Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus AIKA klo 09:00-11:55 PAIKKA Pyhäjärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä 5 pitäminen 78 Kokouksen työjärjestys 6 79 Osavuosikatsaus 4/ Kuukausiraportti 5/ Vakanssien täyttäminen Kärsämäen päiväkodin lähihoitajan vakinaistaminen alkaen 83 Kärsämäen ryhmäperhepäivähoitoryhmä Kissankellojen muutos 14 päiväkotiryhmäksi alkaen 84 Kotisairaalatoiminnan henkilöstön palkkausjärjestelyt Paikallinen virka- ja työehtosopimus hammashuollon 18 henkilökunnalle säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettavasta korvauksesta 86 TVA palkkojen tarkistaminen / johtava sosiaalityöntekijä Valvontaeläinlääkärin korvaus valtion määräämistä tehtävistä Oikaisuvaatimus / Eläinlääkäreiden päivystysvapaat / 21 Anna-Mari Olbricht, Marian Olbricht, Pikka Jokelainen, Hanne Tikkanen 89 Kuntayhtymän johtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan, 23 hyvinvointipalvelujohtajan ja palvelujohtajien päätökset Ilmoitusasiat Muut asiat 27

2 PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Leskinen Paavo, Pyhäjärvi puheenjohtaja Ekman Veikko, Haapajärvi jäsen Nyman Teuvo, Reisjärvi jäsen Aulis Raija, Kärsämäki jäsen Nevasaari Anne, Haapajärvi jäsen Tikanmäki Jukka, Pyhäjärvi jäsen Muhonen Kirsi, Reisjärvi jäsen Tuikka Tyyne, Pyhäjärvi jäsen Salo Jaana, Kärsämäki varajäsen Uusivirta Juha Haapajärven kaup. joht. Hokkanen Riitta Kärsämäen kj. Leppänen Pekka Reisjärven kj. Kiiskilä Johanna esittelijä pöytäkirjanpitäjä POISSA Ruha Anne, Kärsämäki jäsen Ranua Paavo, Haapajärvi jäsen Ahola Samuli, Haapajärvi jäsen Tikkanen Veikko Pyhäjärven vt. kaup.joht. Koirikivi Seija pöytäkirjanpitäjä MUU Kärkkäinen Seija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja asiantuntija :t 79,80 ALLEKIRJOITUKSET Paavo Leskinen Puheenjohtaja Johanna Kiiskilä Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Anne Nevasaari Jukka Tikanmäki PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Selänteen toimistossa

3 PÖYTÄKIRJA 5/ Johanna Kiiskilä

4 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KYHALL 76 Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymään sovelletaan, mitä kunnasta säädetään. Kuntalain 58 :n 2 mom. mukaisesti kuntayhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kuntayh tymähallituksen kokouksen päätösvaltaisuus edellyttää siten 6 jäsenen saa puvilla oloa. Kokouskutsu lähetään ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Päätös: Kokous todettiin laillikseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen KYHALL 77 Kuntalain 85 :n mukaan kuntayhtymän toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. En nen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjasta mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Kuntayhtymähallituksen päätöksen (kyhallitus 2/ ) mukaan pöytäkirja tarkastetaan vuoroperiaatteella. Ehdotus: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Nevasaari Haapajärveltä ja Jukka Tikanmäki Pyhäjärveltä.

6 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kokouksen työjärjestys KYHALL 78 Kokouksen asialista on kokouksen työjärjestys. Päätös: Hyväksyttiin.

7 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Osavuosikatsaus 4/ / /2014 KYHALL 79 Tuloslaskelman mukaisesti toimintatuotot ovat 27,9 miljoonaan euroa (30,83 %), toimintakulut 27,3 miljoonaa euroa (30,19 %) ja toimintakate siten 0,7 miljoonaan euroa. Kun huomioidaan rahoitustuotot ja poistot niin tuloslaskelma on ylijäämäinen 0,6 miljoonaa euroa. Tilanne johtuu yhtymähallituksen periaatelinjauksen mukaisesta mahdollisimman reaaliaikaisesta maksuosuuksien ennakkolaskutuksesta. Alkuvuodesta talousarvion toteutumat ovat olleet yleisen käytännön mukaisesti alle talousarvion mukaisten määrärahojen. Talousarvion toteutuminen ja kuntien maksuosuuksien ennakkolaskutus Liitteenä: palvelulinjojen osavuosikatsaukset, talousarvion toteutuminen kunnittain ja palvelulinjoittain, tuloslaskelma ja huhtikuun toteutuman vertailu Talousarvion toteutuminen on budjetoidun mukainen, mutta on huomioitava laskutuksista johtuvia asioita mm. erikoissairaanhoidossa sekä asumis- ja ateriapalveluissa. Laskutuskäytännöt aiheuttavat sen, että joulukuulle joudutaan kirjaamaan kahden kuukauden menot (joulukuussa kirjataan marraskuun laskut ja tammikuussa joulukuun laskut). Toisaalta myös asiakaspalvelujen maksujen laskutukset esim. varhaiskasvatuksessa ja asumispalveluissa tehdään toteutuneen mukaisesti kuukauden jälkikäteen. Palvelulinjojen osavuosikatsauksissa esitetään yksityiskohtaisesti toiminnallinen tilanne huhtikuuhun mennessä. Huhtikuun tilanteen perusteella voidaan arvioida, että hyvinvointipalvelujen menot tulevat ylittymään Kärsämäellä eurolla. Koko kuntayhtymän osalta sijaismäärärahat ja Terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa vastaanottopalvelujen ja suun ja hammashoidon ostopalvelut tulevat

8 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus ylittymään. Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain ja elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä tehdään tarvittavat esitykset talousarviomuutoksista. Kolmen päivän sijaiskieltoa jatketaan ja Varhaisen tuen malli -ohjeen mukaisesti tuetaan työntekijöiden työssä jaksamista. (Valmistelija: vs. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1. merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen ja 2. tehdä heinäkuussa jäsenkuntien ennakkolaskutuksen lisälaskutuksen/palautuksen Hyväksyttiin. Yksimielisesti päätettiin kirjata pöytäkirjaan: 1) Merkitään tiedoksi, että lääkäripäivystystä jatketaan ppky Selänteen alueella vuoden 2014 loppuun nykyisellä laajuudella. Alkaen lääkäripäivystystä ei Selänteessä järjestetä virka-ajan ulkopuolella. 2) Merkitään tiedoksi, että Kärsämäen kunnan talouden tasapainottamistyöryhmä tulee esittämään Kärsämäen kunnanvaltuustolle Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalveluiden supistuksia vuoden 2014 aikana. Valtuuston päätöksen jälkeen ppky Selänne toimeenpanee mahdolliset supistukset koskien Kärsämäen palveluita. Asiantuntijana kuultiin vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäistä. Liitteet 1 Osavuosikatsaus

9 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kuukausiraportti 5/ / /2014 KYHALL 80 Kuntayhtymähallitus on hyväksynyt Sisäisen valvonnan ohjeen. Sen mukaisesti yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja talouden ja toiminnan toteutumista raportoidaan huhti-, elo- ja marraskuun lopun tilanteissa. Raportit laaditaan palvelujohtajan toimesta palvelulinjoittain ja niistä tehdään kuntayhtymän johtajan sekä talous- ja henkilöstöjohtajan toimesta koko kuntayhtymää koskeva osavuosikatsaus. Raporteissa on määrärahojen toteutumisen lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota tavoitteiden toteutumiseen ja esitettävä mahdolliset poikkeamat suunnitelmiin ja tehtävä toimenpide-ehdotukset tilanteen johdosta välittömästi havaitun poikkeaman jälkeen. Palvelulinjojen tulee seurata taloudellista tilannetta jatkuvasti. Vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta tuotetaan kuukausiraportti kuntayhtymähallitukselle. Vuoden 2013 tilinpäätös osoitti jäsenkuntien maksuosuuksien kasvaneen 7,6 % ( , ,38 ) verrattuna vuoteen Vastaavanlaiseen kustannusten kasvuun ei ole varaa. Vuoden 2014 toimintakuluihin on varattu eli 3,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2013 toimintakulujen toteutuma on. Haapajärven kaupunki on esittänyt 1-2 miljoonan euron säästötavoitteen ja Pyhäjärven kaupunki euron säästötavoitteen tälle vuodelle. Säästötavoitteista on neuvoteltu molempien jäsenkuntien kanssa. Ajantasaisen raportoinnin savuttamiseksi yhtymähallitukselle jaetaan kuntayhtymän tuloslaskelma kokousta edeltävältä päivältä. Kuukausiraportissa verrataan toteutumaa edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Lomarahat kuntayhtymässä maksetaan kesäkuun palkoissa ja lomapalkkavaraus kirjataan tilinpäätöskirjauksena. Poistot ja sisäiset siirrot palvelulinjojen ja jäsenkuntien palvelujen osalta tehdään osavuosikatsauksiin. Erikoissairaanhoidon laskutus sairaanhoitopiiriltä toteutuu kuukauden viiveellä ja oikaistaan tilinpäätöksen yhteydessä. Asiakasmaksutulot laskutetaan seuraavan kuukauden alussa, joten nekin toteutuvat kuukauden viiveellä. Raportti esitellään kokouksessa. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Raportti merkitään tiedoksi.

10 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kokouksessa tiedoksi saatettiin ympäristö- ja rakennusvalvonnan kustannusten sisäinen jako raportointikaudelta: Haapajärvi , Kärsämäki , Pyhäjärvi ja Reisjärvi Päätös: Merkittiin tiedoksi. Asiantuntijana kuultiin vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäistä.

11 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Vakanssien täyttäminen 238/ /2014 KYHALL 81 Kuntayhtymähallitus on hyväksyessään Vuosisopimuksen ja talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman päättänyt, että päivätyössä olevien vakanssien täyttö tuodaan päätettäväksi kuntayhtymähallitukseen. Varhaiskasvatuksessa Satakielen lastentarhanopettajan vakanssi (LTOPE200) vapautuu Vakanssi tulee täyttää, koska Haapajärvellä tulee olemaan sijoitettuna hoitoon 213 lasta ja jonossa sijoittamattomia lapsia on 11. Vastaavana aikana vuonna 2013 on ollut hoidossa 197 lasta. Yksityisen päivähoitoyrittäjät ovat ilmoittaneet, etteivät pysty toimintaa aloittamaan Haapajärvelle on mahdollista saada yrittäjä , jos tilat järjestyvät. Kallion alueen yrittäjän on mahdollista aloittaa , jos tilat järjestyvät. Satakielen päiväkodissa päivähoitolain mukaan tulee olla jokaisella osastolla yksi lastentarhanopettaja ja kaksi hoitajaa ryhmän paikkalukujen mukaisesti. Esitetään täytettäväksi seuraavat vakanssit, jotka ovat olleet toistuvasti auki ja niitä ei ole saatu täytettyä vakinaisesti, mutta tarve on olemassa edelleen: - sosiaalityöntekijä SOSTY400 (Pyhäjärvi , lakkautetaan jos Kärsämäki eroaa), - sosiaalityöntekijä SOSTY 600 (Haapajärvi ) - sosiaalityöntekijä SOSTY200 (Haapajärvi ) - sosiaalityöntekijä SOSTY203 (Haapajärvi ) - sosiaalityöntekijä SOSTY203 (Haapajärvi ) - vastaava terveyskeskuslääkäri VTKL300 (Kärsämäki) - terveyskeskuslääkäri TKL300 (Kärsämäki) - vastaava hammaslääkäri VHML300 (Kärsämäki) (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus antaa täyttöluvan seuraaville vakansseille: 1) sosiaalityöntekijä SOSTY400 (Pyhäjärvi , lakkautetaan jos Kärsämäki eroaa), 2) sosiaalityöntekijä SOSTY 600 (Haapajärvi ), 3) sosiaalityöntekijä SOSTY200 (Haapajärvi ), 4) sosiaalityöntekijä SOSTY203 (Haapajärvi ), 5) sosiaalityöntekijä SOSTY203 (Haapajärvi ), 6) vastaava terveyskeskuslääkäri VTKL300 (Kärsämäki), 7) terveyskeskuslääkäri TKL300 (Kärsämäki), 8) vastaava hammaslääkäri VHML300 (Kärsämäki) ja 9) lastentarhanopettaja LTOPE200 (Haapajärvi)

12 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Keskustelu: Päätös: Keskustelun yhteydessäveikko Ekman Haapajärveltä esitti, että lastentarhanopettajan vakanssi LTOPE200 täytetään määräaikaisesti saakka. Perusteluna varhaiskasvatuksen suunniteltu siirtyminen jäsenkuntien järjestämisvastuulle. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Hyväksyttiin lisäyksellä kohtaan 9) lastentarhanopettaja LTOPE200 (Haapajärvi) saakka.

13 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kärsämäen päiväkodin lähihoitajan vakinaistaminen alkaen 235/ /2014 KYHALL 82 Lastentalo Kuusipihan yhtenä ryhmänä on toiminut Rekolan tiloissa esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoitoryhmä. Rekolan esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidossa on ollut n lasta vuosittain hoidossa. Rekolan ryhmä on toiminut nyt kaksi vuotta. Henkilöstöä on ollut yksi hoitaja (määräaikainen vakanssi) Ppky Selänteeltä ja yksi Kärsämäen kunnan sivistystoimen työntekijä. Tulevien vuosien aikana esikoululaisten määrä ei näytä vähenevän Kärsämäellä, joten henkilöstömitoitusta Rekolan osalta ei voida pienentää. Vakinaistamisen tarpeesta on keskusteltu Kärsämäen kunnanjohtaja Riitta Hokkasen kanssa. Esitetään Kärsämäen päiväkodin lähihoitajan vakanssia Rekolan eskareiden hoitoryhmässä (LH708) vakinaistettavaksi alkaen. (Valmistelija varhaiskasvatuksen johtaja Minna Hattunen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää vakinaistaa Kärsämäen päiväkodin lähihoitajan vakanssin (LH708) Rekolan eskareiden hoitoryhmässä alkaen, palkkaus on ppky Selänteen TVA:n mukainen. Hyväksyttiin.

14 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kärsämäen ryhmäperhepäivähoitoryhmä Kissankellojen muutos päiväkotiryhmäksi alkaen 236/ /2014 KYHALL 83 Tällä hetkellä Kärsämäen Lastentalossa toimii yksi ryhmäperhepäivähoitoryhmä ja kaksi päiväkotiryhmää. Ryhmäperhepäivähoitoon keskittyy lasten vuorohoito eli ryhmä on ollut auki lasten hoitoaikojen mukaisesti, tarvittaessa ympäri vuorokauden. Vuorohoidon tarve on ollut Kärsämäellä kasvava. Ryhmäperhepäivähoidon muutoksella päiväkotiryhmäksi lisätään lasten paikkalukuja kyseisellä osastolla 12 ->21. Lastentalo on kokonaisuudessaan päiväkotina helpommin ohjattavissa ja koko henkilöstön yhteiskäyttö talon sisällä mahdollista. Nykyinen henkilöstö ryhmäperhepäivähoidossa: 1 lastenhoitaja 3 perhepäivähoitajaa Vuorohoitopäiväkotiryhmän henkilöstön tulee olla: 1 lastentarhanopettaja 3 lähihoitajaa 1 ryhmäavustaja Muutos päiväkotiryhmäksi alkaen vaatii seuraavat muutokset henkilöstössä: - 1 uuden lastentarhanopettajan vakanssin perustaminen - 1 perhepäivähoitajan vakanssin muutos lähihoitajaksi (eläkkeelle alkaen jäävä perhepäivähoitaja) - 1 perhepäivähoitajan vakanssiin muutos lähihoitajaksi - 1 nykyinen lastenhoitaja jatkaa päiväkotiryhmässä - osa-aikaeläkkeellä oleva perhepäivähoitaja jatkaa ryhmäavustajana Kustannukset / vuosi 1 lastentarhanopettaja ,00 e/vuosi perhepäivähoitajan ja hoitajan palkkamenojen erotus 3.944,00 e/vuosi perhepäivähoitajan ja hoitajan palkkamenojen erotus 6.141,00 e/vuosi eläkkeelle jäävän perhepäivähoit. palkkauksen säästö ,00 e/vuosi toisen henk.kohtaisen avustajan palkan säästö ,00 e/vuosi osa-aikaeläkkeellä olevan sijaisen palkkaamatta jätt ,00 e/vuosi Muutos vähentää kustannuksia vuositasolla ,00 e Henkilökuntamuutokset tehdään sisäisillä siirroilla lukuun ottamatta lastentarhanopettajan tehtävää, joka pitää laittaa auki. Eläkkeelle jäävän kotona hoitavan perhepäivähoitajan vakanssia ei näillä nykyisillä lapsimäärillä tarvitse täyttää, vaan lapset sijoittuvat Lastentaloon. Lastentalolla on tällä hetkellä kaksi erityislapsen avustajaa. Syksyllä resursseja yhdistetään niin, että yksi avustaja riittää kun toisen

15 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus lapsen hoidon tarve vähenee. Esitetään, että Kärsämäen Lastentalo Kuusipihassa oleva ryhmäperhepäiväkoti muutetaan päiväkotiryhmäksi alkaen. Päiväkotiryhmää varten perustetaan seuraavat uudet vakanssit, joista lastentarhanopettajan vakanssi täytetään hakumenettelyllä ja lähihoitajien vakanssit varhaiskasvatuksen nykyisen henkilöstön sisäisillä siirroilla: - perustetaan 1 uusi lastentarhanopettajan vakanssi - muutetaan perhepäivähoitajan vakanssi (PPH38) lähihoitajan vakanssiksi - muutetaan perhepäivähoitajan vakanssi (PPH311) lähihoitajan vakanssiksi (Valmistelija varhaiskasvatuksen johtaja Minna Hattunen) Ehdotus:. Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1) muuttaa Kärsämäen Lastentalo Kuusipihassa olevan ryhmäperhepäiväkotiryhmän päiväkotiryhmäksi alkaen, 2) perustaa 1 uusi lastentarhanopettajan vakanssi ja antaa lupa käynnistää hakumenettely, 3) muuttaa perhepäivähoitajan vakanssi (PPH38) lähihoitajan vakanssiksi ja täyttää se työjärjestelyin sekä 4) muuttaa perhepäivähoitajan vakanssi (PPH311) lähihoitajan vakanssiksi ja täyttää se työjärjestelyin. Hyväksyttiin.

16 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kotisairaalatoiminnan henkilöstön palkkausjärjestelyt 243/ /2014 KYHALL 84 Kotisairaalatoiminta kuuluu ensisijaisesti kotihoidon työyksikön toimintaan. Kotisairaalatoimintaa on valmistellut ohjausryhmä ja se on päättänyt lähteä toteuttamaan palvelukeskuksissa ja vuorohoidoissa kesän 2014 aikana. Hoitajia on koulutettu tehtävää varten, mutta palvelukeskuksissa ei ole riittävästi sairaanhoitajia työvuoroihin kotisairaalatoiminnan toteuttamiseksi. Tämän vuoksi tarvitaan sairaanhoitajien työpanosta esim. vuodeosastoilta vuodeosastohoidon vähentämiseksi ja kotisairaalatoiminnan aloittamiseksi. Kotisairaalatoiminnan aloittaminen tuo säästöjä, koska asiakkaita ei tarvitse siirtää vuodeosastolle hoitoon esim. iv-nesteytyksen ajaksi. Kotisairaalatoiminnan toteuttaminen: - Haapajärvellä alkuvaiheessa vuodeosaston sairaanhoitaja hoitaa Olavikodin ja Karjalahden asiakkaat - Kärsämäellä vuodeosaston sairaanhoitaja hoitaa Koivupuiston asiakkaat (kotisairaalatoiminta toiminnassa) - Pyhäjärvellä alkuvaiheessa vuodeosaston sairaanhoitaja hoitaa Köpsinrinteen asiakkaat - Reisjärvellä yhteisosaston sairaanhoitaja hoitaa Honkalinnan asiakkaat (kotisairaalatoiminta toiminnassa) Työnantajan edustajat ovat ja neuvotelleet ammattijärjestöjen Tehy ry:n pääluottamusmiehen, Super ry:n pääluottamusmiehen ja JHL ry:n pääluottamusmiehen kanssa kotisairaalatoimintaan osallistuvien sairaanhoitajien palkkauksesta, matka-ajoista ja matkakorvauksista. Ammattijärjestöjen kanssa käydyissä neuvotteluissa päästiin sopimukseen matka-ajan hyväksymisestä työajaksi myös paluumatkalta. Työajaksi hyväksytään paluumatka työpaikalle Karjalahdelta ja Köpsinrinteeltä 10 minuuttia (alle 10 km:n sisällä omasta vakinaisesta työpaikasta). Haapajärvellä Olavikodilla työntekijä käy omalla työajallaan hoitamassa kotisairaalatoiminnan tehtäviä. Matkakorvaukset maksetaan KVTES:n mukaisesti kilometrikorvauksena. Erimieliseksi neuvotteluissa jäi työntekijälle maksettava korvaus niille sairaanhoitajille, jotka menevät vuodeosastolta Karjalahdelle tai Köpsinrinteelle. Ammattijärjestöt ovat esittäneet maksettavaksi lähtökorvausta vuodeosaston sairaanhoitajille, koska he siirtyvät oman työpaikansa ulkopuolelle töihin, lukuun ottamatta Olavikotia. Työnantajan mielestä kotisairaalatoimintaan kuuluva tehtävä esim. iv-nesteytys kuuluu sairaanhoitajan normaaliin perustehtävään ja ei siten muuta olennaisesti sairaanhoitajan tehtäviä vaativammiksi. Lisäksi tulee ottaa huomioon kotihoidon sairaanhoitajan TVA-palkka, koska kotihoidon sairaanhoitaja

17 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus työskentelee koko päivän "kentällä" ja kantaa vastuun asiakkaiden tilan arvioinnista yksin. Työnantajan edustajat ovat halukkaita maksamaan kotisairaalan sairaanhoitajan tehtävistä kotihoidon sairaanhoitajan TVA-palkan kyseiseltä päivältä. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus hyväksyy 1) merkittäväksi työajaksi 10 minuuttia kotisairaalatoimintaa tekevälle sairaanhoitajalle alle 10 km:n sisällä omasta vakinaisesta työpaikasta, 2) muulle sairaanhoitajalle (jos palkka pienempi kuin kotihoidon sairaanhoitajalla) kuin kotihoidon sairaanhoitajalle maksettavaksi kotisairaalatoiminnan tehtävistä kotihoidon sairaanhoitajan TVA:n mukaisen palkan kyseiseltä päivältä ja 3) matkakorvaukset KVTES:n kilometrikorvauksen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet 2 Neuvottelu kotisairaalatoimintaan osallistuvien työntekijöiden ja hammashoitajien palkkauksesta

18 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Paikallinen virka- ja työehtosopimus hammashuollon henkilökunnalle säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettavasta korvauksesta 244/ /2014 KYHALL 85 Työnantajan edustajat ovat neuvotelleet ammattijärjestöjen kanssa paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä hammashuollon henkilökunnalle säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettavasta korvauksesta. Kuntayhtymän johtaja ja vt. talous- ja henkilöstöjohtaja ovat käyneet hammaslääkärien työtilanteesta keskustelua Palaverissa todettiin, että koko kertyneen potilasjonon purkamiseen tulisi varata 2-3 vuotta. Hammaslääkäreillä on valmiutta jonojen purkuun esim. lauantaisin. Jonojen purkaminen edellyttää myös hammashoitajien työhön sitoutumista normaalin työajan ulkopuolella. Ammattijärjestöjen kanssa käydyissä neuvotteluissa on sovittu paikallisen sopimuksen mukaisesta työtehtävästä maksettavaksi työntekijälle 33,50 /tunti. Matkakorvauksia maksetaan KVTES:n matkakorvaus -liitteen mukaisesti, kun lisätyö tapahtu siten, ettei se jatku normaalin työajan jälkeen välittömästi esim. lauantaisin. Johtava hammaslääkäri päättää milloin jonossa odottaminen uhkaa ylittää hoitotakuun määräämän ajan ja antaa luvan lisätyön tekemiseen. Lisätyö tehdään työnantajan aloitteesta. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen hammashuollon peruspalveluhenkilökunnalle säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettavasta korvauksesta ajalle Hyväksyttiin. Liitteet 3 Paikallinen virka- ja työehtosopimus hammashuollon henkilökunnalle säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettavasta korvauksesta

19 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus TVA palkkojen tarkistaminen / johtava sosiaalityöntekijä 246/ /2014 KYHALL 86 Lasten ja perheiden palvelulinjan ja Psykososiaalisen palvelulinjan yhdistäminen on toteutettu alkaen. Samassa yhteydessä on täytetty hyvinvointipalvelujohtajan virka määräaikaisesti vuoden 2016 loppuun saakka. Samasta ajankohdasta lähtien on sovittu, että toista johtavan sosiaalityöntekijän virkaa ei täytetä, vaan tehdään tehtäväjärjestelyjä. Hyvinvointipalvelulinjan tehtävät on jaettu hyvinvointipalvelujohtajan ja johtavan sosiaalityöntekijän kesken. Tehtäväjärjestelyistä on neuvoteltu kuntayhtymän johtajan ja vt. talous- ja henkilöstöjohtajan kanssa maaliskuussa Neuvotteluissa sovittiin johtajan sosiaalityöntekijän tehtävien vaativuuden olennaisen muuttumisen vuoksi maksettavaksi alkaen tehtäväkohtaisena palkkana 3.559,41 /kk (vastaa hoitotyönjohtajan vaativuutta). Ppky Selänteen hallintosäännön 4 :n mukaan yhtymähallitus päättää virkaja työehtosopimusten yleisestä täytäntöönpanosta ja soveltamisesta sekä virka- ja työehtosopimusten mukaisesta työnantajan harkintavallasta, mm. palkkauksen arviointijärjestelmästä (tehtäväkohtaiset ja henkilökohtaiset yms. palkanosat). (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää johtavan sosiaalityöntekijän tehtäväkohtaiseksi palkaksi lukien 3.559,41 /kk, hinnoittelutunnus 04SOS04A/3. Hyväksyttiin.

20 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Valvontaeläinlääkärin korvaus valtion määräämistä tehtävistä 245/ /2014 KYHALL 87 Kunnaneläinlääkärin virkatehtäviin kuuluu ns. valtion määräämiä valvontaja tarkastustehtäviä, joista Aluehallintovirasto maksaa työnantajille korvausta erillisen jälkikäteislaskutuksen mukaan. Nämä tehtävät ovat ppky Selänteen eläinlääkintähuollossa pääsääntöisesti keskitetty valvontaeläinlääkärin virkatehtäviin, mutta tarvittaessa niitä tekee myös praktikkoeläinlääkärit. AVI:n korvaus ko. tehtävien suorittamisesta on 40 /h ja tehtävään käytetyksi työajaksi luetaan valvontatehtävään välittömästi liittyvään valmisteluun ja jälkiselvittelyyn käytetty aika. Ppky Selänteessä valvontaeläinlääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi on määritelty (tark ) /kk ja praktikkoeläinlääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2.760,35 /kk. Tuntipalkaksi laskettuna valvontaeläinlääkärin palkka on 29,44 /h ja praktikon 17,25 /h. Ko. valvontatehtävistä on ppky Selänteessä praktikkoeläinlääkäreille maksettu 40 :n korvaus itselleen, mutta valvontaeläinlääkärille ei. Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää, että valvontaeläinlääkärille maksetaan valtion määräämiin valvontatehtäviin käytetystä työajasta korotettua tuntipalkkaa kuukausipalkan lisäksi niin, että ko. tehtäviin käytetyistä, AVI:lta laskutettavista tunneista korotettu tuntipalkka on 27,80. Hyväksyttiin.

21 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Oikaisuvaatimus / Eläinlääkäreiden päivystysvapaat / Anna-Mari Olbricht, Marian Olbricht, Pikka Jokelainen, Hanne Tikkanen 229/ /2014 KYHALL 88 Eläinlääkärit Anna-Mari Olbricht, Marian Olbricht, Pikka Jokelainen ja Hanna Tikkanen ovat sähköpostilla päivämäärällä toimittaneet oikaisuvaatimuksen kuntayhtymähallituksen päätökseen Eläinlääkäreiden päivystysvapaat 167/ /2014 KYHALL ja KYHALL Oikaisuvaatimuksen mukaan allekirjoittaneet eivät hyväksy takautuvasti voimassa olevana tehtyä päätöstä, joka perustuu virheelliseen tietoon eläinlääkäreiden palaverista. Oikaisuvaatimuksen mukaan vaaditaan ajalta maksettavan Selänteen alueella toimineille eläinlääkäreille muista nk. OTO-töistä kuin päivystysvapaiden tuurauksesta, kuten aiemmin on sovittu, 160 euroa per päivä. Oikaisuvaatimuksessa ehdotetaan, että OTOn sijaan kirjoitettaisiin toinen virkamääräys ko. ajanjaksolle, sisältäen viikonloppupäivät ja arkipyhät ym. mikäli niitä jaksolle sattuu. Silloin kun työnantaja joutuu määräämään lisätöitä, esimerkiksi äkillisen sairausloman sijaisuuden hoitamisen, tulisi ko. työstä maksaa kaksinkertainen palkka. Lisäksi toivotaan ymmärrettävää päätöstekstiä, josta tulee yksiselitteisesti käydä ilmi mitä tarkoitetaan sillä, että OTO-korvauksista luovutaan viimeistään silloin kun alueella on yhteisvastaanotto. Vaatimuksessa toivotaan johtavan eläinlääkärin nimeämistä, jotta jatkossa käytettävissä olisi asiantuntija auttamassa tämän tyyppisten päätösten valmistelussa. Vaatimuksessa pyydetään myös huomioimaan ettei alueella ole ollut valvontaeläinlääkäriä, ja tästä on aiheutunut alueen praktikoille lisätyötä, josta ei ole erikseen sovittu. Kuntayhtymältä pyydetään selkeää linjausta miten valvontaeläinlääkärin puuttuminen otetaan huomioon alueen muiden eläinlääkärien työtaakassa ja korvauksissa. OTO-työskentelyä ei ole rajattu päätöksissä KYHALL ja KYHALL koskemaan ainoastaan praktikkoeläinlääkärien tuurauksia, mutta OTO-korvausta valvontaeläinlääkärin töiden hoitamisesta ei ole praktikkoeläinlääkäreille maksettu. Kuntayhtymähallitus on päätöksessään päättänyt, että eläinlääkäreille maksetaan päivystysvapaiden tuurauksesta OTO-korvauksena alkaen kokopäiväisen eläinlääkärin päiväpalkka ja OTO-palkkiosta luovutaan viimeistään, kun yhteisvastaanotto tulee toimimaan ja kaikki eläinlääkäreiden virat ovat täytettyinä. Kuntayhtymähallitus on päätöksessään tarkentanut tehtyä päätöstä siten, että eläinlääkäreille maksetaan päivystysvapaiden tai muiden vastaavien päivien tuurauksesta tehdyiltä päiviltä OTO-korvauksena alkaen kokopäiväisen eläinlääkärin

22 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus (eläinlääkärin omasta palkasta laskettuna) päiväpalkka ja OTO-palkkiosta luovutaan viimeistään, kun yhteisvastaanotto tulee toimimaan ja kaikki eläinlääkäreiden virat ovat täytettyinä. Yhteisvastaanoton perustamista on käsitelty useissa eläinlääkäreiden palavereissa. Yhteisvastaanoton perustaminen helpottaisi eläinlääkäreiden tehtävien jakoa siten, että yksi eläinlääkäri hoitaisi praktiikan yhteisvastaanotolla ja muut työtehtävissä olevat eläinlääkärit jakaisivat päivän palvelupyynnöt. OTO-korvausta maksetaan vain arkipäiviltä. Viikonloppuisin on eläinlääkäripäivystys alueella ja silloin ei sijaisteta ketään eläinlääkäriä erikseen. OTO-korvaus on koskenut alunperin "Kärsämäen alueen" tehtävien hoitoa ja kyseessä on ollut arkipäivisin toteutettava tehtävien hoito. Eläinsuojelutehtävät kuuluvat kunnaneläinlääkärin virkatehtäviin ilman erillistä määräystä tai sopimusta. Selänteessä nämä tehtävät on sisällytetty valvontaeläinlääkärin virkaan. Kun valvontaeläinlääkäri on ollut lomalla tai virka ollut avoin, on näistä tehtävistä maksettu praktikkoeläinlääkäreille lisäkorvauksena 40 tunnilta. Liitteenä oikaisuvaatimus. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus hyväksyy 1) oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin korvauksia on vaadittu maksettavaksi takautuvasti ajalta , 2) korjattavaksi ajalta eläinlääkäreille muista nk. OTO-töistä kuin päivystysvapaista maksuun 160 /päivä ja 3) edelleen noudatettavaksi alkaen kuntayhtymähallituksen päätöksen Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet 4 Oikaisuvaatimus / eläinlääkäreiden päivystysvapaa

23 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymän johtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan, hyvinvointipalvelujohtajan ja palvelujohtajien päätökset / /2014 KYHALL 89 Saatetaan tiedoksi kuntayhtymän johtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan, hyvinvointipalvelujohtajan ja palvelujohtajien päätökset Kuntayhtymän johtaja Johanna Kiiskilä henkilöstöpäätökset henkilöstöpäätökset ei ole yleinen päätös hankintapäätös ei ole Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen henkilöstöpäätökset työsopimukset 4-6 yleispäätös ei ole viranhoitomääräys ei ole hankintapäätös ei ole henkilöstöpäätös 6-6 Palvelujohtaja Salli Kumpulainen työkokemuslisät henkilöstöpäätökset lomapäätökset yleinen päätös (S) ei ole yleinen päätös ei ole työsopimukset hankinnat 4-4 Vs. palvelujohtaja Olli Kiiskilä henkilöstöpäätökset 5-8 lomapäätökset 1-60 työsopimukset 5-16 Palvelujohtaja Jorma Turunen viranhoitomääräykset ei ole henkilöstöpäätökset ei ole lomapäätökset yleinen päätös ei ole työkokemuslisäpäätökset ei ole hankintapäätökset ei ole Palvelujohtaja Minna Hattunen päivähoitoasiat ei ole henkilöstöpäätökset yleinen päätös ei ole

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 10:00-13:45

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 10:00-13:45 PÖYTÄKIRJA 2/2015 14 Tarkastuslautakunta 2013-2016 16.04.2015 AIKA 16.04.2015 klo 10:00-13:45 PAIKKA Kärsämäen kunnantalo, kokoushuone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:00-13:35

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:00-13:35 PÖYTÄKIRJA 7/2012 76 Tarkastuslautakunta 16.08.2012 AIKA 16.08.2012 klo 09:00-13:35 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 8/2012 89 Tarkastuslautakunta 11.10.2012 AIKA 11.10.2012 klo 09:00-14:30 PAIKKA Kärsämäen kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 5/2013 51. Tarkastuslautakunta 28.05.2013. AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 5/2013 51. Tarkastuslautakunta 28.05.2013. AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10 PÖYTÄKIRJA 5/2013 51 Tarkastuslautakunta 28.05.2013 AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146.

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146. Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 178, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 54, 25.05.2015 54 Talouden seuranta 3/2015, määrärahaesitykset MliDno-2015-909 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 15.02.2016 AIKA 17:00-18:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ Tiistai klo Marttilan kunnankirjasto

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ Tiistai klo Marttilan kunnankirjasto MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 28 KOKOUSAIKA Tiistai 13.12.2016 klo 17.00 17.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnankirjasto Jäsen (x) Ritva Laine, puheenjohtaja (x) Liisa Grönroos

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot