KEURUUN LÄMPÖVOIMA OY Lämpöä ja sähköä biomassasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEURUUN LÄMPÖVOIMA OY Lämpöä ja sähköä biomassasta"

Transkriptio

1 TEKSTI JA KUVAT MATTI A. KALLIO KEURUUN LÄMPÖVOIMA OY Lämpöä ja sähköä biomassasta Keuruun Lämpövoiman 4,5 MWe / 15 MWt voimalaitoksen rakentamisen taustalla oli painavia syitä. Olemassa oleva 11 MW:n biokattila oli yli 40 vuotta vanha ja teholtaan pieni. Toimitusjohtaja Tapio Ollila Keuruun Lämpövoima Oy:stä kertoo, että öljyä jouduttiin käyttämään aivan liian paljon kaukolämmön tuottamiseen. Halusimme myös aloittaa sähkön tuottaminen hyödyntämällä kotimaisia biopolttoaineita, Ollila toteaa. 3D-KUVAT KEURUUN LÄMPÖVOIMA OY 88 Keuruun lämpövoimala 1/2011 PROJEKTIUUTISET

2 Vastavalmistunut Keuruun voimalaitos on suunnanantaja suomalaisessa energiateollisuudessa. Se on tehokas ja ympäristöystävällinen energiantuotantolaitos. Hyödyt entiseen verrattuna ovat huikeat. Lämmön tuotantokapasiteetti kolminkertaistuu, ja lisäksi sähköntuotannon ja samalla laitostontilla olevien kattiloiden yhteenlaskettujen tehojen ylittäessä 20 MW Keuruun Lämpövoima Oy on päästökaupassa mukana. Lisäksi haluan painottaa, että ympäristökuormitus pienenee murto-osaan, kun savukaasut ja savukaasujen lauhdevedet puhdistetaan tehokkaasti uuden järjestelmän piirissä. Asiakkaamme, joita on noin 210 kappaletta, saavat siis aitoa vihreää lämpöä, Tapio Ollila toteaa tyytyväisenä. Hankkeen koordinointi Projektin pääsuunnittelijana ja projektivastuullisena konsulttina toimi Chemitec Consulting Oy, jolle alihankkijoina toimivat Insinööritoimisto Controlteam Oy, joka suoritti perustus- ja rakennesuunnittelun. Arkkitehtitoimisto Jorma Kaasinen Oy vastasi arkkitehtisuunnittelusta, lvi- ja layoutsuunnittelun laati meille Elomatic Oy:n Jyväskylän ja Seinäjoen toimistot. Turbiinilaitossuunnittelusta ja konsultoinnista vastasi Norrcas Oy. Muut pienehköt suunnittelukokonaisuudet tilaaja hankki suoraan itse, kertoo Markku Ollakka Chemitec Consulting Oy:stä Biovoimalaitos MW Power toimi koko projektin pääurakoitsijana perustustöiden valmistumisen jälkeen ja vastasi samalla koko voimalaitoshankkeen työturvallisuusasioista. Keuruun Lämpövoima Oy hoiti hankinnat itse, mutta käytti apunaan ja tarjousvertailussa Chemitec Consulting Oy:tä ja sen alihankkijoita, Ollakka kertoo. Hankkeen erityspiirteistä ja niiden vaikutuksesta päätöksentekoon Markku Ollakka toteaa, että teknistaloudelliset tarjousvertailut vaativat erityistä huomiota, kun otetaan huomioon julkisen hankinnan ehdot. Tämä tekee vertailuista vaativia. Myös aikataulujen yhteensovittaminen ja sovitussa valmistumisaikataulussa pysyminen ei sallinut otteen löystymistä: Vilkkaimpaan rakennusaikaan voimalaitosalueella Polttoaineen seulomo ja murskaamo sekä raudan erotin. PROJEKTIUUTISET 1/2011 Keuruun lämpövoimala 89

3 Etualalla polttoaineen tuhkasiilo, vieressä aktiivihiili- ja kalkkisiilot. Niistä oikealle ovat savukaasukanavat, savukaasulauhdutin ja lämmöntalteenottoyksikkö. Sen takana on palamisilman kostutuslaitteisto. työskenteli lukuisia eri yrityksiä, yli 150 henkeä. Muutoksen hallinta vaati kokemusta ja pani osaajankin koetukselle. Prosessin rakentaminen Keuruun voimalaitosprosessi on state of art tekninen toteutus. Leo Kotliar MW Powerista kertoo toiminnan periaatteista seuraavaa: Kyseessä on alhaalta tuettu, höyrylieriöllä varustettu luonnonkiertokattila. Luonnonkierrolla tarkoitetaan sitä, että kattilakierto perustuu laskuputkissa virtaavan veden ja kattilan seinissä virtaavan höyry-vesiseoksen väliseen tiheyseroon, jolloin nosteen vaikutuksesta raskaampi vesi virtaa alaspäin ja kevyempi höyryvesiseos ylöspäin. Höyrylieriöstä kylläinen höyry johdetaan kolmivaiheisiin tulistimiin, missä höyryarvot säädetään turbiinin vaatimalle tasolle. Turbiinista matalapainehöyry ohjataan kaukolämpösiirtimelle, missä tehdään kaukolämpövettä. Lauhteet pumpataan takaisin kaukolämpösiirtimestä syöttövesisäiliön kautta kattilaan. Korkeapainehöyry voidaan myös ohjata reduktioaseman kautta ohi turbiinin, suoraan kaukolämpösiirtimelle. Laitos on suunniteltu siten, että normaalikäytön aikana kaikki lisävedet ote- 90 Keuruun lämpövoimala 1/2011 PROJEKTIUUTISET

4 Huolto- ja korjaustilan lattia on käsitelty pölynsidonta-aineella. taan järvestä. Lisäveden käsittely tapahtuu järviveden esikäsittelylaitoksessa UF-prosessissa, demineralisointilaitoksessa ROprosessissa. Prosessi on tehokas ja taloudellinen: Kattilan hönkähöyryn ja turbiinin jäähdytyspiirin hukkalämpö otetaan talteen, myös käytännössä kaikki lauhteetkin hyödynnetään. Laitos on niin ikään varustettu järvivesijäähdytykseen perustuvalla apujäähdytysjärjestelmällä. Tämä tekee mahdolliseksi sen, että sähköntuotanto voi jatkua, vaikka kaukolämpökuorma olisi hyvin pieni, tai jos sitä ei ole ollenkaan, Kotliar kertoo. Laitoksen pääpolttoaineina ovat jyrsinturve ja puupolttoaineet. Puupolttoaineita tai jyrsinturvetta voidaan polttaa % tai missä tahansa seossuhteissa. Vuositasolla puupolttoaineiden määrä on n. 80 % ja jyrsinturpeen määrä n. 20 % koko energiantuotannosta. Sytytyspolttoaineena käytetään pienehköt määrät kevyttä polttoöljyä. Laitoksen polttoyksikkönä on leijukerrosarina. Leijukerros koostuu hiekka- ja tuhkakerroksesta, joka leijutetaan ilmalla ja kiertokaasuseoksella. Polttoaine putoaa polttoaineen syöttötorvesta leijukerrokseen, jossa se kuivuu, kaasuuntuu ja palaa täydellisesti. Laitoksen korkea ekologisuusaste ei jää pelkästään polton ja hukkalämmön talteenoton tehokkuuden varaan. Savukaasujen puhdistusjärjestelmänä laitoksella on pussisuodatinjärjestelmä, joka on varustettu lisäksi aktiivihiilen ja kalkin syötöllä. Lisäksi laitoksessa on savu- Champion Door kangasnosto-ovet ja jakoseinät ovat paras vaihtoehto suuriin kohteisiin, joissa ovilta vaaditaan hyvää kestävyyttä sekä ääni- ja lämmöneristystä. Tällaisia ovia ovat mm. teollisuusovet, varastojen ovet ja lentokonehallien ovet. Champion Door -teollisuusovet ovat varmakäyttöisiä, pitkäikäisiä ja lähes huoltovapaita. Vaihtoehdot ja värivalikoimat ovat runsaat. Kaikki teollisuusovemme ovat CE-merkittyjä ja täyttävät voimassa olevat standardit. Valikoimastamme löytyvät myös pienemmät teollisuusovet mm. rullautuvat palo-ovet, siltanosturiaukkojen ovet, pikarullaovet, Farmer-maatalousovet, liuskaverho-ovet sekä pressuovet. Champion Door Oy Pajatie 1, Nivala Puh , Fax PROJEKTIUUTISET 1/2011 Keuruun lämpövoimala 91

5 Suuret kangasnosto-ovet on toimittanut Champion Door Oy. kaasujen pesu- ja lämmöntalteenottojärjestelmä, jolla otetaan talteen loput päästöt. Savukaasujen pesu- ja lämmöntalteenottojärjestelmällä saadaan normaalisti piippuun menevästä hukkalämmöstä talteen parhaimmillaan yli 4 MW, joka on n. 20 % kattilatehosta. Savukaasujen loppulämpötila on piipussa n C kun se olisi perinteisessä ratkaisussa yli C astetta korkeampi. Lisäksi laitoksessa on jatkuvatoiminen päästömittausjärjestelmä, jolla mitataan online-toimintona muun muassa savukaasujen sisältämä kiintoainepitoisuus, Sen pitoisuus on normaalisti 0,02 mg / Nm 3, SO 2 pitoisuus on alle 10 mg / Nm 3, ja HCl:n pitoisuus on normaalisti alle 0,1 mg / Nm 3, Markku Ollakka kertoo. Polttoaineen poltosta syntyvä tuhkakin voidaan hyödyntää. Tuhkaa voidaan käyttää Ramboll Finland Analytics Oy:n tekemän tutkimustulosten perusteella sekä pelto- että metsälannoitukseen. Tuhkan poiskuljetuksen laitokselta hoitaa jyrsinturpeen toimittaja Peat Bog Oy. Pöly on biomassavoimalaitoksessa kriittinen tekijä ja se tulee hallita tehokkaasti. Keuruun Lämpövoima Oy:n kohdalla asiaan on panostettu samalla tarkkuudella kuin prosessin tehokkuuteen, lämmön talteenottoon ja polttoprosessissa syntyvän tuhkan hyödyntämiseen Polttoaineen vastaanotto- ja seulomoasemalla on pölynpoistoajojärjestelmä, joka normaalisti polttoainevaraston ovien ollessa kiinni käy 10 %:n teholla. Kun ajoneuvo purkaa turvetta tai haketta, nousee pölynpoistojärjestelmän teho heti sataan prosenttiin. Lisäksi polttoaineen vastaanottoaseman alapuolinen rakenne on täysin kapseloitu ja pölytiivis, joten laitteiden huolto voidaan suorittaa pölytiiviisti myös polttoaineen vastaanottoaseman alapuolisissa tiloissa. Voimalaitoksella on lisäksi keskuspölynimurijärjestelmä putkistoineen voimalaitosrakennuksen, polttoaineen vastaanottoaseman alaosan sekä polttoaineen seulomo- ja murskaamorakennuksen sisällä, Leo Kotliar tiivistää. Biomassaperäisen polttoaineen mukana saattaa seurata ei-toivottuja ainesosia, kuten kiviä ja metallinpaloja, muoviakin. Laitoksen seulomo- ja murskaamorakennuksessa on magneettierotin, joka erottaa mm. polttoaineen seassa mahdolliset tulleet rautaesineet. Lisäksi laitos on varustettu kivitutkalla, joka erottaa polttoaineen seassa tulleet kivet äänen perusteella, ja poistaa löydetyt kivet hylkylavalle. Muut ylisuuret kappaleet menevät kiekkoseulan kautta ylitemurskalle murskattavaksi ja sen jälkeen kolakuljettimelle ja edelleen polttoon, vastaa Kari Anttila Formia Vesme Oy:stä Polttoaineiden nelilohkoinen 4 x 300 i-kuutiometrin kolapohjavastaanottoasema. Edessä pölynpoistojärjestelmä ja sen takana näkyvät magneettierottimen hylkytorvi ja -lava. 92 Keuruun lämpövoimala 1/2011 PROJEKTIUUTISET

6 Polttoaineesta lämpöä ja sähköä automaation avuin Vaasa Engineering (VEO) on vaasalainen yritys, joka on erikoistunut sähkö- ja voimalaitosten sekä teollisuusprosessien sähköistykseen ja automaatioon. VEO on toimittanut Keuruun lämpövoimalan kolmeen erilliseen urakkaan sähkösuunnittelua, laitteistoja, ohjelmistosovelluksia, sekä automaatiota ja instrumentointia prosessin laitteiden ohjaukseen. Toimitus on mittava sisältäen myös käyttöönoton ja koulutuksen. Toisin sanoen VEO on toimittanut laitokseen sen keskushermoston ja aistimet, joilla valvotaan, seurataan ja ohjataan lämmön ja sähköntuotannon etenemää. Suurin VEO:n urakkatoimitus käsitti voimalaitoksen automaatio-, instrumentointi- ja sähköistyssuunnittelun ja laitteistot sekä toimituslaajuuden mukaisen projektinjohdon. Myyntipäällikkö Rami Luoma VEO:lta kuvaa automaation toimintaa seuraavasti: Automaatio valvoo ja ohjaa voimalaitoksen eri prosesseja itsenäisesti. Järjestelmä on toteutettu siten, että loppukäyttäjän ei tarvitse olla koko ajan paikanpäällä valvomassa laitoksen toimintaa. Automaation ohjelmasovelluksissa käytetään Vaasa Engineering Oy:n laatimia voimalaitoskirjastoja. Nämä ovat koeteltua tekniikkaa ja varmistavat osaltaan voimalaitoksen optimaalisen toiminnan. Automaatiolaitteiston järjestelmäratkaisun avulla normaali tuotannollinen käyttö ja valvonta tapahtuvat joko kaukokäyttö- tai paikallisvalvomosta, ja toimituksen automaatioaste takaa sen, että laitos voidaan käynnistää tai pysäyttää yhdellä käskyllä. Turbiinisali: sähkögeneraattori 4,5 MW, jonka päällä on cross ower -putki. Järeä vaakatasossa oleva paineastia on höyrykaukolämmön siirrin. Höyryturbiini 4,5 MW Kaukolämmön pääpumput Puhallinhuone PROJEKTIUUTISET 1/2011 Keuruun lämpövoimala 93

7 Kattilaveden täyssuolanpoistolaitos Järjestelmä mm. suorittaa jatkuvaa kattilan palamisprosessin optimointia, jonka avulla saavutetaan mahdollisimman puhdas ja vähäpäästöinen palaminen. Tämä omalta osaltaan parantaa laitoksen käytettävyyttä ja hyötysuhdetta. Raportointijärjestelmä laskee automaattisesti prossessiarvot ja raportoi lasketut suureet tunti-, päivä- ja kuukausitasolla. VEO käyttää projekteissaan tunnettujen kansainvälisten yritysten laitteita ja komponentteja. Sen lisäksi voimalaitoksella tulee olla myös viranomaishyväksytty ja prosessinohjausautomaatiosta erillään oleva turva-automaatiojärjestelmä, jonka avulla suojaudutaan henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkoja vastaan. Toinen VEOn toimitus tähän voimalaitokseen liittyy polttoaineen vastaanottoon, jossa VEO toimi Formia Vesme Oy:n alihankkijana. Toimitus on myös hyvä esimerkki siitä, miten "rauta" ja sitä ohjaava "hermosto" toimivat yhteen. Toimitimme heille kiinteän polttoaineen vastaanotto- ja kuljetinlaitteiston automaation, instrumentoinnin sekä prosessija rakennussähköistyksen kokonaisuudessaan ja toimintoihin liittyvän suunnittelun, ohjelmointi- sekä projektinjohtotyöt. Automaatio ohjaa mm. polttoainemassan kuljetusta vastaanottorakennuksesta seulomoon ja sieltä kuljettimia pitkin kattilasiilolle. Me osaltamme toimitimme polttoaineen käsittelytekniikan ja rakennukset avaimet käteen -periaatteella. Tämä on tyypillistä prosessilaitosten rakentamisessa; tilaaja hankkii itselleen tekijöitä, jotka kykenevät toimittamaan suuria kokonaisuuksia omien alihankkijoittensa kanssa, toteavat Kari Anttila, liiketoimintayksikön johtaja Formia Vesme Oy:stä yhdessä Vaasa Engineering Oy:n myyntipäällikkö Rami Luoman kanssa. Kolmas VEO:n toimitus käsittää voimalaitoksen sähköntuotannon ja jakelun laitteet, kuten generaattorimuuntajan, jonka avulla sähköä tuottavan generaattorin jännite muunnetaan yhteensopivaksi valtakunnan sähköverkon kanssa. Toimitukseemme sisältyi myös kg painava generaattorimuuntaja. Määrällisesti asian voi ilmaista siten, että toimitimme voimalaitostyömaalle suurin piirtein neljä yhdistelmärekkalastillista sähkö- ja automaatiokomponentteja sekä asennusmateriaalia, kertoo Rami Luoma. Rakennusurakat Prosessilaitosten rakennusten rakentaminen voi erota esimerkiksi toimitilojen, 94 Keuruun lämpövoimala 1/2011 PROJEKTIUUTISET

8 koulujen sairaaloiden tai tehtaiden rakennuttamisesta merkittävästi. Lait ja normit määrittelevät prosessilaitosten rakennusten rakentamista samalla tavalla kuin muuta rakentamisen kenttää, mutta se, miten hankinta on toteutettu koko laitoksen kohdalla, jakautuu, kuten johtaja Kari Anttila toteaa, suuriksi erillisiksi laitosrakennuskokonaisuuksiksi. Hankimme omat laitoskoneistojenja kojeistojen rakennukset avaimet käteen toimituksena virolaiselta SCM Ltd:ltä, jonka verkostoon kuuluva huippumoderni runkokonepaja Latviasta toimitti rakennukset Suomeen ja suoritti asennustyön valmiille perustukselle, jonka oli rakentanut tilaajalle meistä riippumaton rakennusyritys. Hestek Oy:n projektipäällikkö Reijo Nevalainen kertoo, että he ovat toimittaneet kattilarakennuksen perustuksilta ylöspäin: Olemme toimineet näin MW Powerin kanssa jo vuosia. Toimitukseen kuuluvat kattilarakennuksen runkorakenteet, kuorirakenteet, joka on siis Ruukin pelti-villa-pelti-elementtirakenne ja vesikatto. Lisäksi toimitukseen kuuluvat hoitotasot, Reijo Nevalainen kertoo. Turbiini- ja toimistorakennusten urakoitsijana on toiminut Suomen Maastorakentajat Oy. Projektipäällikkö Jouko Pekkala antaa esimerkin siitä, miten moninainen alihankinnan ketju voi olla: - Rakentamamme osuuden bruttoala on 860 m 2 ja rakennustilavuudeltaan se on 5540 m 3. Teräsrunkotoimituksen urakoitsija oli Partsteel Oy Alavuudelta, maalaus ja mattotyöt suoritti Keuruun Maalaus- ja Mattotyö Ky. Väliseinä elementtien toimituksen teki MH Betoni, ontelolaatat toimittivat meille Parma Oy. Ikkunatoimitus tuli kahdestakin suunnasta eli Ikme Oy ja Lammi Ikkuna Oy, ja samoin ovitoimittajia oli kaksi, Saajos Oy ja Konteräs Oy. Hehkuvan punaiset SW- metallielementit olivat Parocin tuotantoa, Jouko Pekkala summaa. Prosessilaitosten rakennustuotantoa voi siis luonnehtia suurten toimituskokonaisuuksien sarjaksi. Olennaista on siis kokonaisuuden koordinointi niin, että kaikki osuu kohdalleen. Jaksottaiseen käyttöön suunnitellun biovoimalaitoksen valvomo Rakennesuunnittelun arki Petri Seppänen Insinööritoimisto Controlteam Oy:stä kertoo Keuruun Lämpövoiman rakennushankkeesta rakenteiden suunnittelun kannalta: Suunnittelun alkuvaihe oli osaltamme kiireinen, sillä maarakennus ja perustusurakka piti saada nopeasti laskentaan. Siksi laskentapiirustukset tehtiinkin toimittajien alustavien lay-out piirustusten pohjalla. Tämä oli meille viides samantyyppisen konseptin mukaan toteutettu voimalaitoshanke ja kykenimme hyödyntämään toimistomme kokemusta. Sama kiire leimasi myös kattilarakennuksen suunnittelua, koska se eteni rinnan laitossuunnittelun kanssa. Aikataulu piti kuitenkin. Suunnitelmien sovittamisessa oli suurena apuna kohteen teräsrakenteiden suunnittelussa käytetty mallinnus, joka suoritettiin Tekla Structures ohjelmiston avulla. Tilaajan korkeat toimituskriteerit nimittävät kaikissa hankkeissa palvelujen tarjoajia. Rakenteiden suunnittelun osalta tilaajalle oli hankkeessa tärkeää se, että valitut rakenneratkaisut kestävät ja ovat laadukkaita, siksi tilaaja panosti myös suuresti laadunvalvontaan. Voimalaitokset ovat oma suunnittelugenrensä talonrakentamisessa. Kattilarakennuksissa joudutaan niiden korkeudesta ja tasoilla olevista suurista kuormista johtuen kiinnittämään erityistä huomiota rakennuksen jäykistämiseen. Esimerkiksi vinositeiden sijoittelussa on monesti haastetta kerrakseen, sillä laitoksen layout asettaa siteiden sijoittamiselle omat rajoitteensa. Höyrykattilalaitoksien kohdalla normaalista rakentamisesta poikkeavaa on onnettomuustilanteisiin varautuminen. Laitoksissa tarvitaan sekä paineenpurkautumis- että paineenkestäviä seiniä, Petri Seppänen kertoo. Hän kertaa rakennekokonaisuudesta: Kaikki rakennukset on perustettu maanvaraisesti. Osalle perustuksista on tehty massanvaihto moreenin pintaan. Myös kalliota on jouduttu louhimaan. Perustuksilta noustessa ylös on kaikkien rakennusten rungoksi valittu teräsrakenne. Toimisto-osalla välipohjat on rakennettu ontelolaatoista. Kattilarakennuksen hoitotasot ovat ritilärakenteita. Vesikattojen kantavana rakenteena on profiilipelti ja eristeenä on mineraalivilla. Kylmissä rakennuksissa profiilipelti toimii vesikatteena. Arkkitehtuurisuunnittelu Arkkitehtuurisuunnittelu Keuruun Lämpövoiman rakennushankkeessa on Arkkitehtuuritoimisto Jorma O. Kaasisen käsialaa Tehtävä on ollut monipuolinen ja mielenkiintoinen, vaikka suunnittelun päälinjat sanelee itse prosessin layout eli laitteiden ja putkistojen sijoittelu. Lisähaasteen projektiin toi hankkeen jakautuminen usealle komponenttitoimittajalle ja urakoitsijalle, joita kaikkia ei oltu valittu rakennuslupaa jätettäessä. Myös varsinainen prosessi- ja laitesuunnittelu alkoi lupavaiheen jälkeen. Kokeneen kattilatoimittajan MW Powerin esisuunnitelma oli kuitenkin tarkka, ja rakennusten päämittoja ei tarvinnut muuttaa jälkeenpäin, ainoastaan rakennuksen korkeus kasvoi LTO- ja turbiinisalin osalta hankkeen edetessä, rakennusarkkitehti Jorma O. Kaasinen kertoo työstään: Rakennus on massoitukseltakaan selkeä ja väritykseltään jopa positiivisen yllätyksellinen. Kaasinen kertoo, että värityksen suuntaviivat saneli rakennusten sijoittuminen osittain suojeltuun teollisuusympäristöön. Tontilla on julkisivuiltaan suojeltuja monimuotoisia tiilisiä tehdasrakennuksia, joihin uusien rakennusten tuli sopia. Julkisivujen pintamateriaaliksi harkittiin aluksi jopa tiililaattaverhouksen hankintaa. Kustannukset olisivat kuitenkin nousseet liian korkeiksi ja valintana oli muovipinnoitettu SW-metallielementti. Kahdesta punaisesta väristä, tiilenpunainen ja tummanpunainen, tummanpunainen miellytti kakkia osapuolia. Näin myös syntyi selkeä ero nykyisen ja vanhan rakennuskannan välille. Tumma, me- PROJEKTIUUTISET 1/2011 Keuruun lämpövoimala 95

9 hevä punainen myös heijastelee rakennuksen toimintaa. Väritykselle saatiin hyväksyntä Keski- Suomen museolta. Värityksessä, jolla on siis symbolinen arvo, pyrittiin myös selkeyteen, koska rakennusten ympärillä on paljon muita rakenteita ja laitteita, joiden peittoon rakennus osittain jää. Punainen piirtää rakennuksen muodon ja massan taidokkaasti esiin, Kaasinen miettii värityksen roolista osana arkkitehtuuria. Arkkitehtonisesti jännittävän, mutta tarkemmassa tarkastelussa varsin kiinteästi rakennusteknisen ja jopa turvallisuuteen liittyvän rakennedetaljin muodostavat polttoaineen vastaanotto- ja seulomorakennuksen runkorakenteet. Pyrkimys pölyttömyyteen sisätiloissa johti siihen, että kantava ranka on sijoitettu lämpöelementtiseinien ulkopuolella. Samalla se kuitenkin elävöittää julkisivuja ja jopa korostaa rakennusten teknisyyttä. Kysyttäessä arkkitehdin pääasiallisista tehtävistä, vastaa Kaasinen, että esisuunnitteluvaiheessa hän laati tontinkäyttösuunnitelmia ja laitoskomponenttien 3D-massoittelua yhdessä Elomatic Oy:n layout-suunnittelijan kanssa. Omana osiona oli tilaajan käyttöön tulevien tilojen luonnossuunnittelu. Eri laitetoimittajien valintojen, joista kattilatoimittaja oli tärkein, jälkeen, pystyimme laatimaan pääpiirustukset rakennuslupaa varten. Pääpiirustuksiin koottiin eri toimijoiden rakennukset, joiden raamit oli jo pääosin sovittu tarjouspyyntövaiheessa. Lupavaiheesta voin mainita, että prosessi keskittyi luonnollisesti poistumistie- ja palomääräyksien vaatimien toimenpiteiden määrittämiseen. Urakkatarjousvaiheessa laadimme urakkalaskentapiirustukset ja -asiakirjat tilaajan hankinnassa olevia toimisto/korjaamo- ja turbiinirakennusosioita varten. Työpiirustusvaiheessa pidimme useita koordinaatiokokouksia, joissa soviteltiin toisiinsa rakennus- rakenne-ja LVISA- sekä prosessi- ja laitesuunnitelmia. Erityispiirteenä laitossuunnittelussa verrattuna muuhun rakentamiseen on se, että erilaisten prosessikomponenttien ja laitteiden hankinnat saattavat jatkua senkin jälkeen kun rakennukset on pääosin rakennettu. Näin ollen suunnitelmien muuttaminen ja täydentäminen jatkuu melkein koko rakentamisen ajan, rakennusarkkitehti Jorma O. Kaasisen summaa. KUVAT KEURUUN LÄMPÖVOIMA OY Lämpö on ihanaa ja sähkö pyörittää kotiemme laitteita Parasta keuruulaisille on se, että palvelun tarjoaja, Keuruun Lämpövoima Oy, on rakennuttanut maamme moderneimman, ekologisesti ja järkevästi energiaa tuottavan lämpövoimalan, joka samalla tuo etuja maallemme päästökauppojen myötä. Tässä Keuruu on siis suunnannäyttäjä mitä suurimmassa määrin. Keuruun Lämpövoima Oy:n CHP -voimalaitos Varissaari. Keuruu Puuta ja turvetta polttava yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotantolaitos (CHP). Kaukolämpöteho 15 MW, sähköteho 5 MW, savukaasujen lämmön talteenotto 2-4 MW. Toteutusaika Tilaaja Keuruun Lämpövoima Oy Konsultti Chemitec Consulting Oy Arkkitehtisuunnittelu Perustus- ja rakennesuunnittelu Pääurakoitsija Rakennusurakka, toimisto ja turbiinirakennus Arkkitehtuuritoimisto Kaasinen Jorma Oy Insinööritoimisto Controlteam Oy MW Power Oy Suomen Maastorakentajat Oy Projektin pääkonsultti Tietäjäntie 4, ESPOO puh fax Keuruun lämpövoimala 1/2011 PROJEKTIUUTISET

10 Perustus- ja rakennesuunnittelu Vaativien kohteiden rakentaja Teollisuusrakentaminen Siltarakentaminen Vesihuolto- ja voimalaitosrakentaminen Maarakentaminen ja kunnallistekniikka Kanava-, laituri-, pato- ja satamarakentaminen Suomen maastorakentajat Oy Nikkarintie 10, Vuorela, puh. (017) , maastorakentajat.com Rakennusurakka, toimisto- ja turbiinirakennus Partsteel Oy Sahantie ALAVUS Puh. (06) Fax. (06) Runkourakoitsija, toimisto- ja turbiinirakennus Teollisuuden kunnossapitoa Masino Oy/Teollisuushuolto puh Höyryturbiinin asennus Sprinkleriurakoitsija Kalarintie VAAJAKOSKI puh Vantaan toimipiste Tiilitie VANTAA puh Automaatio- ja sähköistystoimittaja Voimalaitoksen biokattila ja prosessilaitteet Korkeapaineputkistot PROJEKTIUUTISET 1/2011 Keuruun lämpövoimala 97

Yritys- ARI ONKALO. Rakennusliike Remonttimies. Saneerausta ja uudisrakentamista vuodesta 1997. Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri.

Yritys- ARI ONKALO. Rakennusliike Remonttimies. Saneerausta ja uudisrakentamista vuodesta 1997. Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri. Pohjois-Suomen Yritys- maailma Tammikuu 1/2014 TRAKTORI- JA KIINTEISTÖTYÖT ARI ONKALO Traktori ja kiinteistötyöt Ari Onkalo hoitaa kiinteistöt kuntoon kerta heitolla. Tarvitsetko apua raskaan lumen poistamisessa?

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007 Asumisen energiavalinnat 18 26 5 Nytpä tahdon olla ma, pienen mökin laittaja... Moni löytää itsestään pienen rakentajan

Lisätiedot

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN ALANSA YKKÖNEN 1/2009 Vesistölämpö on Arkkitehti urheiluopistolle Marjatta Hara- hyvä ratkaisu, Pietilän uusin Marko Ruti uimahalli sanoo. nousee Kangasalle. sivu 40 sivulla 36 Marthashof on kaupunkikylä

Lisätiedot

Valtio ei voi tehdä nyt mitään hokkuspokkustemppuja

Valtio ei voi tehdä nyt mitään hokkuspokkustemppuja Hinta 6,50 1 Pientalorakentamisessa on haasteita Pientalorakentaminen on kieltämättä aika haasteellisessa tilanteessa koko rakentamisketjun osalta, toteaa asuntoministeri Jan Vapaavuori. Rakentajan haaveet

Lisätiedot

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex.

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex. Helsingin RAKENNUSMAAILMA 1 HENGITÄ PUHDASTA RAIKASTA SISÄILMAA Marraskuu 7/2013 Köysikuja 1 B 01640 Vantaa puh. 050 353 4465 fax (09) 852 3307 pk.ilmastointi@suomi24.fi www.pk-ilmastointi.fi Formex Oy

Lisätiedot

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä 2012 2 EnergyVaasa on yksi puhtaamman maailman tekijöistä maailman, jossa energiaa tuotetaan ympäristön kannalta kestävin menetelmin ja käytetään

Lisätiedot

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 www.mustekolmio.fi YRITYSMAAILMA 1 muste- & lasertäyttöpalvelut AUKIOLOAJAT: MA-PE 9-16 Nyt auki myös lauantaisin LA 10-14 Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 Tuo tyhjentyneet mustepatruunasi tai laserkasettisi

Lisätiedot

Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2012. Kantti. Pelletti taipuu pölypolttoon. Trendinä monipolttoainejärjestelmät. Antti kehittää biosovelluksia.

Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2012. Kantti. Pelletti taipuu pölypolttoon. Trendinä monipolttoainejärjestelmät. Antti kehittää biosovelluksia. Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2012 Kantti 5 Pelletti taipuu pölypolttoon. Trendinä monipolttoainejärjestelmät. Antti kehittää biosovelluksia. Pääkirjoitus Anna Antin ratkaista. Euroopan talous nikottelee

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

Kiinteistöjen turvaksi uuden ajan tekniikkaa. www.kita.fi. Home- ja kosteusvaurio ei katso talon ikää. Matalalämpöratkaisuja. hybridijärjestelmillä

Kiinteistöjen turvaksi uuden ajan tekniikkaa. www.kita.fi. Home- ja kosteusvaurio ei katso talon ikää. Matalalämpöratkaisuja. hybridijärjestelmillä Home- ja kosteusvaurio ei katso talon ikää Matalalämpöratkaisuja hybridijärjestelmillä www.kita.fi Hinta 9,20 EUR Pankit huomasivat taloyhtiöt Kiinteistöjen turvaksi uuden ajan tekniikkaa Kansainväliset

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

LÄHIENERGIAA Mateve Oy:n asiakaslehti n:o 1/2008

LÄHIENERGIAA Mateve Oy:n asiakaslehti n:o 1/2008 LÄHIENERGIAA Mateve Oy:n asiakaslehti n:o 1/2008 Refla-energiaverkosto lämmittää Vaasan Suvilahdessa 42 taloa sivu 3 ja lämpöä tuotetaan lämpöpumpulla kaukolämpöverkostoon sivu 11 Kaasusta sähköä ja lämpöä

Lisätiedot

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue pakokaasu 350K 2,14 kg/s 650K kv5 Jäähdytysvesi 364K 2,22 kg/s polttoilma 461 K 2,07 kg/s 298K 345 K m kv = 7,9kg/s 358K kv3 m k v 4 Kaukolämpö 327 K 318K

Lisätiedot

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kysyntäjoustohankkeessa selvitetään kaukolämmön uudenlaista käyttöä Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kenen vastuulla on katto? www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Vesistölämpö 4/ 2008. palvelut yhtiölle, hyvä. hyödyistä. sivulla 30 36 ALANSA YKKÖNEN. sivu 6 KUNTA- TEKNIIKKA ESPOOSSA 5. 7.6.

Vesistölämpö 4/ 2008. palvelut yhtiölle, hyvä. hyödyistä. sivulla 30 36 ALANSA YKKÖNEN. sivu 6 KUNTA- TEKNIIKKA ESPOOSSA 5. 7.6. ALANSA YKKÖNEN 4/ 2008 Vesistölämpö on Mikkelin urheiluopistolle palvelut yhtiölle, hyvä tekniset ratkaisu, Mikko Jukolalla Marko Ruti pitkä sanoo. lista hyödyistä. sivulla 30 36 Woking on brittikuntien

Lisätiedot

Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea. Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle!

Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea. Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle! FENESTRAN ASIAKASLEHTI 1/2009 Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle! VANHASSA VARA PAREMPI Suomen rakennussektori

Lisätiedot

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus Vuosikatsaus 211 Rakentamisen ja investointien vuosi Lue vuosikertomus mobiiliversiona Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

200 eläimen navetta. Teema: RAKENTAMISEN TULEVAISUUDENKUVAT. NOLLAENERGIa KERROSTALO YDINVOIMASSA EI OLE MITÄÄN MYSTISTÄ. avaimet käteen periaatteella

200 eläimen navetta. Teema: RAKENTAMISEN TULEVAISUUDENKUVAT. NOLLAENERGIa KERROSTALO YDINVOIMASSA EI OLE MITÄÄN MYSTISTÄ. avaimet käteen periaatteella LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2010 200 eläimen navetta 28 avaimet käteen periaatteella NOLLAENERGIa KERROSTALO YDINVOIMASSA EI OLE MITÄÄN MYSTISTÄ 6 12 Teema: RAKENTAMISEN TULEVAISUUDENKUVAT Sisällys

Lisätiedot

Uusimaa 3/2012. ISSN 1237-7082 Yhdeksästoista vuosikerta Messuextra Loma-asuntomessut 25.6.- 8.7. 2012 Lappeenranta

Uusimaa 3/2012. ISSN 1237-7082 Yhdeksästoista vuosikerta Messuextra Loma-asuntomessut 25.6.- 8.7. 2012 Lappeenranta Uusimaa 3/2012 ISSN 1237-7082 Yhdeksästoista vuosikerta Messuextra Loma-asuntomessut 25.6.- 8.7. 2012 Lappeenranta Rakentajan Maailma Rakentajan Maailma Voisiko ajatella että siirrymme asumaan puutaloihin?

Lisätiedot

Täysillä eteenpäin! 2010 Vuonna 2003 määritimme Rejlersille vision: meillä on

Täysillä eteenpäin! 2010 Vuonna 2003 määritimme Rejlersille vision: meillä on Rejlerskonsernin henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille tarkoitettu lehti numero 9 kevät 2011 Taikuutta, tekniikkaa, mekaniikkaa Taikuri Axel Adlercreutz on illuusion mestari sivu 12 SUOMEN TEOLLISUUS

Lisätiedot

Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan

Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan 12 8 19 26 Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan Terve kilpailu on kaikkien etu Rappaus sopii sisustukseen Julkisivussa 300 vuotta vanhaa tiiltä HARKOT TIILET LAASTIT Kannen kuva: Talo Partasen kuvasi

Lisätiedot

Linjasaneeraus on korjausrakentamisen kuningaslaji. www.kita.fi. Isännöitsijän työ on mainettaan monipuolisempi. Rempalle rahoitus

Linjasaneeraus on korjausrakentamisen kuningaslaji. www.kita.fi. Isännöitsijän työ on mainettaan monipuolisempi. Rempalle rahoitus www.kita.fi Rempalle rahoitus Koulutus kannattaa aina Hinta 9,20 EUR Isännöitsijän työ on mainettaan monipuolisempi Linjasaneeraus on korjausrakentamisen kuningaslaji PAKOON PUTKIREMONTTIA ALKAEN 51 EUROA/VRK?

Lisätiedot

Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat

Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat Automaatio nopeuttaa verkkovikojen korjaamista Uusia palveluita kaukolämpöasiakkaille enertec.fi Fingrid Oyj:n Jukka Ruusunen: Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat NÄKÖALOJA BUSINESS-ASUMISEEN?

Lisätiedot

Heikki Perkiö on ollut tiilirakentamisen asiantuntija

Heikki Perkiö on ollut tiilirakentamisen asiantuntija Hinta 6,50 1 Tiili tulee vielä! Heikki Perkiö on ollut tiilirakentamisen asiantuntija ja puolestapuhuja jo 40 vuoden ajan. Hän on myös nähnyt tämänkin tuotantoalan myllerryksen, kuinka 60 suomalaista tiilitehdasta

Lisätiedot

TLT-CONNECTION URAKOI SEUTUVERKKOHANKKEITA OMAKOTITALOSTA ENERGIAÄLYKÄS NRO

TLT-CONNECTION URAKOI SEUTUVERKKOHANKKEITA OMAKOTITALOSTA ENERGIAÄLYKÄS NRO NRO 1 2014 Rexel Finland Oy:n asiakaslehti UUSI VALAISTUS ON TUONUT KOUVOLAN UIMAHALLISSA SÄÄSTÖÄ PERÄTI 73 %. Timo Mattila 4 14 TLT-CONNECTION URAKOI SEUTUVERKKOHANKKEITA 32 OMAKOTITALOSTA ENERGIAÄLYKÄS

Lisätiedot

THERMIA. 40 VUOTTA PUMPPUJA. MAALÄMPÖ- www.kotisun.fi. www.kotisun.fi. Tampereen seudun. Luonnonmukaiset maalit ja pintakäsittelyaineet 1/2014

THERMIA. 40 VUOTTA PUMPPUJA. MAALÄMPÖ- www.kotisun.fi. www.kotisun.fi. Tampereen seudun. Luonnonmukaiset maalit ja pintakäsittelyaineet 1/2014 Tampereen seudun RAKENNUSMAAILMA 1 1/2014 Käyttövesi- ja lämpöverkkoremontit www.kotisun.fi www.kotisun.fi 0207 669 940 0207 669 940 Luonnonmukaiset maalit ja pintakäsittelyaineet Maalauskauden messutarjoukset!

Lisätiedot