Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus AIKA klo 09:00-11:55 PAIKKA Pyhäjärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä 5 pitäminen 78 Kokouksen työjärjestys 6 79 Osavuosikatsaus 4/ Kuukausiraportti 5/ Vakanssien täyttäminen Kärsämäen päiväkodin lähihoitajan vakinaistaminen alkaen 83 Kärsämäen ryhmäperhepäivähoitoryhmä Kissankellojen muutos 14 päiväkotiryhmäksi alkaen 84 Kotisairaalatoiminnan henkilöstön palkkausjärjestelyt Paikallinen virka- ja työehtosopimus hammashuollon 18 henkilökunnalle säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettavasta korvauksesta 86 TVA palkkojen tarkistaminen / johtava sosiaalityöntekijä Valvontaeläinlääkärin korvaus valtion määräämistä tehtävistä Oikaisuvaatimus / Eläinlääkäreiden päivystysvapaat / 21 Anna-Mari Olbricht, Marian Olbricht, Pikka Jokelainen, Hanne Tikkanen 89 Kuntayhtymän johtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan, 23 hyvinvointipalvelujohtajan ja palvelujohtajien päätökset Ilmoitusasiat Muut asiat 27

2 PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Leskinen Paavo, Pyhäjärvi puheenjohtaja Ekman Veikko, Haapajärvi jäsen Nyman Teuvo, Reisjärvi jäsen Aulis Raija, Kärsämäki jäsen Nevasaari Anne, Haapajärvi jäsen Tikanmäki Jukka, Pyhäjärvi jäsen Muhonen Kirsi, Reisjärvi jäsen Tuikka Tyyne, Pyhäjärvi jäsen Salo Jaana, Kärsämäki varajäsen Uusivirta Juha Haapajärven kaup. joht. Hokkanen Riitta Kärsämäen kj. Leppänen Pekka Reisjärven kj. Kiiskilä Johanna esittelijä pöytäkirjanpitäjä POISSA Ruha Anne, Kärsämäki jäsen Ranua Paavo, Haapajärvi jäsen Ahola Samuli, Haapajärvi jäsen Tikkanen Veikko Pyhäjärven vt. kaup.joht. Koirikivi Seija pöytäkirjanpitäjä MUU Kärkkäinen Seija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja asiantuntija :t 79,80 ALLEKIRJOITUKSET Paavo Leskinen Puheenjohtaja Johanna Kiiskilä Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Anne Nevasaari Jukka Tikanmäki PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Selänteen toimistossa

3 PÖYTÄKIRJA 5/ Johanna Kiiskilä

4 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KYHALL 76 Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymään sovelletaan, mitä kunnasta säädetään. Kuntalain 58 :n 2 mom. mukaisesti kuntayhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kuntayh tymähallituksen kokouksen päätösvaltaisuus edellyttää siten 6 jäsenen saa puvilla oloa. Kokouskutsu lähetään ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Päätös: Kokous todettiin laillikseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen KYHALL 77 Kuntalain 85 :n mukaan kuntayhtymän toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. En nen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjasta mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Kuntayhtymähallituksen päätöksen (kyhallitus 2/ ) mukaan pöytäkirja tarkastetaan vuoroperiaatteella. Ehdotus: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Nevasaari Haapajärveltä ja Jukka Tikanmäki Pyhäjärveltä.

6 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kokouksen työjärjestys KYHALL 78 Kokouksen asialista on kokouksen työjärjestys. Päätös: Hyväksyttiin.

7 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Osavuosikatsaus 4/ / /2014 KYHALL 79 Tuloslaskelman mukaisesti toimintatuotot ovat 27,9 miljoonaan euroa (30,83 %), toimintakulut 27,3 miljoonaa euroa (30,19 %) ja toimintakate siten 0,7 miljoonaan euroa. Kun huomioidaan rahoitustuotot ja poistot niin tuloslaskelma on ylijäämäinen 0,6 miljoonaa euroa. Tilanne johtuu yhtymähallituksen periaatelinjauksen mukaisesta mahdollisimman reaaliaikaisesta maksuosuuksien ennakkolaskutuksesta. Alkuvuodesta talousarvion toteutumat ovat olleet yleisen käytännön mukaisesti alle talousarvion mukaisten määrärahojen. Talousarvion toteutuminen ja kuntien maksuosuuksien ennakkolaskutus Liitteenä: palvelulinjojen osavuosikatsaukset, talousarvion toteutuminen kunnittain ja palvelulinjoittain, tuloslaskelma ja huhtikuun toteutuman vertailu Talousarvion toteutuminen on budjetoidun mukainen, mutta on huomioitava laskutuksista johtuvia asioita mm. erikoissairaanhoidossa sekä asumis- ja ateriapalveluissa. Laskutuskäytännöt aiheuttavat sen, että joulukuulle joudutaan kirjaamaan kahden kuukauden menot (joulukuussa kirjataan marraskuun laskut ja tammikuussa joulukuun laskut). Toisaalta myös asiakaspalvelujen maksujen laskutukset esim. varhaiskasvatuksessa ja asumispalveluissa tehdään toteutuneen mukaisesti kuukauden jälkikäteen. Palvelulinjojen osavuosikatsauksissa esitetään yksityiskohtaisesti toiminnallinen tilanne huhtikuuhun mennessä. Huhtikuun tilanteen perusteella voidaan arvioida, että hyvinvointipalvelujen menot tulevat ylittymään Kärsämäellä eurolla. Koko kuntayhtymän osalta sijaismäärärahat ja Terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa vastaanottopalvelujen ja suun ja hammashoidon ostopalvelut tulevat

8 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus ylittymään. Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain ja elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä tehdään tarvittavat esitykset talousarviomuutoksista. Kolmen päivän sijaiskieltoa jatketaan ja Varhaisen tuen malli -ohjeen mukaisesti tuetaan työntekijöiden työssä jaksamista. (Valmistelija: vs. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1. merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen ja 2. tehdä heinäkuussa jäsenkuntien ennakkolaskutuksen lisälaskutuksen/palautuksen Hyväksyttiin. Yksimielisesti päätettiin kirjata pöytäkirjaan: 1) Merkitään tiedoksi, että lääkäripäivystystä jatketaan ppky Selänteen alueella vuoden 2014 loppuun nykyisellä laajuudella. Alkaen lääkäripäivystystä ei Selänteessä järjestetä virka-ajan ulkopuolella. 2) Merkitään tiedoksi, että Kärsämäen kunnan talouden tasapainottamistyöryhmä tulee esittämään Kärsämäen kunnanvaltuustolle Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalveluiden supistuksia vuoden 2014 aikana. Valtuuston päätöksen jälkeen ppky Selänne toimeenpanee mahdolliset supistukset koskien Kärsämäen palveluita. Asiantuntijana kuultiin vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäistä. Liitteet 1 Osavuosikatsaus

9 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kuukausiraportti 5/ / /2014 KYHALL 80 Kuntayhtymähallitus on hyväksynyt Sisäisen valvonnan ohjeen. Sen mukaisesti yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja talouden ja toiminnan toteutumista raportoidaan huhti-, elo- ja marraskuun lopun tilanteissa. Raportit laaditaan palvelujohtajan toimesta palvelulinjoittain ja niistä tehdään kuntayhtymän johtajan sekä talous- ja henkilöstöjohtajan toimesta koko kuntayhtymää koskeva osavuosikatsaus. Raporteissa on määrärahojen toteutumisen lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota tavoitteiden toteutumiseen ja esitettävä mahdolliset poikkeamat suunnitelmiin ja tehtävä toimenpide-ehdotukset tilanteen johdosta välittömästi havaitun poikkeaman jälkeen. Palvelulinjojen tulee seurata taloudellista tilannetta jatkuvasti. Vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta tuotetaan kuukausiraportti kuntayhtymähallitukselle. Vuoden 2013 tilinpäätös osoitti jäsenkuntien maksuosuuksien kasvaneen 7,6 % ( , ,38 ) verrattuna vuoteen Vastaavanlaiseen kustannusten kasvuun ei ole varaa. Vuoden 2014 toimintakuluihin on varattu eli 3,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2013 toimintakulujen toteutuma on. Haapajärven kaupunki on esittänyt 1-2 miljoonan euron säästötavoitteen ja Pyhäjärven kaupunki euron säästötavoitteen tälle vuodelle. Säästötavoitteista on neuvoteltu molempien jäsenkuntien kanssa. Ajantasaisen raportoinnin savuttamiseksi yhtymähallitukselle jaetaan kuntayhtymän tuloslaskelma kokousta edeltävältä päivältä. Kuukausiraportissa verrataan toteutumaa edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Lomarahat kuntayhtymässä maksetaan kesäkuun palkoissa ja lomapalkkavaraus kirjataan tilinpäätöskirjauksena. Poistot ja sisäiset siirrot palvelulinjojen ja jäsenkuntien palvelujen osalta tehdään osavuosikatsauksiin. Erikoissairaanhoidon laskutus sairaanhoitopiiriltä toteutuu kuukauden viiveellä ja oikaistaan tilinpäätöksen yhteydessä. Asiakasmaksutulot laskutetaan seuraavan kuukauden alussa, joten nekin toteutuvat kuukauden viiveellä. Raportti esitellään kokouksessa. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Raportti merkitään tiedoksi.

10 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kokouksessa tiedoksi saatettiin ympäristö- ja rakennusvalvonnan kustannusten sisäinen jako raportointikaudelta: Haapajärvi , Kärsämäki , Pyhäjärvi ja Reisjärvi Päätös: Merkittiin tiedoksi. Asiantuntijana kuultiin vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäistä.

11 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Vakanssien täyttäminen 238/ /2014 KYHALL 81 Kuntayhtymähallitus on hyväksyessään Vuosisopimuksen ja talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman päättänyt, että päivätyössä olevien vakanssien täyttö tuodaan päätettäväksi kuntayhtymähallitukseen. Varhaiskasvatuksessa Satakielen lastentarhanopettajan vakanssi (LTOPE200) vapautuu Vakanssi tulee täyttää, koska Haapajärvellä tulee olemaan sijoitettuna hoitoon 213 lasta ja jonossa sijoittamattomia lapsia on 11. Vastaavana aikana vuonna 2013 on ollut hoidossa 197 lasta. Yksityisen päivähoitoyrittäjät ovat ilmoittaneet, etteivät pysty toimintaa aloittamaan Haapajärvelle on mahdollista saada yrittäjä , jos tilat järjestyvät. Kallion alueen yrittäjän on mahdollista aloittaa , jos tilat järjestyvät. Satakielen päiväkodissa päivähoitolain mukaan tulee olla jokaisella osastolla yksi lastentarhanopettaja ja kaksi hoitajaa ryhmän paikkalukujen mukaisesti. Esitetään täytettäväksi seuraavat vakanssit, jotka ovat olleet toistuvasti auki ja niitä ei ole saatu täytettyä vakinaisesti, mutta tarve on olemassa edelleen: - sosiaalityöntekijä SOSTY400 (Pyhäjärvi , lakkautetaan jos Kärsämäki eroaa), - sosiaalityöntekijä SOSTY 600 (Haapajärvi ) - sosiaalityöntekijä SOSTY200 (Haapajärvi ) - sosiaalityöntekijä SOSTY203 (Haapajärvi ) - sosiaalityöntekijä SOSTY203 (Haapajärvi ) - vastaava terveyskeskuslääkäri VTKL300 (Kärsämäki) - terveyskeskuslääkäri TKL300 (Kärsämäki) - vastaava hammaslääkäri VHML300 (Kärsämäki) (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus antaa täyttöluvan seuraaville vakansseille: 1) sosiaalityöntekijä SOSTY400 (Pyhäjärvi , lakkautetaan jos Kärsämäki eroaa), 2) sosiaalityöntekijä SOSTY 600 (Haapajärvi ), 3) sosiaalityöntekijä SOSTY200 (Haapajärvi ), 4) sosiaalityöntekijä SOSTY203 (Haapajärvi ), 5) sosiaalityöntekijä SOSTY203 (Haapajärvi ), 6) vastaava terveyskeskuslääkäri VTKL300 (Kärsämäki), 7) terveyskeskuslääkäri TKL300 (Kärsämäki), 8) vastaava hammaslääkäri VHML300 (Kärsämäki) ja 9) lastentarhanopettaja LTOPE200 (Haapajärvi)

12 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Keskustelu: Päätös: Keskustelun yhteydessäveikko Ekman Haapajärveltä esitti, että lastentarhanopettajan vakanssi LTOPE200 täytetään määräaikaisesti saakka. Perusteluna varhaiskasvatuksen suunniteltu siirtyminen jäsenkuntien järjestämisvastuulle. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Hyväksyttiin lisäyksellä kohtaan 9) lastentarhanopettaja LTOPE200 (Haapajärvi) saakka.

13 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kärsämäen päiväkodin lähihoitajan vakinaistaminen alkaen 235/ /2014 KYHALL 82 Lastentalo Kuusipihan yhtenä ryhmänä on toiminut Rekolan tiloissa esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoitoryhmä. Rekolan esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidossa on ollut n lasta vuosittain hoidossa. Rekolan ryhmä on toiminut nyt kaksi vuotta. Henkilöstöä on ollut yksi hoitaja (määräaikainen vakanssi) Ppky Selänteeltä ja yksi Kärsämäen kunnan sivistystoimen työntekijä. Tulevien vuosien aikana esikoululaisten määrä ei näytä vähenevän Kärsämäellä, joten henkilöstömitoitusta Rekolan osalta ei voida pienentää. Vakinaistamisen tarpeesta on keskusteltu Kärsämäen kunnanjohtaja Riitta Hokkasen kanssa. Esitetään Kärsämäen päiväkodin lähihoitajan vakanssia Rekolan eskareiden hoitoryhmässä (LH708) vakinaistettavaksi alkaen. (Valmistelija varhaiskasvatuksen johtaja Minna Hattunen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää vakinaistaa Kärsämäen päiväkodin lähihoitajan vakanssin (LH708) Rekolan eskareiden hoitoryhmässä alkaen, palkkaus on ppky Selänteen TVA:n mukainen. Hyväksyttiin.

14 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kärsämäen ryhmäperhepäivähoitoryhmä Kissankellojen muutos päiväkotiryhmäksi alkaen 236/ /2014 KYHALL 83 Tällä hetkellä Kärsämäen Lastentalossa toimii yksi ryhmäperhepäivähoitoryhmä ja kaksi päiväkotiryhmää. Ryhmäperhepäivähoitoon keskittyy lasten vuorohoito eli ryhmä on ollut auki lasten hoitoaikojen mukaisesti, tarvittaessa ympäri vuorokauden. Vuorohoidon tarve on ollut Kärsämäellä kasvava. Ryhmäperhepäivähoidon muutoksella päiväkotiryhmäksi lisätään lasten paikkalukuja kyseisellä osastolla 12 ->21. Lastentalo on kokonaisuudessaan päiväkotina helpommin ohjattavissa ja koko henkilöstön yhteiskäyttö talon sisällä mahdollista. Nykyinen henkilöstö ryhmäperhepäivähoidossa: 1 lastenhoitaja 3 perhepäivähoitajaa Vuorohoitopäiväkotiryhmän henkilöstön tulee olla: 1 lastentarhanopettaja 3 lähihoitajaa 1 ryhmäavustaja Muutos päiväkotiryhmäksi alkaen vaatii seuraavat muutokset henkilöstössä: - 1 uuden lastentarhanopettajan vakanssin perustaminen - 1 perhepäivähoitajan vakanssin muutos lähihoitajaksi (eläkkeelle alkaen jäävä perhepäivähoitaja) - 1 perhepäivähoitajan vakanssiin muutos lähihoitajaksi - 1 nykyinen lastenhoitaja jatkaa päiväkotiryhmässä - osa-aikaeläkkeellä oleva perhepäivähoitaja jatkaa ryhmäavustajana Kustannukset / vuosi 1 lastentarhanopettaja ,00 e/vuosi perhepäivähoitajan ja hoitajan palkkamenojen erotus 3.944,00 e/vuosi perhepäivähoitajan ja hoitajan palkkamenojen erotus 6.141,00 e/vuosi eläkkeelle jäävän perhepäivähoit. palkkauksen säästö ,00 e/vuosi toisen henk.kohtaisen avustajan palkan säästö ,00 e/vuosi osa-aikaeläkkeellä olevan sijaisen palkkaamatta jätt ,00 e/vuosi Muutos vähentää kustannuksia vuositasolla ,00 e Henkilökuntamuutokset tehdään sisäisillä siirroilla lukuun ottamatta lastentarhanopettajan tehtävää, joka pitää laittaa auki. Eläkkeelle jäävän kotona hoitavan perhepäivähoitajan vakanssia ei näillä nykyisillä lapsimäärillä tarvitse täyttää, vaan lapset sijoittuvat Lastentaloon. Lastentalolla on tällä hetkellä kaksi erityislapsen avustajaa. Syksyllä resursseja yhdistetään niin, että yksi avustaja riittää kun toisen

15 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus lapsen hoidon tarve vähenee. Esitetään, että Kärsämäen Lastentalo Kuusipihassa oleva ryhmäperhepäiväkoti muutetaan päiväkotiryhmäksi alkaen. Päiväkotiryhmää varten perustetaan seuraavat uudet vakanssit, joista lastentarhanopettajan vakanssi täytetään hakumenettelyllä ja lähihoitajien vakanssit varhaiskasvatuksen nykyisen henkilöstön sisäisillä siirroilla: - perustetaan 1 uusi lastentarhanopettajan vakanssi - muutetaan perhepäivähoitajan vakanssi (PPH38) lähihoitajan vakanssiksi - muutetaan perhepäivähoitajan vakanssi (PPH311) lähihoitajan vakanssiksi (Valmistelija varhaiskasvatuksen johtaja Minna Hattunen) Ehdotus:. Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1) muuttaa Kärsämäen Lastentalo Kuusipihassa olevan ryhmäperhepäiväkotiryhmän päiväkotiryhmäksi alkaen, 2) perustaa 1 uusi lastentarhanopettajan vakanssi ja antaa lupa käynnistää hakumenettely, 3) muuttaa perhepäivähoitajan vakanssi (PPH38) lähihoitajan vakanssiksi ja täyttää se työjärjestelyin sekä 4) muuttaa perhepäivähoitajan vakanssi (PPH311) lähihoitajan vakanssiksi ja täyttää se työjärjestelyin. Hyväksyttiin.

16 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kotisairaalatoiminnan henkilöstön palkkausjärjestelyt 243/ /2014 KYHALL 84 Kotisairaalatoiminta kuuluu ensisijaisesti kotihoidon työyksikön toimintaan. Kotisairaalatoimintaa on valmistellut ohjausryhmä ja se on päättänyt lähteä toteuttamaan palvelukeskuksissa ja vuorohoidoissa kesän 2014 aikana. Hoitajia on koulutettu tehtävää varten, mutta palvelukeskuksissa ei ole riittävästi sairaanhoitajia työvuoroihin kotisairaalatoiminnan toteuttamiseksi. Tämän vuoksi tarvitaan sairaanhoitajien työpanosta esim. vuodeosastoilta vuodeosastohoidon vähentämiseksi ja kotisairaalatoiminnan aloittamiseksi. Kotisairaalatoiminnan aloittaminen tuo säästöjä, koska asiakkaita ei tarvitse siirtää vuodeosastolle hoitoon esim. iv-nesteytyksen ajaksi. Kotisairaalatoiminnan toteuttaminen: - Haapajärvellä alkuvaiheessa vuodeosaston sairaanhoitaja hoitaa Olavikodin ja Karjalahden asiakkaat - Kärsämäellä vuodeosaston sairaanhoitaja hoitaa Koivupuiston asiakkaat (kotisairaalatoiminta toiminnassa) - Pyhäjärvellä alkuvaiheessa vuodeosaston sairaanhoitaja hoitaa Köpsinrinteen asiakkaat - Reisjärvellä yhteisosaston sairaanhoitaja hoitaa Honkalinnan asiakkaat (kotisairaalatoiminta toiminnassa) Työnantajan edustajat ovat ja neuvotelleet ammattijärjestöjen Tehy ry:n pääluottamusmiehen, Super ry:n pääluottamusmiehen ja JHL ry:n pääluottamusmiehen kanssa kotisairaalatoimintaan osallistuvien sairaanhoitajien palkkauksesta, matka-ajoista ja matkakorvauksista. Ammattijärjestöjen kanssa käydyissä neuvotteluissa päästiin sopimukseen matka-ajan hyväksymisestä työajaksi myös paluumatkalta. Työajaksi hyväksytään paluumatka työpaikalle Karjalahdelta ja Köpsinrinteeltä 10 minuuttia (alle 10 km:n sisällä omasta vakinaisesta työpaikasta). Haapajärvellä Olavikodilla työntekijä käy omalla työajallaan hoitamassa kotisairaalatoiminnan tehtäviä. Matkakorvaukset maksetaan KVTES:n mukaisesti kilometrikorvauksena. Erimieliseksi neuvotteluissa jäi työntekijälle maksettava korvaus niille sairaanhoitajille, jotka menevät vuodeosastolta Karjalahdelle tai Köpsinrinteelle. Ammattijärjestöt ovat esittäneet maksettavaksi lähtökorvausta vuodeosaston sairaanhoitajille, koska he siirtyvät oman työpaikansa ulkopuolelle töihin, lukuun ottamatta Olavikotia. Työnantajan mielestä kotisairaalatoimintaan kuuluva tehtävä esim. iv-nesteytys kuuluu sairaanhoitajan normaaliin perustehtävään ja ei siten muuta olennaisesti sairaanhoitajan tehtäviä vaativammiksi. Lisäksi tulee ottaa huomioon kotihoidon sairaanhoitajan TVA-palkka, koska kotihoidon sairaanhoitaja

17 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus työskentelee koko päivän "kentällä" ja kantaa vastuun asiakkaiden tilan arvioinnista yksin. Työnantajan edustajat ovat halukkaita maksamaan kotisairaalan sairaanhoitajan tehtävistä kotihoidon sairaanhoitajan TVA-palkan kyseiseltä päivältä. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus hyväksyy 1) merkittäväksi työajaksi 10 minuuttia kotisairaalatoimintaa tekevälle sairaanhoitajalle alle 10 km:n sisällä omasta vakinaisesta työpaikasta, 2) muulle sairaanhoitajalle (jos palkka pienempi kuin kotihoidon sairaanhoitajalla) kuin kotihoidon sairaanhoitajalle maksettavaksi kotisairaalatoiminnan tehtävistä kotihoidon sairaanhoitajan TVA:n mukaisen palkan kyseiseltä päivältä ja 3) matkakorvaukset KVTES:n kilometrikorvauksen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet 2 Neuvottelu kotisairaalatoimintaan osallistuvien työntekijöiden ja hammashoitajien palkkauksesta

18 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Paikallinen virka- ja työehtosopimus hammashuollon henkilökunnalle säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettavasta korvauksesta 244/ /2014 KYHALL 85 Työnantajan edustajat ovat neuvotelleet ammattijärjestöjen kanssa paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä hammashuollon henkilökunnalle säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettavasta korvauksesta. Kuntayhtymän johtaja ja vt. talous- ja henkilöstöjohtaja ovat käyneet hammaslääkärien työtilanteesta keskustelua Palaverissa todettiin, että koko kertyneen potilasjonon purkamiseen tulisi varata 2-3 vuotta. Hammaslääkäreillä on valmiutta jonojen purkuun esim. lauantaisin. Jonojen purkaminen edellyttää myös hammashoitajien työhön sitoutumista normaalin työajan ulkopuolella. Ammattijärjestöjen kanssa käydyissä neuvotteluissa on sovittu paikallisen sopimuksen mukaisesta työtehtävästä maksettavaksi työntekijälle 33,50 /tunti. Matkakorvauksia maksetaan KVTES:n matkakorvaus -liitteen mukaisesti, kun lisätyö tapahtu siten, ettei se jatku normaalin työajan jälkeen välittömästi esim. lauantaisin. Johtava hammaslääkäri päättää milloin jonossa odottaminen uhkaa ylittää hoitotakuun määräämän ajan ja antaa luvan lisätyön tekemiseen. Lisätyö tehdään työnantajan aloitteesta. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen hammashuollon peruspalveluhenkilökunnalle säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettavasta korvauksesta ajalle Hyväksyttiin. Liitteet 3 Paikallinen virka- ja työehtosopimus hammashuollon henkilökunnalle säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettavasta korvauksesta

19 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus TVA palkkojen tarkistaminen / johtava sosiaalityöntekijä 246/ /2014 KYHALL 86 Lasten ja perheiden palvelulinjan ja Psykososiaalisen palvelulinjan yhdistäminen on toteutettu alkaen. Samassa yhteydessä on täytetty hyvinvointipalvelujohtajan virka määräaikaisesti vuoden 2016 loppuun saakka. Samasta ajankohdasta lähtien on sovittu, että toista johtavan sosiaalityöntekijän virkaa ei täytetä, vaan tehdään tehtäväjärjestelyjä. Hyvinvointipalvelulinjan tehtävät on jaettu hyvinvointipalvelujohtajan ja johtavan sosiaalityöntekijän kesken. Tehtäväjärjestelyistä on neuvoteltu kuntayhtymän johtajan ja vt. talous- ja henkilöstöjohtajan kanssa maaliskuussa Neuvotteluissa sovittiin johtajan sosiaalityöntekijän tehtävien vaativuuden olennaisen muuttumisen vuoksi maksettavaksi alkaen tehtäväkohtaisena palkkana 3.559,41 /kk (vastaa hoitotyönjohtajan vaativuutta). Ppky Selänteen hallintosäännön 4 :n mukaan yhtymähallitus päättää virkaja työehtosopimusten yleisestä täytäntöönpanosta ja soveltamisesta sekä virka- ja työehtosopimusten mukaisesta työnantajan harkintavallasta, mm. palkkauksen arviointijärjestelmästä (tehtäväkohtaiset ja henkilökohtaiset yms. palkanosat). (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää johtavan sosiaalityöntekijän tehtäväkohtaiseksi palkaksi lukien 3.559,41 /kk, hinnoittelutunnus 04SOS04A/3. Hyväksyttiin.

20 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Valvontaeläinlääkärin korvaus valtion määräämistä tehtävistä 245/ /2014 KYHALL 87 Kunnaneläinlääkärin virkatehtäviin kuuluu ns. valtion määräämiä valvontaja tarkastustehtäviä, joista Aluehallintovirasto maksaa työnantajille korvausta erillisen jälkikäteislaskutuksen mukaan. Nämä tehtävät ovat ppky Selänteen eläinlääkintähuollossa pääsääntöisesti keskitetty valvontaeläinlääkärin virkatehtäviin, mutta tarvittaessa niitä tekee myös praktikkoeläinlääkärit. AVI:n korvaus ko. tehtävien suorittamisesta on 40 /h ja tehtävään käytetyksi työajaksi luetaan valvontatehtävään välittömästi liittyvään valmisteluun ja jälkiselvittelyyn käytetty aika. Ppky Selänteessä valvontaeläinlääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi on määritelty (tark ) /kk ja praktikkoeläinlääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2.760,35 /kk. Tuntipalkaksi laskettuna valvontaeläinlääkärin palkka on 29,44 /h ja praktikon 17,25 /h. Ko. valvontatehtävistä on ppky Selänteessä praktikkoeläinlääkäreille maksettu 40 :n korvaus itselleen, mutta valvontaeläinlääkärille ei. Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää, että valvontaeläinlääkärille maksetaan valtion määräämiin valvontatehtäviin käytetystä työajasta korotettua tuntipalkkaa kuukausipalkan lisäksi niin, että ko. tehtäviin käytetyistä, AVI:lta laskutettavista tunneista korotettu tuntipalkka on 27,80. Hyväksyttiin.

21 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Oikaisuvaatimus / Eläinlääkäreiden päivystysvapaat / Anna-Mari Olbricht, Marian Olbricht, Pikka Jokelainen, Hanne Tikkanen 229/ /2014 KYHALL 88 Eläinlääkärit Anna-Mari Olbricht, Marian Olbricht, Pikka Jokelainen ja Hanna Tikkanen ovat sähköpostilla päivämäärällä toimittaneet oikaisuvaatimuksen kuntayhtymähallituksen päätökseen Eläinlääkäreiden päivystysvapaat 167/ /2014 KYHALL ja KYHALL Oikaisuvaatimuksen mukaan allekirjoittaneet eivät hyväksy takautuvasti voimassa olevana tehtyä päätöstä, joka perustuu virheelliseen tietoon eläinlääkäreiden palaverista. Oikaisuvaatimuksen mukaan vaaditaan ajalta maksettavan Selänteen alueella toimineille eläinlääkäreille muista nk. OTO-töistä kuin päivystysvapaiden tuurauksesta, kuten aiemmin on sovittu, 160 euroa per päivä. Oikaisuvaatimuksessa ehdotetaan, että OTOn sijaan kirjoitettaisiin toinen virkamääräys ko. ajanjaksolle, sisältäen viikonloppupäivät ja arkipyhät ym. mikäli niitä jaksolle sattuu. Silloin kun työnantaja joutuu määräämään lisätöitä, esimerkiksi äkillisen sairausloman sijaisuuden hoitamisen, tulisi ko. työstä maksaa kaksinkertainen palkka. Lisäksi toivotaan ymmärrettävää päätöstekstiä, josta tulee yksiselitteisesti käydä ilmi mitä tarkoitetaan sillä, että OTO-korvauksista luovutaan viimeistään silloin kun alueella on yhteisvastaanotto. Vaatimuksessa toivotaan johtavan eläinlääkärin nimeämistä, jotta jatkossa käytettävissä olisi asiantuntija auttamassa tämän tyyppisten päätösten valmistelussa. Vaatimuksessa pyydetään myös huomioimaan ettei alueella ole ollut valvontaeläinlääkäriä, ja tästä on aiheutunut alueen praktikoille lisätyötä, josta ei ole erikseen sovittu. Kuntayhtymältä pyydetään selkeää linjausta miten valvontaeläinlääkärin puuttuminen otetaan huomioon alueen muiden eläinlääkärien työtaakassa ja korvauksissa. OTO-työskentelyä ei ole rajattu päätöksissä KYHALL ja KYHALL koskemaan ainoastaan praktikkoeläinlääkärien tuurauksia, mutta OTO-korvausta valvontaeläinlääkärin töiden hoitamisesta ei ole praktikkoeläinlääkäreille maksettu. Kuntayhtymähallitus on päätöksessään päättänyt, että eläinlääkäreille maksetaan päivystysvapaiden tuurauksesta OTO-korvauksena alkaen kokopäiväisen eläinlääkärin päiväpalkka ja OTO-palkkiosta luovutaan viimeistään, kun yhteisvastaanotto tulee toimimaan ja kaikki eläinlääkäreiden virat ovat täytettyinä. Kuntayhtymähallitus on päätöksessään tarkentanut tehtyä päätöstä siten, että eläinlääkäreille maksetaan päivystysvapaiden tai muiden vastaavien päivien tuurauksesta tehdyiltä päiviltä OTO-korvauksena alkaen kokopäiväisen eläinlääkärin

22 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus (eläinlääkärin omasta palkasta laskettuna) päiväpalkka ja OTO-palkkiosta luovutaan viimeistään, kun yhteisvastaanotto tulee toimimaan ja kaikki eläinlääkäreiden virat ovat täytettyinä. Yhteisvastaanoton perustamista on käsitelty useissa eläinlääkäreiden palavereissa. Yhteisvastaanoton perustaminen helpottaisi eläinlääkäreiden tehtävien jakoa siten, että yksi eläinlääkäri hoitaisi praktiikan yhteisvastaanotolla ja muut työtehtävissä olevat eläinlääkärit jakaisivat päivän palvelupyynnöt. OTO-korvausta maksetaan vain arkipäiviltä. Viikonloppuisin on eläinlääkäripäivystys alueella ja silloin ei sijaisteta ketään eläinlääkäriä erikseen. OTO-korvaus on koskenut alunperin "Kärsämäen alueen" tehtävien hoitoa ja kyseessä on ollut arkipäivisin toteutettava tehtävien hoito. Eläinsuojelutehtävät kuuluvat kunnaneläinlääkärin virkatehtäviin ilman erillistä määräystä tai sopimusta. Selänteessä nämä tehtävät on sisällytetty valvontaeläinlääkärin virkaan. Kun valvontaeläinlääkäri on ollut lomalla tai virka ollut avoin, on näistä tehtävistä maksettu praktikkoeläinlääkäreille lisäkorvauksena 40 tunnilta. Liitteenä oikaisuvaatimus. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus hyväksyy 1) oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin korvauksia on vaadittu maksettavaksi takautuvasti ajalta , 2) korjattavaksi ajalta eläinlääkäreille muista nk. OTO-töistä kuin päivystysvapaista maksuun 160 /päivä ja 3) edelleen noudatettavaksi alkaen kuntayhtymähallituksen päätöksen Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet 4 Oikaisuvaatimus / eläinlääkäreiden päivystysvapaa

23 PÖYTÄKIRJA 5/ Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymän johtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan, hyvinvointipalvelujohtajan ja palvelujohtajien päätökset / /2014 KYHALL 89 Saatetaan tiedoksi kuntayhtymän johtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan, hyvinvointipalvelujohtajan ja palvelujohtajien päätökset Kuntayhtymän johtaja Johanna Kiiskilä henkilöstöpäätökset henkilöstöpäätökset ei ole yleinen päätös hankintapäätös ei ole Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen henkilöstöpäätökset työsopimukset 4-6 yleispäätös ei ole viranhoitomääräys ei ole hankintapäätös ei ole henkilöstöpäätös 6-6 Palvelujohtaja Salli Kumpulainen työkokemuslisät henkilöstöpäätökset lomapäätökset yleinen päätös (S) ei ole yleinen päätös ei ole työsopimukset hankinnat 4-4 Vs. palvelujohtaja Olli Kiiskilä henkilöstöpäätökset 5-8 lomapäätökset 1-60 työsopimukset 5-16 Palvelujohtaja Jorma Turunen viranhoitomääräykset ei ole henkilöstöpäätökset ei ole lomapäätökset yleinen päätös ei ole työkokemuslisäpäätökset ei ole hankintapäätökset ei ole Palvelujohtaja Minna Hattunen päivähoitoasiat ei ole henkilöstöpäätökset yleinen päätös ei ole

Otsikko Sivu 111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 201 112 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 201 112 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 7/2015 199 Kuntayhtymähallitus 24.06.2015 AIKA 24.06.2015 klo 09:00-09:50 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 156 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 299 157 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 156 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 299 157 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 12/2013 296 Kuntayhtymähallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 10:00-11:30 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 156 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Haapajärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Haapajärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone PÖYTÄKIRJA 6/2014 172 Kuntayhtymähallitus 23.07.2014 AIKA 23.07.2014 klo 09:00-10:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 65 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 65 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2014 119 Kuntayhtymähallitus 22.05.2014 AIKA 22.05.2014 klo 09:00-11:30 PAIKKA Kärsämäki, kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 65 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2015 62. Tarkastuslautakunta 2013-2016 23.09.2015. AIKA 23.09.2015 klo 10:00-13:35

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2015 62. Tarkastuslautakunta 2013-2016 23.09.2015. AIKA 23.09.2015 klo 10:00-13:35 PÖYTÄKIRJA 6/2015 62 Tarkastuslautakunta 2013-2016 23.09.2015 AIKA 23.09.2015 klo 10:00-13:35 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 5/2013 51. Tarkastuslautakunta 28.05.2013. AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 5/2013 51. Tarkastuslautakunta 28.05.2013. AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10 PÖYTÄKIRJA 5/2013 51 Tarkastuslautakunta 28.05.2013 AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 13:00-17.47 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 18.11.2010 1 KOKOUSAIKA 18.11.2010 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 145 : Kokouksen avaus... 3 Yh 146 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 26.8.2015 Nro 6/2015. AIKA Ke26.8.2015 klo 16.30 19.15 PAIKKA

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 26.8.2015 Nro 6/2015. AIKA Ke26.8.2015 klo 16.30 19.15 PAIKKA MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 26.8.2015 Nro 6/2015 AIKA Ke26.8.2015 klo 16.30 19.15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ POISSA LISÄKSI Juhani

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2010 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 3.11.2010 klo 12-12.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot