Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla"

Transkriptio

1 Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 4/2014 Ympäristövastuu osaksi liiketoimintaa

2 pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum Oy, PL 21, Miestentie 1, Espoo Päätoimittaja Anna Ailio Toimitusneuvosto Sonja Hellén-Nieminen, Max Miilakangas, Olli Mäkituuri, Ari Seppänen ja Olga Väisänen Toimitus ja taitto MCI Press Oy Kannen kuva Aleksi Tammi Painosmäärä kpl Painopaikka Scanweb Oy, Kouvola Osoitelähde Gasum Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri Osoitteenmuutokset Lehti verkossa Lehteä on julkaistu vuodesta Aki Huomo Safety first vastuullisesti, avoimesti ja varmasti Gasumilla turvallisuus tulee aina ensimmäisenä, vastuullisesti ja varmasti. Suomessa maakaasun turvallisuuteen on kiinnitetty erityishuomiota koko sen käyttöhistorian ajan ja turvallisuustyössä on onnistuttu hyvin. Gasumin kestävillä ratkaisuilla tavoitellaan puhtaampaa lähiympäristöä, Itämerta ja ilmastoa. Gasum-konsernin vastuullisuusperiaatteet kattavat ympäristövastuun ohella taloudellisen ja sosiaalisen vastuun. Kestävä kehitys ja yritysvastuu ovat kytkettyinä tiiviisti myös yhtiön liiketoimintastrategiaan. Yhtiömme omistajasuhteet muuttuivat marraskuun alussa Suomen valtion siirryttyä pääomistajaksi 75 prosentin enemmistöomistuksellaan. Valtio näkee maakaasun aseman Suomen energiahuollossa ja teollisessa käytössä tärkeänä. Gasum sai enemmistöomistajaksi tahon, joka on sitoutunut yhtiön strategiaan ja pitkäjänteiseen kehittämiseen. Gasum voi jatkaa strategian mukaisesti Suomen kaasumarkkinoiden sekä maa- ja biokaasun että nesteytetyn maakaasun (LNG:n) infrastruktuurin kehittämistä. Suomen energia- ja ilmastotiekartta 2050:n mukaan kaasulla on tärkeä rooli siirryttäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Kehittämällä kaasuinfrastruktuuria yhtiömme pystyy tarjoamaan entistä kilpailukykyisempää energiaa asiakkaidemme tarpeisiin toimitusvarmasti ja turvallisesti. Turvallisuusterveisin, Aki Huomo Gasum-konsernin HSEQ-päällikkö P.S. Lisää Gasumin uusista omistussuhteista voi lukea Gasum-uutisista sivulta gasetti 4/2014

3 tässä numerossa Gasetti 4/2014 Biokaasu on olennainen osa tulevaisuuden yhteiskuntaa. JAAKKO LEHTONEN, DODO RY:N HALLITUKSEN JÄSEN 12 4 Vastuullista liiketoimintaa Vähäpäästöiset energiaratkaisut ja ympäristöstä huolehtiminen ovat osa vastuullista yritystoimintaa. 12 Suomi edelläkävijäksi Jaakko Lehtonen kaipaa kansalaisaktiivisuutta ympäristöongelmien ratkaisuun. 17 Vähähiilinen Suomi Maakaasulla on merkittävä rooli Energia- ja ilmastotiekartta hankkeen tavoitteissa. 25 Joulupöydän vakiovarusteet 21 Ruokakuljetukset kaasuautolla Ruokaosuuskunnan luomutuotteet kuljetetaan asiakkaille biokaasuautolla. 22 Postinjakelun ruuhkahuippu Jakeluautojen vuotuinen polttoainekulutus on lähes 19 miljoonaa litraa. 26 Gasumlainen Ympäristöasiantuntija Minna Tolonen 27 Gasumin uutisia ympäristövastuu kuuluu liiketoimintaan Vastuulliseen liiketoimintaan kuuluu olennaisena osana ympäristöstä huolehtiminen. Vähäpäästöisillä energiaratkaisuilla voidaan vähentää muun muassa ympäristölle haitallisia hiilidioksidipäästöjä. Ympäristön huomioiva toiminta vaatii sekä tahtoa että taitoa Jaakko Lehtonen haluaa kansalaiset aktiivisemmin mukaan ympäristöongelmien ratkaisuun. 21 Ruokaosuuskunnan luomutuotteet kuljetetaan perille biokaasuauton voimin. Heidi Eilola kuljettaa postin perille kaasuautolla Hyvän ilman lintu -innovaatiokilpailulla kohti puhtaampaa maantieliikennettä. 4/2014 gasetti 3

4 TEEMA Vastuullisuus Energia- ja ilmastotiekartta hanke: tavoitteena hiilineutraali Suomi Hiilineutraali Suomi merkitsee kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Noin 80 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä syntyy energian tuotannosta ja kulutuksesta, kun mukaan lasketaan liikenteen käyttämä energia. Suomen energiaomavaraisuus voidaan nostaa prosenttiin, Suomessa tuotettava ydinvoima mukaan lukien 80 prosenttiin. Kansallisen energiatehokkuuden toimintasuunnitelmaan sisältyy energiakäytön tehostamistoimia eri sektoreilla yli 50 TWh:n edestä vuoteen 2020 mennessä. 4 gasetti 4/2014

5 teksti Ari Rytsy kuvitus Aleksi Tammi Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta on mahdollista nostaa prosenttiin. puhtaan ympäristön puolesta Vastuullinen liiketoiminta edellyttää taitoa, tahtoa sekä vähäpäästöisiä energiaratkaisuja. Parhaimmillaan ympäristöstä huolehtiminen avaa uusia bisnesmahdollisuuksia. Lähde: Gasum Pohjoismaisen energiaintensiivisen teollisuuden energiansäästöpotentiaalit ovat prosenttia. linkeinoelämän perusedellytys on kohtuu hintainen ja luotettava energia, jonka merkitys korostuu erityisesti tuotantovaltaisilla aloilla. Suuresta energiatarpeestaan huolimatta yritykset voivat käyttää monipuolisesti uusiutuvia ja vähähiilisiä energiamuotoja, jolloin toiminnan negatiiviset ympäristövaikutukset ovat pienemmät. Suomen Yrittäjät ry:n ympäristöekonomisti Eini Lemmelän mielestä bioenergia on yksi varteenotettava energianlähde suomalaisille yrityksille. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja luonnon monimuotoisuuden kannalta on keskeistä, että se on tuotettu kestävästi. Energian myyjien ja tuottajien pitäisi panostaa energiantuotannon todellisista ympäristövaikutuksia kertomiseen. Tällä hetkellä esimerkiksi sähkön tuotanto ketju ei ole käyttäjälle läpinäkyvä, Lemmelä toteaa. 4/2014 gasetti 5

6 TEEMA VASTUULLISUUS Pk-sektorilla ympäristöystävällisyys huomioidaan tuotannossa ja energian käytössä mahdollisuuksien mukaan. Pitkien toimitusketjujen häntäpäässä toimivat alihankkijat huolehtivat isojen yritysten niille asettamista ympäristövelvoitteista, mutta resurssipulan takia ylimääräistä työtä näiden asioiden parissa ei juuri tehdä. Poikkeuksena ovat yritykset, joille ympäristöasioiden hoitaminen on selkeä kilpailuvaltti. Kokonaisvaltainen muutos edellyttää kannustavia esimerkkejä sekä valtionhallinnon suunnasta tulevia kannustimia ja hallinnollisia kevennyksiä. Yrityssektoria tulee motivoida ympäristömyönteisyyteen mahdollistamalla uudenlaisia ratkaisuja. Yksi tällainen voisi olla yritystoiminnassa syntyvien jätteiden ja sivutuotteiden vapaampi hyödyntäminen yrityksen sisällä tai yhteistyössä muiden yritysten kanssa Lemmelä vihjaisee. Paljon riippuu myös yrityksen ylimmästä johdosta, joka on yritysvastuuverkosto FIBSn vuonna 2014 teettämän yritysvastuututkimuksen mukaan vastuullisuustoiminnan merkittävin liikkeellepaneva voima. Ympäristökysymykset nähdään olennaisimpana yhteiskuntavastuuteemana, kertoo FIBSn yritysvastuuasiantuntija Leila Räsänen. Ei pelkkää energiaa, vaan puhtaita käytäntöjä Ympäristövastuussa on kyse laajasta ja kokonaisvaltaisesta elinympäristön, luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin huomioimisesta yrityksen toiminnassa. Olennaista on ymmärtää, miten yrityksen toiminta vaikuttaa ympäristöön ja miten kyseisiä vaikutuksia voidaan hallita. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi perustetun Climate Leadership Council -yhdistyksen toiminnanjohtaja Jouni Keronen muistaa hyvin lapsuutensa Valkeakosken, jonka alapuolisia vesistöjä kuormittivat kemian ja paperitehtaiden päästöt. Kemialliset lautat aiheuttivat lähijärville ja niiden ekosysteemeille merkittävää vahinkoa. Energiamuotojen kehitykselle on tärkeintä niiden yleinen hyväksyttävyys ja yhtenäiset näkemykset muun muassa maankäytön muodoista. venäjältä suomeen tuodun Maakaasun tuotanto- ja käyttöketjun ympäristövaikutukset on arvioitu. venäjän toimintojen osuus koko ketjun päästöistä on 13,6% josta suurin osa aiheutuu kaasun siirrosta. suomessa gasumin omasta toiminnasta kaasun siirrosta aiheutuneet päästöt ovat 0,3% koko ketjun päästöistä. käytönaikaisten hiilidioksidipäästöjen osuus on 86% koko ketjun päästöistä. Mietin jo 13-vuotiaana, että jonkun pitää puhdistaa tuo vesi. Tuolloin kuitenkin vesistön kuormittamista ei pidetty niin suurena ongelmana, muistelee Keronen. Kyseinen esimerkki kuvastaa menneiden vuosikymmenten käytäntöjä, jotka ovat onneksi uudistumassa. Yhteiskunnallisen heräämisen myötä muun muassa monet jätevesikierrot ovat muuttuneet kokonaan suljetuiksi. Merkittäviä edistysaskeleita on otettu myös materiaalien kierrätyksessä, jätteiden käsittelyssä sekä kestävissä energiaratkaisuissa, joiden avulla pystytään varmistamaan yrityksen toiminnan jatkuminen. Yrityssektoria tulee motivoida ympäristömyönteisyyteen. Yhä useampi yritys kiinnittää huomiota energiamuotojen valintaan ja pohtii toimintansa kautta mahdollisuuksia siirtyä asteittain tai jopa kokonaan vähähiilisten ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöön. Tämä on tärkeää, sillä suurimmat ympäristöhaasteet liittyvät ilmaston lämpenemistä aiheuttaviin kasvihuonekaasupäästöihin, joiden kuriin saamiseksi sellainen fossiilisten polttoaineiden käyttö, jossa kasvihuonekaasupäästöt karkaavat ilmakehään, pitäisi lopettaa kokonaan tämän vuosisadan loppuun mennessä. Käytännössä se tarkoittaa sähköntuotannon uudistamista sekä siirtymistä valtaosin päästöttömiin lähteisiin reilun kolmen vuosikymmenen kuluessa. Energiamuotojen kehitykselle on tärkeintä niiden yleinen hyväksyttävyys ja yhtenäiset näkemykset muun muassa maankäytön muodoista. Esimerkiksi tuulivoiman osalta on ratkaistava, menevätkö vaikkapa alueen kulttuuri- tai provisiopalvelut vähäpäästöisen energiantuotannon edelle, pohtii Räsänen. Cleantechistä maailman suurin bisnes Energiakysymykset ovat avainasemassa globaalien kasvi huonekaasupäästöjen leikkaamisessa. Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen ei kuitenkaan onnistu hetkessä. Ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää päästä eroon kivihiilellä tapahtuvasta energiantuotannosta ja korvata liikenteen öljyn käyttö vähäpäästöisillä vaihtoehdoilla. Seuraavana listalla on öljyriippuvuuden vähentäminen. Näiden tavoitteiden toteutumista pystytään tukemaan vähäpäästöisellä maakaasulla, joka soveltuu 6 gasetti 4/2014

7 polttoaineeksi esimerkiksi liikenteeseen sekä yhdistettyyn sähkön ja kaukolämmön tuotantoon. Jälkimmäistä puoltavat erityisesti sähkön laadun ylläpidon kasvavat haasteet. Maakaasun merkitystä siirtymäkauden polttoaineena korostaa vähäisempien päästöjen ohella se, että putki-infraa pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa biokaasun jakelussa. Eri energiamuotojen kulutuksen kehitykseen vaikuttavat vahvasti vuonna 2015 Pariisin ilmastokokouksessa tehtävät kansainväliset ilmastolinjaukset. Fossiilisten polttoaineiden paradigma on ollut aikojen saatossa se, että tuotantokoneen energiatehokkuuden parantaminen vähentää yksittäisen koneen päästöjä, jos sitä käytetään kuten ennenkin. Tehostus tekee kuitenkin koneen ja sillä tapahtuvan tuotannon halvemmaksi, joka usein johtaa siihen, että konetta käytetään enemmän ja koneita myydään enemmän. Tämä kasvu lisää energian käyttöä enemmän kuin tehostaminen säästää. Siksi on olennaista vaihtaa puhtaampiin energialähteisiin, korostaa kaasuautolla ajava Keronen. Trendin muuttaminen on hidasta, sillä fossiiliset energiamuodot kattavat vuosittain yli 60 prosenttia kaikista maailman energiainvestoinneista. Rahavirtojen kääntämiseksi puhtaammista energiaratkaisuista tulee tehdä maailman suurin bisnes, jolloin globaali sijoitus pääoma löytää nykyistä paremmin kestävän kehityksen tielle. Suomen vahvuutena on vankka kokemus vastuullisesta luonnonvarojen hyödyntämisestä, sillä suomalainen kulttuuri on perinteisesti hyvin luonnonläheinen. Raaka-ainetta riittää ja esimerkiksi biopohjaisten polttoaineiden kehitys on hyvässä vauhdissa. Tuotantoa ja varastointia kehitetään Globaaleissa visioissa valtaosa vuonna 2050 tapahtuvasta energiantuotannosta hyödyntää tavalla tai toisella uusiutuvia energialähteitä. Kun niiden osuus sähkön tuotannossa kasvaa riittävän suureksi, voi sähkön tuotanto olla todellista kulutusta suurempaa. Liikenteen polttoaineiden hiilidioksidipäästöt Biokaasun käyttö mahdollistaa suurimmat hiilidioksidipäästövähennykset verrattuna muihin liikenteen polttoaineisiin. CO 2 ekv./km % Biokaasu jalostetaan biometaaniksi ajoneuvojen käyttöä varten % 75 bensiini diesel maakaasu biokaasu* Lähde: gasum ja Deutsche Energie-Agentur DENA / CONCAWE- well to wheel 5 5 etanoli biodiesel sähkö sähkö tuulivoimasta *lietelanta raaka-aineena 4/2014 gasetti 7

8 TEEMA VASTUULLISUUS Vastuullisuus on todellisia tekoja Ilmastomuutoksen torjunta on keskeisessä roolissa Intian kaltaisessa kehittyvässä maassa, missä hiilidioksidipäästöt kasvoivat liki kahdeksan prosenttia vuonna Samana vuonna maan hiilivoimaloissa päästöjen kasvu ylitti kymmenen prosentin rajan. Sen lisäksi noin 800 miljoonaa intialaista valmistaa yhä ruokansa lehmänlantaa tai puuta polttamalla. Rajallisen puumassan käyttö energiantuotannossa tarkoittaa hyvin lyhyttä raaka-aineen jalostusketjua, joka vapauttaa puuhun sitoutunutta hiilidioksidia ja muita päästöjä. Sen sijaan puu kannattaisi jalostaa pidemmälle korvaamaan esimerkiksi rakennuksissa hyödynnettävää betonia, johon käytetty energiamäärä on merkittävä. Gasum on tukemassa viiden biokaasun tuotantoyksikön rakentamista Intian Dausaan köyhille maaseutualueille. Yksiköt rakennetaan yhteistyössä UFF:n ja sen paikallisen kumppanin Humana Intian kanssa. Yksi tuotantoyksikkö on suunniteltu palvelemaan 8 12 henkilön perhekuntaa. Perheet ovat maanviljelijöitä ja heillä tulee olla neljä buffaloa, jotta biokaasuyksikkö saa riittävästi raaka-aineena käytettävää lantaa kaasun tuotantoon. Tällaisen hankkeen konkreettiset hyödyt ovat heti havaittavissa. Biokaasun käyttäminen puun sijasta kodin energianlähteenä vähentää sisäilman saasteita, mikä näkyy perheiden terveydessä. Runsaasti sisätiloissa taloustöiden parissa työskentelevät naiset ovat iloisia, kun puun polttamisesta aiheutuva savu ei enää aiheuta silmäsairauksia ja hengittäminen on helpompaa, havainnollistaa UFF:n kumppanuustoiminnan päällikkö Minja Huopalainen. Puun poltosta syntyvä savu ja siitä johtuvat hiukkaspäästöt sisähengitysilmassa ovat suuri tekijä Intian lapsikuolleisuusluvuissa, joita biokaasuun siirtyminen alentaa merkittävästi. Samalla naisilta ja tytöiltä säästyy päivittäin useita tunteja puun keräämiseltä ja poltolta tai energiana käytettävien lantakakkujen teolta. Sen sijaan he voivat opiskella, hankkia lisätienestiä ja levätä enemmän. Biokaasun tuotannossa syntyy sivutuotteena lietettä, jota hyödynnetään maanviljelyksessä. Lietettä käyttämällä parannetaan maan kuntoa sekä vähentämään kasteluveden, energian ja kemiallisten lannoitteiden tarvetta. Tämä näkyy maanviljelijäperheissä säästöinä ja suurempina satoina, Huopalainen täydentää. Kaiken kaikkiaan UFF:n ja ulkoasiainministeriön tukemassa biokaasuhankkeessa Dausan maakuntaan rakennetaan 400 uutta biokaasuyksikköä. Samalla myös huolletaan UFF:n aikaisemman biokaasuhankkeen aikana rakennettuja yksiköitä. Ympäristömyönteisyys on positiivinen asia ja tulevaisuudessa elinehto. Tällöin kulutuksen ylittävällä tuuli- ja aurinkosähköllä pystytään tuottamaan kaasua, joka varastoidaan kaasuverkostoon pilvisten ja tuulettomien päivien varalle. Tästä esimerkkinä toimii Power-to-Gas -prosessi, missä sähköllä tuotetaan vedestä vetyä, joka yhdistetään hiilidioksidin kanssa metaaniksi. Metaani syötetään kaasuverkkoon ja jaetaan sen kautta eri käyttökohteisiin. Teknologia on mahdollista integroida biokaasun tuotannon yhteyteen, jolloin prosessissa syntyvä lämpö voidaan hyödyntää biokaasun tuotannossa ja jalostuksessa. Energiantuotannon muuttumisen myötä tämän tyyppiset innovatiiviset varastointiratkaisut tulevat olemaan keskeisessä roolissa. Vuoteen 2016 ulottuva Neo-Carbon Energy -projekti tähtää siihen, että Suomen teollisuus saadaan paalupaikalle tulevaisuuden energiajärjestelmien kehityksessä. Projektissa kehitetään muun muassa sähköverkkoon kytkettyä laajamittaista energiavarastointia ja sen integrointia muihin energiasektoreihin. Ympäristömyönteisyys on positiivinen asia ja tulevaisuudessa elinehto, joka mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Näihin päästään kiinni kohdentamalla tuotekehitystä ja pilottihankkeita fossiilittomiin ja vähäpäästöisiin polttoaineisiin, herättelee Keronen. Puhtaiden teknologioiden kehittäminen ja tuotteistaminen on ottanut tuulta alleen monissa Suomen naapurimaissa, missä cleantechiin myös investoidaan rohkeasti. Kansainvälisesti vähähiilisyydestä on tulossa voimistuva suuntaus, joka edellyttää nykyistä proaktiivisempaa lähestymistapaa niin yrityksiltä kuin poliitikoilta. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet menestyä vähähiilisyyteen liittyvien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja kaupallistamisessa. Meiltä löytyy huippuluokan osaamista ICT:stä ja monesta eri teknologiasta, sanoo Sitran johtava asiantuntija Tiina Kähö. Raportointi lisää läpinäkyvyyttä Liiketoimintaa koskettavien vastuukysymysten myötä yritysten vastuuraportointi on lisääntynyt erityisesti 8 gasetti 4/2014

9 pörssiyhtiöiden parissa. Tähän on myötävaikuttanut uusi EU-direktiivi, joka on viemässä yritystoiminnan avoimuutta eteenpäin lisäämällä suurien yritysten ei-taloudellista raportointia. Yritysvastuuraportoinnille on tilinpäätösraportoinnin tapaan laadittu omia standardeja, jotka mahdollistavat raporttien vertailun. Vastuu raportin sisällöstä on kuitenkin toiminnastaan raportoivalla yrityksellä. Yritysvastuuraportoinnin haasteena on kertoa rehellisesti sekä yrityksen onnistumisista että kehittämisen paikoista. Toisinaan yritykset juoksevat esimerkiksi erilaisten sertifiointitrendien perässä, jolloin itse kokonaisuus jää huomioimatta. Jatkuva viestintä on olennaista, sillä sen avulla osallistetaan sidosryhmiä ja ansaitaan läpinäkyvämpi yrityskuva, Räsänen arvioi. Jotkut yritykset ovat luopuneet ympäristöraportoinnista kokonaan viemällä olennaiset tiedot suoraan tuotteidensa merkintöihin. Yksi tällainen toimija on amerikkalainen mattovalmistaja InterfaceFlor Ltd, joka on panostanut kestävään kehitykseen vuodesta 1994 lähtien. Alansa markkinajohtaja on muun muassa vähentänyt uusiutumattoman energian käyttöä 60 prosentilla ja kasvihuonepäästöjä 44 prosentilla vuodesta 1996 lähtien. Tällä hetkellä 30 prosenttia kaikesta InterfaceFlorin maailmanlaajuisesti käyttämästä energiasta on peräisin uusiutuvista energianlähteistä. Yhtiön kunnianhimoisena tavoitteena on karsia kaikki toiminnastaan aiheutuvat negatiiviset ympäristövaikutukset vuoteen 2020 mennessä. Suomessa ympäristövastuu on erilaisten velvoitteiden kuten esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointi menettelyn osalta hyvin hallussa. Sen sijaan tekemistä riittää siinä, kuinka ympäristövastuu saadaan viedyksi osaksi liiketoimintaa, sanoo Kähö. Ympäristön ja turvallisuuden ehdoilla Vuodesta 2010 lähtien ilmestynyt Gasumin yritysvastuuraportti on osa Gasumin ja sen sidosryhmien välistä vuoropuhelua. Yritysvastuuraportissa kuvataan, kuinka Gasum toteuttaa taloudellista ja sosiaalista vastuutaan sekä ympäristövastuutaan. Viime vuoden raportissa kiinnitettiin erityistä huomiota Venäjältä Suomeen tuodun maakaasun tuotanto- ja käyttöketjun ympäristövaikutuksiin. Tämän vuoden aikana yritysvastuun olennaiset asiat on määritelty yhdessä PricewaterhouseCoopersin ja Gasumin sidosryhmien kanssa. Ensi keväänä ilmestyvän uuden yritysvastuuraportin sisällössä korostuvat olennaisuusanalyysin tulosten mukaisesti innovaatiot ja tulevaisuuden visiot, Gasum toimijana yhteiskunnassa, arvoketju sekä turvallisuus ja toimitusvarmuus. Kohti ympäristötavoitteita Gasum kehittää jatkuvasti toimintansa ympäristöystävällisyyttä huolehtimalla ympäristövelvoitteiden toteutumisesta. Niiden seurannassa auttavat Gasumin uusi lakitietokanta sekä ISO ympäristöjärjestelmä. Lisäksi Gasum on sitoutunut vapaaehtoisesti kemianteollisuuden kansainväliseen kestävän kehityksen ohjelmaan Responsible Careen, Elinkeinoelämän keskusliiton energiatehokkuussopimukseen, Helsingin kaupungin Ilmastokumppanitverkostoon, Baltic Sea Action Groupiin sekä Climate Leadership Counciliin. Gasumin omana ympäristötavoitteena on vähentää toiminnasta aiheutuvia metaanipäästöjä 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Teksti Ari Rytsy Työturvallisuus keskiössä Gasumissa yritysvastuu konkretisoituu useina hyvinvointia tukevina hankkeina ja käytännön toimenpiteinä. Yritys on aktiivisesti mukana muun muassa nelivuotisessa Inspired in Finland -yhteistyöohjelmassa, jossa luovuus ja suomalainen liike-elämä kohtaavat paremman työelämän puolesta. Gasumin henkilöstön turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehditaan kouluttamalla ja kannustamalla työntekijöitä ennakoivaan turvallisuuteen, ympäristönäkökohtien huomioimiseen sekä vahinkojen ennaltaehkäisemiseen. Esimerkiksi vuonna 2013 Gasumin henkilökunta teki noin 900 turvallisuushavaintoa, joiden avulla parannettiin toiminnan työturvallisuutta. Gasumin toiminnassa varaudutaan ennakolta onnettomuustilanteisiin yhteistoimintaharjoituksissa, jotka toteutetaan paikallisten pelastusviranomaisten kanssa. Yrityksen kunnossapidon työntekijät ylläpitävät turvallisuustasoa laaditun ennakkohuolto-ohjelman mukaisesti. Inspectan kaltaiset puolueettomat organisaatiot tekevät säännöllisesti teknisiin laitteisiin liittyviä tarkastuksia. Kaiken muun ohella Gasum pyrkii lisäämään kaasutietoutta Suomen Kaasuyhdistyksen järjestämillä kursseilla sekä kouluttamalla tulevaisuuden kaasuosaajia kaasuliiketoimintaan liittyvistä turvallisuusasioista Aalto-yliopiston Natural Gas Engineering -koulutusohjelman puitteissa. 4/2014 gasetti 9

10 TEEMA VASTUULLISUUS teksti Ari Rytsy Possu putkessa ennakoivaa kunnossapitoa Gasum huolehtii putkistonsa kunnosta säännöllisillä tarkistuksilla ja huolloilla. Samalla huomioidaan turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat. Gasumilla on Etelä- ja Kaakkois-Suomen alueella yhteensä noin kilometriä teräksestä valmistettua kaasuputkea, jonka käyttövarmuudesta ja turvallisuudesta huolehditaan ennakoivalla kunnossapidolla. Putkiston kuntoa seurataan painekaapimilla eli niin sanotuilla porsailla, jotka ovat saaneet nimensä laitteen englanninkielisestä lyhenteestä PIG (Pipeline Inspection Gauge). Profiiliporsaat kulkevat kaasuvirran mukana putkessa mitaten esimerkiksi sen pyöreyttä. Älykkäällä porsaalla saadaan selville kaikki putken vaipassa olevat magneettiset ja geometriset poikkeamat sekä tarkka tieto putken rakenteesta. Kompressoriasemien kaasuturbiinien kuntoa seurataan koneen sisään mahtuvilla, tarkoilla värähtelymittareilla. Gasumissa kaasuputkien vaihto-operaatiot ovat harvinaisia, sillä putkien käyttöikä on useita kymmeniä vuosia, eivätkä ne altistu korroosiolle. Putken sisällä kulkee pelkästään kaasua, ja ulkopinta on eristetty maaperästä suojaavalla polyeteenimuovikerroksella. Sitä täydentää niin sanottu katodinen suojaus, mikä tarkoittaa korroosion muodostumisen estämistä sähkökemiallisin keinoin. Pinnoitevaurioita mitataan säännöllisesti maan pinnalta käsin CIPS-menetelmän (Close Interval Potential Survey) avulla, joka perustuu putken ja maaperän potentiaalierojen mittaukseen koko putkiston alueelta. Painekaapimet eli porsaat ovat saaneet nimensä laitteen englanninkielisestä lyhenteestä PIG. tämän tyyppisiin projekteihin. Niiden ohella pyrimme tiedottamalla lisäämään maanomistajien ja maansiirtourakoitsijoiden tietämystä kaasuputkistosta sekä sen kuntoon että sijaintiin liittyvistä asioista, kertoo Gasumin Siirtopalveluiden johtaja Ari Suomilammi. Ympäristöystävälliset menetelmät Kaasuputkien kunnossapidossa suositaan ympäristöystävällisiä työmenetelmiä. Esimerkiksi putkilinjaston kasvillisuuden poisto toteutetaan pääasiassa mekaanisesti ja ilman myrkytyksiä, mikä mahdollistaa kaadetun puumateriaalin käytön polttoenergiantuotannossa. Asennustöiden yhteydessä putkisto suljetaan ja siellä oleva maakaasu kulutetaan loppuun ennen liitostöiden tekemistä. Tällä tavalla estetään kaasun vapautuminen ilmakehään. Gasumissa kaasun käyttöä toteutetaan suunnitelmallisesti. Putkiston painetta nostetaan juuri sen verran, että sovittu kaasumäärä siirtyy luotettavasti asiakkaalle. Tällä tavalla pystymme minimoimaan putkiston paineesta huolehtivien kompressoriasemien polttoaineen kulutusta, Suomilammi täydentää. Tarkistuksia maalla, merellä ja ilmassa Putkilinjojen tarkistuksia suoritetaan vuosittain sekä kävellen että helikopterilla. Tarkistuksissa kiinnitetään huomiota muun muassa linjamerkintöihin, kasvillisuuteen sekä putkireitillä mahdollisesti tapahtuneisiin muutoksiin, kuten esimerkiksi ojituksiin. Vesistöjen alitukset tarkastetaan viiden vuoden välein sukeltamalla. Tällöin varmistetaan, että putki on pysynyt vesistön pohjassa ja että eroosio ei ole muuttanut pohjan profiilia. Hankkeissa, joissa rakennustöitä tehdään viittä metriä lähempänä kaasuputkesta, tarvitaan oma kaivuuvalvoja. Gasum antaa vuosittain satoja lausuntoja Gasumin keskusvalvomo valvoo ja ohjaa kaasuverkoston toimintaa keskeytyksettömästi ympäri vuorokauden. Valvomon päätehtävänä on siirtää kaasua asiakkaille toimitusvarmasti ja turvallisesti. 10 gasetti 4/2014

11 Maailmanpankki arvioi, että Taistelu ilmastonmuutosta vastaan voi kasvattaa globaalia BKT:Ta jopa eurolla tulevina vuosikymmeninä. Lähde: Akbar Sameer, Kleiman Gary, Menon Surabi, Segafredo Laura: Climate-Smart Developement (Vol 1 of 2) -raportti euron kolikon pinta-ala vastaa yli kahden maapallon pinta-alaa. Yhdessä ilmastonmuutosta vastaan Climate Leadership Council -yhdistyksen yritysjäsenet uskovat, että tehokkain keino vastata globaaleihin ympäristöhaasteisiin on yhteistyö sekä kannattava ja kestävä liiketoiminta. Kari Kankaanpää, Senior Manager Climate Affairs, Fortum Toimintamme tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Kestävä kehitys on osa strategiaamme ja liiketoimintaamme korostaen kestävien ratkaisujen merkitystä kilpailu etuna. Otamme tasapainoisesti huomioon taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat ympäristövastuumme tärkeimpiä painopistealueita. Huomioimme kestävän kehityksen liiketoimintamme koko arvoketjussa. Vähennämme ympäristövaikutuksiamme parhaiden käytettävissä olevien teknologioiden ja käytäntöjen avulla. Simo Honkanen, Senior Vice President Sustainability and Public Affairs, Neste Oil Neste Oil tekee tutkimustyötä ympäristöä vähemmän kuormittavien polttoaineiden kehittämiseksi. Uusiutuva NEXBTL-dieselimme on erinomainen vaihtoehto liikennepolttoaineeksi ja tuo merkittävät kasvihuonekaasu- ja lähipäästöedut. On mahdollista, että NEXBTL-teknologian pohjalta löytyy myös muita, arkielämässäkin fossiiliraaka-aineita korvaavia käyttötarkoituksia esimerkiksi muoveissa tai kemikaaleissa. Meidän kannattaa tehdä yhteistyötä ja rakentaa kuvaa Suomesta edistyksellisenä, puhtaan energian ja nimenomaan sitä soveltavana kärkimaana. Tarvitsemme myös virkeää tutkimusta ja uusia ideoita, jotta hyvä tekninen osaamisemme jatkuu. Riikka Timonen, Director corporate responsibility, Kemira Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä paljon vettä käyttäville teollisuudenaloille. Keskitymme asiakkaidemme veden, energian ja raaka-aineiden käytön tehostamiseen massa- ja paperi-, öljy- ja kaasu- ja kaivosteollisuuksissa sekä vedenkäsittelyssä. Kemira haluaa olla mukana koordinoimassa yhteistoimintaa CLC:n jäsenten kesken uuden liiketoiminnan edistämiseksi, resurssitehokkaiden ratkaisujen pilotoimiseksi sekä resurssitehokkuutta edistävien teknologioiden ja liiketoimintamallien tuomiseksi päättäjien tietoisuuteen. Teksti Alisa Kettunen Mikä Climate Leadership Council? Keväällä 2014 perustettu Climate Leadership Council -yhdistys pyrkii vahvistamaan Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden valmiuksia vastata ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin. Yhdistyksen perusajatus on, että kannattava ja kestävä liike toiminta on tehokkain keino vastata globaaleihin ilmastohaasteisiin. Yhdistyksen ovat perustaneet Sitra, Caverion, Fortum, KONE, Neste Oil, Outotec ja St1. Tavoitteiden saavuttamiseksi Climate Leadership Council muun muassa kokoaa ja jakaa tietoa kansainvälisistä ympäristötrendeistä sekä käynnistää yhdistyksen tarkoitusta tukevia kehityshankkeita. Lisäksi yhdistys tekee ehdotuksia ministeriöille ja julkisille organisaatioille innovaatio järjestelmän ja tutkimusohjelmien kehittämiseksi. Yhdistys kokoaa yhteen sen tavoitteita edistäviä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita sekä yksittäisiä henkilöitä. Gasum liittyi syksyllä yritysten yhteenliittymään yhdessä Kemiran ja Nokian kanssa. Gasum toimii energiasektorin edelläkävijänä tarjoamalla luonnonkaasuratkaisuja. Yhtiön kestävillä ratkaisuilla tavoitellaan puhtaampaa lähiympäristöä, Itämerta ja ilmastoa. Climate Leadership Council haluaa esimerkillään kannustaa muitakin toimimaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Jäseniksi voivat liittyä yritykset, tutkimuslaitokset ja organisaatiot, jotka toteuttavat omassa toiminnassaan yhdistyksen asettamia kestäviä tavoitteita. 4/2014 gasetti 11

12 12 gasetti 4/2014

13 jaakko lehtonen: Jätteet hyötykäyttöön Dodo ry:n hallituksen jäsen Jaakko Lehtonen puhuu kaupunkisuunnittelun tärkeydestä, kaupunkilaisten tuottaman jätteen hyväksikäytöstä ja ympäristöalan startupyrittäjyyden puolesta. TEksti Päivi Laajalahti kuvat Vesa Tyni Toista kertaa järjestettävä Gasumin Hyvän ilman lintu -innovaatiokilpailu etsii tällä kaudella puhtaamman liikenteen innovaatioita. Yksi arviointiraatiin kuuluvista henkilöistä on ympäristöjärjestö Dodo ry:n hallituksen jäsen Jaakko Lehtonen. 34-vuotias Jaakko Lehtonen on toiminut Dodo ry:ssä vuodesta 2008 lähtien ja viimeiset neljä vuotta sen hallituksessa. Filosofian ja biologian opiskelijoiden aloitteesta vuonna 1995 syntynyt Dodo on vuosien varrella muuttanut toimintansa luonnetta, mutta säilyttänyt yhteiskunnallisen ja keskustelevan otteen. Dodossa on paljon projektiluontoista, mutta samalla pitkäjänteistä toimintaa. Pysyvämpänä r akennelmana meillä on Kääntöpöytä, avoin kaupunkitila Pasilan historiallisessa rautatiemiljöössä, joka kannustaa keskusteluun ja antaa mahdolli- 4/2014 gasetti 13

14 Kansalaisten pitäisi jaksaa olla aktiivisia sen suhteen, että ympäristöä säästyy myös tuleville sukupolville. suuden erilaisten tilaisuuksien pitämiselle, Lehtonen kertoo. Yhdistys pyrkii löytämään ympäristöongelmiin luovia ja joskus yllättäviäkin ratkaisuja. Se on ollut mukana perustamassa Oulun lähellä sijaitsevaa lumituulta, yhtä Suomen ensimmäisistä yksityisomisteisista tuulivoimaloista. Isotkin globaalit päätökset perustuvat usein hyviin sysäyksiin ja rakentuvat monenlaisille talouselämän ja kansalaisyhteiskunnan intresseille. Kansalaisten pitäisi jaksaa olla aktiivisia sen suhteen, että ympäristöä säästyy myös tuleville sukupolville, Lehtonen analysoi. Innovaatioiden avulla kohti kestävämpää kehitystä Dodon toimintafilosofian mukaan ympäristöongelmat ja niiden ratkaisu kulminoituvat kaupunkeihin. Tässä kohtaa ympäristönäkökohdat huomioon ottava kaupunkisuunnittelu on avainasemassa. Kaupunkisuunnittelu on olennainen osa Lehtosen työnkuvaa, mikä tulee esille myös hänen omassa, rakennetun ympäristön vajaakäyttöön paneutuvassa Hukkatila-nimisessä startup-yrityksessään. Tutkimme erilaisia vajaakäyttöön liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia ja tilojen uusiokäyttöä. Startuptoiminta ympäristöpuolella on Suomen mittakaavassa vielä suhteellisen pientä, mutta uskon, että ideoita asian tiimoilta on varmasti paljon. Ihmiset vain saattavat olla liian kriittisiä miettiessään ideansa liiketoimintamahdollisuuksia, kertoo Lehtonen. Innovatiivisista ajatuksista maassamme ei ole pulaa. Esimerkiksi Gasumin Hyvän ilman lintu -innovaatiokilpailun edellisellä kerralla voittanut LNGinside Technologies kehittää ratkaisua laivojen ja rahtialusten muuttamiseen kaasukäyttöisiksi EU:n rikkidirektiiviä silmällä pitäen. LNG eli nesteytetty maakaasu on tässä keskeisessä roolissa. Myös jakamis talouteen liittyvät palvelut ovat alkaneet nostaa päätään. Carsharingiin perustuvan idean kautta yrityksille kehitetään toimivaa systeemiä autolaivueen käyttämiseen. Esimerkiksi Dodon naapurissa Pasilan veturitalleilla toimiva Weegos tarjoaa teknisiä ratkaisuja siihen, miten autoja voidaan varata ja jakaa niin, ettei tarvitsisi omistaa autoa, kertoo Lehtonen. Cleantech eli esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävä puhdas teknologia ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut ovat Lehtosen mukaan tulevaisuudessa entistäkin tärkeämmässä asemassa. Yksittäistä teknistä ratkaisua ei kuitenkaan voi myydä kaupassa. Pitää siis löytää sopivat kontaktit ja saada mukaan isompiakin toimijoita. Startup-maailmassa ei kannata jäädä pyörimään pieneen piiriin ja pelkästään törmäilemään muiden pienten yritysten kanssa, sillä se ei välttämättä johda tuloksiin. Itseäni kiinnostaa erityisesti se, mitä kolmannen sektorin järjestö verkostoineen voi tarjota startup-yritystoiminnalle. Puhetta ja pöhinää aiheesta on ja alankin seuraavaksi tutkia, miten voisimme Dodon ominaisuudessa toimia uusien yritysten apuna. Lehtonen lähtee Gasumin innovaatiokilpailun arviointiraatiin mukaan erittäin kiinnostuneena ja kokee roolinsa kolmannen sektorin edustajana tärkeänä. Toivon, että pystyn tuomaan keskusteluun kriittistä, mutta rakentavaa näkökulmaa. Suljetun kierron systeemi kaupunkiolosuhteisiin Suomen energiapolitiikkaa Lehtonen kuvaa hämmentäväksi, sillä se ei ympäristöaktiivin näkökulmasta tunnu kovinkaan määrätietoiselta ja johdonmukaiselta. Uusiutuvia energiamuotoja ei hänen mukaansa oteta tarpeeksi huomioon ja hän epäilee, että niistä liikkuu sekä kansalaisten että päättäjien keskuudessa vanhoja ja jopa vääriä mielikuvia. Jos puhutaan uusiutuvista energioista ja ympäristöratkaisuista niin eiväthän ne pääse toteutumaan, jos ei ole mitään johdonmukaista suuntaa. Silloin helposti pitäydytään vanhoissa. Lehtonen näkee biokaasun olennaisena osana tulevaisuuden yhteiskuntaa ja etenkin liikenteen polttoaineena hän kokee sillä olevan suuri rooli. Maakaasu on toki parempi vaihtoehto kuin öljy, mutta se on silti fossiilinen polttoaine. Biokaasu on fossiilisille polttoaineille erinomainen vaihtoehto, koska se käyttää samaa infrastruktuuria, mutta tuotantologistiikka on erilainen. Biokaasun tuotanto kytkeytyy suoraan siihen, miten paljon kulutamme ruokaa ja tuotamme biojätettä, Lehtonen kertoo. Kaupunkioloissa Lehtosta kiehtoo tietynlainen suljetun kierron systeemi, yhteiskunta, joka käyttää energiana ja ravinteina hyväkseen tuottamansa jätteet. Hä- 14 gasetti 4/2014

15 Jaakko Lehtonen toivoo radikaaleja muutoksia yhteiskunnan systeemeihin ja energiantuotantoon. nen mukaansa yhdyskunnan jätteissä ja muussa mädätettävässä materiaalissa on biokaasun tuotantoa ajatellen todellista potentiaalia. Laajassa mittakaavassa tämä saattaa kuulostaa edelleen vähän utopistiselta, mutta olen sitä mieltä, että radikaaleja muutoksia on tehtävä niin yhteiskunnan systeemeissä kuin energiantuotannossakin, hän summaa. Globaalit muutokset vaativat kansalaisaktiivisuutta Ympäristöongelmat vaativat päätöksiä globaalilla tasolla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pienten maiden pitäisi jäädä pelkästään odottelemaan suurten valtioiden tekemiä päätöksiä. Lehtosen mukaan Suomi voisi EU:n tasolla toimia edelläkävijänä ja kehittää skaalattavia ratkaisuja globaaleihinkin haasteisiin, toimia ideoiden ja ajatusten markkinajohtajana ja näyttää mallia muille. Suomi on kokoonsa nähden näkyvä ja toimiva valtio, joten pelkkä käsien päällä istuminen olisi naurettavaa, kuittaa Lehtonen. Lehtonen näkee ympäristöasioiden ratkomisen eteenpäin suuntautuvana liikkeenä, jonka tavoitteena tulisi olla isojen päätösten teko. Muutokset lähtevät aina jostain sysäyksestä. Siksi on tärkeää voida vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ja osoittaa, että on taloudellisestikin järkevää siirtyä uusiutuviin energiamuotoihin, pohtii Lehtonen. Ei ole kuitenkaan mielekästä tukea toimintaa, joka on kauhean paljon kalliimpaa kuin joku toinen. Toisaalta hiilidioksidipäästöillä pitäisi olla määrätty hinta, sillä se tulee maksuun jossain vaiheessa kuitenkin. Tämä vero tai maksu pitäisi saada aikaan globaalisti hyvinkin pian, mutta samalla pitäisi myös olla porkkanaa uusiutuville energiamuodoille, jotta ne näyttäytyvät taloudellisesti potentiaalisina vaihtoehtoina. Pienistä puroista ei kasva isoja virtoja ilman apua. Lehtosen mukaan keskisuuret ympäristöteot ovat jääneet liian vähälle huomiolle ja ajatuksia pitäisi suunnata myös vaikkapa taloyhtiö- tai kaupunginosatasolle. Puhutaan paljon yksilö- ja kotitaloustasolla tapahtuvista ympäristöteoista sekä toisaalta globaaleista ilmastoneuvotteluista. Näiden väliin jää valtavasti mahdollisuuksia. Lehtonen itse hankkii kotinsa sähkön uusiutuvista energiamuodoista, ei omista autoa ja pitäytyy kasvissyönnissä. Hän peräänkuuluttaa kansalaisyhteiskunnan aktiivisuuden merkitystä. Kansalaisten pitää olla aktiivisia. Yksilötasolla suurin jalanjälki muodostuu kuitenkin juuri asumisesta, liikkumisesta ja syömisestä. 4/2014 gasetti 15

16 Biokaasu Eurooppa-neuvosto linjasi Suomen aloitteesta uusiutuvan energian käytöstä liikennesektorilla myös vuoden 2020 jälkeen, mikä antaa mahdollisuuksia biopolttoaineiden markkinoiden kehittymiselle ja biokaasun käytön lisäämiselle liikenteessä. LÄhde: gasum nuorisotoiminnan tukeminen HJK:n uusi halli lämpiää biokaasulla Jalkapallon hallitseva Suomen mestari HJK satsaa voimakkaasti juniorityöhön. Helsingin Sonera Stadiumin viereen rakentuva ylipainehalli mahdollistaa junnuille hyvät harjoittelumahdollisuudet myös talvella. HJK Oy:n varatoimitusjohtajan Kari Haapiaisen mukaan seuran strategisena tavoitteena on parantaa juniorien harrastusmahdollisuuksia. Joulukuussa käyttöön otettava ylipainehalli on yksi askel tämän strategian jalkauttamisessa. Hallin rakennuttamisesta vastaa HJK:n omistama Helsingin Stadion Management Oy. Hallin myötä HJK:n junioria saavat hyvät harjoitusolosuhteet talvikaudelle. Tiloista hyötyvät myös seuran vetämän iltapäivätoiminnan piirissä olevat ala-asteikäiset lapset sekä HJK:n jalkapallokoululaiset. Vapaaksi jäävät vuorot vuokrataan muille käyttäjille. Halli-investointi mahdollistui HJK:n ja FC Barcelonan ystävyysottelusta saatujen tulojen ansiosta, Haapiainen kertoo. Lämmitysmuodoksi HJK valitsi Gasumin kotimaisen ja uusiutuvista raaka-aineista tuotetun biokaasun. Haluamme edistää lähiympäristön ja hengitysilman puhtautta. Uusiutuvana, energiatehokkaana ja vähäpäästöisenä energiamuotona biokaasu on hyvä vaihtoehto meille. Olemmekin todella tyytyväisiä Gasumin kanssa tehtävään yhteistyöhön, Haapianen sanoo. Gasumin asiakasryhmäpäällikkö Timo Jokila kertoo biokaasun soveltuvan hyvin suuren hallin lämmittämiseen. Lämpötilaa pystytään säätämään nopeasti ja kaasu lämmitysjärjestelmä kestää tarvittaessa jopa pakkasta. Näin hallin lämmöt voidaan laskea yöksi vaikkapa pakkaselle, jolloin energiaa säästyy. Biokaasun energiatehokkuutta parantaa myös putkistojen tiiviys: lämpöhukka on esimerkiksi kaukolämpöä vähäisempää. HJK:n ja Gasumin kaksivuotinen yhteis työ näkyy yleisölle ainakin uuden hallin laitamainoksissa sekä HJK:n nettisivuilla ja asiakaskirjeissä. Gasum on innolla mukana lasten ja nuorten urheilusekä liikuntatoiminnan tukemisessa. On loistava juttu, että Helsingin keskustaan saatiin kunnollinen halli juniorikäyttöön. Sille on varmasti tilausta, Jokila sanoo. kaasuautoilu Bensakampanja noteerattiin Euroopassa Gasumin markkinointikampanja Bensaa biokaasun hinnalla on huomattu kansainvälisessä European Excellence Awards -viestintä- ja markkinointikilpailussa. Gasumin kampanja pääsi mukaan kilpailun listalle ainoana suomalaisena ehdokkaana. Kampanjan aikana Lohjan Tytyrin ABC GrilliMarket -asemalla tankattiin neljän tunnin ajan bensiini- ja dieselpolttoainetta sekä E85-etanolia biokaasun hinnalla. Kilpailun voittajat julkaistaan Pariisissa gasetti 4/2014

17 Maakaasun käyttö teollisuuden energianlähteenä kasvoi noin prosentilla vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna. LÄhde: Tilastokeskus Energiapolitiikka Teksti Susanna Eskola tiekartta 2050 Kaasulla tärkeä rooli tavoiteltaessa vähähiilisempää ja kilpailukykyistä Suomea Hallituksen kesällä 2013 asettama parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea julkaisi lokakuussa Energia- ja ilmastotiekartta mietintönsä, jonka tarkoituksena on toimia strategisen tason ohjeena matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Tiekartassa maakaasu on nostettu merkittävään rooliin ja sen käyttö tulee tiekartan mukaan turvata siirtymäkaudella kohti vähäpäästöisempiä teknologioita. Tiekartassa nostetaan esiin erityisesti maakaasun monikäyttöisyys: sitä voidaan käyttää energiantuotannossa, teollisuudessa sekä tie- ja laivaliikenteen polttoaineena. Myös esimerkiksi biopolttoaineiden valmistuksessa tarvitaan maakaasusta valmistettavaa vetyä. Lisäksi tiekartta muistuttaa, että maakaasun avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta, sillä kaasun poltosta syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat noin 40 prosenttia pienemmät kuin kivihiilellä ja noin neljänneksen pienemmät kuin liikenteen fossiilisilla polttoaineilla. Maakaasun käyttöä puoltaa myös infrastruktuurin säilyttäminen, sillä jo käytössä olevilla kaasuputkilla voidaan jatkossa siirtää biokaasua sekä biopohjaista synteettistä maakaasua (bio-sng:tä). Lisäksi LNG-infrastruktuurin kehittäminen monipuolistaa vaihtoehtoja maakaasun hankinnassa. Tiekartassa pohditaan myös kaasuinfran mahdollista käyttöä tulevaisuudessa uusiutuvan energian varastona: jos tuuli- tai aurinkovoiman tuotanto ylittää selvästi sähkön kysynnän, voitaisiin ylijäävä osuus muuttaa kaasuksi ja varastoida siirtoinfrastruktuuriin (ns. Power-to-Gas -menetelmä). Gasum kehittää kaasuinfrastruktuuria ja -markkinoita Energiasektori on suurten haasteiden edessä. Meidän täytyy keksiä keinot, joilla voimme tarjota puhtaita ja kilpailukykyisiä luonnonkaasuratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin teollisuudessa sekä maa- ja meriliikenteessä. Gasum on valmis ottamaan tämän haasteen vastaan ja panostamme aktiivisesti kaasumarkkinoiden ja -infrastruktuurin kehittämiseen, Gasumin johtaja Christer Paltschik toteaa. Gasum kehittää aktiivisesti biokaasuja LNG-infrastruktuuria sekä -tuotantoa Pohjoismaissa. Gasumin tytäryhtiö Skangass on aloittanut Porin LNG-terminaalin rakennustyöt ja terminaali otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana. Gasum rakensi Lahteen Suomen suurimman Kujalan biokaasulaitoksen syksyllä Laitos tuottaa Päijät-Hämeen jätteistä kotimaista ja uusiutuvaa biokaasua, jota voidaan hyödyntää muun muassa liikenteen polttoaineena ja voimalaitosten energianlähteenä. Lisäksi Gasumilla panostetaan siihen, että kaasualalle saadaan uusia osaajia ja ideoita: esimerkiksi avoimen Hyvän ilman lintu -innovaatiokilpailujen kautta etsitään uudenlaisia ideoita kestävien luonnonkaasuratkaisuiden edistämiseen ja hyödyntämiseen. Vuosien kilpailussa haastetaan osallistujat kehittämään uusia ympäristöystävällisiä ratkaisuja luonnonkaasun liikennekäyttöön. Energia- ja ilmastotiekartta 2050 kaasulinjaukset: Kaasun käyttö tulee turvata siirryttäessä kohti vähähiilistä tulevaisuutta. Kaasu on monikäyttöinen polttoaine, joka mahdollistaa merkittävät päästövähennykset sekä teollisuudessa että liikenteessä. Kaasuinfrastruktuurilla voidaan siirtää biokaasua sekä biopohjaista synteettistä maakaasua (bio-sng:tä). LNG-infrastruktuurin kehittäminen moni puolistaa maakaasun tarjontaa ja hankintaa. 4/2014 gasetti 17

18 Puhtaampi liikenne LNG Gasumin tytäryhtiö Skangass järjesti lokakuussa Norjan suurlähetystön, Nofi:n ja Innovation Norway kanssa LNG-seminaarin ja Porvoon LNG-tuotantolaitoksen vierailun. LÄhde: gasum Ski Sport Finland ajaa puhtaasti biokaasulla Ski Sportin henkilökunnan käyttöön on hankittu kaksi Audi A3 g-tronia. Gasum ja Audi ovat Ski Sport Finlandin pääyhteistyökumppaneita ja tukevat miesten, naisten ja nuorten alppihiihtoa sekä freestylemaajoukkuetta. Autoihin tankataan jatkossa puhdasta ja kotimaista biokaasua. Biokaasun avulla vähennetään autoilusta koituvia hiilidioksipäästöjä. Puhtaamman polttoaineen, biokaasun, valinta tukee Gasumin ja Ski Sport Finlandin yhteistyön mottoa Kun sataa lunta, se on valkoista lunta. Ski Sportin tulevia tapahtumia: Freestylehiihdon MM-kisat Kreishberg Alppihiihdon MM-kisat Vail Freestylen SM-kilpailut, ski cross Levi Freestylen SM-kilpailut, ski slopestyle, ski halfpipe, kumparelasku, parikumpareet Ruka Alppihiihdon SM-kilpailut, vauhtilajit Ylläs Alppihiihdon SM-kilpailut, tekniikkalajit Pyhä Kortti käy kohta kaikilla tankkausasemilla Gasum laajentaa kaasutankkausasemiensa maksutapavalikoimaa. Jatkossa tankkauksen voi maksaa tutun GasCardin lisäksi kotimaisilla pankkikorteilla sekä Mastercard- ja Visaluottokorteilla. Pankki- ja luottokorttimaksamisen pilotointi alkoi marraskuun alussa Nekalan tankkausasemalla Tampereella. Kaikkien muiden Gasumin tankkausasemien muutos aloitetaan välittömästi sen jälkeen, kun Nekalan pilottivaiheesta on kertynyt riittävästi kokemuksia. Muutoksen yhteydessä parannetaan myös maksamisen turvallisuutta: jatkossa maksuautomaatti ei niele enää koko korttia, vaan se jättää kortin puoliksi ulos lukijasta. Uudet EU-tavoitteet edesauttavat biokaasun käytön lisäämistä Kaasutankkauskartta auttaa Euroopassa matkustavaa Suunnitteletko automatkaa Eurooppaan? NGVA Europe on julkaissut juuri kartan, jossa näkyvät maakaasun ja nesteytetyn maakaasun tankkauspisteet sekä pisteiden aukioloajat ja maksutavat Euroopan eri maissa. Kartan avulla voi jopa suunnitella ajoreitin halki Euroopan tankkauspisteiden mukaan. Kartta auttaa käyttäjäänsä myös etsimään tankkaus pisteitä tietyn välimatkan säteellä. Kartta verkossa: EU-maiden johtajat kokoontuivat lokakuun lopulla kehittämään vuoteen 2030 ulottuvaa EU:n yhteistä ilmasto- ja energiapakettia. Eurooppa-neuvoston kokouksessa asetettiin EU:n kasvihuonekaasupäästöjen sitovaksi vähennystavoitteeksi vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna vuoteen 2030 mennessä. Samalla päätettiin, että uusiutuvan energian osuus käytetystä energiasta tulee EU-tasolla olla 27 prosenttia. Energiatehokkuuden parantamisesta annettiin vain ohjeellinen 27 prosentin tavoite, joka ei ole sitova EU-tasolla eikä yksittäisissä jäsenmaissa. EU:n tärkein väline päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi on päästökauppajärjestelmä, jota tullaan uudistamaan päästöoikeuksien markkinavakausvarannoilla. Sovituilla ilmasto- ja energialinjauksilla pyritään edistämään cleantech-sektorin ja biotalouden markkinoita. Linjaukset vaikuttavat positiivisesti myös biopolttoaineiden markkinoiden kehittymiseen. 18 gasetti 4/2014

19 Raakaöljyn hinta on laskenut parikymmentä prosenttia kesäkuussa alkaneen hintaromahduksen jälkeen. LÄhde: Yle uutiset % Energiakauppa Teksti Amanda Vainio öljymarkkinat Raakaöljyn hinta laskussa Maakaasun hinta on sidottu indeksillä raskaan polttoöljyn hintaan. Raskas polttoöljy puolestaan seuraa melko tarkasti raakaöljyn hintakehitystä. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan lasku näkyy siis myös maakaasun energiamaksun hinnassa. Tammikuusta 2014 tammikuuhun 2015 katsottuna maakaasun energiamaksu on laskenut kymmenen prosenttia. Raakaöljyn hinta on ollut laskussa kesäkuusta lähtien. Taustalla on Yhdysvaltojen vähentynyt öljyn tuontitarve, heikko Brent-raakaöljyn hinnankehitys globaali talous tilanne ja öljyntuotannon kasvu esimerkiksi Libyassa. Yhdysvaltojen liuskeöljyn tuotannon raju lisääntyminen on vähentänyt maan riippuvuutta Lähiidän öljystä, jolloin Lähi-idän maat ovat alkaneet viedä ylimääräistä öljyä Aasian markkinoille. Brent-raakaöljyn hinta oli lokakuussa jo yli 20 prosenttia alhaisempi kuin kesäkuussa. Kesäkuussa hinta oli korkeimmillaan 115 $/bbl kuun puolivälissä, kun taas lokakuussa hinta kävi jo tasolla 83 $/bbl. Öljynviejämaiden järjestön OPECin jäsenet ovat aiemmasta poiketen alkaneet USD/bbl EUR/bbl kilpailemaan markkinaosuuksista, mistä osoituksena Saudi-Arabia leikkasi syyskuussa asiakashintojaan Aasian markkinalla. Brent-raakaöljyn raju hinnanlasku osoittaa, kuinka suuri muutos OPECmaiden hintakilpailun aloittaminen on. Saudi-Arabia on myös ilmoittanut hyväksyvänsä hinnan laskun jopa 80 $/bbl asti. Osaltaan öljyn hintaa on laskenut myös synkistä talousnäkymistä johtuva globaalin kysynnän heikko kasvu erityisesti Euroopassa ja Kiinassa. Vuoden 2014 globaalia kysyntäennustetta onkin laskettu useamman kerran syksyn aikana, ja uusin ennuste on 92.4 mb/d eli miljoonaa barrelia päivässä. Vuodelle 2015 ennustetaan kuitenkin edelleen kysynnän kasvua. Vaikka kysyntä on laskenut, tuotanto on noussut niin OPECmaissa, Libyassa kuin muissa OPECin ulkopuolisissa maissa. Pelkästään OPE- Cin ulkopuolisten maiden öljyntuotannon kasvu on ollut globaalin kysynnän kasvua suurempaa. Joidenkin ennusteiden mukaan Brentöljyn hinta olisi vuonna 2015 tasolla 85 $/ bbl. Kausivaihtelut voivat nostaa hintaa lyhyellä aikavälillä, mutta pidemmän aikavälin hinta näyttää silti matalalta. Hinnan lasku kuitenkin viestii markkinoiden toimivuudesta: tarjontaan nähden heikko kysyntä heijastuu markkinamekanismien kautta alenevissa hinnoissa. 4/2014 gasetti 19

20 Innovointi Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 80 prosenttia on peräisin energiankulutuksesta. Uusiutuviin energianlähteisiin siirtyminen vaatii investointeja sekä uusien teknologioiden innovointia ja käyttöönottoa. LÄhde: vtt uudet luonnonkaasuratkaisut Innovaatiokilpailu edistää puhtaampaa liikennettä Gasumin Hyvän ilman lintu -innovaatiokilpailussa haetaan ideoita, joilla lisätään biokaasun, maakaasun ja LNG:n käyttöä liikenteessä. Kilpailuideat voivat liittyä esimerkiksi tekniikkaan, markkinointiin tai palvelukehitykseen. Voittajalle on luvassa jopa euron palkinto. Gasumin strategia- ja yritysvastuujohtaja Sari Siitonen kertoo, että kilpailulla halutaan jouduttaa kaasun käyttöä liikenteessä ja vähentää näin hiilidioksidipäästöjä ja polttoainekuluja. Suomessa on kaasukäyttöistä ajoneuvoa. Haluamme moninkertaistaa tämän määrän. Etsimme innovatiivisia ratkaisuja, joita voidaan ottaa käyttöön 1 2 vuoden sisällä. Kilpailuidea voi perustua esimerkiksi yrityksen työsuhdeautojen vaihtamiseen luonnonkaasukäyttöisiksi, Siitonen sanoo. Innovaatiokilpailun toteutuksesta vastaavan Gasumin Elina Niirasen mukaan Hyvän ilman lintu -kilpailu lanseerattiin Energia messuilla 28. lokakuuta. Tilaisuuden vetonaulana nähtiin Latela-televisiosarjasta tuttujen autotuunaajien kaasukäyttöiseksi muuntama Pontiac Firebird vuosimallia Bensasyöppöjen kuninkaasta on kuoriutunut osaavissa käsissä ekoauto. teksti Tuomas Lehtonen Tiimit ja yritykset mukaan kisaan Kilpailun sääntöihin voi tutustua Gasumin nettisivuilla ja osallistuminen onnistuu sähköisellä lomakkeella vuoden loppuun mennessä. Kisaan kelpuutetaan Suomessa rekisteröidyt toiminimet, yritykset ja yhteisöt sekä 3 10 hengen tiimit. Tiimiläisten tulee asua Suomessa ja olla yli 18-vuotiaita. Keväällä pidetään kaksi seminaaripäivää, joissa jalostetaan kilpailuideoita. Raati valitsee ensimmäiseen seminaariin 10 ja toiseen viisi parasta joukkuetta. Kilpailun voittaja tai voittajat julkistetaan palkintojenjakotilaisuudessa kesäkuussa, Siitonen kertoo. Innovaatiokilpailun arviointiraadin puheenjohtajana toimii Gasumin hallintoneuvoston puheenjohtaja, vuorineuvos Juha Rantanen. Muut raadin jäsenet ovat Aaltoyliopiston teknillisen korkeakoulun professori Kalevi Ekman, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksen professori Petri Parvinen, Rovio Entertainmentin Mighty Eagle Peter Vesterbacka, Dodo ry:n hallituksen jäsen Jaakko Lehtonen sekä Gasum Oy:n toimitusjohtaja Johanna Lamminen, strategia- ja yritysvastuujohtaja Sari Siitonen ja liiketoiminnan kehityspäällikkö Jussi Vainikka. Hyvän ilman lintu -kilpailu järjestetään nyt toista kertaa. Vuosina järjestettyyn kisaan osallistui peräti 100 joukkuetta. Voittajajoukkue kehitti ratkaisun, jolla laivoja voidaan muuttaa LNG-käyttöisiksi. Osallistu Hyvän ilman lintu -innovaatiokilpailuun osoitteessa gasum.fi/hyvanilmanlintu. koulutus Kaasuosaamista koulun penkiltä Gasum järjesti syksyllä 2014 yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa Natural Gas Engineering -kurssin. Suositun kurssin viimeinen luento kerta pidettiin , jolloin käsittelyssä oli kaasuun perustuva energiantuotanto. Kurssilla käsiteltiin laajasti luonnonkaasuratkaisuja eri näkökulmista: kaasun termodynamiikkaa, kaasumarkkinoita, kaasuverkkoa ja sen komponentteja, LNG:tä, biokaasua, uusia kaasuntuotantoteknologioita ja kaasun liikennekäyttöä. Viimeisellä luennolla esiteltiin kaikki kaasuun perustuvat energiantuotantoteknologiat ja Wärtsilän Dispatch Simulator -applikaatio, jonka avulla voi tarkastella, kuinka nopeasti käynnistettäviä kaasumoottoreita käytetään tuettaessa uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa energiantuotantoa. Tutustu simulaattoriin: fi /en/the-dispatch-simulator 20 gasetti 4/2014

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

Liikenne. päästötiukennusten kourissa. Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti

Liikenne. päästötiukennusten kourissa. Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti MCI Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2013 Liikenne päästötiukennusten kourissa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot

Luovuus kaupan. Alf Rehnin mielestä Suomessa ei osata myydä. Energiaratkaisut vaativat rohkeutta. Firman auto on sen käyntikortti

Luovuus kaupan. Alf Rehnin mielestä Suomessa ei osata myydä. Energiaratkaisut vaativat rohkeutta. Firman auto on sen käyntikortti Energiaratkaisut vaativat rohkeutta MCI Firman auto on sen käyntikortti Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2013 Luovuus kaupan Alf Rehnin mielestä Suomessa ei osata myydä pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Gasum. Luonnonkaasuilla puhtaampaan huomiseen. ympäristö & turvallisuus kaasun nykyinen käyttö & tulevaisuus

Gasum. Luonnonkaasuilla puhtaampaan huomiseen. ympäristö & turvallisuus kaasun nykyinen käyttö & tulevaisuus Luonnonkaasuilla puhtaampaan huomiseen avoimuus toimitusvarmuus ympäristö & turvallisuus kaasun nykyinen käyttö & tulevaisuus Gasum Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanitverkostoon Sisältö

Lisätiedot

Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012. Bioenergiaa.

Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012. Bioenergiaa. Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012 Bioenergiaa luonnon helmasta pääkirjoitus Gasetti Minna Ojala Keisarin uudet aatteet Julkaisija

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Gasetti. monipuoliseen energiapalettiin. Esa Härmälä luottaa. Maakaasuauto kerää jätteet. Lisää pohdintaa LNG:stä. Gasum-konsernin sidosryhmälehti

Gasetti. monipuoliseen energiapalettiin. Esa Härmälä luottaa. Maakaasuauto kerää jätteet. Lisää pohdintaa LNG:stä. Gasum-konsernin sidosryhmälehti Gasetti 2 2011 Gasum-konsernin sidosryhmälehti Maakaasuauto kerää jätteet Lisää pohdintaa LNG:stä Esa Härmälä luottaa monipuoliseen energiapalettiin PÄÄKIRJOITUS Luokaamme uusi maailma! Tampereen museokeskus

Lisätiedot

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA VUOSIKERTOMUS 2008 LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA KANNEN KUVA: RAIMO UTRIAISEN SAVU-VEISTOS KUULUU TAIDEMUSEO EMMAN KOKOELMIIN. SEN KORKEUS ON 115 SENTTIÄ JA MATERIAALINA ANODISOITU ALUMIINI. KUVAAJA

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen puree

Suomalainen osaaminen puree VTT 1.2012 Lehti tieteestä, teknologiasta ja liiketoiminnasta Suomalainen osaaminen puree sähköä AUTOihin! s. 20 PAINETUN ÄLYN EDELLÄKÄVIJÄ s. 52 ENERGIAA KIERRÄTYSPOLTTOAINEESTA s. 66 tiede VTT tekee

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta Fortum 3 2008 Energiaopas yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Energiakumppanina asiakkaan arjessa Fortum haluaa olla halutuin energiantoimittaja

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Yritysvastuuraportti 2010 GASUMIN YRITYSVASTUURAPORTTI 2010 1 GASUM LYHYESTI SISÄLTÖ Gasum on vuonna 1994 perustettu maakaasun maahantuontiin ja siirtotoimintaan

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa MAALLA MERELLÄ ILMASSA MAALLA 1/2013 16. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com ILMASSA Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen TIETO- TEKNIIKKA säästää kuljetuskuluissa TYÖTERVEYS &hyvinvointi

Lisätiedot

Fortum TALVINEN RUKA ON VIHREÄ 16 ARKKITEHTUURIN HELMI PYHÄKOSKELLA 26 ENERGIAVEROTUS UUDISTUU 5 HYVÄÄ

Fortum TALVINEN RUKA ON VIHREÄ 16 ARKKITEHTUURIN HELMI PYHÄKOSKELLA 26 ENERGIAVEROTUS UUDISTUU 5 HYVÄÄ Fortum 4 2010 ENERGIAVEROTUS UUDISTUU 5 TALVINEN RUKA ON VIHREÄ 16 ARKKITEHTUURIN HELMI PYHÄKOSKELLA 26 Jorma Blom Suomenojan voimalaitokselta on tekemässä kaupunkilaisille lämpöä, jonka tuottaminen hyödyntää

Lisätiedot

Kestävät valinnat ja fiksut hankinnat

Kestävät valinnat ja fiksut hankinnat 2 2010 SISÄLLYS PÄÄKIRJOITUS 3 Pääkirjoitus 4 LIVE liikkeelle AJASSA 6 Luonnonvaroista strategisesti 7 Energiaklinikka Kuopion asuntomessuilla Uusia tuotteita energiamerkinnän piiriin Eroon ruokahävikistä

Lisätiedot

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 /2008 MERCURIUS Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta Ennakointitieto poliisijohdon apuna P ÄÄKIRJOITUS Tulevaisuuden hahmottaminen Juha

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon TOUKOkuu 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä Pääkirjoitus Hyvät

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä ABB OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

Kierrossa 2/13. Ei kaatopaikalle K-ryhmälle jäte on raakaainetta

Kierrossa 2/13. Ei kaatopaikalle K-ryhmälle jäte on raakaainetta 70 vuotta, eikä suotta Paperinkeräyksen pitkä historia kertoo vastuullisesta edelläkävijyydestä. Kestävä kehitys Tehokas kierrätys on a & o. Suomalaisosaaminen jäteteknologiassa kiinnostaa maailmalla.

Lisätiedot

VIHREÄ IT. Sytykkeen uusi BIT SIG yhdistää liiketoiminnan ja tietotekniikan Lisätietoja: www.sytyke.org. 3D-tulostus s. 4

VIHREÄ IT. Sytykkeen uusi BIT SIG yhdistää liiketoiminnan ja tietotekniikan Lisätietoja: www.sytyke.org. 3D-tulostus s. 4 TIETOJÄRJESTELMÄTYÖN ASIANTUNTIJA Sytyke ry:n jäsenlehti VIHREÄ IT 3D-tulostus s. 4 Vaikuttavin opinnäytetyö s. 16 Laadukas yritysvastuu s. 6 Sytykkeen uusi BIT SIG yhdistää liiketoiminnan ja tietotekniikan

Lisätiedot