AMMUNTATEKNIIKKA YLEISTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMUNTATEKNIIKKA YLEISTÄ"

Transkriptio

1 TALJAJOUSI Tämän taljajousiosion on tarkoitus tulla osaksi SJAL:n valmentajakoulutusmateriaalia täydentämään sitä taljajousen osalta. Materiaalin kirjoittamiseen ovat osallistuneet mm. Jouni Väre, Anne Laurila, Juho Poikulainen ja Jari Haavisto. AMMUNTATEKNIIKKA YLEISTÄ Taljajousen ammuntatekniikkaa on käsitelty tässä tekstissä vain siltä osin kuin se poikkeaa tähtäinjousen ammuntatekniikasta. Ampumasuoritus on parhaimmillaan sarja uudelleen ja yhä uudelleen täysin samanlaisena toistettuja osioita. Sillä, miten sen teet, ei ole niin suurta merkitystä, kun teet sen aina samalla tavalla. Yhtä ainoaa oikeaa ampumatekniikkaa ei ole olemassakaan, vaan jokainen joutuu sen kehittämään itse. Tekniikka, jolla joku toinen ampuu loistavia tuloksia, ei sovi kaikille mm. kehon erilaisten mittasuhteiden vuoksi. OTE JOUSESTA Ota jousen kädensijasta kiinni vain kevyesti, älä purista, älä väännä. Jousikäden tulisi olla kohtisuoraan jousta vasten niin, että jousen paine jännitettäessä kohdistuu käsivarren luita pitkin aina selkärankaan asti. Jousikäden otteella on erittäin suuri merkitys jousen säätöihin ja osumaan, ja sen vuoksi onkin syytä käyttää aikaa sopivan otteen hakemiseen. ANKKUROINTI Ankkurointi ei saa olla liian voimakas sillä jänteen painuminen poskilihaksen sisään aiheuttaa sivuheittoa. Samoin vaarana on selkälihasten löystyminen, jos nojaa liikaa ankkurointipaikkaan ja erityisesti jos tukee vetokäden peukalon niskaan, jolloin pää saattaa heilahtaa laukaisuvaiheessa. LINJAUS Mikäli jänne ei lyö joka laukauksella samaan suuntaan, aiheutuu siitä sivuheittoa. Sivuheittoa aiheuttaa myös tähtäimen sivuasetuksen muuttuminen, ellei jousi asetu jokaisella suorituskerralla samaan asentoon. Linjauksen yhteydessä tarkistetaan myös ankkurointi, jousen kaltevuus vatupassista, ote jousesta ja takatähtäimen paikka. Takatähtäin ja etutähtäimen scope on keskitettävä siten, että takatähtäimen reiästä näkyy joka puolella yhtä paljon scopen rengasta. Jousi saattaa täydellä vedolla kääntyä hieman sivuun, mutta tätä kääntymistä ei pidä yrittää estää vääntämällä jousta. TÄHTÄYS JA LAUKAISU Tähtääminen ja laukaisu liittyvät kiinteästi toisiinsa, ja näistä kahdesta laukaisu on ehdottomasti

2 tärkeämpi. Siksi tähtäämiseen ei tule kiinnittää liikaa huomiota, koska siitä saattaa seurata erinäisiä ongelmia laukaisutapahtuman aikana. Tähtäin saa liikkua yllättävän paljon, ja silti voi osua keskelle kymppiä. Siksi ei kannata keskittyä pitämään tähtäintä täysin taulun keskellä paikallaan, vaan antaa sen liikkua keltaisella ja keskittyä sen sijaan selkävedon ylläpitämiseen. Laukaisun voi suorittaa joko tiedostaen tai tiedostamatta. Yleisesti ottaen tiedostava laukaisu, jolloin ampuja itse päättää laukaisuhetken, on herkempi henkisille ongelmille kuten kyyläkauhulle. Tiedostamaton laukaisu tapahtuu joko kiristämällä vetoa selkälihaksilla pitäen laukaisusormi kiinni liipaisimessa, jolloin laukaisusormea ei tietoisesti liikuteta, tai puristamalla liipaisinta hitaasti. Viimeksi mainitussa tapauksessa kuitenkin laukaisuhetki jää nopeasti lihasmuistiin, jolloin laukaisusta tulee ennen pitkää tiedostettu. Perinteisesti on ajateltu, että talja- ja tähtäinjousen ampumatekniikat eroavat siten, että tähtäinjousella ammutaan aktiivisesta veto/työntöliikkeestä laukaisuärsykkeenä kuulo- tai tuntoaisti, kun taas talja-ampuja ampuu staattisesta jännitystilasta laukaisuärsykkeenä näköaisti. Tämä ei nykyään kuitenkaan aina pidä paikkansa, nimittäin vaikka taljajousella ammuttaessa jousikädellä ei juuri saakaan työntää, on tekniikka haavoittuvainen ja alttiimpi virheille, jos unohdetaan kiristys selällä ja jäädään kyttäämään hetkeä, jolloin tähtäin on keskellä taulua. AMMUNTA TAIVUTETULLA JOUSIKÄDELLÄ Monet huippuampujat ampuvat enemmän tai vähemmän kello kuuden/seitsemän suuntaan taivutetulla jousikäden kyynärpäällä. Asennolla on merkitystä silloin, kun vetokäden linjaus ei ole täydellinen. Tällöin syntyy tähtäysasennossa sivusuuntaisia voimia. Laukaisuhetkellä tällainen sivuttaisvoima pyrkii heilauttamaan jousikättä sivulle. Kun jousikäsi on hiukan taivutettu, sillä on tilaa liikkua ensisijaisesti eteenpäin ja sivuttaisvoiman tukipiste katoaa. Tarkoituksena on siis siirtää sivuheilahdukset mahdollisimman suurelta osin nuolen suuntaiseksi liikkeeksi. Taivutettu jousikäsi ei kuitenkaan ole ongelmaton. Siinä jousen aiheuttamaa rasitusta joudutaan kantamaan lihasvoimilla, koska kyynärpäätä ei ole lukittu. Lihaksien väsyessä saattaa niiden kontrollointi pettää, ja tällöin jousen työntövoimassa esiintyy eroavaisuuksia. Seurauksena tästä syntyy korkeushajontaa. Aloittavan jousiampujan kannattaakin aloittaa ammunta suoralla jousikädellä ja pyrkiä saamaan linjaus vetokädelle nuolen suuntaiseksi. Kun tekniikka on vakiintunut ja jos sivuhajontaa ei saada kuriin, voidaan kokeilla ammuntaa taivutetulla jousikädellä. TALJAJOUSEN VALINTA VÄLINEET Taljajousen hankinta kannattaa tehdä harkiten ja käyttää aikaa muutaman tärkeän perusasian selvittämiseen. Perusasiat ovat pääpiirteittäin samat kuin esim. tähtäinjousta valittaessa. Yksi tärkeimmistä valintaperusteista on ampujan kätisyys. Aiemmin tässä painotettiin jousen valitsemista hallitsevan silmän mukaan, mutta nykyään tätä pidetään vanhanaikaisena (Total Archery). Mikäli esim. oikeakätisen ampujan vasen silmä on hallitseva, olisi ehkä tässä tapauksessa edullisempaa ampua vasenkätisellä jousella, mutta ei kuitenkaan välttämätöntä. Onhan yleensä mahdollista opetella ampumaan heikommalla silmällä vaikka peittämällä hallitseva silmä. Ampumista toinen silmä

3 suljettuna tulisi kuitenkin välttää, koska se saattaa haitata jousikäden koordinaatiota ja toisaalta tähtäävän silmän näkökykyä pupillin suurentuessa kiinni olevan silmän vuoksi. Toinen tärkeä valintaperuste on aiottu käyttötarkoitus (taulu-, maastoammunta vai jousimetsästys), koska varsinkaan tauluammuntaa varten ei välttämättä kannata valita metsästyskäyttöön suunnitelluilla taljapyörillä varustettua jousta. Tauluammuntaan soveltuvat parhaiten jouset, joiden runkoprofiili on eteenpäin työnnetty tai lähes suora ja joka on varustettu maltillisilla taljapyörillä, eli ei kaikkein voimakkaimmilla cameilla. Taakse vedetyt mallitkin soveltuvat kyllä tauluammuntaan, mutta ne ovat vaativampia ampua eivätkä niin anteeksiantavia, eikä niitä siksi suositella kokemattomille ampujille. Maasto- ja metsästysammuntaan valittavan jousen tulisi olla mahdollisimman hyväheittoinen, jottei muutaman metrin virhearviosta aiheudu ohilaukausta. On yleistä, että kyseiseen käyttötarkoitukseen valitut jouset ovat taakse vedettyjä malleja varustettuna taljapyörästöllä, joka antaa nuolelle parhaan lentonopeuden. Pyörien muoto vaikuttaa olennaisesti nuolen lentonopeuteen ja osumatarkkuuteen. Myös lavat vaikuttavat huomattavasti jousen heittovoimaan. Kahdesta osasta tehdyt lavat (split limbs), joita on erityisesti Hoytin jousissa, ovat kestävämpiä ja heittävät paremmin kuin tavalliset lavat. Tällä hetkellä markkinoilla olevista jousista nopeimmissa on kuitenkin yksiosaiset lavat (Bowtech). Tärkeitä valintaperusteita ovat myös ampujan ominaisuudet. Vetopituus on erittäin tärkeä tietää, sillä jousen vetopituutta voi muuttaa vain 1-2 tuumaa. Jos aikaisempaa ammuntakokemusta ei ole, olisi sitä syytä kartuttaa ohjatusti siten, että oppii jousiammunnan perusasiat, jotta pystyy määrittelemään itselleen soveltuvan ampuma-asennon ja ankkurointipaikan. Tämän jälkeen pystytään vasta mittaamaan tarvittava jousen vetopituus. Jousen vetopituus ilmoitetaan tuumina (1 = 25,4 mm), ja se on mitattu jousen etureunasta (ulkoreunasta) siihen pisteeseen, jossa jousi saavuttaa minimijäykkyyden. Mikäli se mitataan kahvan pohjasta eli ns. pivot pisteestä, tulee saatuun mittaan lisätä 1 ¾. Vetopituutta määriteltäessä on muistettava, että laukaisulaitteen malli vaikuttaa vetopituuteen. Taljajousessa on yleensä vetopituudelle 1-2 tuuman säätövara, joka antaa hiukan pelivaraa vetopituuden valinnalle. Mikäli laukaisulaitteessa on päädytty rannevetoiseen laitteeseen, tulee vetopituus määritellä säätöalueen lyhyemmällä asetuksella. Tämä mahdollistaa laukaisulaitemallin vaihdon sormivetoiseen ns. kahvalaitteeseen, joka lisää vetopituutta noin 1 tuuman. Tällöin jousta voi käyttää kummallakin laukaisulaitemallilla ainoastaan vetopituussäätöä muuttamalla. Kun vetopituus on selvillä, määritellään jousen jäykkyysalue. Taljajousen nimellisjäykkyys (=maksimijäykkyys) ilmoitetaan paunoina (lbs.)(1 lbs = 0,453kg) ja yleensä se saavutetaan kohdalla. Tästä arvosta on laskettu jousen kevennys, joka ilmoitetaan prosentteina. Esimerkkinä jousi, joka on säädetty 50 paunan jäykkyydelle ja on varustettu 65 % pyörillä: sen vetojäykkyys täydellä vedolla on 17,5 paunaa. Jousen jäykkyyden valinta tulee suorittaa käyttäjän fyysisten ominaisuuksien perusteella. Taljajousissa on kuitenkin suuri jäykkyyden säätöalue, joten valinta on sen suhteen melko helppoa. Yleensä jousi toimii parhaiten, kun ollaan lähempänä jousen paunojen ylärajaa kuin alarajaa. FITA:n sääntöjen mukainen maksimijäykkyys on 60 paunaa. Normaalikuntoiselle henkilölle voidaan taljajousi valita esim. seuraavan taulukon mukaisesti: Miehet paunaa Naiset ja juniorit " Minijuniorit " Jousen painon ja jäykkyyden sekä ampujan voimien tulee olla keskenään tasapainossa. Kovin hentorakenteisen ampujan ei kannata valita kaikkein rajuimpia pyörämalleja sekä painavinta

4 jousimallia. Valintaperusteita ovat myös jousen hinta, valmistaja, takuu, ulkonäkö, väri, ampujan aiempi kokemus yms. NUOLEN VALINTA Taljajousessa käytetään periaatteessa samoja nuolia kuin tähtäinjousella, joten nuolen valintaan liittyvät perusasiat ovat samoja. Nuolien valinta aloitetaan päättämällä ensin, mitä nuolityyppiä ja kenen valmistajan nuolta käytetään. Nuolimateriaaleja/rakenteita on valittavana kolme mahdollisuutta: alumiininuoli hiilikuitunuoli komposiittinuoli eli alumiini-hiilikuitu-yhdistelmä, jossa alumiini on sisäputkena ja hiilikuitu muodostaa pintakerroksen. Alumiininuoli omaa suuremman halkaisijan (suurempi tuulipinta) sekä suuremman kokonaispainon (kaarevampi lentorata). Siksi sen käyttö ulkona ammuttaessa on olematonta, mutta sisällä yleistä. Ulkona käytetään hiilikuitu- tai yhdistelmänuolia. Verrattuna alumiininuoliin niiden suosio perustuu seuraaviin ominaisuuksiin: pienempi ulkohalkaisija (pieni tuulipinta) kevyempi kokonaispaino (suorempi lentorata) suurempi nuolen nopeus suurempi jäykkyys suhteessa painoon värähtelee vähemmän laukaisussa ja vakautuu nopeammin kestävä Hiilikuitunuolien keveys vaatii kuitenkin hyvän ammuntatekniikan, ja on myös varmistuttava, että nuolen paino ylittää jousivalmistajan asettaman minimipainovaatimuksen, jotta vältytään jousirikolta. Liian kevyellä nuolella ammuttaessa jousen rakenteisiin jäävän jäännösenergian määrä kasvaa ja saattaa rikkoa jousen. AMO-suositus: 6 grainia/pauna. Nuolen valinnassa on tärkeää tietää vetopituus, jonka mittaaminen käy kätevästi mittanuolen avulla. Seuraavaksi on etsittävä oikea nuolen jäykkyys. Tässä vaiheessa otetaan käyttöön ko. nuolen valintataulukko ja suoritetaan valinta seuraavasti: Luetaan taulukon käyttöön liittyvät ohjeet sekä selvitetään taulukon arvojen määräytymisperusteet. Verrataan näitä perusteita oman jousen ominaisuuksiin (pyörätyyppi, jännemateriaali, kevennys yms. seikat). Taulukoissa on yleensä ilmoitettu em. asioista tulevat korjaukset paunoina valintajäykkyyteen. Mikäli korjauksia ei ole ilmoitettu, on ne arvioitava. Olemassa on myös valintaa helpottavia tietokoneohjelmia. Etsitään taulukosta nuolityyppi vetopituuden ja jousen nimellisjäykkyyden perusteella. Kun nuoli on valittu, valmistetaan ko. putkista kaksi tai kolme valmista nuolta kts. nuolen valmistus. Testinuolet katkaistaan n. 2-3 cm ylipitkiksi, jolloin saadaan säätövaraa pituuden suhteen. Valitaan kärki, joka asettaa nuolen painopisteen 8-11% keskipisteen etupuolelle. Tähän prosenttilukuun ei kuitenkaan liikaa kannata tuijottaa. Sulka valitaan nuolen kokonaispainon perusteella eli mitä painavampi nuoli, sitä suurempi sulka.

5 Kevyempi sulka notkistaa nuolta, painavampi jäykistää. Valmista nuolet huolellisesti saman pituisiksi ja seuraa nuolivalmistajan ohjeita. Alumiininuoli katkaistaan putkileikkurilla ja hiilikuitu- ja yhdistelmänuoli erikoisleikkurilla. Käytäntö on osoittanut että taljajousella voi yleensä ampua hieman liian jäykällä nuolella. Notkeaa nuolta ei yleisesti ole pidetty hyvänä, mutta silläkin voi osua: amerikkalainen huippuampuja Dave Cousins ampuu kertomansa mukaan hieman notkealla nuolella. Nuolen halkaisija saa FITA:n sääntöjen mukaan olla enintään 9,3 mm. NUOLIHYLLY Taljajousessa käytetään pääasiassa kolmentyyppisiä nuolihyllyjä: alaspäin joustavia, alta putoavia ja sellaisia, joissa nuolenkannatin on ohutta metallia ja joustaa hieman, mutta muuten hylly ei jousta mihinkään suuntaan. Hyvältä nuolihyllyltä vaadittavia ominaisuuksia: tukeva rakenteeltaan luotettava kiinnitys jousen runkoon täsmällinen ja johdonmukainen toiminta hyvä laakerointi (riittävän herkkä, ei saa olla klappia) nuolenkannattimien vaihtoehtoja useita (malleja, leveyksiä yms.) varaosien saanti toimintatapa muutettavissa (joustava/alta putoava) hyvä säädettävyys ja niiden lukitus: - sivusuunnassa - korkeussuunnassa - syvyyssuunnassa - nuolenkannattimen kulma ja pituus - jousto - alta putoavissa malleissa ajoitus - nuolenkannattimen akselin päittäisvälys Nuolihyllyn tehtävänä on pitää nuoli paikoillaan niin kauan, kunnes se siirtyy jänteen heittämänä lentoradalleen. Toinen tehtävä on ottaa vastaan laukaisussa syntyvä nuolen ensimmäinen notkahdus. Kuten myöhemmin on selostettu, nuoli lyö peräänsä poispäin siitä voimasta, joka jänteeseen kohdistuu laukaisuhetkellä (jänne tekee liikkeen, jota nuolen perä seuraa). Yleensä tämä liike syntyy pystysuunnassa laukaisulaitteella ammuttaessa ja vaakasuunnassa sormilaukaisua käytettäessä. (Laukaisulaitteella ammuttaessa nuolen jäykkyyttä ei voi arvioida kuten sormilaukaisulla, mikä on otettava huomioon erityisesti amerikkalaisia virittelyohjeita luettaessa.) Tästä johtuen hyllyn on joustettava ainakin notkahtelun suunnassa. Jouston tarkoituksena on estää kosketuksessa syntyvä isku ja siitä seuraava nuolen pomppaaminen hyllyltä. Lisäksi jousto vaimentaa notkahdusta ja näin pienentää taipuman määrää. Nuolihyllyn säädöt liittyvät kokonaisuuteen, joka muodostuu ampujasta, jousesta, nuolesta, laukaisulaitteesta ja nokin paikasta. Kaikki tekijät on sovitettava toisiinsa, jotta hyvä osumatarkkuus voidaan saavuttaa.

6 Hyllyn perussäädössä on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin: Kiinnitys keskiosaan on oltava luotettava; paikka ei saa muuttua käytön aikana. Nuolen on pysyttävä hyllyllä vedon ja tähtäyksen sekä laukaisutapahtuman aikana. Asennetaan siten, että nuoli on samassa linjassa jänteen ja jänneurien kanssa, jolloin heittävä voima on suoraan nuolen takana. Huom. nämä ovat alkusäätöjä, joita myöhemmin tarkennetaan testeillä. Huomioi, että joskus tähtäinpiste voi asettua nuolilinjan ulkopuolellekin. Aseta nokin paikan korkeus siten että nuoli irtoaa hyllystä vain hiukan perä ylhäällä, pyrkimyksenä estää nuolen voimakas painuminen hyllyä vasten sekä nuolen perän tai sulkien kosketukset hyllyyn. Mitä jäykempi hyllyn jousto, sitä korkeammalle nokin paikka yleensä asettuu. Pulveritesti on syytä tehdä aina vaikka nuoli osuukin hyvin. Pienikin kosketus yritetään saada pois, vaikka onkin aivan normaalia että nuoli laahaa koko matkan hyllyyn. Säätöjen onnistumisen saa parhaiten selville ampumalla: paras säätö on se, jolla nuolet niputtavat parhaiten. Välttämättä nuolen täydellinen lento ei takaa hyvää niputusta. Ammuntatesteissä täytyy muistaa, että kaikki muuttujat, myös lihasten väsyminen, vaikuttavat lopputulokseen. JÄNNE JA VASTAKAAPELIT Taljajousen jännemateriaaleja on lukuisia erilaisia, ja uusia materiaaleja tulee markkinoille jatkuvasti. Esimerkkejä myyntinimistä ovat dyneema, dynaflite, fast-flite, ultracam, TS1, 452X, 8125 vain muutamia mainitakseni. Jänteitä ja kaapeleita saa ostettua myös valmiina omaan jouseen mittojen mukaan tehtynä. Teräskaapelit ovat jääneet pois käytöstä lukuun ottamatta joidenkin valmistajien halpamalleja. Suositukset säiemääräksi vaihtelevat materiaalista riippuen 12-26:n välillä. Jänteissä ja vastakaapeleissa esiintyy aluksi pituusmuutoksia pienen venymän sekä jänteen säielenkkien tasaantumisen vuoksi. Tästä syystä uudella jänteellä tai kaapelilla täytyy ampua muutamia satoja laukauksia ennen kuin lopulliset viritykset voi tehdä. Vastakaapeleita vaihdettaessa tulisi vaihto tehdä molemmille kaapelille samanaikaisesti. Uuteen jänteeseen ja uusiin vastakaapeleihin on suositeltavaa pyörittää aluksi noin kymmenen kierrosta ja venymisen tapahduttua tasata kaapeleihin mahdollisesti syntyvät pituuserot lisäämällä kierteitä. TALJAJOUSEN KÄYTTÖÖNOTTO Hankittuasi taljajousen (varsinkin uuden ollessa kyseessä) tarkasta huolellisesti, että se on virheetön (myös jänne ja kaapelit) ja kaikki osat ja ohjekirja ovat tallella. Tämän jälkeen kannattaa kirjata ylös jousen tarkat tiedot ja tuntomerkit sarjanumeroineen sekä myös jänteen ja vastakaapeleiden pituudet, jotka on yleensä merkitty alalapaan kiinnitettyyn tarraan. Myös jänneväli sekä pyörien asento on syytä kirjata, näin on myöhemmin helppo palauttaa tehdasasetukset. Tarkista, etteivät lapataskun ristitappien ruuvit ole löysällä. Tämän jälkeen jousi voidaan valmistella ampumakuntoon. Kaapeliohjain - Kiinnitä kaapeliohjain ja käännä sitä sen verran, että sulat mahtuvat ohittamaan kaapelit. Nuolihylly - Aseta nuolenkannattimen korkeus sellaiseksi, että sivusta katsoen nuoliputken ja joustotallan reiän keskikohdat ovat samalla tasolla.

7 - Aseta nuolenkannattimen etäisyys jousen rungosta perusasetukseen. Tämä mitta jousen ikkunaleikkauksesta nuolenkannattimen keskelle on yleensä mainittu jousen mukana tulevassa ohjekirjasessa. Jos näin ei ole, linjataan nuoli kulkemaan suoraan jänteen linjassa takaapäin katsottuna. Apuna tässä voi käyttää linjauspaloja tai maalarinteippiä, jotta jänteen kulku suhteessa lapoihin ja jousen runkoon on helpompi nähdä. - Aseta nuoli paikalleen ja säädä nokinpaikka niin, että nuolen ja jänteen muodostama kulma on 90 Tähtäin - Kiinnitä tähtäimen istukka paikalleen ja sen jälkeen itse tähtäin. - Scopen tulee olla tähtäimen rungossa sellaisessa asennossa, että vatupassi näyttää kallistuksen oikein myös ylä- ja alamäissä ammuttaessa. Parhaimmissa tähtäimissä scopen asentoa voi säätää kaikissa suunnissa (3-axis). Apuna tarvitaan toista vatupassia ja/tai pintaa, joka on vatupassissa eli täysin pysty- tai vaakasuora. - Tähtäimen pystykisko tulee säätää samansuuntaiseksi jännelinjan kanssa. Jännetähtäin - Jännetähtäin asennetaan jänteen säikeiden väliin ja lukitaan punos- tai jännelangasta tai vahapintaisesta hammaslangasta tehtyjen liukuvien pikku punosten avulla. Nokinpaikka - Tee nokinpaikka punoslangasta tai laita metallinen nokinpaikka (tai kaksi) jänteeseen. D-loop - Kiinnitä D-loop, jos sitä käytetään. Jos solmut laittaa eri puolille jännettä, on syytä ottaa huomioon kulma, jossa laukaisulaitteen leuka pitää loopia, jotta vääntöä jänteeseen syntyy mahdollisimman. Solmut voidaan kuitenkin laittaa myös samalle puolelle jännettä. Tilleri - säädä tilleri nollille paunaruuveista. Muista pitää paunat sellaisina, että niillä jaksaa hyvin ampua. Solmut eri puolilla jännettä, nokinpaikka punoslangasta. Tilleri mitataan jännevälimitalla kuvan osoittamalla tavalla ylä- ja alalavasta. Tämä etäisyys lavoista jänteeseen on sama molemmissa lavoissa, jos tilleri on nollassa.

8 Jokaiseen ruuviin, joka jousesta ja varusteista löytyy (myös paunaruuveihin), on syytä laittaa vedenkestävällä kalvotussilla tai maalikynällä merkki, jotta näkee heti, jos ruuvit pääsevät löystymään. Ammu parisataa laukausta ja tee jousellesi perusviritys. PERUSVIRITYS JOUSEN VIRITYS Perusviritys jouselle voidaan tehdä vasta, kun sillä on ammuttu muutamia satoja laukauksia ja se on varustettu kaikilla niillä varusteilla, joita aiot siinä käyttää. PYÖRIEN SYNKRONOINTI Jousen perusviritys aloitetaan taljapyörien ajoituksen eli synkronoinnin tarkistuksella, sillä on erittäin tärkeää, että kaikissa ns. kaksipyörämalleissa pyörien toiminta tapahtuu samanaikaisesti, jotta jousen voima siirtyy nuoleen suorassa linjassa, seuraahan nuolen perä myös jänteen pystysuuntaista liikettä. Mikäli ajoitus ei ole kohdallaan, nuolen perä lyö ylös tai alas riippuen siitä kumpi pyörä edistää. Toisin kuin joskus luullaan, ei laparuuvien kääntämisellä ole vaikutusta pyörien balanssiin. Sen määräävät aina kaapeleiden pituudet. Ajoituksen voi tarkistaa vertaamalla pyörien asentoja keskenään esim. lavan pintaan jonkin pyörän nastan, reiän tai muun molemmille pyörille yhtenäisen pisteen avulla. Vielä parempi keino on katsoa pyörien uria, kun jousen ollessa täydessä vedossa lähdetään varovasti löysäämään jännitystä. Jänteen pitäisi irrota molempien pyörien urista täsmälleen samaan aikaan. Pyörien ajoitus säädetään kohdalleen joko lisäämällä tai vähentämällä kierteitä kaapeleissa. Muutoksen voi tehdä kumpaan kaapeliin tahansa, mutta esimerkiksi Hoytin cam&1/2 - pyörillä varustetussa jousessa ns. orjakaapeliin (kaapeli, joka kulkee alapyörästä yläpyörään) tehdyt muutokset vaikuttavat vain noin puolet siitä, mitä toiseen kaapeliin tehdyt muutokset. Ajoitus korjataan kaikissa 2-cam-jousissa (myös hybridit, esim. cam.5) seuraavasti: Jos alapyörän vedon stoppari osuu kaapeliin täyteen vetoon tullessa ennen yläpyörää, lisätään kierroksia alapyörään kiinnittyvään kaapeliin (eli siihen, jonka haaraantuva pää on kiinni yläpyörän akselissa). Katso myös mallikuva päinvastaisesta tapauksesta seuraavalta sivulta. Joskus voi kaapelin kääntäminen puolella kierroksella vaikuttaa enemmän kuin kokonainen kierros johtuen siitä, että kaapelin pää ja suojapunokset ovat taipuneet pyörän muotoon. Tilanne korjaantuu, kun jousella ammutaan muutaman kerran. Siksi onkin tärkeää, että aina säädön jälkeen ammutaan muutama laukaus ennen tarkastusta. Mikäli jousessa on teräskaapelit tehdään ajoituksen säätö kiertämällä kaapelia niin, että se kiristyy. Ns. one cam -jousilla ajoitusta ei sinällään voi säätää, vaan se on tehty kohdalleen jo pyörän valmistusvaiheessa. Jottei tämä ajoitus muutu, on one cam -jousen jännettä tehtäessä huomioitava, että päätypunosten sisään jää yhtä paljon säikeitä, jotta punoksen halkaisijat pysyvät samoina.

9 Mallikuva pyörien ajoituksen säätämisestä, kun yläpyörä koskettaa kaapelia ennen alapyörää. VETOPITUUS Seuraavana jousen vetopituus tulee säätää sopivaksi. Joissakin pyörämalleissa vetopituutta muutetaan siirtämällä jänteen päätylenkkejä vetopituuden säätönastalta toiselle riippuen siitä, kumpaan suuntaan sitä halutaan muuttaa. Yhden pykälän muutos muuttaa vetopituutta yleensä ½ tuumaa. Pyörässä on siis vetopituuden säätövaraa vähintään +/- 1. Vetopituuden muuttamiseen tarvitaan jousiprässiä tai

10 apujännettä, joilla jousen esijännitystä voidaan lisätä. Pyöreillä pyörillä jännettä voi kierrättää myös säätönastojen yli, jolloin vetopituus lyhenee entisestään, mutta cameilla tämä aiheuttaa nopeasti ongelmia kevennyksen kanssa. Toisissa pyörämalleissa vetopituutta muutetaan vaihtamalla moduulia tai kääntämällä niitä, kääntösuunta on merkitty moduuliin selkeällä +/- merkillä. Tässä tapauksessa on huomioitava, että kummankin pyörän moduulia siirretään saman verran. Joskus vetopituuden muutos voi vaatia pyöräkoon muuttamista. Vetopituutta voi jossain määrin säätää muuttamalla jänteen tai kaapeleiden pituuksia, mutta tämä on yleensä tarpeetonta, ennen kuin ampuja on sillä tasolla, että voi aloittaa omatoimisesti jousen hienosäädöt. Kierteiden lisääminen jänteeseen lyhentää vetopituutta, samoin kierteiden poistaminen kaapeleista. Vetopituuden lisääminen tapahtuu luonnollisesti päinvastoin. Huomattavaa on kuitenkin, että pyörien ajoitus muuttuu, kun kierteisiin kosketaan. Vetopituutta voi jonkin verran säätää myös laukaisulaitteen narulenkin tai D-loopin pituudella ja kädensijan korkeutta muuttamalla. On muistettava, että vetopituuden muutos vaikuttaa jousen jäykkyyteen. Vetopituutta lisäämällä paunat lisääntyvät ja päinvastoin. Kun jänteen pituus lisääntyy, paunat lisääntyvät, vetopituus kasvaa ja jänneväli lyhenee. Kun lyhennetään jännettä, paunat vähentyvät, vetopituus lyhenee ja jänneväli kasvaa. Kun lyhennetään kaapeleita, lisääntyvät paunat, vetopituus kasvaa ja jänneväli kasvaa. Kun pidennetään kaapeleita, vetopituus lyhenee, paunat vähentyvät ja jänneväli lyhenee. Tästä tiedosta on myöhemmin hyötyä, kun jousen hienosäätö aloitetaan. Mikäli jousen teho pysyy samana, kasvattaa jännevälin pieneneminen hieman nuolen lähtönopeutta. Tämä johtuu jänteen tekemän matkan kasvusta. Tähän perustuvat myös ns. taaksevedettyjen runkomallien suuremmat nuolen lähtönopeudet. Vetopituuden säätämisen jälkeen pyörien ajoitus on aina syytä tarkistaa uudelleen. TILLERI Tilleriksi kutsutaan mittaa jänteen sisäpinnasta lavan ja rungon yhtymäkohtaan. 0-tilleri tai tasatilleri tarkoittaa sitä, että yhtymäkohdista jänteeseen mitattu matka on sama ylä- ja alalavassa. Jotkut jousivalmistajat suosittavat tillerin pitämistä nollilla, ja perussäädöksi se on kaikissa jousissa suositeltava. Tilleriä säädetään lapojen paunaruuveista kääntämällä. 0-tillerin säädöt kannattaa merkitä esimerkiksi maalikynällä paunaruuveihin myöhempää tarvetta varten (ks. tilleritesti). NUOLEN KÄYTTÄYTYMINEN Laukaisulaitteella ammuttaessa nokinpaikan korkeudesta johtuva pystysuuntainen liike on samanlainen kuin sormilaukaisulla, mutta ns. kalanpyrstöliike (nuolen vaappuminen) on vähäisempää ja sen kestoaika lyhyempi. Lisäksi tähän vaappumiseen vaikuttavat laukaisulaitteen ja jousen ominaisuudet ja säädöt. Nuolen vaappumisen voi tarkkasilmäinen nähdä perästä päin katsottaessa, eikä sitä pidä sekoittaa nuolen värähtelyyn. Laukaisun yhteydessä jänne irtoaa laukaisulaitteesta, ja samalla se voima, joka kohdistui hetkeä aikaisemmin laukaisulaitteeseen, siirtyy nuolen taakse. Tästä aiheutuu jänteeseen liike, joka liikuttaa nuolen perää poispäin laukaisulaitteen kiinnityspisteestä. Mikäli nuoli on oikean jäykkyyden omaava, se taipuu kaarelle tai kiharalle, ja seuraava notkahdus tapahtuu vastakkaiseen suuntaan. Tämä

11 liike tapahtuu niin nopeasti, ettei sitä voi nähdä ihmissilmällä. Hyllyn pitää ottaa vastaan ainakin tämä ensimmäisen taipuma, joten sen täytyy joustaa alaspäin. Seuraavan notkahduksen aikana nuoli irtoaa hieman hyllystä, ja mikäli jousi on oikein säädetty ja nuolikaliiperi oikea, se ei enää kosketa hyllyä kovin voimakkaasti, vaikka onkin normaalia, että nuoli laahaa koko matkan hyllyyn, poislukien alta putoavat hyllyt. Nuolen värähtely on niin nopeaa (vaikkakin se vähitellen vaimenee), ettei sitä voi erottaa muuten kuin erittäin nopean videokameran hidastetusta kuvasta. Jos laukaisulaite on kiinnitetty nuolen alle, alkaa värähtely nuolen perän liikkeellä ylös, ja värähtely tapahtuu siis pystysuunnassa. Näin ei välttämättä tapahdu D-loopista ammuttaessa, jolloin jänteellä on nuolen molemmin puolin tukipisteet, joihin laukaisulaitteen veto kohdistuu. Tällöin nuoli lähtee puhtaammin liikkeelle. Tosin etuna värähtelyn alkamisesta perän liikkeellä ylös on se, että nuoli ohittaa hyllyn hieman paremmin. Siksi voikin kokeilla, antaako D-loop paremman tuloksen, jos se kiinnittyy alapuolelta kauemmas nuolesta kuin yläpuolelta. D-loop eliminoi myös tehokkaasti narulenkittömän laukaisulaitteen aiheuttaman jännettä vääntävän voiman, joten pysty- tai sivusuuntaista notkahdusta ei välttämättä edes tapahdu. Koska jousi on kuitenkin mahdoton virittää täysin takaa ampuvaksi, määrää lyönnin voima ja poikkeama nuolen suunnasta nuolen värähtelymuodon eli moodin ja tämän suunnan. Yksinkertaisin moodi on se, että putki notkahtelee kahden solmupisteen välillä muodostaen kaaren. Tämä tapahtuu aina sormilaukaisussa, missä jänne lähtee melko paljon sivulle. Toinen moodi sisältää kolme solmua, joista yksi on keskellä, ja nuoli värähtelee S-kirjaimena. Kolmas moodi sisältää neljä solmua eli tuohon edelliseen tulee yksi mutka lisää jne. Eri muotoja voinee esiintyä myös yhtä aikaa. Jotta nuolen lento olisi hyvä, täytyy näiden solmupisteiden olla samassa linjassa eteenpäin työntävän voiman kanssa, eli jänteen täytyy lyödä niiden suuntaisesti. Eräällä videolla näkyy talja-ammunnassa näitä korkeampia moodeja, ja ne voi myös todeta laukaisulaiteampujan nuolista laskemalla mahdolliset hyllyn jättämät kulumajäljet, jotka näkyvät varsinkin alumiininuolista hyvin. Mitä paremmin viritetty jousi, sitä korkeammat värähtelyt syntyvät. Jäykemmillä nuolikaliipereilla esiintynee enemmän korkeampia moodeja. Kuitenkin mitä puhtaampi takalyönti on, sitä herkempi se on häiriöille. Tietyllä tavalla ohi lyövä viritys aiheuttanee aina saman moodin, vaikka isku vähän muuttuisikin. Luultavasti nuoli saattaa tehdä mutkan mihin suuntaan sattuu, jos viritys on "liian hyvä". Tämä vastaa sitä tilannetta sormilaukaisussa, että jäykkäsormisempi irrotus lyö perän eri suunnalle kuin herkempi irrotus. Mikäli laukaisulaite ei vapauta jännettä kunnolla tai vääntää sitä, aiheutuu siitä jänteeseen sivulta tulevia voimia, ja koska ensimmäinen notkahdus suuntautuu poispäin tästä voimasta, voi nuoli värähdellä myös vaakasuunnassa. Siksi onkin tärkeää, että laukaisulaite vapauttaa jänteen nopeasti ja mahdollisimman täydellisesti ja aina samalla tavalla. Laukaisulaite ei saa missään tapauksessa vääntää jännettä. Oikean jäykkyyden omaavan nuolen värähtely on symmetristä. Sen ansiosta nuoli säilyttää suunnan, jonka jänteen/jousen voima sille antaa. Väärän (liian notkean) jäykkyyden omaava nuoli värähtelee epäpuhtaasti, sen lentorata kaartuu värähtelyn vaikutuksesta ja se voi koskettaa hyllyyn tai jopa jousen runkoon. Lisäksi liike voi olla eri laukaisuissa erilainen aiheuttaen hajontaa osumiin.

12 TESTIT PAPERITESTI Vaikka testaustapoja on monia, on paperitesti niistä ehkä helpoin suorittaa ja sen vuoksi yleisin laukaisulaitetta käyttävien taljajousiampujien testaus- ja viritysmenetelmä. Paperitestillä voidaan määritellä sekä nokinpaikan korkeus että nuolen käyttäytyminen lennossa. Paperiarkki pingotetaan suoraksi erillisen telineen avulla ja asetetaan taustan eteen olkapään korkeudelle. Etäisyys taustaan on oltava niin suuri, että nuoli on vapaassa lennossa lävistäessään paperin. Ammunta aloitetaan n. 2 metrin etäisyydeltä paperista. Kun nuoli lävistää paperin, sen asento voidaan lukea lävistysreiän perusteella. Kärki jättää paperiin pyöreän reiän, ja sulkienkin jäljet ovat selvästi nähtävillä. Aloitetaan säätö nokinpaikan korkeudesta. Säädetään nokinpaikan korkeus sellaiseksi, että nuolen kärki on hiukan alempana lävistyskohdassa kuin nuolen perä. Nuolen tulisi siis lähteä jousesta hiukan perä koholla. Kuitenkin niin vähän, että korjausliikettä vastakkaiseen suuntaan ei synny, vaan nuoli oikenee pystysuuntaisesta liikkeestä vakaasti. Etäisyys kärjen ja perän keskipisteiden välillä tulisi olla alle 1 cm, tällöin repäisyjäljen halkaisija on noin 2-3 cm. Kun nokinpaikan korkeus on saatu paikoilleen, voidaan siirtyä säätämään nuoli sivuttaissuunnassa oikeaan lentoon. Kun nuolen lento on lyhyeltä etäisyydeltä saatu riittävän hyväksi, tarkistetaan se ampumalla nuoli noin 0.5 metrin välein matkaa pidentäen. Tällä testillä voidaan määrittää nuolen hetkelliset asennot aina siihen saakka, kunnes se on vakaa. Pystysuuntainen liike tulisi koko alueella olla sellainen, ettei nuolen perä ole kärjen alapuolella. PAPERITESTIN TULKINTOJA LAUKAISULAITETTA KÄYTETTÄESSÄ Symmetrinen jälki. Kärki ja pyrstö lävistänyt paperin puhtaasti, jousen säädöt ovat kohdallaan. Tällainen jälki pitäisi syntyä ammuttaessa 5-8 m matkalta ja siitä ylöspäin. Ei toimenpiteitä. Lähes symmetrinen jälki. Pyrstö on lävistänyt paperin hieman ylempänä kuin kärki. Tämä lävistys on hyväksyttävä aivan läheltä ammuttuna, jollei kärjen ja pyrstön lävistyskohdan ero ylitä 2-3 mm. Ei toimenpiteitä. Lähes symmetrinen jälki. Pyrstö on lävistänyt paperin hieman yläviistossa ja ylempänä (klo 10-11) kuin kärki. Tämä lävistys on hyväksyttävä ja ehkäpä paras mahdollinen, jollei kärjen ja pyrstön lävistyskohdan ero ylitä 2-3mm. Ei toimenpiteitä. Virheellinen repeämä. Nuolen pyrstö on läpäissyt paperin huomattavasti ylempänä kuin kärki. Syynä tämänkaltaisen repeämän syntyyn voi olla: Nokinpaikka liian korkealla. Laske nokinpaikkaa tai nosta hyllyä.

13 Nokinpaikka liian alhaalla (pomppu hyllystä). Nosta nokinpaikkaa tai laske hyllyä. Liian tiukka nokinpaikka. Vaihda suurempi nokki tai tee uusi keskipunos. Nokinpaikka painaa nuolta pystysuunnassa (lyhyt, pitkävetoinen jousi). Kokeile D- loopia. Jos ammut loopilla, kokeile ilman tai niin, että loopin molemmat solmut tulevat nuolen alle. Nuoliputken päälle asennettava nokki osuu nuolihyllyyn. Laske hyllyä tai nosta nokinpaikkaa. Huono ohitus, sulat osuvat hyllyyn. Valitse kapeampi nuolenkannatin. Nuolihyllyn jousto väärä, liian jäykkä. Lisää joustoa. Pyörien ajoitus väärä. Tarkista ajoitus. Väärä tilleriasetus. Tarkista. Viallinen nokki. Nokin pohja saattaa olla vino tai nokin pohjan viiste voi olla toispuoleinen. Vaihda nokki. Suoritusvirhe. Kokeile erilaisia käsiotteita. Jäykkä nuoli. On epätodennäköinen, mutta kokeile lisätä paunoja. Virheellinen repeämä. Nuolen pyrstö on läpäissyt paperin huomattavasti alempana kuin kärki. Syynä tämänkaltaisen repeämän syntyyn voi olla: Nokinpaikka liian alhaalla. Nosta nokinpaikkaa tai laske hyllyä. Liian tiukka nokinpaikka. Vaihda suurempi nokki tai tee uusi keskipunos. Nokinpaikka painaa nuolta pystysuunnassa (lyhyt, pitkävetoinen jousi). Kokeile D-loopia Notkea nuoli. Vaihda kaliperi, lyhennä nuolta tai vähennä paunoja. Nuolihyllyn jousto väärä, liian herkkä. Vähennä joustoa Pyörien ajoitus väärä. Tarkista ajoitus Väärä tilleriasetus. Tarkista Viallinen nokki. Nokinpohja saattaa olla vino tai nokinpohjan viiste voi olla toispuoleinen. Vaihda nokki Suoritusvirhe. Kokeile erilaisia käsiotteita. Liian vähän kärkipainoa. Ohitusongelma. Tarkista osuuko nuolen perä tähtäimeen. Virheellinen repeämä. Nuolen pyrstö on läpäissyt paperin kärjen vasemmalta puolelta. Koska pyrstö on mennyt samalta korkeudelta kuin kärki, on nokinpaikan korkeus hyvä. Syynä tämänkaltaisen repeämän syntyyn voi olla: Hyllyn sivusäätö väärä. Siirrä hyllyä oikealle. Erityisesti alta putoavaa hyllyä käyttävien kannattaa kokeilla myös hyllyn siirtoa vasemmalle. Jousta vääntävä kahvaote. Ohitusongelma. Tarkista, että sulat eivät osu hyllyyn, välikaapeleihin tai tähtäinlaitteeseen. Liian voimakas ankkurointi. Jänne painuu liiaksi poskeen. Laukaisulaite vääntää jännettä. Kokeile ampua D-loopista.

14 Laukaisulaite ei vapauta jännettä täydellisesti. Väärä laukaisulaitteen narun pituus. Kokeile eri pituuksia ja materiaaleja. Viallinen nokki. Tarkista, onko nokki vinossa. Vaihda nokki. Pyörän asento vino. Kiero jousi. Tarkista tulkkien avulla. Lapa tai lavat vinossa. Tarkista tulkkien avulla. Jousen kädensija. Kokeile ilman kädensijaa tai kahvalevyjä. Virheellinen repeämä. Nuolen pyrstö on läpäissyt paperin kärjen oikealta puolelta. Koska pyrstö on mennyt samalta korkeudelta kuin kärki, on nokinpaikan korkeus hyvä. Tämä on melko harvinainen repeämä oikeakätisellä laukaisulaiteampujalla mutta mahdollinen. Syynä tämänkaltaisen repeämän syntyyn voi olla: Hyllyn sivusäätö väärä. Siirrä hyllyä vasemmalle. Erityisesti alta putoavaa hyllyä käyttävien kannattaa kokeilla myös hyllyn siirtoa oikealle. Jousta vääntävä käsiote. Ohitusongelma. Tarkista, että sulat eivät osu hyllyyn. Laukaisulaite vääntää jännettä. Kokeile ampua D-loopista. Laukaisulaite ei vapauta jännettä täydellisesti. Väärä laukaisulaitteen narun pituus. Kokeile eri pituuksia ja materiaaleja. Viallinen nokki. Tarkista, onko nokki vinossa. Vaihda nokki. Pyörän asento vino. Kiero jousi. Tarkista tulkkien avulla. Lapa tai lavat vinossa. Tarkista tulkkien avulla. Jousen kädensija. Kokeile ilman kädensijaa tai kahvalevyjä. Virheellinen repeämä. Tämänkaltaiset repeämät (kaikki suunnat) ovat useamman yhtäaikaisen virheen aiheuttamia. Syyt ovat samoja, kuin mitä edellä on lueteltu. Tässä tilanteessa tulee ensin yrittää säätää korkeussuuntainen virhe pois ja sen jälkeen korjata sivusuuntainen virhe. Paperitestiä tulkittaessa on muistettava muutamia asioita: Paperin täytyy olla suorassa ja kiinnitetty niin, ettei se liiku. Repeämä kertoo nuolen asennon lävistyshetkellä. Luotettava kartoitus syntyy vasta useammasta paikasta ammuttaessa. Nuoli, joka ei paperitestiä läpäise, ei niputa pidemmältä matkalta riittävän hyvin (hajonta kasvaa tuulessa). Kun nuoli tottelee säätöjä ja repeämä saadaan riittävän pieneksi, voi sen suunta olla mikä tahansa kello kymmenestä kello yhteen.

15 Paperitestissä voi joutua tekemään myös täysin päinvastaisia korjauksia kuin yllä luetellut. Esimerkiksi nuolen jäykkyyden tai notkeuden arvioimiseen paperitesti ei välttämättä ole paras työkalu. Pienikin muutos missä tahansa muuttujassa vaikuttaa paperitestin tulokseen (em. lisäksi sulat, jännemateriaali, nokinpaikka ja sen tiukkuus, hyllyn jousto ja asema, nuolenkannattimen leveys, eri laukaisulaite, pyörien ajoitus, keskipunoksen pituus ja materiaali, jännemateriaali, säiemäärä jne.) Paperitestiä nuolitestinä käytettäessä se on vasta alkukarsinta : kaikki testin läpäisseet nuolet eivät niputa yhtä hyvin. Paperitestin jälkeen kannattaa kokeilla erilaisia nokinpaikan korkeuksia ja erilaisia säätöjä tilleriin ja hakea paras niputus testaamalla. Säädöt ovat kuitenkin yleensä melko hyvät testin jälkeen, joten muutoksia täytyy tehdä yksi kerrallaan ja pienin portain. Jos paperitesti antaa hyvän tuloksen, mutta nuoli ei niputa, on syynä tavallisesti liian notkea nuoli tai virheet ammunnassa. Testejä tehdessä on edettävä hitaasti, muutoin laukaisumäärät nousevat huomaamatta liian suuriksi. Ohjeet ovat laukaisulaiteampujalle tarkoitettuja, sormilaukaisijan kannattaa seurata tähtäinjousen ohjeita. Vastaavasti laukaisulaiteampujan on jätettävä omaan arvoonsa sormilaukaisulle tarkoitetut viritysohjeet sekä tulkinnat, huomioi tämä erityisesti lukiessasi amerikkalaisia viritysohjeita. TILLERITESTI Tämän testin avulla on tarkoitus etsiä ampumalla paras tilleri jousellesi ja ampumatyylillesi. Testi ammutaan tauluun noin 50 metrin matkalta, ja tätä testiä ammuttaessa pitää sääolojen olla erinomaiset. Testiä varten tarvitaan yhdeksän numeroitua paperiarkkia. Ennen kuin testi voidaan suorittaa, tulee jousen perusvirityksen olla kunnossa, tilleri säädettynä 0-asentoon, ja laparuuveissa pitää olla merkit. Joissakin oppaissa neuvotaan tekemään tämä testi niin, että vain toisen lavan säätöruuvia käännetään ¼ kierros kerrallaan ja joka säädön jälkeen säädetään nokinpaikan korkeus. Tämä testi antaa saman tuloksen, mutta nokinpaikkaa ei tarvitse säädellä, koska se pysyy muuttumattomana. Jousen jäykkyys säilyy myös muuttumattomana. 1. Säädä tähtäin niin, että nuolet osuvat noin cm taulun keskustan alle. Kiinnitä tähän kohtaan paperiarkki #1. Ammu vähintään 9 nuolta tähdäten taulun keskustaan. Kaikkien laukausten tulee olla hyviä. 2. Vaihda tauluun paperiarkki #2. Löysää ylälapaa 1/8 kierros ja kiristä alalapaa 1/8 kierros ja tarkista nokinpaikan korkeus, näin meneteltynä jousen paunojen eikä nokinpaikan pitäisi muuttua. Ammu taas 9 nuolta tähdäten taulun keskustaan. 3. Vaihda tauluun paperiarkki #3. Löysää ylälapaa 1/8 kierros ja kiristä alalapaa 1/8 kierros ja tarkista nokinpaikan korkeus varmuuden vuoksi. Ammu taas 9 nuolta tähdäten taulun keskustaan. 4. Vaihda tauluun paperiarkki #4. Löysää ylälapaa 1/8 kierros ja kiristä alalapaa 1/8 kierros ja tarkista nokinpaikan korkeus varmuuden vuoksi. Ammu taas 9 nuolta tähdäten taulun keskustaan. 5. Vaihda tauluun paperiarkki #5. Löysää ylälapaa 1/8 kierros ja kiristä alalapaa 1/8 kierros ja tarkista nokinpaikan korkeus varmuuden vuoksi. Ammu taas 9 nuolta tähdäten taulun keskustaan ja vaihda tauluun paperiarkki #6. 6. Palauta tillerin 0-asetus ja kiristä ylälapaa 1/8 kierros ja löysää alalapaa 1/8 kierros ja tarkista nokinpaikan korkeus varmuuden vuoksi. Ammu taas 9 nuolta tähdäten taulun keskustaan.

16 7. Vaihda tauluun paperiarkki #7. Kiristä ylälapaa 1/8 kierros ja löysää alalapaa 1/8 kierros ja tarkista nokinpaikan korkeus varmuuden vuoksi. Ammu taas 9 nuolta tähdäten taulun keskustaan. 8. Vaihda tauluun paperiarkki #8. Kiristä ylälapaa 1/8 kierros ja löysää alalapaa 1/8 kierros ja tarkista nokinpaikan korkeus varmuuden vuoksi. Ammu taas 9 nuolta tähdäten taulun keskustaan. 9. Vaihda tauluun paperiarkki #9. Kiristä ylälapaa 1/8 kierros ja löysää alalapaa 1/8 kierros ja tarkista nokinpaikan korkeus varmuuden vuoksi. Ammu taas 9 nuolta tähdäten taulun keskustaan. Nyt olet ampunut 9 sarjaa erilaisilla tilleriarvoilla. Vertaa ammuttuja kasoja ja etsi pienin. Säädä jousesi tilleriarvoksi se, mikä antoi pienimmän kasan. Tämä testi on syytä uusia aina, kun jousen kokoonpano muuttuu. AMMUNTATESTI Kun nuoli on saatu lentämään riittävän hyvässä asennossa, voidaan siirtyä ampumaan niputustestejä kauempaa. Testipaikka tulisi olla mahdollisimman tuuleton ja sisällä riittävästi valaistu. Alle 25 metrin matkalta ei saada riittävää selvyyttä asiasta. Ammunta voidaan tehdä sisämatkoilla 25 metrin tai 30 metrin matkalta ja ulkona ammuttaessa ensin metrin sekä tämän jälkeen metrin matkalta. Näistä etäisyyksistä erot tulevat jo selvästi esille. Ammunnan tässä vaiheessa tulisi ampujalla olla mukana avustaja, joka voi silmämääräisesti seurata nuolen lentoa. Kun nokinpaikka on oikea ja nuolen jäykkyys sopiva, ei nuolen lennossa näy mitään ylimääräisiä ja äkkinäisiä liikkeitä. Tarkkasilmäinen katsoja voi nähdä perän irtoavan hieman ylöspäin, mutta mitään vastaliikettä alaspäin ei saa syntyä. Nuolen lennosta syntyy vaikutelma "eloton". Tyynellä ilmalla ammuttaessa voi levottomasti lentävä nuoli niputtaa kohtuullisesti, mutta tuulessa hajonta yleensä kasvaa selvästi. Tästä syystä on nuolen lentoa analysoitava myös silmämääräisesti. Ammuntatestien tarkoituksena on löytää sellainen jousen, ammuntavälineiden ja nuolien välinen kokonaistoiminta, joka antaa parhaan mahdollisen tuloksen. Koska muuttujia on paljon ja testilaukauksien määrä fyysisistä syistä rajallinen, on kokeilua suoritettava harkiten. Tärkeimmät osumiin vaikuttavat asiat välineissä ovat: nuolen jäykkyyden sopivuus jouseen nokin paikan korkeus nuolihyllyn sijainti ja säädöt ohitusongelma laukaisulaite oikeat jousen säädöt pyörien ajoitus Kokeilujen kannalta helpoimmin suoritettavat ja oleellisesti vaikuttavat muuttujat ovat: jousen säätö hyllyn sijainti ja jouston säätö nokinpaikan muutos ohitusongelman poisto

17 NIPUTUSTESTI Koska pelkkä nuolen lennon tarkkailu ei välttämättä takaa pienintä nippua, on syytä keskittyä vielä niputukseenkin. Niputustesti suoritetaan ampumalla vaikkapa 70m matkalta (30m ja 50m soveltuvat aivan yhtä hyvin) hyviä suorituksia pyrkimyksenä saada aikaan pieni nippu. Testin aikana säädellään nuolihyllyn sivusuuntaa, korkeutta ja jäykkyyttä pienin portain ja etsitään asetus, joka antaa pienimmän nipun. PULVERITESTI Testillä voidaan selvittää, osuuko nuolen perä tai sulat jouseen tai nuolihyllyyn. Testi on syytä tehdä aina, vaikka nuoli osuisikin hyvin. Kuten edellä on selostettu, oikein säädetty nuoli irtoaa hieman hyllystä ensimmäisen notkahduksen jälkeen, joten nuolen puolivälin takapuolella ei saisi näkyä voimakkaita kosketusjälkiä. Testistä on apua myös sulkien asennon hienosäätöä tehtäessä hyllyllä, jossa sulat menevät lävitse nuolenpidikkeen välisestä aukosta. Tarkoitukseen soveltuu hyvin talkki, jota laitetaan nuolen peräosaan viimeiselle neljännekselle ja sulkiin. Ammuttaessa käsitellään nuolta huolellisesti, ettei talkkiin jää mitään jälkiä. Ammutusta nuolesta voidaan nyt havaita kaikki kosketukset pulveripintaa tutkimalla. Testitaustan tulee olla riittävän kova, ettei nuoli uppoa liian syvälle. Testi voidaan tehdä myös huulipunan avulla, mutta tätä testitapaa käytettäessä on syytä kertoa asiasta ensin kotiväelle, näin välttyy turhilta selittelyiltä. Myöskään esim. töihin ei kannata mennä, ennen kuin on vilkaissut peiliin... MUUT VIRITYKSET Tätä aihetta sivutaan vain pinnallisesti, koska kokeneet ampujat kyllä tietävät nämä alla luetellut hienovirityskeinot. Eri asia on, riittääkö aika tai mielenkiinto kaikkien näiden keinojen kokeilemiseen. Vasta-alkajien onkin syytä sivuuttaa nämä kenties monenkin mielestä kyseenalaiset virityskeinot. Jousen perusviritys riittää aivan hyvin, ja vasta-alkajan pistekertymää onkin helpoin lisätä oikeaoppisella harjoittelulla. Kokeneella ampujalla on mahdollisuus hankkia muutamia lisäpisteitä: tekemällä nuolikartan. Nuolet numeroidaan, ammutaan tauluun ja osumat kirjataan ylös nuolikohtaisesti. Kun on ammuttu "riittävä määrä" valitaan "osuvimmat" nuolet kirjanpidon perusteella ja käytetään niitä kilpailunuolina. Jokaiselle ammuntamatkalle tehdään oma nuolikartta. (Helpoin tapa hankkia lisäpisteitä) valikoimalla nokit. Nokeissa on usein pieniä virheitä varsinkin nokin pohjassa ja sen viisteessä. tekemällä kärjet samanpainoisiksi vaa an ja viilan avulla. valikoimalla samanpainoiset nuoliputket suuresta määrästä. (tulee kalliiksi) tai vaihtoehtoisesti laittamalla painavimman kärjen kevyimpään putkeen jne. kelluttamalla nuoliputket ja sulittamalla ne niin, että nuolen painavin puoli on nuolihyllyä vasten. kokeilemalla erilaisia nokkeja, sulkia, sulituskulmia ja kärkipainoja nuolissa. Koeammuntaa... etsimällä parhaan nuolityypin ja kaliiperin. (tulee kalliiksi) Koeammuntaa...

18 etsimällä parhaan nuolipituuden. Koeammuntaa... kokeilemalla nuolihyllyn sijainnin muuttamista pituussuunnassa. (voi olla enintään 60 mm pivot pisteen takana) kokeilemalla erilaisia jännemateriaaleja, säiemääriä, pituuksia ja kierremääriä. Koeammuntaa... etsimällä parhaan asennon pyörille. Koeammuntaa... etsimällä parhaan jännevälin. (täällä on "piilossa" useita lisäpisteitä) etsimällä parhaan tähtäinvälin. Etsinnän voi suorittaa vaikkapa ampumalla erilaisilla kahvaotteilla (ylä- ja alapainotteinen ote). Se tähtäinväli, jolla saadaan pienin korkeushajonta, on sopivin. siirtelemällä kädensijaa sivusuunnassa esim. lisäämällä kartonkipaloja kahvalevyn alle ja testaamalla, mikä asento on paras niputuksen kannalta. siirtämällä lapataskuja sivusuunnassa (muutetaan jännelinjaa). Pieni pelivara aluslevyjen paksuutta vaihtamalla, myös pyöriä voi hieman siirtää sivusuunnassa aluslevyjen avulla (ei voi tehdä purkamatta jousta). Täällä voi piileksiä monia lisäpisteitä varsinkin, jos kädensijan sivusiirto yhdistetään tähän. Koeammuntaa... "petaamalla" lapataskut. Lapataskuista poistetaan sivuttaisvälys esim. margariinirasian kannesta leikatuilla suikaleilla tai epoksimassalla. Tässä samassa yhteydessä voi myös linjata lavat samansuuntaisiksi (ei voi tehdä purkamatta jousta). etsimällä parhaan laukaisulaitteen narumateriaalin, paksuuden ja pituuden. Koeammuntaa... etsimällä parhaan loopin narumateriaalin, paksuuden, pituuden ja kiinnitysvälin. Koeammuntaa... etsimällä parhaan lapakulman. Lapakulmaa voi joissain tapauksissa hieman muuttaa muuttamalla ns. "rokkerin" korkeutta (pieni muovinen osa lavan ja lapataskun pohjan välissä). Joissakin jousimalleissa (esim. Martin ja Merlin) tämän voi toteuttaa vaihtamalla kuulien kokoa. Koeammuntaa... kokeilemalla erilaisia nuolenkannattimia, nuolenkannattimen varren pituuksia ja nuolenkannattimen joustoja (nuolihyllyn joustoa) Lopuksi vielä joitakin jousiammunnassa käytettäviä mittayksiköitä Painomitat: 1 lb = 16 oz 1 lb = 7000 gr pound (pauna) lb = 0, kg ounce (unssi) oz = 28,34952 g grain (graini) gr = 0, g 1kg = 2,20462 lb 1g = 0, oz 1g = 15,4324 gr Pituusmitat 1 ft = 12 in. inch (tuuma) in. = 2,54 cm foot (jalka) ft = 30,48 cm

Taljajousen ostaminen

Taljajousen ostaminen Taljajousen ostaminen SJML koulutusmateriaali http://materiaali.jousimetsastys.fi Versio 1.0 Ensimmäisen taljajousen ostaminen Onneksi olkoon päätöksestäsi aloittaa uusi, hieno harrastus! Toivomme sinun

Lisätiedot

JahtiJakt Prestige Taljajousen viritys

JahtiJakt Prestige Taljajousen viritys JahtiJakt Prestige Taljajousen viritys JJ Prestige taljajousesta saa erittäin tarkan aseen virittämällä sen oikein. Työvälineiksi tarvitset jousiprässin, suorakulman (jännemitan), sytkärin, punoslankaa,

Lisätiedot

Taljajousen hienosäätö kiinteäteräisellä leikkurilla. 2009 Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry

Taljajousen hienosäätö kiinteäteräisellä leikkurilla. 2009 Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry Taljajousen hienosäätö kiinteäteräisellä leikkurilla Säätämisen tavoite Saada leikkaavalla kärjellä ('leikkuri') ja taulukärjellä varustetut nuolet osumaan samaan pisteeseen kohteessa hienosäätämällä nokinpaikka

Lisätiedot

Vaistojousen ostaminen Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry

Vaistojousen ostaminen Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry Vaistojousen ostaminen Ensimmäisen vaistojousen ostaminen Onneksi olkoon päätöksestäsi aloittaa uusi, hieno harrastus! Toivomme sinun perehtyvän muutamaan tärkeään asiaan ennen ostosta, jotta harrastuksesi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Taljajousen omistajalle... 3 Taljajousen osat - sanastoa... 4 JJ Prestige Taljajousisetin tarvikkeet... 5 Turvaohjeita...

Sisällysluettelo. Taljajousen omistajalle... 3 Taljajousen osat - sanastoa... 4 JJ Prestige Taljajousisetin tarvikkeet... 5 Turvaohjeita... 1 1 2 Sisällysluettelo Taljajousen omistajalle... 3 Taljajousen osat - sanastoa... 4 JJ Prestige Taljajousisetin tarvikkeet... 5 Turvaohjeita... 6 Turvaohjeita.... 7 TALJAJOUSEN HUOLTO... 7 JJ Prestige

Lisätiedot

VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET. Asko Nuutinen

VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET. Asko Nuutinen VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET Asko Nuutinen Ammunnan perusteet - tuuli Kuvat: Jami Aho Malli: Eija Salonen Asko Nuutinen - Ammunta on taitolaji joka on opittavissa harjoittelemalla - perusteet heti oikein

Lisätiedot

JahtiJakt Prestige Taljajousi Asennettu ja peruskohdistettu setti

JahtiJakt Prestige Taljajousi Asennettu ja peruskohdistettu setti JahtiJakt Prestige Taljajousi Asennettu ja peruskohdistettu setti Ostamasi taljajousisetti on lähes käyttövalmis. Jouseen on tehty valmiiksi seuraavat työvaiheet: 1. Taljajousen camit on säädetty ja ajoitettu

Lisätiedot

LMM KARTING TEAM. Rungon perussäädöt

LMM KARTING TEAM. Rungon perussäädöt Rungon perussäädöt 1. Aurauskulma 1. Auraus 2. Haritus Auraus ja haritus on kulma jolla etupyörien kulmat poikkeavat ajosuunnassa toisistaan. Auraus = pyörät on kääntynyt sisäänpäin. Haritus = pyörät sojottavat

Lisätiedot

Majavan metsästyksestä jousella. 2009 Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry

Majavan metsästyksestä jousella. 2009 Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry Majavan metsästyksestä jousella Mitä metsästysasetus säätää? Majavanmetsästyksestä on säädetty seuraavaa Jousen vetojäykkyys oltava vähintään 180 N eli noin 40,5 paunaa. Metsästyskärjen leikkuuhalkaisijan

Lisätiedot

Vinkkejä pistooliampujan harjoitteluun

Vinkkejä pistooliampujan harjoitteluun Vinkkejä pistooliampujan harjoitteluun AMMUNTAHARJOITTEITA Vaikka ampuja on kuinka kehittynyt tahansa, täytyy hänen tehdä perusharjoituksia varmistuakseen, että kaikki ammunnan osa-alueet ovat kunnossa.

Lisätiedot

ELKA STAGE 5 MTB ISKUNVAIMENNIN SÄÄTÖOHJE

ELKA STAGE 5 MTB ISKUNVAIMENNIN SÄÄTÖOHJE ELKA STAGE 5 MTB ISKUNVAIMENNIN SÄÄTÖOHJE 1. PAINUMA 2. ULOSVAIMENNUS 3. HIDAS SISÄÄNVAIMENNUS 4. NOPEA SISÄÄNVAIMENNUS 5. MITÄ ISKUNVAIMENNIN ON 6. HIDAS vs NOPEA SISÄÄNVAIMENNUS 1. PAINUMAN ASETTAMINEN

Lisätiedot

Ensinuolet ohjaajakoulutus Talja-ammunta

Ensinuolet ohjaajakoulutus Talja-ammunta Ensinuolet ohjaajakoulutus Talja-ammunta Mikä Ensinuolet? Esikuvana ja mallina Hollannin jousiammuntaliiton vastaava konsepti - http:// www.handboogsport.nl/start-handboogsport/ Ensinuolet on tuotteistettu

Lisätiedot

Jousimetsästys. Jousimetsästys Pirkanmaalla. Jousimetsästys

Jousimetsästys. Jousimetsästys Pirkanmaalla. Jousimetsästys Jousimetsästys Jousimetsästys Pirkanmaalla Pirkanmaan Jousimetsästäjät ry perustettu 1993 Suomen Jousimetsästäjäin Liiton (SJML) ja Suomen Metsästäjäliiton (SML) jäsenseura Seura harjoittaa jousimetsästys-

Lisätiedot

Jousella kalastus. SJML koulutusmateriaali http://materiaali.jousimetsastys.fi. versio 1.0. 2010 Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry

Jousella kalastus. SJML koulutusmateriaali http://materiaali.jousimetsastys.fi. versio 1.0. 2010 Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry Jousella kalastus SJML koulutusmateriaali http://materiaali.jousimetsastys.fi versio 1.0 Mitä kalastusasetus säätää? Jousikalastus rinnastetaan atraimella ja harppuunalla kalastamiseen. Kalastusasetus

Lisätiedot

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy 1 Yhteen (avain)kaulakoruun tarvitset: 1-2 m 0,6 tai 0,8 mm metallilankaa (valitse paksuus helmien reikäkoon mukaan) erilaisia ja kokoisia helmiä, riipuksia, korunosia, renkaita kalotteja, mikäli käytät

Lisätiedot

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen Päätin tehdä tällaisen ohjeen, koska jotkut ovat sitä kyselleet suomeksi. Tämä on vapaa käännös eräästä ohjeesta, joka on suunnattu Evoille (joka on koettu toimivaksi

Lisätiedot

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kietaisuristi 2 - trikoisella kantoliinalla

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kietaisuristi 2 - trikoisella kantoliinalla Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys Kietaisuristi 2 - trikoisella kantoliinalla (voit käyttää peiliä apunasi harjoitellessasi sidontaa) 1.

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE XRover REHA -maastopyörätuoli

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE XRover REHA -maastopyörätuoli matkalle, liikkeelle, keskelle elämää KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE XRover REHA -maastopyörätuoli XRover REHA -maastopyörätuolilla liikkuminen onnistuu monenlaisissa olosuhteissa. Työntämisen lisäksi maastopyörätuolia

Lisätiedot

Rihtausohje. J.Puhakka

Rihtausohje. J.Puhakka Rihtausohje Pyörän vanteen pinnoitus (rihtaus) on aikaa vievä toimenpide, joka vaatii kärsivällisyyttä tekijältään. Tässä on ohje, joka toivottavasti helpottaa osaltaan työn onnistumista. J.Puhakka 1 Pinnat

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

TAITOKOULU OSA 7. Tervetuloa Taitokoulun seitsemännelle oppitunnille! Nyt lisätään laukaukseen tehoa ja viimeistellään kuin Selänne!

TAITOKOULU OSA 7. Tervetuloa Taitokoulun seitsemännelle oppitunnille! Nyt lisätään laukaukseen tehoa ja viimeistellään kuin Selänne! TAITOKOULU OSA 7 Tässä syntyy Teemu Selänteen NHL-uran maali numero 667. St. Louisin maalivahti Brian Elliott seuraa Anaheimin 42-vuotiaan hyökkääjän virheetöntä suoritusta. Tässä Teemu on mestari Lisää

Lisätiedot

6. Etäisyydenmittari 14.

6. Etäisyydenmittari 14. 97 ilmeisessä käsirysyssä vihollisen kanssa. Yleensä etäiyyden ollessa 50 m. pienempi voi sen käyttämisestä odottaa varmaa menestystä; paras etäisyys on 25 m. tai sitä pienempi. Sillä missä tilanahtaus

Lisätiedot

Majavan metsästyksestä jousella Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry

Majavan metsästyksestä jousella Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry Majavan metsästyksestä jousella Mitä metsästysasetus säätää? Majavanmetsästyksestä on säädetty seuraavaa Jousen vetojäykkyys oltava vähintään 180 N eli noin 40,5 paunaa. Metsästyskärjen leikkuuhalkaisijan

Lisätiedot

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS Vaihe 1: Avaa tuolisi lukitus. 01 KEINUN LUKITUS Vaihe 2: Säädä tuoli kehosi mukaan. 02 KEINUN VASTUS 03 ISTUINSYVYYS 04 ISTUINKORKEUS Vaihe 3: Säädä tuoli työsi mukaan. 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 06 SELKÄNOJAN

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

Jousiammunnan perustieto-opas. Syksy 2007 Miika Kataja

Jousiammunnan perustieto-opas. Syksy 2007 Miika Kataja Jousiammunnan perustieto-opas Syksy 2007 Miika Kataja KÄYNTIKERTA AIHE OHJAAJA / KUITTAUS Kurssipäivä 1 Perustekniikka 1 X Kurssipäivä 2 Perustekniikka 2 X Harjoituskerta 1 Asento Harjoituskerta 2 Harjoituskerta

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

Etupaneeli. ON LINE valo on sammunut jos virhetila tai painettu PAUSE. Näytöllä lukee ON LINE => tulostin on valmis

Etupaneeli. ON LINE valo on sammunut jos virhetila tai painettu PAUSE. Näytöllä lukee ON LINE => tulostin on valmis Toshiba B-SA4T opas Etupaneeli ON LINE valo on sammunut jos virhetila tai painettu PAUSE FEED:llä saa yhden tyhjän tarran tai viimeksi tulostuneen tarran uudelleen (asetettava huoltomenusta) Kuva muovikuorisen

Lisätiedot

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje Eräliike Riistamaa Oy 1. Yleistä 1.1 LUE ASEEN OHJEKIRJA HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA. Ohjekirjassa esitellään lyhyesti aseen tekniset tiedot, muotoilu ja käyttöohjeet.

Lisätiedot

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat.

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. Turner 210/230 1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. - Ovielementit 4kpl - Vaakajohteet - Pystyjohteen C-kiskot (kiinni L-kiskossa) - L-muotoiset pystykiskot

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

PhysioTools Online - ed set Sivu 1/7

PhysioTools Online -  ed set Sivu 1/7 PhysioTools Online - emailed set Sivu 1/7 Harjoitusohjelma FYS PKL SELKÄRYHMÄ 2/15 Keski-Suomen SHP Keski-Suomen keskussairaala Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä, Suomi ALKULÄMMITTELY Pyöräilyä. Aika:

Lisätiedot

Ampumakoulu ohjelma, syksy Pistoolin tukiasennot istuen

Ampumakoulu ohjelma, syksy Pistoolin tukiasennot istuen Ampumakoulu ohjelma, syksy 2016 vko 39 - turvallinen toiminta ampuradalla, aseiden käsittely, kuljettaminen ampumapaikalla - tutustuminen ilma-aseammuntaan, ilmakivääri, -pistooli ja -olympiapistooli.

Lisätiedot

Puunuolien kasausta vaihe-vaiheelta v1.1

Puunuolien kasausta vaihe-vaiheelta v1.1 Puunuolien kasausta vaihe-vaiheelta v1.1 Tämä artikkeli on lyhyt ohje siitä miten ostetuista nuoliaihioista saa kasattua ammuntakelpoisia ja näyttäviä nuolia kotikonstein. Ohje tehty lähinnä perusharrastajaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Tietoisku jousella metsästyksestä

Tietoisku jousella metsästyksestä Tietoisku jousella metsästyksestä SJML koulutusmateriaali http://materiaali.jousimetsastys.fi versio 1.0 Esityksen sisältö 1. Jousella metsästyksestä, maailmalla ja Suomessa 2. Jousimetsästysvälineet ja

Lisätiedot

Tähtäinjousiammunnan perusteet

Tähtäinjousiammunnan perusteet Tähtäinjousiammunnan perusteet Tähtäin 2012 Target 2012 Tämä opas on luotu apuvälineeksi seurojen alkeisopetukseen. Oppaasta löytyy kolme eri osaa, joita voi käyttää joko yhdessä tai erikseen: ensimmäisessä

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792.

Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792. Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792. Onnea uuden hankinnan johdosta 2 3 Pakkauksen sisältö Perustoiminnot A. RollerMouse Free2 B. Integroitu rannetuki

Lisätiedot

HARJOITEPANKKI VOIMA

HARJOITEPANKKI VOIMA HARJOITEPANKKI VOIMA VOIMAHARJOITTELU / Jalkakyykky Vaihe 1. Avustettu jalkakyykky Pidä katse suoraan eteenpäin. Pidä hyvä ryhti ja selkä suorana. Seiso haara-asennossa jalat hartioiden leveydellä siten,

Lisätiedot

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU FWB2700 PIENOISKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

Hard Core Keskivartalo

Hard Core Keskivartalo Hard Core Keskivartalo Keskivartalo kuntopiiri kestävyysurheilijalle Keskity jokaisessa liikkeessä keskivartaloon ja siihen että paketti pysyy kasassa. Staattisissa liikkeissä lankkupito toimii perusasentona.

Lisätiedot

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa Venyttelyohje: Jalat 1. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa. Paina lantiota eteen. 2. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja

Lisätiedot

Salibandymailan huoltoa ja tuunausta

Salibandymailan huoltoa ja tuunausta Salibandymailan huoltoa ja tuunausta Tässä ohjeessa neuvotaan salibandymailan lavan ja gripin vaihdossa sekä varren lyhentämisessä. Ohjetta päivitetään sitä mukaa, kun uutta tietoa löytyy. Enemmän tai

Lisätiedot

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus 1.2018 Tuulivoimalan maaperustus Tuule200 tuulivoimalan 18 m maaperustuksen asennus Tuulivoimalan masto... 2 Tuulivoimalan perustustyön suunnittelu... 2 Maston perustuksen osat... 2 Asennuspaikan valmistelu...

Lisätiedot

www.nikkostirling.com

www.nikkostirling.com www.nikkostirling.com FI Pikatarkennusrengas Varmistusrengas Objektiivi Parallaksin säätö Runkoputki Tornin suojus Korkeussäätö Sivuttaissäätö Suurennuksen säätö Valaistus Okulaari 36 Onnittelut Nikko

Lisätiedot

Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa.

Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa. PERUSTEKNIIKKA MAILAOTE Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa. Tärkeitä ohjeita: - ranteen tulee olla

Lisätiedot

Lamelliverhojen asennusohjeet

Lamelliverhojen asennusohjeet 9728BFI Lamelliverhojen asennusohjeet 2017-08 Willab Garden AB pidättää oikeuden materia muutoksiin, ohjeisiin ja muotoiluun. 2017-08-30/ml Tomtaholmsvägen 11 Östra Karup 269 21 Båstad RUOTSI Puh. 09 615

Lisätiedot

merkintävärillä. 1. Mittaa ja merkitse terassisi arvioitu koko ja sijainti linjalangalla tai suihkuta

merkintävärillä. 1. Mittaa ja merkitse terassisi arvioitu koko ja sijainti linjalangalla tai suihkuta 1. Mittaa ja merkitse terassisi arvioitu koko ja sijainti linjalangalla tai suihkuta merkintävärillä. 2. Merkitse terassin korkeus talon etuseinään liitunarulla. 3. Poista kaikki kasvualusta ja korvaa

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU 500 ILMAKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein ja huollat

Lisätiedot

www.gains.fi/kotijumppa 1. Etukyykky 2-4 x 10-20

www.gains.fi/kotijumppa 1. Etukyykky 2-4 x 10-20 www.gains.fi/kotijumppa 1. Etukyykky 2-4 x 10-20 Ota isompi vesikanisteri tai vaikka matkalaukku syliin. Jalat hartianlevyiseen haaraasentoon, jalkaterät suoraan eteenpäin. Polven tulee ehdottomasti mennä

Lisätiedot

Suositus erilaisten kärkien käyttämisestä

Suositus erilaisten kärkien käyttämisestä Suositus erilaisten kärkien käyttämisestä SJML koulutusmateriaali http://materiaali.jousimetsastys.fi versio 1.0 Taustaa Metsästysasetuksessa metsästyksessä käytettävälle jouselle on määritelty minimissään

Lisätiedot

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE:

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: Harjoittele omatoimikauden aikana omia kehityskohteitasi tavoitteesi mukaisesti ja tee joukkueen omatoimiharjoitukset. Suunnittele viikon harjoittelu

Lisätiedot

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen.

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen. SIG SAUER 516 KÄYTTÖOHJE Sovellettu käännös JPo 2014 kuvaviittaukset tiedostoon 516MiniManualrev080910LR.pdf Yleiset turvallisuusohjeet Käsittele asetta aina niin kuin se olisi ladattu. Kun tartut aseeseen,

Lisätiedot

Näin asennat. SUKUA90 suihkunurkan altaalla:

Näin asennat. SUKUA90 suihkunurkan altaalla: Näin asennat SUKUA90 suihkunurkan altaalla: Huomioithan että tuote on ehjä kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Onni Seisomatelineen Käyttöohje

Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni - seisomatelineen käyttöohje Sisällysluettelo Tuotteen kuvaus... 3 Perushuolto-ohje... 3 Tärkeää!... 3 1. Laatikon sisältö... 4 2. Alustan kokoonpano... 4 3. Rungon

Lisätiedot

Keilailutekniikka Hyvinkää

Keilailutekniikka Hyvinkää Keilailutekniikka Hyvinkää 23.1.2014 1 KOKO KEILAILUSUORITUS 2 LÄHTÖASENTO - jalkojen asento Lähtöasennossa jalat ovat rennosti vierekkäin, kuitenkin irti toisistaan niin, ettei askeleisiin lähdettäessä

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Teräskehäisten liukuovien asennusohje

Teräskehäisten liukuovien asennusohje Teräskehäisten liukuovien asennusohje Asenna yläliukukisko kuvan. osoittamalla tavalla varjoura näkyvään suuntaan päin Aseta alaliukukisko lattialle. Oikea kohta on mm yläliukukiskon etureunasta alaliukukiskon

Lisätiedot

Hiha- ja sormilyönnin ydinkohdat Must do -asiat valmentajien tueksi! Tuulevi Piesanen/Lännen alue

Hiha- ja sormilyönnin ydinkohdat Must do -asiat valmentajien tueksi! Tuulevi Piesanen/Lännen alue Hiha- ja sormilyönnin ydinkohdat Must do -asiat valmentajien tueksi! Tuulevi Piesanen/Lännen alue Tarkkana tekniikoissa Perustekniikoissa tulee vaatia mini-ikäisistä alkaen oikeita suorituksia. Opettelemalla

Lisätiedot

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno:

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno: Cristallo ROLLAATTORI Tilno: 7 00 000 Käyttöohje Rollaattorin osat 4 5 6 0 7 8 9 Kahva Jarru Korkeussäädettävä kahvan tanko 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Folding suoja 6 varastossa haltijat 7 Takapyörä

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet Kokoamisohjeet suorille parviportaille MSJ-Wood 15.5.2010 www.jussi-portaat.fi Teit erinomaisen valinnan ostaessasi JUSSI-portaan. Ohjeen sisältö: Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennusohjeet malleille:

Asennusohjeet malleille: Asennusohjeet malleille: 96899930/LZ5C joissa on jokin seuraavista leikkuulaitteista: 968999343 TRD5 TunnelRam -leikkuulaite, 968999344 TRD6 TunnelRam -leikkuulaite, 968999348 CD5 Combi -leikkuulaite,

Lisätiedot

Ennen asennuksen aloittamista:

Ennen asennuksen aloittamista: Asennusopas Asennusopas Ennen asennuksen aloittamista: 1. Ennen asennuksen aloittamista varmistu että olet hankkinut oikean lukkopesän, joka sopii lukkoon. Yleisesti käytössä oleviin oviin oikeat lukkopesät

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA Form No. Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo Mallinro: 131-3457 3386-220 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen

Lisätiedot

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy 1 Yhteen kaulakoruun tarvitset: 40 cm makeanvedenhelminauha TAI vastaava/haluttu määrä irtohelmiä 2 m valmiiksi neuloitettu helmisilkki 0,6 0,65 mm TAI paksuutta, joka mahtuu kerran helmien läpi helmilukko,

Lisätiedot

WALTERSCHEID-NIVELAKSELI

WALTERSCHEID-NIVELAKSELI VA K OLA Postios. Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 43 48 1 2 Rautatieas. Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1960 Koetusselostus 344 WALTERSCHEID-NIVELAKSELI Koetuttaja: nuko Oy, Helsinki.

Lisätiedot

Tutustu. Innostu. Luo! VilliHelmi Oy

Tutustu. Innostu. Luo! VilliHelmi Oy 1 Yhteen rannekoruun tarvitset: 50 70 kpl n. 4-10 mm erilaisia tsekkiläisiä lasihelmiä, metallihelmiä ja lamppuhelmiä. 5g 10/0 tsekkiläisiä siemenhelmiä n. 100 kpl 4 mm tsekkiläisiä kristallibiconeja kuparinväristä

Lisätiedot

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Tamar terassimarkiisien asennus ja käyttöohje CONSTNT FINESS SUNFLEX 4 5 6 Markiisin osat ja mitat Kiinnikkeiden sijoittelu Kaltevuuden säätö Nivelvarsien säätö samaan tasoon Käyttö ja hoito www.tamar.fi

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE B-juniorit

VENYTTELYOHJE B-juniorit VENYTTELYOHJE B-juniorit Venyttelyn perusteet: Toisin kuin yleensä uskotaan, lihasta voidaan venyttää myös ennen tai jälkeen raskaan suorituksen. Venyttelyn ja lihaksen venyttämisen kesto riippuu siitä,

Lisätiedot

Ampumahiihto. Hiihto. Pelihahmon piirtäminen. Jos tahdot animoida hiihtämisen, Peli muodostuu kahdesta erilaisesta osasta: ensin

Ampumahiihto. Hiihto. Pelihahmon piirtäminen. Jos tahdot animoida hiihtämisen, Peli muodostuu kahdesta erilaisesta osasta: ensin Ampumahiihto 1 Peli muodostuu kahdesta erilaisesta osasta: ensin hiihdetään ammuntapaikalle rämpyttämällä nuolinäppäimiä ja sen jälkeen yritetään ampua maalitaulut mahdollisimman nopeasti aikasakot välttäen.

Lisätiedot

Testi 1 Torjuntakontrolli

Testi 1 Torjuntakontrolli Testi 1 Torjuntakontrolli Valmistelu, Testi 1 (1) Mittaa 7,31 metriä maaliviivalta pelaajan laukaisualueelle. (2) Käytä spraymaalia merkitäksesi laukaisupaikka. Käyttämällä spraymaalilla merkittyä laukaisupaikkaa

Lisätiedot

Scala/Classic matala laatikko

Scala/Classic matala laatikko Scala/Classic matala laatikko SCALA CLASSIC MATALA LAATIKKO Laatikon sivut Laatikon kiskot c b a b Etusarjan kiinnike Classic laatikon Charmia-peitelätkä a LAATIKON PAIKOILLEEN LAITTO JA POIS OTTAMINEN

Lisätiedot

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys Rengasliinan käyttö edessä vastasyntyneestä ja lonkalla noin 3-4kk ikäisestä eteenpäin (voit käyttää

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Pesäpallon perustekniikat. Eero Pitkänen Aineseminaari 2ov Liikunnan sivuaineopinnot Joensuun yliopisto kevät 2003

Pesäpallon perustekniikat. Eero Pitkänen Aineseminaari 2ov Liikunnan sivuaineopinnot Joensuun yliopisto kevät 2003 Pesäpallon perustekniikat Eero Pitkänen Aineseminaari 2ov Liikunnan sivuaineopinnot Joensuun yliopisto kevät 2003 Pesäpallon perustekniikoita ovat heitto kiinniotto syöttö lyönti peruslyönti näpäys Heitto

Lisätiedot

Asennusohjeet malleille:

Asennusohjeet malleille: Asennusohjeet malleille: 968999306/IZC Leikkuulaitteena: 96899934 TRD48 TunnelRam-leikkuulaite tai 968999347 CD48 Combi-leikkuulaite Asennus Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen

Lisätiedot

MUOTO-LAUTEET PL 277, 70101 KUOPIO Pyöräkatu 15, FINLAND puh. 017-2662555 fax 017 2662570 muotolauteet@muoto-lauteet.fi www.muoto-lauteet.

MUOTO-LAUTEET PL 277, 70101 KUOPIO Pyöräkatu 15, FINLAND puh. 017-2662555 fax 017 2662570 muotolauteet@muoto-lauteet.fi www.muoto-lauteet. MUOTO-LAUTEET PL 277, 70101 KUOPIO Pyöräkatu 15, FINLAND puh. 017-2662555 fax 017 2662570 muotolauteet@muoto-lauteet.fi www.muoto-lauteet.fi KOKOAMIS- JA ASENNUSOHJEET kulmamalli kulmaistuimella R890 KI

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kaapeli on arvokas tuote. Kaapelin kuljetuspakkaus on yleensä kela. Paksut laipat voivat vaikuttaa särkymättömiltä, mutta yli neljä tonnia painava kela on suhteellisen

Lisätiedot

Yläkantava liukuovi HUOM! Yläkantava liukuovi soveltuu erinomaisesti myös tilanjako-oveksi HUOM! Seinä- ja kattokiinnikkeiden asennus 15 cm välein

Yläkantava liukuovi HUOM! Yläkantava liukuovi soveltuu erinomaisesti myös tilanjako-oveksi HUOM! Seinä- ja kattokiinnikkeiden asennus 15 cm välein Yläkantava liukuovi U-tiiviste 4 mm U-tiiviste 6 mm Peitetulppa Alaohjain Koodi Kuvaus Pakkaus TR D0108225 U-TIIVISTE 4 MM 50M / RLL 0325 D0108818 U-TIIVISTE 6 MM 50M / RLL 0325 D0208212 PEITETULPPA Ø

Lisätiedot

ALKUVERRYTTELY: KÄSIEN PYÖRITTELY, SELKÄRULLAUS JA POLVENNOSTOKÄVELY PAIKALLAAN

ALKUVERRYTTELY: KÄSIEN PYÖRITTELY, SELKÄRULLAUS JA POLVENNOSTOKÄVELY PAIKALLAAN KUNTOPIIRI- OHJELMA KUNTOPIIRITYYPPINEN LIHASKUNTOHARJOITUS Treeni 1 Ikäisesi nuoren suositellaan harrastavan vähintään 3 kertaa viikossa lihaskuntoa, liikkuvuutta ja luiden terveyttä edistävää liikuntaa

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, Lahti asennusohje. (ver ) Beat

Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, Lahti  asennusohje. (ver ) Beat Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, 15520 Lahti info.finland@elfa.com www.kirena.com asennusohje (ver 31.01.2017) Beat Yleistä asennuksesta ja asennuspaikasta Asennusohjeessa on kuvattu Kirena Beat -liukuovi

Lisätiedot

Seuraavilla ohjeilla pystyt ottamaan luonnollisen asennon suhteessa tauluun:

Seuraavilla ohjeilla pystyt ottamaan luonnollisen asennon suhteessa tauluun: Asento Asento määrittää kuinka sinun tulisi seisoa saadaksesi liikkumattoman tuen ammuntaan. Asento täytyy pystyä ottamaan joka kerta luonnollisesti ja samalla tavalla, tai muuten osumakasassa tapahtuu

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Van Raam Kivo Plus -tandem

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Van Raam Kivo Plus -tandem KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Van Raam Kivo Plus -tandem Kivo Plus on sähköavusteinen kolmipyöräinen tandem, kolmipyöräisyys helpottaa pyörän selkään nousemista ja tuo vakautta ajoon. Pyörässä on 8 vaihdetta.

Lisätiedot