LEGENDAT KOHTAAVAT AURAJOELLA s. 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEGENDAT KOHTAAVAT AURAJOELLA s. 8"

Transkriptio

1 1/2005 LEGENDAT KOHTAAVAT AURAJOELLA s. 8 GLS FINLAND OY:N PERIAATE: LOGISTIIKASSA TÄSMÄLLISYYS ON HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA s. 6 EDUNVALVONTAA, TIEDOTTAMISTA JA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ BRYSSELISSÄ s. 16

2 LUOTTAVAISIN MIELIN UUSIIN HAASTEISIIN Aloitin Pilot Turku Oy:n toimitusjohtajana tammikuun 17. päivä luottavaisin mielin ja tartun mielelläni toimen tarjoamiin haasteisiin. Työskentelin 15 vuotta kansainvälisen pikakuljetusyritys TNT:n palveluksessa useissa eri tehtävissä, jotka liittyivät asiakasrajapintaan logistiikan sektorilla. Viimeisin tehtäväni oli aluejohtajana Länsi-, Keski- ja Pohjois-Suomen alueella. Tehtävässäni olen käynyt neuvotteluja useiden asiakkaiden kanssa logistiikan toimitusketjujen hallinnasta sekä logistiikkaan liittyvistä lisäarvotekijöistä, kuten myös yritysten logistiikkaan liittyvien toimintojen sijoittautumisvaihtoehdoista. Nämä useat asiakaskontaktit ja -neuvottelut ovat olleet mielenkiintoisia ja tuoneet hyvin esille logistiikan lainalaisuuksia ja lisäarvotekijöitä. Ne ovat vahvistaneet omaa käsitystäni siitä, että Turku todellakin voisi olla tulevaisuudessa merkittävä logistinen keskus. Uskon myös, että Varsinais- Suomi ja Turun seutu on maantieteellisen sijaintinsa ansiosta sijoittautumismielessä kilpailukykyinen alue jopa Eurooppaan verrattuna. Tämä on ollut yksi niistä syistä, joiden vuoksi haluan mielelläni tarttua tähän uuteen haasteeseen. Turun seudulla on kansainvälisesti hyvä liikenteellinen asema itä-länsisuunnassa Venäjää ja Skandinaviaa yhdistävänä maa-, meri- ja ilmatienä sekä pohjois-eteläsuunnassa Suomea ja Keski-Eurooppaa yhdistävänä meri- ja ilmatienä. Turun etuna logistisia palveluja tarvitsevien ja tarjoavien yritysten kannalta on monipuolinen ja toimiva liikenteellinen infrastruktuuri. Alueella on kaksi merkittävää satamaa Turussa ja Naantalissa. Suomen ainoasta junalauttasatamasta, Turusta, kulkee junalauttaliikenne Tukholmaan ja Travemündeen. Turun etuna ovat myös nopeat maantiekuljetusyhteydet Skandinaviaan ja Manner-Eurooppaan, kuten myös kehittyvä lentorahtiliikenne. Logistiikan infrastruktuuri mahdollistaa yritysten toimitusketjuille joustavat ja kilpailukykyiset aikaikkunat. Näistä hyötyvät yritykset, joiden toimialana on korkean jalostusasteen tuotannot, kuten elektroniikka ja bioala, after sales -toiminnot, nopeaa kiertoa vaativat jakeluvarastot sekä logistiikkapalvelujen tarjoajat. 2 Varsinais-Suomen ja Turun seudun vetovoimaisuuden lisäämiseksi on tärkeää huolehtia jatkokehityskohteista. Maantieverkoston osalta näitä ovat E18-tiehankkeen loppuun saattaminen, jotta yhteys Helsinkiin ja edelleen Pietariin saakka saadaan toimivaksi ja nopeaksi, välin Turku-Tampere-Jyväskylä yhdistävän valtatie 9:n/E63 kunnostus sekä välin Turku-Rauma-Pori-Vaasa-Oulu yhdistävän valtatie 8:n/E8 kunnostus. Rautatieliikenteen osalta kiireisimmät kehityskohteet ovat Turku - Helsinki-rantarata sekä Turku - Toijala-rata. Laivaliikenteen kehittämisen osalta on varmistettava Turun ja Naantalin satama-alueiden väyläsyvyydet. Myös lentorahtiliikenteen kehittämistä on nyt hyvä jatkaa, kun Lounais-Suomen ympäristökeskus on todennut, että Turun lentokentän eteläpuolen asemakaava on mahdollista toteuttaa Pomponrahkan Natura alueen luonnonarvoja vaarantamatta. Myös pohjoispuolen luontoselvitykset on saatu valmiiksi. Lentokentän alue tulee olemaan keskeisessä roolissa, kun kasvatetaan korkean jalostusasteen tuotannon logistiikan kilpailukykyä ja toimitusketjujen lisäarvoa. Ari Niemelä Pilot Turku Oy:n toimitusjohtaja

3 PÄÄKIRJOITUS 2 E18-TIE ON PAIMION VOIMAVARA 13 Turun uusi apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen: TURUN KAUPUNGILLA ON VAHVA TAHTOTILA KEHITTÄÄ ALUEEN LOGISTISTA LIIKETOIMINTAA 4 Raisio Malt panostaa verkostoihin MALLASOHRAN ARVOKETJU ON VARSINAIS-SUOMEN VAHVUUS 14 GLS Finland Oy:n periaate: LOGISTIIKASSA TÄSMÄLLISYYS ON HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA LEGENDAT KOHTAAVAT AURAJOELLA 6 8 TURUN KAUPUNGIN JA VARSINAIS-SUOMEN LIITON EUROOPPA-TOIMISTO - EDUNVALVONTAA, TIEDOTTAMISTA JA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ BRYSSELISSÄ 16 LENNOKKIHARRASTUKSESTA ALKUNSA SAANUT STICK TECH LUOTTAA JÄRJESTELMÄLLISEEN POHJATYÖHÖN Salon Seudun Kehittämiskeskuksen johtaja Rikumatti Levomäki: SEUTUYHTEISTYÖ TARJOAA KILPAILUETUJA ELÄMÄÄ EUROOPAN SYDÄMESSÄ TURUN LENTOKENTÄN ETELÄPUOLEN ASEMAKAAVA ON MAHDOLLISTA TOTEUTTAA POMPONRAHKAN NATURA ALUEEN LUONNONARVOJA VAARANTAMATTA SÄHKEET PILOT PRESS 1/2005 Sidosryhmälehti Pilot Turku Oy, WTC Building, Veistämönaukio 1-3, Turku Päätoimittaja: Ari Niemelä Toimitusneuvosto: Hannele Kiehelä, Tuomas Mikkola Toimitus ja taitto: Mainostoimisto ID Kuvat: Markku Koivumäki, Matti Salmisen kuvat Nina Nordin Paino: Finepress Oy Painosmäärä: 3000 kpl

4 Turun uusi apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen: TURUN KAUPUNGILLA ON VAHVA TAHTOTILA KEHITTÄÄ ALUEEN LOGISTISTA LIIKETOIMINTAA Turku-strategiaan vuonna 2001 yhdeksi painopistealueeksi kirjattu logistiikka on neljässä vuodessa kehittynyt suunnitelmista konkretiaksi. Päämäärätietoinen työ ja eri toimijoiden välinen yhteistyö yhdessä Turun hyvän maantieteellisen sijainnin kanssa ovat merkittävästi vahvistaneet talousalueen logistista asemaa. 4 "Meillä on jo Turun alueelle keskittynyt kriittinen massa logistiikkayrityksiä, jotka luovat synergiaa ja poikivat uutta toimintaa", Jarkko Virtanen toteaa. Hänen vastuualueisiinsa ympäristötoimen johtajana kuuluvat mm. kaavoitus, ympäristönsuojelu, liikenne, satamatoimi sekä kiinteistö- ja rakennustoimi. Jarkko Virtanen on aloittanut uransa palomiehenä Jyväskylässä. Kumpi häntä veti alalle enemmän, halu auttaa ihmisiä vai jännitys? "Toiminta", Virtanen vastaa silmänräpäyksessä ja kertoo olevansa toiminnan mies. Turkulainen hänestä tuli puolivahingossa vuonna "Olin ulkomailla töissä, kun vaimo ilmoitti uuden osoitteemme. Hän päätti sairaanhoitajaksi valmistumisen jälkeen jatkaa opintoja Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, ja niin minustakin sitten tuli turkulainen", Virtanen toteaa pilke silmäkulmassa. Hän on nopea sopeutumaan muutoksiin, sillä hän ei noudata perinteistä "turkulaiseksi viidessäkymmenessä vuodessa" - kehityskaarta, vaan on kotiutunut tänne ja viihtyy erinomaisesti. "Tämä on ehdottomasti minun kotikaupunkini", hän toteaa iloisesti, tammikuiselle päivälle osuneesta vesisateesta huolimatta. TURKU-STRATEGIAN LOGISTISET TAVOITTEET TOTEUTUNEET TÄHÄN MENNESSÄ KIITETTÄVÄSTI Vuonna 2001 julkaistu Turku-strategia perustuu visioon Turusta vuonna "Strategian painopistealueista logistiikkaan liittyvät visiot ovat toteutuneet varsin voimakkaasti. Turun satama on jatkuvasti kehittynyt ja Pilot Turku Oy on vakiinnuttanut asemansa. Viisi vuotta sitten täällä ei ollut satamaa lukuun ottamatta selkeää kaupungin omaa elinkeinopoliittista logistiikkatoimijaa", Virtanen muistuttaa. Turku-strategia on edelleen voimassa ja uuden valtuustokauden myötä sitä päästään päivittämään. Visio siirtyy taas muutamalla vuodella eteenpäin, mutta mitään radikaaleja strategiamuutoksia on tuskin luvassa, sillä nyt ollaan oikeilla jäljillä. "Edessä ei ole mitään repäiseviä yksittäisiä kysymyksiä, vaan tärkeintä on johdonmukainen jatkumo", Virtanen perustelee. Virtanen peräänkuuluttaa rohkeutta päätöksentekoon myös julkishallinnossa. "Lähtökohtana on aina, että asiat valmistellaan hyvin. Valmistelu ei kuitenkaan saa olla mikään loppumaton prosessi, vaan päätöksiäkin pitää saada aikaan. Toisinaan joukkoon eksyvä yksittäinen huonokin päätös on parempi kuin se, ettei tehdä lainkaan päätöksiä. Hallittu riskinotto on välttämätöntä myös julkishallinnossa", Virtanen toteaa. Virtasen mielestä usein törmätään harhakuvaan, että logistinen tehokkuus ja ympäristöstä välittäminen olisivat ristiriidassa keskenään. "Liikennettä on joka tapauksessa, ja silloin tehokas logistiikka on ilman muuta ympäristölle ystävällisempi vaihtoehto kuin tehoton. Logististen toimintojen keskittäminen tehostaa liikennevirtoja. Usein ajatellaan myös, että yritysten on pakko huomioida ympäristö vain lainsäädännöllisistä syistä. Tämä ei pidä yksiselitteisesti paikkaansa, sillä lähtökohta tänä päivänä on se, että markkinat velvoittavat yritykset huomioimaan ympäristöasiat kaikessa toiminnassaan", Virtanen sanoo.

5 JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖ VÄLTTÄMÄTÖN Erityisesti logistiikan alalla Virtanen näkee yhteistyön julkisen ja yksityisen sektorin välillä välttämättömänä. "Logistiikan alalla on pääsääntöisesti kyse julkinen - yksityinen-hankkeista. Kaupungin omien toimintojen tehtävä on julkisyhteisönä luoda mahdollisuuksia elinkeinoelämälle mm. kaavoituksen ja tonttipolitiikan kautta. Työnjaossa julkinen puoli luo toimintaedellytykset, mutta ei satamaa lukuun ottamatta niinkään itse harjoita varsinaista logistista liiketoimintaa, joka on yritysten tehtävä", hän toteaa. Virtanen uskoo uuden kaupunginjohtajamallin tehostavan yhteistyötä myös julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä, kun yhden apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa toimivien elinkeinopoliittisten yksiköiden koordinaatio selkiytyy, ja kaupunginhallituksen päätoiminen puheenjohtaja ottaa lisäksi selkeän vetovastuun vireillä olevien hankkeiden poliittisista prosesseista. TURUN ALUE VUONNA 2010 "Viiden vuoden päästä lentokentän alueen kehityksessä on päästy hyvään vauhtiin, ja satama kehittyy edelleen yhteistyössä alueen muiden satamien kanssa. E18 on saatu kuntoon, ja lentomatkustajaliikenne vilkastunut." Nämä visiot näkyvät Jarkko Virtasen näköpiirissä vuonna Risteilyliikenteen suhteen hän pohtii hetken, ennen kuin tuumaa: "Nykyinen risteilyliikenne pysynee ennallaan, mutta uusien risteilijöiden saaminen Turkuun edellyttää yhä neuvotteluja väylämaksupolitiikasta valtiovallan kanssa. Tämä on meille haaste, mutta myös selkeä tavoite, josta ei kannata luopua." Ulkomaille Virtanen tähyilee joka suuntaan. "Tukholma on jo sijaintinsa vuoksi meille läheisin. Yhteistyötä pitää kuitenkin tehdä niin Itämeren alueella, EU:ssa kuin globaalistikin. Tavoitteena tulee olla, että Pohjolan kolmio -liikennereitissä Turku on selkeä idän sillanpää. E18-käytävä tulee saada kuntoon aina Pietariin asti ja Turku - Toijala-väli raiteilleen", hän suuntaa toiveensa valtakunnan päättäjille. Toiminnan miehenä Virtanen haluaa vielä lopuksi korostaa dynamiikkaa. "Kaupungilla on vahva tahtotila kehittää logistista liiketoimintaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi on kuitenkin koko ajan tehtävä kovasti töitä. Aivan keskeistä on, että kykenemme reagoimaan nopeasti elinkeinoelämän tarpeisiin ja muuttuvaan toimintaympäristöön. Vanhasta hallintovirkamiesajattelusta täytyy siirtyä lähemmäs asiakaslähtöistä markkina-ajattelua." 5

6 6 GLS Finlandin toimitusjohtaja Peter Ervasalo esittelee tyytyväisenä uutta lajittelulinjastoa, joka lisää yrityksen kapasiteettia huomattavasti.

7 GLS Finland Oy:n periaate: LOGISTIIKASSA TÄSMÄLLISYYS ON HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA Viime vuosien kuljetus- ja jakelualan kasvu Turun seudulla jatkuu vahvana. Tuoreimpiin investoijiin kuuluu brittiomistuksessa oleva logistiikka-alan yritys General Logistics Systems Finland (GLS), joka perusti uuden lajittelukeskuksensa Turun Urusvuoreen lentokentän läheisyyteen. GLS Finland Oy on perustettu Suomessa kaksi vuotta sitten, ja se toimii itsenäisenä tulosyksikkönä osana eurooppalaista GLS-verkostoa. Yrityksen päätoimialaa ovat paketti- ja pikalähetyspalvelut Euroopassa sekä paikalliset logistiikkapalvelut. "Roolimme GLS-verkostossa on muuttunut jakelijasta aktiiviseksi markkinoijaksi. Kapasiteettia ja automatisointia lisäämällä pystymme vastaamaan yhtiön laatuvaatimuksiin", kertoo GLS Finlandin toimitusjohtaja Peter Ervasalo. TEHOKKUUS ON VIIMEISTELTYJEN TOIMINTOJEN PALAPELI Koko GLS-verkoston yhteisenä tavoitteena on olla laatujohtaja Euroopan markkinoilla. "Toiminnan laatu koostuu useasta tekijästä, joista eräs merkittävimpiä on tietysti palvelun täsmällisyys. Toimitusten tulee olla luvattuna ajankohtana perillä, ja tämä vaatii toimivaa tavaran kuljetus- ja käsittelyjärjestelmää. Myös lähetysten seurattavuus on asiakkaille tärkeää. Tieto lähetyksen kulkeutumisesta tulee olla helposti saatavilla reaaliaikaisena. Päivittäistä jakelua hoitaa yli 200 autoa alihankkijamme toimesta, ja uuden automatisoidun kuljetus- ja lajittelulinjan ansiosta pystymme käsittelemään tehokkaasti suuren määrän lähetyksiä", Ervasalo kuvailee. GLS Finlandin uusi lajittelulinjasto on suunniteltu varta vasten yrityksen tarpeiden mukaan. "Linja on muunneltavissa, ja sen myötä toiminta on nopeutunut huomattavasti. Olemme saaneet hiottua prosessia nopeammaksi hyvin pienilläkin muutoksilla. Esimerkiksi jo pelkkä monitorien optimaalinen sijoittaminen tehostaa lajittelua ja nopeuttaa samalla pakettien läpivirtausta", Ervasalo selventää. Eräs merkittävä kehitysaskel on ollut yrityksen siirtyminen elektronisiin lukijoihin, joiden avulla lähetysten määränpää saadaan kirjattua nopeasti tiedostoihin. Näin eliminoidaan toimitusvirheet minimiin, sillä ohjelmisto pystyy jopa korjaamaan lähetyksen tietoja kuten esimerkiksi postinumeroja oikeiksi. TUKENA LAAJA VERKOSTO Vuoden 2005 alussa GLS Finlandilla tullaan siirtymään toimimaan kahdessa vuorossa. "Lisäämme kapasiteettiamme, jotta pystymme palvelemaan paremmin asiakkaitamme. Tällä hetkellä voimme toimittaa 1-5 päivän toimitusajoilla paketteja eri kohdemaihimme. Verkostossa on mukana 34 maata", Ervasalo kertoo. Pääpaino kuljetuksissa on Euroopan alueilla, mutta esimerkiksi Baltian suuntaan on viime aikoina saatu partnereita. Suurin liikenne GLS Finlandilla tapahtuu Suomen ja Ruotsin välillä. Ervasalon mukaan tämänhetkinen toiminta Suomessa on tuontipainotteista. "Vientiasiakkaitamme ovat erityisesti tekstiili- ja urheiluvarusteteollisuuden yritykset. Toisaalta tyypillisiä GLS:n asiakkaita ovat yritykset, jotka tarvitsevat tarkasti aikataulutetun kuljetuksen suoraan tuotteita myyvään liikkeeseen. Heille kuljetusten ulkoiset tunnusmerkit ovat myös merkityksellisiä. Tapa miten yrityksen tuotteita kuljetetaan on sovittava imagoon ja tuettava yrityskuvaa", Ervasalo kertoo. YHDENMUKAISTA ASIAKASPALVELUA "Olennainen osa yrityksemme tavoittelemaa korkeaa laatua on mahdollisimman hyvin hoidettu asiakaspalvelu. Haluamme erottua miellyttävänä ja asiallisena palvelun ammattilaisena, ja vastaamme samalla myös GLSverkoston palvelun laatuvaatimuksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa monien pientenkin osatekijöiden hienosäätöä. Hyvä asiakaspalvelu rakentuu ystävällisestä ja asiantuntevasta kohtelusta, ja myös visuaalisilla tekijöillä on merkitystä. Siistit puitteet ja yhdenmukainen tapa toimia kuljetuksissa viimeistelevät laadukkaan palvelukonseptin", Ervasalo listaa. PIKALÄHETYKSIÄ TURUN LENTOKENTÄN KAUTTA Keväällä yrityksessä on odotettavissa merkittävä lisäys palveluihin. "Aloitamme huhtikuussa expresslähetysten kuljettamisen. Lähetykset toimitetaan aina seuraavana päivänä kohteisiinsa. Käytännössä expresslähetykset kuljetetaan Turun lentokentän kautta, josta ne lähtevät laajan kansainvälisen verkostomme mukana eri kohteisiin", Ervasalo kertoo. Hänen mukaansa expresslähetysten aloittamiseen kohdistuu suuria odotuksia, sillä vuodenvaihteessa toteutetut ns. pilotkuljetukset ovat osoittaneet palvelun tehokkaaksi. "Jatkossa odotammekin Turun lentokentän lentoyhteyksien ja kentän oheispalvelujen kehittyvän vauhdilla tarpeidemme tahdissa. Erityisesti käsittelyaikojen ja lähtöaikojen synkronointi vaatii vielä lisää joustavuutta", Ervasalo lisää. Sijoittumisemme Turkuun oli helppo ratkaisu. Alueella on toimivat yhteydet etenkin Ruotsin suuntaan ja lentokentällä palvelu on joustavaa. Toisaalta myös yhteistyökumppanien löytäminen on ollut helppoa. Turussa panostus logistiikkaan näkyy selvästi", Ervasalo huomauttaa. Ervasalon mukaan GLS Finlandin tulevaisuuden haasteina ovat ennen kaikkea oman markkina-aseman vahvistaminen ja tunnettuuden rakentaminen. "Olemme tulleet markkinoille myöhemmin kuin kilpailijamme, ja haemme nyt paikkaamme joustavalla ja tehokkaalla toiminnalla. Kuljetuspalvelualalla toiminta on jatkuvaa tasapainoilua, sillä hintakilpailu on tiukkaa. Mielestäni tavoitteiden tulee olla realistisia, ja pääasia toiminnassa on kannattavuus. Hinnoittelu tulee olla läpinäkyvää ja asiakkaidemme tulkittavissa", hän muistuttaa. 7

8 LEGENDAT KOHTAAVAT AURAJOELLA Wagner, Suomen Joutsen ja Salminen. Siinä kova kolmikko, jolle ei taida löytyä haastajia, kun nimetään Turun ensi kesän ykköstapahtumaa. Elokuussa 2005 ensi-iltansa saavan Lentävä Hollantilainen -oopperan kahden esityksen liput ovat jo lähes loppuunmyydyt. Katsomoon Forum Marinumin laiturille mahtuu katsojia runsaat Ainutlaatuisen ulkoilmaproduktion näyttämönä ja kulisseina toimivat Aurajoki, fregatti Suomen Joutsen ja kolmimastoparkki Sigyn. Zürichistä tavoitettu suurproduktion taiteellinen johtaja ja oopperassa Suomen Joutsenta kipparoivan kapteeni Dalandin osaa esittävä Matti Salminen tulee kertomansa mukaan aina mielellään kotikaupunkiinsa Turkuun ja ensi kesänä aivan erityisen innoissaan." Meillä on kasassa aivan fantastinen tiimi niin esiintyjien kuin tuottajien ja taustavoimien osalta. Yhteishenki on aivan mahtava!" Salminen hehkuttaa. LENNOKAS IDEA JOSTA TULI TOTTA 8 Ajatus Lentävän Hollantilaisen esittämisestä syntyi helteisenä heinäkuun päivänä Salminen esiintyi oopperassa naispääosaa esittävän Päivi Nisulan kanssa tuolloin ensimmäistä kertaa yhdessä Turun filharmonikkojen kanssa Suomen Joutsenen 100-vuotisjuhlakonsertissa. Filharmonikkojen intendentti Tero-Pekka Henell ja Salminen katsastivat paikkoja Aurajokirannassa. Konsertissa oli laulettu osia Lentävä Hollantilainen - oopperasta, ja Henell heitti ilmaan ajatuksen koko teoksen esittämisestä: "Miksemme esitä sitä tässä!" Salminen oli heti mukana ja lupautui paitsi yhteen päärooliin myös esityksen taiteelliseksi johtajaksi. Esityksen harjoitukset ovat jo käynnistyneet, ja Salmisen kännykkä soi ahkeraan. Kevään ja kesän tultua varmasti vielä tiuhemmin. Salmisen ja sopraano Päivi Nisulan lisäksi päärooleissa nähdään baritoni Juha Uusitalo, tenori Jorma Silvasti, altto Tiina Penttinen ja tenori Dan Karlström. Musiikillisesta johdosta vastaa Turun filharmonikkojen ylikapellimestari Pertti Pekkanen ja ohjaajana toimii Erik Söderblom. Suurkuoro kootaan Chorus Cathedralis Aboensiksen ja Turun Oopperakuoron laulajista.

9 TEEMANA MERI, MYRSKY JA RAKKAUS Lentävä Hollantilainen sai ensi-iltansa säveltäjänsä Richard Wagnerin johdolla Dresdenissä Heinrich Heinen tarinaan perustuva ooppera kertoo haaksirikkoutuneesta ja paholaisen kiroamasta kapteenista, joka on tuomittu seilaamaan maailman meriä tuomiopäivään asti. Vain kuolemaan saakka uskollinen rakkaus voisi hänet ja miehistön vapauttaa. Itse Wagner joutui pakenemaan velkojiaan merille kirjoittaessaan oopperaa. Laiva joutui myrskyn takia purjehtimaan hätäsatamaan norjalaiseen vuonoon. Omakohtaisista kokemuksistaan hurmioitunut Wagner vangitsi oopperan musiikkiin merimiesten laulut, myrskyävän meren ja haaksirikkoutumisen pelkonsa niin koskettavasti, että maailman menestys oli taattu. Vaikka myrsky liittyy Lentävän Hollantilaisen juoneen, musiikkiin ja syntyhistoriaan, ei myrskyä toivota vieraaksi oopperan Turun ensi-iltaan. Salminen myöntää, että sää on ulkoilmaesityksissä jännityksen aihe aina viime hetkeen asti. "Akustiikka, tekniikka ja olosuhteet tulivat testatuiksi viime kesänä Verdin Requiemissa aivan ääriolosuhteissa ja tiedämme, että voimme luottaa nykyajan tekniikkaan ja ammattilaisiin." PÄÄROOLISSA TURUN OMA MAAILMANBASSO "Tiesitkö muuten että aloitin iskelmälaulajana", Salminen kertoo. "Turussa kierreltiin monet tanssipaikat, ennen kuin vuonna 1966 muutin Helsinkiin saatuani kiinnityksen Suomen Kansallisoopperaan, ja niin nuotit vaihtuivat." Lentävän Hollantilaisen esityspaikka on Salmiselle nostalginen. Paitsi että lähellä sijaitsevat sekä hänen että Päivi Nisulan kotikatu Stålarminkatu, niin vastapäisen rannan telakan verstaalla Salminen ehti nuorena miehenä tehdä töitä ennen kuin veri veti musiikin pariin: "Taisi työnjohtajakin panna merkille, että ajatukset olivat muualla." Muualle ne ajatukset häntä ovat kuljettaneetkin. Tutuiksi ovat tulleet musiikkimaailman nimekkäimmät estradit. Maailmaa kohta viidettä vuosikymmenettä kiertävä Salminen naurahtaa hyväntahtoisesti "Turun oma maailmanbasso" -nimelleen, mutta myöntää, ettei paluu kotikaupunkiin tulevaisuudessa ole ollenkaan mahdoton. "Voisin joskus ajatella asuvani mukavasti Aurajoen rannalla", kertoo Salminen, "Ainakin osan vuotta", hän lisää. Intohimoisena golffarina hän viihtyy myös Turun seudun monilla viheriöillä, ja aikoo ensi kesänä ehtiä testaamaan Naantalin uuden rangen. Ensi kesänä Salminen juhlii myös 60-vuotispäiviään. Heinäkuussa Savonlinnassa "Matin ystävät" -juhlakonsertissa lavalle nousee suomalaisten solistien ykkösketju laulamaan sekä Salmisen lempimusiikkia että otteita uran tärkeimmistä rooleista. Oman uransa alkuvaiheista Salminen saa kiittää opettajiaan, jotka uskoivat häneen ja näkivät hänen mahdollisuutensa. Samalla tavalla Salminen on selvästi halunnut tukea nuoria suomalaisia laulajia. Oopperalaulaja Matti Salmisen säätiön stipendeillä tukemia lupauksia edustaa myös Lentävän Hollantilaisen roolissa nähtävä baritoni Juha Uusitalo, jossa Salminen näkee uuden suomalaisen kiintotähden. Nuorien lahjakkuuksien joukosta Salminen etsii kuitenkin yhä jatkajaa kunniakkaalle suomalaiselle bassolaulajien perinteelle. Toistaiseksi meillä on ilo kuulla häntä - Akustista ilmiötä, Ääntä ja Kuningasbassoa - itseään. Ja toivottavasti yhä useammin Suomen Turus. 9

10 LENNOKKIHARRASTUKSESTA ALKUNSA SAANUT STICK TECH LUOTTAA JÄRJESTELMÄLLISEEN POHJATYÖHÖN 10 Sanna Lindén ja Maarit Pelkonen uskovat kuitulujitteiden menestykseen Suomessa ja muualla maailmassa.

11 Nopeassa tahdissa kansainvälistäkin menestystä saavuttanut Stick Tech panostaa vahvasti tutkimukseen, tuotekehitykseen ja koulutukseen. Hyvään menestykseen ovat vaikuttaneet järjestelmällisyys liiketoiminnan perusrungon rakentamisessa sekä tiivis yhteistyö yliopistojen ja alan huippuasiantuntijoiden kanssa. Turkulainen hammaslääketieteen kuitulujiteteknologiaan erikoistunut Stick Tech Oy perustettiin vuonna 1997 kaupallistamaan professori Pekka Vallitun kuitulujitekeksintö. Vallittu sai idean lennokkiharrastuksestaan, kun hän kokeili radio-ohjattavien lennokkien vahvistamista kuitulujitteisella yhdistelmämuovilla. VAUHDILLA MAAILMAN MARKKINOILLE "Alunperin Stick Techin toiminta pyörähti pienimuotoisena käyntiin yliopiston tiloissa, ja tasaisen kasvun myötä toimintaa laajennettiin vähitellen. Tuotteiden vienti ulkomaille aloitettiin hyvin varhaisessa vaiheessa", kertoo Stick Techin viestintäpäällikkö Maarit Pelkonen. Nykyisin tuotevalikoima pitää sisällään kahden eri sukupolven kuitulujitteita. Ensimmäisen sukupolven Stick -kuitulujitteet on kohdistettu erityisesti hammaslaboratorioille ja toisen sukupolven everstick -kuitulujitteet hammaslääkärien käyttöön vastaanotolle. Stick Tech Oy palkittiin everstick -tuoteperheen kehitystyöstä Tasavallan presidentin Innosuomi-palkinnolla vuonna "Stick Techin kasvu on ollut 2000-luvun vaihteesta saakka nopeaa, ja tällä hetkellä meillä on jo 20 tuotteiden jakeluun ja koulutukseen keskittyvää partneria ympäri maailmaa. Myynnistä kolme neljäsosaa tulee tänä päivänä viennistä. Markkinat eri maissa ovat hyvin erilaisia, ja tuotteen tunnetuksi tekeminen vaatii runsaasti panostusta tiedotukseen ja koulutukseen ennen kuin varsinaiseen markkinointiin ja myyntiin kannattaa ryhtyä", Pelkonen kuvailee. MONIPUOLISET KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Kuitulujitteinen ratkaisu on paitsi vahva ja kestävä, myös esteettinen ja ihmisen omaa, tervettä hammaskudosta säästävä. Erinomaisten ominaisuuksiensa ja edullisuutensa ansiosta kuitulujitteita käytetään hammaslääketieteessä yhä useammin. Kuitulujitteita voidaan käyttää esimerkiksi siltojen ja kruunujen tekoon, kiskotuksiin, juurikanavarestauraatioihin sekä proteesien vahvistamiseen ja korjauksiin. everstick on lasikuitulujitteista yhdistelmämuovia, jota on saatavilla kahdessa eri muodossa: joko yhdensuuntaisista kuiduista koostuvana rakenteena tai verkkomaisena kuiturakenteena. everstick on tuotteena ainutlaatuinen, sillä toista täysin vastaavaa kuitulujitemateriaalia ei ole tarjolla suoraan hammaslääkärien käyttöön. KATTAVA KOULUTUSJÄRJESTELMÄ ON OSA MARKKINOINTIA Pelkosen mukaan yrityksen periaatteena on huolehtia tuotekoulutuksesta aina myynnin yhteydessä. "Stick Tech kouluttaa itse kaikki omat partnerinsa, ja jopa heidän tärkeimmät kouluttajansa. Tämän jälkeen jakelijan vastuulla on järjestää oman maansa hammaslääkäreille kuitukoulutusta. Koulutuksella varmistetaan, että hammaslääkärit osaavat käyttää tuotteitamme oikein ja mahdollisimman monipuolisesti", hän selventää. "Suomessa kuitulujitteet tunnetaan hyvin, sillä jo noin puolet maamme hammaslääkäreistä on osallistunut Stick Techin kuitulujitekoulutukseen. Suurin työsarka kotimaan markkinoilla on käyttökohteiden laajentamisessa. Käytännössä kuitulujitetta voi käyttää potilastyössä hyvin moneen indikaatioon, useimmiten vain oma mielikuvitus on rajana. Rohkeimmat ovatkin keksineet omassa potilastyössään paljon uusia käyttökohteita kuitulujitteille", Pelkonen kertoo. " Jatkossa tulemme markkinoinnissa keskittymään kotimarkkinan lisäksi entistä enemmän avainmaihimme ja tärkeimpiin partnereihimme. Etenkin Italiassa, Saksassa, Hollannissa, Belgiassa, Iso-Britanniassa sekä Tanskassa olemme onnistuneet luomaan toimivat kumppanuussuhteet, ja partnerimme ovat motivoituneita ja asiansa osaavia", hän lisää. YLIOPISTOT OSANA KETJUA Stick Tech valmistaa kaikki kuitulujitetuotteensa Turussa sijaitsevissa tuotantotiloissaan. Tuotekehitystä ja tutkimusta tehdään maailmanlaajuisesti eri yliopistojen kanssa yhteistyössä. "Kansainvälinen tutkimusyhteistyö vaatii yritykseltämme paljon työtä, mutta toisaalta se on tulevaisuuden kannalta merkittävä kasvutekijä. Tutkimusyhteistyöllä löydetään tärkeää uutta tietoa kuitulujitteiden ja -teknologioiden kehittämismahdollisuuksista. "Stick Techin toimintaa ohjaa vahvasti ketjuajattelu. Ketjun alkupää muodostuu tiiviistä yliopistoyhteistyöstä ja suuresta joukosta alan asiantuntijoita. Tärkeänä lenkkinä toimii myös hyvin toimiva koulutusverkostomme. Ketjun loppupäässä tehdään puolestaan aktiivista myynti- ja markkinointityötä yhdessä partneriverkoston kanssa. Menestys on mahdollista, kun koko ketju on toimiva ja ehjä, ja ennen kaikkea perusrakenteet ovat kunnossa", Pelkonen painottaa. TURUN KAUTTA LENTÄEN EUROOPPAAN Valmiit vientiin menevät kuitulujitteet kuljetetaan lentoteitse Turusta. "Tuotteet ovat kevyitä ja vievät vain vähän tilaa, mutta asettavat joitakin vaatimuksia kuljetuslämpötilalle. Liian lämpimässä kuitulujitteen koostumus saattaa muuttua, jolloin sen täydellistä käyttökelpoisuutta ei voi enää taata asiakkaalle. everstick -tuotteet tulee säilyttää jääkaappilämpötilassa, ja pitkissä kuljetuksissa lämpötila ei saisi kohota yli 35 asteen. Käytännössä kuljetuksissa ei ole ollut ongelmia, sillä lentoteitse pakkaukset saadaan nopeasti perille eri puolille maailmaa. Tuotteiden laadun varmistamiseen kuljetusten yhteydessä käytämme myös lähetyksiin liitettäviä datalockereita, joihin kirjautuu tieto lämpötilamuutoksista kuljetuksen aikana. Erityisesti lämpimänä vuodenaikana tämä seuranta tuo arvokasta lisätietoa", kertoo koulutus- ja myyntiassistentti Sanna Lindén. Turussa toimiminen on ollut alusta lähtien luonteva valinta Stick Techille. "Yliopiston läheisyys ja toimivat yhteydet maailmalle ovat tärkeitä syitä tänne sijoittumiseemme. Yhteistyö kuljetuspalveluyritysten kanssa on ollut varsin toimivaa, ja palvelu on erityisesti viime vuosien aikana tullut entistä joustavammaksi. Toki toivomme Turun lentoaseman lentovuorojen lisääntymistä. Tavaran lisäksi myös ihmiset liikkuvat meillä runsaasti eri puolille Eurooppaa. Hyvät lentoyhteydet suoraan Turusta kohteeseensa helpottavat työtämme kiireisissä aikatauluissa", Lindén kuvailee. 11

12 Rikumatti Levomäki näkee Turun ja Salon seuduilla runsaasti yhteistä potentiaalia. 12 Salon Seudun Kehittämiskeskuksen johtaja Rikumatti Levomäki: SEUTUYHTEISTYÖ TARJOAA KILPAILUETUJA Viime vuosien aikana seutuyhteistyön eteen on tehty kasvavassa määrin töitä. Salon ja Turun seudut ovat yhdessä rakentamassa alueesta kilpailukykyistä. Etenkin logistiikassa ja ICT-sektorilla on käynnissä runsaasti yhteisiä kehityshankkeita.

13 Yhdentoista kunnan muodostama Salon Seudun Kehittämiskeskus kuntayhtymä edistää alueellista kehitystä ja yhteistyötä. Se myös vastaa osaltaan seutukunnan yrityspalveluista ja tuottaa palveluja jäsenkuntien tarpeisiin. Tavoitteena on säilyttää Salon seudun korkea palvelutaso ja edistää alueellista hyvinvointia. MONIPUOLINEN ERI TOIMIALOJEN KOKONAISUUS "Salon seudun vahvoja aloja ovat ennen kaikkea metalli- ja muoviteollisuus sekä suurimpana ICT-sektori, jossa arvonlisäys asukasta kohden on kokonaan eri tasolla kuin muualla Suomessa", kertoo Salon Seudun Kehittämiskeskuksen johtaja Rikumatti Levomäki. "Kuluvien vuosien aikana ICT on toimialana vahvistunut ja laajentunut, ja tänä päivänä puhutaankin usean eri alan muodostamasta kokonaisuudesta. Esimerkiksi telematiikka-ala on kehittynyt nopeassa tahdissa", hän lisää. "Toisaalta korkean teknologian ja teollisuuden rinnalla Salon seudulla on edelleen hyvin elinvoimainen maaseutu. Alkutuotannon, teollisuuden ja teknologian yhdistelmä tekee seudusta monipuolisen. Lisäksi alueen vehreä luonto ja järvet antavat matkailualalle hyvät mahdollisuudet kehittyä vielä lisää", Levomäki huomauttaa. HANKKEIDEN TAUSTALLA SELKEÄT TAVOITTEET "Salon Seudun Kehittämiskeskus haluaa keskittyä olennaiseen välttäen turhaa byrokratiaa ja keskittyen ennen kaikkea toiminnan tehokkuuteen. Erilaiset hankkeet tukevat tavoitteitamme kehittää Salon elinvoimaisuutta ja kasvua", Levomäki toteaa tyynesti. Viime vuonna Salon seutu liittyi mm. Varsinais-Suomen osaamiskeskusohjelmaan painopisteinään ICT sekä metalliteollisuus. Myös Turun ja Salon seutujen väliseen yhteistyöhön panostetaan runsaasti, sillä alueet ovat yhteistä työssäkäyntialuetta, jonka osana on E18-moottoritie. Turun ja Salon seudun aluekeskusohjelmilla onkin yhteinen ohjausryhmä, joka koordinoi alueiden välistä yhteistyötä. Etenkin ICT-alalla yhteistoiminta Turun kanssa on aktiivista. Yliopistoja korkeakouluyhteistyöllä on suuri merkitys tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle. Omaa yliopistoyksikköä ei Salossa vielä nähdä tarpeellisena, vaikka ensimmäinen professori saatiinkin Saloon kuluneen vuoden syksynä. LOGISTINEN KÄYTÄVÄ TURUN KAUTTA MAAILMALLE Toinen Turun ja Salon välinen yhteistoiminnan kärkipiste on logistiikan kehittäminen ja siinä erityisesti E18-väylän kehitystyö. "Seuduille laaditaan parhaillaan maankäyttösuunnitelmaa moottoritien mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja tarpeisiin liittyen. Tavoitteet maankäytön suhteen ovat elinkeinopoliittisia ja strategisia, ja niiden vaikutuspiiriin kuuluvat myös moottoritien läheisyydessä sijaitsevat kunnat", Levomäki kertoo. E18 kehityskäytävä Turun - Salon seudulla -hanke on tarkoitus saada valmiiksi 2005 syksyyn mennessä. Moottoritiehen liittyvät maankäytölliset suunnitelmat vaativat pitkäjänteistä työtä, ja päätöksiä tien lähialueiden rakentumisesta tehdään yhä. Etenkin ICT-sektorille tehokas ja nopea logistinen käytävä on Levomäen mukaan tärkeä. "E18-tie on nyt hyvässä kunnossa Turun suuntaan, ja tästä syystä olisikin tärkeää saada ehjä ja vetovoimainen kuljetusputki Turun kautta maailmalle. Tämä vaatii ennen kaikkea lentovuorojen lisäämistä ja riittävien oheispalvelujen saamista sekä lentoaseman että sataman läheisyyteen. Salosta on lyhyt matka Turkuun, ja jos reitti tehdään toimivaksi, on luonnollista valita kuljetuskäytäväksi tämä suunta", hän huomauttaa. RAJAPINTOJEN SYNNYTTÄMINEN ANTAA MAHDOLLISUUKSIA VUOROVAIKUTUKSEEN Salon seutua markkinoidaan ulkomaisille investoijille jatkuvasti. Alueita pyritään markkinoimaan ennen kaikkea kysyntälähtöisesti. "Markkinoinnissa ei ole kyse kilpailuasetelmasta, sillä on kaikkien etu, jos alue kasvaa ja on kehittymiskelpoinen. Aluetoiminnan merkitys on kasvanut myös muualla Euroopassa, ja tästä syystä on tärkeää panostaa Turun ja Salon seutujen väliseen yhteistoimintaan. Näin kilpailukyky suuremmilla markkinoilla säilyy", Levomäki muistuttaa. Hän korostaa myös julkis-yksityisten hankkeiden merkitystä eri toimialoilla. "On tärkeää synnyttää rajapintoja yritysten ja muiden yhteisöjen välillä", Levomäki lisää. E18-tie on Paimion voimavara Tammikuussa Paimion kaupunginjohtajan tehtävässä aloittanut Jari Jussinmäki näkee seutuyhteistyön varsin kannattavana tapana kehittää kuntien toimintaa. Paimion tulevaisuuden hän näkee positiivisin silmin. Erityisen painoarvon hän asettaa vilkkaalle ja kehittyvälle elinkeinoelämälle. Paimion kaupunki on alusta lähtien ollut vahvasti mukana seutuyhteistyössä ja on edelleenkin aktiivinen tekijä Turun seudun kuntien yhteistyössä. Alunperin Lapualta Turun seudulle muuttanut Jari Jussinmäki aloitti uudessa tehtävässään Paimion kaupunginjohtajana tammikuun alkupuolella, ja on nyt lyhyen ajan ehtinyt tarkastella kaupungin toimintaa myös sisältä päin. Toisaalta Paimio on ehtinyt tulla Jussinmäelle tutuksi jo hänen aiempien työtehtäviensä kautta. "Sekä Sauvon kunnanjohtajana että seutukehityspäällikkönä Turun Seudun Kehittämiskeskuksessa minulla on ollut erinomainen tilaisuus seurata ulkopuolisin silmin Paimion kaupungin tavoitteita ja toimenpiteitä", Jussinmäki mainitsee. VILKKAAN ELINKEINOELÄMÄN KAUPUNKI "Paimio on kehittynyt ja kehittyvä kaupunki, jonka peruspalveluvarustus on hyvä, ja harrastus- ja vapaa-ajan mahdollisuudet ovat monipuoliset. Ennen kaikkea Paimiossa on vilkas elinkeinoelämä laajemmassakin mittakaavassa tarkasteltuna. Kaiken kaikkiaan tiiviisti voitaneen sanoa, että kaupunki on panostanut niin asukkaiden kuin yritystenkin hyvinvointiin", Jussinmäki pohtii. "Tulevaisuuden mahdollisuuksia tarjoaa ennen kaikkea Paimion sijainti E18-tien välittömässä läheisyydessä. Tien ympäristöön onkin rakentunut selkeitä palvelukeskittymiä, joista Tammisillan alueen palvelut ovat tällä hetkellä kaikkein tutuimpia. Toinen keskittymä Paimiossa on syntymässä Vistan eritasoliittymän tietämille", Jussinmäki kertoo. Hänen mukaansa jatko E18-tien kehittymisen kannalta näyttää lupaavalta. "Kaupunki on kaavoittanut E18-tien lähialueita teollisuusalueiksi, jotka tarjoavat sijaintimahdollisuuksia yrityksille. Myös aluekeskusohjelman osarahoituksella laadittu kuntakohtainen pilotsuunnitelma E18-tien vaikutusalueen maankäytöstä ja markkinoinnista on Paimion osalta valmistunut", Jussinmäki kertoo. KAHDEN SEUTUKUNNAN YHDISTÄJÄ Kaupungin sijainti seutukuntien keskusten puolivälissä tekee Paimiosta erityisen. Paimiosta on lyhyt matka niin Turkuun kuin Saloonkin, ja tämä ominaisuus kiinnostaa uutta asuinpaikkaa etsiviä ihmisiä. "Teemme runsaasti yhteistyötä Turun seudulla, mutta myös Salon seutu on Paimiolle tärkeä. Yhteisiä hankkeita on mm. koulutuksen ja jätehuollon sektoreilla", Jussinmäki kuvailee. Hän painottaa seutuyhteistyön merkitystä ja näkee kuntien aktiivisuuden hankkeissa tärkeänä. YHTEISTYÖ TUKEE KANSAINVÄLISTYMISTÄ "Seutuyhteistyö on Turun seutukunnalle välttämätöntä. Alue on varsin tiivis, ja lyhyellä säteellä sijaitsevat kaikki seutukunnan kunnat. Toiminnallisesti Turun alueella onkin tapahtunut seutuistumista jo ennen, kuin kunnat liittyivät mukaan seutuyhteistyöhön. Ihmiset ovat liikkuneet alueiden välillä, ja liikuttajina ovat jo pitkään toimineet asuminen, palvelut sekä elinkeinoelämä. Kunnat ovat liittyneet tähän mukaan, sillä yhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet", Jussinmäki toteaa. "Suomessa mittasuhteet ovat pieniä, ja kuntien kannattaa tehdä yhteisiä ponnistuksia kansainvälistymisen eteen. Etenkin liikenneyhteyksien toimivuus nousee merkittävään asemaan haluttaessa houkutella ulkomaisia toimijoita seudulle", Jussinmäki painottaa. Hän näkee tärkeänä panostaa E18-tien kehitykseen. "E18-tie vaatii vielä runsaasti työtä, jotta se on logistisesti ihanteellinen liikenneväylä. Tämä tarkoittaa käytännössä lähialueiden palvelujen sekä infrastruktuurin kehittymistä", Jussinmäki muistuttaa. 13

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s.

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s. 1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE s. 18-19 LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6 PERINTEET VELVOITTAVAT Turku on ikivanha logistiikkakeskus, joka

Lisätiedot

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit Suomen NetworkNro DB Schenker 2 2015 Viinikkala DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit viinikkala-teema 18 Mikko Palojoki, Rexel Finland: Logistiikan täsmällisyys ratkaisee. DB

Lisätiedot

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen 1 / 2010 Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago uudistuminen 2 > BOTNIA Echo 01/10 Sisältö Botnian sellu antaa lasille muotoa. s. 34 Päätoimittaja:

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 4/2011. Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 4/2011. Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 4/2011 Toimitusjohtaja Tapio Saarenpää, Fennovoima: Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan Oulun yliopisto kouluttaa osaajia ydinvoimalaitoksen

Lisätiedot

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

Lisää tontteja tulossa s. 4 5

Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Etelä-Pirkanmaalla palvelut pelaavat, tilaa on tarjolla ja tekemisen meininkiä riittää. Yrittäjä, tervetuloa menestymään! V A S K O O L I Rakkaalla seudulla on monta nimeä

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 1 2010

Kauppakamarilehti 1 2010 Oulun Kauppakamarilehti 1 2010 Oulun infra antaa mahdollisuuksia matkailulle Oulunsalon lentoaseman odotettu laajennus käynnistyy Globaalia liiketoimintaa voi johtaa myös Oulunsalosta Sukupolvenvaihdoksilla

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2011 Uusi toimitusjohtaja tuo Uusia muotoja 8 Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä 12 22 Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri Syvärinen

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

Mann Lines panostaa Turkuun. Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia. Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta

Mann Lines panostaa Turkuun. Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia. Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta Mann Lines panostaa Turkuun Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta Aboard 1/2015 16 Viime vuonna silliä tuotiin Orklan toimesta Suomeen noin puolen miljoonan

Lisätiedot

Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi YRITTÄJÄ, TURVAAMME MENESTYKSESI. Omaisuudesta ja työntekijöistä huolehtiminen on tärkeää mutta se ei riitä. Yrittäjänä sinun tulee huolehtia myös omasta turvastasi.

Lisätiedot

6 Keittiömestarin. urapolku. Puhejudoa. Ammattikorkeakoulutusta 20 vuotta 16. asiakaspalveluun. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti

6 Keittiömestarin. urapolku. Puhejudoa. Ammattikorkeakoulutusta 20 vuotta 16. asiakaspalveluun. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti H A A G A - H E L I A HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti 12 1 2 0 1 1 Ammattikorkeakoulutusta 20 vuotta 16 Puhejudoa asiakaspalveluun 28 emba:sta oppia käytännön johtamistyöhön sparraa valmistumisen

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn 1/2013 Tukijalka suomelle 4 Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! 6 Liikennenörtti sai likaisen työn 16 Projektiosaamisella kilpailukykyä yrityksille ja koko Suomelle 22 Investointi voi olla itu uudelle

Lisätiedot

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet VUOSIKIRJA 2014 SISÄLLYS 2 Vähemmän hallintoa, enemmän avoimuutta Silja Huhtiniemi 4 Koulutus keskiössä Christina Holmström 6 Tärkeintä itsensä kehittäminen Kasvuyritysvaliokunta, Anssi Lehikoinen 8 Monikanavaisuudella

Lisätiedot

SALON YRITTÄJÄ. Vuoden yrittäjä ja yritys Salossa: Lassi Liljavirta on muokannut Tenwoodin toimivaksi yritykseksi

SALON YRITTÄJÄ. Vuoden yrittäjä ja yritys Salossa: Lassi Liljavirta on muokannut Tenwoodin toimivaksi yritykseksi SALON YRITTÄJÄ Salon Yrittäjät ry:n julkaisu Marraskuu 2013 SALON YRITTÄJÄ Sisällysluettelo Etusivu Vuoden yrittäjä 2013 2. Puheenjohtajan tervehdys 3. Kaupunginjohtajan terveiset 4. Isokallion evästykset

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Vuosaaren satamaa viimeistellään

Vuosaaren satamaa viimeistellään K &L 5/2008 Kaikki TALKOISIIN Vuosaaren satamaa viimeistellään 4 DB Schenker seminaari keskittyi ympäristökysymyksiin 10 Raahessa uudistetaan satamaa ja väyliä 13 Porin Satama jatkaa erikoistumista 14

Lisätiedot

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa MAALLA MERELLÄ ILMASSA MAALLA 1/2013 16. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com ILMASSA Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen TIETO- TEKNIIKKA säästää kuljetuskuluissa TYÖTERVEYS &hyvinvointi

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen:

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen: T U R U N K A U P P A K O R K E A K O U L U N T I E D O T U S L E H T I 4 / 2 0 0 9 M E R C U R I U S Harri Koponen: Yhteistyöstä käytännön hyötyä Seppo Virtanen, Juhani Karhumäki ja Reima Suomi: Tietoturvaosaajille

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

kamari Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Tampereen Digitaalista arvotavaraa tarjolle

kamari Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Tampereen Digitaalista arvotavaraa tarjolle kauppalehti kamari Tampereen Numero 2 maaliskuu 2013 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Digitaalista arvotavaraa tarjolle sivu 8 Millog yhtenäisti, varikoista

Lisätiedot