Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus AIKA klo 09:00-11:55 PAIKKA Pyhäjärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä 5 pitäminen 78 Kokouksen työjärjestys 6 79 Osavuosikatsaus 4/ Kuukausiraportti 5/ Vakanssien täyttäminen Kärsämäen päiväkodin lähihoitajan vakinaistaminen alkaen 83 Kärsämäen ryhmäperhepäivähoitoryhmä Kissankellojen muutos 14 päiväkotiryhmäksi alkaen 84 Kotisairaalatoiminnan henkilöstön palkkausjärjestelyt Paikallinen virka- ja työehtosopimus hammashuollon 18 henkilökunnalle säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettavasta korvauksesta 86 TVA palkkojen tarkistaminen / johtava sosiaalityöntekijä Valvontaeläinlääkärin korvaus valtion määräämistä tehtävistä Oikaisuvaatimus / Eläinlääkäreiden päivystysvapaat / 21 Anna-Mari Olbricht, Marian Olbricht, Pikka Jokelainen, Hanne Tikkanen 89 Kuntayhtymän johtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan, 23 hyvinvointipalvelujohtajan ja palvelujohtajien päätökset Ilmoitusasiat Muut asiat 27

2 PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Leskinen Paavo, Pyhäjärvi puheenjohtaja Ekman Veikko, Haapajärvi jäsen Nyman Teuvo, Reisjärvi jäsen Aulis Raija, Kärsämäki jäsen Nevasaari Anne, Haapajärvi jäsen Tikanmäki Jukka, Pyhäjärvi jäsen Muhonen Kirsi, Reisjärvi jäsen Tuikka Tyyne, Pyhäjärvi jäsen Salo Jaana, Kärsämäki varajäsen Uusivirta Juha Haapajärven kaup. joht. Hokkanen Riitta Kärsämäen kj. Leppänen Pekka Reisjärven kj. Kiiskilä Johanna esittelijä pöytäkirjanpitäjä POISSA Ruha Anne, Kärsämäki jäsen Ranua Paavo, Haapajärvi jäsen Ahola Samuli, Haapajärvi jäsen Tikkanen Veikko Pyhäjärven vt. kaup.joht. Koirikivi Seija pöytäkirjanpitäjä MUU Kärkkäinen Seija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja asiantuntija :t 79,80 ALLEKIRJOITUKSET Paavo Leskinen Puheenjohtaja Johanna Kiiskilä Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Anne Nevasaari Jukka Tikanmäki PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Selänteen toimistossa

3 PÖYTÄKIRJA 5/ Johanna Kiiskilä

4 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KYHALL 76 Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymään sovelletaan, mitä kunnasta säädetään. Kuntalain 58 :n 2 mom. mukaisesti kuntayhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kuntayh tymähallituksen kokouksen päätösvaltaisuus edellyttää siten 6 jäsenen saa puvilla oloa. Kokouskutsu lähetään ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Päätös: Kokous todettiin laillikseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen KYHALL 77 Kuntalain 85 :n mukaan kuntayhtymän toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. En nen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjasta mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Kuntayhtymähallituksen päätöksen (kyhallitus 2/ ) mukaan pöytäkirja tarkastetaan vuoroperiaatteella. Ehdotus: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Nevasaari Haapajärveltä ja Jukka Tikanmäki Pyhäjärveltä.

6 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kokouksen työjärjestys KYHALL 78 Kokouksen asialista on kokouksen työjärjestys. Päätös: Hyväksyttiin.

7 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Osavuosikatsaus 4/ / /2014 KYHALL 79 Tuloslaskelman mukaisesti toimintatuotot ovat 27,9 miljoonaan euroa (30,83 %), toimintakulut 27,3 miljoonaa euroa (30,19 %) ja toimintakate siten 0,7 miljoonaan euroa. Kun huomioidaan rahoitustuotot ja poistot niin tuloslaskelma on ylijäämäinen 0,6 miljoonaa euroa. Tilanne johtuu yhtymähallituksen periaatelinjauksen mukaisesta mahdollisimman reaaliaikaisesta maksuosuuksien ennakkolaskutuksesta. Alkuvuodesta talousarvion toteutumat ovat olleet yleisen käytännön mukaisesti alle talousarvion mukaisten määrärahojen. Talousarvion toteutuminen ja kuntien maksuosuuksien ennakkolaskutus Liitteenä: palvelulinjojen osavuosikatsaukset, talousarvion toteutuminen kunnittain ja palvelulinjoittain, tuloslaskelma ja huhtikuun toteutuman vertailu Talousarvion toteutuminen on budjetoidun mukainen, mutta on huomioitava laskutuksista johtuvia asioita mm. erikoissairaanhoidossa sekä asumis- ja ateriapalveluissa. Laskutuskäytännöt aiheuttavat sen, että joulukuulle joudutaan kirjaamaan kahden kuukauden menot (joulukuussa kirjataan marraskuun laskut ja tammikuussa joulukuun laskut). Toisaalta myös asiakaspalvelujen maksujen laskutukset esim. varhaiskasvatuksessa ja asumispalveluissa tehdään toteutuneen mukaisesti kuukauden jälkikäteen. Palvelulinjojen osavuosikatsauksissa esitetään yksityiskohtaisesti toiminnallinen tilanne huhtikuuhun mennessä. Huhtikuun tilanteen perusteella voidaan arvioida, että hyvinvointipalvelujen menot tulevat ylittymään Kärsämäellä eurolla. Koko kuntayhtymän osalta sijaismäärärahat ja Terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa vastaanottopalvelujen ja suun ja hammashoidon ostopalvelut tulevat

8 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus ylittymään. Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain ja elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä tehdään tarvittavat esitykset talousarviomuutoksista. Kolmen päivän sijaiskieltoa jatketaan ja Varhaisen tuen malli -ohjeen mukaisesti tuetaan työntekijöiden työssä jaksamista. (Valmistelija: vs. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1. merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen ja 2. tehdä heinäkuussa jäsenkuntien ennakkolaskutuksen lisälaskutuksen/palautuksen Hyväksyttiin. Yksimielisesti päätettiin kirjata pöytäkirjaan: 1) Merkitään tiedoksi, että lääkäripäivystystä jatketaan ppky Selänteen alueella vuoden 2014 loppuun nykyisellä laajuudella. Alkaen lääkäripäivystystä ei Selänteessä järjestetä virka-ajan ulkopuolella. 2) Merkitään tiedoksi, että Kärsämäen kunnan talouden tasapainottamistyöryhmä tulee esittämään Kärsämäen kunnanvaltuustolle Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalveluiden supistuksia vuoden 2014 aikana. Valtuuston päätöksen jälkeen ppky Selänne toimeenpanee mahdolliset supistukset koskien Kärsämäen palveluita. Asiantuntijana kuultiin vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäistä. Liitteet 1 Osavuosikatsaus

9 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kuukausiraportti 5/ / /2014 KYHALL 80 Kuntayhtymähallitus on hyväksynyt Sisäisen valvonnan ohjeen. Sen mukaisesti yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja talouden ja toiminnan toteutumista raportoidaan huhti-, elo- ja marraskuun lopun tilanteissa. Raportit laaditaan palvelujohtajan toimesta palvelulinjoittain ja niistä tehdään kuntayhtymän johtajan sekä talous- ja henkilöstöjohtajan toimesta koko kuntayhtymää koskeva osavuosikatsaus. Raporteissa on määrärahojen toteutumisen lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota tavoitteiden toteutumiseen ja esitettävä mahdolliset poikkeamat suunnitelmiin ja tehtävä toimenpide-ehdotukset tilanteen johdosta välittömästi havaitun poikkeaman jälkeen. Palvelulinjojen tulee seurata taloudellista tilannetta jatkuvasti. Vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta tuotetaan kuukausiraportti kuntayhtymähallitukselle. Vuoden 2013 tilinpäätös osoitti jäsenkuntien maksuosuuksien kasvaneen 7,6 % ( , ,38 ) verrattuna vuoteen Vastaavanlaiseen kustannusten kasvuun ei ole varaa. Vuoden 2014 toimintakuluihin on varattu eli 3,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2013 toimintakulujen toteutuma on. Haapajärven kaupunki on esittänyt 1-2 miljoonan euron säästötavoitteen ja Pyhäjärven kaupunki euron säästötavoitteen tälle vuodelle. Säästötavoitteista on neuvoteltu molempien jäsenkuntien kanssa. Ajantasaisen raportoinnin savuttamiseksi yhtymähallitukselle jaetaan kuntayhtymän tuloslaskelma kokousta edeltävältä päivältä. Kuukausiraportissa verrataan toteutumaa edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Lomarahat kuntayhtymässä maksetaan kesäkuun palkoissa ja lomapalkkavaraus kirjataan tilinpäätöskirjauksena. Poistot ja sisäiset siirrot palvelulinjojen ja jäsenkuntien palvelujen osalta tehdään osavuosikatsauksiin. Erikoissairaanhoidon laskutus sairaanhoitopiiriltä toteutuu kuukauden viiveellä ja oikaistaan tilinpäätöksen yhteydessä. Asiakasmaksutulot laskutetaan seuraavan kuukauden alussa, joten nekin toteutuvat kuukauden viiveellä. Raportti esitellään kokouksessa. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Raportti merkitään tiedoksi.

10 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kokouksessa tiedoksi saatettiin ympäristö- ja rakennusvalvonnan kustannusten sisäinen jako raportointikaudelta: Haapajärvi , Kärsämäki , Pyhäjärvi ja Reisjärvi Päätös: Merkittiin tiedoksi. Asiantuntijana kuultiin vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäistä.

11 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Vakanssien täyttäminen 238/ /2014 KYHALL 81 Kuntayhtymähallitus on hyväksyessään Vuosisopimuksen ja talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman päättänyt, että päivätyössä olevien vakanssien täyttö tuodaan päätettäväksi kuntayhtymähallitukseen. Varhaiskasvatuksessa Satakielen lastentarhanopettajan vakanssi (LTOPE200) vapautuu Vakanssi tulee täyttää, koska Haapajärvellä tulee olemaan sijoitettuna hoitoon 213 lasta ja jonossa sijoittamattomia lapsia on 11. Vastaavana aikana vuonna 2013 on ollut hoidossa 197 lasta. Yksityisen päivähoitoyrittäjät ovat ilmoittaneet, etteivät pysty toimintaa aloittamaan Haapajärvelle on mahdollista saada yrittäjä , jos tilat järjestyvät. Kallion alueen yrittäjän on mahdollista aloittaa , jos tilat järjestyvät. Satakielen päiväkodissa päivähoitolain mukaan tulee olla jokaisella osastolla yksi lastentarhanopettaja ja kaksi hoitajaa ryhmän paikkalukujen mukaisesti. Esitetään täytettäväksi seuraavat vakanssit, jotka ovat olleet toistuvasti auki ja niitä ei ole saatu täytettyä vakinaisesti, mutta tarve on olemassa edelleen: - sosiaalityöntekijä SOSTY400 (Pyhäjärvi , lakkautetaan jos Kärsämäki eroaa), - sosiaalityöntekijä SOSTY 600 (Haapajärvi ) - sosiaalityöntekijä SOSTY200 (Haapajärvi ) - sosiaalityöntekijä SOSTY203 (Haapajärvi ) - sosiaalityöntekijä SOSTY203 (Haapajärvi ) - vastaava terveyskeskuslääkäri VTKL300 (Kärsämäki) - terveyskeskuslääkäri TKL300 (Kärsämäki) - vastaava hammaslääkäri VHML300 (Kärsämäki) (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus antaa täyttöluvan seuraaville vakansseille: 1) sosiaalityöntekijä SOSTY400 (Pyhäjärvi , lakkautetaan jos Kärsämäki eroaa), 2) sosiaalityöntekijä SOSTY 600 (Haapajärvi ), 3) sosiaalityöntekijä SOSTY200 (Haapajärvi ), 4) sosiaalityöntekijä SOSTY203 (Haapajärvi ), 5) sosiaalityöntekijä SOSTY203 (Haapajärvi ), 6) vastaava terveyskeskuslääkäri VTKL300 (Kärsämäki), 7) terveyskeskuslääkäri TKL300 (Kärsämäki), 8) vastaava hammaslääkäri VHML300 (Kärsämäki) ja 9) lastentarhanopettaja LTOPE200 (Haapajärvi)

12 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Keskustelu: Päätös: Keskustelun yhteydessäveikko Ekman Haapajärveltä esitti, että lastentarhanopettajan vakanssi LTOPE200 täytetään määräaikaisesti saakka. Perusteluna varhaiskasvatuksen suunniteltu siirtyminen jäsenkuntien järjestämisvastuulle. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Hyväksyttiin lisäyksellä kohtaan 9) lastentarhanopettaja LTOPE200 (Haapajärvi) saakka.

13 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kärsämäen päiväkodin lähihoitajan vakinaistaminen alkaen 235/ /2014 KYHALL 82 Lastentalo Kuusipihan yhtenä ryhmänä on toiminut Rekolan tiloissa esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoitoryhmä. Rekolan esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidossa on ollut n lasta vuosittain hoidossa. Rekolan ryhmä on toiminut nyt kaksi vuotta. Henkilöstöä on ollut yksi hoitaja (määräaikainen vakanssi) Ppky Selänteeltä ja yksi Kärsämäen kunnan sivistystoimen työntekijä. Tulevien vuosien aikana esikoululaisten määrä ei näytä vähenevän Kärsämäellä, joten henkilöstömitoitusta Rekolan osalta ei voida pienentää. Vakinaistamisen tarpeesta on keskusteltu Kärsämäen kunnanjohtaja Riitta Hokkasen kanssa. Esitetään Kärsämäen päiväkodin lähihoitajan vakanssia Rekolan eskareiden hoitoryhmässä (LH708) vakinaistettavaksi alkaen. (Valmistelija varhaiskasvatuksen johtaja Minna Hattunen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää vakinaistaa Kärsämäen päiväkodin lähihoitajan vakanssin (LH708) Rekolan eskareiden hoitoryhmässä alkaen, palkkaus on ppky Selänteen TVA:n mukainen. Hyväksyttiin.

14 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kärsämäen ryhmäperhepäivähoitoryhmä Kissankellojen muutos päiväkotiryhmäksi alkaen 236/ /2014 KYHALL 83 Tällä hetkellä Kärsämäen Lastentalossa toimii yksi ryhmäperhepäivähoitoryhmä ja kaksi päiväkotiryhmää. Ryhmäperhepäivähoitoon keskittyy lasten vuorohoito eli ryhmä on ollut auki lasten hoitoaikojen mukaisesti, tarvittaessa ympäri vuorokauden. Vuorohoidon tarve on ollut Kärsämäellä kasvava. Ryhmäperhepäivähoidon muutoksella päiväkotiryhmäksi lisätään lasten paikkalukuja kyseisellä osastolla 12 ->21. Lastentalo on kokonaisuudessaan päiväkotina helpommin ohjattavissa ja koko henkilöstön yhteiskäyttö talon sisällä mahdollista. Nykyinen henkilöstö ryhmäperhepäivähoidossa: 1 lastenhoitaja 3 perhepäivähoitajaa Vuorohoitopäiväkotiryhmän henkilöstön tulee olla: 1 lastentarhanopettaja 3 lähihoitajaa 1 ryhmäavustaja Muutos päiväkotiryhmäksi alkaen vaatii seuraavat muutokset henkilöstössä: - 1 uuden lastentarhanopettajan vakanssin perustaminen - 1 perhepäivähoitajan vakanssin muutos lähihoitajaksi (eläkkeelle alkaen jäävä perhepäivähoitaja) - 1 perhepäivähoitajan vakanssiin muutos lähihoitajaksi - 1 nykyinen lastenhoitaja jatkaa päiväkotiryhmässä - osa-aikaeläkkeellä oleva perhepäivähoitaja jatkaa ryhmäavustajana Kustannukset / vuosi 1 lastentarhanopettaja ,00 e/vuosi perhepäivähoitajan ja hoitajan palkkamenojen erotus 3.944,00 e/vuosi perhepäivähoitajan ja hoitajan palkkamenojen erotus 6.141,00 e/vuosi eläkkeelle jäävän perhepäivähoit. palkkauksen säästö ,00 e/vuosi toisen henk.kohtaisen avustajan palkan säästö ,00 e/vuosi osa-aikaeläkkeellä olevan sijaisen palkkaamatta jätt ,00 e/vuosi Muutos vähentää kustannuksia vuositasolla ,00 e Henkilökuntamuutokset tehdään sisäisillä siirroilla lukuun ottamatta lastentarhanopettajan tehtävää, joka pitää laittaa auki. Eläkkeelle jäävän kotona hoitavan perhepäivähoitajan vakanssia ei näillä nykyisillä lapsimäärillä tarvitse täyttää, vaan lapset sijoittuvat Lastentaloon. Lastentalolla on tällä hetkellä kaksi erityislapsen avustajaa. Syksyllä resursseja yhdistetään niin, että yksi avustaja riittää kun toisen

15 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus lapsen hoidon tarve vähenee. Esitetään, että Kärsämäen Lastentalo Kuusipihassa oleva ryhmäperhepäiväkoti muutetaan päiväkotiryhmäksi alkaen. Päiväkotiryhmää varten perustetaan seuraavat uudet vakanssit, joista lastentarhanopettajan vakanssi täytetään hakumenettelyllä ja lähihoitajien vakanssit varhaiskasvatuksen nykyisen henkilöstön sisäisillä siirroilla: - perustetaan 1 uusi lastentarhanopettajan vakanssi - muutetaan perhepäivähoitajan vakanssi (PPH38) lähihoitajan vakanssiksi - muutetaan perhepäivähoitajan vakanssi (PPH311) lähihoitajan vakanssiksi (Valmistelija varhaiskasvatuksen johtaja Minna Hattunen) Ehdotus:. Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1) muuttaa Kärsämäen Lastentalo Kuusipihassa olevan ryhmäperhepäiväkotiryhmän päiväkotiryhmäksi alkaen, 2) perustaa 1 uusi lastentarhanopettajan vakanssi ja antaa lupa käynnistää hakumenettely, 3) muuttaa perhepäivähoitajan vakanssi (PPH38) lähihoitajan vakanssiksi ja täyttää se työjärjestelyin sekä 4) muuttaa perhepäivähoitajan vakanssi (PPH311) lähihoitajan vakanssiksi ja täyttää se työjärjestelyin. Hyväksyttiin.

16 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kotisairaalatoiminnan henkilöstön palkkausjärjestelyt 243/ /2014 KYHALL 84 Kotisairaalatoiminta kuuluu ensisijaisesti kotihoidon työyksikön toimintaan. Kotisairaalatoimintaa on valmistellut ohjausryhmä ja se on päättänyt lähteä toteuttamaan palvelukeskuksissa ja vuorohoidoissa kesän 2014 aikana. Hoitajia on koulutettu tehtävää varten, mutta palvelukeskuksissa ei ole riittävästi sairaanhoitajia työvuoroihin kotisairaalatoiminnan toteuttamiseksi. Tämän vuoksi tarvitaan sairaanhoitajien työpanosta esim. vuodeosastoilta vuodeosastohoidon vähentämiseksi ja kotisairaalatoiminnan aloittamiseksi. Kotisairaalatoiminnan aloittaminen tuo säästöjä, koska asiakkaita ei tarvitse siirtää vuodeosastolle hoitoon esim. iv-nesteytyksen ajaksi. Kotisairaalatoiminnan toteuttaminen: - Haapajärvellä alkuvaiheessa vuodeosaston sairaanhoitaja hoitaa Olavikodin ja Karjalahden asiakkaat - Kärsämäellä vuodeosaston sairaanhoitaja hoitaa Koivupuiston asiakkaat (kotisairaalatoiminta toiminnassa) - Pyhäjärvellä alkuvaiheessa vuodeosaston sairaanhoitaja hoitaa Köpsinrinteen asiakkaat - Reisjärvellä yhteisosaston sairaanhoitaja hoitaa Honkalinnan asiakkaat (kotisairaalatoiminta toiminnassa) Työnantajan edustajat ovat ja neuvotelleet ammattijärjestöjen Tehy ry:n pääluottamusmiehen, Super ry:n pääluottamusmiehen ja JHL ry:n pääluottamusmiehen kanssa kotisairaalatoimintaan osallistuvien sairaanhoitajien palkkauksesta, matka-ajoista ja matkakorvauksista. Ammattijärjestöjen kanssa käydyissä neuvotteluissa päästiin sopimukseen matka-ajan hyväksymisestä työajaksi myös paluumatkalta. Työajaksi hyväksytään paluumatka työpaikalle Karjalahdelta ja Köpsinrinteeltä 10 minuuttia (alle 10 km:n sisällä omasta vakinaisesta työpaikasta). Haapajärvellä Olavikodilla työntekijä käy omalla työajallaan hoitamassa kotisairaalatoiminnan tehtäviä. Matkakorvaukset maksetaan KVTES:n mukaisesti kilometrikorvauksena. Erimieliseksi neuvotteluissa jäi työntekijälle maksettava korvaus niille sairaanhoitajille, jotka menevät vuodeosastolta Karjalahdelle tai Köpsinrinteelle. Ammattijärjestöt ovat esittäneet maksettavaksi lähtökorvausta vuodeosaston sairaanhoitajille, koska he siirtyvät oman työpaikansa ulkopuolelle töihin, lukuun ottamatta Olavikotia. Työnantajan mielestä kotisairaalatoimintaan kuuluva tehtävä esim. iv-nesteytys kuuluu sairaanhoitajan normaaliin perustehtävään ja ei siten muuta olennaisesti sairaanhoitajan tehtäviä vaativammiksi. Lisäksi tulee ottaa huomioon kotihoidon sairaanhoitajan TVA-palkka, koska kotihoidon sairaanhoitaja

17 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus työskentelee koko päivän "kentällä" ja kantaa vastuun asiakkaiden tilan arvioinnista yksin. Työnantajan edustajat ovat halukkaita maksamaan kotisairaalan sairaanhoitajan tehtävistä kotihoidon sairaanhoitajan TVA-palkan kyseiseltä päivältä. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus hyväksyy 1) merkittäväksi työajaksi 10 minuuttia kotisairaalatoimintaa tekevälle sairaanhoitajalle alle 10 km:n sisällä omasta vakinaisesta työpaikasta, 2) muulle sairaanhoitajalle (jos palkka pienempi kuin kotihoidon sairaanhoitajalla) kuin kotihoidon sairaanhoitajalle maksettavaksi kotisairaalatoiminnan tehtävistä kotihoidon sairaanhoitajan TVA:n mukaisen palkan kyseiseltä päivältä ja 3) matkakorvaukset KVTES:n kilometrikorvauksen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet 2 Neuvottelu kotisairaalatoimintaan osallistuvien työntekijöiden ja hammashoitajien palkkauksesta

18 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Paikallinen virka- ja työehtosopimus hammashuollon henkilökunnalle säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettavasta korvauksesta 244/ /2014 KYHALL 85 Työnantajan edustajat ovat neuvotelleet ammattijärjestöjen kanssa paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä hammashuollon henkilökunnalle säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettavasta korvauksesta. Kuntayhtymän johtaja ja vt. talous- ja henkilöstöjohtaja ovat käyneet hammaslääkärien työtilanteesta keskustelua Palaverissa todettiin, että koko kertyneen potilasjonon purkamiseen tulisi varata 2-3 vuotta. Hammaslääkäreillä on valmiutta jonojen purkuun esim. lauantaisin. Jonojen purkaminen edellyttää myös hammashoitajien työhön sitoutumista normaalin työajan ulkopuolella. Ammattijärjestöjen kanssa käydyissä neuvotteluissa on sovittu paikallisen sopimuksen mukaisesta työtehtävästä maksettavaksi työntekijälle 33,50 /tunti. Matkakorvauksia maksetaan KVTES:n matkakorvaus -liitteen mukaisesti, kun lisätyö tapahtu siten, ettei se jatku normaalin työajan jälkeen välittömästi esim. lauantaisin. Johtava hammaslääkäri päättää milloin jonossa odottaminen uhkaa ylittää hoitotakuun määräämän ajan ja antaa luvan lisätyön tekemiseen. Lisätyö tehdään työnantajan aloitteesta. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen hammashuollon peruspalveluhenkilökunnalle säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettavasta korvauksesta ajalle Hyväksyttiin. Liitteet 3 Paikallinen virka- ja työehtosopimus hammashuollon henkilökunnalle säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettavasta korvauksesta

19 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus TVA palkkojen tarkistaminen / johtava sosiaalityöntekijä 246/ /2014 KYHALL 86 Lasten ja perheiden palvelulinjan ja Psykososiaalisen palvelulinjan yhdistäminen on toteutettu alkaen. Samassa yhteydessä on täytetty hyvinvointipalvelujohtajan virka määräaikaisesti vuoden 2016 loppuun saakka. Samasta ajankohdasta lähtien on sovittu, että toista johtavan sosiaalityöntekijän virkaa ei täytetä, vaan tehdään tehtäväjärjestelyjä. Hyvinvointipalvelulinjan tehtävät on jaettu hyvinvointipalvelujohtajan ja johtavan sosiaalityöntekijän kesken. Tehtäväjärjestelyistä on neuvoteltu kuntayhtymän johtajan ja vt. talous- ja henkilöstöjohtajan kanssa maaliskuussa Neuvotteluissa sovittiin johtajan sosiaalityöntekijän tehtävien vaativuuden olennaisen muuttumisen vuoksi maksettavaksi alkaen tehtäväkohtaisena palkkana 3.559,41 /kk (vastaa hoitotyönjohtajan vaativuutta). Ppky Selänteen hallintosäännön 4 :n mukaan yhtymähallitus päättää virkaja työehtosopimusten yleisestä täytäntöönpanosta ja soveltamisesta sekä virka- ja työehtosopimusten mukaisesta työnantajan harkintavallasta, mm. palkkauksen arviointijärjestelmästä (tehtäväkohtaiset ja henkilökohtaiset yms. palkanosat). (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää johtavan sosiaalityöntekijän tehtäväkohtaiseksi palkaksi lukien 3.559,41 /kk, hinnoittelutunnus 04SOS04A/3. Hyväksyttiin.

20 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Valvontaeläinlääkärin korvaus valtion määräämistä tehtävistä 245/ /2014 KYHALL 87 Kunnaneläinlääkärin virkatehtäviin kuuluu ns. valtion määräämiä valvontaja tarkastustehtäviä, joista Aluehallintovirasto maksaa työnantajille korvausta erillisen jälkikäteislaskutuksen mukaan. Nämä tehtävät ovat ppky Selänteen eläinlääkintähuollossa pääsääntöisesti keskitetty valvontaeläinlääkärin virkatehtäviin, mutta tarvittaessa niitä tekee myös praktikkoeläinlääkärit. AVI:n korvaus ko. tehtävien suorittamisesta on 40 /h ja tehtävään käytetyksi työajaksi luetaan valvontatehtävään välittömästi liittyvään valmisteluun ja jälkiselvittelyyn käytetty aika. Ppky Selänteessä valvontaeläinlääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi on määritelty (tark ) /kk ja praktikkoeläinlääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2.760,35 /kk. Tuntipalkaksi laskettuna valvontaeläinlääkärin palkka on 29,44 /h ja praktikon 17,25 /h. Ko. valvontatehtävistä on ppky Selänteessä praktikkoeläinlääkäreille maksettu 40 :n korvaus itselleen, mutta valvontaeläinlääkärille ei. Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää, että valvontaeläinlääkärille maksetaan valtion määräämiin valvontatehtäviin käytetystä työajasta korotettua tuntipalkkaa kuukausipalkan lisäksi niin, että ko. tehtäviin käytetyistä, AVI:lta laskutettavista tunneista korotettu tuntipalkka on 27,80. Hyväksyttiin.

21 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Oikaisuvaatimus / Eläinlääkäreiden päivystysvapaat / Anna-Mari Olbricht, Marian Olbricht, Pikka Jokelainen, Hanne Tikkanen 229/ /2014 KYHALL 88 Eläinlääkärit Anna-Mari Olbricht, Marian Olbricht, Pikka Jokelainen ja Hanna Tikkanen ovat sähköpostilla päivämäärällä toimittaneet oikaisuvaatimuksen kuntayhtymähallituksen päätökseen Eläinlääkäreiden päivystysvapaat 167/ /2014 KYHALL ja KYHALL Oikaisuvaatimuksen mukaan allekirjoittaneet eivät hyväksy takautuvasti voimassa olevana tehtyä päätöstä, joka perustuu virheelliseen tietoon eläinlääkäreiden palaverista. Oikaisuvaatimuksen mukaan vaaditaan ajalta maksettavan Selänteen alueella toimineille eläinlääkäreille muista nk. OTO-töistä kuin päivystysvapaiden tuurauksesta, kuten aiemmin on sovittu, 160 euroa per päivä. Oikaisuvaatimuksessa ehdotetaan, että OTOn sijaan kirjoitettaisiin toinen virkamääräys ko. ajanjaksolle, sisältäen viikonloppupäivät ja arkipyhät ym. mikäli niitä jaksolle sattuu. Silloin kun työnantaja joutuu määräämään lisätöitä, esimerkiksi äkillisen sairausloman sijaisuuden hoitamisen, tulisi ko. työstä maksaa kaksinkertainen palkka. Lisäksi toivotaan ymmärrettävää päätöstekstiä, josta tulee yksiselitteisesti käydä ilmi mitä tarkoitetaan sillä, että OTO-korvauksista luovutaan viimeistään silloin kun alueella on yhteisvastaanotto. Vaatimuksessa toivotaan johtavan eläinlääkärin nimeämistä, jotta jatkossa käytettävissä olisi asiantuntija auttamassa tämän tyyppisten päätösten valmistelussa. Vaatimuksessa pyydetään myös huomioimaan ettei alueella ole ollut valvontaeläinlääkäriä, ja tästä on aiheutunut alueen praktikoille lisätyötä, josta ei ole erikseen sovittu. Kuntayhtymältä pyydetään selkeää linjausta miten valvontaeläinlääkärin puuttuminen otetaan huomioon alueen muiden eläinlääkärien työtaakassa ja korvauksissa. OTO-työskentelyä ei ole rajattu päätöksissä KYHALL ja KYHALL koskemaan ainoastaan praktikkoeläinlääkärien tuurauksia, mutta OTO-korvausta valvontaeläinlääkärin töiden hoitamisesta ei ole praktikkoeläinlääkäreille maksettu. Kuntayhtymähallitus on päätöksessään päättänyt, että eläinlääkäreille maksetaan päivystysvapaiden tuurauksesta OTO-korvauksena alkaen kokopäiväisen eläinlääkärin päiväpalkka ja OTO-palkkiosta luovutaan viimeistään, kun yhteisvastaanotto tulee toimimaan ja kaikki eläinlääkäreiden virat ovat täytettyinä. Kuntayhtymähallitus on päätöksessään tarkentanut tehtyä päätöstä siten, että eläinlääkäreille maksetaan päivystysvapaiden tai muiden vastaavien päivien tuurauksesta tehdyiltä päiviltä OTO-korvauksena alkaen kokopäiväisen eläinlääkärin

22 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus (eläinlääkärin omasta palkasta laskettuna) päiväpalkka ja OTO-palkkiosta luovutaan viimeistään, kun yhteisvastaanotto tulee toimimaan ja kaikki eläinlääkäreiden virat ovat täytettyinä. Yhteisvastaanoton perustamista on käsitelty useissa eläinlääkäreiden palavereissa. Yhteisvastaanoton perustaminen helpottaisi eläinlääkäreiden tehtävien jakoa siten, että yksi eläinlääkäri hoitaisi praktiikan yhteisvastaanotolla ja muut työtehtävissä olevat eläinlääkärit jakaisivat päivän palvelupyynnöt. OTO-korvausta maksetaan vain arkipäiviltä. Viikonloppuisin on eläinlääkäripäivystys alueella ja silloin ei sijaisteta ketään eläinlääkäriä erikseen. OTO-korvaus on koskenut alunperin "Kärsämäen alueen" tehtävien hoitoa ja kyseessä on ollut arkipäivisin toteutettava tehtävien hoito. Eläinsuojelutehtävät kuuluvat kunnaneläinlääkärin virkatehtäviin ilman erillistä määräystä tai sopimusta. Selänteessä nämä tehtävät on sisällytetty valvontaeläinlääkärin virkaan. Kun valvontaeläinlääkäri on ollut lomalla tai virka ollut avoin, on näistä tehtävistä maksettu praktikkoeläinlääkäreille lisäkorvauksena 40 tunnilta. Liitteenä oikaisuvaatimus. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus hyväksyy 1) oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin korvauksia on vaadittu maksettavaksi takautuvasti ajalta , 2) korjattavaksi ajalta eläinlääkäreille muista nk. OTO-töistä kuin päivystysvapaista maksuun 160 /päivä ja 3) edelleen noudatettavaksi alkaen kuntayhtymähallituksen päätöksen Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet 4 Oikaisuvaatimus / eläinlääkäreiden päivystysvapaa

23 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymän johtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan, hyvinvointipalvelujohtajan ja palvelujohtajien päätökset / /2014 KYHALL 89 Saatetaan tiedoksi kuntayhtymän johtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan, hyvinvointipalvelujohtajan ja palvelujohtajien päätökset Kuntayhtymän johtaja Johanna Kiiskilä henkilöstöpäätökset henkilöstöpäätökset ei ole yleinen päätös hankintapäätös ei ole Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen henkilöstöpäätökset työsopimukset 4-6 yleispäätös ei ole viranhoitomääräys ei ole hankintapäätös ei ole henkilöstöpäätös 6-6 Palvelujohtaja Salli Kumpulainen työkokemuslisät henkilöstöpäätökset lomapäätökset yleinen päätös (S) ei ole yleinen päätös ei ole työsopimukset hankinnat 4-4 Vs. palvelujohtaja Olli Kiiskilä henkilöstöpäätökset 5-8 lomapäätökset 1-60 työsopimukset 5-16 Palvelujohtaja Jorma Turunen viranhoitomääräykset ei ole henkilöstöpäätökset ei ole lomapäätökset yleinen päätös ei ole työkokemuslisäpäätökset ei ole hankintapäätökset ei ole Palvelujohtaja Minna Hattunen päivähoitoasiat ei ole henkilöstöpäätökset yleinen päätös ei ole

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus Aika 13.03.2015 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot