Jatkuvaa tehostamista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jatkuvaa tehostamista"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2010

2 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...4 Yhteiskuntavastuu...5 Voimantuotanto...6 Sähköistys ja sähkönkäyttö...8 Ylläpito ja huolto...10 Kojeistot...12 Magnetointi...13 Ruotsi...14 Norja...16 Venäjä...18 Toimintakertomus...20 Tulos ja tase

3 ammattitaitoinen ja asiantunteva VEO-konsernin missio on luoda kasvua ja hyvinvointia energia-alan osaamisellaan ja vastuullisella toiminnallaan. Liiketoimintaideamme on toimittaa automaatio-, käyttö- ja sähkönjakeluratkaisuja energia- ja prosessiteollisuudelle. Markkinoimme tuotteitamme ja palveluitamme eurooppalaisille asiakkaillemme heidän paikallisiin ja globaaleihin tarpeisiinsa. Päämarkkinamme ovat Pohjoismaat sekä Venäjän lähialue. Visiomme on tulla tunnetuksi ammattitaitoisimpana ja vastuuntuntoisimpana toimijana liiketoiminta-alueellamme. orgaanista kasvua Konserni jatkaa orgaanisen kannattavan kasvun strategiaansa. Pyrimme parantamaan tehokkuuttamme nykyisillä liiketoiminta-alueillamme, joita ovat vesi- ja lämpövoimalaitokset, käytöt, sähköistykset ja sähköasemat sekä diesel- ja kaasumoottorilaitokset. Lisäksi konserni panostaa räätälöityjen kojeistotuotteiden valmistukseen sekä huoltoon ja kunnossapitoon. Yhtiön strategiset valinnat näillä liiketoiminta-alueilla ovat asiakkuuden hallinta, tietotaidon kehitys, uusimman teknologian hyväksikäyttö, tuotteistaminen, projektijohtamisen ensiluokkainen hallinta sekä kilpailuedun säilyttäminen tuoteriippumattomuudella omien ydintuotteiden ulkopuolella. Jatkuvaa tehostamista Pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme ovat liikevaihdon 20 prosentin vuosittainen kasvu ja kannattavuuden jatkuva parantaminen. Näihin tavoitteisiin pyrimme tehostamalla konsernin pääprosesseja eli myyntiä, toimituksia ja tuotekehitystä, vahvistamalla myyntiä ulkomaisten myyntikonttoreiden avulla sekä lisäämällä kansainvälisesti toimivia OEM-asiakkuuksia. Tärkeimpiä osaamisalueitamme ovat asiakassuhteet, projektijohtaminen ja suunnittelumenetelmien hallinta, tuotekehitys, tuotteistus ja sovellukset, pien- ja keskijännitekojeistot, valvomo- ja PLC- ohjelmointiosaaminen sekä suojaukset, säätötekniikka ja komponentit. Konserni pyrki ammattimaisella ja vastuuntuntoisella toiminnallaan takaamaan asiakastyytyväisyyden ja olemaan nykyiselle ja potentiaaliselle henkilökunnalleen haluttu työpaikka. 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Kohti kansainvälistä kasvua Vaasa Engineering perustettiin vuonna 1989 ja on runsaan kahdenkymmenen vuoden aikana kasvanut 25 henkilön yhtiöstä lähes 400 työntekijää työllistäväksi konserniksi. Pääosa henkilöstöstämme ja tuotannostamme ovat Vaasassa. Meillä on lisäksi toimistot Seinäjoella, Paimiossa ja Lahdessa sekä tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa sekä Venäjällä, joissa työskentelee yhteensä 57 veolaista. Maailmanlaajuisen taantuman vaikutukset, teollisuuden alhainen investointitaso ja valtion uusiutuvan energian tukipäätösten viivästyminen ovat siirtäneet asiakaskuntamme investointeja. Vuonna 2009 myyntimme jäi hieman jälkeen suunnitellusta ja haasteet jatkuivat myös viime vuoden alkupuolella. Konsernin myynti vuonna 2010 sujui suunnitellusti loppuvuoden parantuneen myynnin ansiosta. Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 70,1 miljoonaa euroa. Kotimaisten investointien puuttuessa meitä ovat kannatelleet projektit muualle Eurooppaan ja eri puolille maailmaa. Näissä ponnisteluissa ulkomaiset tytäryhtiömme ovat olleet tärkeässä roolissa. Viemme Ruotsiin, Norjaan, Venäjälle ja projekteihimme eri puolille maailmaa korkeatasoista suomalaista insinööriosaamistamme ja tuotteitamme. Projektiemme mukana toimitamme myös kotimaisten yhteistyökumppaneidemme, alihankkijoiden ja laitevalmistajien työtä, ja myös kohdemaiden tuotteita ja osaamista. Venäjän ja Norjan markkinoilla haemme kasvua muun muassa marine- eli laivanrakennussektorin sähköistyksistä. VEO on toimittanut automaatio-, käyttö- ja jakelusovelluksia eri marineasiakkaille jo yli kymmenen vuoden ajan. Kuluvan vuoden alussa saatiin valmiiksi merkittävä toimitus Azerbaidzanissa, kun Qurban Abasov nosturilaivan pää-, keulapotkuri- ja vinssikäytöt otettiin käyttöön aluksen merikoeajoissa. VEO:n strategiaan kuuluu perusliiketoimintaa tukevien omien tuotteiden kehittäminen, valmistus ja myynti. Tätä tarkoitusta tukemaan perustettiin Vaasa Engineering Magnetointi Oy, joka keskittyy magnetointi-, suojaus- ja tahdistusjärjestelmien kehittämiseen, tuotantoon ja projektointiin. Näitä laitteita käytetään voimalaitosten generaattoreiden jännitteen säätöön ja teollisuuden moottoreiden magnetointiin, suojaukseen ja tahdistukseen. VEO on kehittänyt ja valmistanut edellä mainittuja tuotteita koko historiansa ajan. Uuden yhtiön keskittyessä näihin tuotteisiin ja niiden kehittämiseen parannamme konsernin kilpailukykyä ja luomme uusia kasvumahdollisuuksia. VEO toimii mielenkiintoisilla, kasvavilla energia-alan markkinoilla. Energian tarpeen lisääntyminen ja hinnan nousu takaavat investointeja vuosiksi ja vuosikymmeniksi eteenpäin. Uskomme patoutuneiden investointihankkeiden purkautuvan ja tilanteen normalisoituvan loppuvuotta kohti mentäessä. Osaamisemme on huippuluokkaa, asemamme markkinoilla on vahva ja meillä on hyvä maine. Uskomme strategiaamme, jonka mukaan liikevaihtomme kasvu jatkuu vahvana laman aiheuttamasta notkahduksesta huolimatta. Alalle tarvitaan myös uutta osaamista. Vaasan seudun ammattikorkeakoulut ja yliopisto ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita ja tulevaisuuden työvoiman kasvattajia. Tätä tukeaksemme lahjoitimme vuonna 2010 paikallisille oppilaitoksille yhteensä euroa. Kiitän VEO-konsernin henkilöstöä, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme vuodesta Mauri Holma Toimitusjohtaja 4

5 YHTEISKUNTAVASTUU Yhteiskuntavastuu liittyy tiiviisti VEO:n päivittäisiin toimintoihin. Vastuu perustuu sekä lakeihin että arvoihimme ja strategiaamme. Taloudellinen vastuu Missiomme on luoda kasvua ja hyvinvointia energia-alan osaamisella ja vastuullisella toiminnalla. Päämäärämme on luoda taloudellista lisäarvoa omistajille, asiakkaille, toimittajille, henkilöstölle ja paikalliselle yhteisölle. Vahva taloudellinen pohja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja mahdollistaa sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät vastuumme. Tunnistamme osakkeenomistajiemme tavoitteen saada tuottoa pitkäaikaisille sijoituksilleen. Asiakkaille luomme lisäarvoa toimittamalla heidän odotustensa mukaisia ratkaisuja. Tavoitteenamme on tarjota merkittäville toimittajillemme edellytykset pitkäaikaiseen ja molempia osapuolia hyödyntävään yhteistyöhön. Henkilöstöllemme haluamme tarjota viihtyisän ja turvallisen työympäristön, kilpailukykyisen palkkauksen sekä mahdollisuuden itsensä kehittämiseen. Maksamme veroja useille eri valtioille emmekä hyväksy korruptiota tai vilpillistä toimintaa. Ympäristövastuu Tavoitteenamme on tarjota energia- ja materiaalitehokkaita ratkaisuja ja prosesseja. Pyrimme minimoimaan toiminnoistamme syntyvän jätteen ja maksimoimaan jätteiden kierrätyksen. Jätteiden käsittelyn lisäksi merkittävimmät toimintaamme liittyvät ympäristönäkökohdat ovat energian kulutus ja erilaiset poikkeustilanteet. Olemme sitoutuneet tunnistamaan ja noudattamaan toimintaamme vaikuttavia ympäristölakeja ja säädöksiä. Tarkkailemme toimintamme ympäristövaikutuksia sekä laadimme ympäristöohjelmia, joiden tavoitteena on negatiivisten ympäristövaikutusten vähentäminen. Ympäristöjärjestelmämme on sertifioitu standardin ISO 14001:2004 mukaisesti. Sosiaalinen vastuu Arvostamme ja kunnioitamme henkilöstöämme, asiakkaitamme ja muita toimintamme vaikutuspiirissä olevia henkilöitä. Pyrimme kaikilta osin välttämään toiminnastamme ja tuotteistamme aiheutuvia vahingollisia vaikutuksia terveyteen ja turvallisuuteen. Edistämme henkilöstömme fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia ennakoivalla terveydenhuollolla ja erilaisilla työkykyä ylläpitävillä toimenpiteillä. Kannustamme henkilöstöämme omaksumaan terveelliset elämäntavat ja huolehtimaan omasta terveydestään. Ratkaisujemme ja tuotteidemme avulla edistämme taloudellista, sosiaalista ja kestävää kehitystä niissä maissa, joissa toimimme. Toimimme myös hyvässä yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa. 5

6 VOIMANTUOTANTO Vuonna 2010 VEO:lla oli voimalaitoksille ennätysmäärä toimituksia. Myös vuodesta 2011 odotetaan vähintään yhtä kiireistä. Ennätyksellinen vuosi Vuosi 2010 oli VEO:n diesel- ja kaasumoottorilaitos -yksikölle monella tapaa poikkeuksellisen vilkas. Yksikkö ei koskaan ennen 20-vuotisen historiansa aikana ole hoitanut vuodessa yhtä monta projektia. Myynti oli historian toiseksi suurin ja luovutuksia tehtiin kolmanneksi eniten. Suuresta työmäärästä huolimatta projektit pysyivät aikatauluissaan. Vaikka alkuvuosi 2011 on ollut hieman odotettua hiljaisempi, yksikkö yltää mitä todennäköisemmin tavoitteeseensa. Jatkuvaa kehitystä Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta kaikki prosessit ja järjestelmät olisivat mahdollisimman tehokkaita ja virtaviivaistettuja. Tästä johtuen yllämme lyhyisiin toimitusaikoihin ja selviämme tiukemmistakin aikatauluista. Kuluvan vuoden aikana tulemme rekrytoimaan voidaksemme panostaa kehitystyöhön entistä enemmän. 6

7 Toimituksia vuoteen 2010 mennessä Diesel- ja kaasumoottorilaitokset 750 voimalaitosta 90 maahan 2500 generaattoriyksikköä Vesivoimalaitokset 160 voimalaitosta 3 maahan 200 generaattoriyksikköä Biopower 32 biovoimalaitosta 115 lämpölaitosta 12 maahan Tuulivoima 1100 tuulimyllyyn 6 maahan Uusiutuva energia on tulevaisuuden ala. Siksi VEO:n vesi- ja lämpövoimayksiköllä on vastaisuudessakin paljon työkiireitä. Iso tilauskanta pelastuksena Vuosi 2010 oli vesi- ja lämpövoimayksikössä kiireinen ja etenkin kotimaiset vesivoimatilaukset työllistivät poikkeuksellisen hyvin. Toki laskusuhdanne oli huomattavissa monet asiakkaat siirsivät investointipäätöksiään tulevaisuuteen. Kiitos erittäin ison tilauskannan, yksikkö oli kuitenkin työllistetty läpi vuoden. Loppuvuodesta 2010 myynti lähti etenkin vesivoimapuolella jälleen kunnolla käyntiin, ja tänä vuonna myynti ylittää jo reilusti budjetin. Tämä on pitänyt organisaation kiireisenä, mikä tietenkin on positiivinen ongelma. Kokonaisratkaisuja tarjoten Yksikön kohteet ovat pääosin uusiutuvia energialähteitä käyttäviä voimalaitoksia. Kaikki poliittiset päätökset viittaavat siihen, että niiden merkitys kasvaa entisestään. Tästä syystä tulevaisuus näyttää erittäin valoisalta. Toinen selkeä etu on VEO:n tietoinen pyrkimys lisätä kokonaistoimituksia, joissa otetaan vastuu sekä projektinjohdosta että kokonaisautomaatio- ja sähköistystoimituksista. Tästä on syntynyt yksikölle selkeä kilpailuetu, koska kilpailijat hallitsevat usein vain jotain tiettyä aluetta. Tätä kehitystä ajaa myös se tosiasia, että asiakkaiden keskittyessä ydintoimintoihinsa, heidän organisaationsa ovat entistä kevyempiä. Asiakaspalautteen perusteella VEO näyttäisikin olevan oikealla tiellä. 7

8 Sähköistys ja sähkönkäyttö VEO tarjoaa yhä laajempia ja tuotteistetumpia palveluita sähköistyksiin ja sähkön käyttöön. Marine-alueella yhtiö on nousemassa isojen toimijoiden joukkoon. Toimituksia Ruotsiin ja Norjaan Laman seurauksena energia-alan investoinnit eivät vielä vuoden 2010 alussa käynnistyneet, mutta keväällä alkoi selkeä elpyminen. Tämä heijastui myös VEO:n sähköistys- ja sähkönkäyttöprojekteihin. Kauden aikana keskityttiin teknisen tuen organisointiin ja kehitystyöhön sekä myyntiin ja markkinointiin Ruotsissa ja Norjassa, joiden markkinat vetivät vuoden 2010 aikana huomattavasti Suomea paremmin. Tuotteistaminen avainasemassa Viime vuonna VEO keskittyi myös tuotteistamiseen ja palveluportfolion laajentamiseen. Sen ansiosta VEO pystyy nyt entistä paremmin tarjoamaan eri toimittajien komponenteista räätälöityjä ja tuotteistettuja ratkaisuja. Tämä on markkinoilla selkeä etu, johon harva kilpailija pystyy. Kehitystyöhön kuului myös käyttösovellusten vakiointi, jonka ansiosta VEO:sta on kovaa vauhtia tulossa varteenotettava kokonaissähköistäjä myös käyttöprojekteissa. Uudeksi tukijalaksi sähköistysten ja käyttöjen toimialalle on nousemassa marine-liiketoiminta. Lisäämällä edelleen resursseja ja panostamalla tuotteiden marine-kelpoisuuteen VEO on nyt nousemassa isojen toimijoiden joukkoon. 8

9 Käyttöönotoista hyvää palautetta VEO on useaan otteeseen saanut myönteistä palautetta toimitusprojektien käyttöönotoista. Kilpailijoista poiketen VEO:n käyttöönotoista vastaa useimmiten sama henkilö, joka on projektin suunnitellut. Tämä takaa tasaisen laadun ja toimitussisällön syvällisen tuntemuksen myös käyttöönoton aikana. Käyttöönottoihin panostetaan jatkossakin muun muassa kouluttamalla henkilöstöä VEO Academyn kautta. MW Power / Vattenfall Menestykseen tehokkaalla tiimityöllä Vattenfallin omistama Jordbron biovoimalaitos Tukholman kupeessa on yksi VEO:n historian suurimmista kohteista. Jätepuuta ja muita metsäperäisiä polttoaineita käyttävän laitoksen kokonaisteho on 63 MW, mistä kaukolämpöä on 43 MW ja sähköä 20 MW. VEO:n toimitus käsitti mm. prosessiautomaatiojärjestelmän, prosessi- ja rakennussähköistykset sekä generaattori- ja omakäyttömuuntajat suunnitteluineen, laitteineen, asennuksineen ja käyttöönottoineen. 9

10 ASENNUS JA HUOLTO VEO:n asennus- ja huoltotoiminnasta vastaava Vaasa Service kehittää ja laajentaa tarjontaansa. Vuosi 2010 oli asennusten osalta vilkas niin kotimaassa kuin vientikohteissakin. Olemme olleet rakentamassa ja käyttöönottamassa vesi- ja lämpövoimalaitoksia, sekä sähköasemia että teollisuuskohteita. Yksi näistä kohteista oli Savon Voima Verkko Oy. Toimitukseen kuului usean sähköaseman asennus- ja saneeraustyöt, esim. 110 kv:n katkaisijoiden uusintoja, sammutuslaitteistojen asennukset, keskijännitekojeistojen saneeraukset sekä ulkokentän erottimien saneeraus moottoriohjaimisiksi. Huoltopalvelujen tuotteistamisella vahvistettiin Servicen liiketoimintaa. Palvelukokonaisuuksia määrittelemällä ja hinnoittelemalla olemme pystyneet tarjoamaan kunkin asiakkaan tarpeeseen sopivan huolto- ja kunnossapitokonaisuuden. Tällaisia palvelutuotteita ovat mm. sähköasematarkastukset, suojarelekoestukset sekä kompensointilaitteistojen ja kytkinlaitteiden huollot. Lisäksi vikapalvelumme päivystää vuorokauden ympäri. 10

11 Uusimisprojekteihin VEO tarjoaa eri laajuisia ratkaisuja koko kojeiston kattavista toimituksista katkaisijan uusimiseen. Teollisuudessa ja energialaitoksilla on suuri määrä vuotta vanhoja kojeistoja, joiden elinkaarta katkaisijan vaihto pidentää jopa parillakymmenellä vuodella. Näitä kohteita varten Service ja VEO:n tuotekehitysyksikkö ovat panostaneet katkaisijasovitteisiin, joita toimitetaan sekä vaihtokelpoisina komponentteina että asennuksineen. VEO tarjoaa nyt huoltoa ympäri vuorokauden. Uusi palvelu on syntynyt suoraan asiakkaiden tarpeista. Monet asiakkaistamme tarvitsevat huoltopalveluita virka-ajan ulkopuolella. Siksi päätimme tuotteistaa huoltoratkaisun, joka auttaa asiakkaitamme tilanteessa kuin tilanteessa. Keväällä 2011 lanseerasimme uuden ympärivuorokautisen huollon, joka tarjoaa apua kellonajasta riippumatta. Tarjoamme palvelua aluksi huoltosopimusasiakkaille ja myöhemmin myös muille asiakkaillemme. Neuvonta- ja ongelmanratkaisu tapahtuu ensi kädessä puhelimitse. Tarvittaessa lähetämme huoltopäivystäjämme paikalle ratkaisemaan asiakkaan ongelman. Tavoitteemme on taata asiakkaillemme enemmän tuottavia tunteja työpäivään ja huoletonta energiaa kellon ympäri! 11

12 KOJEISTOT Vaasa Kojeistot on entistä paremmassa iskussa viime vuoden kehitystoimenpiteiden ansiosta. Tänä vuonna keskitytään tekemiseen. Muutosten aikaa Vuosi 2010 oli Vaasa Kojeistoissa muutosten aikaa. Vuoden 2009 lopulla perustetun kehitysryhmän ehdotusten pohjalta toteutettiin noin 40 eri toimenpidettä. Merkittävimmät niistä olivat tuotelinjojen tiivistäminen kolmeen, uuden tuotannonsuunnittelijan viran perustaminen sekä tuotekehityksen ja VEDA:n pienjännitekoneiston rakennesuunnittelun siirtyminen Kojeistojen tiloihin. Näin muun muassa tuotekehitys pystyy jatkossa paremmin tukemaan valmistusta ja pelkästään kojeistoja sisältävät projektit voidaan hoitaa suoraan Kojeistoilta. Positiivisia yllätyksiä Alkuvuonna 2010 taantuman vaikutus oli vielä selvästi näkyvissä, mutta kevään aikana tilausten määrä kasvoi voimakkaasti ja syksy oli jo erittäin kiireistä aikaa. Suurinta lisäys oli ohjausjärjestelmien tuotelinjassa, jonka liikevaihto ylitti selvästi budjetin. Toinen positiivinen yllätys oli VEKEkeskijännitekojeistojen hyvä tilauskanta loppuvuodelle. Haasteellista oli työmäärän epätasainen jakautuminen alku- ja loppuvuoden välillä, mutta tilanteeseen osattiin varautua. Tuotannossa panostettiin työntekijöiden moniosaamiseen. Tehostaminen jatkuu Myös vuosi 2011 alkoi hiljaisena, mutta tilanne muuttui nopeasti parin suuren tilauksen ansiosta. Koska viime vuonna tehtiin niin paljon muutoksia, on tämän vuoden tavoitteena pitää muutokset minimissä ja keskittyä tekemiseen. Vuoden aikana otetaan käyttöön kojeistojen liiketoimintaa merkittävästi tehostava uusi suunnittelujärjestelmä. Lisäksi vuoden aikana on tarkoitus kehittää marine-käyttöön soveltuvaa pienjännitekojeistoratkaisua. 12

13 MAGNETOINTI VEO on tehnyt magnetointia omalla säätäjällään jo pitkään, mutta nyt oli aika uudistaa tekniikka huipputasolle. Yhtiö yltää nykyään markkinoiden nopeimpiin toimituksiin. Uusi yhtiö magnetointiin Kesällä 2010 ryhmä kokeneita magnetointi-insinöörejä perusti oman yhtiön VEO:n alaisuuteen. Järjestely sattui erittäin sopivaan aikaan, koska VEO oli jo suunnitellut panostavansa magnetoinnin kehittämiseen. Uudessa ryhmässä on tällä hetkellä neljä työntekijää, joilla on takanaan yhteensä 170 tahtimoottorin ja -generaattorin magnetointi. Siirryttyään VEO:n alaisuuteen yhtiö ehti viime vuonna suorittaa kymmenen magnetointia. Hyvät näkymät Tahtigeneraattorit ja -moottorit on magnetoitava uudelleen 2-3 kertaa elinkaarensa aikana. Ottaen huomioon, että pelkästään Suomessa on käytössä noin tuhat tahtikonetta, tulevaisuudennäkymät ovat erittäin hyvät. Kotimarkkinoiden lisäksi vuoden 2011 aikana panostetaan myös vientiin, eritoten Ruotsiin ja Venäjälle. Myös työntekijöiden määrää on tarkoitus lisätä. Räätälöityjä ratkaisuja VEO on yhdessä Voith-Siemensin kanssa kehittänyt magnetointiin oman tekniikan, jolla ylletään markkinoiden nopeimpaan toimitusaikaan, kiitos vakio-osiin perustuvan rakenteen. VEO tekee lähinnä uudelleenmagnetointeja vanhoihin koneisiin, joissa tuotteet aina räätälöidään asiakkaille. Magnetointiin sisältyy laitteet, ohjelmisto ja käyttöönotto. VEO:n käyttämä järjestelmä on avoin, jolloin asiakkaan on halutessaan helppo muunnella sitä jälkeenpäin omien tarpeidensa mukaan 13

14 RUOTSI Joustavuus ja riippumattomuus ovat VEO:n valtteja Ruotsissa. Yhtiö erottuu myös tarjoamalla kokonaisratkaisuja. Kahdeksan kauppaa VEO:n Ruotsin yksikön toiminta käynnistyi elokuussa Perustamisen takana oli strateginen päätös päästä paremmin sisään pohjoismaisille markkinoille. Ensimmäisinä toimintavuosina on keskitty markkinointiin, joka on johtanut varsin pian myös kauppasopimuksien solmimiseen. Keväällä 2011 Ruotsin yksiköllä oli kahdeksan toteutunutta tai työn alla olevaa projektia, mikä on ennalta asetettujen odotuksien mukainen määrä. Yksikössä työskentelee tällä hetkellä kaksi henkilöä, mutta tavoitteena on, että määrä pian kaksinkertaistuisi. Avoimet markkinat Ruotsin markkinat ovat avoimet ja uudet toimijat ovat niille tervetulleita. VEO:n toimintatapa eroaa hieman kilpailijoista ja yhtiö täyttää näin markkinoilla olleen tyhjiön. VEO tarjoaa kattavia kokonaisuuksia, joissa asiakkaan tarpeet ja toiveet ovat ensisijalla. Keskiössä on tuotteiden sijaan osaaminen. VEO:n toinen suuri etu Ruotsissa on laiteriippumattomuus ja joustavuus. Vaikka länsinaapurin markkinat ovat avoimet, vankan jalansijan saaminen edellyttää kuitenkin pitkäjänteistä ja ahkeraa työtä. Uusiutuva energia luo mahdollisuuksia Vuosi 2010 lähti VEO:n kannalta vauhdilla käyntiin Ruotsissa ja kyselyjä tuli edellisvuoteen verrattuna kaksinkertainen määrä. VEO:n tärkeimmät segmentit Ruotsissa ovat sähkönjakelu, vesivoima ja raskas teollisuus, kuten metsä- ja metalliteollisuus. 14

15 Tulevaisuus näyttää erittäin positiiviselta; energia-alalla tehdään paljon uusia investointeja ja vanhoja laitteistoja korvataan uusilla. Ruotsin valtio tukee uusiutuvan energian tuotantoa niin sanotuilla vihreillä sertifikaateilla, minkä ennestään odotetaan lisäävän investointeja vesija tuulivoimaan. VEO:lla on nyt tilaisuus lunastaa paikkansa vakavasti otettavana ja tunnettuna kokonaisratkaisujen tarjoajana Ruotsin markkinoilla. Luleå energi Pohjois-Ruotsiin kokonaistoimitus Yksi vuoden 2010 tilauksista Ruotsissa oli Luleå Energille toimitettu Altersundin sähköaseman laajennus Pohjois-Ruotsissa. VEO toimitti jakeluasemaan kokonaisratkaisun, johon sisältyi paljon yhtiön omia tuotteita, kuten VEKE-kojeistoja ja vakiosähköasema. Keväällä 2011 päättynyt projekti on hyvä esimerkki VEO:n laajasta osaamisesta sähkönjakelussa. 15

16 NORJA VEO teki viime vuonna ennätysmäärän tarjouksia tärkeillä Norjan markkinoilla. Maan panostus uusiutuvaan energiaan avaa tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia. Pitkät perinteet Norja on perinteisesti ollut VEO:lle tärkeä ja merkittävä maa. Maahan avattiin myyntikonttori vuonna 2007, mutta partnereiden kautta VEO:lla oli ollut toimintaa Norjassa jo kauan ennen sitä. Alussa Norjan myyntiyhtiö keskittyi lähinnä vesivoimaan, mutta viime aikoina sähkönjakelu ja teollisuus ovat tulleet mukaan yhä enenevässä määrin. Myös marinepuolelle ollaan tekemässä avauksia. Tulevaisuuden ala Energia on Norjassa tulevaisuuden ala. Sen lisäksi, että maassa on jo nyt eniten vesivoimaa koko Euroopassa, valtio tukee vuoden 2012 alusta uusiutuvaa energiaa niin sanotuilla vihreillä sertifikaateilla. Tämä tarkoittaa, että Ruotsiin ja Norjaan luodaan yhteiset sertifikaattimarkkinat, jotka edesauttavat uusien pienien vesivoimaloiden toteuttamista. Maassa on myös monta sataa vanhaa, kunnostusta kaipaavaa voimalaa. Pohjois-Norjan uusien öljykenttien odotetaan synnyttävän alueelle paljon uusia energia- ja teollisuuslaitoksia. Energia-alan valoisilla näkymillä on toki varjopuolensa. VEO:lla on halu kasvaa Norjan markkinoilla, mutta kehitystä hidastaa osittain se, että uusien henkilöiden rekrytointi on haastavaa. Tähtäimessä on hallittu orgaaninen kasvu 5-6 henkilöön. 16

17 Poikkeuksellisen vilkas vuosi 2010 oli Norjassa VEO:n historian vilkkain, sillä tarjouksia annettiin ennätysmäärä. Finanssikriisi ylsi Norjaan muita maita myöhemmin ja se alkoi selkeästi näkyä vuoden aikana. Vaikka tarjouksia annettiin runsaasti, vain osa niistä johti kauppoihin. Toinen suuri haaste VEO:n Norjan yhtiölle vuonna 2010 oli kilpailukykyisten hintojen ylläpitäminen. VEO:n valtti Norjan markkinoilla on kuitenkin asiakkaiden laatutietoisuus. Ahkeran myyntityön ansiosta yhtiö alkaa myös olla suhteellisen hyvin tunnettu. Fortum Yhteistyö laajeni VEO:n lisääntynyt panostus sähkönjakeluun näkyi muun muassa Fortumille tehdyssä toimituksessa. VEO kunnosti Oslon eteläpuolella Alvimissa sijaitsevan Fortumin muuntoaseman. Toimitus oli nopea ja tehokas ja siihen sisältyi VEKE-kojeisto. Fortum on jo ennestään VEO:n asiakas Suomessa ja Ruotsissa, mutta tämä oli ensimmäinen Norjaan tehty toimitus. 17

18 VENÄJÄ VEO:n toiminta Venäjällä on käynnistynyt vauhdilla. Pietarissa toimiva tytäryhtiömme solmi ensimmäiset kauppansa viime vuonna. Lähimarkkinoita laajentaen VEO perusti vuoden 2009 tammikuussa myyntikonttorin Venäjän Pietariin. Konttorin avaaminen perustuu yhtiön strategiaan, jonka mukaan VEO:n päämarkkinat kotimaan lisäksi ovat Suomen lähialueet. Pietarin konttorissa työskentelee kaksi henkilöä ja Venäjän myyntityöhön osallistuu sen lisäksi aktiivisesti VEO:n henkilöstöä Suomesta. Pietarin valinta toimipaikaksi Moskovan sijaan perustuu alempaan kustannustasoon ja läheisyyteen, sekä alueen teollisuusrakenteeseen. Pietarin lähialueilta löytyy paljon potentiaalista asiakaskuntaa, kuten metsä-, laivanrakennus-, kaivos- ja metalliteollisuutta. Myös sähkönjakeluun VEO:lla on tarjota tuotteita ja palveluja. Partnereita hakemassa Pian myyntikonttorin perustamisen jälkeen kävi ilmi, että varmin strategia Venäjän markkinoille pääsemiseksi on sopivien partnereiden löytäminen. Venäjällä markkinoita hallitsevat suuret kokonaisprojekteja hoitavat yhtiöt, joille VEO tarjoaa osaamistaan sähköistyksessä. Haaste Venäjän markkinoilla on tunnettuus. Kun yhtiön nimi on asiakkaille ennestään tuntematon, markkinoihin pääsee kiinni vain ahkeralla jalkatyöllä ja suurella kärsivällisyydellä. Korkealaatuisten tuotteiden ja palveluiden lisäksi tarvitaan myös erittäin aktiivista myyntityötä. Oikeiden henkilöiden tunteminen on usein avainasemassa, jotta edes pääsisi antamaan tarjouksia. Keväällä 2010 vuoden kestänyt ahkera työ palkittiin, kun VEO sai Venäjältä toimitettavakseen Kontupohjan paperitehtaan voimalaitoksen pienjännitekeskukset. 18

19 Lupaavat näkymät Vuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen lama vaikutti syvästi ja pitkäkestoisesti Venäjän talouteen. Elpyminen kesti odotettua kauemmin, mikä toi lisähaasteita Venäjän toiminnoille. Vasta vuoden 2011 keväällä investoinnit maassa lähtivät taas liikkeelle. Kahden viime vuoden aktiivisen myyntityön ansioista VEO on nyt päässyt tekemään useita tarjouksia Venäjällä ja odotettavissa on, että jotkut niistä myös poikivat kauppoja. Jos osataan toimia oikein, Venäjällä odottavat suuret potentiaaliset markkinat. VEO:n valtteja ovat luotettavuus, toimitusvarmuus, laadukkaat ja kilpailukykyiset tuotteet sekä kyky ymmärtää asiakkaiden tarpeita. Kontupohjan paperitehdas Kontupohjan paperitehdas Venäjän Karjalasta tilasi keväällä 2010 uudelle voimalaitokselleen VEDA-pienjännitejärjestelmät. Tehdas on merkittävä sanomalehtipaperin tuottaja Venäjällä ja Euroopassa. Toimitus kattoi neljä 400 V:n pääkeskusta, kaksi virtakiskojärjestelmää, yhdeksän yksittäiskäyttökaappia sekä 17 toimilaitteiden ohjauspaneelia. Projekti tehtiin hyvässä yhteistyössä pietarilaisen partnerimme OKA:n kanssa. Toimitukset tapahtuivat kahdessa erässä syksyllä 2010 ja järjestelmät otettiin käyttöön keväällä

20 Toimintakertomus 2010 Konsernirakenne Tilinpäätöshetkellä Vaasa Engineering -konsernin muodostivat emoyhtiö Vaasa Engineering Oy sekä tytäryhtiöt Vaasa Kojeistot Oy, Vaasa Service Oy, Vaasa Engineering Kiinteistöt Oy, Vaasa Engineering AS, Vaasa Engineering AB, OOO Vaasa Engineering, Vaasa Engineering Magnetointi Oy ja Wringley S.A. Lisäksi emoyhtiö omisti 100 %:sti Vaasa Group Automation Oy:n, jolla ei tilikauden aikana ole ollut toimintaa eikä sitä ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Osakkeet ja osakkeenomistajat Yhtiöllä on vain yksi osakelaji ja osakkeita on kappaletta. Osakkeiden lukumäärä ei ole muuttunut tilikauden aikana. Taloudellinen asema Kuluneella tilikaudella konsernin liikevaihto oli 70,1 miljoonaa euroa (81,3 milj. euroa) ja emoyhtiön 62,4 miljoonaa euroa (70,7 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa) ja nettotulos -0,8 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). Emoyhtiön liikevoitto oli 19 tuhatta euroa (2,7 milj. euroa) ja nettotulos -0,5 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 378 (399) henkilöä, joista emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 203 (191). Yhtiön liiketoimintastrategiasta johdettuun henkilöstöstrategiaan on kiteytetty henkilöstöjohtamisen painopistealueet. Henkilöstö- 20

21 Vaasa Engineering Oy:n hallitus Kuvassa vasemmalta alkaen Martti Ehrnrooth, Marko Ekman (hallituksen sihteeri), Mauri Holma, Veijo Karppinen (hallituksen puheenjohtaja), Stefan Storholm, Henrik Skytte, Jan-Christer Eriksson ja Pekka Haakana. strategiamme perustuu yhtiön johdon määrittelemään visioon ja toimintasuunnitelmaan sekä yhteiseen arvomaailmaan. Henkilöstöstrategia tukee liiketoiminnan strategian toteutumista ja ohjaa esimiestoimintaa. Keskeisiä päämääriä ovat osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen, motivaation ylläpitäminen ja henkilöstön pysyvyys. Henkilöstövisiomme mukaan meillä on osaava, motivoitunut, hyvinvoiva sekä määrältään ja osaamis- ja ikärakenteeltaan oikea henkilöstö. Hallitus ja toimitusjohtaja Vaasa Engineering Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet tilikauden aikana Martti Ehrnrooth, Jan-Christer Eriksson, Mauri Holma, Veijo Karppinen, Stefan Storholm sekä Henrik Skytte. Pekka Haakana on kuulunut hallitukseen ajanjaksolla Hallituksen puheenjohtajana on tilikauden aikana toiminut Veijo Karppinen ja yhtiön toimitusjohtajana Mauri Holma. Hallituksen sihteerinä on toiminut Marko Ekman. Tuotekehitystoiminta Tilikauden aikana Vaasa Engineering -konserni sijoitti tuotekehitykseen 1,3 miljoonaa euroa, joka on 1,8 prosenttia liikevaihdosta. Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Kjell Berts, KHT. 21

22 Tulos ja tase TULOSLASKELMA 1000 euroa LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos +/ Liiketoiminnan muut tuotot Muuttuvat ja kiinetät kulut KÄYTTÖKATE Poistot ja arvonalentumiset LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO ENNEN VÄHEMMISTÖOSUUTTA Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN TAPPIO/VOITTO

23 TASE 1000 euroa VASTAAVAT Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Vaihto- ja rahoitusomaisuus VASTAAVA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Vapaa oma pääoma Vähemmistöosuudet 32 8 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ

24 VAASA ENGINEERING -KONSERNI SUOMI Vaasa Engineering Oy Runsorintie Vaasa Puh Fax Tiedekatu Seinäjoki Puh Fax Vistantie Paimio Puh Fax Kerintie Lahti Puh Fax Vaasa Kojeistot Oy Runsorintie Vaasa Puh Fax Vaasa Service Oy Runsorintie Vaasa Puh Fax Vistantie Paimio NORJA Vaasa Engineering AS Postboks 181, 1371 Asker Vakåsveien 9, 1395 Hvalstad Puh RUOTSI Vaasa Engineering AB Nobelvägen 2 Box Gävle Puh VENÄJÄ OOO Vaasa Engineering 10th Krasnoarmeyskaya str. Building 22 A, 5th floor, office St. Petersburg Puh. +7 (812)

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa Etteplan Q1/2014: Kysyntä parani katsauskauden lopussa Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2014 Toimintaympäristö Q1/2014 Euroopassa vuosi 2014 käynnistyi odotetusti heikossa kysyntätilanteessa. Katsauskauden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013

Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013 Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013 Huomautukset Tämä esitys ei muodosta kehotusta ostaa, merkitä tai muutoin hankkia Fortumin osakkeita. Aiemmat tulokset eivät ole tae tulevaisuuden

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sisältö Q1/2011 Taloudelliseen tulokseen liittyvät avainasiat Taloudelliseen asemaan liittyvät avainasiat Tiesittekö? Q1/2011 Keskeiset

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Toimintaympäristö Kotimaa Talouden kasvunäkymät heikentyneet, huolena kiihtyvä inflaatio ja korkojen nousun vaikutus asuntorakentamiseen Liike-, logistiikka- ja teollisuusrakentaminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Etteplan vuonna 2012: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi. Toimitusjohtaja Juha Näkki 14.2.2013

Etteplan vuonna 2012: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi. Toimitusjohtaja Juha Näkki 14.2.2013 Etteplan vuonna 2012: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 14.2.2013 Keskeiset asiat vuonna 2012 Vuoden 2012 liikevaihto kasvoi 12,6 % ja oli 134,5 (2011: 119,4) miljoonaa

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Etteplan Oyj Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Sisältö Etteplan sijoituskohteena Taloudellinen kehitys Näkymät 2010 Tarkemmat taloudelliset tiedot Johtava teollisuustekniikan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Jälleenmyyjäverkoston Online-myynnin tehostaminen 9.11.2010 Hotelli Scandic Simonkenttä Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Timo Korvenoja, Vilkas Group Oy Perustettu Tampereella 1995 Tytäryhtiö

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj Tammi maaliskuu 2007 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj 2 Uusi nimi sama osaaminen Uusi nimi Outotec otettiin käyttöön 24.4.2007 Hyvä maine ja imago asiakkaiden

Lisätiedot

Digia Oyj. Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008. Juha Varelius Toimitusjohtaja 3.2.2009

Digia Oyj. Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008. Juha Varelius Toimitusjohtaja 3.2.2009 Digia Oyj Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008 3.2.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat 2008 ja Q4/2008 2 2008 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat 2008 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 18.4.2013 Harri Takanen Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 1.4.2013 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Scanfil Oyj:n

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2005 Konsernijohtaja Ole Johansson 28.10.2005. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2005 Konsernijohtaja Ole Johansson 28.10.2005. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2005 Konsernijohtaja Ole Johansson 28.10.2005 Missio ja Visio Missio Toimitamme ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaiden liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Etenemme strategian mukaisesti Missio Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Toimintaympäristön epävarmuus kasvaa Kotimaa Asuntojen kysyntä laskenut voimakkaasti, liike- ja toimitilarakentamisen kasvu taittunut Infrarakentamisen ja Talotekniikan näkymät

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 1 Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen keskeiset tapahtumat Kokonaisuudessaan hyvä operatiivinen tulos Vahva kassavirta, 553 miljoonaa euroa, +22

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja

Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja 1 Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja Cupori on vuonna 2008 perustettu uusi yritys, kun yhtiö osti Outokummulta sen kupariputkiliiketoiminnan MBO-kaupalla. Oma myyntiyhtiö

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 18.1.2006 Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 Yrityksen historia 1919 SAKO, Suojeluskuntain Ase ja Konepaja Oy toiminta alkaa Helsingissä

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout 21 September 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkina-asema perustettu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Etteplan Oyj - Kone- ja laitesuunnittelun edelläkävijä. Juha Näkki, toimitusjohtaja 26.3.2013

Etteplan Oyj - Kone- ja laitesuunnittelun edelläkävijä. Juha Näkki, toimitusjohtaja 26.3.2013 Etteplan Oyj - Kone- ja laitesuunnittelun edelläkävijä Juha Näkki, toimitusjohtaja 26.3.2013 Etteplan lyhyesti Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien joukossa Ruotsissa

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot