Suomen Painonnostoliitto v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Painonnostoliitto v. 1939."

Transkriptio

1 205 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojo~tokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavash: Suomen Painonnostoliitto v Liittojohtokunta. Suomen Painonnostoliiton liittojohtokuntaan ovat v kuuluneet: työnjohtaja Er. Nyberg ja vakuutusvirkailija V. Nyyssönen Helsingistä, hovioikeudenauskultantti T. Kaihlanen Heinolasta, herra O. Lahtinen Korsosta, tarkastaja V. Lamminsalo Viipurista, teknikko R. Eklund Hangosta ja rahastonhoitaja P. Dickman Haagasta. Liiton puheenjohtajana on ollut edelleenkin työnjohtaja Er. Nyberg, varapuheenjohtajana hovioikeudenauskultantti T. Kaihlanen sekä rahastonhoitajana ja sihteerinä 1/3-39 asti toimittaja E. Mannerla ja sen jälkeen toimistosihteeri J. Sinisalo. Liittojohtokunnan jäsenistä muqdostettu työ v a- 1 i 0 kun t a, johon ovat kuuluneet työnjohtaja Er. Nyberg (puheenjohtajana), herra O. Lahtinen, vakuutusvirkailija V. Nyyssönen, rahastonhoitaja O. Dickman ja toimistosihteeri J. ' Sinisalo, on hoitanut liiton juoksevat asiat sekä valmistellut ja hoitanut ne kysymykset, mitkä liittojohtokunta on jättänyt sen hoidettavaksi. Kun sota keskeytti liiton toiminnan lokakuussa, liittojohtokunta kerkisi toimikauden aikana pitää vain 6 kokousta. Näiden kokousten pöytäkirjoihin kertyi yhteensä 127 pykälää. Työvaliokunta kokoontui 2 kertaa, ja tehtiin pöytäkirjoihin yhteensä 30 pykälää. Nyberg Kaihlanen Eklund Lamminsalo.... Dickman Nyyssönen.... Lahtinen Liittojohto- Työvalio- Yhteensä kunta kunta Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Toimintasääntöjen mukaisesti liiton nimen ovat olleet oikeutetut merkitsemään liiton puheenjohtaja, työnjohtaja Er. Nyberg tai varapuheenjohtaja, h?vioi~eude~auskultantti T. Kaihlanen yhdessä liiton slhteerm, tolmistosihteeri I. Sinisalon tai liittojohtokunnan jäsenen, vakuutusvirkailija V. Nyyssösen kanssa. Liiton jäsenistö. Toimikauden aikana liittoon liittyi 4 uutta jäsenseuraa ollen liitossa lokakuussa, jolloin toiminta keskeytyi: 37 jäsenseuraa ja niissä yhteensä 2,422 jäsentä. Yhteistoiminta muiden urheilujärjestöjen kanssa. Liitto on edelleenkin kuulunut jäsenenä Suomen Voimistelu- ja 'Urheiluliittoon. Lisäksi liitto on kuulunut jäsenenä Kansainväliseen Painonnostoliittoon (Federation Internationale Halterophile). Edustus SVUL:n liitto kokouksissa. Liittoa ovat edustaneet v:n 1939 aikana pidetyissä SVUL:n liittokokouksissa liiton puheenjohtaja, työnjohtaja Er. Nyberg ja liiton varapuheenjohtaja, hovioikeudenauskultantti T. Kaihlanen.

2 206 Edustus SVUL:n liittohallituksessa. Liittoa on SVUL:n v:n 1939 liittohallituksessa edustanut hovioikeudenauskultantti T. Kaihlanen, varamiehenään kelloseppä A. Luoma Helsingistä. Edustus Suomen Olympialaisessa Komiteassa. Liiton edustajana Suomen Olympialaisen Komitean va!tuuskunnassa on ollut liiton puheenjohtaja, työnjohtaja Br. Nyberg. Edustus Stadion- säätiössä. Liittoa on Stadion-säätiössä edustanut työnjohtaja Br. Nyberg. Liiton yleiset kokoukset. Liiton vuosikokousta ei voitu pitää sääntöjen edellyttämänä aikana. Se oli jo kutsuttu koolle, kun sota syttyi ja kokous oli peruutettava. Liiton ansiomerkki. Toimikauden aikana saatiin valmiiksi liiton kunniaja' ansiomerkki. Sen on piirtänyt taiteilija P. Jejimoff ja merkin on valmistanut Hopeatakomo O/Y Helsingissä. Kurssitoiminta. Toimikauden aikana voitiin ensi kerran kiinnittää suurempaa huomiota painonnoston kurssitoimintaan. Tämä kävi mahdolliseksi sen kautta, että liitto sai toimeenpannuista SVUL:n urheiluarpajaisista huomattavan avustuksen. Toimikauden aikana järjestettiin seuraavat painonnosto- y.m. kurssit: Painonnostokurssit: 1) Kotkassa / ) Viipurissa / ) Tampereella 4--5/2. 4) Helsingissä / osanotto " 5) Viipurissa / ) Sunilassa 1--2/ ) Hiitolassa / ) Viipurissa / ) Riihimäellä 8--9/ ) Tampereella / ) Hangossa 5--6/ ) Riihimäellä 9--10/ osanotto Valmennusleirit: 1) Tampereella /3 14 osanott. 2) Vierumäellä 8--15/10 14 " 28 osanotto Tuomarikurssit: 1) Viipurissa /1 17 osanotto 2) Tampereella 4--5/2 20 3) Helsingissä / osanotto " Yhteensä 337 osanott. Neuvontatoiminta. Varojen puutteessa neuvonta toimintaa ei ole voitu toimeenpanna niin laajassa mittasuhteessa kuin olisi ollut toivottavaa. Neuvonnan järjestäminen onnistui kuitenkin sen kautta, että liiton puheenjohtaja, työnjohtaja Br. Nyberg suostui palkatta suorittamaan neuvontakäyntejä painonnostokeskuksissa. Toimikauden aikana hän kävi melkein kaikissa huomattavimmissa keskuspaikoissa. Lisäksi hän kävi monella tehdaspaikkakunnalla innostuttamassa sikäläisiä urheilun johtohenkilöitä, saaden tällä toiminnallaan aikaan sen, että monet näistä paikkakunnista ottivat painonnoston ohjelmistoonsa. Neuvontatoiminnan ansioksi on suurimmaksi osaksi luettava, että aktiivisten painonnostajien lukumäärä kasvoi ja että tulostaso huomattavasti nousi. Suomen painonnostomest aruuskilpailut. 1) K a h den k ä den n 0 s t 0 t. Suomen mestaruuskilpailut kahden käden nostoissa pidettiin Tampereella 8/5-39 Tampereen Kisa-Veikko- 207

3 208 jen toimiessa kilpailujen järjestäjinä. Mestaruudet jakautuivat seuraavasti: Punn. kg. Kärpässarja, a. 56 kg.: O. Kuntsi, HAK Höyhensarja, a. 60 kg.: H. Strand, HPM Kevy tsarja, a kg.: 1) J Tokazier, Makkabi ) J. Turunen, VPN (paino ratkaisi järjestyksen) Keskisarja, a. 75 kg.: M. Tokazier, Makkabi Raskas keskisarja, a k g.: J. Vellamo, TKV Raskas sarja, y kg.: H. Forström, HIK Temp. Työntö kg. kg Yht. kg Höyhensarjassa nosti Helsingin Makkabin jäsen H. Kruck = kg. Kun hän ei kuiter:kaan ollut Suomen alamainen, hänen tulostaan ei VOitu huomioda mestaruutta annettaessa. 2) Yhden käden nostot. Suomen mestaruuskilpailuja yhden käden nostoissa ei suoritettu tänä vuonna, koska valmennus oli suunnattu pääasiassa maaotteluihin ja Olympiankisoihin ja sen vuoksi katsottiin, että harjoitus oli suunnattava yksinomaan kahden käden nostoihin. Maaottelut. 1) Suo m i A. - E e s t i B. ~~om~.n j~ Eestin välinen painonnostomaaottelu pidetttm Vllpunssa 26/2-39 Viipurin Painonnostajien toi- miessa kilpailujen järjestäjänä. Suomea edusti maaottelussa paras mahdollinen joukkue, kun taas Eestiä edusti vahvistettu B-joukkue. Ottelun voitti Suomen joukkue, tulosten ollessa: Punn. Temp. Työntö Yht. kg. kg. kg. kg. Höyhensarja, a. 60 kg.: 1) G. österlund, Suomi ) R. Vöstrik, Eesti Kevytsarja, a kg.: 1) R. Teitelbaum, Eesti ) J. Turunen, Suomi Keskisarja, a. 75 kg.: 1) M. Tokazier, Suomi ) A. Vaikma, Eesti Raskas keskisarja, a kg.: 1) L. Kukk, Eesti......, ) J. Vellamo, Suomi....!! Raskas sarja, y kg.: 1) H. Forsström, Suomi ) A. Lepik, Eesti ) Neljän maan o t tel u. Ruotsin painonnostoliiton kutsusta järjestettiin Tukholmassa 14-15/4-39 Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Latvian välillä painonnostomaaottelut. Tähän otteluun oli kutsuttu myöskin Eesti, mutta se ei voinut osallistua kilpailuun. Kilpailijat nostivat kansainvälisissä sarjoissa, jolloin maitten väliset tulokset laskettiin yhteistulosten perusteella. Tulokset: Punn. kg. Höyhensarja, a. 60 kg.: 1) G. Högberg, Ruotsi ) G. österlund, Suomi ) G. Tempelfelds, Latvia ) G. Larsen. Tanska Temp. Työntö kg. kg Yht. kg

4 210 Kevytsarja, a kg.: 1) S. Carlsson, Ruotsi ) S. Jensen, Tanska ) T. Tauni, Suomi ) G. Purischevs, Latvia Keskisarja, a. 75 k g.: 1) S. Karlson, Ruotsi ) J. Grischs, Latvia ) E. Petersen, Tanska ) E. Vuorensola, Suomi Raskas keskisarja, a kg.: 1) R. Pettersson, Ruotsi ) J. Vellamo, Suomi ) K. Bileskalns, Latvia ) K. Jensen, Tanska Raskas sarja, y kg.: 1) O. Löfdahl, Ruotsi ) A. Jurmalietis, Latvia ) H. Forsström, Suomi ) O. Sörensen, Tanska Edelläolevien tulosten perusteella maaottelutulokset olivat seuraavat: Suomi-Latvia 3-2 Suomi-Tanska 3-2 Ruotsi- Suomi 5-0 Ruotsi-Latvia 5-0 Ruotsi-Tanska 5-0 Latvia-Tanska 4-1 Neljän maan välinen ottelu päättyi seuraavasti: 1) Ruotsi pistettä 2) Suomi ) Latvia " " 4) Tanska Suomen ja Latvian paremmuuden ratkaisi miesten paino. Taitomerkkisuori tukset. Toimikauden aikana on suoritettu seuraavat määrät painon noston taitomerkkejä: 1 lk:n merkkejä kpl. II " " III " Yhteensä 51 kpl. Valmistautuminen v :n 1940 olympiankisoihin. Olympiankisojen järjestelytoimikunnan pyynnöstä liitto nimesi olympiankisojen painonnostokilpailuja suunnittelevaan ja järjestävään jaostoon puheenjohtajaksi liiton puheenjohtajan, työnjohtaja Br. Nybergin ja jäseniksi hovioikeuden auskultantti T. Kaihlasen ja toimittaja E. Mannerlan. Jaosto laati alustavat suunnitelmat niin kilpailujen pitopaikkaan kuin kilpailujen järjestämiseen nähden. Nämä suunnitelmat järjestely toimikunta hyväksyi. Jaosto ryhtyi myöskin toimenpiteisiin kunnollisten kilpailuvälineiden hankkimiseksi. Valitettavasti jaoston toiminta keskeytyi sodan vuoksi. Osanottoa varten v:n 1940 olympiankisojen painonnostokilpailuihin liitto ryhtyi heti vuoden alusta alkaen vilkkaaseen valmennustyöhön. Liiton puheenjohtaja kierteli neuvontamatkoilla kaikilla niillä paikkakunnilla, jossa oli valmennuksessa huomioonotettavia nostajia. Neuvoteltuaan Saksan painonnostoliiton kanssa, liitto onnistui saamaan syksyllä olympianeuvontaa silmällä pitäen opettajaksi Suomeen kuulun saksalaisen painonnostajan ja erinomaisen opettajan Adolf Wagnerin. Valitettavasti hän kerkisi olla painonnostajiamme opettamassa ainoastaan muutamia päiviä, kun nostajien täytyi kesken valmennusleiriä kiir uhtaa syttyneen sodan vuoksi joukko-osastoihinsa. Olympiavalmennuksesta oli kuitenkin se hyöty, että nostajamme kerkisivät saada paljon arvokkaita neuvoja. Tämä ilmenee parhaiten nostajiemme tulostason huomattavasta noususta. Lisäksi järjestetty olympiavalmennus innostutti monen sivustaseuranneen painonnostourheiluun mukaan. 211

5 212 Uudet Suomen ennätykset. Toimikauden aikana toimeenpannuissa kilpailuissa saavutettiin seuraavat tulokset, jotka sittemmin hyväksyttiin uusiksi Suomen ennätyksiksi: 2 käden punnerrus: Sarja a kg.: kg. T. Tauni, VPN, saav. Viipurissa 16/3-39. Sarja y kg.: kg. H. Forsström, RIK, saav. Viipurissa 26/ käden tempaus: Sarja a. 56 kg.: 75.0 kg. O. Kuntsi, HAK, saav. Helsingissä 12/ Sarja a kg.: kg. J. Vellamo, TKV, saav. Tampereella 9/ kg. J. Vellamo, TKV, saav. Viipurissa 16/ kg. J. Vellamo, TKV, saav. Hangossa 19/ käden työntö: Sarja a. 56 kg.: kg. O. Kuntsi, HAK, saav. Helsingissä 10/ kg. O. Kuntsi, HAK, saav. Tampereella 8/ Sarja a. 60 kg.: lo7.5 kg. G. österlund, HAK, saav. Helsingissä 16/2-39. Sarja a kg.: kg. J. Vellamo, TKV, saav. Tampereella 9/ kg. J. Vellamo, TKV, saav. Tukholmassa 15/4-39. Sarja y kg.: kg. H. Forsström, HJK, saav. Hangossa 19/8-39. Olympialainen 3-ottelu: Sarja a. 56 kg.: kg. O. Kuntsi, HAK, saav. Helsingissä 10/4-39. Sarja a. 60 kg.: kg. G. österlund, HAK, saav. Viipurissa 26/2-39. Sarja a kg.: kg. J. Vellamo, TKV, saav. Tampereella 9/ kg. J. Vellamo, TKV, saav. Viipurissa 16/ kg. J. Vellamo, TKV, saav. Tukholmassa 15/ kg. J. Vellamo, TKV, saav. Tampereella 8/ kg. J. Vellamo, TKV, saav. Hangossa 19/ Edelläolevat tulokset huomioonottaen viralliset ~uomen painonnostoennätykset olivat 1/1-40 seuraavat. 1 käden tempaus: Sarja a. 56 kg. 60 Suomen painonnostoennätykset " 75 " 82.5 " y " 1 käden työntö: Sarja a. 56 kg " y " 2 käden punnerrus: Sarja a. 56 kg y käden tempaus: Sarja a. 56 kg " y " 2 käden työntö: Sarja a. 56 kg " " y " Otto Kuntsi, HAK L. Strömberg, HAK.... G. österlund, HAK L. Strömberg, HAK.... J. Tokazier, HAK M. Tokazier, HAK V. Lamminsalo, VN..... H. Forsström, HIK..... O. Kuntsi, HAK _ G. österlund, HAK J. Tokazier, HAK J. Turunen, VPN S. Lundström, HAK.... F. Grandell, HAK.... H. Forsström, HIK.... J. Rodionov, Sw t G. österlund, HAK T. Tauni, VPN E. Vuorensola, VPN E. Vuorensola, VPN H. Forsström, HIK O. Kuntsi, HAK G. österlund, HAK J. Tokazier, Makkabi M. Tokazier, Makkabi J. Vellamo, TKV.... H. Forsström, HIK.... O. Kuntsi, HAK.... G. österlund, HAK L. Strömberg, HAK M. Tokazier, Makkabi J. Vellamo, TKV H. Forsström, HIK kg " " " 65 kg " " " 72.5 kg " kg " " kg " " " 1939

6 214 Yhteistulos Olymp. 3-ottelu: Sarja a. 56 kg. O. Kuntsi, HAK " G. österlund, HAK " J. Tokazier, Makkabi " M. Tokazier, Makkabi " J. Vellamo, TKV y. 82.5" H. Forsström, HIK Yhteistulos Antwerpen-ottelu: Sarja a. 56 kg. O. Kuntsi, HAK " G. österlund, HAK " J. Tokazier, HAK 75 " V. Rättö, VPN " F. Granden, HAK. :: y " H. Forsström, HIK Yhteistulos 5 noston ottelu: Sarja a. 56 kg. O. Kuntsi HAK 60 " G. österlu~d, HAK... :: " J. Tokazier, HAK.. " " M. TOkazier, HAK " H. Forsström HIK y. 82.5" H. Forsströ~, HIK käden kierrenosto: kg kg kg Sarja y kg. V. Virtanen, HAK kg Urheilijain suosima matkatoimisto on Matkatoimisto KALEVA Hei s i n k i, Heikink. 9. Yliopp.talo. RYHMÄM ATKAT SE URAMATKAT KILPAILU MATKAT järjestämme nopeasti ja huolella. Kääntykää 1 u 0 tt a m u k s eli a puo/eemmel Matka toimisto K aleva Oy. Helsinki, Heikink. 9. Ylioppilastalo. Seuramatkaos. puh MDKSD ostatte krokot. merkkisiä matkalaukkujo. ISO K ~tt~ :iihin voi luottoa. OY. U. SCHWARTZIN AB. SALKKU - jo MATKATARPEIDEN TEHDAS H e I s i n k i, Kajaanink. 6, puh ja

7 216 De b et Suomen Painonnostoliiton Voi t t 0- jo tilinpäätös v t 0 P P i 0 t i I i. 217 Kredit An Kulunki-, palkka- ja vuokratili: Palkkamenot : - Vuokramenot :- Yleiskulut :-.. Posti-, pubelin- ja sähketili: Postikulut :25 Ulkolinjapuhelut :80 Sähkekulut : 10.. Kur si-, neuvonta- ja propagandatili: Kurssimenot :- Propagandakulut : 15.. Kokous- ja matkakulujentili: Kokousmatkakulut : - Sekal. kokouskulut :50.. Kilpailujentili: ---- Eesti-Suomi maaottelukulut Ulkomaisten kilpailujentili: Maaottelu Tukholmassa OlympiavalmennustiJi Liittoverotili EdustustiJi Sekalaisten tili PääomatiJi: Ylijäämä v : - 854: : : : : : :- 265: : : 75 mk : 50 Per Tavaratili: Painotuotteista Taitomerkeistä KiIpailujentiJi: Kilpailumaksuja.., Propagandamerkkitili OlympiavalmennustiJi: Suomen Olympialaiselta Komitealta.... Määrärahatili: SVUL:n avustus v KorkotiIi 516:90 212: :- 225: : : : : 60 mk : 50 A n SVUL:n tili: Ta s e- Rahaa : 45.. Tavaratili: Pain<;Jtuotteita :15 Taitomerkkejä : : 15 mk : 60 t il i. Per Pääomatili: Edellisten vuosien ylijäämä Ylijäämä v : : : 60 mk : 60

8 Karvonen 7, Honkanen 5, Colliander 3 ja Ahti 2 kertaa. Työvaliokunnan kokouksissa ovat liittojohtokunnan jäsenet olleet seuraavasti: Kivilinna ja Honkanen 3 kertaa, K;nvonen, Holmström ja Tiitola 2 kertaa. Edust'us SVUL:n elimissä. 219 Suomen Jääkiekkoliitto v Liittojohtokunta. Suomen Jääkiekkoliiton liittojohtokuntaan ovat v k~uluneet.i~s~nööri Kauko Karvonen Helsingistä, maisten Aaro KtVtlmna Helsingistä, herra Bror Colliander Helsingistä, herra Ragnar Ahti Turusta, herra Jarl Holmström Helsingistä, kamreeri Ilmari Honkanen Helsingist~ ja. herra Karl Rask Helsingistä. Varajäseninä ovat 11lttoJohtokuntaan kuuluneet pankinprokuristi Alf af Forselles Helsingistä ja insinööri Mikko Tiitola niinikään Helsingistä...S~~n:en Jääkiekkoliiton puheenjohtajana on toiminut ms~noon K~u.k? Karvonen, varapuheenjohtajana maisten Aaro KtVtltnna sekä sihteeri- taloudenhoitajana vuoden alusta toukokuun 31 p:ään SVUL:n toimistosihteeri Uolevi Lamppu ja kesäkuun 1 p:stä vuoden loppuun SVUL:n toimistosihteeri Osmo Kupiainen. Liiton juoksevia asioita on sen toimiston rinnalla hoita~lut liittojohtokunnan työvaliokunta, jonka puheenjohtaj~n~ on toiminut maisteri Aaro Kivilinna ja johon jäs:nm.a ovat kuuluneet kulloinkin pääkaupungissa olevat 11lttOJohtokunnan jäsenet... ~~ittojohto~unnalla on ollut kaikkiaan 12 kokousta, ja nll~sa syntyneiden pöytäkirjapykälien luku on 113. Työvahokunnalla on ollut 4 kokousta pöytäkirjapykälien lukumäärän ollessa 24. Liittojohtokunnan jäsenet ovat osallistuneet sen kokouksiin seuraavasti: Kivilinna 11, Holmström 9, Rask 8, SVUL:n liittohallituksessa on liiton edustajana ollut maisteri Aaro Kivilinna varamiehenään ekonoomi Ilmari Honkanen. SVUL:n liittokokouksissa on liittoa edustanut liiton puheenjohtaja, insinööri Kauko Karvonen varamiehenään maisteri Aaro Kivilinna. Edustus Suomen Olympialaisessa Komiteassa. Liiton edustajana Suomen Olympialaisessa Komiteassa on ollut insinööri Kauko Karvonen. Jäsenyys LIHG:ssä. Liitto on edelleen kuulunut jäsenenä Kansainväliseen Jääkiekkoliittoon (LIHG), jonka yleiskomiteaan maisteri A. Kivilinna on kuulunut liiton edustajana. LIHG:n vuosikongressissa, joka pidettiin Ziirichissä jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen yhteydessä 1 p:nä helmikuuta, olivat liiton valtuutettuina edustajina insinööri Martti Tiitola ja tekniikan ylioppilas Risto Tii - tola. Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Liiton nimen ovat vuonna 1939 olleet oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja Karvonen tai varapuheenjohtaja Kivilinna yhdessä liiton sihteeri-taloudenhoitajan kanssa. Tilintarkastajat. Liiton edustajakokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet maisteri T. Tornivuori ja herra Y.

9 220 Reijonen, varamiehinään joht. G. Salenius ja herra G. Kuusela, kaikki Helsingistä. Liiton jäsenistä. Liittoon kuului toimintakauden aikana seuraavat 25 jäsenseuraa: Arsenal Helsingistä, Helsi ngfors Skridskoklubb, Helsingin Jalkapalloklubi, Helsingin Palloseura, Helsingin Toverit, Helsingin Unitas, Hämeenlinnan Tarmo, Idrottsförening Kamraterna Helsingistä, Idrottsföreningen Kamraterna Turusta, Jämsänkosken Ilves, Kolin Ipatti, Kronohagens Idrottsförening, Karhu Kissat, Lahden Luistelijat, Loimaan Palloilijat, Pisan Peikot,' Suojärven Urheilijat, Tammerfors Bollklubb, Tampereen Ilves, Tampereen Kisa-Veikot, Tampereen Palloilijat, Tervakosken Pato, Turun Palloseura, Turun Riento, Viipurin Reipas ja Yhdistyneitten Villatehtaitten Palloilijat. Näistä liittyi vuonna 1939 Suojärven Urheilijat. Aktiivisesti jääkiekkoa harjoittamattomia seuroja ovat liitossa Helsingin IFK, Yhdistyneitten Villatehtaitten Palloilijat, Kolin Ipatti, Pisan Peikot, Lahden Luistelijat ja Suojärven Urheilijat. Liiton alaisissa seuroissa on ollut jalkeilla 44 virallista joukkuetta ja niissä pelannut n. 450 pelaajaa. Virallisia otteluja ovat joukkueet suorittaneet 112. Epäviralliset joukkueet mukaanluettuna nousee joukkueluku 75:en ja ottelujen määrä 153:en. Piirit, toimikunnat ja asiamiehet. SVUL:n piirejä on entistä enemmän voitu käyttää hyväksi, ja sellaisiinkin piireihin, joista ei kuulu liittoon yhtään seuraa, on valittu jääkiekkojaosto, jonka avulla voidaan herätystyötä suorittaa. Liittojohtokunta on edelleen asettanut liiton edustusjoukkueita valitsemaan toimikunnan, johon ovat kuuluneet herrat Kivilinna, Rask ja Lindroos. Erinäisiä tehtäviä varten on liittojohtokunta asettanut tarpeen vaatiessa valiokuntia. Liiton asiamiehiä eri paikkakunnilla ovat olleet: insinööri A. Nyman Jämsänkoskella, herra H. Perho Loimaalla, voimistelunopettaja Tauno Luomi Keravalla, ylioppilas Pauli Helkiä Jyväskylässä, herra Pekka Aven Hämeenlinnassa, insinööri Martti Tiitola Sunilassa ja herra Eino Louhi Viipurissa. Liittokokoukset. V a r s i nai n e n v u 0 s i k 0 k 0 u s. SJKL:n varsinainen vuosikokous pidettiin Helsingissä SVUL:n kokoushuoneustossa huhtikuun 23 p:nä. Kokouksessa oli edustettuna 11 seuraa ja läsnä kaikkiaan 25 henkilöä. Käsitellyistä asioista mainittakoon seuraavat: 1) vahvistettiin vuoden 1939 tilinpäätös,.. hyv~ksyttiin liiton vuoden 1938 toimintakertomus seka myonnettiin kiittäen liittojohtokunnalle tili- ja vastuuvapaus; 2) maisteri A. Kivilinna selosti kilpakauden toimintaa; 3) vuoden 1940 mestaruussarja päätettiin liittoj?ht? kunnan ehdotuksen mukaisesti suorittaa kahdeksan JOUKkueen yksinkertaisena sarjana, josta huonoimmin sijoittunut joukkue putoaa valtakunnansarjaan par~aan joukkueen täältä noustessa puolestaan ~esta.:u~ss~rjaan. Tämän lisäksi suorittavat mestaruussarjan lahmna huonoimmin sijoittunut joukkue ja valtakunnansarjan lähinnä parhain joukkue karsintaottelun, jonka voittaja ottelee seuraavana vuonna mestaruussarjassa. Valtakunnansarja päätettiin pelata entiseen tapaan. Edelleen päätettiin, että vuoden 1940 mestaruussarjassa ottelevat seuraavat miehistöt: HJK,.HSK ja KIF Helsingistä, Ilves Tampereelta, TPS, TR Ja AIFK Turusta sekä Tarmo Hämeenlinnasta.. Viralliset äänenkannattajat. Liiton virallisina äänenkannattajina ovat vuoden 1939 aikana olleet Urheilu, Suomen Urheilulehti ja Idrottsbladet. Liiton kuulutukset on julkaistu Urheilussa. 221

10 222 Kurssi- ja neuvontatoiminta. Kuluneenkin talven kurssi toiminta kärsi erikoisen suuressa määrin neuvojien puutteesta jääden tämän johdosta varsin vähäiseksi. Viime talven kokemusten perusteella onkin todettava, että liiton tärkeimpiä tehtäviä vastaisuudessa on neuvoja-aineksen kouluttaminen varsinkin, kun jääkiekkoharrastus näyttää kymmenen vuoden alkuvaikeuksien jälkeen nyt vihdoinkin saavan laajempia mittasuhteita. Kurssitoiminta supistui v neljään paikkakuntaan, joskin muillakin paikkakunnilla järjestettiin pelineuv~ntaa seurojen parhaitten aktiivipelaajien toimiessa neuvojina. Erikoisen herättävä vaikutus oli liiton 7-8/1 ~939 Viipurissa järjestämillä jääkiekkokursseilla, joilla Johtajana ja pääopettajana toimi isännöitsijä Erkki Saarinen ja apulaisopettajina herrat Esko Palmio ja Eino Louhi Viipurista. Yli 20 asteen pakkasesta huolimatta oli kursseilla 20 osanottajaa, etupäässä nuorta ainesta. Tammikuun päivinä piti Saarinen yhdistetyt neuvonta- ja tuomarikurssit Hämeenlinnassa, joille osallistui lähes 20 henkilöä. Heikki Katajavuori pistäytyi p :nä helmikuuta Turussa, jossa tarkoituksena oli järjestää tekniikkaa, taktiikkaa ja tuomaritehtäviä selostava kurssi etupäässä koululaisille. Sään muututtua äkkiä leudoksi ja jään pilaannuttua oli kurssit pakko muuttaa koulujen voimistelutunneilla pidetyksi luentotilaisuuksiksi, voimistelunopettajien annettua ystävällisesti tuntinsa tarkoitukseen käytettäväksi. Samaan aikaan aloitti insinööri H. Tikkanen Turussa yhdessä Katajavuoren kanssa tuomarikurssit, joille 'osallistui 22 henkiöä. Edellämainittujen lisäksi pidettiin Helsingissä Erkki Saarisen johdolla tuomarikurssit, joille osallistui 16 henkilöä, sekä Helsingissä, Tampereella ja Turussa edustuspelaajien valmennus- ja neuvontakurssit, joihin otti osaa 56. a~tiivipelaajaa. Näillä toimivat voimistelunohjaajina volmlstelunopettajat Viljo Pyykkö, Bruno Mattsson ja Juuso Lampila sekä opettajina maisteri A. Kivilinna isännöitsijä E. Saarinen ja konttoristi R. L i ndroos. Näi~ den ohella ovat jääkiekkoneuvontaa antaneet voimiste- lunopettaja L. Vepsäläinen, ylioppilas Pauli Helkiö, konttoristi R. Ahti ja voimistelunopettaja Tauno Luomi. Suomen Urheiluopistossa ei viime talvena järjestetty kursseja, joista aikaisemmin vaikeiden rataolojen takia oli saatu huonoja kokemuksia. Koska Urheiluopisto on kuitenkin esim. neuvontakursseja ja myöskin aktiivipelaajien valmennusleiriä varten mitä sopivin paikka, olisi toivottavaa, että myöskin sinne saataisiin jääkiekkorata. Propaganda. Liiton taholta on jatkuvasti koetettu tehdä propagandaa jääkiekkoilun hyväksi entisiä menettelytapoja noudattaen. Tämä on tapahtunut etupäässä sanomalehdistön kautta siten, että liiton toimiston hoitama uutispalvelu on pyritty saamaan mahdollisimman tehokkaaksi. Tähän onkin kulunut talvi ollut erikoisen edullinen lukuisine kansainvälisine kilpailutoimintaa koskevine uutisineen, ja osanotto MM-kisoihin nimenomaan oli hyvää propagandaa tappioista huolimatta. Liiton toimistosta on käännytty useiden sellaisten paikkakuntien puoleen, joilla ei aiemmin ole jääkiekkoilua harrastettu, mutta joilla on katsottu olevan jääkiekkoilun ohjelmaan ottamiselle edellytyksiä. Edelleen mainittakoon, että liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kävivät 15/11 Kotkassa, jonne liiton toimesta oli kutsuttu Kymenlaakson urheilumiehiä keskustelemaan jääkiekkoilun mahdollisuuksista ja alullepanosta Kymenlaaksossa. Tästä neuvottelutilaisuudesta onkin koitunut hyötyä, josta on osoituksena se seikka, että Kymenlaaksossa jo kuluneena talvena oli kaksi jääkiekkorataa ja lisää on luvassa. Kymenlaaksoon oli myöskin suunnitteilla kiertue, mutta se kuivui kehnojen säiden johdosta kokoon. Sen sijaan Rajamäellä suoritettiin näytösottelu. Mainittakoon myöskin, että liitto teki Pesäpalloliiton kanssa sopimuksen mainitun liiton Kiri-lehden jääkiekko-osaston toimittamisesta, josta ovat huolehtineet maisteri Kivilinna, isännöitsijä Saarinen ja liiton sihteer i. Kirin ne numerot, joissa on ollut jääkiekko-osasto, 223

11 224 on.~itto to.~ittanut myöskin kaikille luetteloiduille pelaajille. ~r~ laajan levikin vuoksi on tällä osalla propagandatounmtaa ollut huomattava merkitys. Liiton kymmenvuotisjuhla....t~mmi~:lun 20 p :nä tuli kuluneeksi 10 v. Suomen ~aa~lek.~ol11ton perustamisesta. Tätä merkkitapausta Juhh 111tto paitsi komean Eesti-Suomi maaottelun kautta myöskin järjestämällä vaatimattoman juhlatilaisuuden, johon jääkiekkoilun uranuurtajien ohella oli ~utsuttu maamme urheiluelämän johtohenkilöt. Liitto Johtokunta ilmoitti juhlan kestäessä, että liiton suunnittei~la olev~ ans.iomerkki on annettu seuraaville jääkiekkollun kehltystå maassamme aivan ratkaisevasti toiminnallaan edistäneille henkilöille: insinööri Kauko Karvonen, maisteri Aaro Kivilinna, insinööri W. Jakobson isännöitsijä Erkki Saarinen, konttoristi Risto Lindroos' insinööri Y. Salminen ja lehtori N. Tammisalo. Liito~ kymmenvuotishistoriikin laati tilaisuutta varten kamreeri I. Honkanen. Pelivälineet. Kotimaassa valmistettujen mailojen käyttö on entisestään vähentynyt sen jälkeen, kun maahan on alettu tuottaa melkoisia määriä kanadalaisia valmisteita. Jääkiekkoilijaimme luistimet ovat niinikään milteipä kauttaaltaan ulkomaista valmistetta. Nämä tosiasiat ovat kieltämättä varsin valitettavia. Niinpä liitto onkin ottanut yhteyttä maan eri valmistajiin tarkoituksenaan päästä jääkiekkovälineissä mahdollisimman suureen o~avaraisuuteen, mikä yleismaailmallisen tilanteen huomlo~nottaen on nykyään suorastaan välttämättömyys. Onkm olemassa toiveita siihen, että välinetilanne muuttuu lähiaikoina myönteisemmäksi. Jääkiekkoradat. Pelikautena oli maassamme kaikkiaan kahdeksan valaistua jääkiekkorataa, pääkaupungissa kolme, Tampereella, Turussa, Loimaalla, Hämeenlinnassa ja Viipurissa yksi kullakin paikkakunnalla. Tilapäisesti valaistu jääkiekkorata oli Rajamäellä, ja valaisemattomia ratoja on ollut Keravalla, Sunilassa ja Karhulassa. Liitto on edelleenkin ylläpitänyt Helsingissä n.s. Kampin rataa, joka onkin kautta kilpakauden ollut ylikuormitettu. Radan isännöitsijänä on toiminut liittojohtokunnan jäsen, kamreeri J. Honkanen, ja ratatoimikuntaan ovat hänen ohellaan kuuluneet isännöitsijä Erkki Saarinen sekä toimistosihteeri U. Lamppu. Kilpailutoiminta. Maamme jääkiekkoilun kilpailutoiminta on jatkuvasti kasvanut ja monipuolistunut. Erikoisesti kansainvälinen kanssakäyminen on lähtenyt uusille urille SJ KL:n osallistuttua ensimmäisen kerran maailmanmestaruuskilpailuihin. Kansainvälinen kilpailu toiminta. Liitolle oli v saapunut runsaasti ottelutarjouksia Euroopan eri maista. Niinpä yksinomaan maaottelutarjouksiakin oli viisi. Mestaruussarjan joukkueluvun lisääntyminen ja osanotto maailmanmestaruuskilpailuihin sitoi kuitenkin siinä määrin liiton edustuspelaajien ajan, että m.m. tarjotuista maaotteluista voitiin suorittaa vain kaksi, ottelut Eestiä ja Ruotsia vastaan. Huomattavin osa vuoden kansainvälistä kilpailutoimintaa sisältyi osanottoon Baselissa ja Zlirichissä pidettyihin maailmanmestaruuskilpailuihin. Eestiä vastaan suoritettiin maaottelu Helsingin Pallokentällä tammikuun 19 p:nä. Suomen tunnollisesti valmentautunut joukkue yllätti mainiolla pelillään veljeskansamme miehistön täydellisesti ja voitti 9-1, erien ollessa 3-0, 4-1 ja 2-0. Suomen joukkueen kokoonpano oli seuraava: E. Sjöberg, O. Nyholm, H. Granström, R. Mikalunas. K. Sutinen, K. Ihalainea, P. Lappalainen, S. Jaakkola, S. Salo, H. Lindahl

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja.

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja. 132 Kenr. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa), johtajana Aaro Tynell, osanottajia..,..... 106 1-2. 6. Vesipalloilijain neuvojakurssi Helsingissä, johtajana Pekka Tiilikainen, ' osanottajia... 20 Osanottajia

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2014

NAISTEN FINAALIT 2014 NAISTEN FINAALIT 2014 Otteluohjelma la 06.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 07.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 13.09. klo 16.30 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Tapion Sulka ry toimintasäännöt

Tapion Sulka ry toimintasäännöt Tapion Sulka ry toimintasäännöt Sivu 1 (7) Sisällysluettelo I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus... 3 II Seuran jäsenet... 3 III Liittymis- ja jäsenmaksut... 4 IV Seuran kokoukset... 4 V Seuran asioiden

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y.

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. 1. JOHDANTO HALLINTO Johtokunnan jäsenet kaudella 2014 2015: Puheenjohtaja Joona Knuuti (Petri Hannula osan kautta) Ulkoiset yhteydet, yleinen

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

* Perustettu v. 1946, pj. Vilho Rintala

* Perustettu v. 1946, pj. Vilho Rintala PESÄPALLOJAOSTO 1(5) * Perustettu v. 1946, pj. Vilho Rintala 1933 Pesäpallon ohjaaminen annettiin Heikki Lammin tehtäväksi. 1934 Miehet Osallistuivat piirin B-sarjaan. 1948 Miehet voittivat sarjassaan

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2015

NAISTEN FINAALIT 2015 NAISTEN FINAALIT 2015 Otteluohjelma la 05.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 06.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 12.09. klo 12.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TURUN JYRYN Seuran toimintaa kehitetään koko ajan. Haluamme tarjota laadukasta ja virikkeellistä toimintaa liikunnasta kiinnostuneille. Seuraamme puhaltavat uudet tuulet, jos seuratoiminnan kehittämistukea

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Jäsenyys LIHG:ssä. Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Liiton jäsenistö. Liittokokoukset. Kurssi-, neuvonta- ja propagandatoiminta.

Jäsenyys LIHG:ssä. Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Liiton jäsenistö. Liittokokoukset. Kurssi-, neuvonta- ja propagandatoiminta. 210 Jäsenyys LIHG:ssä. Liitto on edelleen kuulunut jäsenenä Kansainväliseen Jääkiekkoliittoon LIHG, jonka yleiskomiteaan maist. A. Kivilinna on kuulunut liiton edustajana. Vuoden 1937 Lontoossa pidettyyn

Lisätiedot

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet.

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHTI 1928 Aug. Kanervan Kirjapaino. LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT. 1. Seuran nimi on Lahden Pyöräilijät ja on sen kotipaikka Lahden kaupunki. Seura

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2013

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2013 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2013 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 5.12.2012 Hallitus hyväksyy kalenterin kokouksessaan.

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

XXIV. Urheilulautakunta

XXIV. Urheilulautakunta XXIV. Urheilulautakunta Urheilulautakunnan kertomus v:lta 1939 oli seuraava: Urheilulautakuntaan kuuluivat v. 1939 puheenjohtajana lääketieteenlisensiaatti U. Tötterman, varapuheenjohtajana kamreeri T.

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Järjestäjällä tulee olla anottuna turnauslupa Jääkiekkoliiton alueelta, jolla turnaus pelataan.

Järjestäjällä tulee olla anottuna turnauslupa Jääkiekkoliiton alueelta, jolla turnaus pelataan. 1(5) JÄÄKIEKKO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton jääkiekkomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton harraste- ja seniorisääntöjä ( www.finhockey.fi ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Grand Prix kilpailuma a ra ykset

Grand Prix kilpailuma a ra ykset Grand Prix kilpailuma a ra ykset 11.9.2014 Sisällys GP-sarja... 2 Lajiohjelmat... 2 GP 1 osakilpailu, 25m allas... 2 GP 2-osakilpailu, 50m allas... 3 GP 3-osakilpailu, 50m allas... 4 Aikarajat... 4 Kilpailulupamaksu...

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO SUOMEN VOIMISTELU* JA URHEILULIITTO HELSINKI 1929 OLYMPIALAISEN VIISI* JA KYMMENOTTELUN PISTETAULUKKO I SUOMEN VOIMISTELU» JA URHEILULIITTO HELSINKI

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Oulun Keilailuliitto r.y.

Oulun Keilailuliitto r.y. Oulun Keilailuliitto r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Oulun Keilailuliitto r.y., kotipaikka on Oulun kaupunki sekä virallisena kielenä suomi. 2 Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 3.3.3.7 Kilpailujen arvontaa vastaan tehtävä vastalause voidaan esittää suullisesti ylituomarille, jonka

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 1.12.2011 SBL:n hallitus on vahvistanut sitovasti

Lisätiedot

SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa , ja

SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa , ja SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa 2.10.2008, 15.12.2012 ja 20.11.2015. 1 Suomen Urheiluliiton ansiomerkki, levyke, mitali ja standaari kotimaisille ja

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

Helsinki. Kauppalehti Oy:n kirjapaino

Helsinki. Kauppalehti Oy:n kirjapaino TOIMINTASÄÄNNÖT Helsinki Kauppalehti Oy:n kirjapaino 1931 SUOMEN PYÖRÄILYLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT Liiton nimi, kotipaikka ja tarkoitus. 1 Yhdistyksen nimi on SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

UINTIURHEILUN SÄÄNTÖKIRJA 2013-2017 MASTERS-UINTI JA MASTERS-AVOVESIUINTI

UINTIURHEILUN SÄÄNTÖKIRJA 2013-2017 MASTERS-UINTI JA MASTERS-AVOVESIUINTI 29.4.2015 UINTIURHEILUN SÄÄNTÖKIRJA 2013-2017 MASTERS-UINTI JA MASTERS-AVOVESIUINTI 2 Masters-uinti ja masters-avovesiuinti Näissä säännöissä käytetään seuraavia FINA:n sääntöjen mukaisia lyhennyksiä:

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa

1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa 1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa Lahdessa. Pekka Tiilikainen pelasi Pallo.-Tovereissa kaksikymmentä-luvun lopulla. Ulkopelipaikka oli kolmospesä.

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y.

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. 1 Liiton nimi on Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Englanninkielisissä yhteyksissä käytetään nimeä 'Bridge League of Finland'. Viralliset lyhenteet

Lisätiedot

Muhoksen Raviseura ry Vuosikokous

Muhoksen Raviseura ry Vuosikokous Muhoksen Raviseura ry Vuosikokous 19.4.2013 Paikka: Muhoksen Päiväkeskus Läsnä: Heikki Klemetti, Sanna Karhula, Heikki Risto, Pertti Nieminen, Milla Hedén, Johanna Pulliainen, Anne Pohjola, Pasi Pohjola,

Lisätiedot

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 SIVU 1/5 SYYSKOKOUS Aika: 21.10.2017 12:00 16:14 Paikka: Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 Läsnä: 33 jäsenseuraa ASIALISTA 1. Kokouksen

Lisätiedot

1970-luku. Kansalliset Vihijärvellä. Heikki Sivill voitti pääsarjan. Äänekosken liikuntapuistosta valmistui mustavalkoinen opetuskartta.

1970-luku. Kansalliset Vihijärvellä. Heikki Sivill voitti pääsarjan. Äänekosken liikuntapuistosta valmistui mustavalkoinen opetuskartta. 1970-luku 1972 Sumiaisten Kunto järjesti Keski-Suomen viestin Syvälahden koululla. Radat suuntautuivat Vintilänvuoren suuntaan. Voittajaksi yöviestissä suunnisti Rajamäen Rykmentti joukkueella Matti Kovanen,

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot