POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12"

Transkriptio

1 POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 Energiaturvallisuus on monen osan summa Matkalla kohti sähköpulaa? 4 Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 Ydinvoimalla rooli kestävässä energiantuotannossa 22

2 SISÄLTÖ TEEMA: ENERGIATURVALLISUUS 3 Pääkirjoitus 4 Matkalla kohti sähköpulaa? Energiaturvallisuus nyt kohtuukunnossa, entä tulevaisuudessa? Energiaturvallisuus koostuu useasta osasesta Kaikki hyvin, energian saatavuus hyvin? Epävarma poliittinen tilanne haittaa energiaturvallisuutta Oireilua ja erilaisia lääkkeitä Ydinvoimalla on rooli kestävässä energiatuotannossa Hiljaista kyytiä sähköautolla 26 Lyhyesti POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 18. vuosikerta. Yhteystiedot: puhelin , PL 40, Helsinki. Päätoimittaja: Riitta Larnimaa. Toimitus: Hannele Kukka, Leena Manner, Riitta Gullman. Taitto: Design Motor Oy. Julkaisija: Pohjolan Voima Oy. Osoitteenmuutokset: Paino: Erweko Oy. Paperi: kansi Lumisilk 170 g, sisus Lumisilk 130 g. Kannen kuva: Anna Sarkama-Antila PEFC/ POHJOLAN VOIMA SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014

3 ENERGIATURVALLISUUS EDELLYTTÄÄ INVESTOINTEJA PÄÄKIRJOITUS Riitta Larnimaa Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Kuva Susa Junnola Ukrainan sota nosti energiaturvallisuuden takaisin energiapolitiikan keskiöön. Nyt puhutaan energian saatavuudesta, toimitusvarmuudesta ja energiaomavaraisuudesta. Edellisen kerran energiaomavaraisuus oli voimissaan ennen vuotta 1995, jonka jälkeen sähkömarkkinauudistuksella lähdettiin tavoittelemaan tehokasta energiajärjestelmää ja edullista energian hintaa. Energiapolitiikan perinteisenä tavoitteena on varmistaa, että energiaa on kaikissa olosuhteissa saatavissa kilpailukykyiseen hintaan ja siten, että energiantuotannon ympäristövaikutukset ovat hallinnassa. Sähkön osalta kysymys kilpistyy tehon riittävyyteen. Koska sähköä ei voida toistaiseksi merkittävissä määrin varastoida, sitä on oltava joka hetki saatavilla yhtä paljon kuin sitä käytetään. Näin ollen myös kysynnän ja tuotannon välisen tasapainon varmistava säätövoima liittyy energiaturvallisuuteen. Sähköntuotantokapasiteettia poistuu lähivuosina ja vuosikymmeninä sellaista vauhtia, että energiaturvallisuutemme on tältä osin vaarassa. Siirtoyhteydet eivät riitä varmistamaan sähkön saatavuutta eikä uusia siirtoyhteyksiä ehditä rakentaa riittävän nopeasti. Vaikka siirtoyhteydet riittäisivätkin, energiaturvallisuus vaarantuisi sitä kautta, että olisimme liiaksi riippuvaisia sähköntuonnista muista maista. Energiaturvallisuutta ei ole mahdollista varmistaa ilman uusia investointeja sähköntuotantoon. Potentiaalia investointeihin alalla kyllä on, mutta investointien yllä on nyt mustia pilviä. Laajat uusiutuvalle energialle suunnatut tukijärjestelmät romahduttavat kiinnostusta markkinaehtoisiin investointeihin. Toimintaympäristö on muutoinkin poikkeuksellisen haastava ja nopeatempoinen. Investointien toteutuminen vaatii ripeitä poliittisia päätöksiä, joilla turvataan vakaa ja ennustettava toimintaympäristö. Ala seuraa myös huolestuneena esimerkiksi Saksan kehitystä, jossa kaasulaitoksia ajetaan alas kannattamattomina. Moni maa miettii nyt tukijärjestelmiä, joilla perinteinen tuotanto saadaan pysymään käytössä. Suomessakaan ei ole varaa siihen, että esimerkiksi säätöön osallistuvat lauhdelaitokset poistuisivat käytöstä ennenaikaisesti. Pohjolan Voiman sidosryhmälehden teemana on tällä kertaa energiaturvallisuus. Asiantuntijat tarkastelevat aihetta useista eri näkökulmista. Miltä Suomen energiatulevaisuus näyttää? Millä Suomen sähkö tuotetaan vuoden 2020 jälkeen? Missä määrin Suomen pitää olla energiaomavarainen? Onko Suomen energiaturvallisuus vaarassa? 3

4 MATKALLA KOHTI SÄHKÖPULAA? Vuoden 2020 jälkeen eteen voi tulla tilanne, jossa sähkön saanti ilman häiriöitä ei välttämättä olekaan itsestään selvää. Lähivuosien aikana poistuu paljon sähkön tuotantokapasiteettia. Suomi näyttää olevan matkalla kohti sähköpulaa. 4 POHJOLAN VOIMA SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014

5 Teksti Riitta Gullman Kuvat Kai Tirkkonen, Anna Sarkama-Antila ja TVO:n arkisto Vanhoja voimalaitoksia poistuu käytöstä, ja uusia rakennetaan vähän. Sähköntuotantokapasiteettia on poistunut vuodesta 2010 lähtien jo yli 1200 megawatin verran, parin seuraavan vuoden kuluessa vielä 400 megawattia lisää. Tämä on jokseenkin saman verran kuin rakenteilla oleva Olkiluoto 3 (OL3) -ydinvoimalaitosyksikkö aikanaan tuottaa. Lisäksi sulkemisuhan alla on lähivuosina ainakin Pohjolan Voiman omia lauhdevoimalaitoksia vielä 500 megawatin verran. Jos kehitys jatkuu tähän suuntaan, meillä on tiedossa sähkötehopula vuoden 2020 jälkeen. Se voi tarkoittaa sitä, että sähkö ei ole enää kohtuuhintaista tai sitä, että sähköä ei kerta kaikkiaan riitä kaikkeen tarvittavaan käyttöön. Tämä haittaisi sekä yksityistalouksia että koko kansantaloutta, toteaa Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Lauri Virkkunen. Tämä merkitsee myös sitä, että energiaturvallisuus vaarantuu ja riippuvuus tuonnista kasvaa vuotta, ydinvoimaa rakennettaessa vielä tätäkin kauemmin. Jos siis nyt aloitettaisiin valmistelut uusien voimaloiden rakentamiseksi, ne tuottaisivat sähköä vasta vuoden 2020 jälkeen. Tästä syystä Virkkunen puhuu tulevasta sähkötehopulasta. Investoijat odottavat, että toimintaympäristö olisi mahdollisimman vakaa ja ennakoitava. Markkinoilla tapahtuu luonnollisesti muutoksia, joihin yritysten on sopeuduttava. Mutta viime vuosina muutostahti sääntelyssä ja poliittisessa päätöksenteossa on kiihtynyt. Muutostahti sääntelyssä ja poliittisessa päätöksenteossa on kiihtynyt. Lauri Virkkunen Energiainvestoija ei pidä epävarmuudesta Uusia voimalaitoksia ei rakenneta, koska epävarmassa tilanteessa investoijat eivät halua sitoa varojaan. Oikeastaan vain tuettuun energiantuotantoon on tällä hetkellä halua investoida. Siinä investoija arvioi saavansa investoinnilleen tuottoa tukien päättymisen riskistä huolimatta. Mutta kaikkia tuotantomuotoja tarvitaan, jotta Suomen energiajärjestelmä toimii hyvin myös tulevaisuudessa. Kun sähkömarkkinat alkavat näyttää investointien kannalta järkeviltä, kuluu pitkä aika, ennen kuin laitokset alkavat tuottaa sähköä. Valmistelutöiden alusta laitoksen käyttöönottoon menee

6 Tuntuu joskus siltä, että energiapolitiikan perusteita muutetaan muutaman vuoden välein. Se luo epävarmuutta toimintaympäristöön, jolloin paras ja oikeastaan ainoa päätös on, että jätetään investoinnit tekemättä, Virkkunen kuvaa energiainvestoijan logiikkaa. Siksi päätöksentekijöiden ei tässä tilanteessa tulisi vähätellä mitään markkinaehtoisia investointeja. Investointipotentiaalia on olemassa. Viittaan Olkiluoto 4:ään (OL4) ja vesivoimainvestointeihin, joilla kotimaisen säätövoiman tuotantoa voitaisiin lisätä. Energiaturvallisuutta ja energiaturvattomuutta Pohjolan Voima sulki Mussalon voimalaitoksen Kotkassa vuoden 2013 alussa. Maakaasukäyttöinen voimalaitos ei enää kannattanut, eikä se ole mukana Energiaviraston määrittelemässä tehoreservijärjestelmässä. Vuoden 2015 lopussa Pohjolan Voiman kaksi nykyisin tehoreservijärjestelmään kuuluvaa laitosta tulee tiensä päähän. Tehoreservijärjestelmässä ne otetaan käyttöön silloin, jos sähköä ei muutoin ole saatavilla. Samaan aikaan pohditaan myös Kristiinankaupungissa ja Porin Tahkoluodossa olevien hiililauhdelaitosten tulevaisuutta. Ne on aikanaan rakennettu peruskuormalaitoksiksi, Lauri Virkkunen tuottamaan sähköä lähes ympäri vuoden. Nyt ne käynnistetään silloin, kun sähkön tarve on kovimmillaan talven pakkaskausina ja arkipäivien huippukuormitushetkinä. Lauhdelaitoksista on tullut säätövoimaa, jonka tarve on kasvussa. Energia on ihmisen perustarpeita varsinkin näillä leveysasteilla. Energiantuottajien, kuten Pohjolan Voiman, tehtävänä on käyttää laitoksiaan mahdollisimman kannattavasti. Poliittisten päätöksentekijöiden ja viranomaisten tehtävänä on vastata energiaturvallisuudesta. Energiaturvallisuus on sitä, että energia on hinnaltaan kohtuullista, ja että sitä saadaan jatkuvasti, Lauri Virkkunen määrittelee. Päätöksentekijän ei pitäisi vähätellä mitään markkinaehtoisia investointeja. 6 POHJOLAN VOIMA SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014

7 Toivoisin, että tästä asiasta käytäisiin rakentavaa keskustelua. Mielestäni olisi syytä harkita, miten laitosten elinikää voidaan pidentää ja vähintäänkin varmistaa, että laitokset eivät poistu käytöstä ainakaan ennenaikaisesti. Energiaturvattomuutta Virkkunen kuvaa tilanteeksi, jossa sähkön hinta on kohtuuttoman korkea tai sitä ei pysty ennakoimaan tai sähkön saanti on epävarmaa. Virkkunen ottaa esimerkiksi Saksan tai Ison-Britannian, jossa puhutaan energiaköyhyydestä. Se tarkoittaa sitä, että kaikilla ihmisillä ei ole varaa maksaa sähkölaskuaan. Se on energiaturvattomuutta. Sähköt päällä viime kesänä mutta poikkeuskeinoin Viime talvena Pohjolan Voiman säätäviä lauhdevoimalaitoksia tarvittiin erityisesti kolme viikkoa kestäneenä pakkaskautena. Niitä käytettiin myös keskellä kesää, mikä on hyvin poikkeuksellista. Säätövoimaa käytetään silloin, kun sähkön kysyntä ylittää tarjonnan. Siis yleensä talvella eikä kesällä, jolloin sähkönkulutus on vuoden alimmissa lukemissa. Oli tosiaan erikoista, että keskellä parasta kesää tarvittiin meidän lauhdevoimaamme pitämään sähköt Suomessa päällä, Lauri Virkkunen huomauttaa. Kysyntää ei viime kesänä ollut poikkeuksellisen paljon, mutta sähköä tuotettiin ja sitä pystyttiin tuomaan vähemmän kuin tarvittiin. Myös Pohjois-Norjassa ja Pohjois-Ruotsissa oli normaalia kuivempaa, mikä vaikutti markkinatilanteeseen. Viime kesä oli merkki siitä, että meillä on oltava omassa energiajärjestelmässämme riittävästi tuotantoa. Kaikissa tilanteissa pitää pystyä takaamaan se, että sähköä on saatavilla. 7

8 ENERGIATURVALLISUUS ENERGIATURVALLISUUS NYT KOHTUUKUNNOSSA, ENTÄ TULEVAISUUDESSA? Suomen energiaturvallisuutta pidetään tällä hetkellä vielä kohtuullisena. Tästä asiantuntijat ovat laajalti yksimielisiä. Yhtä mieltä ollaan myös siitä, että ensi vuosikymmenellä asiat voivat olla jo toisin. Mistä energiaturvallisuus koostuu, mikä siihen vaikuttaa ja mitä sille voidaan tehdä? Asiantuntijat valottavat energiaturvallisuuden eri puolia. Teksti Riitta Gullman ja Leena Manner Professori Jarmo Partanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, sähkömarkkinalaboratorio Energiaturvallisuuden hoitamisesta on viime vuosina tullut ongelmallista, sillä sekä sähkön tuotanto että kulutus ovat muuttuneet aiempaa vaihtelevammiksi ja eriaikaisiksi. Energiaturvallisuuden ylläpitäminen edellyttää säätövoimaa ja ennakointikykyä. Pohjoismainen monipuolinen tuotantojärjestelmä on mitä mainioin energiaturvallisuutta ylläpitävä tekijä. Sähköverkon kannalta oleellista on pohjoismainen vesivoima. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva, työ- ja elinkeinoministeriö, energiaosasto Energiaturvallisuus on laajempi käsite kuin toimitusvarmuus. Energiaturvallisuuden perustana ovat toimivat sisämarkkinat ja riittävät ulkomaanyhteydet. Käsitteeseen sisältyvät myös tuotantovalikoiman laajuus, polttoainekirjo, maantieteellinen hajaantuneisuus sekä kansainvälisten sopimusten ja ulkopolitiikan vaikutukset. Energiaturvallisuus sisältää energian saannin kaikissa olosuhteissa, mutta siihen ei toisaalta liity se, että energian pitäisi olla aina ja jokaisessa tilanteessa edullista. Vanhempi tutkija Antto Vihma, Ulkopoliittinen instituutti, globaali turvallisuus -tutkimusohjelma Energiaturvallisuus on yksi pilari onnistunutta energiapolitiikkaa. Sen muut pilarit ovat talous ja ympäristönäkökohdat. Energiaturvallisuus viittaa energian saatavuuteen ja riittävyyteen. Siinä on myös vahva ulkopoliittinen ulottuvuus silloin, kun energian saatavuus liittyy ulkosuhteisiin kuten lähes kaikilla Euroopan mailla. 8 POHJOLAN VOIMA SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014

9 SÄHKÖN TUOTANTOKAPASITEETIN KEHITYS HUIPPUKULUTUKSESSA MW TEM 2013: MW Tuulivoima Lauhdetuotanto Kaukolämmön yhteistuotanto Teollisuuden yhteistuotanto Ydinvoima Vesivoima EK & ET 2009 TEM 2008 Vuoden 2025 jälkeen Suomessa on pulaa sähkön tuotantokapasiteetista. Vaikka ydinvoimaa tuotetaan aiempaa enemmän, tuotannosta poistuu lauhde- sekä lämmön ja sähkön yhteis tuotantoa samalla, kun kulutus kasvaa. Lähde: Syri et al Energy Strategy Rewiews. Päivitetty 9/2014, Fennovoima 1 mukana, OL4 ei. Professori Sanna Syri, Aaltoyliopisto, energiatekniikan laitos Energiaturvallisuus on sitä, että yhteiskunnan toimintoihin on häiriöittä saatavissa hyvälaatuista energiaa. Energiaturvallisuutta ei pidä esimerkiksi Euroopan tasolla käsitellä irrallaan ympäristö- ja talouskysymyksistä, vaan hyvä energiajärjestelmä on sekä luotettava, kohtuuhintainen että vähäpäästöinen. Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, Energiateollisuus ry Energiaturvallisuuteen vaikuttavat oma käytössä oleva tuotantokapasiteetti, siirtoyhteydet, tuotannon monimuotoisuudesta huolehtiminen ja kulutuksen joustomahdollisuudet. Energiaturvallisuus on hoidettu hyvin silloin, kun energiaa on saatavilla kohtuulliseen hintaan, kun sitä tarvitaan. Yksikönjohtaja Juha Honkatukia, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Energiaturvallisuus käsittää laajasti ajateltuna energian saatavuuden häiriöttä, kohtuuhintaan ja ympäristöystävällisesti. 9

10 ENERGIATURVALLISUUS ENERGIA TURVALLISUUS KOOSTUU USEASTA OSASESTA C RUOTSI OIL Energiaturvallisuus koostuu monesta vaikuttavasta tekijästä. Energiayhtiöiden päätökset oman tuotannon määrästä, tuotannon optimoinnista, investoinneista ja sähkön siirrosta määrittävät yhdessä pitkälti energian saatavuutta MW Myös yhteiskunta on aktiivinen energiaturvallisuuden määrittäjä. Energiapolitiikan ohella siihen vaikuttavat vähintäänkin ympäristö-, ilmasto-, EU- ja turvallisuuspolitiikka. Energiaturvallisuuteen liittyy myös energia yritysten alati muuttuva toimintaympäristö: kehittyvä maailma uhkineen ja mahdollisuuksineen. Teksti Riitta Gullman ja Leena Manner Kuvitus Anna Sarkama-Antila FENNOSKAN 1 & 2 YHTEENSÄ MW ESTLINK 1 & 2 YHTEENSÄ 1 000MW VENÄJÄ MW VIRO

11 Monta kokkia keittämässä Energiaturvallisuus ei ole yksin energia-alan yritysten päätettävissä. Keittiössä häärää monta halukasta kokkia. Energiaturvallisuuden määrittämiseen osallistuu jokainen ainakin välillisesti. Alan yritykset määrittävät sitä omilla toimenpiteillään, yhteiskunta päätöksillään ja me kaikki yhdessä muovaamme maailmaa omilla jokapäiväisillä toimillamme ja valinnoillamme. Näistä aineksista keitetään lopulta myös energiaturvallisuus. Energiayritykset ovat energiaturvallisuuden tärkeä tekijä. Alan eri yritykset toimivat omista lähtökohdistaan niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Ne investoivat toteuttaakseen omaa strategiaansa. Näiden päätösten yhteisvaikutuksena muodostuu Suomessa käytössä oleva tuotantokapasiteetti. Yritykset myös optimoivat omaa tuotantoaan. Se voi tarkoittaa valintoja eri tuotantotapojen sekä eri polttoaineiden välillä tai valintaa oman tuotannon ja sähkön hankinnan välillä kulloisessakin markkinatilanteessa. Joskus voi olla kannattavampaa hankkia energia muualta ennemmin kuin tuottaa sitä itse. Yhteiskunta asettaa energiayrityksille erilaisia, esimerkiksi ympäristöön liittyviä säädöksiä, joiden avulla vähennetään tuotannon ympäristövaikutuksia, mutta myös rajoitetaan yritysten mahdollisuuksia toimia. Energiaturvallisuutta määrittävät myös erilaiset energia-alan investointeihin liittyvät lupaprosessit. Maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti. Kriisien ja sotien ohella esimerkiksi tautiepidemiat ja talouden syklit vaikuttavat maailmankauppaan ja energian kulutukseen. Luonnonilmiöt muuttavat nopeasti jopa kansakuntien suunnitelmia. Teknologiakehitys ohjaa kuluttajien valintoja ja luo uusia tarpeita. Energiantuotannossa teknologian kehittyminen vaikuttaa tuotantomuotojen väliseen kannattavuuteen. Energiaturvallisuuteen kuuluu myös ennakointi: millaiseksi maailma on muuttumassa ja millaisella tuotantokapasiteetilla parhaiten vastataan tuleviin tarpeisiin. Energiaturvallisuus on monen asian summa. VENÄJÄ C OIL GAS ENERGIATURVALLISUUS Maailma TOIMINTA- YMPÄRISTÖ Uhat Lääkkeet Yhteiskunta POLITIIKKA EU Ympäristöpolitiikka politiikka Turvallisuuspolitiikka Energia-alan oma toiminta SAATAVUUS Tuotanto Tuonti Siirto Optimointi ENNAKOINTI 11

12 ENERGIATURVALLISUUS SAATAVUUS Monipuolinen ja riittävä tuotanto on energiaturvallisuuden paras tae. Noin kymmenen vuoden kuluttua sähkön tuotantokapasiteetti pienenee, kun käytöstä poistuu koko joukko voimaloita. Siitä seuraa sähkön hintapiikkejä talvisin, ja epävarmuutta. KAIKKI HYVIN, SAATAVUUS HYVIN? Teksti Riitta Gullman ja Leena Manner Aalto-yliopiston professori Sanna Syri on tehnyt ennusteita sähkön tuotantokapasiteetin kehittymisestä aina vuoteen 2050 saakka ja sen suhteesta sähkön huippukulutukseen. Käytännössä siis ennustetaan, riittääkö tuotettu sähkö kattamaan kylmimpien talvipäivien kulutusta. Ei riitä, Syri sanoo. Ennusteen lähtöoletuksena on, mitä tapahtuu, jos uusia voimalaitoksia nyt päätettyjen lisäksi ei tule. Siinä on oletettu, että Fennovoima 1 rakennetaan, Olkiluoto 4:ää (OL4) ei. Ennuste on päivitetty ydinvoimasuunnitelmien osalta sen jälkeen, kun hallitus teki esityksen, jonka mukaan periaatepäätös Teollisuuden Voiman OL4-yksikölle ei saa jatkoaikaa ja Fennovoiman periaatepäätös edellyttää kotimaiseksi katsottavan omistuksen kasvattamista vähintään 60 prosenttiin, vajaalla 10 prosentilla syyskuun tilanteesta. Ennusteen ydin on se, että voimalaitoksia vanhenee ja poistuu käytöstä. Ainoastaan ve- sivoima on käytössä vuosikymmenestä toiseen, vaikka sata vuotta, kun laitoksia huolletaan ja modernisoidaan välillä. Muilla rajat tulevat vastaan paljon aikaisemmin. Tästä syystä pelkkä sähkön käytön ennusteisiin tuijottaminen ei riitä. Tätä ei tahdota muistaa julkisessa keskustelussa. Neljä olemassa olevaa ydinvoimayksikköä alkaa poistua käytöstä 2030-luvulla, Syri käy läpi ennustetta. Ydinvoiman lisäksi meillä on teollisuuden ja yhdyskuntien yhteistuotantoa. Ne on oletettu melko pitkäikäisiksi, noin 50 vuotta toimiviksi laitoksiksi. Lauhdelaitosten järkeväksi käyttöiäksi voidaan olettaa 40 vuotta. Sitten ne poistuvat käytöstä. Keskustelussa oletetaan liikaa, että olemassa olevat laitokset olisivat ikuisia. Sanna Syri Keskustelussa oletetaan liikaa, että olemassa olevat laitokset olisivat ikuisia. 12 POHJOLAN VOIMA SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014

13 Raakaöljy ja öljyjalosteet 78 % Maakaasu 7 % Sähkö 5 % Kivihiili ja koksi 3 % Uraani 1 % Muut 6 % SUOMEEN TUOTU KOKONAISENERGIA VUONNA 2013 Energiaa tuodaan Suomeen vuosittain noin miljardilla eurolla ja lähinnä öljyjalosteita viedään noin 6 7 miljardilla eurolla. Suomen energiatase on noin 7 8 miljardia euroa alijäämäinen. Kokonaisenergiasta tuodaan noin 60 prosenttia ja sähköstä noin 20 prosenttia. Lähde: Energiateollisuus ry, Energiavuosi 2013 Yhteistuotantoa, kiitos Korvausinvestointien tarpeesta muistuttaa myös teollisuusneuvos Petteri Kuuva työ- ja elinkeinoministeriöstä. Etenkin lämmön ja sähkön yhteistuotannosta (CHP) poistuu paljon laitoksia. Kuuva toivoo, että korvausinvestoinnitkin olisivat energiatehokasta yhteistuotantoa. Hän kuitenkin pelkää, että alhaisena pysynyt sähkön markkinahinta vaikeuttaa yhteistuotantolaitosten investointipäätöksiä. Erillistuotannon investointikustannukset ovat yhteistuotantoa alhaisemmat, joten se on houkuttavampi vaihtoehto. Lämmön ja sähkön yhteistuotanto on järkevin uusiutuvan biomassan käyttökohde. Jo siksikin pitää toivoa, että edellytykset investoida yhteistuotantoon säilyvät. Hallinnon näkökulmasta energiaturvallisuuden takeena on tehoreservi. Se on tuotantokapasiteettia, jota otetaan käyttöön, kun energian saatavuus on fyysisesti uhattuna. Se otetaan käyttöön tarvittaessa eikä hinta ole silloin peruste. Tehoreservi ei siis vaikuta sähkömarkkinoihin. Sen koon määrittää Energiavirasto. Seuraavan kerran se määritetään kesällä (ks. tarkemmin s. 15) Liikaa tuonnin varassa Tälläkään hetkellä sähkön tuotanto ei riitä kattamaan kulutusta. Kantaverkkoyhtiö Fingrid kertoi syyskuussa olevansa huolissaan siitä, että Suomi on liikaa energian tuonnin varassa. Tarvitsemastamme kokonaisenergiasta yli 60 prosenttia tuodaan, sähköstä viidennes. Suomi on tänä vuonna tuonut ennätysmäärän sähköä Ruotsista. Sinne suuntautuvat siirtoyhteydet, Fennoskan1 ja 2, ovat olleet usein täyskäytössä. Esimerkiksi elokuisena keskiviikkoiltapäivänä Ruotsista tuotiin megawattia sähköä. Enempää ei voi kaapelit eivät anna myöten. Ruotsin-sähköä on ollut tarjolla kohtuuhintaan. Pari viime talvea ovat olleet lauhoja, joten Ruotsin ja Norjan vesivarastoalueilla on riittänyt vettä. Taantumakin on vähentänyt sähkön kysyntää. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden periaate on, että jos naapuri tuottaa sähköä halvemmalla kuin itse, silloin sitä kannattaa tuoda naapurista. Samalla muhkea määrä euroja kulkee maasta pois. Esimerkiksi tämän vuoden tammi elokuussa Suomi on ostanut Ruotsista sähköä yli 60 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämän potin markkina-arvo on ollut suuruusluokkaa miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi: valtion ensi vuoden talousarvioesityksessä osoitetaan esimerkiksi poliisitoimeen 739 miljoonaa euroa. 13

14 ENERGIATURVALLISUUS SAATAVUUS Aktiivinen toimija vai ajopuu? Myös Energiateollisuuden toimitusjohtaja Juha Naukkarinen nostaa esiin talouden. Tuonti vaikuttaa energiaturvallisuuden lisäksi kauppataseeseen ja siitä mutkan kautta hyvinvointiin. Jos kotimaisen energian käyttöä ja sähköntuotannon omavaraisuutta voidaan lisätä, kauppatase saadaan jopa käännetyksi plussan puolelle. Energiaa tuodaan vuosittain noin miljardilla eurolla. Energiaa, lähinnä öljyjalosteita, viedään noin 6 7 miljardilla. Energiataseen vaje on siis noin 7 8 miljardia euroa. Kauppataseen vaje on viime vuosina ollut noin prosenttia energiataseen vajeesta. Se olisi siis hyvinkin käännettävissä positiiviseksi vähentämällä energian tuontia tai kasvattamalla vientiä. Tuonnin vähentäminen muutamalla kymmenellä prosentilla hoitaisi kauppataseongelman, Naukkarinen laskee. Naukkarisen mielestä on täysin ymmärrettävää, että huippukulutuksen aikana sähköä tuodaan. Mutta viidennes kulutetusta sähköstä tuonnin varassa on hänestä selvästi liian paljon. Ja tilanne on lähivuosina luisumassa entistä huonommaksi. Kun nojaamme vahvasti tuontiin, altistamme itsemme hyväksymään annetun hinnan. Luovutamme aktiivisen markkinaosapuolen roolin muille. Onko parempi, että olemme sähkön tuoja silloin, kun se sopii naapureillemme vai sähkön viejä silloin, kun sopii meille? Talvi sivuutetaan turhan kevyesti Kauppatase on yksi asia. Talvi on toinen. Silloin on kyse yhteiskunnan toimivuudesta. Onko meillä riittävästi sähköä tarjolla, että yhteiskuntaa pystytään hoitamaan päivästä päivään? Vaikka tulisi kaapelivikoja? Olen huolissani talviajan tilanteesta. Se sivuutetaan keskustelussa liian usein hyvin keveästi. Se on helppoa, jos energiasta puhutaan vain yleisesti. Pitäisi puhua selkeästi siitä, että kesätilanne on yksi asia, ja se on helppo hoitaa. Oikeasti ongelma on talvi. Se pitäisi ottaa vakavasti, Sanna Syri painottaa. Jos talvesta tulee kylmä, tuotantokapasiteetin vaje suhteessa kulutukseen konkretisoituu hintapiikkeinä jo ensi talvena. Ministeriön Kuuvan mielestä hinnanvaihtelut pitää sietää. Sähkön hintapiikit eivät ole ongelma sinänsä. Suomen kaltaisessa markkinataloudessa pitää hyväksyä sähkön hinnanvaihtelut kysynnän ja tuotannon vaihdellessa. Markkinat antavat hinnoilla signaaleja sähkönkulutuksen kysyntäjoustolle ja esimerkiksi investoijille. Jatkuvasti alhaisina pysyttelevät hinnat eivät kannusta investoimaan. Hinnanvaihteluita on odotettavissa myös tuulivoiman yleistymisen takia, huomauttaa Syri. Ruotsissa tuulivoimaa on jo paljon. Suomessa suurin osa tuulivoimaloista on vielä toteuttamatta pitkien lupaprosessien vuoksi. Kunhan ne ovat käytössä, tuulisten ja tyynien päivien vaihtelut alkavat näkyä hinnoissa nykyistä enemmän. Pohjoismainen vesivoima olennaista Lappeenrannan teknillisen yliopiston professorin Jarmo Partasen mielestä pohjoismainen vesivoima on sähköverkon kannalta olennainen energiaturvallisuuden tekijä. Kun iso tuotantolaitos putoaa jostain syystä verkosta, sen tuotanto on nopeasti paikattava muulla tuotannolla. Nopeasti säätyvä vesi on tässä avainasemassa. Sillä tehoa säädetään sekunneissa, sanoo Partanen. Toinen keskeinen tekijä on siirtoverkko. Sen ottaa esiin myös työ- ja elinkeinoministeriön Petteri Kuuva. Huippukulutusta on tähän asti tasattu tuonnilla Pohjoismaista. Se pelivara on jo käytetty. Olemme ongelmatilanteessa, koska Suomeen tuodaan sähköä Ruotsista ja Norjasta jo hyvin usein niin paljon kuin siirtoyhteydet sallivat. Kun Venäjä on vielä tehnyt oman sähköuudistuksensa ja sähkön tuonti sieltä on hyvin vähäistä, ainoa tasapainottava suunta on etelä. Baltian alueella, etenkin Latviassa ja Liettuassa, sähkön aluehinnat ovat olleet selvästi Suomea korkeammat. Jollei hinta meillä nouse reippaasti, Virosta sähkö virtaa ennemmin etelään kuin pohjoiseen. OIL 14 POHJOLAN VOIMA SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014

15 TEHORESERVI KAIKEN VARALTA Kun sähköä ei syystä tai toisesta saadakaan niin paljon kuin on suunniteltu, että se riittäisi kattamaan ennakoitua sähkön kulutusta, tarvitaan tehoreserviä. Se siis turvaa sähkön toimitusvarmuutta. Tehoreservijärjestelmä on ollut käytössä vuodesta Energiavirasto määrittää, paljonko Suomessa tarvitaan tehoreserviä, kilpailuttaa reservilaitokset, vahvistaa reservin ehdot ja valvoo koko järjestelmän toimintaa. Kantaverkkoyhtiö Fingrid hallinnoi tehoreserviä. Se päättää, milloin siihen kuuluvia laitoksia käynnistetään. Tehoreservissä on 365 megawattia kapasiteettia vuosina Siihen kuuluvat Pohjolan Voiman Vaskiluoto 3 ja Kristiina 1. Tehoreservijärjestelmän nykyinen sopimuskausi päättyy ensi kesänä. Seuraavaa kautta pohditaan. Tarvitaanko tehoreserviä, miten se toteutetaan ja paljonko siihen varataan tehoa? Energiavirasto arvioi tilannetta jälleen keväällä Kohti energiatehokkuusinvestointeja C Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen (VATT) vaikutusarviointien yksikön päälliköllä ekonomisti Juha Honkatukialla on ollut pitkään näppinsä pelissä energiainvestointien vaikutuksia arvioitaessa. Hän on ollut mukana arvioimassa ydinvoimalahankkeiden vaikutuksia kansantalouteen. Nyt VATT ja VTT arvioivat vähähiilinen yhteiskunta -tiekartan talousvaikutuksia. Työ on viime metreillä. Kun Suomi on muuttunut ja muuttuu yhä palveluvaltaisemmaksi, on helposti ajateltu, että energian tarve ja investoinnit vähenisivät. Juha Honkatukia kumoaa ajatuksen. Totta kai myös palvelualat tarvitsevat investointeja ja käyttävät energiaa. Puolet pääomakannasta on itse asiassa kiinni rakennuksissa. Osassa niistä asutaan, osassa on palveluja ja osassa teollisuutta. Ja kaikki niistä käyttävät energiaa. Energia-ala tekee seuraavinakin vuosikymmeninä paljon investointeja: alan oman arvion mukaan seuraavien 15 vuoden aikana yhteensä miljardia. Jo nyt energia-ala vastaa Elinkeinoelämän keskusliiton tekemän investointitiedustelun mukaan suurimmasta osasta tehdasteollisuuden tekemistä investoinneista. Honkatukia katsoo energiainvestointeja kuitenkin laajemmin. Investoinnit kaikkeen energiaan liittyvään tulevat olemaan suhteellisesti paljon suurempaa tulevaisuudessa kuin tähän saakka, Honkatukia vetää yhteen. Tähän saakka on pitkälti selvitty sillä, että teollisuus ja itse energiasektori ovat lisänneet energiatehokkuuttaan. Me muut olemme selvinneet vähemmällä. Se ei tule jatkumaan. On aivan selvää, että rakentamiseen, liikenteeseen ja asumiseen kohdistuu paineita aivan toisella tavalla kuin tähän saakka. Energiainvestoinnit siirtyvät kohti energiatehokkuusinvestointeja. Kauppatase kääntyisi plussalle vähentämällä energian tuontia. Juha Naukkarinen 15

16 ENERGIATURVALLISUUS POLITIIKKA EPÄVARMA POLIITTINEN TILANNE HAITTAA ENERGIATURVALLISUUTTA Jos energiaturvallisuus olisi puu, politiikka olisi maaperä, josta se kasvaa. Politiikka määrittää energiaturvallisuutta monella tasolla, ja nyt puu on kasvamassa kituliaasti. Suuria linjakysymyksiä on EU:ssa auki, Ukrainan sota luo epävarmuutta ja kansalliset edut menevät yhteisten edelle. Teksti Riitta Gullman ja Leena Manner MUUT ÖLJY KIVIHIILI MAAKAASU NETTO- TUONTI BIO- MASSA SÄHKÖN HANKINTA ENERGIALÄHTEITTÄIN 2013 (83,9 TWh) Ydinvoima 27 % Fossiiliset: öljy ja kivihiili, maakaasu 20 % Nettotuonti 19 % Vesivoima 15 % Biomassa 13 % Muut yhteensä 5 % Tuuli 1 % Lähde: Energiateollisuus ry, Energiavuosi POHJOLAN VOIMA SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014

17 EU-tason ilmasto- ja energiapoliittisista päätöksistä riippuu se, millä tavalla energiaa kannattaa tuottaa. Kukaan ei tiedä, millaiset energiapoliittiset instrumentit ovat käytössä 2020-luvulla. Eikä suunta taida selvitä vielä vuoteen tai pariin. Koko EU-tason energiapolitiikan kehitys on epävarmaa. Voimistetaanko päästökaupan roolia vai mennäänkö edelleen voimakkaalla erillisellä uusiutuvien energialähteiden tukemisella? Se on painanut sähkön markkinahinnat kaikkialla Euroopassa hyvin alas, joten perinteiset energiayhtiöt ovat joutuneet vaikeuksiin, professori Sanna Syri kiteyttää. Euroopan laajuisesti aurinko- ja tuulienergiaa tulee markkinoille aivan eri pelisäännöillä kuin muu tuotanto. Niille maksetaan takuutuotot, ja ne syövät ison osan tuotannon tunneista. Tämä laskee keskimääräisiä hintoja. Markkinaehdoilla toimiville perinteisille voimalaitoksille jää vähemmän tunteja ja alhaisemmat sähkön hinnat. Niille tulee siis tappiota kahdella eri mekanismilla. Iso kysymys on, miten tämä hoidetaan, Syri kuvaa. Säätövoiman tarve luo kapasiteettimaksuja Uusiutuvan energian tuotannon lisääminen tuo ylipäätään energiaturvallisuuteen omat kuvionsa. Uusiutuva energia on Euroopassa pääasiassa tuulivoimaa, joka on luonteeltaan epävakaata: välillä tuulee, välillä ei. Sen rinnalle tarvitaan siis tasapainottavaa tuotantoa, jotta voidaan luoda tehotasapaino. Sähkön käytön ja sen tarjonnan on vastattava toistaan joka hetki. Mitä enemmän on epävakaata tuulivoimaa, sitä enemmän tarvitaan vakaata, nopeasti käytettävää säätövoimaa tai muuta voimajärjestelmän joustoa, kuten parempaa kulutuksen kysyntäjoustoa. Säätövoima on joko vesi- tai lauhdevoimaa, eikä lauhdetta ole vähään ollut aikaan kannattavaa raken- taa. Ei hinnan takia eikä siksi, että EU:n päätöksistä ei ole mitään tietoa. Vuosikymmeniä käytössä oleviin voimaloihin ei investoida ennen kuin tiedetään, mikä kortti voi voittaa. Tämän takia monessa maassa viritellään erilaisia kapasiteettimekanismeja. Se on erillinen maksu, jolla pyritään turvaamaan se, että käytettävissä on perinteisiä voimalaitoksia silloin, kun niitä tarvitaan. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) teollisuusneuvos Petteri Kuuva ei innostu kapasiteettimekanismeista. Hänen arvionsa mukaan myös niistä aiheutuva lasku lankeaa maksettavaksi eikä se välttämättä ole pieni. Eivätkö sähkönkäyttäjät mieluummin maksa vain käyttämästään sähköstä kuin sähköstä ja kapasiteettimaksusta, hän ihmettelee. Kuuva kuitenkin uskoo kapasiteettimaksujen käyttöönoton yleistyvän Keski-Euroopassa, jossa tilanne on monella tavalla vaikeampi kuin Pohjoismaissa. Täällä tilannetta helpottaa varastoitavissa oleva vesivoima. Toistaiseksi Ruotsin ja Norjan vesivarannot ovat riittäneet myös naapureille. Paljon tuulivoimalla sähköä tuottava Tanska on itse asiassa laskenut oman säätövoimansa täysin Ruotsin ja Norjan vesivoiman sekä Saksan lauhdevoiman varaan. Pitkäjänteisyyttä energiapolitiikkaan Energiamarkkinat ovat Euroopassa edelleen hyvin kansalliset. Ihannetilanteessa Euroopassa olisi yhdentyneet sähkömarkkinat, jossa sähkö siirtyisi ongelmitta alueelta toiselle. Nyt näin ei ole eikä tulevaisuus näytä yhdentymisen kannalta suotuisalta. Toisen professorin, Lappeenrannan teknillisen yliopiston Jarmo Partasen mukaan sekä tuotantokyvyltään vaihtelevat uusiutuvat energialähteet että nouseva kansallistunne ovat ongelmallisia energiaturvallisuuden kannalta. Molemmat vaikeuttavat myös Euroopan laajuisen, toimivan siirtoverkon rakentamista. Partasen mielestä edessä on vain muutama mahdollinen etenemistapa. Tehokkainta olisi vahva EU:n komission Nouseva kansallistunne on pulmallinen energiaturvallisuuden kannalta. Jarmo Partanen ohjaus. Siihen pitäisi Partasen mielestä alistua, jos Eurooppa haluaa pitää yllä nykyisenkaltaista hyvinvointia. Energiapolitiikkaan tarvitaan Euroopan laajuisesti pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta. Sääntöjen ja sääntelyn pitää olla samanlaista unionin kaikissa jäsenmaissa. Turvallisuuspolitiikka kuvioissa Partasen suositteleman Euroopan laajuisen energianäkökulman sijaan suunta näyttää päinvastaiselta. Koko Euroopan energiamarkkinat pirstaloituvat yhä enemmän. Jokainen katsoo nyt omia lähtökohtiaan, omia tarpeitaan. EU:n huippukokouksessa, Eurooppa-neuvoston kesäkuisessa kokouksessa puhuttiin EU:n energiaulkosuhteista. Paljon puhuttiin, eikä yhteistä linjaa tahtonut löytyä. Kuuva havainnollistaa esimerkillä. Kun keskusteluissa on kivihiileen, energiatehokkuuteen ja bioenergiaan liittyviä aiheita, esimerkiksi Puola, Tanska ja Suomi lähestyvät aiheita erilaisista näkökulmista ja tavoitteista. Viime aikoina energiaturvallisuuden maaperään on vielä lisätty väkevä lannoite: turvallisuuspolitiikka. Ukrainan sodan sytyttyä Euroopan ja Venäjän suhde ei palaa normaalille raiteelle pitkään aikaan. 17

18 ENERGIATURVALLISUUS POLITIIKKA KOTITALOUSSÄHKÖN HINNAN KEHITYS c/kwh SUOMI SAKSA RUOTSI Verot ja maksut, Saksassa myös tuet Siirtohinta Energian hinta Sillä on ilman muuta vaikutuksia sekä EU:n ja sitä kautta Suomen että Venäjän energiapolitiikkaan, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Antto Vihma uskoo. Kyse on syvästä ja pitkäaikaisesta muutoksesta. Käynnissä on ehkä vähän tuskallinenkin silmien avautumisen vaihe, Vihma määrittelee. Vihman mielestä energiaturvallisuuteen pitää suhtautua vakavasti. Energiasuhdetta pitää ajatella myös strategisesti. Kaupankäyntiä ei pidä lopettaa, mutta energiakauppa on myös muuta kuin taloudellista vaihtoa, Vihma painottaa. Siis politiikkaa, joka voi ajoittain olla myös voimapolitiikkaa. Ei tarvita suuria ennustajan lahjoja, jotta voi väittää, että ensi talvesta tulee maakaasun, Gazpromin ja EU:n suhteen hyvin hankala. Eurooppalaiset energianlähteet nousevat arvossaan, kun EU koettaa vähentää energiariippuvuuttaan Venäjästä. Lyhyellä aikavälillä Ukrainan sota tarkoittaa, että kivihiilen poltto jatkaa kasvuaan Euroopassa. EU:n täytyy tukeutua entistä enemmän läntisiin tai oikeastaan kaikkiin muihin lähteisiin kuin Venäjään. Statoilin kurssin noususta on jo nähty, että Norja on tässä voittaja, Vihma huomauttaa. Myös Sanna Syri ottaa esiin Norjan. Se pyrkii aktiivisesti laajentamaan sähkönsiirtoverkkoaan. Norjalla on jo siirtoyhteys Hollantiin, ja yhteydet sekä Iso-Britanniaan että Saksaan ovat suunnitteilla. Norja saa siten lisää maksukykyisiä asiakkaita taloudellisesti säätyvälle vesivoimalleen. Samalla se tarkoittaa, että sitä riittää tulevaisuudessa vähemmän Pohjoismaiden säätötarpeisiin. 18 POHJOLAN VOIMA SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014

19 ENERGIATURVALLISUUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ OIREILUA JA ERILAISIA LÄÄKKEITÄ Energiaturvallisuutemme oireilee. Alan toimijoiden mielestä se oireilee vakavasti. Onko meillä lääkkeet sen hoitamiseksi? Asiantuntijat vaativat markkinavoimille lisää tilaa. Teksti Riitta Gullman ja Leena Manner Kuva Anna Sarkama-Antila Liikumme äärirajoilla. Tähän asti olemme selvinneet, mutta tulevaisuus näyttää synkältä, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen kuvaa tilannetta. Naukkarinen perustelee kantaansa luettelemalla joukon energiaturvallisuutta heikentäviä tekijöitä, jotka kaikki ovat vahvistuneet viime vuosina. Vaikka energiasektori on viime vuosina investoinut erittäin vahvasti, kaipaamme runsaasti lisää investointeja. Meiltä on poistumassa tuotantokapasiteettia. Vanhentumisen lisäksi tämä on seurausta siitä, että tuotannosta on tullut kannattamatonta muuttuneessa toimintaympäristössä.tätä tuotantokapasiteettia meidän pitäisi nyt korvata. Tämän lisäksi meidän pitäisi rakentaa uutta kapasiteettia korvaamaan sekä muun energian että sähkön tuontia. Omavaraisuutemme niin kokonaisenergian kuin sähkön osalta on edelleen kestämättömän alhainen. Kun meillä ei ole riittävästi omaa tuotantokapasiteettia, meillä pitäisi olla riittävästi siirtoyhteyksiä. Niiden rakentaminen on yhä vaikeampaa sekä meillä että muualla Euroopassa. Ja kun eurooppalaisessa energiapolitiikassa tavoitteet ja keinot ovat menneet sekaisin, emme suinkaan ole saamassa tehokkaiksi todettuja yhteisiä sähkömarkkinoita vaan päinvastoin: ne ovat pirstaloituneet. Optimoidaan tuotantoa, ei verkkoa Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta jakaa Naukkarisen huolen. Energiaturvallisuuden ylläpitämisestä tulee yhä haastavampaa. Sähkön tuotanto ja kulutus ovat muuttuneet aiempaa vaihtelevammiksi ja eriaikaisiksi. Kuitenkin kulutuksen ja tuotannon on kohdattava joka ikinen hetki. 19

20 ENERGIATURVALLISUUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PÄÄSTÖVÄHENNYSKEINOT EDULLISUUSJÄRJESTYKSESSÄ Uusiutuva energia päästöjen vähennyskeinona on jopa 20 kertaa kalliimpaa halvempiin päästövähennyksiin verrattuna. (Tasoa voi verrata nykyiseen päästöoikeuden hintaan 6,5 euroa/hiilidioksiditonni, joka vastaa 154 hiilidioksidikilogrammaa/euroa.) Päästökauppa toteuttaisi keinot edullisuusjärjestyksessä. Lähde: Blyth & Bunn 2011 Partanen nostaa kaksi tekijää ylitse muiden: monipuolinen tuotantorakenne ja vahva siirtoverkko. Siirtoverkon pitää olla riittävän vahva, jotta se mahdollistaa tuotannon edullisimmalla mahdollisella tavalla. Pohjoismaissa tämä on ymmärretty Partasen mukaan hyvin. Meillä myös etsitään tapoja tehdä tuotannosta mahdollisimman tehokasta ja edullista. Siksi vaikkapa lauhdevoimalat on sijoitettu rannikolle, jonne polttoaineen laivaaminen on ollut edullista. Kun siirtoverkon kustannukset ovat murto-osia tuotantokustannuksista, kokonaisedullista on optimoida tuotantoa, ei sähkönsiirtoa. kg CO 2 / Teollisuuden energiatehokkuus 100 Ydinvoima 59 Energiatehokkuus 29 Tuulivoima (maa) 26 Ruskohiilen vaihto kaasuun 25 Kivihiilen vaihto kaasuun 16 Tuulivoima (meri)* 15 Biomassa 14 CO 2 talteenotto teollisuudessa 13 CO 2 talteenotto* 12 Biomassa teollisuudessa 5 Aurinkosähkö* 3 Tanskan malli hirvittää Selväksi uhkaksi energiaturvallisuudelle Partanen näkee uusiutuvan energian velvoitteet ja nousevan kansallistunteen. Molemmat vaikeuttavat myös siirtoverkon rakentamista. Kamalinta olisi eristäytyä. Meillä on hyvä, monipuolinen tuotantojärjestelmä, joka antaa vakautta ja turvaa eri tilanteisiin. Meillä on hyvät siirtoverkkoyhteydet. Meillä on myös hyvät pohjoismaiset sähkömarkkinat. Partanen nostaa Tanskan esille varoittavana esimerkkinä. Maassa sähköntuotanto on muutettu tukijärjestelmän avulla vahvasti tuulivoimapainotteiseksi, jolloin ajoittain on runsaasti ylituotantoa, ajoittain taas sähkö ostetaan naapureilta. Oma lämmön ja sähkön yhteistuotanto on tässä epätasapainossa uhattuna. Partasen mielestä energiaturvallisuus edellyttää riittävää omavaraisuutta, ja riittävällä hän tarkoittaa vähintään 90 prosenttia. Nyt omavaraisuusaste on 60 prosentin luokkaa. Eikä Partasta häiritse, vaikka sähköä välillä vietäisiinkin. Se on hyvä vientituote, jota osataan valmistaa Suomessa hyvin ja tehokkaasti. Meille on vuosikymmenten aikana kumuloitunut osaamista, jota pitäisi voida hyödyntää. Suomalaisvoimalaitosten hyötysuhteet ovat maailmanlaajuisesti vertaillen huippuluokkaa, samoin yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotannon hyötysuhde. Ydinvoiman käyttökertoimet ovat maailman parhaita. Markkinoiden pitäisi saada ratkaista se, missä sähköä tuotetaan. Ei poliitikkojen. * 1., 2. ja 3. sukupolvi keskimäärin Markkinoille tilaa toimia ja vaikuttaa Sekä Partanen että Naukkarinen vakuuttavat, että potilasta ei kuitenkaan ole vielä menetetty. 20 POHJOLAN VOIMA SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Fingrid Oyj:n lehti 1/2011 SÄHKÖMARKKINAT 4Eurooppalainen markkinamalli haasteiden edessä 8Neljä sähköaluetta Ruotsiin Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Selvityksen toteutus: Energiakolmio Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Pitkän aikavälin skenaario 2030... 2 2.1 Arvio sähköntarpeesta...

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta Fortum 3 2008 Energiaopas yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Energiakumppanina asiakkaan arjessa Fortum haluaa olla halutuin energiantoimittaja

Lisätiedot

Markkinaintegraatio etenee harppauksin

Markkinaintegraatio etenee harppauksin Fingrid Oyj:n lehti 1/2014 Markkinaintegraatio etenee harppauksin 4 14Etelä-Koreassa EstLink 2 yhdistää Baltian ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat Auditointimatkalla 18 Kysyntäjouston potentiaali käyttöön

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot

Fortum TALVINEN RUKA ON VIHREÄ 16 ARKKITEHTUURIN HELMI PYHÄKOSKELLA 26 ENERGIAVEROTUS UUDISTUU 5 HYVÄÄ

Fortum TALVINEN RUKA ON VIHREÄ 16 ARKKITEHTUURIN HELMI PYHÄKOSKELLA 26 ENERGIAVEROTUS UUDISTUU 5 HYVÄÄ Fortum 4 2010 ENERGIAVEROTUS UUDISTUU 5 TALVINEN RUKA ON VIHREÄ 16 ARKKITEHTUURIN HELMI PYHÄKOSKELLA 26 Jorma Blom Suomenojan voimalaitokselta on tekemässä kaupunkilaisille lämpöä, jonka tuottaminen hyödyntää

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

Asiakkaamme maailman hauskin mies

Asiakkaamme maailman hauskin mies Asiakkaamme maailman hauskin mies Kerava on kaukolämpökaupunki TIESITKÖ 1 Julkaisija ja paikallistoimitus Osoitteenmuutokset Etelä- Suomen Energia Oy Toimitustyö, taitto, ulkoasu, grafiikka Kansikuva Painopaikka

Lisätiedot

Johdot pois säiden armoilta

Johdot pois säiden armoilta ENERGIAN AMMATTILAISILLE Johdot pois säiden armoilta enertec.fi Energian internet tulee oletko valmis? Tekniikan tohtori Matti Supponen puhuu toimivien sähkönsiirtoyhteyksien puolesta MISSÄ TAHANSA. ELENIA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 218 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS, TUTKIMUKSIA 109 YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN Helsinki 2009

Lisätiedot

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus Vuosikatsaus 211 Rakentamisen ja investointien vuosi Lue vuosikertomus mobiiliversiona Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ Suomen ilmastopaneeli Raportti 3/2013 SAMULI RINNE JA SANNA SYRI LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ S. RINNE, S. SYRI Aalto-yliopisto, insinööritieteiden

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot