Ympäristöohjelman laatimiseen ovat osallistuneet koulutuskeskus Salpauksessa opiskelevat ympäristönhoitajaopiskelijat.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöohjelman laatimiseen ovat osallistuneet koulutuskeskus Salpauksessa opiskelevat ympäristönhoitajaopiskelijat."

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖOHJELMA

2 SAKUstars tapahtuma SAKUstars-tapahtuma on valtakunnallinen kulttuurikilpailu kaikille ammattiin opiskeleville. Kilpailuissa on sarjoja sekä ennakkoon lähetettäville töille että paikanpäällä tehtäville suorituksille. Mukana kilpailulajeina on kaikkea, mitä kulttuuriin kuuluu. SAKUstars 2013 tapahtuma järjestetään Lahdessa Järjestelyistä vastaavat Koulutuskeskus Salpaus ja SAKU ry. SAKUstars-kisoissa Lahdessa kilpailee yli 800 ammattiin opiskelevaa nuorta SAKUstars 2013-kisa järjestetään Lahti Hallissa sekä Koulutuskeskus Salpauksen keskustakampuksella. Suurimmat kisajoukkueet tulevat Keski-Uudenmaan ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymistä sekä Koulutuskeskus Salpauksesta. Salpauksesta mukana kilpailemassa on 49 opiskelijaa, enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Lisäksi kisajärjestelyissä on mukana noin 400 Salpauksen opiskelijaa. SAKUstars-tapahtumassa kilpaillaan 40 eri sarjassa, joista suosituimmat ovat tänä vuonna taidetta kahdessa tunnissa, yksinlaulu ja karaoke. Teemana Unelmien amis SAKUstars tapahtuman suojelija on SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly. Kisojen teema on Unelmien amis. Tärkeintä SAKUstars-kisassa ei ole voitto, vaan osallistuminen. Tapahtuma on kuuluisa SAKU-hengestään, eli kaikki kannustavat kaikkia. Unelmien amis on sitä, että otetaan huomioon toisetkin. Tapahtuman projektipäällikkönä toimii Anne Kampman koulutuskeskus Salpauksesta. Kisojen ennakkojärjestelyihin ja itse kisapäivien toimintoihin osallistuu iso joukko koulutuskeskus Salpauksen eri alojen opiskelijoita. Ympäristöohjelma SAKUstars tapahtumalla on pitkät perinteet ammatillisen koulutuksen kulttuurikilpailuna. Ympäristöohjelma SAKUstars tapahtumalle on laadittu ensimmäisen kerran. Sen avulla kisaan osallistujien on mahdollista toimia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Ympäristöohjelmassa huomioidaan tapahtuman aikana eri tilanteissa tapahtuvat toiminnat. Koulutuskeskus Salpauksessa kestävä kehitys kuuluu yhtenä osana opetukseen sekä muuhun toimintaan. Ympäristöohjelman laatimiseen ovat osallistuneet koulutuskeskus Salpauksessa opiskelevat ympäristönhoitajaopiskelijat. SAKUStars-2013 tapahtumaan odotetaan kaikkiaan yli 3000 vierailijaa. Taidoista kilpaillaan kuvataiteen, kirjallisuuden, musiikin, näyttämötaiteen ja tanssin aloilla. Tapahtuma kestää kolme päivää. Kestävän kehityksen on mm. Gro Harlem Brundtland 1987 määritellyt seuraavasti: "Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa." Kestävä kehitys koostuu neljästä osa-alueesta ja näin koskee kaikkea toimintaa. Osa-alueet ovat sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen kestävä kehitys.

3 Tämän nuorten kulttuuritapahtuman kohdalla sosiaalinen kestävä kehitys on toisten huomioiminen yhteisessä tapahtumassa. Majoitustiloissa on vieraina yli 400 nuorta. Jotta kaikki sujuu pienissä tiloissa kitkatta tarvitaan yhteispeliä ja oikeaa asennetta. Kulttuurinen kestävä kehitys toteutuu sopeuttamalla kisajärjestelyt Salpauksen tiloihin ja muuhun toimintaan kisojen aikana. Opetus jatkuu normaalisti kisojen aikana niiden osalta, jotka eivät osallistu kisoihin. Yhteispelillä samoissa tiloissa toimitaan erilaisista toimintaympäristöistä olevien osallistujien kesken. SAKUstars tapahtuma on hyvää mainosta myös Lahdelle. Eri puolilta Suomea tulevilla kilpailijoilla on tilaisuus tutustua Lahteen ja lahtelaisiin. Taloudellista kestävää kehitystä noudatetaan kun pitämällä huolta kisa- ja majoituspaikkojen kunnosta ja huolehtimalla kukin omista kilpailutarvikkeistaan ja muista tavaroistaan. Ekologinen kestävä kehitys onnistuu, kun huolehditaan siitä, ettei kisatapahtumasta jää pysyviä jälkiä luontoon eikä ympäristöön. Ympäristöohjelman sisältö Varsinaisten kisatapahtumien toiminta-alueille järjestetään tarvittavat jätepisteet jätteiden lajittelua varten. Jätteiden lajittelu tapahtuu syntypaikkalajitteluna. Lajiteelua helpotetaan laatimalla lajitteluohjeet jätepisteisiin, koska muilta paikkakunnilta tulevat kisaajat ovat kotipaikkakunnallaan voineet tottua toisenlaisiin lajitteluohjeisiin. Ruokailut kisojen aikana on järjestetty opiskelijaruokaloissa. Ruokailupaikoilla olevissa lajittelupisteissä on selkeät ohjeet. Myös majoitustilojen mukavuuteen kuuluvat siellä tarvittavat jäteastiat. Lahdessa jätehuollon hyvällä hoidolla on jo pitkät perinteet. Päijät- Hämeen Jätehuolto Oy on alueen 13 kunnan yhteinen jätehuoltoyhtiö, joka yhteistyökumppaneineen kerää ja huolehtii alueelta kerätyt jätteet jatkokäsittelyyn. Lahden alueella lajitellaan biojäte, energiajäte, jätepaperi, pakkausjäte ja kaatopaikkajäte erikseen. SAKUStars-2013 tapahtuman aikana syntyvät pakkausjätteet, kuten juomapullot ja tölkit sekä kartonkipakkaukset kerätään talteen ja toimitetaan edelleen käsiteltäväksi. Energiajäte menee Lahti Energian uuteen viime vuonna käyttöönotettuun kaasutuslaitokseen, josta saadaan ekotehokasta sähköä ja lämpöä Lahden alueen kotitalouksien ja yritysten käyttöön. Biojäte kompostoidaan Lahden Kujalassa toimivassa Biojätelaitoksessa ilman ulkoisia hajuhaittoja ja siitä saadaan ravinteikasta maanparannusainetta. Kaikki muutkin jätejakeet ohjataan jatkokäsittelyyn. Osana ympäristöohjelmaa on tarkoitus kerätä tietoa tapahtuman onnistumisesta. Jätehuollon osalta se tarkoittaa jätemäärien seurantaa eri toimipaikoissa ja lajittelun onnistumista. Ohjeistuksella ja neuvonnalla on tarkoitus tehdä jätehuollosta tapahtuman aikana helppoa. Siisteys on jatkuvassa seurannassa ja siihen kohdistetaan lisäpanostusta roskaamisen vähentämiseksi. Majoitus Majoitustiloina toimivat pääasiassa luokkatilat. Kaikki varatut luokat sijaitseva keskustan kampusalueella kisapaikkojen välittömässä läheisyydessä. Varattuja luokkia on parikymmentä. Majoitustiloihin majoitettavien määrä on yli 400 henkilöä. Majoitustilat sijaitsevat kisa-alueella neljässä eri rakennuksessa. Majoitustilojen turvallisuus on varmistettu erillisillä vartiointijärjestelyillä. Jäteastioita majoitustiloihin varataan energiajätteelle, kaatopaikkajätteelle ja biojätteelle, samoin juomapulloille ja tölkeille varataan myös keräyspisteet.

4 Kilpailijoiden tukijoukoille on varattu majoittumismahdollisuuksia lähialueen hotelleista. Peseytymistiloina majoittujille toimivat oppilaitoksessa olevat suihkut osoitteissa Svinhufvudinkatu 6 ja Svinhufvudinkatu 2. Lahden alueella juomavesi on hyvää Salpausselän harjujen suodattamaa pohjavettä. Se on täysin juomakelpoista sellaisenaan ja sitä on lupa nauttia kulaus jos toinenkin. Suihkutiloissa vettä kannattaa kuitenkin säästää. Ei siksi, että vesi olisi vaarassa loppua, vaan siksi, että lämpimän veden säästäminen säästää myös osaltaan energiaa, kun lämmintä vettä ei kuluteta turhaan. Sekä lämmin että kylmäkin vesi tarvitsee vesijohtoverkostoissa liikkumiseen pumppuvoimaa. Pumppaus myös kuluttaa energiaa. Myös käyttämämme vesi poistuu rakennuksesta jätevesiverkostoon ja myös siellä pumput työntävät jätevettä kohti jäteveden puhdistamoa. Siisteys ja järjestys on jokaisen asia. Majoitustiloissa ollaan yhdessä muiden kanssa ja silloin hyvät tavat ja toisen huomioiminen on erityisen tärkeää. Tarkoitus on, että kaikki majoittujat viihtyvät. Siisteys ja järjestys on myös osa turvallisuutta. Lattialla hajallaan olevat tavarat aiheuttavat kompastumisvaaran. Mahdollinen lattialle kaatunut juoma tekee lattiasta sokerin määrästä riippuen joko liukkaan tai tahmean. Siistimällä omat jälkensä jokainen auttaa kaveria viihtymään yhteisissä tiloissa. Majoitustiloissa on muistettava huomioida muut asuinkaverit. Nukkuminen ja keskittyminen ennen seuraavan päivän koitosta on tärkeä osa onnistunutta suoritusta. Keskittymisrauha majoitustiloihin. Aulatiloissa pitää muistaa, että kilpailutiloihin johtavien ovien kautta voi kuulua esiintymistä häiritsevää ääntä. Varmistetaan kovaäänistä toimintaa välttämällä, että kaikilla kilpailijoilla on mahdollisuus täydelliseen suoritukseen lavalla. Ympäristönhoitajaopiskelijat tekevät haastattelua mm. melusta kisapäivien aikana. He myös mittaavat kisamelua opintoihinsa liittyen. Jätteiden lajittelu Kaikissa kisan aikana käytössä olevissa tiloissa löytyy jätepisteitä, joihin kaikki tapahtuman aikana syntyvä jäte voidaan laittaa. Energiajätettä on kaikki polttokelpoinen jäte, kuten muovi- ja kartonkipakkaukset. Biojätettä on kaikki eloperäinen jäte, kuten hedelmien kuoret, teepussit ja muu ruokajäte. Sekajätettä on muu jäte joka ei sovellu polttoon, kuten kuulakärkikynät, mahdolliset rikkoutuneet lasit ja posliiniesineet. Pesuainepurkit, patterit, lakkapullot yms. lajitellaan erilleen niille varattuun astiaan, josta ne kerätään edelleen toimitettavaksi. Lajitteluohjeita ja keräysastioita näille satunnaisille jätejakeille on majoitustiloissa ja esiintymislavojen takahuoneissa tarpeen mukaan. Liikkuminen Kotipaikkakunnalta Lahteen matkustamiselle ovat suosituksena julkiset kulkuneuvot, kuten bussi ja juna. Kisa-alueella kuljetusta ei tarvita, koska SAKUStars-2013 tapahtuman toiminnot ovat niin lähellä toisiaan, että kaikki kohteet on saavutettavissa kävellen. Siirtyminen paikasta toiseen kannattaa ottaa ekologisena liikuntamahdollisuutena, happihyppelynä. Kävellen voi keskustella ja vertailla kisatuloksia kaverin kanssa seuraavaan kisatapahtumaan siirtyessä. Jo puolen tunnin reipas kävely päivittäin pitää yllä peruskuntoa. Kilpailuihin tarvittavat välineet ja rekvisiitta kuljetetaan autoilla. Siitä huolehtii kuljetustiimi. Hyötyliikunnasta saa hyvän tavan joka on mitä parhainta kestävää kehitystä. Siitä hyötyy sekä liikkuja että ympäristö. Kävelemällä portaat ja välttämällä hissin käyttöä saa helposti päivän aikana kohtuullisen määrän aerobista liikuntaa. Reippaasti kävellen kauppaan, kouluun, mummolaan tai kaverin luo saa paitsi raitista ilmaa myös hyvän mielen. Pitämällä yllä reipasta vauhtia niin, että vähän hengästyy kunto kohenee. Kunto kohoaa kuin itsestään ja mieli pysyy virkeänä ja aivot saavat happea ja uusien asioiden opiskelukin sujuu helpommin. Valitsemalla kävelyn auton sijasta, säästyy bensaa sekä rahaa.

5 Energia Oleskelu kisojen aikana tapahtuu suurelta osin koulutuskeskus Salpauksen opetustiloissa. Sähkö ja lämpö sinne tulee Lahti Energialta. Kymijärven voimalaitos tuottaa sähköä ja lämpöä sekä energiajätteestä että kivihiilestä. Energiajätettä kerätään Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueen kotitalouksista. Alue käsittää 13 Päijät-Hämeen kuntaa. Kotitalouksien lisäksi energiajätettä tulee poltettavaksi myös alueen yrityksiltä. Pääosin kotitalouksista kerättävä energiajäte on pakkauksia, muovia, puuta ja muuta polttokelpoista jätettä. Yrityksissä syntyvä energiajäte tulee yleensä tuotannon sivutuotteena. Lahti Energia rakennutti maailman ensimmäisen pelkästään kierrätyspolttoainetta käyttävän kaasutusvoimalaitoksen, joka tuottaa tehokkaasti sähköä ja kaukolämpöä. Kierrätyspolttoaineen raaka-aineena on energiapitoinen jäte. Polttoaine kaasutetaan, kaasu jäähdytetään ja puhdistetaan, jonka jälkeen puhdas kaasu poltetaan kattilassa maakaasun tavoin. Tällaista kokonaisuutta ei kukaan muu ole ennen Lahti Energiaa rakentanut. Voimalaitos valmistui keväällä 2012 ja se vähentää laskennallisia hiilidioksidipäästöjä arviolta tonnia vuosittain, kun verrataan tilanteeseen, jossa vastaava sähkö ja lämpö tuotettaisiin kivihiilellä. Lisäksi uuden voimalaitoksen käyttöönotto vähentää Lahti Energian vanhan kivihiilivoimalaitoksen käyttöä ja siitä syntyviä hiilidioksidipäästöjä arviolta tonnia vuodessa. Vinkkejä energian säästämiseksi SAKUstars 2013-tapahtuman aikana. Sähkönkulutukseen voi vaikuttaa omalla toiminnalla. Älä jätä tyhjään majoitustilaan valoja päälle, kun lähdet ulos Kun olet ladannut puhelimesi tai tablettisi, irrota laturi seinästä Kun käytät kiharrinta tai hiustenkuivaajaa, älä unohda sitä päälle, kun olet hoitanut hiuksesi Vinkkejä kestävällä tavalla toimimiseksi: Muistithan sammuttaa tietokoneen, tv:n, valot kotoa ennen kuin lähdit kisoihin Älä heitä ruokaa hukkaan; Kisaruokailuissa ota vain sen verran kuin syöt, lisää voi hakea, jos nälkä ei lähtenytkään Älä osta turhia tuotteita, Vältä kertakäyttöastioita Huolehdi myös pikkuroskat oikeaan paikkaan yms. Melu Kaikissa yleisötilaisuuksissa ja kisoissa syntyy melua. Pelkästään puhumisesta aiheutuva hälinä voi olla väen määrästä ja tilan akustiikasta riippuen niin kovaa, että se on luokiteltavissa meluksi. Musiikkiesitykset ovat usein kovaäänisiä, samoin teatterin vaikuttavat kohtaukset ovat usein äänitehostettuja. Melu on haitallista kuulolle ja voi aiheuttaa kuulovaurion. Melussa oleskelua varten on olemassa erilaisia kuulosuojaimia. Yksinkertaisimpia ja kätevimpiä ovat korvatulpat, joita SAKUStars-2013 kisoissakin on saatavana.

6 Ympäristötietoisuus Kisaorganisaatiolle pidetään koulutustilaisuuksia, joissa käydään läpi niin turvallisuusohjelman kuin ympäristöohjelmankin sisältö. Kaikkien on oltava tietoisia yhteisistä vastuista ja pelisäännöistä. Kisoihin osallistuvia varten laaditaan tietoiskuja eri puolille kisa-aluetta. Ympäristöinfopisteitä kisaalueella on kaksi. Sieltä on mahdollista saada opastusta ja muuta infoa ympäristöasioiden hyvästä hoidosta kisatapahtumassa ja sen jälkeen. Kisaorganisaatio koostuu koulutuskeskus Salpauksen eri alojen opiskelijoista, heidän opettajistaan ja muusta henkilökunnasta. Kisatapahtumissa innokas kannustus kilpailijoille on paikallaan, kun on sen aika. Aulatiloissa löytyy naulakoita vaatteille ja jäteastioita roskille. Vapaa-ajalla pidetään huolta tavaroistamme myös vapaa-ajalla. Siisteys = turvallisuutta Salpaus on savuton. Piha-alueilla ja sisätiloissa tupakointi kisa-alueella on kokonaan kielletty. Tämä kielto koskee myös tukijoukkoja ja henkilökuntaa. Jätelaki kieltää roskaamisen kaikkialla. Kertakäyttömukit, purkat ja muut pikkuroskat kuuluvat roska-astioihin. Ympäristöinfopisteet Kisatoimiston yhteydessä ja Lahti Hallissa. Aukiolooloajat samat kisatoimiston kanssa. Infopisteissä tarjolla neuvontaa käytännön asioissa, kerrotaan tapahtuman ympäristöohjemasta ja siihen liittyvistä kestävän kehityksen mukaisista toimista. Pikkuroskia, kuten purukumia, karamellipapreita yms. varten on tarjolla oma pikkuroskis. Siitä voi tuunata siitä omansa näköisen tai käyttää sellaisenaan. Niitä on tarjolla ympäristö-infopisteissä. Ympäristöinfopisteessä voit ladata kännykäsi laturipolkupyörällä Ruokailun yhteydessä on tietoa ruoka-annosten hiilijalanjäljestä ja miten siihen voi vaikuttaa Ympäristneuvontapisteessä on esillä kierrätyskeskus Patinassa valmistettuja kierrätystuotteita. Niitä on myytävänä Kierrätyskeskus Patinassa Ympäristöaiheisia esitteitä on tarjolla myös ympäristöneuvontapisteissä. Lahden Seudun Ympäristöpalvelut osallistuu infopisteessä ympäristöasioiden esittelyyn mm. erilaisten ympäristöaiheisten pelien muodossa. Lahden Seudun ympäristöpalveluissa Vesijärvenkatu 27:ssa on meneillään näyttely Vähähiilistä fiilistä näyttely. Näyttely havainnollistaa eri elämänalueilla syntyviä hiilidioksidipäästöjä vuorovaikutteisin keinoin. Seillä voi miettiä omien valintojen merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja löytää virikkeitä vähähiilisempään elämäntapaan. Näyttelyssä pääsee testaamaan onko eväillä, kulkupelillä tai asumismuodolla väliä.

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Taustamateriaali 2011 / www.4v.fi/julkaisut Milla Talja, 4V-hanke Tavoite: Koulutuksen tarkoituksena on tarjota osallistujille ideoita ja työkaluja kestävän

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE. Jätehuollon järjestäminen kouluilla. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE. Jätehuollon järjestäminen kouluilla. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE Jätehuollon järjestäminen kouluilla www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 Vastuullista elämäntapaa... 3 2 Jätelaki pohjana oppilaitosten jätehuollolle... 4 3 Kohti vähäjätteisempää

Lisätiedot

Riemu ei vaadi roinaa ENTISESTÄ ENEMMÄN. Jätevoimalan YVA alkuun Hyvä tavara kiertää Ekologinen Hyddan. Riikka Leskinen

Riemu ei vaadi roinaa ENTISESTÄ ENEMMÄN. Jätevoimalan YVA alkuun Hyvä tavara kiertää Ekologinen Hyddan. Riikka Leskinen ENTISESTÄ ENEMMÄN TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO TIEDOTTAA 2/2011 Information about waste disposal in English is available at www.tsj.fi Jätevoimalan YVA alkuun Hyvä tavara kiertää Ekologinen Hyddan Riikka Leskinen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma 2015-2018 Seurakuntapuutarhuri, ympäristövastaava Elina Vanhatalo JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA on osa Kirkon ympäristödiplomiin kuuluvaa työtä. Suunnitelman tulee ohjata

Lisätiedot

Jätteet I. Vastaus. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä. jälkeen tulee kierrätys materiaalina ja sen jälkeen jätteen

Jätteet I. Vastaus. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä. jälkeen tulee kierrätys materiaalina ja sen jälkeen jätteen Jätteet I Jätelain tarkoituksena on, että jätteitä käsitellään ympäristön kannalta parhaalla tavalla. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä jätelain mukaan? a) Farkut heitetään roskiin b)

Lisätiedot

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään Työpaikan ekoarki ja kuinka se tehdään 1 Tekstit: Silja Sarkkinen Graafinen ilme ja kuvat: Vappu Ormio Julkaisija: Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2. korjattu painos ISBN: 978-952-223-007-2 Internet:

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

VIHREÄ DRAAMA -HARJOITUKSET

VIHREÄ DRAAMA -HARJOITUKSET VIHREÄ DRAAMA -HARJOITUKSET YMPÄRISTÖKASVATUSTA DRAAMA- HARJOITUSTEN AVULLA VIHREÄ DRAAMA on ympäristökasvatusmenetelmä, jota toteutetaan draaman keinoin. Se on yhdessä tekemistä ja osallistumista. Kyse

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKOULUTUSMATERIAALI. valmennuspäälliköiden, ohjaajien- ja valmentajien, joukkueenjohtajien sekä huoltajien koulutukseen

YMPÄRISTÖKOULUTUSMATERIAALI. valmennuspäälliköiden, ohjaajien- ja valmentajien, joukkueenjohtajien sekä huoltajien koulutukseen YMPÄRISTÖKOULUTUSMATERIAALI valmennuspäälliköiden, ohjaajien- ja valmentajien, joukkueenjohtajien sekä huoltajien koulutukseen SISÄLLYSLUETTELO Kouluttajalle... 3 Miksi ympäristötyötä jääkiekossa?... 4

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

yhteystiedot Mahdollisuuksien tori -koordinaattori Jaana Viirimäki +358 50 317 6737 jaana.viirimaki@kepa.fi

yhteystiedot Mahdollisuuksien tori -koordinaattori Jaana Viirimäki +358 50 317 6737 jaana.viirimaki@kepa.fi torijärjestäjän opas 2015 yhteystiedot Mahdollisuuksien tori -koordinaattori Jaana Viirimäki +358 50 317 6737 jaana.viirimaki@kepa.fi Kepa ry Elimäenkatu25-27 00510 Helsinki Puh: +358 9 584 233 www.kepa.fi

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt asiasanalla

Lisätiedot

Iina Maula. Kestävää kehitystä tapahtumatuotannossa:

Iina Maula. Kestävää kehitystä tapahtumatuotannossa: Iina Maula Kestävää kehitystä tapahtumatuotannossa: Vihreät haasteet ja tulevaisuus Provinssirock festivaalilla Opinnäytetyö Syksy 2010 Kulttuurialan yksikkö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Sosiokulttuurisen

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn

LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn Hyvä lukija, Mökki on suomalaisen paratiisi. Sinne ei oteta mukaan työmappeja, dieettejä tai arkisia murheita. Vaikka huolen huomisesta jättää mielellään

Lisätiedot

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 0 2012 Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma Sisältö 1. Kirkon ympäristödiplomi... 6 1.1 Mikä se on?... 6 2. Alkusanat ja ympäristödiplomin teologia... 7 3. Ympäristödiplomin hakuprosessi

Lisätiedot

Opettajan Opas Luokat 3 6

Opettajan Opas Luokat 3 6 Opettajan Opas Luokat 3 6 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 MITÄ KESTÄVÄ KEHITYS ON?... 3 Miksi kestävää kehitystä tarvitaan?... 4 Ekologinen jalanjälki... 4 KALVOSARJA... 5 Kalvosarjan lähteet... 13 PIIRUSTUSTEHTÄVIÄ

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.2.2010 Päivitetty hallituksen kokouksessa 16.12.

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.2.2010 Päivitetty hallituksen kokouksessa 16.12. TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.2.2010 Päivitetty hallituksen kokouksessa 16.12.2010 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 JOHDANTO... 1 1. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN...2

Lisätiedot

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2013 Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallien asiakkaille,

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007

11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007 JO 11 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! Hämeen ympäristöpalkinto 2006 Ekokarelle 11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007 Kuva: URPU-KAARINA YLI-LAURILA

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 Essi Kuisma Lahden ammattikorkeakoulu Ympäristötekniikan opiskelija YMP09 Sisällys 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 2. YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIAA...

Lisätiedot