Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö"

Transkriptio

1 Valtuusto , LIITE 2 Fullmäktige BILAGA Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö Liiketoimintasuunnitelma / päivitetty /päivitetty / päivitetty / SL FINAL Liiketoimintasuunnitelman on laatinut BearingPoint. Syksyllä 2012 suunnitelman ovat päivittäneen Pirjo Huvila Nicklén Hyvinkään kaupungilta sekä Pirjo Hakala-Lahtinen ja Leena Jalosuo Raviolista 1. TAUSTA JA TAVOITTEET 1.1 Tausta Hyvinkään kaupungin ruokapalveluyksiköllä on tarve uuteen keskuskeittiöön, sillä nykyiset tilat eivät vastaa kapasiteetiltaan eivätkä ruuanvalmistuslaitteiltaan toiminnan laajuutta. Vastaavasti HUS- kuntayhtymän Ravioli liikelaitoksen (myöhemmin Ravioli) Hyvinkään sairaalassa käytössä olevien toimitilojen kunto on huono ja uusien investointien tarve suuri. Raviolin Hyvinkään sairaalan toimipisteellä ja Hyvinkään kaupungilla on nykyisellään tiivistä yhteistyötä, mm. Hyvinkää on valinnut Raviolin terveysasemien ruokapalveluiden tuottajaksi. Hyvinkään kaupunki ja HUS- kuntayhtymä ovat miettineet uuden yhteisen keskuskeittiön perustamismahdollisuutta. Hyvinkään kaupunginhallitus päätti kokouksessa, että keskuskeittiö pyritään toteuttamaan yhteistyössä HUS- kuntayhtymän kanssa. 1.2 Tavoitteet On laadittu karkea liiketoimintasuunnitelma valitun toteuttamisvaihtoehdon osalta sisältäen toteutusaikataulun ja hankkeen käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet. 2. JOHDON TIIVISTELMÄ Hyvinkään kaupungin ja Raviolin yhteiskeittiö toteutetaan yhteisyrityksenä, joka tuottaa ruokapalvelut Hyvinkään kaupungin ja HUS Hyvinkään sairaalassa olevaan asiakastarpeeseen. Yhteisyrityksen omistavat Hyvinkään kaupunki ja HUS. Yhteisyrityksen hallinnollinen muoto on osakeyhtiö, jonka oltava

2 sidosyksikköasemassa omistajiinsa nähden. Tavoitteen saavuttamiseksi yhteisyrityksellä ei voi olla ulkoista myyntiä. Sidosyksikköasema edellyttää, että yhteisyrityksessä on molempien toimijoiden omistusta. Lisäksi yrityksen toiminnan pitää suuntautua pääasiassa omistajille myytäviin palveluihin. Vuoden 2012 syksyn jatkovalmistelussa on lähdetty siitä, että Hyvinkään kaupunki omistaa yhtiöstä 60 % ja HUS- kuntayhtymä 40 %. Kaikki yhteisyrityksen tuotteet ovat tuotteistettu ja niille on määritetty ateriakohtaiset hinnat. Tuotteet ja niiden hinnat sovitaan yhtiön ja omistajien välisissä palvelusopimuksissa. Kaikki tuotteet hinnoitellaan omakustannushintaan, ts. yhteisyrityksen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa. Yhteisyrityksellä on toimintasuunnitelma tuotannon, hankintojen, myynnin, jakelun ja tuotekehityksen osalta. Uuden yhteiskeittiön avulla saavutetaan synergiaetuja toimintojen yhdistyessä. Yhteisyritys ottaa käyttöön Ravioli liikelaitoksen tuotannonohjausjärjestelmät, koska tavoitetilassa Hyvinkään kaupungilla ei ole muuta keskuskeittiöön liittyvää toimintaa. Näin järjestelmän päivittämisessä ja tietotaidon ylläpitämisessä saadaan tukea Raviolista. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut kannattaa kustannussyistä hankkia ulkoiselta palveluntarjoajalta. Yhteiskeittiö rakennetaan Hyvinkään Sairaalanmäelle Raviolin nykyisten keittiötilojen yhteyteen. Verrattuna muihin tilavaihtoehtoihin (esim. uuden keskuskeittiön rakentaminen Kivikonkiertoon) on Sairaalanmäelle rakennettava keskuskeittiö taloudellisin vaihtoehto vertailtaessa eri vaihtoehtojen toiminnallisia kustannuksia. Kiinteistön omistajana HUS- kuntayhtymä rakennuttaa yhteiskeittiön tilat ja hankkii tarvittavat rakennukseen kiinteästi tiloihin liittyvät koneet ja laitteet. HUS- Kuntayhtymä perii niistä pääomavuokraa ja ylläpitovuokraa. Lisäksi käytön mukaan peritään sähkö, vesi, lämmitys, yhdyskuntajätehuolto ja vartiointi. Vuokrasopimus on määräaikainen. Vuokrattavien tilojen vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta. Vuokrasopimus jatkuu määräaikaisen kymmenen (10) vuoden vuokrasopimuksen jälkeen ( alkaen) toistaiseksi voimassa olevana molemminpuolisella kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli kumpikaan osapuoli ei ole kirjallisesti ilmoittanut kaksitoista (12) kuukautta ennen (viimeistään ) kymmenen (10) vuoden määräaikaisen vuokrasopimusajan päättymistä päättävänsä vuokrasopimuksen. Yhteiskeittiön resurssitarve on 40 työntekijää. Raviolista siirtyy perustamisvaiheessa 23 henkilöä ja Hyvinkään kaupungilta 17. Toiminnan perustamispäätös ja yhteisyrityksen perustaminen on määrä tehdä vuoden 2012 loppupuoliskolla, jonka jälkeen uuden yhteiskeittiön rakentamisen suunnittelu alkaa. HUS:n tekemän alustavan hankesuunnitelman mukaan yhteiskeittiö on toimintavalmis , jolloin myös tehdään liikkeenluovutukset yhteisyritykselle ja sen varsinainen toiminta käynnistyy. Yhteisen keskuskeittiön mahdollistama kustannustehokkuus saavutetaan tuotannon yhdistämisen kautta. Toiminnan käynnistymisen yhteydessä Hyvinkään ateriapalveluista siirtyy 17 henkilöä uuteen yhteiskeittiöön muun työvoiman jäädessä jakelukeittiöihin. Jakelukeittiöiden tehtäviä ovat ruoan lämmittäminen niinä päivinä kuin ruoka tulee kylmänä, ruoan tarjolle pano ja astiahuolto Hyvinkään kaupungin suunnitelmissa on hyödyntää koulukeittiöistä vapautuvaa työvoimaa moniosaajina muissa työtehtävissä.

3 Yhteiskeittiön toiminta käynnistyy heinäkuussa Investointihyödyksi verrattuna siihen, että olisi toteutettu kaksi erillistä investointia, arvioidaan 3,5 milj euroa. Toiminnallisena hyötynä arvioidaan saatavan noin 0,5 miljonaa vuosittaisista vuokrakustannuksista. Tätä kautta yhteiskeittiön ateriat ovat edullisempia kuin mikäli Hyvinkään kaupunki ja HUS rakentaisivat omat keittiöt. Arvio yleisestä hintakehityksestä sekä inflaatiosta on jätetty pois hintakehityksen epävarmuuden takia. Yhteisyrityksen liikevaihdosta (2014) noin 59 % tulee Hyvinkään kaupungilta ja 34 % HUS Raviolilta. Loput liikevaihdosta muodostuu henkilöstöruokailusta. Alla olevasta taulukosta löytyy yhteenveto liikevaihdon jakautumisesta. Liikevaihdon jakauma asiakkaittain (%) Hyvinkää, yhteensä 65 % 59 % 61 % 61 % HUS, yhteensä 27 % 34 % 33 % 33 % Henkilöstöruokailu, henkilöstön osuus 8 % 7 % 6 % 6 % Yhteensä Liikevaihto asiakkaittain (M ) Hyvinkää, yhteensä 0,7 3,0 3,2 3,2 HUS, yhteensä 0,3 1,7 1,7 1,7 Henkilöstöruokailu, henkilöstön osuus 0,1 0,3 0,3 0,3 Yhteensä 1,1 5,1 5,3 5,3 Liiketoimintasuunnitelman riskeihin kuuluu yhteiskeittiön rakentamisen viivästyminen tai päätöksenteon siirtyminen, mikä lisäisi hankkeen kokonaiskustannuksia. Etenkin Hyvinkään kaupungin nykyisissä keittiöissä on suuri investointitarve ja mikäli yhteiskeittiö ei ole toimintavalmis heinäkuussa 2014, joutuu kaupunki investoimaan joko uusiin laitteisiin tai vaihtoehtoisiin tuotantomenetelmiin. Yhteiskeittiön käynnistyksen siirtyminen alkuperäisestä suunnitelmasta lisää yllämainittuja riskejä. Riskinä voidaan myös nähdä uuden keskuskeittiön toimitilasuunnitelman riittävyys, mikä saattaa aiheuttaa todellisen investointitarpeen lisääntymisen. Tilan riittävyys varmistetaan hankesuunnitelmassa. Raviolin tietojärjestelmän käyttöönotto sekä Hyvinkään kaupungin aterioiden tilausjärjestelmän vaihtuminen Raviolin järjestelmäksi sisältää tietojärjestelmäprojekteille tyypilliset riskit kustannuksiin ja aikatauluun liittyen. Tilojen peruskorjaus tehdään samaan aikaan, kun Raviolissa on tuotannollista toimintaa. Tämä lisää aikataulullista riskiä peruskorjauksen valmistumiseen. Toiminnallisten riskien minimoimiseksi on tärkeätä, että henkilöstö

4 pidetään hyvin informoituna tulevista muutoksista, ja että heille järjestetään riittävä koulutus ja tuki muutoksen kohtaamiseen. Mikäli yhteiskeittiötä ei perusteta, tulee Raviolin Hyvinkään sairaalan toimipiste ja Hyvinkään kaupungin ateriapalvelut jatkamaan toimintaansa itsenäisinä. Tämä tarkoittaa, että HUS Hyvinkään sairaalan nykyiset keittiötilat tullaan saneeraamaan ja toiminta jatkuu tämän jälkeen normaalisti nykyisissä tiloissa. Toiminnan kannattavuus vaatii riittävää tuotantovolyymia, tämä saavutetaan yhteisyrityksen ateriamäärillä. Mikäli HUS ja Hyvinkään kaupunki rakennuttavat erilliset keskuskeittiöt, tulee yhteen laskettu kokonaisinvestointi olemaan noin 80 % (3,5 M ) suurempi kuin yhden keskuskeittiön vaihtoehdossa. Hyvinkään kaupungin osalta uuden keskuskeittiön arvioitu investointikustannus on 4,5 M sisältäen kalustot ja laitteet. Yhteiskeittiön perustamisella realisoidaan tuotannon yhdistämisestä saatavat hyödyt. Mikäli Hyvinkään kaupunki rakentaisi oman keskuskeittiön, on mahdollista saavuttaa liki kaikki muut kustannussäästöt (esim. kuljetusten ja tuotantotapojen osalta) paitsi tuotannon yhdistämisestä saavutettavat säästöt. Tämän takia on erittäin tärkeää tehdä perustamispäätöksen yhteydessä selkeät tavoitteet henkilöstön ja tuotannon suhteen (esim. ruokalistojen synkronointi mahdollisuuksien mukaan). Yhteiskeittiön perustamista puoltaa myös kustannusten jakaminen vuokrassa ja palvelujen ostoissa. 3. LIIKEIDEA 3.1 Toiminnan kuvaus Yhteisyritys tuottaa ruokapalvelut Hyvinkään kaupungin ja HUS Hyvinkään sairaalan asiakastarpeeseen. Yhteisyritys myy ruokapalveluita vain omistajilleen. Liikeidea: Perustettava keskuskeittiö: Tarjoaa laadukkaan ja kustannustehokkaan ruokapalvelun Hyvinkään kaupungin kouluihin, päiväkoteihin, vanhainkoteihin, terveyskeskuksen vuodeosastoille, kotipalveluun ja HUS Hyvinkään sairaalaan sekä Tarjoaa henkilöstöruokailun HUS Hyvinkään sairaalan ja osittain Hyvinkään kaupungin henkilöstölle ja Järjestää tilaustarjoilut HUS Hyvinkään sairaalan sisäisiin tilaisuuksiin. Yritys keskittyy: Valmistamaan asiakkaiden tarpeisiin soveltuvat ruuat, Järjestämään niiden kuljetuksen ja paluulogistiikan astioiden ja vaunujen osalta, Ostamaan raaka-aineet ja tarvikkeet, vastaanottamaan tilaukset ja hoitamaan laskutuksen sekä Hankkimaan tietojärjestelmiin, talous- ja henkilöstöhallintoon sekä muihin vastaaviin tukitoimintoihin liittyvät palvelut.

5 3.2 Asiakkaat ja tarpeet 3.3 Tuotteet ja palvelut Yhteiskeittiön tuotteet ovat perusruokavalio ja erityisruokavaliot seuraavista: Tarjoiluastioissa toimitettavat kuumat ateriat Kylmät ateriat Valmiiksi annostellut ateriat Lounasateriat Välipalatuotteet Yhteiskeittiön palvelut: HUS Hyvinkään sairaalan sisäiset tarjoilutilaukset 3.4 Ansaintamalli Kaikki tuotteet ovat tuotteistettu ja niille on määritetyt ateriakohtaiset hinnat. Tuotteet ja niiden hinnat sovitaan yhtiön ja omistajien välisissä palvelusopimuksissa. Kaikki tuotteet hinnoitellaan omakustannushintaan, ts. yhteisyrityksen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa. Hinnoittelussa mahdollinen arvonlisäverorasitus kohdistetaan aina siihen tuotteeseen tai palveluun, jota arvonlisäverorasitus koskee. Henkilöstöruokailun hinnoitteluun vaikuttaa myös Verohallinnon päätökset sekä työnantajan tuki. Vastaavasti opiskelijaruokailussa huomioidaan KELA:n määräykset. Laskutus tehdään kuukausittain.

6 3.5 Yhteenveto Yhteiskeittiön asiakkaiden tarpeet eroavat tilaamisen, toimitusten ja tuotevalikoiman osalta: 4. YMPÄRISTÖ JA MARKKINA-ANALYYSI 4.1 Toimintaympäristö Yhteisyritys toimii Hyvinkään kaupungin alueella ja palvelee omistajiensa asiakkaita. Yhteisyrityksen markkinaosuus Hyvinkään kaupungin asiakkaista on toiminnan alkaessa 82 %. Tässä raportissa 95 % päiväkotien ateriapalveluista on oletettu siirtyvän kokonaisuudessaan uudelle keskuskeittiölle siirtymäajan puitteissa. Vastaavasti HUS Hyvinkään sairaalan asiakkaista yhteisyrityksen markkinaosuus on 81,5 %, mikäli kahvilamyynti ulkoistetaan. 4.2 Kilpailijat Yhteisyritys on sidosyksikköasemassa toimiva osakeyhtiö, joten omistajien ei tarvitse kilpailuttaa ateriapalveluitaan. Näin ollen yhteisyrityksellä ei ole suoria kilpailijoita. Mikäli yhteisyritys toimisi vapailla markkinoilla ilman sidosyksikköasemaa, sen kilpailijoita ovat kaikki ruokapalvelua tarjoavat yksityiset toimijat, kuten Fazer Food Services, Sodexo, ISS ja Blue Service Partners. Verrattuna kilpailijoihin on yhteisyrityksen kilpailuetu erityisosaaminen eri asiakasryhmien palvelemisessa sekä toimintaympäristön tuntemisessa. Yhteisyrityksen henkilökunta ymmärtää eri ikäluokkien ja potilaiden erityistarpeet, mikä ei ole yksityisten toimijoiden erityisosaamista. Lisäksi koetaan, että yksityiset toimijat eivät pystyisi ainakaan nopealla aikataululla palvelemaan kaikkia Hyvinkään kaupungin ja HUS Hyvinkään sairaalan asiakkaita kapasiteettipuutteen takia.

7 4.3 Markkinoiden koko ja kasvu Yhteisyrityksen markkinoiden kasvua on tarkasteltu väestöennusteen (Liite 1), omistajien henkilöstön määrän kehityksen sekä sairaalapaikkojen määrien avulla. Vuosina suurin kasvava asiakasryhmä tulee olemaan vanhusten ateriapalveluissa sekä vanhainkotien että kotipalvelun asiakkaina. HUS:n asiakasmäärät lisääntyvät tarkastelujakson jälkeen kun koko Sairaalanmäen rakennushankkeet väistöineen on saatu päätökseen. Yhteiskeittiön tuotantokapasiteetin mitoitus perustuu liitteenä olevaan tuotantomääräarvioon. Yhtiön perustajaosakkaat sitoutuvat käyttämään Yhtiön palveluista vähintään 10 vuoden ajan. Osapuolet sitoutuvat yhteensä seuraaviin ostomääriin: - kouluaterioita n kpl - potilasaterioita n kpl - päiväkotiaterioita n kpl - henkilökunnan lounasaterioita n. 320 kpl - vanhusten kotiaterioita n. 100 kpl (2016 alkaen) - vanhainkotien ateriapalveluita n. 40 kpl (2016 alkaen) 5. TOIMINTASUUNNITELMA 5.1 Tuotanto- ja ostosuunnitelma Tuotanto tullaan toteuttamaan Design Lime Oy:n laatiman suunnitelman mukaan. Ruokatuotannossa hyödynnetään Cook and Serve ja Cook and Chill menetelmiä ja uudet laitteet mahdollistavat prosessien automatisoinnin. Lisätietoja tuotantosuunnitelmasta löytyy liitteestä 3 Design Lime Oy:n selvityksestä.

8 Yhteisyrityksen toiminnan käynnistyessä kaikki elintarvikkeet kilpailutetaan uudelleen ryhmittäin. Kilpailutuksessa huomioidaan tuotteiden laatu, hinta, toimitusehdot sekä ympäristöasiat. Perustuen muiden jakelukustannusten uuteen hinta-arvioon (katso jakelu- ja myyntisuunnitelma) tulee yhteisyrityksen raaka-ainekustannukset laskemaan noin 10 % Hyvinkään kaupungin nykyisistä raaka-ainekustannuksista johtuen toimitusmaksujen määrän vähenemisestä yhden keskuskeittiön myötä. Raviolin Hyvinkään sairaalan raaka-ainehankinnoissa ei ole oletettavissa merkittäviä muutoksia. 5.2 Tuotekehitys Tuotekehityksen taustalla toimii yhteisyrityksen asiakasryhmäkohtaiset ruokalistat, joita ohjaa kunkin asiakasryhmän ravitsemussuositukset. Ruokalistan suunnittelusta vastaa yhteisyrityksen oma tuote/ravitsemussuunnittelija. Lisäksi ruokalistan kehitykseen nimitetään ruokalistatyöryhmä. Johtoryhmä päättää viime kädessä ehdotetut ruokalistat. Pidemmän aikavälin tavoitteena on suunnitella muutamia eri hintaisia valikoimia, joista asiakas voisi itse valita haluamansa ruokalistan. 5.3 Jakelu- ja myyntisuunnitelma Kaikki kuljetuspalvelut ulkoistetaan ja kilpailutetaan. Tavoitteena on, että kaikki asiakkaat tekevät tilauksensa suoraan tuotannonohjausjärjestelmään yhteisten tilausrutiinien mukaisesti. Mikäli tämä ei ole mahdollista, ilmoitetaan tilaukset suoraan yhteiskeittiöön. Kuljetuskustannukset on arvioitu pysyvän ennallaan sairaalan ja terveyskeskuksen osalta (sairaala ja terveyskeskus ), eli yhteensä noin Muiden Hyvinkään kaupungin nykyisten asiakkaiden osalta ulkopuolinen kuljetusliike on arvioinut noin 10 % kustannusvähennyksen nykyisiin kustannuksiin verrattuna. Tämä perustuu kuljetusten kokonaismäärän vähenemiseen kylmäkuljetuksien kautta. Huomioiden että keskimäärin 82 % nykyisestä asiakasmäärästä siirtyy uuteen keittiöön, tulee kuljetuskustannukset olemaan kyseisten asiakkaiden osalta noin Kuljetuskustannukset ovat näin ollen kokonaisuudessaan noin Luvut perustuvat 2010 hintoihin.

9 5.4 Tietojärjestelmät Nykytilassa toimijoilla on eri toiminnanohjausjärjestelmät: Hyvinkään kaupungin ateriapalveluilla on käytössä Aivo-toiminnanohjausjärjestelmä ja siihen liittyvät tilaus- ja laskutusjärjestelmät. Raviolilla on käytössä Aromi-toiminnanohjausjärjestelmä ja siihen liittyvät tilaus- ja laskutusjärjestelmät. Koska pidemmällä tähtäimellä Hyvinkään kaupungille ei jää itse järjestettyä keskuskeittiötoimintaa ja toisaalta ateriapalvelujen järjestäminen on Raviolin ydintoimintaa, on BearingPointin suositus ottaa yhteisyrityksessä käyttöön Raviolin toiminnanohjaus- ja tilausjärjestelmät. Näin järjestelmän päivittämisessä ja tietotaidon ylläpitämisessä saadaan tukea Raviolista. Raviolin arvion mukaan ydintoiminnan tietojärjestelmien palvelukustannukset ovat 0,5 % toimintakuluista eli luokkaa /vuosi. Yhteisyrityksen pitää lisäksi varautua myös tiedon käyttökorvauksiin, jos yhteisyritys hyödyntää Raviolissa ylläpidettäviä koko järjestelmän perustietoja. Lisäksi tarvitaan liittymä Aromi- tuoteperheestä yhteisyrityksen taloushallinto- ohjelmaan. Tämän liittymän hinta arvio on noin kertainvestointi. Tietojärjestelmien arvioinnissa tehdyt oletukset: Uusi yhteisyritys ja sen asiakkaat saavat hyödyntää tietojärjestelmää kuten Ravioli ja sen asiakkaat (ohjelmiston käyttöoikeuden juridinen laajuus). Hyvinkään kaupungin tietoverkosta voidaan käyttää Raviolin tilausjärjestelmää esim. internetin yli. Arvioidut ydintoiminnan tietojärjestelmien palvelukustannukset sisältävät myös tietojärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät kustannukset (ts. niitä ei kohdisteta enempää uudelle yhteisyritykselle). Tietotekniikasta aiheutuvat muut kustannukset (yhteisyrityksen tarvitsemat työasemat ja niiden tuki ja ylläpito) sisältyvät muihin palveluostoihin. 5.5 Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät Uusi yhteisyritys ostaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tilitoimistolta, tämän arvioidaan maksavan noin vuodessa osakeyhtiölle. Veloituksen määrään vaikuttaa osto- ja myyntilaskujen lukumäärä, palkkatositteiden lukumäärä sekä tarvittavan raportoinnin taso. Lisäksi yhteisyritys toimittaa tarvittavin väliajoin omistajien konsernitilinpäätöksiin ja välitilinpäätöksiin tarvittavan materiaalin.

10 5.6 Toiminnan käynnistäminen Toiminnan perustamispäätös on määrä tehdä 2012 loppupuoliskolla, jolloin myös uuden yhteiskeittiön rakentamisen suunnittelu alkaa. Yhteisyritystä perustettaessa valitaan yhtiölle hallitus sekä toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on laatia tarkempi hankesuunnitelma. Perustuen alustavaan HUS Hyvinkään sairaalan tekemään hankesuunnitelmaan keittiötilojen saneeraus kestää 3-4 eri vaiheessa noin 2 vuotta. Rakentaminen suoritetaan vaiheittain, jotta tuotantoa pystytään jatkamaan HUS Hyvinkään sairaalan keittiötiloissa (katso Liite 4). Yhteiskeittiö on toimintavalmis vuoden Toiminta käynnistyy uudessa keskuskeittiössä , jolloin myös henkilöstö siirtyy uuteen yhtiöön. Ytneuvottelut tulee aloittaa perustamispäätöksen yhteydessä. Vuoden 2014 keväällä tehdään myös liikkeenluovutukset. Ennen uuden yhteiskeittiön valmistumista Hyvinkään kaupungin ja HUS Hyvinkään sairaalan asiakkaita palvellaan nykyisistä toimipisteistä. Kuvaus toiminnan käynnistymisestä vaiheittain: * Toiminnan perustamispäätös * Hallituksen ja toimitusjohtajan valitseminen * Hankesuunnitelman laatiminen * YT- neuvottelut * Rakennussuunnittelun aloittaminen ( hankesuunnittelun käynnistäminen) * Hankesuunnitelma valmistuu 28.2 * Tilojen rakentamisen kilpailuttaminen * Tilojen rakentaminen alkaa 2014 * Tilojen rakentaminen jatkuu * Henkilöstön siirtyminen uuden yrityksen palvelukseen * Tietojärjestelmämuutokset * Liikkeenluovutukset * Toiminnan käynnistyminen

11 6. ORGANISAATIO 6.1 Yrityksen omistajat ja yhtiömuoto Hallinnollisen muodon vaikutuksesta kilpailuoikeudelliseen asemaan ja opetustoimen myynnin ALVpalautuksesta on tehty erilliset selvitykset, jotka ovat liitteessä 5. Mikäli yhteiskeittiö perustettaisiin vain toisen toimijan liikelaitoksena tai 100 % omistettuna tytäryhtiönä, ei toinen toimija voisi ostaa ateriapalveluja ilman kilpailutusta, koska kyseessä ei olisi sidosyksikköasema. Hyvinkään kaupungin omistus HUSissa ei riitä tekemään toimijoiden välille sidosyksikköasemaa ateriapalvelujen osalta. Tarkasteltavat vaihtoehdot yhteisyrityksen hallinnolliseksi muodoksi ovat siten osakeyhtiö sidosyksikköasemassa ja liikelaitoskuntayhtymä. Hallinnolliset muodot, joissa on kaksi juridista toimijaa, toinen sidosyksikköasemaa ja toinen ulkopuolista myyntiä varten, eivät ole suositeltavia, koska tämä voidaan tulkita hankintalainsäädännön kiertämiseksi. Tarkastelun lopputuloksena on päädytty osakeyhtiöön, jossa Hyvinkään kaupunki omistaa 60 % ja HUS- kuntayhtymä 40 %. Myöhemmin toki voidaan päätyä ratkaisuun, että toinen osapuoli myy osakeomistuksensa yhteisyrityksessä toiselle osapuolelle ja vain toinen osapuoli jää yhteisyrityksen omistajaksi. Tämä omistusjärjestelyn muutos muuttaisi myös sidosyksikköasemaa. Omistuksesta luopuvan osapuolen tulee tämän jälkeen kilpailuttaa ateriapalvelut viimeistään, kun kuluva sopimuskausi päättyisi. On päädytty sidosyksikköasemassa toimivaan osakeyhtiöön, jossa Hyvinkään kaupunki omistaa 60 % ja HUS- kuntayhtymä 40 %. Kuten edellä on todettu, yhteisyrityksen omistussuhteita voidaan muuttaa myöhemminkin. Yhteisyrityksen liikevaihto ja siten kustannukset osapuolille jakautuvat toiminnan volyymien suhteessa suoriteperusteisen hinnoittelun mukaisesti. Osakeyhtiön toimielimiä ovat omistajien valitsema hallitus sekä toimitusjohtaja. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä, joista Hyvinkää nimeää kolme (3) jäsentä ja HUS kaksi (2). Kumpikin Osapuoli nimeää lisäksi yhden varajäsenen. Poissaolevan hallituksen jäsenen tilalle astuu ensisijassa saman tahon nimeämä varajäsen. Yhtiön hallitukseen tulee kuulua vähintään kaksi ravitsemusalan asiantuntijaa. Lisäksi hallituksessa on oltava edustettuna liiketoiminnan asiantuntemusta. Osakeyhtiön tarkoitus ei ole tuottaa voittoa. Osakeyhtiön hallintomallissa päätökset tehdään yhtiökokouksessa. Vain osakassopimusten osalta päätökset tehdään valtuustoissa. 6.2 Johtoryhmä Yhteisyrityksen johtoryhmässä ovat yhtiön (lopullinen johtoryhmän kokoonpano ja henkilöstö päätetään perustamisen yhteydessä): Toimitusjohtaja Tuotantopäällikkö Kaksi työnjohtajaa Tuotekehittäjä Talous- ja henkilöstösuunnittelija Henkilöstön edustaja

12 Toimitusjohtajan tehtävä on vastata toimintojen tehokkaasta hoidosta sekä päivittäisen johtamisen että hallinnon osalta. Toimitusjohtaja osallistuu myös hallituksen kokouksiin, joissa hänen velvollisuus on informoida hallitusta yhteisyrityksen nykytilasta ja tulevaisuudennäkymistä. 6.3 Henkilökunta Uusi yhteiskeittiö tarvitsee 40 henkilöä, joista 3 kuuluu yhteisyrityksen hallintoon ja 37 tuotantoon Yhteisyrityksen hallintoon kuuluu 3 henkilöä: Toimitusjohtaja Talous- ja henkilöstösuunnittelija Tuotekehittäjä Hallinnon lisäksi yhteiskeittiö tarvitsee 37 henkilöä tuotantoon ( perustuu Design Lime Oy:n selvitykseen, Liite 3) : Tuotantopäällikkö 2 työnjohtajaa 9 kokkia 25 ravitsemustyöntekijää

13 Yhteiskeittiöön siirtyy henkilöstöä sekä Raviolin Hyvinkään sairaalan että Hyvinkään kaupungin ateriapalveluista. Hyvinkään kaupungissa toimii siirtyvissä tehtävissä 17 henkilöä ja Raviolin Hyvinkään sairaalassa 23 henkilöä. Henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus on hyvin vähäistä, joten sitä kautta ei ole odotettavissa henkilömuutoksia. Kaikkia tehtäviä ei välttämättä pystytä täyttämään nykyisen henkilöstön avulla, vaan heidän lisäksi on tarvetta rekrytoida yhteisyrityksen toimitusjohtaja sekä tuotekehittäjä. Nykyiselle henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus kouluttautua uusiin tehtäviin. Perustamispäätöksen jälkeen tulee siirtyvälle henkilöstölle järjestää yhteistä koulutusta ulkopuolisen kouluttajatahon kanssa, jolla mahdollistetaan muutoksen onnistuminen. Nykyisen henkilöstön määrää ja kehitystä on kuvattu seuraaviin kuvaajiin: Syksyn 2012 jatkovalmistelussa on lähdetty siitä, että Raviolista siirtyy yhteisyritykseen 23 henkilöä, eli yritys aloittaa heti 40 henkilön mitoituksella.

14 7. RAHOITUS JA TALOUS 7.1 Tilat ja laitteisto Hyvinkään kaupungin ja HUS Hyvinkään sairaalan yhteiskeittiö rakennetaan Hyvinkään Sairaalanmäelle, HUS Hyvinkään sairaalan keittiötilojen yhteyteen. Uudet tilat tulevat olemaan kooltaan n m². Design Lime Oy on suunnittelut yhteiskeittiön tuotantotilat sekä arvioinut rakentamisen ja saneeraamisen kustantavan 3 M. Lisäksi uudet koneet ja laitteet on arvioitu maksavan 1,7 M (sisältäen tarjoiluvaunut). Kertainvestointi olisi näihin tietoihin perustuen 4,8 M luokkaa. Tilasuunnitelmassa on huomioitu tavaravirrat ja tuotannon tehokkuus. Lisätietoja tiloista ja laitteista on liitteessä 3 Design Lime Oy:n selvityksessä. Tilasuunnitelmat täsmentyvät hankesuunnittelun edetessä. Hankesuunnitelman pitää olla valmis mennessä. Verrattuna muihin tilavaihtoehtoihin on Sairaalanmäelle rakennettava keskuskeittiö taloudellisin vaihtoehto huomioiden eri vaihtoehtojen toiminnalliset kustannukset. Sairaalanmäen vaihtoehdossa säästetään etenkin kuljetusten määrissä sekä kuljetuskaluston hankinnoissa. Tilat ja tuotantotavat (Cook and serve & Cook and chill) mahdollistavat myös tuotantomäärien kasvun tulevaisuudessa. 7.2 Investoinnit Kiinteistön omistaja, HUS - Kuntayhtymä rakennuttaa yhteiskeittiön tilat ja hankkii tarvittavat kiinteät koneet ja laitteet. Yhteiskeittiön investointikustannukset on arvioitu olevan noin 4,8 miljoona euroa. Josta rakentaminen ja kiinteät laitteet on 3,45 milj. ja yhteisyrityksen hankkimat koneet ja laitteet 1,35 milj. Lopullinen kustannusarvio tarkentuu hankesuunnitelman valmistuttua Lisäksi on arvioitu syntyvän noin investointi väliseinien rakentamisesta, joiden avulla mahdollistetaan nykyisen tuotantokapasiteetin ylläpitäminen HUS:n keittiötiloissa remontin aikana. Arvio perustuu HUS:n aikaisempiin kokemuksiin keittiötilojen saneerauksista. HUS- kuntayhtymä tekee vuokrasopimuksen yhteisyrityksen kanssa ja HUS- Kuntayhtymä perii niistä pääomavuokraa ja ylläpitovuokraa. Lisäksi käytön mukaan peritään sähkö, vesi, lämmitys, yhdyskuntajätehuolto ja vartiointi. Vuokrasopimus on määräaikainen. Vuokrattavien tilojen vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta. Vuokrasopimus jatkuu määräaikaisen kymmenen (10) vuoden vuokrasopimuksen jälkeen ( alkaen) toistaiseksi voimassa olevana molemminpuolisella kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli kumpikaan osapuoli ei ole kirjallisesti ilmoittanut kaksitoista (12) kuukautta ennen (viimeistään ) kymmenen (10) vuoden määräaikaisen vuokrasopimusajan päättymistä päättävänsä vuokrasopimuksen. Tarkemmin pääomavuokran, ylläpitovuokran sekä käyttökorvausten määrittelyt löytyvät vuokrasopimuksesta. Yhteisyrityksen kertainvestointeihin kuuluu koneiden ja laitteiden hankinta , johon kuuluu yhteiskeittiön muut koneet ja laitteet. Osa koneista ja laitteista asennettaan remontin yhteydessä jo vuonna 2013 ja loput vuonna 2014, jolloin yhteiskeittiö valmistuu. Koneiden ja laitteiden poistoajaksi on esitetty 8 vuotta perustuen Design Lime Oy:n selvitykseen.

15 Yhteisyrityksen investoinnit: Investoinnin suuruus Investointitarve 2012 Investointitarve 2013 Investointitarve 2014 Koneet ja laitteet n n Investoinnin jakautuminen vuosille 2013 ja 2014 tarkentuu hankesuunnitteluvaiheessa. Mikäli HUS ja Hyvinkään kaupunki rakennuttavat erilliset keskuskeittiöt, tulee yhteen laskettu kokonaisinvestointi olemaan noin 80 % suurempi kuin yhden keskuskeittiön vaihtoehdossa. Tämä perustuu Hyvinkään kaupungin hankesuunnitelmaan toteuttaa oma keskuskeittiö Kivikonkiertoon sekä HUS:n alustaviin saneeraussuunnitelmiin. 7.3 Toiminnan kustannukset Toiminnan kustannuksia on tarkasteltu yhteisyrityksen perustamisesta alkaen ensimmäiselle 5 vuodelle ( ). Vuonna 2013 tuotanto ei ole vielä käynnistynyt yhteiskeittiössä, minkä takia kustannuksia on hyvin vähän. Ainoastaan toimitusjohtajan henkilöstökulut ja mahdollisesti asiantuntijapalveluiden hankinnat kuuluvat vuoden 2013 toimintakustannuksiin. Vuodelle 2014 on vastaavasti arvioitu, että yhteiskeittiön toiminta tulee olemaan käynnissä viimeisen puoli vuotta ( ½ vuosikustannuksista). Toiminnan kustannuksiin vaikuttavat sekä muutokset tuotannon volyymissä että yleinen hintakehitys. Tuotannon kasvu on arvioitu väestöennusteiden ja Hyvinkään kaupungilta siirtyvien asiakasryhmien kautta. Hyvinkään kaupungin ja Raviolin pyynnöstä arvio yleisestä hintakehityksestä sekä inflaatiosta on jätetty pois hintakehityksen epävarmuuden takia. Elintarvikkeiden hintoihin on odotettavissa huomattavia maailman laajuisia nousuja. Henkilöstökustannuksiin vaikuttaa etenkin henkilöstön eläköitymiset. Vastaavasti elintarvikehankintoihin vaikuttaa tuotannon kasvu. Arvioitu tuotannon kasvu ei tule kuitenkaan merkittävästi vaikuttamaan muihin kustannuksiin aikana.

16 Toiminnan kustannukset: Henkilöstö Palvelujen ostot Materiaalihankinnat Muut toimintakulut Yhteensä Muissa toimintakuluissa on vuokran lisäksi huomioitu koulun alv tappio. Vuodelle ja 2015 => vuokrasumma muutettava sopimuksen valmistuttua Alkuperäinen taulukko: Poistetaan kun ylläoleva hyväksytty Toiminnan kustannukset ovat arvioitu seuraavasti: Hyvinkään kaupungin ateriatuotannon kustannuksista siirtyy vuonna 2013 keskimäärin noin 82 % uuteen yhtiöön, sillä tilaustarjoilujen osuus (noin 8 %) ja osa muista asiakasryhmistä jää vielä Hyvinkään kaupungille. Hyvinkään kaupungille jää myös mm. jakelukeittiöistä ja astianpesusta aiheutuvat kustannukset. Raviolin Hyvinkään sairaalan puolelta kahvilamyynnin osuus 18,5 % poistetaan kustannuksista. Lisäksi syksyllä 2012 tehdyt laskelmien lähtökohtaolettamukset: - Kustannustaso on konsulttiselvityksen mukainen ja perustuu vuoden 2011 kustannustasoon eli huomattava esim elintarvikkeiden noin 6 % vuosinousut sekä palkkojen sopimuskorotukset - Vieraan pääoman korkona on käytetty alkuperäisen laskelman 3 %, joka on tämän hetken korkotasoon nähden suuri - lyhennykset laskettu 5 vuoden tasalyhennyksellä ei lyhennyksiä ensimmäisenä toimintavuonna - Myös korkokulujen kattamiseen tarvitaan lainaa - Raviolin nykyisten laitteiden lunastus euroa=> toiminnan käynnistyessä + peruskorjauksessa hankittavien laitteiden rahoitus yhtiön vastuulla - Muissa toimintakuluissa on vuokran lisäksi huomioitu koulun alv tappio. Vuodelle ja 2015 => vuokrasumma muutettava sopimuksen valmistuttua

17

18 7.4 Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan tuotot koostuvat ateriapalvelusta keskeisille asiakasryhmille sekä HUS Hyvinkään sairaalan sisäisestä tilaustarjoilusta ja potilasaterioiden tuotteiden myymisestä. Liiketoiminta käynnistyy vuoden 2014 heinäkuussa. Tuottoennuste perustuu asiakasmäärän kasvuun eikä huomioi mahdollista yleisen kustannustason nousua. Hyvinkään koulujen asiakkaita siirtyy n Hyvinkään terveyskeskuksen ja sairaalan asiakasmäärän ei odoteta kasvavan ennen vuoden 2016 loppua, minkä vuoksi sekä ateriapalvelun että potilasaterioiden tuotteiden myynnin odotetaan pysyvän vakaana. Ennuste HUS Hyvinkään sairaalan sisäisen tilaustarjoilun määrästä perustuu vuoden 2010 toteutuneisiin ostoihin. Toiminnan tuottoennuste: Oletuksena vuodelle 2014 käytetty puolen vuoden toiminta aikaa Asiakkaat Hyvinkään koulut Hyvinkään päiväkodit, vanhainkodit ja kotipalvelu Hyvinkään terveyskeskus, potilasateriat Hyvinkään henkilöstöateriat Hyvinkää, yhteensä HUS Hyvinkään sairaala, potilasateriat HUS sisäinen tilaustarjoilu HUS henkilöstöruokailu HUS, yhteensä Henkilöstöruokailu, henkilöstön osuus Yhteensä Tuloslaskelma Vuosille on laskettu yhteisyrityksen tekevän pientä voittoa, jotta kumulatiivisesti yhtiö ei tuota voittoa eikä tappiota viidessä vuodessa. Tämä tulee saavuttaa hinnoittelulla. Kaavojen nimikkeet ovat osakeyhtiön mukaisia. Mikäli hallintomuoto on liikelaitoskuntayhtymä, kaavojen nimikkeet muuttuvat vastaavasti. Yhteisyrityksen oma pääoma on ja muu pääoma on vierasta pääoma. Vieraan pääoman määrä vaikuttaa rahoituskuluihin.

19 Yhtiön tuloslaskelma: Oletuksena vuodelle 2014 käytetty puolen vuoden toiminta aikaa Liikevaihto Liikevaihto (ALV 0%) Liikevaihto (ALV 13%) Liiketoiminnan kustannukset Käyttökate Poistot Liikevoitto Rahoituskulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Liiketoiminnan kustannuksiin on laskettu vähennyskelvottoman ALV:n osuus, eli noin /vuosi tavoitetilassa (Hyvinkään kaupungin arvio). Vähennyskelvottoman ALV:n osuus on ja Tämä kustannus tulee kattaa verottoman myynnin myyntituotoilla. 7.6 Tase Oman pääoman säilyttäminen positiivisena edellyttää osakepääomaa. Ennusteen mukaisesti oma pääoma palautuu osakepääoman tasoon vuoden 201X loppuun mennessä. Taseen loppusumma on suurimmillaan vuoden 201Xaikana, arviolta noin 1,4 M. Yhtiön tase: TASE VASTAAVAA Käyttöomaisuus (koneet, laitteet ja kalusto) Pysyvät vastaavat Rahoitusomaisuus Vaihtuvat vastaavat VASTATTAVAA Osakepääoma Aikaisempin kausien voitot Kauden voitto Oma pääoma Korollinen nettovelka Vieras pääoma Vieraan pääoman korko 3,0 %

20 7.7 Liiketoiminnan kassavirta Investointien painottuminen vuosille edellyttää rahoituksen rahavirtaa ennen liiketoiminnan käynnistymistä. Arvioitu rahoitustarve on osakepääomalla 1,1 M Toiminta käynnistyy vuoden 2014 lopulla ja liiketoiminnan arvioidaan tuottavan positiivista kassavirtaa vuodesta 2015 alkaen. RAHOITUSLASKELMA Myynnistä saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit koneisiin ja laitteisiin Investointien rahavirta Vapaa kassavirta Kumulatiivinen vapaa kassavirta Rahoitus Rahoitustarve perustuu arvioon liiketoiminnan vapaasta kassavirrasta. Rahoitustarve on suurimmillaan vuosina , jolloin suoritetaan investoinnit koneisiin, laitteisiin ja kalustoon. Toiminnan käynnistyttyä sen arvioidaan tuottavan positiivista kassavirtaa vuodesta 2015 alkaen, jolloin voidaan nettomääräisesti maksaa pois vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. RAHOITUSLASKELMA Vapaa kassavirta Kumulatiivinen vapaa kassavirta Oman pääoman lisäys Vieraan pääoman muutos Maksetut korot Maksetut tuloverot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden lopussa RISKIANALYYSI 8.1 Riskit ja niiden vaikutukset Yhteiskeittiön rakentamisen viivästyminen tai päätöksenteon siirtyminen tulee lisäämään hankkeen kokonaiskustannusta. Etenkin Hyvinkään kaupungin nykyisissä keittiöissä on suuri investointitarve ja mikäli yhteiskeittiö ei ole toimintavalmis 2014 aikana, joutuu kaupunki investoimaan joko uusiin laitteisiin tai vaihtoehtoisiin tuotantomenetelmiin. HUS Kuntayhtymä vastaa mahdollisista rakennuksesta johtuvista investointikustannusten ylityksistä, jotka ilmenevät vuokrasopimuksen teon jälkeen. Nämä saattavat viivästyttää yhteiskeittiön valmistumista.

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Esitys Etelä-Pohjanmaan maakunnan SOTEMAKU-seminaarissa 18.11.2016 Esitys perustuu hallituksen 29.6.2016 antamiin Sote- ja maakuntalakiehdotuksiin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008 Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla Raportti 10.12.2008 Sisällysluettelo 1.Johdanto 2.Yhteenveto 3.Tunnelivaihtoehdon kuvaus 4.Siltavaihtoehdon kuvaus 5.Lauttavaihtoehdon

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS Liite 2 4.5.212 1 SISÄLTÖ 1. Talousmallinnuksen tavoite 2. Laskentaoletukset ja periaatteet Toiminnan volyymin kehitys Menojen kehitys Tulojen kehitys Investoinnit

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos mmk 140 120 100 80 60 40 20 0 90 92 94 96 98 2500 2000 1500 1000 500 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihdon kehitys mmk 1999 1998 Liikevaihto mmk 2348 2230 Liikevaihdon

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 HKLjk 13.8.2015 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot