TYTTÖJEN PAKKOAVIOLIITOT. Toim. Marjo Poikela & Anne Lagerstedt. Suomen NNKY-liitto ry.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYTTÖJEN PAKKOAVIOLIITOT. Toim. Marjo Poikela & Anne Lagerstedt. Suomen NNKY-liitto ry."

Transkriptio

1 TYTTÖJEN PAKKOAVIOLIITOT Toim. Marjo Poikela & Anne Lagerstedt Suomen NNKY-liitto ry.

2 NNKY:n VÄKIVALLATON VIIKKO : TYTTÖJEN PAKKOAVIOLIITOT Teksti: Marjo Poikela Kuvat: UNFPA (The United Nations Population Fund / Too young to wed) Sisältö Tietoja pakkoavioliitosta 3 Mikä on pakkoavioliitto? 3 Pakkoavioliitot ja Suomi 4 Lasten pakkoavioliittojen eri muotoja 5 Lapsiavioliiton seuraukset 6 Miten uhka tunnistetaan? 7 Miten lapsiavioliitot voitaisiin estää? 8 Mitä pitää tehdä, jos epäilee lapsiavioliiton uhkaa? 9 Apua saatavilla 11 Väkivallattoman viikon kampanjan toteutus 14 Väkivallattoman viikon rukoushetki 16 Lisää tietoa 19 Mitä on ihmiskauppa (Katriina Lehelmä) 20 Irakin kristittyjen vetoomus vainojen keskellä (Juliana Jaba) 23 Rukous lapsimorsiamen puolesta 24 2

3 Tietoja pakkoavioliitosta Mikä on pakkoavioliitto? Joka vuosi arviolta jopa 14 miljoonaa alle 18-vuotiasta tyttöä avioituu eli joka toinen sekunti yksi alaikäinen tyttö päätyy avioliittoon. Usein tämä avioliitto ei ole morsiamen itse toivoma, ja aviomies ei ole tytön itse valitsema, kyseessä on pakkoavioliitto. Pakkoavioliiton voidaan ajatella olevan yksi kunniaan liittyvän väkivallan muoto ja lapsiavioliitto on väkivaltaa, jonka seuraukset ovat koko elämän mittaisia. Nuorimmat pakkoavioliiton uhrit ovat alle 10-vuotiaita. Pakkoavioliitto määritellään liitoksi, jota toinen tai molemmat osapuolet vastustavat. Se on tavallisesti vanhempien tai suvun järjestämä, ja puoliso usein sukulainen tai perhetuttava. Pakkoavioliiton perusteluiksi saatetaan antaa esimerkiksi halu kontrolloida epätoivottua käytöstä, kuten esiaviolliset suhteet ja homoseksuaalisuus, halu suojella perheen kunniaa tai halu vahvistaa perheiden välisiä suhteita. Yksi perustelu voi olla myös oleskeluluvan tai kansalaisuuden varmistaminen ulkomailta tulevalle henkilölle. Perheen tarkoitus voi olla hyvä, kun he pakottavat lapsensa avioon, sillä he voivat esimerkiksi ajatella turvaavansa tytön tulevaisuuden naittamalla hänet itseään vanhemmalle ja varakkaammalle miehelle. Perheellä voi olla taloudelliset ja myös sosiaaliset paineet saattaa tyttärensä avioon nuorena. Aasian ja Afrikan maissa tyttölapset ovat taakkoja perheilleen. Pakkoavioliittoon voidaan painostaa fyysisen ja/tai henkisen väkivallan avulla. Varoittavina esimerkkeinä saatetaan käyttää yhteisön jäsentä, joka on suljettu yhteisön ulkopuolelle hänen ilmoitettuaan pakkoavioliitosta tai sen uhkasta poliisille. Joissain tapauksissa vanhemmat eivät ilmaise selkeästi pakottamista, mutta se selviää tilanteen kokonaiskuvasta. Toisin kuin usein saatetaan virheellisesti ajatella, mikään maailmanuskonnoista ei kannusta pakkoavioliittoihin. Avioliiton solmimiseen liittyvät perinteet voivat vaihdella etnisen ryhmän, suvun ja perheen mukaan, myös vanhempien koulutustaso ja sopeutuminen uuteen kulttuuriin voivat vaikuttaa. Vaikka tyttöjen pakottamista avioliittoon tapahtuu lähinnä Aasian ja Afrikan maissa sekä Lähi-idässä, eniten Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa, myös länsimaista lähetetään lapsia avioitumistarkoituksessa ulkomaille. Nuoret maahanmuuttajatytöt saattavatkin pelätä lähettämistä tai lomamatkoja entiseen kotimaahansa. On kuitenkin hyvä erottaa toisistaan pakkoavioliitto ja järjestetty avioliitto. Järjestetyllä avioliitolla tarkoitetaan tilannetta, jossa vanhemmat, sukulaiset tai tuttavat esittävät tytölle vaihtoehtoja sulhasesta, mutta jossa tyttö saa päättää kenen kanssa hän avioituu tai avioituuko hän ylipäätään. Järjestetyt avioliitot perustuvat vapaaehtoisuuteen, ja niillä on pitkällinen historia monessa kulttuurissa. Puolisoiden vapaaehtoisesti solmimat järjestetyt avioliitot ovat laillisia. Toisinaan kuitenkin myös järjestettyihin avioliittoihin sisältyy eriasteista vastentahtoisuutta. Perhe voi elää köyhissä olosuhteissa, jolloin tytär joutuu hyväksymään yhden epämiellyttävistä vaihtoehdoista: elämisen puutteellisissa oloissa oman perheen kanssa tai avioitumisen vastentahtoisesti. Nuori voi myös kokea vanhempien vastustamisen liian vaikeaksi, vaikka ei todellisuudessa haluaisikaan naimisiin. Järjestetyn avioliiton ja pakkoavioliiton välinen raja onkin usein häilyvä. Pakkoavioliitto voi koskea sekä alaikäisiä tyttöjä että aikuisia naisia. Alaikäisenä solmittava avioliitto on aina erittäin haasteellinen lapsen oikeuksien kannalta, sillä avioliiton vapaaehtoisuutta on vaikea arvioida alaikäisen näkökulmasta. Jokainen pakkoavioliitto on kuitenkin väärin ja vastoin ihmisen oikeutta vapaaseen tahtoon. Lähteet: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin Kunniaväkivalta-hanke: UHKANA KUNNIA Välineitä viranomaisille kunniaväkivaltaan puuttumiseksi/mai Salmenkangas 2006 pdf Lähestymistapoja määrittelyyn ja tunnistamiseen / Hanna Holm, Rebwar Karimi, Eeva Suomenaro, Marjo van Dijken, teoksessa Kunnia konfliktina: Amoral -hankkeen loppujulkaisu e7502d8e825049e6f3c6b2af3e80b41/ /application/pdf/127877/osa2_01a_web.pdf Lapsiavioliittojen ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen otettava mukaan kehitystavoitteisiin/un Women Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta. Opas sosiaali- ja terveysalan auttamistyöhön 2005/ Eija Kyllönen-Saarnio, Reet Nurmi. 3

4 Pakkoavioliitot ja Suomi Tyttöjen pakkoavioliitot ovat maailmanlaajuinen ongelma ja koskettavat myös Suomea, sillä myös täällä on avioliittoon pakotettuja tai sitä pelkääviä nuoria. Ihmisoikeusliitto selvitti keväällä 2010 haastattelututkimuksella maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten ulkomaille lähettämisen määriä ja syitä. Tutkimuksen mukaan luvulla ulkomaille lähetettiin noin 40 lasta ja nuorta, ja yleisin syy tyttöjen lähettämiseen oli avioliitto. Teinityttöjä ja nuoria naisia lähetetään pois Suomesta jo järjestetyn avioliiton vuoksi tai jotta matkan aikana heille löytyisi sopiva aviopuoliso. Joissain tapauksissa on epäilty, että tyttöä on painostettu tai hänet on pakotettu avioon, vaikka tiedetään, että hän on suostunut avioliittoon ainakin näennäisesti. Ulkomaille avioon lähettämisen motiivit ovat yleensä nuorten heräävä seksuaalisuus ja ajatus Suomesta liian liberaalina maana. Monika-Naisten liiton tiedossa on pakkoavioliittotapausta vuodessa, nuorin tapaus on ollut vasta 13-vuotias, ja kaikkia tapauksia Monika-Naiset eivät edes tiedä. Myös muualla on törmätty pakkoavioliittoihin ja siihen, että nuoret keksivät itse keinoja välttääkseen sen. Nuori tyttö saattaa esimerkiksi yrittää järjestää itselleen työpaikkaa, jotta näin välttyisi pakkoavioliitolta, koska on kykenevä elättämään itse itsensä. Suomessa yhtään pakkoavioliittotapausta ei ole edennyt rikostutkintaan. Usein haasteena on, että tytöt ovat lähellä täysi-ikäistymistään joutuessaan avioon ja kun asia tulee Suomessa tietoon, he ovat voineet jo täyttää 18 vuotta. Pääsääntöisesti vanhemmat pyrkivät käyttämään pehmeitä keinoja kun he toivovat tai edellyttävät tyttärensä aviotuvan omasta kulttuuritaustasta olevan miehen kanssa. Ihmisoikeuksien näkökulmasta ihmisellä on oikeus valita aviopuoliso vapaasti ja näennäisesti vapaaehtoinen alistuminen vanhempien tahtoon ei tarkoita vapaan tahdon toteutumista. Lapsiavioliittoihin voi liittyä myös lapsikaappaus. Kaapatut lapset ry.:n edustaja kertoi Ihmisoikeusliiton tutkimuksessa, että hän tietää tapauksia, joissa tyttöjä on lähetetty avioitumistarkoituksessa ulkomaille ilman toisen vanhemman lupaa. Kun vanhemmilla on eriävä näkemys tyttärensä avioitumisesta, voi riskinä olla, että toinen vanhemmista yksipuolisesti järjestää lapsen matkan tai poismuuton ulkomaille. Kyseessä on silloin lapsikaappaus. Kaapatut lapset ry. saakin yhä enemmän yhteydenottoja äideiltä, jotka pelkäävät puolisonsa kaappaavan teini-ikäisen tyttären kotimaahansa ja pakottavan tytön avioon siellä. Tapauksissa, joissa lapsi on kaapattu ulkomaille, lapsi ei välttämättä itse edes tiedä, mihin on matkalla. Joskus matkan määränpää selviää vasta perillä ja siellä lapsella ei välttämättä ole ketään tuttuja. Häneltä voidaan ottaa myös hänen passinsa pois ja näin estää poislähteminen. Ihmisoikeusliiton selvityksen mukaan tyttöjen lähettäminen ulkomaille avioitumiseen liittyvistä syistä on kasvava ilmiö. Pakkoavioliitto ja tytön vieminen ulkomaille sitä varten on yleensä ajankohtainen tytön ollessa teini-iässä, ja Suomessa monikulttuuristen perheiden tyttöjä on paljon vasta tulossa teini-ikään. Lähteet: Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta. Opas sosiaali- ja terveysalan auttamistyöhön 2005/ Eija Kyllönen-Saarnio, Reet Nurmi. Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai asumaan/ Ihmisoikeusliitto Nuoria tyttöjä pakkonaitetaan Suomesta ulkomaille / Yle uutiset

5 Lasten pakkoavioliittojen eri muotoja Lapsivaimo / nuori vaimo Vanhemmat päättävät naittaa alaikäisen tyttärensä huomattavasti vanhemman miehen kanssa. Ratkaisun keskeisenä vaikuttimena ovat taloudelliset tekijät. Joissakin tapauksissa kunniansa menettänyt nuori nainen naitetaan vanhemman miehen kanssa, jotta kunnian voisi palauttaa. Toinen vaimo Perhe saattaa taloudellisesta syistä naittaa tyttärensä myös miehelle, jolla on jo vaimo. Maissa, joissa polygamia ei ole sallittua, jää toinen vaimo vaille virallista statusta ja turvaa. Esimerkiksi Lähi-idässä toisen vaimon synnyttämät lapset kirjataan ensimmäisen vaimon nimiin. Lapsena kihlatut Perheet saattavat päättää keskenään jopa muutaman kuukauden ikäisten lastensa osalta siitä, että nämä avioituvat keskenään kasvettuaan. Päätöksen taustalla vaikuttaa ideologinen ajatus sopimuksen pitämisen merkityksellisyydestä sovitusta pidetään kiinni kahdenkymmenen vuodenkin päästä. Bertel vaihtokauppa Tytöt naitetaan ristiin. Kahdesta perheestä naitetaan tytär vastapuolena olevan perheen pojan kanssa. Täten neljän ihmisen avioliitto on sidottu toisiinsa. Kaikki, mitä toiselle vaimolle tehdään tai tapahtuu, täytyy toteutua myös toisen vaimon kohdalla mukaan lukien väkivaltaisuuden, taloudellisen riiston tai avioeron. Bertel-avioliittomuotoa käytetään myös silloin, kun miehen perheellä ei ole varaa maksaa morsiusrahoja. Perhe antaa morsiusrahojen sijaan tyttärensä ns. maksuksi. Pakkoavioliitoksi voidaan nähdä myös tilanteet, joissa raiskattu nainen pakotetaan avioitumaan raiskaajansa kanssa kunniansäilyttämisen nimissä. Lähteet: Lähestymistapoja määrittelyyn ja tunnistamiseen / Hanna Holm, Rebwar Karimi, Eeva Suomenaro, Marjo van Dijken, teoksessa Kunnia konfliktina: Amoral -hankkeen loppujulkaisu e7502d8e825049e6f3c6b2af3e80b41/ /application/pdf/127877/osa2_01a_web.pdf 5

6 Lapsiavioliiton seuraukset Kun naimisiin pakotetuista toinen tai molemmat ovat alaikäisiä, voidaan puhua lapsiavioliitosta. Lapsiavioliitto on rike lapsen oikeuksia vastaan riippumatta siitä, onko kyseessä tyttö vai poika. Useimmiten uhrit ovat kuitenkin tyttöjä. Avioitumisella lapsena on monia negatiivisia seurauksia lapsen elämään. Pakkoavioliitto on itsessään jo väkivaltaa, mutta siihen liittyy usein myös avioliittoon pakottamista henkisen ja fyysisen väkivallan keinoin. Lisäksi hyvin usein tyttö joutuu aikuisen aviomiehensä fyysisen, henkisen ja taloudellisen väkivallan kohteeksi. Esimerkiksi Sambiassa joka kolmas alaikäisenä avioitunut tyttö kokee väkivaltaa aviomiehensä toimesta. Myös lapseen kohdistuva seksuaalinen väkivalta on valitettavan yleistä lapsiavioliitoissa, eikä lapsimorsian voi kieltäytyä sukupuoliyhteydestä tai vaatia ehkäisyä. Tästä syystä lapsimorsiamet saavat usein sukupuolitaudin, kuten HIVin, ja heistä tulee liian nuorina äitejä. Raskaus liian nuorena sisältää riskejä, sillä lapsimorsiamet eivät ole fyysisesti valmiita raskauteen ja synnytykseen. Raskauteen ja synnytykseen liittyvät komplikaatiot ovatkin kehitysmaissa vuotiaiden tyttöjen yleisin kuolinsyy, ja nuorilla äideillä myös lapsikuolleisuus on 50 prosenttia korkeampi kuin vähintään 20-vuotiaana synnyttävillä vuotias tyttö kuolee raskauden aiheuttamiin ongelmiin viisi kertaa aikuista naista todennäköisemmin. Lisäksi avioliitto ja lapsen saaminen alaikäisenä johtaa yleensä koulunkäynnin päättymiseen. Koulutuksen puuttuminen taas vaikuttaa negatiivisesti tytön omiin vaikutusmahdollisuuksiin oman elämänsä suhteen. Koulutus lisää tietoa ja itseluottamusta vaatia oikeuksiaan ja voi katkaista köyhyyden kierteen. Koulutuksen ja lapsiavioliittojen suhde on myös käänteinen: kouluttamattomat tai vain vähän koulutusta saaneet tytöt joutuvat naimisiin kuusi kertaa todennäköisemmin kuin koulutetut ikätoverinsa. Avioliitto saattaa olla myös kulissi pakkotyölle, seksikaupalle tai muulle hyväksikäytölle. Lisäksi pakkoavioliittoa pelkäävät tytöt voivat päätyä itsemurhaan välttääkseen avioliiton. Mikäli Suomessa koko ikänsä asunut maahanmuuttajatyttö pakotetaan avioliittoon, voi hän joutua myös asumaan itselleen vieraaseen maahan ja kulttuuriin, jonka tapoja hän ei tunne ja jossa hänellä ei ole läheisiä. Läheet: Lapsiavioliitot/Unicef Lapsiavioliittojen ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen otettava mukaan kehitystavoitteisiin/ UN Women Kun äitikin on vielä lapsi/ Väestöliitto, Väestöviesti 4/ Avioliitto riistää vuosittain yli 10 miljoonan tytön lapsuuden/ Plan Lapsimorsiamet Sahelin kriisin näkymättömät uhrit/ World Vision

7 Miten uhka tunnistetaan? Ei ole mahdollista laatia yksiselitteistä listaa riskitekijöistä, joiden perusteella voitaisiin tunnista pakkoavioliiton uhka, mutta tiettyihin asioihin huomion kiinnittäminen voi auttaa ulkopuolista tunnistamaan mahdollisen uhkan. Kyseiseen listaan tulee suhtautua tietyllä varauksellisuudella, sillä jokainen tilanne ilmenee omalla tavallaan. Onkin syytä varoa yleistysten ja hätiköityjen johtopäätösten tekemistä. Esimerkiksi kaikissa tapauksissa ei ole kyse pakkoavioliiton uhkasta, kun tyttö lähetetään entiseen tai vanhempiensa kotimaahan. Kulttuuripiiri Tiettyjä maantieteellisiä alueita voidaan kuitenkin käyttää yhtenä mahdollisen uhkan tunnistamisen välineenä. Esimerkiksi Etelä-Aasiassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on eniten pakkoavioliittotapauksia. Epätavallinen käyttäytyminen Nämä epätavalliseksi käyttäytymiseksi luokitellut asiat voivat kuulua myös normaaliin murrosikään, mutta huolestua voi erityisesti, jos käyttäytyminen muuttuu äkillisesti. - Joku perheenjäsen saattaa nuoren aina kouluun ja harrastuksiin vasten nuoren tahtoa. Hän myöhästyy usein tai saapuu viime tipassa. - Nuori lopettaa koulunkäynnin ja/ tai harrastustoiminnan tai opiskelu-/harrastusmotivaatio laskee äkillisesti. - Nuori vaikuttaa masentuneelta, itsetuhoiselta tai vetäytyvältä. Nuorella saattaa olla syömishäiriö. - Nuori käyttää paljon päihteitä tai näpistelee kaupoista. Perheen tilanne Jos vanhemmat sisarukset ovat avioituneet hyvin nuorena, tämä saattaa viitata vanhempien tai suvun taholta tulevaan paineeseen myös nuorempien sisarusten kohdalla. Jos suvussa on tapana avioitua keskenään ja avioliittojärjestelyihin liittyy taloudellisia tai heimojen välisiä sopimuksia, tai jos tyttö on luvattu aiemmin jollekin toiselle miehelle ja tyttö haluaakin avioitua toisen henkilön kanssa, voi myös silloin olla riski avioliittoon pakottamiselle. Riski on myös, kun nuorten naisten siveellisen pukeutumisen suhteen ollaan perheessä yliherkkiä ja sääntöjen rikkomista rangaistaan väkivallalla. Toisinaan myös yllättävät elämänmuutokset, esimerkiksi toisen vanhemman kuolema voi johtaa jäljelle jääneen äkilliseen tarpeeseen saada lapsi nopeasti ja kunniallisesti naimisiin, vaikka vastoin tämän tahtoa. Matka entiseen kotimaahan Mikäli on syytä epäillä pakkoavioliiton uhkaa, matka vanhempien tai puolison entiseen kotimaahan saattaa osoittautua vaaralliseksi. Toisinaan pakkoavioliitot solmitaan harmittomalta kuulostavan lomamatkan aikana, minkä jälkeen pariskunta saattaa jopa jäädä asumaan kyseiseen maahan. Koska vieraassa ympäristössä avun saaminen ja mahdollisten rikosten tutkiminen voi olla vaikeaa, epäilyttävän matkan perumiseksi tulee tehdä kaikki voitava. Lähteet: UHKANA KUNNIA Välineitä viranomaisille kunniaväkivaltaan puuttumiseksi/ Mai Salmenkangas 2006, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin Kunniaväkivalta-hanke. /application/pdf/134180/uhkanakunnia.pdf Avaimia työskentelyyn/ Hanna Holm, Terhi Hildén, Rebwar Karimi, Eeva Suomenaro, Marjo van Dijken & Laura Vänttinen, teoksessa Kunnia konfliktina: Amoral -hankkeen loppujulkaisu

8 Miten lapsiavioliitot voitaisiin estää? Maailmalla tehdään koko ajan töitä lapsiavioliittojen lopettamiseksi ja yksi esimerkki siitä on lapsiavioliitot ihmisoikeusrikkomukseksi määrittelevä päätöslauselma. Se hyväksyttiin YK:n ihmisoikeusneuvostossa yli 100 valtion kannatuksella syyskuun lopulla 2013, vähän ennen kansainvälistä tyttöjen päivää. Lauselma toimii kansallisen lainsäädännön selkärankana. Myös Istanbulin sopimuksessa mainitaan erikseen pakkoavioliitot. Vielä on kuitenkin paljon tehtävää. Tiedon lisääminen Lapsiavioliitoista ja niiden ikävistä seurauksista tulisi puhua avoimesti niin Suomessa kuin maailmalla. Tytöille täytyisi kertoa heidän oikeuksistaan ja tasa-arvosta sekä korostaa heidän oikeuttaan vapaaseen tahtoon avioliiton suhteen. Erittäin tärkeää olisi myös tukea tyttöjä koulutuksen hankkimisessa, sillä koulutetut tytöt päätyvät harvemmin naimisiin liian nuorina. Suomessa maahanmuuttajille tulisi tarjota omalla äidinkielellä opastusta muun muassa Suomen lainsäädännöstä. Nuorten ja lasten parissa työskenteleville tulisi myös tarjota koulutusta pakkoavioliiton riskin tunnistamiseksi. Toiminta Maahanmuuttajien kotouttamisessa tulee vahvemmin huomioida lasten kasvatukseen liittyvät kysymykset ja perheitä tulisi tukea kokonaisuutena, eikä ajaa vanhempia ja lapsia vastakkain. Riskiryhmien parissa tarvitaan ennaltaehkäisevää työtä ja matalan kynnyksen periaatteelle järjestettyä toimintaa, vertaistukea ja -ryhmiä, minne viranomaiset voivat avuntarvitsijoita tai tietoa hakevia ohjata. Suomessa esimerkiksi Miesten linja tekee tällaista ennaltaehkäisevää työtä maahanmuuttajamiesten parissa. Maailmalla tulisi tukea yhteisöissä toimivia naisjärjestöjä, jotka tekevät työtä lapsiavioliitto-perinteen muuttamiseksi. Lainsäädäntö On luotava kaikkiin maihin lainsäädäntö, joka määrittelee avioliiton alaikärajaksi 18 vuotta ja avioliittoon pakottamisen kielletyksi. Lain tulisi koskea sekä tyttöjä että poikia. Avioliittojen ja lasten syntymien rekisteröiminen edistäisi lain toteutumista. Suomessa lainsäädännön näkökulmasta avioliittoon pakottaminen on rikos ja ulkomailla solmittu avioliitto, johon osapuoli on pakotettu, on yleensä jätettävä Suomessa tunnustamatta. Ei kuitenkaan ole olemassa erillistä lainsäädäntöä, joka kriminalisoisi pakkoavioliitot. Suomessa tulisi myös mahdollistaa avioliiton mitätöinti, sillä avioero on joissain kulttuureissa leimaava. Lisäksi Suomessa tulisi tarkistaa lainsäädännölliset keinot, jotta esimerkiksi tarvittaessa voidaan nopeasti ja tehokkaasti estää lapsen matkustus pois Suomesta kun pelkona on ulkomailla pakottaminen avioon. Puuttuminen Jokaisen ihmisen tulisi esittää huolensa, mikäli epäilee pakkoavioliiton uhkaa. Lähteet: Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai asumaan/ Ihmisoikeusliitto Lapsiavioliitot/Unicef Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma/ Sosiaali- ja terveysministeriö Plan iloitsee läpimurrosta lapsiavioliittojen estämisessä/ Plan 2013 Nuoria tyttöjä pakkonaitetaan Suomesta/ Yle uutiset

9 Mitä pitää tehdä, jos epäilee lapsiavioliiton uhkaa? Käytännön vinkkejä nuorille maahanmuuttajatytöille itsemääräämisoikeuden lisäämiseksi: Ole ovela. Teeskentele hieman perheen kasvojen säilyttämiseksi. Panosta kouluun, jos se vain on mahdollista. Opettajat ovat tärkeitä henkilöitä. Hanki kavereita perhepiirin ulkopuolelta. Jos kotona tulee ristiriitoja, tarvitaan yhteyksiä oman etnisen ryhmän ulkopuolelle. Älä juorua kavereistasi, jotta itse näyttäisit paremmalta. Valmistele vanhempiasi vähän kerrallaan. Älä antaudu. Aloita pienillä taisteluilla. Hanki veljet puolellesi. Kutsu vieraita, joihin vanhempasi luottavat ja johdattele keskustelu tyttöjen vapauteen päättää elämästään. Vie sanomalehti kotiin heti, kun siinä on jotakin sinulle hyödyllistä. Mieti, löytyisikö perheen läheistä ystävää, johon luotat ja joka voisi sovitella. Älä niele vanhempiesi väitettä, että voit mennä naimisiin kenen kanssa tahdot, mutta ensin käymme lomalla vanhassa kotimaassa. Lähde: Arbabi, Farnaz & Fristorp, Lotta: Överlevnads handbook för flikor om frihet och heder. Rädda Barnen, Värnamo (Käännös MLL) Lusikka: Isossa-Britanniassa toimii hallituksen alaisuudessa pakkoavioliittoyksikkö, johon raportoidaan vuosittain keskimäärin 300 tapausta vuosittain. Karma Nirvana-tukijärjestö toimii Iso-Britanniassa lapsiavioliittoja vastaan ja on kehottanut nuoria tyttöjä, jotka epäilevät joutuvansa pakkonaitetuiksi ulkomaille suuntautuvan lomamatkan aikana, laittamaan lusikan alushousuihinsa. Lusikka laukaisee lentokentän metallinpaljastimen ja tyttö pääsee kertomaan turvallisesti huolensa pakkoavioliitosta turvatarkastuksen yhteydessä. Jos tilanne on huolestuttava, hänet voidaan kuljettaa salaista reittiä pitkin turvaan. Uhri tai ulkopuolinen: Jos epäilet, että sinua tai jotakin muuta henkilöä uhkaa pakkoavioliitto, tulisi asialle tehdä jotain. On kuitenkin hyvä olla hienovarainen, ettei tilanteeseen puuttuminen pahenna tilannetta. Alla muutamia vinkkejä siitä, mitä voit tehdä. On hyvä ymmärtää, että pakkoavioliitto ja sillä uhkailu on rikos Suomessa. Jos epäilet, että jotakin henkilöä on uhkailtu pakkoavioliitolla, myös hänelle on hyvä kertoa se. Tilanteeseen täytyy jotenkin hakea apua. Materiaalin lopussa on lista asiantuntijatahoista, joihin voit olla yhteydessä ja kysyä tarkempia neuvoja, miten juuri kyseissä tilanteessa olisi hyvä toimia. Tärkeää kuitenkin on, että toimit nopeasti, sillä tilanteen jatkuessa siihen on enää vaikea löytää ratkaisua. Jos pakkoavioliiton uhkasta on todisteita, ne tulisi säilyttää. Niillä voidaan todistaa, että uhkailu on todella tapahtunut, mikäli poliisiin ollaan yhteydessä. Jos sinua tai jotakuta tyttöä ollaan viemässä ulkomaille pakotettavaksi avioon, se tulisi ehdottomasti estää. Paras ratkaisu olisi selvittää tilanne puhumalla ennen kuin tilanne on mennyt siihen, että sinut tai muu 9

10 mahdollinen uhri lähetetään ulkomaille. Olisi hyvä, jos löytyisi isän arvostama ja kuuntelema henkilö, joka voisi puhua vanhemmille. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi uskonnollinen johtaja, perheen hyvä ystävä tai joku sukulainen. Vanhemmille täytyy puhua asiasta niin, etteivät he menetä vanhemman asemaansa ja "kasvojaan" koska muuten kontrollointi saattaa vain lisääntyä. Jos keskustelu ei auta, vaan uhka pakkoavioliitosta säilyy, tulisi olla yhteydessä viranomaisiin. Itsensä vahingoittaminen tai pysyvästi kotoa karkaaminen eivät ole hyviä ratkaisuja tilanteeseen. Kotoa pysyvästi karkaamista ei voi suositella, koska silloin saatetaan jäädä elämään pelkonsa kanssa. Siksi tilanne täytyy rauhoittaa niin, että kaikki voivat jatkaa elämää pelkäämättä. Jos tilanne kärjistyy, on mahdollisuus aina paeta nuorten tai aikuisten turvakotiin vaikka keskellä yötä. Minua niin pelotti. Minä vapisin ja vapisin. Ja aina kun näin miehen, minä vihansin häntä. Inhosin hänen näkemistäänkin. - Tehani (naitettiin 6-vuotiaana) Joka päivä alle 18-vuotiasta tyttöä naitetaan vasten tahtoaan. Heidät otetaan pois koulusta, viedään pois perheistään ja heidän elämänsä ja tulevaisuutensa on paljon vanhemman ja useimmiten täysin vieraan miehen käsissä. Lisäksi lapsivaimot tulevat raskaaksi aikaisin ja joutuvat samoin kuin lapsensa suureen vaaraan. Teksti suomennettu UNFPA:n kampanjakortista, jonka on kuva on Stephanie Sinclairin teos. Lähteet: 10

11 Apua saatavilla Julkiset palvelut - yleinen hätänumero terveyskeskus - sosiaalitoimi - perheneuvola - mielenterveyspalvelut - oikeusaputoimistot - A-klinikka Valtakunnallisen kriisipuhelin , ma pe klo 9 06, la klo ja su klo Alueelliset kriisikeskukset Palveleva puhelin, ev.lut. kirkko suomeksi , su to klo 18 01, pe ja la klo ruotsiksi , ma su klo Perheväkivaltaklinikka, Setlementti Naapuri, Tampere ajanvaraus , ma ja ke Parisuhdepuhelin, Väestöliitto neuvontapuhelin , torstaisin klo Naisten Linja maksuton neuvonta- ja tukipuhelin suomeksi ma pe klo 16 20, la su klo ruotsiksi ke klo 16 20, englanniksi pe klo Monika-Naisten valtakunnallinen päivystävä puhelin 24 h Puhelin Sähköposti: info(at)monikanaiset.fi Poikien Puhelin, Väestöliitto maksuton tukipuhelin , ma to klo Syöpäjärjestöjen valtakunnallinen neuvontapalvelu maksuton puhelinneuvonta , ma klo ja 16 18, ti pe klo Uskontojen uhrien tuen auttava puhelin , parhaiten tavoitettavissa ma to ja su klo Invalidiliiton neuvontapuhelin vammaispalveluja koskeviin kysymyksiin , to

12 Kuurojen auttava puhelin Tekstipuhelin Tekstiviestit , ma, ke ja pe klo Punaisen Ristin nuorten turvatalot Kirkon perheasiain neuvottelukeskukset Miesten keskus ajanvaraus: (09) , vastaanotto ti klo 12 19, ke to Lyömätön linja, Helsinki (09) Lyömätön linja, Espoo (09) SOS-kriisikeskus, Helsinki ajanvaraus (09) Crisis prevention for foreigners appointment calls (09) , weekdays Nuorten kriisipiste, HelsinkiMissio kriisipuhelin vuotiaille ja heidän perheilleen , ti to klo Palveluhakemisto Tukinet auttamis- ja tukipalveluja aiheittain Surunauha ry. Vertaistoimintaa itsemurhan tehneiden läheisille , ma to klo Kätkytkuolemaperheiden yhdistyksen auttava puhelin maksuton auttava puhelin , ma ja to klo Mieli Maasta ry. vertaisryhmiä masentuneille ja heidän läheisilleen. Tietopalvelu Propelli mielenterveyden kuntoutumisesta Mielenterveyden keskusliitto. Kuntoutusneuvojat ma, ti ja to klo 9 14, ke klo 9 16, vertaisneuvojat pe klo Puh Maaseudun tukihenkilöverkko Rikosuhripäivystys , ma ti klo 13 21, ke pe klo A-klinikkasäätiön hoitopalvelut AA:n auttava puhelin (09) , klo Neuvontaa huumeista ja päihteistä, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Diakonissalaitos maksuton, ympäri vuorokauden toimiva neuvontapuhelin

13 Peluuri peliongelmissa auttava palvelukokonaisuus puhelimella ja internetissä maksuton auttava puhelin arkisin klo 12 18, ma myös ruotsiksi Pelivoimapiiri Tukea pelaamisesta huolestuneille tekstiviesteillä ja internetissä 24/7 Neuvontaa maksu- ja velkaongelmiin, Takuu-Säätiö maksuton neuvontanumero , ma pe Turvakodit Suomessa Lasten ja nuorten puhelin ja netti, MLL maksuton tukipuhelin , ma pe klo 14 20, la su klo Vanhempainpuhelin, MLL , ti klo ja 17 20, ke klo 10 13, to klo Raiskauskriisikeskus Tukinainen maksuton kriisipuhelin , ma pe klo 9 15 ja la su klo Punaisen Ristin hiv-neuvontapuhelin , ma to klo Hiv-tukikeskus , ma pe klo SETA ry:n puhelintuki Lähteenä käytetty apua.info -sivustoa Marrying too young End Child Marriage on YK:n järjestön The United Nations Population Fundin (UNFPA) kirja, jossa on tarkkaa tietoa ja tilastoja lapsiavioliittojen esiintyvyydestä ja vaikutuksista. 13

14 Väkivallattoman viikon kampanjan toteutus Ongelma on väkivallan kulttuuri, erityisesti naisiin kohdistuva väkivalta. Vuonna 2014 nostetaan erityisesti esiin tyttöjen pakkoavioliitot. Ongelma on, että Suomestakin lähetetään tyttöjä ulkomaille avioon, mutta siihen ei osata puuttua. Väkivallattoman viikon yleistavoite on tukea väkivallattomuuden kulttuuria ja väkivallattomien ratkaisujen löytämistä niin omassa lähiympäristössä kuin yhteiskunnassakin. Tavoite voisi myös olla, että viikon aikana ihmiset kiinnittäisivät huomiota omaan käytökseensä, onko se väkivaltaista tai ruokkiiko se väkivallan kulttuuria. Vuonna 2014 tavoitteena on myös lisätä tietoutta pakkoavioliitoista ja toimia niitä vastaan. Kohderyhmä - nuoret naiset - opettajat - nuorten kanssa töitä tekevät Yhteistyökumppanit Nämä tahot ovat tehneet töitä kunniaväkivallan ja siihen liittyen pakkoavioliittojen parissa: Monika-Naiset liitto ry Ihmisoikeusliitto MLL African care ry Nämä henkilöt ovat tehneet tutkimusta pakkoavioliitoista tai siihen liittyen: Natalie Gerbert, Monika-Naiset liiton voimavarakeskuksen johtaja Suomenaro, Eeva, Ihmisoikeusliitto Johanna Latvala, Ihmisoikeusliiton projektipäällikkö Salmenkangas, Mai, Uhkana kunnia -aineiston tekijä Van Dijken, Marjo, kunniaväkivallan asiantuntija Muita tahoja joiden kanssa voisi mahdollisesti tehdä yhteistyötä: Kurttila, Tuomas, Suomen lapsiasiainvaltuutettu, sosiaali- ja terveysministeriö, Jyväskylä Tyttöjen talo(t) Amnesty Unicef Plan Itse lapsena pakkoavioliiton kokenut: Feriba Samadi 14

15 Sosiaalinen media Sosiaalinen media on paikka, missä ihmiset ovat. Väkivallatonta viikkoa voi viettää näkyvästi sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi koko viikon kestävä Facebook-tapahtuma korostaisi sitä, että kyseessä on Väkivallaton VIIKKO. FB-tapahtuma haluaa edesauttaa väkivallattomuuden kulttuuria esimerkiksi tarkkailemalla omaa ja lähiympäristön käytöstä viikon ajan; huomaatko itsessäsi tai muissa väkivaltaista käytöstä (henkinen, fyysinen jne.), jota et ole aiemmin huomannut? Lisäksi joka päivä voitaisiin tapahtuman seinälle laittaa teksti tai kuva aiheeseen liittyen. Yritetään saada ihmiset osallistumaan keskusteluun, esimerkiksi kysymyksillä. Myös esim. valmiita kuvia, joita voi jakaa Facebookissa tai laittaa seinäkuviksi. # Väkivallatonviikko #VVV Twitteriin. Jos luovuutta löytyy, myös Youtube-video voisi olla myös loistava markkinointikeino. Vrt. Väkivallaton viikko osaksi paikallisyhdistyksen omaa toimintaa - Välttämättä ei tarvitse kehittää erillisiä tapahtumia väkivallattomalla viikolla, vaan sisällytetään teema jo olemassa olevaan toimintaan. Tällä tavalla voitaisiin saada Väkivallattomasta viikosta luonnollinen osa NNKY:n toimintaa ja yhdistysten olisi helpompi osallistua Väkivallattomaan viikkoon. - Viikon aikana voitaisiin esimerkiksi katsoa teemaan liittyvä elokuva (esim. Marie Antoinette, Aavikon kukka..), - Lukupiirissä voitaisiin lukea aiheeseen liittyvä kirja(esim. Tuhat loistavaa aurinkoa), - Kädentaitoilloissa voi puolestaan askarrella lusikkakoruja jne. - Toiminnan kautta herätellään keskustelua vuoden teemasta. - Liitä Unelmanpäivä selvemmin osaksi Väkivallatonta viikkoa. - Pieniä tekoja viikolla, esim. post it -laput naistenhuoneisiin. Uskalla unelmoida Olet ihana 15

16 Väkivallattoman viikon rukoushetki 1. Alkusoitto tai musiikkia 2. Johdantosanat 3. Psalmi 62 2 Jumalan edessä mieleni hiljenee, hän antaa minulle avun. 3 Hän on kallio, hän on minun pelastukseni, hän on linnani, minä en horju. 4 Kuinka kauan te jatkatte syyttelyänne, hyökkäätte kaikki kimppuuni? Minä olen kuin kaatuva seinä tai luhistuva muuri. 5 He juonittelevat syöstäkseen minut maahan, he rakastavat valhetta. Suullaan he siunaavat, mutta sisimmässään he kiroavat. (sela) 6 Hiljene, sieluni, Jumalan edessä! Hän antaa minulle toivon. 7 Hän on kallio, hän on minun pelastukseni, hän on linnani, minä en horju. 8 Jumalassa on pelastukseni ja kunniani. Hän on luja kallio, hänessä on turvani. 9 Luottakaa aina Jumalaan, tuokaa hänen eteensä kaikki mikä sydäntänne painaa! Jumala on turvamme. (sela) 10 Ihmisiin ei ole luottamista, he ovat vain tuulenhenkäys. Vaakakupissa he eivät paljon paina, kaikki he ovat tyhjää ilmaa. 11 Älkää luottako väkivaltaan, älkää rakentako ryöstösaaliin varaan. Vaikka omaisuutenne karttuu, älkää kiinnittäkö siihen sydäntänne. 12 Jumala on sanonut kerran, kahdesti olen tämän kuullut: Jumalan on valta. 13 Sinun, Herra, on uskollisuus. Sinä maksat ihmiselle hänen tekojensa mukaan. 4. Rukous Jumala, Isämme, sinä puhuttelet meitä ja herätät meissä uskon. Pyydämme sinulta herkkyyttä ja kuuliaisuutta, että tajuaisimme läsnäolosi maailmassa. Anna kaikille palvelijoillesi rauhan nälkä ja oikeudenmukaisuuden jano. Tee meistä armahtavia ja opeta meitä pyytämään toisiltamme anteeksi. Anna meille rohkeutta kohdata toisen ihmisen tuska. Rukoilemme sinua surevien ja masentuneiden puolesta. Rukoilemme elämässään pettyneiden puolesta, Kuva: Anne Lagerstedt 16

17 avioparien puolesta, joiden on vaikea elää yhdessä, hajonneiden perheiden puolesta, niiden puolesta, jotka etsivät elämänkumppania ja joiden kaipaus on jäänyt vastausta vaille. Lohduta heitä, osoita tie eteenpäin, kirkasta elämän lahja ja mielekkyys. Rukoilemme sinua sairaiden ja kuolevien puolesta. Anna heille toivoa. Rukoilemme sinua kärsivien ja pelossa elävien puolesta, sodan jalkoihin joutuneiden puolesta, niiden puolesta, joita kidutetaan, kaikkien riistettyjen kansojen puolesta, köyhien ja sorrettujen puolesta, kaikkien niiden puolesta, joita halveksitaan heidän erilaisuutensa tähden. Koko maailma kaipaa toivoa ja rakkautta. Suo meidän ja koko maailman tuntea, että sinä olet Jumalamme ja me sinun kansasi. Sinä olet meidät luonut, sinä pidät yllä elämäämme. Sinä tunnet meidät ja annat meille armon. Ylistys sinulle Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Aamen 5. Virsi tai musiikkia Esim. virsi 338 Päivä vain ja hetki kerrallansa 6. Raamatunluku Matt. 5: Teille on opetettu: Silmä silmästä, hammas hampaasta. 39 Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. 40 Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin. 41 Jos joku vaatii sinut mukaansa virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. 42 Anna sille, joka sinulta pyytää, äläkä käännä selkääsi sille, joka haluaa lainata sinulta. 43 Teille on opetettu: Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. 44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, 45 jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. 46 Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? 47 Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? 48 Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen. 7. Puhe tai voidaan lukea tämä: Jumalan hellä kosketus vahvistaa uskoamme antaa meille rajattoman luottamuksen valmistaa meitä rakkauteen aukaisee meille polun heikkojen ja pahoinpideltyjen luo tajuamaan missä on julmuutta, epäinhimillisyyttä ja kaikenlaista väkivaltaa, valmistaa meidät passiiviseen vastarintaan väkivaltaa vastaan 17

18 opettaa meitä näkemään sydämellämme valmistaa meitä uskomaan lasten tavoin ja saa siemenen itämään niin että evankeliumin sanoma voi syntyä uudestaan meissä jokaisessa. 8. Virsi tai musiikkia Esim. virsi 600 Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan 9. Rukous Kaikkivaltias Jumala, me ylennämme sydämemme sinun puoleesi ja pyydämme sinun armoasi. Me vetoamme sinuun: Jumala, katso meihin, lapsiisi, tämän kuohuvan maailman myllerryksessä, mikä on täynnä kärsimystä, tuskaa, masennusta, vainoa, väkivaltaa, katkeruutta, vihaa, ja ennen kaikkea epäoikeudenmukaisuutta. Herra, armahda meitä. Herra, muista kaikkia väkivallan uhreja suojele heitä ja anna heille lohdutusta. Muista erityisesti heitä, jotka on pakotettu avioliittoon vastoin tahtoaan. Anna myös väkivallantekijöille viisautta ja voimaa hakea apua väkivaltaisuuteensa ja lopettaa väkivallanteot. Herra Jumala, Isämme, anna meille rauha ei sitä minkä maailma antaa vaan sinun taivaallinen ikuinen rauhasi, josta meillä on syvällä sydämissämme sinun antamasi lupaus. Anna meille voima antaa anteeksi ja unohtaa ja täytä sydämemme rakkaudella kaikkia ihmisiä kohtaan sinun pyhän nimesi kunniaksi. Aamen. 10. Isä meidän Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. 11. Siunaus Siunatkoon meitä rauhan ja oikeuden Jumala; Siunatkoon meitä Poika, joka pyyhkii pois kyyneleet, jotka maailman kärsimys on aiheuttanut; Siunatkoon meitä Henki, joka tekee sovituksen ja toivon meille eläväksi; tänään ja ikuisesti. Aamen. 12. Päätösmusiikkia Esim. Taizé - Sanasi on lamppu (http://www.youtube.com/watch?v=qtpufofixby&feature=related) 18

19 Linkkejä: Lisää tietoa kunniavakivalta pdf/134180/uhkanakunnia.pdf pdf pdf/ /perheet%20muuttoliikkeess%c3%a4_web.pdf pdf Kirjoja: Karppinen, Laura 2011: Pakkoavioliitto, lapsiavioliitto ja Suomi 19

20 Mitä on ihmiskauppa? Suomen -liitto NNKY-liitto on mukana Ihmiskaupan vastaisen verkoston (Ikv) tukemisessa tiedonvälityksen ja verkostoitumisen välityksellä. Rose-projekti on verkostoon kuuluvan Samaria ry:n uusi projekti, jonka pyrkimys on auttaa erityisesti ihmiskaupparikoksesta tai seksuaalisesta riistosta selviytyneitä naisia, tyttöjä ja heidän lapsiaan heidän voimaantumisprosessissaan. Ihmiskauppa on toimintaa, jossa ihmisiä huijataan, houkutellaan tai pakotetaan työskentelemään heidän kotimaassaan tai ulkomailla alhaisella palkalla tai ilman palkkaa huonoissa olosuhteissa. Ihmiskauppa on voimakasta ihmisten hyväksikäyttöä ja vakava ihmisoikeusrikkomus. Ihmiskauppa perustuu kysynnän ja tarjonnan periaatteille. Jos kysyntään ei puututa, ihmiskauppaa ei saada loppumaan. Ihmiskaupan muotoja voi olla pakkotyö, seksuaalinen hyväksikäyttö, elinkauppa, lapsisotilaat, kerjäämään pakottaminen, pakottaminen rikoksiin kuten taskuvarkauksiin tai huumeiden myymiseen/salakuljettamiseen, petoksiin ja/tai pakkoavioliitto. Ihmiskaupan uhreiksi voivat joutua sekä miehet että naiset ja lapset, vaikkakin arvioidaan, että 80 % ihmiskaupan uhreista on naisia ja lapsia, jotka ovat joutuneet seksuaalisen hyväksikäytön kohteiksi. Tilastot ovat armottomia. Arvioidaan, että uusi ihminen joutuu uhriksi joka 30. sekunti ja 99 % uhreista ei koskaan selviydy. Ihmiskauppa on nopeimmin kasvava rikollisuuden ala tämän päivän maailmassa ja pian se ohittaa suuruusluokassa jo aseiden ja huumeiden salakuljetuksen. Ihmiskauppa on globaali ongelma; se koskettaa jokaista maata maailmassa, niin että jokainen maa on joko lähde-, kauttakulku- tai kohdemaa, ja jotkut maat ovat kaikkea näitä kolmea. Ihmiskaupasta on nopeasti kehittymässä epidemia, jota emme pysty hallitsemaan. Euroopassa ihmiskaupan tunnistettujen uhrien määrä on viime vuosina noussut, mutta silti tuomioiden määrä ihmiskauppiaita vastaan on laskenut. Yhä suurempi määrä rikollisia on sekaantumassa ihmisten kauppaamiseen sen sisältämien korkeiden tuottojen ja pienen kiinnijäämisriskin vuoksi. Ihmiskaupan toiminnot ovat huolellisesti organisoituja, vaikkakin yhteydet rinkien sisällä ovat löysät. Ihmiskauppa käsittää verkostoja, jotka toimivat yhdessä joustavasti ja pitävät sisällään paljon toimijoita. Nämä yhdessä muodostavat verkoston, joka tarjoaa erilaisia rikollisia palveluja. Verkoston löysä rakenne ja joustavuus tekevät ihmiskaupan toimintojen lopettamisesta hyvin hankalaa. Ihmiskauppa Suomessa Suomi on tunnistettu sekä ihmiskaupan kohdemaaksi että merkittäväksi kauttakulkupaikaksi erityisesti Aasian ja Euroopan välillä. Suomi on yhdistetty ensisijaisesti työperäiseen ihmiskauppaan, mutta mitä enemmän tietoisuus seksiperäisestä ihmiskaupasta on kasvanut, sitä enemmän uhreja on alettu tunnistaa. Ihmiskaupan uhrien uskotaan tulevan Suomeen pääasiassa Venäjältä, Virosta, Thaimaasta ja Nigeriasta, vaikkakin Suomessa uskotaan olevan uhreja myös muista Aasian ja Itä-Euroopan maista. 20

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 ALUKSI Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä julkaisee suppean tilannekatsauksen ajalta 1.1.2015-30.6.2015. Katsauksessa

Lisätiedot

Läheisen kuoltua. Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 249, 383, 384 tai 397.

Läheisen kuoltua. Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 249, 383, 384 tai 397. Läheisen kuoltua Rukoushetki läheisen kuoltua (saattohartaus) vietetään omaisten pyynnöstä. Se pidetään potilashuoneessa, sairaalan kappelissa tai kodissa. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Amoral-hanke. - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien -

Amoral-hanke. - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien - Amoral-hanke - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien - Kunniaan liittyvä väkivalta MÄÄRITELLÄÄN: henkilön fyysiseksi tai psyykkiseksi painostukseksi tilanteessa, jossa kyseistä

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman

POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI 23.10.2012 Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman 2.11.2012 1 PALVELUJEN SUKUPUOLINEUTRAALISUUS Miten palvelujemme sukupuolineutraalius

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

RUKOUSHETKI SEURAKUNNAN TOIMITILAA KÄYTÖSTÄ POISTETTAESSA. 3. Psalmi. 1. Alkuvirsi. 2. Johdanto Alkusiunaus. Johdantosanat

RUKOUSHETKI SEURAKUNNAN TOIMITILAA KÄYTÖSTÄ POISTETTAESSA. 3. Psalmi. 1. Alkuvirsi. 2. Johdanto Alkusiunaus. Johdantosanat RUKOUHETKI EURAKUNNAN TOIMITILAA KÄYTÖTÄ POITETTAEA 1. Alkuvirsi Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 38: 1-3, 176: 1-3, 181: 1-3, 194, 317. Virren sijasta voi olla muuta musiikkia. 2. Johdanto Alkusiunaus

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Maahan kätkeminen. Rukoushetken johtaja laatii johdantosanat itse tai käyttää seuraavia vaihtoehtoja:

Maahan kätkeminen. Rukoushetken johtaja laatii johdantosanat itse tai käyttää seuraavia vaihtoehtoja: Maahan kätkeminen Kaavaa voidaan käyttää uurnaa tai tuhkaa maahan kätkettäessä tai kun vainaja lasketaan hautaan toisella paikkakunnalla varsinaisen hautaan siunaamisen jo tapahduttua. Rukoushetken johtaa

Lisätiedot

1. Asiakkaan status. nmlkj asiakas on väkivallan uhri. väkivaltaa tai elänyt väkivaltaisessa ilmapiirissä.)

1. Asiakkaan status. nmlkj asiakas on väkivallan uhri. väkivaltaa tai elänyt väkivaltaisessa ilmapiirissä.) Stakestieto Lintulahdenkuja 4, PL 220, 00531 HELSINKI VÄKIVALTATAPAUKSESTA TALLENNETTAVAT TIEDOT Lomakkeen täyttöohjeet löytyvät täältä (pdf, 73 kt). Avaa tyhjä lomake tästä (pdf, 46 kt). 1. Asiakkaan

Lisätiedot

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista MAUSTE-hanke 2015-2016 Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista Haastattelun tarkoitus Saada tietoa maahanmuuttajien seksuaaliterveydestä,seksuaaliohjauksen ja neuvonnan tarpeista,

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

26. LIPUN SIUNAAMINEN

26. LIPUN SIUNAAMINEN 26. LIPUN IUNAAMINEN Pappi siunaa pyydettäessä lipun. Lipun siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Ennen toimitusta kannetaan kuoriin uomen lippu ja sen jäljessä siunattava

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Vapauta Uhri. Ihmiskauppa, prostituutio ja porno

Vapauta Uhri. Ihmiskauppa, prostituutio ja porno Vapauta Uhri Ihmiskauppa, prostituutio ja porno Ihmiskauppa: Sandran tarina Uhrin tyypillinen tarina -Useimmat uhrit saapuvat Kyprokselle samalla tavalla: he ovat vastanneet lehti-ilmoitukseen tai työnvälitysfirman

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

MENETELMIÄ RIKOSASIOIDEN PUHEEKSIOTTOON. Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

MENETELMIÄ RIKOSASIOIDEN PUHEEKSIOTTOON. Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys MENETELMIÄ RIKOSASIOIDEN PUHEEKSIOTTOON Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys FYYSINEN VÄKIVALTA Voi olla esimerkiksi tönimistä, liikkumisen estämistä, lyömistä, läimäyttämistä, hiuksista repimistä,

Lisätiedot

Ihmiskaupan tunnistaminen

Ihmiskaupan tunnistaminen Ihmiskaupan tunnistaminen Akateemiset naiset Luetaan yhdessä -verkosto Hyvinkää 15.10.2011 Ylitarkastaja (ihmiskauppa-asiat), OTT Venla Roth Vähemmistövaltuutetun / kansallisen ihmiskaupparaportoijan toimisto

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Matt. 19: 1-12 Mikko Haapasaari

Matt. 19: 1-12 Mikko Haapasaari Luojan asettama avioliitto Matt. 19: 1-12 Mikko Haapasaari Matt. 19: 1-12 1 Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän, hän lähti Galileasta ja tuli sitten Jordanin itäpuolta kulkien Juudeaan. 2 Häntä seurasi

Lisätiedot

Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä. 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017)

Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä. 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017) Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017) LAPSI Vainossa lapsi voi olla vainoamisen kohde, mutta hän voi olla myös vainon väline. Isä

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus Pyhäinpäivän iltajumalanpalveluksessa muistetaan uskossa Kristukseen kuolleita ja erityisesti seurakunnan poisnukkuneita jäseniä sekä rukoillaan heidän puolestaan (ks.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

EROSTA HÄN SINUA. VAINOAaKO HUOLIMATTA? VARJO

EROSTA HÄN SINUA. VAINOAaKO HUOLIMATTA? VARJO VAINOAaKO HÄN SINUA EROSTA HUOLIMATTA? VARJO -hanke (2012-17) Eron jälkeisen väkivaltaisen vainon kohteena elävien perheiden turvallisuuden lisääminen ja vainoamisen ennaltaehkäisy. OULUN ENSI- JA TURVAKOTI

Lisätiedot

PIA PUU OKSANEN, TOIMINNANJOHTAJA PIA.OKSANEN@NAISTENLINJA.FI

PIA PUU OKSANEN, TOIMINNANJOHTAJA PIA.OKSANEN@NAISTENLINJA.FI PIA PUU OKSANEN, TOIMINNANJOHTAJA PIA.OKSANEN@NAISTENLINJA.FI Oulun kaupunki on myöntänyt Naisten Linjalle järjestöjen toiminta-avustusta vuosina 2012 ja 2013, molempina vuosina tuhat euroa. Helsingin

Lisätiedot

Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa

Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa Kokemusasiantuntija Anita Sinanbegovic ja VTM, suunnittelija Kia Lundqvist, Turun

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954 63177)

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Rikokset, tuki ja apu. www.jagvillveta.se

Rikokset, tuki ja apu. www.jagvillveta.se Rikokset, tuki ja apu www.jagvillveta.se Ruotsissa monet lapset joutuvat kokemaan rikoksia. Ruotsissa monet lapset joutuvat kokemaan rikoksia. Niitä voi tapahtua esimerkiksi kotona, koulussa, vapaa-ajalla

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava?

Mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava? Mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava? Seksuaalisen väkivallan puheeksi ottaminen ja mitä sitten tapahtuu -koulutus 4.12.2013 Satu Hintikka Kaksi näkökulmaa päivän teemaan Video 1 Video 2 Mitä on seksuaalinen

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille. Natalie Gerbert Monika Naiset liitto ry

Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille. Natalie Gerbert Monika Naiset liitto ry Monika - Naiset moniarvoisen ja turvallisen yhteiskunnan puolesta Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille Monika Naiset liitto ry 1 Voimavarakeskus

Lisätiedot

LAPSEN SEKSUAALITERVEYDEN TUKEMINEN LASTENNEUVOLASSA

LAPSEN SEKSUAALITERVEYDEN TUKEMINEN LASTENNEUVOLASSA LAPSEN SEKSUAALITERVEYDEN TUKEMINEN LASTENNEUVOLASSA Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa -menetelmäkäsikirjassa (2011) todetaan että seksuaaliterveyden edistäminen on tärkeä

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Ilmoitus oikeuksista

Ilmoitus oikeuksista Ilmoitus oikeuksista Tästä lehtisestä saat tärkeää tietoa oikeuksista, jotka sinulla on ollessasi Oikeuksilla tarkoitetaan tärkeitä vapauksia ja apua, jotka ovat lain mukaan saatavilla kaikille. Kun tiedät

Lisätiedot

KANAANILAISEN NAISEN USKO JA RUKOUS

KANAANILAISEN NAISEN USKO JA RUKOUS Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KANAANILAISEN NAISEN USKO JA RUKOUS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jeesus siirtyi Galileasta Tyron ja Siidonin alueelle, joka

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen.

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen. Koulutusaineiston pohdintatehtäviä ROMANIT EUROOPASSA Ihmisoikeudet, liikkuvuus ja lapset 1. OSA: ROMANIT - Vähemmistönä Euroopassa ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla

Lisätiedot

RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE

RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE Anne Valkeapää Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät, Seinäjoki ESITYKSEN ETENEMINEN Tutkimustyön

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

D. Koulua aloitettaessa

D. Koulua aloitettaessa D. Koulua aloitettaessa Kouluun lähtevien siunaaminen voidaan toimittaa keväällä tai syksyllä juuri ennen koulun alkamista. iunaamisen toimittaa pappi tai muu seurakunnan työntekijä. Kouluun lähtevien

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Ruut: Rakkauskertomus

Nettiraamattu lapsille. Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Naantalin seurakunnan Laaja oppimäärä kirkolliseen vihkimiseen

Naantalin seurakunnan Laaja oppimäärä kirkolliseen vihkimiseen Naantalin seurakunnan Laaja oppimäärä kirkolliseen vihkimiseen Avioliiton merkitys Avioliiton esteiden tutkinta Vihkimisen varaaminen Tapaaminen papin kanssa Avioliittoon vihkiminen vai morsiusmessu? Häämusiikki

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi.

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Kysymys: Kuka voi olla sellainen henkilö, joka täyttää seksuaalinen kaltoinkohtelijan määritelmän? Kysymys: Kenen vastuulla seksuaalinen kaltoinkohtelu on? Kuka vaan. Naapuri, sukulainen, tuttu, tuntematon,

Lisätiedot

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Koonnut ja ohjeistanut kanavointina, Anu Markoff, Rakkaudentähti Ry Ennen rukouksia voit sytyttää kynttilän ja suitsuttaa huonetta Salvialla ja Paolo Santolla.

Lisätiedot

P/E Meidän auttajamme on Her - ra,

P/E Meidän auttajamme on Her - ra, Rukoushetken rakenne noudattaa pienen rukoushetken kaavaa. Rakennetta voidaan käyttää soveltaen. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Rukoushetken laulettavaksi merkityt

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi www.espoonseurakunnat.fi Avioliittoon vihkiminen Espoossa Avioliittoon vihkiminen siunausta elämäänne Avioliitto

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Kansallinen ihmiskaupparaportoija (L 660/2011)

Kansallinen ihmiskaupparaportoija (L 660/2011) WWW.OFM.FI Kansallinen ihmiskaupparaportoija (L 660/2011) Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on: 8) toimia kansallisena ihmiskaupparaportoijana, joka: a) seuraa ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä, kansainvälisten

Lisätiedot

M I K A L I N D É N 16.10.2013 1

M I K A L I N D É N 16.10.2013 1 NUORTEN KOKEMA NETTIRIKOLLISUUS M I K A L I N D É N 16.10.2013 1 FAKTOJA IRC galleriaa käyttää kuukausittain 70% maamme 15-24 vuotiaista nuorista IRC galleriaan lisätään joka päivä noin 70 000 valokuvaa

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot