TYTTÖJEN PAKKOAVIOLIITOT. Toim. Marjo Poikela & Anne Lagerstedt. Suomen NNKY-liitto ry.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYTTÖJEN PAKKOAVIOLIITOT. Toim. Marjo Poikela & Anne Lagerstedt. Suomen NNKY-liitto ry."

Transkriptio

1 TYTTÖJEN PAKKOAVIOLIITOT Toim. Marjo Poikela & Anne Lagerstedt Suomen NNKY-liitto ry.

2 NNKY:n VÄKIVALLATON VIIKKO : TYTTÖJEN PAKKOAVIOLIITOT Teksti: Marjo Poikela Kuvat: UNFPA (The United Nations Population Fund / Too young to wed) Sisältö Tietoja pakkoavioliitosta 3 Mikä on pakkoavioliitto? 3 Pakkoavioliitot ja Suomi 4 Lasten pakkoavioliittojen eri muotoja 5 Lapsiavioliiton seuraukset 6 Miten uhka tunnistetaan? 7 Miten lapsiavioliitot voitaisiin estää? 8 Mitä pitää tehdä, jos epäilee lapsiavioliiton uhkaa? 9 Apua saatavilla 11 Väkivallattoman viikon kampanjan toteutus 14 Väkivallattoman viikon rukoushetki 16 Lisää tietoa 19 Mitä on ihmiskauppa (Katriina Lehelmä) 20 Irakin kristittyjen vetoomus vainojen keskellä (Juliana Jaba) 23 Rukous lapsimorsiamen puolesta 24 2

3 Tietoja pakkoavioliitosta Mikä on pakkoavioliitto? Joka vuosi arviolta jopa 14 miljoonaa alle 18-vuotiasta tyttöä avioituu eli joka toinen sekunti yksi alaikäinen tyttö päätyy avioliittoon. Usein tämä avioliitto ei ole morsiamen itse toivoma, ja aviomies ei ole tytön itse valitsema, kyseessä on pakkoavioliitto. Pakkoavioliiton voidaan ajatella olevan yksi kunniaan liittyvän väkivallan muoto ja lapsiavioliitto on väkivaltaa, jonka seuraukset ovat koko elämän mittaisia. Nuorimmat pakkoavioliiton uhrit ovat alle 10-vuotiaita. Pakkoavioliitto määritellään liitoksi, jota toinen tai molemmat osapuolet vastustavat. Se on tavallisesti vanhempien tai suvun järjestämä, ja puoliso usein sukulainen tai perhetuttava. Pakkoavioliiton perusteluiksi saatetaan antaa esimerkiksi halu kontrolloida epätoivottua käytöstä, kuten esiaviolliset suhteet ja homoseksuaalisuus, halu suojella perheen kunniaa tai halu vahvistaa perheiden välisiä suhteita. Yksi perustelu voi olla myös oleskeluluvan tai kansalaisuuden varmistaminen ulkomailta tulevalle henkilölle. Perheen tarkoitus voi olla hyvä, kun he pakottavat lapsensa avioon, sillä he voivat esimerkiksi ajatella turvaavansa tytön tulevaisuuden naittamalla hänet itseään vanhemmalle ja varakkaammalle miehelle. Perheellä voi olla taloudelliset ja myös sosiaaliset paineet saattaa tyttärensä avioon nuorena. Aasian ja Afrikan maissa tyttölapset ovat taakkoja perheilleen. Pakkoavioliittoon voidaan painostaa fyysisen ja/tai henkisen väkivallan avulla. Varoittavina esimerkkeinä saatetaan käyttää yhteisön jäsentä, joka on suljettu yhteisön ulkopuolelle hänen ilmoitettuaan pakkoavioliitosta tai sen uhkasta poliisille. Joissain tapauksissa vanhemmat eivät ilmaise selkeästi pakottamista, mutta se selviää tilanteen kokonaiskuvasta. Toisin kuin usein saatetaan virheellisesti ajatella, mikään maailmanuskonnoista ei kannusta pakkoavioliittoihin. Avioliiton solmimiseen liittyvät perinteet voivat vaihdella etnisen ryhmän, suvun ja perheen mukaan, myös vanhempien koulutustaso ja sopeutuminen uuteen kulttuuriin voivat vaikuttaa. Vaikka tyttöjen pakottamista avioliittoon tapahtuu lähinnä Aasian ja Afrikan maissa sekä Lähi-idässä, eniten Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa, myös länsimaista lähetetään lapsia avioitumistarkoituksessa ulkomaille. Nuoret maahanmuuttajatytöt saattavatkin pelätä lähettämistä tai lomamatkoja entiseen kotimaahansa. On kuitenkin hyvä erottaa toisistaan pakkoavioliitto ja järjestetty avioliitto. Järjestetyllä avioliitolla tarkoitetaan tilannetta, jossa vanhemmat, sukulaiset tai tuttavat esittävät tytölle vaihtoehtoja sulhasesta, mutta jossa tyttö saa päättää kenen kanssa hän avioituu tai avioituuko hän ylipäätään. Järjestetyt avioliitot perustuvat vapaaehtoisuuteen, ja niillä on pitkällinen historia monessa kulttuurissa. Puolisoiden vapaaehtoisesti solmimat järjestetyt avioliitot ovat laillisia. Toisinaan kuitenkin myös järjestettyihin avioliittoihin sisältyy eriasteista vastentahtoisuutta. Perhe voi elää köyhissä olosuhteissa, jolloin tytär joutuu hyväksymään yhden epämiellyttävistä vaihtoehdoista: elämisen puutteellisissa oloissa oman perheen kanssa tai avioitumisen vastentahtoisesti. Nuori voi myös kokea vanhempien vastustamisen liian vaikeaksi, vaikka ei todellisuudessa haluaisikaan naimisiin. Järjestetyn avioliiton ja pakkoavioliiton välinen raja onkin usein häilyvä. Pakkoavioliitto voi koskea sekä alaikäisiä tyttöjä että aikuisia naisia. Alaikäisenä solmittava avioliitto on aina erittäin haasteellinen lapsen oikeuksien kannalta, sillä avioliiton vapaaehtoisuutta on vaikea arvioida alaikäisen näkökulmasta. Jokainen pakkoavioliitto on kuitenkin väärin ja vastoin ihmisen oikeutta vapaaseen tahtoon. Lähteet: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin Kunniaväkivalta-hanke: UHKANA KUNNIA Välineitä viranomaisille kunniaväkivaltaan puuttumiseksi/mai Salmenkangas 2006 pdf Lähestymistapoja määrittelyyn ja tunnistamiseen / Hanna Holm, Rebwar Karimi, Eeva Suomenaro, Marjo van Dijken, teoksessa Kunnia konfliktina: Amoral -hankkeen loppujulkaisu e7502d8e825049e6f3c6b2af3e80b41/ /application/pdf/127877/osa2_01a_web.pdf Lapsiavioliittojen ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen otettava mukaan kehitystavoitteisiin/un Women Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta. Opas sosiaali- ja terveysalan auttamistyöhön 2005/ Eija Kyllönen-Saarnio, Reet Nurmi. 3

4 Pakkoavioliitot ja Suomi Tyttöjen pakkoavioliitot ovat maailmanlaajuinen ongelma ja koskettavat myös Suomea, sillä myös täällä on avioliittoon pakotettuja tai sitä pelkääviä nuoria. Ihmisoikeusliitto selvitti keväällä 2010 haastattelututkimuksella maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten ulkomaille lähettämisen määriä ja syitä. Tutkimuksen mukaan luvulla ulkomaille lähetettiin noin 40 lasta ja nuorta, ja yleisin syy tyttöjen lähettämiseen oli avioliitto. Teinityttöjä ja nuoria naisia lähetetään pois Suomesta jo järjestetyn avioliiton vuoksi tai jotta matkan aikana heille löytyisi sopiva aviopuoliso. Joissain tapauksissa on epäilty, että tyttöä on painostettu tai hänet on pakotettu avioon, vaikka tiedetään, että hän on suostunut avioliittoon ainakin näennäisesti. Ulkomaille avioon lähettämisen motiivit ovat yleensä nuorten heräävä seksuaalisuus ja ajatus Suomesta liian liberaalina maana. Monika-Naisten liiton tiedossa on pakkoavioliittotapausta vuodessa, nuorin tapaus on ollut vasta 13-vuotias, ja kaikkia tapauksia Monika-Naiset eivät edes tiedä. Myös muualla on törmätty pakkoavioliittoihin ja siihen, että nuoret keksivät itse keinoja välttääkseen sen. Nuori tyttö saattaa esimerkiksi yrittää järjestää itselleen työpaikkaa, jotta näin välttyisi pakkoavioliitolta, koska on kykenevä elättämään itse itsensä. Suomessa yhtään pakkoavioliittotapausta ei ole edennyt rikostutkintaan. Usein haasteena on, että tytöt ovat lähellä täysi-ikäistymistään joutuessaan avioon ja kun asia tulee Suomessa tietoon, he ovat voineet jo täyttää 18 vuotta. Pääsääntöisesti vanhemmat pyrkivät käyttämään pehmeitä keinoja kun he toivovat tai edellyttävät tyttärensä aviotuvan omasta kulttuuritaustasta olevan miehen kanssa. Ihmisoikeuksien näkökulmasta ihmisellä on oikeus valita aviopuoliso vapaasti ja näennäisesti vapaaehtoinen alistuminen vanhempien tahtoon ei tarkoita vapaan tahdon toteutumista. Lapsiavioliittoihin voi liittyä myös lapsikaappaus. Kaapatut lapset ry.:n edustaja kertoi Ihmisoikeusliiton tutkimuksessa, että hän tietää tapauksia, joissa tyttöjä on lähetetty avioitumistarkoituksessa ulkomaille ilman toisen vanhemman lupaa. Kun vanhemmilla on eriävä näkemys tyttärensä avioitumisesta, voi riskinä olla, että toinen vanhemmista yksipuolisesti järjestää lapsen matkan tai poismuuton ulkomaille. Kyseessä on silloin lapsikaappaus. Kaapatut lapset ry. saakin yhä enemmän yhteydenottoja äideiltä, jotka pelkäävät puolisonsa kaappaavan teini-ikäisen tyttären kotimaahansa ja pakottavan tytön avioon siellä. Tapauksissa, joissa lapsi on kaapattu ulkomaille, lapsi ei välttämättä itse edes tiedä, mihin on matkalla. Joskus matkan määränpää selviää vasta perillä ja siellä lapsella ei välttämättä ole ketään tuttuja. Häneltä voidaan ottaa myös hänen passinsa pois ja näin estää poislähteminen. Ihmisoikeusliiton selvityksen mukaan tyttöjen lähettäminen ulkomaille avioitumiseen liittyvistä syistä on kasvava ilmiö. Pakkoavioliitto ja tytön vieminen ulkomaille sitä varten on yleensä ajankohtainen tytön ollessa teini-iässä, ja Suomessa monikulttuuristen perheiden tyttöjä on paljon vasta tulossa teini-ikään. Lähteet: Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta. Opas sosiaali- ja terveysalan auttamistyöhön 2005/ Eija Kyllönen-Saarnio, Reet Nurmi. Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai asumaan/ Ihmisoikeusliitto Nuoria tyttöjä pakkonaitetaan Suomesta ulkomaille / Yle uutiset

5 Lasten pakkoavioliittojen eri muotoja Lapsivaimo / nuori vaimo Vanhemmat päättävät naittaa alaikäisen tyttärensä huomattavasti vanhemman miehen kanssa. Ratkaisun keskeisenä vaikuttimena ovat taloudelliset tekijät. Joissakin tapauksissa kunniansa menettänyt nuori nainen naitetaan vanhemman miehen kanssa, jotta kunnian voisi palauttaa. Toinen vaimo Perhe saattaa taloudellisesta syistä naittaa tyttärensä myös miehelle, jolla on jo vaimo. Maissa, joissa polygamia ei ole sallittua, jää toinen vaimo vaille virallista statusta ja turvaa. Esimerkiksi Lähi-idässä toisen vaimon synnyttämät lapset kirjataan ensimmäisen vaimon nimiin. Lapsena kihlatut Perheet saattavat päättää keskenään jopa muutaman kuukauden ikäisten lastensa osalta siitä, että nämä avioituvat keskenään kasvettuaan. Päätöksen taustalla vaikuttaa ideologinen ajatus sopimuksen pitämisen merkityksellisyydestä sovitusta pidetään kiinni kahdenkymmenen vuodenkin päästä. Bertel vaihtokauppa Tytöt naitetaan ristiin. Kahdesta perheestä naitetaan tytär vastapuolena olevan perheen pojan kanssa. Täten neljän ihmisen avioliitto on sidottu toisiinsa. Kaikki, mitä toiselle vaimolle tehdään tai tapahtuu, täytyy toteutua myös toisen vaimon kohdalla mukaan lukien väkivaltaisuuden, taloudellisen riiston tai avioeron. Bertel-avioliittomuotoa käytetään myös silloin, kun miehen perheellä ei ole varaa maksaa morsiusrahoja. Perhe antaa morsiusrahojen sijaan tyttärensä ns. maksuksi. Pakkoavioliitoksi voidaan nähdä myös tilanteet, joissa raiskattu nainen pakotetaan avioitumaan raiskaajansa kanssa kunniansäilyttämisen nimissä. Lähteet: Lähestymistapoja määrittelyyn ja tunnistamiseen / Hanna Holm, Rebwar Karimi, Eeva Suomenaro, Marjo van Dijken, teoksessa Kunnia konfliktina: Amoral -hankkeen loppujulkaisu e7502d8e825049e6f3c6b2af3e80b41/ /application/pdf/127877/osa2_01a_web.pdf 5

6 Lapsiavioliiton seuraukset Kun naimisiin pakotetuista toinen tai molemmat ovat alaikäisiä, voidaan puhua lapsiavioliitosta. Lapsiavioliitto on rike lapsen oikeuksia vastaan riippumatta siitä, onko kyseessä tyttö vai poika. Useimmiten uhrit ovat kuitenkin tyttöjä. Avioitumisella lapsena on monia negatiivisia seurauksia lapsen elämään. Pakkoavioliitto on itsessään jo väkivaltaa, mutta siihen liittyy usein myös avioliittoon pakottamista henkisen ja fyysisen väkivallan keinoin. Lisäksi hyvin usein tyttö joutuu aikuisen aviomiehensä fyysisen, henkisen ja taloudellisen väkivallan kohteeksi. Esimerkiksi Sambiassa joka kolmas alaikäisenä avioitunut tyttö kokee väkivaltaa aviomiehensä toimesta. Myös lapseen kohdistuva seksuaalinen väkivalta on valitettavan yleistä lapsiavioliitoissa, eikä lapsimorsian voi kieltäytyä sukupuoliyhteydestä tai vaatia ehkäisyä. Tästä syystä lapsimorsiamet saavat usein sukupuolitaudin, kuten HIVin, ja heistä tulee liian nuorina äitejä. Raskaus liian nuorena sisältää riskejä, sillä lapsimorsiamet eivät ole fyysisesti valmiita raskauteen ja synnytykseen. Raskauteen ja synnytykseen liittyvät komplikaatiot ovatkin kehitysmaissa vuotiaiden tyttöjen yleisin kuolinsyy, ja nuorilla äideillä myös lapsikuolleisuus on 50 prosenttia korkeampi kuin vähintään 20-vuotiaana synnyttävillä vuotias tyttö kuolee raskauden aiheuttamiin ongelmiin viisi kertaa aikuista naista todennäköisemmin. Lisäksi avioliitto ja lapsen saaminen alaikäisenä johtaa yleensä koulunkäynnin päättymiseen. Koulutuksen puuttuminen taas vaikuttaa negatiivisesti tytön omiin vaikutusmahdollisuuksiin oman elämänsä suhteen. Koulutus lisää tietoa ja itseluottamusta vaatia oikeuksiaan ja voi katkaista köyhyyden kierteen. Koulutuksen ja lapsiavioliittojen suhde on myös käänteinen: kouluttamattomat tai vain vähän koulutusta saaneet tytöt joutuvat naimisiin kuusi kertaa todennäköisemmin kuin koulutetut ikätoverinsa. Avioliitto saattaa olla myös kulissi pakkotyölle, seksikaupalle tai muulle hyväksikäytölle. Lisäksi pakkoavioliittoa pelkäävät tytöt voivat päätyä itsemurhaan välttääkseen avioliiton. Mikäli Suomessa koko ikänsä asunut maahanmuuttajatyttö pakotetaan avioliittoon, voi hän joutua myös asumaan itselleen vieraaseen maahan ja kulttuuriin, jonka tapoja hän ei tunne ja jossa hänellä ei ole läheisiä. Läheet: Lapsiavioliitot/Unicef Lapsiavioliittojen ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen otettava mukaan kehitystavoitteisiin/ UN Women Kun äitikin on vielä lapsi/ Väestöliitto, Väestöviesti 4/ Avioliitto riistää vuosittain yli 10 miljoonan tytön lapsuuden/ Plan Lapsimorsiamet Sahelin kriisin näkymättömät uhrit/ World Vision

7 Miten uhka tunnistetaan? Ei ole mahdollista laatia yksiselitteistä listaa riskitekijöistä, joiden perusteella voitaisiin tunnista pakkoavioliiton uhka, mutta tiettyihin asioihin huomion kiinnittäminen voi auttaa ulkopuolista tunnistamaan mahdollisen uhkan. Kyseiseen listaan tulee suhtautua tietyllä varauksellisuudella, sillä jokainen tilanne ilmenee omalla tavallaan. Onkin syytä varoa yleistysten ja hätiköityjen johtopäätösten tekemistä. Esimerkiksi kaikissa tapauksissa ei ole kyse pakkoavioliiton uhkasta, kun tyttö lähetetään entiseen tai vanhempiensa kotimaahan. Kulttuuripiiri Tiettyjä maantieteellisiä alueita voidaan kuitenkin käyttää yhtenä mahdollisen uhkan tunnistamisen välineenä. Esimerkiksi Etelä-Aasiassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on eniten pakkoavioliittotapauksia. Epätavallinen käyttäytyminen Nämä epätavalliseksi käyttäytymiseksi luokitellut asiat voivat kuulua myös normaaliin murrosikään, mutta huolestua voi erityisesti, jos käyttäytyminen muuttuu äkillisesti. - Joku perheenjäsen saattaa nuoren aina kouluun ja harrastuksiin vasten nuoren tahtoa. Hän myöhästyy usein tai saapuu viime tipassa. - Nuori lopettaa koulunkäynnin ja/ tai harrastustoiminnan tai opiskelu-/harrastusmotivaatio laskee äkillisesti. - Nuori vaikuttaa masentuneelta, itsetuhoiselta tai vetäytyvältä. Nuorella saattaa olla syömishäiriö. - Nuori käyttää paljon päihteitä tai näpistelee kaupoista. Perheen tilanne Jos vanhemmat sisarukset ovat avioituneet hyvin nuorena, tämä saattaa viitata vanhempien tai suvun taholta tulevaan paineeseen myös nuorempien sisarusten kohdalla. Jos suvussa on tapana avioitua keskenään ja avioliittojärjestelyihin liittyy taloudellisia tai heimojen välisiä sopimuksia, tai jos tyttö on luvattu aiemmin jollekin toiselle miehelle ja tyttö haluaakin avioitua toisen henkilön kanssa, voi myös silloin olla riski avioliittoon pakottamiselle. Riski on myös, kun nuorten naisten siveellisen pukeutumisen suhteen ollaan perheessä yliherkkiä ja sääntöjen rikkomista rangaistaan väkivallalla. Toisinaan myös yllättävät elämänmuutokset, esimerkiksi toisen vanhemman kuolema voi johtaa jäljelle jääneen äkilliseen tarpeeseen saada lapsi nopeasti ja kunniallisesti naimisiin, vaikka vastoin tämän tahtoa. Matka entiseen kotimaahan Mikäli on syytä epäillä pakkoavioliiton uhkaa, matka vanhempien tai puolison entiseen kotimaahan saattaa osoittautua vaaralliseksi. Toisinaan pakkoavioliitot solmitaan harmittomalta kuulostavan lomamatkan aikana, minkä jälkeen pariskunta saattaa jopa jäädä asumaan kyseiseen maahan. Koska vieraassa ympäristössä avun saaminen ja mahdollisten rikosten tutkiminen voi olla vaikeaa, epäilyttävän matkan perumiseksi tulee tehdä kaikki voitava. Lähteet: UHKANA KUNNIA Välineitä viranomaisille kunniaväkivaltaan puuttumiseksi/ Mai Salmenkangas 2006, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin Kunniaväkivalta-hanke. /application/pdf/134180/uhkanakunnia.pdf Avaimia työskentelyyn/ Hanna Holm, Terhi Hildén, Rebwar Karimi, Eeva Suomenaro, Marjo van Dijken & Laura Vänttinen, teoksessa Kunnia konfliktina: Amoral -hankkeen loppujulkaisu

8 Miten lapsiavioliitot voitaisiin estää? Maailmalla tehdään koko ajan töitä lapsiavioliittojen lopettamiseksi ja yksi esimerkki siitä on lapsiavioliitot ihmisoikeusrikkomukseksi määrittelevä päätöslauselma. Se hyväksyttiin YK:n ihmisoikeusneuvostossa yli 100 valtion kannatuksella syyskuun lopulla 2013, vähän ennen kansainvälistä tyttöjen päivää. Lauselma toimii kansallisen lainsäädännön selkärankana. Myös Istanbulin sopimuksessa mainitaan erikseen pakkoavioliitot. Vielä on kuitenkin paljon tehtävää. Tiedon lisääminen Lapsiavioliitoista ja niiden ikävistä seurauksista tulisi puhua avoimesti niin Suomessa kuin maailmalla. Tytöille täytyisi kertoa heidän oikeuksistaan ja tasa-arvosta sekä korostaa heidän oikeuttaan vapaaseen tahtoon avioliiton suhteen. Erittäin tärkeää olisi myös tukea tyttöjä koulutuksen hankkimisessa, sillä koulutetut tytöt päätyvät harvemmin naimisiin liian nuorina. Suomessa maahanmuuttajille tulisi tarjota omalla äidinkielellä opastusta muun muassa Suomen lainsäädännöstä. Nuorten ja lasten parissa työskenteleville tulisi myös tarjota koulutusta pakkoavioliiton riskin tunnistamiseksi. Toiminta Maahanmuuttajien kotouttamisessa tulee vahvemmin huomioida lasten kasvatukseen liittyvät kysymykset ja perheitä tulisi tukea kokonaisuutena, eikä ajaa vanhempia ja lapsia vastakkain. Riskiryhmien parissa tarvitaan ennaltaehkäisevää työtä ja matalan kynnyksen periaatteelle järjestettyä toimintaa, vertaistukea ja -ryhmiä, minne viranomaiset voivat avuntarvitsijoita tai tietoa hakevia ohjata. Suomessa esimerkiksi Miesten linja tekee tällaista ennaltaehkäisevää työtä maahanmuuttajamiesten parissa. Maailmalla tulisi tukea yhteisöissä toimivia naisjärjestöjä, jotka tekevät työtä lapsiavioliitto-perinteen muuttamiseksi. Lainsäädäntö On luotava kaikkiin maihin lainsäädäntö, joka määrittelee avioliiton alaikärajaksi 18 vuotta ja avioliittoon pakottamisen kielletyksi. Lain tulisi koskea sekä tyttöjä että poikia. Avioliittojen ja lasten syntymien rekisteröiminen edistäisi lain toteutumista. Suomessa lainsäädännön näkökulmasta avioliittoon pakottaminen on rikos ja ulkomailla solmittu avioliitto, johon osapuoli on pakotettu, on yleensä jätettävä Suomessa tunnustamatta. Ei kuitenkaan ole olemassa erillistä lainsäädäntöä, joka kriminalisoisi pakkoavioliitot. Suomessa tulisi myös mahdollistaa avioliiton mitätöinti, sillä avioero on joissain kulttuureissa leimaava. Lisäksi Suomessa tulisi tarkistaa lainsäädännölliset keinot, jotta esimerkiksi tarvittaessa voidaan nopeasti ja tehokkaasti estää lapsen matkustus pois Suomesta kun pelkona on ulkomailla pakottaminen avioon. Puuttuminen Jokaisen ihmisen tulisi esittää huolensa, mikäli epäilee pakkoavioliiton uhkaa. Lähteet: Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai asumaan/ Ihmisoikeusliitto Lapsiavioliitot/Unicef Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma/ Sosiaali- ja terveysministeriö Plan iloitsee läpimurrosta lapsiavioliittojen estämisessä/ Plan 2013 Nuoria tyttöjä pakkonaitetaan Suomesta/ Yle uutiset

9 Mitä pitää tehdä, jos epäilee lapsiavioliiton uhkaa? Käytännön vinkkejä nuorille maahanmuuttajatytöille itsemääräämisoikeuden lisäämiseksi: Ole ovela. Teeskentele hieman perheen kasvojen säilyttämiseksi. Panosta kouluun, jos se vain on mahdollista. Opettajat ovat tärkeitä henkilöitä. Hanki kavereita perhepiirin ulkopuolelta. Jos kotona tulee ristiriitoja, tarvitaan yhteyksiä oman etnisen ryhmän ulkopuolelle. Älä juorua kavereistasi, jotta itse näyttäisit paremmalta. Valmistele vanhempiasi vähän kerrallaan. Älä antaudu. Aloita pienillä taisteluilla. Hanki veljet puolellesi. Kutsu vieraita, joihin vanhempasi luottavat ja johdattele keskustelu tyttöjen vapauteen päättää elämästään. Vie sanomalehti kotiin heti, kun siinä on jotakin sinulle hyödyllistä. Mieti, löytyisikö perheen läheistä ystävää, johon luotat ja joka voisi sovitella. Älä niele vanhempiesi väitettä, että voit mennä naimisiin kenen kanssa tahdot, mutta ensin käymme lomalla vanhassa kotimaassa. Lähde: Arbabi, Farnaz & Fristorp, Lotta: Överlevnads handbook för flikor om frihet och heder. Rädda Barnen, Värnamo (Käännös MLL) Lusikka: Isossa-Britanniassa toimii hallituksen alaisuudessa pakkoavioliittoyksikkö, johon raportoidaan vuosittain keskimäärin 300 tapausta vuosittain. Karma Nirvana-tukijärjestö toimii Iso-Britanniassa lapsiavioliittoja vastaan ja on kehottanut nuoria tyttöjä, jotka epäilevät joutuvansa pakkonaitetuiksi ulkomaille suuntautuvan lomamatkan aikana, laittamaan lusikan alushousuihinsa. Lusikka laukaisee lentokentän metallinpaljastimen ja tyttö pääsee kertomaan turvallisesti huolensa pakkoavioliitosta turvatarkastuksen yhteydessä. Jos tilanne on huolestuttava, hänet voidaan kuljettaa salaista reittiä pitkin turvaan. Uhri tai ulkopuolinen: Jos epäilet, että sinua tai jotakin muuta henkilöä uhkaa pakkoavioliitto, tulisi asialle tehdä jotain. On kuitenkin hyvä olla hienovarainen, ettei tilanteeseen puuttuminen pahenna tilannetta. Alla muutamia vinkkejä siitä, mitä voit tehdä. On hyvä ymmärtää, että pakkoavioliitto ja sillä uhkailu on rikos Suomessa. Jos epäilet, että jotakin henkilöä on uhkailtu pakkoavioliitolla, myös hänelle on hyvä kertoa se. Tilanteeseen täytyy jotenkin hakea apua. Materiaalin lopussa on lista asiantuntijatahoista, joihin voit olla yhteydessä ja kysyä tarkempia neuvoja, miten juuri kyseissä tilanteessa olisi hyvä toimia. Tärkeää kuitenkin on, että toimit nopeasti, sillä tilanteen jatkuessa siihen on enää vaikea löytää ratkaisua. Jos pakkoavioliiton uhkasta on todisteita, ne tulisi säilyttää. Niillä voidaan todistaa, että uhkailu on todella tapahtunut, mikäli poliisiin ollaan yhteydessä. Jos sinua tai jotakuta tyttöä ollaan viemässä ulkomaille pakotettavaksi avioon, se tulisi ehdottomasti estää. Paras ratkaisu olisi selvittää tilanne puhumalla ennen kuin tilanne on mennyt siihen, että sinut tai muu 9

10 mahdollinen uhri lähetetään ulkomaille. Olisi hyvä, jos löytyisi isän arvostama ja kuuntelema henkilö, joka voisi puhua vanhemmille. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi uskonnollinen johtaja, perheen hyvä ystävä tai joku sukulainen. Vanhemmille täytyy puhua asiasta niin, etteivät he menetä vanhemman asemaansa ja "kasvojaan" koska muuten kontrollointi saattaa vain lisääntyä. Jos keskustelu ei auta, vaan uhka pakkoavioliitosta säilyy, tulisi olla yhteydessä viranomaisiin. Itsensä vahingoittaminen tai pysyvästi kotoa karkaaminen eivät ole hyviä ratkaisuja tilanteeseen. Kotoa pysyvästi karkaamista ei voi suositella, koska silloin saatetaan jäädä elämään pelkonsa kanssa. Siksi tilanne täytyy rauhoittaa niin, että kaikki voivat jatkaa elämää pelkäämättä. Jos tilanne kärjistyy, on mahdollisuus aina paeta nuorten tai aikuisten turvakotiin vaikka keskellä yötä. Minua niin pelotti. Minä vapisin ja vapisin. Ja aina kun näin miehen, minä vihansin häntä. Inhosin hänen näkemistäänkin. - Tehani (naitettiin 6-vuotiaana) Joka päivä alle 18-vuotiasta tyttöä naitetaan vasten tahtoaan. Heidät otetaan pois koulusta, viedään pois perheistään ja heidän elämänsä ja tulevaisuutensa on paljon vanhemman ja useimmiten täysin vieraan miehen käsissä. Lisäksi lapsivaimot tulevat raskaaksi aikaisin ja joutuvat samoin kuin lapsensa suureen vaaraan. Teksti suomennettu UNFPA:n kampanjakortista, jonka on kuva on Stephanie Sinclairin teos. Lähteet: 10

11 Apua saatavilla Julkiset palvelut - yleinen hätänumero terveyskeskus - sosiaalitoimi - perheneuvola - mielenterveyspalvelut - oikeusaputoimistot - A-klinikka Valtakunnallisen kriisipuhelin , ma pe klo 9 06, la klo ja su klo Alueelliset kriisikeskukset Palveleva puhelin, ev.lut. kirkko suomeksi , su to klo 18 01, pe ja la klo ruotsiksi , ma su klo Perheväkivaltaklinikka, Setlementti Naapuri, Tampere ajanvaraus , ma ja ke Parisuhdepuhelin, Väestöliitto neuvontapuhelin , torstaisin klo Naisten Linja maksuton neuvonta- ja tukipuhelin suomeksi ma pe klo 16 20, la su klo ruotsiksi ke klo 16 20, englanniksi pe klo Monika-Naisten valtakunnallinen päivystävä puhelin 24 h Puhelin Sähköposti: info(at)monikanaiset.fi Poikien Puhelin, Väestöliitto maksuton tukipuhelin , ma to klo Syöpäjärjestöjen valtakunnallinen neuvontapalvelu maksuton puhelinneuvonta , ma klo ja 16 18, ti pe klo Uskontojen uhrien tuen auttava puhelin , parhaiten tavoitettavissa ma to ja su klo Invalidiliiton neuvontapuhelin vammaispalveluja koskeviin kysymyksiin , to

12 Kuurojen auttava puhelin Tekstipuhelin Tekstiviestit , ma, ke ja pe klo Punaisen Ristin nuorten turvatalot Kirkon perheasiain neuvottelukeskukset Miesten keskus ajanvaraus: (09) , vastaanotto ti klo 12 19, ke to Lyömätön linja, Helsinki (09) Lyömätön linja, Espoo (09) SOS-kriisikeskus, Helsinki ajanvaraus (09) Crisis prevention for foreigners appointment calls (09) , weekdays Nuorten kriisipiste, HelsinkiMissio kriisipuhelin vuotiaille ja heidän perheilleen , ti to klo Palveluhakemisto Tukinet auttamis- ja tukipalveluja aiheittain Surunauha ry. Vertaistoimintaa itsemurhan tehneiden läheisille , ma to klo Kätkytkuolemaperheiden yhdistyksen auttava puhelin maksuton auttava puhelin , ma ja to klo Mieli Maasta ry. vertaisryhmiä masentuneille ja heidän läheisilleen. Tietopalvelu Propelli mielenterveyden kuntoutumisesta Mielenterveyden keskusliitto. Kuntoutusneuvojat ma, ti ja to klo 9 14, ke klo 9 16, vertaisneuvojat pe klo Puh Maaseudun tukihenkilöverkko Rikosuhripäivystys , ma ti klo 13 21, ke pe klo A-klinikkasäätiön hoitopalvelut AA:n auttava puhelin (09) , klo Neuvontaa huumeista ja päihteistä, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Diakonissalaitos maksuton, ympäri vuorokauden toimiva neuvontapuhelin

13 Peluuri peliongelmissa auttava palvelukokonaisuus puhelimella ja internetissä maksuton auttava puhelin arkisin klo 12 18, ma myös ruotsiksi Pelivoimapiiri Tukea pelaamisesta huolestuneille tekstiviesteillä ja internetissä 24/7 Neuvontaa maksu- ja velkaongelmiin, Takuu-Säätiö maksuton neuvontanumero , ma pe Turvakodit Suomessa Lasten ja nuorten puhelin ja netti, MLL maksuton tukipuhelin , ma pe klo 14 20, la su klo Vanhempainpuhelin, MLL , ti klo ja 17 20, ke klo 10 13, to klo Raiskauskriisikeskus Tukinainen maksuton kriisipuhelin , ma pe klo 9 15 ja la su klo Punaisen Ristin hiv-neuvontapuhelin , ma to klo Hiv-tukikeskus , ma pe klo SETA ry:n puhelintuki Lähteenä käytetty apua.info -sivustoa Marrying too young End Child Marriage on YK:n järjestön The United Nations Population Fundin (UNFPA) kirja, jossa on tarkkaa tietoa ja tilastoja lapsiavioliittojen esiintyvyydestä ja vaikutuksista. 13

14 Väkivallattoman viikon kampanjan toteutus Ongelma on väkivallan kulttuuri, erityisesti naisiin kohdistuva väkivalta. Vuonna 2014 nostetaan erityisesti esiin tyttöjen pakkoavioliitot. Ongelma on, että Suomestakin lähetetään tyttöjä ulkomaille avioon, mutta siihen ei osata puuttua. Väkivallattoman viikon yleistavoite on tukea väkivallattomuuden kulttuuria ja väkivallattomien ratkaisujen löytämistä niin omassa lähiympäristössä kuin yhteiskunnassakin. Tavoite voisi myös olla, että viikon aikana ihmiset kiinnittäisivät huomiota omaan käytökseensä, onko se väkivaltaista tai ruokkiiko se väkivallan kulttuuria. Vuonna 2014 tavoitteena on myös lisätä tietoutta pakkoavioliitoista ja toimia niitä vastaan. Kohderyhmä - nuoret naiset - opettajat - nuorten kanssa töitä tekevät Yhteistyökumppanit Nämä tahot ovat tehneet töitä kunniaväkivallan ja siihen liittyen pakkoavioliittojen parissa: Monika-Naiset liitto ry Ihmisoikeusliitto MLL African care ry Nämä henkilöt ovat tehneet tutkimusta pakkoavioliitoista tai siihen liittyen: Natalie Gerbert, Monika-Naiset liiton voimavarakeskuksen johtaja Suomenaro, Eeva, Ihmisoikeusliitto Johanna Latvala, Ihmisoikeusliiton projektipäällikkö Salmenkangas, Mai, Uhkana kunnia -aineiston tekijä Van Dijken, Marjo, kunniaväkivallan asiantuntija Muita tahoja joiden kanssa voisi mahdollisesti tehdä yhteistyötä: Kurttila, Tuomas, Suomen lapsiasiainvaltuutettu, sosiaali- ja terveysministeriö, Jyväskylä Tyttöjen talo(t) Amnesty Unicef Plan Itse lapsena pakkoavioliiton kokenut: Feriba Samadi 14

15 Sosiaalinen media Sosiaalinen media on paikka, missä ihmiset ovat. Väkivallatonta viikkoa voi viettää näkyvästi sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi koko viikon kestävä Facebook-tapahtuma korostaisi sitä, että kyseessä on Väkivallaton VIIKKO. FB-tapahtuma haluaa edesauttaa väkivallattomuuden kulttuuria esimerkiksi tarkkailemalla omaa ja lähiympäristön käytöstä viikon ajan; huomaatko itsessäsi tai muissa väkivaltaista käytöstä (henkinen, fyysinen jne.), jota et ole aiemmin huomannut? Lisäksi joka päivä voitaisiin tapahtuman seinälle laittaa teksti tai kuva aiheeseen liittyen. Yritetään saada ihmiset osallistumaan keskusteluun, esimerkiksi kysymyksillä. Myös esim. valmiita kuvia, joita voi jakaa Facebookissa tai laittaa seinäkuviksi. # Väkivallatonviikko #VVV Twitteriin. Jos luovuutta löytyy, myös Youtube-video voisi olla myös loistava markkinointikeino. Vrt. Väkivallaton viikko osaksi paikallisyhdistyksen omaa toimintaa - Välttämättä ei tarvitse kehittää erillisiä tapahtumia väkivallattomalla viikolla, vaan sisällytetään teema jo olemassa olevaan toimintaan. Tällä tavalla voitaisiin saada Väkivallattomasta viikosta luonnollinen osa NNKY:n toimintaa ja yhdistysten olisi helpompi osallistua Väkivallattomaan viikkoon. - Viikon aikana voitaisiin esimerkiksi katsoa teemaan liittyvä elokuva (esim. Marie Antoinette, Aavikon kukka..), - Lukupiirissä voitaisiin lukea aiheeseen liittyvä kirja(esim. Tuhat loistavaa aurinkoa), - Kädentaitoilloissa voi puolestaan askarrella lusikkakoruja jne. - Toiminnan kautta herätellään keskustelua vuoden teemasta. - Liitä Unelmanpäivä selvemmin osaksi Väkivallatonta viikkoa. - Pieniä tekoja viikolla, esim. post it -laput naistenhuoneisiin. Uskalla unelmoida Olet ihana 15

16 Väkivallattoman viikon rukoushetki 1. Alkusoitto tai musiikkia 2. Johdantosanat 3. Psalmi 62 2 Jumalan edessä mieleni hiljenee, hän antaa minulle avun. 3 Hän on kallio, hän on minun pelastukseni, hän on linnani, minä en horju. 4 Kuinka kauan te jatkatte syyttelyänne, hyökkäätte kaikki kimppuuni? Minä olen kuin kaatuva seinä tai luhistuva muuri. 5 He juonittelevat syöstäkseen minut maahan, he rakastavat valhetta. Suullaan he siunaavat, mutta sisimmässään he kiroavat. (sela) 6 Hiljene, sieluni, Jumalan edessä! Hän antaa minulle toivon. 7 Hän on kallio, hän on minun pelastukseni, hän on linnani, minä en horju. 8 Jumalassa on pelastukseni ja kunniani. Hän on luja kallio, hänessä on turvani. 9 Luottakaa aina Jumalaan, tuokaa hänen eteensä kaikki mikä sydäntänne painaa! Jumala on turvamme. (sela) 10 Ihmisiin ei ole luottamista, he ovat vain tuulenhenkäys. Vaakakupissa he eivät paljon paina, kaikki he ovat tyhjää ilmaa. 11 Älkää luottako väkivaltaan, älkää rakentako ryöstösaaliin varaan. Vaikka omaisuutenne karttuu, älkää kiinnittäkö siihen sydäntänne. 12 Jumala on sanonut kerran, kahdesti olen tämän kuullut: Jumalan on valta. 13 Sinun, Herra, on uskollisuus. Sinä maksat ihmiselle hänen tekojensa mukaan. 4. Rukous Jumala, Isämme, sinä puhuttelet meitä ja herätät meissä uskon. Pyydämme sinulta herkkyyttä ja kuuliaisuutta, että tajuaisimme läsnäolosi maailmassa. Anna kaikille palvelijoillesi rauhan nälkä ja oikeudenmukaisuuden jano. Tee meistä armahtavia ja opeta meitä pyytämään toisiltamme anteeksi. Anna meille rohkeutta kohdata toisen ihmisen tuska. Rukoilemme sinua surevien ja masentuneiden puolesta. Rukoilemme elämässään pettyneiden puolesta, Kuva: Anne Lagerstedt 16

17 avioparien puolesta, joiden on vaikea elää yhdessä, hajonneiden perheiden puolesta, niiden puolesta, jotka etsivät elämänkumppania ja joiden kaipaus on jäänyt vastausta vaille. Lohduta heitä, osoita tie eteenpäin, kirkasta elämän lahja ja mielekkyys. Rukoilemme sinua sairaiden ja kuolevien puolesta. Anna heille toivoa. Rukoilemme sinua kärsivien ja pelossa elävien puolesta, sodan jalkoihin joutuneiden puolesta, niiden puolesta, joita kidutetaan, kaikkien riistettyjen kansojen puolesta, köyhien ja sorrettujen puolesta, kaikkien niiden puolesta, joita halveksitaan heidän erilaisuutensa tähden. Koko maailma kaipaa toivoa ja rakkautta. Suo meidän ja koko maailman tuntea, että sinä olet Jumalamme ja me sinun kansasi. Sinä olet meidät luonut, sinä pidät yllä elämäämme. Sinä tunnet meidät ja annat meille armon. Ylistys sinulle Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Aamen 5. Virsi tai musiikkia Esim. virsi 338 Päivä vain ja hetki kerrallansa 6. Raamatunluku Matt. 5: Teille on opetettu: Silmä silmästä, hammas hampaasta. 39 Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. 40 Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin. 41 Jos joku vaatii sinut mukaansa virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. 42 Anna sille, joka sinulta pyytää, äläkä käännä selkääsi sille, joka haluaa lainata sinulta. 43 Teille on opetettu: Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. 44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, 45 jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. 46 Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? 47 Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? 48 Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen. 7. Puhe tai voidaan lukea tämä: Jumalan hellä kosketus vahvistaa uskoamme antaa meille rajattoman luottamuksen valmistaa meitä rakkauteen aukaisee meille polun heikkojen ja pahoinpideltyjen luo tajuamaan missä on julmuutta, epäinhimillisyyttä ja kaikenlaista väkivaltaa, valmistaa meidät passiiviseen vastarintaan väkivaltaa vastaan 17

18 opettaa meitä näkemään sydämellämme valmistaa meitä uskomaan lasten tavoin ja saa siemenen itämään niin että evankeliumin sanoma voi syntyä uudestaan meissä jokaisessa. 8. Virsi tai musiikkia Esim. virsi 600 Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan 9. Rukous Kaikkivaltias Jumala, me ylennämme sydämemme sinun puoleesi ja pyydämme sinun armoasi. Me vetoamme sinuun: Jumala, katso meihin, lapsiisi, tämän kuohuvan maailman myllerryksessä, mikä on täynnä kärsimystä, tuskaa, masennusta, vainoa, väkivaltaa, katkeruutta, vihaa, ja ennen kaikkea epäoikeudenmukaisuutta. Herra, armahda meitä. Herra, muista kaikkia väkivallan uhreja suojele heitä ja anna heille lohdutusta. Muista erityisesti heitä, jotka on pakotettu avioliittoon vastoin tahtoaan. Anna myös väkivallantekijöille viisautta ja voimaa hakea apua väkivaltaisuuteensa ja lopettaa väkivallanteot. Herra Jumala, Isämme, anna meille rauha ei sitä minkä maailma antaa vaan sinun taivaallinen ikuinen rauhasi, josta meillä on syvällä sydämissämme sinun antamasi lupaus. Anna meille voima antaa anteeksi ja unohtaa ja täytä sydämemme rakkaudella kaikkia ihmisiä kohtaan sinun pyhän nimesi kunniaksi. Aamen. 10. Isä meidän Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. 11. Siunaus Siunatkoon meitä rauhan ja oikeuden Jumala; Siunatkoon meitä Poika, joka pyyhkii pois kyyneleet, jotka maailman kärsimys on aiheuttanut; Siunatkoon meitä Henki, joka tekee sovituksen ja toivon meille eläväksi; tänään ja ikuisesti. Aamen. 12. Päätösmusiikkia Esim. Taizé - Sanasi on lamppu (http://www.youtube.com/watch?v=qtpufofixby&feature=related) 18

19 Linkkejä: Lisää tietoa kunniavakivalta pdf/134180/uhkanakunnia.pdf pdf pdf/ /perheet%20muuttoliikkeess%c3%a4_web.pdf pdf Kirjoja: Karppinen, Laura 2011: Pakkoavioliitto, lapsiavioliitto ja Suomi 19

20 Mitä on ihmiskauppa? Suomen -liitto NNKY-liitto on mukana Ihmiskaupan vastaisen verkoston (Ikv) tukemisessa tiedonvälityksen ja verkostoitumisen välityksellä. Rose-projekti on verkostoon kuuluvan Samaria ry:n uusi projekti, jonka pyrkimys on auttaa erityisesti ihmiskaupparikoksesta tai seksuaalisesta riistosta selviytyneitä naisia, tyttöjä ja heidän lapsiaan heidän voimaantumisprosessissaan. Ihmiskauppa on toimintaa, jossa ihmisiä huijataan, houkutellaan tai pakotetaan työskentelemään heidän kotimaassaan tai ulkomailla alhaisella palkalla tai ilman palkkaa huonoissa olosuhteissa. Ihmiskauppa on voimakasta ihmisten hyväksikäyttöä ja vakava ihmisoikeusrikkomus. Ihmiskauppa perustuu kysynnän ja tarjonnan periaatteille. Jos kysyntään ei puututa, ihmiskauppaa ei saada loppumaan. Ihmiskaupan muotoja voi olla pakkotyö, seksuaalinen hyväksikäyttö, elinkauppa, lapsisotilaat, kerjäämään pakottaminen, pakottaminen rikoksiin kuten taskuvarkauksiin tai huumeiden myymiseen/salakuljettamiseen, petoksiin ja/tai pakkoavioliitto. Ihmiskaupan uhreiksi voivat joutua sekä miehet että naiset ja lapset, vaikkakin arvioidaan, että 80 % ihmiskaupan uhreista on naisia ja lapsia, jotka ovat joutuneet seksuaalisen hyväksikäytön kohteiksi. Tilastot ovat armottomia. Arvioidaan, että uusi ihminen joutuu uhriksi joka 30. sekunti ja 99 % uhreista ei koskaan selviydy. Ihmiskauppa on nopeimmin kasvava rikollisuuden ala tämän päivän maailmassa ja pian se ohittaa suuruusluokassa jo aseiden ja huumeiden salakuljetuksen. Ihmiskauppa on globaali ongelma; se koskettaa jokaista maata maailmassa, niin että jokainen maa on joko lähde-, kauttakulku- tai kohdemaa, ja jotkut maat ovat kaikkea näitä kolmea. Ihmiskaupasta on nopeasti kehittymässä epidemia, jota emme pysty hallitsemaan. Euroopassa ihmiskaupan tunnistettujen uhrien määrä on viime vuosina noussut, mutta silti tuomioiden määrä ihmiskauppiaita vastaan on laskenut. Yhä suurempi määrä rikollisia on sekaantumassa ihmisten kauppaamiseen sen sisältämien korkeiden tuottojen ja pienen kiinnijäämisriskin vuoksi. Ihmiskaupan toiminnot ovat huolellisesti organisoituja, vaikkakin yhteydet rinkien sisällä ovat löysät. Ihmiskauppa käsittää verkostoja, jotka toimivat yhdessä joustavasti ja pitävät sisällään paljon toimijoita. Nämä yhdessä muodostavat verkoston, joka tarjoaa erilaisia rikollisia palveluja. Verkoston löysä rakenne ja joustavuus tekevät ihmiskaupan toimintojen lopettamisesta hyvin hankalaa. Ihmiskauppa Suomessa Suomi on tunnistettu sekä ihmiskaupan kohdemaaksi että merkittäväksi kauttakulkupaikaksi erityisesti Aasian ja Euroopan välillä. Suomi on yhdistetty ensisijaisesti työperäiseen ihmiskauppaan, mutta mitä enemmän tietoisuus seksiperäisestä ihmiskaupasta on kasvanut, sitä enemmän uhreja on alettu tunnistaa. Ihmiskaupan uhrien uskotaan tulevan Suomeen pääasiassa Venäjältä, Virosta, Thaimaasta ja Nigeriasta, vaikkakin Suomessa uskotaan olevan uhreja myös muista Aasian ja Itä-Euroopan maista. 20

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

Opettajan opas - JOHDANTO

Opettajan opas - JOHDANTO Opettajan opas - JOHDANTO Opettajan oppaan johdanto Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 14.

Lisätiedot

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa kuva Andrei Bildjuschkin Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa Turun lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä 2013 1 Tiivistelmä 1. Johdanto ja työryhmä 2. Mitä väkivalta on Lähisuhdeväkivallan

Lisätiedot

BREAKING THE TABOO. Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi!

BREAKING THE TABOO. Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi! BREAKING THE TABOO Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi! KIRJOITTAJAT: ITÄVALTA Austrian Red Cross Claudia Gröschel, Charlotte Strümpel, Cornelia Hackl Forschungsinstitut des

Lisätiedot

Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille

Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille 1 Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille 2 Väkivallan kohteena olevien naisten läheisille suunnattua opasta työstäessämme olemme hyödyntäneet

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä Kirjan tekemiseen on saatu STM / Terveyden edistämisen varoja ISBN 951-97930-1-1

Lisätiedot

SISARENPOIKA. Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN

SISARENPOIKA. Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN SISARENPOIKA Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN 1 Pääsevätkö naispappeuden hyväksyjät taivaaseen? Juha Muukkonen Pastori, päätoimittaja Tornio Sen, joka tahtoo pelastua,

Lisätiedot

AINO KARLA - HEIDI KYTÖAHO - MARIAM LAURÉN

AINO KARLA - HEIDI KYTÖAHO - MARIAM LAURÉN AINO KARLA - HEIDI KYTÖAHO - MARIAM LAURÉN Tytöstä naiseksi Vastauksia maahanmuuttajatyttöjen kysymyksiin SISÄLLYS Kehittämistyön ohjaajina ovat toimineet Metropolian lehtori Sirkka Pietiläinen sekä Helsingin

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous

Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous Perheen tukeminen 11. HELMIKUUTA 2006 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO FINNISH 4 02262 40130 2 26240 130 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen

Lisätiedot

Pyhä arki. Kristitty. ja kansalaistottelemattomuus. Kirkon vaikuttaminen. Kristillinen meditaatio. Monica auttaa ihmiskaupan uhreja

Pyhä arki. Kristitty. ja kansalaistottelemattomuus. Kirkon vaikuttaminen. Kristillinen meditaatio. Monica auttaa ihmiskaupan uhreja HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISKUNNALLISEN TYÖN JULKAISU Pyhä arki Toukokuu 2014 Kristitty ja kansalaistottelemattomuus 4 5 6 Kirkon vaikuttaminen rahat ja 8 Kristillinen 10 meditaatio Monica auttaa

Lisätiedot

TRAUMA JA JOURNALISMI. Opas journalisteille, päätoimittajille ja esimiehille. Koonnut ja toimittanut: Mark Brayne. Suomennos: Marja Hakola

TRAUMA JA JOURNALISMI. Opas journalisteille, päätoimittajille ja esimiehille. Koonnut ja toimittanut: Mark Brayne. Suomennos: Marja Hakola 1 DART CENTER for journalism & trauma TRAUMA JA JOURNALISMI Opas journalisteille, päätoimittajille ja esimiehille Koonnut ja toimittanut: Mark Brayne Suomennos: Marja Hakola Johdanto 2 Mitä trauma on?

Lisätiedot

ihmis kaupasta ei tehnyt elettäkään vapauttaakseen minut. Olin pidätettynä neljä kuukautta.

ihmis kaupasta ei tehnyt elettäkään vapauttaakseen minut. Olin pidätettynä neljä kuukautta. Tietoa ja taustaa ihmis kaupasta Mitä ihmiskauppa on? Sivu 3 Orpolapset suurkaupungin armoilla Ugandassa Sivut 6 7 Ihmiskauppa Argentiinassa Sivut 10 11 IHMInen kauppatavarana Hripsimen tarina n Tapasin

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Suomen Valkonauhaliitto Förbundet Vita Bandet i Finland r.y.

SISÄLTÖ. Suomen Valkonauhaliitto Förbundet Vita Bandet i Finland r.y. Valkonauha Äitiydestä isoäitiyteen Lasten eriarvoistuminen pysäytettävissä Rakkaus on voimista vahvin Alkoholi työllistää psykoterapeutin naisen tie 2/2015 Valkonauha Suomessa: vastuuta sinusta ja minusta

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Opas lapsen oikeuksiin

Opas lapsen oikeuksiin Opas lapsen oikeuksiin LUOKILLE 3-6 Lähdemateriaalista toimittanut: Veera Videnius Toimituskunta: Inka Hetemäki, Hanna Hämäläinen, Aino Sarkia ja Tanja Suvilaakso. Painopaikka T-Print Ky, Hyvinkää Taittaja:

Lisätiedot

Mahatma Gandhi. Anna Kontula TÄSTÄ ÄITI VAROITTI

Mahatma Gandhi. Anna Kontula TÄSTÄ ÄITI VAROITTI TÄSTÄ ÄITI VAROITTI Anna Kontula Mahatma Gandhi TÄSTÄ ÄITI VAROITTI Anna Kontula Mahatma Gandhi Into-pamfletit tarkastelevat maailmaa eri kulmista, arkailematta, mutta puheet perustellen. Ärhäkät puheenvuorot

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Väestöliitto 2/08. Nähääx Kompassilla? Miten lukiolainen jaksaa? Elämä ilman pelkoa on lapsen oikeus. Hyvä itsetunto suojaa kolhuilta!

Väestöliitto 2/08. Nähääx Kompassilla? Miten lukiolainen jaksaa? Elämä ilman pelkoa on lapsen oikeus. Hyvä itsetunto suojaa kolhuilta! Väestöliitto 2/08 Nähääx Kompassilla? Miten lukiolainen jaksaa? Elämä ilman pelkoa on lapsen oikeus Hyvä itsetunto suojaa kolhuilta! PÄÄTOIMITTAJA Helena Hiila TOIMITUSSIHTEERI Paula Alkio ULKOASU JA TAITTO

Lisätiedot

Väestöliitto. Väestötietosarja 26. Osku Haapasaari ja Elina Korhonen (toim.) MIKÄ PERHE? Perhe eri kulttuureissa

Väestöliitto. Väestötietosarja 26. Osku Haapasaari ja Elina Korhonen (toim.) MIKÄ PERHE? Perhe eri kulttuureissa Väestöliitto Väestötietosarja 26 Osku Haapasaari ja Elina Korhonen (toim.) MIKÄ PERHE? Perhe eri kulttuureissa 1 Toimittajat: Osku Haapasaari ja Elina Korhonen Ulkoasu: Susanna Belinskij Paino: Nordprint

Lisätiedot

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA?

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? Perhekasvatustyön tukiohjelma auttaa afrikkalaisia oman kulttuurinsa myönteisiin muutoksiin Anna Kaarina Palmu Kehittämishanke Marraskuu 2012 Seksuaaliterapian ammatilliset

Lisätiedot

HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN,

HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, Ortodoksinen seurakuntalehti ANALOGI 5 2008 HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 23.10.2008 www.ort.fi/analogi Anneli Lempiäinen Imatralta:

Lisätiedot

LAPSEMME. Kun lapsi on yksin. Unohtuiko uskontokasvatus? Kiperiä kysymyksiä. Isä yksinhuoltajana. Rennosti Terhokerhossa. Pois turhat kemikaalit

LAPSEMME. Kun lapsi on yksin. Unohtuiko uskontokasvatus? Kiperiä kysymyksiä. Isä yksinhuoltajana. Rennosti Terhokerhossa. Pois turhat kemikaalit Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 4/2014 LAPSEMME Rennosti Terhokerhossa Pois turhat kemikaalit Unohtuiko uskontokasvatus? Kiperiä kysymyksiä Isä yksinhuoltajana Kun lapsi on yksin Disney Toimituskulut

Lisätiedot

Uusi Elämä. Olen kokenut Jumalan todellisuuden. Karjalasta kajahtaa Kristillisiä videolähetyksiä

Uusi Elämä. Olen kokenut Jumalan todellisuuden. Karjalasta kajahtaa Kristillisiä videolähetyksiä Tohmajärvi Extra Rakkauden ja toivon sanomaa sivut 3-5, 7-10 ja 12 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 2/2011 Noora Hirvonen:

Lisätiedot

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen.

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen. KODIN HYVINVOINTI JULKAISIJA: SPA-UP Kansainvälinen lähetysseurakunta Suomen lähetysyhdistys ry OSOITE: Satamatie 10 37800 TOIJALA PUHELIN: (03) 542 5100 PANKKI: Sampo 800015-715655 PAINOPAIKKA: Hämeen

Lisätiedot

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT ISBN 978-952-457-405-1 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT RAPORTIN LAATIJA: EIJA SEPPÄNEN, FOUNTAIN PARK OY HELSINKI 2008 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 5 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

PERUSTIETOA KUNNIAAN LIITTYVISTÄ KONFLIKTEISTA JA KUNNIAAN LIITTYVÄSTÄ VÄKIVALLASTA. Johanna Aapakallio

PERUSTIETOA KUNNIAAN LIITTYVISTÄ KONFLIKTEISTA JA KUNNIAAN LIITTYVÄSTÄ VÄKIVALLASTA. Johanna Aapakallio PERUSTIETOA KUNNIAAN LIITTYVISTÄ KONFLIKTEISTA JA KUNNIAAN LIITTYVÄSTÄ VÄKIVALLASTA Johanna Aapakallio 0 Esipuhe Kunniaan liittyvät konfliktit ja kunniaan liittyvä väkivalta ovat olleet kautta aikojen

Lisätiedot

Elämänkoulu Livets skola. Muistoja lapsuudesta sodan jälkeen. Abina vuosi viidakossa. Lahden NNKY toteuttaa naisten arjen unelmia

Elämänkoulu Livets skola. Muistoja lapsuudesta sodan jälkeen. Abina vuosi viidakossa. Lahden NNKY toteuttaa naisten arjen unelmia 2/2012 Kansainvälinen NNKY Ekumeeninen NNKY Paikallinen NNKY Usko, toivo ja rakkaus - elämänkoulun aakkoset Sujana Lama on Nepalin NNKY:n aktiivi Paperittomat siirtolaiset NNKY:ssä Muistoja lapsuudesta

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot