Suomen Painonnostoliitto v

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Painonnostoliitto v. 1939."

Transkriptio

1 205 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojo~tokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavash: Suomen Painonnostoliitto v Liittojohtokunta. Suomen Painonnostoliiton liittojohtokuntaan ovat v kuuluneet: työnjohtaja Er. Nyberg ja vakuutusvirkailija V. Nyyssönen Helsingistä, hovioikeudenauskultantti T. Kaihlanen Heinolasta, herra O. Lahtinen Korsosta, tarkastaja V. Lamminsalo Viipurista, teknikko R. Eklund Hangosta ja rahastonhoitaja P. Dickman Haagasta. Liiton puheenjohtajana on ollut edelleenkin työnjohtaja Er. Nyberg, varapuheenjohtajana hovioikeudenauskultantti T. Kaihlanen sekä rahastonhoitajana ja sihteerinä 1/3-39 asti toimittaja E. Mannerla ja sen jälkeen toimistosihteeri J. Sinisalo. Liittojohtokunnan jäsenistä muqdostettu työ v a- 1 i 0 kun t a, johon ovat kuuluneet työnjohtaja Er. Nyberg (puheenjohtajana), herra O. Lahtinen, vakuutusvirkailija V. Nyyssönen, rahastonhoitaja O. Dickman ja toimistosihteeri J. ' Sinisalo, on hoitanut liiton juoksevat asiat sekä valmistellut ja hoitanut ne kysymykset, mitkä liittojohtokunta on jättänyt sen hoidettavaksi. Kun sota keskeytti liiton toiminnan lokakuussa, liittojohtokunta kerkisi toimikauden aikana pitää vain 6 kokousta. Näiden kokousten pöytäkirjoihin kertyi yhteensä 127 pykälää. Työvaliokunta kokoontui 2 kertaa, ja tehtiin pöytäkirjoihin yhteensä 30 pykälää. Nyberg Kaihlanen Eklund Lamminsalo.... Dickman Nyyssönen.... Lahtinen Liittojohto- Työvalio- Yhteensä kunta kunta Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Toimintasääntöjen mukaisesti liiton nimen ovat olleet oikeutetut merkitsemään liiton puheenjohtaja, työnjohtaja Er. Nyberg tai varapuheenjohtaja, h?vioi~eude~auskultantti T. Kaihlanen yhdessä liiton slhteerm, tolmistosihteeri I. Sinisalon tai liittojohtokunnan jäsenen, vakuutusvirkailija V. Nyyssösen kanssa. Liiton jäsenistö. Toimikauden aikana liittoon liittyi 4 uutta jäsenseuraa ollen liitossa lokakuussa, jolloin toiminta keskeytyi: 37 jäsenseuraa ja niissä yhteensä 2,422 jäsentä. Yhteistoiminta muiden urheilujärjestöjen kanssa. Liitto on edelleenkin kuulunut jäsenenä Suomen Voimistelu- ja 'Urheiluliittoon. Lisäksi liitto on kuulunut jäsenenä Kansainväliseen Painonnostoliittoon (Federation Internationale Halterophile). Edustus SVUL:n liitto kokouksissa. Liittoa ovat edustaneet v:n 1939 aikana pidetyissä SVUL:n liittokokouksissa liiton puheenjohtaja, työnjohtaja Er. Nyberg ja liiton varapuheenjohtaja, hovioikeudenauskultantti T. Kaihlanen.

2 206 Edustus SVUL:n liittohallituksessa. Liittoa on SVUL:n v:n 1939 liittohallituksessa edustanut hovioikeudenauskultantti T. Kaihlanen, varamiehenään kelloseppä A. Luoma Helsingistä. Edustus Suomen Olympialaisessa Komiteassa. Liiton edustajana Suomen Olympialaisen Komitean va!tuuskunnassa on ollut liiton puheenjohtaja, työnjohtaja Br. Nyberg. Edustus Stadion- säätiössä. Liittoa on Stadion-säätiössä edustanut työnjohtaja Br. Nyberg. Liiton yleiset kokoukset. Liiton vuosikokousta ei voitu pitää sääntöjen edellyttämänä aikana. Se oli jo kutsuttu koolle, kun sota syttyi ja kokous oli peruutettava. Liiton ansiomerkki. Toimikauden aikana saatiin valmiiksi liiton kunniaja' ansiomerkki. Sen on piirtänyt taiteilija P. Jejimoff ja merkin on valmistanut Hopeatakomo O/Y Helsingissä. Kurssitoiminta. Toimikauden aikana voitiin ensi kerran kiinnittää suurempaa huomiota painonnoston kurssitoimintaan. Tämä kävi mahdolliseksi sen kautta, että liitto sai toimeenpannuista SVUL:n urheiluarpajaisista huomattavan avustuksen. Toimikauden aikana järjestettiin seuraavat painonnosto- y.m. kurssit: Painonnostokurssit: 1) Kotkassa / ) Viipurissa / ) Tampereella 4--5/2. 4) Helsingissä / osanotto " 5) Viipurissa / ) Sunilassa 1--2/ ) Hiitolassa / ) Viipurissa / ) Riihimäellä 8--9/ ) Tampereella / ) Hangossa 5--6/ ) Riihimäellä 9--10/ osanotto Valmennusleirit: 1) Tampereella /3 14 osanott. 2) Vierumäellä 8--15/10 14 " 28 osanotto Tuomarikurssit: 1) Viipurissa /1 17 osanotto 2) Tampereella 4--5/2 20 3) Helsingissä / osanotto " Yhteensä 337 osanott. Neuvontatoiminta. Varojen puutteessa neuvonta toimintaa ei ole voitu toimeenpanna niin laajassa mittasuhteessa kuin olisi ollut toivottavaa. Neuvonnan järjestäminen onnistui kuitenkin sen kautta, että liiton puheenjohtaja, työnjohtaja Br. Nyberg suostui palkatta suorittamaan neuvontakäyntejä painonnostokeskuksissa. Toimikauden aikana hän kävi melkein kaikissa huomattavimmissa keskuspaikoissa. Lisäksi hän kävi monella tehdaspaikkakunnalla innostuttamassa sikäläisiä urheilun johtohenkilöitä, saaden tällä toiminnallaan aikaan sen, että monet näistä paikkakunnista ottivat painonnoston ohjelmistoonsa. Neuvontatoiminnan ansioksi on suurimmaksi osaksi luettava, että aktiivisten painonnostajien lukumäärä kasvoi ja että tulostaso huomattavasti nousi. Suomen painonnostomest aruuskilpailut. 1) K a h den k ä den n 0 s t 0 t. Suomen mestaruuskilpailut kahden käden nostoissa pidettiin Tampereella 8/5-39 Tampereen Kisa-Veikko- 207

3 208 jen toimiessa kilpailujen järjestäjinä. Mestaruudet jakautuivat seuraavasti: Punn. kg. Kärpässarja, a. 56 kg.: O. Kuntsi, HAK Höyhensarja, a. 60 kg.: H. Strand, HPM Kevy tsarja, a kg.: 1) J Tokazier, Makkabi ) J. Turunen, VPN (paino ratkaisi järjestyksen) Keskisarja, a. 75 kg.: M. Tokazier, Makkabi Raskas keskisarja, a k g.: J. Vellamo, TKV Raskas sarja, y kg.: H. Forström, HIK Temp. Työntö kg. kg Yht. kg Höyhensarjassa nosti Helsingin Makkabin jäsen H. Kruck = kg. Kun hän ei kuiter:kaan ollut Suomen alamainen, hänen tulostaan ei VOitu huomioda mestaruutta annettaessa. 2) Yhden käden nostot. Suomen mestaruuskilpailuja yhden käden nostoissa ei suoritettu tänä vuonna, koska valmennus oli suunnattu pääasiassa maaotteluihin ja Olympiankisoihin ja sen vuoksi katsottiin, että harjoitus oli suunnattava yksinomaan kahden käden nostoihin. Maaottelut. 1) Suo m i A. - E e s t i B. ~~om~.n j~ Eestin välinen painonnostomaaottelu pidetttm Vllpunssa 26/2-39 Viipurin Painonnostajien toi- miessa kilpailujen järjestäjänä. Suomea edusti maaottelussa paras mahdollinen joukkue, kun taas Eestiä edusti vahvistettu B-joukkue. Ottelun voitti Suomen joukkue, tulosten ollessa: Punn. Temp. Työntö Yht. kg. kg. kg. kg. Höyhensarja, a. 60 kg.: 1) G. österlund, Suomi ) R. Vöstrik, Eesti Kevytsarja, a kg.: 1) R. Teitelbaum, Eesti ) J. Turunen, Suomi Keskisarja, a. 75 kg.: 1) M. Tokazier, Suomi ) A. Vaikma, Eesti Raskas keskisarja, a kg.: 1) L. Kukk, Eesti......, ) J. Vellamo, Suomi....!! Raskas sarja, y kg.: 1) H. Forsström, Suomi ) A. Lepik, Eesti ) Neljän maan o t tel u. Ruotsin painonnostoliiton kutsusta järjestettiin Tukholmassa 14-15/4-39 Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Latvian välillä painonnostomaaottelut. Tähän otteluun oli kutsuttu myöskin Eesti, mutta se ei voinut osallistua kilpailuun. Kilpailijat nostivat kansainvälisissä sarjoissa, jolloin maitten väliset tulokset laskettiin yhteistulosten perusteella. Tulokset: Punn. kg. Höyhensarja, a. 60 kg.: 1) G. Högberg, Ruotsi ) G. österlund, Suomi ) G. Tempelfelds, Latvia ) G. Larsen. Tanska Temp. Työntö kg. kg Yht. kg

4 210 Kevytsarja, a kg.: 1) S. Carlsson, Ruotsi ) S. Jensen, Tanska ) T. Tauni, Suomi ) G. Purischevs, Latvia Keskisarja, a. 75 k g.: 1) S. Karlson, Ruotsi ) J. Grischs, Latvia ) E. Petersen, Tanska ) E. Vuorensola, Suomi Raskas keskisarja, a kg.: 1) R. Pettersson, Ruotsi ) J. Vellamo, Suomi ) K. Bileskalns, Latvia ) K. Jensen, Tanska Raskas sarja, y kg.: 1) O. Löfdahl, Ruotsi ) A. Jurmalietis, Latvia ) H. Forsström, Suomi ) O. Sörensen, Tanska Edelläolevien tulosten perusteella maaottelutulokset olivat seuraavat: Suomi-Latvia 3-2 Suomi-Tanska 3-2 Ruotsi- Suomi 5-0 Ruotsi-Latvia 5-0 Ruotsi-Tanska 5-0 Latvia-Tanska 4-1 Neljän maan välinen ottelu päättyi seuraavasti: 1) Ruotsi pistettä 2) Suomi ) Latvia " " 4) Tanska Suomen ja Latvian paremmuuden ratkaisi miesten paino. Taitomerkkisuori tukset. Toimikauden aikana on suoritettu seuraavat määrät painon noston taitomerkkejä: 1 lk:n merkkejä kpl. II " " III " Yhteensä 51 kpl. Valmistautuminen v :n 1940 olympiankisoihin. Olympiankisojen järjestelytoimikunnan pyynnöstä liitto nimesi olympiankisojen painonnostokilpailuja suunnittelevaan ja järjestävään jaostoon puheenjohtajaksi liiton puheenjohtajan, työnjohtaja Br. Nybergin ja jäseniksi hovioikeuden auskultantti T. Kaihlasen ja toimittaja E. Mannerlan. Jaosto laati alustavat suunnitelmat niin kilpailujen pitopaikkaan kuin kilpailujen järjestämiseen nähden. Nämä suunnitelmat järjestely toimikunta hyväksyi. Jaosto ryhtyi myöskin toimenpiteisiin kunnollisten kilpailuvälineiden hankkimiseksi. Valitettavasti jaoston toiminta keskeytyi sodan vuoksi. Osanottoa varten v:n 1940 olympiankisojen painonnostokilpailuihin liitto ryhtyi heti vuoden alusta alkaen vilkkaaseen valmennustyöhön. Liiton puheenjohtaja kierteli neuvontamatkoilla kaikilla niillä paikkakunnilla, jossa oli valmennuksessa huomioonotettavia nostajia. Neuvoteltuaan Saksan painonnostoliiton kanssa, liitto onnistui saamaan syksyllä olympianeuvontaa silmällä pitäen opettajaksi Suomeen kuulun saksalaisen painonnostajan ja erinomaisen opettajan Adolf Wagnerin. Valitettavasti hän kerkisi olla painonnostajiamme opettamassa ainoastaan muutamia päiviä, kun nostajien täytyi kesken valmennusleiriä kiir uhtaa syttyneen sodan vuoksi joukko-osastoihinsa. Olympiavalmennuksesta oli kuitenkin se hyöty, että nostajamme kerkisivät saada paljon arvokkaita neuvoja. Tämä ilmenee parhaiten nostajiemme tulostason huomattavasta noususta. Lisäksi järjestetty olympiavalmennus innostutti monen sivustaseuranneen painonnostourheiluun mukaan. 211

5 212 Uudet Suomen ennätykset. Toimikauden aikana toimeenpannuissa kilpailuissa saavutettiin seuraavat tulokset, jotka sittemmin hyväksyttiin uusiksi Suomen ennätyksiksi: 2 käden punnerrus: Sarja a kg.: kg. T. Tauni, VPN, saav. Viipurissa 16/3-39. Sarja y kg.: kg. H. Forsström, RIK, saav. Viipurissa 26/ käden tempaus: Sarja a. 56 kg.: 75.0 kg. O. Kuntsi, HAK, saav. Helsingissä 12/ Sarja a kg.: kg. J. Vellamo, TKV, saav. Tampereella 9/ kg. J. Vellamo, TKV, saav. Viipurissa 16/ kg. J. Vellamo, TKV, saav. Hangossa 19/ käden työntö: Sarja a. 56 kg.: kg. O. Kuntsi, HAK, saav. Helsingissä 10/ kg. O. Kuntsi, HAK, saav. Tampereella 8/ Sarja a. 60 kg.: lo7.5 kg. G. österlund, HAK, saav. Helsingissä 16/2-39. Sarja a kg.: kg. J. Vellamo, TKV, saav. Tampereella 9/ kg. J. Vellamo, TKV, saav. Tukholmassa 15/4-39. Sarja y kg.: kg. H. Forsström, HJK, saav. Hangossa 19/8-39. Olympialainen 3-ottelu: Sarja a. 56 kg.: kg. O. Kuntsi, HAK, saav. Helsingissä 10/4-39. Sarja a. 60 kg.: kg. G. österlund, HAK, saav. Viipurissa 26/2-39. Sarja a kg.: kg. J. Vellamo, TKV, saav. Tampereella 9/ kg. J. Vellamo, TKV, saav. Viipurissa 16/ kg. J. Vellamo, TKV, saav. Tukholmassa 15/ kg. J. Vellamo, TKV, saav. Tampereella 8/ kg. J. Vellamo, TKV, saav. Hangossa 19/ Edelläolevat tulokset huomioonottaen viralliset ~uomen painonnostoennätykset olivat 1/1-40 seuraavat. 1 käden tempaus: Sarja a. 56 kg. 60 Suomen painonnostoennätykset " 75 " 82.5 " y " 1 käden työntö: Sarja a. 56 kg " y " 2 käden punnerrus: Sarja a. 56 kg y käden tempaus: Sarja a. 56 kg " y " 2 käden työntö: Sarja a. 56 kg " " y " Otto Kuntsi, HAK L. Strömberg, HAK.... G. österlund, HAK L. Strömberg, HAK.... J. Tokazier, HAK M. Tokazier, HAK V. Lamminsalo, VN..... H. Forsström, HIK..... O. Kuntsi, HAK _ G. österlund, HAK J. Tokazier, HAK J. Turunen, VPN S. Lundström, HAK.... F. Grandell, HAK.... H. Forsström, HIK.... J. Rodionov, Sw t G. österlund, HAK T. Tauni, VPN E. Vuorensola, VPN E. Vuorensola, VPN H. Forsström, HIK O. Kuntsi, HAK G. österlund, HAK J. Tokazier, Makkabi M. Tokazier, Makkabi J. Vellamo, TKV.... H. Forsström, HIK.... O. Kuntsi, HAK.... G. österlund, HAK L. Strömberg, HAK M. Tokazier, Makkabi J. Vellamo, TKV H. Forsström, HIK kg " " " 65 kg " " " 72.5 kg " kg " " kg " " " 1939

6 214 Yhteistulos Olymp. 3-ottelu: Sarja a. 56 kg. O. Kuntsi, HAK " G. österlund, HAK " J. Tokazier, Makkabi " M. Tokazier, Makkabi " J. Vellamo, TKV y. 82.5" H. Forsström, HIK Yhteistulos Antwerpen-ottelu: Sarja a. 56 kg. O. Kuntsi, HAK " G. österlund, HAK " J. Tokazier, HAK 75 " V. Rättö, VPN " F. Granden, HAK. :: y " H. Forsström, HIK Yhteistulos 5 noston ottelu: Sarja a. 56 kg. O. Kuntsi HAK 60 " G. österlu~d, HAK... :: " J. Tokazier, HAK.. " " M. TOkazier, HAK " H. Forsström HIK y. 82.5" H. Forsströ~, HIK käden kierrenosto: kg kg kg Sarja y kg. V. Virtanen, HAK kg Urheilijain suosima matkatoimisto on Matkatoimisto KALEVA Hei s i n k i, Heikink. 9. Yliopp.talo. RYHMÄM ATKAT SE URAMATKAT KILPAILU MATKAT järjestämme nopeasti ja huolella. Kääntykää 1 u 0 tt a m u k s eli a puo/eemmel Matka toimisto K aleva Oy. Helsinki, Heikink. 9. Ylioppilastalo. Seuramatkaos. puh MDKSD ostatte krokot. merkkisiä matkalaukkujo. ISO K ~tt~ :iihin voi luottoa. OY. U. SCHWARTZIN AB. SALKKU - jo MATKATARPEIDEN TEHDAS H e I s i n k i, Kajaanink. 6, puh ja

7 216 De b et Suomen Painonnostoliiton Voi t t 0- jo tilinpäätös v t 0 P P i 0 t i I i. 217 Kredit An Kulunki-, palkka- ja vuokratili: Palkkamenot : - Vuokramenot :- Yleiskulut :-.. Posti-, pubelin- ja sähketili: Postikulut :25 Ulkolinjapuhelut :80 Sähkekulut : 10.. Kur si-, neuvonta- ja propagandatili: Kurssimenot :- Propagandakulut : 15.. Kokous- ja matkakulujentili: Kokousmatkakulut : - Sekal. kokouskulut :50.. Kilpailujentili: ---- Eesti-Suomi maaottelukulut Ulkomaisten kilpailujentili: Maaottelu Tukholmassa OlympiavalmennustiJi Liittoverotili EdustustiJi Sekalaisten tili PääomatiJi: Ylijäämä v : - 854: : : : : : :- 265: : : 75 mk : 50 Per Tavaratili: Painotuotteista Taitomerkeistä KiIpailujentiJi: Kilpailumaksuja.., Propagandamerkkitili OlympiavalmennustiJi: Suomen Olympialaiselta Komitealta.... Määrärahatili: SVUL:n avustus v KorkotiIi 516:90 212: :- 225: : : : : 60 mk : 50 A n SVUL:n tili: Ta s e- Rahaa : 45.. Tavaratili: Pain<;Jtuotteita :15 Taitomerkkejä : : 15 mk : 60 t il i. Per Pääomatili: Edellisten vuosien ylijäämä Ylijäämä v : : : 60 mk : 60

8 Karvonen 7, Honkanen 5, Colliander 3 ja Ahti 2 kertaa. Työvaliokunnan kokouksissa ovat liittojohtokunnan jäsenet olleet seuraavasti: Kivilinna ja Honkanen 3 kertaa, K;nvonen, Holmström ja Tiitola 2 kertaa. Edust'us SVUL:n elimissä. 219 Suomen Jääkiekkoliitto v Liittojohtokunta. Suomen Jääkiekkoliiton liittojohtokuntaan ovat v k~uluneet.i~s~nööri Kauko Karvonen Helsingistä, maisten Aaro KtVtlmna Helsingistä, herra Bror Colliander Helsingistä, herra Ragnar Ahti Turusta, herra Jarl Holmström Helsingistä, kamreeri Ilmari Honkanen Helsingist~ ja. herra Karl Rask Helsingistä. Varajäseninä ovat 11lttoJohtokuntaan kuuluneet pankinprokuristi Alf af Forselles Helsingistä ja insinööri Mikko Tiitola niinikään Helsingistä...S~~n:en Jääkiekkoliiton puheenjohtajana on toiminut ms~noon K~u.k? Karvonen, varapuheenjohtajana maisten Aaro KtVtltnna sekä sihteeri- taloudenhoitajana vuoden alusta toukokuun 31 p:ään SVUL:n toimistosihteeri Uolevi Lamppu ja kesäkuun 1 p:stä vuoden loppuun SVUL:n toimistosihteeri Osmo Kupiainen. Liiton juoksevia asioita on sen toimiston rinnalla hoita~lut liittojohtokunnan työvaliokunta, jonka puheenjohtaj~n~ on toiminut maisteri Aaro Kivilinna ja johon jäs:nm.a ovat kuuluneet kulloinkin pääkaupungissa olevat 11lttOJohtokunnan jäsenet... ~~ittojohto~unnalla on ollut kaikkiaan 12 kokousta, ja nll~sa syntyneiden pöytäkirjapykälien luku on 113. Työvahokunnalla on ollut 4 kokousta pöytäkirjapykälien lukumäärän ollessa 24. Liittojohtokunnan jäsenet ovat osallistuneet sen kokouksiin seuraavasti: Kivilinna 11, Holmström 9, Rask 8, SVUL:n liittohallituksessa on liiton edustajana ollut maisteri Aaro Kivilinna varamiehenään ekonoomi Ilmari Honkanen. SVUL:n liittokokouksissa on liittoa edustanut liiton puheenjohtaja, insinööri Kauko Karvonen varamiehenään maisteri Aaro Kivilinna. Edustus Suomen Olympialaisessa Komiteassa. Liiton edustajana Suomen Olympialaisessa Komiteassa on ollut insinööri Kauko Karvonen. Jäsenyys LIHG:ssä. Liitto on edelleen kuulunut jäsenenä Kansainväliseen Jääkiekkoliittoon (LIHG), jonka yleiskomiteaan maisteri A. Kivilinna on kuulunut liiton edustajana. LIHG:n vuosikongressissa, joka pidettiin Ziirichissä jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen yhteydessä 1 p:nä helmikuuta, olivat liiton valtuutettuina edustajina insinööri Martti Tiitola ja tekniikan ylioppilas Risto Tii - tola. Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Liiton nimen ovat vuonna 1939 olleet oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja Karvonen tai varapuheenjohtaja Kivilinna yhdessä liiton sihteeri-taloudenhoitajan kanssa. Tilintarkastajat. Liiton edustajakokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet maisteri T. Tornivuori ja herra Y.

9 220 Reijonen, varamiehinään joht. G. Salenius ja herra G. Kuusela, kaikki Helsingistä. Liiton jäsenistä. Liittoon kuului toimintakauden aikana seuraavat 25 jäsenseuraa: Arsenal Helsingistä, Helsi ngfors Skridskoklubb, Helsingin Jalkapalloklubi, Helsingin Palloseura, Helsingin Toverit, Helsingin Unitas, Hämeenlinnan Tarmo, Idrottsförening Kamraterna Helsingistä, Idrottsföreningen Kamraterna Turusta, Jämsänkosken Ilves, Kolin Ipatti, Kronohagens Idrottsförening, Karhu Kissat, Lahden Luistelijat, Loimaan Palloilijat, Pisan Peikot,' Suojärven Urheilijat, Tammerfors Bollklubb, Tampereen Ilves, Tampereen Kisa-Veikot, Tampereen Palloilijat, Tervakosken Pato, Turun Palloseura, Turun Riento, Viipurin Reipas ja Yhdistyneitten Villatehtaitten Palloilijat. Näistä liittyi vuonna 1939 Suojärven Urheilijat. Aktiivisesti jääkiekkoa harjoittamattomia seuroja ovat liitossa Helsingin IFK, Yhdistyneitten Villatehtaitten Palloilijat, Kolin Ipatti, Pisan Peikot, Lahden Luistelijat ja Suojärven Urheilijat. Liiton alaisissa seuroissa on ollut jalkeilla 44 virallista joukkuetta ja niissä pelannut n. 450 pelaajaa. Virallisia otteluja ovat joukkueet suorittaneet 112. Epäviralliset joukkueet mukaanluettuna nousee joukkueluku 75:en ja ottelujen määrä 153:en. Piirit, toimikunnat ja asiamiehet. SVUL:n piirejä on entistä enemmän voitu käyttää hyväksi, ja sellaisiinkin piireihin, joista ei kuulu liittoon yhtään seuraa, on valittu jääkiekkojaosto, jonka avulla voidaan herätystyötä suorittaa. Liittojohtokunta on edelleen asettanut liiton edustusjoukkueita valitsemaan toimikunnan, johon ovat kuuluneet herrat Kivilinna, Rask ja Lindroos. Erinäisiä tehtäviä varten on liittojohtokunta asettanut tarpeen vaatiessa valiokuntia. Liiton asiamiehiä eri paikkakunnilla ovat olleet: insinööri A. Nyman Jämsänkoskella, herra H. Perho Loimaalla, voimistelunopettaja Tauno Luomi Keravalla, ylioppilas Pauli Helkiä Jyväskylässä, herra Pekka Aven Hämeenlinnassa, insinööri Martti Tiitola Sunilassa ja herra Eino Louhi Viipurissa. Liittokokoukset. V a r s i nai n e n v u 0 s i k 0 k 0 u s. SJKL:n varsinainen vuosikokous pidettiin Helsingissä SVUL:n kokoushuoneustossa huhtikuun 23 p:nä. Kokouksessa oli edustettuna 11 seuraa ja läsnä kaikkiaan 25 henkilöä. Käsitellyistä asioista mainittakoon seuraavat: 1) vahvistettiin vuoden 1939 tilinpäätös,.. hyv~ksyttiin liiton vuoden 1938 toimintakertomus seka myonnettiin kiittäen liittojohtokunnalle tili- ja vastuuvapaus; 2) maisteri A. Kivilinna selosti kilpakauden toimintaa; 3) vuoden 1940 mestaruussarja päätettiin liittoj?ht? kunnan ehdotuksen mukaisesti suorittaa kahdeksan JOUKkueen yksinkertaisena sarjana, josta huonoimmin sijoittunut joukkue putoaa valtakunnansarjaan par~aan joukkueen täältä noustessa puolestaan ~esta.:u~ss~rjaan. Tämän lisäksi suorittavat mestaruussarjan lahmna huonoimmin sijoittunut joukkue ja valtakunnansarjan lähinnä parhain joukkue karsintaottelun, jonka voittaja ottelee seuraavana vuonna mestaruussarjassa. Valtakunnansarja päätettiin pelata entiseen tapaan. Edelleen päätettiin, että vuoden 1940 mestaruussarjassa ottelevat seuraavat miehistöt: HJK,.HSK ja KIF Helsingistä, Ilves Tampereelta, TPS, TR Ja AIFK Turusta sekä Tarmo Hämeenlinnasta.. Viralliset äänenkannattajat. Liiton virallisina äänenkannattajina ovat vuoden 1939 aikana olleet Urheilu, Suomen Urheilulehti ja Idrottsbladet. Liiton kuulutukset on julkaistu Urheilussa. 221

10 222 Kurssi- ja neuvontatoiminta. Kuluneenkin talven kurssi toiminta kärsi erikoisen suuressa määrin neuvojien puutteesta jääden tämän johdosta varsin vähäiseksi. Viime talven kokemusten perusteella onkin todettava, että liiton tärkeimpiä tehtäviä vastaisuudessa on neuvoja-aineksen kouluttaminen varsinkin, kun jääkiekkoharrastus näyttää kymmenen vuoden alkuvaikeuksien jälkeen nyt vihdoinkin saavan laajempia mittasuhteita. Kurssitoiminta supistui v neljään paikkakuntaan, joskin muillakin paikkakunnilla järjestettiin pelineuv~ntaa seurojen parhaitten aktiivipelaajien toimiessa neuvojina. Erikoisen herättävä vaikutus oli liiton 7-8/1 ~939 Viipurissa järjestämillä jääkiekkokursseilla, joilla Johtajana ja pääopettajana toimi isännöitsijä Erkki Saarinen ja apulaisopettajina herrat Esko Palmio ja Eino Louhi Viipurista. Yli 20 asteen pakkasesta huolimatta oli kursseilla 20 osanottajaa, etupäässä nuorta ainesta. Tammikuun päivinä piti Saarinen yhdistetyt neuvonta- ja tuomarikurssit Hämeenlinnassa, joille osallistui lähes 20 henkilöä. Heikki Katajavuori pistäytyi p :nä helmikuuta Turussa, jossa tarkoituksena oli järjestää tekniikkaa, taktiikkaa ja tuomaritehtäviä selostava kurssi etupäässä koululaisille. Sään muututtua äkkiä leudoksi ja jään pilaannuttua oli kurssit pakko muuttaa koulujen voimistelutunneilla pidetyksi luentotilaisuuksiksi, voimistelunopettajien annettua ystävällisesti tuntinsa tarkoitukseen käytettäväksi. Samaan aikaan aloitti insinööri H. Tikkanen Turussa yhdessä Katajavuoren kanssa tuomarikurssit, joille 'osallistui 22 henkiöä. Edellämainittujen lisäksi pidettiin Helsingissä Erkki Saarisen johdolla tuomarikurssit, joille osallistui 16 henkilöä, sekä Helsingissä, Tampereella ja Turussa edustuspelaajien valmennus- ja neuvontakurssit, joihin otti osaa 56. a~tiivipelaajaa. Näillä toimivat voimistelunohjaajina volmlstelunopettajat Viljo Pyykkö, Bruno Mattsson ja Juuso Lampila sekä opettajina maisteri A. Kivilinna isännöitsijä E. Saarinen ja konttoristi R. L i ndroos. Näi~ den ohella ovat jääkiekkoneuvontaa antaneet voimiste- lunopettaja L. Vepsäläinen, ylioppilas Pauli Helkiö, konttoristi R. Ahti ja voimistelunopettaja Tauno Luomi. Suomen Urheiluopistossa ei viime talvena järjestetty kursseja, joista aikaisemmin vaikeiden rataolojen takia oli saatu huonoja kokemuksia. Koska Urheiluopisto on kuitenkin esim. neuvontakursseja ja myöskin aktiivipelaajien valmennusleiriä varten mitä sopivin paikka, olisi toivottavaa, että myöskin sinne saataisiin jääkiekkorata. Propaganda. Liiton taholta on jatkuvasti koetettu tehdä propagandaa jääkiekkoilun hyväksi entisiä menettelytapoja noudattaen. Tämä on tapahtunut etupäässä sanomalehdistön kautta siten, että liiton toimiston hoitama uutispalvelu on pyritty saamaan mahdollisimman tehokkaaksi. Tähän onkin kulunut talvi ollut erikoisen edullinen lukuisine kansainvälisine kilpailutoimintaa koskevine uutisineen, ja osanotto MM-kisoihin nimenomaan oli hyvää propagandaa tappioista huolimatta. Liiton toimistosta on käännytty useiden sellaisten paikkakuntien puoleen, joilla ei aiemmin ole jääkiekkoilua harrastettu, mutta joilla on katsottu olevan jääkiekkoilun ohjelmaan ottamiselle edellytyksiä. Edelleen mainittakoon, että liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kävivät 15/11 Kotkassa, jonne liiton toimesta oli kutsuttu Kymenlaakson urheilumiehiä keskustelemaan jääkiekkoilun mahdollisuuksista ja alullepanosta Kymenlaaksossa. Tästä neuvottelutilaisuudesta onkin koitunut hyötyä, josta on osoituksena se seikka, että Kymenlaaksossa jo kuluneena talvena oli kaksi jääkiekkorataa ja lisää on luvassa. Kymenlaaksoon oli myöskin suunnitteilla kiertue, mutta se kuivui kehnojen säiden johdosta kokoon. Sen sijaan Rajamäellä suoritettiin näytösottelu. Mainittakoon myöskin, että liitto teki Pesäpalloliiton kanssa sopimuksen mainitun liiton Kiri-lehden jääkiekko-osaston toimittamisesta, josta ovat huolehtineet maisteri Kivilinna, isännöitsijä Saarinen ja liiton sihteer i. Kirin ne numerot, joissa on ollut jääkiekko-osasto, 223

11 224 on.~itto to.~ittanut myöskin kaikille luetteloiduille pelaajille. ~r~ laajan levikin vuoksi on tällä osalla propagandatounmtaa ollut huomattava merkitys. Liiton kymmenvuotisjuhla....t~mmi~:lun 20 p :nä tuli kuluneeksi 10 v. Suomen ~aa~lek.~ol11ton perustamisesta. Tätä merkkitapausta Juhh 111tto paitsi komean Eesti-Suomi maaottelun kautta myöskin järjestämällä vaatimattoman juhlatilaisuuden, johon jääkiekkoilun uranuurtajien ohella oli ~utsuttu maamme urheiluelämän johtohenkilöt. Liitto Johtokunta ilmoitti juhlan kestäessä, että liiton suunnittei~la olev~ ans.iomerkki on annettu seuraaville jääkiekkollun kehltystå maassamme aivan ratkaisevasti toiminnallaan edistäneille henkilöille: insinööri Kauko Karvonen, maisteri Aaro Kivilinna, insinööri W. Jakobson isännöitsijä Erkki Saarinen, konttoristi Risto Lindroos' insinööri Y. Salminen ja lehtori N. Tammisalo. Liito~ kymmenvuotishistoriikin laati tilaisuutta varten kamreeri I. Honkanen. Pelivälineet. Kotimaassa valmistettujen mailojen käyttö on entisestään vähentynyt sen jälkeen, kun maahan on alettu tuottaa melkoisia määriä kanadalaisia valmisteita. Jääkiekkoilijaimme luistimet ovat niinikään milteipä kauttaaltaan ulkomaista valmistetta. Nämä tosiasiat ovat kieltämättä varsin valitettavia. Niinpä liitto onkin ottanut yhteyttä maan eri valmistajiin tarkoituksenaan päästä jääkiekkovälineissä mahdollisimman suureen o~avaraisuuteen, mikä yleismaailmallisen tilanteen huomlo~nottaen on nykyään suorastaan välttämättömyys. Onkm olemassa toiveita siihen, että välinetilanne muuttuu lähiaikoina myönteisemmäksi. Jääkiekkoradat. Pelikautena oli maassamme kaikkiaan kahdeksan valaistua jääkiekkorataa, pääkaupungissa kolme, Tampereella, Turussa, Loimaalla, Hämeenlinnassa ja Viipurissa yksi kullakin paikkakunnalla. Tilapäisesti valaistu jääkiekkorata oli Rajamäellä, ja valaisemattomia ratoja on ollut Keravalla, Sunilassa ja Karhulassa. Liitto on edelleenkin ylläpitänyt Helsingissä n.s. Kampin rataa, joka onkin kautta kilpakauden ollut ylikuormitettu. Radan isännöitsijänä on toiminut liittojohtokunnan jäsen, kamreeri J. Honkanen, ja ratatoimikuntaan ovat hänen ohellaan kuuluneet isännöitsijä Erkki Saarinen sekä toimistosihteeri U. Lamppu. Kilpailutoiminta. Maamme jääkiekkoilun kilpailutoiminta on jatkuvasti kasvanut ja monipuolistunut. Erikoisesti kansainvälinen kanssakäyminen on lähtenyt uusille urille SJ KL:n osallistuttua ensimmäisen kerran maailmanmestaruuskilpailuihin. Kansainvälinen kilpailu toiminta. Liitolle oli v saapunut runsaasti ottelutarjouksia Euroopan eri maista. Niinpä yksinomaan maaottelutarjouksiakin oli viisi. Mestaruussarjan joukkueluvun lisääntyminen ja osanotto maailmanmestaruuskilpailuihin sitoi kuitenkin siinä määrin liiton edustuspelaajien ajan, että m.m. tarjotuista maaotteluista voitiin suorittaa vain kaksi, ottelut Eestiä ja Ruotsia vastaan. Huomattavin osa vuoden kansainvälistä kilpailutoimintaa sisältyi osanottoon Baselissa ja Zlirichissä pidettyihin maailmanmestaruuskilpailuihin. Eestiä vastaan suoritettiin maaottelu Helsingin Pallokentällä tammikuun 19 p:nä. Suomen tunnollisesti valmentautunut joukkue yllätti mainiolla pelillään veljeskansamme miehistön täydellisesti ja voitti 9-1, erien ollessa 3-0, 4-1 ja 2-0. Suomen joukkueen kokoonpano oli seuraava: E. Sjöberg, O. Nyholm, H. Granström, R. Mikalunas. K. Sutinen, K. Ihalainea, P. Lappalainen, S. Jaakkola, S. Salo, H. Lindahl

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2014

NAISTEN FINAALIT 2014 NAISTEN FINAALIT 2014 Otteluohjelma la 06.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 07.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 13.09. klo 16.30 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI Yhdistyksen nimi on Suomen bordercolliet & australiankelpiet ry, Finska Border Collies & Australiska Kelpies rf ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO SUOMEN VOIMISTELU* JA URHEILULIITTO HELSINKI 1929 OLYMPIALAISEN VIISI* JA KYMMENOTTELUN PISTETAULUKKO I SUOMEN VOIMISTELU» JA URHEILULIITTO HELSINKI

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y.

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. 1 Liiton nimi on Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Englanninkielisissä yhteyksissä käytetään nimeä 'Bridge League of Finland'. Viralliset lyhenteet

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 3.3.3.7 Kilpailujen arvontaa vastaan tehtävä vastalause voidaan esittää suullisesti ylituomarille, jonka

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Artemis ry eilen, tänään ja ylihuomenna

Jousiammuntaseura Artemis ry eilen, tänään ja ylihuomenna Jousiammuntaseura Artemis ry eilen, tänään ja ylihuomenna 4.2.2017 Sisältö Artemiksen visio ja missio Artemis eilen - miten kaikki alkoi? Artemis tänään mitä olemme tehneet vuoden aikana? Artemis ylihuomenna

Lisätiedot

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. 1 (6) 23.12.2011 SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FIN- 2 (6) 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund FKF rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa , ja

SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa , ja SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa 2.10.2008, 15.12.2012 ja 20.11.2015. 1 Suomen Urheiluliiton ansiomerkki, levyke, mitali ja standaari kotimaisille ja

Lisätiedot

Kuopion Polkupyöräseuran

Kuopion Polkupyöräseuran Kuopion Polkupyöräseuran ': jäsen, N:o...» KUOPION POLKUPYÖRÄSEURAN SÄÄNNÖT. m KUOPIOSSA, KUOPION UUDESSA KIRJAPAINOSSA, 18»8. Keisarillisen Majesteetin Korkeassa Nimessä, Hänen Suomen Senaattinsa päätös

Lisätiedot

1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa

1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa 1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa Lahdessa. Pekka Tiilikainen pelasi Pallo.-Tovereissa kaksikymmentä-luvun lopulla. Ulkopelipaikka oli kolmospesä.

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue.

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin ennakkotarkastus suoritettu 16.4.2007 hyväksyntä 5.6.2009 Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa tehdyt 2 pientä muutosta on lihavoitu. JÄSENYHDISTYSTEN

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011 SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 1(6) Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintakertomus 2011 Versio 1.0H Toiminnanjohtaja Eeva Isokorpi SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2(6) Sisällysluettelo 1 KILPAILUT... 3 1.1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Suomen Jääkiekkoliiton tai sen seurojen hyväksi tehdystä toiminnasta voidaan henkilöille ja yhteisöille myöntää seuraavia huomionosoituksia:

Suomen Jääkiekkoliiton tai sen seurojen hyväksi tehdystä toiminnasta voidaan henkilöille ja yhteisöille myöntää seuraavia huomionosoituksia: ANSIOMERKKISÄÄNNÖT Suomen Jääkiekkoliiton tai sen seurojen hyväksi tehdystä toiminnasta voidaan henkilöille ja yhteisöille myöntää seuraavia huomionosoituksia: Kultainen ansioristi Kunniapuheenjohtaja

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. Sopimuskirja 1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. 2 Yhdistyksen jäseneksi pääsevät kaikki jalkapallo- ja futsalerotuomarit. Yhdistyksen kannattajajäseneksi

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

XXIV. Urheilulautakunta

XXIV. Urheilulautakunta XXIV. Urheilulautakunta Urheilulautakunnan kertomus v:lta 1939 oli seuraava: Urheilulautakuntaan kuuluivat v. 1939 puheenjohtajana lääketieteenlisensiaatti U. Tötterman, varapuheenjohtajana kamreeri T.

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 ITÄ-SUOMEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS IISALMESSA Kokouksen osanottajia Olvin panimomuseossa Pidettiin 7.3.2012 Iisalmessa vuosikokous, kuten toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 15.5.2011 klo 10.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (4) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Sääntöluonnos 141215 KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä

Lisätiedot

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007.

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA RY SÄÄNNÖT Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen

Lisätiedot

cfia mu un &$öräilijäf. TOIMINTA- SÄÄNNÖT

cfia mu un &$öräilijäf. TOIMINTA- SÄÄNNÖT cfia mu un &$öräilijäf. TOIMINTA- SÄÄNNÖT Kainuun Pyöräilijät. TOIMINTASÄÄNNÖT. I. Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus. 1. Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan vain seuraksi, nimi on: Kainuun

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. 1/5 Autoteknillisen Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Tampereen Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Tampere 3. Kieli Yhdistyksen kieli on suomi

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 2 Tarkoitus 3 Toiminta 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2.

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5)

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5) 1(5) SUOMEN KETTUTERRIERIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kettuterrierit ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistys on Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja

Lisätiedot

YDINENERGIA-ALAN TOIMITTAJIEN TOIMIALARYHMÄ SÄÄNNÖT 4.11.2009

YDINENERGIA-ALAN TOIMITTAJIEN TOIMIALARYHMÄ SÄÄNNÖT 4.11.2009 YDINENERGIA-ALAN TOIMITTAJIEN TOIMIALARYHMÄ SÄÄNNÖT 4.11.2009 1. Toimialaryhmän nimi ja tarkoitus Toimialaryhmän nimi on Ydinenergia-alan toimittajien toimialaryhmä, englanniksi Finnish Nuclear Suppliers

Lisätiedot