Seurantaraportti 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seurantaraportti 2014"

Transkriptio

1 1 Inhimillisyys, monikulttuurisuus, avoimuus ja läpinäkyvyys, kohtuullisuus, turvallisuus Kouvolan kaupungin maahanmuutto-ohjelma Seurantaraportti 2014 Tuija Väyrynen, maahanmuuttokoordinaattori Maahanmuuttoasioiden neuvosto

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Kouvolan kaupungin maahanmuutto-ohjelma... 3 Yleistä... 3 Maahanmuutto-ohjelman kansalliset lähtökohdat... 3 Keskeisiä käsitteitä... 4 Maahanmuutto... 5 Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut... 7 Kotoutumista edistävät toimenpiteet... 8 Kotoutumis- ja kielikoulutus... 8 Yhteisöpalvelut... 9 Varhaiskasvatus... 9 Perusopetus Toisen asteen koulutus Nuorisotyö Liikunta, kulttuuri ja harrastustoiminta kotoutumisen tukena Kolmas sektori ja seurakunnat Asuminen ja julkinen liikenne Terveyspalvelut Työllisyyden ja yrittäjyyden tukeminen Lopuksi

3 Kouvolan kaupungin maahanmuutto-ohjelma Yleistä Kouvolan kaupungin maahanmuutto-ohjelma määrittelee kaupungin maahanmuuttotyön vision, strategian ja keskeiset tavoitteet. Ohjelman tavoitteena on vakiinnuttaa kaupungin maahanmuuttopalvelut ja sen henkilökunta sekä ulottaa maahanmuutto- ja monikulttuurisuustyö kaupungin eri toimialat läpäiseväksi toiminnaksi. Kouvolan kaupunki haluaa maahanmuutto-ohjelmallaan rakentaa monikulttuurista kansalaisyhteiskuntaa ja edistää etnistä yhdenvertaisuutta. Maahanmuutto-ohjelma tukee maahanmuuttajien työllistymistä, kotoutumista ja eri väestöryhmien hyviä suhteita. Kouvolalla on vahvaa kansainvälistä osaamista ja siksi maahanmuuttotyö ja maahanmuuttajien kotoutuminen ovat osa kansainvälisyystoimintaa. 3 Kouvolan kaupungin maahanmuutto-ohjelma hyväksyttiin valtuustossa ja samalla perustettiin maahanmuuttotoimikunta valvomaan sen toteutumista. Vuoden 2012 lopussa maahanmuuttotoimikunta lakkasi toimimasta, kun valtuustokausi päättyi. Toimikunnan tilalle perustettiin maahanmuuttoasioiden neuvosto, johon nimettiin edustajia palveluketjuista, yhdistyksistä sekä maahanmuuttajista. Maahanmuuttoasioiden neuvosto on kokoontunut 4 kertaa vuoden 2014 aikana. Maahanmuutto-ohjelman kansalliset lähtökohdat Maahanmuuttotyössä eri viranomaisten välillä on lain säätelemä työnjako. Tärkeimmät maahanmuuttajien kotouttamiseen osallistuvat paikallisviranomaiset ovat kunnat, jotka tarjoavat maahanmuuttajille sekä peruspalveluja että erityisiä kotoutumispalveluja ja työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot). Kunnat suunnittelevat ja kehittävät alueellaan maahanmuuttajien kotoutumista edistäviä toimia ja palveluita, ja vastaavat näiden seurannasta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla (ELY-keskukset) on alueellinen vastuu maahanmuutto- ja kotouttamisasioista. ELY-keskukset ohjaavat TE-toimistoja maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvissä asioissa ja tukevat kuntia kotouttamisohjelmien valmistelussa ja toteutuksessa. Lisäksi ne sopivat kuntien kanssa kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kuntapaikoista. Vuoden 2011 loppuun saakka ELY-keskuksia ohjasi kotouttamisasioissa sisäasiainministeriö ja vuoden 2012 alusta lukien Työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriö suunnittelee, kehittää ja ohjaa maahanmuuttajien kotouttamista. Kotoutumispalveluja

4 kehitetään myös eri hankkeissa, muun muassa Osallisena Suomessa -kokeilussa sekä käytännönläheisissä kotoutumista edistävissä hankkeissa varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisen asteen koulutuksessa ja vanhuspalveluissa. Monet järjestöt ja vapaaehtoistyöntekijät tekevät aktiivisesti erilaista kotouttamistyötä. Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontatyötä sekä kotoutumisen ohjaamisen työtä on kehitetty valtakunnallisesti mm. ALPO- ja MATTO-hankkeissa. Nämä hankkeet päättyivät vuoden 2014 lopulla ja niiden myötä kehittämistyö siirtyi vuonna 2014 perustettuun valtakunnalliseen Kotouttamisen osaamiskeskukseen, joka toimii TEM:in alaisuudessa. Kotouttamisen ohjaamiskeskus tuottaa kunnille yhteistä materiaalia ja julkaisee sitä sivustolla. 4 Keskeisiä käsitteitä Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) tuli voimaan Laki edellyttää, että kunnat tekevät pakolaisten vastaanotosta sopimuksen ELY-keskuksen kanssa ja että niillä on voimassa oleva kotouttamisohjelma. Kouvolassa tämä ohjelma tunnetaan nimeltä Kouvolan kaupungin maahanmuutto-ohjelma. Vuoden 2014 aikana on aloitettu maahanmuuttoohjelman päivitys aikuisväestön lautakunnan toimeenpanemana. Päivitys valmistuu alkuvuodesta Laki kotoutumisen edistämisestä määrittelee kunnan tehtäviksi maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan, maahanmuuttajien alkukartoitusten ja kotoutumissuunnitelmien teon ja seurannan. Lisäksi kunnilla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. Lisäksi kunnan on huolehdittava siitä, että maahanmuuttajille tässä laissa tarkoitetut toimenpiteet ja palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on huolehdittava oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä kotouttamisessa. Maahanmuuttajille tarkoitettuja toimenpiteitä ja palveluja voidaan järjestää myös kuntien välisenä yhteistyönä. (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/ ) Maahanmuuttaja on yleisnimitys ulkomaalaissyntyisestä henkilöstä, joka muuttaa Suomeen vähintään vuodeksi. Pakolainen on henkilö, joka nauttii kansainvälistä suojelua oman maansa ulkopuolella. Pakolaisella on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, poliittisen mielipiteen, kansallisuuden tai tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen vuoksi. Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta valtiosta. Turvapaikanhakija voi saada YK:n pakolaissopimuksen mukaisen turvapaikan tai oleskeluluvan suojelun tarpeesta.

5 Kiintiöpakolainen on henkilö, jolla on maahantulleessaan YK:n (UNHCR) myöntämä pakolaisasema. Suomen pakolaiskiintiö on 750 hlöä/ vuosi. Hätätapaus on kiintiöpakolainen, joka joudutaan siirtämään kolmanteen maahan terveydellisestä tai muusta kiireellisestä syystä. Vuonna 2011 maailmassa oli pakolaista, jotka luokiteltiin UNHCR:n mukaan hätätapauksiksi. Määrä on ollut kasvava. 5 Maahanmuutto Paluumuuttaja on henkilö, jolla on suomalaiset sukujuuret tai muuten läheinen yhteys Suomeen (esim.inkerinsuomalaiset). Työperäinen maahanmuuttaja on henkilö, joka muuttaa Suomeen työhön. Kotouttaminen on kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten ja muiden tahojen toimenpiteillä ja palveluilla. Kotouttamisen tavoite on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia taitoja ja tietoja samalla kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen. Viranomaisten on tarvittaessa järjestettävä tulkkaus sellaisella kielellä, jota asiakas ymmärtää. Suomen kielen koulutuksien järjestäminen ja niihin ohjaaminen on yksi esimerkki kotouttavista toimenpiteistä. Kotoutuminen on maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä. Kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan on henkilökohtainen prosessi, joka etenee jokaisen henkilön kohdalla omaa tahtiaan. Kotoutumista voidaan tukea eri tavoin. S2-kieli tarkoittaa opiskelumaailmassa termiä suomi toisena kotimaisena kielenä. Omaehtoinen muutto kuntaan on kyseessä silloin, kun oleskeluluvan saanut turvapaikan hakija muuttaa kuntaan vastaanottokeskuksen avustamana. Itsenäinen muutto kuntaan on kyseessä silloin, kun oleskeluluvan saanut turvapaikan hakija järjestää asuntonsa itse ja muuttaa haluamaansa kuntaan esimerkiksi yksityismajoitukseen. Tilastokeskuksen mukaan Suomeen muutti vuoden 2014 aikana henkeä. Maahanmuuttoja oli yhtä paljon kuin vuonna Maasta muutto sen sijaan kasvoi edellisvuodesta. Kymenlaakson väkiluku väheni 890 hengellä, mikä oli toiseksi suurin väestötappio koko maassa Etelä-Savon jälkeen. Maakuntien välisestä muutosta suurin muuttotappio oli Kymenlaakson maakunnissa. Suomesta lähtömuutto oli pitkään tänne suuntautunutta tulomuuttoa suurempaa, mutta nykyiseltään muuttoliikkeen vaikutus Suomen väestönkasvuun on keskeinen. Esimerkiksi vuonna 2012 vieraskielisten osuus koko maan väestönlisäyksestä oli 87 %. Maahanmuuttajat

6 ovat ikärakenteeltaan selvästi kantaväestöä nuorempia. Maahanmuutto on noussut jo luonnollista väestönkasvua kaksi kertaa merkittävämmäksi tekijäksi väestönlisäyksessä. Maahanmuutto on usealla alueella joko dynaamisin tai ainoa väestönkehityksen positiivinen osatekijä. (Kotouttamisen seurannan kokonaiskatsaus 2013/TEM) Maahanmuuttoviraston mukaan vuonna 2014 turvapaikkaa Suomesta haki 3651 henkilöä, mikä on hieman enemmän kuin vuonna Turvapaikkayksikkö myönsi hakemusten perusteella yhteensä 1346 oleskelulupaa. Ulkomaan kansalaisten osuus Suomen väestöstä oli vuonna 2012 yhteensä 3,6 % ja vieraskielisiä 4,9 % väestöstä. Luvut kuvaavat Suomessa vakituisesti asuvia ulkomaalaisia, eivätkä sisällä Suomen kansalaisuuden saaneita eivätkä turvapaikanhakijoita. 6 Tilastotietojen mukaan maahanmuuton yleisimmät syyt olivat 2012 ensimmäisen oleskeluluvan saannin perusteella perheside (34 %), opiskelu (32 %), työntekijä ja elinkeinoharjoittaja (29 %), paluumuutto ja ent. Suomen kansalainen (3 %) ja muu peruste (2 %). Samat maahantuloperusteet näkyvät myös Maahanmuuttoviraston vuoden 2014 raportissa. Työntekijöiden oleskelulupahakemukset ovat jälleen kasvussa vuoden 2009 notkahduksen jälkeen. Vuonna 2013 opiskelu nousi ensimmäistä kertaa toiseksi yleisimmäksi hakuperusteeksi ohi työnteon. (Maahanmuuton vuosikatsaus 2012, SM, 2013, 16 s. Maahanmuuttoviraston myöntämät ensimmäiset oleskeluluvat hakuperusteittain vuonna 2014) Kouvolan maahanmuuttajien määrä on kasvanut tasaisesti. Vuoden 2010 lopussa ulkomaan kansalaisten määrä oli yhteensä 1714 ja vuoden 2011 lopussa Vuoden 2012 lopussa Kouvolassa oli 2170 ulkomaan kansalaista ja vuoden 2013 lopussa heitä oli yhteensä 2260 henkilöä ja vuoden 2014 lopulla yhteensä Maahanmuuttajien määrä on kansallista sekä alueellista tasoa keskimääräistä alhaisempaa. Näistä suurimmat yksittäiset ulkomaan kansalaisten ryhmät olivat Kouvolassa venäläiset 697, virolaiset 423 ja somalialaiset 285. Pakolaisten muutto Kouvolaan hidastui vuonna 2014 ollen kokonaisuudessaan 75 henkilöä, kun se oli suurimmillaan vuotta aiemmin 2012, jolloin Kouvolaan muutti 141 pakolaista. Suurimmat yksittäiset pakolaisten Kouvolaan muuton syyt olivat perheenyhdistäminen sekä itsenäinen muutto kaupunkiin. UNHCR:n kiintiöpakolaisia tuli Kouvolaan vuonna 2013 yhteensä 18 henkeä ja vuonna 2014 yhteensä 15 henkeä. Kiintiöpakolaiset olivat kongolaisia.

7 Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolassa maahanmuuttajien palvelut järjestetään peruspalveluina sekä erityispalveluina siltä osin kuin on tarpeellista. Maahanmuuttopalvelut vastaavat aikuissosiaalityön rinnalla erityispalvelua tarjoavana yksikkönä maahanmuuttajien kotoutumisen suunnittelusta, alkuvaiheen ohjauksesta ja neuvonnasta, kiintiöpakolaisten vastaanoton järjestelyistä, lakisääteisten alkukartoitusten teosta, pakolaisperheiden kotoutumista tukevasta sosiaalityöstä, maahanmuuttorekisterin ylläpidosta laskennallisten korvausten hakemista varten, tulkkikeskusyhteistyöstä sekä muusta maahanmuuton erityiskysymyksiin liittyvästä toiminnasta. Kaikessa toiminnassa palvelun tavoitteena on se, että maahanmuuttajat oppivat selviytymään alkuvaiheen tuen avulla itsenäisesti suomalaisessa yhteiskunnassa ja ottamaan vastuuta oman elämänsä hallinnasta ja oman paikkansa löytymisestä Suomessa. 7 Kouvolan maahanmuuttopalveluiden kustannukset katetaan valtion maksamista pakolaisten laskennallisista korvauksista ja hankerahoituksilla. Laskennalliset korvaukset on tarkoitettu pakolaisten kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Muutoin kotoutumista tuetaan normaalien valtionosuuksien ja hankerahoitusten kautta. Kouvolan kaupungin sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelujen organisaatio uudistui vuoden 2013 alussa asiakaslähtöiseksi prosessiorganisaatioksi. Maahanmuuttopalveluiden yksikkö sijoittuu uudessa organisaatiossa aikuisväestön lautakunnan aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistamisen palveluketjun aktiivisen elämän vahvistamisen palvelukokonaisuuteen ja siellä arkielämän tuen palveluun. Maahanmuuttopalveluiden vakiinnuttamista on tuettu perustamalla alkaen maahanmuuttokoordinaattorin virka. Maahanmuuttokoordinaattorin tehtäviin kuuluu Kouvolan maahanmuuttotyön, palveluiden ja kotouttamistoiminnan koordinointi, maahanmuuttoasioiden asiantuntijatehtävät ja eri palvelujen yhteistyön edistäminen, tiedottaminen, ohjaus ja neuvonta maahanmuuttoon, palveluihin ja kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö maahanmuuttoon liittyvissä asioissa. Maahanmuuttokoordinaattori toimii maahanmuuttopalveluiden lähiesimiehenä. Maahanmuuttopalveluissa työskentelee lisäksi sosiaalityöntekijä, asiakasneuvoja ja neljä ohjaajaa. Kotoutumistoimenpiteiden tavoitteena on työllistyminen kolmessa vuodessa. Kaikkien maahanmuuttajien kohdalla tämä tavoite ei toteudu, sillä tulijoiden joukossa on eläkeikäisiä, vajaakuntoisia ja muita, jotka tarvitsevat pidemmän ajan kuntoutuakseen tai joiden työllistyminen ei ole mahdollista. Kannustamalla maahanmuuttajia omatoimisuuteen ja yrittäjyyteen, parantamalla työharjoittelumahdollisuuksia sekä tukemalla työnantajia

8 uskotaan maahanmuuttajien nykyistä varhaisemman työllistymisen olevan mahdollista. Maahanmuuttopalvelut on tiivistänyt yhteistyötä Kaakkois-Suomen TE-toimiston kanssa ja kehittänyt yhteistoimintamallia alkukartoitusten ja kotoutumissuunnitelmien teossa siten, että kotoutumisajalla olevat asiakkaat pääsisivät heti alussa juuri niiden toimenpiteiden pariin, jotka edistävät parhaiten heidän kotoutumistaan. 8 Kotoutumista edistävät toimenpiteet Kotoutumis- ja kielikoulutus Kouvolassa järjestetään maahanmuuttajien opetusta useissa eri oppilaitoksissa. Aikuisikäisten kielikoulutusta tarjoavat eniten Kouvolan aikuiskoulutuskeskus sekä Kymenlaakson opisto. Maahanmuuttajille suunnattua koulutusta järjestetään myös Valkealan opistolla sekä Kouvolan iltalukiossa. Iltalukiossa sekä Valkealan Kristillisellä opistolla järjestetään oppi-iän ylittäneille maahanmuuttajille peruskouluopetusta. Ammattiin valmentavaa koulutusta ovat järjestäneet sekä Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO että Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on järjestänyt maksullista suomen kielen koulutusta räätälöidysti mm. eri ammattiryhmille, erityisesti korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. Kansalaisopisto on järjestänyt suomen kielen opetusta muutamia tunteja viikossa. Kotoutumiskoulutusta on järjestetty vuonna 2014 eniten työvoimakoulutuksena tai omaehtoisena koulutuksena. Lakimuutosten myötä ammatillisen koulutuksen osuus maahanmuuttajakoulutuksista on lisääntynyt. Luku- ja kirjoitustaidottomien koulutusta on järjestetty kunnan tukemana sekä Kymenlaakson opiston toimesta että Pakolaisrahaston ja kunnan rahoittaman Kototuki-hankkeen ERF17121 kautta. KSAO on tarjonnut projektikoulutuksena opiskeluvalmiuksia ja elämänhallintaa tukevaa koulutusta nuorisotakuun piirissä oleville maahanmuuttajille. Koulutustarjonta on ollut syksyllä 2013 laajempaa kuin koskaan aiemmin maahanmuutto-ohjelman toteutusaikana. Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluiden vuoden 2013 kesäkuusta vuoden 2014 kesäkuuhun kestäneen hankkeen aikana pilotoitiin toiminnallisia kielikoulutusryhmiä luku- ja kirjoitustaidottomina Suomeen tulleille pakolaisille ja hankkeessa tuotettiin lisäksi DVD- sekä kirjallista oppimateriaalia luku- ja kirjoitustaidottomien pakolaisten suomen kielen opiskelun tueksi tai itseopiskeluun. Hankkeen rahoittivat EU:n pakolaisrahasto (ERF) sekä Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut.

9 Yhteisöpalvelut Kouvolan kaupungin yhteisöpalveluiden tehtävänä on tiivistää kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden (yhdistykset, seurakunnat ym.) yhteistyötä. Yhteisöpalvelut ovat tukeneet alueen yhdistysten toimintaa monikulttuurisuustyön saralla. 9 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lasta ja lapsen perhettä kasvamaan kahden kulttuurin kansalaisiksi. Monikulttuurisuuden tulee voida näkyä varhaiskasvatuksen arjessa lasten leikkeinä, lauluina, tavaroina, tapoina ja tarinoina. Päivähoidossa tehdään vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatusuunnitelma sekä Suomi toisena kielenä- opetuksen suunnitelma. Kielitason arvioinnissa käytetään Pienten kielireppu-tasolta toiselle suomi toisena kielenä oppimisen seurantaa. Toiminnassa painottuvat pedagoginen pienryhmätoiminta, kuvakirjat, sanoittaminen, lukeminen, sadutus, kuvien käyttäminen ja tukiviittomat. Maahanmuuttajalasten varhaiskasvatuksen koordinoinnista vastaavat palveluvastaava ja Utunmäen päiväkodin johtaja. Myös avoin varhaiskasvatus tarjoa palveluita maahanmuuttajaperheille. Kaupungin perhepuistoissa perheillä on mahdollisuus osallistua maksuttomaan monipuoliseen ja virkistävään toimintaan, mahdollisuus tavata muita perheitä, saada vahvistusta vanhemmuuteensa sekä ohjausta eri palveluihin. Maahanmuuttajalasten määrä on kasvanut maahanmuuton myötä. Kasvu näkyy päiväkotipuolella erityisesti Utunmäen ja Eskolanmäen päiväkotien alueella. Kouvolan alueen päiväkodeissa toteutetaan monikulttuuristen lasten määrää kartoittavaa kyselytutkimusta. Kyselyn perusteella monikulttuurisia lapsia on lähes kaikissa alueen toimintayksiköissä vuonna 2013 yhteensä 115 ja vuonna 2014 yhteensä 190. Alle 3-vuotiaita monikulttuurisista lapsista oli yhteensä 42, 3-6-vuotiaita yhteensä 115 ja eskari-ikäisiä yhteensä 29. Kaikista näistä oli pakolaistaustaisia yhteensä 22 lasta.

10 Perusopetus Kouvolan alueen kouluissa oli vuonna 2013 perusopetuksessa yhteensä 261 maahanmuuttajataustaista lasta (E1 10). Kaikissa kouluissa oli ainakin yksi S2-lapsi (S2= suomi toisena kielenä). 10 Vuonna 2014 valmistavan opetuksen ryhmissä oli yhteensä 51 oppilasta, mikä on 14 oppilasta enemmän kuin edellisenä vuotena. Valmistavan opetuksen ryhmät ovat alle vuoden Suomessa olleille lapsille. Valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaan sisältyy integroimissuunnitelma, jonka mukaisesti lapset tutustuvat oman ikäryhmänsä opetukseen jo valmistavan opetuksen varhaisessa vaiheessa. Maahanmuuttajaopetuksen resurssikeskus tarjoaa apua opetukseen joka koululle. Lisäksi maahanmuuttajaopetuksen tukena ovat koulun oppilashuolto, tulkkaus, asianmukaiset materiaalit, oman äidinkielen opetus (venäjä, arabia, somali ja dari), koulun kerhotoiminta sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta. Kotoutumisen haasteita perusopetuksen osalta ovat lasten ja aikuisten lukutaidottomuus, suomen kielen oppimisen vaikeudet ja koulujen osaamattomuus kohdata monikulttuuristen perheiden huoltajia. Koulun tarjoamaa informaatiota on usein vaikea ymmärtää silloin, kun suomalaisen kulttuurin ja koululaitoksen tuntemus on perheissä vähäistä. Lisähaastetta tuottaa valmistavan opetuksen jälkeinen nivelvaihe, jolloin kaikki eivät pysty suunnitelmien mukaisesti integroitumaan tavallisiin opetusryhmiin. Muita arkipäivän haasteita on tuottanut maahanmuuttajalasten vaikeus löytää ystäviä koulusta muun muassa valtaväestön asenteiden vuoksi. Suuri haaste on myös kehittää Kouvolassa pakolaistaustaisten lasten psykososiaalista tukea ja mahdollisesti jopa terapiaa. Toisinaan peruspalveluihin on jouduttu hakemaan erityisiä järjestelyitä koko perheen kotoutumisen tukemiseksi. Toisen asteen koulutus Nuorten lukio- ja ammatillinen koulutus on panostanut siihen, että koulutustarjonnasta löytyisi vaihtoehtoja myös maahanmuuttajanuorille. Sekä Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO että Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ovat järjestäneet alueella opetukseen valmentavia koulutuksia sekä panostaneet oppilaanohjaukseen ja opiskelun tukemiseen niiden oppilaiden kohdalla, joilla voi olla vaikeuksia selvitä suomenkielisestä opetuksesta.

11 Nuorisotyö Monikulttuurinen nuorisotyö on toiminut erityisnuorisopalveluiden Motiimin katon alla. Vuosille laadittua monikulttuurisen nuorisotyön ohjelmaa ei ole päivitetty, mutta sen linjauksia on edelleen noudatettu. Monikulttuurinen nuorisotyö on pyritty järjestämään siten, että maahanmuuttajanuoret on otettu mukaan intergroivasti muuhun nuorisotyöhön. 11 Nuorisokeskus Anjalalla on vahvat perinteet lapsi- ja nuorisotyön järjestämisestä sekä kansainvälisestä nuorisotyöstä. Keskuksessa järjestetään leirejä ja muuta toimintaa niin suomalaisille kuin maahanmuuttajanuorille. Keskuksella on myös maahanmuuttajanuorten kotoutumista tukeva hanke. Nuorisokeskus Anjalan vetämän Monikulttuurinen Kouvola hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa lasten ja nuorten ymmärrystä muista kulttuureista ja maahanmuuttajien taustoista sekä luoda sen puitteissa Nuorisokeskus Anjalaan monikulttuurista toimintaa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on aloittanut vuonna 2014 nuorisoraatitoiminnan. Myös maahanmuuttajanuorille on järjestetty nuorisoraateja yhteistyössä kaupungin maahanmuuttopalveluiden sekä Monikulttuurikeskus Saagan kanssa. Nuorisoraadeista saatua tietoa käytetään palveluiden kehittämiseen ja viesti nuorten maahanmuuttajien tarpeista menee ELY:n kautta myös ministeriöön. Liikunta, kulttuuri ja harrastustoiminta kotoutumisen tukena Kouvolan kaupunki on mukana MaaLi-hankkeessa, joka pyrkii tehostamaan maahanmuuttajien pääsyä liikuntaharrastusten pariin. Useat seurat ovat mielellään ottamassa maahanmuuttajia mukaan seuransa urheilu- ja vapaaehtoistoimintaan. Tämä tukee kotoutumista. Kirjastossa on järjestetty maahanmuuttajille Juttutupa toimintaa sekä tilattu erikielistä kirjallisuutta siirtokokoelmina. Maahanmuuttajia on ohjattu käyttämään kirjaston palveluita. Kirjastossa on aloittanut Kototuki-hankkeen aikana pilotoitu Lukupiiri-toiminta, jonka vetovastuu on maahanmuuttopalveluissa sekä vapaaehtoisilla.

12 Kolmas sektori ja seurakunnat SPR on järjestänyt vuoden 2014 aikana ystävä-, tukihenkilö- ja vertaistukitoimintaa. Useille kiintiöpakolaisperheille on saatu tukihenkilöitä SPR:n kautta. Keväällä 2014 SPR järjesti yhteistyössä Pakolaisrahaston ja Kouvolan kaupungin rahoittaman Kototuki ERF17121B hankkeen kanssa tukihenkilökoulutuksen, jonka aikana koulutettiin tukihenkilöitä haavoittuvassa asemassa olevien pakolaisperheiden arjen tueksi. Lisäksi SPR on järjestänyt kerhotoimintaa ja naisten toimintaa sekä kansainvälistä klubitoimintaa maahanmuuttajille. Maahanmuuttajille on myös tarjoutunut mahdollisuuksia osallistua itse vapaaehtoisena SPR:n toimintaan. 12 Kouvolan korttelikotiyhdistyksen kanssa on tehty sopimus kotoutumista edistävästä yhteistyöstä. Korttelikodit toimivat asuinympäristönsä olohuoneina ja tarpeen mukaan niissä on voitu tukea myös maahanmuuttajaperheiden kotoutumista omaan asuinympäristöönsä sekä tarjottu apua muun muassa pyykkitupavuorojen käytön opiskeluun. Kansainvälinen kohtauspaikka ry. on järjestänyt maahanmuuttajille monipuolista toimintaa Monikulttuurikeskus Saagassa. Saagassa toimii myös Työn perään hanke, jonka myötä on edistetty maahanmuuttajien työllistymistä. Tiloissa sijaitsee myös muutamien maahanmuuttajataustaisten yrittäjien yritystoimintaa, kuten ravintola, parturi ja räätäli. Kouvolan ev.lut. seurakunnan diakoniatyö on jatkanut maahanmuuttotyötä osa-aikaisesti Kouvola kodiksemme hankkeen päätyttyä vuoden 2012 lopussa. Maahanmuuttajat ovat voineet saada diakoniatyöltä apua muun muassa kriisien ja surutyön läpikäymiseen. Lapsiperheille on tarjottu mahdollisuutta osallistua seurakuntien kerho- ja leiritoimintaan. Maahanmuuttopalvelut ja diakoniatyö ovat tehneet yhteistyötä maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Kouvolan alueen vapaat seurakunnat, helluntaiseurakunta ja adventtiseurakunta ovat palvelleet aktiivisesti alueen maahanmuuttajia ja ottaneet heitä avosylin vastaan toimintaansa. Kouvolassa asuu myös katolisen seurakunnan ja ortodoksiseurakunnan edustajia, joille on tarjottu mahdollisuutta osallistua oman seurakuntansa toimintaan ja löytää sitä kautta omaa ystäväverkostoa. Muslimeilla on yhteinen rukoushuone Kansainvälinen kohtauspaikka ry:n ylläpitämässä Monikulttuurikeskus Saagassa.

13 Asuminen ja julkinen liikenne Maahanmuuttajat eivät keskity ainoastaan Kouvolan Asunnot Oy:n omistamiin kiinteistöihin vaan myös yksityiseltä sektorilta on avautunut mahdollisuus vuokrata asuntoja. Haasteena on edelleen ollut sekä yksiöiden saaminen yksinäisille maahanmuuttajille että suurten asuntojen löytäminen isoille perheille. Asumisen ohjauksen tarve on kasvanut vilkkaan muuttamisen sekä yksityisten taloyhtiöiden erilaisten asumiskäytäntöjen vuoksi. Asumisen ohjaukseen on panostettu maahanmuuttopalveluissa kotikäyntejä lisäämällä sekä asumisen ohjauksen materiaalia kehittämällä. Vuoden 2014 aikana on aloitettu yhteistyö Suomen Pakolaisavun asukassovittelun kanssa toimivien yhteistyömuotojen kehittämiseksi Kouvolassa. 13 Terveyspalvelut Maahanmuuttajat ovat keskittyneet Kouvolan alueella muutamille vuokrataloalueille. Tähän ovat vaikuttaneet sekä maahanmuuttajien oma tahtotila, kuten myös vuokra-asuntojen aluekohtainen saatavuus. Monet haluaisivat asua mahdollisimman lähellä keskustaa ja palveluita. Matkustaminen Kouvolan reuna-alueilta keskustaan voi olla hankalaa kielitaidottomuuden tai aikataulujen yhteensovittamisen vuoksi. Tämä hankaluus vähenee sen myötä, kun kielitaito ja maan tuntemus karttuu. Julkisen liikenteen ongelmakohtia ovat olleet muun muassa varhaiset aamut, jolloin useampi maahanmuuttajaäiti on ollut liikkeellä lastenvaunujen kera, eikä bussissa ole ollut tilaa kaikille. Nämä tilanteet ovat vaikeuttaneet muun muassa kielikoulutuksiin ajoissa pääsyä ja niihin on pyritty löytämään ohjauksellisia ratkaisuja. Maahanmuuttajien terveyspalvelut järjestetään pääsääntöisesti peruspalveluina. Kouvolan kaupungin terveyskeskuksessa työskentelee maahanmuuttajien terveydenhoitaja, jonka päätehtävä on hoitaa keskitetysti Kouvolaan tulevien pakolaistaustaisten ja kiintiöpakolaisten sekä inkerinsuomalaisten paluumuuttajien terveystarkastukset ja ohjaus jatkohoitoon sekä käyttämään kunnan peruspalveluita. Terveydenhoitajan toimi vakinaistettiin marraskuussa Tämä helpottaa pakolaisten ja paluumuuttajien terveyden alkukartoitusten ja kirjausten systemaattisuutta sekä pakolaisuudesta aiheutuvien vammojen tai sairauksien kartoitusta myös erityiskorvattavuuden kannalta. Terveydenhoitaja pitää tiiviisti yhteyttä Kouvolan neuvoloihin ja varhaiskasvatukseen sekä kouluihin ja maahanmuuttopalveluihin. Pakolaisten alkuhaastattelut ja terveystarkastukset on tärkeää hoitaa systemaattisesti muun muassa siksi, että useat pakolaiset tulevat alueilta,

14 joissa heillä ei ole ollut mahdollisuutta edes perusterveydenhuoltoon tai rokotuksiin. Muut maahanmuuttajat asioivat normaalisti alueensa terveyspalveluissa tarpeen mukaan, mutta näistä käynneistä ei ole erikseen tilastoa saatavilla. Maahanmuuttopalvelut on tehnyt aktiivista yhteistyötä terveydenhuollon kanssa sekä kehittänyt maahanmuuttajien ohjausta kotipalvelun, vammaispalvelun, neuvoloiden sekä sairaaloiden kanssa. 14 Työllisyyden ja yrittäjyyden tukeminen Maahanmuutto-ohjelman tavoitteisiin on kirjattu: työllistyminen kolmen vuoden sisällä maahantulosta ja pääseminen 1 kk sisällä maahanmuutosta kielikoulutukseen. Näistä tavoitteista ei tehdä suoraa seurantaa minkään Suomen viranomaisen taholta, joten tilastotietoa ei ole saatavilla vuoden 2014 osalta. Maahanmuuttajien työttömyysaste on Kouvolassa lähes kolminkertainen valtaväestöön nähden. Työikäisestä maahanmuuttajaväestöstä oli työttöminä noin 40 %, kun vastaava luku suomalaisväestön keskuudessa oli 14,8 %. Vaikean työllisyystilanteen vuoksi usean on ollut muutettava toiselle paikkakunnalle työn perässä. Kouvolassa oli vuoden 2014 aikana useita maahanmuuttajien työllistymistä tukevia hankkeita. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia hallinnoi KORKO2- hanketta. Hanke on suunnattu tehostamaan korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä. KORKO2-hanke järjesti vuoden 2014 syksyllä Kotkassa Maahanmuuttajien työmessut, joka keräsi satoja osallistujia Kouvolasta ja Kotkasta. Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksessa on alkanut marraskuussa 2013 ensimmäinen ESRhankkeena toteutettava maahanmuuttajien yrityshautomo. Kansainvälinen kohtauspaikka aloitti maahanmuuttajien työllistymistä tukevan Työn perään hankkeen syyskuussa. Monikulttuurikeskus Saagassa on työskennellyt vapaaehtoisia, tukityöllistettyjä sekä työkokeilussa olevia henkilöitä. Lopuksi Maahanmuutto-ohjelmaa on nyt toteutettu viiden vuoden ajan vuosina Kouvolassa on tänä aikana toiminut MYTTY-niminen verkosto, jonka sähköpostilistan kautta maahanmuuttotyöhön liittyvät postit ovat päässeet laajaan jakeluun. Verkosto on kokoontunut säännöllisesti useita kertoja vuodessa ja vaihtanut ajankohtaisia tietoja. Tämä on parantanut maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen hyväksi tehtävää työtä ja sen

15 suunnittelua. Mytty-verkosto on laajentunut jo yli 40 henkeen. Kouvolan Palmenian yksikkö ylläpiti verkostoa vuoden 2014 loppuun asti, mutta yksikön toiminnan lakattua Kouvolasta, verkoston vetovastuu siirtyi Kouvolan kaupungin kirjastolle. Maahanmuutto-ohjelmaa valmisteltaessa tehtiin myös toimenpideohjelma maahanmuuttopalveluiden kehittämiseksi. Pitkäjänteinen kehittämistyö on tuonut parannuksia kuntalaisten palveluihin sekä helpottanut työn arkea. Lähes kaikilla tahoilla on pysytty niissä tavoitteissa, joita ennen vuotta 2010 asetettiin. Tulkkikeskusyhteistyö Kotkan tulkkikeskuksen kanssa on helpottanut kaupungin työntekijöiden tulkkivarausten tekoa ja parantanut asiakkaiden palvelua. Maahanmuuttajat ovat päässeet tarvittaessa toimistoajan ulkopuolella sosiaali- ja kriisikeskuksen palveluiden piiriin. Sen sijaan Kouvolan kaupungin henkilöstön systemaattinen koulutus monikulttuurisuusasioista sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman teko ei ole vielä alkanut ohjelman mukaisesti, mutta ohjelma tullaan tekemään vuoden 2015 aikana. 15 Kaupungissa on toteutettu maahanmuuttopalveluiden yksikkö ja maahanmuuttokoordinaattorin virka. Lisäksi on laadittu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen maahanmuuttajaopetuksen suunnitelmat, koulutettu hankkeiden kautta henkilöstöä, osallistuttu useisiin projekteihin sekä vakinaistettu maahanmuuttajien terveydenhoitaja ja tehostettu yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Samaan aikaan kaupunki on käynyt läpi isoa organisaatiomuutosta. Vuosien aikana on pyritty kehittämään paikkakunnalle kotoutumista alueen eri toimijoiden kanssa ja tätä toimintaa jatketaan myös tulevina vuosina.

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat. Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto)

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat. Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Käsitteitä Turvapaikanhakija Henkilö joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Rovaniemen MAKO-verkosto 22.2.2012 ja Meri-Lapin MAKO-verkosto 23.2.2012 Anne-Mari Suopajärvi/ Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Kempele 22.8.2016 Sisäministeriö Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Migri Kiintiöpakolaiset ELY-keskus OLE Kunnat Kotouttaminen

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Työelämän kansanopisto Nuoret turvapaikan hakijat kansanopistossa Sivistystyön Vapaus ja Vastuu Pirkanmaa Studia Generalia Murikka 12.11.2015 1 Vapaa sivistystyö Suomessa

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Maahanmuuttotilanne Jyväskylässä Ulkomaalaistaustaisia asukkaita Jyväskylässä

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä

ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä Asia: Pakolaisten vastaanottoa koskevan sopimuksen tekeminen ELY-keskuksen kanssa Päätöksentekijä:

Lisätiedot

Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus. Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015

Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus. Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015 Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015 Hallitusohjelma keskeiset maahanmuuttopolitiikan linjaukset Hallitus kannustaa avoimeen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla. Pirkanmaa ELY-keskus

Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla. Pirkanmaa ELY-keskus Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla Pirkanmaa ELY-keskus 1.11.2016 Maahanmuuttajat Pirkanmaalla Pirkanmaalla asui vuoden 2015 lopussa yhteensä 506 114 asukasta, joista 21 485 oli vieraskielisiä (4,2 %). Vieraskielisillä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Lappi kodiksi seminaari 5.10.2016 Jorma Pietiläinen Pudasjärven kuntasuunnitelma:

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Maakuntauudistuksesta aiheutuvat muutokset kotoutumisen edistämiseen

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Kunta ja kolmas sektori kotouttamisprosessissa OULU Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Kunta ja kolmas sektori kotouttamisprosessissa OULU Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Kunta ja kolmas sektori kotouttamisprosessissa OULU 9.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärven kuntasuunnitelma: uusi, ennakkoluuloton ja elinvoimainen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella Tilannekatsaus 1/2 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoimintaa ollut kunnassa vuodesta 1992. Keskus toimii nyt neljättä

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke. Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa

Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke. Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa Hankkeen toimijat Hankkeessa mukana päivähoito, maahanmuuttajapalvelut ja taidemuseo

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Kuntamarkkinat 14.9.2011 Ylitarkastaja Peter Kariuki 14.9.2011 14.9.2011 Maahanmuuton Suomen kartta Ulkomaalaisten osuus (%) kunnan asukasluvusta 31.12.2009

Lisätiedot

Valmistava opetus Oulussa. Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen

Valmistava opetus Oulussa. Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen Valmistava opetus Oulussa Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen Turvapaikanhakija Turvapaikanhakija= Turvapaikanhakija on henkilö, joka on kotimaassaan joutunut

Lisätiedot

Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön

Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön Sonja Hämäläinen Maahanmuuttojohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Maahanmuuton kasvaessa painopisteenä osallisuus, työllistyminen

Lisätiedot

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi. Pornaisten kunnan kotouttamisohjelma

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi. Pornaisten kunnan kotouttamisohjelma Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Pornaisten kunnan kotouttamisohjelma 2016 2019 1 1. JOHDANTO Syyskuussa 2011 astui voimaan laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010). Lain lähtökohtana on vastata maahanmuutossa

Lisätiedot

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Maahanmuuttaja on yksilö! lähtömaa etninen ryhmä perhetausta, perhetilanne ikä (Suomeen tultaessa, nyt) maaseutu

Lisätiedot

Käynnissä olevat maahanmuuttoprojektit Tampereella

Käynnissä olevat maahanmuuttoprojektit Tampereella Käynnissä olevat maahanmuuttoprojektit Tampereella Maahanmuuttajaneuvosto 15.12. 2016 1 Kiito Vastuutaho: Tampereen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus Rahoittaja: ESR, Keski-Suomen ELY-keskus, Tampereen

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke 12.12.2011 Seuraneuvottelukunta I Love Sport Oulu hanke Taustaa Suomen ulkomaalaisväestö on viimeisten vuosikymmenien aikana moninkertaistunut. Myös Oulussa maahanmuuttajien määrä on tasaisesti kasvanut.

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutus tänään

Kotoutumiskoulutus tänään Kotoutumiskoulutus tänään AVI 12.4.2016 Paula Frantti-Niemelä Rovalan setlementti ry / Rovala-Opisto paula.frantti-niemela@rovala.fi Yleistä Rovala-Opistosta Rovala-Opisto on vuonna 1954 perustettu Rovalan

Lisätiedot

Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa

Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa YLÄ-SAVON MAAHANMUUTTA- JANEUVONTA KANSALAISOPISTOT PAKOLAISTYÖ YLÄ-SAVON AMMATTIOPISTO POHJOIS-SAVON TE-TOIMISTO PORTAANPÄÄN KRISTILLINEN

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa 9.11.2015 Suomeen saapunut 27 070 turvapaikanhakijaa viime vuonna 3651 tulijaa Alaikäisenä yksin tulleita 2028

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Hankerahoituksesta potkua miltä näyttää maahanmuutto Varsinais-Suomessa?

Hankerahoituksesta potkua miltä näyttää maahanmuutto Varsinais-Suomessa? Hankerahoituksesta potkua miltä näyttää maahanmuutto Varsinais-Suomessa? Kalle Myllymäki 18.1.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 1. Maahanmuuton tilanne Suomessa ja Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään Sosiaalisten verkostojen merkitys työllistymisessä, Kemi 2012 Terhi Jantunen Maahanmuuttotyön ja monikulttuurisuuden

Lisätiedot

Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan

Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan Kainuun polku Esikotoutus, kotouttaminen ja kotoutuminen -seminaari 1.12.2016 Pasi Saukkonen Muuttoliike Eurooppaan ja Euroopassa Eurooppa

Lisätiedot

Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Seinäjoki 12.1.2017 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Mauno Salmela 12.1.2017 1 Laki kotoutumisen edistämisestä NYKYTILA Laki kotoutumisen edistämisestä tuli voimaan 1.9.2011 Tarkoituksena on mm. tukea ja edistää

Lisätiedot

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ylitarkastaja Tiina Pesonen SM/MMO/Kotouttamisyksikkö Oulu 18.3.2010 18.3.2010 Kotouttamislain kokonaisuudistus - soveltamisala Soveltamisala koskisi kaikkia

Lisätiedot

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaupunginhallitus 175 16.05.2016 Kaupunginhallitus 195 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto 43 13.06.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki Varsinais-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Kaikkien yhteinen Vantaa

Kaikkien yhteinen Vantaa Kaikkien yhteinen Vantaa Monikulttuurisuusohjelma 2014-2017, monikulttuurisuusasiain päällikkö 12.2.2014 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Sisältö 1. Ohjelman tausta - uusia väestötietoja - lähtökohdat

Lisätiedot

Monikulttuurisen opetuksen ajankohtaisiltapäivä Siirtolaisuusinstituutti

Monikulttuurisen opetuksen ajankohtaisiltapäivä Siirtolaisuusinstituutti Monikulttuurisen opetuksen ajankohtaisiltapäivä 8.9.2016 Siirtolaisuusinstituutti Ohjelma: 12.30 Kahvitarjoilu 12.50 Aapiskukkopalkinnon luovuttaminen: Ann-Sofie Selin, puheenjohtaja, Finnish Reading Association

Lisätiedot

Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014

Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014 Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014 Maahanmuuttajanuorten tilanne Pirkanmaalla selvityksen alustavia tuloksia Projektikoordinaattori Lilli Rasilainen Tampereen kaupungin ALMA Alueellisen maahanmuuton

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus

Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus Sivistyksen toimiala Pia Bärlund suunnittelija Pia.barlund@jkl.fi 014-266 4889 Näkymätön ja näkyvä maahanmuuttaja 1. sukupolven

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Mynämäen kunta SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS Etelä-Savo xxpv xxkk 2014 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja :n kunta/kaupunki (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

Hyvä polku: kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja

Hyvä polku: kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja Hyvä polku: kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja Katariina Tcheuffa Pirkanmaan ja Keski-Suomen aluekoordinaattori Kotona Suomessa on vuoden 2015 alussa alkanut Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Pöytyän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

KUINKA KUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄN NOSTAMINEN VAIKUTTAA PORVOON KAUPUNGIN PALVELUIHIN?

KUINKA KUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄN NOSTAMINEN VAIKUTTAA PORVOON KAUPUNGIN PALVELUIHIN? KUINKA KUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄN NOSTAMINEN VAIKUTTAA PORVOON KAUPUNGIN PALVELUIHIN? KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 26.5.2016 Kuntapaikkojen tarve on suuri, jopa kriittinen alaikäisten turvapaikanhakijoiden osalta.

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ POPELYxxx/2015 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Utajärven kunta (jäljempänä kunta) sopivat

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 Projektin hallinnoija Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto Rahoittaja

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Lapuan kaupunki jäljempänä kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kempeleen kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset 4.2.2016 Johtaja Kirsi Kangaspunta Vuonna 2015 Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden ikäjakauma 0-5 vuotiaat (7%) 6-15 vuotiaat (10 %) 16-18 vuotiaat

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotoutuminen. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Maahanmuuttajien kotoutuminen. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Maahanmuuttajien kotoutuminen Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Kotouttamisen toimintaympäristössä merkittäviä muutoksia Suomi on osa kasvavia ja muuttuvia globaaleja

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Kotouttavaa koulutusta toteuttamassa

Kotouttavaa koulutusta toteuttamassa Kotouttavaa koulutusta toteuttamassa Juha Kaivola Kansanopiston omaehtoinen korkea-asteen jatko-opintoihin valmentava koulutus Kansanopiston muu omaehtoinen jatkokielikoulutus 2kk-1v Kansanopiston omaehtoinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Monikulttuurinen Lieksa Projekti. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu Saara Hiltunen

Monikulttuurinen Lieksa Projekti. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu Saara Hiltunen Monikulttuurinen Lieksa Projekti Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu Saara Hiltunen Toimijat ja rahoittajat Lieksan vetovoimaisuus Lieksa ikääntyy Lieksa on nopeiten ikääntyvä kaupunki Euroopassa Väestökato

Lisätiedot

SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 146/04.03.01/2016 SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kirkkonummen kunta (jäljempänä kunta/kaupunki)

Lisätiedot

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä KV 11.10.2010 18 Valtuutettu Ismo Soukola jätti valtuustolle, siitä ennen

Lisätiedot

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen Opin ovi Etelä-Savossa 20.11.2013 Maarit Heinikainen Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän ja nuorisotakuun neuvottelukunnan yhteinen kokoontuminen 2 AIKUISKOULUTUKSEN OHJAUSPALVELUHANKE

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Varavaltuutettu Jari Valkosen valtuustoaloite: Vastaanottokeskus / avoimet keskustelut ja päätökset

Varavaltuutettu Jari Valkosen valtuustoaloite: Vastaanottokeskus / avoimet keskustelut ja päätökset Kaupunginvaltuusto 119 08.12.2015 Kaupunginhallitus 459 14.12.2015 Kaupunginhallitus 123 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 27 04.04.2016 Varavaltuutettu Jari Valkosen valtuustoaloite: Vastaanottokeskus / avoimet

Lisätiedot

Monikulttuurisuusohjelman seurantatiedot vuodelta 2014

Monikulttuurisuusohjelman seurantatiedot vuodelta 2014 Monikulttuurisuusohjelman 2014-2017 seurantatiedot vuodelta 2014 Teemu Haapalehto Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Monikulttuuriasiain neuvottelukunta 4.6.2015 Vieraskielisen väestön määrä

Lisätiedot

Tilannekatsaus maahanmuuton asioista. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu

Tilannekatsaus maahanmuuton asioista. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu Tilannekatsaus maahanmuuton asioista Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu 1 Turvapaikanhakijatilanne Koko maassa V. 2015 32478 turvapaikanhakijaa V. 2016 1697 (1.1. 23.2.) Irak 61%, Afganistan 17%,

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016. Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016. Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016 Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Jouni Vataja, Satakunnan ELY-keskus 4.3.2016 1 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Kalle Myllymäki 21.3.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kittilän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot