PERUSTAJAN MUISTOA KUNNIOITTAMASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTAJAN MUISTOA KUNNIOITTAMASSA"

Transkriptio

1 1 M PERUSTAJAN MUISTOA KUNNIOITTAMASSA Kansalaisaloite etenee Jäsenretki Askolaan Kielivapautta koskeva kansalaisaloite on edennyt eduskunnan sivistysvaliokunnan käsiteltäväksi. Suomalaisuuden Liitto puuttui kansalaisaloitteen kulkuun sen viimeisimmissä vaiheissa asiantuntijoiden kuulemisen järjestämiseksi. Liiton tavoitteena on vaikuttaa vahvasti kansalaisaloitteen hyväksymiseksi eduskunnassa. Suomalaisuuden Liitto järjesti Kalle Soraisen johdolla jäsenilleen retken Liiton perustajajäsenen Johannes Linnankosken lapsuudenmaisemiin. Vierailukohteina olivat Linnankosken lapsuudenja nuoruudenkodit, joissa oppaat kertoivat suomalaisuusaatteen merkkimiehen elämänvaiheista ja urasta kirjailijana ja lehtimiehenä. Vierailun päätti muistokimpun laskeminen Linnankosken haudalle. Lue lisää retkestä lehden sivulta 4 Lue lisää kansalaisaloitteen tilasta lehden sivulta 2 Inkerinsuomalaisten uudet haasteet Pitkän elämäntyön inkerinsuomalaisten kielen ja kulttuurin eteen tehneen Wladimir Kokon mukaan Suomesta on tullut värikkäiden historiallisten vaiheiden jälkeen inkerinsuomalaisten pääasuinmaa. Inkerinsuomalaisten tulevaisuus on kuitenkin vakavan uhan alla. Lue lisää inkerinsuomalaisten asioista lehden sivulta 7

2 2 Pääkirjoitus Tärkeä syyskokous Sampo Terho Suomalaisuuden Liiton vuosi syyskokouksesta syyskokoukseen on täyttymässä. Tämänvuotinen kokous järjestetään Ostrobotnialla ja kutsun siihen löydät lehden takasivulta. Paljon on jälleen tapahtunut. Kuluneen vuoden aikana Liitto on pyrkinyt laajentamaan toimintaansa vai tulisiko sanoa elvyttämään sitä sukukansayhteistyön suhteen. Tämä on Liitolle tärkeä ja perinteinen toimiala, jonka parissa on mahdollisuus rakentavaan yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa. Liitto teki loppukesästä myös erittäin onnistuneen retken Liiton perustajan, Johannes Linnankosken kotiseuduille. Jatkossa erilaisia kulttuurimatkoja ja tapahtumia järjestetään lisää, mikäli kiinnostusta jäsenistössä löytyy. Liiton keskeisin toimiala oli kuitenkin kuluneena vuonna edelleen kielipolitiikka, kuten tulee olemaan jatkossakin. Järjenvastaisen pakkoruotsijärjestelmän purkaminen on Liiton ykköstavoite, jonka takana on kansalaisten selkeä enemmistö. Luovutimme asiaa käsittelevän kansalaisaloitteen eduskunnan puhemiehelle ja olemme sen jälkeen tarkkaan seuranneet aloitteen hidasta etenemistä. Olin läsnä eduskunnassa kansalaisaloitteen lähetekeskustelussa, jonka älyllinen taso oli hetkittäin masentava. Yksi kansanedustaja puolusti kaikille pakollista ruotsin opiskelua sillä, että hänellä nuoruudessaan oli ollut ruotsinkielinen poikaystävä, toinen taas, koska hän joskus oli toiminut ruotsinopettajan sijaisena. Yhä uudestaan saamme huomata, että ruotsin opiskelun pakollisuutta perustellaan lähinnä henkilökohtaisilla tunnesyillä, jotka voivat kyllä olla päteviä yksilötasolla, mutta joita ei millään loogisella hyppäyksellä voi muuttaa järjellisiksi syiksi pakottaa kaikkia nuoria lukemaan ruotsia. Lisätietoa kansalaisaloitteen etenemisestä on jäljempänä varapuheenjohtajan kirjoituksessa. Syyskokous on tärkeä paitsi henkilövalintojen, niin myös jäsenistön ja hallituksen käymän yleiskeskustelun takia. Toivomme tänä vuonna tavallistakin vilkkaampaa keskustelua Liiton toiminnasta, tavoitteista ja painopisteistä. Ideoita ja mielipiteitä otetaan jäsenistöltä mielellään vastaan. Hallitus tulee esittämään oman näkemyksensä uudistuneessa toimintasuunnitelmassaan, jota on kokouksessa sitten mahdollisuus muokata. Toivotan kaikki jäsenet siis lokakuun lopulla tervetulleiksi tavallistakin tärkeämpään syyskokoukseen! Ruotsi vapaaehtoiseksi kansalaisaloite, missä mennään nyt? Kansalaisaloite ruotsin kielen opiskelun muuttamiseksi vapaaehtoiseksi luovutettiin eduskunnan puhemies Eero Heinäluomalle Tuolloin luvattiin, että eduskunta käsittelisi ruotsin kielen opiskelun vapaaehtoiseksi muuttamista koskevan kansalaisaloitteen kevään aikana. Yli aloitteen allekirjoittajaa saivat kuitenkin odottaa koko kesän ennen kuin sivistysvaliokunta otti perjantaina asian käsittelyyn. Suomalaisuuden Liiton toimistolla huolestuttiin, koska ulospäin näytti voimakkaasti siltä, että asiantuntijoita ei kutsuttaisi valiokunnan käsittelyyn. Liitto lähestyi useita sivistysvaliokunnan jäseniä, mukaan lukien sen puheenjohtaja, ja valiokunta päättikin järjestää julkisen kuulemisen, joka tietojemme mukaan pidetään Suomalaisuuden Liitto esitti oman toivomuksensa asiantuntijoista, joita Liiton käsityksen mukaan tulisi kuulla. Liiton lista on seuraava: Martti Hellström, opetusneuvos, kasvatustieteen tohtori, Ismo-Olav Kjäldman, filosofian tohtori, MBA, Anna-Kaisa Mustaparta, FM, Opetushallituksen opetusneuvos Pasi Sahlberg, Visiting Professor, Harvard University Graduate School of Education Vapaa kielivalinta ry, Suomalaisuuden Liitto ry. Toistaiseksi emme ole saaneet eduskunnasta lisätietoja tai kutsua avoimeen kuulemistilaisuuteen. Pekka M. Sinisalo, Kirjoittaja on Suomalaisuuden Liiton varapuheenjohtaja

3 Karjalan kieli Suomessa osa 2/2 3 Onko Suomella varaa menettää karjalan kieli? Karjalaiset laulujuhlat yhdistävät Suomen ja Venäjän karjalaisia. Tämän vuoden kesäkuussa laulettiin Joensuussa. Kuva: Risto Salmela Karjalan kielen seura, Karjalan sivistysseura, monet pitäjäseurat ja muut yhdistykset ovat vuosien ajan yrittäneet omalla tavallaan kohentaa karjalan kielen asemaa tässä kuitenkaan merkittävässä määrin onnistumatta. Ainoastaan Karjalan kielen seura ja sen jäsenjärjestöt ovat onnistuneet luomaan asian suhteen muutokseen johtavaa ilmapiiriä. Eri toimijat eivät kuitenkaan tunnu pääsevän konsensukseen siitä, mitä pitäisi saada aikaiseksi ja miten. Kaikki kielen eteen tehtävä työ on kuitenkin arvokasta, oli se sitten pientä tai suurta tai vaikka se olisi osittain samaa jonkin toisen tahon tekemän työn kanssa. Karjalaisilta puuttuu kunnollinen edustus. Kysymys kuuluu, tarvitsevatko karjalaiset jonkinlaisen virallisen saamelaiskäräjien tai romanien neuvottelukunnan tapaisen virallisen elimen vai riittääkö nykyisten karjalaisten etua ajavien seurojen toiminta? Karjalan liitolta olisi moni toivonut aktiivisempaa otetta vaikka se edustaakin kaikkia karjalaisia, eikä vain karjalankielisiä. Perustuslaissa Suomen kansalliskieliksi on määritelty suomi ja ruotsi. Perustuslaissa sanotaan myös: Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla. Viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla. Karjalan kieli on siis jätetty tietoisesti mainitsematta erikseen perustuslaissa ja voidaan siis ajatella sen sisältyvän laissa mainittuihin muihin ryhmiin. Mielestäni ei ole väärin vertailla tässä kohtaa laissa mainittuja kieliä ja karjalan kieltä keskenään siinä suhteessa, mikä niiden merkitys on Suomelle ja jopa suomalaisuudelle. Suomi, ruotsi, saame, romani ja viittomakieli ja siis vielä karjala. Ruotsi ja romani ovat molemmat enemmän tai vähemmän tuoretta tuontitavaraa. Jäljelle jää siis suomi, saame ja karjala näillä kielellä on erityinen merkitys Suomelle ja suomalaisuudelle. Ne ovat kaikki sukulaiskieliä ja kaikki enemmän tai vähemmän alkuperäisen väestön kieliä alueella. Jonkin kielen aseman parantaminen ei kuitenkaan saa olla sidoksissa toisen ryhmän kielellisten olojen heikkentämiseen. Nämä ovat erillisiä kysymyksiä ja ne olisi täten myös erikseen ratkaistava. Perustuslaissa hallitus velvoitetaan tekemään kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta. Kertomuksessa käsitellään suomen ja ruotsin kielen lisäksi ainakin saamen kieltä, romanikieltä ja viittomakieltä. Olennaista tässä kohtaa on sana ainakin. Laki ei velvoita tekemään tätä kertomusta karjalan kielen osalta, mutta olen kuitenkin ymmärtänyt, että se oltaisiin nyt lisäämässä kertomusta koskevien kielten listaan. Onneksi karjalaiset itse ovat vihdoinkin heränneet. Olemme lopettaneet tuntemasta alemmuuden tunnetta suhteessa valtaväestöön ja olemaan ylpeitä kielestämme ja kulttuuristamme. Kieltä on alettu elvyttämään omaehtoisesti perheissä ja kieli on alkanut elämään netissä mm. erilaisissa Facebook -ryhmissä. Suomen karjalaisia auttaa kielellisissä oloissa tälle hetkellä myös akateeminen aivovuoto venäjältä. Venäjältä on muuttanut ja muuttaa koko ajan Suomeen akateemisesti koulutettua karjalankielistä väestöä, jonka koulutus vielä usein liittyy omaan kieleen. Tietenkin tämä on huono asia Karjalan tasavallan kielioloja ajatellen. Suomen karjalaiset eivät voikaan yksin pelastaa kieli täällä, eivätkä karjalaiset yksin Venäjällä. Kaikkien karjalaisten on tehtävä tämä työ yhdessä. Viime aikoina on karjalankielisten kesken käyty paljon keskustelua yhteisen kirjakielen luomisesta karjalaisille Tveriä myöten. Tämä on tärkeä asia. Se ei ole mikään taikakeino, joka pelastaa kielen, mutta hyvä työkalu kielemme säilyttämisessä. Moni pelkää kirjakielen tappavan murteet. Näinhän ei kuitenkaan ole, vaan kyse on siitä miten ja mihin kirjakieltä käytetään. Murteilla kirjoittamisella on niin voimakas asema karjalaisten parissa, että en usko kirjakielen korvaavan niitä edes lehtien kielenä vaan sen saavan enemmänkin jonkinlaisen kielen aseman, jota tarvitaan kyltteihin, lomakkeisiin yms. viranomaiskäyttöön. Karjalan kielestä tehtiin erillisellä asetuksella kuitenkin virallinen vähemmistökieli vuonna Käytännössä aseman virallistaminen tarkoitti, että kielen elvyttämiseen voi hakea julkista rahoitusta. Nyt eletään kuitenkin vuotta 2014 eli on kulunut pian 5 vuotta ja mitään konkreettista ei ole vielä tapahtunut. Kyse on kokonaisten perheiden, sukujen ja sukukuntien kielellisten olojen hoitamisesta. Aika ei ole ehkä taloustilanteen kannalta sopivin, mutta voiko tällainen asia odottaa yleisen taloustilanteen paranemista? Anneli Sarhimaa kirjoitti Helsingin Sanomien vieraskynässä Karjalan kieli ansaitsee elvytysohjelman mm. seuraavasti: Suomalainen yhteiskunta ei pitkään ymmärtänyt karjalankielisten kielellistä ja kulttuurista erityislaatua. Valtaväestöön sulautumisen paine johti toisen maailmansodan jälkeen hyvin nopeasti siihen, että karjala lakkasi siirtymästä seuraaville sukupolville. Yhden ikiaikaisen väestönosan kielestä tuli vakavasti uhanalainen. ja on selvinnyt, että karjalan kielen suomalaisilla puhujilla ja heidän jälkeläisillään on monipuolista pedagogista ja muuta kielen elvyttämiseen tarvittavaa asiantuntemusta. Jotta se saadaan tehokkaaseen käyttöön, on tärkeää, että karjalan kielelle laaditaan pikimmiten samanlainen elvytysohjelma kuin saamen kielelle. Konkreettiset toimet karjalan kielen elvyttämiseksi ovat suomalaisen yhteiskunnan kunniavelka kotoperäiselle, kauan varjoon jätetylle karjalankieliselle vähemmistölleen. On velanmaksun aika! Ari Burtsoff Kirjoittaja on karjalaisaktiivi ja Karjalan Kielen Seura ry:n entinen sihteeri.

4 Suomalaisuuden Liiton jäsenistöä lähti 30. elokuuta Helsingin Aleksis Kiven patsaan lähistöltä linja-autolla kohti kirjailija Johannes Linnankosken ( ) lapsuuden- ja nuoruudenmaisemia Askolan kuntaan. Vierailu oli erityisen merkittävä siksi, että Suomalaisuuden Liitto perustettiin vuonna 1906 juuri Linnankosken aloitteesta. Hän toimi muutaman vuoden myös järjestön aatteellisena isänä ja organisaattorina. 4 Suomalaisuuden Liiton perustajan maisemissa Kansan tunteiden tulkki toimittajana ja kirjailijana Johannes Linnankoski syntyi nimellä Vihtori Peltonen talonpoikaissukuun Askolan pitäjän Vakkolan kylässä. Hän pääsi opiskelemaan Jyväskylän seminaariin vuonna Seminaarin autoritäärinen kuri ei kuitenkaan sopinut nuorelle Linnankoskelle. Hän alkoi keskeytyneiden opintojen sijaan kirjoittaa suomenkieliseen Suometar-sanomalehteen. Hänen suosituimpia aiheitaan olivat maaseudun ja työväestön olot, naisten asema sekä suomenkielisten kansakoulujen perustamisen tärkeys. Linnankosken suuri mahdollisuus koitti, kun Werner Söderström halusi perustaa suomenkielisen sanomalehden Porvooseen. Vielä nimellä Vihtori Peltonen kulkeneesta Linnankoskesta tuli Uusimaa-lehden päätoimittaja. Tehtävässään Linnankoski ei tyytynyt jäämään toimistoonsa, vaan kierteli ahkerasti pitkin Itä-Uuttamaata hankkiakseen tilaajia ja kuulostellen kansalta tärkeitä kirjoitusaiheita. Johannes Linnankosken nuoruudenkoti (oik.) ja synnyinsauna (siirretty Linnankosken lapsuudenkodin tontilta) Suuri suomalaisuusasiamies Maineeseen Vihtori Peltonen nousi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran järjestämän näytelmäkilpailun ansiosta. Hänen uusi nimensä Linnankoski tuli kilpailun voittajana ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle tutuksi. Menestyksensä rohkaisemana Linnankoski jätti päätoimittajan tehtävänsä ja keskittyi kirjailijan työhön. Häneltä ilmestyivät myöhemmin muun muassa menestysteokset Pakolaiset ja Laulu tulipunaisesta kukasta. Linnankosken suuruuden voidaan sanoa perustuvan enemmän hänen rooliinsa suomen aseman vakiinnuttajana kuin kirjailijana. Hänen tärkeimpiä saavutuksiaan oli nostaa esille suomen kielen huono asema. Tämän vuoksi Suo- Retken järjestäjä Kalle Sorainen Johannes Linnankosken lapsuudenkodin edessä malaisuuden Liiton puheenjohtaja Sampo Terho ja järjestön hallituksen jäsen Antti Ahonen laskivat Askolan hautausmaalla sijaitsevalle Linnankosken haudalle kukkakimpun. Kimpun viestissä luki Johannes Linnankosken muistoa kunnioittaen, Suomalaisuuden Liitto Suomen Mieli -lehden lukijat Tervetuloa Japani sodassa -näyttelyyn Nurmijärven kunnan Käräjäsaliin osoitteeseen Keskustie Nurmijärvi Näyttely no 24 on avoinna la klo sekä su klo Vapaaehtoinen pääsymaksu sotaveteraanien hyväksi Lisätietoja Hannu Lakee Suomalaisuuden Liiton puheenjohtaja Sampo Terho ja hallituksen jäsen Antti Ahonen laskivat muistokimpun Johannes Linnankosken haudalle Aktiivinen jäsenistö yhdistyksen voimavarana Jäsenmatkan järjestelyistä vastannut Kalle Sorainen oli kiitollinen Suomalaisuuden Liittoa kohtaan siitä, että sai jäsenenä ehdottaa ja käytännössä toteuttaa hankkeen. Ajatus jäsenmatkan järjestämisestä syntyi kirjailijan elämään tutustuessa: Vierailtuani Linnankosken viehättävissä lapsuudenmaisemissa syntyi heti tunne, että Suomalaisuuden Liiton tulisi tehdä ensimmäistä kertaa retki perustajajäsenensä elämän tärkeisiin kohteisiin. Matka keräsikin kiitosta jäsenistöltä. Tuusulassa asuvan Riitta Mattilan mukaan retki oli kiinnostava nimenomaan tarjotessaan mahdollisuuden nähdä, missä Liiton perustajajäsen eli. Mattila toivoi samanlaisia reissuja lisää. Puheenjohtaja Sampo Terho oli kiitollinen Kalle Soraisen aktiivisuudesta. Terhon mukaan Liitto on halukas järjestämään vastaavia jäsenmatkoja tulevaisuudessakin. Kannustan kaikkia yhdistyksemme jäseniä ideoimaan suomalaisuuteen liittyviä kulttuuritapahtumia. Jäsenet voivat olla yhteydessä Liiton toimistoon, jossa otetaan mielellään ehdotuksia vastaan tulevista tapahtumista ja matkoista. Kauniiden maaseutumaisemien, idyllisten rakennusten ja juhlallisen kimpunlaskun lisäksi suomalaisuusliike sai konkreettista vahvistusta matkan ansiosta. Retkueen opas ja Linnankosken synnyinkodin kahvilatyöntekijä saivat Liiton retken aikana ajatuksen järjestää arpajaiset ja kunnostaa sen tuottamilla rahoilla suurmiehemme hauta.

5 5 VANHA LORU Useimmat muistanevat lapsuusajalta lorun sormien nimistä: peukaloputti, suomensutti, tuomontutti, kultaralli, pikkurilli. Olen yli 40 vuotta tutkinut suomen etäisiä sukukieliä ja tullut siihen tulokseen, että uralilaisten kielten kehän ulkopuolella Intian dravidakielet, altailaiset kielet, japani-korea ja Andien ketšua ovat suomelle etäistä sukua. Kaikki nämä viisi kielikuntaa ovat rakenteeltaan agglunatiivisia. Morfologiassa ne käyttävät loppupäätteitä eli suffikseja. Näiden viiden kielikunnan yhdessä muodostamalle suurkielikunnalle olen alkukirjanlyhenteenä antanut nimen duraljan (dravida, ural, altai, japani-korea ja Andit). Iranilaisen Assadianin kanssa olemme myöhemmin lisänneet suurkielikuntaan myös sumerin. Metodina olen käyttänyt sanastojen vertailua ja olen löytänyt tuhatkunta sanasarjaa, joissa on verrokki vähintään kolmesta kielikunnasta. Mielestäni on mielenkiintoista selvittää, mitä kiinnekohtia tämän lorun sanat saavat duraljansanastosta. 1. Peukaloputti. Peukalo on SSA:n (Suomen sanojen alkuperä) mukaan ehkä permiläis-suomalainen, mutta kiinnittäisin huomiota yhdyssanan toiseen osaan. SSA ei anna putti- sanalle selitystä, mutta esittää sanan lilliputti, joka liittyy J. Swiftin kertomukseen Gulliverista lilliputtien maassa. Putti- sanalla on kuitenkin paljon vanhempi ja laajempi tausta. Italiassa putti on lapsi ja latinassa pūtos samoin poika. Vakuuttava todiste levikin laajuudesta ja vanhuudesta tulee dravidakielistä: putti merkitsee esim. kannadassa, gabdassa ja gondissa pienuutta ja lyhyyttä, ja sellainenhan peukalo on verrattuna kolmeen seuraavaan sormeen. 2. Suomensutti. Etusormi on myös hyvin mielenkiintoinen. Sekä Janhunen että unkarilainen Rédein työryhmä pitävät sanaa sud å uralilaisena merkityksessä sormi. Kannadassa suttumbe (Dravidian Etymological Dictionary) on juuri etusormi ja suttu osoittaa sormella eli sitä mitä juuri etusormella tehdään. On todella erikoista, että suomi on säilyttänyt tämän merkityksen lorussa, vaikka etusormi on muuten syrjäyttänyt sen yleiskielessä. Loru todistaa kuitenkin, että sutti on nimenomaan suomensutti. 3. Tuomontutti. Keskisormi. Väitän, etä tuomo ei tässä viittaa etunimeen, vaan sanaan tuma (pähkinän sydän), viron tumm (sydän, sydin). SSA:n mukaan sana olisi volgansuomalainen, turkissa tumarcuk on myös nuppu, silmu. Tuomo tässä yhdyssanassa tarkoittaisi siis pikkulasta ja tutti samaa kuin nyt yleiskielessä. Tuomontutti viittaa vauvojen tapan imeä joskus keskisormea peukalon sijasta. Aikuinenkin voi tarjota keskisormeaan tutiksi ja tästä saattaa olla seurauksena globaalinen herjausmerkki: keskisormen heristely. Ajatuksena on, että herjattava ei ole aivan täydestä otettava. Samaan sanapesueeseen kuulunee suomen tomppeli, jonka SSA katsoo lainaksi ruotsista. Kuitenkin myös Unkarissa tombe on blunt, dull, virossa dumb tyhmä, typerä, saksassa dumm tyhmä. Pikkulapsella ja tyhmällä on ymmärrettävä yhteys. 4. Kultaralli. Nimetön sormi. Suomen murteissa esiintyy vaihtelua ällän ja ärrän välillä. Jos muutetaan tilalle l-kirjain, saadaan mielenkiintoinen näkymä: kultalalli. Ketšuassa llalli tarkoitaa voittajaa. Pyhän Henrikin surmarunossa talonpoika Lalli oli kieltämättä myös voittaja. Virossa Lalli esiintyy etunimenä. SSA:n esittää merkityksen vetelys, nahjus ja liittää sanueeseen juoppolallin. En pidä mahdottomana, että juoppolallilla on tarkoitettu miestä, joka esiintyy sankarina vain juovuksissa. Kultaralli on siis sormista se, joka on voittanut kilvan kultasormuksen pitopaikasta. 5. Pikkurilli. Pikkusormi. Tässä meidän täytyy turvautua samaan konsonantinvaihdokseen kuten edellä ja otaksua taustaksi pikkulilli. SSA mainitseekin sanueessa pikkurillin. Lilli onkin sana, jota merkityksessä pieni ei tarvitse kaukaa hakea, esim. ruotsin lilla, unkari yhdistää liliputin Gulliverin matkoihin: liliputi on tiny, diminution. SSA määrittelee lorun onomatopoeettisen lorista verbin johdannaiseksi ja esittää merkitykseksi puhua joutavia. Samanlaisessa merkityksessä se esiintyy muissakin itämerensuomalaisissa kielissä. Englannin sanakirjani esittää kuitenkin kaksi merkitystä: nursery rhyme ja nonsense, rubbish. Vanhemmat, lapsen hoitaja ja isommat sisarukset ovat pikkulapselle opettaneet sormien nimet, jotka yhdyssanan toisen sanan loppusointua hyväksikäyttäen ovat tehneet siitä mnemoteknisesti niin mielessä pysyvän, että tämä loru tuo vieläkin viestiä vuosituhansien takaa. Mielestäni selityksistäni peukaloputti ja suomensutti ovat vakuuttavia, kolme muuta viitteellisiä. Vanha lastenloru on myös hyvä esimerkki siitä, minkälaisia helmiä rakkaaseen äidinkieleemme kätkeytyy. Ne löytyvät vain ennakkoluulottomasti tutkimalla. Ei pitäisi heittää lasta pesuveden mukana eikä lastenlorua hölynpölynä. (Lähdeluettelo viitteineen on saatavissa kirjoittajalta.) Panu Hakola, Kirjoittaja on Kuopiossa asuva emeritusprofessori Suomalaisuuden Liitto palasi sukukansatoimijaksi Suomalaisuuden Liiton hallituksen jäsen Sakari Linden tapasi heinäkuussa Karjalan tasavallan kansanedustajia Petroskoissa ja osallistui syyskuun alussa suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankongressin välikonferenssiin järjestön edustajana. Liiton kannalta tämä merkitsee paluuta suomalais-ugrilaisten kansojen yhteistyön osapuoleksi pitkän tauon jälkeen. Liiton toiminnan oleellinen osa oli ja 1930-luvuilla heimotyö. Se kohdistui lähinnä yhteyksien vaalimiseen virolaisiin ja Latviassa asuviin liiviläisiin sekä Unkarin suuntaan. Sukukansapäivän idea esittelyssä Sakari Linden tapasi heinäkuussa Petroskoissa Karjalan tasavallan kulttuuriministerin, nuoriso- ja urheiluministerin sekä varatalousministerin. Tapaamisten tarkoituksena oli esitellä Suomalaisuuden Liittoa tulevaisuuden potentiaalisena yhteistyötoimijana. Lisäksi hän tapasi kustannusyhtiö Periodikan johtajan Aleksei Makarovin. Periodika on erikoistunut Karjalan tasavallan suomen sukukielillä julkaistavien lehtien julkaisuun. Esimerkkejä heidän julkaisuistaan ovat suomenkielinen sanomalehti Karjalan Sanomat, suomenkielinen aikakauslehti Carelia, karjalankielinen sanomalehti Oma Mua, karjalankielinen aikakauslehti Taival, vepsänkielinen sanomalehti Kodima sekä eri itämerensuomalaisilla kielillä julkaistava lastenlehti Kipinä. Heinäkuisen matkan varsinainen tarkoitus Lindenillä oli esitellä Karjalan tasavallan parlamentin ja nuorisoparlamentin jäsenille näkemyksiään siitä, miksi hänen mielestään Karjalassa tulisi viettää sukukansapäivää. Karjalan nuorisoparlamentti on esittänyt tasavallan lainsäädäntökokoukseen hankeluonnoksensa sukukansapäivän viettämisestä tasavallan kansallisena juhlana Kalevalan päivän ja kansainvälisen äidinkielen päivän tapaan. Sukukansapäivän vieton virallistaminen Karjalan tasavallassa olisi Lindenin mukaan kunnianosoitus niille kymmenille tuhansille Karjalan tasavallan asukkaille, jotka puhuvat äidinkielenään karjalaa, vepsää tai suomea. Sukukansapäivän pitäisi hänen mukaansa olla tarkoitettu kaikille Karjalan tasavallan asukkaille. Se voisi olla Karjalan tasavallalle yksi askel kohti itämerensuomalaisten kansojen nostamista alueen vahvuustekijäksi, esimerkiksi suomalaisten investointien ja matkailijoiden houkuttelemiseksi alueelle, Linden ajattelee. Sukukansapäivää on vietetty Virossa valtiollisena juhlana vuodesta 2011 ja Unkarissa vuodesta 2013 lähtien. Suomalaisuuden Liiton tavoitteena on saattaa sukukansapäivä Suomessakin vakiintuneeksi liputuspäiväksi. Sakari Linden (vas.) tapasi heinäkuisella matkallaan mm. Karjalan tasavallan nuorisoparlamentin puheenjohtajan Anton Petroskoin konferenssi Syyskuun ensimmäisellä viikolla Linden osallistui Suomalaisuuden Liiton edustajana suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankongressin välikonferenssiin. Välikonferenssi järjestetään aina kaksi vuotta ennen joka neljäs vuosi järjestettävää maailmankongressia. Seuraa- Tšivinin. Kuva: Polina Pašuk. va maailmankongressi järjestetään Lahdessa syyskuussa Linden puhui konferenssissa sen puolesta, että maailmankongressin tulisi antaa julistus minimistandardeista, jotka jokaisen alueen tulisi pyrkiä täyttämään liittyen varhaiskasvatukseen ja muuhun koulutukseen suomalais-ugrilaisilla kielillä ja kielten statukseen julkishallinnossa. Hän toi ilmi, että koska maailmankongressi ei voi säätää kovaa lakia, tulee sen pyrkiä julistusten avulla vaikuttamaan kansalliseen ja alueelliseen lainsäädäntöön. Konferenssi antoi Suomalaisuuden Liitolle mahdollisuuden luoda suhteita järjestön suomalaisuusaatteen kannalta tärkeisiin kalevalaisten kansojen edustajiin. Linden tapasikin konferenssin yhteydessä muun muassa inkerinsuomalaisten ja Pohjois-Norjan kveenien edustajia. Lisäksi Karjalan Suomalaisten Inkeri-Liiton kanssa oli puhetta tulevaisuuden yhteistyöstä.

6 6 Inkerinsuomalaiset elävät taas kohtalokkaita vuosia Inkerinsuomalaisten esivanhemmat muuttivat Suomesta historialliseen Inkeriin 1600-luvulla, kun Inkerinmaa oli yksi kultakauttansa eläneen Ruotsin maakunnista. Melkein saamaan aikaan niin sanotut metsäsuomalaiset pääsivät Etelä-Norjan raja-alueelle, jota myöhemmin kutsuttiin Finskogeniksi, ja Suomi-Ruotsin siirtolaiset rantautuivat Delawareen. Finskogenin ja Delawaren suomalaisväestöstä voi lukea vain kirjoista. Jollakin ihmeellisellä tavalla inkerinsuomalaiset ovat säilyneet nykypäiviin vanhimpana ulkosuomalaisyhteisönä. Inkerinsuomalaisten lukumäärä nousi korkeimmilleen 1920-luvulla 120 tuhanteen. Inkerissä heidät yhdisti yli 30 luterilaista seurakuntaa luvusta saattoi kuitenkin muodostua inkerinsuomalaisille viimeinen vuosisata, mihin syynä ovat Stalinin ajan vainot. Kovin ottein inkerinsuomalaisia karkotettiin pois kotimaastaan, vangittiin ja teloitettiin. Suomen kieli joutui myös käytännössä kieltoon Inkerissä. Inkerinsuomalaisten piti kotiutua Venäjän Karjalaan, Viroon tai Ruotsiin, jotkut jäivät asumaan karkotusalueille Siperiassa, Pohjois-Venäjällä tai jopa Keski-Aasiassa. Vain kolmasosa maamiehistämme onnistui palaamaan Stalinin kuoleman jälkeen Inkerin kotikyliin. Hrushtshevin innostavina ja Brezhnevin tyyninä aikoina NL:n viranomaiset eivät tehneet mitään suomenkielisten oppilaitosverkoston uudelleenrakentamiseksi tai suomalaisen kulttuurin säilymiseksi Inkerissä. Inkerinsuomalaisten kotimaassaan piti ilmeisesti viranomaisten mielestä venäläistyä hiljakseen luvun alussa Inkerissä ei ollut yhtään koulua, jossa opetettiin suomea. Pushkinin kaupungissa oli Viron luterilaiseen kirkkoon kuulunut ja KGB:n tiukassa valvonnassa toiminut inkerinsuomalainen seurakunta sekä Toksovan Rappulassa harjoitteli ainoa inkerinsuomalainen musiikkiperinneyhtye nimeltä Röntyskä. Historiallinen suomalaiskulttuurin ikkuna Venäjälle oli käytännössä kiinni. Inkerin suomalaisilla ei ollut mitään yhteyttä emokulttuuriin Suomeen. Inkerinsuomalaisia ei ollut tapana muistella Neuvostoliiton ja Suomen rajan kummallakaan puolella. Perestroika antoi meille kuitenkin mahdollisuuden jäädä suomalaisiksi omassa kotimaassamme Inkerissä. Juuri tämän tavoitteen julisti päämääräksi perustamiskokouksessaan vasta syntynyt Inkerin Liitto (IL). Juhannusjuhlat Skuoritsassa v Kuva Wladimir Kokko. Wladimir Kokko puhuu Kolppanan opettajaseminaarin 150. vuosijuhlan näyttelyn avajaisissa Hatsinassa lokakuussa Vasemmalla Ruotsin Inkeri-liiton ex-puheenjohtaja Inkeri Peterson. Kuva Katerina Zajika. Inkerinsuomalaisten kansanliikkeen nousun aika Inkerinsuomalaisten etujärjestö aloitti toimintansa suomen aikuiskurssien perustamisella. Ne täyttyivät aina yllättävän nopeasti eikä päteviä kielenopettajia riittänyt tarpeeksi. IL:n Pietarin osastossa 1990-luvun puolivälissä kieliryhmien määrä nousi yli kahteenkymmeneen. Usean suomalaisen oppilaitoksen ja tahon tuella kieliopetustoiminta on jatkunut meillä tähän asti. Samaan aikaan alkoi Liiton kulttuuritoiminta, juhannuspäivinä 1989 Pohjois-Inkerin Keltossa pidettiin kauniit juhlat, joihin saimme paikalle vajaa kolmetuhatta juhlijaa. Spontaanisti eri puolilta Inkeriä, Karjalasta ja Virosta tulleet esiintyjät jonottivat lavalle. Inkeriläisten kesäjuhlien perinteen alullepanijana oli säveltäjä Mooses Putro. IL:n 25 vuoden historian aikana olemme kehittäneet kulttuuritoiminnan monia muotoja, meillä luennoidaan, järjestetään esimerkiksi pääsiäisja joulutyöpajoja, kulttuurimatkoja sekä yhteisiä kansanjuhlien viettoja. IL:n yhteydessä toimii 5 musiikkiyhtyettä. Yhdistyksen alkuvaiheissa erikoishuomio kiinnittyi oikeusasioihin. Vähemmistökansallemme samoin kuin yksittäisille maanmiehillemme oli saatava maineenpalautus. Inkerin Liitossa palveli vapaaehtoinen juristi, mutta perusteellisempaa poliittista työtä tehtiin yhteistyössä muiden inkeriläisliittojen kanssa. Päätös maineen palauttamisesta hyväksyttiin Venäjän federaation korkeimmassa neuvostossa kesäkuussa Valtiovalta näin virallisesti pyysi anteeksi entisen Neuvostoliiton suomalaisilta Stalinin vainoja. Valitettavasti päätöksen pykälät, jotka koskivat valtion tukea Inkeriin palaaville suomalaisille ja suomalaiskulttuurin elvyttämisohjelmaa, ovat jääneet vain paperille. Halukkaita Inkeriin palaajia ei löytynyt pariakymmentä perhettä enempää. IL:n ehdotuksia kulttuurin elvyttämisohjelmaan ei myöhemmin edes käsitelty tarvittavalla tasolla. Perestroika avasi ovet myös uskontokuntien kehitykselle. Inkerissä vanhat inkerinsuomalaisten luterilaiset seurakunnat perustettiin uudestaan ja raunioituja kirkkoja yritettiin saada takaisin ja kunnostaa. Kirkkomme elpymisen innokkaana johtajana oli karismaattinen nuori pappi Arvo Survo. Koko Neuvostoliiton talouden ollessa kaaoksessa, pystyttiin Survon ansiosta keräämään varoja vanhan Kupanitsan kivikirkon kunnostamiseen. Mahtavan näköinen kirkko vihittiin käyttöön vuonna Inkerin kirkko julistautui virallisesti itsenäiseksi uskontokunnaksi Saman vuoden syksyllä Kelttossa vihittiin käyttöön ensimmäinen Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen rakennettu suomalainen luterilainen kirkko. Siitä ajasta Inkerin evankelis-luterilainen kirkko on kehittynyt ja kasvanut sellaisiin mittoihin, mitä olisi 1990-luvun alussa ollut vaikea uskoa. Nykyiseen piispa Aarre Kuukaupin johtamaan Inkerin kirkkoon kuuluu yli 80 seurakuntaa eri puolilla Venäjää. Eniten seurakuntia on tietenkin Inkerissä ja Karjalassa. Historiallisella Inkerinmaalla on yli 10 seurakuntaa, jossa jumalanpalvelukset pidetään suomen kielellä. Niissä suurimmissa on muutama sata jäsentä. Ahkeran lähetystyön tuloksena ovat Inkerin kirkon seurakunnat levinneet Venäjän Volgan suomalais-ugrilaisiin tasavaltoihin. Näissä luterilaisissa seurakunnissa käytetään paikallisia kieliä (mordvaa, udmurttia, maria). Monet kirkkoon kuuluvat seurakunnat ovat täysin venäjänkielisiä. Tärkeää roolia suorittava Inkerin kirkko olekaan enää yhtä kansallinen (suomalainen) kuin se oli 1900-luvun alussa.

7 7 Nykyisin inkerinsuomalaiset ovat päässeet vaikuttamaan kansainväliselle tasolle. Olemme mukana suomalais-ugrilaisten kansojen liikkeessä ja ulkosuomalaisparlamentin toiminnassa. Inkerin kirkko on Luterilaisen maailmanliiton jäsen luvulla kansanliikkeemme eli oikeata euforista nousuaikaa, suomalaistyötä tehtiin pääosin vapaaehtoisesti. Inkerinsuomalaisten elämä muuttui nopeasti paremmaksi ja kaikki tuntui mahdolliselta. Varsinkin silloin, kun Suomen rajakin meille aukeni. Paluumuutto ja sen vaikutus Huhtikuussa 1990 presidentti Mauno Koivisto lausui yllättäen, että suomalaisia Neuvostoliiton alueelta voidaan pitää paluumuuttajina Suomessa. Inkerinsuomalaisten paluumuutto on alkanut. Alussa se vain ilahdutti IL:n johtoa, olimmehan taistelleet inkerinsuomalaisten oikeuksista, joihin kuuluu myös oikeus valita asuinpaikkansa. Yhtäkkiä olemme saaneet toisen kotimaan. Tuhansia inkerinsuomalaisia pidettiin kuitenkin pakolaisina heidän joutuessaan Kannaksella Suomen puolelle rajaa Venäjän kansalaissodan aikana ( ). Yli inkerinsuomalaista puolestaan kohdeltiin vuosina Suomessa siirtoväkenä. Koivisto on ensimmäisenä kutsunut inkerinsuomalaisia paluumuuttajiksi. Jo 1990-luvun lopulla kävi ilmi, että muutto Suomeen inkeriläisten kannalta tuntuu paremmalta vaihtoehdolta kuin taistelu inkerinsuomalaisten säilymisestä entisenä yhteisönä koti-inkerissä luvuilla Suomeen muutti Venäjältä ja Virosta inkerinsuomalaista vuodessa. Kadonneen Inkerin muistoristi Hatsinan Rahkolan kylässä. Kuva Lilja-Liisa Aleksandrova. Taloudellinen ja poliittinen epävakaisuus Venäjällä on johtanut siihen, että monet inkerinsuomalaiset päättivät muuttaa Suomeen. Tähän asti paluumuutto-oikeutensa on käyttänyt noin inkerinsuomalaista. Suomeen on lähtenyt mm. useita IL:n toimijoita. Uusia haasteita 2010-luvulla inkerinsuomalaisten asema on muuttunut huomattavasti. Venäjällä ja Virossa heidän lukumääränsä väheni luontevan assimilaation (esimerkiksi Inkerissä kuuden miljoonan alueella asuu vain suomalaista) ja Suomeen muuton takia. Vastaavasti Venäjän Karjalassa ja Inkerinmaalla suomen kielen käyttö väheni ja suomalaisen kulttuurin tarjonta supistui. Suomalaiskulttuurin häviäminen Inkeristä ja Karjalasta tuntuukin pitemmällä ajanjaksolla mahdolliselta. Venäjän viime väestönlaskun virallisen tiedon mukaan vuonna 2010 koko maassa oli vähän yli suomalaista. Suomi on ollut viimeisen 20 vuoden aikana ainoa maa, jossa inkerinsuomalaisten lukumäärä kasvoi. Heidän tarkkaa lukumääräänsä ei voi tietää, koska Suomessa ihmisiltä ei kysytä heidän etnistä taustaansa. Arvioiden mukaan Suomeen on kuitenkin tullut noin inkerinsuomalaista. Ennen paluumuuttoa maassa asui kolmisen tuhatta aikaisemmin muuttanutta inkerinsuomalaista tai heidän jälkeläistään. Yhteensä inkerinsuomalaisten lukumäärän Suomessa arvioidaan vuoden 2014 alussa olevan siis noin Suomesta on tullut inkerinsuomalaisten pääasuinmaa. Suomessa asuu nyt enemmän inkerinsuomalaisia kuin on suomalaisia koko Venäjällä. Joidenkin tutkimusten perusteella voidaan todeta, että puolet Suomessa olevista inkerinsuomalaisista asuu pääkaupunkiseudulla. Inkeriläispaluumuuttajien kohtalo uudessa kotimaassaan vaihtelee. Joukossa on päteviä lääkäreitä, lahjakkaita insinöörejä, tohtoriksi väitelleitä tutkijoita, menestyviä liikemiehiä, mutta samoin paljon avuttomia syrjäytyneitä. Inkerinsuomalaisten työttömyys on 40 prosentin tasolla. Monille nuorille inkerinsuomalaisille muutto Suomeen on joka tapauksessa avannut laajoja koulutusmahdollisuuksia ja taannut vanhuksille ihmisarvoista hoitoa. Inkeriläisyys ei ole sama, kuin suomalaisuus vaikka onkin sitä lähellä. Inkeriläisidentiteettiin kuuluu esim. Venäjällä vahvistunut kollektivismi. Heitä myös yhdistää vanhempien ja isovanhempien traaginen kokemus vainovuosilta ja tietenkin he puhuvat omaa suomen murretta. Inkeriläisyys elää siellä, missä inkerinsuomalaiset asuvat. Vastuu inkerinsuomalaisten tulevaisuudesta ja inkeriläisyyden säilymisestä on siirtynyt käytännössä Suomeen. Suomessa toimivat inkeriläisjärjestöt ovat uusien haasteiden edessä. Niiden on löydettävä sellaiset toimintamuodot, jotka houkuttelisivat vanhoja ja nuoria, Venäjältä ja Virosta tulleita, kielitaitoisia ja inkeriläisyyden tuntevia sekä ummikkoja, akateemisesti koulutettuja ja lähes lukutaidottomia. Tehtävä tuntuu erittäin vaikealta varsinkin tilanteessa, kun Suomeen muuttaneita huolestuttavat kurssille pääseminen, työnhaku ja muut kotoutumiseen liittyvät arkiongelmat. Historia on armoton vähemmistökansojen suhteen. Inkerinsuomalaisten säilyminen etnisenä vähemmistönä on nykyäänkin yhtä ongelmallinen niin koti-inkerissä kuin Suomessa. Wladimir Kokko Kirjoittaja on Pietarissa asuva taloustieteiden lisensiaatti, joka toimii ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehenä. Kokko toimi aikaisemmin pitkään Pietarin Inkerin Liiton puheenjohtajana. Ohituskaistalta opiskelemaan Kaikilla on oltava tasa-arvoiset mahdollisuudet päästä yliopistoon, eikä millään kansalaisryhmällä voi olla mitään etuoikeuksia, totesi entinen opetusministeri Jukka Gustafsson vuonna Gustafsson on sittemmin menettänyt ministerinpostinsa, kuten moni suomenkielinen opiskelija menettää mahdollisuutensa korkeakoulutukseen joka vuosi. Korkeakoulujen opiskelijavalintoja ohjaavat kiintiöt ja epätasa-arvo. Esimerkiksi Helsingin yliopiston lääketieteelliseen koulutukseen hakevat suomenkieliset ja ruotsinkieliset eivät ole samalla viivalla. Ruotsinkielisestä kiintiöstä pääsee opiskelemaan huomattavasti heikommilla tuloksilla ja moni lahjakkaampi oppilas jää kielipolitiikan uhriksi ja ilman opiskelupaikkaa. Epäterve tilanne on johtanut siihen, että yhteiskuntamme parhaiten palkatuissa ammattiryhmissä, kuten juristeissa ja lääkäreissä on ruotsinkielisillä moninkertainen yliedustus väestön suhteelliseen osuuteen verrattuna. Pisa-tuloksia ja korkeakoulujen pääsykoetuloksia tarkastellessa pitäisi tilanteen olla päinvastainen. Kiintiöt koskettavat eniten hallintoa eli koulutusta kauppa-, oikeus- ja lääketieteen johtotehtäviin. Eivät siis palveluammatteja, joiden suhteen yleensä ilmaistaan huoli ruotsinkielen asemasta. Perustuslaissa sanotaan, että julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisestä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan. Nyt tämä ei toteudu. Oppilasvalintojen ohituskaista pitäisi lakkauttaa, antaa koetulosten ratkaista ja valita pätevimmät. Vilhelm Junnila Kirjoittaja on Suomalaisuuden Liiton hallituksen jäsen Åbo Akademi on vuonna 1918 perustettu pääosin Turussa toimiva ruotsinkielinen yliopisto.

8 8 KOKOUSKUTSU SUOMALAISUUDEN LIITTO RY:N SYYSKOKOUS KESKIVIIKKONA Suomalaisuuden Liitto ry:n sääntömääräinen syyskokous on keskiviikkona 29. lokakuuta 2014 kello Ostrobotnian juhlakerroksen baarikabinetissa osoitteessa: Museokatu 10, Helsinki. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat: toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 jäsenmaksujen suuruus liiton puheenjohtajan valinta hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle tilintarkastajat ja varamiehet vuodelle 2015 Hallitus JÄSENHAKEMUS Suomalaisuuden Liiton hallitukselle SUOMALAISUUDEN LIITOSTA KAIKKIEN ITSENÄISTEN VALTIOIDEN PÖYTÄ- JA SALKOLIPUT SEKÄ MAAKUNTAVIIRIT Haluan liittyä Suomalaisuuden Liiton jäseneksi. Hyväksyn liiton tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Sukunimi: Etunimi: AURORANKATU 7 A 1, HELSINKI Puhelin: Sähköposti: Kotisivut: TILAA OMASI! Lähiosoite: Postinumero ja -toimipaikka: Koulutus: Ammatti/Arvo: Syntymävuosi: Puhelin: Sähköposti: Suomalaisuuden Liitto ry Tilinumero IBAN FI Suomalaisuuden Liitossa oli 1269 jäsentä Haluan vastaanottaa sähköpostitse Sähkökannel-tiedotetta: (rasti = haluan; tyhjä tai viiva = ei halukas) Olen valmis vapaaehtoiseen talkootyöhön liiton hyväksi: (rasti = halukas; tyhjä tai viiva = ei halukas). Toivomuksia hallitukselle: Paikka ja aika: (tarvittaessa jatka kääntöpuolelle ) Allekirjoitus: Jäsenmaksu on 22 euroa. Työttömältä, samassa taloudessa asuvalta jäseneltä tai alle 26-vuotiaalta 10 euroa. Palautus postitse tai sähköpostilla liiton toimistoon: Suomalaisuuden Liitto ry Aurorankatu 7 A 1, HELSINKI Puhelin (09) Mistä sait tiedon Suomalaisuuden Liitosta? Numero 2/2014 Syksy Numero vuosikerta Toimitus: Aurorankatu 7 A Helsinki puhelin (09) Päätoimittaja: Sampo Terho Vt. päätoimittaja Sakari Linden Toimitussihteeri: Saila Ampuja Julkaisija: Suomalaisuuden Liitto ry ISN Taitto: TR-Latomo Oy Paino: Sata-Pirkan Painotalo, 2014 Sähköposti: kolumbus.fi Internet/kotisivut: Tilaushinnat: 7 /vuosikerta ilmestyy neljä kertaa vuodessa tai kolmesti yhden numeron ollessa kaksoisnumero. Irtonumero 2. Suomalaisuuden Liiton perustivat kaikki suomenkieliset puolueet Johannes Linnankosken aloitteesta. Liiton jäsenyys on avoin jokaiselle suomalaiselle, joka hyväksyy liiton tarkoituksen. Lisätietoja numerosta (09)

Jäsenmatkalla Viipurissa 7 8.8.2010

Jäsenmatkalla Viipurissa 7 8.8.2010 1 M Jäsenmatkalla Viipurissa 7 8.8.2010 MATKAKERTOMUS s. 4 5 Moskovan metsäpaloista kantautuva savu leijuu Viipurin yllä. Tiivistelmä puheenjohtajan Aamulehdessä 20.5. julkaisemasta artikkelista. Järki

Lisätiedot

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006 Tämä on valtioneuvoston kielilainsäädännön soveltamista koskeva kertomus eduskunnalle. Kertomus annetaan kielilain nojalla kerran vaalikaudessa ja siinä käsitellään kielilainsäädännön soveltamista, kielellisten

Lisätiedot

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto SUOMEN KANSALLISET VÄHEMMISTÖT Kulttuurien ja kielten rikkaut ta Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Minority Rights Group Finland Minority Rights Group

Lisätiedot

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1 Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Lisätiedot

Inkeriläisten viesti 5 6/2013

Inkeriläisten viesti 5 6/2013 Suomen Inkeri-liitto ry Inkeriläisten viesti 5 6/2013 Inkeriläisten kesäjuhlat Ikiaikaisia luostareita matkakertomus Inkeriläiset Kuka kukin on Viron inkeriläisten kesäjuhlat Haapsalussa kokouskutsu ja

Lisätiedot

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Valokuvat, kansi ja taitto: Kai Kangassalo

Lisätiedot

erilaisten VIESTI 11/2006

erilaisten VIESTI 11/2006 erilaisten VIESTI 11/2006 Inkerilaisten viesti Toimisto Lehden tilaukset ja osoitteenmuutokset, jasenmaksut ja tuotetilaukset ym. inkerikoti, Karjalatalo, Kapylankuja 1, 00610 Helsinki. Puh. (09) 793 796

Lisätiedot

"Kukaan ei halua elää semmoista elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu"

Kukaan ei halua elää semmoista elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu Minna Suihkonen "Kukaan ei halua elää semmoista elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu" Haastattelututkimus etnisten vähemmistöjen omasta mediasta ja vähemmistötaustaisten toimittajien pääsystä valtamediaan

Lisätiedot

Inkerin kulttuuriseura Inkerin kulttuurin edistäjä ja elvyttäjä vuodesta 1993 Inkerin kulttuuriseuran jäsenlehti 1/2012

Inkerin kulttuuriseura Inkerin kulttuurin edistäjä ja elvyttäjä vuodesta 1993 Inkerin kulttuuriseuran jäsenlehti 1/2012 Inkerin kulttuuriseura Inkerin kulttuurin edistäjä ja elvyttäjä vuodesta 1993 Inkerin kulttuuriseuran jäsenlehti 1/2012 PUTRONNIEMEN KESÄ PÄÄTTYI KORPIMESSUUN s. 4 1 VATJALAISNÄYTTELY AVATTIIN NARVASSA

Lisätiedot

Surahammarin kunnan vähemmistöpoliittinen toimintasuunnitelma 2010-2012

Surahammarin kunnan vähemmistöpoliittinen toimintasuunnitelma 2010-2012 Surahammarin kunnan vähemmistöpoliittinen toimintasuunnitelma 2010-2012 Suomen kielen hallintoaluekysymyksistä vastaava johtoryhmä Sisällysluettelo Tausta...4 Ruotsin vähemmistöpolitiikka...4 Laki kansallisista

Lisätiedot

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla Karjalanpaistista kaksoiskonsonanttiin KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN 1 4 Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Viipurin pitäjäläinen 2/2010 VIIPURIN PITÄJÄLÄINEN

Viipurin pitäjäläinen 2/2010 VIIPURIN PITÄJÄLÄINEN VIIPURIN PITÄJÄLÄINEN Viipurin pitäjäseura ry:n lehti 2/2010 1 SISÄLLYS Puheenjohtajalta 3 Toivo Nousiainen in memoriam 4 Karjalaiset juhlivat laulaen 5 Hapankaalikeittoa ja arpajaisvoittoja 10 Viipurilaisen

Lisätiedot

y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i

y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i Irtonro: 2 euroa. Ei muita kuluja, keräyksiä tms. Myyntiaika syysmarraskuu 2009 Nro 3/2009 Kuva: Katja Huusko-Ahlgren Romanilapsi tarvitsee

Lisätiedot

Lautamies ... ... Suomen lautamiehet ry Finlands nämndemän rf 2/2012

Lautamies ... ... Suomen lautamiehet ry Finlands nämndemän rf 2/2012 Suomen lautamiehet ry Finlands nämndemän rf 2/2012...... Arvoisat yhteistyötahot! Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme Teille Rauhallista Joulua sekä Hyvää alkavaa Vuotta 2013 yhteistyön merkeissä.

Lisätiedot

Seurakuntatervehdys 2/2008

Seurakuntatervehdys 2/2008 Seurakuntatervehdys Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien tiedotuslehti 41.vuosikerta 2/2008 Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen. Nyt siunaustaan suopi taas lämpö

Lisätiedot

Katri Kulmuni. paras. puoluekokous. Keskustan. Keskustan varapuheenjohtajaksi. Lue Keskustavaikuttajien artikkeleita! Turussa 13.-15.6.

Katri Kulmuni. paras. puoluekokous. Keskustan. Keskustan varapuheenjohtajaksi. Lue Keskustavaikuttajien artikkeleita! Turussa 13.-15.6. Nappaa mukaan puoluekokouksen paras vaalilehti! Katri Kulmuni Keskustan varapuheenjohtajaksi Keskustan puoluekokous Turussa 13.-15.6.2014 Lue Keskustavaikuttajien artikkeleita! Mauri Pekkarinen: Uusiutuva

Lisätiedot

Syksy 2013. Uskonnoton lehti. Usk maton

Syksy 2013. Uskonnoton lehti. Usk maton Syksy 2013 Uskonnoton lehti Usk Usk Kun kerran saatiin yhden itsensä oikein nimeltä mainitseman vaparin kanssa keskustelu perverssiyksistä, hän livahti karkuun. Muutkaan vaparit eivät suostu tunnustamaan

Lisätiedot

Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991

Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991 Elvi Juvonen Rappiota rajan takaa Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991 Yleisen historian pro gradu-tutkielma Historian ja Etnologian Laitos Jyväskylän yliopisto 2013 1. JOHDANTO... 3 1.1.

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Kyyhkynen 4 / 2002 1

Kyyhkynen 4 / 2002 1 Kyyhkynen 4 / 2002 1 pääkirjoitus Kun kaari lähestyy loppuaan Ensimmäiset kristityt elivät yhteiskunnassa, jonka arvot olivat kaukana kristillisestä arvomaailmasta. Rooman valtakunnassa polyteismi, julkihomous

Lisätiedot

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Riku Siivonen ja Tanja Aitamurto, 2012 Tilaaja: Ossi Kuittinen, Sitra Ulkoasu:

Lisätiedot

Liittovaltuusto järjestäytyi

Liittovaltuusto järjestäytyi 6 2005 3,5 Liittovaltuusto järjestäytyi Sisältö 6/2005: Pääkirjoitus 3 Robert Brotherus 61. vuosikerta, 14.12.2005 Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Päätoimittaja Robert Brotherus Tyynylaavankuja

Lisätiedot

PÄÄKIRJOITUS. Sinulle uusi opiskelija, kulunut kevät on epäilemättä ollut rankka. Ensimmäinen palkinto

PÄÄKIRJOITUS. Sinulle uusi opiskelija, kulunut kevät on epäilemättä ollut rankka. Ensimmäinen palkinto Inter Vivos PYKÄLÄ RY:N JÄSENLEHTI >> 03 2012 Elämäni juristina - haastattelussa Aulis Aarnio Äidit opiskelijavaihdossa ELSA Finlandin oikeustapauskilpailu Puuhasteltavaa phuksille! INTER VIVOS Y liopistossa

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki. Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala. Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky

Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki. Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala. Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky Paino Erweko Oy ISBN 978-952-68332-0-0 (sid.) ISBN 978-952-68332-1-7

Lisätiedot

SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS

SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS Maarit Anni Nousuniemi Opinnäytetyö SAKK Liiketalouden perustutkinto 11.8.2008 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS Liiketalouden perustutkinto TIIVISTELMÄ Merkonomi

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008 Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. 20 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI Tiedonjyvä 7/08 Teemana kolmannet

Lisätiedot