Hankintayhteistyö tuo tulosta Lapsilta ideoita yhteishankintoihin KÄTSY palvelee myös leikkaussalissa TEEMA: Hankintojen kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankintayhteistyö tuo tulosta Lapsilta ideoita yhteishankintoihin KÄTSY palvelee myös leikkaussalissa TEEMA: Hankintojen kehittäminen"

Transkriptio

1 Tampereen Logistiikan lehti 4/2011 Marraskuu Valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen: Hankintayhteistyö tuo tulosta Lapsilta ideoita yhteishankintoihin KÄTSY palvelee myös leikkaussalissa TEEMA: Hankintojen kehittäminen

2 TEEMA: Hankintojen kehittäminen Pääkirjoitus Onnistunut hankinta Hankintojen palapelissä jokaisella osalla on merkitys vittämiseksi. Kilpailutuksen jälkeen on toistuvissa hankinnoissa oleellista optimoida tavara-, tietoja rahavirrat. Tampereen Logistiikka suorittaa vuosittain pientarvikehankintaa kaupungin organisaatioille. Kokeneen ja erikoistuneen organisaation avulla suoriudumme tehtävästä nopeasti ja tuloksellisesti. Jo 10 minuutin ajansäästö hankintaa kohden merkitsee 20 henkilötyövuoden säästöä. Rutiinit tarvikkeiden saattamiseksi työpisteille on hiottava mahdollisimman tehokkaiksi ja ekologisiksi. Lehden julkaisija: Päätoimittaja: Reko Martti Toimitussihteeri: Elina Tiainen Lehden tilaukset: Hankintalaki on tehnyt paljon hyvää julkisen puolen hankinnoille. Hankinta on kuitenkin paljon enemmän kuin lakipykälät. Vältetyt markkinaoikeusvalitukset eivät vielä kuvaa hankintatoiminnan laatua tai onnistumista. Uskallan sanoa tämän, sillä olemme Tampereella valtakunnallisesti varsin hyviä, kun kriteerinä on valitusten määrän vähäisyys. Onnistunut hankinta on kokonaistaloudellisesti edullinen ja ekologinen. Lisäksi se ottaa sosiaaliset kriteerit huomioon. Tämä edellyttää huomattavan määrän työtä ennen kilpailutusta käyttäjätarpeen tunnistamiseksi ja markkinatarjonnan sel- Toimituskunta: Erkki Harju Antti Sinervo Sami Tapanainen Reko Martti Elina Tiainen Hankinnoissa on itse asiassa kysymys ulkoisten resurssien johtamisesta. Tamperelaisille tarjoamistamme palveluista selvästi yli puolet tuotetaan organisaatiomme ulkopuolisin voimin. Työmme laatu hankintojen johtamisessa näkyy sen vuoksi hyvin nopeasti kuntalaisille. Tässä lehdessä kuvaamme palvelujemme vaikuttavuutta asiakkaidemme arjessa. Johtoajatuksena on tarjota asiakkaillemme helppo, taloudellinen ja joustava arki. Näin asiakkaamme pääsevät keskittymään täysipainoisesti oman ammattitaitonsa hyödyntämiseen. Joulun lähestyessä toivotan kaikille Teille lehtemme lukijat rauhallista joulua ja entistäkin parempaa tulevaa vuotta. Reko Martti Toimitusjohtaja Liikelaitos Lehden tuottaja: Sivumaailma Oy Lehden paino: Kustannus Oy Aamulehti Lehtipaino 2011 Kannen kuva: Susanna Lyly Hankinnoista keskusteltaessa, jäädään usein pohtimaan asiaa melko kapeasti vain kilpailuttamisen näkökulmasta. Toki kilpailuttaminen on yksi tärkeistä hankinnan osaalueista, mutta hankinnat ovat myös paljon muuta. Päivittäiset pienhankinnat kuten toimistotarvikkeet voivat tuntua hyvinkin vähäpätöisiltä, mutta koko kaupungin mittakaavassa ne muodostavat hyvin merkittäviä kustannuksia. Kilpailuttaminen luo hankinnoille hyvän perustan. Saavutamme yhtäältä suuria kustannussäästöjä, toisaalta varmistamme tasapuolisuuden tavaroiden ja palveluiden toimittajamarkkinoilla. Hankinnan suorittamiseksi ei kuitenkaan riitä, että vain kilpailutamme. Yhteishankittavien tuotteiden ja palveluiden kohdalla on huolehdittava sopimuskauden aikaisesta yhteistyöstä toimittajan kanssa. Tampereen Logistiikan ammattilaiset ovat erikoistuneet toimittajayhteistyöhön. He seuraavat myös markkinoiden kehitystä yhteistyössä kaupungin eri alojen ammattilaisten kanssa. Palvelukokonaisuus on nimeltään SOPPARI. Yhteishankintasopimusten käyttöä auttavat Hankintapaikat Loorassa, sähköinen ostospaikka OSTARI ja hyllytyspalvelu KÄTSY. Näitä hyödyntämällä mahdollistetaan tehokas toiminta kaupungin yksiköissä. Kehittämällä näitä palveluita ponnistelee asiakkaidensa helpomman, joustavamman ja taloudellisemman arjen puolesta. Jokainen osanen tässä hankintojen palapelissä liittyy toisiinsa kiinteästi. Kunkin osa-alueen huolellinen hallinta ja kehittäminen luovat tehokkuutta ja kustannussäästöjä. Elina Tiainen Asiakasvastaava 2

3 Tampereen Logistiikan hankintasopimukset Vaihtomattopalvelu Lindström Oy Suurkeittiölaitteet Dieta Oy, Metos Oy, Electrolux Professional Oy Maanrakennuksen suodatinkankaat YHTEISHANKINNAT ERILLISHANKINNAT Kaitos Oy Muutto- ja varastopalvelut Muuttopalvelu Grundell Oy Joulukuuset Salowood Ay Anna-Kaisa Ikonen (oikealla) aloitti hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen poliittisena valtiosihteerinä elokuussa Hänen mukaansa alueellinen yhteistyö logistiikassa ja hankinnoissa kannattaa. Valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen: Kuntarajojen ylittäminen hankinnoissa toisi tulosta Myös kuntaliitoksista seuraisi todellista hyötyä Pirkanmaan asukkaille Kun Tampereen kaupungin apulaispormestari Anna- Kaisa Ikonen aloitti hallintoja kuntaministeri Henna Virkkusen (kok.) poliittisena valtiosihteerinä kuluvan vuoden elokuussa, oltiin Tampereen kaupungin johdossa varsin tyytyväisiä. Merkittävälle valtiolliselle paikalle saatiin pirkanmaalainen edustus. Pormestari Timo P. Nieminen piti valintaa positiivisena kannanottona Tampereella viime vuosina tehtyä kuntaorganisaation uudistusta kohtaan. Ikonen saikin kerralla runsaasti valtakunnallista vastuuta. Hänen tehtäviinsä kuuluvat ministeriön poliittinen johtaminen Virkkusen apuna, sidosryhmäsuhteiden hoito ja edustaminen. - Osallistun ministeriryhmien työskentelyyn, kierrän puhumassa paljon, otan vastaan delegaatioita ja toimin puheenjohtajana muun muassa kuntauudistuksen ohjausryhmässä, alueellistamisen koordinaatioryhmässä ja pian perustettavassa kuntien tehtävien arviointiryhmässä. Yhteistyö kannattaa hankinnoissa Kuntauudistuksia pienempi, mutta silti tärkeä asia, on isomman mittakaavan hyödyntäminen julkisissa hankinnoissa. Anna-Kaisa Ikosen mielestä hankinnoissa on järkevää tehdä nykyistä laajempaa yhteistyötä alueellisesti, mutta myös valtakunnallisesti. Myös on ajanut hankintojen laajentamista yli kuntarajojen Pirkanmaalla. - Logistiikassa ja hankinnoissa on selvää hyötyä yhteistyöstä, on sitten kyse yhteistyön tiivistämisestä ja toiminnan uudelleen organisoinnista paikallisella, tai jopa valtakunnallisella tasolla. Erityisenä hyötynä näen hankintaosaamisen kasvun. Isommassa mittakaavassa voidaan saada myös suurempia taloudellisia hyötyjä. - Hankintayhteistyössä on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että ne tehdään välttäen yksityisten monopolien syntymistä, eli tuotannon ja erityisesti palvelutuotannon moninaisuutta kunnioittaen ja edistäen. Kuntaliitoksille ei järkevää vaihtoehtoa Meneillään olevassa kuntarakenteiden uudistamisessa ollaan Ikosen mukaan jo pakkorakosessa. - Nykyisellään ei voida enää jatkaa. Vain vahvat peruskunnat voivat turvata asukkaiden tarvitsemat palvelut kestävästi. Hallituksen ajama muutos vahvistaisi Ikosen mukaan kuntien elinvoimaa ja rahoituspohja vastaisi paremmin sitä aluetta millä muutenkin jo suunnitellaan maankäyttöä, asumista ja liikennettä sekä elinkeinopolitiikkaa ja palveluiden järjestämistä. - Samalla päätöksentekoa palautettaisiin takaisin kuntalaisten valitsemille päättäjille. Nythän ollaan tilanteessa, jossa iso osa tästä päätöksenteosta on karannut muille hallinnollisille rakenteille ja rahoitus ja toiminnalliset päätökset ovat eriytyneet. Kuntarakenteiden muutos on Ikosen mukaan vahvasti tunneasia, kun ihmiset pelkäävät menettävänsä monista eri tekijöistä koostuvan paikallisidentiteettinsä. - Mutta oma osansa on varmasti Paras -uudistuksen aiheuttamalla väsymyksellä kunnissa. Se saa aikaan vastarintaa. Joka tapauksessa on tärkeää, että kunnat pystyvät katsomaan nykyisten kuntarajojen yli. Teksti: Antti Sokka Oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelujen hankinta Tullinhammas Oy ja Ortho- Keskus Oy Hammaslääkärin vastaanoton pienlaitteet ja instrumentit Berner Osakeyhtiö, Plandent Oy, Hammasväline Oy, Ortomat Herpola Oy, Dental-Systems Oy Telemetrialaitteisto Philips Oy Ikäihmisten ja kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut Pirkanmaan Hoitokodit Oy, Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Ultraäänilaitteet jäännösvirtsan mittaukseen Lifemed Oy Henkilöturvahälytysjärjestelmän tvt-ratkaisu Avack Oy Liikkuvan työn mobiiliratkaisun esiselvitystyö Solita Oy Tampereen joulutorin tuottaja Rakennusteknisten töiden puitesopimus Tampereen kaupungin graafinen ilme lehden toteutus Tampereen lyseon lukion luonnontieteiden välinehankinnat IT-laitteiden elinkaarenhallinta ja rahoitus Sammutusauton korirakenteen hankinta Julkisivurakenteiden puitesopimus Elintarviketerminaalitoimintapalvelun hankinta Tampere-lehden painotyöt Tampere-lehden jakelu Hulevesiohjelman hankinta Tapahtumavalaistus Tammerkosken työmaasiltaan Tampereen tunnelihankkeen markkinointiviestintä Sähköteknisten asennus- ja korjaustöiden puitesopimus Event Company Rami Lehtinen Ky Rataköydet Unidors Oy Siivoustuotantoyksikön siivoojien työvaatteet Tampereen Invalidien Työtuki TITRY ry Ryhmäkasvien hankinta 2012 Simo Martikaisen Puutarha Tullinkulman ja KOY Hammarenin ylläpito- ja perussiivous SOL Palvelut Oy Kaupin urheilupuisto ylläpito- ja perussiivous Lassila & Tikanoja Oyj Hoiva- ja turvateknologia kokonaisuuden tvt-ratkaisu Emtele Oy, SmartCare Group Oy, STT Condigi Oy, Tunstall Oy ja Vivago Oy Ulkoaluehoidon hankinta HH-kiinteistöpalvelut Oy, Honkapää-Yhtiöt Oy, Lassila & Tikanoja Oy Pakkahuone- salin äänentoistojärjestelmän hankinta Starlike Oy KÄYNNISSÄ OLEVAT KILPAILUTUKSET Henkilöautojen hankinta Pakettiautojen hankinta IV-asennus- ja korjaustöiden puitesopimus LVV-asennus- ja korjaustöiden puitesopimus Maahanmuuttajien neuvontapalvelut Jäänhoitokone Päiväkotien, Olkahisten koulunkiinteistön, Hatanpään neuvolan ja kotihoidon ylläpito- ja perussiivous Harjun koulu, Kalkun toimipisteen ylläpito- ja perussiivous Parkano eteläisen ja Mouhijärven nuohouspiirien piirinuohouspalvelut Työpiste- ja varastokalusteet + varastoautomaatti Kauppahallin ja Tammelan torivalvojien taukotilan ylläpito- ja perussiivous Henkilöhygieniatuotteet ja muut perussairaanhoidon kertakäyttöiset tarvikkeet Jatkuu sivulla 15 3

4 Aika on resursseistamme rajallisin. Martelan monipuoliset palvelut nopeuttavat työympäristön muutosprosesseja ja vapauttavat resursseja yrityksen ydintoimintoihin. Yhden YhteYshenkilön kautta! kalustepalvelut Työtuolikartoitus Ergonomiasäädöt Huolto ja takuu Muuttopalvelut Inventointi Suunnittelu Muuttotarvikkeet Kuljetus ja asennus Ylläpitopalvelut Käyttöomaisuuden hallinta Vuokraus Kierrätys Minkälaista palvelua teillä tarvitaan? Ota yhteyttä, niin otetaan selvää! Sanna Eerilä-Vänni, palvelupäällikkö CERTIFIED BY Pyydä meidät kotikäynnille. ISO 9001 ISO OHSAS Erikoisosaamista julkisivujen puhtaanapitoon Anna meidän juosta puolestasi. Hoidetaan vakuutuksesi kerralla kuntoon, ota yhteyttä! Yhteyspäälliköt Antti Tarhio Roope Lehto Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva graffittien poistot graffittisuojaus Silko-hyväksytysti pit ä ä pinna t p uht aan a Rasulankatu 5 C TAMPERE Arinatie HELSINKI

5 TEEMA: Hankintojen kehittäminen OSTARI - Sähköinen ostospaikka OSTARI on jo hyvin hanskassa Tampereen hammashoitoloiden toimisto oli mukana jo OSTARIn pilottikokeilussa. Hammashoitoloiden toimisto tilaa keskitetysti hoito-, siivous- ja toimistotarvikkeita kaikkiaan 32:een kaupungin hammashoitolaan. -Aloitimme OSTARIn käytön pilottina vuonna 2006 ja silloin tulin itsekin tähän mukaan, toimistosihteeri Jaana Mäkelä kertoo. Mäkelän ohella tilauksia hoitaa nykyään myös Tanja Rantanen. Hänen vastuullaan on hoitotarvikkeet. Paperilomake jäi historiaan OSTARI on mullistanut tilaussysteemin aivan totaalisesti. -Ennen tilaukset kirjoitettiin paperilomakkeille, jotka lähetettiin varastolle, Mäkelä muistelee. -Välillä käytimme myös Hansajärjestelmää, mutta OSTARI on siitä vielä edistyksellisempi versio. Mäkelän mukaan OSTARIn käyttöön otossa ei ilmennyt mitään suurempia ongelmia. -Ainahan kaikissa uusissa asioissa on alkuun vähän ihmettelyä ja opettelua, mutta aika hyvin järjestelmä lopulta saatiin haltuun. Ja neuvojahan sai aina, kun vain kysyi. -Sähköisen tilaamisen myötä tilausten tekeminen ja käsittely on nopeutunut huomattavasti. Työaikaa säästyy sen ansiosta muihin tehtäviin. Mäkelä kiittelee myös OSTARIn selkeyttä. -Siitä näkee hyvin mitä on tilannut papereihin kun ei aina ollut niin luottaminen. Koulutus kiinnostaisi Mäkelä ja Rantanen ovat olleet yleisesti ottaen hyvin tyytyväisiä OSTARIn toimintaan. -Kaikki on mennyt joustavasti ja ketju toimii. Tilausten saapuessa oma henkilökunta ottaa tuotteet vastaan ja laittaa ne paikoilleen. -Tietysti välillä tulee eteen paikkoja, joiden suhteen voisi yrittää löytää pieniä parannuksia. Olisiko esimerkiksi mahdollista, että vahvistuskenttänäytöllä näkyisi sama nimi kuin tarkista tilaus -kohdassa? -Sähköisen tilaamisen myötä tilausten tekeminen ja käsittely on nopeutunut huomattavasti, kertoo toimistosihteeri Jaana Mäkelä (vasemmalla). Välillä on myös mietityttänyt tilausten aikatauluttaminen. -Olemme pyrkineet tilaamaan tavarat niin, että ne jaetaan pyykkikuljetusten yhteydessä hoitoloihin. Koska tuotteilla on kolmen päivän toimitusaika, ei ole aina niin varmaa, ehtiikö tilausta tekemään esimerkiksi tiistaina, jotta tavarat ehtisivät perjantain pyykkikuljetukseen mukaan. Mäkelä on käynyt OSTARI-koulutuksen pilottivaiheessa ja Rantanen reilu vuosi sitten. -Olemme vähän pohtineet, että pitäisikö tietoja käydä päivittämässä uudessa koulutuksessa. Ettei vahingossa tule tehtyä töitä liian vanhalla systeemillä. Heli Haring Kuvat: Susanna Lyly OSTARI on vähentänyt tilausvirheitä Käytössä vuodesta: 2008 Tuoteryhmät: lähes 70 tuoteryhmää ja 5500 nimikettä Sähköinen ostospaikka Käyttäjien määrä: 1100 Asiakashyöty: n /tilaus Lisätietoa OSTARISTA: Katriina Löytty, p , Jyrki Mattila, p , Siirtyminen sähköiseen tilaamiseen on muuttanut myös logistiikkapuolen työntekijöiden työnkuvaa. Tampereen Logistiikan logistiikka-assistentti Anita Niemelä sekä logistikko Pia Vasama ovat työkseen tekemisissä sähköisen ostamisen kanssa. -Puhelimesta on OSTARIn myötä tullut tärkein työkalu, Niemelä kertoo. -Asiakkaat eivät enää käy täällä paikan päällä, kuten entisinä aikoina. Tilaukset ja asiat hoidetaan hyvin pitkälti tietokoneen kautta, Vasama kuvailee muutosta. OSTARI kehittynyt valtavasti Niemelän työpäivät kuluvat pääsääntöisesti puhelimen äärellä. Asiakkaat soittavat kyselläkseen tuotteista ja palvelusta. -Käsittelen myös tilauksia ja reklamaatioita. -OSTARI säästää sekä asiakkaiden, että meidän aikaa. Myös tilausvirheiden määrä on vähentynyt huomattavasti, kertovat Anita Niemeleä (oikealla) ja Pia Vasama. Niemelä on vastuussa OSTARI Helpdeskistä, johon voi ottaa yhteyttä missä tahansa OSTARIin liittyvässä asiassa. -Paljon kysellään muun muassa siitä, miten OSTARIn käyttäjäksi pääsee, ja miten oikeuksien anominen tapahtuu. Ennen kuin asiakas voi siirtyä sähköiseen ostamiseen, tiettyjen taustatekijöiden on oltava kunnossa, ja niitä selvittelen yhdessä asiakkaan kanssa. Niemelä kertoo, että OSTARI on kehittynyt valtavasti niistä ajoista, jolloin se otettiin käyttöön. -Se on nykyään paljon käyttäjäystävällisempi. Siitä kertoo jo sekin, että käyttäjien määrä on kasvanut voimakkaasti. Tällä hetkellä käsitilauksia on enää noin 15 prosenttia tilausten kokonaismäärästä. -OSTARI säästää sekä asiakkaiden, että meidän aikaa. Myös tilausvirheiden määrä on vähentynyt huomattavasti. järjestää asiakkailleen OSTARI-koulutuksia, joissa Niemelä on mukana kouluttamassa. -Tämän vuoden puolellakin niitä on vielä tarjolla. Tietoa uusista koulutuksista saa esimerkiksi kaupungin intran Looran tapahtumista ja Tampereen Logistiikan nettisivuilta. Kaikkea kannattaa kysyä Vasama ottaa varaston puolella tilauksia ulos järjestelmästä, hoitaa tuotteiden vaihtoja ja palautuksia, sekä pitää hyllyjen tuotesaldoja kohdillaan yhdessä keräilijöiden kanssa. -Tehokkuus on nykyään aivan toista luokkaa kuin ennen. Kun tilaus tuli aikaisemmin paperilomakkeella sisäisessä postissa, saattoi tilauksen lähettämisestä mennä 2-3 viikkoa ennen kuin tuotteet olivat asiakkaalla. Nyt samaan menee 1-2 päivää. -Palautukset ovat niin ikään vähentyneet. Ennen erityisesti hoitotarvikkeissa niitä tuli paljon. Nykyään on hyvät lähetyslistat, joissa näkyvät myös jälkitoimitukset. Vasaman mukaan OSTARI-tuotteita on tällä hetkellä noin Asiakkaat eivät aina tiedä, mitä kaikkea meiltä voi tilata. Eihän kukaan välttämättä jaksa käydä läpi tuhansien tuotteiden luetteloa. Vinkkinä sanoisinkin, että kaikkea kannattaa kysyä! Heli Haring 5

6 Yrityksille joustavaa palvelua Gigantin B2B-etuja Yritysmyyntimme on valmiina palvelemaan teitä kaikissa kodintekniikkaan liittyvissä asioissa. Tarvitsette sitten koneistuksen ammattikeittiöön tai rivitalokohteeseen. Jani Raunio Yritysmyynti, kodinkoneet puh Koko Suomen kattava palveluverkosto Alan parhaat merkit Edulliset sopimushinnat h toimitukset Sähköinen lasku Raportointi tilaajan mukaan Keskitetty tilauskeskus Yritys help desk Räätälöidyt palvelut tilaajan mukaan Alan ammattilaiset palveluksessasi Matias Hakala Yritysmyynti, tele/tietotekniikka puh Pahvitehtaankatu 4, Tampere Yhteistyössä potilaan parhaaksi kiitokset asiakkaillemme kuluneesta vuodesta! OneMed Oy PL 10, Metsäläntie Helsinki 6 Asiakaspalvelu: puh faksi

7 TEEMA: Hankintojen kehittäminen KILPAILUTTAMINEN Sammutusauton alusta ja kori hankittiin erikseen Aluepelastuslaitos on tyytyväinen Tampereen Logistiikan toteuttamaan kilpailutukseen Hankinnat eivät aina ole suoraviivaisia. Tästä käy hyvänä esimerkkinä Tampereen Aluepelastuslaitoksen sammutusauton hankinta, mikä tehtiin kahdessa osassa; ensin hankittiin alusta ja sitten kori. Mielenkiintoinen hankintatapa johtui Aluepelastuslaitoksen kalustosuunnittelija Heikki Seppälän mukaan siitä, että hankintaan käytettiin kahden vuoden kalustomäärärahoja, kun ensimmäiselle vuodelle voitiin budjetoida vain osa noin euron hintaisen auton hankinnasta. - Kilpailutus sujui ihan luonnikkaasti. Me olemme jo tottuneet siihen, että osaa hoitaa suunnittelemiemme hankintojen muotopuolen täsmällisesti ja lakien mukaisesti. Se helpottaa meidän työtämme huomattavasti. Tekninen osaaminen Aluepelastuslaitokselta Aluepelastuslaitos hoiti kilpailutuksensa aikaisemmin itse, mutta ryhtyi Logistiikan asiakkaaksi heti liikelaitoksen perustamisen jälkeen. - Aluepelastuslaitos hankkii tietysti runsaasti muutakin kuin kalustoa ja ajoneuvoja, mutta juuri tällä puolella meillä on jatkuvasti menossa erilaisia hankkeita. Esimerkiksi sairasautoja ja kalustoautoja on viime vuosina vaihtunut useita. Yhteistyömme Logistiikan kanssa on jatkuvaa ja olemme siihen hyvin tyytyväisiä. Hankintoja kanssamme toteuttava hankinta-asiantuntija Siru Erkkilä osaa asiansa. Käytännössä hankinnat toteutetaan siten, että pelastuslaitos määrittelee kaluston hankintatarpeet ja tekniset vaatimukset ja Logistiikka huolehtii itse kilpailutuksesta. Tarjousten saavuttua Seppälä tarkistaa niiden tekniset osuudet. Yhteistyö on Seppälän mukaan tärkeää, sillä hankinnat ovat vuosien saatossa muuttuneet aina vaan monimutkaisemmiksi ja tarkemmiksi. Logistiikka vastasi kilpailuttamisesta Tampereen Logistiikan puolelta Aluepelastuslaitoksen sammutusauton korirakenteen hankintaan osallistui hankintaasiantuntija Siru Erkkilä. - Meidän tehtävämme oli vastata itse kilpailuttamisesta ja siitä, että hankintalain määräykset toteutuvat ja siinä on otettu huomioon markkinaoikeuden viimeisimmät linjaukset. - Kilpailutus sujui ihan luonnikkaasti. Me olemme jo tottuneet siihen, että osaa hoitaa suunnittelemiemme hankintojen muotopuolen täsmällisesti ja lakien mukaisesti, kertoo kalustosuunnittelija Heikki Seppälä. Hankinta-asiantuntija Siru Erkkilä. Pitkät hankinta-ajat Pelastuslaitoksen kalustohankinnat kestävät yleensä pitkään. Varsinainen hankinnan tekninen suunnittelu vie oman aikansa. - Myös varsinaisen kilpailutukseen kuuluvat määräävät tekijät ja pisteytykset on oltava selvillä ennakkoon, eikä niitä sitten enää muutella. Tämä kaikki vie aikaa, vaikka meillä tietysti on runsaasti kokemusta aikaisemmista hankinnoista. Sitten tietysti menee oma aikansa ennen kuin hankinta valmistuu, eli saamme hankkimamme kaluston. Tehtävät: kilpailuttaminen, hankintapäätösehdotusten ja hankintasopimusluonnosten laadinta Erkkilän mukaan kilpailutus sujui varsin mutkattomasti, koska hankinnan vaatimukset oli määritelty hyvin etukäteen Aluepelastuslaitoksella. - Kalustosuunnittelija Heikki Seppälä kertoi mitä he haluavat ja mitkä ovat ehdottomat vaatimukset. Laadimme sitten tarjouspyynnön näiden tietojen pohjalta yhdessä. Alusta valmistuu marraskuussa. Nyt toteutettuun sammutusauton korirakenteen hankintaan tuli kolme kotimaista tarjousta. Pitkän tauon jälkeen myös ulkomaiset valmistajat ovat Seppälän mukaan alkaneet kiinnostua suomalaisista hankinnoista. - Ainakin Itävallan suunnasta on osoitettu kiinnostusta. Kalusto kiertää Uuden kaluston hankinnasta hyötyvät muutkin, kuin uuden ajoneuvon käyttöönsä saava Aluepelastuslaitoksen yksikkö. Kilpailuttaminen Asiakashyöty: hankintalain ja kaupungin ohjeiden mukaisesti toteutetut kilpailutukset, kilpailuttamalla saadut hintaedut Ehdoissa oltava tarkkana Niin alustan, kuin korirakenteidenkin kilpailutuksessa oli otettava huomioon, että valmistaja voi olla ulkomaalainen. - Tarjouspyyntöön lisättiin maininta siitä, että valmistaja vastaa kaikista kuljetuskustannuksista, myös siinä tapauksessa, että koritehdas sijaitsee ulkomailla. - Meidän toiminta-alueemmehan on koko Pirkanmaa. Uusi auto saattaa tulla jollekin vilkkaammalle paikalle ja sieltä siirretään huollon kautta auto jollekin toiselle paloasemalle. -Tällainen kierrätysketju voi olla kolmen ja jopa neljänkin siirron mittainen. Viimeisestä paikasta sitten laitetaan vanhentunut auto poistoon. Tekstit: Antti Sokka Kuvat: Susanna Lyly Kilpailutuksia: noin 160 kpl/vuosi Lisätietoja: Leila Tuurala, p , Yhteistyö sujui hyvin Erkkilän mukaan yhteistyö Aluepelastuslaitoksen kanssa meni todella hyvin. - Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuuden arvioinnin perusteella päätettiin mitkä tarjoukset ovat mukana vertailussa. Saimme korirakenteisiin kolme tarjousta. Aluepelastuslaitos tekee lopullisen hankintapäätöksen aivan näinä päivinä. 7

8 TEEMA: Hankintojen kehittäminen SOPPARI - Yhteishankinnat Muuton helpoin siirto Hoidamme yritys-, koti- ja ulkomaanmuutot vuosikymmenien tuomalla vankkumattomalla ammattitaidolla. Lisäksi tarjoamme varastointia sekä yrityksille että yksityisille muutaman kuukauden mittaisesta välivarastoinnista vuosien pituiseen säilytykseen. Minimessuilla sai koskea ja kokeilla Kaupunkilaisten mieipide auttaa yhteishankinnoissa Sisäleikkivälineiden ja pelien minimessut olivat Sammon päiväkodin eskarilaisille huikean hauska kokemus. Minimessuille osallistui päiväkodista kaksi kymmenen lapsen eskariryhmää, neljä kasvattajaa sekä päiväkodin vs. johtaja Liisa Maaninka. -Lapsethan viihtyivät siellä aivan loistavasti. He toivoivat kovasti, että pääsisivät uudelleenkin vastaavanlaiseen tilaisuuteen, Maaninka kertoo. -Erityisen mukavana asiana pidettiin sitä, että tuotteisiin sai koskea ja niitä sai vapaasti kokeilla. Yleensähän lapsia joutuu monissa tilaisuuksissa toppuuttelemaan, että ei saa koskea ja täytyy olla varovainen. Minimessuilla lähemmäksi loppukäyttäjää Kuvasto ei kerro kaikkea Maaninka kiittelee minimessujen asiantuntevia esittelijöitä. -He osasivat kertoa tuotteistaan sellaisiakin asioita, joita ei itse osannut edes kysyä. -On myös hyvä nähdä uutuustuotteet ihan konkreettisesti. Katalogien perusteella niistä ei saa oikeanlaista kuvaa. Maaninka kertoo, että heidän porukastaan niin lapset kuin aikuisetkin jäivät koukkuun uudenlaiseen muovailuvahaan. -Sitä piti oikein tilata testierä päiväkodille. Pelkän kuvaston perusteella en olisi mitenkään viehättynyt tuotteesta. Sampo on liikuntapainotteinen päiväkoti ja niinpä messuilla kiinnostuttiin myös uudenlaisista jumppapusseista. -Niidenkin suhteen olisin päätynyt erilaiseen vaihtoehtoon, jos valinta olisi pitänyt tehdä vain kuvastoa selaamalla. Lapset asiantuntijoita Maaningan mukaan messuilla tuli todettua sekin, etteivät aikuiset ole välttämättä kiinnostuneita samoista asioista kuin lapset. -Lapsillehan näitä pelejä ja leikkivälineitä hankitaan. Heidän kiinnostuksensa pitää ottaa huomioon. -Liian helpoiksi tai liian vaativiksi koetut välineet eivät jaksa kauan kiinnostaa lapsia. Siksi oli tärkeää, että lapset pääsivät itse tutustumaan tuotteisiin ja kertomaan mielipiteensä. -En pitäisi huonona juttuna, jos vastaavanlainen tilaisuus järjestettäisiin myös 3-5 -vuotiaille. Vaikka kerran vuodessa Kaiken kaikkiaan minimessut saavat Maaningalta hyvän arvosanan. Tavara- ja palveluryhmät: 102 tavara- ja palveluryhmää Hankintoja Tampereella vuodessa: 80 milj. -Tilaisuus oli monipuolinen ja mukava niin lapsille kuin aikuisillekin. Erityistä plussaa täytyy antaa vielä tarjoilusta, se oli hieno tapa huomioida meitä kävijöitä. -Mielestäni tällainen tilaisuus voitaisiin järjestää vaikka kerran vuodessa. Uutuuksia kuitenkin tulee markkinoille jatkuvasti ja olisi hyvä pysyä niistä ajan tasalla. Maaningan mielestä minimessut olisivat paikallaan myös muidenkin tuoteryhmien kohdalla. -Esimerkiksi päiväkotien kalusteista voisi sellaiset järjestää. Yhden pienen toiveen Maaninka esittää mahdollisten tulevien messujen suhteen. -Nyt tilat eivät ehkä olleet parhaat mahdolliset tällaiselle tilaisuudelle. Esimerkiksi koulun jumppasali saattaisi olla parempi ympäristö. Yhteishankinnat Heli Haring Säästö: 10-20% hinnassa Lisätietoja: Sami Tapanainen, p , Kolleille kyytiä... - aikataulutettu kappaletavarajakelu Pirkanmaalla - lähettipalvelut - pikarahtikuljetukset kaikkialle - yön yli kuljetuspalvelu valtakunnallisesti puh Lasten sisäleikkivälineiden ja pelien tiimoilta järjestetyt minimessut olivat ensimmäiset laatuaan. järjesti tapahtuman syyskuun lopussa Kalevassa Mieskuoro Laulajien laulumajalla. -Tilaisuus oli suunnattu päiväkotien lapsille ja työntekijöille. Kävijöitä oli noin neljästä, viidestä päiväkodista, tuoteryhmävastaava Titta Hartikainen kertoo. Alun perin ajatuksissa oli ollut järjestää minimessut työturvallisuustuotteisiin liittyen. -Sain tämän lelut ja pelit -tuoteryhmän vastuulleni vasta kesällä, joten se oli minulle uusi maailma. Tuntui siksi mielekkäämmältä järjestää messut uudesta tuoteryhmästä. Lapsen mielipide tärkeä Tilaisuus oli avartava kokemus myös järjestäjille. -Oli upeaa nähdä, mitkä asiat olivat aidosti kiinnostavia lasten mielestä ja kuinka aikuisen ja lapsen näkökulma leluun tai peliin on aivan erilainen. Hartikaisen mukaan minimessut täyttivät ja jopa ylittivät sille asetetut tavoitteet. -Pääsin tutustumaan käyttäjäkuntaan, tilaajiin ja toimittajiin. Valikoimat tulivat paremmin tutuiksi, erityisesti se, mitä leluja on millekin ikäryhmälle tarjolla. Sain myös arvokasta ja oikeaa palautetta päiväkotien henkilökunnalta. -Hyödyllistä oli niin ikään kuulla hintatasoista, ja toisaalta myös asiakkaamme kipurajoista mitä hintoihin tulee. Messuja muillekin tuoteryhmille? Leikkivälineiden ja pelien seuraava yhteishankintakilpailutus on ensi keväänä. -Uskoisin, että minimessujen anti jalostuu kilpailutusprosessin aikana, Hartikainen arvelee. Hänen mukaansa minimessut toimivat raja-aitojen madaltajana kuntalaisten ja viranhaltijoiden välillä. -Kuntalaisillehan näitä hankintoja tehdään. Kun he pääsevät itse osallistumaan ja kertomaan mielipiteensä hankinnoista, on se omiaan madaltamaan joskus liian korkeiksi koettuja muureja viranhaltijoiden suuntaan. Kokemukset ensimmäisistä minimessuista olivat niin positiiviset, että Hartikainen aikoo jatkaa käytäntöä myös muiden sopivien tuoteryhmien kohdalla. -Tämän kaltaisia tilaisuuksia järjestetään tulevaisuudessa myös sopimuskauden aikana sellaisten tuoteryhmien kohdalla, joissa tuotevalikoima muuttuu ja kehittyy nopealla syklillä. -Esimerkkinä vaikkapa juuri nämä lelut ja pelit, sekä myös työturvallisuustuotteet. Heli Haring Aukeaman kuvat: Susanna Lyly enset.fi

9 Mölnlycke Health Care on yksi maailman johtavista kertakäyttöisten kirurgisten- ja haavanhoitoratkaisujen tuottajista terveydenhoidon alalla Kehitämme jatkuvasti uusia innovaatioita asiakkaidemme tarpeiden perusteella, mikä on luonut meistä yhden maailman arvostetuimmista terveydenhoitoalan yrityksistä. Tuotevalikoimaamme kuuluu: - BARRIER leikkauspeitteet - Biogel leikkauskäsineet - ProcedurePak asiakasräätälöidyt pakkaukset - Patentoituun Safetac -teknologiaan perustuvia haavanhoitotuotteita, kuten Mepitel, Mepiform, Mepilex ja Mepilex Ag - Perinteisiä haavanhoitotuotteita kuten Mepore ja Tubifast TM 2-way Strech - Haavan alipainehoitojärjestelmä Avance Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, Helsinki. Puh NEROKKAAT RATKAISUT TÄYDENTÄVÄT TOISIAAN Toshiban SE-mallisarjan laitteissa on vakiona tietoturvallinen kiintolevy, joka salaa ja ylikirjoittaa itsensä automaattisesti suorituskyvystä tinkimättä. Lue lisää tulostus-, kopiointi- ja skannausratkaisuistamme Toshiba Tec Finland Tampereen aluetoimisto Kolmionkatu 5 pun

10 TEEMA: Hankintojen kehittäminen KÄTSY - Hyllytyspalvelu Aikaa jää nyt potilastyöhön KÄTSY-palveluun siirtyminen on helpottanut Hatanpään leikkaussaliosaston arkea. Hatanpään leikkaussaliosaston apulaisosastonhoitaja Merja Mäkinen on tyytyväinen viime vuoden syksyllä käynnistyneeseen KÄTSYyn. -Alkuhankaluuksien jälkeen systeemi on lähtenyt pyörimään oikein hyvin. Mäkisen mukaan joka perjantai osastolle ilmestyvistä tavarakärryistä huomaa, että jotain tapahtuu taas. -Muulloin voimme melkein unohtaa koko asian. Se tarkoittaa, että pystymme keskittymään varsinaiseen potilastyöhön eikä jatkuvasti tarvitse kantaa huolta varaston tilanteesta. Muiden esimerkki innosti Ennen KÄTSYä leikkaussaliosaston tarvikevarastosta huolehti kolme osaston työntekijää. Heistä kaksi oli leikkaussalihoitajia. Käytäntö oli monella tapaa hankala. -Oma aikansa meni siihen, kun työntekijät koulutettiin vastaamaan varastosta. Lisäksi leikkaussalihoitajilla saattoi olla vaikeaa Leikkaussaliosasto on hieman poikkeava työympäristö logistikko Timo Lapilalle. Tampereen Logistiikalla työskentelevä Lapila on ollut mukana hoitamassa Hatanpään sairaalan leikkaussaliosaston KÄTSYä viime marraskuusta saakka. -Kieltämättä leikkaussaliosasto on omanlaisensa miljöö verrattuna muihin KÄTSY-paikkoihin, Lapila pohtii. -Hygienia on hyvin tärkeää, sinne ei esimerkiksi voi mennä omissa vaatteissa. -On myös tiedettävä tiettyjä asioista tuotteiden käyttötarkoituksesta ja puhtaanapidosta. Lapilan mukaan tuotteiden menekki asettaa sekin omat haasteensa. -Leikkaussaliosasto on toimintansa puolesta erilainen paikka kuin vuodeosasto ja siksi tuotteiden kulutusta on hankalampi arvioida. Lapila käy täyttämässä leikkaussaliosaston tuotevarastot joka perjantai. päästä salista hoitamaan varaston täydennyksiä, Mäkinen kertoo. -Kun tilatut tavarat saapuivat, niiden purkamiseen meni aikaa. Sitten vielä listat piti vahvistaa koneelle ja taas paloi aikaa. -Sen jälkeen, kun siirryimme SAP:iin tuli tuotteille kolmen vuorokauden toimitusajat. Se oli aivan mahdoton yhtälö tilanteessa, jossa tuotteita olisi tarvittu heti. Hatanpään sairaalan muutamilla osastoilla oli jo KÄTSY käytössä ja se sai leikkaussaliosastonkin kiinnostumaan asiasta. -Kuulimme kokemuksia näiltä muilta osastoilta ja ajattelimme, että kokeillaan sitä sitten meilläkin. Alku aina hankalaa KÄTSYn käynnistysvaihe oli Mäkisen mukaan haasteellinen. -Meillä on varastossa noin kaksi sataa instrumenttipuolen tuotetta. Niille oli melkoisen vaikeaa kehittää hälytysrajoja, sillä menekki saattaa vaihdella todella paljon. Voi esimerkiksi olla, että joitakin tiettyjä leikkauksia ei tehdä täällä kuukauteen. - Myös tilasuunnittelu vaati miettimistä koska ne eivät ole järin suuret ja KÄTSY-varastot piti sijoittaa kahteen eri paikkaan. Leikkaussaliosasto haastava KÄTSY-paikka Palvelu laajenee asteittain Hatanpään sairaalan leikkaussaliosasto on ollut mukana KÄTSYpalvelussa reilun vuoden ajan. Se on ensimmäinen leikkauspuolen yksikkö, joka on ottanut KÄTSYn käyttöön. -Nyt syksyn mittaan palvelu on käynnistymässä myös Hatanpään päiväkirurgisella osastolla. Lapila kertoo, että uusia osastoja tulee mukaan tasaiseen tahtiin. -Tällä hetkellä palvelun piirissä on yhteensä yli neljäkymmentä osastoa Hatanpään ja Kaupin sairaaloissa, sekä Koukkuniemen vanhainkodissa. -Tavoitteena on, että kaupungin sairaaloiden kaikki osastot ottaisivat palvelun käyttöönsä. KÄTSY vähentää epävarmuutta Tampereen Logistiikan materiaalipäällikön Antti Sinervon mukaan tuotteiden tilaus-toimitusketjussa on usein epävarmuutta ja kysynnän vaihtelua. Ennen KÄTSYä leikkaussaliosaston tarvikevarastosta huolehti kolme osaston työntekijää. Heistä kaksi oli leikkaussalihoitajia, muistelee Merja Mäkinen. Alkuvaiheessa omat hankaluutensa syntyi siitäkin, että varaston täyttäjällä ei ollut kokemusta leikkaussalitoiminnasta. -Sellaisen henkilön on aika vaikeaa osata katsoa mitä tuotteita tarvitaan lisää. Ajan myötä tämä ongelma on helpottanut. Lopussa kiitos seisoo Alkukangertelusta ei enää ole tietoakaan ja tällä hetkellä Mäkinen ei keksi palvelun suhteen mitään kehitettävää. Yksi pieni toive kuitenkin tulee mieleen. -Jos joidenkin tuotteiden toimitus loppuu, olisiko mahdollista saada niistä lista tänne meille? -Nyt syksyn mittaan palvelu on käynnistymässä myös Hatanpään päiväkirurgisella osastolla, kertoo kätsyttäjä Timo Lapila. Käytössä vuodesta: 2009 Tuoteryhmät: lähes 70 tuoteryhmää ja 5500 nimikettä Käyttövaraston täyttö-, seurantaja ylläpitopalvelu Käyttäjien määrä: 45 osastoa Asiakashyöty: n /vuosi/osasto Mäkinen kiittelee erityisesti Tampereen Logistiikan KÄTSYsuunnittelijaa Juhani Törniä palvelun sujuvuudesta. -Hän on ottanut oikein asiakseen KÄTSYn kehittämisen. Kun hänelle soittaa, että jotain puuttuu, niin homma hoituu heti. Tekstit: Heli Haring Kuvat: Susanna Lyly -Niihin voidaan kuitenkin vaikuttaa muutamilla keinoilla. Yksi tapaon luoda toimittajan hallinnoima varasto, kuten KÄTSY. -KÄTSYssä varaston täydennys tapahtuu aidon kysynnän perusteella, jolloin epävarmuus vähenee. Systeemi vähentää myös hävikkiä, koska materiaalivirta on tasaisempi eivätkä tuotteet ehdi vanhentua. -Asiakastyytyväisyys sen sijaan lisääntyy, kun toimitusvarmuus on kohdillaan. -Myös strateginen kumppanuus toimittajan ja asiakkaan välillä on tärkeä tekijä KÄTSY-palvelussamme. Koska toimitusketjussa on useita osapuolia ja muuttujia, on ketjua kehitettävä kokonaisuutena. Tulevaisuudessa onkin panostettava yhteistyöhön ja strategisen kumppanuuden rakentamiseen myös meidän ja toimittajiemme välillä. Lisätietoja KÄTSY:stä: Juhani Törni, p , Antti Sinervo, p , 11

11 Täyden palvelun YMPÄRISTÖOSAAJA Monipuoliset tutkimukset Talous- ja luonnonvedet Uimavedet Jätteet ja jätevedet Kalasto- ja biologiset tutkimukset Asumisterveys Myrkyllisyystutkimukset Alkutuotanto Metallianalytiikka Näytteenottopalvelut Raportit, lausunnot ja ympäristölupahakemukset DIETA MUKANA SUOMEN JOHTAVASSA HORECA-ALAN AMMATTITAPAHTUMASSA! Turvallista puhtautta Turun Tekstiilihuolto TERVETULOA ! OSASTO 6 C m 2 TÄYNNÄ LAITEUUTUUKSIA, KATTAUSTRENDEJÄ, NEROKKAITA RATKAISUJA AMMATTIKEITTIÖÖN... KAIKKI LAITTEET AMMATTIKEITTIÖÖN Holkkitie 8a, HKI (09)

12 Hankintalakimiehen palsta Sähköisen huutokaupan ja dynaamisen hankintajärjestelmän käyttö mahdollista julkisissa hankinnoissa Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä (698/2011) tuli voimaan Lain tarkoituksena on mahdollistaa sähköisten menettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa. Sähköisten menettelyjen käyttöönotto on hankintayksiköille vapaaehtoista. Päätös sähköisen huutokaupan tai dynaamisen hankintajärjestelmän käytöstä tehdään hankintayksikkökohtaisesti ja hankintayksikön käytettävissä tulee tässä tapauksessa myös olla soveltuva sähköinen järjestelmä. Sähköinen huutokauppa Sähköisellä huutokaupalla tarkoitetaan tapaa määrittää lopulliset tarjoushinnat, kyseessä ei ole itsenäinen menettely. Hankintoja koskeva kilpailutus ratkaistaan sähköisen huutokaupan perusteella. Ennen kuin huutokauppa aloitetaan osallistujat arvioidaan käytetyn hankintamenettelyn mukaisesti ja tarjoajille lähetetään kutsu yksilöidysti, sähköisesti ja yhtäaikaisesti. Hankintayksikkö määrää huutokauppakierrosten määrän tai Ritva Asula-Myllynen: kaupan pituuden ja kunkin kierroksen päätteeksi tarjoajat saavat tietää oman sijoituksensa. Huutokauppaa koskevassa kutsussa tulee myös ilmoittaa miten huutokauppa lopetetaan. Huutokauppa voi olla osana lähes kaikissa hankintamenettelyissä ja menettely on automaattista, sähköistä ja anonyymia. Menettely perustuu ohjelmointiin ja matemaattisiin kaavoihin. Hankinnat toteutetaan hyvin Tampereella Keskusteluja seudullisista hankinnoista olisi hyvä jatkaa Tampereen Logistiikan johtokunnan jäsen Ritva Asula-Myllynen tuntee olevansa etuoikeutetussa asemassa, kun on päässyt edustamaan kaupunkilaisia luottamustehtävään, joka kiinnostaa häntä itseäänkin kovasti. Mielenkiintoa lisää vielä, että Tampereen Logistiikan tavoitteena on kasvaa julkisten hankintojen huippuyksiköksi Suomessa. Tampereen Logistiikan toiminnan muuttaminen liiketoimintamaisemmaksi ja entistä asiakaslähtöisemmäksi on hänen kokemustensa mukaan tuonut tullessaan hyviä muutoksia. Yksi niistä on se, että Logistiikan asiakkaat voivat keskittyä olennaiseen, eli tekemään omaan ammattiinsa liittyvä työtä aikaa vievien hankintarutiinien pyörittämisen sijaan. - Asiakkaille se on merkinnyt työaikasäästöjä, parempaa asiakaspalvelua ja tietysti myös kustannussäästöjä. Kokonaisuutena hyvin toteutetut hankintamenettelyt näkyvät tuottavuudessa ja talouden tunnusluvuissa. Tampereen Logistiikka on taloudellisesti hyvin kannattava ja tehokas kaupungin yksikkö. Asula-Myllynen painottaa, että kuntalaisten kannalta on paljon parempi tehdä rakenteellisia muutoksia ja tehostaa prosesseja, kuin säästää kuntataloutta kiristämällä ja henkilöstöä kurittamalla. Hankinnat laajemmalle pohjalle Tampereen Logistiikan toiminta on laadukasta ja tehokasta, toteaa Ritva Asula-Myllynen. on Asula- Myllysen mukaan onnistunut operatiivisessa johtamisessa ja markkinoinnissa sekä omien palveluittensa kuvaamisessa niin hyvin, että asiakkaat tietävät tarkkaan mistä palvelusta milloinkin on kyse. Toiminta on tehokasta ja laadukasta. Tapahtunut toimintojen kehittäminen mahdollistaisi hänen mukaansa sen, että keskustelut hankintayhteistyöstä kehyskuntien kanssa aloitettaisiin uudelleen. - Toivon kovasti, että keskusteluja jatkettaisiin ihan tarkoituksenmukaisella tavalla. Se olisi kaikkien osapuolten etu muun muassa suurempien hankintakokonaisuuksien tuomien edullisempien hankintahintojen kautta. Tässä yhteydessä tulisi huolehtia kuitenkin myös siitä, että paikallisetkin yritykset pääsevät tarjouksiin kiinni vaikkapa osatarjouksin. Toinen merkittävä hankintojen alueellistaminen olisi Asula-Myllysen mukaan se, että Koulutuskonserni-kuntayhtymä Pirkon ja Tampereen ammattiopiston fuusion kautta vuonna 2013 syntyvä uusi Suomen suurin ammattiopisto tulisi Tampereen Logistiikan asiakkaaksi. Dynaaminen hankintajärjestelmä Dynaaminen hankintajärjestelmä on täysin sähköinen prosessi, jossa voidaan hankintamenettelyn viimeisessä vaiheessa käyttää sähköistä huutokauppaa. Kun dynaaminen hankintajärjestelmä on perustettu, järjestelmä on avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville tarjoajille, jotka ovat jättäneet hankintayksikölle hyväksyttävän alustavan tarjouksen. Dynaamiseen hankintajärjestelmään voidaan ilmoittautua mukaan tekemällä alustava tarjous missä vaiheessa tahansa. Tarjoajan tulee menettelyyn päästääkseen täyttää asetetut soveltuvuusehdot, aivan kuten tavanomaisissa kilpailutusprosesseissa. Hankinnasta julkaistaan kaksi ilmoitusta: varsinainen hankintailmoitus kun järjestelmä perustetaan (HILMA) ja lyhennetty hankintailmoitus HILMA (EU-hankinnat) tai tarjouspyyntö hankintajärjestelmään jo hyväksytyiltä (kansallisissa hankinnoissa).jokainen yksittäinen hankinta hankintajärjestelmän sisällä on kilpailutettava. Hankintayksikkö pyytää kaikkia järjestelmään hyväksyttyjä tarjoajia tekemään tarjouksen jokaisesta erillisestä hankinnasta. Hankintamenettelynä dynaamisessa hankintajärjestelmässä on aina avoin menettely ja dynaamisen hankintajärjestelmän kesto ei saa ylittää neljää vuotta kuin erityistapauksissa. Lain mahdollistaman sähköisen huutokaupan sekä dynaamisen hankintajärjestelmän käyttö tarjoajaa hankintayksiköille mahdollisuuden yksinkertaistaa ja tehostaa hankintojen kilpailuttamista. Ongelmana näiden käyttöönotolle vielä tässä vaiheessa on säh- Hankintalakimies Katja Korhonen. köisten järjestelmien puute useimmissa hankintayksiköissä. Hankintojen kilpailuttamiseen soveltuvia sähköisiä järjestelmiä on tosin viime aikoina kehitetty markkinoille yhä enenevässä määrin. Lähitulevaisuuden näkymä onkin, että sähköisen huutokaupan ja dynaamisen hankintajärjestelmän käyttö tulee hankintayksiköissä yleistymään sähköisten kilpailutusjärjestelmien käyttöönoton myötä. Katja Korhonen Hankintalakimies Strategista yhteistyötä Voimakkaasta hankintojen uudelleen organisoinnista huolimatta Tampereen kaupungin hankinnoissa on vielä kehittämisen varaa. Asula-Myllynen on sitä mieltä, että Tampereen Logistiikalla voisi olla nykyistä suurempi rooli kaupungin strategisten palveluiden hankintaprosesseissa. - Tietenkin yhteistyössä eri toimialojen vastaavien ammattilaisten kanssa. Silloin Tampereen kaupungin omat ammattilaiset voivat käyttää asiantuntemustaan palvelun sisältöön ja Logistiikan ammattilaiset hoitaa prosessia koska he ovat siihen erikoistuneet. Ympäristön huomioiminen tärkeää Asula-Myllynen nostaa esille myös hankintojen ympäristövaikutukset. Niiden huomioiminen sopii hyvin EU:n kaupunkien pormestareiden yhteiseen 80 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähentämispyrkimykseen vuoteen 2050 mennessä. - Logistiikan osalta tähän on vastattu nelivuotisen historian aikana siten, että on onnistuttu vähentämän satojatuhansia ajokilometrejä kaupunkialueella keskitettyjen tavara- ja henkilökuljetusten kautta. - Logistiikkahan toimii lähes henkilöliikenteen asiakkaan ja usean sadan autoilijan muodostamassa verkostossa päämiehenä kuljetustenohjauskeskuksensa kautta. Teksti: Antti Sokka 13

13 PYSYVÄ OTE KIINNITYKSIIN JO YLI 20 VUODEN AJAN AMMATTILAISTEN ERIKOISLIIKE: Kiinnikkeet, rakennusruuvit, konenaulat, rakennuskemia. HELSINKI TAMPERE TIPPTEX N-LUOKAN SUODATINKANKAAT Tipptex NorGeoSpec 2002-luokitellut suodatinkankaat varastostamme 4 m x 100 m ja 5 m x 100 m rullina. Tipptex on tuote, joka ei vaadi välitöntä peittämistä, vaan kestää jopa 14 vuorokautta ennen täyttömateriaalin lisäämistä. Ota yhteyttä myyntiimme ja kysy lisää! Kiitos hyvästä yhteistyöstä 2011! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta toivottaa Dansac and Hollister Raskaan sarjan suorituskykyä. Varmista voitelu laadukkailla Teboil-öljyillä. Teboilin Super HPD ja Super XLD valikoimasta saat oikean voitelun raskaan kaluston kaikille moottoreille. Synteettinen tai mineraaliöljy, pitkille tai normaaleille vaihtoväleille ja myös uusimmille Low SAPS katalysaattorimoottoreille. Würthillä on tavaraa ja parasta palvelua. 14

14 Hyvää joulua! ja menestystä vuodelle 2012 Kuva: Colourbox Käynnissä olevat kilpailutukset Potilas- ja liinavaatevuokratekstiili- ja pesulapalvelut Hengitys- ja hapenantotarvikkeet Silmälasit ja optikkopalvelut Jalkojenhoitopalvelut Koivu- ja sekaklapit Puuvillapyyhepalvelu Vakuutusmeklaripalvelu Henkilö- ja pakettiautojen hinauspalvelut Tietoturvalliset tuhoamis- ja kierrätyspalvelut TULEVAT KILPAILUTUKSET jatkuu sivulta 3 Toivotamme hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2012 kaikille asiakkaillemme ja sopimustoimittajillemme. Me luovutamme perinteiset joulukorttirahamme Mannerheimin Lastensuojeluliitolle.Toivomme, että myös meille ajatellut joululahja- ja -korttirahat laitetaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton tilille FI PUHDAS. TURVALLINEN. TEHOKAS. Piispanportti 10, Espoo Vaihde , telefax Myyntipalvelu , telefax Patamäenkatu 6, Tampere Puh. (03) , fax (03) MARRASKUU Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut (Vuores ja Kalkku) Insuliinipumput ja jatkuvatoimiset glukoosimonitorointijärjestelmät Gastroenterologiset tähystystutkimukset SAP versiopäivityksen asiantuntijatyön hankinta Pappilanpuiston palvelukeskuksen irtokalusteet Kiinteistötraktori Purkutöiden puitesopimus Mikrofilmin katselulaite Siivousvaunut Suurkeittiölaitteiden huollot ja korjaukset JOULUKUU Olkapääleikkauksissa käytettävät kiinnitysimplantit ja kertakäyttöinstrumentit Tuetun asumisen ja tukiasumisen palvelujen hankinta Liikuntapalveluiden työvaatteet LVI-töiden työmaavalvonta Rakennusautomaatiotöiden valvonta Rakennusteknisten töiden valvonta Tampereen museoiden kokoelmakeskuksen varastokalustaminen Pispalan II-vaiheen asemakaavaluonnosten laatiminen Sähkötöiden työmaavalvonta Pikatestit ja testiliuskat Mobiilityöpiste kannettavalle tietokoneelle Lääkejääkaapit, -kaapit ja -laatikostot sekä lääkevaunut Puisto- ja leikkikenttävälineet Jätepussit ja -säkit TAMMIKUU Maahanmuuttajapalvelujen lääkäripalvelut Henkilöstövuokrauspalvelun hankinta Rakennesuunnittelu Sähkösuunnittelu Imulaitteiden tarvikkeet, muut letkut ja putket Liikunta- ja urheiluvälineet Laitospesukoneet Elintarvikkeet HELMIKUU Esitystekniikka ja kulutuselektroniikka Astiat Sadevaatteet Nostureiden vuokrauspalvelut TEISKON LIIKENNE Tuotteita virtsa- ja ulosteinkontinenssiin sekä avanteenhoitoon. Coloplast Oy Puh. (09) Bong Suomi Oy Tuottotie PIRKKALA puh. (03) fax (03) Laajan valikoiman kangaskauppa Tekstiili Fihl/Tuominen Sammonkatu 43, Tampere Puh. (03)

15 Tuhoamme turvallisesti luottamukselliset paperit sekä bitit. Alansa edelläkävijä palvelee kaikkialla Suomessa: Tuhoamme luotettavasti päivittäiset asiakirjat ja vuosiarkistot Kolme tuhoamistapaa sähköisille tiedostoille: ohjelmallinen tuhoaminen, magnetointi ja mekaaninen murskaus Älypuhelinten tietojen ylikirjoitus ensimmäisenä Suomessa Käytöstä poistettavan SER-aineiston kierrätys Asiakaskohtaisesti räätälöitävät palvelut Ota yhteyttä netissä tai puhelimitse ja pyydä veloitukseton tarvekartoitus! Encore Ympäristöpalvelu Oy Puh ENCORE_tampereen_logistiikka_242x /21/11 12:37 PM 16

Tampereen Logistiikan asiakaslehti 2/2011

Tampereen Logistiikan asiakaslehti 2/2011 Tampereen Logistiikan asiakaslehti 2/2011 Toukokuu TEEMA: Verkostot Verkostoilla parempaan lopputulokseen Verkoston toimintaa voidaan mitata Yrityksen maine perustuu tekoihin Hankintayksiköillä oma verkostonsa

Lisätiedot

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa halo halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 halo Pienhankinnat tehdään nyt nopeasti verkossa halolehti.fi Valtakunnallinen hankintojen ja logistiikan ammattilehti Nro 2 Pääkirjoitus Raili Hilakari

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013 NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi Kemin Vesipiste Oy Adminet kasvun tukena DigiControl Ky Ei tarvetta paperinpyörittelijälle MTO-Sähkö Oy Eroon jälkilaskennasta

Lisätiedot

01/2015 TIETOTURVAN 11 KÄSKYÄ SAIRAALOILLE UUDET POTILAS- VAATTEET SAKUPE KEHITTI. kumppani- ja asiakaslehti

01/2015 TIETOTURVAN 11 KÄSKYÄ SAIRAALOILLE UUDET POTILAS- VAATTEET SAKUPE KEHITTI. kumppani- ja asiakaslehti 01/2015 kumppani- ja asiakaslehti TIETOTURVAN 11 KÄSKYÄ SAKUPE KEHITTI SAIRAALOILLE UUDET POTILAS- VAATTEET TIETOTURVAN 11 KÄSKYÄ 06 >> MIELELLÄÄN MUKANA MUUTOKSESSA 08 >> MISSÄ LAATU ASUSTAA JULKISISSA

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011 LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011 HSK Sähkö laskee tarjoukset tarkalla työkalulla s.4 Asentajan UUSI tehotyökalu Asentajan Mobiili s. 6 Rindessolla on laskutus ajan tasalla s. 8 Tutkitusti toimiva

Lisätiedot

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat nro 1 2013 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat Haastattelussa Andreas Vestling Maksaminen murroksessa Zalandon menestyksen avaimet ekaupan

Lisätiedot

YRITYSMAAILMA 1. Turvallinen ja ergonominen työympäristö

YRITYSMAAILMA 1. Turvallinen ja ergonominen työympäristö YRITYSMAAILMA 1 Etelä-Savo Joulukuu 2/2011 Digipaino - Offsetpaino PYYDÄ TARJOUS! hoitovastike alk. 70,-/kk Porakaivot, myös mökille Maalämpökaivot Pumppujen asennukset Puh. 050 405 6677 www.ristiinanporakaivo.com

Lisätiedot

Henkka Hyppönen - 1muutos ja palvelu kilpailuvaltteina JYRKI SUKULA. - potkua potilasruokailuun! Kanta-Hämeessä on hyvä synnyttää

Henkka Hyppönen - 1muutos ja palvelu kilpailuvaltteina JYRKI SUKULA. - potkua potilasruokailuun! Kanta-Hämeessä on hyvä synnyttää KantAviisiKesä 2015 KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TIEDOTUSLEHTI JYRKI SUKULA - potkua potilasruokailuun! Kanta-Hämeessä on hyvä synnyttää Henkka Hyppönen - 1muutos ja palvelu kilpailuvaltteina

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit Suomen NetworkNro DB Schenker 2 2015 Viinikkala DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit viinikkala-teema 18 Mikko Palojoki, Rexel Finland: Logistiikan täsmällisyys ratkaisee. DB

Lisätiedot

4 LVISNet-mobiilipäätteet mahdollistavat tarviketilaukset. tukusta mistä vaan

4 LVISNet-mobiilipäätteet mahdollistavat tarviketilaukset. tukusta mistä vaan FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT Finn-ID -uutiset nyt myös selailtavana verkkoversiona! 8 Mauste-Sallisen varastonhallintaratkaisu vähensi keräilyvirheitä

Lisätiedot

Langenlois, valkoviinin sydänmailla

Langenlois, valkoviinin sydänmailla CWT Finlandin asiakaslehti 1/15 Langenlois, valkoviinin sydänmailla Namibia on safarikohteiden aatelia Tervetuloa Tahitille! Nuoret tärkeälle kansainvälistymisen tielle Edullisen lentohinnan metsästäjän

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Palau Rock Islands, snorklaten haikartalle

Palau Rock Islands, snorklaten haikartalle CWT Kaleva Travelin asiakaslehti 1/14 Palau Rock Islands, snorklaten haikartalle Vastaa lukijakyselyyn ja voita Viking Linen risteily Tukholmaan! Lue lisää s. 63. Mallorcan makuja Matkahallinnon prioriteetit

Lisätiedot

Ihan viturallaan täällä on asiat.

Ihan viturallaan täällä on asiat. Ihan viturallaan täällä on asiat. Tampereen Ateria Selvitys ruokapalvelujen keskittämisestä 1.7.2005-30.4.2006 KUVA: MAIJA KAUPPILA Anna Kontula Tampereen Ateria Selvitys ruokapalvelujen keskittämisestä

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 2/2014 Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4 Nyt kannattaa valmistautua ilmoitusvelvollisuuteen s. 10 Länsimetron jatkohanke halutaan heti

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Mikkeli REIM Mikkeli Oy Nuijamiestenkatu 4 50100 Mikkeli p. 0207 438 560 www.reimgroup.com/mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN NRO 1/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMApartner Partner-kenttä uudistuu...4 Auringon

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Joensuu REIM Joensuu Oy Niskakatu 4 80100 Joensuu p. 0207 438 460 www.reimgroup.com/joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot