SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy"

Transkriptio

1 SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA AIRIX Ympäristö Oy Sepänkatu 9 A 7, Oulu Puh Fax SIIKAJOEN KUNTA

2

3 SISÄLLYS 1. JOHDANTO PROSESSI LÄHTÖKOHDAT Historiaa Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Siikajoen kaavatilanne NYKYTILANNE Väestö ja asuminen Liikenne Elinkeinot Palvelut Kuntatalous Virkistys Lähtötietoanalyysi Asiantuntijahaastattelut Muut lähtökohdat VISIO JA MAANKÄYTTÖSTRATEGISET TAVOITTEET Ohjausryhmän ja kunnanvaltuuston työlle asettamat tavoitteet Muut tavoitteet STRATEGIA Maankäytön strategia Toimenpiteet Asuminen Elinkeinot Palvelut Liikenne Virkistys Talous Muuta Vaikutusten arviointi Maankäyttöstrategian riskit Seuranta LÄHTEET...29

4

5 1. JOHDANTO Siikajoen ja Ruukin kunnat yhdistyivät alkaen yhdeksi Siikajoen kunnaksi. Kuntien yhdistymisen kautta pyritään parantamaan alueen asukkaiden elinolosuhteita ja elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä edistämään kunnan toimintakykyä, toiminnan taloudellisuutta ja palvelujen järjestämistä alueen asukkaille. Yhdistyminen tuo uudelle kunnalle monenlaisia haasteita liittyen työvoimaan, palvelujen järjestämiseen, painopistealueiden hakemiseen ja kunnan kehittämiseen. Yksi kehittämisteema on maankäyttö ja sen suunnittelu. Vanhojen kuntien, Siikajoen ja Ruukin, maankäytölliset painotukset ovat olleet osittain erilaisia; Siikajoella on vahvistettu asumisen alueita, Ruukissa taas painotettu vahvemmin yritystoiminnan edellytyksiä. Kuntien yhdistymistilanteessa on nähty tärkeäksi saattaa tavoitteet yhteen. Työkaluksi on valittu maankäyttöstrategia, jossa on tarkoituksena luoda uuden kunnan maankäytölliset puitteet. Lähtökohtina huomioidaan myös mm. palvelujen järjestämisen problematiikka oleellisena tekijänä maankäytölle. Palvelurakenne on tärkeä asia kunnan taloudellisen tehokkuuden kannalta. Tässä työssä pyritään kuitenkin pitkällä tähtäimellä kunnan elinvoiman kehittämiseen Siikajoella määritellyn elinkeinojen ja asumisen kehittämisohjelman mukaisesti. Lopputulokseksi saadaan maankäyttöohjelma, johon on kirjattu lähtökohdat, tavoitteet sekä strategia ja toimenpideehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi. 2. PROSESSI Maankäyttöstrategia on prosessina monipuolinen ja vuorovaikutukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Työ on aloitettu perustietojen keräämisellä ja nykytilanteen arvioinnilla. Tässä vaiheessa on tavoitteiden pohjaksi haastateltu alueen ulkopuolisia asiantuntijoita. Lähtökohtien perusteella on analysoitu Siikajoen tulevaa kehitystä. Maankäyttöstrategian tavoitteet on muodostettu vapaamuotoisella ja innovatiivisella tavalla. Tavoitteet kerättiin ns. eläytymismenetelmän avulla, jossa ohjausryhmän jäsenet kirjoittivat tulevaisuuden tarinoita annetun kehystarinan pohjalta. Kirjoitusten perusteella johdettiin Siikajoen maankäyttöstrategian visio. Strategia luotiin tavoitteiden pohjalta rakennettujen rakennemallien ja niiden vertailun kautta. Rakennemallit ja niiden vertailu löytyvät tämän raportin liitteestä (liite I). Maankäyttöstrategian työstämiseen ovat työryhmän ja ohjausryhmän lisäksi osallistuneet Siikajoen valtuutetut. Valtuutetuille on järjestetty valtuustoseminaari sekä rakennemalli että työn loppuvaiheessa. Valmis strategia on hyväksytty Siikajoen kunnanhallituksessa ( 603) ja valtuustossa ( 151). Maakuntakaava Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Asiantuntijahaastattelut Eläytymismenetelmä Suunnittelutyötä on ohjannut ohjausryhmä, jonka jäsenet ovat Pekka Aittooja, Ulla Alaaho, Timo Jaakkola, Mikko Karhumaa, Keijo Mustonen, Sami Nyman, Merja Ojanperä, Pekka Rautio ja Kaisu Tuomi. Työn laatimisesta on vastannut AIRIX Ympäristö Oy:ssä FM Johanna Lehto sekä DI Tapio Tuuttila ja FM Kimmo Vähäjylkkä. Väestö, asuminen Alueen lähtökohdat Virkistys Liikenne Elinkeinot, palvelut Tavoitteiden ja visio päättäminen VE1 VE2 VE3 vertailu Valittu malli, strategia ja toteuttamisohjelma OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSET VALTUUSTO SEMINAARI VALTUUSTO SEMINAARI Lähtökohdat Tavoitevaihe Rakennemallivaihe Strategiavaihe 12/200701/ / / /2008 5

6 3. LÄHTÖKOHDAT Siikajoki sijaitsee PohjoisPohjanmaalla Siikajoen laaksossa ja merenrannalla. Siikajoki on osa Raahen seutukuntaa yhdessä Raahen, Pyhäjoen ja Vihannin kanssa. Naapurikunnat ovat Raahe, Vihanti, Rantsila, Lumijoki ja Liminka sekä Hailuoto. Siikajoki sijaitsee Oulun ja Raahen välissä, etäisyyttä Ouluun on noin 60 km (45 min) ja Raaheen noin 25 km. Junayhteys Ouluun kestää Siikajoen matkustajaliikenteen pysähdysasemalta Ruukista alle puoli tuntia. Siikajoen kunta on syntynyt, kun Ruukin ja Siikajoen kunnat lakkautettiin, ja tilalle perustettiin uusi kunta Siikajoki alkaen. Ruukin kunta on syntynyt vuonna 1973 Paavolan ja Revonlahden yhdistyessä. Uusi Siikajoki on vahva ja kehittyvä maaseutukunta. Siikajoen pintaala on km 2. Alueella erityistä on jääkauden jälkeen alkanut maankohoaminen, joka jatkuu edelleen noin 8 mm vuosivauhdilla. Rantaviiva muuttuu jatkuvasti ja merestä kohoava maa muuttuu rantaniityksi. Alavat rantaalueet ovat arvokkaita lintuvesiä. 3.1 Historiaa Ruukki on paljastunut jääkauden jälkeen siten, että rantaviiva oli 4000 vuotta sitten Revonlahden Lahtirannalla kulkien Isonmaanperän kautta Paavolan tienoille ja sieltä Hummastinvaaralle. Seutua ovat asuttaneet aikoinaan lappalaiset, jotka lähtivät pirkkalaisten ja hämäläisten tieltä. 1500luvun alussa Siikajokilaakson ainoaksi kyläksi mainitaan Revonlahti, vaikkakin Siikajoella sanotaan olleen vahvaa asutusta (yli 40 taloa) jo 1540luvulla, kun veroluetteloita alettiin pitämään. Savolaisia alueelle tuli 1540luvulla, ja peltoviljely alkoi kehittyä. Siikajokivarteen on jäänyt myös karjalaisia kulkukauppiaita, laukkuryssiä. Ruukista Revonlahdelle vievä vanha tie on nimeltään Siikasavontie. Ruukin yritystoiminnan juuret ulottuvat vuoteen 1672, jolloin Pietari Brahe, tuolloin maan korkein virkamies, perusti Ruukinkosken pohjoisrannalle potaskatehtaan. Potaskaa (kaliumkarbonaattia) tehtiin koivun tuhkasta, ja käytettiin lasin ja saippuan valmistukseen. Ruukin sanotaan pitkään eläneen savesta, puusta ja hiekasta. Rautatie Ruukkiin valmistui Oulun läänin ensimmäinen ajanmukainen vesi ja viemärilaitos valmistui Ruukkiin Siikajoella on runsaasti vanhaa rakennuskantaa. 3.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista vuonna Alueidenkäyttötavoitteiden tarkistus on käynnissä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tuodaan alueiden suunnitteluun maakuntakaavan kautta. Tavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen, jotka ovat: 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. luonto ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Näistä kaksi viimeistä eivät koske Siikajokea. Siikajoen maankäyttöstrategian kannalta tärkeitä kohtia tavoitteissa ovat: 6

7 Toimiva aluerakenne: Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä huomioidaan hajaasutukseen ja yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia, pysyviä asukkaita. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta edistetään hyödyntämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja eheyttämällä taajamia. Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa. Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä varaamalla riittävät alueet elinkeinotoiminnoille. Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä pyritään vähentämään liikennetarvetta, parantamaan liikenneturvallisuutta ja edistämään joukkoliikenteen edellytyksiä. Keskusta alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen ja vapaaajan alueina. Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu ja muita vapaaajan toimintoja suunnattava mahdollisuuksien mukaan tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuurin hyväksikäyttöä. Alueidenkäytön suunnittelussa on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta. Kulttuuri ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat: Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden välillä edistetään mahdollisuuksien mukaan. Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisemaalueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto: Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään liikenne ja kuljetustarpeen vähentämiseen sekä liikenneturvallisuuden ja ympäristöystävällisten liikennemuotojen käyttöedellytysten parantamiseen. Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja verkostoja. 3.3 Maakuntakaava Seuraavassa on esitetty strategian kannalta merkittävimpiä maakuntakaavamerkintöjä määräyksineen. Määräyksistä on poimittu strategian kannalta tärkeimpiä kohtia. Siikajoki kuuluu Raahen kaupunkimaaseutu vuorovaikutusalueeseen, jossa tulee kehittää kaupungin ja maaseudun vuorovaikutukseen perustuvaa elinkeinotoimintaa, etätyötä ja asumista. Asutus, palvelut ja työpaikat on pyrittävä ohjaamaan olemassa oleviin kuntakeskuksiin ja kyliin, uudisrakentaminen yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti. Siikajoki on osa Siikajokilaakson maaseudun kehittämisen kohdealuetta, jossa tulee kehittää erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Lomaasutuksen ja matkailupalvelujen kehittämisellä tuetaan maaseudun säilymistä asuttuna. Vanha Siikajoki sekä vanhan Ruukin kunnan suojelualueet kuuluvat luonnon monikäyttöalueeseen, jolla osoitetaan virkistyskäytön kannalta kehitettäviä, arvokkaita luontokohteita sisältäviä aluekokonaisuuksia. Alueelle tulee muodostaa reitistöjä. Lisäksi Siikajoen varrella ja merenrannalla kulkee viheryhteystarve, jolla osoitetaan tavoitteellista ulkoilun runkoreitistöä viheralueineen. Revonlahdelta Siikajoenkylälle ja edelleen Karinkantaan sekä kantatieltä 86 Luohualle kulkee kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävä tie tai reitti, jonka käyttöä matkailussa ja virkistyksessä pyritään soveltuvin osin edistämään kuitenkin kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot sekä linjaus huomioiden. Siikajoella on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti (Siikajoen suu ja MankilaSipola) ja maakunnallisesti 7

8 tärkeitä alueita sekä valtakunnallisesti tärkeitä kohteita. Lisäksi alueelta löytyy perinnemaisemakohteita (Säärenpää/Heikkilä ja YliPatokosken joenrantalaidun) ja muinaisjäännöskohteita. Siikajoella on pohjavesialueita, tärkeitä pohjavesivyöhykkeitä sekä Natura 2000verkoston alueita ja luonnonsuojelualueita. Lisäksi Siikajoelta löytyy arvokkaita harjualueita. Siikajoen kylistä Ruukki, Siikajoenkylä, Revonlahti ja Paavola ovat taajamatoimintojen alueita, joilla tulee huomioida taajamien toiminnallinen ja taajamakuvallinen kehittäminen sekä yhdyskuntarakenteen eheyttäminen. Alueet ovat asumisen, palvelujen, teollisuus ja muiden työpaikkaalueiden sijoittumis ja laajentumisalueita. turvata tasapuoliset mahdollisuudet rantaalueiden käyttöön varaamalla riittävästi rantaa yleiseen virkistykseen. Lomaasutuksen kasvuun tulee varautua. Tavoitteena on hyvien vapaaajan ympäristöjen muodostaminen tasapuolisesti eri käyttäjäryhmille. Vakituisen asumisen ja lomaasutuksen sijoittumisessa suositaan kyläkeskusten, taajamien ja matkailukeskusten läheisyyttä. Suunnitelmallisella asuntorakentamisella tuetaan erityisesti maaseudun asutuksen ja palvelujen säilymistä. 3.4 Siikajoen kaavatilanne Siikajoen vuoden 2007 kaavoituskatsauksen mukaan kunnassa on voimassa seuraavat kaavat (löytyvät myös internetistä, > kaavakartat): Tuomioja, Luohua, Saarikoski ja Karinkanta ovat maaseutuasutuksen kannalta tärkeitä kyläkeskuksia, joiden asemaa on pyrittävä vahvistamaan sovittamalla yhteen asumisen, alkutuotannon ja muun elinkeinotoiminnan tarpeet sekä kehittämällä kylän ydinaluetta. Maakuntakaavan mukaan hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden säilyminen tuotantokäytössä on turvattava. Maaseutua kehitettäessä on pyrittävä sovittamaan yhteen asutuksen tavoitteet ja maatalouden, mukaan lukien karjatalouden, toimintaedellytykset. Metsätaloutta suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä yhteensovittamalla eri käyttömuotojen ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita. Lisäksi tulee 8

9 4. NYKYTILANNE Väestö vuonna 2006 Väestö vuonna 2025, ennuste Nykytilanteen analyysissä on arvioitu mennyttä kehitystä, nykytilannetta ja tulevaisuutta väestönkehityksen, väestön ikärakenteen, muuttoliikkeen, työpaikka ja työllisyyskehityksen, asumisen ja palvelujen sekä kuntatalouden näkökulmasta. Nykytilanteen analyysiä hyödynnetään aluerakenteen linjauksia pohdittaessa. 16 % 22 % 25 % % Väestö ja asuminen Siikajoen väestömäärä vuonna 2007 oli Väkimäärä on laskenut neljällä hengellä vuodesta Tätä ennen väkimäärä on kasvanut edellisvuodesta. Kasvu ei ole ollut suurta, mutta suunta on ollut hyvä, sillä väestönkasvu on kunnan tavoitteena. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestömäärä tulee jatkossa kasvamaan, vaikkakaan 1990luvun taitteen tilannetta ei tulla saavuttamaan. Ennusteen mukaan Siikajoella on asukasta vuonna Kunnan nykyinen väestörakenne mahdollistaisi vielä suuremman väestönkasvun. Tämä on esitetty omavaraislaskelmassa, joka huomioi pelkästään syntyvyyden ja kuolleisuuden (ei muuttoliikettä). Sen mukaan väkiluku nousisi yli 6 500:een vuonna Siikajoen väestönkehitys (kaikki kunnat yhteensä) Lähde: Tilastokeskus, ennuste päivitetty toukokuussa 2007 Mennyt kehitys Ennuste (TK) Omavaraislaskelma (TK) Asukkaista miehiä on 52 %, naisia 48 %. Ikärakenteen osalta tilanne kunnassa on tällä hetkellä hyvä; lasten osuus väestöstä on suurempi kuin koko maassa keskimäärin, vanhusten taas pienempi. Sen sijaan vuonna 2025 ennusteen mukaan vanhuksia on neljännes väestöstä. Lasten osuuden pysyessä ennallaan työikäisten määrä vähenee. 62 % Lähde: Tilastokeskus, ennuste päivitetty toukokuussa 2007 Tarkasteltaessa väestön kehitystä ikäryhmittäin huomataan, että eläköityvien, eli 65 74vuotiaiden määrä tulee kasvamaan huomattavasti nykyisestä. Määrä tulee lähes kaksinkertaistumaan vuoteen 2025 mennessä. Myös yli 74vuotiaiden määrä kasvaa huomattavasti, lähes 50 %. Positiivista on myös ennuste, jonka mukaan lasten ja nuorten määrät tulevat kasvamaan hieman, sekä alle 7vuotiaiden että 718vuotiaiden määrien ennustetaan kasvavan noin 3 %. Sen sijaan työikäisen väestön määrä vähenee lähes 10 %. Kehitys tuo ongelmia kuntaan, sillä runsas lasten ja vanhusten osuus väestöstä tietää kasvavaa palvelutarvetta vähemmällä veronmaksajien määrällä. Toisinsanoen kunnan huoltosuhde heikkenee, väestöllisesti nykyisestä 0,71:stä 0,99:ään. Ikäryhmien suhteiden muuttuessa myös palvelutarve ja kunnan tulot muuttuvat. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa entistä vähemmällä työssäkäyvien ja verotulojen määrällä tulee huolehtia entistä suuremmasta joukosta. Tulevaisuudessa ikääntyneiden oletetaan kuitenkin olevan toimeentuleva ja aktiivinen ryhmä. He käyttävät palveluita, ja tarvitsevat uudenlaisia asumismahdollisuuksia, esimerkiksi tuettua keskustaasumista. Ikääntyvien ryhmän kasvaessa sosiaali ja terveyspalvelujen sekä julkisen liikenteen kysynnän voidaan odottaa kasvavan, samoin kuin muiden palvelujen ja lähivirkistyksen kysynnän. 53 % 9

10 Siikajoki 16vuotiaat 718vuotiaat Työikäiset 6574vuotiaat Yli 74vuotiaat Väestö = vuotiaat vuotiaat Työikäiset vuotiaat Yli 74vuotiaat Väestö Lähde:Tilastokeskus

11 Asuminen Siikajoella on keskittynyt taajamiin ja kyliin. Siikajoen rantaalueet ovat kunnan maiseman keskeisiä elementtejä, ja luovat asumisen vetovoimatekijän. Taajamatyyppistä rakentamista on Siikajoenkylän, Revonlahden, Ruukin ja Paavolan kylissä, maaseutumaisia kyliä ovat Saarikoski, Luohua, Tuomioja ja Karinkanta. Lisäksi kunnasta löytyvät seuraavat pienemmät kyläalueet: Heinolahti, Jauhoniemi, Kivijärvi, Kuivaniemi, Merikylä, Relletti, Ylipää. Kunnan taajamaaste on alhainen, noin 50 %. 4.2 Liikenne Siikajoella on merenrantaa noin 60 km ja jokivartta yhteensä noin 120 km. Vanhastaan koko kunnan läpi kulkeva Siikajoki on toiminut tärkeänä sahateollisuuden tukinuittojen kuljetusväylänä. Vuonna 1886 Ouluun saakka jatkettu Pohjanmaan rata kulkee Ruukin kautta. Eräänä tuon ajan perintönä on Ruukissa kunnanviraston molemminpuolin kaksi rautaista niitattua siltaa. Vanhempi siirrettiin nykyiselle paikalleen rautatiesillaksi, ja "Huokausten silta" on nykyisin kevyemmän liikenteen käytössä. Ruukissa on Pohjanmaan radan matkustajaliikenteen asema, Ruukista rata haarautuu pääradan lisäksi Raahen Rautaruukin tehtaalle. Kunnan päätiet ovat valtatie 8 (Kasitie) ja kantatie 86. Lähin lentoasema on Oulunsalossa. Jokivarressa on tieyhteys merenrannasta molemmin puolin jokea, mutta se on paikoin huonokuntoinen. Liikennöitävyys onkin tärkeä kunnan tulevaisuuden kannalta. Valta, kanta, seutu ja yhdysteiden vuoden keskimääräinen ajoneuvoliikenne (ajon./vrk). (lähteenä Tiehallinto, Oulun tiepiiri, liikennemääräkartta 2006) Siikajoella on useita satamia, joista merisatamia ovat Merikylä, Tauvo ja Varessäikkä. Siikajokisuussa on Tunelin piensatama. Liikennemääräkartan perusteella voidaan sanoa, että valtatie 8 on kunnan tärkein autoliikenteen väylä. Raskasta liikennettä 8tiellä kulkee keskimäärin 510 ajoneuvoa vuorokaudessa, mikä on yli 10 % koko liikennemäärästä. Tämän tien merkityksen voidaan olettaa tulevaisuudessa entisestään korostuvan Tiehallinnon liikennemääräennusteiden ja liikennesuunnitelmien perusteella. Siikajoen eteläosat ovat vilkkaasti liikennöityjä, mutta Siikajoen alajuoksu ei sijoitu suurten liikennevirtojen varrelle. 11

12 4.3 Elinkeinot Siikajoen työpaikkatilaston mukaan Siikajoki on hyvin alkutuotantopainotteinen, sillä lähes joka neljäs työpaikka on maa ja metsätaloudessa. Teollisuutta on noin 10 % ja yhteiskunnallisissa palveluissa on kolmannes työpaikoista. Yhteensä työpaikkoja on (tieto vuodelta 2005, Tilastokeskus). Työpaikkojen määrä on 2000luvun alussa pysynyt lähes samana vuosittain, mutta vuodesta 2004 vuoteen 2005 on tapahtunut selvää laskua. Siikajoella on näkynyt 2000luvun alussa ICTpuolen lama. Ruukissa suurin kasvu on ollut jalostuksen työpaikoissa, Siikajoella työpaikkamäärä on kasvanut julkisissa ja yksityisissä palveluissa. Raahen Rautaruukin merkitys alueen työllistäjänä on suuri, terästehtaalla käy töissä noin 100 kuntalaista. Pendelöinti on alueella muutenkin runsasta, Siikajoen työllisestä työvoimasta noin 67 %:lla on työpaikka omassa kunnassa. Eniten pendelöidään Raaheen (19,7 % työllisistä), myös Ouluun ja Kempeleeseen kuljetaan runsaasti. Lähialueista Vihantiin ja Rantsilaan kulkee myös yli 10 henkeä. Siikajoelle tulopendelöintiä tulee pääosin Raahesta ja Oulusta. Pendelöinti voi olla kunnalle epäedullista, mikäli alueen työntekijät maksavat veronsa muihin kuntiin. Yrityskannan kehitys % Työpaikat % 9 % 5 % 6 % 24 % 1 % 10 % 0 % 8 % (AB) Maa ja metsätalous (C) Kaivostoiminta ja louhinta (D) Teollisuus (E) Sähkö, kaasu ja vesihuolto (F) Rakentaminen (GH) Kauppa, majoitus ja rav.toiminta (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliik. (JK) Rahoitus, vakuutus, ym. toim. (LQ) Yhteiskunnalliset palvelut Toimiala tuntematon Vanhassa Ruukin kunnassa on panostettu järjestelmällisesti yritystoimintaan, erityisesti Yrityspuiston kehittämiseen. Vanhassa Siikajoen kunnassa taas on painotettu asumisen merkitystä, joten Siikajoen alajuoksulla ei ole varattu maaalueita yritystoiminnan tarpeisiin. Vanhoissa kunnissa työpaikat ovat kehittyneet seuraavasti: Ruukki Siikajoki Vuoden 2006 tilastojen perusteella Ruukissa oli 194 yritystä ja Siikajoella 60, joiden lisäksi maatiloja oli Ruukissa 242 ja Siikajoella 79. Vuonna 2007 aktiivitilojen määrä uudessa kunnassa on ollut 314. Ruukissa tilojen keskikoko oli 56 ha, Siikajoella 63 ha. Ruukki sai vuonna 2005 kunnilta ja PohjoisPohjanmaan TEkeskukselta suoria tulotukia maataloudelle 9,1 milj., Siikajoki 3,9 milj.. Siikajoella toimii saha ja puutavarateollisuuden (MsjWood Oy), metalli ja konepajateollisuuden (FinnBlast Oy, MariCompRuukki Oy, RekoKone Oy), eristevalmistuksen (Ruukin EPS Oy) ja muiden alojen yrityksiä (mm. Incap Furniture Oy). Ruukin Yrityspuisto on vanhimpia teollisia alueita Pohjois Suomessa, jonne huomattava osa kunnan teollisuudesta on keskittynyt. Ruukin Yrityspuiston alueella toimii mm. eristevalmistuksen, huonekaluvalmistuksen ja puualan yrityksiä. 12

13 Siikajoella tuotetaan vesivoimaa Pöyryn ja Ruukinkosken voimalaitoksissa. Ruukissa on runsaasti mansikanviljelyä ja luomuviljelyä. Myös laajoja turvetuotantoalueita sijoittuu kuntaan. Siikajoen erikoisuus ovat suuret eläintuotantoyksiköt. Kylistä erityisesti Luohua ja Saarikoski ovat maaseutuvaltaisia. Tauvossa taas on satama ja matkailutoimintaa. Ruukissa toimii maaseutuopisto ja sen osana PohjoisSuomen hevosurheilukeskus. Ruukissa on maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, joka on noussut MTT:n toimipaikkaverkostossa valtakunnallisesti merkittäväksi maakunnissa toimivista tutkimusasemista. Kehitteillä on Maaseudun osaamiskeskus. Tällä hetkellä alueella toimii osaamisverkosto Oras, joka on maaseutuyritysneuvonnan toimintamalli, maaseudun alueellinen kehittämisen veturi. Osaamisverkoston yhteydessä on MTT:n tutkimuskeskuksessa maaseutuprofessuuri. Lisäksi kuntaan on sijoittunut Norsun eli Nouseva rannikkoseutu ry:n toiminta. Ruukissa on toiminut pakolaisten vastaanottokeskus, joka on lakkautettu Siikajoella työttömyys oli työvoimahallinnon tilastojen mukaan 8,2 % kesäkuussa Tilanne on parempi kuin PohjoisPohjanmaalla keskimäärin (9,6 %), mutta huonompi kuin koko maassa keskimäärin (7,6 %). Siikajoella muuttoliike ja eläköityminen eivät ole olleet kovin voimakkaita viime vuosina. Tämä selittää osaltaan työttömien määrää. Työpaikkaomavaraisuus oli vanhassa Siikajoen kunnassa 62,5 % vuonna 2004, vanhassa Ruukin kunnassa taas peräti 92,4 %. Siikajoella on työvoimaa henkilöä. Työmarkkinoiden ongelmaksi nousee enenevässä määrin työvoimapula, joka näkyy jo pienissäkin yrityksissä. Työvoimapulan ratkaiseminen vaatii seudullista yhteistyötä ja hankkeita. Paavolasta löytyy myös vanhuspalveluja Paavolakodista. Näissä kolmessa kylässä on myös päivittäistavarakauppa. Ruukissa on lisäksi Maaseututalo, jossa ovat maaseutu ja lomatoimistot. Uuden Siikajoen keskus on Ruukki, jossa on kunnan päävirasto. Vanhan Siikajoen keskuksesta Siikajoenkylästä löytyy kunnallisten palvelujen sivupiste. Tärkein työpaikka ja teollisuusalue kunnassa on Ruukin yrityspuisto. 4.5 Kuntatalous Ruukki ja Siikajoki ovat yhdistyneet vuoden 2007 alussa, joten kuntataloustietoja on saatavilla vuodelta 2007 (www.kunnat.net). Vuosikate oli negatiivinen, 94 /asukas, ja verotulot olivat /asukas. Lainakanta oli /asukas. Siikajoen kuntaan on tehty taloussuunnitelma , jonka valtuusto on hyväksynyt joulukuussa Sen mukaan vuoden 2007 tulos muodostuu runsaasti ylijäämäiseksi. Valtuusto on hyväksynyt keväällä 2007 talouden tasapainottamisen viisivuotisohjelman, jona aikana vanhojen kuntien noin 2,26 miljoonan euron alijäämä katetaan. Tulevina vuosina taloussuunnittelussa ykkösasiana on pitkäaikaisen velkamäärän pienentäminen ja omavaraisuuden vahvistaminen. Ensimmäisen toimintavuoden perusteella kunnalla ei ole ylivoimaisia ongelmia hyvin toimivan kuntaorganisaation aikaansaamiseksi. Uudelle suunnitelmakaudelle ajoittuu kuitenkin mm. palvelurakenteen uudistuksia. 4.4 Palvelut Siikajoella on kattava kouluverkosto. Peruskoulun luokkaasteet 16 sekä esiopetus löytyvät Siikajoenkylältä, Revonlahdelta, Ruukista, Paavolasta ja Luohuan kylältä. Koulujen yhteydessä on myös kirjaston palvelut. Peruskoulun luokkaasteita 79 opetetaan Siikajoenkylällä ja Ruukissa. Ruukissa on myös lukio sekä toisen asteen opetusta maaseutuopistossa. Päiväkoti tai ryhmäperhepäiväkoti löytyy taajamamaisilta kyliltä Siikajoenkylältä, Revonlahdelta, Ruukista ja Paavolasta. Terveyspalveluja tarjotaan Siikajoenkylällä ja Ruukissa, joissa on myös vanhuspalveluja. 13

14 14

15 4.6 Virkistys Siikajoella on useita mielenkiintoisia virkistys ja muita käyntikohteita. Kunnasta kuitenkin puuttuu reitistöjä, jotka yhdistäisivät nämä kohteet. Reitistöjä on kartoitettu mm. matka kylämaisemaan hankkeessa, jossa on esitetty suositellut pyöräilytiet pysähtymiskohteineen, yrityksineen ja tapahtumineen. Ruukin virkistyspalvelut: PohjoisSuomen hevosurheilukeskus maaseutuopiston yhteydessä sekä Hietamaan ulkoilualue, jossa on myös uimapaikka. Siikajoenkylän virkistyspalvelut: Siikajoenkylällä on 18reikäinen golfkenttä, moottorirata sekä ratsutila. Siikajoenkylän urheilualuetta kutsutaan Urheilumaaksi, ja siellä on yleisurheilualue, tenniskenttä ja talvella jääkaukalo. Kulttuurikohteista Siikajoenkylältä löytyy Meijerisaari, vanhimman asutuksen alue sekä kotiseutupolku. Läheltä löytyy myös Kaunakaupunki, jo 1800luvulla muodostunut hyvin tiheä mökkiasutus. Siikajokivarren alajuoksulla on Suoluontoopastuskeskus. Kunnan muut virkistyspalvelut: Paavolassa on taidetalo Raijala. Muita merkittäviä nähtävyyksiä Siikajoella ovat VartinKivivaaran mäkialueet ja Kirkkokukkulan alue. Papinkankaalla on useita muinaisjäännöksiä (pyyntikuoppia). Kunnassa sijaitsee myös Hummastinjärven maankohoamissuosarja, joka on syntynyt maankohoamisen ja alavien maiden soistumisen seurauksena. Se on erikoinen ja koko maailmasakin ainutlaatuinen. Sarjassa on meren rannikolla juuri syntymässä olevia soita ja korkealla (noin 30 metriä meren pinnasta) noin 4000 vuotta kehittyneitä soita. Edustavimmille maankohoamissoiden alueelle on muodostettu luonnonsuojelualue. Tauvo on merenrannalla sijaitseva lomaasutuksellekin merkittävä paikka. Tauvossa on laajat hiekkarannat ja uintimahdollisuudet, ja aluetta pidetään hyvänä surffaukselle. Tauvossa on hyvät lintuvedet ja kalastusmahdollisuudet. Kylien virkistyspalvelut: Karinkannan lähellä on Varessäikän kala ja virkistysvenesatama, uimaranta ja avantouintipaikka. Luohuassa on tanssipaikka sekä talvisin jäärata. Saarikoskella on vanhan koulun lähellä urheilukenttä, pururata ja uimaranta. Siikajoessa useita koskia (mm. Kärnänkoski, Kaijankoski, Nikolankoski, Patokoski, Pekkalankoski, Rialankoski ja Ukkolankoski). Virkistykseen liittyvät myös alueen useat saaret. Lähde: Siikajoella oli 783 kesämökkiä vuonna Mökkien määrä on vähentynyt vuodesta 2000, tämä voi johtua siitä, että mökkejä on muutettu vakituisiksi asunnoiksi. Lomaasuntoalueita on kaavoitettuna Tauvoon ja merenrantaan. 15

16 4.7 Lähtötietoanalyysi Ohjausryhmä on laatinut lähtötietojen pohjalta Siikajoen nelikenttäanalyysin: VAHVUUDET maaseutumaisuus sijainti (Oulu ja Raahe, lentokenttä ja satama) nauhamaisuus: kehittäminen, väljyys, palvelujen keskittäminen maisemat jokivarsi yrittäjäystävällinen kulttuuri, perinteet sosiaalinen ympäristö: asukkaat, luottamushenkilöt (kyläyhdistykset) maatalous: tilojen ympäristön hoito maatalous: energian tuotanto merenrannikko MAHDOLLISUUDET Oulun kasvu (Limingan ja Lumijoen yli ) pendelöinti rataverkko kuntamarkkinointi, aktiivisuus Siikajoen hyödynnys, harrastusmahdollisuudet (matkailu, kalastus, metsästys, virkistyskäyttö) seudulliset, isot elinkeinohankkeet maaseutumainen asuminen (väljyys, kustannukset) erikoiskasvintuotanto 4.8 Asiantuntijahaastattelut HEIKKOUDET maaseutumaisuutta ei hyödynnetty asumisessa pienten, kunnan sisäisten teiden heikko kunto sisäiset etäisyydet harrastusmahdollisuudet elinkeinorakenne (verotulot) kuntakeskus ei ole pääkulkusuuntien varrella UHKAT valtakunnallinen keskittämispolitiikka isojen työnantajien tulevaisuus seutukunnassa kunnan verotulojen kehittyminen (pieneneminen) valtionosuuksien kehittyminen (väheneminen) taloudellisten näkökulmien ylikorostuminen oman edun tavoittelu Asiantuntijahaastattelut on tehty maankäyttöstrategiatyön alkuvaiheessa. Haastattelut tehtiin, jotta saataisiin kunnan ulkopuolista kehittämisnäkökulmaa työhön. Haastatellut ovat: Liisa KoskiAhonen (PohjoisPohjanmaan ympäristökeskus) Toivo Muilu (Oulun yliopisto) Risto Pietilä (Raahen seudun yrityspalvelut) Ilkka Yliniemi (PohjoisPohjanmaan liitto) Haastattelut tehtiin siten, että asiantuntijoiden kanssa keskusteltiin Siikajoen ja yleisemminkin PohjoisPohjanmaan maaseutualueiden tilanteesta nelikenttäanalyysin pohjalta. Vastauksista on koottu Siikajoen SWOTanalyysi, joka on haastateltavien mukaan seuraavanlainen: VAHVUUDET sijainti luonto teollinen perinne ja yrityspuisto maatalous kulttuuriympäristö MAHDOLLISUUDET Oulun kasvu onnistunut kuntaliitos maaseutu kulttuuriympäristö luonnonvarat tutkimusyksiköt osaamis ja aluekeskusohjelmat avoimuus ja suvaitsevaisuus väljyys ja vapaus yritysmyönteisyys (vanhan Ruukin kunnan perinne) palvelujen ja kaavoituksen avulla väestönkasvu lomaasutus (mm. Tauvo) viemäröinnin kehittäminen (asutuksen kannalta) rautatieyhteys HEIKKOUDET suuri pintaala harva asutus tiestön huono kunto osassa kuntaa useita vanhoja kuntakeskuksia Ruukki pieni suhteessa kunnan kokoon maatalouden vahva asema UHKAT ilmaston lämpeneminen kunnan vetovoimaisuuden kehittymisen puuttuminen kunnan koon asettamat rajoitukset Rautaruukin tulevaisuus energian ja polttoaineen hintakehitys elinkeinotoiminnan yksipuolistuminen moninapaistuminen, asutuksen sirpaloituminen ympäriinsä kuntien moniarvoisuuden vaarantuminen seutukunnan toiminta Asiantuntijoiden mukaan Tilastokeskuksen väestöennuste kasvusta voi toteutua, mutta maltillisena kasvuna. Väestönlasku on viime vuosina tasaantunut, kiivain muuttoliike kaupunkeihin on ohi ja Siikajoelta löytyy nuorta väestöä. Väestönkehitys vaatii kuitenkin aktiivista politiikkaa, mm. kuntamarkkinointia ja palvelutason ylläpitoa. Siikajoen asumismahdollisuuksien osalta vastaajat näkivät tärkeänä mahdollisuutta asua hajaasutusalueilla. PohjoisPohjanmaalla voidaan laskea, että jopa 30 % väestöstä asuu edelleen maalla. Asutuksen väljyys 16

17 on vahvuus: kunnan asumisen suunnittelussa voisi olla kaksi kärkeä, toinen maaseutuasuminen, toinen taajamien kehittäminen. Tulee kuitenkin pohtia eri alueiden kehittämistä ja sitä, mihin panostetaan eniten. Hajaasutuksella ei tarkoiteta asutuksen ripottelua sinne tänne. Hajaasutukselle tulisi myös miettiä omantyylisiä muotoja, ja mm. hevosalan ympärille tarvitaan asumisvaihtoehtoja, jotka mahdollistavat eläinten pidon omakotitalojen läheisyydessä. Kestävän kehityksen kannalta maaseutuasumista pidetään joissain yhteyksissä parempana kuin taajamaasutusta, koska hajaasutusalueilla on mahdollisuus hajautettuun energiantuotantoon ja luonnonläheiseen elämäntyyliin. Maaseutualueiden palvelujen taso ja tuottamistapa tulisi miettiä kunnalle sopivaksi niin, että asuminen eri puolilla mahdollistuu. Etäisyydet Siikajoella eivät ole liian pitkiä. Lasten ja vanhusten palvelut ovat erityisen tärkeitä, koska näillä väestöryhmillä ei ole käytettävissään autoja. Elinkeinoiltaan Siikajoki nähdään maaseutumaisena. Kunnassa on suuria tiloja, ja maatalous on tärkeää myös maisemien kannalta. Alkutuotannon asema tulee luultavasti säilymään myös tulevaisuudessa. Maatalouden jalostustoiminta ja luomuviljelyn mahdollisuudet voisivat tuoda kuntaan työpaikkoja. Maatalous kuitenkin kaipaa innovaatioita mm. tuotteisiin. Myös hevosala on kasvuala, voidaan laskea, että hevosta tuovat yhden työpaikan kuntaan. Puuala on toinen Siikajoelle luonteva elinkeino. Kunnassa luonnonvarojen hyödynnys ja jalostaminen olisi mahdollisuus, samoin turpeen käyttö. Ruukin yrityspuisto on hyvä ja toimiva kokonaisuus, jonka kehittämistä ei tule lopettaa. Ruukissa toiminut vastaanottokeskus on luultavasti edesauttanut sitä, että kunnassa on valmiuksia hyödyntää ulkomaista työvoimaa. Kehittämisessä tulee kuitenkin aina muistaa, että hyödynnetään alueen omia lähtökohtia ja valmiuksia. Siikajoen vahvuuksiin voidaan laskea myös kuuluminen osaamis ja aluekeskusohjelmiin. Kunnassa sijaitsee MTT, maaseutuopisto ja Nouseva rannikkoseutu ry. MTT:n osalta toiminnan pääpainot ovat peruna ja nautakarjatutkimuksessa sekä laajaalaisessa maaseutututkimuksessa. Kysymykseksi tulee, onko näiden instanssien osaamispotentiaalia hyödynnetty riittävästi. Liikenneyhteyksiltään Siikajoen sijainti on hyvä. Kasitien kehittämistä on tehty jo pitkään, muutenkin yhteyksien kunnossapito on tärkeää. Junaliikennettä kunnassa tulee pitää yllä ainakin niin, että Pohjanmaan radan matkustajaliikenteen yksi pysähdyspaikka on tulevaisuudessakin Ruukki. Muuten junaliikenteen kehittämisen esteeksi tulee asukaspohjan pienuus, samoin kuin muunkin joukkoliikenteen. Joukkoliikenteen kehittämisen ongelma on vähäisen väestön lisäksi hajaasutus. Toisaalta mikäli lentoliikenteessä tapahtuu globaaleja muutoksia, voi junaliikenteen merkitys kasvaa. Työmatkaliikenteeseen tulisi miettiä vaihtoehtoja, yksityisautoilu säilyy mikäli globaalit tekijät eivät nosta polttoaineen hintaa liian korkeaksi. Kunnassa, kuten koko seutukunnassa, matkailutoiminta on pienimuotoista, ja tulee luultavasti säilymään sellaisena, mikäli alueelle ei tule yksittäistä innovatiivista yrittäjää. Alueen mahdollisuuksiin lukeutuvat golf ja hevosala. Matkailulle ei alueella ole esteitä, esim. Tauvossa on potentiaalia lomaasutukselle. Uuden toimialan kehittäminen vaatisi kuitenkin suuria panostuksia. Pienimuotoista maaseutumatkailua on kehitetty mm. eri hankkeissa. Alue voi hyödyntää Oulun läheisyyttä mm. tarjoamalla ohjelmapalveluja osana Oulun tarjontaa. Elämysmatkailuun voisi kuulua kalastus ja metsästysmahdollisuudet, mm. hirvenmetsästys. 4.9 Muut lähtökohdat Maatalouden ja maaseudun tulevaisuus (lähteenä Suomen maaseutu Maaseudun kehittämistyön toimintaympäristön tulevaisuus): Maatalous keskittyy alueellisesti ja tilakohtaisesti sekä polarisoituu Alueiden erilaistuminen ja erikoistuminen etenee Maaseudun elinkeinorakenne monipuolistuu ja maatilasidonnaisuus vähenee edelleen Passiiviset harvaan asutut alueet autioituvat edelleen ilman voimakasta kehitystyötä Mikro ja pkyrittäjyys lisääntyvät erityisesti palvelusektorilla; palveluiden ulkoistaminen ja ikääntymisen aiheuttama hoivaalan kasvaminen Kansalaistoiminnan roolit ja toimintatavat muuttuvat Kestävä kehitys kaikissa neljässä muodossaan lisääntyy kaiken toiminnan perustana Uusiutuvien luonnonvarojen ja bioenergian merkitys kasvaa Energian hinta nousee Kansainvälistyminen kasvaa; ulkomainen työvoima lisääntyy Verkostoituminen lisääntyy Tietotekniikka kehittyy Väestö ikääntyy Liikkuminen lisääntyy; matkailu, pendelöinti Nuorten MeWe yksilöllisyys yhteisöllisesti¹ lisääntyy Tehokkuusvaatimus kiihtyy Laatu ja ympäristötietoisuus ja vaatimus lisääntyvät (sekä tekninen laatu että mielikuva) Koulutustaso nousee ¹) The MeWeGeneration tutkimuksen luoma kuva tulevaisuuden nuorista, joille on tärkeätä yksilöllisyys ja yhteisöllisyys samanaikaisesti. 17

18 5. VISIO JA MAANKÄYTTÖSTRATEGISET TAVOITTEET 5.1 Ohjausryhmän ja kunnanvaltuuston työlle asettamat tavoitteet NYKYTILANNE TAVOITE 2025 Asukasmäärä Vapaaajanasuntojen 783 lisääntyy kaavoituksen myötä määrä Ikärakenne Alle 15v 22 % / työikäiset 62 % / yli 65v 16% Alle 15v 22 % / työikäiset 58 % / yli 65v 20 % Työpaikat Työlliset työpaikkaomavaraisuuden nosto (seutukunnassa) Pendelöinti Raaheen 230 kasvaa sekä Ouluun että Raaheen Yritysten määrä 254 nousee Maatilojen määrä 321 tilakoon kasvu, määrä voi laskea Matkailukapasiteetti Matkailu vähäistä virkistysmahdollisuuksien kehittäminen tukee myös matkailuelinkeinoa Ohjausryhmä on päättänyt työlle seuraavat tavoitteet, jotka on koottu teemoittain: Asumisen alueet Siikajoella vahvistetaan olevaa rakennetta ja helminauhaa eli neljää pääkylää (Siikajoenkylä, Revonlahti, Ruukki ja Paavola) Pääkylille määritetään roolit Muista kylistä esille nousevat Karinkanta, Tauvo, Tuomioja, Luohua, Saarikoski, kylillä tärkeää maatalous Lisäksi Siikajoella kiinnitetään huomioita väljän maaseutuasumisen mahdollistamiseen sekä erilaisten asumisvaihtoehtojen tarjoamiseen Asukkaiksi tavoitellaan pendelöijiä ja paluumuuttajia Lomaasumista kehitetään: tärkeitä Tauvo, Luohuan Järvelänjärven lomakylä, Revonlahden niemi (myös pysyvää asutusta), Varessäikkä, lomaasutusta osoitetaan myös jokivarteen osittain Elinkeinot Tärkein oleva ja kehitettävä alue Yrityspuisto Yrityspuiston tila on rajallinen, joten myös muita elinkeinoalueita tarvitaan (8tien varsi, Revonlahti) Siikajoella maatalouden asema säilyy vahvana: vaikka tilojen määrä voi laskea, tilakoko kasvaa Matkailuelinkeinoa tuetaan virkistysmahdollisuuksia kehittämällä Palvelut Kunnalliset palvelut keskittyvät Ruukkiin ja Siikajoenkylälle (virasto ja terveyspalvelut) Koulu ja päivähoitopalvelut säilytetään myös muilla kylillä, joissa niitä tarjolla tälläkin hetkellä Uudet palvelut sijoitetaan pääkulkusuuntien varrelle (erityisesti kiinnitetään huomiota työssäkäyviin, jotta palvelut saavutettavina kodin ja työpaikan välillä) Liikenne Tulevaisuudessa rautatien merkitys korostuu: energian hinta, kuljetukset, radan muuttaminen kaksiraiteiseksi tärkeää erityisesti elinkeinoelämän kannalta Rautatieyhteys on tärkeä myös henkilöliikenteen osalta, kehittäminen olevien yhteyksien lisäksi Raaheen mahdollista Tiestön kuntoon tulee kiinnittää huomiota, nykyinen tieverkko on pääosin säilytettävä, uusia tieyhteyksiä voidaan tehdä vasta kun nykyinen tiestö on hyvällä tasolla Joukkoliikennettä kehitettävä, erityisesti ikääntyvän väestön ja lasten liikkumismahdollisuudet on turvattava Talous Tavoitteena on, että kunnan vuositulos on vähintään plusmiinusnolla Virkistysmahdollisuudet Kunta ylläpitää lähivirkistysmahdollisuuksia kylillä (jääkiekkokaukalot, pururadat jne.) Olevat satamat otetaan osaksi virkistyskäyttöä Joen virkistysmahdollisuudet: mm. kalastusmahdollisuudet (kunnostussuunnitelma) huomioidaan Siikajoenkylällä tärkeää on golf, joka tuo alueelle myös matkailua 18

19 Merenrannan mahdollisuudet huomioidaan, alueelle on mahdollista tuoda pienimuotoista matkailua Natura 2000alueet ja suoalueet otetaan osaksi virkistyskäyttöä, tulevaisuudessa osoitetaan reitistöjä erämaihin pysähtymispisteineen Kunnan historiaa hyödynnetään (tukee maatilamatkailua, on omaehtoista) Hevosharrastus tuo osaltaan reitistötarpeita Muita huomioitavia paikkoja ja alueita ovat Hietamaa, Kirkkokukkula, Tönkyräkangas, Varessäikkä, Tauvo Reitistöistä tulee huomioida eri kulkumuodot: moottorikelkkareitit (uria on), mönkijäreitistöt, pyöräily ja kävelyreitistöt Muuta Kunnan kehittämisessä huomioidaan oleva infrastruktuuri: liikenneyhteydet, vesi ja viemäröinti Jokivarren asumisen tiivistäminen vaatii viemäröintiä (erityisesti alajuoksulla) Tavoitteiden pohjalta ohjausryhmä on päättänyt Siikajoelle vision vuodelle 2025: Vuonna 2025 Siikajoki on vireä kunta, jonka asukasmäärä on kasvanut reilulla 300 hengellä. Asukasmäärää on nostettu tarjoamalla asumiselle monenlaisia vaihtoehtoja. Kunnan työpaikkaomavaraisuus on kasvanut, mutta pendelöinti Ouluun ja Raaheen sekä muihin alueen tärkeisiin työpaikkoihin on edelleen voimakasta. Yrityspuisto on kehittynyt ja se tuottaa toimitiloja yrityksille koko kunnan alueella. Maataloudessa tilojen määrä on vähentynyt, mutta tilakoot ja työllistävyys kasvaneet. Matkailussa Siikajoki tarjoaa elämyksiä kuntalaisille sekä osin muualta maakunnasta tuleville asukkaille ja matkailijoille. Kunnan useat virkistysmahdollisuudet on tunnistettu ja hyödynnetty sekä varjeltu liialta asuin ja työpaikkarakentamiselta. Kunnan palveluvarustus on hyvä, mikä osaltaan houkuttelee asukkaita. Sähköinen asiointi on korkealla tasolla, ja joukkoliikenteessä kehitetty valtakunnallisestikin tunnustettuja malleja. 5.2 Muut tavoitteet Visio 2013 (elinkeinojen ja asumisen kehittämisohjelma ): Yrityspuiston toimintaedellytykset ovat vahvistuneet ja se voi rakentaa yritysten tarvitsemia toimitiloja koko kunnan alueelle. Maatilojen lukumäärän vähenemisestä huolimatta tilakoko on kasvanut ja ne työllistävät alihankkijoina entistä enemmän ulkopuolisia henkilöitä ja yrityksiä. Siikajoen kunta tunnetaan kauniista maaseutumaisista rakennuspaikoistaan, joita on kaavoitettu myös vetovoimaiseen jokivarteen. Kylät ovat elinvoimaisia ja viihtyisiä. Sähköinen asiointi on järjestetty nykyaikaisella ja helppokäyttöisellä tavalla, mikäli kiinteitä palvelupisteitä ei ole käytettävissä. Uuden Siikajoen vahvuus on sijainti Oulun ja Raahen välillä. Vetovoimatekijöitä ovat monipuolinen asuinympäristö, luonnon antamat mahdollisuudet ja hyvät peruspalvelut. Kehittymistä voi perustaa elinkeinopolitiikan kokemukseen, maaseudun kehittämistoimiin ja identiteettiin. Väljät rakennuspaikat houkuttelevat asukkaita, seutukunnan sisäinen kilpailu ei kuulu kunnan tavoitteisiin. Tarkoituksena on säilyttää keskustaajamien lisäksi kylät elinvoimaisina. Uuden Siikajoen väestötavoitteena on ensisijaisesti kääntää muuttotase positiiviseksi. Asumisen osalta tavoitteena on antaa vaihtoehtoja maaseutuasumisen muodossa mm. Raahessa työssäkävijöille. Kunnassa on tarkoitus toteuttaa tonttipörssi. Kunnassa panostetaan pysyvän asumisen lisäksi lomaasumiseen, erityisesti Tauvossa. Uudessa kunnassa panostetaan maatilatalouden ja muun maaseudulle sopivan yritystoiminnan kehittämiseen. Siikajoella maatalouden merkitys on erittäin suuri. Uuden kunnan perustehtävä on yritystoiminnalle suotuisten edellytysten luominen. Tähän pyritään maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen avulla, jota vahvistetaan julkisilla palveluilla ja hyvällä asumisella. Tavoitteena vuoteen 2013 mennessä on työpaikkojen nettokasvu. Kasvua pyritään saamaan vuositasolla kaikille toimialoille, myös alkutuotantoon. Suurimmat odotukset kohdistuvat yrityspuistoon. Yritysten määrän kasvaessa kunnan on huolehdittava palvelujen riittävyydestä. Yritysneuvontaa järjestetään Maaseututalossa ja Raahen seutukunnan yrityspalvelupisteessä. Työvoimapulaan haetaan ratkaisua seudun yhteisissä toimissa ja hankkeissa. 19

20 Maataloudessa tilojen lukumäärän ja maatalouden suoran työllistävän vaikutuksen odotetaan vähenevän, mutta tulovirrat eivät vähene samassa suhteessa. Maatalouden tuloilla on suuri merkitys myös tulevaisuudessa. Odotetaan, että suuret ja erikoistuneet tilat ulkoistavat tehtäviään, mikä luo työtilaisuuksia monille urakointi ja työpalveluyrittäjille. Tilojen välisen yhteistyön ja yhteishankintojen odotetaan lisääntyvän. Maa ja elintarviketalouden Ruukin tutkimusaseman (MTT) ja Ruukin maaseutuopiston säilyminen alueella on tärkeää kunnalle myös tulevaisuudessa. Tärkeitä toimialoja ovat myös puuraakaaineen hyödyntäminen ja matkailu. Matkailussa yritysten lukumäärää voidaan jonkin verran kasvattaa, mutta pääpaino on olevien yritysten toiminnan vahvistamisessa, palvelujen tuotteistamisessa ja verkostoitumisessa. 6. STRATEGIA Strategista maankäytön suunnitelmaa ei ole määritelty maankäyttö ja rakennuslaissa (MRL), mutta se luo pohjaa alueen kehittämiselle ja erityisesti kaavoitukselle. Maankäytön strategiakartalla on esitetty yleispiirteinen kuvaus toivotusta aluerakenteesta ja tulevasta maankäytöstä. Siikajoen tilanteessa on kuvattu tulevaa maankäyttöä keskittyen kuntaliitoksen mukanaan tuomiin haasteisiin ja tavoitteisiin. Maankäytön strategiakartta on raportin liitteenä. 6.1 Maankäytön strategia Kuntien yhdistymissopimuksen mukaisesti pyritään kehittämään palveluita. Tarkoituksena on lisätä kustannustehokkuutta, vähentää haavoittuvuutta, parantaa toimintavarmuutta ja laatua, hyödyntää kolmatta sektoria, yrittäjyyttä ja julkisyhteisöjä, ylläpitää joukkoliikennettä ja henkilöjunaliikennettä sekä turvata yritystoiminnan ja maaseutuasumisen edellytykset. Talouden osalta taas päätavoitteena on kunnan veropohjan vahvistaminen, talouden tasapainon saavuttaminen ja velkaantumisen pysäyttäminen. Tätä tavoitellaan vahvistamalla työllisyyttä ja yritystoimintaa sekä edistämällä maaseutuasumista. Maatalouden strategiaprojekti on asettanut Suomen maatalouden kansallisiksi tavoitteiksi kuluvalle vuosikymmenelle kuluttajalähtöisen toiminnan vahvistamisen koko elintarvikeketjussa maatalouden kannattavuuden ja toimintaedellytysten turvaamisen EU:n maatalouspolitiikan kehittämisen tasapuolisemmaksi sekä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävämmäksi maatalous ja maaseutupolitiikan vuorovaikutuksen tehostamisen maatalouden rakenteen parantamisen markkinoiden toimivuuden parantamisen (lähde: MMM. Suomen maatalouden strategia vuoteen 2010.) 20

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

1 Riihimäen seutu seudullista näkökulmaa koskevat tavoitteet

1 Riihimäen seutu seudullista näkökulmaa koskevat tavoitteet 1 Riihimäen seutu seudullista näkökulmaa koskevat tavoitteet Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

Erityisenä painopisteenä Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa ovat seuraavat maakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet:

Erityisenä painopisteenä Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa ovat seuraavat maakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet: Tekninen lautakunta 38 07.04.2015 2. Vaihemaakuntakaavaluonnos Teknltk 38 Pohjois-Pohjanmaan alueella voimassa olevia maakuntakaavoja täydennetään ja päivitetään kolmessa vaiheessa. Maakuntakaavan uudistamisen

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) ISO- JA PIENI VATJUJÄRVI HAAPAVESI OSAYLEISKAAVA kaava-alueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) 2.1.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden käsikirja. Siikajoki 2030.

Tulevaisuuden käsikirja. Siikajoki 2030. Siikajoen kuntasuunnitelma Tulevaisuuden käsikirja. Siikajoki 2030. Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi www.airix.fi SISÄLLYS: 1. JOHDANTO... 4 1.1

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen 30.3.2010 Ulla Koski Lähtökohta Kunnat ja maakunnat päättävät alueidenkäytön ratkaisuista. Valtio asettaa tavoitteita ja ohjaa.

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 Mänttä-Vilppulan kehityskuva Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT Rakennemallivaihtoehtojen kautta etsitään Mänttä-Vilppulalle paras mahdollinen tulevaisuuden aluerakenne

Lisätiedot

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT 26.9.2011 Rakennemallivaihtoehtojen muodostamisen lähtökohdat Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa Keskustojen tiivistäminen Korkeatasoisten

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA Ruukin asemanseudun osayleiskaavan uudistaminen

SIIKAJOEN KUNTA Ruukin asemanseudun osayleiskaavan uudistaminen SIIKAJOEN KUNTA Ruukin asemanseudun osayleiskaavan uudistaminen Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Ruukin asemanseudun osayleiskaavaa ollaan uusimassa. Nykyinen vuonna

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040. Rakennemallien kuvaukset

Mäntsälän maankäytön visio 2040. Rakennemallien kuvaukset Mäntsälän maankäytön visio 2040 Rakennemallien kuvaukset 1 Sisällysluettelo 1 Rakennemallien kuvaukset... 3 1.1 Kaikilla mausteilla... 4 1.2 Pikkukaupunki... 6 1.3 Nykymalliin... 8 2 Vaikutusten arviointi...virhe.

Lisätiedot

tavoitteet Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo

tavoitteet Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo KAUPUNKISUUNNITTELUN SEMINAARI VI 2012 - UUDEN OULUN TULEVAISUUDET? tavoitteet Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo PÄÄTAVOITTEET Hyvinvoivat ihmiset Elinvoimainen kaupunki Kestävä ja ekotehokas yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille KAUHAVAN KAUPUNKI Alahärmän oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille Hyvä asukas, maanomistaja, elinkeinoelämän toimija! Kauhavan kaupunki

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Pohjanmaan 2. Vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Lausunto Pohjois-Pohjanmaan 2. Vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Tekninen lautakunta 38 07.04.2015 Kunnanhallitus 94 20.04.2015 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan 2. Vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Teknltk 07.04.2015 38 Pohjois-Pohjanmaan alueella voimassa olevia maakuntakaavoja

Lisätiedot

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa.

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa. Lapin 25. kylätoimintapäivät 12. 13.10.2013 Levi, Hotelli Hullu Poro - Rakentamalla jo olemassa oleviin kyliin ja niiden yhteyteen helpotetaan palvelujen ja teknisten järjestelmien tehokasta ja edullista

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMAMAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI- RAAHE

HANHIKIVEN YDINVOIMAMAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI- RAAHE POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSLUONNOS HANHIKIVEN YDINVOIMAMAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI- RAAHE MAAKUNTAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Nämä merkinnät ja määräykset liittyvät 18.12.2008 päivättyihin kaavaluonnoskarttoihin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI KESKI-SUOMEN LIITON STRATEGIASEMINAARI JA KUNTALIITON MAAKUNTAKIERROS KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI 6.9.2013 Kimmo Vähäjylkkä Aluejohtaja, AIRIX Ympäristö Strategista maankäytön suunnittelua / KEHITTÄMISVYÖHYKKEET

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin toimintaympäristökuvaus Toimintaympäristön muutoshaasteet Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin toimintaympäristön

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERIAATTEET

SUUNNITTELUPERIAATTEET Uudenmaan liitto 10/2017 SUUNNITTELUPERIAATTEET Uusimaa-kaava 2050 Kaavan tärkeä raami: Tavoitteiden, suunnitteluperiaatteiden ja seutujen erityiskysymysten paketti Taustaselvitysten pohjalta Uusimaa-kaavalle

Lisätiedot

MUUTTUVA UUSIMAA. Uudenmaan ympäristökeskuksen materiaaliin perustuva esitys. Henrik Sandsrtröm

MUUTTUVA UUSIMAA. Uudenmaan ympäristökeskuksen materiaaliin perustuva esitys. Henrik Sandsrtröm MUUTTUVA UUSIMAA Uudenmaan ympäristökeskuksen materiaaliin perustuva esitys Henrik Sandsrtröm 1 UUSIMAA JA ITÄ-UUSIMAA OVAT KOKONAISUUS TIIVIS METROPOLIN YDIN AKTIIVISTEN KAUPUNKIEN VERKOSTO SÄTEETTÄISET

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

Kuva: Riitta Yrjänheikki. Ylitornion maankäyttöstrategia Yhdistelmämalli 8.7.2013

Kuva: Riitta Yrjänheikki. Ylitornion maankäyttöstrategia Yhdistelmämalli 8.7.2013 Kuva: Riitta Yrjänheikki Ylitornion maankäyttöstrategia Yhdistelmämalli 8.7.2013 Rakennemalliehdotus - YHDISTELMÄMALLI Tärkeää vahvistaa Ylitornion sijaintiin perustuvia kehittämismahdollisuuksia (kauppa,

Lisätiedot

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö Riitta Murto-Laitinen 22.1.2014 Maakuntakaavoitus merialueilla MRL:n mukaista alueiden käytön suunnittelua Suomessa merialueiden suunnittelua koskevaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmä Laatija: Aleksi Saukkoriipi Prosessi Selvitys aloitettu lokakuussa Päättynyt maaliskuussa Seuraavaksi alkaa huomautusaika kuntalaisille 30 päivää (huhtikuussa)

Lisätiedot

MAATALOUDEN KANNALTA HYVA T JA YHTENA ISET PELTOALUEET

MAATALOUDEN KANNALTA HYVA T JA YHTENA ISET PELTOALUEET 1 MAATALOUDEN KANNALTA HYVA T JA YHTENA ISET PELTOALUEET K y m e n l a a k s o n j a E t e l ä - K a r j a l a n m a a k u n n a t Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Alavieskaan ollaan tekemässä keskusta-alueen osayleiskaavaa. Alueen kaavoitustarve

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Suunnittelutarveratkaisuhakemus Diaarinumero: 734/605/2015 Hakija: Karppinen Anna-Mari ja Ossi Tila: Kirstinä Kiinteistötunnus: 859-401-12-14 Kylä: Tyrnävä Asia: Haetaan suunnittelutarveratkaisua

Lisätiedot

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihdin kunta Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihti lyhyesti 27 628 asukasta (Tilastokeskus 12/2008) kasvua 588 asukasta kasvuvauhti ollut n. 2,2 % vuodessa tietoinen nopea 2-2,5% kasvun strategia n. 43% asukkaista

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot MAAKUNTAKAAVA

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava Maankäyttövaihtoehdot Prosessi Pyrkimys avoimeen ja vuorovaikutteiseen prosessiin; keskustelua periaateratkaisuista ja arvovalinnoista Väestösuunnite ja skenaariotyö (kevät 2012

Lisätiedot

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu Hajalan asukaskysely Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu 16.8.2011 Taustatietoja Sukupuoli Ikä 20 15 15 16 10 10 10 7 5 1 0 alle 25-v. 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 64-v. Hajalalaisuus Kuinka paljon

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ ELY-KESKUS - LAKISÄÄTEINEN ROOLI KAAVOITUKSESSA - EDISTÄÄ, OHJAA JA VALVOO KUNTIEN KAAVOITUSTA - EDUSTAA VALTION LUONNONSUOJELUVIRANOMAISTA - VALITUSOIKEUS 2 MRL: Elinkeino-,

Lisätiedot

Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Sivu 12 1.10.2013 Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

UUSI LOHJA MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA JA RAKENNEMALLI TAVOITTEET. Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.9. 2013 LIM 1

UUSI LOHJA MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA JA RAKENNEMALLI TAVOITTEET. Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.9. 2013 LIM 1 UUSI OHJ MNKÄÖN KEHISKUV J RKENNEMI VOIEE Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.9. 2013 IM 1 avoitteet tavoitteet on määritelty vyöhykkeittäin lähtötietojen ja vuorovaikutuksessa saadun palautteen perusteella

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Nurmijärvi täyttää itsenäisen ja elinvoimaisen kunnan vaatimukset

Nurmijärvi täyttää itsenäisen ja elinvoimaisen kunnan vaatimukset Nurmijärvi täyttää itsenäisen ja elinvoimaisen kunnan vaatimukset Palvelutarpeiden kehitys Nurmijärven väestötavoite vuonna 2040 on 60 000 asukasta, jolloin kunta kasvaa keskimäärin noin 670 asukkaalla

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 7.10.2014 Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 1 Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu yhdistettiin Tuloksena Keski-Suomen

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Maapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 %

Maapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Maapinta-ala 340 km² Järviä 3 km² Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Sipoo on kasvava, itäuusmaalainen kunta, joka sijaitsee Helsingistä itään.

Lisätiedot

SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava

SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10/2011 Suunnittelualue Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä MAAKUNTASUUNNITELMA MYR - Keski-Suomi 27.04.2010 Martti Ahokas Kuvio: Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KEHITTÄMISTAVOITTEET 1) Alueiden kansallisen

Lisätiedot

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio Tahkon matkailustrategia Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio VK Aholansaari Joonas Kokkonen: Viimeiset kiusaukset Paavo Ruotsalainen Tahko on lähellä Helsinki Tahko 435

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Sisältö Väestökehitys ja -ennuste Väestön ikärakenteen muutoksia Asutuksen sijoittuminen Asukasmäärän

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ).

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ). ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Poikkeamishakemus Diaarinumero: 237/605/2014 Hakija: Jaakko Heiskari, Tiina Väisänen Tila: Ryhtyli Kiinteistötunnus: 859-401-153-0 Kylä: Tyrnävä Haettava poikkeaminen: Haetaan

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

Kaava N 175 Ridalinkallion asemakaava

Kaava N 175 Ridalinkallion asemakaava Kaava N 175 Ridalinkallion asemakaava Tavoitteet (Ridalinmetsän kaavan, N 148, tavoitteiden tarkennus) Kate 8.6.2016 48 Kate om Kaava N 175 Asia 336/10.02.03/2015 (Kaava N 148: Asia 285/10.02.03/2013)

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OULUN SEUTU - YHDYSKUNTARAKENTEEN TIIVISTÄMINEN HYVÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ POHJOISKALOTIN YKKÖSEKSI

OULUN SEUTU - YHDYSKUNTARAKENTEEN TIIVISTÄMINEN HYVÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ POHJOISKALOTIN YKKÖSEKSI - YHDYSKUNTARAKENTEEN TIIVISTÄMINEN HYVÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ POHJOISKALOTIN YKKÖSEKSI 30.3.2010 SUOMEN SUURIN VÄESTÖNKASVU Virallinen ennuste 275.000 asukasta vuoteen 2025 mennessä 295.000 asukasta vuoteen

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

vers. 4.0 Lohjan kasvustrategia

vers. 4.0 Lohjan kasvustrategia vers. 4.0 Lohjan kasvustrategia 2017 2025 Valtuuston hyväksymä xx.xx.2017 Lohja vuonna 2017 Ihmisiä asukkaita 47 149 maahanmuuttajia 3,1 % alle 18-vuotiaita 21 %, yli 75-vuotiaita 9 % työllisiä 19 979

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö. Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö

TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö. Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö 15.4.2015 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET VNp 30.11.2000, tarkistetut tavoitteet voimaan 1.3.2009 Osa maankäyttö-

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus Seppo Laakso (Kaupunkitutkimus TA) & Paavo Moilanen (Strafica) Yritystoiminnan

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Hämeenkyrön strateginen yleiskaava

Hämeenkyrön strateginen yleiskaava Hämeenkyrön strateginen yleiskaava Lähtökohdat ja tavoitteet: valmisteluvaiheen raportti 10.1.2014 10.1.2014 Page 1 Koko kunnan kattava oikeusvaikutteinen suunnitelmakartta (n. 1:100000, A3) Millaista

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLIYHDISTELMÄ

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLIYHDISTELMÄ KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLIYHDISTELMÄ YHTEENVETO MOTIIVISEMINAAREISTA 16.8.2013 Keski-Suomen rakennemalliyhdistelmästä Keski-Suomessa laaditaan strategiaa, jossa yhdistyvät maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2040

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2040 HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2040 ALOITUSVAIHEEN YLEISÖTILAISUUS 27.8.2014 STRATEGINEN YLEISKAAVA NÄYTTÄÄ KEHITYKSEN SUUNNAN MUTTA EI YKSITYISKOHTAISIA MAANKÄYTÖN RATKAISUJA = KUNNAN MAANKÄYTÖN STRATEGISET

Lisätiedot

Liite 16 1 HANKKEEN SOVELTUMINEN VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN

Liite 16 1 HANKKEEN SOVELTUMINEN VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN Liite 16 1 HANKKEEN SOVELTUMINEN VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN 1.1 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Seuraavissa taulukoissa on käyty läpi tätä hanketta koskevat

Lisätiedot

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla ikäryhmittäin v. 2000 2014 YKR-taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.6.2009 SAARIKOSKEN OHJEELLINEN OSAYLEISKAAVA SIIKAJOKI. Saarikoski Osayleiskaava

SIIKAJOEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.6.2009 SAARIKOSKEN OHJEELLINEN OSAYLEISKAAVA SIIKAJOKI. Saarikoski Osayleiskaava SIIKAJOKI Saarikoski Osayleiskaava MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 06/2009 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Juankosken ja n kaupungin toimintaympäristöselvitys (213) Toimintaympäristön muutoshaasteet Juankosken ja n kaupunkien toimintaympäristön muutokseen

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot