Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2007"

Transkriptio

1 1 (10) Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa Herra ministeri, herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat. Bästa aktieägare. Kuva oli Fortumille jälleen hyvä vuosi. Tuloksentekomme jatkui hyvänä ja otimme kasvustrategiamme toteuttamisessa useita edistysaskeleita. Saimme E.ON Finland kaupan päätökseen ja sen myötä liiketoimintamme ja asiakaspohjamme täällä Suomessa kasvoi merkittävästi. Fortum Espoon toiminnot on nyt yhdistetty osaksi Fortumia ja lupaamamme Suomenojan investointihanke on käynnistynyt. Kilpailuviraston esittämät ehdot kaupan toteuttamiselle on täytetty vuoden aikana. Ehtojen taustalla ollut näkemys relevantista markkina-alueesta on mielestämme virheellinen; sähkömarkkina on pohjoismainen eikä kansallinen ja olemme valittaneet päätöksestä Markkinaoikeuteen. Kasvumme Itämeren alueella jatkui myös: Puolassa hankimme kaukolämpöyhtiön, Liettuassa osakkuuden kaukolämpöyhtiöstä ja sekä Virossa että Latviassa hankimme lämpöliiketoimintaa. Vahvistimme edelleen jalansijaamme Venäjällä lisäämällä omistustamme maan luoteisosan alueellisesta sähköntuotantoyhtiöstä, TGC-1:stä, yli 25 %:iin. Olemme nyt yhtiön toiseksi suurin omistaja. TGC-1 on merkittävä sähköntuottaja, sillä sen tuotantokapasiteetti on noin puolet Fortumin kapasiteetista ja sen tarkoituksena on kasvattaa kapasiteettiaan 50 %:lla vuoteen Toinen tärkeä jalansija on 33 %:n osuutemme Pietarin kaukolämpö- ja sähkönjakeluyritys Lenenergosta. Olemme tähän päivään mennessä investoineet kaikkiaan noin 300 miljoonaa euroa Venäjälle. Ne ovat olleet hyviä sijoituksia, sillä niiden markkina-arvo on lyhyessä ajassa lähes nelinkertaistunut. Kuva 2. Viime vuoden julkisen keskustelun kestoaiheita oli sähkön hinta. Sähkönmyyjät myös Fortum perustavat hinnoittelunsa lähitulevaisuuden pörssihintanoteerauksiin, jotka muuttuvat päivittäin. Kuvassa näkyy miten nämä kehittyivät aina lokakuun puoliväliin asti. Viime vuotta leimasi sähkön tukkuhinnan voimakkaat vaihtelut pohjoismaisessa sähköpörssissä. Hyvin kuivan kevään ja kuuman kesän johdosta vesivoiman saatavuus heikkeni. Myös päästöoikeuksien hinnat vaihtelivat rajusti ja useassa ruotsalaisessa ydinvoimalaitoksessa oli suunnittelemattomia seisokkeja. Kaikki nämä tekijät vaikuttivat sähkön pörssihintojen nousuun ja elokuussa ne olivat historiallisen korkealla tasolla. Tämä koko vuoden jatkunut nousu aiheutti sähkönmyyjille hinnankorotuspaineita ja lokakuussa kymmenet suomalaiset yhtiöt olivatkin ilmoittaneet nostavansa sähkön kuluttajahintaa. Lokakuusta eteenpäin säät yleensä kylmenevät, ja lähitulevaisuuden hintanoteeraukset ovat silloin yleensä nousuvireisiä. Kuvassa näkyy miltä tämä noteeraus näytti Fortumin hinnankorotuspäätöksen aikoihin. Oletimme siis tulevan talven sään olevan normaalin ja hintojen olevan nousussa, mutta toisin kävi. Kaikkialla Pohjoismaissa satoi erittäin runsaasti ja lämpötilat olivat poikkeuksellisen korkeat.

2 2 (10) Kun hinnankorotusilmoituksemme tuli julki, olivat lähitulevaisuuden pörssihinnat jo tulleet jonkin verran alas, mutta viikkoa myöhemmin ne olivat laskeneet oleellisesti, yhden päivän aikana ne tulivat alas 10 %, ja Fortumin hinnankorotus peruttiin. Teimme siis virhearvioinnin tulevista hinnoista, ja virhe korjattiin. On selvää, että korotusilmoituksesta noussut kohu vaikutti reagointimme nopeuteen. Sittemmin toteutuneet päivittäiset pörssihinnat osoittavat, että päätöksen peruminen oli oikea ratkaisu. Pohjoismaiset vesivarannot täyttyivät jotakuinkin normaalitasolle ja myös päästöoikeuksien hinta on romahtanut. Helmikuussa ilmoitimmekin laskevamme hintojamme huhtikuun alusta. Kuva 3. Haluaisin tässä yhteydessä rikkoa myytin, joka julkisuudessa on elänyt sitkeästi. Myytin siitä, että Fortum jatkuvasti nostaa hintojaan ja on kallis. Viimeisen kolmen vuoden aikana Fortum on muuttanut päätuotteensa, Keston, hintaa neljä kertaa: kolme kertaa alaspäin ja kerran ylöspäin. Absoluuttisesti hintamme tänään on samalla tasolla kuin kolme vuotta sitten, 1. huhtikuuta alkaen se on alhaisempi kuin vuonna Kuluttajahintaindeksillä korjattuna hintamme on huhtikuussa 10 % alhaisempi kuin vuonna Kuva 4. Verrattuna Suomen muihin valtakunnallisesti toimiviin sähkönmyyjiin hintamme ovat varsin kilpailukykyiset. Vielä viime syksynä sijoituimme päätuotteellamme hintahaitarin keskivälin yläpuolelle, mutta huhtikuun alusta olemme selvästi sen alapuolella. Muistettakoon myös, että Fortum tarjoaa tämän hinnan koko maahan eikä vain rajatulle alueelle. Lisäksi tuotteella on huippulaatu: se on 100 prosenttisesti ympäristömerkittyä Norppasähköä. Kuva 5. Fortumin ympärillä käydystä varsin värikkäästä julkisesta keskustelusta johtuen erityinen ilonaihe oli asiakasmääriemme vertailukelpoinen nettokasvu jälleen viime vuonna. Asiakkaat todella äänestävät jaloillaan ja polku kulki voittopuoleisesti Fortumia kohti kaikilla markkinaalueillamme, myös Suomessa. Asiakkaat ovat tietoisia ja valppaina Fortumin kilpailukyky hinnoissa, palveluissa ja ilmastomyötäisyydessä on huomattu. Kuva 6. Voimme siis olla varsin tyytyväisiä viime vuoteen. Tuloksemme parantui selvästi. Tämän, sekä vahvan kassavirtamme ja myönteisten näkymien ansiosta hallitus ehdottaa 126 eurosenttiä osinkoa, mikä merkitsee lähes kuuden prosentin osinkotuottoa. Näinkin korkeasta osingosta 53 eurosenttiä perustellaan pääomarakenteemme optimoinnilla. Tähän palataan myöhemmin tässä kokouksessa. Muitakin tyytyväisyyden aiheita löytyy: tuotantolaitoksemme ovat tehokkaita ja niiden käytettävyys jatkui korkeana. Otimme merkittäviä edistysaskeleita kasvustrategiamme toteuttamisessa. Konsernilla on kilpailukykyinen kustannusrakenne ja fortumlaiset saivat jälleen kansainvälisiäkin tunnustuksia ja palkintoja hyvin erilaisista toiminnoista, tutkimus- ja kehitystoiminnasta asiakaspalveluun, mikä on merkki toimintamme korkeasta laadusta. Haluan vielä kerran mainita positiivisen asiakasvirtamme, sillä siitä olemme erityisen iloisia ja ylpeitä.

3 3 (10) Kuva 7. Arvoisat kuulijat. Haluaisin kuitenkin laajentaa näkökulmaa ja puhua aiheista, jotka koskettavat meitä kaikkia ja mitä suurimmassa määrin myös Fortumia. Kuten moni arvaa, tarkoitan tällä ensinnäkin ilmastonmuutosta, joka on noussut niin EU:n kuin koko maailman energiapolitiikan keskipisteeseen. Toinen tärkeä aihe on energian saatavuus tulevaisuudessa. Kuvassa näkyy satelliittikuva maapallostamme öiseen aikaan. Vaaleita kohtia valaisee sähkö. Kuva kertoo energiariippuvuudestamme, joka on kasvanut lyhyessä ajassa, noin sadassa vuodessa, räjähdysmäisesti. Energia on nyky-yhteiskunnan moottori. Paluuta aikaan ilman sähköä tai moottoriliikennettä ei ole. Kartassa näkyy myös runsaasti lähes mustia kohtia. Ne kertovat, että maapallollamme on vielä paljon alueita, joissa sähköistyminen ja yhteiskuntien energiaintensiivisyys ovat vasta alkutaipaleella. Tässä yhdistyy huoli energian saannista ja ilmastonmuutoksesta. Kuva 8. Kansainvälisen Energiajärjestön, IEA:n, tuoreen raportin mukaan maapallon energiantarve lisääntyy noin puolella vuoteen 2030 mennessä. Ja mikä merkittävintä: IEA arvioi, että lisäys tulee valtaosin samoista energiamuodoista, joita hyödynnämme nyt. Tänä päivänä fossiilinen energia kattaa 80 % maailman kokonaisenergiatarpeesta. Fossiilisista energiaraaka-aineista ei ole välitöntä pulaa, ja myös olemassa oleva infrastruktuuri tukee käytön jatkamista. Niinpä kaasun, öljyn ja etenkin hiilen käytön arvioidaan kasvavan voimakkaasti. Sähkönkäytön arvioidaan kaksinkertaistuvan samassa ajassa. Muistettakoon, että vielä tänä päivänä neljäsosa maapallon väestöstä joutuu tulemaan toimeen ilman sähköä. Heilläkin on oikeus helpompaan elämään. Kuva 9. Tällaiset energiatarpeen lisäykset merkitsevät myös valtavia investointitarpeita. Kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi arvioidaan tarvittavan yli 20 triljoonan eli miljardin dollarin investoinnit maailmanlaajuisesti. Pelkästään Euroopassa investointitarpeeksi on arvioitu lähes miljardia dollaria. Tarvitaan uutta öljyn ja kaasun tuotantoa, kaivoksia, öljy- ja kaasuputkia, sähkön siirron kantaverkkoja ja muuta infrastruktuuria, uusista sähkön tuotantolaitoksista puhumattakaan. Kuva 10. On selvää, että tällainen kehitys vääjäämättä johtaa hiilidioksidipäästöjen voimakkaaseen kasvuun. Maailmanlaajuisesti, hiilidioksidipäästöt kattavat tänään jopa 80 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Vuoteen 2030 mennessä energiaperäisten hiilidioksidipäästöjen arvioidaan lisääntyvän yli puolella. Paljon suhdelukuja, mutta tärkeintä ja ilmeistä on, että tällainen kehitys ei ole kestävä. Kuva 11. Kun päästöt kasvavat, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousee. Kun näin tapahtuu, ilmasto lämpenee. Kansainvälinen ilmastonmuutospaneeli, IPCC, arvioi, että maapallon keskilämpötila erittäin todennäköisesti nousee 2-4 astetta tällä vuosisadalla. Tiedossa on, että jo pienilläkin keskilämpötilan muutoksilla voi olla dramaattisia seurauksia maatalouteen ja ruoan saantiin, meriveden korkeuteen ja makean veden saantiin, äärimmäisten sääilmiöiden esiintymiseen, lajien monimuotoisuuteen ja koko ilmaston ja ekosysteemin tasapainoon.

4 4 (10) Kuva 12. Vaikka ilmaston lämpenemisestä ja meidän ihmisten roolista siinä on vieläkin epäilijöitä, voidaan todeta, että epäilijöiden määrä on vähentynyt oleellisesti viimeisen 10 vuoden aikana. Ilmastonmuutospaneeli koostuu maailman parhaista ilmastotutkijoista, jotka muutaman vuoden välein laativat raportin ilmaston tilasta ja näkymistä. Viimeisin, tämän vuoden alussa julkaistu raportti on sävyltään selvästi vakavampi ja varmempi kuin edelliset. Tutkijoiden mukaan on erittäin todennäköistä, että ihmisen aiheuttamat kasvihuonepäästöt ovat aiheuttaneet ilmaston lämpenemisen, jota jo pidetään kiistattomana. Ovathan ilmakehän hiilidioksidipitoisuudet nyt korkeammalla tasolla kuin koskaan viimeisen vuoden aikana. Raportin ennuste tämän vuosisadan lopun tilanteesta on synkkää luettavaa: kohonneen lämpötilan seurauksena jäätiköitä sulaa ja meriveden pinta nousee, sääolosuhteet muuttuvat ja hirmumyrskyjen määrä kasvaa. Puhumme ajasta, jolloin lastenlapsemme ovat elossa. Kuva 13. Viime lokakuussa ilmestyi tunnetun taloustieteilijän Nicholas Sternin raportti, jossa tarkasteltiin ilmastonmuutoksen taloudellisia vaikutuksia maapallolle ja yhteiskunnille. Raportti oli uraauurtava, sillä siinä valotettiin ensimmäistä kertaa ilmastonmuutoksen uhkakuvien rahallisia seurauksia. Raportti sai loputkin epäilijät havahtumaan ongelman vakavuuteen. Eräs Sternin aivan keskeisistä päätelmistä on, että halusimmepa tai emme, ilmastonmuutoksella on vääjäämättä hintansa. Seurannaisvaikutukset yhteiskunnassa tulevat olemaan kustannuksiltaan valtavat. Hän tarkasteli myös mitä ilmastonmuutoksen torjunta tulisi maksamaan verrattuna siihen, että ei tehdä mitään. Tulokset ovat yksiselitteiset: toimenpiteisiin kannattaa ryhtyä mahdollisimman pian. Niiden lykkääminen tulee kalliimmaksi, mutta kaikkein kalleinta on olla tekemättä mitään. Stern toteaa niin ikään, että päästöillä on oltava hinta, muuten kehityksen suuntaa ei saada muutettua. Vaikka ennusteet eivät olisikaan kaikilta osin täsmällisen oikeita, meidän on syytä uskoa maapallon parhaita asiantuntijoita ja otettava tämä uhka vakavasti. Sekä IPCC:n että Sternin raportit osoittavat, että on viipymättä ryhdyttävä toimiin tuhoisan kehityksen torjumiseksi. Mitä evääksi? Kuva 14. Energiapolitiikassa ollaan valtavan haasteen edessä: miten tasapainottaa kestävän kehityksen, toimitusvarmuuden ja kilpailukyvyn vaatimukset? Kuten olemme viime vuosina voineet todeta, EU:ssa asiaan on panostettu hyvin laaja-alaisesti. EU:n ilmastopolitiikka on jo kauan ollut maailman edistyksellisintä, tuorein esimerkki on yhteiset tavoitteet päästöjen vähentämiseksi, uusiutuvien energialähteiden lisäämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Tavoitteissa heijastuu myös EU:n energiaomavaraisuuden hiipuminen ja tarve turvata energian toimitusvarmuus tulevaisuudessa. Nk. Lissabonin agenda nosti EU:n kilpailukyvyn parantamisen prioriteettilistan kärkeen. Mitä EU:ssa sitten tehdään näiden tavoitteiden saavuttamiseksi? Itse asiassa kaikkia tavoitteita tukee sama keino: yhteinen eurooppalainen energiamarkkina. Kuva 15.

5 5 (10) Energiavarat ovat kautta aikojen olleet poliittisen valtapelin keskiössä. Viime vuosien tapahtumat muun muassa Valko-Venäjällä ja Ukrainassa ovat saaneet EU:n näkemään miten tärkeä yhteisen energiapolitiikan aikaansaaminen on. Käytännöllisesti katsoen kaikissa EU:n huippukokouksissa agendalla on nykyisin energiapolitiikka. Tarve yhteiseen, toimivaan energiamarkkinaan on saanut tästä lisäpontta. Kuva 16. EU:ssa on laadittu strategia ja säädetty direktiivejä jotta tämänhetkiset kansalliset sähkömarkkinat yhdistyisivät ensin alueellisesti ja myöhemmin Euroopan laajuisesti. On tärkeätä pitää mielessä, että kehityksen veturina oli alun perin tehokkuus- ja hinta-ajattelu, sillä laajempi markkina-alue tuo selviä etuja niin yksittäisille asiakkaille kuin yhteiskunnillekin. Sittemmin kilpailukyvyn rinnalle kehitysveturiksi on tullut niin toimitusvarmuus- kuin ilmastonäkökulmat. Kuva 17. EU:n ensimmäinen alueellinen sähkömarkkina toimii täällä Pohjoismaissa. Pohjoismaista sähkömarkkinaa käytetään EU:ssa usein esikuvana, sillä täältä löytyy paljon näyttöä siitä, että se mitä on lähdetty tavoittelemaan, myös toteutuu. Verrattiinpa kotitalouksien tai teollisuuden maksamia sähkön hintoja, voidaan todeta, että Pohjoismaissa ne ovat erittäin kilpailukykyiset. Kuvassa näkyvät eri maissa toteutuneet verottomat ja verolliset sähkön hinnat. Verollisiin hintoihin ala ei voi vaikuttaa, mutta verottomiin kyllä. Kerrostalossa asuva kotitalousasiakas maksaa Suomessa Kreikan jälkeen EU:n toiseksi halvimmat verottomat hinnat. Teollisuusasiakas saa sähkönsä Suomea halvemmalla vain Norjassa ja Ranskassa. Nämä tosiasiat jäävät toistuvasti taustalle, kun Suomessa käydään julkista keskustelua sähkön hinnasta ja sähkömarkkinan toimivuudesta. Vaikka monet perusedellytykset hyvin toimivalle markkinalle ovat meillä jo olemassa, kehitettävääkin vielä on. Fortumissa tuemme voimallisesti jo sovittujen kehittämistoimenpiteiden saattamista loppuun. Kuva 18. Hetki sitten puhuin investointitarpeista vuoteen 2030 mennessä maailmassa ja Euroopassa. Jos tarkastelemme asiaa lähitulevaisuuden valossa, hiukan toista kymmentä vuotta tästä eteenpäin, näemme, että tarve on akuutti. Muistettakoon, että jokainen voimalaitosprojekti on vuosien työ suunnitteluineen, lupaprosesseineen ja rakentamisineen. Investoijan päätöksestä laitoksen valmistumiseen kuluu aikaa helposti 5-10 vuotta, joskus enemmänkin. Euroopassa tarvitaan 900 TWh enemmän sähköntuotantoa vuoteen Se on valtava määrä, sillä se vastaa melkein 70 nyt Olkiluotoon rakennettavaa, maailman suurinta ydinvoimalaitosta. Pelkästään Pohjoismaissa vastaava tarve on 80 TWh, eli noin kuuden ydinvoimalaitoksen verran. Tästä noin puoleen on sitouduttu, mutta toinen mokoma tarvitaan lisää. Puhumme siis erittäin mittavista investoinneista. Kuva 19. Kilpailluilla markkinoilla sähkön tukkuhinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella. Kun nyt olemme vähitellen liikkumassa kohti tarjonnan niukkuutta, uuden kapasiteetin hinnalla tulee olemaan merkittävä vaikutus sähkön tukkuhintaan. Kuvassa nähdään eri tuotantomuotojen tämänhetkiset kustannukset. Koska kustannusarviossa täytyy ottaa huomioon niin kiinteät kuin muuttuvat kustannukset laitoksen koko eliniän ajalta,

6 6 (10) täytyy sähkön tukkuhinnan liikkua 40 euron yläpuolella, jotta investointi olisi kannattava. Todettakoon, että kustannukset ovat aivan samat, olipa rakentajana valtio, kunta tai yritys. Hintasignaalit ohjaavat investointeja, ja pitkällä tähtäimellä sähkön hinnan täytyy kattaa tuotannon kokonaiskustannukset. Kuva 20. Sähkön hinnan siis täytyy olla oikealla tasolla jotta investointihalua löytyisi. Mutta sekään ei yksin riitä, uusien investointien toteuttamisen tiellä on myös toisenlaisia haasteita: lupien saanti. Näytin tämän saman kuvan teille viime vuonna, mutta mielestäni sitä kannattaa näyttää uudestaan. Ympäristö- ja muut lupamenettelyt ovat luonnollinen osa teollista toimintaa ja investointihankkeita. Mutta kun muistamme aiemmin kuvaamani lähitulevaisuuden kapasiteettivajeen, on selvää, että lupakäsittelyn täytyy olla nykyistä jouhevampaa. Jos ylipäätään päästään lupienhakuvaiheeseen: listalla on myös tuotantomuotoja, joiden poliittinen hyväksyttävyys on niin epävarmaa, ettei pitkään ja kalliiseen lupamenettelyyn kannata ryhtyä. Tämän ratkaisemiseksi poliittisilta päättäjiltä kaikissa Pohjoismaissa tarvitaan nyt uutta, rohkeampaa otetta. Kuva 21. Toinen julkisuudessa aika ajoin esiintyvä myytti on, että energia-ala ei investoi. Faktat todistavat toisin. Jo usean vuoden ajan energia-ala on ollut suurin teollinen investoija niin Suomessa kuin Ruotsissa. Pelkästään viime vuonna alamme investoi näissä kahdessa maassa yli kolme miljardia euroa, työllistäen tuhansia ihmisiä. Kuva 22. Kuten aiemmin jo totesin, EU:n komissio edistää voimallisesti yhteisen energiapolitiikan aikaansaamista. Kuluvan vuoden tammikuussa komissio julkisti nk. Energiapaketin, joka tähtää tämän kehityksen vahvistamiseen. Paketti sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä pitkälle tulevaisuuteen päämääränä varmistaa kilpailukyky, toimitusvarmuus ja kestävä kehitys. Kyseessä on merkittävä poliittinen päänavaus, jonka päämääriin on helppo yhtyä. On myös syytä olla aktiivisesti mukana suunnittelemassa paketin toimeenpanoa ja tarvittavia ratkaisuja. Sivustakatsojana ei pysty vaikuttamaan tapahtumien kulkuun. On ilmeistä, että EU tulee jatkamaan valitulla linjallaan myös jatkossa. Siksi meidän on viisasta olla aktiivisia ja suunnata toimintamme niin, että liiketoimintamme voi menestyä myös tässä perusteellisesti muuttuvassa ympäristössä. Kuva 23. On ilmiselvää, että globaaliin ongelmaan tarvitaan globaaleja ratkaisuja. Täytyy kuitenkin muistaa, että ei ole olemassa yhtä elintä tai henkilöä, joka voisi päättää kehityskulusta kaikkien puolesta, vaan maiden tulee voida sopia yhteisestä talkoista ja työnjaosta. Oikeudenmukaisen taakanjaon haaste on kova siitäkin syystä, että myös kehitysmaiden täytyy voida kehittää talouksiaan. Niilläkin täytyy olla oikeus kasvattaa energiankulutustaan, se oikeus teollisuusmaissahan on ollut jo yli sata vuotta. Siksi me hyväosaiset emme voi jäädä odottamaan mitä joku muu mahdollisesti tekee. Rikkaiden maiden velvollisuus on kulkea edellä ja viitoittaa tietä. EU:n ilmastotavoitteita tukeva Kioto-sopimus päättyy vuonna Sen jälkeiselle ajalle tarvitaan uusi, kattavampi sopimus. Uskon vahvasti Sternin päätelmään, että mikäli kehityksen suuntaa halutaan muuttaa, päästöillä täytyy olla hinta. Siksi vuoden 2012 jälkeen pitäisi tavoitella maailman laajuista hiilidioksidi-markkinaa. Uskon, että päästöt ovat hillittävissä jos keskitymme neljään

7 7 (10) asiaan: maailman laajuisen päästökaupan kehittämiseen, energiatehokkuuden parantamiseen, teknologiakehitykseen ja energian säästämiseen. Kuva 24. Toistaiseksi Kioto-sopimuksen mukaista päästökauppaa käydään vain EU:ssa, ja koko kuljetussektori on järjestelmän ulkopuolella. Tarvitaan siis lisää maita ja toimijoita mukaan. Selviä osoituksia tästä on jo olemassa: USA:ssa toistakymmentä osavaltiota käy jo keskenään hiilidioksidin päästökauppaa. On tärkeätä, että päästöt ovat maksullisia, ja siksi päästöoikeuksia ei tulisi jakaa ilmaiseksi vaan markkinaehtoisesti huutokauppaamalla. Kioto-sopimuksen muita ohjausmekanismeja tulisi hyödyntää nykyistä laajemmin ja jokaisessa jäsenmaassa tulisi poistaa ohjauksen päällekkäisyydet. Verotuksen ja tukien tulisi edistää, ei vääristää kilpailua päästöjä vähennettäessä. Samasta syystä kaikkien ohjausmekanismien pitäisi olla markkinaehtoisia ja päästöt aidosti maksullisia. Nämä ovat yhteiset talkoot, jossa me kaikki yhdessä olemme myös maksumiehinä. Kuva 25. Sähkö on välttämättömyyshyödyke, mutta sitä voi käyttää nykyistä paljon tehokkaammin. Vaikka teollisuuden prosesseissa ja rakennusten eristyksessä on jo tehty paljon, työ on vielä kesken. Koko liikennesektori on toinen alue, missä on paljon tehostamispotentiaalia. Täällä Pohjoismaissa olemme jo ilmasto-olosuhteistamme johtuen pitkään panostaneet energiatehokkuuteen. Suomen merkittävä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotanto on oiva esimerkki siitä, miten meillä on panostettu tehokkaaseen energiatalouteen. Tärkeä keino ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on myös energiankäytön vähentäminen. Se on jokaiselle mahdollista ilman, että mukavuudesta joutuu tinkimään. Kuluttajina meistä jokainen voi omilla valinnoillamme vaikuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, vaikkapa vaihtamalla energiansäästölamppuihin tai autoon, jolla on pienemmät päästöt. Olemme selvästi siirtymässä aikakauteen, jossa tapamme kuluttaa energiaa joutuu puntariin myös yksilötasolla. Se on ensiarvoisen tärkeää, sillä energiaa voi käyttää nykyistä paljon järkevämmin ja näin hillitä kysynnän kasvua. Kuva 26. Maailmalla tehdään paljon kehitystyötä, joka tähtää uusiutuvaan tai päästöttömään sähköntuotantoon. Tutkimushankkeita on niin laajan, keskisuuren kuin pienen mittakaavan ratkaisuihin. Tämä on tärkeää, sillä kaikkia tullaan tarvitsemaan. Myös Fortum on mukana useassa hankkeessa. Tämän hetken käsityksen mukaan uusien teknologioiden hinta on selvästi korkeampi kuin nykymenetelmien. Ero on selvä, mutta ehkä ei mahdottoman suuri. Merkittävämpi haaste näyttäisi olevan näiden teknologioiden läpimurron aikajänne ja voima. Vaikka uusia teknologioita edistettäisiin nykyistä huomattavasti voimallisemmin, IEA arvioi, että vuoteen 2050 mennessä niiden avulla hiilidioksidipäästöt vähenevät vain vähän yli puolet tarvittavasta määrästä. Teknologia-asiantuntijoiden parhaan käsityksen mukaan näköpiirissä siis ei ole sellaista teknologialäpimurtoa, joka riittävän laajassa mittakaavassa ratkaisisi hiilidioksidi-kysymyksen ennen vuotta Kuitenkin siihen mennessä tarvitaan valtavat määrät uutta energiantuotantoa maailmanlaajuisesti, Euroopassa ja myös täällä Pohjoismaissa. Vuosien jälkeen tämä tarve meillä korostuu, kun useat ikääntyneet pohjoismaiset ydinvoimalaitokset poistuvat käytöstä.

8 8 (10) Kun lisäksi muistetaan, että voimalaitosprojektin valmistuminen kestää vuosia pisimmillään jopa 15 vuotta, on selvää, että päätösten aika on tullut. Nämä päätökset ovat suuria ja haasteellisia, sillä ne tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin. Arvoisat kuulijat. Tältä maailma ja sen tulevaisuus näyttävät. Mitä Fortum tekee? Kuva 27. Fortum on tällä hetkellä Pohjoismaiden eniten investoivia yrityksiä. Viime vuoden aikana sekä laajensimme että nopeutimme investointiohjelmaamme. Se tähtää noin 10 TWh:n lisätuotantoon lähimmän runsaan 5 vuoden aikana, tästä 90 % on hiilidioksidi-vapaata. Kyseessä on erittäin mittava panostus, sillä hintalappu on 2,8 miljardia euroa. Lisäämme systemaattisesti uusiutuvien energialähteiden, kuten puuperäisen biomassan, ja yhdyskuntajätteen käyttöä energiantuotannossa. Sekä biopolttoaineiden että jätteen käyttö lisääntyi merkittävästi viime vuonna. Investoimme Tukholmaan uuteen biopolttoaineilla käyvään yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantolaitokseen. Sen kapasiteetti tulee kattamaan neljänneksen Tukholman lämmöntarpeesta. Suomessa korvaamme kaukolämpöverkostoissa fossiiliset polttoaineet biomassalla siellä missä se on mahdollista. Espoon Suomenojalla investoimme uuteen maakaasulla käyvään yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantolaitokseen, jonka ansiosta hiilen ja öljyn käyttö vähenevät selvästi. Tämän päälle tulevat vielä lähes miljardin euron investointimme sähköverkkojen luotettavuuden parantamiseen sekä etäluettaviin sähkönkulutusmittareihin. Näiden merkitys tulee jatkossa olemaan suuri, sillä niiden avulla kuluttajat voivat reagoida sähkön tukkuhinnan vaihteluihin reaaliajassa ja käyttää sähköä järkevämmin. Näin hillitään kysyntähuippuja ja pienennetään omaa sähkölaskua. Kuva. 28 Fortumissa on jo pitkään vedetty johtopäätöksiä alamme kehityssuunnasta. Olemme hyvin monen vuoden ajan määrätietoisesti kehittäneet tuotantokapasiteettiamme päästöttömämpään suuntaan, mikä on tietysti myös maksanut. Pelkästään 2000-luvulla olemme investoineet 7 miljardia euroa hiilidioksidi-vapaaseen tuotantoon. Jopa viime vuonna, joka oli poikkeuksellisen kuiva ja lämmin, eikä vesivoimaa ollut normaalisti, 84 % sähköntuotannostamme oli hiilidioksidi-vapaata. Kun meneillään oleva investointiohjelma on saatu päätökseen, päästöttömän kapasiteetin osuus nousee entisestään. Fortum on valmis jatkamaan investointiohjelmaansa tämän nykyisen jälkeenkin. Olemme kiinnostuneita kaikista ilmastomyötäisistä tuotantomuodoista, ja olemme valmiita osallistumaan uusiin investointihankkeisiin aina kun se on mahdollista. Tänään on ilmoitettu käynnistyvistä valmisteluista, jotta alkavalla vaalikaudella olisi mahdollista jättää eduskunnalle lupahakemus kuudennesta ydinvoimareaktorista Suomeen. On selvää, että Fortum haluaa olla mukana sellaisessa hankkeessa jos ja kun se toteutuu. Kuva 29. Fortumilla on tänään yksi Euroopan puhtaimmista tuotantosalkuista. Vain täysin vesivoimalla toimivalla yhtiöllä on meitä alhaisemmat ominaispäästöt. Haasteellinen tavoitteemme on pysyä Euroopan parhaimmistossa jatkossakin. Käynnissä oleva investointiohjelmamme vie oikeaan suuntaan, mutta pitkällä tähtäimellä tavoite tulee merkitsemään sekä uusien teknologioiden että uusien tuotantomuotojen käyttöönottoa. Itse asiassa tavoite on jo keskipitkällä tähtäimellä niin

9 9 (10) kova, ettemme täysin vielä tiedä miten pystymme sen saavuttamaan kun kaikki kilpailijammekin tekevät kaikkensa hiilidioksidi-päästöjensä vähentämiseksi. Tähtäämme kohti liikkuvaa maalia. Uskomme, että lisääntyneet panostuksemme tutkimukseen ja kehitykseen, jotka on kohdistettu erityisesti päästöttömään tai vähäpäästöiseen sähkön tuotantoon, antavat meille tarvittavat vastaukset. Olemme ottaneet haasteen vastaan. Kuva 30. Tuotantotapojen kehittämisen lisäksi Fortumilla on joukko muita keinoja käytössä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Päästökaupan tarkoitus on päästöjen vähentäminen, ja Fortum on päästökaupan pioneereja. Teimme ensimmäisen kansainvälisen kaupan jo vuonna 2000, siis vuosia ennen kuin EU:n päästökauppa oli edes alkanut. Uskomme, että päästökauppa on kustannustehokas keino päästöjen vähentämiseksi ja olemme täysin valmiita maailman laajuisen kaupan käynnistymiseen. Olemme valmiita lisäämään myös muiden Kioto-mekanismien käyttöä. Viime vuonna solmimme ensimmäisenä yrityksenä Venäjällä, maailman suurimpiin energiayhtiöihin kuuluvan, RAO UESin kanssa aiesopimuksen yhteishankkeiden hyödyntämiseksi. Tavoitteenamme on löytää ja toteuttaa kasvihuonepäästöjen vähentämiseen liittyviä projekteja Venäjällä. Fortum tarjoaa nettisivuillaan monipuolisesti energiansäästövinkkejä. Lisäksi olemme käynnistäneet nettikauppapaikan, josta kuluttaja voi löytää energiatehokkaimman version etsimästään sähkölaitteesta. Netissä on myös laskuri, jossa kuluttaja voi mallintaa oman kotinsa ja sen sähkölaitteet, ja näin itse arvioida missä voi järkevimmin säästää. Ruotsissa meillä on energiansäästöoppaita, jotka kiertävät maata antamassa neuvoja asiakkaille. Olemme myös käynnistäneet säästötoimenpiteitä fortumlaisten keskuudessa. Tulemme jatkamaan tuotantolaitostemme energiatehokkuuden nostamista. Olemme asettaneet työsuhdeautoille päästökaton ja ottaneet käyttöön työkaluja etäkokousten pitoon, jolloin maiden välisiä työmatkoja säästyy. Tavoitteenamme on muun muassa alentaa lentomatkustamisen aiheuttamia hiilidioksidi-päästöjä 10 %:lla. Lisäksi aiomme kompensoida jokaisen lentomatkan aiheuttama hiilidioksidipäästö tukemalla hankkeita päästöjen vähentämiseksi eri puolilla maailmaa. Näin lentomatkamme tulevat olemaan ilmastoneutraaleja. Näitä keinoja meillä on tänään käytössä ja jatkoa seuraa. Fortumin vastuullista yritystoimintaa ja työtä ympäristövaikutusten vähentämiseksi arvostetaan myös kansainvälisesti. Fortum uusi jälleen paikkansa maailmanlaajuisessa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä, jolle on valittu vain kaksi muuta suomalaisyhtiötä. Myös norjalainen rahastoyhtiö Storebrand valitsi Fortumin rahastojensa kriteerit täyttäväksi yritykseksi, johon valitaan vain ympäristö- ja sosiaalisen vastuunsa parhaiten kantavat sijoituskohteet. Storebrand arvioi Fortumin maailmanlaajuisessa raportissaan vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi. Kuva 31. Ilmastonmuutos on yhteinen haasteemme. Kuten edellä kuvasin, otamme sen Fortumissa vakavasti. Emme ole jääneet odottamaan muiden tekemiä aloitteita vaan olemme ryhtyneet toimiin. Olemme

10 10 (10) jo voineet todeta, että se on ollut oikea päätös. Valintamme on säästänyt ympäristöä ja samalla parantanut Fortumin kilpailukykyä. Tulemme jatkamaan samalla linjalla. Tunnemme kuitenkin suurta nöyryyttä tämän kovan haasteen edessä. Tiedämme, että nykyiset keinot eivät riitä tulevaisuudessa. Paljon on kuitenkin asenteista kiinni, niin yhtiön kuin yksilöidenkin. Jokainen meistä jättää ilmastoon oman jalanjälkensä. Uskon, että Fortumin jalanjälki tulee jatkossakin kehittymään myönteisesti, onhan se meille myös selvä kilpailutekijä. Lähtökohtaisesti emme halua olla vain osa ongelmaa, vaan sen ratkaisua. Siihen panostamme ja uskomme vakaasti, että kaikki yhteiskunnassamme hyötyvät siitä. Myös te osakkeenomistajat, sillä ilmastomyötäisellä energiayhtiöllä on paremmat menestymisen eväät ja se tulee jatkossa olemaan yhä enemmän sijoittajien mieleen. Arvoisat kuulijat. Tänä päivänä ja pitkälle tulevaisuuteen energia-ala on monenkaltaisen huomion keskipisteenä. Tämä on ala, jolla koko ajan tapahtuu ja joka on yhteiskunnan eri osien suuren mielenkiinnon kohteena. On ilmeistä, että ilmastokysymys tulee olemaan alamme ehkä suurin haaste tästä eteenpäin. Olemme rakentaneet yhä vahvemman Fortumin, joka on hyvin asemoitunut myös tämän haasteen edessä. Uskon, että Fortumin omistajina voitte katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen.

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 27 Liiketoimintakatsaus Vastuullisesti kaikessa toiminnassa Tulevaisuudesta on kannettava vastuuta monella tavalla. Voimalaitosten ja muiden työpaikkojen ohella tämä koskee vuorovaikutustamme

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe yhtiökokouksessa 25.3.2004

Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe yhtiökokouksessa 25.3.2004 Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe yhtiökokouksessa 25.3.2004 Herra Ministeri, herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat. Fortumin hieno vuosi 2003 oli samalla yhtiön ensimmäisen

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat Yhtiökokous 2010 1 (8) Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat Ärade ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar Tänä vuonna minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007 Asumisen energiavalinnat 18 26 5 Nytpä tahdon olla ma, pienen mökin laittaja... Moni löytää itsestään pienen rakentajan

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta Fortum 3 2008 Energiaopas yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Energiakumppanina asiakkaan arjessa Fortum haluaa olla halutuin energiantoimittaja

Lisätiedot

Fortum TALVINEN RUKA ON VIHREÄ 16 ARKKITEHTUURIN HELMI PYHÄKOSKELLA 26 ENERGIAVEROTUS UUDISTUU 5 HYVÄÄ

Fortum TALVINEN RUKA ON VIHREÄ 16 ARKKITEHTUURIN HELMI PYHÄKOSKELLA 26 ENERGIAVEROTUS UUDISTUU 5 HYVÄÄ Fortum 4 2010 ENERGIAVEROTUS UUDISTUU 5 TALVINEN RUKA ON VIHREÄ 16 ARKKITEHTUURIN HELMI PYHÄKOSKELLA 26 Jorma Blom Suomenojan voimalaitokselta on tekemässä kaupunkilaisille lämpöä, jonka tuottaminen hyödyntää

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Fingrid Oyj:n lehti 1/2011 SÄHKÖMARKKINAT 4Eurooppalainen markkinamalli haasteiden edessä 8Neljä sähköaluetta Ruotsiin Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 Päivitetty 24.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan SISÄLTÖ Johdanto Tiivistelmä Yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI 2 2 Esipuhe... 4 1. Strategian tausta... 5 1.1. Hallitusohjelma... 5 1.2.

Lisätiedot

Markkinaintegraatio etenee harppauksin

Markkinaintegraatio etenee harppauksin Fingrid Oyj:n lehti 1/2014 Markkinaintegraatio etenee harppauksin 4 14Etelä-Koreassa EstLink 2 yhdistää Baltian ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat Auditointimatkalla 18 Kysyntäjouston potentiaali käyttöön

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomu Sisällys Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot