ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla olleet Kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski Pöytäkirjanpitäjänä hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää Viranhaltijoista paikalla vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, yritysasiamies Rami Mattila ja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, asiantuntijana :ssä 28 Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Terhi Pirilä-Porvali puheenjohtaja Mika Sillanpää pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Kunnantalolla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aulis Hahtola Salme Hautala , klo Hallintotoimistossa Mika Sillanpää hallinto- ja talousjohtaja

2 ILMAJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika Kokouspaikka , kello Ilmajoen kunnantalo Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu KV 24 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 KV 25 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 KV 26 KIVINIEMENTIEN JA YRJÄNÄNTIEN PERUSPARANTAMINEN JA LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS 4 KV 27 1 AHONKYLÄN KUNNANOSAN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN KORTTELISSA 72, PUSKALANTIEN ALUE 6 KV 28 SILTALAN KUNNANOSAN NAPUSTANMÄEN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT JA EHDOT 9 KV 29 2 TEOLLISUUSTONTTIEN MYYNTIHINNAT JA EHDOT PALON KUNNANOSAN KORTTELIEN 46 JA 69 OSALTA 14 KV 30 KURIKAN KAUKOLÄMMÖN LAINAN TAKAUS 17 KV 31 KV 32 KV 33 KV 34 KUNTALAISALOITE KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄSTÄ JA VALAISTUKSESTA MUNAKASSA 18 VALTUUSTOALOITE ALAANENTIEN KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMISESTA NEIRON KOULUN YMPÄRISTÖSSÄ JA NOPEUSRAJOITUKSESTA POJANLUOMALLE 20 VALTUUSTOALOITE ALAANENTIELLE RAKENNETTAVISTA HIDASTEISTA NEIRON KOULUN JA KIVINIEMENTIEN KOHTAAN KEVYENLIIKENTEEN YHTEYSKOHDALLE 22 VALTUUSTOALOITE VEDENKÄYTÖSTÄ JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ KUNTALAISTEN TASAPUOLISESTA KOHTELUSTA 24 KV 35 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 26 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pi-detään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallintotoimistossa torstaina 19. päivänä toukokuuta 2011, kello Pöytäkirja tarkastetaan , klo Puheenjohtaja Ilmajoella 12. päivänä toukokuuta 2011 Julkipanotodistus Terhi Pirilä-Porvali, merk. Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmajoella Ilmoitustaulunhoitaja

3 ILMAJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA

4 Kunnanvaltuusto KV 24 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 54 :n sekä kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle ja samassa ajassa annettava yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta on myös ilmoitettava niissä sanomalehdissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksestaan ilmoittaa. Kutsu valtuuston kokoukseen on tehdyn päätöksen mukaisesti julkaistu ilmoitustaululla, Ilmajoki-lehdessä sekä kunnan www-sivuilla. Sen lisäksi on lähetetty kullekin valtuutetulle kutsu postitse. Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Kunnanvaltuuston kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa läsnä todettiin olevan 35 varsinaista tai varavaltuutettua. KV 25 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kunnanvaltuusto valitsee jäsenistään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Aulis Hahtola ja Salme Hautala, joita pyydetään varmistamaan, että heillä ei ole estettä pöytäkirjantarkistukseen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aulis Hahtola ja Salme Hautala.

5 Kunnanvaltuusto

6 Kunnanvaltuusto YHT 373/2010/140 KV 26 KIVINIEMENTIEN JA YRJÄNÄNTIEN PERUSPARANTAMINEN JA LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS TEK 53 Tiehallinto on päätöksellään 81/2011/EPO/ myöntänyt Kiviniemen- ja Yrjänäntien yksityisteiden perusparantamiseen valtionavustusta seuraavasti: - Kiviniementielle 60 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään ,00 euroa. Hankkeen kokoiskustannusarvio on ,00 euroa. Tiekunta on esittänyt, että kunta toteuttaisi hankkeen. Tiekunta on sitoutunut maksamaan kunnalle valtionavustuksen lisäksi 20 % todellisten kustannusten ja valtionavustuksen erotuksesta. Tiekunnan osuus on arviolta 6.140,00 euroa. Työn on oltava valmis mennessä. - Yrjänäntielle 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään ,00 euroa. Hankkeen kokoiskustannusarvio on ,00 euroa. Tiekunta on esittänyt, että kunta toteuttaisi hankkeen. Tiekunta on sitoutunut maksamaan kunnalle valtionavustuksen lisäksi 20 % todellisten kustannusten ja valtionavustuksen erotuksesta. Tiekunnan osuus on arviolta 7.829,00 euroa. Työn on oltava valmis mennessä. Talousarviossa vuodelle 2011 on varattu ,00 euroa perusparantamishankkeiden kustannuksiin. Kunnan osuus ko. hankkeiden kustannuksista on yhteensä ,00 euroa. Töiden on oltava valmiina ja mennessä. Hankkeiden toteuttamiseksi tarvitaan vuoden 2011 talousarvioon lisämääräraha. Lisämäärärahan tarve em. hankkeisiin on ,00 euroa. Valtionavun ja tiekuntien osuus on ,00 euroa suurempi. Tällöin kunnan budjetoitavan lisärahoituksen netto-osuus on ,00 euroa. TA 2011 Kustannusarvio Lisärahoitus Menot Tulot Nettomenot Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää

7 Kunnanvaltuusto ) toteuttaa hankkeet tiekuntien esitysten ja kunnanvaltuuston periaatepäätöksen mukaisesti, 2) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hankkeille myönnetään lisämääräraha seuraavasti: Lisärahoitus Menot Tulot Nettomenot (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Lisämääräraha katetaan kunnan kassavaroista. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh ) KV Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

8 Kunnanvaltuusto YHT 122/2010/512 KV 27 AHONKYLÄN KUNNANOSAN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN KORTTELISSA 72, PUSKALANTIEN ALUE TEK 66 Ilmajoen kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Asemakaavan tavoitteena on osoittaa alue pääosin omakotirakentamiselle, yleiskaavan mukainen virkistysreitti otetaan suunnittelussa myös huomioon. Kaavoitusprosessi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, lähtötiedot sekä kaavaluonnos on ollut nähtävänä Osallisia on kuultu myös suullisesti ja käydyissä keskusteluissa. Asemakaavan sisältö Asemakaava on esityslistan liitteenä nro 1. Asemakaavalla muodostetaan neljä Puskalantiehen tukeutuvaa erillispientalotonttia sekä lähivirkistys-, tie- ja teknisen huollon alue. Tontit sijaitsevat olemassa olevan asutuksen välissä. Mitoitus Asemakaava-alueen pinta-ala on 1,3759 ha. Rakennusoikeuden määrä on kaikkiaan 2482 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,18. Virkistysalueita on noin 0,04 ha, tiealueita noin 0,07 ha ja ET-aluetta 0,01 ha Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole esitetty huomautuksia. Lausunnot ja mielipiteet Luonnosvaiheessa on pyydetty lausunnot ELY-keskukselta, Etelä- Pohjanmaan pelastuslaitokselta, rakennustarkastajalta, ympäristösihteeriltä, vesihuoltorakennusmestarilta ja tiemestarilta sekä Fortumilta ja Ahonkylä-seuralta. Viranomaislausunnot pyydettiin mennessä. Lausuntonsa ovat antaneet Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, jolla ei ole huomautettavaa sekä Fortum Sähkönsiirto Oy, joka ilmoitti, ettei sähkön toimittaminen edellytä uuden verkoston rakentamista ja antoi lisäksi ohjeita pienjänniteilmajohdon suositeltavista etäisyyksistä. Mielipiteitä ei ole esitetty, maanomistajan kanssa on neuvoteltu. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus:

9 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Ahonkylän kunnanosan asemakaavaehdotuksen korttelissa 72 Puskalantien alueella liitteen nro n mukaisena ja asettaisi sen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi Asemakaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä Tänä aikana on jätetty yksi muistutus asemakaavasta. Muistutus on esityslistan liitteenä 2. Pasi Parikka esittää, että kaavan laajennus ei saa vaikuttaa hänen omistamansa kiinteistön maatalouskäyttöön ja sitä tukevien liitännäiselinkeinojen harjoittamiseen. Lisäksi hän esittää, että alueella sijaitseva riihi tulisi säilyttää osana Aho-Nikkolan talon kokonaisuutta. Muistutuksen huomioon ottaminen Muistutuksen johdosta ei ole tehty muutoksia asemakaavaehdotukseen. Perustelu: Asemakaava, jossa Parikan rakennuspaikka on osoitettu maatilojen talouskeskusten korttelialueeksi, jolla saa pitää 60 emakon sikalaa tai sitä vastaavan tuotantoluvan sikalaa, on vahvistettu Parikan kiinteistöllä ei ole sikoja nyt eikä niitä ole ollut viimeisten vuosien aikana. Koska asemakaava on yli 21 vuotta vanha, on alueella suoritettava MRL 60 :n mukainen asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi, mikäli alueelle on vireillä uusien kotieläintilojen rakentaminen. 60 emakkoa vastaa 204 eläinyksikköä. Ympäristöministeriön kirjeessä Dno YM4/401/2002, määritellyn etäisyystaulukon mukaan 204 ey vaatii 100 metrin etäisyyden lähimpään häiriintyvään kohteeseen. Nykyisen (ei sikalakäytössä) sikalan lähin etäisyys korttelin 72 lähimmän tontin rajasta on 120 metriä, tätä lähempänä on kaksi olemassa olevaa omakotitaloa. Jos tilalle haluttaisiin sijoittaa uudelleen emakoita porsaineen, tulisi ympäristölautakunnan arvioida asiaa uudelleen ympäristönsuojelulain nojalla vaikka tilalle on aikoinaan myönnetty sijoituspaikkalupa. Toiminta on ympäristönsuojelulain piirissä nykyään, ja siihen olisi pitänyt hakea luvantarveharkintaa aikanaan. Luvan myöntämiseen vaikuttavia lain kohtia ovat 57, 58 ja 59. Oleellista asiassa on se, että toiminta on ollut keskeytyksissä vähintään viisi vuotta. Riihen säilyminen asemakaavan mukaisella tontilla on mahdollista, sitä ei kuitenkaan ole osoitettu suojeltavaksi rakennukseksi. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus:

10 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan asemakaavaehdotuksen ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh ) KV Liite 1 Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Kartta alueesta pöytäkirjan liitteenä 1. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

11 Kunnanvaltuusto YHT 176/2011/523 KV 28 SILTALAN KUNNANOSAN NAPUSTANMÄEN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT JA EHDOT TEK 77 Napustanmäen asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt Kunnallistekniikan rakentaminen on tarkoitus aloittaa tänä vuonna. Koko Napustanmäen alueella kunta omistaa 35 omakotitonttia, 4 kokonaista pientalotonttia ja 2 pientalotonttia osittain sekä yhden asuin- liike- ja toimistorakennusten tontin lisäalueen. Asemakaavoitetut tontit poikkeavat toisistaan mm. ilmansuunnan, koon ja maaston puolesta sekä siinä, miten ne sijaitsevat teihin, puistoihin ja naapureihin nähden. Arvostetuimpia ja siten kysytyimpiä Ilmajoella ovat olleet tontit, jotka rajoittuvat laajoihin virkistysalueisiin, sijaitsevat mahdollisimman lähellä umpitien päättymistä ja ovat suuria. Vastaavasti viimeisimpinä myydään tontit, jotka sijaitsevat teiden kulmauksessa tai lähellä kokoojatietä ja rajoittuvat kolmelta sivultaan naapureihin. Napustanmäen omakoti- ja pientalotontit on jaettu edellä olevien tekijöiden mukaan sekä sen mukaan, saako tontille rakentaa omakotitalon tai rivitalon, kolmeen hintavyöhykkeeseen: I hinta-alue AO 13 kpl, AO (osa) 2 kpl m 2 II hinta-alue AP 6 kpl, AO 4 kpl, AL (osa) m 2 III hinta-alue AO 18 kpl m 2 yhteensä korttelialuetta m 2 Napustanmäen alueen on kunta ostanut vuosina 1982, 2007, 2008 ja Indeksillä korotettuna maanhankintakustannukset ovat nyt Teiden rakentamiskustannukset alueelle on arvioitu olevan ja puistopolkujen ja muun puistorakentamisen kustannukset arvioidaan olevan Yhteensä kuluja on Korttelimaan keskimääräiseksi neliöhinnaksi tulee siten 5,66. Edellä mainitut kustannukset katetaan hyvin, jos kalleimpien omakotitonttien (hinta-alue III) neliöhinta on 12, keskihintaisten omakotitonttien ja pientalotonttien sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten alueen (hinta-alue II) neliöhinta on 8 ja halvimpien omakotitonttien (hinta-alue I) neliöhinta on 6. Tonttien kokonaishinnat vaihtelevat näillä neliöhinnoilla seuraavasti: I hinta-alue halvin AO tontti 1280 m 2 x 6 = kallein AO tontti 2457 m 2 x 6 =

12 ILMAJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspäivämäärä Sivu 10 II hinta-alue halvin AO tontti 1439 m2 x 8 = kallein AO tontti 2883 m2 x 8 = halvin AP tontti 2704 m2 x 8 = kallein AP tontti 3384 m2 x 8 = III hinta-alue halvin AO tontti 1358 m2 x 12 = kallein AO tontti 4560 m2 x 12 = Hinnat on merkitty alla olevaan karttaan. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne päättäisivät seuraavaa: 1. Napustanmäen omakotitalojen tonttien myyntihinta on 6 /m2 seuraavissa kortteleissa: 330 tontit 13,16, 331 tontit 4,5,6 ja osat tonteista 2,7, 332 tontit 2,3, 336 tontti1, 337 tontit 3,4, 339 tontti 4, 340 tontit 1, 2 2. Napustanmäen omakoti- ja pientalotonttien sekä asuin-, liike-, ja toimistorakennusten tontin myyntihinta on 8 /m2 seuraavissa Lautakunta Hallitus Valtuusto

13 Kunnanvaltuusto kortteleissa: 330 tontti 9, 331 tontti 3, 332 tontit 1, 4, 5, 6, 334 tontti 1, 336, tontti 2, 337 tontinosa 5, 339 tontinosat 1, 2 3. Napustanmäen omakoti- ja pientalotonttien myyntihinta on 12 /m 2 seuraavissa kortteleissa: 330 tontit 10,12,14, 333 tontit 1,2, 334 tontit 2,3, 335 tontit 1,2, 336 tontit 3,4, 341 tontit 1,2, 342 tontit 1,2,3, 343 tontit 1,2 4. Omakotitalojen ja pientalojen rakennuspaikkojen myyntiehdot ovat kunnanvaltuuston ja mukaiset. 5. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten tonttien myyntiehdot ovat kunnanvaltuuston ja mukaiset kuitenkin niin, että rakentamisvelvoite ei sisälly kauppakirjaan, koska alue on kaavoitettu lisämaaksi. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Markku Ojala esitti Jari Mäen kannattamana, että kohtien 1 ja 2 tonttien hintoja korotetaan esitetystä 1 /m². Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin kädennostoäänestys. Esittelijän ehdotusta kannattivat Veli Haavisto, Kari Knuuttila, Paula Vannesluoma, Kai Väli-Torala, Pentti Luhtala, Salme Hautala ja Johanna Reinilä. Ojalan esitystä kannattivat Markku Ojala, Jari Mäki ja Raija Viitamäki. Esittelijän ehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi äänin 7-3. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

14 Kunnanvaltuusto KV Kunnanvaltuusto päättää seuraavaa: 1. Napustanmäen omakotitalojen tonttien myyntihinta on 6 /m 2 seuraavissa kortteleissa: 330 tontit 13,16, 331 tontit 4,5,6 ja osat tonteista 2,7, 332 tontit 2,3, 336 tontti1, 337 tontit 3,4, 339 tontti 4, 340 tontit 1, Napustanmäen omakoti- ja pientalotonttien sekä asuin-, liike-, ja toimistorakennusten tontin myyntihinta on 8 /m 2 seuraavissa kortteleissa: 330 tontti 9, 331 tontti 3, 332 tontit 1, 4, 5, 6, 334 tontti 1, 336 tontti 2, 337 tontinosa 5, 339 tontinosat 1, Napustanmäen omakoti- ja pientalotonttien myyntihinta on 12 /m 2 seuraavissa kortteleissa: 330 tontit 10,12,14, 333 tontit 1,2, 334 tontit 2,3, 335 tontit 1,2, 336 tontit 3,4, 341 tontit 1,2, 342 tontit 1,2,3, 343 tontit 1,2. 4. Omakotitalojen ja pientalojen rakennuspaikkojen myyntiehdot ovat kunnanvaltuuston ja mukaiset. 5. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten tonttien myyntiehdot ovat kunnanvaltuuston ja mukaiset kuitenkin niin, että rakentamisvelvoite ei sisälly kauppakirjaan, koska alue on kaavoitettu lisämaaksi. Käsittely: Aulis Hahtola esitti Markku Ojalan kannattamana, että kohdissa 1. ja 2. tarkoitetuissa tonttien hinnoissa neliöhintaa korotetaan yhdellä eurolla/neliö. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus tulee asiasta äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestyksen suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta vastaavat jaa ja ne, jotka kannattava Aulis Hahtolan ehdotusta vastaavat ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 24 jaaääntä ja 11 ei-ääntä.

15 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto hyväksyi äänin kunnanhallituksen ehdotuksen. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

16 Kunnanvaltuusto YHT 187/2011/523 KV 29 TEOLLISUUSTONTTIEN MYYNTIHINNAT JA EHDOT PALON KUNNANOSAN KORTTELIEN 46 JA 69 OSALTA TEK 79 Kunta omistaa kortteleissa 46 ja 69 teollisuudelle varattua aluetta Kaavamerkintä korttelissa 46 on pienteollisuusrakennusten korttelialue ja korttelissa 69 kaavamerkintä on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla saa kerrosalasta käyttää enintään 40% rakennuspaikan pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälätiloja varten. Korttelissa 46 kunta omistaa teollisuus-rakennusten korttelialuetta n m 2 ja korttelissa 69 n m 2. Kunnan omistama tonttialue korttelissa 46: Kunnan omistama tonttialue korttelissa 69:

17 Kunnanvaltuusto Yritysasiamies markkinoi pääasiassa kaikki liike- ja teollisuustontit sekä käy niistä kauppaneuvottelut. Hänen asiantuntemuksensa pohjalta on mietitty oikeita hintoja näille ennestään hinnoittelemattomille tonttien osille. Korttelin 46 sijaintia voitaneen pitää osittain Siltalan kaltaisena, ainakin näkyminen kantatielle on hyvä. Siltalassa myyntihinta on 4 /m 2. Kortteli 69 sijaitsee Palontien varrella vaikka kulku onkin Mattilantieltä, joten se voitaneen hinnoitella Aamukujan tonttien kanssa samaksi. Aamukujalla tonttien hinnat ovat 8 /m 2. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne päättäisivät seuraavaa: 1. Korttelin 46 (osa) myyntihinta on 4 /m 2 2. Korttelin 69 (osa) myyntihinta on 8 /m 2 3. Teollisuustonttien myyntiehdot ovat liitteen nro 4 mukaiset. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

18 Kunnanvaltuusto (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KV Liite 2 Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Teollisuustonttien myyntiehdot ovat pöytäkirjan liitteenä 2. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

19 Kunnanvaltuusto YHT 169/2011/142 KV 30 KURIKAN KAUKOLÄMMÖN LAINAN TAKAUS KH 133 Kurikan Kaukolämpö Oy pyytää Ilmajoen kunnan omavelkaista takausta Kuntarahoitus Oyj:n myöntämälle euron lainalle. Lainan takaisinmaksuaika on 15 vuotta ja korkomarginaali 0,6 %. Lainan korko sidotaan 3 kk:n euriborviitekorkoon tai 5 vuoden viitekorkoon. Korkosidonnaisuus päätetään lainan nostoa edeltävinä päivinä. Kurikan Kaukolämpö Oy antaa takauksen vakuudeksi kiinnityksen Ilmajoen lämpölaitokseen (Palkkitie 5). Laina käytetään Kurikan Kaukolämpö Oy:n Ilmajoen lämpölaitoksen kotimaisen polttoaineen kattilan ja siihen kuuluvien laitteiden hankintaan sekä kattilahuoneen rakentamiseen. Tällä investoinnilla lisätään kotimaisen energian käyttöä ja vähennetään öljyn käyttöä Investointi pienentää kaukolämmön tuotantokustannuksia. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kunnan omavelkaisen takauksen Kurikan Kaukolämpö Oy:n eurona lainalle. Rahoituksen myöntäjänä on Kuntarahoitus Oyj. (Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh ) KV Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. (Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh ).

20 Kunnanvaltuusto YHT 117/2010/117 KV 31 KUNTALAISALOITE KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄSTÄ JA VALAISTUKSESTA MUNAKASSA KH 149 Leeni Peltonen, Satu Widbom ja Erkki Hiipakka : Me allekirjoittaneet Munakan asukkaat esitämme seuraavaa: Kevyenliikenteenväylän rakentaminen viisi kilometriä ala-asteelta Kännin suuntaan ja n. kaksi kilometriä Halkosaaren suuntaan. Samalla Munakantie valaistus Könniltä Halkosaaren suuntaan, Ylistaron rajalle asti. Kunta selvittäköön mahdolliset yhteistyökumppanit esim. EU-investointi; onko saatavissa investointihankerahoja? Selvitellään, voiko Vaskiluodon Voiman jo lupaamaa tuhkaa käyttää kevyenliikenteenväylän perustustöihin? Toivomme kylän asukkailta yhteishenkeä hankkeen eteenpäinviemiseksi mm. maanpohjaluovutuksissa. Esitämme, että kunta aloittaa asian selvittelyt ja suunnitelmat välittömästi. Vaasan radan sähköistyksen alettua, kevyenliikenteenväylän puomitus hoitunee samalla VR:n toimesta. Liitosneuvottelujen kariuduttua Seinäjoen kanssa, olimme Ilmajoelle tärkeä kylä, toivomme olevamme sitä edelleen. Kunnanhallitus päätti , että selvitetään investointihankerahamahdollisuudet, ja että neuvotellaan Vaskiluodon Voiman kanssa tuhkan käyttämisen mahdollisuuksista perustustöihin, ja että tekninen toimi arvioi kustannukset. Vuoden 2011 talousarvioissa on katujen suunnittelussa :n määräraha, johon sisältyy Munakan kevyenliikenteenväylän suunnittelu. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että edellä oleva kuntalaisaloite on asiaselostuksessa esitetyillä perusteilla tullut loppuun käsitellyksi. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

21 Kunnanvaltuusto KV Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

22 Kunnanvaltuusto YHT 357/2007/117 KV 32 VALTUUSTOALOITE ALAANENTIEN KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMISESTA NEIRON KOULUN YMPÄRISTÖSSÄ JA NOPEUSRAJOITUKSESTA POJANLUOMALLE KH 150 Kai Väli-Torala : Tein samansuuntaisen aloitteen, mutta koska valtuustosalissa annettu vastaus kyseiseen aloitteeseen oli täyttä puppua, tarkennan aloitettani. haluaisin kuitenkin selvityksen, mitä Ritolan Siltalan alueen kevyenliikenteen väylällä on tekemistä Pojanluomantien autoliikenteen nopeuksien kanssa??? TARKENNETTU VALTUUSTOALOITE Ilmajoen kunnan on välittömästi käynnistettävä toimet nopeusrajoituksien saamiseksi liitteenä olevassa kartassa rajaamilleni alueille. Nopeusrajoitus voisi olla esim. 50 km/h. Perustelut: ALUE 1 Pojanluomantie ja Luovantien nopeusrajoitus on 80 km/h. Varsinkin Pojanluoman taajaman kohdalla on paljon rekkaliikennettä ja alueella ei ole kevyenliikenteen väyliä. Myös syvähkön ojan takia pientareelle Mäkisentieltä etelään päin asennettu kaide kaventaa tieväylää ja osaltaan estää sen ettei autoja pääse edes ojaan karkuun. Neiron kouluun Pojanluoman suunnalta tulevat oppilaat käyttävät tätä tienpätkää kulkureittinään. Lisäksi myös Sudenkyläisetkin käyttävät paljolti tätä reittiä, koska tiepohja on parempi kuin Larvakadun-Saunamäentien kautta kulkevalla, varsinkin märkinä kausina kyseinen tie on ajokelvoton. Erityisen vaarallisena tieosuutena pidän Luovantien- Mäkisentien välistä Pojanluomantien kohtaa. Raskas liikenne on alueella vilkasta. Turverekkojen lisäksi alueella on louhostoimintaa, joka osaltaan lisää kuormaautoliikennettä. Kuten varmaan ymmärrätte, 80 km/h ohikiitävän rekan aiheuttamat ilmapyörteet ovat sitä luokkaa, että pientareella pyöräilevä lapsi on voimaton, jos pyörteisiin joutuu. Kuten edellä mainitsin, on osalla tieosuutta vielä kaide, joka kaventaa kevyenliikenteen liikkumatilaa. ALUEET 2 ja 3 Jalasjärven suunnasta tultaessa ennen asutuskeskittymää, (noin Pojanluomantie 229 paikkeilla, alue 3), on pitkä suora, jossa nopeudet pakkaavat nousemaan yli sallittujen. Nämä nopeudet pakkaavat jäädä päälle myös hiukan yllättävästi mutkien ja mäentöyssyn takaa tulevan asutuksen. Samoin myös Pojanluomantie 458 seutuvilla on aihetta harkita nopeusrajoituksen asettamista.

23 Kunnanvaltuusto Liitteenä: Karttaote alueista, joihin ehdotan nopeusrajoituksia ja aloitteeseeni annettu onneton vastaus Lisäys liitettäväksi jättämääni valtuustoaloitteeseen Neiron koulun alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Esitän, että Neiron risteyksestä Tuomikylän suuntaan lähdettäessä asetettaisiin nopeusrajoitus. Tieosuudella ei ole kevyenliikenteen väyliä eikä katuvaloja. Onnelantien rakennettua alueella liikennemäärät ovat nousseet, mm. ryhmäperhepäivähoitopaikankin takia. Liitteenä aloitteen mukana toimitettu kartta. Kyseiset tiet ovat tiehallinnon teitä eikä siten kunnan määräysvallassa. Tiemestari on ollut tiehallintoon yhteydessä Tuomikyläntien nopeusrajoituksesta, mutta tiehallinnon puolesta asia ei ole aiheuttanut toimenpiteitä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että edellä oleva valtuustoaloite on asiaselostuksessa esitetyillä perusteilla tullut loppuun käsitellyksi. (Lisätietoja: tiemestari Kirsi Latvala, puh ) KV Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. (Lisätietoja: tiemestari Kirsi Latvala, puh )

24 Kunnanvaltuusto YHT 327/2008/117 KV 33 VALTUUSTOALOITE ALAANENTIELLE RAKENNETTAVISTA HIDASTEISTA NEIRON KOULUN JA KIVINIEMENTIEN KOHTAAN KEVYENLIIKENTEEN YHTEYSKOHDALLE KH 151 Kai Väli-Torala : Ehdotan, että Alaanentielle Neiron koulun ja Kiviniementien kevyenliikenteen väylien ylityskohdille rakennetaan välittömästi hidastustöyssyt, myöhemmässä vaiheessa Alaanentien alitukset! Perustelut: Alaanentien löystynyt liikennekulttuuri Olen useissa valtuustoaloitteissani ottanut kantaa Ilmajoen Alaanentien raskaaseen liikenteeseen, eli kyseisen alueen kaatopaikka- ja turveliikenteen aiheuttamiin turvallisuusriskeihin. Rekkakuskien työmoraali on todella kyseenalaista kahden Neiron koulupiirin alueella sijaitsevan kevyenliikenteen ylityspaikan kohdalla. Toinen on Kiviniementien jatkeena ja toinen koulujen aukioloaikana kriittisessä paikassa, eli Neiron koulun oppilaiden syöttöliikennettä ohjaavana turvaväylänä. Nämä tien suunnassa olevat valkoiset poikkiviivat sekä liikennemerkit eivät vaikuta mitenkään jäte- ja turverekkojen vauhtiin. Kyläläisten, ja myös omakohtaisena kokemuksena, ovat Tuomikyläntielle Rengonkylän suunnasta käännyttäessä risteysalueella liikenteenjakajan vasemmalta puolelta ohittavat Kimi Räikköset. Valtuustoaloitettani väheksyneiden kunnanherrojen, etenkin Ilmajoen teknisen osaston johtaja, Tapio Mäki-Rautilan on otettava härkää sarvista kiinni ja tehtävä jotain, edes aloite turvallisuuden parantamiseksi tielaitokselle. Minulle on kyläläisten toimesta saatettu huoli asiasta. Aikoinaan vaadin Lakeuden Etapin ottavan vastuuta myös liikenteestä, rakentamalla koulun kupeeseen alikulkutunnelin kevyelle liikenteelle. Nyt me Neiron koulupiirin asukkaat aloittanemme kampanjoinnin edes hidastustöyssyjen saamiseksi koulun kohtaan. Radikaalimmat ovat valmiita työntämään muutamat nukeilla varustetut lastenvaunut suojatielle ja rekkain alle. Tästä asiasta minäkin olisin mielellään käräjöimässä. Kunta on tällä hetkellä kehittämässä vieläkin vilkkaampaa jäteliikennettä salliessaan jätekeskuksen laajentamisen. Kunnan jäsenten liikenneturvallisuudesta Ilmajoen herrat eivät näköjään piittaa kun piut ja paut. Neiron koulun johtokunnan puheenjohtajana sekä Ilmajoen kunnanvaltuuston ja ympäristölautakunnan jäsenenä

25 Kunnanvaltuusto Todettakoon, että em. tiet ovat tiehallinnon teitä. Tällä hetkellä kunnalla ei ole resursseja rakentaa edellä tarkoitettuja tienalituksia. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että edellä oleva valtuustoaloite on asiaselostuksessa esitetyillä perusteilla tullut loppuun käsitellyksi. (Lisätietoja: tiemestari Kirsi Latvala, puh ) KV Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. (Lisätietoja: tiemestari Kirsi Latvala, puh )

26 Kunnanvaltuusto YHT 491/2008/117 KV 34 VALTUUSTOALOITE VEDENKÄYTÖSTÄ JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ KUNTALAISTEN TASAPUOLISESTA KOHTELUSTA KH 152 Matti Järviharju : VALTUUSTOALOITE Ilmajoen kunnanvaltuuston on ryhdyttävä toimenpiteisiin, että Ilmajoella kohdellaan kuntalaisia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. On ilmennyt, että ilmajokiset vedenkäyttäjät maksavat tukea varakkaalle valtionyhtiö Altialle. Vesikuutio maksaa tavalliselle kuluttajalle 0,87 /m³ ja samaan aikaan Altia maksaa 0,51 /m³. Mihin lakiin perustuu tuki valtionyhtiölle? Maksetaanko tässä saatuja vaalitukia takaisin? Mihin lakiin perustuu se, että tukea maksavat enemmän suurperheet kuin yksin eläjät? Onko kyseessä kunnan tuki, jonka maksumiehiksi joutuvat vähempiosaiset? Milloin tämä vääryys oikaistaan? AVOIMMUUTTA, OIKEUDENMUKAISUUTTA, REHELLISYYTTÄ HAL- LINTOON voimaan tulleen Altia Oyj:n ja Ilmajoen kunnan välisen vedenhankinnan yhteistyösopimuksen mukaan tehdas maksaa kulloinkin voimassa olevan taksan normaali käyttömaksun mukaan, joka oli ,87 /m³, m³:n vesimäärään saakka. Kyseinen sopimus oli tullut voimaan jo ennen em. aloitteen tekoa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että edellä oleva valtuustoaloite on asiaselostuksessa esitetyillä perusteilla tullut loppuun käsitellyksi. (Lisätietoja: vesihuoltorakennusmestari Pekka Hirvonen, puh )

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt.

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt. Kokouspöytäkirja Nro 1/2006 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA: 29.03.2006 klo 13.00-14.05 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012 -3, TEK 30.8.2012 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.8.2012 Esityslista 6/2012 -1, TEK 30.8.2012 18:30 Kokousaika 30.8.2012 kello 18.30 - Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 Valtuusto 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73 Valtuusto Aika 17.02.2014 klo 18:00-21:25 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226. Tekninen lautakunta. Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226. Tekninen lautakunta. Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226 Tekninen lautakunta Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Tiedoksi saatettavat asiat 228 102 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot