Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012"

Transkriptio

1 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto/ Valtion työmarkkinalaitos Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari Paikka: Keskon Auditorio, Ankkurikatu 5 Ohjelma 08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09:00 Tervetuloa Osastopäällikkö, Valtion työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto, valtiovarainministeriö 09:20 Haasteet ja mahdollisuudet vähemmistöryhmien rekrytoinnissa Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet 09:50 Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma haasteet ja kokemukset Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman, työ- ja elinkeinoministeriö Maahanmuuttajien rekrytointi Helsingin kaupungissa Maahanmuuttoasioiden johtaja Annika Forsander, Helsingin kaupunki Kuntasektorin tarpeet maahanmuuttajien rekrytointiin, kommenttipuheenvuoro Erityisasiantuntija Anu Wikman-Immonen, Suomen Kuntaliitto Maahanmuuttajat voimavarana tutkimustoiminnassa ja kansainvälisessä verkottumisessa Henkilöstöjohtaja Riitta Tolvanen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Tilaisuuden päätös Valtiovarainministeriö Puh (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi PL 28, Valtioneuvosto Y-tunnus

2 Haasteet ja mahdollisuudet vähemmistöryhmien rekrytoinnissa Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari Eva Biaudet Vähemmistövaltuutettu

3 Tutkimustuloksia Glass Ceiling Commission (USA) Toimintatapojen ja -kulttuurin perusteellinen arviointi Ylimmän johdon sitoutuminen yhdenvertaisuuden edistämiseen Johdon vastuuttaminen edistämistoimenpiteiden toteuttamisesta Task Force on Best Practices (USA) Johdon sitoutuminen ja sen vastuuttaminen yhdenvertaisuuden edistämisestä keskeisimmät "parhaat käytänteet". J. Leonard (1984) What Promises Are Worth: The Impact of Affirmative Action Goals "Työnantajat, jotka lupasivat enemmän, myös totuttivat enemmän"

4 A. Kale, F. Dobbin & E. Kelly (2006), Best Practices or Best Guesses? Diversity Management and the Remediation of Inequality Tutkijat seurasivat 829 yhdysvaltalaista yritystä Tarkastelussa yritysten työntekijähistoria ja toteutetut yhdenvertaisuuden edistämistoimenpiteet 31 vuoden ajan Tutkimuskysymys: mikä vaikutus yhdenvertaisuuden edistämistoimenpiteillä on naisten ja etnisten vähemmistöjen osuuteen yrityksen johtotehtävissä?

5

6 Mitä yritykset tosiasiallisesti tekevät? Popularity of Diversity Programs Percent of Firms Diversity Taskforce Diversity Manager Diversity Training Diversity Evaluations Network Program Mentor Program

7 Mikä toimii? Johdon sitoutuminen yhdenvertaisuuden edistämiseen ja työyhteisön monimuotoisuuden lisäämiseen Selkeiden määrällisten tavoitteiden asettaminen Vastuun kohdentaminen merkittävässä asemassa olevalle esimiehelle (yhdenvertaisuuspäällikkö) Organisaatiossa vallitsevien käytänteiden ja toimintakulttuurin arviointi yhdenvertaisuutta rajoittavien esteiden poistamiseksi Mentorointiohjelmat

8

9 Maahanmuuttaja osalliseksi työelämässä - julkinen sektori työnantajana Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille Valtiovarainministeriö Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman Työllisyys- ja yrittäjyysosasto/kotouttaminen

10 Kotouttamispolitiikan yleiset lähtökohdat

11 Säädökset ja hallituksen keskeiset linjaukset 1. Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010), voimaan Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 3. Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmasta

12 Laki kotoutumisen edistämisestä (kotoutumislaki; 1386/2010)

13 Tavoitteet, soveltamisala, määritelmät Lain tarkoitus (1 ) Edistetään maahanmuuttajan mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen, edistetään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, myönteistä vuorovaikutusta Toimintaympäristön muutokset otettu huomioon (2 ): Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia, myös esim. lapset, nuoret, kotiäidit Yksilöllisten kotouttamistoimenpiteiden henkilöpiiri määritellään erikseen ja määräytyy pääosin tarvelähtöisesti Kotoutumisen kaksisuuntaisuus (3 ) Kotoutuminen: maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteinen kehitys Kotouttaminen: kotoutumisen monialainen edistäminen Maahanmuuttaja, sosiaalinen vahvistaminen, monialainen yhteistyö, erityisiä toimenpiteitä tarvitsevat

14 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia 2. Alkuvaiheessa johdonmukainen yksilöllisten toimenpiteiden kokonaisuus 3. Osallisena Suomessa -kokeilu perusta kotoutumiskoulutuksen kehittämiselle ja tarvittaville lainsäädäntömuutoksille 4. Nuorten, kotiäitien, työelämän ulkopuolella olevien asemaan erityishuomio 5. Kotoutumisen edistäminen kaikkien politiikan sektoreiden vastuulla, mutta koordinointi korostuu

15

16 Tärkeät viranomaiset paikallisesti: Kunta (30 ) Kokonaisvastuu kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta Maahanmuuttaja kunnan asukkaana lähtökohtana Huolehdittava, että kunnan palvelut soveltuvat maahanmuuttajille Huolehdittava, että toimenpiteet ja palvelut järjestetään tarvetta vastaavasti Huolehdittava oman henkilöstön kotouttamisen osaamisen kehittämisestä Kaikki kunnan toimijat mukana: esim. neuvola, terveyskeskus, sosiaalitoimisto, päivähoito, koulu, nuorisotalot, liikunta- ja kulttuuritoiminta Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto (40 ) Vastaa työllistymistä ja kotoutumista edistävistä ja tukevista työvoimapalveluista ja muista toimenpiteistä työnhakijaksi ilmoittautuneille Huolehdittava, että palvelut sopivat myös maahanmuuttajille Kaikkien viranomaisten tehtävä yhteistyötä (31 ) Kunta, TE -toimisto, poliisi, järjestöt ja yhteisöt.. Kunta ja TE-toimisto kuitenkin keskeisimmät vastuunkantajat

17 Yhteistyön välineitä paikallistasolla Kunnan/seudulliset kotouttamisohjelmat (32-33 ) Velvoite, edellytys kuntakorvausten maksamiselle Tavoitteena kotoutumisen edistäminen, monialaisen yhteistyön vahvistaminen Yhteensovittaminen kunnan yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa Väline käytössä vanhassa laissa, mutta tavoitteena lisätä vaikuttavuutta: Hyväksytään valtuustossa, tarkistetaan valtuustokausittain Tärkeää huomioida maahanmuuttajat myös kunnan muissa strategioissa ja ohjelmissa - miten näkyvät esim. vanhus/ikääntymispoliittisessa ohjelmassa? Otetaan huomioon kunnan talousarviota ja - suunnitelmaa laadittaessa

18 Koordinaation välineet valtionhallinnon tasolla Kotouttamisen yhteistyöryhmä (36 ) TEM pj, OKM, SM, STM, VM/Kunta, YM Valtion kotouttamisohjelma (34 ) Jokaisen hallinnonalan toimenpiteet ja resurssikohdennukset

19 Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma ja kotoutumisen edistäminen

20 Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllisyyden edistäminen hallitusohjelmassa Muun muassa: Maahanmuuttajat pysyvä ja tervetullut osa suomalaista yhteiskuntaa Hallituksen maahanmuuttopolitiikka tukee suvaitsevan, turvallisen ja moniarvoisen Suomen rakentamista sekä lisää Suomen kansainvälistä kilpailukykyä Turvataan hallitut työmarkkinat sekä yhtäläiset oikeudet työntekijöille kansainvälistyvillä ja avoimilla työmarkkinoilla Vaikuttavampaa kotouttamispolitiikkaa Maahanmuuttajien työllisyysasteen nostaminen, työttömyysasteen puolittaminen Jatketaan pääkaupunkiseudun aiesopimusmenettelyä kotouttamisen tehostamiseksi Julkiselle sektorille käynnistetään oma rekrytointija tutorointiohjelma, jonka yksi tärkeä kohderyhmä on maahanmuuttajaväestö

21 Valtion kotouttamisohjelma valtioneuvoston periaatepäätös

22 Lähtökohdat Muuton syyt ovat monipuolistuneet: Opiskelu Työ Paluumuutto Humanitaariset syyt Elinkeinon harjoittaminen Maahanmuuttajat ovat keskimäärin kantaväestöä nuorempia. Haasteita: Maahanmuuttajien työttömyysaste kolminkertainen kantaväestöön nähden. Syrjäytymisriski viisinkertainen kantaväestön nuoriin nähden. Äänestysaktiivisuus heikko, vain 20 % ulkomaan kansalaisista äänesti 2008 kunnallisvaaleissa. 14

23

24 Ulkomaalaisten ja koko väestön työttömyysasteet

25 Kotoutumislain välineet eivät yksinomaan riitä mutta: Kotoutumiskoulutusta lisätään valtiontalouden kehyksissä, yhteensä 55 milj. euroa Kotoutumiskoulutusta kehitetään Osallisena Suomessahankkeessa Pääkaupunkiseudun maahanmuuttajien aiesopimuksessa haetaan tiiviimpää yhteistyötä metropolialueella: verkostossa kunta - -TE-toimisto koulutuksen järjestäjät työ/elinkeinoelämä

26 Kotouttamisohjelman yleiset tavoitteet Maahanmuuttajien elinolosuhteet keskeisillä osa-alueilla (asuminen, tulotaso, työllisyys, koulutus, osallistuminen) lähestyvät koko väestöä. Maahanmuuttajien osallisuuden tukeminen yhteiskunnan kaikilla sektoreilla (poliittinen, yhteiskunnallinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurielämä). Lisää yhteiskunnan tapojen, arvojen ja kulttuurin tuntemusta sekä edistää kantaväestön ja maahanmuuttajien välistä vuorovaikutusta ja hyviä etnisiä suhteita. Asenneilmapiiriin vaikuttaminen. 18

27 Kotouttamisohjelman painopisteet Yhteisöstä ja perheestä voimaa kotoutumiseen Asunto-, liikunta- ja kulttuuripolitiikalla sekä maahanmuuttajaperheitä tukemalla voidaan edistää kotoutumista arjen kohtaamisissa ja yhteisöissä. Maahanmuuttajien asema työmarkkinoilla Maahanmuuttajien työttömyys puolitetaan hallitusohjelman mukaisesti. Julkisista työvoima- ja yrityspalveluista ja kotoutumiskoulutuksesta muodostetaan maahanmuuttajien tarpeiden mukaisia yksilöllisiä ja tarvittaessa pitkäkestoisia palvelukokonaisuuksia. 19

28 Kotouttamisohjelman painopisteet Kotoutumiskoulutus Kotoutumiskoulutusta kehitetään parhaillaan Osallisena Suomessa -hankkeessa, jonka tulosten perusteella arvioidaan järjestelmän ja lainsäädännön muutostarpeet. Tavoitteena, että kaikille maahanmuuttajille, myös työelämän ulkopuolella oleville, turvataan nykyistä tehokkaammin mahdollisuus tarvetta ja omaa tasoa vastaavaan kielen ja yhteiskunnan sääntöjen opiskeluun sekä nopeampaan sijoittumiseen työmarkkinoille. Maahanmuuttajanaiset Maahanmuuttajanaisten työttömyysaste on korkeampi kuin miesten. Erityisesti puolisoina maahan saapuneet ja kotona lapsia hoitavat äidit saattavat jäädä kokonaan kotoutumistoimien ulkopuolelle, mikä vaikeuttaa myös lasten yhteiskunnan jäseniksi kasvun tukemista perheessä. Tavoitteena on, että kaikki maahanmuuttajanaiset saatetaan nykyistä tehokkaammin kotouttamistoimenpiteiden piiriin. 20

29 Kotouttamisohjelman painopisteet Lasten ja nuorten kotoutuminen Maahanmuuttajataustaiset nuoret jäävät selvästi useammin peruskoulun jälkeisten jatko-opintojen ulkopuolelle kuin kantaväestö. Keskeisenä syynä ovat puutteelliset kielelliset ja muut opintovalmiudet. Oleellista jatkuvuuden turvaaminen jo varhaiskasvatuksesta alkaen sekä erityisen huomion kiinnittäminen opintojen nivelvaiheiden sujuvoittamiseen ja turvallisen, kannustavan kasvuympäristön luomiseen. Kansainvälistä suojelua saavien kuntaan sijoittaminen Valtion ja kuntien välille ennakoiva ja pitkäjänteinen yhteistyön malli. Kuntiin osoittamisesta vastaavien viranomaistenyhteistyön kehittäminen. 21

30 Kotouttamisohjelman painopisteet Kotouttamisen seuranta Kotouttamisen, kotoutumisen ja hyvien etnisten suhteiden edistämisen kokonaisvaltaista seurantajärjestelmä, jossa tarkastellaan maahanmuuttajien elinolosuhteita, maahanmuuttajien omia kokemuksia kotoutumisesta sekä julkista palvelujärjestelmää suhteessa maahanmuuttajaväestön palvelutarpeeseen. Paikallistason osaamista vahvistetaan kotouttamisen osaamiskeskusmallilla, jossa toteutetaan myös seuranta. Seurantajärjestelmään perustuva kokonaiskatsaus on tarkoitus valmistella vuonna 2013 eduskunnalle annettavan maahanmuuttoselonteon kotouttamisosuuden pohjaksi. 22

31 Yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus työelämässä

32 Monimuotoisuus vuotias / vuotias / vuotias / yli 64-vuotias nainen / mies / intersukupuolinen / transihminen saamelainen / venäläinen / suomalainen / romani ruotsinkielinen / pohjois-saamenkielinen / suomenkielinen laktoosi-intolerantikko / diabeetikko / huonokuuloinen ateisti / panteisti / evankelis-luterilainen / ortodoksi / muslimi homo / lesbo / bi-seksuaali / hetero sivari / vasemmistolainen / oikeistolainen / sitoutumaton lihava / laiha / pitkä / lyhyt / keskimittainen.. Monimuotoisuus ei ole vain vähemmistökysymys Olemme kaikki osa monimuotoisuutta

33 Yhdenvertaisuus Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. (mm. Yhdenvertaisuuslaki, Tasa-arvolaki, Perustuslaki)

34 Monimuotoisuus työelämässä Henkilöstö ja esimiehet Asiakkaat Yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät Miten huomioidaan ja arvostetaan jokaista ihmisenä? Miten tiedostetaan monimuotoisuuden vaikutukset? Miten hyödynnetään mahdollisuudet ja vastataan haasteisiin? Monimuotoisuuden johtaminen

35 Onko suomalaisen työelämän pullonkaula maahanmuuttajalle rekrytoinnissa? 1. Discrimination in the Finnish Labor Market An Overview and a Field Experiment on Recruitment, Helsingin yliopiston tutkimus Larja, Warius, Sundbäck, Liebkind, Kandolin, Jasinskaja-Lahti Osa tutkimuksesta: tilannetestausmenetelmän käyttö Tulos: venäjänkielinen sai lähettää kaksi kertaa enemmän työhakemuksia päästäkseen työhaastatteluun 2.SAK: Valtaosaa maahanmuuttajista ei syrjitä työpaikalla Tutkimuksen perusteella noin 8 % maahanmuuttajista kokee syrjintää työpaikalla

36 Maahanmuuttajien osallisuuden tukeminen työelämässä mikä on julkisen sektorin rooli?

37 Maahanmuuttajan osallisuus työelämässä Moni- muotoisuus Yhdenvertaisuus Kotoutuminen Maahanmuuttajan osallisuus työssä

38 Valtio- ja kuntatyönantajan rooli Valtiolla ja kunnalla kahdenlainen rooli: Työnantajana syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden velvoite Koskee toimintaa työyhteisössä, mutta myös huomioitava rekrytoinnissa Palveluntuottajana kotoutumislain mukaan velvoite huolehtia siitä, että palvelut soveltuvat maahanmuuttajille Omankieliset palvelut vai tulkkaus? Monimuotoinen työyhteisö osaamisen voimavarana

39 MAAHANMUUTTAJIEN TYÖELÄMÄOSALLISTUMISTA TUKEVIA HANKKEITA

40 AFRO-hanke - 1 AFRO: vuosina toteutettava hanke, Euroopan SOLID-rahaston osarahoituksella; hallinnoidaan TEM:ssälo AFRO- hankkeessa on vahvistettu maahanmuuttajataustaisten henkilöiden edellytyksiä hakeutua julkishallinnon tehtäviin ja herätetty tietoisuutta näkyviin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kokemasta syrjinnästä yhteiskunnan keskeisten toimijoiden keskuudessa ja julkishallinnon työpaikoilla. Lisäksi rekrytointisäädösten selkeyttäminen puolestaan poistaa epävarmuutta ja esteitä virkoihin ja julkisen sektorin rekrytointiprosesseissa

41 AFRO-hanke - 2 Hankkeen aikana 40 henkilöä suoritti julkishallinnon työtehtäviin valmentava koulutuksen Koulutuksen päättyessä syyskuussa 2011 enemmistö opiskelijoista oli sijoittunut julkishallintoon Osa oli työllistynyt normaaliin palkkatyöhön Rekrytointiopas julkaistiin ja sitä on jaettu 500 kpl kohdeorganisaatioille. Opas on tarkoitettu avuksi julkishallinnon johtohenkilöille, jotka vastaavat virastojensa henkilöstöpolitiikasta sekä käytännön rekrytoinnista vastaaville virkamiehille ja henkilöstölle

42 AFRO-hanke - 3 AFRO3-hankkeen koulutus: MAMU-turva 2 MAMU-turva koulutus alkanut viikolla 37 Edellistä vuotta huomattavasti enemmän hakijoita johtuen laajemmasta markkinoinnista, joka alkoi tällä kertaa hyvissä ajoin. Tämän vuoksi hakijoiden joukossa oli paljon päteviä ja motivoituneita hakijoita. Koulutukseen haki 124, joista haastatteluun kutsuttiin 64 henkilöä. Kartoituksen ja haastattelun jälkeen koulutukseen valittiin 16 henkilöä, 5 henkilöä on varasijalla.

43 AFRO-hanke - 4 Pätevä3 koulutus julkiselle sektorille kolmansista maista tulleille maahanmuuttajille Koulutukseen haki 131 hakijaa Kansallisuuksien kirjo laaja ja joukossa paljon hyviä hakijoita Paperivalinnat on tehty, seuraavaksi suoritetaan haastattelut TE-toimistossa

44 TEM:n HYVÄ-ohjelma Hoito- ja hoivapalvelualan työ- ja elinkeinopoliittinen kehittäminen tavoitteena erityisesti: parantaa hoiva- ja hoitoalan yritystoiminnan edellytyksiä tukea alan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä turvata alan osaavan työvoiman saamista Osana HYVÄ-ohjelmaa käynnistynyt pilotti, jossa tarkoitus kehittää ja mallintaa sairaanhoitajien & lähihoitajien rekrytointia EU/ETA-alueen ulkopuolelta yhteistyössä julkisen ja yksityisen työvoimapalvelun kanssa Lisätiedot:

45 TUKEA MONIMUOTOISUUSJOHTAMISEEN

46 Monimuotoisuusverkosto Eurooppalaiset juuret Toimii jo 10 maassa Käynnistyy 3 maassa syksyn 2012 aikana Yritysvastuuverkosto FiBSin uusi palvelu moniarvoisuutta tukeville organisaatioille Tavoitteet Kannustaa organisaatioita panostamaan monimuotoisuutta tukeviin ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia edistäviin toimintatapoihin ja syrjimättömyyden periaatteisiin Auttaa organisaatioita viestimään Lisää monimuotoisuuden johtamisen kehittämistä Monimuotoisuus yritysten henkilöstön, asiakaskunnan ja muiden sidosryhmien erilainen osaaminen, tausta, odotukset tai toimintakyky

47 Yhteystietoja YES (Yhdenvertaisuus etusijalle)-hanke: AFRO-hanke: > Työllisyys > Kotouttaminen > AFRO Monimuotoisuusverkosto:

48 Maahanmuuttajien rekrytointi Helsingin kaupungissa Annika Forsander

49 Työikäisten (20-64-vuotiaat) vuosimuutos pääkaupunkiseudulla kieliryhmän mukaan ja ennuste vieraskieliset suomen- ja ruotsinkieliset Työikäisen väestön kasvu seudulla on maahanmuuttajien varassa Maahanmuuttajien työllistyminen ratkaisevaa seudun hyvinvoinnille

50 Väestö muuttuu kuten myös kaupunkiorganisaatio Miten kaupunki tuottaa palvelunsa monimuotoistuville helsinkiläisille? one size does not fit all Suomen suurin työnantaja on olemassa vain työnantajiaan, eli helsinkiläisiä varten Miten palvelujen tuotantoa voi tehostaa? Miten saadaan mahdollisimman monipuolista ja uudenlaista osaamista uudenlaiseen palvelurakenteeseen? Osaamistarpeiden ennakointi keskeistä

51 Millaiset välitavoitteet? Mikä osuus eri ammattiryhmissä? Strateginen tavoite: muunkielisen henkilöstön osuus lähenee väestöosuutta Miten muunkieliset edustettuina hierarkian eri tasoilla? Miten saavutetaan eri toimialoilla?

52

53 Kielitaidon merkitys Kielitaitoa arvioitava suhteessa tehtävän vaatimuksiin ei vain ulossulkemisen mekanismi Kielenoppimiselle työssä annettava mahdollisuus, mutta sovittava myös vaatimuksista Mikä on riittävä kielitaito eri tehtävissä? Tarvitaan objektiivisia mittareita kielitaidon arviointiin ja kohdennetun kielenoppimisessa kehittämiseksi > ASKI-hanke Kieltä ei opita vain kursseilla tarvitaan toiminnallisuutta, esim. perehdytys Miten jokainen työyhteisössä voi tukea kollegan suomen oppimista osana osaamisen siirtoa?

54 ASKI- Ammatillisen suomen kielen kehittämiskokonaisuus Ammattialakohtaisten kielitaitovaatimusten määrittely: sairaanhoitajat lääkärit lähihoitajat lastenhoitajat ja lastentarhan opettajat hammashoitajat Ammatillisen kielitaidon testausjärjestelmä: kielitaidon kehittämistarpeiden tunnistaminen (puhuminen, kuullun ymmärtäminen, tekstinymmärtäminen ja kirjoittaminen) Ammatillisesti kohdennettujen suomen kielen koulutusten sisältösuunnittelu ja oppimateriaalien tuottaminen

55 Miten edistää henkilöstön monimuotoisuutta rekrytoinnissa? Kuinka läpinäkyvä rekryprosessi on? Pisteytetäänkö osaamiset ja hakijat ja miten? Miten vapaista työpaikoista tiedotetaan? Missä ilmoitetaan, miten ja kenelle? Miten maahanmuuttajahakijoiden osaaminen arvotetaan hakijoita arvioitaessa? Mikä arvo annetaan muissa maissa hankitulle työkokemukselle ja koulutukselle? Mikä arvo annetaan maahanmuuttokysymysten osaamiselle? Entä kielitaidolle? Erilaisten kulttuuristen ja yhteiskunnallisten järjestelmien tuntemukselle? Millä ehdoin voi soveltaa positiivista erityiskohtelua? On suositeltavaa, että tehtävään valitaan vähemmistöryhmän edustaja, jos hakijana on kaksi tasaveroista hakijaa

56 Kiitos!

57 Kuntasektorin tarpeet maahanmuuttajien rekrytointiin Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille Anu Wikman-Immonen,

58 Työperusteinen maahanmuutto kuntien kannalta Kuntasektori työllistää noin henkilöä. Poistuma eläkkeelle vuoteen 2025 on noin 50 %. Sosiaali- ja terveystoimessa yli puolet kuntien henkilöstöstä. Kiristyvä kilpailu osaavasta työvoimasta erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla. Väestön ikääntyminen lisää palvelujen kysyntää. Kasvava monikulttuurinen asiakaskunta tarvitsee ja arvostaa kieleen ja kulttuuritaustaan liittyvää palveluosaamista. Työperusteinen maahanmuutto on yksi keino korvata vähenevää työvoimaa, ei kuitenkaan yksinään riittävä. Taloustaantuma ei vähennä työvoiman tarvetta kuntaalalla. Laman myötä julkinen sektori kiinnostaa.

59 Kunta-alan henkilöstö koulutusalan mukaan Koulutusala % henkilöstöstä Terveys- ja sosiaalialan koulutus 41 Kaupallinen ja yhteiskuntatiet. koulutus 12 Palvelualojen koulutus 11 Kasvatustieteellinen ja opettajakoulutus 10 Muu tai tuntematon koulutus 7 Tekniikan koulutus 7 Humanistinen ja taidealan koulutus 5 Yleissivistävä koulutus 3 Luonnontieteellinen koulutus 2 Maa- ja metsätalouden koulutus 2 Yhteensä 100 % Lähde: KT/ Tilastolappu2012

60 Kunta-alan rekrytointitarve KT Kuntatyönantajat, Suomen Kuntaliitto ja Keva tekivät tiedustelun kuntien rekrytointitarpeista. Rekrytointi- ja osaamistarvetiedustelun mukaan kuntatyönantajat arvioivat henkilöstömääränsä vähenevän vuoteen 2015 mennessä noin henkilöllä. Muutoksen tarkka ennakoiminen on vaikeaa kuntaliitosten ja palvelurakennemuutosten vuoksi. Vuoden 2012 aikana kuntatyönantajista 90 prosenttia rekrytoi vakituisiin palvelussuhteisiin uusia henkilöitä. Tiedustelun mukaan kuntatyönantajat arvioivat tarvitsevansa vuoden 2012 aikana noin uutta henkilöä. Näistä» 47 % palkataan yli henkilöä työllistäviin kuntiin» 41 % palkataan sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymiin

61 Rekrytointivaikeudet ja merkittävimmät syyt Kuntatyönantajista 73 prosentilla ollut rekrytointivaikeuksia Suurimmat rekrytointivaikeudet kohdistuvat seuraaviin tehtäviin: Sosiaalityöntekijä Terveyskeskuslääkäri Hammaslääkäri Sairaanhoitaja Lastentarhanopettaja Ammatillisen koulutuksen lehtori Erikoislääkäri Ravitsemuspalvelutyöntekijä Psykologi Merkittävimmät syyt rekrytointivaikeuksiin Hakijoiden puute Kelpoisuusehdot Työpaikan sijaintiin tai kulkuyhteyksiin liittyvät syyt Lähde: Kunta-alan rekrytointija osaamistarvetiedustelu

62 Arvio vieraskielisen henkilöstön määrän kehityksestä kunta-alan organisaatioissa Kaikki yht. Muu k.yhtymä SoTek.yhtymä Kunnat, yli 1000 Kunnat, Kunnat, alle % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % kasvaa pysyy ennallaan vähenee Lähde: Kunta-alan rekrytointija osaamistarvetiedustelu 2012

63 Maahanmuutto vahvistaa kuntien ja alueiden elinvoimaisuutta Elinvoimaisuus edellyttää osaavaa työvoimaa hallinnossa ja yrityksissä. Maahanmuuttajien pääsyä koulutukseen, työmarkkinoille ja yrittäjiksi on helpotettava, jotta ammattitaito ja osaaminen saadaan käyttöön. Erityisesti maassa jo olevien työllistymistä on tuettava voimakkaasti. Osaajien ja perheiden jääminen alueelle edellyttää mm. toimivia palveluja, koulutusmahdollisuuksia sekä viihtyisää ja turvallista asuinympäristöä.

64 Toimenpiteitä uuden henkilöstön rekrytoimiseksi Osaamistarpeiden ennakointi Työelämäyhteistyö ja alan tunnettuus Koulutusjärjestelmän tunnettuus Kelpoisuusehtojen ja ammattirakenteiden ajantasaisuus Oppisopimuskoulutuksen käyttö Osatyökykyisten työpanos käyttöön Kansainvälinen rekrytointi Rekrytointiprosessin kehittäminen Työyhteisöjen tulee valmentautua monikulttuurisuuteen. Lähde: Kuntatyö ja tuottavuus 2012

65 Maahanmuuttajat voimavarana tutkimustoiminnassa ja kansainvälisessä verkottumisessa Riitta Tolvanen

66 05/10/ VTT CEO Erkki KM Leppävuori: We will have to make a bigger step both in welcoming non-finns and sending our people abroad. Only 8 % of our research staff are foreigners, that is too few. We will have to create sufficient preconditions for settling down in Finland. We need to help foreigners in finding accommodation and similar support for everyday living. Tekniikka & talous

67 05/10/ VTT Technical Research Centre of Finland VTT IS a globally networked multitechnological applied research organisation a not-for-profit and impartial research centre VTT HAS extensive cross-disciplinary technological and business expertise unique research infrastructure comprehensive global partnership networks in business, industrial and research communities VTT CREATES new technology and science-based innovations in co-operation with domestic and foreign partners VTT Group in brief - Turnover 307 M (2011) - Personnel 3,187 ( ) - 81% with academic degree - About 1,500 customers - Established VTT has been granted ISO9001:2000 certificate. Focus areas of research - Applied materials - Bio- and chemical processes - Energy - Information and communication technologies - Industrial systems management - Microtechnologies and electronics - Services and the built environment - Business research

68 05/10/ VTT Group staff profile Personnel structure Research scientists 63.5% Other research staff 21% Administrative personnel 12% Management 3.5% National diversity - 49 nationalities (empl): - EU 88 - USA 5 - Japan 6 - Other countries 65 Externals - 19 nationalities Education of personnel Doctors 19.5 % Licentiates 5.5 % Other university level degree 54.5 % Lowest level tertiary education 6.5 % General and vocational education 14 % Personnel: 3,187 ( )

69 05/10/ VTT on map Finland Sodankylä Rovaniemi Oulu Raahe Kajaani Berkeley and Washington, USA São Paulo, Brazil Brussels, Belgium Saint Petersburg, Russia Seoul, South Korea Shanghai, China Tokyo, Japan Jyväskylä Kuopio Outokumpu Tampere Lappeenranta Turku Rajamäki Espoo Helsinki

70 05/10/ VTT s values and ethical standards One step ahead Being in the forefront of development demands the sensitivity to detect changes in the operating environment, the agility to react to them, and the boldness to focus. We take controlled risks when venturing into new areas. Together for the client The important work that we do both as individuals and as an organisation is measured by the success of our customers and the development of society. Our work is productive and worthwhile. Support and respect to the core The wellbeing of our working community is based on trust and respect. We also learn from failure. Passion for innovation Our top-class and continuously developing knowledge and expertise is the foundation of everything we do. A creative and open-minded culture produces original combinations of competencies. Ethical standards: impartiality reliability integrity responsibility

71 05/10/ What we offer Great development opportunities Challenging assignments International projects Internal and external training opportunities Expat opportunities Supported self motivated learning Research leave for doctorate theses Salary Monthly base pay Variable reward elements Annual performance bonus, VTT Bonus Recognition Reward Doctorate Thesis Reward IPR and Innovation reward Benefits Longer vacations compared to private sector Flexible working hours Phone benefit Occupational health care Sports and leisure activities Cottages

72 05/10/ VTT Nuoret: Why employees enjoy working at VTT Different interest groups value the results of your work - strong VTT brand Working together with intelligent people, who have strong expertise in different areas Good and encouraging atmosphere You can build networks both in Finland and internationally with highly talented people; get to travel Variety of projects and tasks Encouragement for international mobility, PhD studies and other personal development Your job profile can be modified in cooperation with your own manager Possibility to move from one location to another

73 05/10/ VTT is an employer of choice in Finland! VTT is the most valued employer among engineering and natural science students according to Universum Student Survey 2012!

74 05/10/ Qualities that we value in our employees Expertise in an area, which matches the open position Active attitude, willingness to learn and develop oneself Work community and interpersonal skills Project work or project manager experience Industrial work experience Customer orientation and business skills International experience and multicultural and language skills Typically good grades during university studies

75 05/10/ VTT uses very different contract types Employment Foreign nationals from Finland International hires to Finland VTT Graduate School Research Professors External funding e.g. Marie Curie External funding e.g. FiDiPro, Visiting Professor Externals Tri-partite agreement Sent Worker Scholarships e.g. ERASMUS Scholarships e.g. ERCIM Scholarships e.g. Fulbright Thesis workers Subcontract

76 05/10/ International career at VTT Finland is known for its innovative technology, balanced with pure nature. VTT is located in a unique concentration of high technology and specialist organizations, in the Otaniemi area. The headquarters of several well known companies like Nokia, Kone, Microsoft and Neste Oil are situated in the nearby area. Both the public and the private sector are committed to investing in R&D and Finland s highly educated people have a positive can-do attitude towards innovation. In addition, social security in Finland is based on residence and so the benefits can be claimed by those who live in or relocate permanently to Finland. As part of our commitment to promote international exposure, for permanent new hires we provide a language training and also relocation support in the form of a service which assists in finding accommodation and registering with the Finnish authorities to make your arrival and stay in Finland easier.

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

kuka tuottaa ja mistä työvoima - kunta-alan työvoimatilanne Neuvottelupäällikkö Jorma Palola KT Kuntatyönantajat

kuka tuottaa ja mistä työvoima - kunta-alan työvoimatilanne Neuvottelupäällikkö Jorma Palola KT Kuntatyönantajat Sosiaalipalvelujen tuottaminen kuka tuottaa ja mistä työvoima - kunta-alan työvoimatilanne til Neuvottelupäällikkö Jorma Palola KT Kuntatyönantajat Kunta ala tänään Palkansaajat eri työmarkkinasektoreilla

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Katsaus kotouttamispolitiikkaan Kansainvälinen rekrytointi ja työyhteisön monikulttuuristumisen haasteet ja voimavarat Kuntatyönantajat, 8.10.

Katsaus kotouttamispolitiikkaan Kansainvälinen rekrytointi ja työyhteisön monikulttuuristumisen haasteet ja voimavarat Kuntatyönantajat, 8.10. Katsaus kotouttamispolitiikkaan Kansainvälinen rekrytointi ja työyhteisön monikulttuuristumisen haasteet ja voimavarat Kuntatyönantajat, 8.10.2013 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman Työllisyys- ja yrittäjyysosasto/kotouttaminen

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Kuntamarkkinat 14.9.2011 Ylitarkastaja Peter Kariuki 14.9.2011 14.9.2011 Maahanmuuton Suomen kartta Ulkomaalaisten osuus (%) kunnan asukasluvusta 31.12.2009

Lisätiedot

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 11.11.2010 Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät Learning and Competence Creating Ecosystem LCCE Tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

BIOENV Laitoskokous Departmental Meeting

BIOENV Laitoskokous Departmental Meeting BIOENV Laitoskokous Departmental Meeting 4.4.2014 Asialista/Agenda Uudet tohtoriohjelman ohjeet Laitoksen pelastussuunnitelma Tiloihin liittyviä asioita Kehityskeskustelut keväällä 2014 koko henkilökunnan

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Kansainvälinen ja kulttuuritietoinen Kaakkois-Suomi seminaari Aika: Perjantai 29.9.2017 klo 9-15:15 Paikka: Kouvolan upseerikerhon juhlasali, Upseeritie 5, 45100 Kouvola

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan?

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? 1 Suomen tietoturvayhtiöillä on merkityksellisiä kasvutavoitteita 2 Kyberturva on vakaasti kasvava osa perinteistä ICT:tä

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

ACTION 2: KUMPPANUUDET JA LIIKKUVUUS TOHTORITASOLLA - KOKEMUKSIA VENÄJÄLTÄ JA MUUALTA. Irinja Paakkanen, Turun yliopisto

ACTION 2: KUMPPANUUDET JA LIIKKUVUUS TOHTORITASOLLA - KOKEMUKSIA VENÄJÄLTÄ JA MUUALTA. Irinja Paakkanen, Turun yliopisto ACTION 2: KUMPPANUUDET JA LIIKKUVUUS TOHTORITASOLLA - KOKEMUKSIA VENÄJÄLTÄ JA MUUALTA Irinja Paakkanen, Turun yliopisto 21.11.2011 2 ERASMUS MUNDUS ACTION 2 -HANKKEET Turun yliopisto mukana kuudessa EMA2

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Aineistona ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 suomalaisten Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujaraportit: yhteensä 2804

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 30.3.2011 Taustaa Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999)

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status ECV national seminar 24.9.2014 Martti Korkiakoski Tekes EVE Electric Vehicle Systems 2011-2015 Need Innovations for new businesses in the growing

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

1 in Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change

1 in Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change March 2017 1 in 4 1 background Period of listening (kuultiin yli 200 henkilöä,

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunnallinen henkilöstö 434 000 Järjestystoimi 1,9 % Sosiaalitoimi

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

What can you be with a PhD? Outi Tolonen, PhD, Project Manager Biocenter Oulu

What can you be with a PhD? Outi Tolonen, PhD, Project Manager Biocenter Oulu What can you be with a PhD? Outi Tolonen, PhD, Project Manager Biocenter Oulu Outlines Finnish PhD career survey 2013 Career paths for a PhD Career planning My career (time permitting) PhD Career Survey

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

MITEN VALTION KOTOUTTAMISPOLITIIKKA VOI TUKEA LAPSIA JA NUORIA? Projektikoordinaattori Said Aden työ- ja elinkeinoministeriö

MITEN VALTION KOTOUTTAMISPOLITIIKKA VOI TUKEA LAPSIA JA NUORIA? Projektikoordinaattori Said Aden työ- ja elinkeinoministeriö MITEN VALTION KOTOUTTAMISPOLITIIKKA VOI TUKEA LAPSIA JA NUORIA? Projektikoordinaattori Said Aden työ- ja elinkeinoministeriö Muutokset pähkinänkuoressa 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia Yksilölliset

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea

There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea Yhteisenä tavoitteena kansainvälinen osaava metropoli There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea Pertti Vuorela 9.6.2011 NoWrongDoor konseptoi kansainväliset asettautumispalvelut metropolialueella Asiakasta

Lisätiedot

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources Leonardo da Vinci 2009 2011 Kansainvälisyyttä Etelä-Pohjanmaan matkailuun seminaari, Lapua

Lisätiedot

Henkilöstöhallinto Venäjällä: Johtaminen ja sitouttaminen Venäjällä. Jon Hellevig Awara Eduhouse Training

Henkilöstöhallinto Venäjällä: Johtaminen ja sitouttaminen Venäjällä. Jon Hellevig Awara Eduhouse Training Henkilöstöhallinto Venäjällä: Johtaminen ja sitouttaminen Venäjällä Jon Hellevig Awara Eduhouse Training 04.02.2014 VENÄJÄN MARKKINASTA Venäjä on normalisoitunut Inflaatio Byrokratia Korruptio Lait ja

Lisätiedot

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston ylioppilaskunta WHAT KIND OF COMPETENCES DOYOU THINK YOU LL NEED

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

-seminaari 24.4.2013

-seminaari 24.4.2013 -seminaari 24.4.2013 OHJELMA 24.4.2013 Sanomatalo 15.00 Seminaarin avaus, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Harri Länsipuro 15.05 Tervetuliaissanat Sanomatalon puolesta toimituspäällikkö Antero Mukka

Lisätiedot

Syrjätymisvaarassa olevien maahanmuuttajanuorten kotoutumisen edistäminen - tilannekatsaus. Nuorisotakuutyöryhmä

Syrjätymisvaarassa olevien maahanmuuttajanuorten kotoutumisen edistäminen - tilannekatsaus. Nuorisotakuutyöryhmä Syrjätymisvaarassa olevien maahanmuuttajanuorten kotoutumisen edistäminen - tilannekatsaus Nuorisotakuutyöryhmä 7.11.2013 Kristina Stenman Kristina.stenman@tem.fi Maahanmuuton kuva Ulkomaalaista syntyperää

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi. Anne Sundelin Capgemini Finland Oy

Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi. Anne Sundelin Capgemini Finland Oy Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi Anne Sundelin Capgemini Finland Oy Urapolkumalli ja suorituksen johtaminen ovat keskeisiä prosesseja asiantuntijoiden ja organisaation kehittämisessä

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Maahanmuutto Opiskelu

Maahanmuutto Opiskelu - Yliopisto Haluaisin hakea yliopistoon. Kerrot, että haluat hakea yliopistoon I would like to enroll at a university. Haluan hakea. Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan I want to apply

Lisätiedot