Energia-alan murros ja osaamistarpeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energia-alan murros ja osaamistarpeet"

Transkriptio

1 Energia-alan murros ja osaamistarpeet Mikael Ohlström Johtava asiantuntija (energia, ilmasto, cleantech) Elinkeinoelämän keskusliitto EK Energia-alan ennakointikamari Sähkötalo, Helsinki

2 Maailman energiamarkkinat murroksessa Liuskekaasu piirtää nyt maailmaa uusiksi Helsingin Sanomat Mikael Pentikäinen Harva asia muuttaa maailmanpolitiikkaa samalla tavalla kuin energia. Sen takia on lähdetty sotiin, soviteltu rauhaa, rakennettu liittoumia, tehty ja sallittu ihmisoikeusrikkomuksia sekä investoitu valtavasti. Tämä johtuu siitä, että nykymaailma on täysin riippuvainen energiasta. Kun energia loppuu, moni asia halvaantuu. Energia on modernin maailman voima. Viimeistään sen puute saa kansalaiset liikkeelle. Juuri nyt maailmaa muuttaa liuskekaasu. T&T

3 Energiaan liittyvien hiilidioksidipäästöjen kehitys eri maissa 1000 milj. hiilidioksiditonnia Maailman energiaan liittyvät hiilidioksidipäästöt: Vuonna 2010: 30,2 Gt CO2 Vuonna 2035: 37,0 Gt CO Afrikka Venäjä Lähi-Itä EU Intia USA Kiina Lähde: IEA World Energy Outlook 2012, New Policies Scenario

4 CO2-päästöt verrattuna v EU:n energiatiekartta on johdettu ilmastotavoitteista Ilmastokaasujen (CO2 ym.) päästöt -20% % 2030? -80% / 2050 Nykyinen politiikka Tavoite

5 Teollisuuden maksaman sähkön hintakehitys Euroa/MWh Korea Japani OECD- Eurooppa OECD Europe US Japan Korea USA Canada Kanada Lähde: European Commission 2012, Staff working document, industrial policy communication, US data exc. tax

6 SUOMI: Energian kokonaiskulutus oli PJ (=386 TWh) vuonna Uusiutuvan energian osuus oli 28 %. Sähkön nettotuonti 4 % Vesivoima 3 % Turve 6 % Muut 3 % Öljy 24 % Maakaasu 9 % Hiili 11 % Puupolttoaineet 23 % Ydinenergia 17 % Lähde: Tilastokeskus 6

7 Suomen sähkön hankinta oli 85,2 TWh vuonna 2012 (0,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna) Ydinvoima 25,9 % Jäte 0,9 % Turve 4,9 % Kivihiili 8,1 % Öljy 0,4 % Tuotannosta oli 41 % uusiutuvaa ja 73 % hiilidioksipäästötöntä Biomassa 11,8 % Maakaasu 7,4 % Vesivoima 19,5 % Tuuli 0,6 % Nettotuonti 20,5 % Lähde: Energiateollisuus ry 7

8 IEA:n maaraportti Suomen energiapolitiikasta IEA suosittelee, että Suomen hallitus jatkaa energian toimintavarmuudesta huolehtimista nykyiseltä kokonaisvaltaiselta ja kestävältä pohjalta peruspilareina bioenergia ja ydinvoima. Ministeri Vapaavuori 23.5.: Meidän on helppo yhtyä kv. energiajärjestö IEA:n analyysiin siitä, että Suomen vahvuuksia ovat energialähteiden monimuotoisuus ja energian tehokas käyttö. Suomen vahvuuksia on myös laaja yhteiskunnallinen yhteisymmärrys energiapolitiikkaan liittyvistä asioista. Eri hallitukset ovat tehneet energiapolitiikassa kauaskantoisia päätöksiä. Pitääkseni tätä hyvää perinnettä yllä, olen ehdottanut perustettavaksi kaikki puolueet kattavaa parlamentaarista työryhmää muotoilemaan uutta energia- ja ilmastotiekarttaa kohti vuotta 2050.

9 Energia-ala tarvitsee työntekijöitä monipuolisesti Esimerkkejä: Ydinvoima: TEM arvioi, että ydinvoima-alalle tarvitaan 2400 uutta henkilöä vuoteen 2025 mennessä kattaen kaikki koulutustasot ammattikoulutuksesta korkeampaan yliopistotutkintotasoon Bioenergia: Poliittinen tavoite noin kaksinkertaistaa metsäenergian käyttö tasolle 25 TWh/v, työllistää erityisesti metsähakkeen korjuun ja kuljetuksen logistiikassa, myös paikallisia lämpöyrittäjiä tarvitaan lisää Tuulivoima: Poliittinen tavoite nostaa tuotanto tasolle 9 TWh/v v mennessä, tarkoittaisi tuulivoima-alalle jopa uutta työpaikkaa (huoltotoiminnot, teknologiavienti yms. mukaan lukien) Energiatehokkuus/-säästö: Kasvava ala, työllistävyys kasvaa poliittisten tavoitteiden kiristyessä ja energian hintojen noustessa

10 Jatkossa joudutaan ylittämään tieteiden ja toimialojen rajat Ympäristöliiketoiminnan läpimurrot ovat luonteeltaan usein sosiaalisia innovaatioita, sanoo Fazerin yritysvastuujohtaja Anna-Maria Flanagan: "Ympäristöhyötyjen toteutuminen edellyttää, että pystymme vaikuttamaan kuluttajan käyttäytymiseen. Tällaisia yhteiskunnallisia prosesseja ei aikaansaada vain insinöörien tai biologien voimin. Sama koskee myös perinteisiä teollisuusyrityksiä, sanoo Helsingin Energian kehityspäällikkö Jukka Helin: "Energiabisneksessä ei enää riitä, että osaa tuottaa energiaa. Isot harppaukset liittyvät ihmisten ja kuluttajien käyttäytymisen muutoksiin. Meidän on päästävä kuluttajien pään sisään, jotta osaamme kehittää heille oikeita ratkaisuja sekä puhutella heiltä oikeilla argumenteilla ja oikealla kielellä. Tässä tarvitaan käyttäytymistieteilijöitä, kulttuurintutkijoita ja viestijöitä." Lähde:

11 Cleantech-ratkaisuja kaikilla toimialoilla Cleantech = ympäristöliiketoiminta = Tuotteita, palveluita, laitteita, prosesseja, toimintamalleja ja teknologioita, joilla voidaan vähentää jonkin toiminnan ympäristövaikutuksia.

12 Ympäristöliiketoiminnan kysyntä on globaalia Ilmastonmuutos Kaupungistuminen Raaka-aineiden niukkuus Ruokahuolto Vesipula Maankäyttö Energian tarve Ekosysteemit

13 Globaalien ympäristöteknologiamarkkinoiden kasvu Mrd. euroa (kasvu ) 2010 (kasvu ) Jätehuolto ja kierrätys Liikkuminen Materiaalitehokkuus Sähköntuotanto Vesihuolto Energiatehokkuus Source: Roland Berger 2009 (Greentech 2.0)

14 Mitä tulevaisuuden osaamistarpeita cleantechille? Globaalit ympäristöongelmat moniulotteisempia, kompleksisempia ja keskinäisriippuvaisempia Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan yhä enemmän: kokonaisvaltaisia konsepteja laaja-alaista ja poikkitieteellistä teknologian ja osaamisen hyödyntämistä niin uutta teknologiaa kuin olemassa olevan teknologian uusia sovelluksia uudentyyppisiä ratkaisumalleja, rohkeita ideoita ja innovaattoreita yhteistyötä toimialojen rajapinnoilla ja yliopistojen, tutkimuslaitosten ym. oppilaitosten sekä julkisen hallinnon ja kansalaisyhteisön kanssa globaaleja verkostoja

15 Miten osaamistarpeiden tulisi heijastua yritysten ja oppilaitosten yhteistyöhön? Erään ympäristöliiketoiminta-työpajan yhteenvetoa: Tarvitaan yleissivistävä pohja, kykyä tunnistaa mitä asiantuntemusta ja ketä ihmisiä tarvitaan lähestyttäessä jotakin laajaa kokonaisuutta (vrt. energiatehokkuus, vastuullisuus) yrityksen sisällä ja myös ulkoisien sidosryhmien ja yhteistyökumppanien keskuudessa Heikkojen signaalien tunnistaminen tärkeää: mitä uusia innovaatioita tarvitaan, mikä on seuraava cleantechin hittituote? Johtamisosaaminen korostuu: kykyä tarttua heikkoihin signaaleihin, lähteä liikkeelle tarpeeksi nopeasti, asioiden jatkuvaa eteenpäinviemistä Henkilöstön ympäristöosaaminen omassa työssä myös tärkeää, oman substanssialan tekeminen vastuullisesti Kokeilu ja yrittäminen ja yrittäjyysosaaminen korostuu myös cleantechin yhteydessä Myynti, markkinointi ja tuotteistamistaitojen puute edelleen ongelma Negatiivinen näkymä esimerkiksi luonnonvarojen hyödyntämisessä tällä hetkellä (vrt. kaivosteollisuus) tulisi kääntää positiiviseksi; brändin rakentaminen ja positiivinen imago tärkeitä Positiivista otetta tarvitaan ylipäätänsä, uskoa että osataan Yksittäisen ihmisen asenne ja siihen vaikuttaminen myös olennaista

16 Tuotekehitys ja innovaatiot Suomen keino ympäristöongelmien ratkaisuun Tekesin rahoitus energia- ja ilmastoalaan (M ), (ei inflaatiokorjausta) Cleantech 40 % Tekesin kokonaisrahoituksesta (2011)

17 Suomi EU:n paras ekoinnovaattori Eco-Innovation Scoreboard 2012: The overall index from The 2012 annual report of the Eco Innovation Observatory, Europe in transition: Paving the way to a green economy through eco-innovation, forthcoming

18 Suomalaista huippuosaamista maailman tarpeisiin Energiatehokkuus Puhtaat prosessit, materiaalit ja tuotteet Uusiutuva energia Bioenergia ja biopolttoaineet Jätehuolto ja kierrätys Vedenkäsittely ja jäteveden prosessointi Yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto Materiaali- ja vesitehokkuus

19 Cleantech kansallinen kärkihanke Cleantech-liiketoiminta on yksi Suomen elinkeinopolitiikan painopisteistä Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi cleantechin kärkimaaksi Cleantechin strateginen ohjelma 2012 (TEM) Tavoitteet vuoteen 2020: Kaksinkertaistaa Suomen cleantech-alan liikevaihto 50 mrd euroa Luoda uutta työpaikkaa

20 Suomen cleantech-alan tunnusmerkit Suomen cleantech Tunnusluku Cleantech-yritysten liikevaihto 24,6 miljardia euroa (2012) Kasvu 15 % ( ) Ennuste 2013: 39% pk-yrityksissä Yritysten lukumäärä Noin 2000 Työllistää Suurimmat vientimarkkinat n henkeä Saksa, Kiina Nousussa mm. Venäjä ja Brasilia Lähde: Cleantech Finland

21 Cleantechin edistäminen Toiminta-alueita ja toimijoita Innovaatiotoiminta rahoitus, ohjelmat, koulutus Tekes LUT (yliopistot) Sitra VTT CLEEN (SHOKit) Merinova Motiva INKAt (OSKEt) Investointi- ja toimintaympäristö tuotannontekijät (saatavuus ja hinta), verotus, sääntely Finbio EK SY EU HSKK VN ja Eduskunta ELYt Kansainvälistyminen rahoitus, palvelut, ohjelmat, kv. suhteet Finnvera Finnpartnership Finnfacts Finnfund Finpro Sofi Nefco LADEC Kiina- ja Venäjä -hankkeet Team FWF Entre Finland Kv. kauppakamarit Invest in Lahden messut Finland? Cleantech Finland -brändi (markkinointiväline) EK Cleantechin strateginen ohjelma TEM Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi (tiedon, verkottumisen ja kommunikoinnin alusta) EK

22 EK ja ympäristöliiketoiminnan edistäminen Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi tiedonvälityksen ja verkottumisen alusta suomalaisille cleantech-yrityksille ja muille organisaatioille Cleantech Finland brändi suomalaisten cleantechyritysten viennin ja kansainvälistymisen edistämisen väline

23 Kiitos mielenkiinnosta! Lisätietoja:

Elinkeinoelämän näkemyksiä luonnonvara-alan kehitykseen ja osaamistarpeisiin

Elinkeinoelämän näkemyksiä luonnonvara-alan kehitykseen ja osaamistarpeisiin Elinkeinoelämän näkemyksiä luonnonvara-alan kehitykseen ja osaamistarpeisiin Asiantuntija Jouni Lind Ympäristöön vaikuttavia globaaleja megatrendejä Ilmastonmuutos Kaupungistuminen Raaka-aineiden niukkuus

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla Sisältö JOHDANTO 3 ENNAKOINTIPROSESSI 5 KESKEISET MUUTOSVOIMAT 7 NELJÄ SKENAARIOTA TULEVAISUUDESTA

Lisätiedot

UUDEN ENERGIAN PO H JANMAA POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2010 2020

UUDEN ENERGIAN PO H JANMAA POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2010 2020 UUDEN ENERGIAN PO H JANMAA POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2010 2020 2 1. JOHDANTO... 3 2. ENERGIASTRATEGIA OSANA MAAKUNNAN SUUNNITTELUA... 4 2.1 Energiastrategian valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Quo Vadis Bioenergia?

Quo Vadis Bioenergia? Quo Vadis Bioenergia? BEST Bioenergiaskenaariot 2033 Loppuraportti Jyrki Kettunen ja Tarja Meristö (2014) ISBN 978-952-5947-63-2 Kirjoittajat, CLEEN ja FIBIC Skenaariotyökalujen Tarja Meristö Raportista

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

Uusiutuva energia Astrum-keskus 2.12.2014. Toimialapäällikkö Markku Alm

Uusiutuva energia Astrum-keskus 2.12.2014. Toimialapäällikkö Markku Alm Uusiutuva energia Astrum-keskus 2.12.2014 Toimialapäällikkö Markku Alm Yritykset ja toimipaikat 871 uusiutuvan energian toimialan yritystä vuonna 2013. laskua edelliseen vuoteen verrattuna 3 prosenttia

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1)

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1) LEONARDO DA VINCI Community Vocational Training Action Programme Guidance and Counselling for Selfemployment. SELF-EMPLOYMENT Agreement No 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Second phase: 2000-2006 State-of-the-art

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu SUOMEN SÄHKÖNTUOTANNON TALOUDELLISET JA BIOFYSIKAALISET KUSTANNUKSET JA SKENAARIOITA FOSSIILISISTA ENERGIALÄHTEISTÄ IRTAUTUMISELLE Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY

SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY PTT raportteja 245 PTT Reports 245 SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY Leena Kerkelä Markus Lahtinen Lauri Esala Antti Kosunen Kirsi Noro Helsinki 2014 1

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot