Kaupungintalo, hallituksen huone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo, hallituksen huone"

Transkriptio

1 -2, KH :00 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä torstaina hallintojohtajan työhuoneessa EIJA-RIITTA NIINIKOSKI Eija-Riitta Niinikoski Puheenjohtaja Päivi Karikumpu pöytäkirjanpitäjä

2 -1, KH :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Eeva-Leena Ainasoja Heikki Junttila Satu Kontiola Mikko Päivärinta Ari Kukkurainen Anne Tölli Raili Mäkinen Esko Kangas Jarmo Pihlajaniemi Tapio Uusitalo Kari Valtanen Päivi Karikumpu puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja hallintojohtaja Läsnä poissa J. Vuolteenahon varajäs. poissa Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Asialistan mukaiset :t sekä lisäasia 59. Pöytäkirjan tarkistus Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raili Mäkinen ja Eeva- Leena Ainasoja. Puheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski Pöytäkirjanpitäjä Päivi Karikumpu Satu Kontiola ( 52) Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Raili Mäkinen Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Eeva-Leena Ainasoja Todistaa: Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

3 51, KH :00 Johtava sosiaalityöntekijä/aikuissosiaalityö Leena Iisakkila ja sosiaaliohjaaja Marja-Leena Viitanen - katsaus aikuissosiaalityöhön ja pitkäaikaistyöttömyyteen Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella ja erityisesti Nivalassa Nivalan kaupunki on hakenut Pohjois-Pohjanmaan TE- keskukselta työllisyyspoliittista avustusta ajalle aktivoidakseen pitkäaikaistyöttömiä työelämään. Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus on hyväksynyt hakemuksen siten, että Nivalan kaupungille myönnetään työllisyyspoliittista avustusta Pitkäaikaistyöttömien aktivoiminen työelämään hankkeeseen ajalle enintään euroa. Mm. tämän aihealueen johdosta johtava sosiaalityöntekijä /aikuissosiaalityö Leena Iissakkila sekä sosiaaliohjaaja Marja-Leena Viitanen selvittävät kaupunginhallitukselle aikuissosiaalityöhön ja pitkäaikaistyöttömyyteen liittyviä ajankohtaisia asioita. Henkilöstöpäällikkö Matti Uusimäki on läsnä kokouksessa. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää merkitä tilannekatsauksen tietoon saaduksi. Todettiin, että asia käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa.

4 52, KH :00 HALL: 33/2010 Yhtiökokous - Nivalan Kaukolämpö Oy Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Yhtiökokouskutsu liitteineen. Nivalan Kaukolämpö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään kello 9.00 alkaen Nivalan Kaukolämmön toimitiloissa, Veikonväylä 1. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnan etua valvoessaan kunnanhallitus muun muassa seuraa niiden yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena, ja antaa ohjeita yhteisöissä edustaville henkilöille. Yhtiökokousedustajiksi on valittu Jarmo Pihlajaniemi, Tapio Uusitalo ja Ari Kukkurainen. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajia. Kaupunginhallitus päätti käsitellä asian seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa Jarmo Pihlajaniemi poistui kokouksesta kello Kaupunginhallitus Hallintojohtajan esitys Oheismateriaali: Yhtiökokouskutsu liitteineen. Toimitusjohtaja Martti Poikkimäki on kokouksessa paikanpäällä. Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajia. Tämä asia käsiteltiin :n 53 käsittelyn jälkeen. Toimitusjohtaja Martti Poikkimäki oli kokouksessa läsnä asiantuntijana. Hän poistui kokokokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa. Myös yhtiön hallituksen jäsenet Kalervo Mantila, Kari Valtanen, Heikki Junttila,

5 52, KH :00 HALL: 33/2010 Esko Kangas ja ja Eija-Riitta Niinikoski poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Nivalan kaupungin hallintosäännön mukaisesti 1. ja 2. varapuheenjohtajan ollessa estyneitä kokoukselle valitaan tilapäinen puheenjohtaja. Satu Kontiola yksimielisesti valittiin asiakohdan puheenjohtajaksi. Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajia siten, että nykyiset yhtiön hallituksen jäsenet jatkavat yhtiön hallituksessa. OTE: Yhtiökokousedustajat

6 53, KH :00 HALL: 34/2010 Aloite/ehdotus - Ref1-jätteen (mm. kierrätyspuu, muovi ja pahvi) polttaminen kaukolämmön uudessa kattilalaitoksessa Oheismateriaali: Aloite/ehdotus, Kalervo Mantila Kalervo Mantila on jättänyt päivätyn aloitteen koskien ref. 1 jätteen (mm. kierrätyspuu, muovi ja pahvi) polttamista Nivalan Kaukolämpö Oy:n rakenteilla olevassa uudessa kattilalaitoksessa. Aloitteessaan hän toteaa ehdottavan, että Nivalan kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin, jolla turvataan sen oman polttolaitoksen suunnittelu, toiminta ja taataan kannattavuusselvityksessä todetut perusteet. Edelleen hän aloitteessaan toteaa, että on sekä kestävän kehityksen sekä alueen asukkaiden ja yritysten etu, että polttokelpoinen jäte hyödynnetään omalla lähialueella. Näin turvataan työ, toimeentulo ja yritysten toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää pyytää Vestia Oy:ltä selvitystä kesäkuun loppuun mennessä siitä, kuinka se on toiminnassaan huomioinut sen tosiasian, että alueella on olemassa paikallisia kaukolämpölaitoksia, jotka voivat käyttää kierrätyspolttoainetta. Kalervo Mantila ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Yksimielisesti hyväksyttiin. OTE: Vestia Oy/toimitusjohtaja Antero Isokoski

7 54, KH :00 SIV: 9/2010 Erityisavustus opetusryhmien pienentämiseen Sivistyslautakunta Toimialajohtajan esitys Valmistelija sivistysjohtaja Opetusministeriö on myöntänyt Nivalan kaupungille valtionavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen euroa. Avustusta haettiin euroa. Avustuksen perusteena ovat hakemuksessa mainitut kustannukset. Asetetut ehdot ja rajaukset on esitetty päätöksessä. Määrärahan käytöstä on raportoitava kirjallisesti opetusministeriötä mennessä. Esitys annetaan kokouksessa. Lautakunta päättää, että saatu valtionavustus käytetään - Välikylän koulun tulevan 1-2 luokan jakamiseen kahdeksi opetusryhmäksi lukien v Tämä on huomioitu jo talousarvossa. Ei aiheuta käyttötalouteen muutosta. - Järvikylän koulun tulevan 1-2 luokan jakamiseen kahdeksi opetusryhmäksi lukien v Tämä on huomioitu jo talousarvossa. Ei aiheuta käyttötalouteen muutosta. - Kyösti Kallion koulun tuleva 3.luokka säilytetään kolmena opetusryhmänä (talousarviossa oli varauduttu yhdistämään ryhmät kahdeksi opetusryhmäksi) v Käyttötalouteen muutosesitys palkkoihin. - Käytettävissä olevan tuntikehystä nostetaan. Tunnit on käytettävä OPM:n ohjeen mukaan opetuksen jakotunteihin (esim. opettajien erityistehtäviin rahaa ei saa käyttää). Käyttötalouteen muutosesitys perusopetuksen palkkoihin. Mikäli vuonna 2011 ei saada valtionavustusta ryhmien pienentämiseen, tulee kaupungin osoittaa rahoitus ko. järjestelyihin omalla kustannuksella tai ko. lisäykset Välikylän ja Järvikylän koulujen opetusryhmien lisäämistä lukuun ottamatta tulevat talousarvion 2011 laadinnassa uudelleen tarkasteltavaksi. Muutokset eivät saa aiheuttaa muita kulujen lisäyksiä esim. lisäkuljetuksia. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle talousarviomuutosta käyttötalouteen yhteensä , joka katetaan valtionavustuksella Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan esitys

8 54, KH :00 SIV: 9/2010 Kaupunginhallitus päättää, että saatu valtionavustus käytetään Välikylän koulun tulevan 1-2 luokan jakamiseen kahdeksi opetusryhmäksi lukien v Tämä on huomioitu jo talousarvossa. Ei aiheuta käyttötalouteen muutosta. - Järvikylän koulun tulevan 1-2 luokan jakamiseen kahdeksi opetusryhmäksi lukien v Tämä on huomioitu jo talousarvossa. Ei aiheuta käyttötalouteen muutosta. - Kyösti Kallion koulun tuleva 3.luokka säilytetään kolmena opetusryhmänä (talousarviossa oli varauduttu yhdistämään ryhmät kahdeksi opetusryhmäksi) v Käyttötalouteen muutosesitys palkkoihin. - Käytettävissä olevan tuntikehystä nostetaan. Tunnit on käytettävä OPM:n ohjeen mukaan opetuksen jakotunteihin (esim. opettajien erityistehtäviin rahaa ei saa käyttää). Käyttötalouteen muutosesitys perusopetuksen palkkoihin. Mikäli vuonna 2011 ei saada valtionavustusta ryhmien pienentämiseen, tulee kaupungin osoittaa rahoitus ko. järjestelyihin omalla kustannuksella tai ko. lisäykset Välikylän ja Järvikylän koulujen opetusryhmien lisäämistä lukuun ottamatta tulevat talousarvion 2011 laadinnassa uudelleen tarkasteltavaksi. Muutokset eivät saa aiheuttaa muita kulujen lisäyksiä esim. lisäkuljetuksia. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle talousarviomuutosta käyttötalouteen yhteensä , joka katetaan valtionavustuksella Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginhallitus totesi tarkennuksena, että valtionavustus ( ) tulee käytetyksi kokonaan kaupunginjohtajan esityksessä mainittuun tarkoitukseen.

9 55, KH :00 Lupa täytettäviksi tulevista opettajanviroista, sijaisuuksista ja tuntiopettajuuksista lukuvuodelle Liite: Ennakkotieto täytettäväksi tulevista opettajanviroista, sijaisuuksista ja tuntiopettajuuksista lukuvuodelle ja niiden täyttämislupapyyntö. Nivalan kaupunginvaltuusto on talousarvion 2010 ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä päättänyt virkojen ja toimien perustamisesta ja täyttämisestä seuraavaa: Ennen virkojen tai toimien perustamista tai täyttämistä tulee saada kaupunginhallituksen lupa ko. asialle. Sijaisia käytetään vuosilomien sekä virka- ja toimivapaiden aikana vain niissä tehtävissä, joissa toiminnan luonne ja kiireellisyys sitä ehdottomasti vaatii. Sijaisuudet toteutetaan kustannussyistä ensisijaisesti sisäisesti. Tilapäisen henkilön ottaminen on viimeisin vaihtoehto. Ylitöitä voi tehdä vain, jos se toiminnan luonteen vuoksi on kiireellistä ja välttämätöntä. Liitteenä on ennakkotieto täytettäväksi tulevista opettajanviroista, sijaisuuksista ja tuntiopettajuuksista lukuvuodelle ja niiden täyttämislupapyyntö. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sivistysjohtajan esityksen täytettäviksi tulevista opettajanviroista, sijaisuuksista ja tuntiopettajuuksista lukuvuodelle Yksimielisesti hyväksyttiin. OTE: Sivistyslautakunta

10 55, KH :00 / Pykälän liite: Täyttämislupa

11 56, KH :00 HALL: 27/2010 Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman lausuntopyyntö Oheismateriaali: Luonnokset maakuntasuunnitelmaksi ja maakuntaohjelmaksi sekä ympäristöselostukseksi. Liite: Lausunto. Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman luonnos sekä maakuntaohjelmaan liittyvä ympäristöselostuksen luonnos ovat valmistuneet. Asiakirjojen hyväksymisestä päättää maakuntavaltuusto kevätkokouksessa Aluekehittämislakiin perustuva ohjelma valmistellaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton ja alueen kuntien, elinkeinoelämän, valtion aluehallinnon, tutkimus- ja oppilaitosten sekä järjestöjen kanssa. Maakuntaohjelman pohjalta vuosittain laadittavalla toteuttamissuunnitelmalla ohjataan valtion talousarvion aluekehittämis-varat pohjoispohjalaisten kannalta tärkeimpiin tarkoituksiin. Pohjois-Pohjanmaa on nuorten maakunta. Maakuntaohjelman keskeisimpänä tavoitteena on edistää nuorten olosuhteita maakunnassa, erityisesti edesauttaa nuorten työllistymistä. Toimenpiteitä käsitellään elinkeinojen ja osaamisen kehittämisen, hyvinvoinnin, vetovoiman ja saavutettavuuden näkökulmista. Esimerkiksi liikenneinfrastruktuurin osalta ohjelmassa tuodaan esille keskeisiä hankkeita, kuten Pohjanmaan radan kehittäminen. Pohjois-Pohjanmaan liitto on lähettänyt luonnokset maakuntasuunnitelmaksi ja maakuntaohjelmaksi sekä ympäristöselostukseksi lausuntoa varten. Seutuhallitus on kokouksessaan hyväksynyt Nivala- Haapajärven seutukunnan lausunnon asiasta. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä lausunnokseen liitteenä olevan Nivala-Haapajärven seutukuntahallituksen hyväksymän lausunnon asiasta. Yksimielisesti hyväksyttiin. OTE: Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto

12 56, KH :00 / Pykälän liite: lausuntomks LAUSUNTO Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu OULU Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma ovat huolella ja ammattitaitoisesti sekä laajan sidosryhmäpanoksen myötä valmisteltu ohjelmakokonaisuus, jonka peruslinjaukset ja maakunnan toimintaympäristön skenaarioanalyysi on onnistuneesti suoritettu. Nivala-Haapajärven seutukunta haluaa kiinnittää suunnitelmiin liittyen huomiota seuraaviin asioihin: Eurooppalaisen Maanalaisfysiikan tutkimuskeskuksen sijoittumispaikasta tehdään todennäköisesti päätös vielä vuoden 2010 aikana. Sijoituspaikan valintaan liittyvästä selvityksestä saatujen ennakkotulosten perusteella tutkimuskeskus tultaneen sijoittamaan Pyhäjärvelle, mikä edellyttää kansallisia päätöksiä valmistautumiseksi tutkimuskeskuksen infrastruktuurin rakentamiseen ja liittymisiä kansainvälisiin hiukkasfysiikan tiedeyhteisöihin. Eräänä osana maakunnan innovaatiojärjestelmää tulisi ohjelmassa huomioida Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus, jonka Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutti Nivalassa muodostaa yhdessä Keski-Pohjanmaan ja Oulun ammattikorkeakoulujen alueella toimivien oppilaitosten sekä Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän kanssa. Sen kehittämisympäristöissä yhdessä yritysten kanssa tehtävä tutkimustoiminta muodostaa alueellisen tiedon lisäämisen ja innovaatiotoiminnan ytimen, mikä on keskeinen alueellisen kasvun moottori maakunnan eteläosassa. Kansainvälisiä kehittämisympäristöjä Oulun Eteläisen alueella ovat mm. ELME- Studio Nivalassa, BioStudio Haapajärvellä ja Maanalaisfysiikan tutkimuskeskus sekä KiviStudio Pyhäjärvellä. Ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen mitoituksessa huomioidaan Oulun eteläisen seutukuntien ikäluokkien koko ja elinkeinoelämän koulutustarpeet nykyistä paremmin. Maakunnan liikenneyhteyksien kehittämisessä korostuu niin lento-, maa-, rautatie- kuin meriliikenne. Odotettavissa oleva kaivosteollisuuden (Reisjärvi, Haapajärvi, Nivala ja Pyhäjärvi) ja bioenergian tuotannon kasvu tulevat vaatimaan rautatie- ja meriliikenteen, erityisesti satamien ja alemman asteen tieverkoston osalta paljon. Postiosoite/ Postaddress Puhelin/ Phone Telefa Sähköposti/ Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry Pajatie 5 Y-tunnus FIN NIVALA

13 56, KH :00 / Pykälän liite: lausuntomks Seinäjoen ja Oulun välisen Pohjanmaan radan peruskorjaus ja Iisalmi-Ylivieska radan sähköistys turvaavat sekä elinkeinoelämän että henkilöliikenteen kasvavia tarpeita. Vanhojen rataosuuksien kunnostusohjelmassa mainittu Haapajärvi - Suolahti - Äänekoski -rata on tarpeellinen niin puutavara- kuin bioenergiakuljetuksiin liittyen. Maakunnan KOKO -ohjelmat muodostavat keskeisen aluepolitiikan seutukuntatason ohjelmakokonaisuuden, johon kunnat ja muut alueen aluekehitystoimijat ovat laajasti sitoutuneet. Tämän ohjelmakokonaisuuden avulla maakuntaohjelmaa toteutetaan maakunnan kunnissa tuloksekkaasti vähintään seutukunnittain järjestäytyneinä. Maakunnaan eri puolille tuetaan laajasti uusien innovaatioiden syntymistä ja elinkeinollista menestystä myös alueelle uusilla toimialoilla (esimerkiksi biotekniikka ja lääketeollisuus). Maakunnan suunnittelujärjestelmää kehitetään edelleen mahdollistavana, ei innovaatiotoimintaa rajoittavana prosessina. Ohjelmallisen aluekehittämisen perustana on tiivis yhteistyö kuntien, kuntien muodostamien yhteistyöorganisaatioiden, elinkeino-, liikenneympäristökeskuksen (ELY) ja muiden sidosryhmien kanssa. Korostetaan kuntia (järjestys) ja myös kuntien muodostamia yhteistyöorganisaatioita (esim. seutukunnat ja ylikunnalliset kehitysyhtiöt). Osaaminen ja innovaatiojärjestelmän kehittämisessä II-asteen merkitys tulee ottaa huomioon ja mainita riittävällä painoarvolla. Maakunnan osalta erityistä huomiota kiinnitetään kuntien valtionosuusjärjestelmän vinoutumisen korjaamiseen jäsenkuntiensa osalta, joissa on suuri nuorten ikäluokka (huoltosuhde korkea), sairastavuusindeksi korkea ja kunnat kuuluvat kasvaviin tai väestönsä säilyttäviin kuntiin (esim. Nivala-Haapajärven seutukunnan monet kunnat). Kansallisessa edunvalvonnassa on tärkeää panostaa maakunnan perusrakenteen kehittämiseen ja suurten liikennehankkeiden kuten Seinäjoki- Oulu radan ja vt 4 Oulu-Kemi sekä Jyväskylä-Oulu suunnitelmien toteutukseen. keskeisenä nähdään myös Kokkolan sataman kehittämistä sekä Kokkola- Kajaani kehittämis-vyöhyke konseptin kokoamista. Ylimaakunnallisena kansallisena edunvalvonta-asiana esillä pidetään kantatie 58:n kunnostusta ja uudelleen linjausta välillä Kinnula-Reisjärvi, missä tie ei ole n. 20 km:n pituudelta kantatie -luokituksen edellyttämässä kunnossa. Kokonaisuutena tämä ns. Suomenselkätie muodostaa kunnostettuna nopeimman ja lyhimmän tieyhteyden esimerkiksi Turusta ja Tampereelta Haapajärven ja Kärsämäen kautta Ouluun ja Kajaaniin. Maakunnan kilpailukyvyn kannalta tärkeitä hankkeita ovat myös Iisalmi- Ylivieska radan sähköistys ja Haapajärvi -Suolahti Äänekoski -radan kunnostaminen. Postiosoite/ Postaddress Puhelin/ Phone Telefa Sähköposti/ Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry Pajatie 5 Y-tunnus FIN NIVALA

14 56, KH :00 / Pykälän liite: lausuntomks Kansallisena ja kansainvälisenä asiana ohjelmissa tulee pitää riittävästi esillä Pyhäjärven maanalaisfysiikan tutkimuskeskuksen toteuttamista ja kansallisen ydinvoimarakentamisen suunnittelua siten, ettei tutkimuskeskuksen toteutuminen vaarannu. Kärsämäellä Nivala-Haapajärven seutukuntahallitus Postiosoite/ Postaddress Puhelin/ Phone Telefa Sähköposti/ Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry Pajatie 5 Y-tunnus FIN NIVALA

15 57, KH :00 Sisäisen valvonnan raportointi Oheismateriaali: Sisäisen valvonnan raportti Nivalan kaupungin voimassa olevissa sisäisen valvonnan ohjeissa todetaan, että kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus vahvistaa sisäisen valvonnan ohjeet ja käsittelee vuosittain kaupunginjohtajan laatiman kuvauksen sisäisen valvonnan järjestämisestä toimialueilla. Ohjeistuksen mukaisesti kaupunginjohtajan vastuulla on luoda edellytykset toimivalle sisäiselle valvonnalle niin, että hänellä on tuntuma hallittaviin riskeihin ja asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Kaupunginjohtaja laatii kaupunginhallitukselle vuosittain kuvauksen sisäisen valvonnan järjestämisestä toimialueilla. Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että sisäisen valvonnan järjestelmä koko kaupungin organisaatiolle on olemassa. Toimialajohtaja vastaa, järjestää ja hoitaa ja valvoo johtamansa toimialan sisäisen valvonnan, ja hänellä on tuntuma hallittaviin riskeihin ja asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Toimialajohtajan on toimitettava kuvaus sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä raportti sisäisen valvonnan toteutumisesta edelliseltä vuodelta kaupunginjohtajalle. Tehtäväalueen / vastuuyksikön johdon vastuulla on sisäisen valvonnan järjestäminen ja hoitaminen yksikössään. Tehtäväalueen/vastuuyksikön johto on tietoinen yksikkönsä riskeistä ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Hän toimittaa johtamansa yksikön osalta vuosittaisen raportin sisäisen valvonnan toteutumisesta esimiehelleen/toimialajohtajalle vuoden loppuun mennessä. Tilintarkastajan vastuulla on kaupungin hallinnon ja talouden tarkastusta tehdessään arvioida ja raportoida, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää merkitä tietoon saaduksi kaupunginjohtajan raportoinnin koskien Nivalan kaupungin sisäistä valvontaa. Yksimielisesti hyväksyttiin.

16 58, KH :00 Tiedoksiantoasiat Kiinteistönluovutusilmoituksia 9 kpl. Nivalan kaupunki Maaseutulautakunnan pöytäkirja Viranhaltijapäätökset -Kaupunginjohtaja nro 19: Palkaton virkavapaa - laskentapäällikkö -Hallintojohtaja nro 11: Suunnitteluryhmän perustaminen lomituspalvelujen toimeksiantosopimuksen täytäntöön viemiseksi -Laskentapäällikkö nro 17: Tilapäislaina Nivalan kaupungille. Saapuneet kirjeet ja tiedotteet Pohjois-Pohjanmaan liitto -Maakuntavaltuuston kokouksessaan hyväksymän Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavan kaavaselostus. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouspöytäkirja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallituksen esityslista Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja nähtävillä internetissä. Suomen Kuntaliitto -Kutsu Pohjois-Pohjanmaan kuntapäivään Talous- ja velkaneuvoja -Selvitys talous- ja velkaneuvonnan toiminnasta vuodelta 2009 ja budjetti vuodelle Kuntarahoituksen yhtiökokouskutsu Kutsu As Oy Pokelan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura -Yhdistyksen vuosikokouksen esityslista. Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje 1/2010. Kutsu Kala- ja Pyhäjokilaakson epilepsiayhdistyksen 30- vuotisjuhlaan Kaupunginjohtajan esitys

17 58, KH :00 Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty. Yksimielisesti hyväksyttiin.

18 59, KH :00 HALL: 40/2010 Yhtiökokous - As Oy Pokela Oheismateriaali: Yhtiökokouskutsu liitteineen Asunto Oy Pokelan varsinainen yhtiökokous pidetään kello 16 alkaen. Kokouskutsu, jossa käsiteltävät asiat, on oheismateriaalina. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnan etua valvoessaan kunnanhallitus muun muassa seuraa niiden yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena, ja antaa ohjeita yhteisöissä edustaville henkilöille. Yhtiökokousedustajaksi on valittu Jari Jyrkkä ja varalle Juha Peltomaa. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajia. Yhtiökokousedustajiksi nimettiin ko. yhtiökokoukseen Ari Nurkkala ja hänen varalle Päivi Karikumpu. Kaupunginhallitus ohjeisti, että yhtiön hallitukseen valitaan Juha Peltomaa. OTE: Ari Nurkkala, Päivi Karikumpu

19 9998, KH :00 OIKAISUVAATIMUSOHJEETJA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät 51, 53, 54, 58 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 52, 55, 56, 57, 59 HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: timusviran- omainen ja Pykälät yhteystiedot 52, 55, 56, 57, 59 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Nivalan kaupunginhallitus PL 10 (Kalliontie 15) NIVALA Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen puh: (08) faksi: (08) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: -päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä -asiakirjat, joihin vedotaan

20 9998, KH :00 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Valitusviranomainen ja yhteystiedot Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Oulun hallinto-oikeus PL 189 (Isokatu 4) OULU puh: faksi: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valituskirja Hallintovalitus, pykälät Markkinaoikeus PL 118, HELSINKI (Erottajankatu 1-3) puh: (09) faksi: (09) Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. päivää Valitusaika 14 päivää Muu valitusviranomainen ja yhteystiedot Valitusasiakirjojen toimittaminen Asian saattaminen markkinaoikeuden tukittavaksi Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Hakemukseen on liitettävä: -päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä - asiakirjat, joihin vedotaan -valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä EU- kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, liikenne- ja postipalvelut) koskevissa hankinnoissa markkinaoikeuden toimivalta alkaa vasta EU- kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Lisätietoja Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013 -3, KH 20.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.5.2013 Esityslista 10/2013 -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014 -3, KH 19.2.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 19.2.2014 Esityslista 4/2014 -2, KH 19.2.2014 14:00 Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot