Talous elpyy väliaikaisesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talous elpyy väliaikaisesti"

Transkriptio

1 PTT-ennuste KANSANTALOUS 2/2013 ( ) Talous elpyy väliaikaisesti Suomen talouden supistuminen pysähtyi kevään aikana. Loppuvuoden kasvu on kuitenkin hapuilevaa ja koko vuoden tasolla talous supistuu 0,3 prosenttia. Ensi vuonna talouskasvu kiihtyy 2,3 prosenttiin paranevan maailmantalouden suhdanteen imussa. Suomen talous on kuitenkin kohtuullisesta ensi vuoden talouskasvusta huolimatta pienempi vuonna 2014 kuin se oli vuonna Maailmantalous kasvaa laajalla rintamalla. Yhdysvaltojen kasvun taustalla on ensi sijassa paraneva asuntomarkkinoiden tilanne. Euroalueen hajoamisen uhan poistuminen lisää yritysten investointeja ja rohkaisee eurooppalaisia kuluttamaan. Kiinassa hallitus kiihdyttää väliaikaisesti investointeja, jotta talouskasvu olisi hyvän työllisyyskehityksen edellyttämällä tasolla. Suomen vienti kasvaa paranevan kysynnän ja kustannuskurin ansiosta ensi vuonna enemmän kuin tuonti. Viennin kasvu saa kone- ja laiteinvestoinnit lisääntymään maltillisesti. Kuluttajien luottamusta tukee varovaisesti paraneva työllisyystilanne. Yksityisen kulutuksen kasvu on historiallisesti verrattuna hidasta, mutta nopeampaa kuin keskitetyn palkkaratkaisun pohjalta voisi päätellä. Menestyvissä yrityksissä palkankorotukset ovat yleistä tasoa selvästi korkeammat. Julkisen sektorin velkaantuminen jatkaa kasvuaan, mutta ei ylitä euroalueen 60 prosentin velkakriteeriä. Valtion velkaantumista hidastavat nopeutuvan talouskasvun lisäksi hyödykeverojen kiristäminen ja kuntien valtionosuuksien leikkaukset. Kuntien velkaantumisvauhtia vähentävät kunnallisverojen korotukset ja investointien karsiminen. Talouden väliaikainen elpyminen ei saa kuitenkaan olla tekosyy välttämättömien rakenteellisten uudistusten viivästyttämiselle. Maailmantaloudessa on monia piileviä riskejä ja eurokriisin loppunäytöstä ei ole vielä nähty. Euroalueen kriisienhallintamekanismit ovat edelleen vaillinaiset, ja Saksan rakenteellinen jähmettyminen uhkaa poistaa eurojunasta veturin. Suomen pitääkin edetä kaikilla rintamilla nopeasti, koska uusi talousmyrsky voi saapua maahan nopeasti. Parhaassa tapauksessa edessä on nopean talouskasvun vuosia, mutta aivan yhtä hyvin kasvu voi kadota jo ennen kuin se kunnolla pääsee vauhtiin. Lisätietoja: tutkimusjohtaja Markus Lahtinen p ekonomisti Janne Huovari p

2 TALOUS JA POLITIIKKA Päätösten viipyminen haittaa taloutta Maailmantalouden orastava kasvu voimistuu ensi vuonna. Kasvua on odotettavissa erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Euroalueella kasvu ulottuu ainakin useimpiin kriisimaihin. Kotitalouksien ja pankkijärjestelmän ongelmat asettavat rajansa euroalueen ensi vuoden kasvulle. Normaalissa suhdannekierrossa ensi vuosi olisi alku useamman vuoden kasvulle. Tässä tilanteessa kaikki voi olla kuitenkin toisin, sillä maailmantalouden rakenteissa ja instituutioissa on paljon ongelmia. Maailman, euroalueen ja Suomen talousjärjestelmät ovat monin osin vanhentuneita ja kyvyttömiä vastaamaan globalisaation tuomiin haasteisiin. Globaalilla tasolla esimerkiksi pankkikriisien ehkäisy ja jälkihoito pitäisi hoitaa laajapohjaisella yhteistyöllä. Keskuspankit pystyvät ajoittain yhteistyöhön, mutta globaalit kriisienhallintamekanismit ovat vasta alkutekijöissään myös talouspolitiikan puolella. Nyt on aika tehdä päätöksiä euroalueella Eurokriisissä on edetty pienin askelin ilman selkeää visiota Euroopan tulevaisuudesta. Yhteisvaluutalle välttämättömiä instituutioita on hahmoteltu mutta suunnitelmat ovat alkutekijöissään. Esimerkiksi keskeisen pankkiunionin matka toimivaksi järjestelmäksi on vielä pitkä. Nykyisten kriisimaiden ja tulevaisuudessa talousongelmiin joutuvien maiden velkakehityksen hallinnasta ei ole vielä uskottavaa ratkaisua näköpiirissä. Varsinkaan suurten maiden ongelmia ei pystytä ratkaisemaan nykyisillä rakenteilla. Väliaikainen suhdannetilanteen paraneminen voi olla maailmantaloudelle petollista. Käänne parempaan voi lopulta johtaa puutteellisten instituutioiden takia aiempaa heikompaan tilanteeseen. Yhteistä maailmaa ja yhteistä Eurooppaa on perinteisesti rakennettu kriisien kautta. Väliaikaisesti helpottava kriisi voi jäädyttää välttämättömät uudistukset, koska tarvittavat uudistukset ovat suuria ja poliittisesti vaikeita. Jos näin käy, maailmantalouden tulevaisuus on myrskyisä. Erityisesti tämä koskee euroaluetta, jossa pahiten vahingoittuneet kansantaloudet eivät pysty ottamaan vastaan välitöntä uutta taantumaa. Eurokriisi ei ole ohi Eurokriisin seuraava näytös koskettaa pieniä talouksia. Tehtävälistalla ovat Kreikan velkasopeutus, Slovenian pankkikriisi, Portugalin alijäämätavoitteet ja Kyproksen horjuva talous. Euroalue pystyy nykyisillä järjestelmillä selviytymään tämän mittaluokan ongelmista. EKP:n ehdollinen mutta rajaton tuki ongelmamaille tukee selviytymistä. Talous kasvaa euroalueella ensi vuonna kohtuullisesti mutta kasvua ei pystytä ylläpitämään kovinkaan pitkään ilman perusteellista uudistumista. Uudistustarpeet liittyvät euroalueeseen itseensä, mutta monet ongelmat vaativat yksittäisiltä isoilta jäsenmailta uuden kurssin ottamista. Italian poliittinen järjestelmä ei nykyisellään kykene tekemään päätöksiä, joita maan kituva talouskasvu ja korkea velka edellyttävät. Espanjan työmarkkinat ajavat nuoret osaajat etsimään töitä muista maista. Saksan ongelmat eivät ole yhtä akuutteja. Saksan talousjärjestelmä ja poliittinen näköalattomuus ovat kuitenkin pahin uhka euroalueen kyvylle uudistua ja kasvaa pidemmällä aikavälillä. Keskeiset ennustemuuttujat vuosina e 2014e Mrd. euroa Määrän muutos, % Bruttokansantuote 192,5-0,8-0,3 2,3 Tuonti, tavarat ja palvelukset 79,8-1,0-2,0 2,5 Vienti, tavarat ja palvelukset 78,1-0,2 0,0 4,0 Kulutus 156,9 0,3 0,3 1,0 yksityinen 108,5 0,2 0,4 1,5 julkinen 48,3 0,6 0,1-0,2 Investoinnit 37,7-1,0-2,7 2,3 yksityiset 32,7-1,3-2,8 3,5 julkiset 5,0 0,9-2,0-5,0 Varaston muutos ja tilastovirhe 1-0,4-1,3-0,8 0,5 Inflaatio, kuluttajahintaindeksi, %-muutos 2,8 1,5 2,0 Ansiotaso, %-muutos 3,2 2,1 1,9 Työttömyysaste, % 7,7 8,2 8,0 Työllisyysaste 2, % 69,0 68,7 68,8 Yli/alijäämä, % BKT:seen Valtion -3,8-3,4-3,1 Kuntien -1,1-0,8-0,5 Koko julkisen sektorin -2,2-2,1-1,4 Vaihtotase, % BKT:een -1,8-0,8 0,1 e PTT:n ennuste 1 Kontribuutio BKT:n kasvuun, %-yksikköä 2 Työllisten osuus vuotiaista 2

3 Jähmettynyt Saksa Saksan taloutta ja työmarkkinoita on pidetty esimerkillisinä kasvun lähteinä. Saksassa suhdannevaihteluiden riskit on kuitenkin siirretty työntekijöiden kannettavaksi negatiivisten palkkaliukumien avulla. Saksa yrittää parantaa kilpailukykyä edelleen pelkästään kustannuskurin avulla. Samalla se laiminlyö kulutuksen sekä kasvun kannalta välttämättömät uudistukset ja investoinnit. Dynaaminen ja aidosti kasvamaan pystyvä talous tarvitsee uudistumiseen kykenevät työmarkkinat, ei pelkästään palkkajoustoja. Vahva vientimarkkinoiden korostaminen kotimaisen kysynnän kustannuksella ja jatkuva taipumus säästää pitävät talouden kyllä vakaana, mutta samalla ne tukahduttavat potentiaalisia kasvumahdollisuuksia. Tämä ei myöskään millään tavalla vahvista jo ennestään maltillisten saksalaiskuluttajien asemaa. Saksan järjestelmä palkkajoustoineen ei päästä talouskasvua täysin romahtamaan, mutta se ei myöskään sellaisenaan tuota tarpeeksi kasvua. Näillä eväillä Saksa ei pysty toimimaan euroalueen talouskasvun veturina. Suomen päätöksentekokykyä parannettava Maailmantalouden ja euroalueen rakenteelliset haasteet korostavat, että on tärkeää ratkaista Suomen omat päätöksenteko-ongelmat. Luottamus taloustilanteen paranemiseen on ollut erityisen heikkoa Suomessa. Kriisitietoisuus on saanut hallituksen ryhtymään toimiin ja päättämään suuntaviivoista, joilla Suomen julkisen talouden kestävyysvaje korjataan. Hallitus on toiminut oikein ja tarttunut vaikeisiin päätöksiin. Toimien periaatteellinen hyväksyminen on kuitenkin vasta ensimmäinen askel. Konkreettiset muutokset on vielä toteutettava. Suomalaisessa päätöksentekojärjestelmässä hallituksen vaikutusmahdollisuudet ovat valitettavan rajalliset. Työntekijä- ja työnantajajärjestöt tekevät päätökset kaikista työmarkkinoihin liittyvissä asioissa. Ne tekevät kuitenkin päätökset vain omista lähtökohdistaan, eivät koko yhteiskunnan parhaaksi. Järjestöjen liiallinen valta haittaa hallituksen mahdollisuuksia saada aikaan nopeita rakenteellisia uudistuksia. Nykyinen suomalainen päätöksenteko vaatii päättäjiltä yhteistä, mutta myös täydellisen synkkää, näkemystä tulevasta talouskehityksestä. Hyvän taloustilanteen aikana ei saada aikaiseksi vaikeita päätöksiä, vaikka silloin ne olisivat kaikkein kivuttomimmin toteutettavissa. Uhkakuvien lietsomisella on myös selvä negatiivinen vaikutus talouteen. Maailma muuttuu ja globaalissa taloudessa muutokset ovat entistä nopeampia. Perinteinen tapa pyrkiä konsensukseen ei vastaa vaatimuksia, joita globaali talous asettaa pienelle avoimelle taloudelle. Päätöksiä olisi pystyttävä tekemään huomattavasti nopeammin. Suomen päätöksentekojärjestelmä on remontoitava, jotta tässä maassa voidaan tehdä rakenteellisia uudistuksia. Työmarkkinajärjestöjen roolia on pienennettävä merkittävästi. On siirryttävä kolmikannasta ja konsensuksesta parlamentaariseen päätöksentekoon, jossa enemmistöhallitukset tekevät ratkaisut. Rakenneuudistus etenee kuin etana Rakenneuudistuspaketin toimenpiteisiin kuuluu työmarkkinoiden dynamiikkaa lisääviä uudistuksia. Myös kuntien tehtäviä aiotaan vähentää. Uudistukset eivät vaikuta kansantalouteen tällä ennustejaksolla, vaan vaikutuksia odotetaan pidemmällä aikavälillä. Kuntien tehtävien vähentäminen on rakenneuudistuspaketin nopeimmin vaikuttavia toimenpiteitä, vaikka se vaatiikin lakimuutoksia. Julkisten palveluiden tuottavuuden kasvu edellyttää pitkäjänteistä kehittämistä, muuten tuottavuuden kasvua tavoiteltaessa päädytään lähinnä heikentämään palveluiden laatua. Työurien pidentäminen alusta, keskeltä ja lopusta vaatii myös lakimuutoksia eikä vaikutuksia ole heti odotettavissa. Hallitus tavoittelee paketillaan myös rakenteellisen työttömyyden vähentämistä ja talouden tuotantopotentiaalin kasvattamista. Hallitus kaavailee välineeksi markkinoiden tehostamista sekä sääntelyn ja tukien karsimista. Jos näillä keinoilla tahdotaan saada aikaan toivottu vaikutus, täytyy uudistusten olla tuntuvia. Toivottavasti niitä saadaan aikaan. Eläkeiän noston kanssa on viivytelty jo aivan liian kauan eikä asiasta linjata edelleenkään, koska asia käsitellään eläkeuudistuksen yhteydessä. Työryhmätyö on parhaillaan käynnissä, päätöksiä on odotettavissa lähivuosina ja ne astuvat voimaan Aiempien eläkeuudistusten tapaan tälläkin kertaa käytetään siirtymäaikoja, jotka johtavat siihen, että varsinaisesti muutoksia alkaa tapahtua vasta reilusti vuoden 2017 jälkeen. 3

4 KANSAINVÄLINEN TALOUS Maailmantalous hapuilevassa kasvussa Maailmantalouden suhdannekierron pohja saavutettiin kevään aikana. Yhdysvaltojen kasvu vauhdittui toisella vuosineljänneksellä, ja Kiinan käynnistämät toimet talouskasvun tukemiseksi kiihdyttivät nopeasti Kiinan tuotannon kasvua. Euroalueen talous kääntyi kasvuun. Myös monissa euroalueen kriisimaissa koettiin kasvua toisella neljänneksellä. Kasvun käynnistyminen on heijastunut myös lyhyen aikavälin talousluottamukseen, joka on parantunut laajasti euroalueella. Euromaat tarvitsevat kipeästi talouskasvua Saksan vaalien jälkeen euroalueella joudutaan selvittämään useita ongelmia. Kreikan velkasopeutus, Portugalin valtiontalouden alijäämät, Slovenian pankkikriisi ja Kyproksen talouskriisi vaativat eurojohtajien huomiota. Jokaisen maan poliittiset johtajat tarvitsevat kuitenkin kipeästi talouskasvua, joten pienten euromaiden ongelmien ei anneta häiritä talouskasvulle välttämätöntä vakautta. Euroalueen talous kasvaa ensi vuonna 1,4 prosenttia. Kasvu ulottuu myös Etelä-Eurooppaan, jollei Italian ja Espanjan pankkisektoreilta tule kasvua tyrehdyttäviä uutisia. Suurten jäsenmaiden poliittiset ongelmat ja eurooppalaisen pankkisektorin haastava tilanne ovat kuitenkin myös jatkossa vakava uhka talouskasvulle. Ensi vuoden ajan edellä mainitut uhkat pysyvät kuitenkin joko hallinnassa tai ne eivät ainakaan välity koko euroalueen tasolle. Etelä-Euroopan pankit joutuvat ongelmiensa takia sopeuttamaan taseitaan ja pienentämään riskejään, mikä rajoittaa erityisesti pk-yritysten investointien kasvua Etelä-Euroopassa. Pääomien virtaaminen takaisin Etelä-Eurooppaan ja ennen kaikkea pois dollarimääräisistä velkakirjoista vahvistaa lyhyellä aikavälillä euroa. Ensi vuoden puolella Euroopan keskuspankin Yhdysvaltojen keskuspankkia keveämpi rahapolitiikka heikentää kuitenkin euroa maltillisesti. Yhdysvaltojen keskuspankki ajaa alas velkakirjojen osto-ohjelmansa, vaikkakin odotettua hitaammin. Saksa ei ole euroalueen talouskasvun veturi Saksan talous on kasvanut odotettua heikommin, mikä johtuu pääasiassa nettoviennin heikosta kehityksestä. Toisaalta myös teollisuuden investoinnit ovat olleet vähäisiä, mikä on heikentänyt Suomen vientimahdollisuuksia. Tänä vuonna Saksan talouskasvu jää 0,8 prosenttiin. Ensi vuonna Saksa saa kohtuudella kiinni maailmantalouden nousevista virtauksista ja talouskasvu kiihtyy kahteen prosenttiin. Kotimainen kysyntä pysyy kuitenkin edelleen heikkona. Kasvu voimistuu Suomen naapurimaissa Myös Ruotsissa talouskasvu on hidastunut selvästi alkuvuonna. Kun loppuvuoden odotetaan olevan hieman parempi, on tämän vuoden kasvu 1 prosentti. Ensi vuonna myös Ruotsin talous ottaa kiinni maailmantalouden kasvusta ja pääsee 2 prosentin kasvulukemiin. Erityisen riskitekijän Ruotsin talouskasvulle muodostaa keskuspankin rahapolitiikka, joka ylikorostaa makrovakautta. Politiikka on jo haitannut talouskasvua vahvistuneen valuutan ja vähenevän viennin kautta. Venäjän talouskasvu on alkuvuonna ollut merkittävästi heikompaa kuin odotettiin. Heikon taloudellisen kehityksen taustalla on ennemminkin eurokriisin vaikutusten laajeneminen myös Venäjälle kuin öljyn hinnan vaihtelut. Öljyn vakaa hintakehitys ei ole erityisesti tukenutkaan kasvua. Yksityinen kulutus on pitänyt kasvua yllä. Tuonnin ja erityisesti investointien huono kehitys tietää huonoa myös Suomen viennille. Heikon talouskehityksen kääntämiseksi Venäjän taloutta on elvytetty muun muassa julkisia investointeja lisäämällä ja yritysrahoituksen saatavuutta parantamalla. Tänä vuonna talous kasvaa Venäjällä 1,5 prosenttia ja ensi vuonna elvytystoimenpiteiden ja korkeamman öljyn hinnan kannustamana 4 prosenttia. Asuntomarkkinat kasvun lähteenä Yhdysvalloissa Asuntojen hinnat ovat Yhdysvalloissa kääntyneet nousuun. Samaan aikaan myymättömien asuntojen määrä on kutistunut selvästi normaalitilannetta pienemmäksi. Tämän seurauksena asuntorakentaminen tulee kasvamaan tulevan vuoden kuluessa merkittävästi. Vilkastuva asuntokauppa ja asuntojen hintojen nousu lisäävät omalta osaltaan myös kotitalouksien kulutusha- Bruttokansantuotteen vuosimuutos e 2014e Euroalue 3,0 0,4-4,4 2,0 1,5-0,6-0,2 1,4 Saksa 3,3 1,1-5,1 4,0 3,3 0,7 0,8 2,0 Ruotsi 3,3-0,6-5,0 6,6 3,7 0,7 1,0 2,0 USA 1,8-0,3-2,8 2,5 1,8 2,8 1,7 2,5 Venäjä 8,5 5,2-7,8 4,5 4,3 3,4 1,5 4,0 Kiina 14,2 9,6 9,2 10,4 9,3 7,8 7,5 7,0 Maailma 4,0 1,4-2,2 4,0 2,8 2,9 2,7 3,9 Lähde: IMF, ennuste PTT 4

5 lukkuutta. Säästämisaste pienenee, mutta se ei ole huolestuttavaa talouden kasvun kannalta, koska kotitalouksien velkaantuminen kokonaisuudessaan kuitenkin edelleen pienenee. Osavaltiot eivät enää supista toimintaansa, mutta liittovaltion poliittisen umpisolmun seurauksena juustohöylä pienentää julkista kulutusta. Juustohöylä ei ole järkevä tapa sopeuttaa julkista taloutta, mutta paranevassa suhdanteessa menetelmän ongelmat eivät realisoidu välittömästi. Yhdysvaltojen ensi vuoden kasvu on paljolti kiinni yritysten investoinneista. Kysyntätilanne paranee ja rahoituksen saatavuuskaan ei ole investointien este. Investoinnit kasvavat, mutta ainoastaan varovaisesti ottaen huomioon kysyntätilanteen paraneminen. Yritysten lyhyen aikavälin kannattavuuteen keskittyvät palkkiojärjestelmät ovat maltillisen kasvun keskeinen syy. Järjestelmät eivät kannusta yritysjohtoa ottamaan riskiä ja investoimaan uuteen teknologiaan. Öljyn hinta pysyy vakaana Yhdysvaltojen taloutta tukee myös liuskekaasun ja -öljyn kasvava merkitys taloudessa. Se vähentää Yhdysvaltojen energian tuontia ja laskee energian hintaa, mutta samanaikaisesti myös lisää kansantalouden tulonmuodostusta. Kaasun hinnanlasku jää kuitenkin Yhdysvaltain kotimarkkinailmiöksi lyhyellä aikavälillä, koska Yhdysvallat vie nesteytettyä kaasua ainoastaan vähäisiä määriä. Öljyn hintataso määräytyy edelleen maailmantalouden yleisen kehityksen, Lähi-idän kriisien ja Saudi-Arabian tarjonnan sääntelyn perusteella. Koska Lähi-idän epävakaan tilanteen ennustetaan edelleen jatkuvan nykyisen kaltaisena ja maailmantalouden kasvun kiihtyvän ensi vuonna, öljyn keskihinta on ensi vuonna Saudi-Arabian määrittämän dollarin hintahaarukan yläpäässä. Korot kääntyvät nopeaan kasvuun Pitkät korot kääntyivät nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen keskuspankki ilmoitti valmistautuvansa vähentämään asteittain velkapapereiden ostoja. Yhdysvaltojen korkojen nousun seurauksena pääomat alkoivat virrata pois vaihtotaseeltaan alijäämäisten kehittyvien maiden velkakirjoista. Pääomat virtasivat osakemarkkinoille ja erityisesti väliaikaisesti vakautuneen euroalueen suuriin kriisimaihin. Saksan korot puolestaan seurasivat Yhdysvaltojen korkokehitystä ja kääntyivät selvään nousuun. Korot ovat jatkossakin kasvussa turvasatamissa, ja rahoitusmarkkinoiden ylireagointitaipumuksen seurauksena korkojen nousu voi olla yleisesti ennakoitua nopeampaa. Yhdysvaltojen keskuspankin päätös viivästyttää rahapolitiikan kiristämistä ei merkittävällä tavalla vaikuta ensi vuoden korkokehitykseen. Kiinan talous otti aikalisän Kiinan talouskasvun hidastuminen jäi väliaikaiseksi, koska Kiinan hallitus ryhtyi lyhyen aikavälin kasvua tukeviin toimenpiteisiin, joiden seurauksena investointien kasvu jälleen nopeutui. Kiinan hallituksen kannalta on olennaista pitää talouskasvu riittävän nopeana, jotta työttömyys ei kasva. Uuden hallituksen voikin olettaa pitävän talouskasvun lyhyellä aikavälillä noin seitsemässä prosentissa. Pitkällä aikavälillä investointien liian suuri osuus kasvusta heikentää Kiinan hallituksen mahdollisuuksia kontrolloida talouskasvua. Tänä ja ensi vuonna tilanne on kuitenkin vielä yksinvaltaisen Kiinan kommunistisen puolueen hallinnassa. 5

6 Espanja tienhaarassa Espanjan poliittinen kenttä on suhteellisen vakaa, ja vaalien jälkeen maassa pystytään muodostamaan vakaita enemmistöhallituksia. Myös taloudessa on valopilkkuja. Viennin osuus BKT:sta on kasvanut euroajan alun noin 25 prosentista jo noin 35 prosenttiin. Osuuden kasvun taustalla on BKT:n supistumisen lisäksi viennin kasvu. Espanjan vientiteollisuus on palkkojen laskun ja tuotannon tehostamisen seurauksena hyvin kilpailukykyinen. Espanjan talouden tämänkertainen pohjakosketus nähtiin todennäköisesti kevään aikana. Kilpailukykyisen vientisektorin avulla Espanjan vaihtotase on ylijäämäinen eli maa ei enää velkaannu ulkomaille. Vaihtotaseen ylijäämän taustalla on toinen puoli Espanjasta. Kotimainen kysyntä on romahtanut, jonka seurauksena tuonti on pienentynyt. Kotimarkkinat eivät vedä, joten teollisuustuotanto on viennin imusta huolimatta pienentynyt. Samoin työttömyys on lisääntynyt ja asuntojen hinnat jatkavat edelleen laskuaan. Pitkään jatkunut kriisi on ajanut kotitaloudet ahdinkoon. Kotimarkkinoiden ongelmien seurauksena pankkisektorin ongelmat ovat valtavat. Pankkeja on jouduttu pääomittamaan julkisella rahalla, mikä uhkaa syöstä valtion velan hallitsemattoman suureksi. Suuret alueelliset tulonsiirrot ovat kasvattaneet separatististen liikkeiden suosioita erityisesti Kataloniassa. Espanja onkin tullut tienhaaraan, jossa valittu suunta määrittää koko euroalueen tulevaisuuden. Kaikkein suurin uhka Espanjan tulevaisuudelle on tärkeimmän yhteiskuntasopimuksen rapautuminen valtaa pitävien vanhempien ikäluokkien yrittäessä selviytyä syvästä kriisistä. Työmarkkinoiden kurjuutta on jaettu hyvin epätasapuolisesti ja erityisesti nuoria syrjivällä tavalla. Nuorten vastaus työmarkkinoiden kahtiajakoon on ollut maastapako. Nuorten maastamuutolla on monia haitallisia seurauksia. Ensinnäkin tuottavuuskehitys hidastuu, koska yhä harvempi koulutettu nuori on tuomassa uutta tietotaitoa espanjalaisen yhteiskunnan käyttöön. Toisekseen työvoiman pienenevä määrä asettaa sosiaaliturvajärjestelmän suuren haasteen eteen, kun uusia nuoria maksajia on alati vähemmän edunsaajiin verrattuna. Espanjalaiset yritykset ovat löytäneet kansainvälisen menestyksen reseptin. Espanjan talouden ongelmat ovat kuitenkin paljon syvemmällä yhteiskunnan toiminnassa. Ilman perusteellista remonttia yhteiskunnan rakenteissa Espanjasta tulee EU:n työvoimareservi, joka paikkaa menestyneimpien maiden työvoiman puutetta. Tässä vaihtoehdossa myös koko yhteisvaluutta on uhattuna. KOTIMAINEN TUOTANTO Suomi saa maailmantalouden kasvusta kiinni Suomi on viime vuosina menettänyt kilpailukykyään palkkatason noustessa kilpailijamaita nopeammin. Suomi ei kuitenkaan ole menettänyt kykyään saada maailmantalouden kasvusta kiinni, kunhan kasvu alkaa. Suomen tuotannon nykyiset ongelmat ovat pääasiassa seurausta heikosta kansainvälisestä suhdanteesta ja yksittäisten alojen pahoista ongelmista. Tuotannon pohjakosketus saavutettiin tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Toisella neljänneksellä talous oli jo hienoisessa kasvussa. Viime vuoden lopun ja alkuvuoden tuotannon laskun jäljiltä BKT supistuu 0,3 prosenttia viime vuodesta. Ensi vuonna tuotanto kasvaa 2,3 prosenttia. Kansainvälinen suhdannenousu vetää vientiä ja sen vanavedessä yksityisiä investointeja. Matalista palkankorotuksista huolimatta myös kulutus on hienoisessa kasvussa. Julkinen kulutus ja julkiset investoinnit sen sijaan hidastavat talouskasvua. Vienti toipuu tuontia nopeammin Suomen vientikehityksessä ei ole ollut erityisemmin kehumista alkuvuoden osalta. Vienti on ollut hienoisessa laskussa. Ensi vuonna maailmantalouden tilan parantuessa myös Suomen vienti kääntyy noin 4 prosentin kasvuun ja kasvu on nopeampaa kuin tuonnin toipuminen. Suomen talous saakin hyvää vetoa maailmantalouden kasvusta. Itse asiassa nettovienti on selvästi positiivinen jo tänä vuonna. Ulkomaankaupan positiivinen vaikutus tuotantoon tulee siitä, että tuonti vähenee. Suomen viennin kilpailukyky on ollut huolen aiheena jo jonkin aikaa. Tämän syksyn palkkaratkaisu sekä yhteisöveron muutos ovat positiivisia asioita kilpailukyvyn kannalta, mutta niillä ei saada ihmeitä aikaan. Kilpailukyvyn muu- 6 Tyhjentyneet varastot alkavat täyttyä Merkittävä tekijä talouskasvun kannalta on myös varastojen muutos. Laskusuhdanteessa yritykset pienentävät varastojaan, mikä on näkynyt viime ja tänä vuonna. Varastojen muutoksen vaikutus BKT:n kasvuun on ollut prosentin luokkaa kumpanakin vuonna. Talouden rakennemuutoksen seurauksena osa varastojen pienenemisestä on luultavasti pysyvää, mutta siitä huolimatta ensi vuonna varastojen täyttämisellä on merkittävä vaikutus talouskasvuun.

7 tokseen vaikuttaa myös kilpailijamaiden tilanne. Heikko taloustilanne on hidastanut palkkojen nousua myös muissa maissa. Erityisesti euroalueen kriisimaat ovat parantaneet kilpailukykyään matalalla palkkatasolla. Myös Saksassa palkat ovat aina valmiina joustamaan tarvittaessa alaspäin. Investointivetoinen vienti toipuu Talouskasvu yleensä ja erityisesti investoinnit ovat olleet erittäin heikkoja Suomen tärkeimmissä vientimaissa Ruotsissa, Venäjällä ja Saksassa. Tämä on ollut myrkkyä Suomen metalliteollisuudelle. Edelleen alhainen korkotaso ja kasvava kysyntä saavat kuitenkin investoinnit maailmalla kasvuun. Suomen vientiteollisuus saa tästä kasvusta kiinni. Myös hyödykkeiden tuonti on laskenut viennin heikon tilanteen takia. Tavaratuonnin alkuvuoden lukemat johtuvat osittain Kiinan tuonnin merkittävästä laskusta. Kiinasta tuodaan paljon muun muassa koneiden ja laitteiden osia, joiden tuonnin ja viennin voidaan odottaa laskevan pysyvästi Suomen talouden rakenteellisen muutoksen edetessä. Toisaalta myös tavarakulutus on vähentynyt, mikä osittain selittää heikkoja tuontilukuja. Investoinneissa käänne parempaan ensi vuonna Talouden kääntymisestä parempaan on havaittavissa merkkejä, mutta positiiviset signaalit eivät näy yhtenäisesti yritysten investointihalukkuudessa. Haastava kilpailutilanne ja epävarmat kysyntänäkymät ovat siirtäneet yritysten investointipäätöksiä. Investoinnit laskevat vuonna 2013 yhteensä 2,7 prosenttia. Teollisuuden investoinneissa ei laajassa mittakaavassa näy vielä kasvupyrähdystä, vaikka talous näyttää kääntyvän kasvuun. Merkkejä paremmasta on kuitenkin havaittavissa. Investointien ennakoidaan kääntyvään nousuun vuonna 2014 ja kasvavan yhteensä 2,3 %. Yksittäisillä toimialoilla investointitahti on pysynyt epävarmuudesta huolimatta hyvänä. Erityisesti kone- ja laiteinvestointeja tekevässä metalliteollisuudessa uskoa parempaan huomiseen on riittänyt. Myös metsäteollisuus on palaamassa kohti normaalia investointitasoaan. Rakentamisen puolella investoinnit ovat sen sijaan laahanneet. Kaupan investointeja on hidastanut vaimentunut kulutuskysyntä sekä alan kohtaama kilpailu verkkokaupan yleistymisen myötä. Rahoitus pk-yritysten investointien esteenä Lainansaanti aiheuttaa erityisesti pk-yrityksille esteitä investointien toteuttamiselle, vaikka investointihalukkuutta olisikin. Pankit vaativat epävarmassa taloustilanteessa en- Kauppatase ylijäämäiseksi Tuonnin väheneminen nostaa tänä vuonna kauppataseen ylijäämäiseksi. Ensi vuonna viennin kasvu lisää ylijäämää hieman edelleen. Myös vaihtotaseen alijäämä alkaa supistua kauppataseen perässä. Vuonna 2014 vaihtotase on kutakuinkin tasapainossa. Viime vuonna vaihto- ja kauppataseen ero repesi tavallista suuremmaksi. Eron kasvu johtui lähinnä palveluiden tuonnin nopeasta kasvusta. Ennustevuosina vaihto- ja kauppataseen ero pienenee jonkin verran uudelleen. 7

8 Palkkaratkaisu toi paikallisen sopimisen Työmarkkinajärjestöt pääsivät näennäisen nopeasti sopuun työllisyys- ja kasvusopimuksesta. Sovittuja palkankorotuksia voi luonnehtia äärimmäisen maltillisiksi. Liitto- ja toimialakohtainen sopiminen olisi johtanut todennäköisesti huomattavasti korkeampiin korotuksiin monilla aloilla. On selvää, ettei julkisella sektorilla tulla näkemään yleiskorotusta suurempia palkankorotuksia niihin julkisella sektorilla ei yksinkertaisesti ole varaa. Tätä kuvastaa kunta-alan neuvotteluissa käyty ankara kädenvääntö ensi vuodelle sovitun 20 euron kuukausikorotuksen toteutumisesta. Liittokohtaisella kierroksella kunta-alan työntekijöille olisi tuskin ollut luvassa yhtään enempää. Nyt solmittua työllisyys- ja kasvusopimusta voi siten pitää leimallisesti julkisen sektorin sopimuksena. Ennustetun talouskasvun toteutuessa on kuitenkin selvää, etteivät menestyvien vientiyritysten palkankorotukset tule jäämään sopimuksen määrittelemälle tasolle. Sopimus tulee määrittämään vähimmäistason korotuksille. Kannattavuudeltaan hyvissä yrityksissä, joissa palkanmaksuvaraa on keskimääräistä enemmän, tullaan tekemään huomattavasti sopimustasoa korkeampia palkankorotuksia. Palkkojen määräytyminen tuleekin tapahtumaan sopimuskaudella entistä enemmän yritystasolla. Yrityskohtainen sopiminen johtaa eriytyvään palkkakehitykseen alojen sisällä. Tämä on selvä siirtymä sekä perinteisestä tupo-mallista että ala- ja liittokohtaisista sopimuksista elinkeinoelämän tavoitteleman paikallisen ja henkilökohtaisen sopimisen mallin suuntaan. Nyt solmittu sopimus yhtäältä laskee julkisen sektorin menopaineita ja toisaalta tarjoaa huonosti kannattaville yrityksille mahdollisuuden paikata puutteita kilpailukyvyssään. Sopimus hyödyttää yrityksiä, joiden kannattavuus on tällä hetkellä heikko. Edellä mainitun kaltaiset yritykset olisivat entisestään hävinneet kilpailukykyään tilanteessa, jossa palkkaratkaisut olisi tehty liittokohtaisina. Tässä mielessä sopimuksella on positiivisia vaikutuksia yritysten kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta. On myös todennäköistä, että sopimus tarjoaa työnantajapuolelle mallin, jonka pohjalta palkkaneuvotteluja tullaan käymään tulevaisuudessa. Jos tupo-aika jää näin taakse, joutuu myös eduskunta omaksumaan entistä vahvemman roolin työmarkkinajärjestelmän uudistuksissa. Tässä suhteessa kyse on tervetulleesta demokratian ja parlamentarismin vahvistumisesta. tistä hanakammin vakuuksia lainoille. Samaan aikaan rahoitukseen kohdistuvat sääntelytoimet heijastuvat suoraan yritysrahoitukseen. Viimeisimpien barometritietojen perusteella yritykset hakevat rahoitusta investointien lisäksi entistä enemmän käyttöpääomaksi. Onneksi teollisuudessa on havaittavissa myös laajennusinvestointeja. Talonrakentamisessa suvantovaihe Rakentamisen investoinneissa mennään huolestuttavaa vauhtia alaspäin. Asuntojen uudistuotannon aloitukset olivat poikkeuksellisen matalalla vuoden 2013 toisella neljänneksellä, joka tyypillisesti on vuoden vilkkain ajankohta. Selvästi laskeneet aloitukset heijastuvat vuoden 2014 tuotannon volyymeihin. Alkuvuoden hyvin menneessä korjausrakentamisessakin näyttää aiempaa heikommalta. Korjausrakentamisen kasvutrendissäkin saattaa olla notkahdus vuoden toisella puoliskolla. Taustalla on säästöpaineiden myötä hiljentynyt kysyntä. Notkahdukseen voi osaltaan vaikuttaa hallituksen peruskorjausavustuksen alkaminen vuoden 2014 alusta. Urakoita saatetaan siirtää suoraan ensi vuoden alkuun, jotta valtionavustus saadaan hyödynnettyä. Muun talonrakentamisen osalta tilanne on vielä asuntorakentamistakin huonompi. Liike- ja toimitilojen rakentaminen supistuu tilojen vajaakäytön sekä vaimeiden kysyntänäkymien seurauksena. Teollisuus- ja varastorakentamisen puolella tilanne ei ole aivan yhtä synkkä. Kaiken kaikkiaan talonrakentaminen supistuu vuonna Sekä asuinrakentaminen että muu talonrakentaminen kääntyvät kuitenkin varovaiseen kasvuun vuonna TYÖ JA KULUTUS Palkkaratkaisu auttaa työllisyyttä mutta heikentää kulutusta Työmarkkinajärjestöt sopivat historiallisen alhaisista palkkojen sopimuskorotuksista vuosille 2014 ja Sopimuskorotukset nostavat palkkoja vain noin puoli prosenttia kumpanakin vuonna. Palkat nousevat kuitenkin sopimuskorotuksia enemmän, sillä yritys- ja työntekijäkohtaiset korotukset nostavat palkkoja. Alhaiset sopimuskorotukset ovat omiaan kasvattamaan palkkaliukumia, varsinkin kun taloustilanne jonkin verran paranee. Yrityksissä, joiden tilanne on hyvä, palkat nousevat sopimuksia enemmän. Palkkaliukumat ovat viime vuosina olleet hyvin pieniä, vain noin puoli prosenttia. Normaalisti 2000-luvulla palkkaliukumat ovat kuitenkin olleet 1-1,5 prosenttia ja ensi vuonna palkkaliukumat nostavatkin palkkoja yli prosentin. Alhaisilla palkankorotuksilla on positiivinen vaikutus vientisektorin kilpailukykyyn ja yritysten kannattavuuteen. Sillä on kuitenkin myös negatiivinen vaikutus kotitalouksien ostovoimaan ja kulutukseen. Kunnat ja teollisuus vähentävät väkeä Työmarkkinauutisointia ovat hallinneet suuret irtisanomiset ja lomautukset, mutta viime vuoden tuotannon laskuun nähden työllisyystilanne on säilynyt yllättävänkin hyvänä. Teollisuuden työpaikat ovat toki vähentyneet joka vuosi finanssikriisin jälkeen ja lasku jatkuu myös tänä vuonna. 8

9 Työllisyyttä ovat vielä viime vuoteen asti ylläpitäneet julkisen sektorin työpaikat. Julkisen sektorin työpaikkakehityksessä on kuitenkin tapahtunut selkeä käänne. Kuntien tiukka taloustilanne alkaa näkyä myös työllisyydessä. Kunnat vähentävät työpaikkoja sekä eläköitymisen että irtisanomisten ja lomautusten avulla. Kunnat jarruttavat menojensa kasvua myös ensi vuonna ja rakenneuudistukset yrittävät laihduttaa kuntia myös tulevinakin vuosina. Odotukset uusista työpaikoista nojaavat yksityiseen sektoriin. Vientikysynnän elpyminen ja kilpailukyvyn paraneminen pysäyttävät teollisuuden työpaikkakadon. Tehty palkkaratkaisu näkyy lähinnä siten, että se estää työpaikkojen lisähäviämisen. Työpaikkojen kasvu tulee palveluista. Työvoiman väheneminen on hidastanut työttömyyden kasvua Työllisten määrän käännyttyä laskuun myös työvoiman tarjonta on vähentynyt. Tämä on pitänyt työttömyysasteen nousun maltillisena. Osittain työvoiman määrän väheneminen ja työttömyysasteen yllättävä lasku kesällä ovat kuitenkin seurausta poikkeuksellisista ja tilapäisistä tekijöistä. Kesällä työpaikkoja on hävinnyt erityisesti elektroniikkateollisuudessa sekä pankki- ja vakuutusalalla. Tämä ei ole kuitenkaan heijastunut työttömyyden kasvuna, vaan työvoiman määrä on vähentynyt erityisesti vuotiaiden ikäluokassa. Syynä työvoiman vähenemiseen on todennäköisesti heinäkuussa tullut muutos lomautettujen kirjaamiseen työvoimatutkimuksessa ja juuri irtisanottujen pidättäytyminen aktiivisesta työnhausta, jolloin heidät lasketaan työvoiman ulkopuolelle, ei työttömiksi. Tämän seurauksena työvoimatutkimuksessa työttömyys on vähentynyt samaan aikaan kuin työministeriön tilastoissa työttömien määrä on kasvanut. Loppuvuoden ja ensi vuoden aikana tilapäisesti työvoiman ulkopuolelle kirjatut palaavat kuitenkin työvoimaan. Tälle vuodelle keskimääräisen työttömyysasteen ennakoidaan nousevan 8,2 prosenttiin ja kääntyvän jälleen laskuun keskimäärin 8 prosentin tasolle ensi vuonna talouden positiivisen käänteen seurauksena. Palkkaratkaisu pitää tulojen kasvun hitaana Ensi vuoden alhaisia sopimuskorotuksia kompensoivat viime vuosia suuremmat liukumat, joten ansiotaso nousee kumpanakin vuonna noin 2 prosenttia. Tämä on kuitenkin selvästi normaalia vähemmän. Nimellinen ansiotaso on noussut vähemmän vain vuonna Palkkasumma kasvaa kuitenkin ensi vuonna selvästi tätä vuotta enemmän. Työllisyyden prosentin lasku vähentää kotitalouksien ostovoimaa selvästi. Ensi vuonna työllisyyden hienoinen kasvu puolestaan lisää kotitalouksien tuloja. Muut kuin palkkatulot kasvattavat kotitalouksien tuloja Muut kuin palkkatulot kasvavat kotitalouksien osalta vuonna 2014 selvästi palkkoja enemmän. Yritysten tuloskunnon paraneminen lisää osaltaan myös kotitalouksien tuloja, sillä yrittäjä- ja omaisuustulot kasvavat. Korkojen nousu lisää myös jonkin verran kotitalouksien korkotuloja. Myös valtion veroratkaisut lisäävät kotitalouksien ostovoimaa ensi vuonna. Tuloverotukseen ensi vuonna tehtävä asteikkotarkistus keventää kotitalouksien verotaakkaa. Toisaalta välilliset verot, kuntien veronkorotukset ja eläkemaksujen korotukset syövät ostovoimaa. Verot ja korot kiihdyttävät inflaatiota ensi vuonna Ensi vuonna tehtävät alkoholi- ja virvoitusjuomaverojen sekä sähkö- ja polttoaineverojen korotukset lisäävät inflaatiota noin 0,6 prosenttia eli suurin piirtein saman verran kuin tämän vuoden arvonlisäveron korotus. Muuten hintojen nousuvahti on hidastunut selvästi viimeisten vuo sien vauhdista. Vuonna 2013 inflaatio on keskimäärin 1,5 %. Ensi vuonna inflaation ennakoidaan kuitenkin nopeutuvan keskimäärin 2 prosenttiin. 9

10 Tänä vuonna erityisesti ruoan hinta on nostanut inflaatiota, runsaan viiden prosentin nousullaan alkuvuonna. Myös reseptilääkkeiden kallistuminen on nostanut inflaatiota. Vastaavasti asumisen sekä energian hintojen kehitys on hidastanut inflaatiota. Asumisen hinnoissa tilanne on kuitenkin ollut viime vuosina kaksijakoinen. Omistusasujat ovat hyötyneet ennätysalhaisesta korkotasosta kun taas vuokrat ovat nousseet selvästi yleistä hintojen nousuvauhtia nopeammin. Vuonna 2014 inflaatioajurien roolit vaihtuvat päinvastaisiksi. Ruoan hinnannousu hidastuu selvästi yleisen hinnannousun tasolle ja asuminen puolestaan kallistuu nousevan korkotason myötä. Muutoin liikenteen hintoihin suuria nousupaineita ei ole veromuutosten lisäksi odotettavissa, koska raakaöljy kallistuu vain hieman. Kotitalouksilla on edelleen varaa kuluttaa Matalista palkankorotuksista huolimatta kotitalouksien kulutus ei pysähdy kokonaan. Tänä vuonna kotitalouksien käytettävissä olevat tulot hintojen nousun jälkeen hieman vähenevät. Ensi vuonna reaalinen ostovoima kasvaa työllisyystilanteen parantuessa, tosin vain vajaan prosentin. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ylittävät kuitenkin edelleen niiden kulutusmenot. Kotitalouksilla on siis varaa lisätä kulutustaan enemmän kuin tulot antaisivat myöten. Tänä vuonna yksityinen kulutus kasvaakin reaalisesti, mutta vain 0,4 %. Ensi vuonna kulutus kasvaa 1,5 %, kun käytettävissä olevien reaalitulojen kasvun lisäksi myös työttömyysriski pienenee. Ensi vuonna säästämisaste tippuu kuitenkin nollaan, joten kovin montaa vuotta kulutuksen kasvu ei voi enää ylittää tulojen kasvua. JULKINEN TALOUS Julkinen talous säästökuurilla Valtiontalous pysyy vankasti alijäämäisenä, vaikka talous kääntyy kasvuun. Tänä vuonna alijäämä on 6,6 miljardia euroa. Vuonna 2014 alijäämä pienenee hieman ja on 6,2 miljardia euroa. Näillä näkyminen julkisen sektorin velka ei kuitenkaan ylitä 60 prosentin rajaa. 10

11 Verotulot kasvavat tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna, sillä vuoden 2013 alusta toteutettu arvonlisäveron nosto on kasvattanut verotuloja. Vuonna 2014 puolestaan talouden kasvu ja välillisten verojen korotukset kasvattavat verotuloja. Yhteisövero laskee kuitenkin 20 prosenttiin ensi vuonna, mikä leikkaa verotulojen kasvua. Palkkaratkaisun tueksi sovittiin tarkistuksista ansiotulojen verotukseen, joten verotulot kasvavat tätä vuotta vähemmän. Valtiontalouden yli 6 miljardin alijäämässä riittää töitä vielä tuleville vuosille. Noin kolmasosan alijäämästä hoitaa talouskasvu ja sen myötä kasvavat verotulot. Toimenpiteitäkin tarvitaan. Kolmasosa voitaisiin saada aikaan veronkorotuksilla. Viimeinen kolmasosa alijäämästä on kurottava umpeen menoleikkauksilla. Velka jää alle 60 prosentin rajan Alijäämäisyys johtaa siihen, että velkaa otetaan edelleen lisää. Julkisen talouden kokonaiskuva ei kuitenkaan ole niin synkkä kuin valtakunnassa vallitseva kriisitietoisuus antaa ymmärtää. Kun talous kääntyy kasvuun, verotulot kasvavat ennakoitua nopeammin. Verotulojen kasvu auttaa julkisen talouden tasapainottamisessa. Suomella on edelleen yksi vähävelkaisimmista julkisista talouksista, eikä tähän ole tulossa muutosta. Vuonna 2014 koko julkisen talouden velka EMU-kriteereillä mitattuna jää alle 60 prosentin. Tästä huolimatta velan bkt-suhde ei käänny laskuun tämän hallituksen aikana. Jos hallitus aikoo pitää kiinni tavoitteestaan kääntää velan kasvu, sopeutustoimia on jatkettava edelleen. Paraneva taloustilanne ei myöskään saa olla tekosyy uudistusten viivästyttämiseksi. Toimet julkisen talouden tasapainottamiseksi ja koko talouden rakenteiden uudistamiseksi ovat välttämättömiä ja hyväksi työllisyydelle, tuloille ja julkisille palveluille. Kuntataloudessa äkkijarrutus Toistuvat alijäämät rasittavat kuntataloutta jo siinä määrin, että tällä hetkellä on meneillään äkkijarrutus. Kunnat vähentävät henkilöstöään, karsivat palveluitaan ja lykkäävät investointejaan. Kunnallisveroihin on tulossa jatkossakin tuntuvia korotuksia. Viime vuosi oli käännekohta monen kunnan taloudessa. Vuonna 2012 vuosikate oli negatiivinen 91 kunnassa ja kertynyttä alijäämää oli 84 kunnan taseessa. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä on kasvanut merkittävästi. Valtion tekemät säästötoimet kurittavat kuntataloutta. Kuntien valtionosuuksiin tehdyt leikkaukset johtavat siihen, että valtionosuudet jumittavat jotakuinkin entisellä tasolla. Kuntatalous pysyy edelleen alijäämäisenä. Vuonna 2013 kuntien tulot kasvavat menoja enemmän. Käynnistyvä talouskasvu ja veronkorotukset kasvattavat verotuloja edelleen vuonna Kuntatalouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna, koska kunnat säästävät. Menojen kasvua vuonna 2014 hillitsee myös maltillinen palkkaratkaisu. Kuntatalouden kuuri jatkuu Hallituksen linjaaman rakenneuudistuksen tavoitteena on kuntatalouden tasapaino. Kuntien tehtäviä karsitaan, jotta kustannukset vähenisivät miljardilla eurolla. Veron korotuksilla, tuottavuutta parantamalla ja muilla toimilla on tarkoitus saada kasaan toinen miljardi. Julkinen talous viritetty Nokia-aikaan Nokia on ollut Suomessa merkittävä yhteisöveron maksaja, koska se on ollut hyvin kannattava yritys. Nokian hyvät ajat ovat kuitenkin ohitse. Menetettyjen työpaikkojen tilalle syntyy uusia työpaikkoja pienempiin yrityksiin. Nämä yritykset ovat kuitenkin vähemmän kannattavia, joten yhteisöverotulot eivät palaa samalle tasolle, jolla ne aikoinaan olivat. Tämä tulisi ottaa huomioon, kun julkisen sektorin kokoa ja palveluvalikoimaa uudistetaan. 11

12 ALUETALOUS Uudet työpaikat syntyvät maakunnissa Globaalissa taloudessa tuotannon on oltava kilpailukykyistä ja uusimpaan teknologiaan nojaavaa. Syntyvä tuotanto nojaa kuitenkin alueelliseen osaamiseen ja perinteisiin. Investoinnit luovat positiivisia näkymiä koko aluetaloudelle. Perinteinen metalli- ja konepajateollisuus sekä elektroniikkateollisuus hakevat nyt uusia toimintamuotoja. Maakuntatasolla tarkasteltuna näkymät ovat tänä vuonna olleet positiivisimmat Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa. Pohjois-Pohjanmaalla alkuvuoden työllisyyskehitys on ollut yllättävän positiivinen Nokiasta huolimatta. Kielteisimpiä näkymät tämän vuoden työllisyyden suhteen ovat Satakunnassa, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Keski-Suomessa ja Kainuussa. Vuoden 2014 aikana maailmantalouden elpyminen ja kulutuksen maltillinen kasvu näkyvät taitekohtana työllisyyskehityksessä useimmissa maakunnissa. Työllisyyskehitys erkanee maakunnista riippuen niin, että pahimpien rakennemuutoksien alueilla työpaikkoja edelleen häviää. Toisaalta alhaisen työllisyysasteen alueilla itäisessä Suomessa työpaikkojen väheneminen taittuu. Kasvukeskuksiin ja teollisille alueille ennakoidaan maltillista kasvua. Julkisen sektorin työpaikat vähenevät, mutta nämä vaikutukset kohdistuvat samalla voimakkuudella kaikkiin maakuntiin. Työllisyyden muutos 2012/I-II /I-II Koko maa Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Pohjanmaa Etelä-Savo Keski-Pohjanmaa Uusimaa Lappi Pohjois-Karjala Varsinais-Suomi Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Satakunta Pirkanmaa Ahvenanmaa Päijät-Häme Etelä-Karjala Kymenlaakso Keski-Suomi Kainuu -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% Lähde: Tilastokeskus Tekijät: Veera Holappa, Janne Huovari, Valtteri Härmälä, Signe Jauhiainen, Leena Kerkelä,Markus Lahtinen ja Sami Pakarinen Kuvioiden lähde Macrobond, ellei muuta lähdettä ole mainittu PTT julkaisee kansantalouden ennusteen lisäksi myös metsäsektorin ja maa- ja elintarviketalouden ennusteet. 34. vuosikerta Julkaisija: Pellervon taloustutkimus PTT Päätoimittaja: Pasi Holm Toimitussihteeri: Anneli Hopponen Painopaikka: Punamusta Oy ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) Tilaushinta: 50 euroa/vuosikerta Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Santra-Mari Salonen/Pellervo-Seura Simonkatu 6, Helsinki puh. (09) faksi (09) Sähköposti:

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Suhdannekatsaus kesäkuu 2014 17 kesäkuu 2014 Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Maailmantalouden kasvulle on vuonna 2014 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 3 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tilinpito...12

Lisätiedot

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Julkaisuvapaa 18.3.13 klo 1. Talousennuste vuosille 13 1 Suomen talouskasvu jää tänä vuonna, prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005. Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä?

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005. Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä? Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä? Kilpailu ja sääntely Euroopan vähittäismaksujärjestelmissä Euro & talous Markka & talous -lehden. vuosikerta

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous &3/2004 Y hteiskunta Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot Koulutuksen tuotto ennuste 2004-2005 &3/2004 Y hteiskunta 32. vuosikerta 4 numeroa vuodessa 3 2004 Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Vahva julkinen talous luo tilaa veronkevennyksille Työn tarjonta ja tuloverotus Euro & talous Markka & talous

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Talvi

Sijoitusstrategia. Talvi 2014 Sijoitusstrategia Talvi Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantalouden kehityksestä... - 2 - ja oletukset rahoitusmarkkinoista...

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti www.handelsbanken.com/research 3. syyskuuta 2009 Talousennuste Suomi elpyy muiden mukana Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti Korot ja valuutat: rahapolitiikan

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Kevät 2011 Talouden kehitys ja finanssipolitiikan linja 2011-2015 15a/2011 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Taloudellinen katsaus Talouden kehitys ja finanssipolitiikan

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 1/2015 Jussi Ahokas & Lauri Holappa Ankeudesta aurinkoon Loppu investointilamalle AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 ISBN 978-952-274-137-0 (Verkkojulkaisu) Talouspolitiikan arviointineuvosto Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki, Finland

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus 2008 Osat I ja II 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008 Osat I ja II Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

Perhevapaat Vähimmäispalkat Työttömyysturva Ylivelkaantuminen Yrityskaupat

Perhevapaat Vähimmäispalkat Työttömyysturva Ylivelkaantuminen Yrityskaupat Talous&3/2007 Y hteiskunta Perhevapaat Vähimmäispalkat Työttömyysturva Ylivelkaantuminen Yrityskaupat Otto Toivasen haastattelu Talousennuste 2007-2008 Talous& Yhteiskunta 35. vuosikerta 4 numeroa vuodessa

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Tammikuu 2009 Kansainvälisen talouden kehitys ja Suomen kasvunäkymät 2009-10... Ennusteilmapiirin muutokset... Keskeiset epävarmuudet ja uhkat... USA: Kuinka syvä, kuinka pitkä?...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupungin konsernirakenne 1.1.2015 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Ympäristötekninen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupungin konsernirakenne 1.1.2015 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Ympäristötekninen

Lisätiedot

TEM-analyyseja 16/2009

TEM-analyyseja 16/2009 TEM-analyyseja 16/2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN LYHYEN AIKAVÄLIN TALOUS- JA TYÖMARKKINAENNUSTE Syksy 2009 Johanna Alatalo - Ilkka Nio Mika Tuomaala ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-258-4 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Talousnäkymät ja palkanmuodostus

Talousnäkymät ja palkanmuodostus Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 13.1.2015 Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 13.1.2015

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.215 SWD(215) 45 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Suomen maaraportti 215, johon sisältyy perusteellinen tarkastelu makrotalouden epätasapainotilojen ehkäisemisestä

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15 00 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Rahoitusjärjestelmän vakaus... 5 Heli Huhtala ja Mikko Spolander Julkisen sektorin rahoituksen haasteet euroalueella... 7 Miika Syrjänen ja Kari Takala

Lisätiedot