ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla olleet Kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski Pöytäkirjanpitäjänä hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää Viranhaltijoista paikalla vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, yritysasiamies Rami Mattila ja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, asiantuntijana :ssä 28 Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Terhi Pirilä-Porvali puheenjohtaja Mika Sillanpää pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Kunnantalolla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aulis Hahtola Salme Hautala , klo Hallintotoimistossa Mika Sillanpää hallinto- ja talousjohtaja

2 ILMAJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika Kokouspaikka , kello Ilmajoen kunnantalo Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu KV 24 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 KV 25 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 KV 26 KIVINIEMENTIEN JA YRJÄNÄNTIEN PERUSPARANTAMINEN JA LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS 4 KV 27 1 AHONKYLÄN KUNNANOSAN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN KORTTELISSA 72, PUSKALANTIEN ALUE 6 KV 28 SILTALAN KUNNANOSAN NAPUSTANMÄEN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT JA EHDOT 9 KV 29 2 TEOLLISUUSTONTTIEN MYYNTIHINNAT JA EHDOT PALON KUNNANOSAN KORTTELIEN 46 JA 69 OSALTA 14 KV 30 KURIKAN KAUKOLÄMMÖN LAINAN TAKAUS 17 KV 31 KV 32 KV 33 KV 34 KUNTALAISALOITE KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄSTÄ JA VALAISTUKSESTA MUNAKASSA 18 VALTUUSTOALOITE ALAANENTIEN KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMISESTA NEIRON KOULUN YMPÄRISTÖSSÄ JA NOPEUSRAJOITUKSESTA POJANLUOMALLE 20 VALTUUSTOALOITE ALAANENTIELLE RAKENNETTAVISTA HIDASTEISTA NEIRON KOULUN JA KIVINIEMENTIEN KOHTAAN KEVYENLIIKENTEEN YHTEYSKOHDALLE 22 VALTUUSTOALOITE VEDENKÄYTÖSTÄ JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ KUNTALAISTEN TASAPUOLISESTA KOHTELUSTA 24 KV 35 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 26 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pi-detään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallintotoimistossa torstaina 19. päivänä toukokuuta 2011, kello Pöytäkirja tarkastetaan , klo Puheenjohtaja Ilmajoella 12. päivänä toukokuuta 2011 Julkipanotodistus Terhi Pirilä-Porvali, merk. Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmajoella Ilmoitustaulunhoitaja

3 ILMAJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA

4 Kunnanvaltuusto KV 24 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 54 :n sekä kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle ja samassa ajassa annettava yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta on myös ilmoitettava niissä sanomalehdissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksestaan ilmoittaa. Kutsu valtuuston kokoukseen on tehdyn päätöksen mukaisesti julkaistu ilmoitustaululla, Ilmajoki-lehdessä sekä kunnan www-sivuilla. Sen lisäksi on lähetetty kullekin valtuutetulle kutsu postitse. Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Kunnanvaltuuston kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa läsnä todettiin olevan 35 varsinaista tai varavaltuutettua. KV 25 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kunnanvaltuusto valitsee jäsenistään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Aulis Hahtola ja Salme Hautala, joita pyydetään varmistamaan, että heillä ei ole estettä pöytäkirjantarkistukseen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aulis Hahtola ja Salme Hautala.

5 Kunnanvaltuusto

6 Kunnanvaltuusto YHT 373/2010/140 KV 26 KIVINIEMENTIEN JA YRJÄNÄNTIEN PERUSPARANTAMINEN JA LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS TEK 53 Tiehallinto on päätöksellään 81/2011/EPO/ myöntänyt Kiviniemen- ja Yrjänäntien yksityisteiden perusparantamiseen valtionavustusta seuraavasti: - Kiviniementielle 60 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään ,00 euroa. Hankkeen kokoiskustannusarvio on ,00 euroa. Tiekunta on esittänyt, että kunta toteuttaisi hankkeen. Tiekunta on sitoutunut maksamaan kunnalle valtionavustuksen lisäksi 20 % todellisten kustannusten ja valtionavustuksen erotuksesta. Tiekunnan osuus on arviolta 6.140,00 euroa. Työn on oltava valmis mennessä. - Yrjänäntielle 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään ,00 euroa. Hankkeen kokoiskustannusarvio on ,00 euroa. Tiekunta on esittänyt, että kunta toteuttaisi hankkeen. Tiekunta on sitoutunut maksamaan kunnalle valtionavustuksen lisäksi 20 % todellisten kustannusten ja valtionavustuksen erotuksesta. Tiekunnan osuus on arviolta 7.829,00 euroa. Työn on oltava valmis mennessä. Talousarviossa vuodelle 2011 on varattu ,00 euroa perusparantamishankkeiden kustannuksiin. Kunnan osuus ko. hankkeiden kustannuksista on yhteensä ,00 euroa. Töiden on oltava valmiina ja mennessä. Hankkeiden toteuttamiseksi tarvitaan vuoden 2011 talousarvioon lisämääräraha. Lisämäärärahan tarve em. hankkeisiin on ,00 euroa. Valtionavun ja tiekuntien osuus on ,00 euroa suurempi. Tällöin kunnan budjetoitavan lisärahoituksen netto-osuus on ,00 euroa. TA 2011 Kustannusarvio Lisärahoitus Menot Tulot Nettomenot Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää

7 Kunnanvaltuusto ) toteuttaa hankkeet tiekuntien esitysten ja kunnanvaltuuston periaatepäätöksen mukaisesti, 2) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hankkeille myönnetään lisämääräraha seuraavasti: Lisärahoitus Menot Tulot Nettomenot (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Lisämääräraha katetaan kunnan kassavaroista. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh ) KV Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

8 Kunnanvaltuusto YHT 122/2010/512 KV 27 AHONKYLÄN KUNNANOSAN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN KORTTELISSA 72, PUSKALANTIEN ALUE TEK 66 Ilmajoen kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Asemakaavan tavoitteena on osoittaa alue pääosin omakotirakentamiselle, yleiskaavan mukainen virkistysreitti otetaan suunnittelussa myös huomioon. Kaavoitusprosessi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, lähtötiedot sekä kaavaluonnos on ollut nähtävänä Osallisia on kuultu myös suullisesti ja käydyissä keskusteluissa. Asemakaavan sisältö Asemakaava on esityslistan liitteenä nro 1. Asemakaavalla muodostetaan neljä Puskalantiehen tukeutuvaa erillispientalotonttia sekä lähivirkistys-, tie- ja teknisen huollon alue. Tontit sijaitsevat olemassa olevan asutuksen välissä. Mitoitus Asemakaava-alueen pinta-ala on 1,3759 ha. Rakennusoikeuden määrä on kaikkiaan 2482 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,18. Virkistysalueita on noin 0,04 ha, tiealueita noin 0,07 ha ja ET-aluetta 0,01 ha Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole esitetty huomautuksia. Lausunnot ja mielipiteet Luonnosvaiheessa on pyydetty lausunnot ELY-keskukselta, Etelä- Pohjanmaan pelastuslaitokselta, rakennustarkastajalta, ympäristösihteeriltä, vesihuoltorakennusmestarilta ja tiemestarilta sekä Fortumilta ja Ahonkylä-seuralta. Viranomaislausunnot pyydettiin mennessä. Lausuntonsa ovat antaneet Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, jolla ei ole huomautettavaa sekä Fortum Sähkönsiirto Oy, joka ilmoitti, ettei sähkön toimittaminen edellytä uuden verkoston rakentamista ja antoi lisäksi ohjeita pienjänniteilmajohdon suositeltavista etäisyyksistä. Mielipiteitä ei ole esitetty, maanomistajan kanssa on neuvoteltu. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus:

9 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Ahonkylän kunnanosan asemakaavaehdotuksen korttelissa 72 Puskalantien alueella liitteen nro n mukaisena ja asettaisi sen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi Asemakaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä Tänä aikana on jätetty yksi muistutus asemakaavasta. Muistutus on esityslistan liitteenä 2. Pasi Parikka esittää, että kaavan laajennus ei saa vaikuttaa hänen omistamansa kiinteistön maatalouskäyttöön ja sitä tukevien liitännäiselinkeinojen harjoittamiseen. Lisäksi hän esittää, että alueella sijaitseva riihi tulisi säilyttää osana Aho-Nikkolan talon kokonaisuutta. Muistutuksen huomioon ottaminen Muistutuksen johdosta ei ole tehty muutoksia asemakaavaehdotukseen. Perustelu: Asemakaava, jossa Parikan rakennuspaikka on osoitettu maatilojen talouskeskusten korttelialueeksi, jolla saa pitää 60 emakon sikalaa tai sitä vastaavan tuotantoluvan sikalaa, on vahvistettu Parikan kiinteistöllä ei ole sikoja nyt eikä niitä ole ollut viimeisten vuosien aikana. Koska asemakaava on yli 21 vuotta vanha, on alueella suoritettava MRL 60 :n mukainen asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi, mikäli alueelle on vireillä uusien kotieläintilojen rakentaminen. 60 emakkoa vastaa 204 eläinyksikköä. Ympäristöministeriön kirjeessä Dno YM4/401/2002, määritellyn etäisyystaulukon mukaan 204 ey vaatii 100 metrin etäisyyden lähimpään häiriintyvään kohteeseen. Nykyisen (ei sikalakäytössä) sikalan lähin etäisyys korttelin 72 lähimmän tontin rajasta on 120 metriä, tätä lähempänä on kaksi olemassa olevaa omakotitaloa. Jos tilalle haluttaisiin sijoittaa uudelleen emakoita porsaineen, tulisi ympäristölautakunnan arvioida asiaa uudelleen ympäristönsuojelulain nojalla vaikka tilalle on aikoinaan myönnetty sijoituspaikkalupa. Toiminta on ympäristönsuojelulain piirissä nykyään, ja siihen olisi pitänyt hakea luvantarveharkintaa aikanaan. Luvan myöntämiseen vaikuttavia lain kohtia ovat 57, 58 ja 59. Oleellista asiassa on se, että toiminta on ollut keskeytyksissä vähintään viisi vuotta. Riihen säilyminen asemakaavan mukaisella tontilla on mahdollista, sitä ei kuitenkaan ole osoitettu suojeltavaksi rakennukseksi. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus:

10 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan asemakaavaehdotuksen ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh ) KV Liite 1 Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Kartta alueesta pöytäkirjan liitteenä 1. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

11 Kunnanvaltuusto YHT 176/2011/523 KV 28 SILTALAN KUNNANOSAN NAPUSTANMÄEN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT JA EHDOT TEK 77 Napustanmäen asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt Kunnallistekniikan rakentaminen on tarkoitus aloittaa tänä vuonna. Koko Napustanmäen alueella kunta omistaa 35 omakotitonttia, 4 kokonaista pientalotonttia ja 2 pientalotonttia osittain sekä yhden asuin- liike- ja toimistorakennusten tontin lisäalueen. Asemakaavoitetut tontit poikkeavat toisistaan mm. ilmansuunnan, koon ja maaston puolesta sekä siinä, miten ne sijaitsevat teihin, puistoihin ja naapureihin nähden. Arvostetuimpia ja siten kysytyimpiä Ilmajoella ovat olleet tontit, jotka rajoittuvat laajoihin virkistysalueisiin, sijaitsevat mahdollisimman lähellä umpitien päättymistä ja ovat suuria. Vastaavasti viimeisimpinä myydään tontit, jotka sijaitsevat teiden kulmauksessa tai lähellä kokoojatietä ja rajoittuvat kolmelta sivultaan naapureihin. Napustanmäen omakoti- ja pientalotontit on jaettu edellä olevien tekijöiden mukaan sekä sen mukaan, saako tontille rakentaa omakotitalon tai rivitalon, kolmeen hintavyöhykkeeseen: I hinta-alue AO 13 kpl, AO (osa) 2 kpl m 2 II hinta-alue AP 6 kpl, AO 4 kpl, AL (osa) m 2 III hinta-alue AO 18 kpl m 2 yhteensä korttelialuetta m 2 Napustanmäen alueen on kunta ostanut vuosina 1982, 2007, 2008 ja Indeksillä korotettuna maanhankintakustannukset ovat nyt Teiden rakentamiskustannukset alueelle on arvioitu olevan ja puistopolkujen ja muun puistorakentamisen kustannukset arvioidaan olevan Yhteensä kuluja on Korttelimaan keskimääräiseksi neliöhinnaksi tulee siten 5,66. Edellä mainitut kustannukset katetaan hyvin, jos kalleimpien omakotitonttien (hinta-alue III) neliöhinta on 12, keskihintaisten omakotitonttien ja pientalotonttien sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten alueen (hinta-alue II) neliöhinta on 8 ja halvimpien omakotitonttien (hinta-alue I) neliöhinta on 6. Tonttien kokonaishinnat vaihtelevat näillä neliöhinnoilla seuraavasti: I hinta-alue halvin AO tontti 1280 m 2 x 6 = kallein AO tontti 2457 m 2 x 6 =

12 ILMAJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspäivämäärä Sivu 10 II hinta-alue halvin AO tontti 1439 m2 x 8 = kallein AO tontti 2883 m2 x 8 = halvin AP tontti 2704 m2 x 8 = kallein AP tontti 3384 m2 x 8 = III hinta-alue halvin AO tontti 1358 m2 x 12 = kallein AO tontti 4560 m2 x 12 = Hinnat on merkitty alla olevaan karttaan. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne päättäisivät seuraavaa: 1. Napustanmäen omakotitalojen tonttien myyntihinta on 6 /m2 seuraavissa kortteleissa: 330 tontit 13,16, 331 tontit 4,5,6 ja osat tonteista 2,7, 332 tontit 2,3, 336 tontti1, 337 tontit 3,4, 339 tontti 4, 340 tontit 1, 2 2. Napustanmäen omakoti- ja pientalotonttien sekä asuin-, liike-, ja toimistorakennusten tontin myyntihinta on 8 /m2 seuraavissa Lautakunta Hallitus Valtuusto

13 Kunnanvaltuusto kortteleissa: 330 tontti 9, 331 tontti 3, 332 tontit 1, 4, 5, 6, 334 tontti 1, 336, tontti 2, 337 tontinosa 5, 339 tontinosat 1, 2 3. Napustanmäen omakoti- ja pientalotonttien myyntihinta on 12 /m 2 seuraavissa kortteleissa: 330 tontit 10,12,14, 333 tontit 1,2, 334 tontit 2,3, 335 tontit 1,2, 336 tontit 3,4, 341 tontit 1,2, 342 tontit 1,2,3, 343 tontit 1,2 4. Omakotitalojen ja pientalojen rakennuspaikkojen myyntiehdot ovat kunnanvaltuuston ja mukaiset. 5. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten tonttien myyntiehdot ovat kunnanvaltuuston ja mukaiset kuitenkin niin, että rakentamisvelvoite ei sisälly kauppakirjaan, koska alue on kaavoitettu lisämaaksi. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Markku Ojala esitti Jari Mäen kannattamana, että kohtien 1 ja 2 tonttien hintoja korotetaan esitetystä 1 /m². Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin kädennostoäänestys. Esittelijän ehdotusta kannattivat Veli Haavisto, Kari Knuuttila, Paula Vannesluoma, Kai Väli-Torala, Pentti Luhtala, Salme Hautala ja Johanna Reinilä. Ojalan esitystä kannattivat Markku Ojala, Jari Mäki ja Raija Viitamäki. Esittelijän ehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi äänin 7-3. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

14 Kunnanvaltuusto KV Kunnanvaltuusto päättää seuraavaa: 1. Napustanmäen omakotitalojen tonttien myyntihinta on 6 /m 2 seuraavissa kortteleissa: 330 tontit 13,16, 331 tontit 4,5,6 ja osat tonteista 2,7, 332 tontit 2,3, 336 tontti1, 337 tontit 3,4, 339 tontti 4, 340 tontit 1, Napustanmäen omakoti- ja pientalotonttien sekä asuin-, liike-, ja toimistorakennusten tontin myyntihinta on 8 /m 2 seuraavissa kortteleissa: 330 tontti 9, 331 tontti 3, 332 tontit 1, 4, 5, 6, 334 tontti 1, 336 tontti 2, 337 tontinosa 5, 339 tontinosat 1, Napustanmäen omakoti- ja pientalotonttien myyntihinta on 12 /m 2 seuraavissa kortteleissa: 330 tontit 10,12,14, 333 tontit 1,2, 334 tontit 2,3, 335 tontit 1,2, 336 tontit 3,4, 341 tontit 1,2, 342 tontit 1,2,3, 343 tontit 1,2. 4. Omakotitalojen ja pientalojen rakennuspaikkojen myyntiehdot ovat kunnanvaltuuston ja mukaiset. 5. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten tonttien myyntiehdot ovat kunnanvaltuuston ja mukaiset kuitenkin niin, että rakentamisvelvoite ei sisälly kauppakirjaan, koska alue on kaavoitettu lisämaaksi. Käsittely: Aulis Hahtola esitti Markku Ojalan kannattamana, että kohdissa 1. ja 2. tarkoitetuissa tonttien hinnoissa neliöhintaa korotetaan yhdellä eurolla/neliö. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus tulee asiasta äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestyksen suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta vastaavat jaa ja ne, jotka kannattava Aulis Hahtolan ehdotusta vastaavat ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 24 jaaääntä ja 11 ei-ääntä.

15 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto hyväksyi äänin kunnanhallituksen ehdotuksen. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

16 Kunnanvaltuusto YHT 187/2011/523 KV 29 TEOLLISUUSTONTTIEN MYYNTIHINNAT JA EHDOT PALON KUNNANOSAN KORTTELIEN 46 JA 69 OSALTA TEK 79 Kunta omistaa kortteleissa 46 ja 69 teollisuudelle varattua aluetta Kaavamerkintä korttelissa 46 on pienteollisuusrakennusten korttelialue ja korttelissa 69 kaavamerkintä on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla saa kerrosalasta käyttää enintään 40% rakennuspaikan pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälätiloja varten. Korttelissa 46 kunta omistaa teollisuus-rakennusten korttelialuetta n m 2 ja korttelissa 69 n m 2. Kunnan omistama tonttialue korttelissa 46: Kunnan omistama tonttialue korttelissa 69:

17 Kunnanvaltuusto Yritysasiamies markkinoi pääasiassa kaikki liike- ja teollisuustontit sekä käy niistä kauppaneuvottelut. Hänen asiantuntemuksensa pohjalta on mietitty oikeita hintoja näille ennestään hinnoittelemattomille tonttien osille. Korttelin 46 sijaintia voitaneen pitää osittain Siltalan kaltaisena, ainakin näkyminen kantatielle on hyvä. Siltalassa myyntihinta on 4 /m 2. Kortteli 69 sijaitsee Palontien varrella vaikka kulku onkin Mattilantieltä, joten se voitaneen hinnoitella Aamukujan tonttien kanssa samaksi. Aamukujalla tonttien hinnat ovat 8 /m 2. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne päättäisivät seuraavaa: 1. Korttelin 46 (osa) myyntihinta on 4 /m 2 2. Korttelin 69 (osa) myyntihinta on 8 /m 2 3. Teollisuustonttien myyntiehdot ovat liitteen nro 4 mukaiset. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

18 Kunnanvaltuusto (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KV Liite 2 Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Teollisuustonttien myyntiehdot ovat pöytäkirjan liitteenä 2. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

19 Kunnanvaltuusto YHT 169/2011/142 KV 30 KURIKAN KAUKOLÄMMÖN LAINAN TAKAUS KH 133 Kurikan Kaukolämpö Oy pyytää Ilmajoen kunnan omavelkaista takausta Kuntarahoitus Oyj:n myöntämälle euron lainalle. Lainan takaisinmaksuaika on 15 vuotta ja korkomarginaali 0,6 %. Lainan korko sidotaan 3 kk:n euriborviitekorkoon tai 5 vuoden viitekorkoon. Korkosidonnaisuus päätetään lainan nostoa edeltävinä päivinä. Kurikan Kaukolämpö Oy antaa takauksen vakuudeksi kiinnityksen Ilmajoen lämpölaitokseen (Palkkitie 5). Laina käytetään Kurikan Kaukolämpö Oy:n Ilmajoen lämpölaitoksen kotimaisen polttoaineen kattilan ja siihen kuuluvien laitteiden hankintaan sekä kattilahuoneen rakentamiseen. Tällä investoinnilla lisätään kotimaisen energian käyttöä ja vähennetään öljyn käyttöä Investointi pienentää kaukolämmön tuotantokustannuksia. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kunnan omavelkaisen takauksen Kurikan Kaukolämpö Oy:n eurona lainalle. Rahoituksen myöntäjänä on Kuntarahoitus Oyj. (Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh ) KV Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. (Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh ).

20 Kunnanvaltuusto YHT 117/2010/117 KV 31 KUNTALAISALOITE KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄSTÄ JA VALAISTUKSESTA MUNAKASSA KH 149 Leeni Peltonen, Satu Widbom ja Erkki Hiipakka : Me allekirjoittaneet Munakan asukkaat esitämme seuraavaa: Kevyenliikenteenväylän rakentaminen viisi kilometriä ala-asteelta Kännin suuntaan ja n. kaksi kilometriä Halkosaaren suuntaan. Samalla Munakantie valaistus Könniltä Halkosaaren suuntaan, Ylistaron rajalle asti. Kunta selvittäköön mahdolliset yhteistyökumppanit esim. EU-investointi; onko saatavissa investointihankerahoja? Selvitellään, voiko Vaskiluodon Voiman jo lupaamaa tuhkaa käyttää kevyenliikenteenväylän perustustöihin? Toivomme kylän asukkailta yhteishenkeä hankkeen eteenpäinviemiseksi mm. maanpohjaluovutuksissa. Esitämme, että kunta aloittaa asian selvittelyt ja suunnitelmat välittömästi. Vaasan radan sähköistyksen alettua, kevyenliikenteenväylän puomitus hoitunee samalla VR:n toimesta. Liitosneuvottelujen kariuduttua Seinäjoen kanssa, olimme Ilmajoelle tärkeä kylä, toivomme olevamme sitä edelleen. Kunnanhallitus päätti , että selvitetään investointihankerahamahdollisuudet, ja että neuvotellaan Vaskiluodon Voiman kanssa tuhkan käyttämisen mahdollisuuksista perustustöihin, ja että tekninen toimi arvioi kustannukset. Vuoden 2011 talousarvioissa on katujen suunnittelussa :n määräraha, johon sisältyy Munakan kevyenliikenteenväylän suunnittelu. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että edellä oleva kuntalaisaloite on asiaselostuksessa esitetyillä perusteilla tullut loppuun käsitellyksi. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

21 Kunnanvaltuusto KV Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

22 Kunnanvaltuusto YHT 357/2007/117 KV 32 VALTUUSTOALOITE ALAANENTIEN KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMISESTA NEIRON KOULUN YMPÄRISTÖSSÄ JA NOPEUSRAJOITUKSESTA POJANLUOMALLE KH 150 Kai Väli-Torala : Tein samansuuntaisen aloitteen, mutta koska valtuustosalissa annettu vastaus kyseiseen aloitteeseen oli täyttä puppua, tarkennan aloitettani. haluaisin kuitenkin selvityksen, mitä Ritolan Siltalan alueen kevyenliikenteen väylällä on tekemistä Pojanluomantien autoliikenteen nopeuksien kanssa??? TARKENNETTU VALTUUSTOALOITE Ilmajoen kunnan on välittömästi käynnistettävä toimet nopeusrajoituksien saamiseksi liitteenä olevassa kartassa rajaamilleni alueille. Nopeusrajoitus voisi olla esim. 50 km/h. Perustelut: ALUE 1 Pojanluomantie ja Luovantien nopeusrajoitus on 80 km/h. Varsinkin Pojanluoman taajaman kohdalla on paljon rekkaliikennettä ja alueella ei ole kevyenliikenteen väyliä. Myös syvähkön ojan takia pientareelle Mäkisentieltä etelään päin asennettu kaide kaventaa tieväylää ja osaltaan estää sen ettei autoja pääse edes ojaan karkuun. Neiron kouluun Pojanluoman suunnalta tulevat oppilaat käyttävät tätä tienpätkää kulkureittinään. Lisäksi myös Sudenkyläisetkin käyttävät paljolti tätä reittiä, koska tiepohja on parempi kuin Larvakadun-Saunamäentien kautta kulkevalla, varsinkin märkinä kausina kyseinen tie on ajokelvoton. Erityisen vaarallisena tieosuutena pidän Luovantien- Mäkisentien välistä Pojanluomantien kohtaa. Raskas liikenne on alueella vilkasta. Turverekkojen lisäksi alueella on louhostoimintaa, joka osaltaan lisää kuormaautoliikennettä. Kuten varmaan ymmärrätte, 80 km/h ohikiitävän rekan aiheuttamat ilmapyörteet ovat sitä luokkaa, että pientareella pyöräilevä lapsi on voimaton, jos pyörteisiin joutuu. Kuten edellä mainitsin, on osalla tieosuutta vielä kaide, joka kaventaa kevyenliikenteen liikkumatilaa. ALUEET 2 ja 3 Jalasjärven suunnasta tultaessa ennen asutuskeskittymää, (noin Pojanluomantie 229 paikkeilla, alue 3), on pitkä suora, jossa nopeudet pakkaavat nousemaan yli sallittujen. Nämä nopeudet pakkaavat jäädä päälle myös hiukan yllättävästi mutkien ja mäentöyssyn takaa tulevan asutuksen. Samoin myös Pojanluomantie 458 seutuvilla on aihetta harkita nopeusrajoituksen asettamista.

23 Kunnanvaltuusto Liitteenä: Karttaote alueista, joihin ehdotan nopeusrajoituksia ja aloitteeseeni annettu onneton vastaus Lisäys liitettäväksi jättämääni valtuustoaloitteeseen Neiron koulun alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Esitän, että Neiron risteyksestä Tuomikylän suuntaan lähdettäessä asetettaisiin nopeusrajoitus. Tieosuudella ei ole kevyenliikenteen väyliä eikä katuvaloja. Onnelantien rakennettua alueella liikennemäärät ovat nousseet, mm. ryhmäperhepäivähoitopaikankin takia. Liitteenä aloitteen mukana toimitettu kartta. Kyseiset tiet ovat tiehallinnon teitä eikä siten kunnan määräysvallassa. Tiemestari on ollut tiehallintoon yhteydessä Tuomikyläntien nopeusrajoituksesta, mutta tiehallinnon puolesta asia ei ole aiheuttanut toimenpiteitä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että edellä oleva valtuustoaloite on asiaselostuksessa esitetyillä perusteilla tullut loppuun käsitellyksi. (Lisätietoja: tiemestari Kirsi Latvala, puh ) KV Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. (Lisätietoja: tiemestari Kirsi Latvala, puh )

24 Kunnanvaltuusto YHT 327/2008/117 KV 33 VALTUUSTOALOITE ALAANENTIELLE RAKENNETTAVISTA HIDASTEISTA NEIRON KOULUN JA KIVINIEMENTIEN KOHTAAN KEVYENLIIKENTEEN YHTEYSKOHDALLE KH 151 Kai Väli-Torala : Ehdotan, että Alaanentielle Neiron koulun ja Kiviniementien kevyenliikenteen väylien ylityskohdille rakennetaan välittömästi hidastustöyssyt, myöhemmässä vaiheessa Alaanentien alitukset! Perustelut: Alaanentien löystynyt liikennekulttuuri Olen useissa valtuustoaloitteissani ottanut kantaa Ilmajoen Alaanentien raskaaseen liikenteeseen, eli kyseisen alueen kaatopaikka- ja turveliikenteen aiheuttamiin turvallisuusriskeihin. Rekkakuskien työmoraali on todella kyseenalaista kahden Neiron koulupiirin alueella sijaitsevan kevyenliikenteen ylityspaikan kohdalla. Toinen on Kiviniementien jatkeena ja toinen koulujen aukioloaikana kriittisessä paikassa, eli Neiron koulun oppilaiden syöttöliikennettä ohjaavana turvaväylänä. Nämä tien suunnassa olevat valkoiset poikkiviivat sekä liikennemerkit eivät vaikuta mitenkään jäte- ja turverekkojen vauhtiin. Kyläläisten, ja myös omakohtaisena kokemuksena, ovat Tuomikyläntielle Rengonkylän suunnasta käännyttäessä risteysalueella liikenteenjakajan vasemmalta puolelta ohittavat Kimi Räikköset. Valtuustoaloitettani väheksyneiden kunnanherrojen, etenkin Ilmajoen teknisen osaston johtaja, Tapio Mäki-Rautilan on otettava härkää sarvista kiinni ja tehtävä jotain, edes aloite turvallisuuden parantamiseksi tielaitokselle. Minulle on kyläläisten toimesta saatettu huoli asiasta. Aikoinaan vaadin Lakeuden Etapin ottavan vastuuta myös liikenteestä, rakentamalla koulun kupeeseen alikulkutunnelin kevyelle liikenteelle. Nyt me Neiron koulupiirin asukkaat aloittanemme kampanjoinnin edes hidastustöyssyjen saamiseksi koulun kohtaan. Radikaalimmat ovat valmiita työntämään muutamat nukeilla varustetut lastenvaunut suojatielle ja rekkain alle. Tästä asiasta minäkin olisin mielellään käräjöimässä. Kunta on tällä hetkellä kehittämässä vieläkin vilkkaampaa jäteliikennettä salliessaan jätekeskuksen laajentamisen. Kunnan jäsenten liikenneturvallisuudesta Ilmajoen herrat eivät näköjään piittaa kun piut ja paut. Neiron koulun johtokunnan puheenjohtajana sekä Ilmajoen kunnanvaltuuston ja ympäristölautakunnan jäsenenä

25 Kunnanvaltuusto Todettakoon, että em. tiet ovat tiehallinnon teitä. Tällä hetkellä kunnalla ei ole resursseja rakentaa edellä tarkoitettuja tienalituksia. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että edellä oleva valtuustoaloite on asiaselostuksessa esitetyillä perusteilla tullut loppuun käsitellyksi. (Lisätietoja: tiemestari Kirsi Latvala, puh ) KV Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. (Lisätietoja: tiemestari Kirsi Latvala, puh )

26 Kunnanvaltuusto YHT 491/2008/117 KV 34 VALTUUSTOALOITE VEDENKÄYTÖSTÄ JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ KUNTALAISTEN TASAPUOLISESTA KOHTELUSTA KH 152 Matti Järviharju : VALTUUSTOALOITE Ilmajoen kunnanvaltuuston on ryhdyttävä toimenpiteisiin, että Ilmajoella kohdellaan kuntalaisia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. On ilmennyt, että ilmajokiset vedenkäyttäjät maksavat tukea varakkaalle valtionyhtiö Altialle. Vesikuutio maksaa tavalliselle kuluttajalle 0,87 /m³ ja samaan aikaan Altia maksaa 0,51 /m³. Mihin lakiin perustuu tuki valtionyhtiölle? Maksetaanko tässä saatuja vaalitukia takaisin? Mihin lakiin perustuu se, että tukea maksavat enemmän suurperheet kuin yksin eläjät? Onko kyseessä kunnan tuki, jonka maksumiehiksi joutuvat vähempiosaiset? Milloin tämä vääryys oikaistaan? AVOIMMUUTTA, OIKEUDENMUKAISUUTTA, REHELLISYYTTÄ HAL- LINTOON voimaan tulleen Altia Oyj:n ja Ilmajoen kunnan välisen vedenhankinnan yhteistyösopimuksen mukaan tehdas maksaa kulloinkin voimassa olevan taksan normaali käyttömaksun mukaan, joka oli ,87 /m³, m³:n vesimäärään saakka. Kyseinen sopimus oli tullut voimaan jo ennen em. aloitteen tekoa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että edellä oleva valtuustoaloite on asiaselostuksessa esitetyillä perusteilla tullut loppuun käsitellyksi. (Lisätietoja: vesihuoltorakennusmestari Pekka Hirvonen, puh )

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 13.2.2012, kello 8.45 9.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 17.9.2012, kello 18.00 19.56 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 18.4.2011, kello 16.30 17.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 8.8.2011, kello 17.00 17.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 9.8.2011, kello 17.30 17.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 24.5.2011, kello 16.30 17.23 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 27.3.2012, kello 17.30 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 24 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 24 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 24 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.11.2012, kello 17.00 20.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 28.8.2012, kello 17.30 18.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 15.8.2016 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 14.8.2012, kello 17.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 05.12.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 11.12.2017 kello 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Jämi Areena 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 4.4.2011, kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 10.2.2011, kello 18.00 19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalon kahvio Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika Tiistaina 26.4.2011, kello 17.00 18.59 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika 19.9.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 17.3.2011, kello 14.00 15.30 Kokouspaikka Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoki: Alavus:

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014 -3, KV 4.9.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 4.9.2014 Esityslista 6/2014 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai Merjalle p. 040-344 7204 -2, KV 4.9.2014 18:30 Kokousaika

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 24.4.2012, kello 17.30 18.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 3/2012 ASIALISTA Aika: Torstai 23.8.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali pöytäkirjantarkastajat: Kauko Mäntypuro ja Pauli Niemi yleisesti nähtävillä: tiistai

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.4.2012, kello 17.30 18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Nuoriso- ja liikuntalautakunta sivu 1. Ilmajoki-halli, kokoustila

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Nuoriso- ja liikuntalautakunta sivu 1. Ilmajoki-halli, kokoustila ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Nuoriso- ja liikuntalautakunta sivu 1 Kokousaika 26.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoki-halli, kokoustila Järviharju Matti,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

1. 1 KUNNAN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON VUONNA 2008

1. 1 KUNNAN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON VUONNA 2008 ASIALISTA 1/2008 Kunnanvaltuusto 21.01.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 21.01.2008 klo 18.00 Kokouspaikka Johtokeskus Käsiteltävät

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 7.7.2015 klo 19.00 20.22 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 38 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen esteet

Lisätiedot

VALTUUSTO 2/2014. Sisällys

VALTUUSTO 2/2014. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 2/2014 ASIALISTA Aika: Keskiviikko 26.3.2014 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Helena Kinnunen

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 16.1.2014 klo 17-19 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 24.11.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.11.2011 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 88 55

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.10.2017 klo 16.30 19.45 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 93 94 95 96 97 98

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 15.8.2016 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 20.5.2009

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 20.5.2009 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 20.5.2009 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.5.2009 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ILMAJOKI. Ahonkylä Niemelän alue. asemakaavan muutos. Kaavoitustoimi 20.9.2013. 1 Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. Korttelit: kortteli 14

ILMAJOKI. Ahonkylä Niemelän alue. asemakaavan muutos. Kaavoitustoimi 20.9.2013. 1 Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. Korttelit: kortteli 14 ILMAJOKI Ahonkylä Niemelän alue Asemakaavan muutos Kaavoitustoimi 20.9.2013 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kaavan laatija Vireille tulo Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot