UNIFLAIR KÄYTTÖOHJE UG40/MP40-OHJAIN JA LÄHIVERKKO. Versio 1.1 Päiväys Toukokuu 2010 Kieli Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UNIFLAIR KÄYTTÖOHJE UG40/MP40-OHJAIN JA LÄHIVERKKO. Versio 1.1 Päiväys Toukokuu 2010 Kieli Suomi"

Transkriptio

1 UIFLIR KÄYTTÖOHJE UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO Versio 1.1 Päiväys Toukokuu 2010 Kieli Suomi VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO 1

2 SISÄLLYSLUETTELO FI Osa I: UG40/MP40-OHJIME OHJE FI Versio 1.1 Päiväys Toukokuu 2010 UIFLIR Sp:n periaatteena on jatkuva teknologinen innovaatio. Siten yhtiö pidättää oikeuden päivittää kaikkea tässä esitettyä tietoa ilman ennakkoilmoitusta. Yleiset ominaisuudet... 4 Käyttöliittymä... 5 Kielen valinta... 5 äytöllä näkyvä tieto... 6 Koneen käynnistäminen ja pysäyttäminen... 7 Käyttäjävalikkojen käyttö... 8 Konfiguraatiovalikkojen käyttö... 8 Lämpötilan ja kosteuden asetusarvojen muuttaminen... 9 Varakonekäyttö Valinnaisten digitaalisten sisääntulojen aktivointi Hälytykset Kostutinsylinterin poisto Muistitoimenpiteet Laitteen tyypin konfigurointi Valikkorakenteen vuokaavio Käyttäjävalikkojen kartta Konfiguraatiovalikkojen kartta setusvalikko Huoltovalikko Oletusarvot Huonelämpötilan säädön kaavio Huonekosteuden säädön kaavio Osa II: LÄHIVERKKO Yleistä tietoa ja määritelmiä Yleisimmät pl-verkon konfiguraatiot pl-liitännät pco-korttien välillä Etäpäätteiden liitännät Esimerkki liitännästä etäpäätteen ja kortin välillä Päätteiden osoitteiden konfigurointi pco-kortin L-osoite Lähiverkon parametrien konfigurointi Verkon näyttö päätteeltä Vianetsintä UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO 3

3 Osa I UG40/MP40 -ohjaimen ohje YLEISET OMIISUUDET Mikroprosessoriohjain ohjaa koneen toimintaa. Ohjaimeen kuuluu: mikroprosessoriohjauskortti sähkökotelossa; graafinen käyttöliittymä. KÄY TTÖLIITT YMÄ Käyttöliittymään kuuluu: 1 taustavalaistu 132x64 pikselin LCD-näyttö summerilla; 6 taustavalaistua näppäintä parametrien valintaa ja muuttamista varten. Mikroprosessoriohjauskortti on yhdistetty käyttöliittymään 6-johtimisella puhelinkaapelilla, jolla on RJ11-liitin. Ohjauskortti Graafinen käyttöliittymä Mikroprosessoriohjauskortti sisältää asetusohjelman ja kaikki tallennetut toimintaparametrit, joita voidaan katsoa ja asettaa käyttöliittymällä. Ohjausjärjestelmällä on seuraavat tehtävät: lämpötilan ja kosteuden ohjaus ohjelmoitavien asetusarvojen mukaan; mahdollisuus asettaa kaksi asetusarvoa lämpötilalle (sekä jäähdytys- että lämmityskäyttöön) ja kosteudelle (sekä kostutukseen että kuivatukseen) ja muuttaa niitä etäpäätteeltä; täysin kattava hälytysjärjestelmä; kaikkien hälytysten tallennus; hälytyskoskettimet konfiguroitavissa käyttöliittymällä; virran palautuksen jälkeisen automaattisen uudelleenkäynnistyksen ohjelmointi; koneen etäkäynnistys/sammutus; kaikkien kompressorin ajoitusten ja vuorottelukäytön aikaisten käynnistysaikojen ohjaus tehokkuuden ja luotettavuuden takaamiseksi; elektronisen termostaattiventtiilin asetus ja ilmoitukset kaikista poikkeamista; 2 eritasoista salasanaa (käyttäjä ja huolto); liitäntämahdollisuus valvontajärjestelmään RS485-sarjaliitännällä, LO FTT10:llä, TRED:llä ja PCOWEB:llä (valinnaisia); ajan ja päivämäärän asetus (kellokortti valinnainen); käyttötuntimäärän ja tärkeimpien osien käynnistyskertojen laskeminen; kaikkien koneen osien tilojen näyttö symboleilla ja kaikkien ohjauskorttiin liitettyjen anturien lukemien seurantamahdollisuus; erilliset viikoittaiset käynnistys-/sammutusajat (valinnaisella kellokortilla): rkipäivinä Lomia edeltävinä päivinä Lomapäivinä; lähiverkon hallinta mahdollisuudella ohjelmoida yhden tai kahden valmiustilassa olevan koneen vuorottelu, näiden koneiden toiminta varakonekäytössä ja keskilämpötiloihin perustuva säätö; pakotustoiminto, joka sallii tärkeimpien osien manuaalisen ohjauksen estämättä mahdollista kauko-ohjausta. HÄLYTYS: Hälytysten seuranta ja kuittaus. Äänimerkki ja punainen vilkkuvalo vikatilanteessa PRG: Ohjelmointinäppäin, jolla pääset valikkotilaan ESC: Valikoista poistuminen KIELE VLIT YLÖS: uolella liikut ylös valikoissa ja muutat parametreja ETER: Valintojen vahvistus LS: uolella liikut alas valikoissa ja muutat parametreja Minkä tahansa valittavissa olevan kielen voi valita milloin vain painamalla samanaikaisesti ESC+ETER. HUOMIO: Poikkeuksena huoltohenkilöstölle tarkoitetut valikot, jotka ovat aina englanniksi. 4 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO 5

4 ÄY TÖLLÄ ÄKYVÄ TIETO Käyttöliittymä näyttää perustilassa päänäkymän, jossa on oleellista tietoa järjestelmän tilasta. B näyttää ajan, päivämäärän (jos kellokortti on asennettu) ja koneen numeron lähiverkossa. B näyttää huonelämpötilan ja suhteellisen C kosteuden (jos anturi on asennettu). C näyttää tiedot koneen tilasta. Kun kone ei ole toiminnassa, voivat näytöllä näkyä seuraavat symbolit: 1. : Paina Enter koneen käynnistämiseksi 2. : Laite on kaukopysäytetty (remote on/off) : press : Laite enter on to kaukopysäytetty switch on (taloautomatiikka) : switched : ikaohjelma off by remote on pysäyttänyt contact laitteen 3. : switched off by supervision system 5. : Laite on varakoneena (vuorottelukäyttö) 4. : switch on with timer 6. : Palo-/savuhälytin on pysäyttänyt koneen 5. : unit in automatic inversion cycle : switch : Vesivuotohälytin off by fire/smoke on contact pysäyttänyt koneen : switch : Varakonekäyttö off by flooding contact : setback : Ilmavirtahälytin mode on pysäyttänyt koneen : unit : Kone switched pysäytetty off by air yleisen flow alarm hälytyksen takia 10. : unit switched off by general alarm 11. : Kone on sammutettu manuaalisesti 11. : manual shut down of the unit 12. : Korkean ilmavirran hälytin on pysäyttänyt koneen Kun is flashing, kone on it indicates toiminnassa, that there voivat is a call näytöllä in progress, näkyä but they seuraavat are respecting symbolit, the operating jotka schedules ilmoittavat (see koneen tilan. Jos symboli vilkkuu, the table koneelle below). on lähetetty komento, mutta se noudattaa toiminta-aikatauluja. 6 IFORMTIO O DISPLY SYMBOLI KUVUS Puhallin on toiminnassa Hälytys, punainen vilkkuvalo Mekaaninen jäähdytys toiminnassa B C Kompressori toiminnassa. Jos laitteessa on useampi kompressori, myös kompressorin Cold numero water valve on Sähkölämmitysvastus Hot water toiminnassa. valve on Jos laiteessa on useampi lämmitysporras, myös tehoportaan numero Jäähdytyksen säätöventtiili toiminnassa Lämmityksen säätöventtiili toiminnassa Kuumakaasuventtiili toiminnassa Kuivatus toiminnassa Kostutin toiminnassa UG40/MP40 COTROL D LOCL ETWORK The user interface normally displays a screen (hereafter referred to as main screen ) with essential information on the system state. displays the time, date (if the clock card is inserted) and number of the unit in the L network. B displays room temperature and the percentage of humidity (if the probe is fitted). C displays the information regarding unit status. When the unit is not in operation, the following symbols can be seen on the display: 12. : unit switched off by high air flow alarm During operation, various types of symbols are displayed, which indicate the operating status of the unit. If it SYMBOL DESCRIPTIO Evaporator fan on larm signalling also from the red flashing LRM key Mechanical cooling activated Compressor status (if more than 1, the number is shown inside) Heaters on (if in stages, a number will appear by its side) Hot gas valve on Dehumidification on Humidifier on Release 1.1 March 2007 Epämääräinen vika Vuorottelukäyttö aktivoitunut Laite pakotettu manuaalisesti päälle Laite manuaalisesti päällä Laite pakotettu manuaalisesti pois päältä Laite kaukopysäytetty (remote on/off) Laite kaukopysäytetty (taloautomatiikka) DX-, TC- ja ES-malleissa näkyy päänäkymän jälkeen toinen näkymä, joka ilmoittaa konfiguroitujen kompressorien tilan ja lukumäärän (versiosta: cdznew 1.7, Lan). OFF OFF OFF OFF KOEE KÄYISTÄMIE J PYSÄY TTÄMIE Kone voidaan KÄYISTÄÄ seuraavilla tavoilla: Käynnistys näppäimistöltä: Paina ETER-näppäintä; näyttöön tulee liikkuva palkki, jota seuraa puhallinsymboli. Jos haluat pysäyttää laitteen, mene ensimmäiseen valikkoon, valitse nuolinäppäimillä SWITCH OFF UIT ja vahvista painamalla ETER. äyttöön tulee symboli. Vahvista painamalla ETER. utomaattikäynnistys: Laite voi käynnistyä/pysähtyä automaattisesti seuraavilla tavoilla: Kaukokäynnistys (remote on/off) Kaukokäynnistys (taloautomatiikka) jastinohjelma Vuorottelukäyttö Jos laite on käynnistynyt vuorottelukäytöstä, se käynnistyy, vaikkeivät huoneolosuhteet sitä vaatisi. Pakkokäynnistys: Kun laite on poissa toiminnasta em. automaattitoimintojen vuoksi, sen voi pakottaa käyntiin seuraavasti. Mene ensimmäiseen valikkoon, valitse nuolinäppäimillä SWITCH O UIT ja vahvista painamalla ETER. äyttöön tulee symboli. Vahvista painamalla ETER, anna salasana ja vahvista painamalla ETER. äyttöön tulee symboli. Pakkopysäytys: Mene ensimmäiseen valikkoon, valitse nuolinäppäimillä SWITCH OFF UIT ja vahvista painamalla ETER. äyttöön tulee symboli. Vahvista painamalla ETER, anna salasana ja vahvista painamalla ETER. äyttöön tulee symboli. 6 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO 7

5 KÄY TTÄJÄVLIKKOJE KÄY TTÖ Voit ohjata koneen tilaa yksityiskohtaisesti painamalla nuolinäppäimiä päätteellä, jolloin näytölle ilmestyy lista alivalikoista. Valitse haluamasi alivalikko LS-nuolinäppäimellä ja paina ETER. Seuraavat alivalikot ovat valittavissa: 1. SWITCH O UIT/ SWITCH OFF UIT: Koneen käynnistys/pysäytys 2. IPUT/ OUTPUT: Digitaalisten ja analogisten input/output-tilojen ja anturin tilan näyttö 3. SET-POITS: Jäähdytyksen, lämmityksen, kostutuksen ja kuivatuksen asetusarvojen näyttö sekä korkean ja matalan lämpötilan ja kosteuden hälytysten aktivointi 4. LRMS HISTORY: Tallennettujen hälytysten näyttö 5. SOFTWRE IFO: Ohjelmiston tietoja (versio, BIOS, boot, laitteisto, laitteen valmistusnumero) 6. EXV VLVE STTUS: Säätöventtiilien toimintatila 7. HUMIDIFIER STTUS: Kostuttimen toimintatila (näkyvillä, jos kostutin on asennettu) 8. MODEM GSM STTUS: GSM-MODEEMI toimintatilan ja mahdollisten vikasignaalien tiedot KOFIGURTIOVLIKKOJE KÄY TTÖ Koneen oletusparametreja voit katsoa tai muuttaa painamalla PRG. Tarvitset salasanan, joka löytyy tämän ohjeen mukana tulevasta kuoresta. Ensimmäinen valikko on asetusvalikko, SETTIGS MEU. Paina ETER vahvistaaksesi, syötä salasana ja vahvista uudelleen painamalla ETER, ja saat seuraavat alivalikot käyttöön: 1. OPERTIVE SETTIGS: Jäähdytyksen, lämmityksen, kostutuksen ja kuivatuksen asetusarvojen muuttaminen sekä korkean ja matalan lämpötilan ja kosteuden hälytysrajojen muuttaminen 2. HOURMETER SETTIGS: jastintoimintojen näyttö, nollaus ja muuttaminen 3. LRM RELY SELECTIO: Valitset hälytykset - tai B-luokkaan pco-kortin kahdelta relekoskettimelta ja valitset joko avautuvan tai sulkeutuvan reletoiminnan 4. SERIL/MODEM SETTIGS: Koneen osoitteen, väylänopeuden ja protokollan asetukset 5. L SETTIGS: Verkkoon liitettyjen laitteiden lukumäärää, niiden vuorottelua ja hälytystilanteessa tapahtuvaa valmiustilassa olevan koneen käynnistämistä koskevat asetukset 6. STD-BY ROTT.LRMS: Tämä valikko on käytössä vain, jos L-toiminta ja automaattivuorottelu ovat käytössä (L SETTIGS ja UTOMTIC SWITCH OVER OF STD-BY parametrit tilassa YES ). Se mahdollistaa valmiustilassa olevan koneen käynnistyksen, jos ensimmäinen kone vioittuu. Vioista ilmoittaa ohjelmoitu hälytys. Kaksi konetta voi myös ohjelmoida vuorottelemaan ajastetusti työkuorman jakamiseksi. 7. CLOCK SETTIGS: Päivämäärän ja ajan muuttaminen ja ajastimen ohjelmointi (vain jos laitteessa on kellokortti). Toinen valikko on huoltovalikko, SERVICE MEU. Paina ETER vahvistaaksesi, syötä salasana ja vahvista uudelleen 1. HRDWRE SETTIGS: Muutat säätimen vastaamaan koneen toimintoja (yleensä tarpeen vain korvattaessa säätökortti uudella) 2. SOFTWRE SETTIGS: Muutat käynnistyksen viiveitä, niin että voit asettaa automaattikäynnistyksen virtakatkon jälkeen, sekä koneen käynnistyksen, asetusten käynnistyksen ja huojunnan eston aikavakioita lämpötilan liiallisten vaihteluiden estämiseksi 3. SESOR DJUSTMET: Säätimeen liitettyjen lämpötila-antureiden kalibrointi 4. LRM RESET MODE: Muutat hälytykset joko automaattisesti tai manuaalisesti palautuviksi 5. MEMORY OPERTIOS: Tyhjennät muistin, palautat oletusarvot, poistat hälytystiedot ja mahdollistat säätöjärjestelmään kytkettyjen laitteiden tunnistuksen. Toimintaa käytetään ladattaessa uusi ohjelmisto. 6. EXV VLVE SETTIGS: Valikko on jaettu kahteen osaan: a. MI SETTIGS Muutat paisuntaventtiilin tyyppiä, kylmäaineen tyyppiä ja paisuntaventtiilin LOP/MOP-asetuksia ja asetat mahdolliset hälytykset; b. DVCED SETTIGS Muutat valitun termostaatin asetuksia 7. MUL COTROL: Huolto- ja hätätilanteessa voit pakkokäyttää laitteen toimintoja. LÄMPÖTIL J KOSTEUDE SETUSRVOJE MUUTTMIE Kaikki muuttujat on esiasetettu tehtaalla toiminnan optimoimiseksi ja tilan vakio-olosuhteiden ylläpitämiseksi. setusarvot ja muut parametrit voidaan lukea ilman, että niitä muutetaan, liikkumalla käyttäjävalikoissa (kts. edelliset kappaleet). Voit muuttaa arvoja käyttämällä valikoita ohjelmointitilassa ja syöttämällä käyttäjäsalasanan, joka löytyy tämän ohjeen mukana tulevasta kirjekuoresta. Paina PRG, valitse PRMETER MEU, syötä käyttäjäsalasana ja vahvista. Seuraavasta alivalikosta valitse OPERTIG PRMETERS. ämä valikot on esitelty alla lyhyiden säätöparametrien kuvausten kera: äyttö: TEMPERTURE SETTIGS (LÄMPÖTIL-SETUKSET) Cooling Set.: jäähdytyksen asetusarvo; Cooling Prop. Band.: jäähdytyksen säätöalue; Heating Set: lämmityksen asetusarvo; Heating Prop. Band.: lämmityksen säätöalue; HUOMIO: Kaksi viimeistä riviä näkyvät vain, jos on ainakin yksi lämmityslaite. Status: Summer/Winter: voit asettaa toimintakaudet vesijäähdytteiselle koneelle ohjauspaneelilla, digitaalisella sisäänmenolla tai sarjaporttikortilla; äyttö: HUMIDITY SETTIGS (KOSTEUSSETUKSET) Dehumid. Set: kuivatuksen asetusarvo; Dehumid.Prop.Band: kuivatuksen säätöalue; Humidity Set: kostutuksen asetusarvo; Humid.Prop.Band: kostutuksen säätöalue; HUOMIO: Kaksi viimeistä riviä näkyvät vain, jos on ainakin yksi kostutuslaite. OPERTIG PRMETERS TEMPERTURE SETTIGS Cooling Set C 23.0 Cool.Prop.Band C 1.5 Heating Set C 23.0 Heat.Prop.Band C 1.5 HUMIDITY SETTIGS Dehumid. Set rh%55 Dehumid.Prop.Band rh%05 Humidity Set rh%45 Humid.Prop.Band rh%05 8 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO 9

6 äyttö: LRMS SETTIGS (HÄLYTYSSETUKSET) High room temp.: Korkean huonelämpötilan hälytyskynnys; Low room temp.: Matalan huonelämpötilan hälytyskynnys; High humidity: Korkean huonekosteuden hälytyskynnys; Low humidity: Matalan huonekosteuden hälytyskynnys; Huomio: Kaksi viimeistä riviä näkyvät vain, jos on ainakin yksi kostutuslaite. VRKOEKÄY TTÖ LRMS SETTIGS High Room Temp. C 30 Low Room Temp. C 10 High Humidity rh% 80 Low Humidity rh% 30 VLIISTE DIGITLISTE SISÄÄTULOJE KTIVOITI Tällä menetelmällä digitaaliset ID2-4-6 sisääntulot voidaan aktivoida, jos valinnainen pakkaus lisätään myöhemmin. Pakkaus koostuu palo- ja savuantureista, vesivuotoantureista ja ulkoisista lämpötilan ja kosteuden antureista, jotka on liitetty niille tarkoitettuihin sisääntuloihin. Tarkista ensin, ettei sisääntulo ole jo valmiiksi käytössä (nämä sisääntulot ovat monikäyttöisiä). Seuraavassa taulukossa on esitelty sisääntulot ja niiden tehtävät: Varakonekäyttö löytyy OPERTIG PRMETERS -valikosta kuten asetusarvotkin. Se voidaan kääntää päälle tai pois näppäimistöllä. Se käynnistää koneen automaattisesti, jos kone on pois päältä mutta yhdistetty virtalähteeseen, ja jos seuraavat ohjelmoitavat rajat ylittyvät/alittuvat vähintään 30 sekunnin ajaksi: Minimilämpötila; Maksimilämpötila; Suhteellisen kosteuden minimi (vain valinnaisella kosteusanturilla ja kostuttimella); Suhteellisen kosteuden maksimi (vain valinnaisella kosteusanturilla). Varakonekäytöllä kone ohjaa huoneen olosuhteita, suuressakin tilassa ja silloinkin, kun kone on pois päältä. Sen väliintuloon ei siis vaikuta kauko-ohjain, vaan sen prioriteetti on korkeampi. Puhaltimelle voi ohjelmoida varakonekäytön aikaisen jaksottaisen käynnistyksen niin, että lämpötila-anturi mittaa huoneilman lämpötilan. Varakonekäyttö ei aiheuta hälytystä. äyttö: SET BCK MODE (VRKOEKÄYTTÖ) ctivate: kytkee varakonekäytön päälle tai pois. Kun kone on varakonekäytössä, näkyy päänäkymässä symboli. Min. Temp.: lämmityksen asetusarvo varakonekäytössä (lämmittimet tai lämminvesiventtiili toiminnassa); Max. Temp.: jäähdytyksen asetusarvo varakonekäytössä (kompressori tai kylmävesiventtiili toiminnassa); Min. Humid. Rel.: kostutuksen asetusarvo varakonekäytössä (ulkoinen tai sisäinen kostutin toiminnassa); Max. Humid. Rel.: kuivatuksen asetusarvo varakonekäytössä; Fan Cyclical Start-up.: määrittää puhaltimen toiminnan varakonekäytön aikana; jos asetettu tilaan YES, puhallin käynnistyy jaksoittaisesti aina 30 minuutin välein (muutettava parametri) huoneolosuhteiden ylläpitoa varten. SLEEP MODE SETTIGS Sleep Mode Enable: Min. Temp.: C 16.0 Max. Temp.: C 28.0 Min.Rel.Hum.: rh% 35 Max.Rel.Hum.: rh% 75 Fan Cyclical Start: Cycle Time min.:30 Kun kone on varakonekäytössä, näkyy päänäkymässä symboli. ormaalit toimintaolosuhteet palautetaan automaattisesti, kun lämpötila palaa minimi- ja maksimirajojen sisälle (asetusten Min. Temp. +2 C ja Max. Temp. -2 C). On kuitenkin 15 minuutin minimiaika, jota ennen kone ei poistu varakonekäytöstä; tämä antaa olosuhteiden vakiintua, jottei konetta liian usein käännetä päälle ja pois. Digitaalinen sisääntulo 2 Digitaalinen sisääntulo 4 Digitaalinen sisääntulo 6 Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 1. Vesivuotoanturi (*) 2. Kaukokäynnistys/-pysäytys 3. setusarvon muuttaminen 4. Käyttäjän konfiguraatio: Hälytysten ilmoitus DX/CW-vaihto Toiminta hätätilanteessa (*) MICO-koneilla, joilla on DX-kokoonpano ja mekaaninen termostaatti, samaa digitaalista sisääntuloa käytetään liitäntään sekä vesivuotoanturin että ulkopuolisten raja-anturien kanssa, koska ID6-sisääntuloa käytetään kylmäainepiirin matalapainekytkimen ohjaukseen. Hälytyssignaali on myös erilainen (kts. kohta VLIISTE TURIE TI DIGITLISTE SISÄÄTULOJE HÄLYTYKSET). Varoitus: Et voi valita kerrallaan useampaa kuin yhtä toimintoa yhdelle sisäänmenolle. ktivoi sisäänmeno seuraavasti: 1. Palo-/savuanturi 2. Kaukokäynnistys/-pysäytys 3. setusarvon muuttaminen 4. Käyttäjän konfiguraatio: Hälytysten ilmoitus DX/CW-vaihto Toiminta hätätilanteessa 1. Ulkopuolinen raja-anturi 2. Kaukokäynnistys/-pysäytys 3. setusarvon muuttaminen 4. Käyttäjän konfiguraatio: Hälytysten ilmoitus DX/CW-vaihto Toiminta hätätilanteessa 1. Kytke kone pois päältä ja katso tähän käyttöoppaaseen liitetystä sähkökaaviosta liitännät ja noudata myös pakkauksen omaa asennusohjetta. 2. Kytke kone päälle ja odota, kunnes näytöllä näkyy päänäkymä. 3. Paina näppäintä PRG. 4. Valitse nuolinäppäimillä SERVICE MEU ja paina ETER. 5. Syötä käyttäjän salasana, joka löytyy tähän käyttöoppaaseen liitetystä kirjekuoresta (ellei käyttäjä ole sitä jo muuttanut). 6. Vahvista salasana painamalla ETER. 7. Valitse nuolinäppäimillä HRDWRE SETTIGS ja paina ETER. 8. Selaa näkymiä, kunnes tulet kohtaan DIGITL IPUT nr COFIGURTIO. 9. Tarkista, että asetus on OT USED. Jos tila on jokin muu, muista, että tehtyäsi tämän ohjeen toimenpiteet muuttuu sisääntulon toiminta siihen liitettyä pakettia vastaavaksi. 10. Paina ETER niin, että kohdistin on tekstin OT USED alla. 11. Selaa nuolinäppäimillä, kunnes pääset tarvittavaan kohtaan (kts. taulukko yllä). 10 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO 11

7 HÄLYTYKSET KTIIVISET HÄLYTYKSET Tätä nappia painamalla hiljennät hälytyksen ja näet siitä kuvauksen. Jos hälytyksen aiheuttanut ongelma on ratkaistu, voit kuitata viimeisen hälytysviestin painamalla napin alas muutaman sekunnin ajaksi; punainen valo napissa sammuu heti. Jos hälytyksen aiheuttanutta ongelmaa ei ole ratkaistu, hälytyssummeri aktivoituu uudelleen. HÄLYTYSHISTORI Mikroprosessori säilyttää muistissaan 100 hälytystapahtuman historian. Voit katsoa kaikkia tallennettuja hälytyksiä käyttäjävalikoissa painamalla nuolinäppäimiä ja valitsemalla vaihtoehdon LRM HISTORY. Jos laitteessa on (valinnainen) kellokortti, tallennetaan myös jokaisen hälytyksen päivämäärä ja aika. 12:00 01/01/06 L01 Loss of ir Flow Laskurin rajan ylityksestä johtuvia hälytyksiä ei tallenneta historiaan. Huoneen suhteellinen kosteus yli maksimin Vain signaali. Koneen käynnistyessä tämä voi ilmestyä viiveellä (oletusviive on 15 minuuttia). Huoneen suhteellinen kosteus alle minimin Vain signaali. Koneen käynnistyessä tämä voi ilmestyä viiveellä (oletusviive on 15 minuuttia). VLIISTE TURIE TI DIGITLISTE SISÄÄTULOJE HÄLYTYKSET ämä hälytykset on liitetty valinnaisiin antureihin ja/tai konfiguroitaviin digitaalisiin sisääntuloihin (kts. Hardware Settings -valikko). Huoneen rajoitukset ylitetty (hälytys ulkopuolisilta antureilta). Vain signaali. (Leonardo Evolution -koneille ja mico CW -koneille) Palo-/savuhälytys. Palo-/savuantureiden aktivoima ja aiheuttaa aina koneen sulkemisen. Room Rel. Humidity bove Max. Limit Room Rel. Humidity Below Min. Limit Room Limits Exceeded (by Ext.Sensors) Presence of SMOKE/FIRE HÄLYTYSTPHTUMIE KUVUKSET Kaikki mahdolliset päätteellä näkyvät hälytysviestit on listattu alla. ktiivisten hälytysten (joita ei siis ole tal-lennettu hälytyshistoriaan) kohdalla näytön kahdelle viimeisellä riville ilmestyy ongelman korjausehdotuksia. Vesivuotohälytys. Vesivuotovahdin tai kondenssivesipumpun hälytyskoskettimen aktivoima. Sulkee koneen vain, jos on valittu toisen tason hälytykseksi, muttei aktivoi valmiustilassa olevaa konetta. Flood larm Väärä vaihejärjestys Scroll-kompressorin on kierrettävä oikeaan suuntaan, muuten tehokkuus laskee. Yksittäisissä koneissa, joissa on kolmivaiheinen virtalähde, on mahdollista, että verkon vaihejärjestys pakottaa tarkoitetusta poikkeavan kiertosuunnan. Tällöin mikroprosessori menee hälytystilaan heti, kun kone on kytketty virtalähteeseen, ja estää muun toiminnan. Jos näin käy, irrota virtalähde ja käännä virtalähteen vaiheet. Käynnistys virtakatkoksen jälkeen Kun virransyöttö palaa katkoksen jälkeen, ohjain tallentaa muistiin tämän näkymän. LÄMPÖTIL TI KOSTEUDE RJOJE YLITYS ämä hälytykset aktivoituvat, kun asetetut lämpötilan ja kosteuden rajat ylittyvät (kts. OPERTIG PRMETERS -valikko). Huonelämpötila yli maksimin Vain signaali. Koneen käynnistyessä tämä voi ilmestyä viiveellä (oletusviive on 15 minuuttia). Huonelämpötila alle minimin Vain signaali. Koneen käynnistyessä tämä voi ilmestyä viiveellä (oletusviive on 15 minuuttia). Wrong Power Phases Sequence: Please Change-Over 2 Phases 12:00 01/01/06 Power Back fter Failure Room Temperature bove Max. Limit Room Temperature Below Min. Limit Digitaalisen sisääntulon hälytys. Hälytyssignaalille konfiguroidun digitaalisen sisääntulon aktivoima. (ID2, ID4, ID6) Vesivuotohälytys tai huoneen rajoitusten ylitys (ulkopuolisilta antureilta). Vesivuotovahdin tai ulkopuolisen lämpötila- tai kosteusanturin aktivoima. (mico DX -koneille) KOEE TOIMITOJE HÄLYTYKSET ämä hälytykset liittyvät koneen komponentteihin, ja ne aiheutuvat suojalaitteen väliintulosta. Ilmavirran puute. Puhallinhälytys: Differentiaalisen ilmavirtapainekytkimen (FS) aktivoima. iheuttaa kaikkien laitteiden sammutuksen (kompressorit, sähkölämmittimet, kostutin, puhaltimet). Korkea ilmavirta. Differentiaalisen korkean ilmavirran painekytkimen aktivoima (FS). iheuttaa kaikkien laitteiden sammutuksen (kompressorit, sähkölämmittimet, kostutin, puhaltimet). Digital input larm 2 Flood larm or Room Lim. Exceeded (by Ext.Sensors) Loss of ir Flow Check Fan/Switch High ir Flow 12 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO 13

8 Suodattimet tukossa. Likaisten suodatinten differentiaalisen painekytkimen aktivoima (PFS); aiheuttaa vain hälytyssignaalin, vaikuttamatta koneen toimintaan. Ilmansuodatin on puhdistettava tai vaihdettava. Clogged Filters Clean or Replace Filter Element Paineanturissa vika tai kompressori ei toimi. ktivoituu, kun ratiometrisen matalapaineanturin signaalissa on virhe tai työpaine on vajaa, koska kompressoreita ei ole käynnistetty. EXV Valve Driver: Pressure Probe Error or Compressor Failed Lämmittimet ylikuumenevat tai lämmitinten kosketin ei toimi. Hälytyssignaalin aktivoi varotermostaatti (TSR); sulkee sähkölämmittimet. Heaters Overheating or Heaters Contactor Failed Lämpötila-anturin häiriö. ktivoituu, kun matalapaineen TC-lämpötila-anturin signaalin tulistuslukemassa on virhe. Täsmentää myös piirin numeron. EXV Valve Driver: Temp.Probe Error. Korkea lauhdutuspaine tai kompressorin kosketin ei toimi. Vain DX-, ES- ja TC-koneilla. Sammuttaa kompressorit ilmoitetulla piirillä (1 tai 2). Tarkasta kylmäainepiiri ja/tai kylmäainevaraus ja korkeapainekytkin. High Condensing Pressure or Compr. Contactor Failed EEPROM-virhe. ktivoituu, kun ajurin EEPROM-muistissa on virhe. Täsmentää myös piirin numeron. EXV Valve Driver: Eeprom error Matala höyrystymispaine. Vain DX-, ES- ja TC-koneilla. Sammuttaa kompressorit ilmoitetulla piirillä (1 tai 2). Tarkasta kylmäainepiiri ja/tai kylmäainevaraus ja korkeapainekytkin. Täsmentää myös piirin numeron. Low Evaporating Pressure Matala tulistus. ktivoituu, kun tulistus on matalaa pidempään kuin matalan tulistuksen hälytysviiveen ajan. Täsmentää myös piirin numeron. EXV Valve Driver: Low Superheat Jäähdyttimen vesivirran vajaus. Vain CW-koneilla. Jäähdytysveden ilmavirran painekytkimen aktivoima. Kertoo veden vajauksesta hydraulisessa piirissä. Loss of Chiller Water Flow juri ei yhdistetty. ktivoituu, kun EVD400-ajurin ja PCO1-ohjainkortin välisessä tl-yhteydessä on virhe. Täsmentää myös piirin numeron. EXV Valve Driver: Driver ot Connected Vesi liian lämmintä kuivatukseen. Vain CW-koneilla. Vain signaali. Jäähdytysveden lämpötila-anturi aktivoi, kun asetusarvoa ei saavuteta 15 minuutin kuluessa kuivatuspyynnöstä. Water too Warm to get Dehumidification Korkea ilmanottolämpötila. ktivoituu, kun EVD400-anturin lämpötilalukema on korkeampi kuin tulistuksen maksimilämpötila. Täsmentää myös piirin numeron. EXV Valve Driver: High Suction Temperature Korkea jäähdytysveden lämpötila. Vain CW-koneilla. Vain signaali. Jäähdytysveden lämpötila-anturi aktivoi, kun lämpötilan yläraja ylittyy. High Chilled Water Temperature Jännitteen lasku. Tämä näkyy hälytyshistoriassa vain, kun ajuri on ilman virtaa yli 5 sekunnin ajan kompressorin käydessä. Voltage Dip Jäähdytysvesiventtiili ei toimi tai liian matala veden virtaus. Vain TC-koneilla: aiheuttaa siirtymisen jäähdytysvesitoiminnasta (CW) suorahöyrystystoimintaan (DX). äkyy myös silloin, kun ilmalämpötila-anturi havaitsee, että asetettu raja on ylitetty ensimmäisen kerran. ELEKTROISE PISUTVETTIILI HÄLYTYKSET (vain DX/TC/ES-koneet) ämä hälytykset on liitetty elektronisen paisuntaventtiilin EVD400 ajuriin, ja ne aiheuttavat kompressorien sammutuksen. CW Valve Failure or Water Flow too Low KOSTUTTIME HÄLYTYKSET Korkea virta. ktivoituu, kun kostuttimen konfiguraatiovalikossa asetettu nimellisvirta ylittyy. Kostuttimen toiminta keskeytetään. Veden vajaus. ktivoituu sähkövirran oton vajauksen ja johtavuuslukeman seurauksena. Kostuttimen toiminta keskeytetään. Humidifier: High Current Humidifier: Loss of Water LOP-suojaus ei toimi. ktivoituu, kun höyrystyspaine on matala (tarkemmin sanoen kun LOP on matalampi kuin asetettu raja pidempään kuin LOP-hälytysviiveen ajan). Täsmentää myös piirin numeron. EXV LOP Protection Failed Virran vajaus. ktivoituu sähkövirran oton vajauksen seurauksena. Kostuttimen toiminta keskeytetään. Humidifier: Loss of Power MOP-suojaus ei toimi. ktivoituu, kun höyrystyspaine on korkea (tarkemmin sanoen kun MOP on korkeampi kuin asetettu raja pidempään kuin MOP-hälytysviiveen ajan). Täsmentää myös piirin numeron. EXV MOP Protection Failed 14 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO 15

9 TURIE HÄLYTYKSET ämä aktivoituvat, kun antureissa on toimintahäiriö tai ne on yhdistetty väärin emolevyyn. Jos jokin näistä hälytyksistä aktivoituu, tarkista kokoonpano: onko anturi paikallaan ja ovatko liitännät kunnossa. Lämpötila-anturi ei toimi tai ei ole yhdistetty. ktivoituu anturilta tulevan virhesignaalin seurauksena, keskeyttää lukemaan liittyvän toiminnan. Huonelämpötila-anturi. Sammuttaa kompressorit ja sähkölämmittimet, pitää vain puhaltimet päällä. Temperature Sensor Failed/Disconnected Room Temp.Sensor LÄHIVERKKOKTKOKSE HÄLYTYS Ilmoittaa yhteysongelmista lähiverkon laitteiden välillä ja täsmentää, mitkä laitteet eivät ole yhteydessä. Tämä saattaa johtua virransyötön katkoksesta, sarjaporttikortin toimintahäiriöstä tai katkoksesta laitteiden välisissä sähköliitännöissä. Hälytys ilmenee laitteilla, joilla on pienemmät verkko-osoitteet, sekä ylä- että alavirtaan katkoksesta. JÄRJESTELMÄHÄLYTYKSET Ilmoittaa kirjoitusvirheestä EEPROM-muistissa, johtuen todennäköisesti pyyhintä-/ kirjoitusjakson ylityksestä. Kortti on vaihdettava. L Interrupted Units not connected: EEPROM Failure: Replace Control Board Ulkolämpötila. Poistaa toiminnasta vapaajäähdytyksen ohjauksen (vain ES-koneet). Outdoor Temp. SLSVIRHEHÄLYTYKSET Tämä viittaa yritykseen päästä asetus- tai konfiguraatiovalikoihin syöttämällä salasanan väärin 3 peräkkäistä kertaa. Tuloilma. Poistaa toiminnasta jälkilämmittävät sähkölämmittimet. Kuuma vesi. Poistaa toiminnasta kuuman veden jälkilämmittävät sähkölämmittimet. Delivery ir Hot Water HUOMIO: Kuittaa hälytys seuraavilla toimenpiteillä: 1. paina näppäintä Prg ja valitse Service Menu; 2. syötä oikea salasana ja vahvista painamalla Enter; 3. poistu painamalla Esc kunnes pääset päänäkymään; 4. paina Hälytysnäppäintä uudelleen nollataksesi laskurin, ja pidä sitä painettuna vielä 3 sekunnin ajan kuitataksesi hälytyksen kokonaan. ttempt to ccess With Wrong Password HÄLYTYKSE ETÄVIESTITYS Veden tulo. Vain signaali. Veden poisto. Vain signaali. Huonekosteusanturi ei toimi tai ei ole yhdistetty. Poistaa toiminnasta kostutuksen/kuivatuksen. Water In Water Out Room Humidity Sensor Failed/Disconnected Hälytystilan etäviestitystä varten ovat mikroprosessoriohjauskortilla seuraavat potentiaalivapaat koskettimet (kts. liitteenä oleva sähkökaavio): 1. hälytystyyppi 2. hälytystyyppi B Jos koneita on useita, jokaisen koneen koskettimen kytkennät on tehtävä itsenäisesti. Valitaksesi koskettimen tyypiksi tai B, mene parametrivalikkoon ja valitse vaihtoehto larm Contact. HUOLTOILMOITUS ämä ovat ilmoitusluonteisia hälytyksiä, jotka aktivoituvat, kun komponentin käyttötunnit ylittyvät. Tämän tyyppinen hälytys, joka jatkuu, kunnes laskin nollataan, ei kuitenkaan tallennu hälytyshistoriaan. Vain signaali. Tämä saattaa koskea ilmansuodattimia, konetta, kompressoreja, sähkölämmittimiä tai kostutinta. Kuittaa hälytys nollaamalla laskin. HUOMIO: äkymä, jossa voit asettaa hälytyskynnykset ja nollata laskimen, löytyy parametrivalikosta. Jos kynnys on asetettu 0 tuntiin, hälytys ei aktivoidu Exceeded Run Hours 16 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO 17

10 HRDWRE SETTIGS Small Unit: Y KOSTUTISYLITERI POISTO LITTEE T YYPI KOFIGUROITI Höyrysylinteri täytyy säännöllisesti puhdistaa kalkkikertymistä. Ennen sylinterin poistoa puhdistusta tai uusimista varten on tarpeen tyhjentää kaikki vesi keittimestä. Tätä varten on selattava valikoita, kunnes oikea löytyy: Humidifier Cylinder Maintenance: Switch off and empty: Muistin pyyhkimisen jälkeen koneen säätöohjelma täytyy konfiguroida eli sopeuttaa koneelle, jolle se on asennettu. Tässä vaiheessa määritellään koneen ominaisuuksia, joita mikroprosessori ohjaa. Yleensä tämä toimenpide täytyy suorittaa vain, kun ohjain asennetaan koneeseen, joten se suoritetaan tehtaalla testauksen loppuvaiheessa. Toimenpidettä saatetaan tosin tarvita myös, jos koneeseen on tehty muutoksia. Tämän konfiguroinnin valikot näkyvät vain englanniksi, ja ne on tarkoitettu huoltohenkilökunnan käyttöön. paina Enter ja sijoita kohdistin valittavan komennon kohdalle; valitse nuolinäppäimillä teksti YES ja vahvista painamalla Enter; viesti Wait ilmestyy näytölle; odota noin 2 minuuttia, kunnes näet viestin Cylinder empty, Press Enter to Exit ; avaa kostuttimen lämpömagneettinen pääkytkin ja puhdista tai vaihda sylinteri; vasta suoritettuasi kaikki sylinterin huoltotoimenpiteet paina Enter palataksesi kostuttimen normaaleihin toimintaolosuhteisiin. Humidifier Cylinder Maintenance: Switch off/empty: Y Humidifier Cylinder Maintenance: Please Wait... odota 2 minuuttia HRDWRE SETTIGS SOFTWRE SETTIGS SESOR DJUSTMET LRM RESET MODE MEMORY OPERTIO EXV VLVE SETTIGS MUL COTROL Small Unit: Y Unit Type: DX Compressor: 1 Refrigerant Circuits:1 Heaters: o Heat. Hot Water Coil: Hot Gas Coil: MUISTITOIMEPITEET OPERTIO O MEMORY DT Humidifier Cylinder Maintenance: EMPTY CYLIDER key enter to escape UG40/MP40 COTROL D LOCL ETWORK Small Unit: Yes MICO-koneille; O LEORDO EVOLUTIO -koneille; Unit Type: 1. DX suorahöyrystyskoneille 2. CW kylmävesijäähdytteisille koneille; 3. TC kaksoisjäähdytteisille koneille (suorahöyrystys tai kylmävesijäähdytys) 4. ES energiansäästökoneille Muita konfiguraatiovalikoita esitellään alempana. iiden näkyvyys koneella riippuu koneen tyypistä. If an application Jos is sovellus replaced on korvattu there uudella is fouling tai of EPROM-muistin the data memory on rappeutunut, data, it is advisable suositellaan to carry suorittamaan out seuraavia operations on toimenpiteitä the memory muistidatalle: manually by carrying out the procedure shown in the appropriate mask: SETTIGS MEU SETTIGS MEU SERVICE SERVICE MEU MEU HRDWRE SETTIGS SOFTWRE HRDWRE SETTIGS SETTIGS SESOR DJUSTMET SOFTWRE SETTIGS LRM RESET SESOR MODE DJUSTMET MEMORY OPERTIO LRM RESET MODE EXV VLVE MEMORY SETTIGS OPERTIO MUL COTROL EXV VLVE SETTIGS MUL COTROL Program Set up Y l.page Clear-up Program Set up Y Hardware l.page Set up Clear-up Hardware Set up PROGRM SET-UP: This is useful if there is fouling of the data (set-point, configurations, etc.) since it allows the memory to be cleaned (including some data relative to the HRDWRE SETTIGS configuration of the unit); all PROGRM of the set points SET-UP are (ohjelman automatically asennus): reset Tästä to the on values hyötyä, which jos dataa were on set rappeutunut in the factory (asetusarvot, (see konfiguroinnit jne.). Tällä VLUES"). voit pyyhkiä fter muistia this operation (mukaan lukien it is necessary laitteistokokoonpanoon to reconfigure liittyvää the control dataa). and Kaikki reset asetusarvot the paragraph "DEFULT set points which palautetaan need to be automaattisesti different from tehdasasetuksiin those set default. (kts. kappale OLETUSRVOT ). Tämän toimenpiteen jälkeen täytyy IMPORTT: uudelleen even when konfiguroida only one configuration ohjain ja määrittää parameter ne asetusarvot, is modified joiden (and tulisi therefore poiketa also tehdasasetuksista. when an application is replaced), it is necessary to also reset the RM memory by disconnecting the power supply for a few seconds. TÄRKEÄÄ: Silloinkin, kun vain yhtä konfigurointiparametria on muutettu (ja siis silloinkin, kun sovellus on korvattu uudella), täytyy myös alustaa RM-muisti irrottamalla virtalähde muutamaksi sekunniksi. l. PGE CLER-UP: Cleaning the historical alarm sequence cancels the last 100 alarm events which are held in the memory. l. PGE CLER-UP (hälytyshistorian pyyhkiminen): Poistaa muistiin tallennetut 100 viimeistä hälytystapahtumaa. HRDWRE SET-UP: llows automatic recognition of the devices connected to the control to be carried out. This operation is useful if it is necessary to add an option to the board or to substitute a sensor or when "C" is shown HRDWRE on the display SET-UP instead (laitteiston of the reading asennus): of Sallii the ohjaimeen temperature liitettyjen sensor. laitteiden automaattisen tunnistuksen. Toimenpiteestä on hyötyä, jos kortille on lisättävä laite tai anturi on vaihdettava tai kun näytöllä lukee lämpötilaanturin lukeman sijasta C. UIT TYPE COFIGURTIO fter the memory has been cleaned the unit regulation programme needs to be configured, that is, adapted to the unit in 18 which it has been installed; UG40/MP40-OHJI in this phase it is necessary J LÄHIVERKKO to define VERSIO some 1.1 elements PÄIVÄYS TOUKOKUU which the 2010 unit features and that the microprocessor needs to control. In general, this operation is required only when the VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO 19 control is installed onboard the unit and it is therefore carried out in the factory during the final testing; it may, however, be necessary to carry out this procedure if there have been modifications made to the unit. The masks which concern this configuration appear in English only and are reserved for use by ssistance Technicians:

11 VLIKKORKETEE VUOKVIO KÄY TTÄJÄVLIKKOJE KRTT KÄYTTÄJÄVLIKOT PI YLÖS TI LS -UOLT SWITCH O UIT / SWITCH OFF UIT IPUT / OUTPUT SETPOITS LRM HISTORY SWITCH O UIT IPUT/OUTPUT SETPOITS LRM HISTORY Room Temp. C 23.0 Room Humidity % 50 Hot Water Temp. C 40.0 DI1 irflow-stat DI2 -- DI3 Filter & RSF DI4 -- DI5 High Press. DI6 -- DI7 Overheating DI8 -- TEMPERTURE SETTIGS Cooling Set C 23.0 Cool.Prop.Band C 1.5 Heating Set C 23.0 Heat.Prop.Band C 1.5 Status: Summer HUMIDITY SETTIGS Dehumid.Set rh%55 Dehum.Prop.Band rh%05 Humid.Set rh%45 Humid.Prop.Band rh%05 O LRM RECORDED KOFIGURTIOVLIKOT SOFTWRE IFO EXV VLVE STTUS HUMIDIFIER STTUS GSM MODEM STTUS DI9 -- DI10 High Flow DI11 -- DI12 -- DI13 -- DI14 -- DO1 Fan DO2 Heating 1 DO3 Heating 2 DO4 Humidifier O DO5 Charge Humid. DO6 Discharge Humid. DO7 Type larm B DO8 Type larm LRMS SETTIGS High Room Temp. C 30 Low Room Temp. C 10 High Humidity rh% 80 Low Humidity rh% 30 SLEEP MODE SETTIGS Sleep Mode Enable: Min. Temp.: C 16.0 Max. Temp.: C 28.0 Min.Humid. Rel.: rh% 35 Max.Humid.Rel.: rh% 75 Fan Cyclical Start: Cycle Time min. 30 PI PRG SETTIGS MEU SERVICE MEU ÄPPÄILE SLS (KIRJEKUORESS LIITTEEÄ) ÄPPÄILE SLS (KIRJEKUORESS LIITTEEÄ) DO9 Compress.1 DO10 -- DO11 -- DO12 -- DO13 -- Cold Water Valve 000% Hot Water Valve 000% Evap. Fan 055% SOFTWRE IFO EXV VLVE STTUS * HUMIDIFIER STTUS * GSM MODEM STTUS* OPERTIVE SETTIGS HOUR COUTER SETTIGS LRM RELY SELECTIO HRDWRE SETTIG SESOR DJUSTEMET LRM RESET MODE MEMORY OPERTIO SW: cdznew HW: pco1-medium BIOS: BOOT: S: UCx Power request %000 Position Steps 000 Evap. Press. bar 00.0 Evap. Temp. C 00.0 Suct.Temp. C 00.0 SuperHeat C 37.0 SuperHeat Set. C 06.0 Firmware HW:002 SW:038 Mode: Status: Steam Cap. Kg/h 00.0 Saturated Cylinder: High Level: Conduttiv.: μs/cm 0000 Meas.Current: 00.0 om.current: 00.0 GSM MODEM STTUS Stand-by Modem Signal Field: % 000 SERIL/MODEM SETTIGS EXV VLVE SETTIGS (*) äkyvät vain jos konfiguroitu. L SETTIGS STD-BY ROTT. LRMS CLOCK SETTIGS SOFTWRE SETTIG MUL COTROL MI SETTIGS DVCED SETTIGS KOFIGURTIOVLIKKOJE KRTT Kaikki alla kuvatut näytöt eivät välttämättä näy kaikilla johtuen koneen konfiguroinnista. ämä kaaviot toimivat vain yleisenä oppaana näyttöjen välillä liikkumisessa siltä varalta, että testauksen aikana asetettuja tehdasparametreja täytyy muuttaa. Paina PGR, niin näet kaksi valikkoa: SETTIGS MEU (asetusvalikko) ja SERVICE MEU (huoltovalikko). Valitse haluamasi valikko nuolinäppäimillä, vahvista painamalla ETER, ja näppäile salasana (kts. kirjekuori ohjeen liitteenä), paina ETER vahvistaaksesi, valitse muutettava kohta ja vahvista taas. 20 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO 21

12 SETUSVLIKKO SETUSVLIKKO OPERTIVE SETTIGS HOUR COUTER SETTIGS LRM RELY SELECTIO SERIL/MODEM SETTIGS L SETTIGS STD-BY ROTT.LRMS CLOCK SETTIGS TEMPERTURE SETTIGS Cooling Set C 23.0 Cool.Prop.Band C 1.5 Heating Set C 23.0 Heat.Prop.Band C 1.5 Status: Summer HUMIDITY SETTIGS Dehumid.Set rh%55 Dehum.Prop.Band rh%05 Humid.Set rh%45 Humid.Prop.Band rh%05 LRM SETTIGS High Room Temp. C 30 Low Room Temp. C 10 High Humidity rh% 80 Low Humidity rh% 30 IR FILTER Total Run Hours larm Limit h Reset: -- COMPRESSOR Total Run Hours larm Limit h Reset: -- Start.umber: Reset: -- ELECTR.HETER 1 Total Run Hours larm Limit h Reset: -- Start.umber: Reset: -- LRM RELYS TYPE OF COTCTS: larm Contact:.O. larm B Contact:.O. Legend:.O.: ormally Opened.C.: ormally Closed LRM RELYS: TYPE /B LRMS Loss of ir Flow Clogged Filters Heaters Overheating EEPROM Failure Wrong Password High ir Flow High Cond.Pressure Low Evap.Pressure EXV Valve Failure SERIL PRMETERS Serial ddress: 001 Serial Speed: 1200 Protocol: STDRD L SETTIGS L Units um.: 2 utomatic Switch-Over of Stand-by Unit: S Cycle Time: h 168 o.of Std-By Units: 1 Stand-By Unit Starting Only On larm: L SETTIGS Temp./Hum.Control Mode: Local Values LRMS WHICH FORCE ROTTIO OF STD-BY UIT: Loss of ir Flow S Clogged Filters El.Heaters Overh. S EEPROM Failure S Wrong Password High ir Flow S High Cond.Pressure S Low Evap.Pressure S EXV Valve Failure S High Room Temp. S Low Room Temp. S High Room Humidity S Low Room Humidity S Room Temp.Sensor S Humidity Sensor S Hot Water Temp.Sens. hh:mm 12:00 DD/MM/YY 01/08/06 Weekday MO Unit On-Off Cycle: Programmed Cycle: To Change Type To Change Cycles WEEK DY On: 00:00 Off: 00:00 On: 00:00 Off: 00:00 On: 00:00 Off: 00:00 SET BCK MODE SETTIGS Set back Mode Enable: Min. Temp.: C 16.0 Max. Temp.: C 28.0 Min.Humid. Rel.:rH% 35 Max.Humid.Rel.: rh% 75 Fan Cyclical Start: Cycle Time min. 30 ELECTR.HETER 2 Total Run Hours larm Limit h Reset: -- Start.umber: Reset: -- High Room Temp. Low Room Temp. High Room Humidity Low Room Humidity Flooding Humidifier Failure S STURDY/PRE-HOLIDY On: 00:00 Off: 00:00 On: 00:00 Off: 00:00 On: 00:00 Off: 00:00 SUDY D HOLIDY On: 00:00 Off: 00:00 On: 00:00 Off: 00:00 On: 00:00 Off: 00:00 HUMIDIFIER Total Run Hours larm Limit h Reset: -- Start.umber: Reset: -- Room Temp.Sensor Humidity Sensor Hot Water Temp.Sens. UIT Total Run Hours larm Limit h Reset: -- Smoke/Fire Flooding Local etwork Humidifier Failure Humidifier Cylinder Maintenance: Switch off/empty: Unit Run Hours Filter Run Hours Compress.Run Hours El.Heaters Run Hours Humidif.Run Hours 22 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO 23

13 HUOLTOVLIKKO HUOLTOVLIKKO HRDWRE SETTIGS SOFTWRE SETTIGS SESOR DJUSTMET LRM RESET MODE EXV VLVE SETTIGS (**) Small unit: Y Unit Type: DX Compressor: 1 Refrigerant Circuits: 1 Heaters: Hot Water Coil: Hot Gas Coil: External Humidif.: VLVE: Electronics LOGIC IPUT 1 COFIGURTIO: Deliv.Temp.Sensor: Setp.Remote Control: DIGITL IPUT 2 COFIGURTIO ot Used DIGITL IPUT 4 COFIGURTIO ot Used GEERL SETTIGS Integral Time: s 0600 nti-hunting Time Constant: min 01 Dehumid.Control: Y RDCOOLER SETTIGS Set Point C 28.0 Radcooler Type: On-Off HOT WTER COIL CTIVTIO SET Hot Water Temp. C 40 DELY SETTIGS Unit Start Up Delay: t Power On: s 000 Regul. Transient: s 060 (lso Flow/Filt larm) LRM DELY SETTIGS Temp/Hum.larms Delay: fter Power O: min 10 ormal Working: s 060 ROOM TEMP.SESOR Read Value C 23.0 djustment C 0.0 WTER I SESOR Read Value C 07.0 djustment C 0.0 HOT WTER SESOR Read Value C 40.0 djustment C 0.0 REL. HUMIDITY SESOR Read Value rh% 45 djustment rh% 00.0 LRM RESET MODE (M = Manual/ = uto) High Room Temp. Low Room Temp. High Room Humidity Low Room Humidity High Water Temp. High Wat.T.to Dehum. Loss of ir Flow M High ir Flow M Low Evap.Pressure EXV Valve Failure M Humidifier Failure M Smoke-Fire M MEMORY OPERTIOS MI SETTIGS DVCED SETTIGS MUL COTROL Program Set up l.page Clear-up Hardware Set up Valve Type: E2V Refrigerant: R407C CTIVE FUCTIO Low SH Protection: Y MOP Protection: Y MOP Set: C 14.0 LOP Protection: Y LOP Set: C 04.0 PRESSURE PROBE RGE Range Begin.: bar-01.0 Range Ending: bar 09.1 Read Value: bar 00.0 PRESSURE PROBES OFFSET Press.Offset: bar 0.0 Read Value: bar 00.0 TEMP.PROBE OFFSET Tem.Offset: C 0.0 Read Value: C 00.0 SuperHeat Set C 06.0 (uto:06.0) Dead Zone: C 0.0 (uto:0.0) Prop.Gain: 03.0 (uto:02.6) Integral Time: s 030 (uto:035) Derivat.Time: s 01.5 (uto:01.5) Max Suction Temp.: C 30.0 (uto:20.0) Circ./EEV Ratio: 050 LOW SHET PROTECTIO Low Limit: C 00.5 (uto:02.0) Integral Time: S 10.0 (uto:00.8) MOP PROTECTIO Start-up delay: s 030 (uto:060) Integral Time: s 03.5 (uto:02.5) LOP PROTECTIO Lop Int.Time: s 15.0 (uto:01.5) Manual Override: Unit Start-up Compressor Dehumidification Humidifier Drain Manual Override: Reheating 1 Manual Override: Y1 Ramp % 000 Y2 Ramp % 000 EVPORTIG F Fan Speed: % 055 Fan Supply: 3ph Humid.Mod: KUE3-15Kg/h V:400/3 TM300-1turn Steam Cap.: Kg/h 15.0 om.current: 16.2 Max.Steam Prod.% 070 (30-100% om.cap.) Timed Drains Enable: Humidifier Cylinder Maintenance: Switch off/empty: PSSWORD SETUP Settings Passw.: Service Passw.: xxxxx LRMS DELY Low SuperHeat: s 0120 High Suct.Temp.: s 0000 LOP Failure: s 0000 MOP Failure: s 0000 Press.Probe Failure: fter Compr.O: s 20 t ormal Work.: s 10 Manual Open.Step: 265 MUL MODE: OVERCLOSIG STEPS: 005 DEHUMID.SETTIGS Dehumi.SH Set: C 20.0 LOP Limit: C 04.0 O/OFF MODE: Via Input Contact Only Via Serial Motorized Damper Opening Time s 12 0 (**) äyttö näkyy DX-, TC- ja ES-malleissa (ja mico-malleissa, joissa elektroninen paisuntaventtiili). USER TERMIL Backlight Time s 300 Buzzer Type: Enabled 24 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO 25

14 OLETUSRVOT OLETUSRVOT KOFIGURTIO D B LRMS / HÄLYTYKSET J B D B LRMS / HÄLYTYKSET J B UMEERISET PRMETRIT PRMETRIT OLETUSRVO OHJUSPRMETRIT Heating o Lämmitys Dehumidification Yes Kuivatus Humidification o Kostutus 2nd Set point settings o 2. asetusarvo Set Back Mode o Varakonekäyttö Motorized Damper o Moottoripelti D B LRMS / HÄLYTYKSET J B Loss of ir Flow Ilmavirran puute Clogged Filters Suodattimet tukossa Heaters Overheating Lämmittimet ylikuumenemassa Room Temp.Sensor Huonelämpötila-anturi Humidity Sensor Kosteusanturi Deliv.Temp.Sensor Tuloilman lämpötila-anturi Outdoor Temp.Sensor Ulkolämpötila-anturi Water In Temp.Sens. Tulevan veden lämpötila-anturi Water Out Temp.Sens. Lähtevän veden lämpötila-anturi Hot Water Temp.Sens. Kuuman veden lämpötila-anturi Loss of Water Flow Veden virtauksen puute Smoke/Fire Savu/tuli Flooding Vesivuoto Local etwork Lähiverkko Humidifier Failure Kostuttimen häiriö Filter Run Hours Suodattimen käyttötunnit Compress.Run Hours Kompressorin käyttötunnit El.Heaters Run Hours Sähkölämmittimien käyttötunnit Humidif.Run Hours Kostuttimen käyttötunnit larm By ID2 Hälytys ID2 larm By ID4 Hälytys ID4 larm By ID6 Hälytys ID6 REMOTE COTROL, SUPERVISIO / KUKOKÄYTTÖ J VLVOT Via Input Contact Sisäänmenokoskettimelta Only Via Serial Vain sarjaportilta o o PRMETRIT RVO OLETUS MI MX SETUSRVO SETUKSET Cooling Set C Jäähdytyksen asetusarvo Cool.Prop.Band C Jäähdytyksen säätöalue Heating Set C Lämmityksen asetusarvo Heat.Prop.Band C Lämmityksen säätöalue Dehumid.Set rh % Kuivatuksen asetusarvo Dehum.Prop.Band rh % Kuivatuksen säätöalue Humid.Set rh % Kostutuksen asetusarvo Humid.Prop.Band rh % Kostutuksen säätöalue Integral time s Integrointiaika Delivery temp. set limit C Tuloilman lämpötilan asetusraja EEPROM Failure EEPROM-vika Wrong Password Väärä salasana External Sensors Ulkoiset anturit Unit Run Hours Koneen käyttötunnit Serial Speed ( ) 1200 Väylänopeus ( ) Protocol Protokolla Standard 2nd SET POIT SETTIGS / 2. SETUSRVO SETUKSET 2nd cooling set C Jäähdytyksen 2. asetusarvo High ir Flow Korkea ilmavirta High Cond.Pressure Korkea lauhdutuspaine Low Evap.Pressure Matala höyrystyspaine EXV Valve Failure Elektronisen paisuntaventtiilin häiriö High Room Temp. Korkea huonelämpötila Low Room Temp. Matala huonelämpötila High Room Humidity Korkea huonekosteus Low Room Humidity Matala huonekosteus SET LRMS / HÄLYTYSTE SETUS High room temp. C Korkea huonelämpötila Low room temp. C Matala huonelämpötila High humidity temp. rh % Korkea suhteellinen kosteus Low humidity temp. rh % Matala suhteellinen kosteus larm delay after power on min Hälytysviive käynnistyksen jälkeen larm delay normal working s Hälytysviive normaalikäytössä High Water Temp. Korkea veden lämpötila CW Dehumid.Failure CW kuivatuksen häiriö 26 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO 27

15 OLETUSRVOT OLETUSRVOT SET BCK MODE / VRKOEKÄYTTÖ Min. room temp. C Huonelämpötilan minimi Max. room temp. C Huonelämpötilan maksimi Min. humid. Rel. rh % Suhteellisen kosteuden minimi Max. humid. Rel rh % Suhteellisen kosteuden maksimi Fan cyclical start time min Puhaltimen jaksottainen käynnistysväli L SETTIGS / LÄHIVERKKOSETUKSET Lan units number n Lähiverkossa olevien koneiden lkm. Cycle time h Jakso umber of Stand-by units n Valmiustilassa olevien koneiden lkm. CHGE PSSWORD *(password found in the envelope enclosed with the manual) VIHD SLS *(salasana kirjekuoressa käyttöohjeen liitteenä) Password Settings n xxxxx Käyttäjän salasana Password Service n xxxxx Huollon salasana UMEERISET PRMETRIT PRMETRIT RVO OLETUS MI MX DJUSTMET SESOR / TURI KLIBROITI Offset sensor C nturin offset DELY SETTIGS / VIIVESETUKSET Unit start-up delay at power on s Käynnistysviive Regulation transient s Käynnistysviive (transientti) nti-hunting time constant min Huojunnan estävä aikavakio COMPRESSOR TIME COSTTS / KOMPRESSORI IKVKIOT Minimum OFF time s Minimiaika pois päältä Minimum O time s Minimiaika päällä Min. time between 2 starting s Minimiaika 2 käynnistyksen välillä MOTORIZED DMPER / MOOTTORIPELTI Opening time s vausaika RDCOOLER CIRCUIT SETTIGS / JÄÄHDYTYSPIIRI SETUKSET Energy Saving Temp. C Energiansäästölämpötila Summer Temp. C Kesälämpötila Set point start Radcooler C Jäähdytyksen käynnistyksen asetusarvo Start-up Radcooler fan C Jäähdytyksen puhaltimen käynnistys EVPORTIG F / HÖYRYSTIPUHLLI Fan speed % Puhallinnopeus Fan supply Ph Virransyöttö (vaihe) Fan speed dehumidification (mico unit with mechanical thermostatic valve) % Kuivatuksen puhallinnopeus (mico-kone, jossa mekaaninen termostaattiventtiili) Set point start E.S. C Energiansäästön käynnistyksen asetusarvo TIMER THRESHOLD / JSTIME KYYSRVO TIMER THRESHOLD h JSTIME KYYSRVO 28 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO 29

16 OLETUSRVOT LOW PRESSURE SETTIGS / MTLPIESETUKSET Kylmävesijäähdytteinen malli (CW) HUOELÄMPÖTIL SÄÄDÖ KVIO R22 R407C R410 R134a MI MX Transient limit bar 0,2 0,2 0,5 0,2 0,1 5,0 Transientin raja ormal limit bar 2,0 2,0 4,6 1,0 0,9 5,0 ormaali raja larm differential bar 1,3 1,3 2,0 1,3 0,1 5,0 Hälytyksen differenssi larm delay after compr. O s Hälytysviive kompressorin käynnistyksen jälkeen larm delay normal working s Hälytysviive normaalikäytössä LOW PRESSURE TRSDUCER RGE / MTLPIETURI LUE Range Begin: bar -1,0-1,0-0,4-1,0-9,9 99,9 lue alkaa: Range Ending: bar 9,1 9,1 34,3 9,1 0,0 99,9 lue päättyy: Suorahöyrysteinen malli (DX) 30 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO 31

17 Kaksoisjäähdytteinen malli (TC) HUOEKOSTEUDE SÄÄDÖ KVIO Energiaa säästävä malli (ES) 32 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO 33

18 Osa II Lähiverkko YLEISTÄ TIETO J MÄÄRITELMIÄ YLEISIMMÄT pl-verko KOFIGURTIOT 1. Enintään 10 laitetta liitettynä verkkoon yhdeltä päätteeltä. 1. Useaa samaan huoneeseen asennettua ilmastointilaitetta tai useaa rinnan kytkettyä nestejäähdytintä voi hallita samassa järjestelmässä liittämällä ne lähiverkkoon. 2. Liitettävien laitteiden lukumäärä riippuu verkkoa hallinnoivasta ohjelmasta, joka on tallennettu Flash EPROM-muistiin. 3. Verkkoon liitetyt laitteet voivat olla enintään 500 metrin etäisyydellä. 4. Kaikilla verkkoon liitetyillä laitteilla täytyy olla sama ohjelmaversio kortin Flash-muistissa. 5. Pääte voidaan määrittää yksityiseksi tai jaetuksi: - yksityinen pääte näyttää yksittäisen puhelinkaapelilla liitetyn laitteen tilan; - jaettu pääte näyttää kaikkien verkkoon liitettyjen laitteiden tilat. 6. Jokainen kortti voi kommunikoida enimmillään 3 päätteen kanssa. Tavallisesti toiminnassa ei ole kahta enempää: yksi asennettuna laitteeseen ja mahdollisesti yksi etäkäytössä. Kuva 3. Tässä konfiguraatiossa virtakatkos ensimmäisessä koneessa sammuttaa päätteen, jolloin verkon muista laitteista ei enää saada tietoa, vaikka ne toimivat normaalisti. 2. Enintään 10 laitetta, kullakin oma pääte. Kuva Enintään 10 laitetta yhdellä jaetulla etäpäätteellä. Kuva 1. Hälytyssignaaleilla on aina korkein prioriteetti päätteellä, silloinkin kun toisen laitteen parametreja katsotaan hälytyksen lauetessa. Kuva 5. pl-liitäät pco-korttie VÄLILLÄ Kuva 2. Kuvassa 6 näkyy yksinkertainen rinnankytkentä usean pl-verkossa olevan pco-kortin välillä käyttäen STP-kaapelia, jossa on kaksi kierrettyä johdinparia, parisuojaus ja yhteinen suojaus. Kaapeli on kytketty kaikkiin kortteihin J11-liitännällä napaisuuden mukaan. 7. Jotta laitteet voisivat kommunikoida lähiverkossa, ne on konfiguroitava oikein. Laitteet täytyy ensin numeroida nousevassa järjestyksessä (1,2,3,...10), ja sitten niiden osoitteet on annettava päätteille ja verkkokorteille. Sähköliitännät täytyy myös tehdä täsmälleen alla kuvatulla tavalla. Kuva 6 34 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO 35

19 VROITUS: Verkon napaisuutta on noudatettava: yhden kortin RX/TX+ täytyy olla liitettynä toisten korttien RX/TX+:ään; sama koskee RX/TX-:ta ja GD:tä. Kaapeli WG24 3x2 Kortin liitäntä GD Rx+ / Tx+ Rx- / Tx- Kaapeliliitäntä Ensimmäinen pari (molemmat johtimet) Toinen pari Toinen pari Liitäntä Kaapelin toiminto Kaapeliliitännät 0 Maadoitus (suoja) parisuojattu 1 + VRL ( 30 Vcc) 1. pari 2 Gnd 2. pari 3 Rx/Tx- 3. pari Kaapelin suojan tulisi olla maadoitettu ensimmäisen laitteen kohdalla metallisessa pisteessä käyttäen ruuvia ja tiivistysrengasta, ja suojan tulisi pituudeltaan olla mahdollisimman lyhyt. 4 Rx/Tx+ 3. pari B 5 Gnd 2. pari B 6 + VRL ( 30 Vcc) 1. pari B Punos 2. pari 1. pari Jos molemmat piikkirimaliitinten jumpperit ovat 2 ja 3 välillä, virta katkeaa niiden liitinten välillä, joita erottaa katkoviiva. Jos virtaa tarvitaan kaikilla liittimillä, molempien jumpperien on oltava 1 ja 2 välillä. 0-liitäntää voidaan käyttää tukiliitäntänä kaapelin suojan maadoituksessa; T-shuntti voi kuitenkin olla liitettynä koneen metalliosaan, joka on valmiiksi maadoitettu. Kuva 7 ETÄPÄÄTTEIDE LIITÄÄT MKSIMIETÄISYYDET PÄÄTTEE J KORTI VÄLILLÄ 1. Paikallispäätteiden liitäntä korttiin on jo tehty 3 parin kaapelilla, jossa on 6-suuntainen puhelinliitin. Kaapelin ei pitäisi olla pidempi kuin 3 metriä. 2. Etäpäätteiden pitäisi olla liitettyinä korttiin kohdassa 1 kuvatun kaltaisella puhelinkaapelilla enintään 50 metrin etäisyydellä. Enintään 6 metrin kaapelin UIFLIR Sp voi tarjota pyynnöstä. Kaapelin pituus Uniflairin koodi TÄRKEÄT VROITUKSET Sähköliitännät on tehtävä, kun kone on kytketty pois päältä ja irrotettu sähköverkosta. Verkko voidaan konfiguroida eri tavoilla riippuen maksimietäisyydestä kortin ja etäpäätteiden välillä. Täytyy ehkä käyttää T-shunttia TCO6J (kts. Kuva 8) liittämään etäpääte emolevyyn. 1,5 m Meco 110X1 3,0 m Meco 130X1 6,0 m Meco 140X1 3. Pidemmillä etäisyyksillä (enintään 200 metriä) täytyy käyttää suojattua kaapelia (kierretty parikaapeli suojalla WG24, resistanssi < 80ohm/M). Kaapelissa voi olla 2 tai 3 kierrettyä johdinparia riippuen siitä, siirretäänkö sillä virtaa päätteille. Suositellaan käyttämään Belden 8723 tai 8102 WG 24 kierrettyä parikaapelia + suojaa sekä Belden 8103 tai vastaavaa WG 24 3 kierrettyä paria + suojaa. Belden 8723 kaapelin voi tarjota UIFLIR Sp 10 tai 30 metrin pituisena (koodi MECS101X1). Kuva 8 36 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO 37

20 ESIMERKKI LIITÄÄSTÄ ETÄPÄÄTTEE J KORTI VÄLILLÄ Jos kenttään nn syötetään arvoksi 0, pääte kommunikoi pco-kortin kanssa käyttäen PPP-protokollaa (ei plia), ja kenttä XX katoaa merkityksettömänä. Tässä kokoonpanossa täytyy: 1. käyttää kahta TCO6J T-shunttia: toinen laitteeseen asennettuna ja toinen etäpäätteen lähellä; 2. käyttää kolmiparista suojattua kaapelia kahdelle, niin että etäpääte saa myös virran laitteen 1 kortilta, johon se on liitetty TCO6J:lla; 3. sijoittaa ferriitti lähelle päätettä sähkömagneettisten häiriöiden vähentämiseksi. Display address settings..: nn I/O Board address:xx Display address changed Kuva 11 Kuva 12 pco: yksityisten ja jaettujen päätteiden listan asettaminen Jos tässä kohtaa täytyy muuttaa kuhunkin pco-korttiin liitettyjen päätteiden listaa, tee seuraavasti: Mene konfigurointitilaan painamalla samanaikaisesti YLÖS, ETER ja LS, kuten edellisessä kappaleessa on kuvailtu. Paina ETER, kunnes kohdistin sijaitsee kentässä XX (I/O Board address), kts. kuva 11. Valitse halutun pco-kortin osoite nuolinäppäimillä. Voit valita vain verkkoyhteydessä olevien pco-korttien arvoista. Jos pl-verkko ei toimi kunnolla tai jos pco-kortteja ei ole liitetty, kenttää ei voi muuttaa, ja siinä näkyy vain. Paina nappia uudelleen, niin näet kuvan 13 mukaiset näytöt. ETER-näppäin siirtää kohdistinta kentästä toiseen, ja nuolinäppäimet vaihtavat kentän arvoa. Kenttä Pxx näyttää valitun kortin osoitteen. Kuvan 13 esimerkissä P01 on valittu. Poistuaksesi konfiguroinnista ja tallentaaksesi tiedot valitse kenttä OK?, aseta sen tilaksi YES ja vahvista painamalla ETER. Kuva 9 dr -sarakkeen kentät vastaavat pco-korttiin liitettyjen päätteiden osoitteita, osoite 11 paikallispäätteelle ja 32 jaetulle päätteelle, kun taas sarake Priv/Shared ilmoittaa päätteen tyypin. Varoitus: UG40/MP40-malliston päätteitä ei voi konfiguroida muotoon Sp (shared printer eli jaettu tulostin), koska niillä ei ole ulostuloa tulostimelle. Kuva 10 PÄÄTTEIDE OSOITTEIDE KOFIGUROITI Mikäli pääte pysyy toimettomana yli 30 sekunnin ajan (mitään näppäintä ei paineta), se poistuu automaattisesti konfigurointitilasta tallentamatta mahdollisia muutoksia. Yksityisten ja jaettujen päätteiden listan asettaminen Ennen osoitteiden konfigurointia suositellaan tarkistamaan lähiverkkoyhteys korttien välillä, yhteys etäpäätteeseen tai jaettuun päätteeseen sekä koneen virtaliitännät. Voit konfiguroida päätteen osoitteen vasta liitettyäsi sen virtalähteeseen RJ11-puhelinliitännällä. Konfigurointitilaan pääset painamalla näppäimiä YLÖS, ETER ja LS samanaikaisesti ainakin 5 sekunnin ajan (nämä näppäimet löytyvät kaikista malleista). äet kuvan 11 esittämän näkymän, jonka vasemmassa yläkulmassa vilkkuu kohdistin: Terminal Config Press ETER to continue Kuva 13 P01: dr Priv/Shared Trm1 11 Ph Trm2 32 Sh Trm3 one -- OK?O Muuttaaksesi päätteen osoitetta (display address settings) paina ETER kerran, niin kohdistin siirtyy osoitekenttään (nn). Valitse haluttu arvo nuolinäppäimillä ja vahvista painamalla ETER. Jos valittu arvo eroaa aiemmin tallennetusta, kuvan 12 esittämä näkymä ilmestyy, ja uusi arvo tallennetaan pysyvästi muistiin. 38 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 VERSIO 1.1 PÄIVÄYS TOUKOKUU 2010 UG40/MP40-OHJI J LÄHIVERKKO 39

NESTOR-verkkokäsikirja

NESTOR-verkkokäsikirja ETHERNET COM4 COM5 COM3 COM1 COM2 L1 N PE FI.NESTOR web.140409 NESTOR-verkkokäsikirja NESTOR-ohjelmaversio 1.2 1. YLEISTÄ NESTOR-yksikössä on sisäänrakennettu verkkopalvelin, jonka kautta voidaan valvoa

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET (TÄMÄ OHJE KATTAA KAIKKI MALLIT: 4 32 KANAVAA) OEM MANUFACTURED FOR CELOTRON OY FINLAND Versio1.0 1.5.2010 - 2 - VAROITUS! ÄLÄ AUKAISE JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

FERCS20. asennus- ja käyttöohje

FERCS20. asennus- ja käyttöohje FERCS20 asennus- ja käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TÄRKEÄÄ LUKEA... 4 2.1. TURVALLISUUSOHJEET... 4 2.2. VAROITUKSET... 4 2.3. MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 4 3. LIITÄNNÄT... 5 3.1. ETUPANEELI...

Lisätiedot

SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA.

SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA. 1 VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA.! VAROITUS! VÄLTTYÄKSESI SÄHKÖISKULTA, ÄLÄ AVAA LAITTEEN KOTELOA (TAI TAKAOSAA). laitteen SISÄLLÄ EI OLE SELLAISIA OSIA JOTA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. TOIMITA LAITE

Lisätiedot

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

TCW710. digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI

TCW710. digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI TCW710 digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI HUOMIO Irrota laite pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteitä. HUOMIO Varmistaaksesi laitteen luotettavan toiminnan, noudata laitteen suositeltua käyttölämpötilaa.

Lisätiedot

KUMPPANINA PARAS SBOX MAX KÄYTTÖOHJE

KUMPPANINA PARAS SBOX MAX KÄYTTÖOHJE KUMPPANINA PARAS 27042015 Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet 1 1.1 Laitteen nostamiseen liittyvät varotoimet 1 1.2 Tulipalon tai räjähdyksen vaara 1 1.3 Sähköiskun vaara 1 1.4 Palovammojen vaara 1 1.5

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma Versio 1.00 ASENNUSOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA Asennusohje 1 VAROITUKSET Hälytysjärjestelmän asennuksen tulisi suorittaa vain asiantunteva henkilö. Lue huolellisesti

Lisätiedot

NESTOR. Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot. Yleistä. Tärkeimmät edut

NESTOR. Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot. Yleistä. Tärkeimmät edut Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot Yleistä NESTOR on uusi ja mullistava pääportti Swegonin täydelliseen sisäilmaston hallintajärjestelmään. NESTOR yhdistää rakennuksen älykkäät Swegon-tuotteet

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN EC9

Käyttöohje NILAN EC9 Versio 1.05 Käyttöohje NILAN EC9 Käyttöohje NILAN EC9 tuotenro 72139BE Versio 1.05; 01.03.2007 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

Lenten Reborn PC-kortti

Lenten Reborn PC-kortti Lenten Reborn PC-kortti Versio Plus Käyttöopas 2007 Tuotemerkit Copyright 2004-2007 Lenten Technology Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Lenten, Lenten -logo ja muut Lentenin tuotemerkit ovat Lenten

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE. KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE. KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI Sisältö 1 Johdanto... 6 1.1 Ohjaimen ominaisuudet...

Lisätiedot

Käyttöohje. Elektroninen kassakone QMP 18/20/21/50

Käyttöohje. Elektroninen kassakone QMP 18/20/21/50 Käyttöohje Elektroninen kassakone QMP 8/20/2/50 Oy WiKe ab Hitsaajantie 7 / 0300 KARJAA Puh.09-23627 Sähköposti: wike@kassapc.fi Kotisivu: www.kassapc.fi Arvoisa asiakas! Yhtiömme puolesta haluamme toivottaa

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

Lämpötila: 0 50 ºC. EN61000-6-3: 2001 (Häiriöpäästö) EN61000-6-2: 2001 (Immuniteetti) Pinta-asennus seinälle tai kojerasian päälle

Lämpötila: 0 50 ºC. EN61000-6-3: 2001 (Häiriöpäästö) EN61000-6-2: 2001 (Immuniteetti) Pinta-asennus seinälle tai kojerasian päälle V1.1.3 (16.01.2014) 1 (22) Tämä ohje on tarkoitettu säätimille, joiden ohjelmistoversio on 1.1.3 tai uudempi. Huonesäädin on monipuolinen huonekohtaiseen lämpötila- ja ilmamääräsäätöön tarkoitettu säädin,

Lisätiedot

Lukkokauppa.com KÄYTTÖOHJE

Lukkokauppa.com KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖOHJE Tervetuloa Tämä opas on suunniteltu ohjeeksi asennusta ja järjestelmän käyttöä varten, löydät tietoa DVR (Digital Video Recorder) ominaisuuksista ja toiminnoista, sekä yksityiskohtaisen selityksen

Lisätiedot

2013, Mercury Marine SC 1000 -kierrosluku-/nopeusmittari 90-8M0086719 813. fin i

2013, Mercury Marine SC 1000 -kierrosluku-/nopeusmittari 90-8M0086719 813. fin i fin i 2013, Mercury Marine SC 1000 -kierrosluku-/nopeusmittari 90-8M0086719 813 ii fin Tuotteen yleiskatsaus Peruskäyttö ja ominaisuudet... 1 Automaattinen moottorinhavaitsemistoiminto... 1 Pääpalautus...

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero:

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero: VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Sarja MANTA FI Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Oppaan koodi: MANTA_201109_FI Versio: 20.11.2009 Sarjanumero: SISÄLLYS 1 YLEISIÄ TIETOJA JA TURVALLISUUSOHJEITA... 4 1.1

Lisätiedot

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 TÄRKEÄÄ LUKEA... 6 2.1 TURVALLISUUSOHJEET...6

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465

ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465 ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS P/N 6005362, REV D OCTOBER 2014 Copyright TSI Incorporated / 2011-2014 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated /

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and accessories

Lisätiedot

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa GT02 1408 FI Käyttöohje GT 5 - GT 28 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

Käyttöohje. (c) 2010 EverFocus Electronics Corp

Käyttöohje. (c) 2010 EverFocus Electronics Corp Käyttöohje ECOR 264x1 Digitaalitallennin ECOR 264x1-16 ECOR 264x1-9 ECOR 264x1-4 (c) 2010 EverFocus Electronics Corp Turvallisuusohjeet Teetä kaikki tämän tuotteen asennukseen liittyvä työ valtuutetun

Lisätiedot