4 Osuuskauppa Ympäristö 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Katsaus vuoteen Palveluverkosto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 Osuuskauppa Ympäristö 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Katsaus vuoteen 2010 14 Palveluverkosto"

Transkriptio

1 Osuuskauppa Ympäristö Vuosikertomus 21

2

3 Sisältö 4 Osuuskauppa Ympäristö 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Katsaus vuoteen Palveluverkosto 16 Päivittäis- ja käyttötavarakauppa 2 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 22 Matkailu- ja ravitsemiskauppa 24 Autokauppa 26 Maatalouskauppa 28 S-Pankki 3 Asiakasomistajuus kannattaa 32 Henkilöstö 34 Hallinto TILINPÄÄTÖSRAPORTIT 21: 38 Osuuskauppakonsernin tuloslaskelma 39 Osuuskauppakonsernin tase 4 Osuuskauppa Ympäristön tuloslaskelma 41 Osuuskauppa Ympäristön tase 42 Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämiseksi 42 Hallintoneuvoston lausunto 43 Tilintarkastuskertomus 44 Tunnusluvut ja laskentakaavat 45 Tilastoja

4 Osuuskauppa Ympäristö 9 vuotta vastuullista toimintaa yhteiseksi hyväksi. Viime vuosisadan alussa kyläyhteisöjen omista tarpeista alkanut osuuskauppatoiminta yhdistyi syyskuussa 1921 Kouvolan Ympäristön Osuusliikkeeksi. Tämän osuusliikkeen perustalle on kasvanut yli 42 kymenlaaksolaisen kotitalouden omistama osuustoiminnallinen monialayritys, joka on jo 9 vuoden ajan saanut olla mukana seutukuntamme ihmisten arjessa. Osuuskauppa Ympäristön toiminta-ajatus on pysynyt samana alusta lähtien. Tehtävänä on edelleen tuottaa palveluja ja etuja jäsenille, joita nykyään kutsutaan asiakasomistajiksi. Sana kuvaa hyvin jäsenen kahta roolia: hän on yhtä aikaa asiakas ja omistaja. Ympäristö palkitsee asiakasomistajiaan palvelujensa käyttämisestä osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti. Mitä enem- män asiakasomistaja käyttää osuuskauppansa palveluja, sitä enemmän hän taloudellisesti hyötyy. Palkitsemisen muotoja tuote-etujen, Bonuksen ja maksutapaedun lisäksi ovat myös osuusmaksun korko ja ylijäämänpalautus. Viimeisen viiden vuoden aikana Ympäristön asiakasomistajille on palautunut yhteensä lähes 5 miljoonaa euroa. Ympäristö on aina ollut paikallisesti omistettu ja läheltä johdettu yritys, joka omalla toiminnallaan on pyrkinyt vahvistamaan oman alueensa elinvoimaisuutta ja hyvinvointia. Tämä toiminta-ajatukseenkin kirjattu pyrkimys kertoo siitä, mihin toiminnan tuloksena syntyviä varoja käytetään ja minkälaisella arvopohjalla toimitaan.

5 ja kulttuuritoimintaa paikallisten seurojen, yhdistysten ja järjestöjen kautta. Yhteistyön edut annetaan eteenpäin asiakasomistajille, jotka saavat S-Etukortilla esimerkiksi alennusta pääsylippujen hinnoista. Ympäristö tekee lisäksi yhteistyötä S-ryhmän valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden, Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton, kanssa. Taloudellinen tulos alueelle Osuuskaupan hyvästä kannattavuudesta hyötyy koko seutukunta investointien ja työllistämisen sekä merkittävien verotulojen muodossa. Ympäristön toiminnan tulos ohjataan palvelujen parantamiseen, asiakasomistajien palkitsemiseen, henkilöstön ammattitaidosta ja työhyvinvoinnista huolehtimiseen sekä seutukunnan monimuotoisen toiminnan tukemiseen. Viimeisen viiden vuoden aikana Ympäristö on investoinut 85 miljoonaa euroa seutukuntansa palvelutarjonnan parantamiseen. Osuuskaupan investoinneille on aina selkeä asiakasomistajia palveleva peruste. Niillä halutaan taata asiakasomistajille kattavat ja ajanmukaiset lähipalvelut, jotka helpottavat heidän arkeaan. Toimipaikkaverkostoa uudistetaan säännöllisesti sellaisin teknisin ratkaisuin, että voidaan toimia tämän päivän ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimusten mukaisesti. Investoinnit toteutetaan aina mahdollisimman suurelta osin oman alueen palveluja hyödyntäen. Ympäristö monessa mukana Ympäristö tukee merkittävästi oman alueensa harrastus- Turvallinen työnantaja Teollisuuden supistaessa tuotantoaan on palvelualan merkitys paikallisten ihmisten työllistäjänä koko ajan kasvanut. Osuuskauppa, joka toimii kannattavasti ja pitkäjänteisesti, on turvallinen työnantaja taantumassakin. Kasvaneen liiketoiminnan myötä ympäristöläisten joukko on kasvanut tasaisesti koko 2-luvun ajan. Ympäristö tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia työntekoon ja työelämään tutustumiseen myös muille kuin omalle henkilökunnalleen. Edellisten vuosien tapaan Ympäristö työllisti lähes 2 kesätyöntekijää ja tarjosi nuorille 166 harjoittelupaikkaa Tutustu työelämään ja tienaa ohjelman kautta. Vuoden aikana Ympäristön toimipaikoissa satakunta koululaista pääsi tutustumaan työelämään TET-harjoittelun puitteissa. Myös rakennushankkeiden ja investointien välillinen työllistävä vaikutus on ollut alueellisesti merkittävä. Toiminta-ajatus ja visio Osuuskauppa Ympäristön toiminnan tarkoituksena on tuottaa monipuolisia ja kilpailukykyisiä palveluja ja etuja asiakasomistajilleen. Ympäristö on pohjoiskymenlaaksolaisten oma kauppa, joka on lähellä palvelee monipuolisesti on edullinen ja palkitseva toimii asiakasomistajiensa ja seutukuntansa parhaaksi. Ympäristön jokapäiväistä toimintaa ohjaavat arvot Tuloksellisuus on hyvän toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen sekä aikaansaamisen arvostamista. Vastuullisuus on vastuun kantamista asiakasomistajista, henkilöstöstä, kumppaneista, toimintaympäristöstä sekä osaamisen ylläpitämisestä. Uudistuminen on huolehtimista Ympäristön kilpailukyvystä, osaamisen kehittymisestä sekä asiakasomistajille tarjottavien etujen ajanmukaisuudesta. Kumppanuus on luotettavaa, pitkäjänteistä ja tehokasta yhteistyötä asiakasomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien kanssa. 5

6 Toimitusjohtajan katsaus Kertomusvuoden liiketoimintaympäristö oli poikkeuksellisen kaksijakoinen. Vuoden alkupuolella taantuma piti vähittäiskauppaa ja palveluita yhä otteessaan, johon työmarkkinahäiriöt toivat lisäksi omat harmilliset vaikutuksensa. Tavoitteiden saavuttaminen alkoi useimmilla toimialoilla tuntua äärimmäisen haasteelliselta. Kesällä tapahtui kuitenkin selkeä käänne, tunnelma muuttui positiivisemmaksi ja kaupankäynti piristyi. Vaikka talouskasvu olikin hauraalla pohjalla ja uhkien sävyttämä, osoittivat kaupan mittarit vuoden jälkipuoliskolla huomattavasti aiempaa myönteisempiä lukemia. Ympäristön liikevaihto päätyi runsaan kolmen prosentin kasvuun. Seutukunnalla käynnissä olevan teollisuuden rakennemuutoksen kielteiset kysyntävaikutukset ja Prisma-keskuksen laajennustyön aiheuttamat häiriöt huomioon ottaen myynnin kertymä oli vähintäänkin tyydyttävä. Tavoiteltu taso saavutettiin ja eri toimialoilla markkina-asemat säilyivät tai vahvistuivat. Parhaimmat kehitykset kirjattiin viljakaupassa, polttonestekaupassa, ravintoloissa ja S-marketeissa. Autokaupassa osuutemme pysyi tasollaan, mutta kaupallista haastetta aiheutti koko Pohjois-Kymenlaakson markkinan vaatimaton kehitys. Kaupan aukioloaikojen vapautuminen toi vuoteen omat mausteensa vauhdittaen marketkauppaa ja leikaten ABC-yksiköiden viikonloppumyyntiä. Vähemmän toivottua vetoapua liikevaihtolukuihin saatiin vuoden loppua kohti kohonneesta inflaatiosta. Tulevaisuutta rakennettiin investoinnein ennätyksellisellä tavalla eurosumman ollessa lähes 15 % liikevaihdosta. Leijonanosa panostuksesta kohdistui puolitoista vuotta kestävään Prisma-keskuksen laajennustyöhön, jossa toimintaedellytyksiä parantavaa valmistakin ehti jo syntyä. Rakentajan noutomyymälä valmistui kesällä ja pysäköintitalo marraskuussa. Hankkeen käynnistäminen vaikean suhdannetilanteen keskellä oli varmasti taloudellisesti perusteltua ja mittavat

7 Ensimmäinen toimitusjohtaja Vihtori Pitkänen toimi vuosina odotetusti heikkeni kovan investointiohjelman aiheuttaman poistojen kasvun, Prisman työmaan aiheuttamien toiminnallisten häiriöiden sekä alhaisen korkotason seurauksena. Omavaraisuusaste nousi aavistuksen ja oli vuoden päättyessä 84,5 %. Hyviä tuloslukuja merkittiin aikakirjoihin marketkaupassa ja ABC-liikennemyymälöissä, suurimmat kehittämishaasteet kohdistuvat osaan ravintoloista ja autokauppaan. Jouko Vehmas Vaakunan uudessa Aulassa. työllistävät vaikutukset on noteerattu positiivisin palauttein. Vuoden muita investointikohteita olivat mm. Inkeroisten S-marketin uudistaminen ja Kouvolan keskustan S-marketin liiketilojen osto. Asiakasomistajien määrä jatkoi kasvuaan ja ylitti 42. rajan. Palkitseminen eri muodoissaan lähenteli kymmentä miljoonaa euroa ja maksetut Bonukset olivat neljä prosenttia aiempaa suuremmat. Marraskuussa tehtiin päätös aiempaa palkitsevamman bonustaulukon käyttöönotosta, mikä tulee merkitsemään selkeää, yli puolen prosentin nousua keskimääräiseen bonustasoon. Osana asiakasomistajien palvelukokonaisuutta jatkoi S-Pankki vahvaa etenemistään, korttikanta ja maksutapaedun kannustama kortilla maksaminen lisääntyi voimakkaasti. Kauppapankille on ollut tilausta. Kaupan näkymiä alkaneena vuonna voidaan pitää kohtuullisen suotuisina, mikäli yleisessä talouskehityksessä ei koeta kielteisiä yllätyksiä. Poikkeavaksi piirteeksi näyttää muodostuvan ainakin kohoava inflaatiovauhti. Myynnillisesti vuosi on käynnistynyt lupaavasti ja kokonaisuutena Ympäristö tavoittelee markkinaa nopeampaa kasvua. Alkuvuoden tekemisiä on leimannut selvitystyö maakunnallisen osuuskaupan perustamisesta yhdessä Osuuskauppa Ympyrän kanssa. Osuuskauppojen hallitukset, hallintoneuvostot ja johto esittävät yksimielisesti toukokuussa kokoontuville edustajistoille hankkeen toteuttamista. Myönteisen päätöksen syntyessä aloittaa uusi Osuuskauppa KooÄssä palvelujen ja etujen tuottamisen kaikille kymenlaaksolaisille jo syyskuussa. Vaikuttaa siltä, että taantuma on nyt takanapäin ja talous ainakin lähitulevaisuudessa kasvaa. Menneessä suhdannekuopassa kaikilla oli hankalampaa, mutta asiakasomisteisen liiketoiminnan voima kantoi ja korostui, edullisuus ja selkeä palkitseminen olivat erityisen arvossaan. Asiakasomistajien luottamus ja hallinnon sekä eri yhteistyötahojen myötävaikutus loivat kertomusvuonnakin lujaa pohjaa tulevaisuuden rakentamiseen. Osaavien ja voitontahtoisten työryhmien kanssa on hyvä jatkaa jo 9 vuotta jatkunutta matkaa. Maaliskuussa 211 Jouko Vehmas Ympäristön toiminnan tulos säilyi edelleen hyvällä tasolla ja oli hieman tavoiteltua parempi. Edellisestä vuodesta tulos 7

8 Katsaus vuoteen 21 Vuosi 21 oli Ympäristölle merkittävä investointivuosi. Kaupan toimintaympäristö Suomen kansantalous kääntyi vuoden 21 aikana ripeään kasvuun. Bruttokansantuote kasvoi noin kolme prosenttia edellisvuodesta viennin, asuinrakennusinvestointien ja yksityisen kulutuksen tukemana. Yksityinen kulutus kääntyi nousuun taantuman jälkeen jo vuoden 29 lopulla. Ruuan arvonlisäveron lasku loppuvuonna 29 kasvatti kotitalouksien reaalista ostovoimaa. Palkat nousivat Suomessa viime vuoden tammi lokakuussa 2,7 prosenttia, mikä oli selvästi enemmän kuin kuluttajahintojen nousu ja tuki siten ostovoiman kasvua. Parantunut työllisyys kasvatti sekä kansantalouden palk- kasummaa että kotitalouksien uskoa tulevaan. Korkotaso säilyi alhaisena ja oli omiaan tukemaan kotitalouksien tilannetta. Kuluttajien luottamus oli hyvällä tasolla koko viime vuoden aikana. Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan liikevaihdon arvo ilman autokauppaa kasvoi marraskuun loppuun mennessä 3,7 prosenttia. Toimialoittain tarkastellen kehitys oli epäyhtenäistä. Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kasvu oli 4,1 prosenttia. Tavaratalokaupassa liikevaihdon kasvu jäi,2 prosenttiin. Autojen vähittäiskaupassa liikevaihdon kasvu puolestaan ylsi 1,6 prosenttiin. Maatalouskaupan toimintaympäristö oli luonteeltaan vaihtele-

9 Sokos-Marketin ensimmäisen vaiheen avajaisia vietettiin Sokos-Marketin rakennuksen pinta-ala oli runsas hehtaari. Sen aikaisissa oloissa kyseessä oli pintaalaltaan Suomen suurin tavaratalo. Prisman uusi pysäköintitalo avattiin marraskuussa. Tällä hetkellä on käynnissä nykyisen Prismana tunnetun kauppakeskuksen merkittävä laajennustyö. Syksyllä 211 valmistuva Prisma-keskus tulee jälleen vastaamaan seutukuntamme asiakkaiden kaupallisten palveluiden tarpeisiin. Laajemmalla mittakaavalla voidaan jälleen puhua Suomen suurimmasta Prismasta. va. Viljan hinnat vaihtelivat voimakkaasti vuoden aikana. Viljasato pieneni kolmanneksen edellisestä vuodesta. Osasyynä tähän oli viljelyalan pieneneminen. Maataloustuotannossa käytettävien koneiden ja muiden maatalouden investointihyödykkeiden kysyntä alkoi vuoden loppua kohti vähitellen toipua taantumasta. Suomen hotelleissa kirjattiin 14,2 miljoonaa yöpymistä marraskuun loppuun mennessä. Yöpymisten määrä kasvoi 4,3 prosenttia. Anniskeluravintoloiden myynti kasvoi,5 prosenttia syyskuun loppuun mennessä. Kasvu vauhdittui selvästi kolmannella vuosineljänneksellä. Kehitys S-ryhmässä S-ryhmän veroton vähittäismyynti oli viime vuonna 1 464,9 miljoona euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 6,1 %. S-ryhmässä oli vuoden lopussa toimipaikkaa, kun niitä oli edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. S-ryhmän yritysten bonusmyynti oli 8 431,8 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 5 prosenttia. Asiakasomistajille maksettiin Bonusta 333,1 milj. euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 5 %. Bonusjärjestelmään kuuluviin osuuskauppoihin liittyi vuoden aikana uutta jäsentä ja niiden kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lopussa S-ryhmän henkilöstömäärä oli , missä oli kasvua edellisestä vuodesta henkilöä. S-ryhmän investoinnit olivat 6 milj. euroa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat 658 milj. euroa. S-Pankin kasvu jatkui vuoden 21 aikana ja sillä oli vuoden lopussa asiakasta ja talletuskantaa kokonaisuudessaan lähes 2,5 miljardia euroa. 9

10 Uudistunut S-market Inkeroinen Osuuskauppa Ympäristö Osuuskauppa Ympäristö on Pohjois-Kymenlaaksossa toimiva S-ryhmän alueosuuskauppa. Ympäristö-konserniin kuuluivat tilikauden päättyessä emo-osuuskunnan lisäksi tytäryhtiöt Ympäristön Auto Oy (Ympäristön omistusosuus 1 %) sekä maatalouskauppaa harjoittava Kymenlaakson Agrimarket Oy (6 %). Ympäristö-konsernin toimialat ovat marketkauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, tavaratalo- ja erikoisliikekauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa, autokauppa ja maatalouskauppa. Ympäristön market-kaupan verkostoon kuuluvat Prisma ja Rauta-Prisma Kouvolassa, 12 S-marketia, viisi Sale-myymälää sekä kolme maaseudun lähimyymälää. Kouvolan keskustassa palvelee Sokos-tavaratalo. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan verkoston muodostavat kuusi ABCliikennemyymälää sekä ABC-automaattiasemat. Ravintolapalveluja tarjoavat Hotelli Vaakunan yhteydessä toimivat ravintolat Fransmanni ja Aula, Rossot Kouvolan keskustassa ja Kuusankoskella, ruoka- ja seurusteluravintola Amarillo ja irlantilaisvaikutteinen Pub Old Tom keskustassa, tsekkipubi Hospoda Papirna Kuusankoskella sekä Sokoksen yhteydessä palvelevassa kolmen konseptin ravintolamaailmassa ravintolat Coffee House, WokUp ja Fiesta. Prismassa toimii lounasravintola Prisma Cafe ja kesäisin Tykkimäen huvipuistossa ravintola Raveliini. Syksyllä 29 avattu Kouvolan ainoa täyden palvelun autotalo Ympäristön Auto toimii Ford-, Nissan- ja Peugeotautomerkkien jälleenmyyjänä Kouvolan alueella. Rauta- ja maataloustarvikekauppaa, viljakauppaa ja tuoretuotteiden tukkukauppaa sekä lämmitysöljyn kauppaa harjoittaa koko Kymenlaakson alueella toimiva Kymenlaakson Agrimarket Oy. Ympäristön omien toimipaikkojen lisäksi palvelutarjontaa asiakasomistajille täydentävät lukuisat paikalliset ja valtakunnalliset Bonusta myöntävät yhteistyökumppanit. Ympäristön toiminnassa korostuvat vastuu toimialueen taloudellisesta ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä ympäristöarvot huomioiva kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta. Ympäristö-konserni on liikevaihdoltaan maakunnan suurimpia yrityksiä ja yksi alueen suurimpia työllistäjiä. Investoinnit toteutetaan mahdollisimman suurelta osin oman alueen palveluita hyödyntäen ja toiminnasta syntyvä tulos käytetään pohjoisen Kymenlaakson asiakasomistajien hyväksi, joten myös Ympäristön välillinen työllistävä vaikutus alueella on merkittävä. Myös taloudellinen tuki koulutus-, kulttuuri- ja urheilutoimintaan suunnataan Ympäristön toimialueen yhteisöille. Osuuskauppa Ympäristön vuosi 21 Myynti Ympäristö-konsernin kokonaismyynti tilikaudella 21 oli 38,8 milj. euroa, missä oli kasvua 6,1 milj. euroa eli 2, % edelliseen vuoteen verrattuna. Arvonlisäverokantojen

11 S-ryhmän myynti liiketoiminta-alueittain 21: Milj. euroa Muutos % Marketkauppa 6 384,7 6,4 Liikennemyymäläja polttonestekauppa 1 553,4 13,6 Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 351,4 -,3 Matkailu- ja ravitsemiskauppa 75,4 3,8 Auto- ja autotarvikekauppa 483,9 3,7 Rakentajan noutomyymälässä on helppo asioida. Maatalouskauppa 931,7 -,6 Muut 9,4-22,8 S-ryhmä yhteensä 1 464,9 6,1 muutokset vuosina 29 ja 21 heikentävät verollisen myynnin kehityksen vertailukelpoisuutta. Oheisessa taulukossa on sen vuoksi esitetty toimialoittaiset liikevaihtoluvut. Ympäristö-konsernin liikevaihto tilikaudella 21 oli 256,7 milj. euroa, missä oli kasvua 3,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tulos Ympäristö-konsernin kannattavuus säilyi vuonna 21 hyvänä. Toiminnan tulos oli 11,3 milj. euroa, mikä on 3,2 milj. euroa edellistä vuotta vähemmän. Tulosta heikensi mittavan investointiohjelman aiheuttama poistojen kasvu sekä alhaisen korkotason seurauksena rahoitustuottojen väheneminen. Konsernin tilikauden ylijäämä oli 8,7 milj. euroa (ed. vuonna 11,1 milj. euroa). Investoinnit Ympäristön vuoden 21 investoinnit kohosivat kaikkien aikojen ennätyslukemiin, n. 37 miljoonaan euroon. Merkittävin investointikohde oli Prisma-keskuksen laajennushanke, joka eteni vuoden aikana suunnitellusti. Heinäkuussa valmistui rakentajia palveleva Rakentajan noutomyymälä ja marraskuussa otettiin käyttöön uusi pysäköintitalo. Myös myymälätilojen uudistaminen käynnistyi. Inkeroisten S-market uudistettiin syksyllä ja samassa yhteydessä market-kiinteistössä aloitti toimintansa Alkon myymälä. Ympäristö-konsernin liikevaihto liiketoiminta-alueittain 21: Milj. euroa Muutos % Marketkauppa 14,6 1,2 Liikennemyymäläja polttonestekauppa 47,2 4,1 Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 4,9 97,3 Matkailu- ja ravitsemiskauppa 11,5 6,3 Auto- ja autotarvikekauppa 15,3-5,2 Maatalouskauppa 39, 3,6 Muut -1,9 Konserni yhteensä 256,7 3,1 11

12 Ympäristö-konsernin myynti, milj. euroa Sokos teki kaivatun paluun Kouvolan ydinkeskustaan lokakuussa Ympäristö-konsernin toiminnan tulos, milj. euroa Ympäristö-konsernin investoinnit, milj. euroa Rahoitus ja maksuvalmius Konsernin taseasema ja maksuvalmius olivat kertomusvuoden ajan hyvällä tasolla. Taseen likvidit varat olivat vuoden päättyessä 48,3 milj. euroa, jossa oli vähennystä 18,7 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Likvidejä varoja vähensi mittava investointiohjelma. Ympäristö-konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 84,5 %. Asiakasomistajuus Osuuskauppa Ympäristöön liittyi tilikauden aikana asiakasomistajaa kokonaisjäsenmäärän ollessa vuoden lopussa Bonusmyynti asiakasomistajille oli 215,2 milj. euroa. Ympäristö maksoi asiakasomistajilleen vuoden 21 aikana Bonusta 7,5 milj. euroa ja maksutapaetua,1 milj. euroa. Lisäksi asiakasomistajille maksettiin vuoden 29 ostojen perusteella ylijäämänpalautusta 2, milj. euroa sekä korkoa osuuspääomalle,1 milj. euroa. Asiakasomistajille palautui siten yhteensä lähes 1 miljoonaa euroa Henkilöstö Ympäristö-konserni on toimialueellaan merkittävä työllistäjä, jonka kokonaishenkilömäärä vuoden 21 lopussa oli 893. Ympäristöläisten joukko on kasvanut tasaisesti vuosittain, viime vuonna lisäystä oli 23 henkilön verran. Ympäristö työllisti edellisten vuosien tapaan myös lähes 2 kesätyöntekijää ja tarjosi nuorille 166 harjoitte-

13 Ympäristö-konsernin omavaraisuusaste, % Ympäristön vuonna 1936 rakennuttamaa Kouvolan ensimmäistä tavarataloa oli laajennettu merkittävästi vuosina Kuusikymmentäluvun lopulla jouduttiin toteamaan, että alkuperäisen osan vuoro oli väistyä ja runsaan 3 vuoden ajan palvellut tavaratalon vanha osa purettiin uudisrakennuksen tieltä. Lokakuussa vuonna 197 avattiin kuvassa näkyvä ajanmukainen Ympäristö-Sokos. Välittömästi tämän jälkeen uudistettiin ja kunnostettiin tavaratalon 1959 käyttöön otettu osa, johon sijoitettiin myös Ympäristön pääkonttori Jäsenmäärän kehitys lupaikkaa Tutustu työelämään ja tienaa ohjelman kautta. Vuoden aikana Ympäristön toimipaikoissa satakunta koululaista pääsi tutustumaan työelämään TET-harjoittelun puitteissa. Odotukset vuodelta 211 Yksityinen kulutus kasvaa alkaneena vuonna maltillisesti. Näköpiirissä olevat verrattain matala palkkojen nousu ja inflaation kiihtyminen hillitsevät reaalipalkkojen kasvua. Paraneva työllisyys kuitenkin kasvattaa yksityisen kulutuksen kannalta tärkeää kansantalouden palkkasummaa. Vaikka talous onkin kääntynyt kasvuun ja pahimmat uhkakuvat mm. työttömyyden kehittymisestä eivät onneksi toteutuneet, pysyy kaupan toimintaympäristö varsinkin Kymenlaaksossa edelleen haasteellisena. Ympäristön panostukset toimipaikkaverkoston kehittämiseen luovat kuitenkin hyvät edellytykset myönteiselle myynnin kehitykselle. Investointiohjelma jatkuu suunnitellun mukaisena ja kevään aikana mm. valmistuu Prisma-keskuksessa myymäläosan laajennus, joka tuo tuhansia neliöitä uutta myymälätilaa varsinkin käyttötavarakaupan tarpeisiin. 2 1 Bonus ja ylijäämänpalautus, milj. euroa , 6, 2,2 6,5 2,3 2,5 7,2 7,2 Ylijäämänpalautus Bonus 2, 7,

14 Osuuskauppa Ympäristön palveluverkosto 21 Ostojen keskittäminen palkitsee entistä paremmin Vuoden 211 alussa Ympäristössä otettiin käyttöön uusi bonustaulukko, joka palkitsee ostojen keskittämisestä entistä paremmin. Uuden taulukon mukaan viiden prosentin maksimibonukseen yltää jo 12 euron kuukausiostoilla. Mitä enemmän asiakasomistaja keskittää ostojaan ja mitä useampia bonustoimipaikkoja käyttää, sitä muhkeampi on Bonus. Kuukauden bonusostokertymän mukaan portaittain kasvava bonusprosentti palkitsee ostojen keskittämisen tuntuvasti. Päivittäistavaraostojen lisäksi Bonusta kertyy merkittävästi esimerkiksi autoiluun, kotiin, rakentamiseen ja remontointiin, pukeutumiseen ja vapaa-ajanviettoon liittyvistä tuotteista ja palveluista, jotka kaikki kuuluvat Ympäristön palvelutarjontaan. Asiakasomistajan kannattaakin hyödyntää tarjolla olevia palveluja mahdollisimman laajasti. Osuuskaupan omaa palvelutarjontaa täydentävät bonusyhteistyökumppaneiden palvelut, joista myös kertyy Bonusta. Ympäristön paikallisia bonuspartnereita ovat Ajan-Kello, KSS Energia, Kymenlaakson Sähkö, Salpa- Apteekki, Silmäoptiikka Oy ja Valkealan Apteekki. Valtakunnallisia bonuspartnereita ovat Elisa, Hertz, Himos, If, Oral, Silmäasema ja S-matkat.fi. Viime vuonna aloitettiin yhteistyö Muuttopalvelu Niemen, Saunalahden Satakielen sekä Pohjolan Matkojen kanssa.

15 Päivittäis- ja käyttötavarakauppa LÄHIMYYMÄLÄT Liikennemyymäläja polttonestekauppa Autokauppa Maatalouskauppa Matkailu- ja ravitsemiskauppa 15

16 PÄIVITTÄIS- JA KÄYTTÖTAVARAKAUPPA Vuosi 21 oli Ympäristön marketkaupassa merkittävä investointivuosi. Tavoitteena on asiakasomistajien entistä parempi palvelu. Toimialan toimintaympäristö oli vuonna 21 haasteellinen monestakin syystä. Ruoan hinta aleni edellisestä vuodesta ja ruoan arvonlisäveron muutos voimisti hintojen laskua entisestään. Kilpailutilanne kiristyi, kun kilpailija kehitti lähikaupan palvelutarjontaansa eri puolilla toimialuetta. Päivittäistavarakauppaa koetteli myös keväällä alkanut elintarvikealan lakko, joka vaikutti saatavuuteen tietyissä tuoteryhmissä aina kesään saakka. Samanaikaisesti edullisten, kaupan omien ns. private label tuotteiden kysyntä jatkoi kasvuaan. Kaupan aukioloajat vapautuivat joulukuussa 29 voimaan tulleen uuden liikeaikalain myötä. Ympäristössä Prisman, Sokoksen, S-marketien ja Sale-myymälöiden aukioloaikoja laajennettiin niin, että ne palvelevat nyt myös sunnuntaisin läpi vuoden. Kokemukset sunnuntaimyynnistä ovat olleet hyviä ja sunnuntaista on muodostunut kuluttajille mieluisa kauppapäivä. Marketkaupan liikevaihto vuonna 21 oli yhteensä 14,6 miljoonaa euroa, jossa Prisma-keskuksen työmaahäiriöistä huolimatta oli kasvua 1,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa lähes kaksinkertaisti liikevaihtonsa lokakuussa 29 avatun Sokostavaratalon ansioista. Sokos ylsi ensimmäisenä täytenä toimintavuotenaan lähes budjetoituun, yli 6 miljoonan euron myyntiin keskustan kiristyneestä kilpailutilanteesta huolimatta. S-marketien liikevaihto kehittyi hyvin,

17 Palvelutiski entisajan malliin. Prisman uusi palvelutori. kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 8,4 prosenttia. Sale-myymälöiden liikevaihtoa leikkasi hieman kaupan sunnuntaiaukioloaikojen vapautuminen. Prisma-keskuksen uudistuminen eteni Vuoden 21 alussa käynnistynyt Ympäristön kaikkien aikojen suurin investointihanke, Prisma-keskuksen uudistaminen ja laajentaminen, eteni vuoden aikana suunnitellusti. Laajennuksen ensimmäinen vaihe valmistui heinäkuussa, kun 6 neliön katettu Rakentajan noutomyymälä saatiin käyttöön. Noutomyymälän kattavasta valikoimasta löytyvät kaikki rakentamisen ja remontoinnin tarvikkeet tunnettuja laatumerkkejä unohtamatta. Myymälän reilu koko, leveät käytävät ja selkeät opasteet ovat saaneet asiakkailta positiivista palautetta mahdollistaessaan sujuvan asioinnin myymälässä. Toinen merkkipaalu hankkeessa saavutettiin marraskuussa, kun uusi 12 autopaikan katettu pysäköintitalo valmistui Prisma-keskuksen myymälätilojen välittömään yhteyteen. Pysäköintitalo lisäsi Prisma-kes- Toimiala lyhyesti Toimipaikat: Prisma, Rauta-Prisma Sokos S-market 12 kpl Sale 5 kpl Lähimyymälä 3 kpl Henkilöstömäärä 447 Liikevaihto yhteensä 145,5 milj. euroa Jatkuu seuraavalla sivulla. 17

18 Riitan Herkun juustopiste. kuksessa asioinnin helppoutta ja mukavuutta ja varmisti pysäköintipaikkojen riittävän määrän. Prisman sisällä laajennus alkoi näkyä kuluvan vuoden maaliskuussa, kun Prisma-Info, Asiakasomistajapalvelut ja S-Pankin asiakaspalvelupiste muuttivat uusiin yhteisiin tiloihin, kassalinjasto siirtyi uudelle paikalle, kauppakäytävä etumyymälöineen alkoi hahmottua ja päivittäistavaraosasto laajeni uudelle puolelle. Samalla lisättiin päivittäistavaraosaston palveluelementtejä: laajentuneen ja valikoimaltaan monipuolistuneen palvelutorin rinnalle saatiin muun muassa uusi juustopiste sekä uunilämmintä ruoka- ja kahvileipää pitkin päivää tarjoava jauholeipomo. Laajennuksen myötä Prisma-keskuksen pintaala kaksinkertaistuu 32 neliöön ja valikoimat laajentuvat merkittävästi kaikissa tuoteryhmissä, erityisesti käyttötavaroissa. Kaikki tuotealueet tulevat saamaan lisätilaa, rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen tavararyhmät selkeästi eniten. Myös oheispalvelujen ja Prisma-keskuksessa toimivien etumyymälöiden määrä kasvaa. Merkittävästi laajentunut Rauta-Prisma valmistuu kuluvan vuoden keväällä. Valikoimat kasvavat kaikilla tuotealueilla ja asiakastarpeisiin vastataan myös Kodin Terra valikoimasta poimituilla tuotteilla. Uusiin tarjottaviin palveluihin kuuluvat sahaus- ja asennuspalvelut, kuljetuspalvelut sekä pakettiauton ja peräkärryn vuokraus. Täysin katettu Puutarha-Prismakin valmistuu sopivasti piha- ja puutarhakauden alkuun. Laajennuksessa panostetaan myös ostamisen helppouteen nykyistä väljempien käytävien sekä kassapisteiden lisäämisen kautta. Kassapisteiden lukumäärä kasvaa yhteensä 38 kassaan ja niitä tulee myös Puutarha- Prismaan, Noutomyymälään ja käyttötavarapuolelle. Uudistuneen Prisma-keskuksen avajaisia vietetään syksyllä 211. Inkeroisten S-market uudistui S-marketeissa vuoden 21 isoin yksittäinen investointi tehtiin S-market Inkeroisiin, jossa myymälä remontoitiin perusteellisesti. Uudet ja toimivammat tilajärjestelyt kasvattivat myyntipinta-alan 18 neliöön ja valikoimiin saatiin 15 uutta tuotetta. Erityisesti tuoretuotteiden, leipomotuotteiden, maitotaloustuotteiden, valmisruokien, leikkeleiden ja pakasteiden tarjonta on nyt merkittävästi runsaampaa kuin aiemmin. Myös myymälän ulkotilat kohenivat, kun kiinteistön ilmettä uudistettiin ja pysäköintialuetta laajennettiin. Muutostöiden yhteydessä market-kiinteistössä toimintansa aloitti Alkon myymälä. Inkeroisista alkanut S-marketien uudistaminen jatkuu Kausalassa, jossa myymälä uudistuu ja laajentaa valikoimiaan kuluvan kevään aikana. S-marketin yhteydessä toiminut Agrimarketin myymälä siirtyy uusiin tiloihin ja tilalle tulee uutta palvelutarjontaa.

19 Aina edullisin ostoskori Ympäristön Prisma, S-marketit ja Sale-myymälät ovat omalla vaikutusalueellaan ja omassa myymälätyypissään aina edullisimpia ostopaikkoja, kun vertaillaan isoa ostoskoria. Asian varmistamiseksi omia ja kilpailijoiden hintoja seurataan paikkakuntakohtaisesti kuukausittain puolueettomalla tutkimuslaitoksella teetettävällä laajalla ostoskoritutkimuksella, jolla selvitetään satojen päivittäistavaratuotteiden hintoja eri kaupoissa. Tasaisen, kokonaisedullisen hinnoittelun ansiosta asiakasomistajat voivat huoletta tehdä kaikki ostoksensa viikko toisensa jälkeen samasta, tutusta kaupasta. Lisäksi asiakasomistajille maksetaan Bonusta ostosten keskittämisestä. Fazerin jauholeipomo. Ympäristön marketeissa laajat valikoimat lähiruokaa Oman alueen tuotteet ovat tärkeä osa Ympäristön päivittäistavaravalikoimia. Valikoimissa on aina tilaa paikallisten tuottajien tuotteille, mitä asiakkaatkin arvostavat. Lähiruoan tärkeimpiä ominaisuuksia heille ovat tuoreus, kotimaisuus, paikallisten yrittäjien tukeminen, ruoan alkuperä sekä korkea laatu. Vanhan ajan palvelutiskin valikoimaa makkarasta mehupulloihin. Ympäristön marketeissa paikallista tarjontaa on runsaasti monissa tuoteryhmissä, erityisesti tuoretuotteissa. Vihanneksissa noin 7 prosenttia tulee omalla alueellamme viljellyistä tuotteista. Hyllyiltä löytyy myös mm. paikallisia lihajalosteita, juustoja, kananmunia, makeisia, jauhoja, hilloja, mehuja ja hunajaa. Ympäristön marketeissa myydystä kahvija ruokaleivästä kaksi kolmasosaa leivotaan alueemme lähileipomoissa. Vuonna 21 ensimmäisen täyden toimintavuoden toimineet S-marketit Kuusaankeskus ja Jokela lunastivat paikkansa lähialueen asiakkaiden ostopaikkana. 19

20 LIIKENNEMYYMÄLÄ- JA POLTTONESTEKAUPPA ABC:llä sopeuduttiin toimintaympäristön muutoksiin. Ympäristön ABC-toimiala selvisi viime vuoden toimintaympäristön haasteista kohtuullisesti, kiitos onnistuneiden sopeuttamistoimenpiteiden. Kannattavuus säilytettiin, ABC-ketjukonseptia kehitettiin edelleen vastaamaan asiakastarpeita ja palvelulupausta Huolehdimme Sinusta toteutettiin onnistuneesti. Ympäristön polttoneste- ja liikennemyymäläverkosto koostuu kuudesta täyden palvelun ABC-liikennemyymälästä, neljästä ABC-automaatista sekä autonhuoltoon erikoistuneesta ABC-Prismasta. Toimialan liikevaihto viime vuonna oli 47,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 4,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Viime vuoden aikana laman selkä taittui, ja niin rekka- kuin henkilöautoliikenteen määrät pääteillä kääntyivät kasvuun. Bensiinin kulutus väheni edelleen mm. uusien, vähän polttonesteitä kuluttavien automallien takia. Dieselin kulutus sen sijaan kasvoi hieman dieselkäyttöisen autokannan kasvun myötä. Isoja muutoksia toimintaympäristössä olivat ravintolaruoan arvonlisäveron lasku ja kaupan uuden liikeaikalain voimaantulo joulukuussa 29. Kaupan aukioloaikojen vapautuminen vei ABC-liikennemyymälöiltä kilpailuedun ja leikkasi jonkin verran päivittäistavarakaupan kasvua viikonloppumyynnin osalta. Myös vuoden 29 kesällä voimaan astuneella tupakkalailla oli negatiivinen vaikutus myyntiin. Onnistuneilla sopeuttamistoimenpiteillä ja kustannusten tarkalla hallinnalla pystyttiin turvaamaan toimialan positiivinen tulos ja kannattavuus. Loppuvuodesta Ympäristön liikennemyymälöissä valmistauduttiin uuden E1-bensiinilaadun tuloon.

21 Kaipiaisten vanha jakeluasema 8-luvulta. Toimiala lyhyesti Toimipaikat: ABC-liikennemyymälä 6 kpl ABC-automaatti 4 kpl ABC-Prisma Henkilöstömäärä 142 Liikevaihto yhteensä 47,2 miljoonaa euroa. Alkaneena vuonna maailmantalouden piristyminen ja Venäjän transitoliikenteen lisääntyminen luovat positiivisia odotuksia toimialan myynnin kasvulle. Toisaalta huolta aiheuttavat paikallisen teollisuuden menestymisedellytykset sekä polttonesteiden nousevat hinnat, joiden johdosta ihmiset saattavat autoilla entistä harkitummin. Monipuolisia palveluja ja hintaturvallista tankkaamista Asiakasomistajille ABC-liikennemyymälöiden monipuoliset palvelut ovat tärkeä osa osuuskaupan kokonaispalvelutarjontaa. Asiakasomistajat kerryttävät Bonusta niin tankkauksesta kuin kaikista muistakin ABC-ostoista. Ympäristön ABC-liikennemyymälöiden polttonesteiden hinnat ovat lähtökohtaisesti aina kilpailukykyisiä, joten Bonus mukaan laskien tankkaaminen ABC:llä on asiakasomistajalle edullista. Auton tankkaaminen nostaa monessa asiakasomistajataloudessa bonusprosenttia ylöspäin, parhaimmillaan joka kuukausi viiteen prosenttiin. Näin myös muista ostoista hyötyy enemmän. Polttoaineen kuluttajahinta vuonna c/l 14 c/l 12 c/l 1 c/l 8 c/l 6 c/l 4 c/l 2 c/l c/l 95 Bensiini Diesel lähde: ökkl. 15. päivän verollinen keskihinta c/l 21

22 MATKAILU- JA RAVITSEMISKAUPPA Vuonna 21 Hotelli Vaakunaa uudistettiin ja palveluja kehitettiin. Vuoden 28 lopulla alkanut matkailu- ja ravitsemiskaupan kysynnän lasku taittui kesällä 21. Hyvä kotimainen matkailukesä sekä heinäkuun alussa laskenut ravintolaruoan arvonlisävero antoivat toimialalle sen kaipaaman piristysruiskeen. Ympäristön matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto vuonna 21 ylitti reilusti edellisen vuoden tason ollen 11,5 miljoonaa euroa. Myyntiä vauhdittivat Amarillon ja Nightin maaliskuussa valmistunut remontti sekä aurinkoisen kesän terassikelit. Kesällä avattiin kaksi uutta terassia edellisvuonna rakennettujen ravintoloiden Hospoda Papirnan ja Sokoksen Ravintolamaailman yhteyteen. Terassit lisäsivät keskeisellä sijainnillaan myös kaupunkikuvan virkeyttä. Loppukesästä ravintolakauppa koki takaiskun vesivahingon sattuessa kaupungin suosituimpiin kuuluvassa Irish Pub Old Tomissa. Ympäristön Mara-toimiala järjesti edellisen vuoden tapaan Sinun Yö -tapahtuman Kouvolan jäähallissa, jossa lavalle nousivat mm. Yölintu ja Paula Koivuniemi. Ympäristö oli vahvasti mukana myös Kouvolan Komia -musiikkitapahtumassa Tykkimäessä sekä Kuusankoskella Puhti 1 vuotta -tapahtumassa. Vuoden 21 lopussa Osuuskauppa Ympäristön matkailu- ja ravitsemistoimialalla työskenteli 155 työntekijää.

23 Iltaravintola Marilynin vauhdikasta menoa 8-luvulla. Uusi Ravintola Aula. Toimiala lyhyesti Alkaneena vuonna Mara-toimiala jatkaa palvelujen kehittämistä useassa kohteessa. Sokos Hotel Vaakunan huoneremontit saatetaan kevään aikana loppuun, jolloin hotellin kaikki 172 huonetta ja kokoustilat on uudistettu. Hotelliin tulee myös pitkään toivottu kuntotila. Maaliskuun alussa Iltaravintola Marilynin tiloihin avattiin uusi ravintolakokonaisuus Aula, joka palvelee asiakkaita monin eri tavoin, mm. tilausravintolana, kokoustilana, ilta- ja seurusteluravintolana sekä brittiläistyyppisenä aularavintolana. Irish Pub Old Tomin remontti ajoittuu alkukevääseen ja ravintola on tarkoitus avata vappuun mennessä. Myös Prisma-keskuksen yhteyteen tulevan ravintolamaailman suunnittelutyö on aloitettu. Toimipaikat: Hotelli Vaakuna Fransmanni Ravintola Aula Coffee House Wok Up Fiesta Rosso 2 kpl Hospoda Papirna Pub Old Tom Amarillo Bar n Night Kouvola Prisma Cafe Raveliini Henkilöstömäärä 155 Liikevaihto yhteensä 11,5 milj. euroa 23

24 AUTOKAUPPA Ympäristön Autolla tuli täyteen ensimmäinen vuosi uusissa tiloissa. Ympäristön Auto on Kouvolan alueen ensimmäinen täyden palvelun autotalo, jossa saman katon alla toimivat automyynti, huoltokorjaamo, korikorjaamo, varaosat sekä maalaamo. Vuosi 21 oli ensimmäinen täysi toimintavuosi uudessa autotalossa ja siihen sisältyikin toimintojen uudistamista sekä uusien modernien tilojen ja laitteiden sisäänajoa. Myös Ympäristön Auto sai osansa Suomen automyynnin kasvusta vuonna 21. Viime vuonna Suomessa rekisteröitiin uutta henkilöautoa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 23,6 %. Kilpailu alalla on kiristynyt ja koko autokaupassa eletään suurten haasteiden ja muutosten keskellä. Kotimaisten korjaamoketjujen tulo markkinoille on lisännyt kilpailua jälkimarkkinoinnissa ja tulevaisuudessa on odotettavissa ulkomaisten ketjujen tulo Suomen markkinoille. Jälkimarkkinat ovat tärkeä osa autotalon kokonaisuutta pitäen sisällään kaikki ne autoliikkeen toiminnot, mitkä tapahtuvat auton oston jälkeen. Ympäristön Auto luovutti vuonna uutta ja 688 käytettyä autoa. Markkinaosuus alueen uusien henkilöautojen myynnistä oli 16,8 %. Ford oli automerkeistä myydyin, mutta suurimman nousun teki Nissan. Peugeotin myyntiin vaikutti uusien mallien siirtyminen vuodelle 211. Toimialan liikevaihto vuonna 21 oli 15,3 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 5,2 prosenttia edelliseen vuoteen ver-

25 Osuuskauppa Ympäristöllä on jo pitkät perinteet alueemme merkittävänä henkilöautomyyjänä. Alku uudelle toimialalle oli varsin vaatimaton, sillä marraskuussa 1972 solmitun piirimyyjäsopimuksen perusteella aloitettiin Datsun- (nykyisin Nissan) ja Dodge-henkilöautojen myynti Sokos-tavaratalon yhteydessä huhtikuussa Täyden palvelun autotalo. Vuotta myöhemmin automyynti siirtyi Sokos-Marketin (nykyisen Prisman) tiloihin. Autokauppaa tehtiin sitten Prisma-keskuksessa kahdessa eri autotalossa vuoteen 29 saakka, jolloin valmistui uusi autotalo ja Nissanit, Peugeotit ja fordit saatiin vihdoin saman katon alle. Toimiala lyhyesti rattuna. Toimialan liiketulos oli tappiollinen, mutta edellisvuotta parempi. Odotukset vuodelle 211 ovat varovaisen optimistiset. Myynnin odotetaan kasvavan, mutta samalla kilpailun kiristyessä kannattavuuskehitys on haasteellista. Ympäristön Auto Automyynti Huoltokorjaamo Korikorjaamo Varaosat Maalaamo Henkilöstömäärä 47 Liikevaihto yhteensä 15,3 milj. euroa 25

26 MAATALOUSKAUPPA Agrimarketin myynti kehittyi positiivisesti vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Maatalouskaupan markkinatilanne on ollut Suomessa jo useiden vuosien ajan erittäin haastava. Vuonna 21 toimintaympäristö oli luonteeltaan vaihteleva. Viljan hinnat vaihtelivat voimakkaasti vuoden aikana ja viljasato pieneni kolmanneksen edellisestä vuodesta. Kasvukauden kuivuus alensi viljasatoa joillakin alueilla jopa merkittävästi. Maataloustuotannossa käytettävien koneiden ja muiden maatalouden investointihyödykkeiden kysyntä alkoi vuoden loppua kohti vähitellen toipua taantumasta. Vuoden 21 lopulla myös viljakauppa piristyi markkinahintojen nousun johdosta. Kymenlaaksossa maatalouskaupan kokonaismarkkinat tasaantuivat vuoden aikana ja niiden laskusuunta oikeni. Maatalous-, kone-, rauta- ja puutarhakaupan palveluja tarjoavan Kymenlaakson Agrimarket Oy:n kokonaismyynti viljakauppa mukaan lukien kehittyi vuoden aikana positiivisesti vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Myyntitavoitteet saavutettiin liikevaihdon ollessa 39, miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 3,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tuloksellisesti vuosi oli odotusten mukainen ja kasvaneen myynnin ansiosta edellistä vuotta parempi. Verkostoa ja palveluja kehitetään Vaikka maatalousmarkkinat myllertävät, Kymenlaakson Agrimarket Oy:ssä uskotaan vahvasti toimialan tulevaisuuteen. Vuonna 211 maatalouskaupan myynnin odotetaan piristyvän. Kuluvana vuonna satsataan myös palvelujen ja verkoston kehittämiseen.

27 Toimiala lyhyesti Toimipaikat: Agrimarket 4 kpl Viljakauppa Tuoretuotetukku Polttoöljykauppa Henkilöstömäärä 51 Liikevaihto yhteensä 39, milj. euroa Lähiruokahankkeessa kehitetään logistista toimintamallia Perinteisen rauta- ja maatalouskaupan lisäksi Kymenlaakson Agrimarket Oy hoitaa lähiruokakauppaa Haminan Tuoteosaston kautta ja välittää paikallisten tuottajien tuotteita S-ryhmän toimipaikkoihin Kymenlaakson alueella. Meneillään olevassa lähiruokahankkeessa kehitetään toimintamallia, jossa jo olemassa olevia Agrimarketin logistiikkaratkaisuja ja asiakassuhteita hyödynnettäisiin jakelukanavana tiloilta kauppoihin ja suurkeittiöihin. Tuottaja saisi Agrimarketin kautta tuotteensa kerralla myyntiin kaikkiin S-ryhmän vähittäiskauppoihin ja ravintoloihin sekä kuntien suurkeittiöihin Kymenlaaksossa. Malli ratkaisisi tuotantoon liittyviä ongelmia, kun tuottaja voisi keskittyä pelkästään lähituotteiden tuottamiseen. Tällä hetkellä muilla lähituotteilla kuin vihanneksilla ja juureksilla on kaupoissa ja suurkeittiöissä lähinnä valikoimaa täydentävä rooli juuri saatavuusongelmien takia. Haminan Tuoteosaston valikoimaa voisi tulevaisuudessa laajentaa vihannesten, hedelmien ja juuresten lisäksi myös paikallisiin juustoihin, marjajalosteisiin ja mylly- yms. tuotteisiin. Kausalan toimipiste uusiin tiloihin Kymenlaakson Agrimarket Oy:n toimipiste Kausalassa saa kevään 211 aikana uudet ja toimivat tilat. Myymälä siirtyy Kausalan S-marketin yhteydestä nykyiseen varastorakennukseen, josta remontoidaan 344 neliön lämpimän myymälän, 6 neliön varaston sekä 4 neliön puutarhamyymälän muodostama tehokas ja palveleva kokonaisuus. Rakennustyöt valmistuvat huhtikuun loppupuolella puutarhakaupan sesonkiin. Lämpöpalvelun toimintaa tehostetaan Myös Lämpöpalvelun toimintaa aiotaan tehostaa hakemalla yksikölle uutta myyntiä. Markkinoinnissa on aktivoiduttu etenkin Etelä-Kymenlaakson alueella, jossa asema ei nykyisellään ole vielä niin vahva kuin maakunnan pohjoisemmassa osassa. 27

28 S-PANKKI Parhaat edut omasta pankista. S-Pankki on niin valtakunnallisesti kuin Ympäristössäkin saavuttanut suuren suosion asiakasomistajien keskuudessa. Vuonna 21 S-Pankki jatkoi tasaista kasvuaan saaden kuukausittain keskimäärin noin 12 uutta asiakasta. Vuoden lopussa asiakasmäärä oli yhteensä ja talletuskanta lähes 2,5 miljardia euroa. Myös S-Etukortti Visan käyttäjien määrä kasvoi vuoden aikana huomattavasti. Vuoden lopussa S-Etukortti Visoja oli myönnetty jo 664 kappaletta. S-Pankin sähköiset palvelut oli vuoden loppuun mennessä ottanut käyttöönsä 933 asiakasta. Talletuskannan ja palveluiden käytön kasvu kertoo avainlipputunnuksen saaneen kotimaisen kauppapankin is- tuvan hyvin osuuskauppojen asiakasomistajien arkeen. Asiakkaat arvostavat S-Pankissa erityisesti kotimaisuutta, maksuttomia palveluja, laajaa palveluverkostoa ja pitkiä aukioloaikoja sekä asioinnin palkitsevuutta. Maksuttomat pankkipalvelut kätevästi kauppareissulla S-Pankki tarjoaa asiakasomistajille parhaat palvelut päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen, säästämiseen ja hankintojen rahoittamiseen. Peruspalvelut, kuten käyttötili, S-Etukortti Visa ja verkkopankki, ovat asiakasomistajille ja heidän perheenjäsenilleen maksuttomia. Kauppapankissa asiointi on kätevää, sillä palveluverkosto on laaja ja aukioloajat pitkiä. Ympäristön

29 täyden pankkipalvelun asiakaspalvelupisteet sijaitsevat Prisma Kouvolassa ja S-market Kouvolassa muiden S-marketien, Sale-myymälöiden, lähimyymälöiden sekä Agrimarket Liikkalan toimiessa kevyempinä asiointipisteinä. Helppokäyttöinen verkkopankki palvelee ympäri vuorokauden ja puhelinpalvelu arkipäivisin. Miksi vanha S-Etukortti kannattaa päivittää sirulliseksi? Sirukortinlukijat yleistyvät kaikkialla. Siru tuo korttiin käyttömukavuutta ja turvallisuutta ja lisäksi sirulliset S-Etukortti Visat käyvät maksuvälineenä ympäri maailmaa ja toimivat niin Ottokuin Visa-automaateilla. Miksi uuteen korttiin tulee Visa-tunnus? S-Pankin ja Visa Europen yhteistyön ansiosta S-Etukortti Visa on kansainvälinen maksukortti. Visa-tunnus ei siis tarkoita kortissa automaattisesti luotto-ominaisuutta, vaan se on kansainvälisen maksukortin tuotemerkki. Luotto-ominaisuuden saa toki liitettyä korttiin niin halutessaan. Mitä tarkoittavat kortin Debit ja Credit? Debit tarkoittaa pankkipuolta, eli silloin ostot veloitetaan suoraan korttiin liitetyltä S-Tililtä. Credit tarkoittaa luotto-ominaisuutta, eli silloin kortilla saa mukavasti korotonta maksuaikaa. Mistä tiedän korttini pin-koodin, jota tarvitsen esimerkiksi kassojen sirukortinlukijaa käyttäessäni? Kortin tunnusluku on tullut postissa kotiin jo ennen itse korttia. Jos tunnus on hukassa, saa sen tilattua Ympäristön asiakaspalvelupisteistä. Ovatko S-Pankin palvelut asiakasomistajalle ilmaisia? Kyllä ovat. S-Etukortti Visa on kuukausi- ja vuosimaksuton kortti. Lisäksi muut peruspalvelut, kuten tilin käyttö ja verkkopankki, ovat asiakasomistajalle ilmaisia. Miksi S-Etukortti Visalla kannattaa maksaa? On helppoa ja kätevää, kun yksi kortti riittää. Lisäksi S-Etukortti Visalla maksetuista ostoista kertyy Bonuksen lisäksi maksutapaetua,5 % S-ryhmän Suomen toimipaikoista. Maksutapaetu maksetaan kuukausittain talouden pääjäsenelle Bonuksen maksun yhteydessä. Asiakasomistajan kannattaa hyödyntää tämäkin etu. Mistä voin tilata S-Etukortti Visan? Kortin voi tilata Prisma Kouvolan ja S-market Kouvolan asiakaspalvelupisteistä, Ympäristön S-marketeista, Sale-myymälöistä, Lähimyymälöistä, Agrimarket Liikkalasta sekä S-Pankin verkkosivuilta 29

30 ASIAKASOMISTAJUUS KANNATTAA Osuustoiminta konkretisoituu asiakasomistajuutena. Osuuskauppa Ympäristö tarjoaa asiakasomistajilleen aina edullisen ostoskorin ja toimialueensa monipuolisimmat palvelut, joiden käytöstä se palkitsee reilusti. Osuuskauppa Ympäristön omistajia ovat pohjoiskymenlaaksolaiset kotitaloudet. Vuoden 21 lopussa asiakasomistajatalouksia oli , mikä on 79,3 prosenttia toimialueen talouksista. Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden aikana Ympäristön toiminnan tarkoituksena ei ole maksimoida taloudellista tulostaan, vaan tuottaa mahdollisimman hyviä etuja ja palveluja asiakasomistajilleen. Osuustoiminnallinen yritysmuoto erottaa Ympäristön sen kilpailijoista ja mahdollistaa asiakasomistajien reilun palkitsemisen. Asiakasomistajat hyötyvät omistajuudestaan monin eri tavoin. Reilua palkitsemista asiakasomistajille palautui lähes 1 milj. euroa Ympäristön bonusmyynti asiakasomistajille oli vuonna 21 yhteensä 215,2 milj. euroa. Bonusta, maksutapaetua, osuuspääoman korkoa sekä vuoden 29 ostojen perusteella maksettavaa ylijäämäpalautusta Ympäristön asiakasomistajat saivat yhteensä lähes 1 miljoonaa euroa eli keskimäärin 231 euroa / asiakasomistajatalous. Ostojen keskittäminen osuuskauppaan kannattaa, sillä mitä enemmän osuuskaupan palveluja käyttää, sitä enemmän hyötyy. Vuoden 211 alussa Ympäristössä otettiin käyttöön entistä palkitsevampi bonustaulukko, jonka mukaan viiden prosentin maksimibonukseen yltää jo 12 euron kuukausiostoilla.

31 Kouvolan Ympäristön Osuusliikkeen jäsen nro 1. ja hallintoneuvoston puheenjohtaja rautatienkirjuri Artturi Lampinen. Reilusti etua Ympäristön asiakasomistajat saivat vuonna 21 Bonusta, maksutapaetua, osuuspääoman korkoa ja ylijäämänpalautusta lähes 1 miljoonaa euroa eli keskimäärin 231 euroa asiakasomistajataloutta kohden. Hyvät tuote- ja palveluedut Bonuksen lisäksi asiakasomistajat saavat S-Etukortilla runsaasti tuote-, palvelu- ja elämysetuja. Vuonna 21 tarjolla oli tuntuvia etuja mm. erilaisiin urheilu-, kulttuuri- ja viihdetapahtumiin, kuten MyPan, KPL:n, KooKoon ja Kouvojen otteluihin sekä teatterinäytöksiin. Suosittuja asiakasomistajatapahtumia olivat myös Kympin Nainen -liikuntatapahtuma, Ink Jazz musiikkitapahtuma, MLL:n, Kouvolan kaupungin ja kulttuuripalveluiden järjestämä Lasten kevättapahtuma sekä UNESCO:n maailmanperintökohde Verlan näyttelyt ja tapahtumat. Asiakasomistajapäiviä erityisetuineen vietettiin toukokuussa ja lokakuussa. Bonus kertyi tuplana sekä välisiltä kampanja-ajanjaksoilta. Asiakasomistajan edut esitellään kuukausittain ilmestyvässä asiakasomistajapostissa ja sen mukana tulevassa BonusUutiset-lehdessä. Postin mukana tulevat myös asiakasomistajan omat bonustiedot sekä Yhteishyvä-lehti. Bonusta myös yhteistyökumppaneilta Bonusta kertyy Ympäristön toimipaikkojen lisäksi myös yhteistyökumppaneilta, jotka ovat tärkeä osa Ympäristön palvelukokonaisuutta. Ympäristön paikallisia bonuspartnereita ovat Ajan-Kello, KSS Energia, Kymenlaakson Sähkö, Salpa-Apteekki, Silmäoptiikka ja Valkealan Apteekki. Valtakunnallisia bonuspartnereita ovat Elisa, Hertz, Himos, If, Oral, Silmäasema ja S-matkat.fi. Viime vuonna aloitettiin yhteistyö Muuttopalvelu Niemen, Saunalahden Satakielen sekä Pohjolan Matkojen kanssa. 31

S-ryhmä teki ennätystuloksen - asiakasomistajat keskittivät ostojaan entistä enemmän

S-ryhmä teki ennätystuloksen - asiakasomistajat keskittivät ostojaan entistä enemmän S-ryhmä teki ennätystuloksen - asiakasomistajat keskittivät ostojaan entistä enemmän Liiketoiminnallisesti vuosi 2004 oli historian paras 100-vuotisjuhlia viime vuonna viettäneelle S-ryhmälle. Koko ryhmän

Lisätiedot

TOIMINTAKATSAUS AJALTA Julk

TOIMINTAKATSAUS AJALTA Julk Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa -konserni TOIMINTAKATSAUS AJALTA 1.1-30.6.2016 Julk. 5.8.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS Suomen talous kääntyi alkuvuoden aikana loivaan kasvuun. Viennin kasvu jatkui kuitenkin

Lisätiedot

SOK Viestintä ja julkaisut (6)

SOK Viestintä ja julkaisut (6) Viestintä ja julkaisut 18.2.2010 1 (6) Tiedotusvälineille 18.2.2010 Julkaisuvapaa klo 13.00 S-ryhmän vuosi 2009 S-ryhmä kokonaisuudessaan Vähittäismyynti oli 11 686,8 miljoonaa euroa (11 820,6 milj. euroa).

Lisätiedot

S-ryhmän myynti ja taloudellinen kehitys tammi kesäkuussa 2010

S-ryhmän myynti ja taloudellinen kehitys tammi kesäkuussa 2010 SOK Viestintä ja julkaisut 19.8.2010 1(7) Tiedotusvälineille 19.8.2010 klo 13.00 S-ryhmän myynti ja taloudellinen kehitys tammi kesäkuussa 2010 (S-ryhmän vähittäismyyntiluvut on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa)

Lisätiedot

Osuuskauppa Keskimaa. Pasi Viinamäki Digitaalisen markkinoinnin suunnittelija 13.2.2014. Osuuskauppa Keskimaa

Osuuskauppa Keskimaa. Pasi Viinamäki Digitaalisen markkinoinnin suunnittelija 13.2.2014. Osuuskauppa Keskimaa Pasi Viinamäki Digitaalisen markkinoinnin suunnittelija Nimenmuutos 23.4.2013: Keskimaa Osk on nyt Toiminta-ajatus Keskimaan toiminnan tarkoituksena on tuottaa etuja ja palveluja asiakasomistajille - Keskimaa

Lisätiedot

Tee HOK:ia esittelevä PowerPoint-esitys.

Tee HOK:ia esittelevä PowerPoint-esitys. Tee HOK:ia esittelevä PowerPoint-esitys. Esityksessä tarvittavat tekstit ja kuvat löytyvät harjoituskansiosta. 1. Aloita uusi esitys 2. Lisää esitykseen teksti tiedostosta HOK_esitys_teksti.doc Lisää Diat

Lisätiedot

TOIMINTAKATSAUS AJALTA Julk

TOIMINTAKATSAUS AJALTA Julk Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa -konserni TOIMINTAKATSAUS AJALTA 1.1-30.6.2017 Julk. 3.8.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS Suomen talous jatkoi alkuvuoden aikana kasvuaan. Pitkän odotuksen jälkeen vientinäkymät

Lisätiedot

Omistajan käyntikortti NYT NAUTTIMAAN OMISTAJAN EDUISTA

Omistajan käyntikortti NYT NAUTTIMAAN OMISTAJAN EDUISTA Omistajan käyntikortti NYT NAUTTIMAAN OMISTAJAN EDUISTA Parhaat edut on varattu asiakasomistajille Omistaja alkaa S-kirjaimella: Sinä Osuuskaupan omistavat sen asiakkaat eli asiakasomistajat. Idea on

Lisätiedot

TOK KASVOI JA TYÖLLISTI VUONNA 2007

TOK KASVOI JA TYÖLLISTI VUONNA 2007 1 LEHDISTÖTIEDOTE 13.2.2008 Julkaisuvapaa TOK KASVOI JA TYÖLLISTI VUONNA 2007 Vuoden 2007 päätapahtumat TOK:n myynti kasvoi markkinoita nopeammin (+ 20 %) TOK:n palveluverkosto kehittyi 12 uudella toimipaikalla

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Katsaus vuoteen 2009 12 Palveluverkosto

SISÄLTÖ. 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Katsaus vuoteen 2009 12 Palveluverkosto Osuuskauppa Ympäristö Vuosikertomus 29 9 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Katsaus vuoteen 29 12 Palveluverkosto 14 Päivittäis- ja käyttötavarakauppa 16 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 18 Matkailu- ja

Lisätiedot

VILJASEMINAARI 2012 Kuluttajan ja kaupan odotukset viljatuotteelta

VILJASEMINAARI 2012 Kuluttajan ja kaupan odotukset viljatuotteelta VILJASEMINAARI 2012 Kuluttajan ja kaupan odotukset viljatuotteelta VILLE KIVINEN OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA 14.3.2012 SEUROJENTALO SEURALA, HÄMEENKOSKI 1 Osuuskauppa Hämeenmaa 2 Hämeenmaan toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 1 VARUBODEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 Toimintaympäristö Odotukset taloudellisesta kasvusta ovat pienentyneet vuoden alku puoliskolla. Inflaatio on kiihtynyt kallistuneiden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

SSO:n vuosi 2013 oli haastava omistajille kuitenkin yli 250 euron hyödyt taloutta kohden

SSO:n vuosi 2013 oli haastava omistajille kuitenkin yli 250 euron hyödyt taloutta kohden SSO:n vuosi 2013 oli haastava omistajille kuitenkin yli 250 euron hyödyt taloutta kohden Julkaisuvapaa klo 14.00 S-ryhmän tulos julkistetaan 13.2.2014 Suomen heikko taloustilanne näkyi myös :n toiminnassa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2013 4.2.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2013 4.2.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2013 4.2.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon tulos parani edellisestä vuodesta Keskon liikevaihto 9,3 mrd., kehitys -3,8 % Tulos parani selvästi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

Vastuullisuus S-ryhmS

Vastuullisuus S-ryhmS Vastuullisuus S-ryhmS ryhmässä Ympärist ristöpäällikkö Juhani Ilmola SOK Vastuullisuusyksikkö 1 Esityksen sisält ltö S-ryhmä lyhyesti S-ryhmän vastuullisen liiketoiminnan kehittäminen Sidosryhmien odotukset

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 22.10.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki. Q3 2014 Media- ja analyytikkoinfo Matti Halmesmäki

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 22.10.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki. Q3 2014 Media- ja analyytikkoinfo Matti Halmesmäki Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 22.10.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki 1 Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q2 K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Rauta- ja erikoiskaupan kannattavuuden paraneminen

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

TOIMINTAKATSAUS 1.1.-30.6.2014 OSUUSKAUPPA KEULA

TOIMINTAKATSAUS 1.1.-30.6.2014 OSUUSKAUPPA KEULA TOIMINTAKATSAUS 1.1.-30.6.2014 OSUUSKAUPPA KEULA KAUPAN YLEINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suomen talouden kehitys on jatkunut vaisuna ja odotettuakin heikompana. Kokonaistuotanto on edelleen supistunut alkuvuonna

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

S-ryhmän 39 500 erilaista Työtarinaa

S-ryhmän 39 500 erilaista Työtarinaa 1 S-ryhmän 39 500 erilaista Työtarinaa 27.10.2011 SOK Mari Junnila S-ryhmän rakenne 2 S-ryhmän henkilöstötyö Toiminnan tarkoitus Osaava ja sitoutunut henkilöstö toteuttaa asiakaslupauksemme ja S-ryhmän

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

Vastuullisuudella ja työhyvinvoinnilla tuottavuutta. SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä Osuuskauppa Hämeenmaan HyviS- Finaalissa 27.1.

Vastuullisuudella ja työhyvinvoinnilla tuottavuutta. SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä Osuuskauppa Hämeenmaan HyviS- Finaalissa 27.1. Vastuullisuudella ja työhyvinvoinnilla tuottavuutta SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä Osuuskauppa Hämeenmaan HyviS- Finaalissa 27.1.2015 S-ryhmän rakenne * Marketkauppa S-RYHMÄN TOIMINNAN TARKOITUKSENA ON

Lisätiedot

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Myynti alkuvuonna odotetun mukainen, liikevoitto suunniteltua parempi Keskon liikevaihto

Lisätiedot

Tiede palveluyhteiskunnan kehittämisessä

Tiede palveluyhteiskunnan kehittämisessä 1 Tiede palveluyhteiskunnan kehittämisessä Kehitysjohtaja Harri Miettinen Tiedefoorumi 2010 19.5.2010 Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2008 14,0 12,8 Metalli- ja elektroniikkateollisuus

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Sijoittajasuhdepäällikkö Kesko Liikevaihto 9,1 mrd - K-ryhmän myynti 11,3 mrd Liikevaihto 2014 9 071 milj. 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010 Tilinpäätös Tammi-joulukuu 29 5.2.21 Keskon osavuosikatsaus 1-12/29 Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kaikkien toimialojen tulos positiivinen K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi +5,6

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus Q2/ Pääjohtaja Mikko Helander

Puolivuosikatsaus Q2/ Pääjohtaja Mikko Helander Puolivuosikatsaus Q2/2017 27.7.2017 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset asiat Q2/2017 Päivittäistavarakaupassa jatkui hyvä myynnin ja kannattavuuden kehitys Rakentamisessa ja talotekniikassa yritysasiakaskaupassa

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2012

Tilinpäätöstiedote 2012 Tilinpäätöstiedote Toimitusjohtajan katsaus Hämeenmaa kehitti voimakkaasti palveluita Kanta- ja Päijät-Hämeessä vuonna ABC Autokauppa Hotellit ja ravi Kodin Terra Prisma S-market Sale Sokos 17 7 3 4 26

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2010

Tilinpäätöstiedote 2010 Tilinpäätöstiedote Toimitusjohtajan katsaus Hämeenmaa jatkoi voimakasta investoimista Kanta- ja Päijät-Hämeeseen vuonna Hämeenmaan toiminnan kehitys jatkui voimakkaana vuonna. Hämeenmaan myynti kasvoi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 9/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 9/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 9/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,5 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S 2 0 1 7 - L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U Lappi avainlukuina Lapin työpaikoista kaikkiaan 63 prosenttia on yksityissektorilla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 29 28.4.29 Keskon osavuosikatsaus 1-3/29 Ruokakeskolla vakaa kasvu- ja kannattavuuskehitys Kysyntä heikkeni erityisesti rautakaupassa sekä auto- ja konekaupassa Liiketoiminnan

Lisätiedot

Perustettu 1962 Aulis Ripatin toimesta Yritys tällä hetkellä Lpr talousalueen vanhin yksityinen yhtäjaksoisesti toiminut autoliike Päämiehet:

Perustettu 1962 Aulis Ripatin toimesta Yritys tällä hetkellä Lpr talousalueen vanhin yksityinen yhtäjaksoisesti toiminut autoliike Päämiehet: Perustettu 1962 Aulis Ripatin toimesta Yritys tällä hetkellä Lpr talousalueen vanhin yksityinen yhtäjaksoisesti toiminut autoliike Päämiehet: Aro-Yhtymä Oy, Nissan Europe (valmistaja) ja Simetron Group

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

JOHNNY ÅKERHOLM

JOHNNY ÅKERHOLM JOHNNY ÅKERHOLM 16.1.2018 Taantumasta kasvuun uudistuksia tarvitaan Suomen talouden elpyminen jatkui kansainvälisen talouden vanavedessä vuonna 2017, ja bruttokansantuote kasvoi runsaat 3 prosenttia. Kasvua

Lisätiedot

Pikkujoulumyynti laskee Laskusuhdanne jatkuu

Pikkujoulumyynti laskee Laskusuhdanne jatkuu Pikkujoulumyynti laskee Laskusuhdanne jatkuu MaRan tiedotustilaisuus 26.11.2013 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Näkymät Suomessa edelleen synkät henkilöstön

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2009 24.7.2009. Q2 2009 Media- ja analyytikkoinfo 24.7.2009 MHa

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2009 24.7.2009. Q2 2009 Media- ja analyytikkoinfo 24.7.2009 MHa Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 29 24.7.29 Sivu 1 Keskon osavuosikatsaus 1-6/29 Ruokakeskon kasvu yli markkinakehityksen ja kannattavuus edellisvuotta parempi Rautakeskon kustannuksia ja varastoja onnistuttiin

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Toimitusjohtaja 9.12.2011 Atria Skandinavia Katsaus 1.1. 30.9.2011 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Milj. 2011 2010 2011 2010 2010 Liikevaihto 93,5 98,9 277,1 293,6 391,6 Liikevoitto

Lisätiedot

SSO:n asiakasomistajille bonusta ja maksutapaetua 15,4 milj. euroa

SSO:n asiakasomistajille bonusta ja maksutapaetua 15,4 milj. euroa Julkaisuvapaa klo 14.00 S-ryhmän tulos julkistetaan 17.2. klo 13.00 SSO:n asiakasomistajille bonusta ja maksutapaetua 15,4 milj. euroa Bonusta ja maksutapaetua SSO:n asiakasomistajat saivat yhteensä 15,4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 22.7.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa edellisen vuoden tasolla Keskon liikevaihto oli 4,5 mrd., kehitys

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Tulostiedote Esitys Suominen Yhtymä Oyj

Suominen Yhtymä Oyj. Tulostiedote Esitys Suominen Yhtymä Oyj Tulostiedote 1.1. 31.12.2010 Esitys 11.2. 1 Suominen yhteensä Takana vaikea vuosi Milj. Q4/2010 Q4/2009 2010 2009 Liikevaihto 45,3 44,9 173,4 179,4 Liikevoitto -8,7 87 06 0,6-10,8 67 6,7 Katsauskauden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila Osavuosikatsaus 1-3/2012 Mika Ihamuotila 9.5.2012 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys vastasi pitkälti yhtiön odotuksia. Kaudella avattiin yksi oma myymälä Suomessa. 2) Liikevaihto:

Lisätiedot

Kamux osavuosikatsaus

Kamux osavuosikatsaus Kamux osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2017 23.11.2017 Kamuxin kasvu vauhdittui alkuvuodesta 1. Kasvu vauhdittui jatkamme matkaamme strategiamme mukaisesti Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi-kesäkuu 2013 24.7.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Osavuosikatsaus. Tammi-kesäkuu 2013 24.7.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2013 24.7.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon kannattavuus parani alkuvuonna Keskon liikevaihto 4,6 mrd. euroa, kehitys -4,2 % Kulutuskysyntä heikentynyt kaikilla toimialoilla,

Lisätiedot

Toimintakatsaus

Toimintakatsaus Toimintakatsaus 1.1.-30.6.2009 1 VARUBODEN TOIMINTAKATSAUS 1.1. 30.6.2009 Toimintaympäistö Maailmantalous on hyvin lyhyellä ajalla voimakkaasti heikentynyt, mikä omalta osaltaan myös heijastuu Suomen talouteen.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Hämeenmaa työllisti ja investoi voimakkaasti Kanta- ja Päijät-Hämeessä vuonna 2009

Toimitusjohtajan katsaus Hämeenmaa työllisti ja investoi voimakkaasti Kanta- ja Päijät-Hämeessä vuonna 2009 Tilinpäätöstiedote Toimitusjohtajan katsaus Hämeenmaa työllisti ja investoi voimakkaasti Kanta- ja Päijät-Hämeessä vuonna Hämeenmaan toiminta jatkui vuonna vakaana. Hämeenmaan myynti kasvoi hyvän asiakaspalvelun

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 29 22.1.29 Keskon osavuosikatsaus 1-9/29 Ruokakaupan kasvu yli markkinakehityksen ja kannattavuus edelleen hyvällä tasolla Käyttötavarakaupassa K-citymarketin ja Intersportin

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä

Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TAKANA TULOKSEKAS VUOSI Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä Oma Säästöpankin markkina-asema jatkoi vahvistumistaan viime vuonna. Tahtotilamme jatkon suhteen on selkeä,

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen Yhtymä Oyj

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen Yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.211 Esitys 18.7.211 18.7.211 1 Suomisen H1 lyhyesti Liikevaihto +4%, raaka-ainehinnat ainehinnat tasoittuivat, positiivinen kassavirta Milj. Q2/211 Q2/21 Q1-Q2/211 Q1-Q2/21 21

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi Talousjohtaja Antti Elevuori Raisio Oyj

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi Talousjohtaja Antti Elevuori Raisio Oyj Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu 217 Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi Talousjohtaja Antti Elevuori Raisio Oyj 8.11.217 Raision Q3/217 lyhyesti Konsernin liikevaihto* 18,8 (12,8), kasvua +5,8 % Kalanrehujen

Lisätiedot

Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla CASE: S-Verkkopalvelut Oy

Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla CASE: S-Verkkopalvelut Oy Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla 21.5.2013 CASE: S-Verkkopalvelut Oy Ilkka Brander toimitusjohtaja S-ryhmä / S-Verkkopalvelut Oy 1 2 Esityksen teemat S-ryhmä ja S-Verkkopalvelut Oy S-ryhmän

Lisätiedot

Analyytikkoaamiainen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 19.3.2014

Analyytikkoaamiainen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 19.3.2014 Analyytikkoaamiainen Talous- ja rahoitusjohtaja 19.3.2014 Kesko Liikevaihto 9,3 mrd Liikevoitto 239 milj. 5 000 Liikevaihto 9 315 milj. 250 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 239 milj. 2 000 kauppaa

Lisätiedot

Vastuullisuus osana Oma kauppa -visiota

Vastuullisuus osana Oma kauppa -visiota Vastuullisuus osana Oma kauppa -visiota SOK Henkilöstöhallinto ja kehittäminen Hannu Rahnasto 1 S-ryhmän toiminta- ajatuksena on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajille 2 Jäsenmäärän kehitys 2000-2006

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 11/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,4 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Juhlasta juhlaan. Kevät on täynnä juhlia - lahjavinkit Meidän kaupasta. uuteen S-Pankkiin. Osuusmaksulle 10 prosenttia korkoa. Meidän kauppa.

Juhlasta juhlaan. Kevät on täynnä juhlia - lahjavinkit Meidän kaupasta. uuteen S-Pankkiin. Osuusmaksulle 10 prosenttia korkoa. Meidän kauppa. Ostokset Ajankohtaisia etuja ja uutisia Turun Osuuskaupan Asiakasomistajille Toukokuu 2014 Kevät on täynnä juhlia - lahjavinkit Meidän kaupasta Tervetuloa uuteen S-Pankkiin Juhlasta juhlaan Osuusmaksulle

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2013

Osavuosikatsaus 2013 Osavuosikatsaus 2013 Toimitusjohtajan katsaus Hämeenmaan myynti edellisen vuoden tasolla ABC Autokauppa Hotellit ja ravi Kodin Terra Prisma S-market ABC Autokauppa Sale Hotellit ja ravi Sokos Kodin Terra

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2013

Osavuosikatsaus 2013 Toimitusjohtajan katsaus Hämeenmaan myynti edellisen vuoden tasolla ABC Autokauppa Hotellit ja ravi Kodin Terra Prisma S-market ABC Autokauppa Sale Hotellit ja ravi Sokos Kodin Terra Hämeenmaa-konsernin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Analyytikkotapaaminen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 12.6.2014

Analyytikkotapaaminen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 12.6.2014 Analyytikkotapaaminen Talous- ja rahoitusjohtaja 12.6.2014 Kesko Q2/13-Q1/14 Liikevaihto 9,3 mrd Liikevoitto 239 milj. 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Kiinteistöjen tasearvo 1,4 mrd, vuokravastuut 2,4

Lisätiedot

S-ryhmä ja osuuskauppavaalit. S-ryhmä

S-ryhmä ja osuuskauppavaalit. S-ryhmä ja osuuskauppavaalit 1 Mistä kaikki sai alkunsa Osuustoiminnan juuret ulottuvat vuoden 1844 Pohjois-Englantiin ja Rochdalen kaupunkiin. Tuolloin kankaankutojat perustivat ensimmäisen elinkelpoisen osuustoimintayrityksen.

Lisätiedot

Tilinpäätös Media- ja analyytikkoinfo Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Tilinpäätös Media- ja analyytikkoinfo Pääjohtaja Matti Halmesmäki Tilinpäätös Media- ja analyytikkoinfo Pääjohtaja 2.2.2012 Keskolla kannattavan kasvun vuosi K-ryhmän vuoden 2011 vähittäismyynti oli 11,8 mrd. euroa, kasvua +7,2 % (alv 0 %) Kesko-konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2/2010

Kaupan näkymät 2/2010 Kaupan näkymät 2/2010 Myynti- ja työllisyysnäkymät vähittäiskaupassa, autokaupassa ja tukkukaupassa Kaupan työlliset 2009 296 000 henkilöä 14 % Autokauppa Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 56 % 30 % Vähittäiskauppa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

ENNUSTEEN ARVIOINTIA

ENNUSTEEN ARVIOINTIA ENNUSTEEN ARVIOINTIA 23.12.1997 Lisätietoja: Johtaja Jukka Pekkarinen puh. (09) 2535 7340 e-mail: Jukka.Pekkarinen@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Hankkija toi Suomeen ensimmäisen itsekulkevan leikkuupuimurin. Tämä Massey-Harris puimuri aloitti merkittävän yhteistyön Massey-Ferguson yhtiön

Hankkija toi Suomeen ensimmäisen itsekulkevan leikkuupuimurin. Tämä Massey-Harris puimuri aloitti merkittävän yhteistyön Massey-Ferguson yhtiön 1950 Hankkija toi Suomeen ensimmäisen itsekulkevan leikkuupuimurin. Tämä Massey-Harris puimuri aloitti merkittävän yhteistyön Massey-Ferguson yhtiön kanssa. Suosituimmaksi puimurimalliksi Suomessa tuli

Lisätiedot

SSO Rauta-Maatalous Oy Vesa Tyykilä

SSO Rauta-Maatalous Oy Vesa Tyykilä SSO Rauta-Maatalous Oy Vesa Tyykilä 13.3.2017 SSO RAUTA-MAATALOUS Oy aloitti toimintansa SSO Maatalous Oy:nä 1.1.2016 nimenmuutos 1.12.2016 toimialat Maatalouskauppa Viljakauppa Konekauppa Ammattipuutarhakauppa

Lisätiedot

Analyytikkoaamiainen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.9.2014

Analyytikkoaamiainen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.9.2014 Analyytikkoaamiainen Talous- ja rahoitusjohtaja 29.9.2014 Vähittäiskaupan trendikehitys 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Liikevaihto Määräindeksi

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/

Osavuosikatsaus 1-9/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2008 28.10.2008 Juha Varelius Toimitusjohtaja 1-9/2008 Pääkohdat 2 2008 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat 1-9/2008 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Liikevaihto 90,4 miljoonaa

Lisätiedot

OsavuOsikatsaus 1.1.-30.6.2010

OsavuOsikatsaus 1.1.-30.6.2010 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010 Toimitusjohtajan katsaus: Bonusta Hämeenmaa rakentaa asiakasomistajien palveluja kanta- ja päijät-hämeessä Osuuskauppa Hämeenmaan liikevaihto oli alkuvuonna 348 M, jossa

Lisätiedot