Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö"

Transkriptio

1 Valtuusto , LIITE 2 Fullmäktige BILAGA Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö Liiketoimintasuunnitelma / päivitetty /päivitetty / päivitetty / SL FINAL Liiketoimintasuunnitelman on laatinut BearingPoint. Syksyllä 2012 suunnitelman ovat päivittäneen Pirjo Huvila Nicklén Hyvinkään kaupungilta sekä Pirjo Hakala-Lahtinen ja Leena Jalosuo Raviolista 1. TAUSTA JA TAVOITTEET 1.1 Tausta Hyvinkään kaupungin ruokapalveluyksiköllä on tarve uuteen keskuskeittiöön, sillä nykyiset tilat eivät vastaa kapasiteetiltaan eivätkä ruuanvalmistuslaitteiltaan toiminnan laajuutta. Vastaavasti HUS- kuntayhtymän Ravioli liikelaitoksen (myöhemmin Ravioli) Hyvinkään sairaalassa käytössä olevien toimitilojen kunto on huono ja uusien investointien tarve suuri. Raviolin Hyvinkään sairaalan toimipisteellä ja Hyvinkään kaupungilla on nykyisellään tiivistä yhteistyötä, mm. Hyvinkää on valinnut Raviolin terveysasemien ruokapalveluiden tuottajaksi. Hyvinkään kaupunki ja HUS- kuntayhtymä ovat miettineet uuden yhteisen keskuskeittiön perustamismahdollisuutta. Hyvinkään kaupunginhallitus päätti kokouksessa, että keskuskeittiö pyritään toteuttamaan yhteistyössä HUS- kuntayhtymän kanssa. 1.2 Tavoitteet On laadittu karkea liiketoimintasuunnitelma valitun toteuttamisvaihtoehdon osalta sisältäen toteutusaikataulun ja hankkeen käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet. 2. JOHDON TIIVISTELMÄ Hyvinkään kaupungin ja Raviolin yhteiskeittiö toteutetaan yhteisyrityksenä, joka tuottaa ruokapalvelut Hyvinkään kaupungin ja HUS Hyvinkään sairaalassa olevaan asiakastarpeeseen. Yhteisyrityksen omistavat Hyvinkään kaupunki ja HUS. Yhteisyrityksen hallinnollinen muoto on osakeyhtiö, jonka oltava

2 sidosyksikköasemassa omistajiinsa nähden. Tavoitteen saavuttamiseksi yhteisyrityksellä ei voi olla ulkoista myyntiä. Sidosyksikköasema edellyttää, että yhteisyrityksessä on molempien toimijoiden omistusta. Lisäksi yrityksen toiminnan pitää suuntautua pääasiassa omistajille myytäviin palveluihin. Vuoden 2012 syksyn jatkovalmistelussa on lähdetty siitä, että Hyvinkään kaupunki omistaa yhtiöstä 60 % ja HUS- kuntayhtymä 40 %. Kaikki yhteisyrityksen tuotteet ovat tuotteistettu ja niille on määritetty ateriakohtaiset hinnat. Tuotteet ja niiden hinnat sovitaan yhtiön ja omistajien välisissä palvelusopimuksissa. Kaikki tuotteet hinnoitellaan omakustannushintaan, ts. yhteisyrityksen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa. Yhteisyrityksellä on toimintasuunnitelma tuotannon, hankintojen, myynnin, jakelun ja tuotekehityksen osalta. Uuden yhteiskeittiön avulla saavutetaan synergiaetuja toimintojen yhdistyessä. Yhteisyritys ottaa käyttöön Ravioli liikelaitoksen tuotannonohjausjärjestelmät, koska tavoitetilassa Hyvinkään kaupungilla ei ole muuta keskuskeittiöön liittyvää toimintaa. Näin järjestelmän päivittämisessä ja tietotaidon ylläpitämisessä saadaan tukea Raviolista. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut kannattaa kustannussyistä hankkia ulkoiselta palveluntarjoajalta. Yhteiskeittiö rakennetaan Hyvinkään Sairaalanmäelle Raviolin nykyisten keittiötilojen yhteyteen. Verrattuna muihin tilavaihtoehtoihin (esim. uuden keskuskeittiön rakentaminen Kivikonkiertoon) on Sairaalanmäelle rakennettava keskuskeittiö taloudellisin vaihtoehto vertailtaessa eri vaihtoehtojen toiminnallisia kustannuksia. Kiinteistön omistajana HUS- kuntayhtymä rakennuttaa yhteiskeittiön tilat ja hankkii tarvittavat rakennukseen kiinteästi tiloihin liittyvät koneet ja laitteet. HUS- Kuntayhtymä perii niistä pääomavuokraa ja ylläpitovuokraa. Lisäksi käytön mukaan peritään sähkö, vesi, lämmitys, yhdyskuntajätehuolto ja vartiointi. Vuokrasopimus on määräaikainen. Vuokrattavien tilojen vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta. Vuokrasopimus jatkuu määräaikaisen kymmenen (10) vuoden vuokrasopimuksen jälkeen ( alkaen) toistaiseksi voimassa olevana molemminpuolisella kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli kumpikaan osapuoli ei ole kirjallisesti ilmoittanut kaksitoista (12) kuukautta ennen (viimeistään ) kymmenen (10) vuoden määräaikaisen vuokrasopimusajan päättymistä päättävänsä vuokrasopimuksen. Yhteiskeittiön resurssitarve on 40 työntekijää. Raviolista siirtyy perustamisvaiheessa 23 henkilöä ja Hyvinkään kaupungilta 17. Toiminnan perustamispäätös ja yhteisyrityksen perustaminen on määrä tehdä vuoden 2012 loppupuoliskolla, jonka jälkeen uuden yhteiskeittiön rakentamisen suunnittelu alkaa. HUS:n tekemän alustavan hankesuunnitelman mukaan yhteiskeittiö on toimintavalmis , jolloin myös tehdään liikkeenluovutukset yhteisyritykselle ja sen varsinainen toiminta käynnistyy. Yhteisen keskuskeittiön mahdollistama kustannustehokkuus saavutetaan tuotannon yhdistämisen kautta. Toiminnan käynnistymisen yhteydessä Hyvinkään ateriapalveluista siirtyy 17 henkilöä uuteen yhteiskeittiöön muun työvoiman jäädessä jakelukeittiöihin. Jakelukeittiöiden tehtäviä ovat ruoan lämmittäminen niinä päivinä kuin ruoka tulee kylmänä, ruoan tarjolle pano ja astiahuolto Hyvinkään kaupungin suunnitelmissa on hyödyntää koulukeittiöistä vapautuvaa työvoimaa moniosaajina muissa työtehtävissä.

3 Yhteiskeittiön toiminta käynnistyy heinäkuussa Investointihyödyksi verrattuna siihen, että olisi toteutettu kaksi erillistä investointia, arvioidaan 3,5 milj euroa. Toiminnallisena hyötynä arvioidaan saatavan noin 0,5 miljonaa vuosittaisista vuokrakustannuksista. Tätä kautta yhteiskeittiön ateriat ovat edullisempia kuin mikäli Hyvinkään kaupunki ja HUS rakentaisivat omat keittiöt. Arvio yleisestä hintakehityksestä sekä inflaatiosta on jätetty pois hintakehityksen epävarmuuden takia. Yhteisyrityksen liikevaihdosta (2014) noin 59 % tulee Hyvinkään kaupungilta ja 34 % HUS Raviolilta. Loput liikevaihdosta muodostuu henkilöstöruokailusta. Alla olevasta taulukosta löytyy yhteenveto liikevaihdon jakautumisesta. Liikevaihdon jakauma asiakkaittain (%) Hyvinkää, yhteensä 65 % 59 % 61 % 61 % HUS, yhteensä 27 % 34 % 33 % 33 % Henkilöstöruokailu, henkilöstön osuus 8 % 7 % 6 % 6 % Yhteensä Liikevaihto asiakkaittain (M ) Hyvinkää, yhteensä 0,7 3,0 3,2 3,2 HUS, yhteensä 0,3 1,7 1,7 1,7 Henkilöstöruokailu, henkilöstön osuus 0,1 0,3 0,3 0,3 Yhteensä 1,1 5,1 5,3 5,3 Liiketoimintasuunnitelman riskeihin kuuluu yhteiskeittiön rakentamisen viivästyminen tai päätöksenteon siirtyminen, mikä lisäisi hankkeen kokonaiskustannuksia. Etenkin Hyvinkään kaupungin nykyisissä keittiöissä on suuri investointitarve ja mikäli yhteiskeittiö ei ole toimintavalmis heinäkuussa 2014, joutuu kaupunki investoimaan joko uusiin laitteisiin tai vaihtoehtoisiin tuotantomenetelmiin. Yhteiskeittiön käynnistyksen siirtyminen alkuperäisestä suunnitelmasta lisää yllämainittuja riskejä. Riskinä voidaan myös nähdä uuden keskuskeittiön toimitilasuunnitelman riittävyys, mikä saattaa aiheuttaa todellisen investointitarpeen lisääntymisen. Tilan riittävyys varmistetaan hankesuunnitelmassa. Raviolin tietojärjestelmän käyttöönotto sekä Hyvinkään kaupungin aterioiden tilausjärjestelmän vaihtuminen Raviolin järjestelmäksi sisältää tietojärjestelmäprojekteille tyypilliset riskit kustannuksiin ja aikatauluun liittyen. Tilojen peruskorjaus tehdään samaan aikaan, kun Raviolissa on tuotannollista toimintaa. Tämä lisää aikataulullista riskiä peruskorjauksen valmistumiseen. Toiminnallisten riskien minimoimiseksi on tärkeätä, että henkilöstö

4 pidetään hyvin informoituna tulevista muutoksista, ja että heille järjestetään riittävä koulutus ja tuki muutoksen kohtaamiseen. Mikäli yhteiskeittiötä ei perusteta, tulee Raviolin Hyvinkään sairaalan toimipiste ja Hyvinkään kaupungin ateriapalvelut jatkamaan toimintaansa itsenäisinä. Tämä tarkoittaa, että HUS Hyvinkään sairaalan nykyiset keittiötilat tullaan saneeraamaan ja toiminta jatkuu tämän jälkeen normaalisti nykyisissä tiloissa. Toiminnan kannattavuus vaatii riittävää tuotantovolyymia, tämä saavutetaan yhteisyrityksen ateriamäärillä. Mikäli HUS ja Hyvinkään kaupunki rakennuttavat erilliset keskuskeittiöt, tulee yhteen laskettu kokonaisinvestointi olemaan noin 80 % (3,5 M ) suurempi kuin yhden keskuskeittiön vaihtoehdossa. Hyvinkään kaupungin osalta uuden keskuskeittiön arvioitu investointikustannus on 4,5 M sisältäen kalustot ja laitteet. Yhteiskeittiön perustamisella realisoidaan tuotannon yhdistämisestä saatavat hyödyt. Mikäli Hyvinkään kaupunki rakentaisi oman keskuskeittiön, on mahdollista saavuttaa liki kaikki muut kustannussäästöt (esim. kuljetusten ja tuotantotapojen osalta) paitsi tuotannon yhdistämisestä saavutettavat säästöt. Tämän takia on erittäin tärkeää tehdä perustamispäätöksen yhteydessä selkeät tavoitteet henkilöstön ja tuotannon suhteen (esim. ruokalistojen synkronointi mahdollisuuksien mukaan). Yhteiskeittiön perustamista puoltaa myös kustannusten jakaminen vuokrassa ja palvelujen ostoissa. 3. LIIKEIDEA 3.1 Toiminnan kuvaus Yhteisyritys tuottaa ruokapalvelut Hyvinkään kaupungin ja HUS Hyvinkään sairaalan asiakastarpeeseen. Yhteisyritys myy ruokapalveluita vain omistajilleen. Liikeidea: Perustettava keskuskeittiö: Tarjoaa laadukkaan ja kustannustehokkaan ruokapalvelun Hyvinkään kaupungin kouluihin, päiväkoteihin, vanhainkoteihin, terveyskeskuksen vuodeosastoille, kotipalveluun ja HUS Hyvinkään sairaalaan sekä Tarjoaa henkilöstöruokailun HUS Hyvinkään sairaalan ja osittain Hyvinkään kaupungin henkilöstölle ja Järjestää tilaustarjoilut HUS Hyvinkään sairaalan sisäisiin tilaisuuksiin. Yritys keskittyy: Valmistamaan asiakkaiden tarpeisiin soveltuvat ruuat, Järjestämään niiden kuljetuksen ja paluulogistiikan astioiden ja vaunujen osalta, Ostamaan raaka-aineet ja tarvikkeet, vastaanottamaan tilaukset ja hoitamaan laskutuksen sekä Hankkimaan tietojärjestelmiin, talous- ja henkilöstöhallintoon sekä muihin vastaaviin tukitoimintoihin liittyvät palvelut.

5 3.2 Asiakkaat ja tarpeet 3.3 Tuotteet ja palvelut Yhteiskeittiön tuotteet ovat perusruokavalio ja erityisruokavaliot seuraavista: Tarjoiluastioissa toimitettavat kuumat ateriat Kylmät ateriat Valmiiksi annostellut ateriat Lounasateriat Välipalatuotteet Yhteiskeittiön palvelut: HUS Hyvinkään sairaalan sisäiset tarjoilutilaukset 3.4 Ansaintamalli Kaikki tuotteet ovat tuotteistettu ja niille on määritetyt ateriakohtaiset hinnat. Tuotteet ja niiden hinnat sovitaan yhtiön ja omistajien välisissä palvelusopimuksissa. Kaikki tuotteet hinnoitellaan omakustannushintaan, ts. yhteisyrityksen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa. Hinnoittelussa mahdollinen arvonlisäverorasitus kohdistetaan aina siihen tuotteeseen tai palveluun, jota arvonlisäverorasitus koskee. Henkilöstöruokailun hinnoitteluun vaikuttaa myös Verohallinnon päätökset sekä työnantajan tuki. Vastaavasti opiskelijaruokailussa huomioidaan KELA:n määräykset. Laskutus tehdään kuukausittain.

6 3.5 Yhteenveto Yhteiskeittiön asiakkaiden tarpeet eroavat tilaamisen, toimitusten ja tuotevalikoiman osalta: 4. YMPÄRISTÖ JA MARKKINA-ANALYYSI 4.1 Toimintaympäristö Yhteisyritys toimii Hyvinkään kaupungin alueella ja palvelee omistajiensa asiakkaita. Yhteisyrityksen markkinaosuus Hyvinkään kaupungin asiakkaista on toiminnan alkaessa 82 %. Tässä raportissa 95 % päiväkotien ateriapalveluista on oletettu siirtyvän kokonaisuudessaan uudelle keskuskeittiölle siirtymäajan puitteissa. Vastaavasti HUS Hyvinkään sairaalan asiakkaista yhteisyrityksen markkinaosuus on 81,5 %, mikäli kahvilamyynti ulkoistetaan. 4.2 Kilpailijat Yhteisyritys on sidosyksikköasemassa toimiva osakeyhtiö, joten omistajien ei tarvitse kilpailuttaa ateriapalveluitaan. Näin ollen yhteisyrityksellä ei ole suoria kilpailijoita. Mikäli yhteisyritys toimisi vapailla markkinoilla ilman sidosyksikköasemaa, sen kilpailijoita ovat kaikki ruokapalvelua tarjoavat yksityiset toimijat, kuten Fazer Food Services, Sodexo, ISS ja Blue Service Partners. Verrattuna kilpailijoihin on yhteisyrityksen kilpailuetu erityisosaaminen eri asiakasryhmien palvelemisessa sekä toimintaympäristön tuntemisessa. Yhteisyrityksen henkilökunta ymmärtää eri ikäluokkien ja potilaiden erityistarpeet, mikä ei ole yksityisten toimijoiden erityisosaamista. Lisäksi koetaan, että yksityiset toimijat eivät pystyisi ainakaan nopealla aikataululla palvelemaan kaikkia Hyvinkään kaupungin ja HUS Hyvinkään sairaalan asiakkaita kapasiteettipuutteen takia.

7 4.3 Markkinoiden koko ja kasvu Yhteisyrityksen markkinoiden kasvua on tarkasteltu väestöennusteen (Liite 1), omistajien henkilöstön määrän kehityksen sekä sairaalapaikkojen määrien avulla. Vuosina suurin kasvava asiakasryhmä tulee olemaan vanhusten ateriapalveluissa sekä vanhainkotien että kotipalvelun asiakkaina. HUS:n asiakasmäärät lisääntyvät tarkastelujakson jälkeen kun koko Sairaalanmäen rakennushankkeet väistöineen on saatu päätökseen. Yhteiskeittiön tuotantokapasiteetin mitoitus perustuu liitteenä olevaan tuotantomääräarvioon. Yhtiön perustajaosakkaat sitoutuvat käyttämään Yhtiön palveluista vähintään 10 vuoden ajan. Osapuolet sitoutuvat yhteensä seuraaviin ostomääriin: - kouluaterioita n kpl - potilasaterioita n kpl - päiväkotiaterioita n kpl - henkilökunnan lounasaterioita n. 320 kpl - vanhusten kotiaterioita n. 100 kpl (2016 alkaen) - vanhainkotien ateriapalveluita n. 40 kpl (2016 alkaen) 5. TOIMINTASUUNNITELMA 5.1 Tuotanto- ja ostosuunnitelma Tuotanto tullaan toteuttamaan Design Lime Oy:n laatiman suunnitelman mukaan. Ruokatuotannossa hyödynnetään Cook and Serve ja Cook and Chill menetelmiä ja uudet laitteet mahdollistavat prosessien automatisoinnin. Lisätietoja tuotantosuunnitelmasta löytyy liitteestä 3 Design Lime Oy:n selvityksestä.

8 Yhteisyrityksen toiminnan käynnistyessä kaikki elintarvikkeet kilpailutetaan uudelleen ryhmittäin. Kilpailutuksessa huomioidaan tuotteiden laatu, hinta, toimitusehdot sekä ympäristöasiat. Perustuen muiden jakelukustannusten uuteen hinta-arvioon (katso jakelu- ja myyntisuunnitelma) tulee yhteisyrityksen raaka-ainekustannukset laskemaan noin 10 % Hyvinkään kaupungin nykyisistä raaka-ainekustannuksista johtuen toimitusmaksujen määrän vähenemisestä yhden keskuskeittiön myötä. Raviolin Hyvinkään sairaalan raaka-ainehankinnoissa ei ole oletettavissa merkittäviä muutoksia. 5.2 Tuotekehitys Tuotekehityksen taustalla toimii yhteisyrityksen asiakasryhmäkohtaiset ruokalistat, joita ohjaa kunkin asiakasryhmän ravitsemussuositukset. Ruokalistan suunnittelusta vastaa yhteisyrityksen oma tuote/ravitsemussuunnittelija. Lisäksi ruokalistan kehitykseen nimitetään ruokalistatyöryhmä. Johtoryhmä päättää viime kädessä ehdotetut ruokalistat. Pidemmän aikavälin tavoitteena on suunnitella muutamia eri hintaisia valikoimia, joista asiakas voisi itse valita haluamansa ruokalistan. 5.3 Jakelu- ja myyntisuunnitelma Kaikki kuljetuspalvelut ulkoistetaan ja kilpailutetaan. Tavoitteena on, että kaikki asiakkaat tekevät tilauksensa suoraan tuotannonohjausjärjestelmään yhteisten tilausrutiinien mukaisesti. Mikäli tämä ei ole mahdollista, ilmoitetaan tilaukset suoraan yhteiskeittiöön. Kuljetuskustannukset on arvioitu pysyvän ennallaan sairaalan ja terveyskeskuksen osalta (sairaala ja terveyskeskus ), eli yhteensä noin Muiden Hyvinkään kaupungin nykyisten asiakkaiden osalta ulkopuolinen kuljetusliike on arvioinut noin 10 % kustannusvähennyksen nykyisiin kustannuksiin verrattuna. Tämä perustuu kuljetusten kokonaismäärän vähenemiseen kylmäkuljetuksien kautta. Huomioiden että keskimäärin 82 % nykyisestä asiakasmäärästä siirtyy uuteen keittiöön, tulee kuljetuskustannukset olemaan kyseisten asiakkaiden osalta noin Kuljetuskustannukset ovat näin ollen kokonaisuudessaan noin Luvut perustuvat 2010 hintoihin.

9 5.4 Tietojärjestelmät Nykytilassa toimijoilla on eri toiminnanohjausjärjestelmät: Hyvinkään kaupungin ateriapalveluilla on käytössä Aivo-toiminnanohjausjärjestelmä ja siihen liittyvät tilaus- ja laskutusjärjestelmät. Raviolilla on käytössä Aromi-toiminnanohjausjärjestelmä ja siihen liittyvät tilaus- ja laskutusjärjestelmät. Koska pidemmällä tähtäimellä Hyvinkään kaupungille ei jää itse järjestettyä keskuskeittiötoimintaa ja toisaalta ateriapalvelujen järjestäminen on Raviolin ydintoimintaa, on BearingPointin suositus ottaa yhteisyrityksessä käyttöön Raviolin toiminnanohjaus- ja tilausjärjestelmät. Näin järjestelmän päivittämisessä ja tietotaidon ylläpitämisessä saadaan tukea Raviolista. Raviolin arvion mukaan ydintoiminnan tietojärjestelmien palvelukustannukset ovat 0,5 % toimintakuluista eli luokkaa /vuosi. Yhteisyrityksen pitää lisäksi varautua myös tiedon käyttökorvauksiin, jos yhteisyritys hyödyntää Raviolissa ylläpidettäviä koko järjestelmän perustietoja. Lisäksi tarvitaan liittymä Aromi- tuoteperheestä yhteisyrityksen taloushallinto- ohjelmaan. Tämän liittymän hinta arvio on noin kertainvestointi. Tietojärjestelmien arvioinnissa tehdyt oletukset: Uusi yhteisyritys ja sen asiakkaat saavat hyödyntää tietojärjestelmää kuten Ravioli ja sen asiakkaat (ohjelmiston käyttöoikeuden juridinen laajuus). Hyvinkään kaupungin tietoverkosta voidaan käyttää Raviolin tilausjärjestelmää esim. internetin yli. Arvioidut ydintoiminnan tietojärjestelmien palvelukustannukset sisältävät myös tietojärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät kustannukset (ts. niitä ei kohdisteta enempää uudelle yhteisyritykselle). Tietotekniikasta aiheutuvat muut kustannukset (yhteisyrityksen tarvitsemat työasemat ja niiden tuki ja ylläpito) sisältyvät muihin palveluostoihin. 5.5 Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät Uusi yhteisyritys ostaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tilitoimistolta, tämän arvioidaan maksavan noin vuodessa osakeyhtiölle. Veloituksen määrään vaikuttaa osto- ja myyntilaskujen lukumäärä, palkkatositteiden lukumäärä sekä tarvittavan raportoinnin taso. Lisäksi yhteisyritys toimittaa tarvittavin väliajoin omistajien konsernitilinpäätöksiin ja välitilinpäätöksiin tarvittavan materiaalin.

10 5.6 Toiminnan käynnistäminen Toiminnan perustamispäätös on määrä tehdä 2012 loppupuoliskolla, jolloin myös uuden yhteiskeittiön rakentamisen suunnittelu alkaa. Yhteisyritystä perustettaessa valitaan yhtiölle hallitus sekä toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on laatia tarkempi hankesuunnitelma. Perustuen alustavaan HUS Hyvinkään sairaalan tekemään hankesuunnitelmaan keittiötilojen saneeraus kestää 3-4 eri vaiheessa noin 2 vuotta. Rakentaminen suoritetaan vaiheittain, jotta tuotantoa pystytään jatkamaan HUS Hyvinkään sairaalan keittiötiloissa (katso Liite 4). Yhteiskeittiö on toimintavalmis vuoden Toiminta käynnistyy uudessa keskuskeittiössä , jolloin myös henkilöstö siirtyy uuteen yhtiöön. Ytneuvottelut tulee aloittaa perustamispäätöksen yhteydessä. Vuoden 2014 keväällä tehdään myös liikkeenluovutukset. Ennen uuden yhteiskeittiön valmistumista Hyvinkään kaupungin ja HUS Hyvinkään sairaalan asiakkaita palvellaan nykyisistä toimipisteistä. Kuvaus toiminnan käynnistymisestä vaiheittain: * Toiminnan perustamispäätös * Hallituksen ja toimitusjohtajan valitseminen * Hankesuunnitelman laatiminen * YT- neuvottelut * Rakennussuunnittelun aloittaminen ( hankesuunnittelun käynnistäminen) * Hankesuunnitelma valmistuu 28.2 * Tilojen rakentamisen kilpailuttaminen * Tilojen rakentaminen alkaa 2014 * Tilojen rakentaminen jatkuu * Henkilöstön siirtyminen uuden yrityksen palvelukseen * Tietojärjestelmämuutokset * Liikkeenluovutukset * Toiminnan käynnistyminen

11 6. ORGANISAATIO 6.1 Yrityksen omistajat ja yhtiömuoto Hallinnollisen muodon vaikutuksesta kilpailuoikeudelliseen asemaan ja opetustoimen myynnin ALVpalautuksesta on tehty erilliset selvitykset, jotka ovat liitteessä 5. Mikäli yhteiskeittiö perustettaisiin vain toisen toimijan liikelaitoksena tai 100 % omistettuna tytäryhtiönä, ei toinen toimija voisi ostaa ateriapalveluja ilman kilpailutusta, koska kyseessä ei olisi sidosyksikköasema. Hyvinkään kaupungin omistus HUSissa ei riitä tekemään toimijoiden välille sidosyksikköasemaa ateriapalvelujen osalta. Tarkasteltavat vaihtoehdot yhteisyrityksen hallinnolliseksi muodoksi ovat siten osakeyhtiö sidosyksikköasemassa ja liikelaitoskuntayhtymä. Hallinnolliset muodot, joissa on kaksi juridista toimijaa, toinen sidosyksikköasemaa ja toinen ulkopuolista myyntiä varten, eivät ole suositeltavia, koska tämä voidaan tulkita hankintalainsäädännön kiertämiseksi. Tarkastelun lopputuloksena on päädytty osakeyhtiöön, jossa Hyvinkään kaupunki omistaa 60 % ja HUS- kuntayhtymä 40 %. Myöhemmin toki voidaan päätyä ratkaisuun, että toinen osapuoli myy osakeomistuksensa yhteisyrityksessä toiselle osapuolelle ja vain toinen osapuoli jää yhteisyrityksen omistajaksi. Tämä omistusjärjestelyn muutos muuttaisi myös sidosyksikköasemaa. Omistuksesta luopuvan osapuolen tulee tämän jälkeen kilpailuttaa ateriapalvelut viimeistään, kun kuluva sopimuskausi päättyisi. On päädytty sidosyksikköasemassa toimivaan osakeyhtiöön, jossa Hyvinkään kaupunki omistaa 60 % ja HUS- kuntayhtymä 40 %. Kuten edellä on todettu, yhteisyrityksen omistussuhteita voidaan muuttaa myöhemminkin. Yhteisyrityksen liikevaihto ja siten kustannukset osapuolille jakautuvat toiminnan volyymien suhteessa suoriteperusteisen hinnoittelun mukaisesti. Osakeyhtiön toimielimiä ovat omistajien valitsema hallitus sekä toimitusjohtaja. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä, joista Hyvinkää nimeää kolme (3) jäsentä ja HUS kaksi (2). Kumpikin Osapuoli nimeää lisäksi yhden varajäsenen. Poissaolevan hallituksen jäsenen tilalle astuu ensisijassa saman tahon nimeämä varajäsen. Yhtiön hallitukseen tulee kuulua vähintään kaksi ravitsemusalan asiantuntijaa. Lisäksi hallituksessa on oltava edustettuna liiketoiminnan asiantuntemusta. Osakeyhtiön tarkoitus ei ole tuottaa voittoa. Osakeyhtiön hallintomallissa päätökset tehdään yhtiökokouksessa. Vain osakassopimusten osalta päätökset tehdään valtuustoissa. 6.2 Johtoryhmä Yhteisyrityksen johtoryhmässä ovat yhtiön (lopullinen johtoryhmän kokoonpano ja henkilöstö päätetään perustamisen yhteydessä): Toimitusjohtaja Tuotantopäällikkö Kaksi työnjohtajaa Tuotekehittäjä Talous- ja henkilöstösuunnittelija Henkilöstön edustaja

12 Toimitusjohtajan tehtävä on vastata toimintojen tehokkaasta hoidosta sekä päivittäisen johtamisen että hallinnon osalta. Toimitusjohtaja osallistuu myös hallituksen kokouksiin, joissa hänen velvollisuus on informoida hallitusta yhteisyrityksen nykytilasta ja tulevaisuudennäkymistä. 6.3 Henkilökunta Uusi yhteiskeittiö tarvitsee 40 henkilöä, joista 3 kuuluu yhteisyrityksen hallintoon ja 37 tuotantoon Yhteisyrityksen hallintoon kuuluu 3 henkilöä: Toimitusjohtaja Talous- ja henkilöstösuunnittelija Tuotekehittäjä Hallinnon lisäksi yhteiskeittiö tarvitsee 37 henkilöä tuotantoon ( perustuu Design Lime Oy:n selvitykseen, Liite 3) : Tuotantopäällikkö 2 työnjohtajaa 9 kokkia 25 ravitsemustyöntekijää

13 Yhteiskeittiöön siirtyy henkilöstöä sekä Raviolin Hyvinkään sairaalan että Hyvinkään kaupungin ateriapalveluista. Hyvinkään kaupungissa toimii siirtyvissä tehtävissä 17 henkilöä ja Raviolin Hyvinkään sairaalassa 23 henkilöä. Henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus on hyvin vähäistä, joten sitä kautta ei ole odotettavissa henkilömuutoksia. Kaikkia tehtäviä ei välttämättä pystytä täyttämään nykyisen henkilöstön avulla, vaan heidän lisäksi on tarvetta rekrytoida yhteisyrityksen toimitusjohtaja sekä tuotekehittäjä. Nykyiselle henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus kouluttautua uusiin tehtäviin. Perustamispäätöksen jälkeen tulee siirtyvälle henkilöstölle järjestää yhteistä koulutusta ulkopuolisen kouluttajatahon kanssa, jolla mahdollistetaan muutoksen onnistuminen. Nykyisen henkilöstön määrää ja kehitystä on kuvattu seuraaviin kuvaajiin: Syksyn 2012 jatkovalmistelussa on lähdetty siitä, että Raviolista siirtyy yhteisyritykseen 23 henkilöä, eli yritys aloittaa heti 40 henkilön mitoituksella.

14 7. RAHOITUS JA TALOUS 7.1 Tilat ja laitteisto Hyvinkään kaupungin ja HUS Hyvinkään sairaalan yhteiskeittiö rakennetaan Hyvinkään Sairaalanmäelle, HUS Hyvinkään sairaalan keittiötilojen yhteyteen. Uudet tilat tulevat olemaan kooltaan n m². Design Lime Oy on suunnittelut yhteiskeittiön tuotantotilat sekä arvioinut rakentamisen ja saneeraamisen kustantavan 3 M. Lisäksi uudet koneet ja laitteet on arvioitu maksavan 1,7 M (sisältäen tarjoiluvaunut). Kertainvestointi olisi näihin tietoihin perustuen 4,8 M luokkaa. Tilasuunnitelmassa on huomioitu tavaravirrat ja tuotannon tehokkuus. Lisätietoja tiloista ja laitteista on liitteessä 3 Design Lime Oy:n selvityksessä. Tilasuunnitelmat täsmentyvät hankesuunnittelun edetessä. Hankesuunnitelman pitää olla valmis mennessä. Verrattuna muihin tilavaihtoehtoihin on Sairaalanmäelle rakennettava keskuskeittiö taloudellisin vaihtoehto huomioiden eri vaihtoehtojen toiminnalliset kustannukset. Sairaalanmäen vaihtoehdossa säästetään etenkin kuljetusten määrissä sekä kuljetuskaluston hankinnoissa. Tilat ja tuotantotavat (Cook and serve & Cook and chill) mahdollistavat myös tuotantomäärien kasvun tulevaisuudessa. 7.2 Investoinnit Kiinteistön omistaja, HUS - Kuntayhtymä rakennuttaa yhteiskeittiön tilat ja hankkii tarvittavat kiinteät koneet ja laitteet. Yhteiskeittiön investointikustannukset on arvioitu olevan noin 4,8 miljoona euroa. Josta rakentaminen ja kiinteät laitteet on 3,45 milj. ja yhteisyrityksen hankkimat koneet ja laitteet 1,35 milj. Lopullinen kustannusarvio tarkentuu hankesuunnitelman valmistuttua Lisäksi on arvioitu syntyvän noin investointi väliseinien rakentamisesta, joiden avulla mahdollistetaan nykyisen tuotantokapasiteetin ylläpitäminen HUS:n keittiötiloissa remontin aikana. Arvio perustuu HUS:n aikaisempiin kokemuksiin keittiötilojen saneerauksista. HUS- kuntayhtymä tekee vuokrasopimuksen yhteisyrityksen kanssa ja HUS- Kuntayhtymä perii niistä pääomavuokraa ja ylläpitovuokraa. Lisäksi käytön mukaan peritään sähkö, vesi, lämmitys, yhdyskuntajätehuolto ja vartiointi. Vuokrasopimus on määräaikainen. Vuokrattavien tilojen vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta. Vuokrasopimus jatkuu määräaikaisen kymmenen (10) vuoden vuokrasopimuksen jälkeen ( alkaen) toistaiseksi voimassa olevana molemminpuolisella kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli kumpikaan osapuoli ei ole kirjallisesti ilmoittanut kaksitoista (12) kuukautta ennen (viimeistään ) kymmenen (10) vuoden määräaikaisen vuokrasopimusajan päättymistä päättävänsä vuokrasopimuksen. Tarkemmin pääomavuokran, ylläpitovuokran sekä käyttökorvausten määrittelyt löytyvät vuokrasopimuksesta. Yhteisyrityksen kertainvestointeihin kuuluu koneiden ja laitteiden hankinta , johon kuuluu yhteiskeittiön muut koneet ja laitteet. Osa koneista ja laitteista asennettaan remontin yhteydessä jo vuonna 2013 ja loput vuonna 2014, jolloin yhteiskeittiö valmistuu. Koneiden ja laitteiden poistoajaksi on esitetty 8 vuotta perustuen Design Lime Oy:n selvitykseen.

15 Yhteisyrityksen investoinnit: Investoinnin suuruus Investointitarve 2012 Investointitarve 2013 Investointitarve 2014 Koneet ja laitteet n n Investoinnin jakautuminen vuosille 2013 ja 2014 tarkentuu hankesuunnitteluvaiheessa. Mikäli HUS ja Hyvinkään kaupunki rakennuttavat erilliset keskuskeittiöt, tulee yhteen laskettu kokonaisinvestointi olemaan noin 80 % suurempi kuin yhden keskuskeittiön vaihtoehdossa. Tämä perustuu Hyvinkään kaupungin hankesuunnitelmaan toteuttaa oma keskuskeittiö Kivikonkiertoon sekä HUS:n alustaviin saneeraussuunnitelmiin. 7.3 Toiminnan kustannukset Toiminnan kustannuksia on tarkasteltu yhteisyrityksen perustamisesta alkaen ensimmäiselle 5 vuodelle ( ). Vuonna 2013 tuotanto ei ole vielä käynnistynyt yhteiskeittiössä, minkä takia kustannuksia on hyvin vähän. Ainoastaan toimitusjohtajan henkilöstökulut ja mahdollisesti asiantuntijapalveluiden hankinnat kuuluvat vuoden 2013 toimintakustannuksiin. Vuodelle 2014 on vastaavasti arvioitu, että yhteiskeittiön toiminta tulee olemaan käynnissä viimeisen puoli vuotta ( ½ vuosikustannuksista). Toiminnan kustannuksiin vaikuttavat sekä muutokset tuotannon volyymissä että yleinen hintakehitys. Tuotannon kasvu on arvioitu väestöennusteiden ja Hyvinkään kaupungilta siirtyvien asiakasryhmien kautta. Hyvinkään kaupungin ja Raviolin pyynnöstä arvio yleisestä hintakehityksestä sekä inflaatiosta on jätetty pois hintakehityksen epävarmuuden takia. Elintarvikkeiden hintoihin on odotettavissa huomattavia maailman laajuisia nousuja. Henkilöstökustannuksiin vaikuttaa etenkin henkilöstön eläköitymiset. Vastaavasti elintarvikehankintoihin vaikuttaa tuotannon kasvu. Arvioitu tuotannon kasvu ei tule kuitenkaan merkittävästi vaikuttamaan muihin kustannuksiin aikana.

16 Toiminnan kustannukset: Henkilöstö Palvelujen ostot Materiaalihankinnat Muut toimintakulut Yhteensä Muissa toimintakuluissa on vuokran lisäksi huomioitu koulun alv tappio. Vuodelle ja 2015 => vuokrasumma muutettava sopimuksen valmistuttua Alkuperäinen taulukko: Poistetaan kun ylläoleva hyväksytty Toiminnan kustannukset ovat arvioitu seuraavasti: Hyvinkään kaupungin ateriatuotannon kustannuksista siirtyy vuonna 2013 keskimäärin noin 82 % uuteen yhtiöön, sillä tilaustarjoilujen osuus (noin 8 %) ja osa muista asiakasryhmistä jää vielä Hyvinkään kaupungille. Hyvinkään kaupungille jää myös mm. jakelukeittiöistä ja astianpesusta aiheutuvat kustannukset. Raviolin Hyvinkään sairaalan puolelta kahvilamyynnin osuus 18,5 % poistetaan kustannuksista. Lisäksi syksyllä 2012 tehdyt laskelmien lähtökohtaolettamukset: - Kustannustaso on konsulttiselvityksen mukainen ja perustuu vuoden 2011 kustannustasoon eli huomattava esim elintarvikkeiden noin 6 % vuosinousut sekä palkkojen sopimuskorotukset - Vieraan pääoman korkona on käytetty alkuperäisen laskelman 3 %, joka on tämän hetken korkotasoon nähden suuri - lyhennykset laskettu 5 vuoden tasalyhennyksellä ei lyhennyksiä ensimmäisenä toimintavuonna - Myös korkokulujen kattamiseen tarvitaan lainaa - Raviolin nykyisten laitteiden lunastus euroa=> toiminnan käynnistyessä + peruskorjauksessa hankittavien laitteiden rahoitus yhtiön vastuulla - Muissa toimintakuluissa on vuokran lisäksi huomioitu koulun alv tappio. Vuodelle ja 2015 => vuokrasumma muutettava sopimuksen valmistuttua

17

18 7.4 Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan tuotot koostuvat ateriapalvelusta keskeisille asiakasryhmille sekä HUS Hyvinkään sairaalan sisäisestä tilaustarjoilusta ja potilasaterioiden tuotteiden myymisestä. Liiketoiminta käynnistyy vuoden 2014 heinäkuussa. Tuottoennuste perustuu asiakasmäärän kasvuun eikä huomioi mahdollista yleisen kustannustason nousua. Hyvinkään koulujen asiakkaita siirtyy n Hyvinkään terveyskeskuksen ja sairaalan asiakasmäärän ei odoteta kasvavan ennen vuoden 2016 loppua, minkä vuoksi sekä ateriapalvelun että potilasaterioiden tuotteiden myynnin odotetaan pysyvän vakaana. Ennuste HUS Hyvinkään sairaalan sisäisen tilaustarjoilun määrästä perustuu vuoden 2010 toteutuneisiin ostoihin. Toiminnan tuottoennuste: Oletuksena vuodelle 2014 käytetty puolen vuoden toiminta aikaa Asiakkaat Hyvinkään koulut Hyvinkään päiväkodit, vanhainkodit ja kotipalvelu Hyvinkään terveyskeskus, potilasateriat Hyvinkään henkilöstöateriat Hyvinkää, yhteensä HUS Hyvinkään sairaala, potilasateriat HUS sisäinen tilaustarjoilu HUS henkilöstöruokailu HUS, yhteensä Henkilöstöruokailu, henkilöstön osuus Yhteensä Tuloslaskelma Vuosille on laskettu yhteisyrityksen tekevän pientä voittoa, jotta kumulatiivisesti yhtiö ei tuota voittoa eikä tappiota viidessä vuodessa. Tämä tulee saavuttaa hinnoittelulla. Kaavojen nimikkeet ovat osakeyhtiön mukaisia. Mikäli hallintomuoto on liikelaitoskuntayhtymä, kaavojen nimikkeet muuttuvat vastaavasti. Yhteisyrityksen oma pääoma on ja muu pääoma on vierasta pääoma. Vieraan pääoman määrä vaikuttaa rahoituskuluihin.

19 Yhtiön tuloslaskelma: Oletuksena vuodelle 2014 käytetty puolen vuoden toiminta aikaa Liikevaihto Liikevaihto (ALV 0%) Liikevaihto (ALV 13%) Liiketoiminnan kustannukset Käyttökate Poistot Liikevoitto Rahoituskulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Liiketoiminnan kustannuksiin on laskettu vähennyskelvottoman ALV:n osuus, eli noin /vuosi tavoitetilassa (Hyvinkään kaupungin arvio). Vähennyskelvottoman ALV:n osuus on ja Tämä kustannus tulee kattaa verottoman myynnin myyntituotoilla. 7.6 Tase Oman pääoman säilyttäminen positiivisena edellyttää osakepääomaa. Ennusteen mukaisesti oma pääoma palautuu osakepääoman tasoon vuoden 201X loppuun mennessä. Taseen loppusumma on suurimmillaan vuoden 201Xaikana, arviolta noin 1,4 M. Yhtiön tase: TASE VASTAAVAA Käyttöomaisuus (koneet, laitteet ja kalusto) Pysyvät vastaavat Rahoitusomaisuus Vaihtuvat vastaavat VASTATTAVAA Osakepääoma Aikaisempin kausien voitot Kauden voitto Oma pääoma Korollinen nettovelka Vieras pääoma Vieraan pääoman korko 3,0 %

20 7.7 Liiketoiminnan kassavirta Investointien painottuminen vuosille edellyttää rahoituksen rahavirtaa ennen liiketoiminnan käynnistymistä. Arvioitu rahoitustarve on osakepääomalla 1,1 M Toiminta käynnistyy vuoden 2014 lopulla ja liiketoiminnan arvioidaan tuottavan positiivista kassavirtaa vuodesta 2015 alkaen. RAHOITUSLASKELMA Myynnistä saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit koneisiin ja laitteisiin Investointien rahavirta Vapaa kassavirta Kumulatiivinen vapaa kassavirta Rahoitus Rahoitustarve perustuu arvioon liiketoiminnan vapaasta kassavirrasta. Rahoitustarve on suurimmillaan vuosina , jolloin suoritetaan investoinnit koneisiin, laitteisiin ja kalustoon. Toiminnan käynnistyttyä sen arvioidaan tuottavan positiivista kassavirtaa vuodesta 2015 alkaen, jolloin voidaan nettomääräisesti maksaa pois vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. RAHOITUSLASKELMA Vapaa kassavirta Kumulatiivinen vapaa kassavirta Oman pääoman lisäys Vieraan pääoman muutos Maksetut korot Maksetut tuloverot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden lopussa RISKIANALYYSI 8.1 Riskit ja niiden vaikutukset Yhteiskeittiön rakentamisen viivästyminen tai päätöksenteon siirtyminen tulee lisäämään hankkeen kokonaiskustannusta. Etenkin Hyvinkään kaupungin nykyisissä keittiöissä on suuri investointitarve ja mikäli yhteiskeittiö ei ole toimintavalmis 2014 aikana, joutuu kaupunki investoimaan joko uusiin laitteisiin tai vaihtoehtoisiin tuotantomenetelmiin. HUS Kuntayhtymä vastaa mahdollisista rakennuksesta johtuvista investointikustannusten ylityksistä, jotka ilmenevät vuokrasopimuksen teon jälkeen. Nämä saattavat viivästyttää yhteiskeittiön valmistumista.

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Taloudelliset laskelmat

Taloudelliset laskelmat Taloudelliset laskelmat Pielisen Tietoverkko Juuka 31.3.214 LUONNOS LASKENTAOLETUKSET 31.3.214 2 Laskentaoletukset Investoinnit Ominaisuus Kuvaus Rakentamisaikataulu Runkoverkon rakentaminen tapahtuu vuonna

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus Kansainvälisen toiminnan rahoitus KUVAT 1 Rahoitussuunnittelu REAALIPROSESSI Tuotannontekijämarkkinat Meno MOBILA OY Tulo Suoritemarkkinat Kassa RAHAPROSESSI Kassastamaksut Kassaanmaksut Korot Verot Osingot

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Terveyskeskuksen valmistavan keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi Nykyinen keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi terveyskeskuksen perusparannushankkeessa

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 SOPIMUS HUS:N OMISTAMIEN UUDENMAAN SAIRAALAPESULAN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ CAREA KUNTAYHTYMÄLLE JA KASTEK OY:N TEKSTIILIHUOLTOTOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ UUDENMAAN

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti)

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2009 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin voitto ennen veroja kasvoi yli 41 % Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus on toiminut

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

JÄTEVESIHUOLLON TUKKUYHTIÖN PERUSTAMINEN

JÄTEVESIHUOLLON TUKKUYHTIÖN PERUSTAMINEN Huittisten kaupunki Sastamalan kaupunkiki JÄTEVESIHUOLLON TUKKUYHTIÖN PERUSTAMINEN Kiuru & Rautiainen Oy SISÄLTÖ Selvitysten taustaa Markkinaennuste ja tuotantosuunnitelma Alustava rahoitussuunnitelma

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat. Katinkullan Pallohalli Oy Co / Holiday Club Isännöinti Katinkulta, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Katinkullan Pallohalli Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot