Jatkuvaa tehostamista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jatkuvaa tehostamista"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2010

2 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...4 Yhteiskuntavastuu...5 Voimantuotanto...6 Sähköistys ja sähkönkäyttö...8 Ylläpito ja huolto...10 Kojeistot...12 Magnetointi...13 Ruotsi...14 Norja...16 Venäjä...18 Toimintakertomus...20 Tulos ja tase

3 ammattitaitoinen ja asiantunteva VEO-konsernin missio on luoda kasvua ja hyvinvointia energia-alan osaamisellaan ja vastuullisella toiminnallaan. Liiketoimintaideamme on toimittaa automaatio-, käyttö- ja sähkönjakeluratkaisuja energia- ja prosessiteollisuudelle. Markkinoimme tuotteitamme ja palveluitamme eurooppalaisille asiakkaillemme heidän paikallisiin ja globaaleihin tarpeisiinsa. Päämarkkinamme ovat Pohjoismaat sekä Venäjän lähialue. Visiomme on tulla tunnetuksi ammattitaitoisimpana ja vastuuntuntoisimpana toimijana liiketoiminta-alueellamme. orgaanista kasvua Konserni jatkaa orgaanisen kannattavan kasvun strategiaansa. Pyrimme parantamaan tehokkuuttamme nykyisillä liiketoiminta-alueillamme, joita ovat vesi- ja lämpövoimalaitokset, käytöt, sähköistykset ja sähköasemat sekä diesel- ja kaasumoottorilaitokset. Lisäksi konserni panostaa räätälöityjen kojeistotuotteiden valmistukseen sekä huoltoon ja kunnossapitoon. Yhtiön strategiset valinnat näillä liiketoiminta-alueilla ovat asiakkuuden hallinta, tietotaidon kehitys, uusimman teknologian hyväksikäyttö, tuotteistaminen, projektijohtamisen ensiluokkainen hallinta sekä kilpailuedun säilyttäminen tuoteriippumattomuudella omien ydintuotteiden ulkopuolella. Jatkuvaa tehostamista Pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme ovat liikevaihdon 20 prosentin vuosittainen kasvu ja kannattavuuden jatkuva parantaminen. Näihin tavoitteisiin pyrimme tehostamalla konsernin pääprosesseja eli myyntiä, toimituksia ja tuotekehitystä, vahvistamalla myyntiä ulkomaisten myyntikonttoreiden avulla sekä lisäämällä kansainvälisesti toimivia OEM-asiakkuuksia. Tärkeimpiä osaamisalueitamme ovat asiakassuhteet, projektijohtaminen ja suunnittelumenetelmien hallinta, tuotekehitys, tuotteistus ja sovellukset, pien- ja keskijännitekojeistot, valvomo- ja PLC- ohjelmointiosaaminen sekä suojaukset, säätötekniikka ja komponentit. Konserni pyrki ammattimaisella ja vastuuntuntoisella toiminnallaan takaamaan asiakastyytyväisyyden ja olemaan nykyiselle ja potentiaaliselle henkilökunnalleen haluttu työpaikka. 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Kohti kansainvälistä kasvua Vaasa Engineering perustettiin vuonna 1989 ja on runsaan kahdenkymmenen vuoden aikana kasvanut 25 henkilön yhtiöstä lähes 400 työntekijää työllistäväksi konserniksi. Pääosa henkilöstöstämme ja tuotannostamme ovat Vaasassa. Meillä on lisäksi toimistot Seinäjoella, Paimiossa ja Lahdessa sekä tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa sekä Venäjällä, joissa työskentelee yhteensä 57 veolaista. Maailmanlaajuisen taantuman vaikutukset, teollisuuden alhainen investointitaso ja valtion uusiutuvan energian tukipäätösten viivästyminen ovat siirtäneet asiakaskuntamme investointeja. Vuonna 2009 myyntimme jäi hieman jälkeen suunnitellusta ja haasteet jatkuivat myös viime vuoden alkupuolella. Konsernin myynti vuonna 2010 sujui suunnitellusti loppuvuoden parantuneen myynnin ansiosta. Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 70,1 miljoonaa euroa. Kotimaisten investointien puuttuessa meitä ovat kannatelleet projektit muualle Eurooppaan ja eri puolille maailmaa. Näissä ponnisteluissa ulkomaiset tytäryhtiömme ovat olleet tärkeässä roolissa. Viemme Ruotsiin, Norjaan, Venäjälle ja projekteihimme eri puolille maailmaa korkeatasoista suomalaista insinööriosaamistamme ja tuotteitamme. Projektiemme mukana toimitamme myös kotimaisten yhteistyökumppaneidemme, alihankkijoiden ja laitevalmistajien työtä, ja myös kohdemaiden tuotteita ja osaamista. Venäjän ja Norjan markkinoilla haemme kasvua muun muassa marine- eli laivanrakennussektorin sähköistyksistä. VEO on toimittanut automaatio-, käyttö- ja jakelusovelluksia eri marineasiakkaille jo yli kymmenen vuoden ajan. Kuluvan vuoden alussa saatiin valmiiksi merkittävä toimitus Azerbaidzanissa, kun Qurban Abasov nosturilaivan pää-, keulapotkuri- ja vinssikäytöt otettiin käyttöön aluksen merikoeajoissa. VEO:n strategiaan kuuluu perusliiketoimintaa tukevien omien tuotteiden kehittäminen, valmistus ja myynti. Tätä tarkoitusta tukemaan perustettiin Vaasa Engineering Magnetointi Oy, joka keskittyy magnetointi-, suojaus- ja tahdistusjärjestelmien kehittämiseen, tuotantoon ja projektointiin. Näitä laitteita käytetään voimalaitosten generaattoreiden jännitteen säätöön ja teollisuuden moottoreiden magnetointiin, suojaukseen ja tahdistukseen. VEO on kehittänyt ja valmistanut edellä mainittuja tuotteita koko historiansa ajan. Uuden yhtiön keskittyessä näihin tuotteisiin ja niiden kehittämiseen parannamme konsernin kilpailukykyä ja luomme uusia kasvumahdollisuuksia. VEO toimii mielenkiintoisilla, kasvavilla energia-alan markkinoilla. Energian tarpeen lisääntyminen ja hinnan nousu takaavat investointeja vuosiksi ja vuosikymmeniksi eteenpäin. Uskomme patoutuneiden investointihankkeiden purkautuvan ja tilanteen normalisoituvan loppuvuotta kohti mentäessä. Osaamisemme on huippuluokkaa, asemamme markkinoilla on vahva ja meillä on hyvä maine. Uskomme strategiaamme, jonka mukaan liikevaihtomme kasvu jatkuu vahvana laman aiheuttamasta notkahduksesta huolimatta. Alalle tarvitaan myös uutta osaamista. Vaasan seudun ammattikorkeakoulut ja yliopisto ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita ja tulevaisuuden työvoiman kasvattajia. Tätä tukeaksemme lahjoitimme vuonna 2010 paikallisille oppilaitoksille yhteensä euroa. Kiitän VEO-konsernin henkilöstöä, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme vuodesta Mauri Holma Toimitusjohtaja 4

5 YHTEISKUNTAVASTUU Yhteiskuntavastuu liittyy tiiviisti VEO:n päivittäisiin toimintoihin. Vastuu perustuu sekä lakeihin että arvoihimme ja strategiaamme. Taloudellinen vastuu Missiomme on luoda kasvua ja hyvinvointia energia-alan osaamisella ja vastuullisella toiminnalla. Päämäärämme on luoda taloudellista lisäarvoa omistajille, asiakkaille, toimittajille, henkilöstölle ja paikalliselle yhteisölle. Vahva taloudellinen pohja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja mahdollistaa sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät vastuumme. Tunnistamme osakkeenomistajiemme tavoitteen saada tuottoa pitkäaikaisille sijoituksilleen. Asiakkaille luomme lisäarvoa toimittamalla heidän odotustensa mukaisia ratkaisuja. Tavoitteenamme on tarjota merkittäville toimittajillemme edellytykset pitkäaikaiseen ja molempia osapuolia hyödyntävään yhteistyöhön. Henkilöstöllemme haluamme tarjota viihtyisän ja turvallisen työympäristön, kilpailukykyisen palkkauksen sekä mahdollisuuden itsensä kehittämiseen. Maksamme veroja useille eri valtioille emmekä hyväksy korruptiota tai vilpillistä toimintaa. Ympäristövastuu Tavoitteenamme on tarjota energia- ja materiaalitehokkaita ratkaisuja ja prosesseja. Pyrimme minimoimaan toiminnoistamme syntyvän jätteen ja maksimoimaan jätteiden kierrätyksen. Jätteiden käsittelyn lisäksi merkittävimmät toimintaamme liittyvät ympäristönäkökohdat ovat energian kulutus ja erilaiset poikkeustilanteet. Olemme sitoutuneet tunnistamaan ja noudattamaan toimintaamme vaikuttavia ympäristölakeja ja säädöksiä. Tarkkailemme toimintamme ympäristövaikutuksia sekä laadimme ympäristöohjelmia, joiden tavoitteena on negatiivisten ympäristövaikutusten vähentäminen. Ympäristöjärjestelmämme on sertifioitu standardin ISO 14001:2004 mukaisesti. Sosiaalinen vastuu Arvostamme ja kunnioitamme henkilöstöämme, asiakkaitamme ja muita toimintamme vaikutuspiirissä olevia henkilöitä. Pyrimme kaikilta osin välttämään toiminnastamme ja tuotteistamme aiheutuvia vahingollisia vaikutuksia terveyteen ja turvallisuuteen. Edistämme henkilöstömme fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia ennakoivalla terveydenhuollolla ja erilaisilla työkykyä ylläpitävillä toimenpiteillä. Kannustamme henkilöstöämme omaksumaan terveelliset elämäntavat ja huolehtimaan omasta terveydestään. Ratkaisujemme ja tuotteidemme avulla edistämme taloudellista, sosiaalista ja kestävää kehitystä niissä maissa, joissa toimimme. Toimimme myös hyvässä yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa. 5

6 VOIMANTUOTANTO Vuonna 2010 VEO:lla oli voimalaitoksille ennätysmäärä toimituksia. Myös vuodesta 2011 odotetaan vähintään yhtä kiireistä. Ennätyksellinen vuosi Vuosi 2010 oli VEO:n diesel- ja kaasumoottorilaitos -yksikölle monella tapaa poikkeuksellisen vilkas. Yksikkö ei koskaan ennen 20-vuotisen historiansa aikana ole hoitanut vuodessa yhtä monta projektia. Myynti oli historian toiseksi suurin ja luovutuksia tehtiin kolmanneksi eniten. Suuresta työmäärästä huolimatta projektit pysyivät aikatauluissaan. Vaikka alkuvuosi 2011 on ollut hieman odotettua hiljaisempi, yksikkö yltää mitä todennäköisemmin tavoitteeseensa. Jatkuvaa kehitystä Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta kaikki prosessit ja järjestelmät olisivat mahdollisimman tehokkaita ja virtaviivaistettuja. Tästä johtuen yllämme lyhyisiin toimitusaikoihin ja selviämme tiukemmistakin aikatauluista. Kuluvan vuoden aikana tulemme rekrytoimaan voidaksemme panostaa kehitystyöhön entistä enemmän. 6

7 Toimituksia vuoteen 2010 mennessä Diesel- ja kaasumoottorilaitokset 750 voimalaitosta 90 maahan 2500 generaattoriyksikköä Vesivoimalaitokset 160 voimalaitosta 3 maahan 200 generaattoriyksikköä Biopower 32 biovoimalaitosta 115 lämpölaitosta 12 maahan Tuulivoima 1100 tuulimyllyyn 6 maahan Uusiutuva energia on tulevaisuuden ala. Siksi VEO:n vesi- ja lämpövoimayksiköllä on vastaisuudessakin paljon työkiireitä. Iso tilauskanta pelastuksena Vuosi 2010 oli vesi- ja lämpövoimayksikössä kiireinen ja etenkin kotimaiset vesivoimatilaukset työllistivät poikkeuksellisen hyvin. Toki laskusuhdanne oli huomattavissa monet asiakkaat siirsivät investointipäätöksiään tulevaisuuteen. Kiitos erittäin ison tilauskannan, yksikkö oli kuitenkin työllistetty läpi vuoden. Loppuvuodesta 2010 myynti lähti etenkin vesivoimapuolella jälleen kunnolla käyntiin, ja tänä vuonna myynti ylittää jo reilusti budjetin. Tämä on pitänyt organisaation kiireisenä, mikä tietenkin on positiivinen ongelma. Kokonaisratkaisuja tarjoten Yksikön kohteet ovat pääosin uusiutuvia energialähteitä käyttäviä voimalaitoksia. Kaikki poliittiset päätökset viittaavat siihen, että niiden merkitys kasvaa entisestään. Tästä syystä tulevaisuus näyttää erittäin valoisalta. Toinen selkeä etu on VEO:n tietoinen pyrkimys lisätä kokonaistoimituksia, joissa otetaan vastuu sekä projektinjohdosta että kokonaisautomaatio- ja sähköistystoimituksista. Tästä on syntynyt yksikölle selkeä kilpailuetu, koska kilpailijat hallitsevat usein vain jotain tiettyä aluetta. Tätä kehitystä ajaa myös se tosiasia, että asiakkaiden keskittyessä ydintoimintoihinsa, heidän organisaationsa ovat entistä kevyempiä. Asiakaspalautteen perusteella VEO näyttäisikin olevan oikealla tiellä. 7

8 Sähköistys ja sähkönkäyttö VEO tarjoaa yhä laajempia ja tuotteistetumpia palveluita sähköistyksiin ja sähkön käyttöön. Marine-alueella yhtiö on nousemassa isojen toimijoiden joukkoon. Toimituksia Ruotsiin ja Norjaan Laman seurauksena energia-alan investoinnit eivät vielä vuoden 2010 alussa käynnistyneet, mutta keväällä alkoi selkeä elpyminen. Tämä heijastui myös VEO:n sähköistys- ja sähkönkäyttöprojekteihin. Kauden aikana keskityttiin teknisen tuen organisointiin ja kehitystyöhön sekä myyntiin ja markkinointiin Ruotsissa ja Norjassa, joiden markkinat vetivät vuoden 2010 aikana huomattavasti Suomea paremmin. Tuotteistaminen avainasemassa Viime vuonna VEO keskittyi myös tuotteistamiseen ja palveluportfolion laajentamiseen. Sen ansiosta VEO pystyy nyt entistä paremmin tarjoamaan eri toimittajien komponenteista räätälöityjä ja tuotteistettuja ratkaisuja. Tämä on markkinoilla selkeä etu, johon harva kilpailija pystyy. Kehitystyöhön kuului myös käyttösovellusten vakiointi, jonka ansiosta VEO:sta on kovaa vauhtia tulossa varteenotettava kokonaissähköistäjä myös käyttöprojekteissa. Uudeksi tukijalaksi sähköistysten ja käyttöjen toimialalle on nousemassa marine-liiketoiminta. Lisäämällä edelleen resursseja ja panostamalla tuotteiden marine-kelpoisuuteen VEO on nyt nousemassa isojen toimijoiden joukkoon. 8

9 Käyttöönotoista hyvää palautetta VEO on useaan otteeseen saanut myönteistä palautetta toimitusprojektien käyttöönotoista. Kilpailijoista poiketen VEO:n käyttöönotoista vastaa useimmiten sama henkilö, joka on projektin suunnitellut. Tämä takaa tasaisen laadun ja toimitussisällön syvällisen tuntemuksen myös käyttöönoton aikana. Käyttöönottoihin panostetaan jatkossakin muun muassa kouluttamalla henkilöstöä VEO Academyn kautta. MW Power / Vattenfall Menestykseen tehokkaalla tiimityöllä Vattenfallin omistama Jordbron biovoimalaitos Tukholman kupeessa on yksi VEO:n historian suurimmista kohteista. Jätepuuta ja muita metsäperäisiä polttoaineita käyttävän laitoksen kokonaisteho on 63 MW, mistä kaukolämpöä on 43 MW ja sähköä 20 MW. VEO:n toimitus käsitti mm. prosessiautomaatiojärjestelmän, prosessi- ja rakennussähköistykset sekä generaattori- ja omakäyttömuuntajat suunnitteluineen, laitteineen, asennuksineen ja käyttöönottoineen. 9

10 ASENNUS JA HUOLTO VEO:n asennus- ja huoltotoiminnasta vastaava Vaasa Service kehittää ja laajentaa tarjontaansa. Vuosi 2010 oli asennusten osalta vilkas niin kotimaassa kuin vientikohteissakin. Olemme olleet rakentamassa ja käyttöönottamassa vesi- ja lämpövoimalaitoksia, sekä sähköasemia että teollisuuskohteita. Yksi näistä kohteista oli Savon Voima Verkko Oy. Toimitukseen kuului usean sähköaseman asennus- ja saneeraustyöt, esim. 110 kv:n katkaisijoiden uusintoja, sammutuslaitteistojen asennukset, keskijännitekojeistojen saneeraukset sekä ulkokentän erottimien saneeraus moottoriohjaimisiksi. Huoltopalvelujen tuotteistamisella vahvistettiin Servicen liiketoimintaa. Palvelukokonaisuuksia määrittelemällä ja hinnoittelemalla olemme pystyneet tarjoamaan kunkin asiakkaan tarpeeseen sopivan huolto- ja kunnossapitokonaisuuden. Tällaisia palvelutuotteita ovat mm. sähköasematarkastukset, suojarelekoestukset sekä kompensointilaitteistojen ja kytkinlaitteiden huollot. Lisäksi vikapalvelumme päivystää vuorokauden ympäri. 10

11 Uusimisprojekteihin VEO tarjoaa eri laajuisia ratkaisuja koko kojeiston kattavista toimituksista katkaisijan uusimiseen. Teollisuudessa ja energialaitoksilla on suuri määrä vuotta vanhoja kojeistoja, joiden elinkaarta katkaisijan vaihto pidentää jopa parillakymmenellä vuodella. Näitä kohteita varten Service ja VEO:n tuotekehitysyksikkö ovat panostaneet katkaisijasovitteisiin, joita toimitetaan sekä vaihtokelpoisina komponentteina että asennuksineen. VEO tarjoaa nyt huoltoa ympäri vuorokauden. Uusi palvelu on syntynyt suoraan asiakkaiden tarpeista. Monet asiakkaistamme tarvitsevat huoltopalveluita virka-ajan ulkopuolella. Siksi päätimme tuotteistaa huoltoratkaisun, joka auttaa asiakkaitamme tilanteessa kuin tilanteessa. Keväällä 2011 lanseerasimme uuden ympärivuorokautisen huollon, joka tarjoaa apua kellonajasta riippumatta. Tarjoamme palvelua aluksi huoltosopimusasiakkaille ja myöhemmin myös muille asiakkaillemme. Neuvonta- ja ongelmanratkaisu tapahtuu ensi kädessä puhelimitse. Tarvittaessa lähetämme huoltopäivystäjämme paikalle ratkaisemaan asiakkaan ongelman. Tavoitteemme on taata asiakkaillemme enemmän tuottavia tunteja työpäivään ja huoletonta energiaa kellon ympäri! 11

12 KOJEISTOT Vaasa Kojeistot on entistä paremmassa iskussa viime vuoden kehitystoimenpiteiden ansiosta. Tänä vuonna keskitytään tekemiseen. Muutosten aikaa Vuosi 2010 oli Vaasa Kojeistoissa muutosten aikaa. Vuoden 2009 lopulla perustetun kehitysryhmän ehdotusten pohjalta toteutettiin noin 40 eri toimenpidettä. Merkittävimmät niistä olivat tuotelinjojen tiivistäminen kolmeen, uuden tuotannonsuunnittelijan viran perustaminen sekä tuotekehityksen ja VEDA:n pienjännitekoneiston rakennesuunnittelun siirtyminen Kojeistojen tiloihin. Näin muun muassa tuotekehitys pystyy jatkossa paremmin tukemaan valmistusta ja pelkästään kojeistoja sisältävät projektit voidaan hoitaa suoraan Kojeistoilta. Positiivisia yllätyksiä Alkuvuonna 2010 taantuman vaikutus oli vielä selvästi näkyvissä, mutta kevään aikana tilausten määrä kasvoi voimakkaasti ja syksy oli jo erittäin kiireistä aikaa. Suurinta lisäys oli ohjausjärjestelmien tuotelinjassa, jonka liikevaihto ylitti selvästi budjetin. Toinen positiivinen yllätys oli VEKEkeskijännitekojeistojen hyvä tilauskanta loppuvuodelle. Haasteellista oli työmäärän epätasainen jakautuminen alku- ja loppuvuoden välillä, mutta tilanteeseen osattiin varautua. Tuotannossa panostettiin työntekijöiden moniosaamiseen. Tehostaminen jatkuu Myös vuosi 2011 alkoi hiljaisena, mutta tilanne muuttui nopeasti parin suuren tilauksen ansiosta. Koska viime vuonna tehtiin niin paljon muutoksia, on tämän vuoden tavoitteena pitää muutokset minimissä ja keskittyä tekemiseen. Vuoden aikana otetaan käyttöön kojeistojen liiketoimintaa merkittävästi tehostava uusi suunnittelujärjestelmä. Lisäksi vuoden aikana on tarkoitus kehittää marine-käyttöön soveltuvaa pienjännitekojeistoratkaisua. 12

13 MAGNETOINTI VEO on tehnyt magnetointia omalla säätäjällään jo pitkään, mutta nyt oli aika uudistaa tekniikka huipputasolle. Yhtiö yltää nykyään markkinoiden nopeimpiin toimituksiin. Uusi yhtiö magnetointiin Kesällä 2010 ryhmä kokeneita magnetointi-insinöörejä perusti oman yhtiön VEO:n alaisuuteen. Järjestely sattui erittäin sopivaan aikaan, koska VEO oli jo suunnitellut panostavansa magnetoinnin kehittämiseen. Uudessa ryhmässä on tällä hetkellä neljä työntekijää, joilla on takanaan yhteensä 170 tahtimoottorin ja -generaattorin magnetointi. Siirryttyään VEO:n alaisuuteen yhtiö ehti viime vuonna suorittaa kymmenen magnetointia. Hyvät näkymät Tahtigeneraattorit ja -moottorit on magnetoitava uudelleen 2-3 kertaa elinkaarensa aikana. Ottaen huomioon, että pelkästään Suomessa on käytössä noin tuhat tahtikonetta, tulevaisuudennäkymät ovat erittäin hyvät. Kotimarkkinoiden lisäksi vuoden 2011 aikana panostetaan myös vientiin, eritoten Ruotsiin ja Venäjälle. Myös työntekijöiden määrää on tarkoitus lisätä. Räätälöityjä ratkaisuja VEO on yhdessä Voith-Siemensin kanssa kehittänyt magnetointiin oman tekniikan, jolla ylletään markkinoiden nopeimpaan toimitusaikaan, kiitos vakio-osiin perustuvan rakenteen. VEO tekee lähinnä uudelleenmagnetointeja vanhoihin koneisiin, joissa tuotteet aina räätälöidään asiakkaille. Magnetointiin sisältyy laitteet, ohjelmisto ja käyttöönotto. VEO:n käyttämä järjestelmä on avoin, jolloin asiakkaan on halutessaan helppo muunnella sitä jälkeenpäin omien tarpeidensa mukaan 13

14 RUOTSI Joustavuus ja riippumattomuus ovat VEO:n valtteja Ruotsissa. Yhtiö erottuu myös tarjoamalla kokonaisratkaisuja. Kahdeksan kauppaa VEO:n Ruotsin yksikön toiminta käynnistyi elokuussa Perustamisen takana oli strateginen päätös päästä paremmin sisään pohjoismaisille markkinoille. Ensimmäisinä toimintavuosina on keskitty markkinointiin, joka on johtanut varsin pian myös kauppasopimuksien solmimiseen. Keväällä 2011 Ruotsin yksiköllä oli kahdeksan toteutunutta tai työn alla olevaa projektia, mikä on ennalta asetettujen odotuksien mukainen määrä. Yksikössä työskentelee tällä hetkellä kaksi henkilöä, mutta tavoitteena on, että määrä pian kaksinkertaistuisi. Avoimet markkinat Ruotsin markkinat ovat avoimet ja uudet toimijat ovat niille tervetulleita. VEO:n toimintatapa eroaa hieman kilpailijoista ja yhtiö täyttää näin markkinoilla olleen tyhjiön. VEO tarjoaa kattavia kokonaisuuksia, joissa asiakkaan tarpeet ja toiveet ovat ensisijalla. Keskiössä on tuotteiden sijaan osaaminen. VEO:n toinen suuri etu Ruotsissa on laiteriippumattomuus ja joustavuus. Vaikka länsinaapurin markkinat ovat avoimet, vankan jalansijan saaminen edellyttää kuitenkin pitkäjänteistä ja ahkeraa työtä. Uusiutuva energia luo mahdollisuuksia Vuosi 2010 lähti VEO:n kannalta vauhdilla käyntiin Ruotsissa ja kyselyjä tuli edellisvuoteen verrattuna kaksinkertainen määrä. VEO:n tärkeimmät segmentit Ruotsissa ovat sähkönjakelu, vesivoima ja raskas teollisuus, kuten metsä- ja metalliteollisuus. 14

15 Tulevaisuus näyttää erittäin positiiviselta; energia-alalla tehdään paljon uusia investointeja ja vanhoja laitteistoja korvataan uusilla. Ruotsin valtio tukee uusiutuvan energian tuotantoa niin sanotuilla vihreillä sertifikaateilla, minkä ennestään odotetaan lisäävän investointeja vesija tuulivoimaan. VEO:lla on nyt tilaisuus lunastaa paikkansa vakavasti otettavana ja tunnettuna kokonaisratkaisujen tarjoajana Ruotsin markkinoilla. Luleå energi Pohjois-Ruotsiin kokonaistoimitus Yksi vuoden 2010 tilauksista Ruotsissa oli Luleå Energille toimitettu Altersundin sähköaseman laajennus Pohjois-Ruotsissa. VEO toimitti jakeluasemaan kokonaisratkaisun, johon sisältyi paljon yhtiön omia tuotteita, kuten VEKE-kojeistoja ja vakiosähköasema. Keväällä 2011 päättynyt projekti on hyvä esimerkki VEO:n laajasta osaamisesta sähkönjakelussa. 15

16 NORJA VEO teki viime vuonna ennätysmäärän tarjouksia tärkeillä Norjan markkinoilla. Maan panostus uusiutuvaan energiaan avaa tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia. Pitkät perinteet Norja on perinteisesti ollut VEO:lle tärkeä ja merkittävä maa. Maahan avattiin myyntikonttori vuonna 2007, mutta partnereiden kautta VEO:lla oli ollut toimintaa Norjassa jo kauan ennen sitä. Alussa Norjan myyntiyhtiö keskittyi lähinnä vesivoimaan, mutta viime aikoina sähkönjakelu ja teollisuus ovat tulleet mukaan yhä enenevässä määrin. Myös marinepuolelle ollaan tekemässä avauksia. Tulevaisuuden ala Energia on Norjassa tulevaisuuden ala. Sen lisäksi, että maassa on jo nyt eniten vesivoimaa koko Euroopassa, valtio tukee vuoden 2012 alusta uusiutuvaa energiaa niin sanotuilla vihreillä sertifikaateilla. Tämä tarkoittaa, että Ruotsiin ja Norjaan luodaan yhteiset sertifikaattimarkkinat, jotka edesauttavat uusien pienien vesivoimaloiden toteuttamista. Maassa on myös monta sataa vanhaa, kunnostusta kaipaavaa voimalaa. Pohjois-Norjan uusien öljykenttien odotetaan synnyttävän alueelle paljon uusia energia- ja teollisuuslaitoksia. Energia-alan valoisilla näkymillä on toki varjopuolensa. VEO:lla on halu kasvaa Norjan markkinoilla, mutta kehitystä hidastaa osittain se, että uusien henkilöiden rekrytointi on haastavaa. Tähtäimessä on hallittu orgaaninen kasvu 5-6 henkilöön. 16

17 Poikkeuksellisen vilkas vuosi 2010 oli Norjassa VEO:n historian vilkkain, sillä tarjouksia annettiin ennätysmäärä. Finanssikriisi ylsi Norjaan muita maita myöhemmin ja se alkoi selkeästi näkyä vuoden aikana. Vaikka tarjouksia annettiin runsaasti, vain osa niistä johti kauppoihin. Toinen suuri haaste VEO:n Norjan yhtiölle vuonna 2010 oli kilpailukykyisten hintojen ylläpitäminen. VEO:n valtti Norjan markkinoilla on kuitenkin asiakkaiden laatutietoisuus. Ahkeran myyntityön ansiosta yhtiö alkaa myös olla suhteellisen hyvin tunnettu. Fortum Yhteistyö laajeni VEO:n lisääntynyt panostus sähkönjakeluun näkyi muun muassa Fortumille tehdyssä toimituksessa. VEO kunnosti Oslon eteläpuolella Alvimissa sijaitsevan Fortumin muuntoaseman. Toimitus oli nopea ja tehokas ja siihen sisältyi VEKE-kojeisto. Fortum on jo ennestään VEO:n asiakas Suomessa ja Ruotsissa, mutta tämä oli ensimmäinen Norjaan tehty toimitus. 17

18 VENÄJÄ VEO:n toiminta Venäjällä on käynnistynyt vauhdilla. Pietarissa toimiva tytäryhtiömme solmi ensimmäiset kauppansa viime vuonna. Lähimarkkinoita laajentaen VEO perusti vuoden 2009 tammikuussa myyntikonttorin Venäjän Pietariin. Konttorin avaaminen perustuu yhtiön strategiaan, jonka mukaan VEO:n päämarkkinat kotimaan lisäksi ovat Suomen lähialueet. Pietarin konttorissa työskentelee kaksi henkilöä ja Venäjän myyntityöhön osallistuu sen lisäksi aktiivisesti VEO:n henkilöstöä Suomesta. Pietarin valinta toimipaikaksi Moskovan sijaan perustuu alempaan kustannustasoon ja läheisyyteen, sekä alueen teollisuusrakenteeseen. Pietarin lähialueilta löytyy paljon potentiaalista asiakaskuntaa, kuten metsä-, laivanrakennus-, kaivos- ja metalliteollisuutta. Myös sähkönjakeluun VEO:lla on tarjota tuotteita ja palveluja. Partnereita hakemassa Pian myyntikonttorin perustamisen jälkeen kävi ilmi, että varmin strategia Venäjän markkinoille pääsemiseksi on sopivien partnereiden löytäminen. Venäjällä markkinoita hallitsevat suuret kokonaisprojekteja hoitavat yhtiöt, joille VEO tarjoaa osaamistaan sähköistyksessä. Haaste Venäjän markkinoilla on tunnettuus. Kun yhtiön nimi on asiakkaille ennestään tuntematon, markkinoihin pääsee kiinni vain ahkeralla jalkatyöllä ja suurella kärsivällisyydellä. Korkealaatuisten tuotteiden ja palveluiden lisäksi tarvitaan myös erittäin aktiivista myyntityötä. Oikeiden henkilöiden tunteminen on usein avainasemassa, jotta edes pääsisi antamaan tarjouksia. Keväällä 2010 vuoden kestänyt ahkera työ palkittiin, kun VEO sai Venäjältä toimitettavakseen Kontupohjan paperitehtaan voimalaitoksen pienjännitekeskukset. 18

19 Lupaavat näkymät Vuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen lama vaikutti syvästi ja pitkäkestoisesti Venäjän talouteen. Elpyminen kesti odotettua kauemmin, mikä toi lisähaasteita Venäjän toiminnoille. Vasta vuoden 2011 keväällä investoinnit maassa lähtivät taas liikkeelle. Kahden viime vuoden aktiivisen myyntityön ansioista VEO on nyt päässyt tekemään useita tarjouksia Venäjällä ja odotettavissa on, että jotkut niistä myös poikivat kauppoja. Jos osataan toimia oikein, Venäjällä odottavat suuret potentiaaliset markkinat. VEO:n valtteja ovat luotettavuus, toimitusvarmuus, laadukkaat ja kilpailukykyiset tuotteet sekä kyky ymmärtää asiakkaiden tarpeita. Kontupohjan paperitehdas Kontupohjan paperitehdas Venäjän Karjalasta tilasi keväällä 2010 uudelle voimalaitokselleen VEDA-pienjännitejärjestelmät. Tehdas on merkittävä sanomalehtipaperin tuottaja Venäjällä ja Euroopassa. Toimitus kattoi neljä 400 V:n pääkeskusta, kaksi virtakiskojärjestelmää, yhdeksän yksittäiskäyttökaappia sekä 17 toimilaitteiden ohjauspaneelia. Projekti tehtiin hyvässä yhteistyössä pietarilaisen partnerimme OKA:n kanssa. Toimitukset tapahtuivat kahdessa erässä syksyllä 2010 ja järjestelmät otettiin käyttöön keväällä

20 Toimintakertomus 2010 Konsernirakenne Tilinpäätöshetkellä Vaasa Engineering -konsernin muodostivat emoyhtiö Vaasa Engineering Oy sekä tytäryhtiöt Vaasa Kojeistot Oy, Vaasa Service Oy, Vaasa Engineering Kiinteistöt Oy, Vaasa Engineering AS, Vaasa Engineering AB, OOO Vaasa Engineering, Vaasa Engineering Magnetointi Oy ja Wringley S.A. Lisäksi emoyhtiö omisti 100 %:sti Vaasa Group Automation Oy:n, jolla ei tilikauden aikana ole ollut toimintaa eikä sitä ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Osakkeet ja osakkeenomistajat Yhtiöllä on vain yksi osakelaji ja osakkeita on kappaletta. Osakkeiden lukumäärä ei ole muuttunut tilikauden aikana. Taloudellinen asema Kuluneella tilikaudella konsernin liikevaihto oli 70,1 miljoonaa euroa (81,3 milj. euroa) ja emoyhtiön 62,4 miljoonaa euroa (70,7 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa) ja nettotulos -0,8 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). Emoyhtiön liikevoitto oli 19 tuhatta euroa (2,7 milj. euroa) ja nettotulos -0,5 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 378 (399) henkilöä, joista emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 203 (191). Yhtiön liiketoimintastrategiasta johdettuun henkilöstöstrategiaan on kiteytetty henkilöstöjohtamisen painopistealueet. Henkilöstö- 20

21 Vaasa Engineering Oy:n hallitus Kuvassa vasemmalta alkaen Martti Ehrnrooth, Marko Ekman (hallituksen sihteeri), Mauri Holma, Veijo Karppinen (hallituksen puheenjohtaja), Stefan Storholm, Henrik Skytte, Jan-Christer Eriksson ja Pekka Haakana. strategiamme perustuu yhtiön johdon määrittelemään visioon ja toimintasuunnitelmaan sekä yhteiseen arvomaailmaan. Henkilöstöstrategia tukee liiketoiminnan strategian toteutumista ja ohjaa esimiestoimintaa. Keskeisiä päämääriä ovat osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen, motivaation ylläpitäminen ja henkilöstön pysyvyys. Henkilöstövisiomme mukaan meillä on osaava, motivoitunut, hyvinvoiva sekä määrältään ja osaamis- ja ikärakenteeltaan oikea henkilöstö. Hallitus ja toimitusjohtaja Vaasa Engineering Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet tilikauden aikana Martti Ehrnrooth, Jan-Christer Eriksson, Mauri Holma, Veijo Karppinen, Stefan Storholm sekä Henrik Skytte. Pekka Haakana on kuulunut hallitukseen ajanjaksolla Hallituksen puheenjohtajana on tilikauden aikana toiminut Veijo Karppinen ja yhtiön toimitusjohtajana Mauri Holma. Hallituksen sihteerinä on toiminut Marko Ekman. Tuotekehitystoiminta Tilikauden aikana Vaasa Engineering -konserni sijoitti tuotekehitykseen 1,3 miljoonaa euroa, joka on 1,8 prosenttia liikevaihdosta. Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Kjell Berts, KHT. 21

22 Tulos ja tase TULOSLASKELMA 1000 euroa LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos +/ Liiketoiminnan muut tuotot Muuttuvat ja kiinetät kulut KÄYTTÖKATE Poistot ja arvonalentumiset LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO ENNEN VÄHEMMISTÖOSUUTTA Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN TAPPIO/VOITTO

23 TASE 1000 euroa VASTAAVAT Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Vaihto- ja rahoitusomaisuus VASTAAVA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Vapaa oma pääoma Vähemmistöosuudet 32 8 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ

24 VAASA ENGINEERING -KONSERNI SUOMI Vaasa Engineering Oy Runsorintie Vaasa Puh Fax Tiedekatu Seinäjoki Puh Fax Vistantie Paimio Puh Fax Kerintie Lahti Puh Fax Vaasa Kojeistot Oy Runsorintie Vaasa Puh Fax Vaasa Service Oy Runsorintie Vaasa Puh Fax Vistantie Paimio NORJA Vaasa Engineering AS Postboks 181, 1371 Asker Vakåsveien 9, 1395 Hvalstad Puh RUOTSI Vaasa Engineering AB Nobelvägen 2 Box Gävle Puh VENÄJÄ OOO Vaasa Engineering 10th Krasnoarmeyskaya str. Building 22 A, 5th floor, office St. Petersburg Puh. +7 (812)

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot

2009 uuden tuotantoennätyksen, miljardia kolikkoa. Lue lisää sivuilta 16 17.

2009 uuden tuotantoennätyksen, miljardia kolikkoa. Lue lisää sivuilta 16 17. Suomen Rahapaja Oy:n vuosikertomus ja hallituksen toimintakertomus 2009 Viisisenttisiä Irlantiin. Käyttörahatyksikkö teki vuonna 2009 uuden tuotantoennätyksen, 1,3 miljardia kolikkoa. Lue lisää sivuilta

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 14. Hallituksen toimintakertomus 16. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27. Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin 74

Toimitusjohtajan katsaus 14. Hallituksen toimintakertomus 16. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27. Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin 74 VUOSIKERTOMUS Larox 2008 Laroxin maailma 3 Toimitusjohtajan katsaus 14 Hallituksen toimintakertomus 16 Tilinpäätös Konsernitilinpäätös, IFRS 23 Konsernin tuloslaskelma, IFRS 23 Konsernin tase, IFRS 24

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 lyhyesti 8 Toiminta-ajatus ja liiketoimintastrategia 10 Case: One-Stop-Partner -konsepti 11 Liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

kannattavia ratkaisuja raute 2012

kannattavia ratkaisuja raute 2012 kannattavia ratkaisuja raute 2012 raute osana puunjalostuksen arvoketjua raute palvelee puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan

Lisätiedot

kilpailukykyä strategisena kumppanina

kilpailukykyä strategisena kumppanina kilpailukykyä strategisena kumppanina Vuosikertomus 2012 incap Vuosikertomus 2012 sisällys konserni Liiketoiminta vastuullisuus hallinnointi Incap lyhyesti... 2 Vuosi 2012 lyhyesti... 3 toimitusjohtajan

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Tietoa osakkeenomistajille

Tietoa osakkeenomistajille VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Tietoa osakkeenomistajille 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Raute lyhyesti 4 Vuosi 2007 6 Strategia 8 Toimintaympäristö 11 Liiketoimintakatsaus 13 Tuotekehitys 16 Henkilöstö 18 Ympäristö

Lisätiedot

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin,

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, vuosikertomus 21 PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, infrarakentamiseen, rakennustyömaille, laivatelakoille ja teollisuuden kunnossapitoon. Valikoima käsittää mm.

Lisätiedot

TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN

TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN VUOSIKERTOMUS 2012 TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN Vahvistaakseen kasvupotentiaaliaan entistä monipuolisemmalla liiketoimintarakenteella efore on valinnut toimialakseen sähköautojen dc/dc-muuntimet

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Vuosikertomus 2009 Lifting Businesses Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita

Lisätiedot

Aspo Vuosikertomus 2006

Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo Vuosikertomus 2006 SISÄLLYS 1 Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo lyhyesti 2 Aspon toiminta-ajatus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo Chemicals 6 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 18 Henkilöstö ja ympäristö

Lisätiedot

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus vuosikertomus 2012 STRATEGINEN KULMAKIVI: ASIAKKAIdEN ENSISIjAINEN VAIhTOEhTO LUOTETTAVA KUMPPANI Emporia, yksi Skandinavian suurimmista ostoskeskuksista, avattiin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007-2008

Vuosikertomus 2007-2008 Vuosikertomus 2007-2008 Vaahto Group -konserni Sisältö Tietoja osakkeenomistajille 2 Tilikausi lyhyesti 3 Vaahto Group -konserni 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Pulp & Paper Machinery 8 Process Machinery

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

884,0 63,3 0,70. Liikevaihto EBITDA. Osinko/osake* ) miljoonaa euroa. miljoonaa euroa. euroa VUOSIKERTOMUS 2013

884,0 63,3 0,70. Liikevaihto EBITDA. Osinko/osake* ) miljoonaa euroa. miljoonaa euroa. euroa VUOSIKERTOMUS 2013 Vuosikertomus 2013 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 LIIKETOIMINTA 3 PKC lyhyesti 4 PKC sijoituskohteena 6 Strategiset linjaukset 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 PKC 45 vuotta 13 Liiketoiminta-alueet 23 Yritysvastuu

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus... 1. Vuosi 2010 lyhyesti - vakaa kehitys kaikilla toiminnan alueilla... 4. Wärtsilä Industrial Operationsin strategia...

Konsernijohtajan katsaus... 1. Vuosi 2010 lyhyesti - vakaa kehitys kaikilla toiminnan alueilla... 4. Wärtsilä Industrial Operationsin strategia... WÄRTSILÄN VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Konsernijohtajan katsaus... 1 Wärtsilä lyhyesti... 3 Vuosi 2010 lyhyesti - vakaa kehitys kaikilla toiminnan alueilla... 4 Liiketoiminta-alueet lyhyesti... 6 Liiketoimintaympäristö...

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus... 1. Wärtsilä lyhyesti... 3. Vuosi 2010 lyhyesti - vakaa kehitys kaikilla toiminnan alueilla... 4

Konsernijohtajan katsaus... 1. Wärtsilä lyhyesti... 3. Vuosi 2010 lyhyesti - vakaa kehitys kaikilla toiminnan alueilla... 4 WÄRTSILÄN VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Konsernijohtajan katsaus... 1 Wärtsilä lyhyesti... 3 Vuosi 2010 lyhyesti - vakaa kehitys kaikilla toiminnan alueilla... 4 Liiketoiminta-alueet lyhyesti... 6 Liiketoimintaympäristö...

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Vuosikertomus. Smart way to smart products

Vuosikertomus. Smart way to smart products Vuosikertomus Smart way to smart products 2014 Tulos parani ja markkina-asema vahvistui 02 13 14 35 ETTEPLAN LYHYESTI Etteplan lyhyesti... 4 Liiketoiminta ja strategia... 6 Etteplan sijoituskohteena...

Lisätiedot

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 SSAB lyhyesti 60 Liikevaihto 60 mrd Ruotsin kruunua pro forma SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. Olemme maailmanmarkkinoiden

Lisätiedot

Sisällys. Vuosikertomus 2012

Sisällys. Vuosikertomus 2012 Sisällys Neste Oil 4 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 5 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 9 Strategia 11 Strategian toteuttaminen vuonna 2012 13 Case: Kannattava kasvu 15 Case: Tuottavuus 16 Case: Uusiutuvat

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2011... 7 Vuosi lyhyesti... 8 Kemian vuosi 2011... 9 Avainluvut... 11 Toimitusjohtajan katsaus... 13 Strategia... 16 Arvon luominen pitkällä aikavälillä...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005. Making business more intelligent

Vuosikertomus 2005. Making business more intelligent Vuosikertomus 2005 Making business more intelligent AffectoGenimap ja vuosi 2005 lyhyesti Liikevaihto 2005: 46,7 miljoonaa euroa Liikevoitto (EBIT): 5,2 miljoonaa euroa Henkilöstö: 534 Tiedotteet www.affectogenimap.fi

Lisätiedot

2013 V u o s i k e r t o m u s

2013 V u o s i k e r t o m u s 2013 Vuosikertomus 2 Snellman-konserni vuosikertomus 2013 Vuoden 2013 teemana henkilöstö ja ammattitaito avain kunnon tuotteisiin 3 Sisällys SNellman-konserni Snellman lyhyesti... 4 konserniorganisaatio

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot