Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan"

Transkriptio

1 Suhdannekatsaus maaliskuu maaliskuu 2014 Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Maailmantalouden nousun edellytykset ovat kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin kehittyvissä talouksissa. Kasvulle on vuonna 2014 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen kohentuessa. Vakaat raaka-ainehinnat tukevat nousua. Yhdysvallat toimii kasvun moottorina yksityisen kulutuksen noustessa. Kasvu piristyy myös euroalueella, joskin sisäiset epätasapainot, korkea velkaantuneisuus ja rakenteelliset ongelmat rokottavat nousua. Euron heikkeneminen tukisi vientinäkymiä. Keskuspankit kulkevat eri suuntiin, kun Yhdysvallat normalisoi rahapolitiikkaa ja EKP etsii uusia keinoja tukea taloutta inflaation hiipuessa. Euriborit pysyttelevät matalina vielä pitkään. Kahden laskuvuoden jälkeen Suomen kokonaistuotanto ponnistaa vaivalloisesti taantumasta ylös. Vuonna 2014 tuotanto kasvaa kuitenkin vain 0,5 prosenttia huolimatta matalasta lähtötasosta. Elpyminen perustuu hiljalleen toipuvaan vientiin, sillä kotimainen kysyntä ei kasva. Vuonna 2015 kasvu on vajaat 2 prosenttia investointien ja yksityisen kulutuksen toipuessa. Kotitaloudet pysyvät puristuksissa, kun työttömyys kasvaa ja ostovoima polkee paikallaan. Inflaatio ja asuntojen hintakehitys pysyvät maltillisina , mutta plussan puolella. Julkisen talouden velkasuhde nousee kiristystoimista huolimatta, eikä selvää käännettä nähdä ennen talouskasvun piristymistä. Rakenneuudistuksissa eteneminen auttaisi säilyttämään parhaan luottoluokituksen ja kohentaisi tulevaisuuden kasvupotentiaalia. Yrityskyselyt kertovat kasvusta Vaikka poliittiset riskit varjostavat talousnäkymiä, oletamme maailmanpoliittisen tilanteen vakautuvan ja sallivan talouskasvun. SUOMI Nykyinen ennuste Edellinen ennuste BKT, volyymi, % 0,5 1,8 1,1 2,0 Työttömyysaste, % 8,4 8,3 8,4 8,2 Inflaatio, % 1,3 1,4 1,2 1,5 Ansiotaso, % 1,3 1,2 1,4 1,2 Asuntojen hinnat, % 0,5 1,5 1,0 1,5 Pääekonomisti Pasi Kuoppamäki Ekonomisti Juhana Brotherus Vaihtotase / BKT, % -0,5-0,2-0,5-0,2 Julkinen velka / BKT, % 58,5 60,5 61,0 62,0

2 Kansainvälinen talous Kasvun eväitä ei ole vielä syöty Kehittyneillä mailla on hyvät edellytykset vahvaan kasvuun Odotamme kansainvälisen kaupan vilkastuvan vuoden loppua kohti, mutta kehittyvien talouksien kasvukivut ja poliittiset riskit heittävät varjon positiivisen näkymän ylle. Yhdysvalloissa ja vähitellen myös Euroopassa kasvua rajoittaneet tekijät hälvenevät julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen normalisoituessa. Länsimaiden keskuspankit jatkavat talouden tukemista matalilla koroilla, vaikka Yhdysvalloissa muita rahapolitiikan poikkeustoimia jo vähennetään. Inflaatio ei nouse kasvun tielle länsimaissa, sillä ylimääräinen kapasiteetti ja korkea työttömyys yhdistettynä vähäisiin hintapaineisiin raaka-ainemarkkinoilla ylläpitävät pidemminkin pelkoa deflaatiosta. Euroalueen talous on jo kääntynyt loivaan kasvuun. Viennin nousu ruokkii vähitellen myös yksityistä kulutusta ja investointeja. Rakenteelliset ongelmat, korkea velka ja jähmeästi toimivat rahoitusmarkkinat rasittavat talouskasvua vielä vuosien ajan, mutta euroalueen valuvikojen korjauksessa otetaan vakautta tukevia askeleita pankkiunionin osalta. Kehittyvissä maissa nousu hidastuu, vaikka vientinäkymät länsimaihin kohentuvatkin. Kiinassa saavutettaneen tavoitteeksi asetettu 7,5 prosentin kasvu, mutta riski velkavetoisen investointibuumin aiheuttamista uhista lisää epävarmuutta. Intian talous kasvaa vahvemmin parin synkän vuoden jälkeen. Heikommat kasvunäkymät ovat raaka-aineiden viennistä riippuvaisissa maissa kuten Brasiliassa ja Venäjällä, jonka kehitystä jarruttaa myös konflikti Ukrainan kanssa. Yhdysvaltain talous virkoaa kylmästä talvesta Maailman suurimman kansantalouden tuotanto on kasvanut tasaisen verkkaisesti finanssikriisin pohjilta. Bruttokansantuotteen kasvu jäi vuonna 2013 alle 2 prosentin. Alkuvuoden 2014 teollisuustuotannon ja kaupan luvut ovat olleet vaisuja laajassa osassa maata vaikuttaneen poikkeuksellisen kylmän ja lumisen talven takia, mutta sää ei yksin riitä selittämään usean kuukauden heikohkoa jaksoa. Rahapolitiikan normalisoituminen heijastuu luultavasti ainakin asuntorakentamisen varovaisuuteen. Ostopäällikköindeksit sekä kuluttajien vähitellen nousseet luottamusmittarit kertovat kasvun jatkumisesta maltillisena. Lähitulevaisuutta ajatellen edellytykset kasvulle näyttävät paremmilta kuin vuosiin, sillä ainakin kolme kasvua jarruttanutta tekijää menettää voimiaan: 1) Pankkien luottokriteerit ovat edelleen helpottuneet ja rahoitusmarkkinoiden toiminta palautunut normaalimpaan. 2) Yksityisen sektorin velan sulaminen sekä alhainen korkotaso sallivat yksityisen kulutuksen ja investointien helpomman rahoittamisen. 3) Valtiontalouden budjettiraameista saavutettu sopu sekä velkasuhteen nousun taittuminen helpottavat julkisen talouden paineita ja vähentävät riskiä finanssipolitiikan halvaantumisesta kuluvana vuonna. Lisäksi heikko dollari on parantanut kotimaisen tuotannon kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla, joten myös ulkoinen kysyntä voi kasvaa. Työvoima ja työllisyys kasvussa Työttömyysaste on laskenut finanssikriisin synkästä 10 prosentin huipusta loppuvuonna 2009 nyt helmikuussa 6,7 prosenttiin. Työllisten määrä on korkeimmillaan sitten kesän Kotitalouksien velkataakka on keventynyt kestävämmälle tasolle ja varallisuusarvot kehittyvät suotuisasti. Kaikki tämä tukee yhdysvaltalaista kuluttajaa, joka on edelleen maailmantalouden tärkein toimija. Alkuvuoden luvut tosin näyttävät vaisuilta kaupan alalla, mutta odotamme kaupan piristyvän kylmän talven väistyttyä maaliskuu 2014

3 Kansainvälinen talous Keskeinen riski vakaalle talouskehitykselle Yhdysvalloissa on ollut pääpuolueiden vaikeus tehdä kompromisseja. Republikaanit kuitenkin vaihtoivat viime vuoden lopulla strategiaa, sillä kongressivaalien lähestyessä loppuvuonna 2014 ei ole syytä suututtaa äänestäjiä. Lisäksi surkeasti käynnistynyt terveydenhoitouudistus ( Obamacare ) on varjostanut presidentin ja demokraattien kannatuslukemia. Puolueiden välinen budjettisopimus taannee liittovaltiolle meno- ja tulokehykset kahdeksi vuodeksi korvaten osittain vuosien automaattiset leikkaukset hieman suuremmilla leikkauksilla myöhempinä vuosina. Yhdysvaltain julkinen talous velkaantuu yhä, mutta budjettivaje supistuu jo nykyisillä toimilla ja velka-aste vakiintuu nykytasolleen. Menoleikkaukset ja verojen korotukset jarruttivat talouskasvun 1,9 prosentin vauhtiin Finanssipolitiikka painaa kasvulukuja myös , mutta vaikutus heikkenee selvästi viime vuodesta. Vuonna 2014 talouskasvu yltäneekin jo noin 3 prosenttiin. Matala inflaatio tukee kasvua ja toisaalta antaa keskuspankille mahdollisuuden jatkaa kevyttä rahapolitiikkaa piristyvästä talouskasvusta ja toipuvista työmarkkinoista huolimatta. Keskuspankin (Fed) Beige Book -raportin mukaan tuotannon kasvu on jatkunut vuodenvaihteen yli ja ennakoivat mittarit kertovat positiivisista odotuksista. Kylmä talvi vaikutti heikentävästi etenkin tammikuun talouslukuihin. Talouden vahvan pohjan vuoksi Fed jatkanee arvopaperien osto-ohjelman (QE) supistamista kuukausittain, kynnys suunnitelman muuttamiselle on korkealla. Vähittäin väistyvät poikkeukselliset tukitoimet ovat aiheuttaneet etenkin kehittyvien talouksien osake- ja valuuttamarkkinoilla hetkellistä turbulenssia, mutta pohjimmiltaan kyse on terveestä ilmiöstä, eli Yhdysvaltain talous kykenee seisomaan omilla jaloillaan ilman keskuspankin tavallisesta poikkeavaa tukea. Vuonna 2008 lopulla nollille laskenut ohjauskorko pysynee silti nykytasollaan vuoteen 2015, minkä pitäisi hillitä markkinakorkojen nousua. Rahapolitiikka pysyy siis kevyenä ja kasvua tukevana pitkään. Kehittyvät taloudet kärsivät kasvukivuista Kehittyvien maiden kasvuvauhti on hiipunut kahden viime vuoden aikana, vaikka niiden kasvupotentiaali pysyy korkeana. Hiipumisen taustalla vaikutti ensin länsimaiden heikkous, mikä vei pohjan viennin kasvulta. Yhdysvaltain keskuspankin rahapolitiikan muutosten ennakointi heikensi kehittyvien talouksien valuuttoja voimakkaasti toukokuun 2013 jälkeen ja vaihtotaseen vajeet heikensivät sijoittajien luottamusta. Teollisuusmaista kehittyviin maihin tuottojen perässä siirtyneet pääomat vaihtoivat nopeasti suuntaa, ja rahavirrat kääntyivät kohti Yhdysvaltoja ja Eurooppaa. Fed supistaa tukitoimia vuonna 2014 Vaihtotase tasapainottuu Intiassa Viime aikoina pinnalle ovat nousseet valittuun kasvumalliin liittyvät ongelmat etenkin Kiinassa ja Venäjällä. Kiinan talous on kasvanut viime vuosina suuressa määrin velkarahoitteisen rakentamisen ja muiden investointien voimin. Osa investoinneista on osoittautumassa kannattamattomiksi ja kasvumallia pitäisi kääntää yksityiseen kulutukseen, koska kulutus on edelleen alikehittynyt osa taloutta ja kotitalouksien tulot ovat nousseet. Venäjällä raakaainevetoinen talous ei ole onnistunut kehittämään riittävästi muuta maailmanmarkkinoilla kilpailukykyistä tuotantoa. Yhteistä Venäjälle ja Kiinalle on valtion suuri vaikutusvalta suurten yritysten toimintaan ja päätöksenteon keskittyneisyys, mikä jarruttaa ruohonjuuritasolta tapahtuvaa taloudellista kasvua sekä johtaa liialliseen luottamukseen, että viime kädessä valtion kassasta maksetaan aina kaikki merkittävät toteutuneet riskit. Kiina tosin ottaa nyt askeleita siihen suuntaan, että luottoriskien annetaan ainakin yksittäistapauksissa toteutua ja yksityiset velkojat voivat kärsiä tappioita maaliskuu 2014

4 Kansainvälinen talous Kiinan talouskasvu hidastuu, mikä aiheuttaa huolta rahoitusmarkkinoilla. Kasvun hidastuminen on toisaalta vääjäämätöntä, koska tuottavuuden kasvu hiipuu maaseudulta virtaavien työläisten virran mukana ja keskuskomitea itse tavoittelee hieman alhaisempaa 7,5 prosentin vauhtia talouteen, jotta vältyttäisiin kiinteistömarkkinoiden ylikuumenemiselta ja inflaatiolta. Kasvun hidastuminen yhdistettynä kasvun rakenteen muuttumiseen kulutusvetoiseksi liittyy kuitenkin riskejä, eikä jo tehtyjen investointien kannattavuudesta ole varmuutta. Tilastot viennistä, vähittäiskaupasta, teollisuustuotannosta ja investoinneista ovat tammi-helmikuussa olleet yleisesti ennakoitua heikompia, joten talouskasvu voi alittaa virallisen tavoitteen ensimmäisellä neljänneksellä. Emme odota tilanteen synkentyvän vuoden loppua kohti. Valtiolla on tarve ylläpitää kasvua maan vakauden säilyttämiseksi ja keskushallinnolla on myös liikkumavaraa talouspolitiikassa alhaisen velan takia. Lisäksi keskuspankki voi tarvittaessa keventää rahapolitiikkaa. Koko vuoden kasvu saavuttanee virallisen 7,5 prosentin tavoitteen, mutta epävarmuus on noussut. Kiinan inflaatio ja odotukset laskussa Kiinan poliittinen johto toteuttaa marraskuussa 2013 julkistettuja mittavia reformeja, jotka pyrkivät muokkaamaan maan taloutta kohti kestävämpää kulutusvetoista mallia, joka samalla pyrkii huomioimaan alati pahenevat ympäristöongelmat. Reformit yrittävät antaa kiinalaisille kuluttajille turvaa, jotta kansalaiset uskaltaisivat muuttaa kulutuskäyttäytymistään. Yksityisen kulutuksen osuus BKT:stä on virallisten tilastojen mukaan alle 40 prosenttia, eli puolet Yhdysvaltojen tasosta. Varaa kasvulle on runsaasti. Reformit pitävät sisällään muutoksia Kiinan yhden lapsen politiikkaan ja väestön liikkuvuutta rajoittaviin lakeihin. Lisäksi Kiinan rahoitusjärjestelmää kehitetään länsimaiseen suuntaan ja valtionyritysten erioikeuksiin puututaan. Reformit vievät Kiinaa kestävämpään suuntaan keskipitkällä aikavälillä, mutta kehitys voi olla kuoppaista murrosvaiheessa. Intian talous kärsi mittavasti vaihtotaseen alijäämästä vielä 2013 alkupuolella, ja maan valuutan arvo heikentyi selvästi Yhdysvaltain keskuspankin aikeista rajoittaa elvytystä. Keskuspankin pääjohtaja, entinen IMF:n pääekonomisti, Raghuram Rajan aloitti valuutan puolustamisen lisäksi rahoitussektoria koskevia rakenneuudistuksia. Vaihtotaseen vaje supistui viime vuoden lopussa merkittävästi ja luottamus maan talouden näkymiin on kohentunut huomattavasti. Keskuspankki nosti ohjauskorkoa tammikuussa ja inflaatio on kääntynyt laskuun. Loppukesällä 2013 käynnistynyt kasvu jatkui markkinahintaisen BKT:n noustessa neljännellä vuosineljänneksellä 4,6 prosenttia ja tuottajahintaisen 4,7 prosenttia edellisvuodesta. Ennakoivat mittarit kertovat kasvun jatkumisesta, vaikkakin ostopäällikköindeksi laski helmikuussa. Heikompi valuutta tuo helpotusta kohenevien vientimahdollisuuksien ansiosta. Intia saattaa tulevina vuosina yltää ripeämpään talouskasvuun kuin mihin jo nopeasti kehittyneellä Kiinalla on mahdollisuuksia, mutta lähitulevaisuus on Kiinaa haasteellisempi. Kehittyvien talouksien ongelmat eivät ainakaan toistaiseksi ole muuttuneet velkakriisiksi. Kelluva valuuttakurssi ja kehittyvien maiden dollarimääräisen velan pienempi osuus ovat keskeiset erot kehittyvien markkinoiden kesäisen turbulenssin ja vuoden 1997 Aasian kriisin välillä. Heikentyvä valuutta ei ole aiheuttanut vastaavia velanhallintaongelmia kuin aikaisemmin ja toisaalta vientinäkymät ovat kohentuneet heikon valuutan ansiosta. Lyhyellä aikavälillä riski kehittyvien talouksien hidastumisesta on merkittävä, mikä aiheuttanee lähikuukausina huolia rahoitusmarkkinoilla. Globaalin talouden päästessä vankemmin kasvuun kiinni, ei silti ole merkittävää syytä epäillä etteikö kehittyvien maiden vienti elpyisi kysynnän kasvaessa teollisuusmaissa. Kasvupotentiaali on yhä selvästi länsimaita korkeampi paremman 4 18 maaliskuu 2014

5 Kansainvälinen talous väestörakenteen ja perässähiihtäjän edun ansiosta. Edistyksellisen teknologian ja parhaiden toimintatapojen kopiointi länsimaista antaa kehittyville maille vielä pitkään mahdollisuuden vauhdittaa kasvua sanonnan mukaisesti poimimalla matalalla roikkuvia omenoita. Japanin kokonaistuotanto nousi loka-joulukuussa 2,6 prosenttia vuoden takaisesta. Pääministeri Shinzo Aben mukaan nimetty talouspoliittinen doktriini, Abenomics, on onnistunut ainakin alustavasti tavoitteessaan irrottaa Japani vuosikymmeniä riivanneesta deflaatiosta kohti viennin ja kulutuksen kasvua. Voimakas rahapoliittinen elvytys on heikentänyt jeniä ja nostanut inflaatio-odotuksia. Tulokset ovat olleet rohkaisevia inflaation noustua reilusti yli 1 prosenttiin, tuotannon kasvun kiihdyttyä ja vientitilausten kasvaessa. Kotitalouksien ansiot eivät ole vielä seuranneet inflaatiota, mutta yritykset näyttävät vähitellen myöntyvän palkankorotuksiin, jotka tukevat ostovoimaa. Huhtikuussa hallitus korottaa kulutusveroja, jotta maan korkea velkataakka ei kasvaisi kestämättömäksi. Kiristyvä finanssipolitiikka pitää vastuun talouden kasvusta lyhyellä aikavälillä keskuspankissa. Pidemmän ajan näkymien kannalta keskeistä on Aben lupaamat rakenteelliset uudistukset, jotka turvaavat paremman kasvupotentiaalin tulevaisuudessa. Japani kaipaa kipeästi työmarkkinoiden avaamista naisille ja maahanmuuttajille sekä kilpailun lisäämistä tuotemarkkinoille. Nämä uudistukset ovat kuitenkin poliittisesti hankalia, minkä vuoksi tuloksia ei ole toistaiseksi nähty. Pääseekö Japani deflaatioansasta? Tankan-kyselyt ja muut ennakoivat mittarit kertovat vahvoista odotuksista kuluvalle vuodelle. Kasvusta huolimatta valtion nopea velkaantuminen jatkuu ja julkinen velka nousee roimasti yli 200 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Japanin yksityisen sektorin suuret säästöt ja vaihtotaseen ylijäämä ovat mahdollistaneet valtion velkaantumisen ilman kriisiä, ja matalat korot ovat riittäneet sijoittajille. Viime vuosina tapahtunut valtion entistä suurempi nojautuminen velkaan rahoituslähteenä verojen sijasta merkitsee velan runsasta lisäkasvua lähivuosina. Keskuspankin 2 prosentin inflaatiotavoite on muuttanut Japanin valtionlainojen reaalituoton negatiiviseksi. Vaihtotaseen ylijäämä on kutistunut eikä velkarahoitus voine jatkua vuosikymmeniä ilman ongelmia. Japani tarvitsee tulevaisuudessa enemmän verotuloja, minkä vuoksi kulutusverojen nosto tuskin jää viimeiseksi. Kasvu luo omahyväisyyttä euroalueella Euroalue kääntyi kesällä 2013 loivaan kasvuun puolentoista vuoden taantuman jälkeen. Kasvu jatkui viimeisellä neljänneksellä ja BKT nousi 0,4 prosenttia vuoden takaista korkeammalle. Positiivisesta käänteestä huolimatta euroalue laahustaa yhä raskain askelin eteenpäin. Kasvu on kituliasta, työttömyys ennätyskorkea ja julkinen velka jatkaa nousuaan. Tulevaisuuden kannalta huolestuttavaa on matalan investointiasteen, pitkäaikaistyöttömyyden ja hitaasti etenevien rakenneuudistusten vaikutukset euroalueen keskipitkän aikavälin kasvunäkymille. Euroopan keskuspankin rahapolitiikka pysyy kevyenä, mutta keskuspankista puuttuu valmius tukea talouskasvua yhtä voimakkaasti kuin Yhdysvaltojen tai Japanin keskuspankit ovat tehneet. Kasvun palaaminen näyttää saaneen talouspoliittiset päättäjät ennen aikaiseen tyytyväisyyden tilaan, mikä hidastaa rakenteiden uudistamista ja vähentää painetta talouskasvun tukemiseen uusin aloittein. Kasvunäkymien kannalta rohkaisevaa on EKP:n kyselyssä näkyvä odotus pankkien luottopolitiikan kireyden höllentymisestä etenkin P&K yritysten lainojen osalta sekä orastava lisäkysyntä luotoille. Vähitellen etenevä pankkiunioni ja EU:n pankkien taseiden laajamittainen tarkastelu sekä 5 18 maaliskuu 2014

6 Kansainvälinen talous pääomittaminen vakauttavat rahoitusmarkkinoita entisestään. Poliittiset riskit EU-maiden sisällä näyttävät olevan aiempia vuosia vähäisempiä. Finanssipolitiikka ei kiristy siinä määrin 2014, että se merkittävästi heikentäisi kasvunäkymiä. Kreikka tulee toki tarvitsemaan velkahelpotuksia ja uusia tukitoimia, eikä Portugalikaan ole vielä turvallisilla vesillä. Yhtä kaikki, Euroopan poliittinen vakaus voi jopa yllättää positiivisestikin. Vuoden 2014 osalta Euroopan suhdannetilanne on elpyvä, vaikka kasvu onkin yhä vaatimatonta. Teollisuuden ja palveluiden yrityskyselyt sekä kuluttajien luottamusmittarit ennakoivat hennon kasvun jatkuvan keväällä. Myös sijoittajat ovat kohtuullisen optimistisia euroalueen suhteen, minkä voi havaita osakekursseista tai kriisimaiden alas painuneista koroista. Kasvu pohjautui aluksi vientiin, mutta nyt kotimainen kulutuskysyntä ja investoinnit toipuvat kahden heikon vuoden jäljiltä. Viennin lisänousun tielle on tilapäisesti noussut vahvistuva euro, mutta odotamme euron heikkenevän vuoden loppua kohti. EKP:n odotettua kireämpi rahapolitiikka on vahvistanut euroa, mutta Yhdysvaltojen suhteellisesti enemmän kiristyvän rahapolitiikan sekä kasvun pitäisi vähitellen näkyä kurssin kääntymisenä laskuun. Odotamme euroalueen kokonaistuotannon nousevan noin prosentin vuonna Kestävämmän kasvun kannalta tärkeitä asioita ovat rakenteellisten uudistusten jatkaminen työmarkkinoilla, EU:n yhteismarkkinoiden toiminnan tehostaminen ja euroalueen pankkien lainanannon varmistaminen. Euroalueen inflaatio on pysynyt lokakuusta 2013 lähtien alle prosentissa. Paine laskea kustannustasoa, työttömyys, kilpailu asiakkaista ja maltilliset raaka-aineiden hinnat näkyvät inflaation hidastumisena. EKP itse ennustaa inflaation pysyvän huomattavan alhaisena vielä Kuluttajat tai sijoittajat eivät vielä pelkää suoranaista deflaatiota, mutta inflaatio lipsuu vaarallisen alhaisiin lukemiin. Deflaatio sopisi heikosti muutenkin hauraaseen tilanteeseen euroalueella. Hieman nopeampi inflaatio etenkin alueen vahvimmissa talouksissa helpottaisi muiden euromaiden sopeutumispaineita. Verotulot kasvavat paitsi Kreikassa Matalan inflaation kausi edessä Euroopan keskuspankin rooli talousalueen vakauttamisessa on ollut merkittävä finanssikriisin puhkeamisen jälkeen. Korkojen lasku, pitkäaikaiset rahoitusoperaatiot pankeille, poikkeustoimet kriisimaiden rahoituksen turvaamiseksi ja vakuutus euron kasassa pitämisestä ovat pelastaneet valuutta-alueen hajoamiselta. Virhearviointejakin on tehty, EKP nosti ohjauskorkoa liian varhain vuonna Neuvoston korkokokouksen jälkeen 6.3. Draghi näytti liiankin tyytyväiseltä saavutettuihin tuloksiin, eikä EKP ryhtynyt odotusten vastaisesti uusiin toimiin, vaikka euroalueen inflaatio on pudonnut huomattavasti alle keskuspankin oman tavoitteen. Kokouksen jälkeen korot nousivat ja euro vahvistui, mikä heikensi euroalueen kasvuedellytyksiä ja laski inflaationäkymiä entisestään. Tähän saakka EKP on kiistänyt valuuttakurssin näyttelevän merkittävää roolia rahapolitiikan päätöksenteossa, mutta alhaisen inflaation ja vahvistuvan euron yhdistelmä näyttää huolestuttavan myös EKP:n neuvostoa, jonka viimeisimmistä lausunnoista voisi päätellä, että EKP on valmis keventämään rahapolitiikkaa. EKP ottaa tietoisen riskin euroalueen lipsumisesta deflaatioon, ellei se löydä keinoja keventää rahapolitiikkaa kevään kokouksissa. Mahdollisia toimia ovat ohjauskoron lasku lähemmäs nollaa, talletuskoron leikkaaminen hitusen negatiiviseksi, uuden rahoitusoperaation suuntaaminen euroalueen pankeille tai OTM ohjelman sterilisointien lopettaminen, mikä kasvattaisi likviditeettiä. Vaikka EKP ei edelleenkään lisäisi rahapoliittisia poikkeustoimia, on jotakuinkin selvää, että ohjauskorko tulee pysymään lähivuodet poikkeuksellisen matalalla, mikä tarkoittaa myös euriborien pysymistä alhaalla. Pitkät korot 6 18 maaliskuu 2014

7 Kansainvälinen talous saattavat nousta hieman, kunhan Yhdysvaltojen kasvu piristyy ja korot nousevat Atlantin toisella puolen, mutta merkittävästi korkeammat korot vaatisivat näkymien selkeää muutosta parempaan myös Euroopassa. Viron talouden kasvu pysyi vaatimattomana vuoden lopullakin ja BKT nousi 0,8 prosenttia Tärkeiden vientimaiden, kuten Venäjän ja Suomen, heikkous näkyy maan taloudessa eikä kotimainen kysyntä riitä suojaamaan taloutta. Asuntojen hintojen nousu jatkui silti ripeänä vuoden 2013 lopulla. Euroalueen ulkopuolisissa EU-maissa kokonaistuotannon kasvu jatkuu euroaluetta nopeampana. Ruotsissa BKT:n kasvu piristyi 2013 viimeisellä neljänneksellä 3,1 prosentin vauhtiin. Maan vahva talous tekee vakauttavan finanssipolitiikan mahdolliseksi. Luottamusmittarit viittaavat kasvun jatkumiseen 2014 ja tuotanto kasvanee 2 prosentin luokkaa. Inflaatio on jämähtänyt nollille ja keskuspankki taipui viimein laskemaan ohjauskoron 0,75 prosenttiin joulukuussa. Jatkossa voimistunut talouskasvu ja huoli matalien korkojen aiheuttamista riskeistä asuntomarkkinoilla saattavat painaa enemmän kuin alhainen inflaatio. Asuntojen hinnat nousivat voimakkaasti talveen saakka, mutta helmikuussa näyttäisi tapahtuneen maltillinen korjausliike alaspäin. Ison-Britannian talous sai siipeensä finanssikriisin aikana suuren pankkisektorinsa vuoksi. Heikon punnan, kevyen rahapolitiikan ja pankkisektorin tervehtymisen avittamana talouden käänne parempaan nähtiin BKT kasvoi viimeisellä neljänneksellä jo 2,7 prosenttia edellisvuodesta. Ennakoivat indikaattorit kertovat edelleen kiihtyvästä kasvusta, kuluttajien luottamus nousi helmikuussa korkeimmilleen sitten vuoden Yksityinen kulutus hyötyy työttömyysasteen laskusta talvella jo 7 prosentin tuntumaan, eli lähelle rajaa jolloin keskuspankki harkitsee rahapolitiikan kiristämistä. Maan talous ei kuitenkaan ole vielä ylikuumenemassa ja odotamme keskuspankin tukevan talouden kehitystä kevyellä rahapolitiikalla vielä pitkään. Matala BKT:n taso mahdollistaa voimakkaamman nousun huolimatta kasvua painavista julkisen sektorin leikkauksista. Ruotsin teollisuus jäänyt odotuksista Venäjän talouskasvu hidastui selvästi viime vuoden aikana. BKT nousi 1,3 prosenttia vuonna 2013 ennakkotietojen mukaan. Ruplan heikentymisen takia kireämmäksi muuttunut rahapolitiikka, Krimin selkkauksen aiheuttama epävarmuus ja tasaantuva öljyn hinta heikentävät kasvua. Vaikka tilanne Ukrainan suhteen rauhoittuisikin ilman ulkomaankauppaan kohdistuvia sanktioita, maan talouskasvu tulee pysymään vaatimattomana. Kriisin syveneminen merkitsisi Venäjän taantumista. Riskit enemmän poliittisia kuin taloudellisia Finanssikriisin jälkeen suhdannenäkymät ovat edelleen sumuiset ja poliittiset riskit voivat yllättää. Täysimittainen konflikti Krimillä ei kuulu ennusteemme oletuksiin, mutta sekin on mahdollinen. Silti monet talouden mittarit kertovat riskien olevan nyt paremmin hallinnassa kuin aikoihin. Ylivelkaantuneisuus on purkautunut Yhdysvalloissa, eurokriisi tyyntynyt ja rahoitusmarkkinat ovat rauhoittuneet keskuspankkien toimin. Ekonomistit usein aliarvioivat talouskäänteiden voimakkuuden. Tämä saattaa tapahtua jälleen talouden noustessa kohti trendikasvua. Maailmantalous on historiassa kestänyt monta poliittista kriisiä ilman pysyviä vaurioita. Mikäli poliittiset riskit pysyvät aisoissa, raaka-aineiden hinnat voivat vakautua. Maailmantalous voisi saada positiivisen tuotantoshokin samaan aikaan yleisen suhdannekäänteen kanssa. Pasi Kuoppamäki 7 18 maaliskuu 2014

8 Kansainvälinen talous Kokonaistuotannon kasvu teollisuusmaissa Kokonaistuotannon kasvu BRIC-maissa Kuluttajien luottamus Teollisuuden suhdanneodotukset Keskuspankkien ohjauskorot Euroalueen pitkät korot 8 18 maaliskuu 2014

9 Kotimaiset suhdanteet Suomen talous odottaa vuoroaan Suomen talous sukelsi syvemmälle taantumaan viime vuoden lopussa bruttokansantuotteen supistuessa 0,3 prosenttia loka-joulukuussa edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2013 kokonaistuotanto laski peräti 1,4 prosenttia. Heikosta startista huolimatta odotamme Suomen ponnistavan irti taantumasta vuoden 2014 edetessä. Maailmantalouden positiivinen vire ja talouskasvu heijastuvat vääjäämättä myös Suomeen, joskin selvällä viiveellä. Myönteisiä merkkejä voi jo nähdä yritysten tilaus- ja tuotantoodotuksissa. Haasteita talousnäkymille luovat kotimaassa varovaiset kuluttajat, paikallaan polkeva ostovoima ja julkisen sektorin säästöt. Myös ulkoisessa ympäristössä on riskejä euron arvon pysyessä korkealla ja Venäjän tilanteen heikentyessä Krimin tilanteen mukana. Ennustamme viennin kääntyvän globaalin talouden mukana kasvuun kesän lähestyessä, mikä vetää myös kokonaistuotannon hienoiseen nousuun. Inflaatio on laskenut reiluun prosenttiin, ensi kesänä lähestytään jo yhtä prosenttia. Julkinen velkasuhde heikkenee ilman talouskasvua kiristystoimista huolimatta ja vaihtotase pysyttelee lievästi alijäämäisenä ennusteperiodilla. Palkkamaltti ja mahdolliset rakenneuudistukset tuovat helpotusta vasta tulevina vuosina. Sitä ennen harmaa sää jatkuu Suomen taloudessa. BKT saavuttaa 2012 (ei 2007) tason 2015 lopussa Suomen BKT:n kasvu ennusteen mukaan Kasvu on viennin varassa Kotimaisesta kysynnästä ei ole odotettavissa kummoisempaa kasvua lähivuosille, joten talouden nousu nojaa liki täysin viennin elpymiseen. Tavaroiden ja palveluiden viennin volyymi nousi viime vuonna 0,3 prosenttia, 9 18 maaliskuu 2014

10 Kotimaiset suhdanteet kun sekä tavara- että palveluvienti kasvoivat aavistuksen. Tavaravientiä painoi etenkin sähkö- ja elektroniikkateollisuuden arvon sukeltaminen 13 prosentilla. Nokian vaikeudet tuntuivat siis taloudessa vielä vuonna Positiivista oli puolestaan metsäteollisuuden viennin arvon nousu 3 prosenttia vaikean vuoden 2012 jälkeen. Vienti kasvoi euroalueelle 2 prosenttia, mutta supistui valuutta-alueen ulkopuolelle jopa 5 prosenttia. Vahva euro tuo haasteita valuutta-alueen ulkopuoliseen kauppaan myös Vientiodotukset nousussa Teollisuuden vientiodotukset nousivat huomattavasti alkuvuonna ja tarjouspyynnöissä on havaittavissa selvää nousua viime vuoden pohjalukemista. Maailmantalouden kasvun jatkuessa 2014 myös Suomen vientisektori saa väistämättä osansa tästä noususta vuoden edetessä. Lähikuukaudet ovat kuitenkin haasteelliset, sillä uudet tilaukset ja tilauskannat ovat yhä alamaissa. Vaikka nopeaa korjausliikettä ei ole luvassa, odotamme viennin volyymin kääntyvän 2 prosentin nousuun. Ensi vuonna vienti kasvaa jo 4 prosenttia. Ei kasvua, ei investointeja Vuonna 2013 kiinteät investoinnit romahtivat 4,6 prosenttia. Lasku johtui sekä rakennusinvestointien pitkittyneestä heikkoudesta että kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien romahduksesta vuoden jälkipuoliskolla. Investointien lasku tuli täysin yksityiseltä puolelta, sillä julkiset investoinnit kasvoivat edellisvuodesta. Rakennusalan heikkous oli odotettua myönnettyjen rakennuslupien supistuessa liki koko vuoden. Luvat ovat poikkeuksellisen matalalla huolimatta joulukuun myönteisestä käänteestä. Rakennusalan ahdinko jatkuu siis ainakin alkuvuonna. Talouden supistuessa yritysten tarpeet uusille investoinneille ovat rajalliset ja ylimääräistä kapasiteettia on käytettävissä. Kone- ja laiteinvestoinnit pääsevät kasvuun vasta kysynnän toipuessa, mikä voi siirtää investointeja ensi vuoteen asti. Rakennusalan luottamusmittarit ja teollisuuden investointiaikeet kielivät heikkoa vuotta sekä rakennusalalle että vaikuttavat tulevan kasvun potentiaaliin. Vuodesta 2014 tulleekin kolmas peräkkäinen vuosi, kun investoinnit supistuvat. Viimeksi kolme yhtenäistä laskuvuotta on nähty Suomen taloudessa 90-luvun alussa. Vasta ensi vuonna viennin kasvu, patoutunut investointikysyntä ja rakennusalan toipuminen saavat investoinnit 2,5 prosentin kasvuun. Rakennusluvissa vihdoin käänne Kotitalouksien leipä on jatkossa pitkä, mutta kapea Yksityinen kulutus supistui vajaan prosentin viime vuonna. Tämä oli kriisivuoden 2009 lisäksi ainoa lasku viimeisen 20 vuoden ajalta. Todellisuudessa yksityisen kulutuksen lasku vuonna 2013 oli alle 0,5 prosenttia, sillä televisiolupamaksujen päättyminen ja siirtyminen YLE-veroon siirsi kulutusta tilastollisesti katsottuna yksityisestä kulutuksesta julkiseen, vaikka tällä oli vain vähän merkitystä tavallisen suomalaisen näkökulmasta. Vastavuoroisesti julkinen kulutus pysyi viime vuonna ilman laskennallista muutosta likimain ennallaan. Kulutus pysyy vaimeana Kuluttajien luottamus on selvästi tavanomaista heikompi, mutta luottamus omaan talouteen on toipunut syksyn matalista lukemista. Kotitalouksien maaliskuu 2014

11 Kotimaiset suhdanteet kulutushaluja hillitsee pelko työttömyydestä sekä henkilökohtaisesti että Suomen tasolla. Pelot eivät ole aiheettomia, sillä työmarkkinoiden tila on jatkanut heikkenemistään. Työttömyyden kasvaessa alkuvuonna ja ostovoiman polkiessa paikallaan, voi odottaa kulutuksen pysyvän varovaisena. Itä- ja Etelä-Suomen kaupalle ei tiedä hyvää myöskään ruplan arvon romahtaminen, mikä leikkaa tärkeiden venäläisturistien ostovoimaa. Yksityinen kulutus pysyy lähivuodet maltillisena, kun matalat palkankorotukset ja vaatimaton työllisyystilanne pitävät kotitaloudet puristuksissa. Julkisen sektorin leikkaukset ja sitkeät säästöpaineet pitävät huolen siitä, että julkinen kulutus pysyy lähivuosina nollan tuntumassa. Ei kahta ilman kolmatta? Bruttokansantuotteen määrä laski viime vuonna liki täsmälleen aiemman ennusteemme mukaisesti 1,4 prosenttia. Vuoden ensimmäisen neljänneksen supistumisen jälkeen tuotanto junnasi paikallaan, kunnes loka-joulukuussa bruttokansantuote supistui 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vaikka teknistä taantumaa ei ennakkotietojen valossa aivan rikottu, voi sanoa Suomen nähneen todellista kasvua viimeksi kesällä Näin ollen lähtökohdat ovat kuluvaan vuoteen hauraat, vaikkakin matalalta lähtötasolta voisi odottaa olevan helpompi ponnistaa. Kahden heikon vuoden jälkeen näköpiirissä on kuitenkin yhä haasteita. Teollisuuden rakennemuutos on ravisuttanut talouden perusteita, eikä korvaavia aloja ole vielä löytynyt paikkaamaan Nokian ja metsäteollisuuden jättämää aukkoa. Luvassa on kolmas vaisu talousvuosi peräkkäin. Palkkamaltti ja mahdolliset rakennemuutokset kantavat hedelmää vasta tulevina vuosina. Palvelualat korvaavat teollisuutta Tehdasteollisuuden volyymi supistui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,8 prosenttia. Helpotusta eivät tuoneet myöskään tammikuun luvut koko teollisuustuotanto upposi jopa 3,5 prosenttia edelliskuusta. Vuoteen saatiin todella heikko startti, sillä myös teollisuuden uusien tilausten arvo supistui 3,6 prosenttia edellisvuoden tammikuusta. Luottamusmittarien hento optimismi ei ole välittynyt ainakaan toistaiseksi todellisiin tuotantolukuihin. Rakentamisen tuotanto on supistunut käytännössä jo kaksi vuotta. Viime vuonna myös kauppa ja rahoitus- ja vakuutustoiminta heikkenivät. Toimialoista hentoa kasvua tuli lähinnä informaatio ja viestintä-alalta, joka on ollut Suomen vahvoin toimiala viime vuosina. Palveluiden luottamusmittarit ovat nousseet vuoden alussa, mikä on tärkeää kasvun lisäksi työllisyydelle. Toisin kuin teollisuudessa ja palvelualoilla, rakentamisen synkkyys jatkuu yhä ja lupamäärät ovat matalalla tasolla. Merkittäviä tukitoimia hallitukselta ei ole odotettavissa. Varovaisuutta ilmassa Odotamme Suomen bruttokansantuotteen pinnistävän vain vaivoin plussalle vuonna Nousu perustuu viennin kasvulle vuoden jälkipuoliskolla, sillä kotimainen kysyntä ei kasva. Vahvempaa kasvua on luvassa vasta ensi vuonna, mutta silloinkin nousu jää vajaaseen kahteen prosenttiin. Pidemmällä tähtäimellä Suomen kasvupotentiaali on yhä olemassa, mutta rakenteelliset uudistukset kestävän kasvun saavuttamiseksi ovat ensisijaisia. Työikäisen väestön supistuminen toki tarkoittaa, ettei aikaisempien vuosikymmenien lukemiin ole enää mahdollisuuksia maaliskuu 2014

12 Kotimaiset suhdanteet Todellisuus työttömyysastetta synkempi Vuoden 2013 työttömyysaste oli keskimäärin 8,2 prosenttia. Tammikuussa kausitasoitettu työttömyysaste oli noussut 8,4 prosenttiin. Tilastokeskuksen viralliset työttömyysluvut ovat pysyneet yllättävän vakaina huolimatta tuotannon supistumisesta liki puolellatoista prosentilla. Todellisuudessa työmarkkinoiden tilanne on virallisia lukuja heikompi. Kasvanut piilotyöttömyyden eli työtä haluavien, mutta työnhaun syystä tai toisesta luovuttaneiden määrä on noussut ennätyslukemiin. Myös alityöllisten eli tahtomattaan osa-aikatyötä tekevien määrän kasvu kertoo työmarkkinoiden synkästä tilasta. Tammikuussa työttömien työnhakijoiden määrä työ- ja elinkeinotoimistoissa nousi hengellä edellisvuodesta. Huolestuttavaa on, että samaan aikaan uudet avoimet paikat jatkoivat kaksi ja puolivuotta jatkunutta laskuaan. Tilastokeskuksen ja ministeriön työttömyyslukujen eron kasvu johtuu nimenomaan työvoiman passivoitumisesta. Totuus työmarkkinoista on synkkä Odotamme työttömyysasteen nousun jatkuvan vähittäisenä kesään asti, kunnes hiljalleen piristyvä talouskasvu, palkkamaltti ja eläköityminen kääntävät työttömyyden hitaaseen laskuun. Suhdanteiden kohentuessa osa nyt työmarkkinoiden ulkopuolelle jättäytyneistä henkilöistä palannee takaisin työvoimaan, mikä vakauttaa työttömyysasteen lähivuosina 8 prosentin tuntumaan. Suomikin lähelle deflaatiota Kuluttajahintojen vuosimuutos oli vuonna 2013 keskimäärin 1,5 prosenttia. Helmikuussa inflaatio laski vielä aavistuksen matalammalle, 1,3 prosenttiin. Ilman vuoden alussa tehtyjä hyödykeverojen korotuksia inflaatio olisi jo alle prosentin. Jatkossa hintapaineet pysyvät hyvin vaimeina maltillinen palkkakehitys, vaisu kysyntä, ylimääräinen kapasiteetti ja vakiintuneet raakaainehinnat naulaavat hintakehityksen 1 prosentin tuntumaan. Vahvana pysyttelevä euron kurssi tuo deflaatiota Suomen talouteen laskevien tuontihintojen kautta ainakin alkuvuonna. Ennustamme inflaation olevan tänä ja ensi vuonna vajaat puolitoista prosenttia huolimatta veronkorotuksien aiheuttamasta näennäisestä nosteesta. Reaaliansioiden kasvu hyytyy Palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuonna 2013 tasan 2 prosenttia. Kattava tulosopimus tuo tänä ja ensi vuonna vain laihat korotukset suomalaisten työntekijöiden kukkaroon. Palkkakehitys pysyy lähivuosina maltillisena, kun Suomea väännetään vientivetoiseen kuntoon. Kustannuskilpailukyvyn kohentaminen vaatii useamman vuoden kilpailijoita matalampaa palkkakehitystä, kun valuuttakurssit ovat kiinnitetyt euroalueella yhteen. Pienten korotusten lisäksi liukumat ja rakennemuutos johtavat ansiotason reilun prosentin kasvuun vuosina Palkkakehitys yhdistettynä inflaatioennusteeseen ja verotuksen etenkin kunnallisverotuksen kiristyminen tarkoittavat, että reaaliansiot nousevat aikaisintaan vuonna maaliskuu 2014

13 Kotimaiset suhdanteet Asuntojen hinnat kääntyivät laskuun Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen myyntihinnat kääntyivät viime kesänä laskuun. Koko vuonna 2013 asuntojen hinnat nousivat kuitenkin 1,6 prosenttia pääkaupunkiseudun vetämänä. Kuitenkin vuoden lopussa myös Helsingin alueella hinnat kääntyivät laskuun ja heikkous jatkui kuluvan vuoden alussa. Tammikuussa asuntojen hinnat laskivat 0,5 prosenttia joulukuusta. Asuntomarkkinoista ei enää pidä puhua kokonaisuutena, koska käynnissä on kärjistyvää erkaantumista: pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa asuntojen hinnat pitävät pintansa, kun muuttotappioalueet ja etenkin teollisuuden rakennemuutoksesta kärsivät paikkakunnat näkevät asuntovarallisuuden arvon selvää laskua. Kaupunkikeskusten sisälläkin erkaantumista tapahtuu rivitalojen ja pienten kerrostaloasuntojen välillä. Ero Helsingin keskustassa sijaitsevalla kerrostaloyksiöllä ja Salossa seisovalla rivi- tai omakotitalolla on kuin yöllä ja päivällä. Pian voi kuitenkin kysyä, ovatko Helsingin yksiöiden hinnat karanneet käsistä asuntosijoittajien rynnättyä joukolla markkinoille? Mikäli uudistuotanto kuitenkin laahaa yhä vaatimattomana, lienee jatkossa todennäköisempää hintojen vakiintuminen kuin suuret muutokset suuntaan tai toiseen. Myös matalana pysyvä korkotaso tukee asuntomarkkinoita. Asuntolainanottajia tympinyt pankkien marginaalien nousu on sekin pysähtynyt. Suomen Pankin tietojen mukaan asuntolainojen keskimarginaalit ovat laskeneet elokuun 1,61 prosentista vuoden lopun 1,56 prosenttiin. Kerrostalot omassa luokassaan Kuluttajien asunnonostoaikeet ovat pienestä toipumisesta huolimatta yhä matalalla tasolla. Odotamme asuntomarkkinoiden pysyvän vaisuina, mutta vakaina myös jatkossa hintatason polkiessa paikoillaan. Erot eri alueiden ja talotyyppien välillä pysyvät korkeina. Vaihtotase kohentuu vähitellen Vaihtotase oli Suomessa 2,1 miljardia euroa alijäämäinen vuonna Alijäämä johtui täysin tulonsiirroista, sillä Suomi maksoi nettona tulonsiirtoja tismalleen 2,1 miljardia euroa. Tulonsiirrot johtuvat nettomaksuista EU:lle, kehitysavusta ja muista kansainvälisille organisaatioille maksetuista menoista. Kauppatase ja palvelutase olivat molemmat ylijäämäisiä viime vuonna. Suomen on kuitenkin saavutettava pieni krooninen ylijäämä näihin alaeriin tulonsiirtojen pysyessä jatkossakin pari miljardia pakkasella. Muuten Suomi velkaantuu ulkomaille, mikä ei ole kestävä tilanne pidemmän päälle. Vielä ei ole syytä huoleen, vaihtotaseen oietessa. Suomella on myös takanaan 17 vuoden ylijäämäkausi Vaihtotase tasapainottuu vähitellen Tammikuun ennakkotiedot vaihtotaseesta olivat heikot viennin pehmeyden vuoksi. Odotamme hitaasti kohenevan viennin tukevan vaihtotaseen kehitystä 2014 loppua kohden. Myös vaihtosuhteessa voi näkyä pitkästä aikaa paranemista. Odotamme vaihtotaseen olevan kuluvana vuonna miljardin euron pakkasella, mutta ensi vuonna päästään jo liki tasapainoiseen vaihtotaseeseen. Suomi ei velkaannu merkittävästi ulkomaille maaliskuu 2014

14 Kotimaiset suhdanteet Velkasuhde ei taitu ilman kasvua Helmikuun lopussa valtionvelka oli noin 94 miljardia euroa eli noin 47 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Koko julkinen velka valtionhallinto, kuntatalous ja sosiaaliturvarahastot oli yhteensä liki 57 prosenttia BKT:sta. Tänä vuonna valtio nettolainanotto on hallituksen arvion mukaan reilut 7 miljardia euroa. Velkakanta ja velkasuhde nousevat siis odotetusti ilman talouskasvua. Kasvun puuttuminen lisää suhdanneluonteisia menoja ja vähentää verotuloja, joten edes hallituksen veronkorotukset ja menoleikkaukset eivät riitä pysäyttämään velkakehitystä. Suomen velkataso ei kuitenkaan ole vielä kansainvälisesti vertailtuna korkea, lainakorot matelevat 10-vuoden lainoissakin 2 prosentin tuntumassa ja valtion luottoluokitus on kaikilta kolmelta merkittävältä taholta paras mahdollinen vakain näkymin. Velka kasvaa taantumassa Suomen julkisen talouden haaste ei ole lyhyen aikavälin tilanne, vaan pidemmän aikavälin kestävyysvaje. Ikääntymisen aiheuttama kustannuspaine terveydenhuoltoon ja kansantalouden aiempaa hitaampi kasvu edellyttävät tuottavuuden nostoa, työurien pidentämistä ja kustannustietoisuutta. Odotamme hallituksen päättävän maaliskuun kehysriihessä Hetemäen asiantuntijaryhmän suositusten mukaisesti uusista säästötoimista noin miljardin euron verran. Lisäksi toivottavaa olisi, että rakennepoliittisesta ohjelmasta saadaan lisää yksityiskohtia ja konkreettisia linjauksia. Heinäkuusta lähtien tilastokeskus julkistaa talousluvut uuden kansantalouden tilinpidon (EKT 2010) mukaisesti. Olemmekin ottaneet tämän muutoksen huomioon ensimmäisen kerran tätä ennustetta laadittaessa. Arvioiden perusteella uudistus nostaa Suomen bkt:n tasoa noin 4 prosenttia johtuen etenkin tuote- ja kehitysmenojen pääomittamisesta investoinneiksi. Toisaalta myös velkakäsite laajenee sektorimuutosten takia. Odotamme muutosten tuovan velkasuhdelukua hieman aiempaa uraa matalammalle. Ennustamme koko julkisen sektorin (valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot) velan kohoavan 58,5 prosenttiin kuluvan vuoden lopussa ja ensi vuonna uudellakin käsitteellä Suomi ylittää niukasti 60 prosentin rajan. Ylitys tuskin aiheuttaa isoja ongelmia, mutta on toki kolhu Suomen maineeseen. Uhkia ja mahdollisuuksia Talousennustetta laadittaessa maailmalla oli edelleen epävarmuustekijöitä, jotka kärjistyessään johtaisivat odotettua heikompaan talouskehitykseen. Emme odota Ukrainan kriisin johtavan laajoihin kauppapakotteisiin Venäjää vastaan, öljyntuotannon kohtaavan merkittäviä häiriöitä tai eurokriisin uudelleen kärjistyvän, mitkä kaikki vaikuttaisivat välittömästi myös Suomen talouteen. Toki perusennustetta suotuisampikin kehitys on mahdollista, mikäli EKP ryhtyy aktiivisiin tukitoimiin tai patoutunut investointikysyntä ryöpsähtää käyntiin Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla. Kaiken kaikkiaan monet keskeiset tekijät kertovat riskien olevan nyt paremmin hallinnassa kuin aikoihin. Ylivelkaantuneisuus on purkautunut Yhdysvalloissa, eurokriisi on tyyntynyt ja rahoitusmarkkinat ovat rauhoittuneet. Tilaa olisi myös positiivisille yllätyksille. Juhana Brotherus maaliskuu 2014

15 Kotimaiset suhdanteet Tarjonta ja kysyntä Tuotanto toimialoittain Uusien kotitalouslainojen korkokehitys Uusien yritysluottojen korkokehitys Luottokannan kehitys Talletuskannan kehitys maaliskuu 2014

16 SUOMI ennuste ennuste Kysyntä ja tarjonta Määrän muutos, % Bkt 2,8-1,0-1,4 0,5 1,8 Tuonti 6,2-0,7-1,8 1,0 3,0 Vienti 2,8-0,2 0,3 2,0 4,0 Kulutus 1,9 0,4-0,3 0,2 0,5 -yksityinen 2,5 0,3-0,8 0,2 0,9 -julkinen 0,5 0,5 0,8 0,3 0,3 Investoinnit 5,8-0,8-4,6-1,0 2,5 Indikaattoreita Työttömyysaste, % 7,8 7,7 8,2 8,4 8,3 Ansiotaso, % 2,7 3,5 2,0 1,3 1,2 Inflaatio, % 3,4 2,8 1,4 1,3 1,4 Asuntojen hinnat, % 2,7 1,7 1,6 0,5 1,5 Vaihtotase, mrd. eur -2,8-2,7-2,1-1,0-0,5 Vaihtotase / bkt, % -1,5-1,4-1,1-0,5-0,2 Julkinen alijäämä / bkt, % -0,7-1,8-2,0-1,7-1,4 Julkinen velka / bkt, % 49,3 53,6 56,9 58,5 60,5 Ennusteet: Danske Bank/Ekonomistit KANSAINVÄLINEN TALOUS Ennuste Ennuste Vuosimuutos, % Euroalue BKT 1,6-0,7-0,5 1,3 1,7 Kuluttajahinnat 2,7 2,5 1,4 0,7 1,0 Iso-Britannia BKT 1,1 0,3 1,9 2,8 2,6 Kuluttajahinnat 4,5 2,8 2,6 1,9 1,8 Japani BKT -0,5 1,5 1,5 2,0 1,6 Kuluttajahinnat -0,3 0,0 0,4 2,8 2,2 Kiina BKT 9,6 7,7 7,7 7,6 7,4 Kuluttajahinnat 5,4 2,7 2,6 2,9 3,2 Ruotsi BKT 2,9 0,9 1,5 2,5 2,5 Kuluttajahinnat 3,0 0,9 0,1 0,5 1,6 Yhdysvallat BKT 1,8 2,8 1,9 3,0 3,4 Kuluttajahinnat 3,2 2,1 1,5 1,2 1,7 Kansainvälisen talouden ennusteet: Danske Research maaliskuu 2014

17 ENNUSTEVERTAILUA Ennuste vuodelle 2014 Ennuste vuodelle 2015 Danske Bank VM ETLA PTT PT SP Danske Bank VM ETLA PTT PT SP KYSYNTÄ JA TARJONTA Määrän muutos, % BKT 0,5 0,8 1,6 2,3 2,1 0,6 1,8 1,8 2, ,7 Tuonti 1,0 2,0 3,5 2,5 2,6 0,9 2,0 3,4 3, ,2 Vienti 2,0 3,6 3,5 4,0 4,0 1,7 4,0 4,1 4, ,7 Yksityiset kulutusmenot 0,2 0,2 1,2 1,5 0,8-0,2 0,9 1,0 1, ,0 Julkiset kulutusmenot 0,3 0,7 0,4-0,2 0,3 0,7 0,3 0,8 0, ,6 Investoinnit -1,0-3,2 0,7 2,3 2,8.. 2,5 3,5 5, TALOUDEN TASAPAINO Vaihtotase, mrd. Eur -1,0-1, ,5 0,3-0,5-0, ,8 Kuluttajahinnat, % 1,3 1,5 1,7 2,0 1,6 1,6 1,4 1,6 1, ,7 Ansiotason muutos, % 1,3 1,3 1,3 1,9 1,1 1,5 1,2 1,2 1, ,5 Työttömyysaste, % 8,4 8,4 8,2 8,0 8,1 8,1 8,3 8,2 7, ,5 Ennustaja: Julkaistu: Ennustaja: Julkaistu: Danske Bank Oyj Maaliskuu 2014 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Syyskuu 2013 Valtiovarainministeriö (VM) Joulukuu 2013 Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT) Syyskuu 2013 Suomen Pankki (SP) Joulukuu 2013 Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) Syyskuu maaliskuu 2014

18 Pääekonomisti Pasi Kuoppamäki puh Julkaisun päätoimittaja Ekonomisti Juhana Brotherus puh ISSN Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, DANSKE BANK Y-tunnus maaliskuu 2014

19 Tässä katsauksessa on käytetty yleisön saatavilla olevia tietoja. Keskeiset tilastolähteet ovat: Macrobond, EcoWin, Tilastokeskus, Suomen Pankki ja Tullihallitus. Tämä katsaus perustuu Danske Bank Oyj:n ( pankki ) tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu pankin luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. Pankki tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita katsauksen tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Katsauksessa annetut suositukset ja arviot edustavat pankin mielipiteitä ja arvioita julkaisuhetkellä ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tämä katsaus sisältää pankin immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon pankki pidättää kaikki immateriaaliset ja muut oikeudet. Katsaus on tarkoitettu ainoastaan alkuperäisen vastaanottajan käyttöön eikä sitä saa millään tavalla jäljentää, julkaista tai levittää ilman pankin kirjallista etukäteislupaa. Pankki tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö taikka niiden palveluksessa oleva henkilö saattaa tarjota palveluita katsauksessa mainitulle yhtiölle, käydä kauppaa tiedotteen kohteena olevien yhtiöiden liikkeeseen laskemilla arvopapereilla, hoitaa tiedotteen kohteena olevien yhtiöiden toimeksiantoja taikka on saattanut toimia katsauksessa esitetyn tiedon perusteella jo ennen katsauksen julkaisemista. Tätä katsausta ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Sama koskee myös niitä alueita, joiden laki ei salli tarjousten, kehotusten tai suositusten esittämistä maaliskuu 2014

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Juhana Brotherus Ekonomisti 21.3.212 13 12 11 1 99 98 97 96 95 94 93 92 Yhdysvallat kasvoi loppuvuonna muiden kehittyneiden markkinoiden taantuessa

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 7.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotetusta 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Kiristystoimet helpottavat

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti. Elpymisen edellytykset voimistuneet

Talouden näkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti. Elpymisen edellytykset voimistuneet Talouden näkymät Elpymisen edellytykset voimistuneet Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2013 2 Länsimaat kohti kasvua Kehittyvillä talouksilla hitaampi vaihe Keväällä ja kesällä nousua länsimaissa. Talousluvut

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki Suhdannekatsaus Pasi Kuoppamäki 6.10.2015 2 Maailmantalous kasvaa keskiarvovauhtia mutta hitaampaa, mihin ennen kriisiä totuttiin Ennusteita Kehittyvät maat heikko lenkki kaikki on tosin suhteellista 3

Lisätiedot

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Talouden suunta Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013 Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Ostopäälliköiden odotukset Odotukset nousseet euroalueella 2 25-09-2013 3 Kuluttajien luottamus

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 26.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotuksista 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Laskeva öljyn hinta

Lisätiedot

Nousukausi yllätti. Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki

Nousukausi yllätti. Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki Nousukausi yllätti Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki 24.10.2017 Talouspoliittinen epävarmuus ja markkinat Rahoitusmarkkinat uskovat tasaisen kasvun jatkumiseen, riskipreemiot laskeneet

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2017 Tiedotustilaisuus 19.12.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 19.12.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos Talousnäkymät Noususuhdanne jatkuu tulevina vuosina. Maailmantaloudessa

Lisätiedot

Mitä talous tuo tullessaan? Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan?

Mitä talous tuo tullessaan? Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Mitä talous tuo tullessaan? Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki Twitter: https://twitter.com/pasi_kuoppamaki Saldoluku, Maailmantalouden odotukset 6 kk, Sentix, sijoittajien suhdanneodotukset

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

ENNUSTEEN ARVIOINTIA

ENNUSTEEN ARVIOINTIA ENNUSTEEN ARVIOINTIA 23.12.1997 Lisätietoja: Johtaja Jukka Pekkarinen puh. (09) 2535 7340 e-mail: Jukka.Pekkarinen@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville

Lisätiedot

Talouden tila. Markus Lahtinen

Talouden tila. Markus Lahtinen Talouden tila Markus Lahtinen Taantumasta vaisuun talouskasvuun Suomen talous ei pääse vauhtiin, BKT: 2014-0,2 % ja 2015 0,5 % Maailmantalouden kasvu heikkoa Ostovoima ei kasva Investoinnit jäissä Maailmantalous

Lisätiedot

Maailmantalouden näkymät

Maailmantalouden näkymät Maailmantalouden näkymät 31.8.21 Toni Honkaniemi Yksikönpäällikkö Maailmantalouden kasvu epätasaista BKT:n määrä muutos ed. vuoden vast. neljänneksestä 8 % 18 6 4 Yhdysvallat Euroalue 16 14 2 12 1-2 -4

Lisätiedot

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskevassa ennusteessa on oletettu, että hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 8.9.1 Lauri Uotila Sampo Pankki Bruttokansantuotteen kasvu 16 1 1 1 %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 1 1 1 8 8 6 Euroalue Intia Brasilia Venäjä 6 - USA

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin EUROOPAN KOMISSIO LEHDISTÖTIEDOTE Bryssel/Strasbourg 25. helmikuuta 2014 Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin Euroopan komissio on tänään julkistanut talven 2014 talousennusteensa. Sen mukaan talouden

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet Juha Kilponen Suomen Pankki Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet 18.12.2017 18.12.2017 Julkinen 1 Talouden yleiskuva Kasvu laajentunut vientiin, ja tuottavuuden kasvu

Lisätiedot

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA 3 21 SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 215 Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 212 toisesta neljänneksestä lähtien. Kevään 21 aikana on kuitenkin jo näkynyt merkkejä

Lisätiedot

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Kiinan äkkijarrutus

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Kevät 2017 28.4.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 28.4.2017 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talouskasvu jatkuu vakaana. Maailmantalouden kasvu nopeutumassa. Kasvun perusta

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

JOHNNY ÅKERHOLM

JOHNNY ÅKERHOLM JOHNNY ÅKERHOLM 16.1.2018 Taantumasta kasvuun uudistuksia tarvitaan Suomen talouden elpyminen jatkui kansainvälisen talouden vanavedessä vuonna 2017, ja bruttokansantuote kasvoi runsaat 3 prosenttia. Kasvua

Lisätiedot

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Hanna Freystätter Toimistopäällikkö, Suomen Pankki Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Euro & talous 4/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 28.9.2017 Teemat Maailmantalouden ja euroalueen

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Säästämmekö itsemme hengiltä?

Säästämmekö itsemme hengiltä? Säästämmekö itsemme hengiltä? Jaakko Kiander TSL 29.2.2012 Säästämmekö itsemme hengiltä? Julkinen velka meillä ja muualla Syyt julkisen talouden velkaantumiseen Miten talouspolitiikka reagoi velkaan? Säästötoimien

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä

EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä Erkki Liikanen Suomen Pankki EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä Euro & talous 1/2017 Julkinen 1 Esityksen sisältö 1. Rahapolitiikka voimakkaasti kasvua tukevaa 2. Euroalueen kasvu vahvistunut,

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat 0-korot Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suomen talouden kuva kikyn, Brexitin ja USA:n vaalien ristiaallokossa Pasi Kuoppamäki 29.9.2016 Länsimaat pääsivät jo kasvuun Brexit ei aiheuttanut taantumaa edes

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2016 22.12.2016 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 22.12.2016 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talous kasvaa, mutta hitaasti. Kotimainen kysyntä on kasvun ajuri, vienti

Lisätiedot

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 Vitamiinien tarpeessa Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 MAAILMANTALOUS PARANTAA MENOAAN Maailmantalous toipuu vanhojen teollisuusmaiden johdolla Kasvun moottoreita ovat mm. Yhdysvallat ja Iso-Britannia

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Suhdanne 2/2017. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2017. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2017 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 19.09.2017 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Vuosien 2017-2019 näkymät: tiivistelmä Euroalueen ja

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous, talvi 2015 Katsaus, julkaistu Pääekonomistin katsaus - Yleinen taloudellinen tilanne

Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous, talvi 2015 Katsaus, julkaistu Pääekonomistin katsaus - Yleinen taloudellinen tilanne Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous, talvi 2015 Katsaus, julkaistu 23.12.2015 Pääekonomistin katsaus - Yleinen taloudellinen tilanne Kuluvana syksynä rahoitusmarkkinat ovat seuranneet huolestuneina

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Kesä 2017 Tiedotustilaisuus 21.6.2017 Talousnäkymät Video: Valtiovarainministeriö ennustaa riippumattomasti ja harhattomasti 2 Reaalitalouden ennuste 21.6.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Maaliskuu 2017 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkuu hyvänä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE

TALOUSENNUSTE TALOUSENNUSTE 2017 2018 4.4.2017 Ennustepäällikkö Muut ennusteryhmän jäsenet Ilkka Kiema Seija Ilmakunnas Sakari Lähdemäki Terhi Maczulskij Aila Mustonen Riikka Savolainen Heikki Taimio VALUUTTAKURSSIT

Lisätiedot

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Hanna Freystätter Vanhempi neuvonantaja, Suomen Pankki Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Euro ja talous 1/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 30.3.2017 Julkinen 1 Teemat

Lisätiedot

Valon pilkahduksia. Pasi Sorjonen 8.5.2012. Markets

Valon pilkahduksia. Pasi Sorjonen 8.5.2012. Markets Valon pilkahduksia Pasi Sorjonen Markets MAAILMA: Kasvu viime vuotta hitaampaa mutta ei paljon BRIC-MAAT: Talousaktiviteetin moottori USA: Kasvu vahvistaa itseään kevät keikkuen tulee EUROALUE: Takaisin

Lisätiedot

Suhdannenäkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2014

Suhdannenäkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2014 Suhdannenäkymät Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2014 Bkt:n Euroalue ntiavuosikasvu neljänneksittäin, % Venäjä Britannia Japani Kiina USA ource: 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 10 12 14 16 Macrobond

Lisätiedot

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 27.09.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Ison-Britannian

Lisätiedot

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014 Hauraita ituja Suvi Kosonen Toukokuu 2014 1 Maailmantalous kohentaa, entä Suomi? Maailmantalouden näkymät ovat parantuneet odotetusti Teollisuusmaat ovat kasvun moottori Riskit ovat kehittyvissä maissa

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu 30.9.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin MAAILMANTALOUS

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2017 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on hyvässä nosteessa Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä?

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Suomen Pankki Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Euro & talous 3/2015 1 Keventynyt rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä 2 Rahapolitiikan ohella öljyn hinnan lasku keskeinen taustatekijä

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Samu Kurri Suomen Pankki Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Euro & talous 1/2015 25.3.2015 Julkinen 1 Maailmantalouden suuret kysymykset Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Toistuuko 1990-luvun lama?

Toistuuko 1990-luvun lama? Toistuuko -luvun lama? Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS Mitä -luvun lamassa tapahtui? Lama rajoittui Suomeen ja Ruotsiin, muualla lievempi taantuma Syinä liberalisointi,

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 12.10.1998

TALOUSENNUSTE 12.10.1998 TALOUSENNUSTE 12.10.1998 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Hannu Piekkola Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis-

Lisätiedot

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Putin uhoaa, mutta mikä on muuttunut? Mikä on muuttunut? Investointiympäristö on entistä kehnompi Luottolaman uhka on todellinen Putinin suosio

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun?

Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun? Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun? Arvoasuntopäivä 12.5.29 Anssi Rantala Pääekonomisti OP-Pohjola 29 Ensimmäinen globaali taantuma 6 vuoteen 15 1 %, v/v Maailmankauppa 5 Maailman

Lisätiedot

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Suhdannekatsaus kesäkuu 2014 17 kesäkuu 2014 Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Maailmantalouden kasvulle on vuonna 2014 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Birgitta Berg-Andersson 5.11.2009 MAAILMANTALOUS ON ELPYMÄSSÄ Maailmantalous on hitaasti toipumassa

Lisätiedot

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja T i e d o t e Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa to 24.9.2009 klo 10.15 SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009 Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Suhdanne 1/2017. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2017. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2017 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2017 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Vuosien 2017-2019 näkymät: tiivistelmä Maailmantaloudessa on noususuhdanne. Euroalueenkin kasvu pysyy

Lisätiedot

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Talouden näkymät Hallituksen talousarvioesityksessä Suomen talouskasvun arvioidaan olevan tänä vuonna 2,9 prosenttia.

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Suomen talouden näkymät 2017-2019 13.6.2017 Julkinen 1 Kansainvälisen talouden ympäristö kasvulle suotuisampi Suomen vientikysyntä vahvistuu maailman reaalitalouden

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, syksy 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN

MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN Ei julkisuuteen ennen 26.9.2012 klo 10.00 TIEDOTE SUHDANNE 2012/2: MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN Eurokriisin pitkittyminen lykkää maailmantalouden elpymistä,

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 13 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Viime kuukausien aikana kehittyneiltä päätalousalueilta on saatu rohkaisevia merkkejä: pahin voi olla jo takana. Euroalueen tuotannon syksystä 11 jatkunut supistuminen

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Kansainvälisen talouden tila ja Suomen mahdollisuudet

Kansainvälisen talouden tila ja Suomen mahdollisuudet Seppo Honkapohja Bank of Finland Kansainvälisen talouden tila ja Suomen mahdollisuudet Teollisuuspäivä 29.9.2016 29.9.2016 Unrestricted 1 Teemat Kansainvälisen talouden näkymät epävarmat EKP:n rahapolitiikka

Lisätiedot

Keskuspankkeja ja luottamusta. Pasi Sorjonen 1. joulukuuta 2014

Keskuspankkeja ja luottamusta. Pasi Sorjonen 1. joulukuuta 2014 Keskuspankkeja ja luottamusta Pasi Sorjonen 1. joulukuuta 2014 Keskuspankkeja ja luottamusta Tulevaa Yhdysvallat: Työllisyyslukujen vuoro Keskuspankkikokouksia (EKP, BoE) Luottamuslukuja Mennyttä Yhdysvallat:

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Talouden näkymät Syyskuu 2015

Talouden näkymät Syyskuu 2015 Talouden näkymät Syyskuu 2015 Maailmantalous kasvaa verkkaisesti indeksi 70 65 60 55 50 45 40 35 30 Maailmankauppa* ja globaali teollisuuden ostopäällikköindeksi muutos ed. vuodesta, % 20 15 10 5 0-5 -10-15

Lisätiedot

OUTOJA AIKOJA. Maailmantalouden nousu vahvistuu. Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa

OUTOJA AIKOJA. Maailmantalouden nousu vahvistuu. Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa Outoja aikoja OUTOJA AIKOJA Maailmantalouden nousu vahvistuu Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa Suomen pohjat on ehkä jo nähty nousu on omissa käsissä Euroalueen kasvuarvioita

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Euro & talous 1/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät

Euro & talous 1/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät Euro & talous 1/211 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät Pääjohtaja 1 Aiheet Ajankohtaista tänään Maailmantalouden ennuste Suomen talouden näkymät vuosina 211-213 2 Ajankohtaista

Lisätiedot

Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin. Pasi Sorjonen

Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin. Pasi Sorjonen Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin Pasi Sorjonen 13.10.2014 Yhdysvallat jatkaa tukevassa nousussa euroalue kompuroi Tulevaa Yhdysvallat: Hyvä yleiskuva säilyy Euroalue: Teollisuuden heikkous voi painaa

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Aasian taloudellinen nousu

Aasian taloudellinen nousu Aasian taloudellinen nousu Iikka Korhonen Suomen Pankki 27.4.2011 Maailmantalouden painopiste siirtyy itään Japanin ja myöhemmin Etelä-Korean taloudellinen nousu antoi ensisysäyksen modernin Aasian taloudelliselle

Lisätiedot

Talouskatsaus missä tilassa maa makaa?

Talouskatsaus missä tilassa maa makaa? Talouskatsaus missä tilassa maa makaa? Lapin EK-foorumi 26.5.2015 Rovaniemi Penna Urrila Aiheita: Maailmantalouden näkymät toukokuussa 2015 Miksi Suomen kituminen jatkuu? Julkisessa taloudessa iso urakka

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot