ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla olleet Kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski Pöytäkirjanpitäjänä hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää Viranhaltijoista paikalla vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, yritysasiamies Rami Mattila ja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, asiantuntijana :ssä 28 Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Terhi Pirilä-Porvali puheenjohtaja Mika Sillanpää pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Kunnantalolla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aulis Hahtola Salme Hautala , klo Hallintotoimistossa Mika Sillanpää hallinto- ja talousjohtaja

2 ILMAJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika Kokouspaikka , kello Ilmajoen kunnantalo Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu KV 24 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 KV 25 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 KV 26 KIVINIEMENTIEN JA YRJÄNÄNTIEN PERUSPARANTAMINEN JA LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS 4 KV 27 1 AHONKYLÄN KUNNANOSAN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN KORTTELISSA 72, PUSKALANTIEN ALUE 6 KV 28 SILTALAN KUNNANOSAN NAPUSTANMÄEN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT JA EHDOT 9 KV 29 2 TEOLLISUUSTONTTIEN MYYNTIHINNAT JA EHDOT PALON KUNNANOSAN KORTTELIEN 46 JA 69 OSALTA 14 KV 30 KURIKAN KAUKOLÄMMÖN LAINAN TAKAUS 17 KV 31 KV 32 KV 33 KV 34 KUNTALAISALOITE KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄSTÄ JA VALAISTUKSESTA MUNAKASSA 18 VALTUUSTOALOITE ALAANENTIEN KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMISESTA NEIRON KOULUN YMPÄRISTÖSSÄ JA NOPEUSRAJOITUKSESTA POJANLUOMALLE 20 VALTUUSTOALOITE ALAANENTIELLE RAKENNETTAVISTA HIDASTEISTA NEIRON KOULUN JA KIVINIEMENTIEN KOHTAAN KEVYENLIIKENTEEN YHTEYSKOHDALLE 22 VALTUUSTOALOITE VEDENKÄYTÖSTÄ JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ KUNTALAISTEN TASAPUOLISESTA KOHTELUSTA 24 KV 35 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 26 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pi-detään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallintotoimistossa torstaina 19. päivänä toukokuuta 2011, kello Pöytäkirja tarkastetaan , klo Puheenjohtaja Ilmajoella 12. päivänä toukokuuta 2011 Julkipanotodistus Terhi Pirilä-Porvali, merk. Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmajoella Ilmoitustaulunhoitaja

3 ILMAJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA

4 Kunnanvaltuusto KV 24 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 54 :n sekä kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle ja samassa ajassa annettava yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta on myös ilmoitettava niissä sanomalehdissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksestaan ilmoittaa. Kutsu valtuuston kokoukseen on tehdyn päätöksen mukaisesti julkaistu ilmoitustaululla, Ilmajoki-lehdessä sekä kunnan www-sivuilla. Sen lisäksi on lähetetty kullekin valtuutetulle kutsu postitse. Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Kunnanvaltuuston kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa läsnä todettiin olevan 35 varsinaista tai varavaltuutettua. KV 25 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kunnanvaltuusto valitsee jäsenistään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Aulis Hahtola ja Salme Hautala, joita pyydetään varmistamaan, että heillä ei ole estettä pöytäkirjantarkistukseen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aulis Hahtola ja Salme Hautala.

5 Kunnanvaltuusto

6 Kunnanvaltuusto YHT 373/2010/140 KV 26 KIVINIEMENTIEN JA YRJÄNÄNTIEN PERUSPARANTAMINEN JA LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS TEK 53 Tiehallinto on päätöksellään 81/2011/EPO/ myöntänyt Kiviniemen- ja Yrjänäntien yksityisteiden perusparantamiseen valtionavustusta seuraavasti: - Kiviniementielle 60 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään ,00 euroa. Hankkeen kokoiskustannusarvio on ,00 euroa. Tiekunta on esittänyt, että kunta toteuttaisi hankkeen. Tiekunta on sitoutunut maksamaan kunnalle valtionavustuksen lisäksi 20 % todellisten kustannusten ja valtionavustuksen erotuksesta. Tiekunnan osuus on arviolta 6.140,00 euroa. Työn on oltava valmis mennessä. - Yrjänäntielle 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään ,00 euroa. Hankkeen kokoiskustannusarvio on ,00 euroa. Tiekunta on esittänyt, että kunta toteuttaisi hankkeen. Tiekunta on sitoutunut maksamaan kunnalle valtionavustuksen lisäksi 20 % todellisten kustannusten ja valtionavustuksen erotuksesta. Tiekunnan osuus on arviolta 7.829,00 euroa. Työn on oltava valmis mennessä. Talousarviossa vuodelle 2011 on varattu ,00 euroa perusparantamishankkeiden kustannuksiin. Kunnan osuus ko. hankkeiden kustannuksista on yhteensä ,00 euroa. Töiden on oltava valmiina ja mennessä. Hankkeiden toteuttamiseksi tarvitaan vuoden 2011 talousarvioon lisämääräraha. Lisämäärärahan tarve em. hankkeisiin on ,00 euroa. Valtionavun ja tiekuntien osuus on ,00 euroa suurempi. Tällöin kunnan budjetoitavan lisärahoituksen netto-osuus on ,00 euroa. TA 2011 Kustannusarvio Lisärahoitus Menot Tulot Nettomenot Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää

7 Kunnanvaltuusto ) toteuttaa hankkeet tiekuntien esitysten ja kunnanvaltuuston periaatepäätöksen mukaisesti, 2) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hankkeille myönnetään lisämääräraha seuraavasti: Lisärahoitus Menot Tulot Nettomenot (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Lisämääräraha katetaan kunnan kassavaroista. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh ) KV Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

8 Kunnanvaltuusto YHT 122/2010/512 KV 27 AHONKYLÄN KUNNANOSAN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN KORTTELISSA 72, PUSKALANTIEN ALUE TEK 66 Ilmajoen kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Asemakaavan tavoitteena on osoittaa alue pääosin omakotirakentamiselle, yleiskaavan mukainen virkistysreitti otetaan suunnittelussa myös huomioon. Kaavoitusprosessi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, lähtötiedot sekä kaavaluonnos on ollut nähtävänä Osallisia on kuultu myös suullisesti ja käydyissä keskusteluissa. Asemakaavan sisältö Asemakaava on esityslistan liitteenä nro 1. Asemakaavalla muodostetaan neljä Puskalantiehen tukeutuvaa erillispientalotonttia sekä lähivirkistys-, tie- ja teknisen huollon alue. Tontit sijaitsevat olemassa olevan asutuksen välissä. Mitoitus Asemakaava-alueen pinta-ala on 1,3759 ha. Rakennusoikeuden määrä on kaikkiaan 2482 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,18. Virkistysalueita on noin 0,04 ha, tiealueita noin 0,07 ha ja ET-aluetta 0,01 ha Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole esitetty huomautuksia. Lausunnot ja mielipiteet Luonnosvaiheessa on pyydetty lausunnot ELY-keskukselta, Etelä- Pohjanmaan pelastuslaitokselta, rakennustarkastajalta, ympäristösihteeriltä, vesihuoltorakennusmestarilta ja tiemestarilta sekä Fortumilta ja Ahonkylä-seuralta. Viranomaislausunnot pyydettiin mennessä. Lausuntonsa ovat antaneet Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, jolla ei ole huomautettavaa sekä Fortum Sähkönsiirto Oy, joka ilmoitti, ettei sähkön toimittaminen edellytä uuden verkoston rakentamista ja antoi lisäksi ohjeita pienjänniteilmajohdon suositeltavista etäisyyksistä. Mielipiteitä ei ole esitetty, maanomistajan kanssa on neuvoteltu. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus:

9 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Ahonkylän kunnanosan asemakaavaehdotuksen korttelissa 72 Puskalantien alueella liitteen nro n mukaisena ja asettaisi sen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi Asemakaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä Tänä aikana on jätetty yksi muistutus asemakaavasta. Muistutus on esityslistan liitteenä 2. Pasi Parikka esittää, että kaavan laajennus ei saa vaikuttaa hänen omistamansa kiinteistön maatalouskäyttöön ja sitä tukevien liitännäiselinkeinojen harjoittamiseen. Lisäksi hän esittää, että alueella sijaitseva riihi tulisi säilyttää osana Aho-Nikkolan talon kokonaisuutta. Muistutuksen huomioon ottaminen Muistutuksen johdosta ei ole tehty muutoksia asemakaavaehdotukseen. Perustelu: Asemakaava, jossa Parikan rakennuspaikka on osoitettu maatilojen talouskeskusten korttelialueeksi, jolla saa pitää 60 emakon sikalaa tai sitä vastaavan tuotantoluvan sikalaa, on vahvistettu Parikan kiinteistöllä ei ole sikoja nyt eikä niitä ole ollut viimeisten vuosien aikana. Koska asemakaava on yli 21 vuotta vanha, on alueella suoritettava MRL 60 :n mukainen asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi, mikäli alueelle on vireillä uusien kotieläintilojen rakentaminen. 60 emakkoa vastaa 204 eläinyksikköä. Ympäristöministeriön kirjeessä Dno YM4/401/2002, määritellyn etäisyystaulukon mukaan 204 ey vaatii 100 metrin etäisyyden lähimpään häiriintyvään kohteeseen. Nykyisen (ei sikalakäytössä) sikalan lähin etäisyys korttelin 72 lähimmän tontin rajasta on 120 metriä, tätä lähempänä on kaksi olemassa olevaa omakotitaloa. Jos tilalle haluttaisiin sijoittaa uudelleen emakoita porsaineen, tulisi ympäristölautakunnan arvioida asiaa uudelleen ympäristönsuojelulain nojalla vaikka tilalle on aikoinaan myönnetty sijoituspaikkalupa. Toiminta on ympäristönsuojelulain piirissä nykyään, ja siihen olisi pitänyt hakea luvantarveharkintaa aikanaan. Luvan myöntämiseen vaikuttavia lain kohtia ovat 57, 58 ja 59. Oleellista asiassa on se, että toiminta on ollut keskeytyksissä vähintään viisi vuotta. Riihen säilyminen asemakaavan mukaisella tontilla on mahdollista, sitä ei kuitenkaan ole osoitettu suojeltavaksi rakennukseksi. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus:

10 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan asemakaavaehdotuksen ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh ) KV Liite 1 Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Kartta alueesta pöytäkirjan liitteenä 1. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

11 Kunnanvaltuusto YHT 176/2011/523 KV 28 SILTALAN KUNNANOSAN NAPUSTANMÄEN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT JA EHDOT TEK 77 Napustanmäen asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt Kunnallistekniikan rakentaminen on tarkoitus aloittaa tänä vuonna. Koko Napustanmäen alueella kunta omistaa 35 omakotitonttia, 4 kokonaista pientalotonttia ja 2 pientalotonttia osittain sekä yhden asuin- liike- ja toimistorakennusten tontin lisäalueen. Asemakaavoitetut tontit poikkeavat toisistaan mm. ilmansuunnan, koon ja maaston puolesta sekä siinä, miten ne sijaitsevat teihin, puistoihin ja naapureihin nähden. Arvostetuimpia ja siten kysytyimpiä Ilmajoella ovat olleet tontit, jotka rajoittuvat laajoihin virkistysalueisiin, sijaitsevat mahdollisimman lähellä umpitien päättymistä ja ovat suuria. Vastaavasti viimeisimpinä myydään tontit, jotka sijaitsevat teiden kulmauksessa tai lähellä kokoojatietä ja rajoittuvat kolmelta sivultaan naapureihin. Napustanmäen omakoti- ja pientalotontit on jaettu edellä olevien tekijöiden mukaan sekä sen mukaan, saako tontille rakentaa omakotitalon tai rivitalon, kolmeen hintavyöhykkeeseen: I hinta-alue AO 13 kpl, AO (osa) 2 kpl m 2 II hinta-alue AP 6 kpl, AO 4 kpl, AL (osa) m 2 III hinta-alue AO 18 kpl m 2 yhteensä korttelialuetta m 2 Napustanmäen alueen on kunta ostanut vuosina 1982, 2007, 2008 ja Indeksillä korotettuna maanhankintakustannukset ovat nyt Teiden rakentamiskustannukset alueelle on arvioitu olevan ja puistopolkujen ja muun puistorakentamisen kustannukset arvioidaan olevan Yhteensä kuluja on Korttelimaan keskimääräiseksi neliöhinnaksi tulee siten 5,66. Edellä mainitut kustannukset katetaan hyvin, jos kalleimpien omakotitonttien (hinta-alue III) neliöhinta on 12, keskihintaisten omakotitonttien ja pientalotonttien sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten alueen (hinta-alue II) neliöhinta on 8 ja halvimpien omakotitonttien (hinta-alue I) neliöhinta on 6. Tonttien kokonaishinnat vaihtelevat näillä neliöhinnoilla seuraavasti: I hinta-alue halvin AO tontti 1280 m 2 x 6 = kallein AO tontti 2457 m 2 x 6 =

12 ILMAJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspäivämäärä Sivu 10 II hinta-alue halvin AO tontti 1439 m2 x 8 = kallein AO tontti 2883 m2 x 8 = halvin AP tontti 2704 m2 x 8 = kallein AP tontti 3384 m2 x 8 = III hinta-alue halvin AO tontti 1358 m2 x 12 = kallein AO tontti 4560 m2 x 12 = Hinnat on merkitty alla olevaan karttaan. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne päättäisivät seuraavaa: 1. Napustanmäen omakotitalojen tonttien myyntihinta on 6 /m2 seuraavissa kortteleissa: 330 tontit 13,16, 331 tontit 4,5,6 ja osat tonteista 2,7, 332 tontit 2,3, 336 tontti1, 337 tontit 3,4, 339 tontti 4, 340 tontit 1, 2 2. Napustanmäen omakoti- ja pientalotonttien sekä asuin-, liike-, ja toimistorakennusten tontin myyntihinta on 8 /m2 seuraavissa Lautakunta Hallitus Valtuusto

13 Kunnanvaltuusto kortteleissa: 330 tontti 9, 331 tontti 3, 332 tontit 1, 4, 5, 6, 334 tontti 1, 336, tontti 2, 337 tontinosa 5, 339 tontinosat 1, 2 3. Napustanmäen omakoti- ja pientalotonttien myyntihinta on 12 /m 2 seuraavissa kortteleissa: 330 tontit 10,12,14, 333 tontit 1,2, 334 tontit 2,3, 335 tontit 1,2, 336 tontit 3,4, 341 tontit 1,2, 342 tontit 1,2,3, 343 tontit 1,2 4. Omakotitalojen ja pientalojen rakennuspaikkojen myyntiehdot ovat kunnanvaltuuston ja mukaiset. 5. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten tonttien myyntiehdot ovat kunnanvaltuuston ja mukaiset kuitenkin niin, että rakentamisvelvoite ei sisälly kauppakirjaan, koska alue on kaavoitettu lisämaaksi. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Markku Ojala esitti Jari Mäen kannattamana, että kohtien 1 ja 2 tonttien hintoja korotetaan esitetystä 1 /m². Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin kädennostoäänestys. Esittelijän ehdotusta kannattivat Veli Haavisto, Kari Knuuttila, Paula Vannesluoma, Kai Väli-Torala, Pentti Luhtala, Salme Hautala ja Johanna Reinilä. Ojalan esitystä kannattivat Markku Ojala, Jari Mäki ja Raija Viitamäki. Esittelijän ehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi äänin 7-3. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

14 Kunnanvaltuusto KV Kunnanvaltuusto päättää seuraavaa: 1. Napustanmäen omakotitalojen tonttien myyntihinta on 6 /m 2 seuraavissa kortteleissa: 330 tontit 13,16, 331 tontit 4,5,6 ja osat tonteista 2,7, 332 tontit 2,3, 336 tontti1, 337 tontit 3,4, 339 tontti 4, 340 tontit 1, Napustanmäen omakoti- ja pientalotonttien sekä asuin-, liike-, ja toimistorakennusten tontin myyntihinta on 8 /m 2 seuraavissa kortteleissa: 330 tontti 9, 331 tontti 3, 332 tontit 1, 4, 5, 6, 334 tontti 1, 336 tontti 2, 337 tontinosa 5, 339 tontinosat 1, Napustanmäen omakoti- ja pientalotonttien myyntihinta on 12 /m 2 seuraavissa kortteleissa: 330 tontit 10,12,14, 333 tontit 1,2, 334 tontit 2,3, 335 tontit 1,2, 336 tontit 3,4, 341 tontit 1,2, 342 tontit 1,2,3, 343 tontit 1,2. 4. Omakotitalojen ja pientalojen rakennuspaikkojen myyntiehdot ovat kunnanvaltuuston ja mukaiset. 5. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten tonttien myyntiehdot ovat kunnanvaltuuston ja mukaiset kuitenkin niin, että rakentamisvelvoite ei sisälly kauppakirjaan, koska alue on kaavoitettu lisämaaksi. Käsittely: Aulis Hahtola esitti Markku Ojalan kannattamana, että kohdissa 1. ja 2. tarkoitetuissa tonttien hinnoissa neliöhintaa korotetaan yhdellä eurolla/neliö. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus tulee asiasta äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestyksen suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta vastaavat jaa ja ne, jotka kannattava Aulis Hahtolan ehdotusta vastaavat ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 24 jaaääntä ja 11 ei-ääntä.

15 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto hyväksyi äänin kunnanhallituksen ehdotuksen. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

16 Kunnanvaltuusto YHT 187/2011/523 KV 29 TEOLLISUUSTONTTIEN MYYNTIHINNAT JA EHDOT PALON KUNNANOSAN KORTTELIEN 46 JA 69 OSALTA TEK 79 Kunta omistaa kortteleissa 46 ja 69 teollisuudelle varattua aluetta Kaavamerkintä korttelissa 46 on pienteollisuusrakennusten korttelialue ja korttelissa 69 kaavamerkintä on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla saa kerrosalasta käyttää enintään 40% rakennuspaikan pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälätiloja varten. Korttelissa 46 kunta omistaa teollisuus-rakennusten korttelialuetta n m 2 ja korttelissa 69 n m 2. Kunnan omistama tonttialue korttelissa 46: Kunnan omistama tonttialue korttelissa 69:

17 Kunnanvaltuusto Yritysasiamies markkinoi pääasiassa kaikki liike- ja teollisuustontit sekä käy niistä kauppaneuvottelut. Hänen asiantuntemuksensa pohjalta on mietitty oikeita hintoja näille ennestään hinnoittelemattomille tonttien osille. Korttelin 46 sijaintia voitaneen pitää osittain Siltalan kaltaisena, ainakin näkyminen kantatielle on hyvä. Siltalassa myyntihinta on 4 /m 2. Kortteli 69 sijaitsee Palontien varrella vaikka kulku onkin Mattilantieltä, joten se voitaneen hinnoitella Aamukujan tonttien kanssa samaksi. Aamukujalla tonttien hinnat ovat 8 /m 2. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne päättäisivät seuraavaa: 1. Korttelin 46 (osa) myyntihinta on 4 /m 2 2. Korttelin 69 (osa) myyntihinta on 8 /m 2 3. Teollisuustonttien myyntiehdot ovat liitteen nro 4 mukaiset. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

18 Kunnanvaltuusto (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KV Liite 2 Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Teollisuustonttien myyntiehdot ovat pöytäkirjan liitteenä 2. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

19 Kunnanvaltuusto YHT 169/2011/142 KV 30 KURIKAN KAUKOLÄMMÖN LAINAN TAKAUS KH 133 Kurikan Kaukolämpö Oy pyytää Ilmajoen kunnan omavelkaista takausta Kuntarahoitus Oyj:n myöntämälle euron lainalle. Lainan takaisinmaksuaika on 15 vuotta ja korkomarginaali 0,6 %. Lainan korko sidotaan 3 kk:n euriborviitekorkoon tai 5 vuoden viitekorkoon. Korkosidonnaisuus päätetään lainan nostoa edeltävinä päivinä. Kurikan Kaukolämpö Oy antaa takauksen vakuudeksi kiinnityksen Ilmajoen lämpölaitokseen (Palkkitie 5). Laina käytetään Kurikan Kaukolämpö Oy:n Ilmajoen lämpölaitoksen kotimaisen polttoaineen kattilan ja siihen kuuluvien laitteiden hankintaan sekä kattilahuoneen rakentamiseen. Tällä investoinnilla lisätään kotimaisen energian käyttöä ja vähennetään öljyn käyttöä Investointi pienentää kaukolämmön tuotantokustannuksia. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kunnan omavelkaisen takauksen Kurikan Kaukolämpö Oy:n eurona lainalle. Rahoituksen myöntäjänä on Kuntarahoitus Oyj. (Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh ) KV Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. (Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh ).

20 Kunnanvaltuusto YHT 117/2010/117 KV 31 KUNTALAISALOITE KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄSTÄ JA VALAISTUKSESTA MUNAKASSA KH 149 Leeni Peltonen, Satu Widbom ja Erkki Hiipakka : Me allekirjoittaneet Munakan asukkaat esitämme seuraavaa: Kevyenliikenteenväylän rakentaminen viisi kilometriä ala-asteelta Kännin suuntaan ja n. kaksi kilometriä Halkosaaren suuntaan. Samalla Munakantie valaistus Könniltä Halkosaaren suuntaan, Ylistaron rajalle asti. Kunta selvittäköön mahdolliset yhteistyökumppanit esim. EU-investointi; onko saatavissa investointihankerahoja? Selvitellään, voiko Vaskiluodon Voiman jo lupaamaa tuhkaa käyttää kevyenliikenteenväylän perustustöihin? Toivomme kylän asukkailta yhteishenkeä hankkeen eteenpäinviemiseksi mm. maanpohjaluovutuksissa. Esitämme, että kunta aloittaa asian selvittelyt ja suunnitelmat välittömästi. Vaasan radan sähköistyksen alettua, kevyenliikenteenväylän puomitus hoitunee samalla VR:n toimesta. Liitosneuvottelujen kariuduttua Seinäjoen kanssa, olimme Ilmajoelle tärkeä kylä, toivomme olevamme sitä edelleen. Kunnanhallitus päätti , että selvitetään investointihankerahamahdollisuudet, ja että neuvotellaan Vaskiluodon Voiman kanssa tuhkan käyttämisen mahdollisuuksista perustustöihin, ja että tekninen toimi arvioi kustannukset. Vuoden 2011 talousarvioissa on katujen suunnittelussa :n määräraha, johon sisältyy Munakan kevyenliikenteenväylän suunnittelu. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että edellä oleva kuntalaisaloite on asiaselostuksessa esitetyillä perusteilla tullut loppuun käsitellyksi. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

21 Kunnanvaltuusto KV Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

22 Kunnanvaltuusto YHT 357/2007/117 KV 32 VALTUUSTOALOITE ALAANENTIEN KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMISESTA NEIRON KOULUN YMPÄRISTÖSSÄ JA NOPEUSRAJOITUKSESTA POJANLUOMALLE KH 150 Kai Väli-Torala : Tein samansuuntaisen aloitteen, mutta koska valtuustosalissa annettu vastaus kyseiseen aloitteeseen oli täyttä puppua, tarkennan aloitettani. haluaisin kuitenkin selvityksen, mitä Ritolan Siltalan alueen kevyenliikenteen väylällä on tekemistä Pojanluomantien autoliikenteen nopeuksien kanssa??? TARKENNETTU VALTUUSTOALOITE Ilmajoen kunnan on välittömästi käynnistettävä toimet nopeusrajoituksien saamiseksi liitteenä olevassa kartassa rajaamilleni alueille. Nopeusrajoitus voisi olla esim. 50 km/h. Perustelut: ALUE 1 Pojanluomantie ja Luovantien nopeusrajoitus on 80 km/h. Varsinkin Pojanluoman taajaman kohdalla on paljon rekkaliikennettä ja alueella ei ole kevyenliikenteen väyliä. Myös syvähkön ojan takia pientareelle Mäkisentieltä etelään päin asennettu kaide kaventaa tieväylää ja osaltaan estää sen ettei autoja pääse edes ojaan karkuun. Neiron kouluun Pojanluoman suunnalta tulevat oppilaat käyttävät tätä tienpätkää kulkureittinään. Lisäksi myös Sudenkyläisetkin käyttävät paljolti tätä reittiä, koska tiepohja on parempi kuin Larvakadun-Saunamäentien kautta kulkevalla, varsinkin märkinä kausina kyseinen tie on ajokelvoton. Erityisen vaarallisena tieosuutena pidän Luovantien- Mäkisentien välistä Pojanluomantien kohtaa. Raskas liikenne on alueella vilkasta. Turverekkojen lisäksi alueella on louhostoimintaa, joka osaltaan lisää kuormaautoliikennettä. Kuten varmaan ymmärrätte, 80 km/h ohikiitävän rekan aiheuttamat ilmapyörteet ovat sitä luokkaa, että pientareella pyöräilevä lapsi on voimaton, jos pyörteisiin joutuu. Kuten edellä mainitsin, on osalla tieosuutta vielä kaide, joka kaventaa kevyenliikenteen liikkumatilaa. ALUEET 2 ja 3 Jalasjärven suunnasta tultaessa ennen asutuskeskittymää, (noin Pojanluomantie 229 paikkeilla, alue 3), on pitkä suora, jossa nopeudet pakkaavat nousemaan yli sallittujen. Nämä nopeudet pakkaavat jäädä päälle myös hiukan yllättävästi mutkien ja mäentöyssyn takaa tulevan asutuksen. Samoin myös Pojanluomantie 458 seutuvilla on aihetta harkita nopeusrajoituksen asettamista.

23 Kunnanvaltuusto Liitteenä: Karttaote alueista, joihin ehdotan nopeusrajoituksia ja aloitteeseeni annettu onneton vastaus Lisäys liitettäväksi jättämääni valtuustoaloitteeseen Neiron koulun alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Esitän, että Neiron risteyksestä Tuomikylän suuntaan lähdettäessä asetettaisiin nopeusrajoitus. Tieosuudella ei ole kevyenliikenteen väyliä eikä katuvaloja. Onnelantien rakennettua alueella liikennemäärät ovat nousseet, mm. ryhmäperhepäivähoitopaikankin takia. Liitteenä aloitteen mukana toimitettu kartta. Kyseiset tiet ovat tiehallinnon teitä eikä siten kunnan määräysvallassa. Tiemestari on ollut tiehallintoon yhteydessä Tuomikyläntien nopeusrajoituksesta, mutta tiehallinnon puolesta asia ei ole aiheuttanut toimenpiteitä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että edellä oleva valtuustoaloite on asiaselostuksessa esitetyillä perusteilla tullut loppuun käsitellyksi. (Lisätietoja: tiemestari Kirsi Latvala, puh ) KV Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. (Lisätietoja: tiemestari Kirsi Latvala, puh )

24 Kunnanvaltuusto YHT 327/2008/117 KV 33 VALTUUSTOALOITE ALAANENTIELLE RAKENNETTAVISTA HIDASTEISTA NEIRON KOULUN JA KIVINIEMENTIEN KOHTAAN KEVYENLIIKENTEEN YHTEYSKOHDALLE KH 151 Kai Väli-Torala : Ehdotan, että Alaanentielle Neiron koulun ja Kiviniementien kevyenliikenteen väylien ylityskohdille rakennetaan välittömästi hidastustöyssyt, myöhemmässä vaiheessa Alaanentien alitukset! Perustelut: Alaanentien löystynyt liikennekulttuuri Olen useissa valtuustoaloitteissani ottanut kantaa Ilmajoen Alaanentien raskaaseen liikenteeseen, eli kyseisen alueen kaatopaikka- ja turveliikenteen aiheuttamiin turvallisuusriskeihin. Rekkakuskien työmoraali on todella kyseenalaista kahden Neiron koulupiirin alueella sijaitsevan kevyenliikenteen ylityspaikan kohdalla. Toinen on Kiviniementien jatkeena ja toinen koulujen aukioloaikana kriittisessä paikassa, eli Neiron koulun oppilaiden syöttöliikennettä ohjaavana turvaväylänä. Nämä tien suunnassa olevat valkoiset poikkiviivat sekä liikennemerkit eivät vaikuta mitenkään jäte- ja turverekkojen vauhtiin. Kyläläisten, ja myös omakohtaisena kokemuksena, ovat Tuomikyläntielle Rengonkylän suunnasta käännyttäessä risteysalueella liikenteenjakajan vasemmalta puolelta ohittavat Kimi Räikköset. Valtuustoaloitettani väheksyneiden kunnanherrojen, etenkin Ilmajoen teknisen osaston johtaja, Tapio Mäki-Rautilan on otettava härkää sarvista kiinni ja tehtävä jotain, edes aloite turvallisuuden parantamiseksi tielaitokselle. Minulle on kyläläisten toimesta saatettu huoli asiasta. Aikoinaan vaadin Lakeuden Etapin ottavan vastuuta myös liikenteestä, rakentamalla koulun kupeeseen alikulkutunnelin kevyelle liikenteelle. Nyt me Neiron koulupiirin asukkaat aloittanemme kampanjoinnin edes hidastustöyssyjen saamiseksi koulun kohtaan. Radikaalimmat ovat valmiita työntämään muutamat nukeilla varustetut lastenvaunut suojatielle ja rekkain alle. Tästä asiasta minäkin olisin mielellään käräjöimässä. Kunta on tällä hetkellä kehittämässä vieläkin vilkkaampaa jäteliikennettä salliessaan jätekeskuksen laajentamisen. Kunnan jäsenten liikenneturvallisuudesta Ilmajoen herrat eivät näköjään piittaa kun piut ja paut. Neiron koulun johtokunnan puheenjohtajana sekä Ilmajoen kunnanvaltuuston ja ympäristölautakunnan jäsenenä

25 Kunnanvaltuusto Todettakoon, että em. tiet ovat tiehallinnon teitä. Tällä hetkellä kunnalla ei ole resursseja rakentaa edellä tarkoitettuja tienalituksia. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että edellä oleva valtuustoaloite on asiaselostuksessa esitetyillä perusteilla tullut loppuun käsitellyksi. (Lisätietoja: tiemestari Kirsi Latvala, puh ) KV Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. (Lisätietoja: tiemestari Kirsi Latvala, puh )

26 Kunnanvaltuusto YHT 491/2008/117 KV 34 VALTUUSTOALOITE VEDENKÄYTÖSTÄ JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ KUNTALAISTEN TASAPUOLISESTA KOHTELUSTA KH 152 Matti Järviharju : VALTUUSTOALOITE Ilmajoen kunnanvaltuuston on ryhdyttävä toimenpiteisiin, että Ilmajoella kohdellaan kuntalaisia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. On ilmennyt, että ilmajokiset vedenkäyttäjät maksavat tukea varakkaalle valtionyhtiö Altialle. Vesikuutio maksaa tavalliselle kuluttajalle 0,87 /m³ ja samaan aikaan Altia maksaa 0,51 /m³. Mihin lakiin perustuu tuki valtionyhtiölle? Maksetaanko tässä saatuja vaalitukia takaisin? Mihin lakiin perustuu se, että tukea maksavat enemmän suurperheet kuin yksin eläjät? Onko kyseessä kunnan tuki, jonka maksumiehiksi joutuvat vähempiosaiset? Milloin tämä vääryys oikaistaan? AVOIMMUUTTA, OIKEUDENMUKAISUUTTA, REHELLISYYTTÄ HAL- LINTOON voimaan tulleen Altia Oyj:n ja Ilmajoen kunnan välisen vedenhankinnan yhteistyösopimuksen mukaan tehdas maksaa kulloinkin voimassa olevan taksan normaali käyttömaksun mukaan, joka oli ,87 /m³, m³:n vesimäärään saakka. Kyseinen sopimus oli tullut voimaan jo ennen em. aloitteen tekoa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että edellä oleva valtuustoaloite on asiaselostuksessa esitetyillä perusteilla tullut loppuun käsitellyksi. (Lisätietoja: vesihuoltorakennusmestari Pekka Hirvonen, puh )

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 8.8.2011, kello 17.00 17.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 18.4.2011, kello 16.30 17.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 17.3.2011, kello 14.00 15.30 Kokouspaikka Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoki: Alavus:

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014 -3, KV 4.9.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 4.9.2014 Esityslista 6/2014 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai Merjalle p. 040-344 7204 -2, KV 4.9.2014 18:30 Kokousaika

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 24.4.2012, kello 17.30 18.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

VALTUUSTO 2/2014. Sisällys

VALTUUSTO 2/2014. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 2/2014 ASIALISTA Aika: Keskiviikko 26.3.2014 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Helena Kinnunen

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 22.12.2011 kello 17.00 19.23 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 15.8.2016 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

1. 1 KUNNAN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON VUONNA 2008

1. 1 KUNNAN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON VUONNA 2008 ASIALISTA 1/2008 Kunnanvaltuusto 21.01.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 21.01.2008 klo 18.00 Kokouspaikka Johtokeskus Käsiteltävät

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle

JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Vanhus- ja vammaisneuvosto Pöytäkirja Kokousaika Keskiviikko 7.9.2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanviraston yläkerran kokoushuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 8 16 8/2016 Hyvinvointikertomus 9 17 Vanhustenviikko

Lisätiedot

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 -

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 - Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 5/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 2.5.2016 klo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika Tiistaina 26.4.2011, kello 17.00 18.59 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU KARVIAN KUNNANVALTUUSTO 5/2015. Torstai 1.10.2015 klo 19.00. Kahvitarjoilu klo 18:45

KOKOUSKUTSU KARVIAN KUNNANVALTUUSTO 5/2015. Torstai 1.10.2015 klo 19.00. Kahvitarjoilu klo 18:45 Kunnanhallitus 23.10.2006 I KOKOUSKUTSU KARVIAN KUNNANVALTUUSTO 5/2015 KOKOUSPAIKKA JA -AIKA: Karvian kunnantalo, valtuustosali Torstai 1.10.2015 klo 19.00 Käsitellään kokouskutsussa luetellut asiat. Kahvitarjoilu

Lisätiedot

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta Kokousaika Torstai 1. joulukuuta 2011 kello 19.00 21.10 Kokouspaikka Kirjaston yläkerta / Eino-Ollin tupa Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Heikinoja

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 10.2.2016 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 10.2.2016 klo 9.00-15.00 Kokousaika 8.2.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 25 26 27 28 29 30 31 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Nuorten kesätyöpaikkatuki

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.2.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 9 10 11 12 13 1 Valtuutettujen

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. kesäkuuta 2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Kokousaika 19.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot