo, joka on ollut Suomessa jo pitempään ja auttaa häntä opiskelussa kotona. Ryhmässä on yksi Iranin kurdi, joka osaa vähän turkkia ja on apuna ohjeiden antamisessa. Turkkilaisen opiskelu helpottui myös siitä, kun opettaja ja opiskelija oivalsivat, että turkin kielessä on sijapäätteet kuten suomessakin. Peilaan opiskelijan äidinkielen rakennetta suomeen. Olen ottanut oppia Erik Geberin toimittamasta Suomen kielen kontrastiivisesta oppaasta. Siinä vertaillaan harvinaisempien kielten ja suomen kielen rakenteita. Apua on myös opiskelijan äidinkielen alkeiskirjoista ja sanakirjoista. Kaikki ympäristön virikkeet otetaan käyttöön. Jos joku aivastaa, opetellaan sana aivastaa. Heitin kuivuneen tussikynän roskiin ja kysyin oppilailta: Osuiko? Tästä opittiin uusia ilmaisu: Ohi meni. Kun yhteistä kieltä ei aluksi ole, väärinymmärryksiä sattuu. Kyösti Parviainen kertoo albaniankielisestä opiskelijasta, joka nimitti hänen naispuolista sijaistaan myös Kyöstiksi. Käsitteet opettaja ja Kyösti eivät olleet auenneet opiskelijalle. Ryhmässä ne, joilla ei ole yhteistä kieltä, puhuvat keskenään suomea sitä mukaa kuin oppivat sitä. Samankieliset puhuvat keskenään yhteistä kieltään. Siitä on se hyvä puoli, että he voivat neuvoa toisiaan, mutta minun pitää vähän kuunnella, että he todella neuvovat eivätkä kerro toisilleen uutisia, Kyösti Parviainen naurahtaa. Jos ryhmässä on useampia, jotka osaavat englantia, siitä on sekä hyötyä että haittaa. Asiat on helpompi selittää englanniksi, mutta opiskelijat tottuvat turvautumaan englantiin eivätkä lähde opettelemaan vaikeita asioita suomeksi. Ensin opetellaan puhekieli Kielenopiskelu aloitetaan tervehdyssanoilla, jokapäiväisillä kysymyksillä ja vastauksilla. Koetetaan saada syntymään kielellistä vuorovaikutusta. Kun sanan saa suuhunsa ja sieltä ulos, se jää paremmin mieleen. Opiskelijat tarvitsevat paljon ääntämisharjoittelua ja tilaisuuksia puhua. Ääntämistä opetellaan yhdessä toistamalla ja kannustavien aplodien säestyksellä. Erityisesti sanojen taivuttaminen ja sijapäätteet ovat vaikeita oppia. Esimerkiksi Itäkeskuksen taivuttaminen vaatii opettelua. Kun opiskelija oivaltaa, miten ilmaista itseään, suomen oppiminen lähtee etenemään. Seuraavaksi opetellaan jokapäiväisessä elämässä tarvittavaa selviytymissanastoa. Hyvin pian opiskelijat haluavat kirjoittaa oppimansa uudet sanat muistiin. Viimeaikoina kaikki ryhmään tulleet opiskelijat ovat olleet luku- ja kirjoitustaitoisia. Tosin joidenkin taidot ovat olleet heikkoja. Jos opiskelijalla on jo jonkin alan ammattikoulutus, kartutetaan hänen alansa suomenkielistä sanastoa. Eräälle opiskelijalle löydettiin apuvälineeksi hänen oman alansa suomenkielinen ammattioppikirja, josta hän opetteli ammattisanastoa. Opiskelijat etenevät hyvin eri tahtia. Koko ajan pitää olla selvillä, mitä kukin osaa. Meillä on käytössä yhteinen oppikirja, mutta eri opiskelijoiden kanssa siitä luetaan eri kohdista tarpeen mukaan, Parviainen kertoo. Tietokone apuna Ryhmä on saanut käyttöönsä kaksi tietokonetta. Parhaillaan opetellaan tietokoneenkäytön perusasioita. Internetistä opiskelijat voivat käydä katsomassa oman maansa uutisia omalla kielellään. Kyösti Parviaisen mielestä on hyvä, että opiskelijat voivat käydä oman maansa uutiskanavilla, etteivät he jää kokonaan uutispimentoon. Jos maailmalla on tapahtunut jotakin järkyttävää, sitä käsitellään tunnilla. Samalla opitaan uusia sanoja. Internetistä löytyy myös Kyösti Parviaisen kokoama suomen kielioppi, jossa painotetaan asioita, jotka ovat tärkeitä suomea vieraana kielenä opetteleville (http://www. edu.vantaa.fi/vasamanet/sisalto/suomen_kielioppi/index.htm). Kieliopin tekemiseen minut johtivat edistyneimmät opiskelijat, jotka kysyivät, miksi jokin asia on niin ja niin. Muutoin opetuksessa ei ole päällimmäisenä kielioppi. Rohkaisen opiskelijoita käyttämään kieltä, vaikka he eivät osaakaan sitä vielä täydellisesti. Pelkillä perusmuodoilla jo voi saada itsensä ymmärretyksi. Seuraavaksi tulee päätejärjestelmä. Painotan opiskelijoille, että 8 SOSIAALITURVA 4/2004

SOSIAALITURVA 8/04. Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan

SOSIAALITURVA 8/04. Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan SOSIAALITURVA 8/04 Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan Pääkirjoitus 10. toukokuuta 2004 Lasten psykososiaalinen tuki on kuntien vastuulla Asiantuntijat varoittivat

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03 SOSIAALITURVA Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä 4/03 Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu Pääkirjoitus 5. maaliskuuta 2003 Yhdellä pallilla istuva sosiaaliasiamies on kaikkien

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Ommaan kottiin. Asumisvalmennus tukee nuoren vammaisen itsenäistymistä 7/04

SOSIAALITURVA. Ommaan kottiin. Asumisvalmennus tukee nuoren vammaisen itsenäistymistä 7/04 SOSIAALITURVA 7/04 Ommaan kottiin Asumisvalmennus tukee nuoren vammaisen itsenäistymistä Pääkirjoitus 22. huhtikuuta 2004 Vammaispalvelulakien uudistus alkoi Hallitus on ottanut ohjelmaansa vammaispalvelulakien

Lisätiedot

10/04 Pätkätyöt ja tukipäätösten viipyminen johtavat velkakierteeseen

10/04 Pätkätyöt ja tukipäätösten viipyminen johtavat velkakierteeseen SOSIAALITURVA 10/04 Pätkätyöt ja tukipäätösten viipyminen johtavat velkakierteeseen Pääkirjoitus 11. kesäkuuta 2004 Velkojen selvittelystä velkaantumisen ehkäisyyn Lamanaikaisten velkaongelmien selvittely

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista

SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista Elokuu 12/01 SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista Sosiaaliasiamies on sovittelija Keskustelu asiakkaan ja palvelujärjestelmän suhteesta jatkuu Ruotsin sosiaalilainsäädäntö uudistuu

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 7/05. Ovatko lapsetkin markkinatavaraa?

SOSIAALITURVA 7/05. Ovatko lapsetkin markkinatavaraa? SOSIAALITURVA 7/05 Ovatko lapsetkin markkinatavaraa? Pääkirjoitus 27. huhtikuuta 2005 Ovatko lapsetkin markkinatavaraa? Hankintalaki on ollut voimassa yli kymmenen vuotta. Lain säätämisen aikaan ei ollut

Lisätiedot

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme?

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? GATEWAY 2011 1 Hyria Koulutus Oy:n Ari Orelma ja Kai Heimonen verkostoitumassa Bulgarian Sofiassa. Maahanmuutto-osasto 2 GATEWAY 2011 Päivi Jylli, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 8 2007 Vaasa havittelee Parasta pohjoismaiseen malliin Etsivää huumetyötä New Yorkissa Koulutusta ja vetovoimaa sosiaalialalle Milloin pankilta voi pyytää asiakkaan

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Kuntoutussäätiön

Lisätiedot

13/04 Lohjalla perustettiin ukkokoti avuksi ikääntyvien päihdeongelmaisten asumispulmiin

13/04 Lohjalla perustettiin ukkokoti avuksi ikääntyvien päihdeongelmaisten asumispulmiin SOSIAALITURVA 13/04 Lohjalla perustettiin ukkokoti avuksi ikääntyvien päihdeongelmaisten asumispulmiin Pääkirjoitus 2. syyskuuta 2004 Talousarvioiden puristuksessa Lämmin loppukesä on kääntynyt hikiseksi

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti SOSIAALITURVA 5/06 Tietojärjestelmän käyttöönotto on vaativa kehittämisprojekti Itä-Lapissa kuntalaiset saavat sosiaalineuvontaa verkosta Tilaaja-tuottajamalli Tukholmassa Sosiaalityöntekijät käyttävät

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3 2008 Mitä osaamiskeskuksille tapahtuu? Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta Köyhyyspolitiikka varkain vieraalla maalla? Julkisuuskuva paremmaksi markkinointiviestinnällä

Lisätiedot

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto täyttää 60 vuotta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto täyttää 60 vuotta 1 2008 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto täyttää 60 vuotta super1 2008 3 Pääkirjoitus 4 Ajankohtaista 5 Puheenjohtajalta 6 Paras-hanke muuttaa organisaatioita 8 Tammikuun lyhyet 9 Edustajisto päätti tulevasta

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA Kehittämishanke Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013 Hanna Peltonen

Lisätiedot

tarvitaan monenlaista koulutusta sosiaalialan riippumaton ammattilehti

tarvitaan monenlaista koulutusta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14 2006 Lastensuojelun sosiaalityöntekijän on arvioitava, toteutuuko lapsen etu vankilassa Pelko ei kuulu toimenkuvaan Pitääkö kuljetuspalveluita järjestää, vaikka

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 Marraskuu 17/01 SOSIAALITURVA Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 2 SOSIAALITURVA 17/2001 89. vsk Tässä numerossa

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Valokuvat, kansi ja taitto: Kai Kangassalo

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot