Lappajärven kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-19:37. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappajärven kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-19:37. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Lappajärven kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-19:37 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 169 Osallistuminen matkailun digihankkeeseen Lausunto tarkastuslautakunnalle Lappajärven kalatiekanavan suunnitelmat ja rahoituksen hakeminen Edustajan nimeäminen etsivän nuorisotyön ohjausryhmään Anomus From the Bottom to the Surface hankkeen 296 matkalle 174 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen muutos Maahanmuuttajien tukihenkilön nimeäminen Ilmoitusasiat 300

2 Lappajärven kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä olleet jäsenet Kuoppala Hannu puheenjohtaja Ahola Maarit jäsen Hernesniemi Jari jäsen Juttuniemi Aku-Matti jäsen Löytömäki Elina jäsen Savola Jarkko jäsen,vpj Viita-aho-Tohni Maria jäsen saapui 18:04 Poissa olleet jäsenet Leväniemi Esko kv:n I vpj Muut osallistujat Laasanen Juhani kv:n pj Väkeväinen Ville kv:n II vpj Lehtiniemi Tuomo kunnanjohtaja Huhtala Päivi hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Esityslistan ulkopuolelta : 175 Pöytäkirjan tarkas- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aku-Matti Juttuniemi ja Elina Löytömäki tajien valinta Allekirjoitukset Hannu Kuoppala Puheenjohtaja Päivi Huhtala Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Lappajärvellä Pöytäkirja yleisesti nähtävillä ja julkaistu kunnan kotisivulla samana päivänä Aku-Matti Juttuniemi Paikka ja aika Virka-asema Elina Löytömäki Oikaisuvaatimusaika Allekirjoitus

3 Lappajärven kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Osallistuminen matkailun digihankkeeseen Kh Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy on käynnistämässä matkailun digihanketta, jonka tarkoituksena on tehdä maakunnan yhteinen, kaikille matkailuyrityksille kehitykseen kannustava asiakaslähtöinen ja myös kansainväliset kohderyhmät huomioiva avoin sähköinen myynti- ja markkinointikanava. Hankkeessa hyödynnetään Visit Finlandin alkavan digikarttahankkeen tarjoamat kehitysmahdollisuudet. Jotta palvelusta saataisiin mahdollisimman kattava, hanke on tarkoitettu koko Etelä-Pohjanmaan alueelle, ei siis vain E-P Matkailun jäsenkunnille. Hankkeen kustannusarvio on hiukan alle , ja kustannukset jaetaan asukasluvun suhteessa. Lopullinen kustannus selviää, kun mukaan lähtevien kuntien kokonaismäärä on tiedossa. Kustannus jaetaan mukaan lähtevien kuntien asukasluvun perusteella, joten Lappajärven osuus on pienimmillään runsaat Kuntia on pyydetty vahvistamaan osallistuminen hankkeeseen mennessä. Kj Kunnanhallitus päättää, että Lappajärvi lähtee mukaan edellä selostettuun hankkeeseen, mikäli hankkeeseen lähtee niin suuri osa maakunnan kunnista asukasmäärällä mitattuna, että Lappajärven rahoitusosuus on enintään Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Päätös Hyväksyttiin.

4 Lappajärven kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Lausunto tarkastuslautakunnalle Kh Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Tarkastuslautakunta on vuotta 2017 koskevassa arviointikertomuksessaan kiinnittänyt kunnan toiminnassa muutamiin asioihin ja pyytää kunnanhallitukselta mennessä lausuntoa toimenpiteistä, joihin tässä arviointikertomuksessa nostettujen asioiden kuntoon saattamiseksi on ryhdytty. Seuraavat lainaukset sanamuotoineen on otettu suoraan arviointikertomuksesta: 1. "Uudessa kuntalaissa on korostettu strategisen suunnittelun merkitystä ja koko kuntakonsernin huomioon ottamista toiminnan ja talouden suunnittelussa. Kunnalla on lakisääteinen velvoite laatia kuntastrategia, jossa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Kuntastrategiaa koskevaa säännöstä sovelletaan vuonna Talousarvio ja -suunnitelma tulisi laatia niin, että se toteuttaa kuntastrategiaa" Lausunto: Lappajärven kunnalla on syksyllä 2016 vuosille hyväksytty Elinvoimapoliittinen ohjelma, joka pääosin kattaa kuntastrategian sisällön. Elinvoimapoliittinen ohjelma painottuu lähinnä kunnan ja sen elinkeinojen kehittämiseen, ja puutteita siinä on lähinnä talouden ja konsernikokonaisuuden strategisen sisällön suhteen. Syksyn 2017 kyläkokouksista käynnistyi uuden lain mukainen strategiaprosessi, jonka valmistelu on jatkunut kevään aikana. Viimeisin luottamushenkilökäsittely oli järjestetty valtuustoseminaari, jossa Yritystaito Oy:n konsultin johdolla käytiin läpi kuntastrategian pääpiirteet ja sisältö. Lopullinen asiakirja on tulossa hyväksyttäväksi kuluvan syksyn aikana. 2. "Tarkastuslautakunta katsoo, että tiedonsaanti ja asioiden käsittely ovat menneet parempaan suuntaan. Lautakunta toivoo, että internetissä pidettävien pöytäkirjojen liitteet olisivat myös saatavilla" Lausunto: Otetaan välittömästi käyttöön menettely, että liitteet julkaistaan pöytäkirjan yhteydessä, mikäli niissä oleva tieto on julkista. Asiasta tiedotetaan pöytäkirjoja julkaisevalle henkilökunnalle. 3. "Lautakunta korostaa, että hallinto-osastot parantaisivat tavoitteiden määrittelyä sekä mittareiden käyttökelpoisuutta sekä laadukkuutta. Tavoitteiden pitäisi useammin olla muutoksia, joihin pyritään. Lisäksi huomiota on syytä kiinnittää, että tavoitteelle annettaisiin laadullinen ja tai määrällinen ominaisuus / kehityssuunta/ tila johon aiotaan pyrkiä. Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen ei itsessään ole kuntalain tarkoittama tavoite. Valtuuston osallistuminen tavoitteenasetteluprosessiin on tärkeää."

5 Lappajärven kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Lausunto: Arviointikertomuksessa esitetyt näkemykset on annettu hallintokunnille tiedoksi myös vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeita annettaessa. Ongelmana vain on se, että monilla sektoreilla ja toimialoilla käyttökelpoisia tavoitteita ja mittareita on vaikea löytää ja lopputulos tuntuu helposti keinotekoiselta, eikä anna informaatiota varsinaisesta kehityksestä tai onnistumisesta. Kertomuksessa huonona esimerkkinä mainittu lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen ei toki ole lain tarkoittama tavoite, mutta velvoitteen täyttäminen hyvin, laadukkaasti ja kattavin palveluin voi sellainen olla. 4. "Uuden kuntalain myötä kriisikuntaa koskeva tarkastelu johdetaan osiin konsernin luvuista, joten talousarviossa korostuu aiempaa tarkemmin kuntakonsernin näkökulma sekä vastuut ja velvoitteet. Tarkastuslautakunta toivoo, että tavoiteasetannassa kiinnitettäisiin myös huomiota kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden tavoitteen määrittelyyn. Talousarviossa- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet." Lausunto: Tavoitteenasetanta myös konserniyrityksille on jo käytössä, esim vuoden 2018 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vv asetetut tavoitteet löytyvät ss Tavoitteet ovat sekä toiminnallisia, että taloudellisia, ja sisältävät mm talouden tervehdyttämiseen liittyviä tavoitteita. Selvitetään, onko konsernitarkastelua tarpeen lisätä tai terävöittää. 5. "Aikaisemmissa arviointikertomuksissa lautakunta on toivonut kiinnitettävän huomiota investointien huolellisempaan suunnitteluun. Vuonna 2017 investointien alkuperäinen investointien määrärahavaraus oli nettona.2262,5 tuhatta euroa. Talousarviomuutoksia investointien määrärahavarauksiin ei tilikaudella ole tehty. Investointien toteutuma nettona tilinpäätöksessä oli 1554,5,8 tuhatta euroa, lautakunta silti edelleen toivoo investointikohteiden osalta tarkempaa harkintaa. Myös viemäröintihankkeiden suunnittelussa tulisi huomioida hankkeiden samankaltaisuus kuntalaisten näkökulmaa ajatellen." Lausunto: Investointien suunnittelua vaikeuttaa se, että monet hankkeista ovat ehdollisia, ja niiden toteutuminen riippuu esim rahoituksen saamisesta ja kunnasta riippumattomien osapuolten ratkaisuista. Joka vuosi varataan määrärahoja myös mahdolliseen tiestöön ja vesihuoltoon, ja näiden käyttö riippuu eri alueiden kehityksestä. Määrärahojen käyttämättä jääminen ei siis välttämättä kerro huonosta suunnittelusta, vaan luonnollisesta talousarviokulusta.perusteltuja poikkeamia vuonna 2017 olivat esimerkiksi: -Välijoen kanavaan varattu , jonka toteutuminen olisi edellyttänyt :n rahoitusta, nettovaikutus , -asunto-osakkeiden osto , joka oli varaus osakehuoneistoon yksityisen rakentamasta kohteesta (kunta sitoutunut ostamaan yhden

6 Lappajärven kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus asunnon kuudesta rakennetusta), -asuntolahanke II yhteistyössä Jamin kanssa ei toteutunut, mr , -Terveyskeskuksen ostajan kanssa sovittiin, että siellä tehtiin vain välttämätön ja varatusta määrärahasta jätettiin käyttämättä noin Välijoen asuntoalueen viemäröintiin ja vesijohtoon varattiin varaus mahdollisesti myytävien tonttien vesihuoltoon. - -Ministerintie ja Riihikuja mr , varaus mahdollisesti myytävien tonttien teihin. Länsirannan viemäröinnin toteuttaminen pääsi alkamaan vasta loppusyksystä, koska rakentaminen voitiin aloittaa vasta sadonkorjuun jälkeen, minkä vuoksi osa määrärahasta jäi käyttämättä. Viemäröinti on jo vuosia toteutettu alue kerrallaan ja vesihuoltolain mukaan rakentamiskustannukset on perittävä liittyjiltä. Koska alueet ovat erilaisia, poikkeavat myös rakentamiskustannukset toisistaan, eikä tasapuolistaminen enää jälkikäteen ole mahdollista. 6. "Tarkastuslautakunta korostaa, että koulujen sisäilmaongelmat ja tila-asiat tulee saattaa kuntoon, jotta henkilökunta ja oppilaat voivat keskittyä koulutyöhön ja sen kehittämiseen." Lausunto: Ne koulutilat, joissa sisäilmaongelmat on tutkimuksin todettu, on poistettu käytöstä. Selvitykset uuden koulun rakentamisesta ja tilatarpeesta on käynnistetty. Selvitystä vetämään on valittu kunnanhallituksesta, sivistyslautakunnan puheenjohtajasta ja asianomaisista virkamiehistä koostuva työryhmä. Kj Kunnanhallitus antaa edellä olevan selvityksen tarkastuslautakunnan pyytämänä lausuntona. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Päätös Jarkko Savola esitti,että kohtaan 5 lisätään "Kunnanhallitus selvittää viemäriliittyjien tasapuolisen kohtelun mahdollistamisen. Lausunto annetaan kunnanhallitukselle mennessä." Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin Jarkko Savolan tekemällä esityksellä täydennettynä.

7 Lappajärven kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Lappajärven kalatiekanavan suunnitelmat ja rahoituksen hakeminen Kh Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Maveplan Oy:ltä tilatut suunnitelmat Lappajärven kalatiekanavan rakentamiseksi ovat valmistuneet ja DI Hannu Alatalo esitteli suunnitelmat lopullisessa muodossaan kunnanvirastossa Kanavasta tulee metriä pitkä, ja se alittaa kantatien 68 noin 100 metriä Kalettomanlahden alapuolella. Kanavan kaivuumassoja syntyy yhteensä noin kuutiometriä ja louhittava määrä on noin kuutiometriä. Osa louheesta murskataan ja käytetään kanavan luiskien vesirajan eroosiosuojaukseen. Kanavan Välijoen puoleiseen päähän tulee jokitörmään upotettu noin 15 metrin mittainen monitoimikanava, joka mahdollistaa kalojen ja veneiden liikkumisen. Monitoimikanavasta voidaan ajaa veneellä, kun vesisyvyys on vähintään 80 cm. Lappajärven vedenkorkeuden vaihtelun vuoksi veneellä ajaminen ei aina ole mahdollista. Tällöinkin kalat pääsevät liikkumaan kanavan kautta ja veneet voidaan hinata monitoimikanavan läpi. Monitoimikanava voidaan tarpeen vaatiessa myös sulkea irrallisin sulkupuomein. Kanavassa on myös kaksi telarantaa veneille, toinen hiittiradan länsipuolella ja toinen Välijoen asuntoalueen läheisyydessä ennen monitoimikanavaa. Tässä jälkimmäisessä on myös kaksi paikkaa suuremmille veneille. Kalettomanlahden kanavan tarkoituksena on mahdollistaa kalojen kulkeminen ja veneily Välijoen ja Lappajärven välillä ja parantaa Kalettomanlahden veden laatua lisäämällä virtausta Kalettomanlahdessa, joka nyt on "pussinperä" ilman lasku-uomia. Kalatien alustava kustannusarvio on runsaat 1,2 M. Lopullinen kustannus tarkentuu tarjouskilpailun perusteella. Tämän lisäksi kantatien 68 alitus tulee maksamaan n Kunnan talousarviossa kuluvalle vuodelle on varattu :n määräraha kanavan rakentamiseen, joten ulkopuolista rahoitusta tarvitaan n 80 % eli 1,2 M. Kj Kunnanhallitus hyväksyy Maveplan Oy:n laatimat suunnitelmat Lappajärven kalatiekanavan rakentamista koskevat suunnitelmat ja päättää hakea hankkeelle 80 %:n rahoitusta ELY-keskukselta/ valtiolta. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Päätös Hyväksyttiin.

8 Lappajärven kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen etsivän nuorisotyön ohjausryhmään Kh valmistelija hallintojohtaja: Päivi Huhtala Kauhavan kaupunki saa Aluehallintoviraston myöntämää valtionavustusta Etsivän nuorisotyön toteuttamiseksi. Etsiviä nuorisotyöntekijöitä on Kauhavan kaupungilla 3 henkilöä. Ensimmäinen etsivä on vakinaisessa työsuhteessa ja hänen työpanoksensa on 100 % Kauhavalla. Toisen etsivän toimi on myös vakinainen, mutta tällä hetkellä tointa hoidetaan määräaikaisesti. Toisen etsivän toimi jakaantuu 50 % Lappajärvelle ja 50 % Evijärvelle. Kolmannen etsivän toimi on määräaikainen ja hänen työpanoksensa jakaantuu 60 % Kauhavalle, 20 % Lappajärvelle ja 20 % Evijärvelle. Kauhavan kaupungissa on toiminut etsivän nuorisotyön ohjausryhmä, mutta siellä tapahtuneen organisaatiomuutoksen ja henkilöstömuutosten vuoksi Kauhavan kaupunki katsoo, että on tarpeen nimetä ohjausryhmä uudestaan. Myös Lappajärven kunnassa on tapahtunut henkilöstövaihdoksia. Etsivän nuorisotyön avustuksen yhtenä kriteerinä on, että etsivän nuorisotyön toimintaan sisältyy oma ohjausryhmä. Kauhavan kaupungin elämänlaatulautakunta on nimennyt etsivän nuorisotyön ohjausryhmään sivistysjohtajan, elämänlaatupalvelualueen esimiehen ja etsivät nuorisotyöntekijät sekä edustajan elämänlaatulautakunnasta. Elämänlaatulautakunta pyytää Lappajärven ja Evijärven kuntia nimeämään edustajansa sekä virkamies- että luottamushenkilötahoilta etsivän nuorisotyön ohjausryhmään. Kj Päätös Kunnanhallitus nimeää yhden viranhaltijan ja yhden luottamushenkilön etsivän nuorisotyön ohjausryhmään. Kunnanhallitus nimesi etsivän nuorisotyön ohjausryhmään Tarja Puron ja hänen varalleen Anssi Kuuselan, sekä Maarit Aholan ja hänen varalleen Ville Väkeväisen. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai

9 Lappajärven kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Anomus From the Bottom to the Surface hankkeen matkalle Kh hallintojohtaja: Päivi Huhtala Lappajärven lukion 6 abia ja 4 jatkavaa anovat yhdessä lehtoreiden* * * * * * * * * * * * * * * * * * kanssa Lappajärven kunnanhallitukselta lupaa lähteä From the Bottom to the Surface -hankkeen matkalle Liettuaan Hanketta varten on saatu NordPlus Junior -hankerahaa, joka kattaa opiskelijoiden ja opettajien matkakulut. Kunnan maksettavaksi jäisivät opettajien päivärahat 2x1x42 (kotimaan päiväraha) ja 2x7x51 (Liettuan päiväraha) sekä sijaiskulut. Kj Kunnanhallitus päättää myöntää opiskelijoille sekä * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *luvan osallistus Liettuan matkalle ajalla Päätös Kunnanhallitus myönsi ko. opiskelijoille sekä * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * luvan osallistua Liettuan matkalle ajalla Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai

10 Lappajärven kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen muutos Kh valmistelija hallintojohtaja: Päivi Huhtala Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän voimassa olevan perussopimus on hyväksytty jäsenkunnissa 2012, ja se on tullut voimaan Perussopimuksen voimaan tulon jälkeen Sosiaalihuoltolaki on muuttunut sisällöltään ja pykäliltään merkittävällä tavalla v alusta lukien. Samoin jäsenkuntien lukumäärä on muuttunut, koska Jalasjärven kunta ja Kurikan kaupunki ovat yhdistyneet. Uusi sosiaalihuoltolaki on perusta tuotettaville asumispalveluille ja laitospalveluille. Niistä on maininta myös erityishuoltolaissa ( 32), jota muutettiin Vuonna 2015 voimaan tullut Kuntalaki edellyttää ( 90), että hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset valtuuston toimintaan liittyvistä asioista. Kuntayhtymän valtuusto on vahvistanut Kuntalain mukaisen hallintosäännön Lisäksi perussopimuksen voimaantulosta määräävä Kuntalain pykälä on muuttunut. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallitus esittää jäsenkunnille, että perussopimuksen 2 :n 1. momentti kuuluu seuraavasti: Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää alueellaan 1) kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/77) säädettyjä palveluja; 2) vammaisten ja vajaakuntoisten työhönkuntoutuspalveluja sekä työllistymistä edistäviä palveluja; 3) vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa (380/87 = vammaispalvelulaki) tarkoitetuista vammaispalveluista palveluasumista, kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta ja tulkkipalveluja, 4) lastensuojelulaissa (683/83) tarkoitettuja laitospalveluja ja niihin liittyviä avohuollon tukipalveluja, 5) kehitysvammalaissa ja vammaispalvelulaissa tarkoitetuille vammaisille henkilöille asuntoja jälleenvuokrausmenettelyä käyttäen, 6) päihdehuoltolaissa (41/86) tarkoitettuja palveluja laitoshoitona, katkaisuhoitona ja klinikkatoimintana sekä

11 Lappajärven kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus ) sosiaalihuoltolain ( /1301) 21 :n mukaisia asumispalveluja ja 22 :n mukaisia laitospalveluja. 2. Hallitus päätti esittää jäsenkunnille, että perussopimuksen 2 :n 2. momentti kuuluu seuraavasti: Edellä 1. momentin 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 kohdissa tarkoitettuja toimintoja ja palveluja järjestetään vain niiden kuntien puolesta, jotka ovat päättäneet asianomaiseen toimintaan osallistumisesta. 3. Hallitus päätti esittää jäsenkunnille, että perussopimuksen 3 :n 1. momentti kuuluu seuraavasti: Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lappajärvi, Lapua, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Seinäjoki, Soini, Teuva, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vimpeli, Vöyri ja Ähtäri. 4. Hallitus päätti esittää jäsenkunnille, että perussopimuksen 7 kuuluu seuraavasti: Valtuuston toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä. 5. Hallitus päätti esittää jäsenkunnille, että perussopimuksen 23 kuuluu seuraavasti: Tämä perussopimus tulee voimaan, kun Kuntalain 57 1 momentin edellyttämä vähimmäismäärä kuntayhtymän jäsenkunnista on sen hyväksynyt. Kj Päätös Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen esityksen perussopimuksen muuttamisesta edellä olevan mukaisesti. Hyväksyttiin. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai

12 Lappajärven kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Maahanmuuttajien tukihenkilön nimeäminen Kh valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Lappajärven kunnalla on sopimus JAMI:n kanssa maahanmuuttajien alkukartoituksen tekemisestä. Sopimus ei kuitenkaan kata maahanmuuttajien auttamista virastoasioinnissa, esim. TE-toimistossa tai KELA:lla. Käytäntö on osoittanut, että he tarvitsevat melko paljon apua saadakseen erilaisia käytännön asioita järjestykseen. Aino Alppinen toimi MaaKoto - hankkeen projektipäällikkönä, joten hänellä on hyvä käytännön kokemus maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvistä tehtävistä. MaaKoto-hanke on päättynyt, mutta Alppinen on omalla ajallaan hoitanut edelleen monia tehtäviä kotouttamiseen liittyen. Virastoasioinnissa edellytetään, että hänellä olisi tietty mandaatti toimia myös kunnan puolesta maahanmuuttajien asioiden hoitajana. Alppinen on valmis jatkamaan tehtävää, mikäli hänelle maksetaan siitä korvaus. Korvaus olisi hänen nykyisestä tehtävästään maksettava tuntipalkka/tehdyt tunnit. Kj Päätös Kunnanhallitus päättää nimetä Aino Alppisen maahanmuuttajien tukihenkilöksi ja maksaa hänelle nykyisen tehtävän mukaista tuntipalkkaa tehdyistä tunneista. Hyväksyttiin.

13 Lappajärven kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen esityslista Kuntayhtymä kaksineuvoisen yhtymähallituksen esityslista KOY Lappajärven Virastotalon yhtiökokouksen pöytäkirja Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen esityslista Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan päätökset elokuu/2018 Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14 Lappajärven kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta: Koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, kuntalain 136 :n nojalla seuraavista Pykälät 170,176 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 169, HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön nojalla seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax: Lappajärven kunnanhallitus, Maneesintie 5, LAPPAJÄRVI fax Pykälät 169, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: Markkinaoikeus, PL 118, HELSINKI fax Pykälät -- Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

15 Lappajärven kunta Pöytäkirja 17/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, VAASA, fax , Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimuskirjelmässä /valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen / valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle / valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- / valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä / HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä. Lisätietoja Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 ( alkaen). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen Liitetään pöytäkirjaan