Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1"

Transkriptio

1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Aika klo 17:00-17:45 Paikka Koulukeskus Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen Juha Niskanen Soile Raatikainen Eero Tuovinen Merja Eskelinen Timo Kärkkäinen Ilpo Pietikäinen-Kauppinen Vuokko Suokonautio Markku Keränen Eeva Halonen Auli puheenjohtaja jäsen jäsen Timo Eskelisen varajäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanhallituksen edustaja kirjastotoimenjohtaja sivistyslautakunnan esittelijä Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajiksi nimettiin Juha Komulainen ja Soile Niskanen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Ester Halonen puheenjohtaja Auli Halonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastettu Sonkajärvellä Juha Komulainen Soile Niskanen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty nähtävänä koulutoimistossa klo Sivistystoimen esittelijä Auli Halonen

2 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/ Käsiteltävät asiat Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivu Pöytäkirjantarkastajien valinta 1 Päätökset ja kirjelmät 3 2 Sivistyslautakunnan kokousten aika ja paikka 4 3 Läsnäolo toimielimen kokouksessa 5 4 Sivistyslautakunnan toimialueen tositteiden hyväksyjät vuonna Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen vuonna Sivistystoimen käyttösuunnitelma tulosalueittain 8 7 Toimialojen esimiesten sijaiset vuonna Saatavien poistot vuodelta Edustajan nimeäminen Hyvinvointia ja elinvoimaa ikäihmisille - Ylä-Savon aluetaiteilija -hankkeen ohjausryhmään Kirjastossa perittävät maksut alkaen 13

3 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Päätökset ja kirjelmät Sivistyslautakunta Aiesopimus; Lyyti - lukiosta eväitä yrittäjyyteen ja työelämään 2. Liikunnalla hyvinvointia - Ylä-Savon maahanmuuttajien liikuntahanke 3. Sonkajärven kunta - sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportointi - kunnanhallituksen pöytäkirjanote kunnanhallituksen pöytäkirjanote valtuuston pöytäkirjanote valtuuston pöytäkirjanote Lyseotien koulun ja lukion rehtorin viranhaltijapäätökset ja Sivistystoimen esimiehen viranhaltijapäätökset ja Joukkoliikenteen yhdyshenkilön viranhaltijapäätös Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - päätös POSELY/656/ valtionavustuksen maksatuspäätös POSELY/ /2014, Opetushallitus - tiedote 66/2014, tiedote 70/2014, Valvira - ohje dnro 9223/ /2014, Opetus- ja kulttuuriministeriö - päätös , dnro 842/520/ päätös , dnro OKM/664/520/ päätös , dnro 821/520/ Esiselvitys Ylä-Savon henkilökuljetusten yhdistämisestä ja toimivallan järjestämisestä - ohjausryhmän 1. kokous, muistio Kulttuuritoimen osallistuminen Ylä-Savon kuntien kulttuuritoimien yhteiseen hankehakemukseen Yhteistyötä teatterista - Ylä-Savon teatterialan kehittämishanke Sivistystoimen esimies: Sivistyslautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi edellä mainitut päätökset ja kirjelmät.

4 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan kokousten aika ja paikka Sivistyslautakunta Valmistelija: sivistystoimen esimies Auli Halonen Sivistyslautakunta keskustelee sopivasta kokouksen pitoajasta ja -paikasta. Sivistystoimen esimies: Annetaan kokouksessa. Käsittely: Sivistyslautakunta keskusteli asiasta ja päätti, että lautakunta kokoontuu tiistaisin klo kokouskutsussa mainitussa paikassa.

5 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Läsnäolo toimielimen kokouksessa Sivistyslautakunta Valmistelija: sivistystoimen esimies Auli Halonen Hallintosäännön 10 : mukaan toimielimen kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Hallintosäännön 11 : n mukaan kunnanhallitus voi määrätä toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Toimielimen kokouksissa esittelijänä toimii toimialueen esimies yhteisten asioiden osalta ja kukin tulosalueen esimies oman tulosalueensa asioiden osalta. Toimielin voi kutsua kokoukseen kuultavaksi tarvittaessa muitakin asiantuntijoita. Sivistystoimen esimies: Sivistyslautakunta päättää, että lautakunnan kokouksiin voidaan tarvittaessa kutsua asiantuntijoita puheenjohtajan tai esittelijän kutsusta.

6 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan toimialueen tositteiden hyväksyjät vuonna / /2015 Sivistyslautakunta Valmistelija: sivistystoimen esimies Auli Halonen Lautakunnan on määrättävä vuoden alussa toimialueen laskujen hyväksyjät. Sivistyslautakunta on toimialue, johon kuuluvat seuraavat tulosalueet: Koulutoimi Joukkoliikenne Vapaa sivistystoimi Nuoriso- ja liikuntatoimi Varhaiskasvatus Koulutoimen tulosalue kattaa koulujen esiopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, perusopetuksen, lukio-opetuksen ja koulukuljetukset. Joukkoliikenteen tulosalue sisältää seutulippujen kuntaosuuden ja kunnan ostaman palveluliikenteen. Vapaa sivistystoimen tulosalue sisältää kansalaisopiston, kirjaston ja kulttuuritoimen palvelut. Varhaiskasvatuksen tulosalue kattaa päivähoidon ja päiväkotien esiopetuksen palvelut. Laskujen hyväksyjinä toimivat toimialueen, tulosalueiden esimiehet ja tulosyksiköiden esimiehet. Sivistystoimen esimies: Sivistyslautakunta nimeää lisäksi laskujen hyväksyjät seuraavasti: - koulutoimenhallinto ja joukkoliikenne: toimialueen esimies Auli Halonen varahyväksyjänä Rutakon koulun rehtori Merja Väisänen-Räty - Rutakon koulu: rehtori Merja Väisänen-Räty varahyväksyjänä rehtori Auli Halonen - Sukevan koulu: rehtori Ossi Seilonen varahyväksyjänä Auli Halonen - Lyseotien koulu ja lukio: rehtori Auli Halonen varahyväksyjänä Rutakon koulun rehtori Merja Väisänen-Räty Vapaa sivistystoimi: - kirjasto ja kansalaisopisto: rehtori, kirjastotoimenjohtaja Eeva Keränen varahyväksyjänä kirjastovirkailija Merja Lehtola - kulttuuritoimi: kirjastotoimenjohtaja Eeva Keränen - nuoriso- ja liikuntatoimi: nuoriso- ja liikuntasihteeri Jussi Haapala - varhaiskasvatus: varhaiskasvatuksen vastaava Annikki Savolainen varahyväksyjänä lastentarhaopettaja Helena Kainulainen, Männikön päiväkoti; päiväkodin johtaja Marja Malinen varahyväksyjänä varhaiskasvatuksen vastaava Annikki Savolainen - kaikkien toimialojen varahyväksyjänä voi tarvittaessa toimia toimialueen esimies Auli Halonen

7 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen vuonna 2015 Sivistyslautakunta Valmistelija: sivistystoimen esimies Auli Halonen Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla, kun pöytäkirja valmis. Sivistystoimen esimies: Sivistyslautakunta päättää, että pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti kokousta seuraavana perjantaina ja pidetään nähtävänä viidentenä työpäivänä kokouksesta koulutoimistossa.

8 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Sivistystoimen käyttösuunnitelma tulosalueittain 348/ /2014 Sivistyslautakunta Valmistelija: sivistystoimen esimies Auli Halonen Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt toimielimille määrärahat ja tuloarviot sekä tulosaluekohtaiset tavoitteet vuodelle Toimielinten on edelleen hyväksyttävä talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, joilla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöstä vastaavaksi. Käyttösuunnitelmilla tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot jaetaan seuraavan tason yksiköille. Sivistystoimen nettoraami vuodelle 2015 on miljoonaa euroa. Nettoraami sisältää sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja -menot. Vuonna 2014 siirryttiin tilavuokrien osalta reaalilaskutukseen, jolloin myös toimitiloista tulevat tulot tulevat toimialakohtaisesti kustakin rakennuksesta. Jokainen tulosalue maksaa kokonaisvuokran toteutuneiden kustannusten sekä pääomavuokrien perusteella tekniselle toimelle ja laskuttaa itse hallitsemiensa rakennusten ulkoiset vuokrat. Talousarvio jakautuu tulosalueittain (tuhansina euroina) Tulosalue Toimintakate Tulot varhaiskasvatus koulutoimi joukkoliikenne vapaa sivistystoimi nuoriso-ja liikuntatoimi yhteensä Varhaiskasvatuksen toimintakate jakautuu tulosyksiköittäin: esiopetus päiväkotihoito perhepäivähoito kotihoidon tuki yhteensä Koulutoimen toimintakate jakautuu tulosyksiköittäin: perus- ja esiopetus lukiokoulutus koulutoimen hallinto - 47 yhteensä Vapaan sivistystyön toimintakate jakautuu tulosyksiköittäin: kansalaisopisto - 270

9 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta kirjasto kulttuuritoimi yhteensä Nuoriso- ja liikuntatoimen toimintakate jakautuu tulosyksiköittäin: nuorisotoimi - 55 liikuntatoimi yhteensä Talousarvion määrärahojen käyttöä, tulojen kertymistä sekä tavoitteiden saavuttamista seurataan lautakunnan tasolla puolivuotisraportin ja tilinpäätöksen muodossa. Tulosalueen sisällä seurantavastuu on tulosalueen esimiehellä. Sivistystoimen esimies: 1. Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman jaon tulosalueille ja tulosyksiköille. 2. Sivistyslautakunta oikeuttaa toimialueen esimiehen tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia määrärahojen jakoon tulosyksiköiden välillä annetun toimintakatteen raamin sisällä.

10 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Toimialojen esimiesten sijaiset vuonna 2015 Sivistyslautakunta Valmistelija: sivistystoimen esimies Auli Halonen Toimialojen esimiesten sijaisena toimiminen poissaolojen aikana. Sivistystoimen toimialojen esimiehiä ovat: Varhaiskasvatus: Annikki Savolainen, sijaisena lto Helena Kainulainen Koulutoimi: Auli Halonen, sijaisena Rutakon koulun rehtori Merja Väisänen-Räty Vapaa sivistystoimi: Eeva Keränen, sijaisena kirjaston osalta kirjastovirkailija Merja Lehtola, kansalaisopiston osalta Auli Halonen Sijaiset vastaavat päivittäisen operatiivisen toiminnan (esim. työjärjestelyt, laskujen hyväksyminen) sujumisesta. Pidempien poissaolojen aikana talous- ja henkilöstöasioista vastaa koko toimialueen esimies tai joku muu kunnan keskushallinnon johtava viranhaltija. Sivistystoimen esimies: Sivistyslautakunta hyväksyy ehdotuksen sijaisjärjestelyistä.

11 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Saatavien poistot vuodelta / /2015 Sivistyslautakunta Valmistelija: sivistystoimen esimies Auli Halonen Sivistyslautakunnalle on esitetty poistettavaksi päivähoitomaksuja 2128,46 euroa, kirjasto/kansalaisopiston maksuja 408,60 euroa ja koulutoimiston muita maksuja 30 euroa. Poistettavia saatavia on yhteensä 2567,06 euroa. Vaikka edellä mainitut maksut poistetaankin kirjanpidosta, ei se estä saatavien perintää myöhemmin, mikäli velalliset saavat tuloja/varallisuutta. Sivistystoimen esimies: Sivistyslautakunta päättää poistaa saatavien tileistä saatavia yhteensä 2567,06 euroa.

12 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Edustajan nimeäminen Hyvinvointia ja elinvoimaa ikäihmisille - Ylä-Savon aluetaiteilija -hankkeen ohjausryhmään 20/ /2015 Sivistyslautakunta Valmistelijat: kulttuurisihteeri Eero Pitkänen ja kirjastotoimen johtaja Eeva Keränen Ylä-Savon kuntien kulttuuritoimien yhteinen Hyvinvointia ja elinvoimaa ikäihmisille Ylä-Savon aluetaiteilija -hanke on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta Hanke toteutetaan aikavälillä ja sitä hallinnoi Vieremän kunta. Kuntien omarahoitusosuus on noin 1000 / kunta, mikä katetaan kulttuuritoimen vuoden 2015 talousarvion opetus- ja kulttuuripalvelujen ostoon myönnetystä määrärahasta. Hankkeen päämääränä on tarjota kulttuuripalveluja ikäihmisille, jotka eivät ole aktiivisen kulttuuritarjonnan piirissä sekä edistää ammattitaiteilijoiden työllistymistä. Hankkeen aikana tuotettavat kulttuuripalvelut kohdistetaan päivätoiminnassa, palveluasumisessa ja laitoshoidossa oleville sekä maaseutukylien kotona asuville ikäihmisille. Sivistyslautakunta nimeää Sonkajärven kunnan edustajan Hyvinvointia ja elinvoimaa ikäihmisille Ylä-Savon aluetaiteilija -hankkeen ohjausryhmään. Muiden kuntien osalta ohjausryhmässä on edustajina kuntien kulttuurivastaavat. Kirjastotoimenjohtaja: Sivistyslautakunta nimeää Sonkajärven kunnan edustajaksi Hyvinvointia ja elinvoimaa ikäihmisille - Ylä-Savon aluetaitelija -hankkeen ohjausryhmään kulttuurisihteeri Eero Pitkäsen.

13 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kirjastossa perittävät maksut alkaen 21/ /2015 Sivistyslautakunta Valmistelija: kirjastotoimenjohtaja Eeva Keränen Kirjastolaki ( /904) toteaa kirjastopalveluissa perittävistä maksuista seuraavaa: kirjaston omien kokoelmien käyttö kirjastossa ja niiden lainaus on maksutonta yleisten kirjastojen keskuskirjaston ja maakuntakirjastojen yleisille kirjastoille antamat kaukolainat ovat maksuttomia muista kirjaston suoritteista kunta voi periä enintään suoritteen omakustannusarvoa vastaavan maksun Sonkajärven kunnan kirjaston maksuja on käsitelty edellisen kerran Vapaan sivistystoimen lautakunnassa , minkä jälkeen maksuissa on tapahtunut pieniä muutoksia järjestelmäteknisistä syistä. Kirjastojärjestelmäpäivityksen ja -konversion ( ) aikana on mahdollista tehdä muutoksia maksuihin ilman lisäkustannuksia. Nykyiset maksut Uudet maksut alkaen Palautuspyyntökirje 1, 1,50 Palautuskehotus 1, 1,50-7 vrk eräpäivästä - varatut ja pikalainat 1 vrk eräpv:stä Palautuskehotus 1, lasten aineisto 0 Palautuspyyntökirje 2, 3,00 Palautuskehotus 2, 1,50-14 vrk edellisestä - varatut ja pikalainat 7 vrk edellisestä Palautuspyyntökirje 3, 5,00 ei käytössä Varauksen noutoilmoitus 0,50 Lainauskortti 2,00 Lainauskortti, lapset 1,00 Laskutuslisä 2,00 Varauksen noutoilmoitus 0,50 Varauksen noutoilmoitus, lasten ja nuorten aineisto 0 Verkkolainat muista Rutakko-kirjastoista 1,00 Kaukolainat yleisistä kirjastoista ja Varastokirjastoista 2,00 Kaukolainat tieteellisistä ja erikoiskirjastoista, lähettäjäkirjaston perimä maksu 7,00-10,00 Ensimmäinen kortti on maksuton. Lainauskortin uusiminen 2,00 Ensimmäinen kortti on maksuton. Lainauskortin uusiminen, lapset 1,00 Valokopio A3 0,80 Valokopio A3 0,90 Valokopio A4 0,40 Valokopio A4 0,50 Kirjastoaineiston korvaushinta saadaan ATK-järjestelmästä. Korvaushinta: kirjan hankintahinta, saadaan kirjastojärjestelmästä. - palauttamaton aineisto laskutetaan 40 vrk viimeisestä palautuskehotuksesta

14 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Velkasumman ylittäessä 15 euroa asiakas joutuu lainauskieltoon Lainausoikeuden menettää, jos maksuista on maksamatta 10 tai enemmän. Kirjastotoimenjohtaja: Sivistyslautakunta hyväksyy kirjaston uudet maksut alkaen Palautuskehotus 1, 1,50 euroa - 7 vrk eräpäivästä - varatut ja pikalainat 1 vrk eräpäivästä Palautuskehotus 1, lasten aineisto 0 euroa Palautuskehotus 2, 1,50 euroa - 14 vrk edellisestä - varatut ja pikalainat 7 vrk edellisestä Laskutuslisä 2,00 euroa Varauksen noutoilmoitus 0,50 euroa Varauksen noutoilmoitus, lasten ja nuorten aineisto 0 euroa Verkkolainat muista Rutakko-kirjastoista 1,00 euroa Kaukolainat yleisistä kirjastoista ja Varastokirjastoista 2 euroa Kaukolainat tieteellisistä ja erikoiskirjastoista, lähettäjäkirjaston perimä maksu 7,00-10,00 euroa Ensimmäinen kortti on maksuton. Lainauskortin uusiminen 2,00 euroa Lainauskortin uusiminen, lapset 1,00 euroa Valokopio A3, 0,90 euroa ja valokopio A4, 0,50 euroa Korvaushinta: kirjan hankintahinta, saadaan kirjastojärjestelmästä - palauttamaton aineisto laskutetaan 40 vrk viimeisestä palautuskehotuksesta Lainausoikeuden menettää, jos maksuista on maksamatta 10 euroa tai enemmän.

15 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raa viin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 10 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköposti Sonkajärven kunta/sivistyslautakunta Rutakontie SONKAJÄRVI Puh Faksi (017) Sähköposti: Pykälät: 10 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muk sen. Mi käli päätös on oi kaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kun nallis valituksin myös asian osainen se kä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköposti Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio PL KUOPIO Puh

16 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/ Faksi Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköposti Pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitet tava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtä väksi; se kä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä posti osoi te ja pu he linnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päi vän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun päivä, joulu- tai ju hannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jäl keisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite, postiosoite ja sähköposti Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle):

17 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/ Nimi, osoite, postiosoite ja sähköposti Pykälät: Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17. Perusturvalautakunta 27.01.2015. Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17. Perusturvalautakunta 27.01.2015. Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17 Perusturvalautakunta 27.01.2015 Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12 Tekninen lautakunta 05.06.2014 Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot