Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö"

Transkriptio

1 Valtuusto , LIITE 2 Fullmäktige BILAGA Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö Liiketoimintasuunnitelma / päivitetty /päivitetty / päivitetty / SL FINAL Liiketoimintasuunnitelman on laatinut BearingPoint. Syksyllä 2012 suunnitelman ovat päivittäneen Pirjo Huvila Nicklén Hyvinkään kaupungilta sekä Pirjo Hakala-Lahtinen ja Leena Jalosuo Raviolista 1. TAUSTA JA TAVOITTEET 1.1 Tausta Hyvinkään kaupungin ruokapalveluyksiköllä on tarve uuteen keskuskeittiöön, sillä nykyiset tilat eivät vastaa kapasiteetiltaan eivätkä ruuanvalmistuslaitteiltaan toiminnan laajuutta. Vastaavasti HUS- kuntayhtymän Ravioli liikelaitoksen (myöhemmin Ravioli) Hyvinkään sairaalassa käytössä olevien toimitilojen kunto on huono ja uusien investointien tarve suuri. Raviolin Hyvinkään sairaalan toimipisteellä ja Hyvinkään kaupungilla on nykyisellään tiivistä yhteistyötä, mm. Hyvinkää on valinnut Raviolin terveysasemien ruokapalveluiden tuottajaksi. Hyvinkään kaupunki ja HUS- kuntayhtymä ovat miettineet uuden yhteisen keskuskeittiön perustamismahdollisuutta. Hyvinkään kaupunginhallitus päätti kokouksessa, että keskuskeittiö pyritään toteuttamaan yhteistyössä HUS- kuntayhtymän kanssa. 1.2 Tavoitteet On laadittu karkea liiketoimintasuunnitelma valitun toteuttamisvaihtoehdon osalta sisältäen toteutusaikataulun ja hankkeen käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet. 2. JOHDON TIIVISTELMÄ Hyvinkään kaupungin ja Raviolin yhteiskeittiö toteutetaan yhteisyrityksenä, joka tuottaa ruokapalvelut Hyvinkään kaupungin ja HUS Hyvinkään sairaalassa olevaan asiakastarpeeseen. Yhteisyrityksen omistavat Hyvinkään kaupunki ja HUS. Yhteisyrityksen hallinnollinen muoto on osakeyhtiö, jonka oltava

2 sidosyksikköasemassa omistajiinsa nähden. Tavoitteen saavuttamiseksi yhteisyrityksellä ei voi olla ulkoista myyntiä. Sidosyksikköasema edellyttää, että yhteisyrityksessä on molempien toimijoiden omistusta. Lisäksi yrityksen toiminnan pitää suuntautua pääasiassa omistajille myytäviin palveluihin. Vuoden 2012 syksyn jatkovalmistelussa on lähdetty siitä, että Hyvinkään kaupunki omistaa yhtiöstä 60 % ja HUS- kuntayhtymä 40 %. Kaikki yhteisyrityksen tuotteet ovat tuotteistettu ja niille on määritetty ateriakohtaiset hinnat. Tuotteet ja niiden hinnat sovitaan yhtiön ja omistajien välisissä palvelusopimuksissa. Kaikki tuotteet hinnoitellaan omakustannushintaan, ts. yhteisyrityksen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa. Yhteisyrityksellä on toimintasuunnitelma tuotannon, hankintojen, myynnin, jakelun ja tuotekehityksen osalta. Uuden yhteiskeittiön avulla saavutetaan synergiaetuja toimintojen yhdistyessä. Yhteisyritys ottaa käyttöön Ravioli liikelaitoksen tuotannonohjausjärjestelmät, koska tavoitetilassa Hyvinkään kaupungilla ei ole muuta keskuskeittiöön liittyvää toimintaa. Näin järjestelmän päivittämisessä ja tietotaidon ylläpitämisessä saadaan tukea Raviolista. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut kannattaa kustannussyistä hankkia ulkoiselta palveluntarjoajalta. Yhteiskeittiö rakennetaan Hyvinkään Sairaalanmäelle Raviolin nykyisten keittiötilojen yhteyteen. Verrattuna muihin tilavaihtoehtoihin (esim. uuden keskuskeittiön rakentaminen Kivikonkiertoon) on Sairaalanmäelle rakennettava keskuskeittiö taloudellisin vaihtoehto vertailtaessa eri vaihtoehtojen toiminnallisia kustannuksia. Kiinteistön omistajana HUS- kuntayhtymä rakennuttaa yhteiskeittiön tilat ja hankkii tarvittavat rakennukseen kiinteästi tiloihin liittyvät koneet ja laitteet. HUS- Kuntayhtymä perii niistä pääomavuokraa ja ylläpitovuokraa. Lisäksi käytön mukaan peritään sähkö, vesi, lämmitys, yhdyskuntajätehuolto ja vartiointi. Vuokrasopimus on määräaikainen. Vuokrattavien tilojen vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta. Vuokrasopimus jatkuu määräaikaisen kymmenen (10) vuoden vuokrasopimuksen jälkeen ( alkaen) toistaiseksi voimassa olevana molemminpuolisella kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli kumpikaan osapuoli ei ole kirjallisesti ilmoittanut kaksitoista (12) kuukautta ennen (viimeistään ) kymmenen (10) vuoden määräaikaisen vuokrasopimusajan päättymistä päättävänsä vuokrasopimuksen. Yhteiskeittiön resurssitarve on 40 työntekijää. Raviolista siirtyy perustamisvaiheessa 23 henkilöä ja Hyvinkään kaupungilta 17. Toiminnan perustamispäätös ja yhteisyrityksen perustaminen on määrä tehdä vuoden 2012 loppupuoliskolla, jonka jälkeen uuden yhteiskeittiön rakentamisen suunnittelu alkaa. HUS:n tekemän alustavan hankesuunnitelman mukaan yhteiskeittiö on toimintavalmis , jolloin myös tehdään liikkeenluovutukset yhteisyritykselle ja sen varsinainen toiminta käynnistyy. Yhteisen keskuskeittiön mahdollistama kustannustehokkuus saavutetaan tuotannon yhdistämisen kautta. Toiminnan käynnistymisen yhteydessä Hyvinkään ateriapalveluista siirtyy 17 henkilöä uuteen yhteiskeittiöön muun työvoiman jäädessä jakelukeittiöihin. Jakelukeittiöiden tehtäviä ovat ruoan lämmittäminen niinä päivinä kuin ruoka tulee kylmänä, ruoan tarjolle pano ja astiahuolto Hyvinkään kaupungin suunnitelmissa on hyödyntää koulukeittiöistä vapautuvaa työvoimaa moniosaajina muissa työtehtävissä.

3 Yhteiskeittiön toiminta käynnistyy heinäkuussa Investointihyödyksi verrattuna siihen, että olisi toteutettu kaksi erillistä investointia, arvioidaan 3,5 milj euroa. Toiminnallisena hyötynä arvioidaan saatavan noin 0,5 miljonaa vuosittaisista vuokrakustannuksista. Tätä kautta yhteiskeittiön ateriat ovat edullisempia kuin mikäli Hyvinkään kaupunki ja HUS rakentaisivat omat keittiöt. Arvio yleisestä hintakehityksestä sekä inflaatiosta on jätetty pois hintakehityksen epävarmuuden takia. Yhteisyrityksen liikevaihdosta (2014) noin 59 % tulee Hyvinkään kaupungilta ja 34 % HUS Raviolilta. Loput liikevaihdosta muodostuu henkilöstöruokailusta. Alla olevasta taulukosta löytyy yhteenveto liikevaihdon jakautumisesta. Liikevaihdon jakauma asiakkaittain (%) Hyvinkää, yhteensä 65 % 59 % 61 % 61 % HUS, yhteensä 27 % 34 % 33 % 33 % Henkilöstöruokailu, henkilöstön osuus 8 % 7 % 6 % 6 % Yhteensä Liikevaihto asiakkaittain (M ) Hyvinkää, yhteensä 0,7 3,0 3,2 3,2 HUS, yhteensä 0,3 1,7 1,7 1,7 Henkilöstöruokailu, henkilöstön osuus 0,1 0,3 0,3 0,3 Yhteensä 1,1 5,1 5,3 5,3 Liiketoimintasuunnitelman riskeihin kuuluu yhteiskeittiön rakentamisen viivästyminen tai päätöksenteon siirtyminen, mikä lisäisi hankkeen kokonaiskustannuksia. Etenkin Hyvinkään kaupungin nykyisissä keittiöissä on suuri investointitarve ja mikäli yhteiskeittiö ei ole toimintavalmis heinäkuussa 2014, joutuu kaupunki investoimaan joko uusiin laitteisiin tai vaihtoehtoisiin tuotantomenetelmiin. Yhteiskeittiön käynnistyksen siirtyminen alkuperäisestä suunnitelmasta lisää yllämainittuja riskejä. Riskinä voidaan myös nähdä uuden keskuskeittiön toimitilasuunnitelman riittävyys, mikä saattaa aiheuttaa todellisen investointitarpeen lisääntymisen. Tilan riittävyys varmistetaan hankesuunnitelmassa. Raviolin tietojärjestelmän käyttöönotto sekä Hyvinkään kaupungin aterioiden tilausjärjestelmän vaihtuminen Raviolin järjestelmäksi sisältää tietojärjestelmäprojekteille tyypilliset riskit kustannuksiin ja aikatauluun liittyen. Tilojen peruskorjaus tehdään samaan aikaan, kun Raviolissa on tuotannollista toimintaa. Tämä lisää aikataulullista riskiä peruskorjauksen valmistumiseen. Toiminnallisten riskien minimoimiseksi on tärkeätä, että henkilöstö

4 pidetään hyvin informoituna tulevista muutoksista, ja että heille järjestetään riittävä koulutus ja tuki muutoksen kohtaamiseen. Mikäli yhteiskeittiötä ei perusteta, tulee Raviolin Hyvinkään sairaalan toimipiste ja Hyvinkään kaupungin ateriapalvelut jatkamaan toimintaansa itsenäisinä. Tämä tarkoittaa, että HUS Hyvinkään sairaalan nykyiset keittiötilat tullaan saneeraamaan ja toiminta jatkuu tämän jälkeen normaalisti nykyisissä tiloissa. Toiminnan kannattavuus vaatii riittävää tuotantovolyymia, tämä saavutetaan yhteisyrityksen ateriamäärillä. Mikäli HUS ja Hyvinkään kaupunki rakennuttavat erilliset keskuskeittiöt, tulee yhteen laskettu kokonaisinvestointi olemaan noin 80 % (3,5 M ) suurempi kuin yhden keskuskeittiön vaihtoehdossa. Hyvinkään kaupungin osalta uuden keskuskeittiön arvioitu investointikustannus on 4,5 M sisältäen kalustot ja laitteet. Yhteiskeittiön perustamisella realisoidaan tuotannon yhdistämisestä saatavat hyödyt. Mikäli Hyvinkään kaupunki rakentaisi oman keskuskeittiön, on mahdollista saavuttaa liki kaikki muut kustannussäästöt (esim. kuljetusten ja tuotantotapojen osalta) paitsi tuotannon yhdistämisestä saavutettavat säästöt. Tämän takia on erittäin tärkeää tehdä perustamispäätöksen yhteydessä selkeät tavoitteet henkilöstön ja tuotannon suhteen (esim. ruokalistojen synkronointi mahdollisuuksien mukaan). Yhteiskeittiön perustamista puoltaa myös kustannusten jakaminen vuokrassa ja palvelujen ostoissa. 3. LIIKEIDEA 3.1 Toiminnan kuvaus Yhteisyritys tuottaa ruokapalvelut Hyvinkään kaupungin ja HUS Hyvinkään sairaalan asiakastarpeeseen. Yhteisyritys myy ruokapalveluita vain omistajilleen. Liikeidea: Perustettava keskuskeittiö: Tarjoaa laadukkaan ja kustannustehokkaan ruokapalvelun Hyvinkään kaupungin kouluihin, päiväkoteihin, vanhainkoteihin, terveyskeskuksen vuodeosastoille, kotipalveluun ja HUS Hyvinkään sairaalaan sekä Tarjoaa henkilöstöruokailun HUS Hyvinkään sairaalan ja osittain Hyvinkään kaupungin henkilöstölle ja Järjestää tilaustarjoilut HUS Hyvinkään sairaalan sisäisiin tilaisuuksiin. Yritys keskittyy: Valmistamaan asiakkaiden tarpeisiin soveltuvat ruuat, Järjestämään niiden kuljetuksen ja paluulogistiikan astioiden ja vaunujen osalta, Ostamaan raaka-aineet ja tarvikkeet, vastaanottamaan tilaukset ja hoitamaan laskutuksen sekä Hankkimaan tietojärjestelmiin, talous- ja henkilöstöhallintoon sekä muihin vastaaviin tukitoimintoihin liittyvät palvelut.

5 3.2 Asiakkaat ja tarpeet 3.3 Tuotteet ja palvelut Yhteiskeittiön tuotteet ovat perusruokavalio ja erityisruokavaliot seuraavista: Tarjoiluastioissa toimitettavat kuumat ateriat Kylmät ateriat Valmiiksi annostellut ateriat Lounasateriat Välipalatuotteet Yhteiskeittiön palvelut: HUS Hyvinkään sairaalan sisäiset tarjoilutilaukset 3.4 Ansaintamalli Kaikki tuotteet ovat tuotteistettu ja niille on määritetyt ateriakohtaiset hinnat. Tuotteet ja niiden hinnat sovitaan yhtiön ja omistajien välisissä palvelusopimuksissa. Kaikki tuotteet hinnoitellaan omakustannushintaan, ts. yhteisyrityksen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa. Hinnoittelussa mahdollinen arvonlisäverorasitus kohdistetaan aina siihen tuotteeseen tai palveluun, jota arvonlisäverorasitus koskee. Henkilöstöruokailun hinnoitteluun vaikuttaa myös Verohallinnon päätökset sekä työnantajan tuki. Vastaavasti opiskelijaruokailussa huomioidaan KELA:n määräykset. Laskutus tehdään kuukausittain.

6 3.5 Yhteenveto Yhteiskeittiön asiakkaiden tarpeet eroavat tilaamisen, toimitusten ja tuotevalikoiman osalta: 4. YMPÄRISTÖ JA MARKKINA-ANALYYSI 4.1 Toimintaympäristö Yhteisyritys toimii Hyvinkään kaupungin alueella ja palvelee omistajiensa asiakkaita. Yhteisyrityksen markkinaosuus Hyvinkään kaupungin asiakkaista on toiminnan alkaessa 82 %. Tässä raportissa 95 % päiväkotien ateriapalveluista on oletettu siirtyvän kokonaisuudessaan uudelle keskuskeittiölle siirtymäajan puitteissa. Vastaavasti HUS Hyvinkään sairaalan asiakkaista yhteisyrityksen markkinaosuus on 81,5 %, mikäli kahvilamyynti ulkoistetaan. 4.2 Kilpailijat Yhteisyritys on sidosyksikköasemassa toimiva osakeyhtiö, joten omistajien ei tarvitse kilpailuttaa ateriapalveluitaan. Näin ollen yhteisyrityksellä ei ole suoria kilpailijoita. Mikäli yhteisyritys toimisi vapailla markkinoilla ilman sidosyksikköasemaa, sen kilpailijoita ovat kaikki ruokapalvelua tarjoavat yksityiset toimijat, kuten Fazer Food Services, Sodexo, ISS ja Blue Service Partners. Verrattuna kilpailijoihin on yhteisyrityksen kilpailuetu erityisosaaminen eri asiakasryhmien palvelemisessa sekä toimintaympäristön tuntemisessa. Yhteisyrityksen henkilökunta ymmärtää eri ikäluokkien ja potilaiden erityistarpeet, mikä ei ole yksityisten toimijoiden erityisosaamista. Lisäksi koetaan, että yksityiset toimijat eivät pystyisi ainakaan nopealla aikataululla palvelemaan kaikkia Hyvinkään kaupungin ja HUS Hyvinkään sairaalan asiakkaita kapasiteettipuutteen takia.

7 4.3 Markkinoiden koko ja kasvu Yhteisyrityksen markkinoiden kasvua on tarkasteltu väestöennusteen (Liite 1), omistajien henkilöstön määrän kehityksen sekä sairaalapaikkojen määrien avulla. Vuosina suurin kasvava asiakasryhmä tulee olemaan vanhusten ateriapalveluissa sekä vanhainkotien että kotipalvelun asiakkaina. HUS:n asiakasmäärät lisääntyvät tarkastelujakson jälkeen kun koko Sairaalanmäen rakennushankkeet väistöineen on saatu päätökseen. Yhteiskeittiön tuotantokapasiteetin mitoitus perustuu liitteenä olevaan tuotantomääräarvioon. Yhtiön perustajaosakkaat sitoutuvat käyttämään Yhtiön palveluista vähintään 10 vuoden ajan. Osapuolet sitoutuvat yhteensä seuraaviin ostomääriin: - kouluaterioita n kpl - potilasaterioita n kpl - päiväkotiaterioita n kpl - henkilökunnan lounasaterioita n. 320 kpl - vanhusten kotiaterioita n. 100 kpl (2016 alkaen) - vanhainkotien ateriapalveluita n. 40 kpl (2016 alkaen) 5. TOIMINTASUUNNITELMA 5.1 Tuotanto- ja ostosuunnitelma Tuotanto tullaan toteuttamaan Design Lime Oy:n laatiman suunnitelman mukaan. Ruokatuotannossa hyödynnetään Cook and Serve ja Cook and Chill menetelmiä ja uudet laitteet mahdollistavat prosessien automatisoinnin. Lisätietoja tuotantosuunnitelmasta löytyy liitteestä 3 Design Lime Oy:n selvityksestä.

8 Yhteisyrityksen toiminnan käynnistyessä kaikki elintarvikkeet kilpailutetaan uudelleen ryhmittäin. Kilpailutuksessa huomioidaan tuotteiden laatu, hinta, toimitusehdot sekä ympäristöasiat. Perustuen muiden jakelukustannusten uuteen hinta-arvioon (katso jakelu- ja myyntisuunnitelma) tulee yhteisyrityksen raaka-ainekustannukset laskemaan noin 10 % Hyvinkään kaupungin nykyisistä raaka-ainekustannuksista johtuen toimitusmaksujen määrän vähenemisestä yhden keskuskeittiön myötä. Raviolin Hyvinkään sairaalan raaka-ainehankinnoissa ei ole oletettavissa merkittäviä muutoksia. 5.2 Tuotekehitys Tuotekehityksen taustalla toimii yhteisyrityksen asiakasryhmäkohtaiset ruokalistat, joita ohjaa kunkin asiakasryhmän ravitsemussuositukset. Ruokalistan suunnittelusta vastaa yhteisyrityksen oma tuote/ravitsemussuunnittelija. Lisäksi ruokalistan kehitykseen nimitetään ruokalistatyöryhmä. Johtoryhmä päättää viime kädessä ehdotetut ruokalistat. Pidemmän aikavälin tavoitteena on suunnitella muutamia eri hintaisia valikoimia, joista asiakas voisi itse valita haluamansa ruokalistan. 5.3 Jakelu- ja myyntisuunnitelma Kaikki kuljetuspalvelut ulkoistetaan ja kilpailutetaan. Tavoitteena on, että kaikki asiakkaat tekevät tilauksensa suoraan tuotannonohjausjärjestelmään yhteisten tilausrutiinien mukaisesti. Mikäli tämä ei ole mahdollista, ilmoitetaan tilaukset suoraan yhteiskeittiöön. Kuljetuskustannukset on arvioitu pysyvän ennallaan sairaalan ja terveyskeskuksen osalta (sairaala ja terveyskeskus ), eli yhteensä noin Muiden Hyvinkään kaupungin nykyisten asiakkaiden osalta ulkopuolinen kuljetusliike on arvioinut noin 10 % kustannusvähennyksen nykyisiin kustannuksiin verrattuna. Tämä perustuu kuljetusten kokonaismäärän vähenemiseen kylmäkuljetuksien kautta. Huomioiden että keskimäärin 82 % nykyisestä asiakasmäärästä siirtyy uuteen keittiöön, tulee kuljetuskustannukset olemaan kyseisten asiakkaiden osalta noin Kuljetuskustannukset ovat näin ollen kokonaisuudessaan noin Luvut perustuvat 2010 hintoihin.

9 5.4 Tietojärjestelmät Nykytilassa toimijoilla on eri toiminnanohjausjärjestelmät: Hyvinkään kaupungin ateriapalveluilla on käytössä Aivo-toiminnanohjausjärjestelmä ja siihen liittyvät tilaus- ja laskutusjärjestelmät. Raviolilla on käytössä Aromi-toiminnanohjausjärjestelmä ja siihen liittyvät tilaus- ja laskutusjärjestelmät. Koska pidemmällä tähtäimellä Hyvinkään kaupungille ei jää itse järjestettyä keskuskeittiötoimintaa ja toisaalta ateriapalvelujen järjestäminen on Raviolin ydintoimintaa, on BearingPointin suositus ottaa yhteisyrityksessä käyttöön Raviolin toiminnanohjaus- ja tilausjärjestelmät. Näin järjestelmän päivittämisessä ja tietotaidon ylläpitämisessä saadaan tukea Raviolista. Raviolin arvion mukaan ydintoiminnan tietojärjestelmien palvelukustannukset ovat 0,5 % toimintakuluista eli luokkaa /vuosi. Yhteisyrityksen pitää lisäksi varautua myös tiedon käyttökorvauksiin, jos yhteisyritys hyödyntää Raviolissa ylläpidettäviä koko järjestelmän perustietoja. Lisäksi tarvitaan liittymä Aromi- tuoteperheestä yhteisyrityksen taloushallinto- ohjelmaan. Tämän liittymän hinta arvio on noin kertainvestointi. Tietojärjestelmien arvioinnissa tehdyt oletukset: Uusi yhteisyritys ja sen asiakkaat saavat hyödyntää tietojärjestelmää kuten Ravioli ja sen asiakkaat (ohjelmiston käyttöoikeuden juridinen laajuus). Hyvinkään kaupungin tietoverkosta voidaan käyttää Raviolin tilausjärjestelmää esim. internetin yli. Arvioidut ydintoiminnan tietojärjestelmien palvelukustannukset sisältävät myös tietojärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät kustannukset (ts. niitä ei kohdisteta enempää uudelle yhteisyritykselle). Tietotekniikasta aiheutuvat muut kustannukset (yhteisyrityksen tarvitsemat työasemat ja niiden tuki ja ylläpito) sisältyvät muihin palveluostoihin. 5.5 Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät Uusi yhteisyritys ostaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tilitoimistolta, tämän arvioidaan maksavan noin vuodessa osakeyhtiölle. Veloituksen määrään vaikuttaa osto- ja myyntilaskujen lukumäärä, palkkatositteiden lukumäärä sekä tarvittavan raportoinnin taso. Lisäksi yhteisyritys toimittaa tarvittavin väliajoin omistajien konsernitilinpäätöksiin ja välitilinpäätöksiin tarvittavan materiaalin.

10 5.6 Toiminnan käynnistäminen Toiminnan perustamispäätös on määrä tehdä 2012 loppupuoliskolla, jolloin myös uuden yhteiskeittiön rakentamisen suunnittelu alkaa. Yhteisyritystä perustettaessa valitaan yhtiölle hallitus sekä toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on laatia tarkempi hankesuunnitelma. Perustuen alustavaan HUS Hyvinkään sairaalan tekemään hankesuunnitelmaan keittiötilojen saneeraus kestää 3-4 eri vaiheessa noin 2 vuotta. Rakentaminen suoritetaan vaiheittain, jotta tuotantoa pystytään jatkamaan HUS Hyvinkään sairaalan keittiötiloissa (katso Liite 4). Yhteiskeittiö on toimintavalmis vuoden Toiminta käynnistyy uudessa keskuskeittiössä , jolloin myös henkilöstö siirtyy uuteen yhtiöön. Ytneuvottelut tulee aloittaa perustamispäätöksen yhteydessä. Vuoden 2014 keväällä tehdään myös liikkeenluovutukset. Ennen uuden yhteiskeittiön valmistumista Hyvinkään kaupungin ja HUS Hyvinkään sairaalan asiakkaita palvellaan nykyisistä toimipisteistä. Kuvaus toiminnan käynnistymisestä vaiheittain: * Toiminnan perustamispäätös * Hallituksen ja toimitusjohtajan valitseminen * Hankesuunnitelman laatiminen * YT- neuvottelut * Rakennussuunnittelun aloittaminen ( hankesuunnittelun käynnistäminen) * Hankesuunnitelma valmistuu 28.2 * Tilojen rakentamisen kilpailuttaminen * Tilojen rakentaminen alkaa 2014 * Tilojen rakentaminen jatkuu * Henkilöstön siirtyminen uuden yrityksen palvelukseen * Tietojärjestelmämuutokset * Liikkeenluovutukset * Toiminnan käynnistyminen

11 6. ORGANISAATIO 6.1 Yrityksen omistajat ja yhtiömuoto Hallinnollisen muodon vaikutuksesta kilpailuoikeudelliseen asemaan ja opetustoimen myynnin ALVpalautuksesta on tehty erilliset selvitykset, jotka ovat liitteessä 5. Mikäli yhteiskeittiö perustettaisiin vain toisen toimijan liikelaitoksena tai 100 % omistettuna tytäryhtiönä, ei toinen toimija voisi ostaa ateriapalveluja ilman kilpailutusta, koska kyseessä ei olisi sidosyksikköasema. Hyvinkään kaupungin omistus HUSissa ei riitä tekemään toimijoiden välille sidosyksikköasemaa ateriapalvelujen osalta. Tarkasteltavat vaihtoehdot yhteisyrityksen hallinnolliseksi muodoksi ovat siten osakeyhtiö sidosyksikköasemassa ja liikelaitoskuntayhtymä. Hallinnolliset muodot, joissa on kaksi juridista toimijaa, toinen sidosyksikköasemaa ja toinen ulkopuolista myyntiä varten, eivät ole suositeltavia, koska tämä voidaan tulkita hankintalainsäädännön kiertämiseksi. Tarkastelun lopputuloksena on päädytty osakeyhtiöön, jossa Hyvinkään kaupunki omistaa 60 % ja HUS- kuntayhtymä 40 %. Myöhemmin toki voidaan päätyä ratkaisuun, että toinen osapuoli myy osakeomistuksensa yhteisyrityksessä toiselle osapuolelle ja vain toinen osapuoli jää yhteisyrityksen omistajaksi. Tämä omistusjärjestelyn muutos muuttaisi myös sidosyksikköasemaa. Omistuksesta luopuvan osapuolen tulee tämän jälkeen kilpailuttaa ateriapalvelut viimeistään, kun kuluva sopimuskausi päättyisi. On päädytty sidosyksikköasemassa toimivaan osakeyhtiöön, jossa Hyvinkään kaupunki omistaa 60 % ja HUS- kuntayhtymä 40 %. Kuten edellä on todettu, yhteisyrityksen omistussuhteita voidaan muuttaa myöhemminkin. Yhteisyrityksen liikevaihto ja siten kustannukset osapuolille jakautuvat toiminnan volyymien suhteessa suoriteperusteisen hinnoittelun mukaisesti. Osakeyhtiön toimielimiä ovat omistajien valitsema hallitus sekä toimitusjohtaja. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä, joista Hyvinkää nimeää kolme (3) jäsentä ja HUS kaksi (2). Kumpikin Osapuoli nimeää lisäksi yhden varajäsenen. Poissaolevan hallituksen jäsenen tilalle astuu ensisijassa saman tahon nimeämä varajäsen. Yhtiön hallitukseen tulee kuulua vähintään kaksi ravitsemusalan asiantuntijaa. Lisäksi hallituksessa on oltava edustettuna liiketoiminnan asiantuntemusta. Osakeyhtiön tarkoitus ei ole tuottaa voittoa. Osakeyhtiön hallintomallissa päätökset tehdään yhtiökokouksessa. Vain osakassopimusten osalta päätökset tehdään valtuustoissa. 6.2 Johtoryhmä Yhteisyrityksen johtoryhmässä ovat yhtiön (lopullinen johtoryhmän kokoonpano ja henkilöstö päätetään perustamisen yhteydessä): Toimitusjohtaja Tuotantopäällikkö Kaksi työnjohtajaa Tuotekehittäjä Talous- ja henkilöstösuunnittelija Henkilöstön edustaja

12 Toimitusjohtajan tehtävä on vastata toimintojen tehokkaasta hoidosta sekä päivittäisen johtamisen että hallinnon osalta. Toimitusjohtaja osallistuu myös hallituksen kokouksiin, joissa hänen velvollisuus on informoida hallitusta yhteisyrityksen nykytilasta ja tulevaisuudennäkymistä. 6.3 Henkilökunta Uusi yhteiskeittiö tarvitsee 40 henkilöä, joista 3 kuuluu yhteisyrityksen hallintoon ja 37 tuotantoon Yhteisyrityksen hallintoon kuuluu 3 henkilöä: Toimitusjohtaja Talous- ja henkilöstösuunnittelija Tuotekehittäjä Hallinnon lisäksi yhteiskeittiö tarvitsee 37 henkilöä tuotantoon ( perustuu Design Lime Oy:n selvitykseen, Liite 3) : Tuotantopäällikkö 2 työnjohtajaa 9 kokkia 25 ravitsemustyöntekijää

13 Yhteiskeittiöön siirtyy henkilöstöä sekä Raviolin Hyvinkään sairaalan että Hyvinkään kaupungin ateriapalveluista. Hyvinkään kaupungissa toimii siirtyvissä tehtävissä 17 henkilöä ja Raviolin Hyvinkään sairaalassa 23 henkilöä. Henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus on hyvin vähäistä, joten sitä kautta ei ole odotettavissa henkilömuutoksia. Kaikkia tehtäviä ei välttämättä pystytä täyttämään nykyisen henkilöstön avulla, vaan heidän lisäksi on tarvetta rekrytoida yhteisyrityksen toimitusjohtaja sekä tuotekehittäjä. Nykyiselle henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus kouluttautua uusiin tehtäviin. Perustamispäätöksen jälkeen tulee siirtyvälle henkilöstölle järjestää yhteistä koulutusta ulkopuolisen kouluttajatahon kanssa, jolla mahdollistetaan muutoksen onnistuminen. Nykyisen henkilöstön määrää ja kehitystä on kuvattu seuraaviin kuvaajiin: Syksyn 2012 jatkovalmistelussa on lähdetty siitä, että Raviolista siirtyy yhteisyritykseen 23 henkilöä, eli yritys aloittaa heti 40 henkilön mitoituksella.

14 7. RAHOITUS JA TALOUS 7.1 Tilat ja laitteisto Hyvinkään kaupungin ja HUS Hyvinkään sairaalan yhteiskeittiö rakennetaan Hyvinkään Sairaalanmäelle, HUS Hyvinkään sairaalan keittiötilojen yhteyteen. Uudet tilat tulevat olemaan kooltaan n m². Design Lime Oy on suunnittelut yhteiskeittiön tuotantotilat sekä arvioinut rakentamisen ja saneeraamisen kustantavan 3 M. Lisäksi uudet koneet ja laitteet on arvioitu maksavan 1,7 M (sisältäen tarjoiluvaunut). Kertainvestointi olisi näihin tietoihin perustuen 4,8 M luokkaa. Tilasuunnitelmassa on huomioitu tavaravirrat ja tuotannon tehokkuus. Lisätietoja tiloista ja laitteista on liitteessä 3 Design Lime Oy:n selvityksessä. Tilasuunnitelmat täsmentyvät hankesuunnittelun edetessä. Hankesuunnitelman pitää olla valmis mennessä. Verrattuna muihin tilavaihtoehtoihin on Sairaalanmäelle rakennettava keskuskeittiö taloudellisin vaihtoehto huomioiden eri vaihtoehtojen toiminnalliset kustannukset. Sairaalanmäen vaihtoehdossa säästetään etenkin kuljetusten määrissä sekä kuljetuskaluston hankinnoissa. Tilat ja tuotantotavat (Cook and serve & Cook and chill) mahdollistavat myös tuotantomäärien kasvun tulevaisuudessa. 7.2 Investoinnit Kiinteistön omistaja, HUS - Kuntayhtymä rakennuttaa yhteiskeittiön tilat ja hankkii tarvittavat kiinteät koneet ja laitteet. Yhteiskeittiön investointikustannukset on arvioitu olevan noin 4,8 miljoona euroa. Josta rakentaminen ja kiinteät laitteet on 3,45 milj. ja yhteisyrityksen hankkimat koneet ja laitteet 1,35 milj. Lopullinen kustannusarvio tarkentuu hankesuunnitelman valmistuttua Lisäksi on arvioitu syntyvän noin investointi väliseinien rakentamisesta, joiden avulla mahdollistetaan nykyisen tuotantokapasiteetin ylläpitäminen HUS:n keittiötiloissa remontin aikana. Arvio perustuu HUS:n aikaisempiin kokemuksiin keittiötilojen saneerauksista. HUS- kuntayhtymä tekee vuokrasopimuksen yhteisyrityksen kanssa ja HUS- Kuntayhtymä perii niistä pääomavuokraa ja ylläpitovuokraa. Lisäksi käytön mukaan peritään sähkö, vesi, lämmitys, yhdyskuntajätehuolto ja vartiointi. Vuokrasopimus on määräaikainen. Vuokrattavien tilojen vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta. Vuokrasopimus jatkuu määräaikaisen kymmenen (10) vuoden vuokrasopimuksen jälkeen ( alkaen) toistaiseksi voimassa olevana molemminpuolisella kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli kumpikaan osapuoli ei ole kirjallisesti ilmoittanut kaksitoista (12) kuukautta ennen (viimeistään ) kymmenen (10) vuoden määräaikaisen vuokrasopimusajan päättymistä päättävänsä vuokrasopimuksen. Tarkemmin pääomavuokran, ylläpitovuokran sekä käyttökorvausten määrittelyt löytyvät vuokrasopimuksesta. Yhteisyrityksen kertainvestointeihin kuuluu koneiden ja laitteiden hankinta , johon kuuluu yhteiskeittiön muut koneet ja laitteet. Osa koneista ja laitteista asennettaan remontin yhteydessä jo vuonna 2013 ja loput vuonna 2014, jolloin yhteiskeittiö valmistuu. Koneiden ja laitteiden poistoajaksi on esitetty 8 vuotta perustuen Design Lime Oy:n selvitykseen.

15 Yhteisyrityksen investoinnit: Investoinnin suuruus Investointitarve 2012 Investointitarve 2013 Investointitarve 2014 Koneet ja laitteet n n Investoinnin jakautuminen vuosille 2013 ja 2014 tarkentuu hankesuunnitteluvaiheessa. Mikäli HUS ja Hyvinkään kaupunki rakennuttavat erilliset keskuskeittiöt, tulee yhteen laskettu kokonaisinvestointi olemaan noin 80 % suurempi kuin yhden keskuskeittiön vaihtoehdossa. Tämä perustuu Hyvinkään kaupungin hankesuunnitelmaan toteuttaa oma keskuskeittiö Kivikonkiertoon sekä HUS:n alustaviin saneeraussuunnitelmiin. 7.3 Toiminnan kustannukset Toiminnan kustannuksia on tarkasteltu yhteisyrityksen perustamisesta alkaen ensimmäiselle 5 vuodelle ( ). Vuonna 2013 tuotanto ei ole vielä käynnistynyt yhteiskeittiössä, minkä takia kustannuksia on hyvin vähän. Ainoastaan toimitusjohtajan henkilöstökulut ja mahdollisesti asiantuntijapalveluiden hankinnat kuuluvat vuoden 2013 toimintakustannuksiin. Vuodelle 2014 on vastaavasti arvioitu, että yhteiskeittiön toiminta tulee olemaan käynnissä viimeisen puoli vuotta ( ½ vuosikustannuksista). Toiminnan kustannuksiin vaikuttavat sekä muutokset tuotannon volyymissä että yleinen hintakehitys. Tuotannon kasvu on arvioitu väestöennusteiden ja Hyvinkään kaupungilta siirtyvien asiakasryhmien kautta. Hyvinkään kaupungin ja Raviolin pyynnöstä arvio yleisestä hintakehityksestä sekä inflaatiosta on jätetty pois hintakehityksen epävarmuuden takia. Elintarvikkeiden hintoihin on odotettavissa huomattavia maailman laajuisia nousuja. Henkilöstökustannuksiin vaikuttaa etenkin henkilöstön eläköitymiset. Vastaavasti elintarvikehankintoihin vaikuttaa tuotannon kasvu. Arvioitu tuotannon kasvu ei tule kuitenkaan merkittävästi vaikuttamaan muihin kustannuksiin aikana.

16 Toiminnan kustannukset: Henkilöstö Palvelujen ostot Materiaalihankinnat Muut toimintakulut Yhteensä Muissa toimintakuluissa on vuokran lisäksi huomioitu koulun alv tappio. Vuodelle ja 2015 => vuokrasumma muutettava sopimuksen valmistuttua Alkuperäinen taulukko: Poistetaan kun ylläoleva hyväksytty Toiminnan kustannukset ovat arvioitu seuraavasti: Hyvinkään kaupungin ateriatuotannon kustannuksista siirtyy vuonna 2013 keskimäärin noin 82 % uuteen yhtiöön, sillä tilaustarjoilujen osuus (noin 8 %) ja osa muista asiakasryhmistä jää vielä Hyvinkään kaupungille. Hyvinkään kaupungille jää myös mm. jakelukeittiöistä ja astianpesusta aiheutuvat kustannukset. Raviolin Hyvinkään sairaalan puolelta kahvilamyynnin osuus 18,5 % poistetaan kustannuksista. Lisäksi syksyllä 2012 tehdyt laskelmien lähtökohtaolettamukset: - Kustannustaso on konsulttiselvityksen mukainen ja perustuu vuoden 2011 kustannustasoon eli huomattava esim elintarvikkeiden noin 6 % vuosinousut sekä palkkojen sopimuskorotukset - Vieraan pääoman korkona on käytetty alkuperäisen laskelman 3 %, joka on tämän hetken korkotasoon nähden suuri - lyhennykset laskettu 5 vuoden tasalyhennyksellä ei lyhennyksiä ensimmäisenä toimintavuonna - Myös korkokulujen kattamiseen tarvitaan lainaa - Raviolin nykyisten laitteiden lunastus euroa=> toiminnan käynnistyessä + peruskorjauksessa hankittavien laitteiden rahoitus yhtiön vastuulla - Muissa toimintakuluissa on vuokran lisäksi huomioitu koulun alv tappio. Vuodelle ja 2015 => vuokrasumma muutettava sopimuksen valmistuttua

17

18 7.4 Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan tuotot koostuvat ateriapalvelusta keskeisille asiakasryhmille sekä HUS Hyvinkään sairaalan sisäisestä tilaustarjoilusta ja potilasaterioiden tuotteiden myymisestä. Liiketoiminta käynnistyy vuoden 2014 heinäkuussa. Tuottoennuste perustuu asiakasmäärän kasvuun eikä huomioi mahdollista yleisen kustannustason nousua. Hyvinkään koulujen asiakkaita siirtyy n Hyvinkään terveyskeskuksen ja sairaalan asiakasmäärän ei odoteta kasvavan ennen vuoden 2016 loppua, minkä vuoksi sekä ateriapalvelun että potilasaterioiden tuotteiden myynnin odotetaan pysyvän vakaana. Ennuste HUS Hyvinkään sairaalan sisäisen tilaustarjoilun määrästä perustuu vuoden 2010 toteutuneisiin ostoihin. Toiminnan tuottoennuste: Oletuksena vuodelle 2014 käytetty puolen vuoden toiminta aikaa Asiakkaat Hyvinkään koulut Hyvinkään päiväkodit, vanhainkodit ja kotipalvelu Hyvinkään terveyskeskus, potilasateriat Hyvinkään henkilöstöateriat Hyvinkää, yhteensä HUS Hyvinkään sairaala, potilasateriat HUS sisäinen tilaustarjoilu HUS henkilöstöruokailu HUS, yhteensä Henkilöstöruokailu, henkilöstön osuus Yhteensä Tuloslaskelma Vuosille on laskettu yhteisyrityksen tekevän pientä voittoa, jotta kumulatiivisesti yhtiö ei tuota voittoa eikä tappiota viidessä vuodessa. Tämä tulee saavuttaa hinnoittelulla. Kaavojen nimikkeet ovat osakeyhtiön mukaisia. Mikäli hallintomuoto on liikelaitoskuntayhtymä, kaavojen nimikkeet muuttuvat vastaavasti. Yhteisyrityksen oma pääoma on ja muu pääoma on vierasta pääoma. Vieraan pääoman määrä vaikuttaa rahoituskuluihin.

19 Yhtiön tuloslaskelma: Oletuksena vuodelle 2014 käytetty puolen vuoden toiminta aikaa Liikevaihto Liikevaihto (ALV 0%) Liikevaihto (ALV 13%) Liiketoiminnan kustannukset Käyttökate Poistot Liikevoitto Rahoituskulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Liiketoiminnan kustannuksiin on laskettu vähennyskelvottoman ALV:n osuus, eli noin /vuosi tavoitetilassa (Hyvinkään kaupungin arvio). Vähennyskelvottoman ALV:n osuus on ja Tämä kustannus tulee kattaa verottoman myynnin myyntituotoilla. 7.6 Tase Oman pääoman säilyttäminen positiivisena edellyttää osakepääomaa. Ennusteen mukaisesti oma pääoma palautuu osakepääoman tasoon vuoden 201X loppuun mennessä. Taseen loppusumma on suurimmillaan vuoden 201Xaikana, arviolta noin 1,4 M. Yhtiön tase: TASE VASTAAVAA Käyttöomaisuus (koneet, laitteet ja kalusto) Pysyvät vastaavat Rahoitusomaisuus Vaihtuvat vastaavat VASTATTAVAA Osakepääoma Aikaisempin kausien voitot Kauden voitto Oma pääoma Korollinen nettovelka Vieras pääoma Vieraan pääoman korko 3,0 %

20 7.7 Liiketoiminnan kassavirta Investointien painottuminen vuosille edellyttää rahoituksen rahavirtaa ennen liiketoiminnan käynnistymistä. Arvioitu rahoitustarve on osakepääomalla 1,1 M Toiminta käynnistyy vuoden 2014 lopulla ja liiketoiminnan arvioidaan tuottavan positiivista kassavirtaa vuodesta 2015 alkaen. RAHOITUSLASKELMA Myynnistä saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit koneisiin ja laitteisiin Investointien rahavirta Vapaa kassavirta Kumulatiivinen vapaa kassavirta Rahoitus Rahoitustarve perustuu arvioon liiketoiminnan vapaasta kassavirrasta. Rahoitustarve on suurimmillaan vuosina , jolloin suoritetaan investoinnit koneisiin, laitteisiin ja kalustoon. Toiminnan käynnistyttyä sen arvioidaan tuottavan positiivista kassavirtaa vuodesta 2015 alkaen, jolloin voidaan nettomääräisesti maksaa pois vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. RAHOITUSLASKELMA Vapaa kassavirta Kumulatiivinen vapaa kassavirta Oman pääoman lisäys Vieraan pääoman muutos Maksetut korot Maksetut tuloverot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden lopussa RISKIANALYYSI 8.1 Riskit ja niiden vaikutukset Yhteiskeittiön rakentamisen viivästyminen tai päätöksenteon siirtyminen tulee lisäämään hankkeen kokonaiskustannusta. Etenkin Hyvinkään kaupungin nykyisissä keittiöissä on suuri investointitarve ja mikäli yhteiskeittiö ei ole toimintavalmis 2014 aikana, joutuu kaupunki investoimaan joko uusiin laitteisiin tai vaihtoehtoisiin tuotantomenetelmiin. HUS Kuntayhtymä vastaa mahdollisista rakennuksesta johtuvista investointikustannusten ylityksistä, jotka ilmenevät vuokrasopimuksen teon jälkeen. Nämä saattavat viivästyttää yhteiskeittiön valmistumista.

Kemin konsernirakenneselvitys

Kemin konsernirakenneselvitys Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki 9.6.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien

Lisätiedot

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys EKSOTE, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri LUONNOS 15.8.2013 Yhteenveto 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) tilat

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Toivakan kunta 21.10.2014 Page 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 YHTIÖITTÄMISVELVOITTEEN TARKASTELU 2.1 Kuntalaki 2.2 Yhtiön perustamistoimenpiteet 2.3 Osakeyhtiön perustaminen

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

PALVELUKESKUSSELVITYS RUOKAPALVELUISTA, TYÖTERVEYSPALVELUISTA JA VIRASTOPALVELUISTA

PALVELUKESKUSSELVITYS RUOKAPALVELUISTA, TYÖTERVEYSPALVELUISTA JA VIRASTOPALVELUISTA PALVELUKESKUSSELVITYS RUOKAPALVELUISTA, TYÖTERVEYSPALVELUISTA JA VIRASTOPALVELUISTA Tampereen kaupunki Päivi Nurminen Selvityshenkilö Loppuraportti 18.1.2005 1 TAUSTAA...2 1.1 Selvityshankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA Kaudelta 1.1. - 31.12.2011 Yhtiön nimi: Turvatiimi Oyj Osoite: Esterinportti 2 Kotipaikka: Helsinki Kaupparekisterinumero 388.208 Y-tunnus: 0667761-0 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 4.9.2011

KHT-TUTKINTO 4.9.2011 1 (62) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 4.9.2011 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (7 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 johtokunta 600 0 1 10996-2014 (011, 642, 034) Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Sammandrag: -

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag))

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) ESITE 10.10.2014 Nexstim Oyj (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) Osakeanti ja listautuminen First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoille Enintään 2

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

YT1. Yrityksen suunnitteluopas

YT1. Yrityksen suunnitteluopas YT1 Yrityksen suunnitteluopas 2015 2 (24) Sisältö 1. Yrittämisen edellytykset...3 1.1 Ammattitaito...3 1.2 Koulutus...3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä...3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen...3 1.5

Lisätiedot

VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015

VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015 VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015 YHTEENVETO - :n ( Valoe ) rakennemuutos elektroniikkateollisuuden automaatiotoimittajasta puhtaaseen energiaan, erityisesti aurinkosähköön keskittyneeksi

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2014 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot