Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus AIKA klo 09:00-11:55 PAIKKA Pyhäjärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä 5 pitäminen 78 Kokouksen työjärjestys 6 79 Osavuosikatsaus 4/ Kuukausiraportti 5/ Vakanssien täyttäminen Kärsämäen päiväkodin lähihoitajan vakinaistaminen alkaen 83 Kärsämäen ryhmäperhepäivähoitoryhmä Kissankellojen muutos 14 päiväkotiryhmäksi alkaen 84 Kotisairaalatoiminnan henkilöstön palkkausjärjestelyt Paikallinen virka- ja työehtosopimus hammashuollon 18 henkilökunnalle säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettavasta korvauksesta 86 TVA palkkojen tarkistaminen / johtava sosiaalityöntekijä Valvontaeläinlääkärin korvaus valtion määräämistä tehtävistä Oikaisuvaatimus / Eläinlääkäreiden päivystysvapaat / 21 Anna-Mari Olbricht, Marian Olbricht, Pikka Jokelainen, Hanne Tikkanen 89 Kuntayhtymän johtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan, 23 hyvinvointipalvelujohtajan ja palvelujohtajien päätökset Ilmoitusasiat Muut asiat 27

2 PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Leskinen Paavo, Pyhäjärvi puheenjohtaja Ekman Veikko, Haapajärvi jäsen Nyman Teuvo, Reisjärvi jäsen Aulis Raija, Kärsämäki jäsen Nevasaari Anne, Haapajärvi jäsen Tikanmäki Jukka, Pyhäjärvi jäsen Muhonen Kirsi, Reisjärvi jäsen Tuikka Tyyne, Pyhäjärvi jäsen Salo Jaana, Kärsämäki varajäsen Uusivirta Juha Haapajärven kaup. joht. Hokkanen Riitta Kärsämäen kj. Leppänen Pekka Reisjärven kj. Kiiskilä Johanna esittelijä pöytäkirjanpitäjä POISSA Ruha Anne, Kärsämäki jäsen Ranua Paavo, Haapajärvi jäsen Ahola Samuli, Haapajärvi jäsen Tikkanen Veikko Pyhäjärven vt. kaup.joht. Koirikivi Seija pöytäkirjanpitäjä MUU Kärkkäinen Seija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja asiantuntija :t 79,80 ALLEKIRJOITUKSET Paavo Leskinen Puheenjohtaja Johanna Kiiskilä Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Anne Nevasaari Jukka Tikanmäki PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Selänteen toimistossa

3 PÖYTÄKIRJA 5/ Johanna Kiiskilä

4 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KYHALL 76 Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymään sovelletaan, mitä kunnasta säädetään. Kuntalain 58 :n 2 mom. mukaisesti kuntayhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kuntayh tymähallituksen kokouksen päätösvaltaisuus edellyttää siten 6 jäsenen saa puvilla oloa. Kokouskutsu lähetään ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Päätös: Kokous todettiin laillikseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen KYHALL 77 Kuntalain 85 :n mukaan kuntayhtymän toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. En nen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjasta mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Kuntayhtymähallituksen päätöksen (kyhallitus 2/ ) mukaan pöytäkirja tarkastetaan vuoroperiaatteella. Ehdotus: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Nevasaari Haapajärveltä ja Jukka Tikanmäki Pyhäjärveltä.

6 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kokouksen työjärjestys KYHALL 78 Kokouksen asialista on kokouksen työjärjestys. Päätös: Hyväksyttiin.

7 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Osavuosikatsaus 4/ / /2014 KYHALL 79 Tuloslaskelman mukaisesti toimintatuotot ovat 27,9 miljoonaan euroa (30,83 %), toimintakulut 27,3 miljoonaa euroa (30,19 %) ja toimintakate siten 0,7 miljoonaan euroa. Kun huomioidaan rahoitustuotot ja poistot niin tuloslaskelma on ylijäämäinen 0,6 miljoonaa euroa. Tilanne johtuu yhtymähallituksen periaatelinjauksen mukaisesta mahdollisimman reaaliaikaisesta maksuosuuksien ennakkolaskutuksesta. Alkuvuodesta talousarvion toteutumat ovat olleet yleisen käytännön mukaisesti alle talousarvion mukaisten määrärahojen. Talousarvion toteutuminen ja kuntien maksuosuuksien ennakkolaskutus Liitteenä: palvelulinjojen osavuosikatsaukset, talousarvion toteutuminen kunnittain ja palvelulinjoittain, tuloslaskelma ja huhtikuun toteutuman vertailu Talousarvion toteutuminen on budjetoidun mukainen, mutta on huomioitava laskutuksista johtuvia asioita mm. erikoissairaanhoidossa sekä asumis- ja ateriapalveluissa. Laskutuskäytännöt aiheuttavat sen, että joulukuulle joudutaan kirjaamaan kahden kuukauden menot (joulukuussa kirjataan marraskuun laskut ja tammikuussa joulukuun laskut). Toisaalta myös asiakaspalvelujen maksujen laskutukset esim. varhaiskasvatuksessa ja asumispalveluissa tehdään toteutuneen mukaisesti kuukauden jälkikäteen. Palvelulinjojen osavuosikatsauksissa esitetään yksityiskohtaisesti toiminnallinen tilanne huhtikuuhun mennessä. Huhtikuun tilanteen perusteella voidaan arvioida, että hyvinvointipalvelujen menot tulevat ylittymään Kärsämäellä eurolla. Koko kuntayhtymän osalta sijaismäärärahat ja Terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa vastaanottopalvelujen ja suun ja hammashoidon ostopalvelut tulevat

8 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus ylittymään. Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain ja elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä tehdään tarvittavat esitykset talousarviomuutoksista. Kolmen päivän sijaiskieltoa jatketaan ja Varhaisen tuen malli -ohjeen mukaisesti tuetaan työntekijöiden työssä jaksamista. (Valmistelija: vs. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1. merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen ja 2. tehdä heinäkuussa jäsenkuntien ennakkolaskutuksen lisälaskutuksen/palautuksen Hyväksyttiin. Yksimielisesti päätettiin kirjata pöytäkirjaan: 1) Merkitään tiedoksi, että lääkäripäivystystä jatketaan ppky Selänteen alueella vuoden 2014 loppuun nykyisellä laajuudella. Alkaen lääkäripäivystystä ei Selänteessä järjestetä virka-ajan ulkopuolella. 2) Merkitään tiedoksi, että Kärsämäen kunnan talouden tasapainottamistyöryhmä tulee esittämään Kärsämäen kunnanvaltuustolle Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalveluiden supistuksia vuoden 2014 aikana. Valtuuston päätöksen jälkeen ppky Selänne toimeenpanee mahdolliset supistukset koskien Kärsämäen palveluita. Asiantuntijana kuultiin vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäistä. Liitteet 1 Osavuosikatsaus

9 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kuukausiraportti 5/ / /2014 KYHALL 80 Kuntayhtymähallitus on hyväksynyt Sisäisen valvonnan ohjeen. Sen mukaisesti yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja talouden ja toiminnan toteutumista raportoidaan huhti-, elo- ja marraskuun lopun tilanteissa. Raportit laaditaan palvelujohtajan toimesta palvelulinjoittain ja niistä tehdään kuntayhtymän johtajan sekä talous- ja henkilöstöjohtajan toimesta koko kuntayhtymää koskeva osavuosikatsaus. Raporteissa on määrärahojen toteutumisen lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota tavoitteiden toteutumiseen ja esitettävä mahdolliset poikkeamat suunnitelmiin ja tehtävä toimenpide-ehdotukset tilanteen johdosta välittömästi havaitun poikkeaman jälkeen. Palvelulinjojen tulee seurata taloudellista tilannetta jatkuvasti. Vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta tuotetaan kuukausiraportti kuntayhtymähallitukselle. Vuoden 2013 tilinpäätös osoitti jäsenkuntien maksuosuuksien kasvaneen 7,6 % ( , ,38 ) verrattuna vuoteen Vastaavanlaiseen kustannusten kasvuun ei ole varaa. Vuoden 2014 toimintakuluihin on varattu eli 3,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2013 toimintakulujen toteutuma on. Haapajärven kaupunki on esittänyt 1-2 miljoonan euron säästötavoitteen ja Pyhäjärven kaupunki euron säästötavoitteen tälle vuodelle. Säästötavoitteista on neuvoteltu molempien jäsenkuntien kanssa. Ajantasaisen raportoinnin savuttamiseksi yhtymähallitukselle jaetaan kuntayhtymän tuloslaskelma kokousta edeltävältä päivältä. Kuukausiraportissa verrataan toteutumaa edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Lomarahat kuntayhtymässä maksetaan kesäkuun palkoissa ja lomapalkkavaraus kirjataan tilinpäätöskirjauksena. Poistot ja sisäiset siirrot palvelulinjojen ja jäsenkuntien palvelujen osalta tehdään osavuosikatsauksiin. Erikoissairaanhoidon laskutus sairaanhoitopiiriltä toteutuu kuukauden viiveellä ja oikaistaan tilinpäätöksen yhteydessä. Asiakasmaksutulot laskutetaan seuraavan kuukauden alussa, joten nekin toteutuvat kuukauden viiveellä. Raportti esitellään kokouksessa. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Raportti merkitään tiedoksi.

10 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kokouksessa tiedoksi saatettiin ympäristö- ja rakennusvalvonnan kustannusten sisäinen jako raportointikaudelta: Haapajärvi , Kärsämäki , Pyhäjärvi ja Reisjärvi Päätös: Merkittiin tiedoksi. Asiantuntijana kuultiin vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäistä.

11 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Vakanssien täyttäminen 238/ /2014 KYHALL 81 Kuntayhtymähallitus on hyväksyessään Vuosisopimuksen ja talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman päättänyt, että päivätyössä olevien vakanssien täyttö tuodaan päätettäväksi kuntayhtymähallitukseen. Varhaiskasvatuksessa Satakielen lastentarhanopettajan vakanssi (LTOPE200) vapautuu Vakanssi tulee täyttää, koska Haapajärvellä tulee olemaan sijoitettuna hoitoon 213 lasta ja jonossa sijoittamattomia lapsia on 11. Vastaavana aikana vuonna 2013 on ollut hoidossa 197 lasta. Yksityisen päivähoitoyrittäjät ovat ilmoittaneet, etteivät pysty toimintaa aloittamaan Haapajärvelle on mahdollista saada yrittäjä , jos tilat järjestyvät. Kallion alueen yrittäjän on mahdollista aloittaa , jos tilat järjestyvät. Satakielen päiväkodissa päivähoitolain mukaan tulee olla jokaisella osastolla yksi lastentarhanopettaja ja kaksi hoitajaa ryhmän paikkalukujen mukaisesti. Esitetään täytettäväksi seuraavat vakanssit, jotka ovat olleet toistuvasti auki ja niitä ei ole saatu täytettyä vakinaisesti, mutta tarve on olemassa edelleen: - sosiaalityöntekijä SOSTY400 (Pyhäjärvi , lakkautetaan jos Kärsämäki eroaa), - sosiaalityöntekijä SOSTY 600 (Haapajärvi ) - sosiaalityöntekijä SOSTY200 (Haapajärvi ) - sosiaalityöntekijä SOSTY203 (Haapajärvi ) - sosiaalityöntekijä SOSTY203 (Haapajärvi ) - vastaava terveyskeskuslääkäri VTKL300 (Kärsämäki) - terveyskeskuslääkäri TKL300 (Kärsämäki) - vastaava hammaslääkäri VHML300 (Kärsämäki) (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus antaa täyttöluvan seuraaville vakansseille: 1) sosiaalityöntekijä SOSTY400 (Pyhäjärvi , lakkautetaan jos Kärsämäki eroaa), 2) sosiaalityöntekijä SOSTY 600 (Haapajärvi ), 3) sosiaalityöntekijä SOSTY200 (Haapajärvi ), 4) sosiaalityöntekijä SOSTY203 (Haapajärvi ), 5) sosiaalityöntekijä SOSTY203 (Haapajärvi ), 6) vastaava terveyskeskuslääkäri VTKL300 (Kärsämäki), 7) terveyskeskuslääkäri TKL300 (Kärsämäki), 8) vastaava hammaslääkäri VHML300 (Kärsämäki) ja 9) lastentarhanopettaja LTOPE200 (Haapajärvi)

12 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Keskustelu: Päätös: Keskustelun yhteydessäveikko Ekman Haapajärveltä esitti, että lastentarhanopettajan vakanssi LTOPE200 täytetään määräaikaisesti saakka. Perusteluna varhaiskasvatuksen suunniteltu siirtyminen jäsenkuntien järjestämisvastuulle. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Hyväksyttiin lisäyksellä kohtaan 9) lastentarhanopettaja LTOPE200 (Haapajärvi) saakka.

13 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kärsämäen päiväkodin lähihoitajan vakinaistaminen alkaen 235/ /2014 KYHALL 82 Lastentalo Kuusipihan yhtenä ryhmänä on toiminut Rekolan tiloissa esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoitoryhmä. Rekolan esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidossa on ollut n lasta vuosittain hoidossa. Rekolan ryhmä on toiminut nyt kaksi vuotta. Henkilöstöä on ollut yksi hoitaja (määräaikainen vakanssi) Ppky Selänteeltä ja yksi Kärsämäen kunnan sivistystoimen työntekijä. Tulevien vuosien aikana esikoululaisten määrä ei näytä vähenevän Kärsämäellä, joten henkilöstömitoitusta Rekolan osalta ei voida pienentää. Vakinaistamisen tarpeesta on keskusteltu Kärsämäen kunnanjohtaja Riitta Hokkasen kanssa. Esitetään Kärsämäen päiväkodin lähihoitajan vakanssia Rekolan eskareiden hoitoryhmässä (LH708) vakinaistettavaksi alkaen. (Valmistelija varhaiskasvatuksen johtaja Minna Hattunen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää vakinaistaa Kärsämäen päiväkodin lähihoitajan vakanssin (LH708) Rekolan eskareiden hoitoryhmässä alkaen, palkkaus on ppky Selänteen TVA:n mukainen. Hyväksyttiin.

14 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kärsämäen ryhmäperhepäivähoitoryhmä Kissankellojen muutos päiväkotiryhmäksi alkaen 236/ /2014 KYHALL 83 Tällä hetkellä Kärsämäen Lastentalossa toimii yksi ryhmäperhepäivähoitoryhmä ja kaksi päiväkotiryhmää. Ryhmäperhepäivähoitoon keskittyy lasten vuorohoito eli ryhmä on ollut auki lasten hoitoaikojen mukaisesti, tarvittaessa ympäri vuorokauden. Vuorohoidon tarve on ollut Kärsämäellä kasvava. Ryhmäperhepäivähoidon muutoksella päiväkotiryhmäksi lisätään lasten paikkalukuja kyseisellä osastolla 12 ->21. Lastentalo on kokonaisuudessaan päiväkotina helpommin ohjattavissa ja koko henkilöstön yhteiskäyttö talon sisällä mahdollista. Nykyinen henkilöstö ryhmäperhepäivähoidossa: 1 lastenhoitaja 3 perhepäivähoitajaa Vuorohoitopäiväkotiryhmän henkilöstön tulee olla: 1 lastentarhanopettaja 3 lähihoitajaa 1 ryhmäavustaja Muutos päiväkotiryhmäksi alkaen vaatii seuraavat muutokset henkilöstössä: - 1 uuden lastentarhanopettajan vakanssin perustaminen - 1 perhepäivähoitajan vakanssin muutos lähihoitajaksi (eläkkeelle alkaen jäävä perhepäivähoitaja) - 1 perhepäivähoitajan vakanssiin muutos lähihoitajaksi - 1 nykyinen lastenhoitaja jatkaa päiväkotiryhmässä - osa-aikaeläkkeellä oleva perhepäivähoitaja jatkaa ryhmäavustajana Kustannukset / vuosi 1 lastentarhanopettaja ,00 e/vuosi perhepäivähoitajan ja hoitajan palkkamenojen erotus 3.944,00 e/vuosi perhepäivähoitajan ja hoitajan palkkamenojen erotus 6.141,00 e/vuosi eläkkeelle jäävän perhepäivähoit. palkkauksen säästö ,00 e/vuosi toisen henk.kohtaisen avustajan palkan säästö ,00 e/vuosi osa-aikaeläkkeellä olevan sijaisen palkkaamatta jätt ,00 e/vuosi Muutos vähentää kustannuksia vuositasolla ,00 e Henkilökuntamuutokset tehdään sisäisillä siirroilla lukuun ottamatta lastentarhanopettajan tehtävää, joka pitää laittaa auki. Eläkkeelle jäävän kotona hoitavan perhepäivähoitajan vakanssia ei näillä nykyisillä lapsimäärillä tarvitse täyttää, vaan lapset sijoittuvat Lastentaloon. Lastentalolla on tällä hetkellä kaksi erityislapsen avustajaa. Syksyllä resursseja yhdistetään niin, että yksi avustaja riittää kun toisen

15 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus lapsen hoidon tarve vähenee. Esitetään, että Kärsämäen Lastentalo Kuusipihassa oleva ryhmäperhepäiväkoti muutetaan päiväkotiryhmäksi alkaen. Päiväkotiryhmää varten perustetaan seuraavat uudet vakanssit, joista lastentarhanopettajan vakanssi täytetään hakumenettelyllä ja lähihoitajien vakanssit varhaiskasvatuksen nykyisen henkilöstön sisäisillä siirroilla: - perustetaan 1 uusi lastentarhanopettajan vakanssi - muutetaan perhepäivähoitajan vakanssi (PPH38) lähihoitajan vakanssiksi - muutetaan perhepäivähoitajan vakanssi (PPH311) lähihoitajan vakanssiksi (Valmistelija varhaiskasvatuksen johtaja Minna Hattunen) Ehdotus:. Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1) muuttaa Kärsämäen Lastentalo Kuusipihassa olevan ryhmäperhepäiväkotiryhmän päiväkotiryhmäksi alkaen, 2) perustaa 1 uusi lastentarhanopettajan vakanssi ja antaa lupa käynnistää hakumenettely, 3) muuttaa perhepäivähoitajan vakanssi (PPH38) lähihoitajan vakanssiksi ja täyttää se työjärjestelyin sekä 4) muuttaa perhepäivähoitajan vakanssi (PPH311) lähihoitajan vakanssiksi ja täyttää se työjärjestelyin. Hyväksyttiin.

16 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kotisairaalatoiminnan henkilöstön palkkausjärjestelyt 243/ /2014 KYHALL 84 Kotisairaalatoiminta kuuluu ensisijaisesti kotihoidon työyksikön toimintaan. Kotisairaalatoimintaa on valmistellut ohjausryhmä ja se on päättänyt lähteä toteuttamaan palvelukeskuksissa ja vuorohoidoissa kesän 2014 aikana. Hoitajia on koulutettu tehtävää varten, mutta palvelukeskuksissa ei ole riittävästi sairaanhoitajia työvuoroihin kotisairaalatoiminnan toteuttamiseksi. Tämän vuoksi tarvitaan sairaanhoitajien työpanosta esim. vuodeosastoilta vuodeosastohoidon vähentämiseksi ja kotisairaalatoiminnan aloittamiseksi. Kotisairaalatoiminnan aloittaminen tuo säästöjä, koska asiakkaita ei tarvitse siirtää vuodeosastolle hoitoon esim. iv-nesteytyksen ajaksi. Kotisairaalatoiminnan toteuttaminen: - Haapajärvellä alkuvaiheessa vuodeosaston sairaanhoitaja hoitaa Olavikodin ja Karjalahden asiakkaat - Kärsämäellä vuodeosaston sairaanhoitaja hoitaa Koivupuiston asiakkaat (kotisairaalatoiminta toiminnassa) - Pyhäjärvellä alkuvaiheessa vuodeosaston sairaanhoitaja hoitaa Köpsinrinteen asiakkaat - Reisjärvellä yhteisosaston sairaanhoitaja hoitaa Honkalinnan asiakkaat (kotisairaalatoiminta toiminnassa) Työnantajan edustajat ovat ja neuvotelleet ammattijärjestöjen Tehy ry:n pääluottamusmiehen, Super ry:n pääluottamusmiehen ja JHL ry:n pääluottamusmiehen kanssa kotisairaalatoimintaan osallistuvien sairaanhoitajien palkkauksesta, matka-ajoista ja matkakorvauksista. Ammattijärjestöjen kanssa käydyissä neuvotteluissa päästiin sopimukseen matka-ajan hyväksymisestä työajaksi myös paluumatkalta. Työajaksi hyväksytään paluumatka työpaikalle Karjalahdelta ja Köpsinrinteeltä 10 minuuttia (alle 10 km:n sisällä omasta vakinaisesta työpaikasta). Haapajärvellä Olavikodilla työntekijä käy omalla työajallaan hoitamassa kotisairaalatoiminnan tehtäviä. Matkakorvaukset maksetaan KVTES:n mukaisesti kilometrikorvauksena. Erimieliseksi neuvotteluissa jäi työntekijälle maksettava korvaus niille sairaanhoitajille, jotka menevät vuodeosastolta Karjalahdelle tai Köpsinrinteelle. Ammattijärjestöt ovat esittäneet maksettavaksi lähtökorvausta vuodeosaston sairaanhoitajille, koska he siirtyvät oman työpaikansa ulkopuolelle töihin, lukuun ottamatta Olavikotia. Työnantajan mielestä kotisairaalatoimintaan kuuluva tehtävä esim. iv-nesteytys kuuluu sairaanhoitajan normaaliin perustehtävään ja ei siten muuta olennaisesti sairaanhoitajan tehtäviä vaativammiksi. Lisäksi tulee ottaa huomioon kotihoidon sairaanhoitajan TVA-palkka, koska kotihoidon sairaanhoitaja

17 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus työskentelee koko päivän "kentällä" ja kantaa vastuun asiakkaiden tilan arvioinnista yksin. Työnantajan edustajat ovat halukkaita maksamaan kotisairaalan sairaanhoitajan tehtävistä kotihoidon sairaanhoitajan TVA-palkan kyseiseltä päivältä. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus hyväksyy 1) merkittäväksi työajaksi 10 minuuttia kotisairaalatoimintaa tekevälle sairaanhoitajalle alle 10 km:n sisällä omasta vakinaisesta työpaikasta, 2) muulle sairaanhoitajalle (jos palkka pienempi kuin kotihoidon sairaanhoitajalla) kuin kotihoidon sairaanhoitajalle maksettavaksi kotisairaalatoiminnan tehtävistä kotihoidon sairaanhoitajan TVA:n mukaisen palkan kyseiseltä päivältä ja 3) matkakorvaukset KVTES:n kilometrikorvauksen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet 2 Neuvottelu kotisairaalatoimintaan osallistuvien työntekijöiden ja hammashoitajien palkkauksesta

18 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Paikallinen virka- ja työehtosopimus hammashuollon henkilökunnalle säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettavasta korvauksesta 244/ /2014 KYHALL 85 Työnantajan edustajat ovat neuvotelleet ammattijärjestöjen kanssa paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä hammashuollon henkilökunnalle säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettavasta korvauksesta. Kuntayhtymän johtaja ja vt. talous- ja henkilöstöjohtaja ovat käyneet hammaslääkärien työtilanteesta keskustelua Palaverissa todettiin, että koko kertyneen potilasjonon purkamiseen tulisi varata 2-3 vuotta. Hammaslääkäreillä on valmiutta jonojen purkuun esim. lauantaisin. Jonojen purkaminen edellyttää myös hammashoitajien työhön sitoutumista normaalin työajan ulkopuolella. Ammattijärjestöjen kanssa käydyissä neuvotteluissa on sovittu paikallisen sopimuksen mukaisesta työtehtävästä maksettavaksi työntekijälle 33,50 /tunti. Matkakorvauksia maksetaan KVTES:n matkakorvaus -liitteen mukaisesti, kun lisätyö tapahtu siten, ettei se jatku normaalin työajan jälkeen välittömästi esim. lauantaisin. Johtava hammaslääkäri päättää milloin jonossa odottaminen uhkaa ylittää hoitotakuun määräämän ajan ja antaa luvan lisätyön tekemiseen. Lisätyö tehdään työnantajan aloitteesta. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen hammashuollon peruspalveluhenkilökunnalle säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettavasta korvauksesta ajalle Hyväksyttiin. Liitteet 3 Paikallinen virka- ja työehtosopimus hammashuollon henkilökunnalle säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettavasta korvauksesta

19 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus TVA palkkojen tarkistaminen / johtava sosiaalityöntekijä 246/ /2014 KYHALL 86 Lasten ja perheiden palvelulinjan ja Psykososiaalisen palvelulinjan yhdistäminen on toteutettu alkaen. Samassa yhteydessä on täytetty hyvinvointipalvelujohtajan virka määräaikaisesti vuoden 2016 loppuun saakka. Samasta ajankohdasta lähtien on sovittu, että toista johtavan sosiaalityöntekijän virkaa ei täytetä, vaan tehdään tehtäväjärjestelyjä. Hyvinvointipalvelulinjan tehtävät on jaettu hyvinvointipalvelujohtajan ja johtavan sosiaalityöntekijän kesken. Tehtäväjärjestelyistä on neuvoteltu kuntayhtymän johtajan ja vt. talous- ja henkilöstöjohtajan kanssa maaliskuussa Neuvotteluissa sovittiin johtajan sosiaalityöntekijän tehtävien vaativuuden olennaisen muuttumisen vuoksi maksettavaksi alkaen tehtäväkohtaisena palkkana 3.559,41 /kk (vastaa hoitotyönjohtajan vaativuutta). Ppky Selänteen hallintosäännön 4 :n mukaan yhtymähallitus päättää virkaja työehtosopimusten yleisestä täytäntöönpanosta ja soveltamisesta sekä virka- ja työehtosopimusten mukaisesta työnantajan harkintavallasta, mm. palkkauksen arviointijärjestelmästä (tehtäväkohtaiset ja henkilökohtaiset yms. palkanosat). (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää johtavan sosiaalityöntekijän tehtäväkohtaiseksi palkaksi lukien 3.559,41 /kk, hinnoittelutunnus 04SOS04A/3. Hyväksyttiin.

20 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Valvontaeläinlääkärin korvaus valtion määräämistä tehtävistä 245/ /2014 KYHALL 87 Kunnaneläinlääkärin virkatehtäviin kuuluu ns. valtion määräämiä valvontaja tarkastustehtäviä, joista Aluehallintovirasto maksaa työnantajille korvausta erillisen jälkikäteislaskutuksen mukaan. Nämä tehtävät ovat ppky Selänteen eläinlääkintähuollossa pääsääntöisesti keskitetty valvontaeläinlääkärin virkatehtäviin, mutta tarvittaessa niitä tekee myös praktikkoeläinlääkärit. AVI:n korvaus ko. tehtävien suorittamisesta on 40 /h ja tehtävään käytetyksi työajaksi luetaan valvontatehtävään välittömästi liittyvään valmisteluun ja jälkiselvittelyyn käytetty aika. Ppky Selänteessä valvontaeläinlääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi on määritelty (tark ) /kk ja praktikkoeläinlääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2.760,35 /kk. Tuntipalkaksi laskettuna valvontaeläinlääkärin palkka on 29,44 /h ja praktikon 17,25 /h. Ko. valvontatehtävistä on ppky Selänteessä praktikkoeläinlääkäreille maksettu 40 :n korvaus itselleen, mutta valvontaeläinlääkärille ei. Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää, että valvontaeläinlääkärille maksetaan valtion määräämiin valvontatehtäviin käytetystä työajasta korotettua tuntipalkkaa kuukausipalkan lisäksi niin, että ko. tehtäviin käytetyistä, AVI:lta laskutettavista tunneista korotettu tuntipalkka on 27,80. Hyväksyttiin.

21 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Oikaisuvaatimus / Eläinlääkäreiden päivystysvapaat / Anna-Mari Olbricht, Marian Olbricht, Pikka Jokelainen, Hanne Tikkanen 229/ /2014 KYHALL 88 Eläinlääkärit Anna-Mari Olbricht, Marian Olbricht, Pikka Jokelainen ja Hanna Tikkanen ovat sähköpostilla päivämäärällä toimittaneet oikaisuvaatimuksen kuntayhtymähallituksen päätökseen Eläinlääkäreiden päivystysvapaat 167/ /2014 KYHALL ja KYHALL Oikaisuvaatimuksen mukaan allekirjoittaneet eivät hyväksy takautuvasti voimassa olevana tehtyä päätöstä, joka perustuu virheelliseen tietoon eläinlääkäreiden palaverista. Oikaisuvaatimuksen mukaan vaaditaan ajalta maksettavan Selänteen alueella toimineille eläinlääkäreille muista nk. OTO-töistä kuin päivystysvapaiden tuurauksesta, kuten aiemmin on sovittu, 160 euroa per päivä. Oikaisuvaatimuksessa ehdotetaan, että OTOn sijaan kirjoitettaisiin toinen virkamääräys ko. ajanjaksolle, sisältäen viikonloppupäivät ja arkipyhät ym. mikäli niitä jaksolle sattuu. Silloin kun työnantaja joutuu määräämään lisätöitä, esimerkiksi äkillisen sairausloman sijaisuuden hoitamisen, tulisi ko. työstä maksaa kaksinkertainen palkka. Lisäksi toivotaan ymmärrettävää päätöstekstiä, josta tulee yksiselitteisesti käydä ilmi mitä tarkoitetaan sillä, että OTO-korvauksista luovutaan viimeistään silloin kun alueella on yhteisvastaanotto. Vaatimuksessa toivotaan johtavan eläinlääkärin nimeämistä, jotta jatkossa käytettävissä olisi asiantuntija auttamassa tämän tyyppisten päätösten valmistelussa. Vaatimuksessa pyydetään myös huomioimaan ettei alueella ole ollut valvontaeläinlääkäriä, ja tästä on aiheutunut alueen praktikoille lisätyötä, josta ei ole erikseen sovittu. Kuntayhtymältä pyydetään selkeää linjausta miten valvontaeläinlääkärin puuttuminen otetaan huomioon alueen muiden eläinlääkärien työtaakassa ja korvauksissa. OTO-työskentelyä ei ole rajattu päätöksissä KYHALL ja KYHALL koskemaan ainoastaan praktikkoeläinlääkärien tuurauksia, mutta OTO-korvausta valvontaeläinlääkärin töiden hoitamisesta ei ole praktikkoeläinlääkäreille maksettu. Kuntayhtymähallitus on päätöksessään päättänyt, että eläinlääkäreille maksetaan päivystysvapaiden tuurauksesta OTO-korvauksena alkaen kokopäiväisen eläinlääkärin päiväpalkka ja OTO-palkkiosta luovutaan viimeistään, kun yhteisvastaanotto tulee toimimaan ja kaikki eläinlääkäreiden virat ovat täytettyinä. Kuntayhtymähallitus on päätöksessään tarkentanut tehtyä päätöstä siten, että eläinlääkäreille maksetaan päivystysvapaiden tai muiden vastaavien päivien tuurauksesta tehdyiltä päiviltä OTO-korvauksena alkaen kokopäiväisen eläinlääkärin

22 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus (eläinlääkärin omasta palkasta laskettuna) päiväpalkka ja OTO-palkkiosta luovutaan viimeistään, kun yhteisvastaanotto tulee toimimaan ja kaikki eläinlääkäreiden virat ovat täytettyinä. Yhteisvastaanoton perustamista on käsitelty useissa eläinlääkäreiden palavereissa. Yhteisvastaanoton perustaminen helpottaisi eläinlääkäreiden tehtävien jakoa siten, että yksi eläinlääkäri hoitaisi praktiikan yhteisvastaanotolla ja muut työtehtävissä olevat eläinlääkärit jakaisivat päivän palvelupyynnöt. OTO-korvausta maksetaan vain arkipäiviltä. Viikonloppuisin on eläinlääkäripäivystys alueella ja silloin ei sijaisteta ketään eläinlääkäriä erikseen. OTO-korvaus on koskenut alunperin "Kärsämäen alueen" tehtävien hoitoa ja kyseessä on ollut arkipäivisin toteutettava tehtävien hoito. Eläinsuojelutehtävät kuuluvat kunnaneläinlääkärin virkatehtäviin ilman erillistä määräystä tai sopimusta. Selänteessä nämä tehtävät on sisällytetty valvontaeläinlääkärin virkaan. Kun valvontaeläinlääkäri on ollut lomalla tai virka ollut avoin, on näistä tehtävistä maksettu praktikkoeläinlääkäreille lisäkorvauksena 40 tunnilta. Liitteenä oikaisuvaatimus. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus hyväksyy 1) oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin korvauksia on vaadittu maksettavaksi takautuvasti ajalta , 2) korjattavaksi ajalta eläinlääkäreille muista nk. OTO-töistä kuin päivystysvapaista maksuun 160 /päivä ja 3) edelleen noudatettavaksi alkaen kuntayhtymähallituksen päätöksen Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet 4 Oikaisuvaatimus / eläinlääkäreiden päivystysvapaa

23 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymän johtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan, hyvinvointipalvelujohtajan ja palvelujohtajien päätökset / /2014 KYHALL 89 Saatetaan tiedoksi kuntayhtymän johtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan, hyvinvointipalvelujohtajan ja palvelujohtajien päätökset Kuntayhtymän johtaja Johanna Kiiskilä henkilöstöpäätökset henkilöstöpäätökset ei ole yleinen päätös hankintapäätös ei ole Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen henkilöstöpäätökset työsopimukset 4-6 yleispäätös ei ole viranhoitomääräys ei ole hankintapäätös ei ole henkilöstöpäätös 6-6 Palvelujohtaja Salli Kumpulainen työkokemuslisät henkilöstöpäätökset lomapäätökset yleinen päätös (S) ei ole yleinen päätös ei ole työsopimukset hankinnat 4-4 Vs. palvelujohtaja Olli Kiiskilä henkilöstöpäätökset 5-8 lomapäätökset 1-60 työsopimukset 5-16 Palvelujohtaja Jorma Turunen viranhoitomääräykset ei ole henkilöstöpäätökset ei ole lomapäätökset yleinen päätös ei ole työkokemuslisäpäätökset ei ole hankintapäätökset ei ole Palvelujohtaja Minna Hattunen päivähoitoasiat ei ole henkilöstöpäätökset yleinen päätös ei ole

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:30-13:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:30-13:30 PÖYTÄKIRJA 2/2017 19 Tarkastuslautakunta 2013-2016 23.02.2017 AIKA 23.02.2017 klo 09:30-13:30 PAIKKA Reisjärven kunnantalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 201 112 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 201 112 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 7/2015 199 Kuntayhtymähallitus 24.06.2015 AIKA 24.06.2015 klo 09:00-09:50 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 10:00-13:45

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 10:00-13:45 PÖYTÄKIRJA 2/2015 14 Tarkastuslautakunta 2013-2016 16.04.2015 AIKA 16.04.2015 klo 10:00-13:45 PAIKKA Kärsämäen kunnantalo, kokoushuone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 156 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 299 157 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 156 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 299 157 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 12/2013 296 Kuntayhtymähallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 10:00-11:30 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 156 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:00-13:35

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:00-13:35 PÖYTÄKIRJA 7/2012 76 Tarkastuslautakunta 16.08.2012 AIKA 16.08.2012 klo 09:00-13:35 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 8/2012 89 Tarkastuslautakunta 11.10.2012 AIKA 11.10.2012 klo 09:00-14:30 PAIKKA Kärsämäen kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Haapajärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Haapajärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone PÖYTÄKIRJA 6/2014 172 Kuntayhtymähallitus 23.07.2014 AIKA 23.07.2014 klo 09:00-10:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 5/2013 51. Tarkastuslautakunta 28.05.2013. AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 5/2013 51. Tarkastuslautakunta 28.05.2013. AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10 PÖYTÄKIRJA 5/2013 51 Tarkastuslautakunta 28.05.2013 AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 20 Tarkastuslautakunta 23.05.2017 AIKA 23.05.2017 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Sodankyläntie 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 65 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 65 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2014 119 Kuntayhtymähallitus 22.05.2014 AIKA 22.05.2014 klo 09:00-11:30 PAIKKA Kärsämäki, kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 65 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Joukahaisen päiväkoti, Pakolantie 23, Ylivieska

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Joukahaisen päiväkoti, Pakolantie 23, Ylivieska YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 156 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 17:00-19:26 PAIKKA Joukahaisen päiväkoti, Pakolantie 23, 84100 Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen

Lisätiedot