Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012"

Transkriptio

1 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto/ Valtion työmarkkinalaitos Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari Paikka: Keskon Auditorio, Ankkurikatu 5 Ohjelma 08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09:00 Tervetuloa Osastopäällikkö, Valtion työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto, valtiovarainministeriö 09:20 Haasteet ja mahdollisuudet vähemmistöryhmien rekrytoinnissa Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet 09:50 Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma haasteet ja kokemukset Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman, työ- ja elinkeinoministeriö Maahanmuuttajien rekrytointi Helsingin kaupungissa Maahanmuuttoasioiden johtaja Annika Forsander, Helsingin kaupunki Kuntasektorin tarpeet maahanmuuttajien rekrytointiin, kommenttipuheenvuoro Erityisasiantuntija Anu Wikman-Immonen, Suomen Kuntaliitto Maahanmuuttajat voimavarana tutkimustoiminnassa ja kansainvälisessä verkottumisessa Henkilöstöjohtaja Riitta Tolvanen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Tilaisuuden päätös Valtiovarainministeriö Puh (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi PL 28, Valtioneuvosto Y-tunnus

2 Haasteet ja mahdollisuudet vähemmistöryhmien rekrytoinnissa Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari Eva Biaudet Vähemmistövaltuutettu

3 Tutkimustuloksia Glass Ceiling Commission (USA) Toimintatapojen ja -kulttuurin perusteellinen arviointi Ylimmän johdon sitoutuminen yhdenvertaisuuden edistämiseen Johdon vastuuttaminen edistämistoimenpiteiden toteuttamisesta Task Force on Best Practices (USA) Johdon sitoutuminen ja sen vastuuttaminen yhdenvertaisuuden edistämisestä keskeisimmät "parhaat käytänteet". J. Leonard (1984) What Promises Are Worth: The Impact of Affirmative Action Goals "Työnantajat, jotka lupasivat enemmän, myös totuttivat enemmän"

4 A. Kale, F. Dobbin & E. Kelly (2006), Best Practices or Best Guesses? Diversity Management and the Remediation of Inequality Tutkijat seurasivat 829 yhdysvaltalaista yritystä Tarkastelussa yritysten työntekijähistoria ja toteutetut yhdenvertaisuuden edistämistoimenpiteet 31 vuoden ajan Tutkimuskysymys: mikä vaikutus yhdenvertaisuuden edistämistoimenpiteillä on naisten ja etnisten vähemmistöjen osuuteen yrityksen johtotehtävissä?

5

6 Mitä yritykset tosiasiallisesti tekevät? Popularity of Diversity Programs Percent of Firms Diversity Taskforce Diversity Manager Diversity Training Diversity Evaluations Network Program Mentor Program

7 Mikä toimii? Johdon sitoutuminen yhdenvertaisuuden edistämiseen ja työyhteisön monimuotoisuuden lisäämiseen Selkeiden määrällisten tavoitteiden asettaminen Vastuun kohdentaminen merkittävässä asemassa olevalle esimiehelle (yhdenvertaisuuspäällikkö) Organisaatiossa vallitsevien käytänteiden ja toimintakulttuurin arviointi yhdenvertaisuutta rajoittavien esteiden poistamiseksi Mentorointiohjelmat

8

9 Maahanmuuttaja osalliseksi työelämässä - julkinen sektori työnantajana Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille Valtiovarainministeriö Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman Työllisyys- ja yrittäjyysosasto/kotouttaminen

10 Kotouttamispolitiikan yleiset lähtökohdat

11 Säädökset ja hallituksen keskeiset linjaukset 1. Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010), voimaan Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 3. Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmasta

12 Laki kotoutumisen edistämisestä (kotoutumislaki; 1386/2010)

13 Tavoitteet, soveltamisala, määritelmät Lain tarkoitus (1 ) Edistetään maahanmuuttajan mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen, edistetään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, myönteistä vuorovaikutusta Toimintaympäristön muutokset otettu huomioon (2 ): Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia, myös esim. lapset, nuoret, kotiäidit Yksilöllisten kotouttamistoimenpiteiden henkilöpiiri määritellään erikseen ja määräytyy pääosin tarvelähtöisesti Kotoutumisen kaksisuuntaisuus (3 ) Kotoutuminen: maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteinen kehitys Kotouttaminen: kotoutumisen monialainen edistäminen Maahanmuuttaja, sosiaalinen vahvistaminen, monialainen yhteistyö, erityisiä toimenpiteitä tarvitsevat

14 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia 2. Alkuvaiheessa johdonmukainen yksilöllisten toimenpiteiden kokonaisuus 3. Osallisena Suomessa -kokeilu perusta kotoutumiskoulutuksen kehittämiselle ja tarvittaville lainsäädäntömuutoksille 4. Nuorten, kotiäitien, työelämän ulkopuolella olevien asemaan erityishuomio 5. Kotoutumisen edistäminen kaikkien politiikan sektoreiden vastuulla, mutta koordinointi korostuu

15

16 Tärkeät viranomaiset paikallisesti: Kunta (30 ) Kokonaisvastuu kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta Maahanmuuttaja kunnan asukkaana lähtökohtana Huolehdittava, että kunnan palvelut soveltuvat maahanmuuttajille Huolehdittava, että toimenpiteet ja palvelut järjestetään tarvetta vastaavasti Huolehdittava oman henkilöstön kotouttamisen osaamisen kehittämisestä Kaikki kunnan toimijat mukana: esim. neuvola, terveyskeskus, sosiaalitoimisto, päivähoito, koulu, nuorisotalot, liikunta- ja kulttuuritoiminta Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto (40 ) Vastaa työllistymistä ja kotoutumista edistävistä ja tukevista työvoimapalveluista ja muista toimenpiteistä työnhakijaksi ilmoittautuneille Huolehdittava, että palvelut sopivat myös maahanmuuttajille Kaikkien viranomaisten tehtävä yhteistyötä (31 ) Kunta, TE -toimisto, poliisi, järjestöt ja yhteisöt.. Kunta ja TE-toimisto kuitenkin keskeisimmät vastuunkantajat

17 Yhteistyön välineitä paikallistasolla Kunnan/seudulliset kotouttamisohjelmat (32-33 ) Velvoite, edellytys kuntakorvausten maksamiselle Tavoitteena kotoutumisen edistäminen, monialaisen yhteistyön vahvistaminen Yhteensovittaminen kunnan yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa Väline käytössä vanhassa laissa, mutta tavoitteena lisätä vaikuttavuutta: Hyväksytään valtuustossa, tarkistetaan valtuustokausittain Tärkeää huomioida maahanmuuttajat myös kunnan muissa strategioissa ja ohjelmissa - miten näkyvät esim. vanhus/ikääntymispoliittisessa ohjelmassa? Otetaan huomioon kunnan talousarviota ja - suunnitelmaa laadittaessa

18 Koordinaation välineet valtionhallinnon tasolla Kotouttamisen yhteistyöryhmä (36 ) TEM pj, OKM, SM, STM, VM/Kunta, YM Valtion kotouttamisohjelma (34 ) Jokaisen hallinnonalan toimenpiteet ja resurssikohdennukset

19 Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma ja kotoutumisen edistäminen

20 Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllisyyden edistäminen hallitusohjelmassa Muun muassa: Maahanmuuttajat pysyvä ja tervetullut osa suomalaista yhteiskuntaa Hallituksen maahanmuuttopolitiikka tukee suvaitsevan, turvallisen ja moniarvoisen Suomen rakentamista sekä lisää Suomen kansainvälistä kilpailukykyä Turvataan hallitut työmarkkinat sekä yhtäläiset oikeudet työntekijöille kansainvälistyvillä ja avoimilla työmarkkinoilla Vaikuttavampaa kotouttamispolitiikkaa Maahanmuuttajien työllisyysasteen nostaminen, työttömyysasteen puolittaminen Jatketaan pääkaupunkiseudun aiesopimusmenettelyä kotouttamisen tehostamiseksi Julkiselle sektorille käynnistetään oma rekrytointija tutorointiohjelma, jonka yksi tärkeä kohderyhmä on maahanmuuttajaväestö

21 Valtion kotouttamisohjelma valtioneuvoston periaatepäätös

22 Lähtökohdat Muuton syyt ovat monipuolistuneet: Opiskelu Työ Paluumuutto Humanitaariset syyt Elinkeinon harjoittaminen Maahanmuuttajat ovat keskimäärin kantaväestöä nuorempia. Haasteita: Maahanmuuttajien työttömyysaste kolminkertainen kantaväestöön nähden. Syrjäytymisriski viisinkertainen kantaväestön nuoriin nähden. Äänestysaktiivisuus heikko, vain 20 % ulkomaan kansalaisista äänesti 2008 kunnallisvaaleissa. 14

23

24 Ulkomaalaisten ja koko väestön työttömyysasteet

25 Kotoutumislain välineet eivät yksinomaan riitä mutta: Kotoutumiskoulutusta lisätään valtiontalouden kehyksissä, yhteensä 55 milj. euroa Kotoutumiskoulutusta kehitetään Osallisena Suomessahankkeessa Pääkaupunkiseudun maahanmuuttajien aiesopimuksessa haetaan tiiviimpää yhteistyötä metropolialueella: verkostossa kunta - -TE-toimisto koulutuksen järjestäjät työ/elinkeinoelämä

26 Kotouttamisohjelman yleiset tavoitteet Maahanmuuttajien elinolosuhteet keskeisillä osa-alueilla (asuminen, tulotaso, työllisyys, koulutus, osallistuminen) lähestyvät koko väestöä. Maahanmuuttajien osallisuuden tukeminen yhteiskunnan kaikilla sektoreilla (poliittinen, yhteiskunnallinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurielämä). Lisää yhteiskunnan tapojen, arvojen ja kulttuurin tuntemusta sekä edistää kantaväestön ja maahanmuuttajien välistä vuorovaikutusta ja hyviä etnisiä suhteita. Asenneilmapiiriin vaikuttaminen. 18

27 Kotouttamisohjelman painopisteet Yhteisöstä ja perheestä voimaa kotoutumiseen Asunto-, liikunta- ja kulttuuripolitiikalla sekä maahanmuuttajaperheitä tukemalla voidaan edistää kotoutumista arjen kohtaamisissa ja yhteisöissä. Maahanmuuttajien asema työmarkkinoilla Maahanmuuttajien työttömyys puolitetaan hallitusohjelman mukaisesti. Julkisista työvoima- ja yrityspalveluista ja kotoutumiskoulutuksesta muodostetaan maahanmuuttajien tarpeiden mukaisia yksilöllisiä ja tarvittaessa pitkäkestoisia palvelukokonaisuuksia. 19

28 Kotouttamisohjelman painopisteet Kotoutumiskoulutus Kotoutumiskoulutusta kehitetään parhaillaan Osallisena Suomessa -hankkeessa, jonka tulosten perusteella arvioidaan järjestelmän ja lainsäädännön muutostarpeet. Tavoitteena, että kaikille maahanmuuttajille, myös työelämän ulkopuolella oleville, turvataan nykyistä tehokkaammin mahdollisuus tarvetta ja omaa tasoa vastaavaan kielen ja yhteiskunnan sääntöjen opiskeluun sekä nopeampaan sijoittumiseen työmarkkinoille. Maahanmuuttajanaiset Maahanmuuttajanaisten työttömyysaste on korkeampi kuin miesten. Erityisesti puolisoina maahan saapuneet ja kotona lapsia hoitavat äidit saattavat jäädä kokonaan kotoutumistoimien ulkopuolelle, mikä vaikeuttaa myös lasten yhteiskunnan jäseniksi kasvun tukemista perheessä. Tavoitteena on, että kaikki maahanmuuttajanaiset saatetaan nykyistä tehokkaammin kotouttamistoimenpiteiden piiriin. 20

29 Kotouttamisohjelman painopisteet Lasten ja nuorten kotoutuminen Maahanmuuttajataustaiset nuoret jäävät selvästi useammin peruskoulun jälkeisten jatko-opintojen ulkopuolelle kuin kantaväestö. Keskeisenä syynä ovat puutteelliset kielelliset ja muut opintovalmiudet. Oleellista jatkuvuuden turvaaminen jo varhaiskasvatuksesta alkaen sekä erityisen huomion kiinnittäminen opintojen nivelvaiheiden sujuvoittamiseen ja turvallisen, kannustavan kasvuympäristön luomiseen. Kansainvälistä suojelua saavien kuntaan sijoittaminen Valtion ja kuntien välille ennakoiva ja pitkäjänteinen yhteistyön malli. Kuntiin osoittamisesta vastaavien viranomaistenyhteistyön kehittäminen. 21

30 Kotouttamisohjelman painopisteet Kotouttamisen seuranta Kotouttamisen, kotoutumisen ja hyvien etnisten suhteiden edistämisen kokonaisvaltaista seurantajärjestelmä, jossa tarkastellaan maahanmuuttajien elinolosuhteita, maahanmuuttajien omia kokemuksia kotoutumisesta sekä julkista palvelujärjestelmää suhteessa maahanmuuttajaväestön palvelutarpeeseen. Paikallistason osaamista vahvistetaan kotouttamisen osaamiskeskusmallilla, jossa toteutetaan myös seuranta. Seurantajärjestelmään perustuva kokonaiskatsaus on tarkoitus valmistella vuonna 2013 eduskunnalle annettavan maahanmuuttoselonteon kotouttamisosuuden pohjaksi. 22

31 Yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus työelämässä

32 Monimuotoisuus vuotias / vuotias / vuotias / yli 64-vuotias nainen / mies / intersukupuolinen / transihminen saamelainen / venäläinen / suomalainen / romani ruotsinkielinen / pohjois-saamenkielinen / suomenkielinen laktoosi-intolerantikko / diabeetikko / huonokuuloinen ateisti / panteisti / evankelis-luterilainen / ortodoksi / muslimi homo / lesbo / bi-seksuaali / hetero sivari / vasemmistolainen / oikeistolainen / sitoutumaton lihava / laiha / pitkä / lyhyt / keskimittainen.. Monimuotoisuus ei ole vain vähemmistökysymys Olemme kaikki osa monimuotoisuutta

33 Yhdenvertaisuus Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. (mm. Yhdenvertaisuuslaki, Tasa-arvolaki, Perustuslaki)

34 Monimuotoisuus työelämässä Henkilöstö ja esimiehet Asiakkaat Yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät Miten huomioidaan ja arvostetaan jokaista ihmisenä? Miten tiedostetaan monimuotoisuuden vaikutukset? Miten hyödynnetään mahdollisuudet ja vastataan haasteisiin? Monimuotoisuuden johtaminen

35 Onko suomalaisen työelämän pullonkaula maahanmuuttajalle rekrytoinnissa? 1. Discrimination in the Finnish Labor Market An Overview and a Field Experiment on Recruitment, Helsingin yliopiston tutkimus Larja, Warius, Sundbäck, Liebkind, Kandolin, Jasinskaja-Lahti Osa tutkimuksesta: tilannetestausmenetelmän käyttö Tulos: venäjänkielinen sai lähettää kaksi kertaa enemmän työhakemuksia päästäkseen työhaastatteluun 2.SAK: Valtaosaa maahanmuuttajista ei syrjitä työpaikalla Tutkimuksen perusteella noin 8 % maahanmuuttajista kokee syrjintää työpaikalla

36 Maahanmuuttajien osallisuuden tukeminen työelämässä mikä on julkisen sektorin rooli?

37 Maahanmuuttajan osallisuus työelämässä Moni- muotoisuus Yhdenvertaisuus Kotoutuminen Maahanmuuttajan osallisuus työssä

38 Valtio- ja kuntatyönantajan rooli Valtiolla ja kunnalla kahdenlainen rooli: Työnantajana syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden velvoite Koskee toimintaa työyhteisössä, mutta myös huomioitava rekrytoinnissa Palveluntuottajana kotoutumislain mukaan velvoite huolehtia siitä, että palvelut soveltuvat maahanmuuttajille Omankieliset palvelut vai tulkkaus? Monimuotoinen työyhteisö osaamisen voimavarana

39 MAAHANMUUTTAJIEN TYÖELÄMÄOSALLISTUMISTA TUKEVIA HANKKEITA

40 AFRO-hanke - 1 AFRO: vuosina toteutettava hanke, Euroopan SOLID-rahaston osarahoituksella; hallinnoidaan TEM:ssälo AFRO- hankkeessa on vahvistettu maahanmuuttajataustaisten henkilöiden edellytyksiä hakeutua julkishallinnon tehtäviin ja herätetty tietoisuutta näkyviin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kokemasta syrjinnästä yhteiskunnan keskeisten toimijoiden keskuudessa ja julkishallinnon työpaikoilla. Lisäksi rekrytointisäädösten selkeyttäminen puolestaan poistaa epävarmuutta ja esteitä virkoihin ja julkisen sektorin rekrytointiprosesseissa

41 AFRO-hanke - 2 Hankkeen aikana 40 henkilöä suoritti julkishallinnon työtehtäviin valmentava koulutuksen Koulutuksen päättyessä syyskuussa 2011 enemmistö opiskelijoista oli sijoittunut julkishallintoon Osa oli työllistynyt normaaliin palkkatyöhön Rekrytointiopas julkaistiin ja sitä on jaettu 500 kpl kohdeorganisaatioille. Opas on tarkoitettu avuksi julkishallinnon johtohenkilöille, jotka vastaavat virastojensa henkilöstöpolitiikasta sekä käytännön rekrytoinnista vastaaville virkamiehille ja henkilöstölle

42 AFRO-hanke - 3 AFRO3-hankkeen koulutus: MAMU-turva 2 MAMU-turva koulutus alkanut viikolla 37 Edellistä vuotta huomattavasti enemmän hakijoita johtuen laajemmasta markkinoinnista, joka alkoi tällä kertaa hyvissä ajoin. Tämän vuoksi hakijoiden joukossa oli paljon päteviä ja motivoituneita hakijoita. Koulutukseen haki 124, joista haastatteluun kutsuttiin 64 henkilöä. Kartoituksen ja haastattelun jälkeen koulutukseen valittiin 16 henkilöä, 5 henkilöä on varasijalla.

43 AFRO-hanke - 4 Pätevä3 koulutus julkiselle sektorille kolmansista maista tulleille maahanmuuttajille Koulutukseen haki 131 hakijaa Kansallisuuksien kirjo laaja ja joukossa paljon hyviä hakijoita Paperivalinnat on tehty, seuraavaksi suoritetaan haastattelut TE-toimistossa

44 TEM:n HYVÄ-ohjelma Hoito- ja hoivapalvelualan työ- ja elinkeinopoliittinen kehittäminen tavoitteena erityisesti: parantaa hoiva- ja hoitoalan yritystoiminnan edellytyksiä tukea alan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä turvata alan osaavan työvoiman saamista Osana HYVÄ-ohjelmaa käynnistynyt pilotti, jossa tarkoitus kehittää ja mallintaa sairaanhoitajien & lähihoitajien rekrytointia EU/ETA-alueen ulkopuolelta yhteistyössä julkisen ja yksityisen työvoimapalvelun kanssa Lisätiedot:

45 TUKEA MONIMUOTOISUUSJOHTAMISEEN

46 Monimuotoisuusverkosto Eurooppalaiset juuret Toimii jo 10 maassa Käynnistyy 3 maassa syksyn 2012 aikana Yritysvastuuverkosto FiBSin uusi palvelu moniarvoisuutta tukeville organisaatioille Tavoitteet Kannustaa organisaatioita panostamaan monimuotoisuutta tukeviin ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia edistäviin toimintatapoihin ja syrjimättömyyden periaatteisiin Auttaa organisaatioita viestimään Lisää monimuotoisuuden johtamisen kehittämistä Monimuotoisuus yritysten henkilöstön, asiakaskunnan ja muiden sidosryhmien erilainen osaaminen, tausta, odotukset tai toimintakyky

47 Yhteystietoja YES (Yhdenvertaisuus etusijalle)-hanke: AFRO-hanke: > Työllisyys > Kotouttaminen > AFRO Monimuotoisuusverkosto:

48 Maahanmuuttajien rekrytointi Helsingin kaupungissa Annika Forsander

49 Työikäisten (20-64-vuotiaat) vuosimuutos pääkaupunkiseudulla kieliryhmän mukaan ja ennuste vieraskieliset suomen- ja ruotsinkieliset Työikäisen väestön kasvu seudulla on maahanmuuttajien varassa Maahanmuuttajien työllistyminen ratkaisevaa seudun hyvinvoinnille

50 Väestö muuttuu kuten myös kaupunkiorganisaatio Miten kaupunki tuottaa palvelunsa monimuotoistuville helsinkiläisille? one size does not fit all Suomen suurin työnantaja on olemassa vain työnantajiaan, eli helsinkiläisiä varten Miten palvelujen tuotantoa voi tehostaa? Miten saadaan mahdollisimman monipuolista ja uudenlaista osaamista uudenlaiseen palvelurakenteeseen? Osaamistarpeiden ennakointi keskeistä

51 Millaiset välitavoitteet? Mikä osuus eri ammattiryhmissä? Strateginen tavoite: muunkielisen henkilöstön osuus lähenee väestöosuutta Miten muunkieliset edustettuina hierarkian eri tasoilla? Miten saavutetaan eri toimialoilla?

52

53 Kielitaidon merkitys Kielitaitoa arvioitava suhteessa tehtävän vaatimuksiin ei vain ulossulkemisen mekanismi Kielenoppimiselle työssä annettava mahdollisuus, mutta sovittava myös vaatimuksista Mikä on riittävä kielitaito eri tehtävissä? Tarvitaan objektiivisia mittareita kielitaidon arviointiin ja kohdennetun kielenoppimisessa kehittämiseksi > ASKI-hanke Kieltä ei opita vain kursseilla tarvitaan toiminnallisuutta, esim. perehdytys Miten jokainen työyhteisössä voi tukea kollegan suomen oppimista osana osaamisen siirtoa?

54 ASKI- Ammatillisen suomen kielen kehittämiskokonaisuus Ammattialakohtaisten kielitaitovaatimusten määrittely: sairaanhoitajat lääkärit lähihoitajat lastenhoitajat ja lastentarhan opettajat hammashoitajat Ammatillisen kielitaidon testausjärjestelmä: kielitaidon kehittämistarpeiden tunnistaminen (puhuminen, kuullun ymmärtäminen, tekstinymmärtäminen ja kirjoittaminen) Ammatillisesti kohdennettujen suomen kielen koulutusten sisältösuunnittelu ja oppimateriaalien tuottaminen

55 Miten edistää henkilöstön monimuotoisuutta rekrytoinnissa? Kuinka läpinäkyvä rekryprosessi on? Pisteytetäänkö osaamiset ja hakijat ja miten? Miten vapaista työpaikoista tiedotetaan? Missä ilmoitetaan, miten ja kenelle? Miten maahanmuuttajahakijoiden osaaminen arvotetaan hakijoita arvioitaessa? Mikä arvo annetaan muissa maissa hankitulle työkokemukselle ja koulutukselle? Mikä arvo annetaan maahanmuuttokysymysten osaamiselle? Entä kielitaidolle? Erilaisten kulttuuristen ja yhteiskunnallisten järjestelmien tuntemukselle? Millä ehdoin voi soveltaa positiivista erityiskohtelua? On suositeltavaa, että tehtävään valitaan vähemmistöryhmän edustaja, jos hakijana on kaksi tasaveroista hakijaa

56 Kiitos!

57 Kuntasektorin tarpeet maahanmuuttajien rekrytointiin Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille Anu Wikman-Immonen,

58 Työperusteinen maahanmuutto kuntien kannalta Kuntasektori työllistää noin henkilöä. Poistuma eläkkeelle vuoteen 2025 on noin 50 %. Sosiaali- ja terveystoimessa yli puolet kuntien henkilöstöstä. Kiristyvä kilpailu osaavasta työvoimasta erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla. Väestön ikääntyminen lisää palvelujen kysyntää. Kasvava monikulttuurinen asiakaskunta tarvitsee ja arvostaa kieleen ja kulttuuritaustaan liittyvää palveluosaamista. Työperusteinen maahanmuutto on yksi keino korvata vähenevää työvoimaa, ei kuitenkaan yksinään riittävä. Taloustaantuma ei vähennä työvoiman tarvetta kuntaalalla. Laman myötä julkinen sektori kiinnostaa.

59 Kunta-alan henkilöstö koulutusalan mukaan Koulutusala % henkilöstöstä Terveys- ja sosiaalialan koulutus 41 Kaupallinen ja yhteiskuntatiet. koulutus 12 Palvelualojen koulutus 11 Kasvatustieteellinen ja opettajakoulutus 10 Muu tai tuntematon koulutus 7 Tekniikan koulutus 7 Humanistinen ja taidealan koulutus 5 Yleissivistävä koulutus 3 Luonnontieteellinen koulutus 2 Maa- ja metsätalouden koulutus 2 Yhteensä 100 % Lähde: KT/ Tilastolappu2012

60 Kunta-alan rekrytointitarve KT Kuntatyönantajat, Suomen Kuntaliitto ja Keva tekivät tiedustelun kuntien rekrytointitarpeista. Rekrytointi- ja osaamistarvetiedustelun mukaan kuntatyönantajat arvioivat henkilöstömääränsä vähenevän vuoteen 2015 mennessä noin henkilöllä. Muutoksen tarkka ennakoiminen on vaikeaa kuntaliitosten ja palvelurakennemuutosten vuoksi. Vuoden 2012 aikana kuntatyönantajista 90 prosenttia rekrytoi vakituisiin palvelussuhteisiin uusia henkilöitä. Tiedustelun mukaan kuntatyönantajat arvioivat tarvitsevansa vuoden 2012 aikana noin uutta henkilöä. Näistä» 47 % palkataan yli henkilöä työllistäviin kuntiin» 41 % palkataan sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymiin

61 Rekrytointivaikeudet ja merkittävimmät syyt Kuntatyönantajista 73 prosentilla ollut rekrytointivaikeuksia Suurimmat rekrytointivaikeudet kohdistuvat seuraaviin tehtäviin: Sosiaalityöntekijä Terveyskeskuslääkäri Hammaslääkäri Sairaanhoitaja Lastentarhanopettaja Ammatillisen koulutuksen lehtori Erikoislääkäri Ravitsemuspalvelutyöntekijä Psykologi Merkittävimmät syyt rekrytointivaikeuksiin Hakijoiden puute Kelpoisuusehdot Työpaikan sijaintiin tai kulkuyhteyksiin liittyvät syyt Lähde: Kunta-alan rekrytointija osaamistarvetiedustelu

62 Arvio vieraskielisen henkilöstön määrän kehityksestä kunta-alan organisaatioissa Kaikki yht. Muu k.yhtymä SoTek.yhtymä Kunnat, yli 1000 Kunnat, Kunnat, alle % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % kasvaa pysyy ennallaan vähenee Lähde: Kunta-alan rekrytointija osaamistarvetiedustelu 2012

63 Maahanmuutto vahvistaa kuntien ja alueiden elinvoimaisuutta Elinvoimaisuus edellyttää osaavaa työvoimaa hallinnossa ja yrityksissä. Maahanmuuttajien pääsyä koulutukseen, työmarkkinoille ja yrittäjiksi on helpotettava, jotta ammattitaito ja osaaminen saadaan käyttöön. Erityisesti maassa jo olevien työllistymistä on tuettava voimakkaasti. Osaajien ja perheiden jääminen alueelle edellyttää mm. toimivia palveluja, koulutusmahdollisuuksia sekä viihtyisää ja turvallista asuinympäristöä.

64 Toimenpiteitä uuden henkilöstön rekrytoimiseksi Osaamistarpeiden ennakointi Työelämäyhteistyö ja alan tunnettuus Koulutusjärjestelmän tunnettuus Kelpoisuusehtojen ja ammattirakenteiden ajantasaisuus Oppisopimuskoulutuksen käyttö Osatyökykyisten työpanos käyttöön Kansainvälinen rekrytointi Rekrytointiprosessin kehittäminen Työyhteisöjen tulee valmentautua monikulttuurisuuteen. Lähde: Kuntatyö ja tuottavuus 2012

65 Maahanmuuttajat voimavarana tutkimustoiminnassa ja kansainvälisessä verkottumisessa Riitta Tolvanen

66 05/10/ VTT CEO Erkki KM Leppävuori: We will have to make a bigger step both in welcoming non-finns and sending our people abroad. Only 8 % of our research staff are foreigners, that is too few. We will have to create sufficient preconditions for settling down in Finland. We need to help foreigners in finding accommodation and similar support for everyday living. Tekniikka & talous

67 05/10/ VTT Technical Research Centre of Finland VTT IS a globally networked multitechnological applied research organisation a not-for-profit and impartial research centre VTT HAS extensive cross-disciplinary technological and business expertise unique research infrastructure comprehensive global partnership networks in business, industrial and research communities VTT CREATES new technology and science-based innovations in co-operation with domestic and foreign partners VTT Group in brief - Turnover 307 M (2011) - Personnel 3,187 ( ) - 81% with academic degree - About 1,500 customers - Established VTT has been granted ISO9001:2000 certificate. Focus areas of research - Applied materials - Bio- and chemical processes - Energy - Information and communication technologies - Industrial systems management - Microtechnologies and electronics - Services and the built environment - Business research

68 05/10/ VTT Group staff profile Personnel structure Research scientists 63.5% Other research staff 21% Administrative personnel 12% Management 3.5% National diversity - 49 nationalities (empl): - EU 88 - USA 5 - Japan 6 - Other countries 65 Externals - 19 nationalities Education of personnel Doctors 19.5 % Licentiates 5.5 % Other university level degree 54.5 % Lowest level tertiary education 6.5 % General and vocational education 14 % Personnel: 3,187 ( )

69 05/10/ VTT on map Finland Sodankylä Rovaniemi Oulu Raahe Kajaani Berkeley and Washington, USA São Paulo, Brazil Brussels, Belgium Saint Petersburg, Russia Seoul, South Korea Shanghai, China Tokyo, Japan Jyväskylä Kuopio Outokumpu Tampere Lappeenranta Turku Rajamäki Espoo Helsinki

70 05/10/ VTT s values and ethical standards One step ahead Being in the forefront of development demands the sensitivity to detect changes in the operating environment, the agility to react to them, and the boldness to focus. We take controlled risks when venturing into new areas. Together for the client The important work that we do both as individuals and as an organisation is measured by the success of our customers and the development of society. Our work is productive and worthwhile. Support and respect to the core The wellbeing of our working community is based on trust and respect. We also learn from failure. Passion for innovation Our top-class and continuously developing knowledge and expertise is the foundation of everything we do. A creative and open-minded culture produces original combinations of competencies. Ethical standards: impartiality reliability integrity responsibility

71 05/10/ What we offer Great development opportunities Challenging assignments International projects Internal and external training opportunities Expat opportunities Supported self motivated learning Research leave for doctorate theses Salary Monthly base pay Variable reward elements Annual performance bonus, VTT Bonus Recognition Reward Doctorate Thesis Reward IPR and Innovation reward Benefits Longer vacations compared to private sector Flexible working hours Phone benefit Occupational health care Sports and leisure activities Cottages

72 05/10/ VTT Nuoret: Why employees enjoy working at VTT Different interest groups value the results of your work - strong VTT brand Working together with intelligent people, who have strong expertise in different areas Good and encouraging atmosphere You can build networks both in Finland and internationally with highly talented people; get to travel Variety of projects and tasks Encouragement for international mobility, PhD studies and other personal development Your job profile can be modified in cooperation with your own manager Possibility to move from one location to another

73 05/10/ VTT is an employer of choice in Finland! VTT is the most valued employer among engineering and natural science students according to Universum Student Survey 2012!

74 05/10/ Qualities that we value in our employees Expertise in an area, which matches the open position Active attitude, willingness to learn and develop oneself Work community and interpersonal skills Project work or project manager experience Industrial work experience Customer orientation and business skills International experience and multicultural and language skills Typically good grades during university studies

75 05/10/ VTT uses very different contract types Employment Foreign nationals from Finland International hires to Finland VTT Graduate School Research Professors External funding e.g. Marie Curie External funding e.g. FiDiPro, Visiting Professor Externals Tri-partite agreement Sent Worker Scholarships e.g. ERASMUS Scholarships e.g. ERCIM Scholarships e.g. Fulbright Thesis workers Subcontract

76 05/10/ International career at VTT Finland is known for its innovative technology, balanced with pure nature. VTT is located in a unique concentration of high technology and specialist organizations, in the Otaniemi area. The headquarters of several well known companies like Nokia, Kone, Microsoft and Neste Oil are situated in the nearby area. Both the public and the private sector are committed to investing in R&D and Finland s highly educated people have a positive can-do attitude towards innovation. In addition, social security in Finland is based on residence and so the benefits can be claimed by those who live in or relocate permanently to Finland. As part of our commitment to promote international exposure, for permanent new hires we provide a language training and also relocation support in the form of a service which assists in finding accommodation and registering with the Finnish authorities to make your arrival and stay in Finland easier.

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Kuntamarkkinat 14.9.2011 Ylitarkastaja Peter Kariuki 14.9.2011 14.9.2011 Maahanmuuton Suomen kartta Ulkomaalaisten osuus (%) kunnan asukasluvusta 31.12.2009

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 11.11.2010 Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät Learning and Competence Creating Ecosystem LCCE Tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

ACTION 2: KUMPPANUUDET JA LIIKKUVUUS TOHTORITASOLLA - KOKEMUKSIA VENÄJÄLTÄ JA MUUALTA. Irinja Paakkanen, Turun yliopisto

ACTION 2: KUMPPANUUDET JA LIIKKUVUUS TOHTORITASOLLA - KOKEMUKSIA VENÄJÄLTÄ JA MUUALTA. Irinja Paakkanen, Turun yliopisto ACTION 2: KUMPPANUUDET JA LIIKKUVUUS TOHTORITASOLLA - KOKEMUKSIA VENÄJÄLTÄ JA MUUALTA Irinja Paakkanen, Turun yliopisto 21.11.2011 2 ERASMUS MUNDUS ACTION 2 -HANKKEET Turun yliopisto mukana kuudessa EMA2

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Aineistona ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 suomalaisten Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujaraportit: yhteensä 2804

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

-seminaari 24.4.2013

-seminaari 24.4.2013 -seminaari 24.4.2013 OHJELMA 24.4.2013 Sanomatalo 15.00 Seminaarin avaus, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Harri Länsipuro 15.05 Tervetuliaissanat Sanomatalon puolesta toimituspäällikkö Antero Mukka

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

Erasmus+ -peruskirjat Mitä ovat PIC ja URF? Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen Anne Siltala, CIMO

Erasmus+ -peruskirjat Mitä ovat PIC ja URF? Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen Anne Siltala, CIMO Erasmus+ -peruskirjat Mitä ovat PIC ja URF? Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Korkeakoulujen Erasmus-peruskirja Erasmus Charter for Higher Education, ECHE Korkeakoulun

Lisätiedot

Syrjätymisvaarassa olevien maahanmuuttajanuorten kotoutumisen edistäminen - tilannekatsaus. Nuorisotakuutyöryhmä

Syrjätymisvaarassa olevien maahanmuuttajanuorten kotoutumisen edistäminen - tilannekatsaus. Nuorisotakuutyöryhmä Syrjätymisvaarassa olevien maahanmuuttajanuorten kotoutumisen edistäminen - tilannekatsaus Nuorisotakuutyöryhmä 7.11.2013 Kristina Stenman Kristina.stenman@tem.fi Maahanmuuton kuva Ulkomaalaista syntyperää

Lisätiedot

Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi. Anne Sundelin Capgemini Finland Oy

Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi. Anne Sundelin Capgemini Finland Oy Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi Anne Sundelin Capgemini Finland Oy Urapolkumalli ja suorituksen johtaminen ovat keskeisiä prosesseja asiantuntijoiden ja organisaation kehittämisessä

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa

Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu 21.5.2013 Levi Anne Kanto Sisältö

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Market Report / June 2014

Market Report / June 2014 Market Report / June 214 Overnight stays increase slightly Overnight stays in Helsinki increased somewhat, or.6%, in June. Stays by foreign visitors were up 3.5%, while the domestic visitor segment fell

Lisätiedot

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation DO NOT STAPLE APPLICATION FORM League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation The Foundation has been supporting Finnish students in their studies in the USA since 1970. Checklist. A complete

Lisätiedot

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION.

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION. Advancing knowledge and providing standardisation to improve the lighted environment The International Commission on Illumination - also known as the CIE from its French title, the Commission Internationale

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography Nimi / Name Kertoo edistymiseni kieltenopiskelussa Shows my development in learning languages 2 Kielenoppimiskertomus koostuu kolmesta osasta: My Language

Lisätiedot

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari Seinäjoki OKM/KUPO/NY GH Wrede Hyviä käytäntöjä rakentamassa Nuorisolain uudistus

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa Nelli Ruotsalainen, hankesuunnittelija nelli.ruotsalainen@espoo.fi Kaksivuotinen Euroopan Sosiaalirahasto

Lisätiedot

Kokemuksia Erasmus+ KA107 vaihtojen sisältöjen toteutuksesta Diakonia-ammattikorkeakoulussa

Kokemuksia Erasmus+ KA107 vaihtojen sisältöjen toteutuksesta Diakonia-ammattikorkeakoulussa Kokemuksia Erasmus+ KA107 vaihtojen sisältöjen toteutuksesta Diakonia-ammattikorkeakoulussa Sami Kivelä Lehtori, kansainväliset asiat Diakonia-ammattikorkeakoulu Koordinaattoritapaaminen, CIMO 30.11.2016

Lisätiedot

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M. ISSRC Information Systems Security Research Center University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.Siponen TIMO WIANDER M.Sc (IS), B.Sc (Marketing) Project Manager ISSRC ISO/IEC

Lisätiedot

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka The Association of Finnish elearning Works as an unbiased, non-profit advocate for elearning

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

WORKING COMMUNITY SKILLS

WORKING COMMUNITY SKILLS WORKING COMMUNITY SKILLS 8.10.2011 Päivi Huotari Paivi.huotari@hamk.fi DIFFERENT ROLES OF SUPERVISORS AND SUBORDINATES MANAGEMENT AND LEADERSHIP SKILLS ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR SELF MANAGEMENT

Lisätiedot