ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN TAMMI- ELOKUULTA SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN KOTIHOITOON 77 MONNINKYLÄN HAMMASHOITOLAN SIIRTO PÄÄTERVEYSASEMALLE 78 SELVITYS VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUKSESTA PERUSTURVALAUTAKUNNAN OSALTA LASTENSUOJELUSUUNNITELMA VUOSILLE ASKOLAN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN EDUSKUNNALLE LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI 81 TERVEYDENHUOLTOPALVELUJA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 82 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA PERUSTURVALAUTAKUNNALLE SAAPUNEET KIRJEET, PÄÄTÖKSET JA TIEDOTUKSET AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI MUUT MAHDOLLISET ASIAT 142

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Rauna 18:00-20:30 puheenjohtaja Ellilä Heikki 18:00-20:30 varapj Eloranta Ari 18:00-20:30 jäsen Kalilainen Marjukka 18:00-20:30 jäsen Korkatti Juhani 18:00-20:30 jäsen Latostenmaa Maija 18:00-20:30 jäsen Tummala Jaana 18:00-20:30 jäsen POISSA Hämäläinen Seija khall edustaja Enroth Satu pöytäkirjanpitäjä MUU Broms Ulla 18:00-20:30 perusturvajohtaja pöytäkirjanpitäjä Heininen Ville 18:00-20:30 johtava sosiaalityöntekijä Leino Hannu 18:00-20:30 vanhustyönjohtaja Pennanen Marjaana 18:00-20:30 ma. terveyskeskuksen johtaja Vettenranta Sirpa 18:00-18:56 vastaava hammaslääkäri Jahnsson Kari 18:00-20:30 controller Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Ellilä ja Ari Eloranta tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus Rauna Kiiskinen Ulla Broms ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 22. päivänä syyskuuta 2014 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Heikki Ellilä Ari Eloranta Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 6. päivänä lokakuuta 2014 pöytäkirjanpitäjä

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN PTLTK 74 Lisäesityslistalla ja sen oheismateriaalina seuraavat lisäselvitykset: ASIA 5: SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN KOTIHOITOON * päätösehdotus ASIA 9: ASKOLAN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN EDUSKUNNALLE LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI * päätösehdotus Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan ja lisäesityslistalla olevat tarkennuk set lautakunnan ko kouksen työjärjestykseksi

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN TAMMI- ELOKUULTA 2014 PTLTK 75 Valmistelija: perusturvajohtaja Ulla Broms Kooste tammi- elokuun 2014 toteumaluvuista esitetään lautakunnan kokouksessa. Pykälän käsittelyn kuluessa kuullaan asiantuntijana controller Kari Jahnssonia. Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunta toteaa saaneen tietoonsa tammi-elokuun 2014 talousraportin. Lisätietoja: perusturvajohtaja Ulla Broms, puh tai

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN KOTIHOITOON PTLTK 76 Valmistelija: vanhustyön johtaja Hannu Leino Askolan kotihoidossa on ollut haettavana sairaanhoitajan toimi. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät seuraavat henkilöt: Mirja Heikkilä Mäntsälästä, Sanna Luukko Porvoosta, Marja-Liisa Nokelainen Orimattilasta, Kirsi Oksala Loviisasta, Jenny Pietikäinen Porvoosta, Noora Roine Porvoosta, Tatjana Römmel Helsingistä, Tanja Salminen Porvoosta ja Virpi Sirviö Järvenpäästä. Tanja Salminen perui hakemuksensa. Haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa: Sanna Luukko, Virpi Sirviö ja Jenny Pietikäinen. Pietikäisen haastattelu toteutuu esityslistan lähettämisen jälkeen. Haastattelun suorittivat kotihoidonohjaaja Merja Koskinen ja vanhustyönjohtaja Hannu Leino. Ennen kokouksen ajankohtaa hakemuksensa peruivat Virpi Sirviö ja Jenny Pietikäinen. Yhteenveto hakijoista oheismateriaalina. Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunta valitsee sairaanhoitajan toimeen Sanna Luukon. Valinnan perusteena on suoritettu kokonaisarvio, ammatillinen koulutus, työkokemus ja haastattelussa esille tulleet asiat, joiden perusteella Sanna Luukon voidaan katsoa täyttävän tehtävän hoitamisen edellytykset. Perusturvalautakunta päättää Sanna Luukon tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2437,53 / kk, hinnoittelukoodi 03 HOI 030. Valitun on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon työhöntulotarkastuksen lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 vuorokauden kuluessa toimen vastaanottamisesta lukien sillä uhalla, että valinta muussa tapauksessa raukeaa. Täytäntöönpano: hakijat, palkkasihteeri, Hannu Leino Lisätietoja: vanhustyönjohtaja Hannu Leino, puh , tai

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta MONNINKYLÄN HAMMASHOITOLAN SIIRTO PÄÄTERVEYSASEMALLE PTLTK 77 Valmistelija: vastaava hammaslääkäri Sirpa Vettenranta Askolan suun terveydenhuollossa työskentelee lokakuun 2014 alusta lähtien kolme hammaslääkäriä täysipäiväisesti. Näistä yksi hammaslääkäri ja hammashoitaja työskentelevät tällä hetkellä Monninkylässä. Suun terveydenhuollon lähipalvelujen turvaamiseksi Askolassa tulevaisuutta ajatellen, ehdotetaan Monninkylän vastaanoton siirtämistä pääterveysasemalle kirkonkylään. Tila löytyy terveyskeskuksen väestösuojasta, joka pienin muutoksin saadaan muutettua vastaanottotilaksi. Yksittäiset vastaanotot ovat kautta maan häviämässä korkeitten kustannusten ja rekrytointivaikeuksien takia. Nykyaikainen työskentely edellyttää tiimityötä ja hyviä konsultaatiomahdollisuuksia, jotka toteutuvat paremmin yhteisvastaanotoissa. Siirrolla vahvistetaan myös Askolan yksikön mahdollisuuksia tulevassa sote-uudistuksessa toimia tuottajana. Hammaslääkärin vastaanoton kalliit oheislaitteet tulevat välinehuollosta (pesukonedesinfektori, autoklaavi, porien huoltokoneet, saumaaja, teroituskone jne) ja teknisistä lisälaitteista (kompressorit, imumoottorit, rtg-kuvien lukulaitteet jne). Nämä ovat yhteisiä kun työpisteet ovat samassa paikassa. Toiminnan kehittäminen hyötyy yhdestä yhteisestä toimipisteestä. Koululaisten kuljetusten on arvioitu olevan kustannusvaikutuksiltaan noin 2000 euroa vuodessa. Esimerkiksi 12 koululaisen ryhmästä (tämä henkilömäärä mahtuu autoon) puolet hoitaa suuhygienisti ja toisen puolen hammaslääkäri tai kaksi hammaslääkäriä. Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Askolan suun terveydenhuollon lähipalvelujen turvaamiseksi tulevaisuutta ajatellen, ryhdytään toimenpiteisiin Monninkylän vastaanoton siirtämiseksi pääterveysasemalle kirkonkylään. Asia etenee tekniseen lautakuntaan ja edelleen kunnanhallitukseen ja valtuustoon. Lisähuomautus: asian esittelijä korjasi päätösehdotusta seuraavasti: Askolan suun terveydenhuollon lähipalvelujen turvaamiseksi tulevaisuutta ajatellen, lautakunta suosittaa Monninkylän vastaanoton siirtoa pääterveysasemalle kirkonkylään. Asia etenee tekniseen lautakuntaan ja edelleen kunnanhallitukseen ja valtuustoon. Hyväksyttiin korjatun päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: tekninen lautakunta

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Lisätietoja: vastaava hammaslääkäri Sirpa Vettenranta, puh ja perusturvajohtaja Ulla Broms, puh tai

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta SELVITYS VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUKSESTA PERUSTURVALAUTAKUNNAN OSALTA PTLTK 78 Valmistelija: perusturvajohtaja Ulla Broms Askolan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan , että lau ta kun nil ta ja toimialoilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esite tyis tä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Esityslistan oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuo del ta Tarkastuslautakunta toteaa laaditussa arviointikertomuksessa perus tur va lau ta kun nan osalta seuraavaa: "Tarkastuslautakunta suosittelee, että lautakuntatasoinen tarkastelu siir retään esimerkiksi talousarvion/tilinpäätöksen liitteeksi tai jätetään kokonaan pois varsinaisesta talousarviosta/tilinpäätöksestä esitystavan sel keyt tä mi seksi. Tarkastuslautakunnan mielestä perusturvalautakunnan tulee ti lin pää tökses sä raportoida selkeästi ja ytimekkäästi siitä, mitä toimenpiteitä on tehty ja miten valtuuston asettamat tavoitteet ovat toteutuneet." Perusturvalautakunta toteaa, että toiminnan painopisteiden toteutumista sekä sitä, miten valtuuston asettamat tavoitteet ovat toteutuneet, ryhdytään rapor toi maan selkeämmin sekä lautakunta- että valtuustotasolla. Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunta antaa suosituksen mukaisen lausunnon tar kas tus lau takun nal le, ja edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle vuoden 2013 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta perusturvalautakunnan alai sen toiminnan osalta. Täytäntöönpano: kunnanhallitus Lisätietoja: perusturvajohtaja Ulla Broms, puh tai etu

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusturvalautakunta LASTENSUOJELUSUUNNITELMA VUOSILLE PTLTK 38 Valmistelija: perusturvajohtaja Ulla Broms Lastensuojelulain 12 :n (2007:417) mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma on lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa. Suunnitelman sisältö tulee huomioida kunnan talousarviossa. Suunnitelman on tarkoitus varmistaa keskustelu lasten ja nuorten palveluihin käytettävistä voimavaroista ja palveluiden kehittämisestä (LSKL 2013b, 37). Suunnitelman avulla kehitetään lastensuojelua ja lapsiperheiden palveluita niin, että ne vastaavat paremmin kunnassa asuvien lasten ja nuorten tarpeita sekä tukevat vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa. Suunnitelman on oltava lapsilähtöinen, eli toiminnan keskiössä on koko ajan oltava lapsen ja lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääminen. Porvoon kaupungin ja Askolan kunnan lastensuojelusuunnitelma hyväksyttiin Porvoon kaupunginvaltuustossa ja Askolan kunnanvaltuustossa Suunnitelma päivitettiin Porvoon kaupunki ja Askolan kunta ovat laatineet yhteistyönä uuden suunnitelman, joka on päivätty Työryhmään on kuulunut sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Maria Andersson, lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, johtavat sosiaalityöntekijät Ville Heininen Askolasta ja Susanne Forsblom Porvoosta, kaupungin lakimies Johanna Andersson, sosiaaliohjaaja Susanna Koskinen Askolasta sekä sihteerinä suunnittelijat Jenny Arponen saakka ja Mervi Makkonen alkaen. Uudessa Lastensuojelusuunnitelmassa vuosille on erityisesti painotettu kunnan ehkäisevien palveluiden, yhdessä tekemisen, kolmannen sektorin sekä kuntalaisten osuutta lapsiperheiden auttamisessa. Lastensuojelusuunnitelman tavoitteena on, että Porvoon ja Askolan lapsiperheiden palvelut: - lisäävät lapsiperheiden hyvinvointia - auttavat lapsiperheitä heidän ongelmissaan tarvittaessa, nykyistä varhaisemmassa vaiheessa ja ensisijaisesti peruspalveluissa. - työskentelevät ja kehittävät palveluita yhdessä lapsiperheiden ja muiden heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten kanssa. Lastensuojelusuunnitelma on liitteenä.

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Päätösehdotus: Perusturvalautakunta pyytää suunnitelmasta lausunnon sivistyslautakunnalta, Askolan MLL:lta ja Askolan Pelastakaa lapset ry:ltä, jonka jälkeen suunnitelma etenee kunnanvaltuustoon. Täytäntöönpano: Askolan sivistyslautakunta, Askolan MLL, Askolan Pelastakaa lapset ry Lisätietoja: perusturvajohtaja Ulla Broms, puh ja johtava sosiaalityöntekijä Ville Heininen, puh tai s-posti KHALL Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää pyytää lausunnot lastensuojelusuunnitelmasta sivistyslautakunnalta, Askolan MLL:lta ja Askolan Pelastakaa Lapset ry:ltä. Lausunnot pyydetään toimittamaan kunnanhallitukselle mennessä. Täytäntöönpano: lausuntopyynnöt Lisätietoja: perusturvajohtaja Ulla Broms, puh ja johtava sosiaalityöntekijä Ville Heininen, puh tai s-posti KHALL Valmistelija: vt hallintojohtaja Sivistyslautakunta, Askolan MLL ja Askolan Pelastakaa lapset ry ovat antaneet Lastensuojelusuunnitelmasta vuosille lausuntonsa. Lausunnot ovat esityslistan oheismateriaalina.

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus lähettää Lastensuojelusuunnitelman vuosille perusturvalautakunnalle kommentoitavaksi ja mahdollisten muutosten tekemistä varten annettujen lausuntojen pohjalta. Täytäntöönpano: perusturvalautakunta PTLTK 79 Valmistelija: perusturvajohtaja Ulla Broms Sivistyslautakunta, MLL Askolan yhdistys ry ja Askolan Pelastakaa lapset ry ovat antaneet lausuntonsa kunnanhallitukselle Askolaa koskevasta osuudesta Askolan ja Porvoon yhteiseen Lastensuojelusuunnitelmaan vuosille Lausunnot ovat esityslistan oheismateriaalina. Kunnanhallitus lähettää Lastensuojelusuunnitelman vuosille perusturvalautakunnalle kommentoitavaksi ja mahdollisten muutosten tekemistä varten annettujen lausuntojen pohjalta. Sivistyslautakunta, MLL Askolan yhdistys ry ja Askolan Pelastakaa lapset ry ovat antaneet hyväksyvät lausuntonsa kunnanhallitukselle Askolaa koskevasta osuudesta Askolan ja Porvoon yhteiseen Lastensuojelusuunnitelmaan vuosille Lausunnoissa on nostettu joitakin huomioitavia asioita esille: Askolan kunnan sivistyslautakunta esittää, että suunnitelmassa huomioidaan lasten ja nuorten kuuleminen ja kuulemisen toteutuminen sekä lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi ja nuorisovaltuuston asema päätöksenteossa. MLL:n Askolan yhdistys (r.y.) esittää toiveenaan, että päätöksenteossa otettaisiin suunnitelmallisemmin huomioon lasten ja perheiden mahdollisuus tulla kuulluksi. Tähän parhaana tapana on yhdistyksen mukaan keväästä 2013 lähtien kokoontuneen lapsiperheneuvoston toiminnasta ja kokouksista tiedottaminen ja kunnan päättäjien osallistuminen kokouksiin. Yhdistys tuo esille, että suunnitelmassa ei erikseen ole huomioitu ja arvioitu nuorten asioita. Yhdistys pyytää huomioimaan, että varhaiskasvatuksen osalta tehdään selkeä opas kunnan tarjoamista palveluista lapsiperheille. Lisäksi yhdistys pyytää päivittämään MLL:n Askolan yhdistyksen toimintaan ja palveluihin liittyvät asiat. Askolan Pelastakaa Lapset ry pitää tärkeänä eri toimijoiden varhaisen, tehokkaan ja joustavan yhteistyön.

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Askolan kunnan sivistyslautakunnalta, MLL:n Askolan yhdistys ry:lta ja Askolan Pelastakaa Lapset ry:ltä saadut kommentit otetaan huomioon seuraavan Lastensuojelusuunnitelma vuosille päivityksen yhteydessä. Täytäntöönpano: kunnanhallitus Lisätietoja: perusturvajohtaja Ulla Broms, puh ja johtava sosiaalityöntekijä Ville Heininen, puh tai

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta ASKOLAN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN EDUSKUNNALLE LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI PTLTK 80 Valmistelija: perusturvajohtaja Ulla Broms Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausunnot lakiesityksestä kuntien valtuustoilta mennessä. Lausuntopyyntö on esityslistan oheismateriaalina. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen liittyen. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Kyselylomake on esityslistan oheismateriaalina. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muodostettavat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote-alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Sote-alueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana, minkä vuoksi sitä koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriölle. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelytyössä. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella lausuntokierroksen jälkeen. Esitykseen sisältyvien lakien tarkoitus on tulla voimaan vuoden 2015 alkupuolella. Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle annettava perusturvalautakunnan ehdotus lausunnoksi sote-lain järjestämisestä, annetaan perusturvalautakunnan kokouksessa. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa Kokouksessa annetun päätösehdotuksen mukaisesti perusturvalautakunta ehdottaa liitteen mukaista lausuntoa annettavaksi kunnan lausuntona hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi. Lisäksi perusturvalautakunta ehdottaa lisättäväksi Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntökyselyyn, painottaakseen uudistuksen peruslähtökohtia, kysymykseen 46 kolmanneksi kohdaksi Paikalliset lähipalvelut, asukkaiden tasa-arvoisuus ja kuntien elinvoima on taattava. Lisäksi perusturvalautakunta merkitsi tiedoksi Itäisen Uudenmaan kuntien

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta viranhaltijajohdon kannanotto mahdolliseen sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoalueeseen sekä 24/7 yhteispäivystyksen järjestämiseen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta välittömästi kokouksessa. Täytäntöönpano: kunnanhallitus Lisätietoja: perusturvajohtaja Ulla Broms, puh tai s-posti

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta TERVEYDENHUOLTOPALVELUJA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN PTLTK 81 Valmistelija: Perusturvajohtaja Ulla Broms Kansanterveyslain (66/1972) ja Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisen järjestämisvastuun piiriin kuuluvasta työterveyshuoltopalveluiden tuottamisesta on ollut sopimus Kuninkaantien työterveyshuollon kanssa. Kuninkaantien työterveyshuolto on vastannut Askolan kunnan alueella olevien yritysten henkilöstön työterveyspalvelujen järjestämisestä. Työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä on käyty neuvottelu Askolassa ja sen perusteella esitetään jatkettavaksi toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta työterveyspalveluista. Sopimus ja siihen kuuluvat liitteet 1 ja 2 ja Selonteko vuoden 2013 järjestämisvastuun piiriin kuuluvista askolalaisista työterveyshuoltopalveluiden ostajista ovat esityslistan oheismateriaalina. Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Askolan perusturvalautakunta hyväksyy Kuninkaantien työterveyden kanssa tehdyn sopimuksen jatkamisen Askolan kunnan järjestämisvastuun piiriin kuuluvien yritysten työntekijöille tuotettavan työterveyshuollon tuottamisesta. Sopimushinta ja sopimuksen jatkaminen tarkistetaan seuraavan kerran elokuussa Täytäntöönpano: Kuninkaantien työterveys ja Porvoon kaupunki Lisätietoja: perusturvajohtaja Ulla Broms, puh tai

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA PTLTK 82 Valmistelija: perusturvajohtaja Ulla Broms Kunnan hallintosäännön 86 :ssä säädetään otto-kelpoisen päätöksen ilmoittamisesta. "Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun otta matta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytä kirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta." Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunnalle esitetään perusturvajohtajan, johtavan lääkärin, vastaavan hammaslääkärin, osastonhoitajan, vanhustyön johtajan, kotihoidon ohjaajan tekemät päätök set ajalta Perusturvalautakunta päättää, ettei se käytä kyseisistä päätöksistä Kuntalain 51 :n mukaista otto-oi keuttaan. Lisätietoja: perusturvajohtaja Ulla Broms, puh tai

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta PERUSTURVALAUTAKUNNALLE SAAPUNEET KIRJEET, PÄÄTÖKSET JA TIEDOTUKSET PTLTK 83 Valmistelija: perusturvajohtaja Ulla Broms Esitetään perusturvalautakunnalle saapuneet kirjeet, päätökset ja tiedotteet: 1.Pirkanmaan syöpäyhdistys: Suolisyöpäseulonnan tuloksia vuodelta Syöpäjärjestöt: Kirje kohdunkaulan syöpää ehkäisevään seulontaan osallistumisesta 3.HUS: Eräiden muiden hintojen vahvistaminen vuoden 2014 palveluhinnastoon 4.ETEVA: Talouden tasapainotusohjelma ja yhtymäkokouksen linjaus Valvira: Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja yhteistyöseminaari 26.9., Säätytalo, Helsinki 6.AVI: -Lähisuhdeväkivalta ja ero, vaikutus lapsiin ja vanhemmuteen koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille Eteran auditorio, Helsinki -Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus Tietoa ja työkaluja eri-ikäisten turvaksi teemaseminaari , Ravintola Puron auditorio, Helsinki - Päihdehaittojen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin edistäminen valvonnan ja ohjauksen keinoin -ehkäisevän päihdetyön maakuntakäynti , Porvoon kaupungintalo, Valtuustosali 7.Porvoon terveydensuojelujaoston pöytäkirja kokouksesta nähtävillä 8.HUS: HUS REFINEMENT HANKKEEN SEMINAARI: TIEDOLLA JOHTAMINEN, , HYKS Psykiatriakeskus, Helsinki Päätösehdotus (perusturvajohtaja) Perusturvalautakunta merkitsee saapuneet kirjeet, päätökset ja tiedotteet tietoon saaduiksi. Lisätietoja: perusturvajohtaja Ulla Broms, puh tai

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI PTLTK 84 Valmistelija: perusturvajohtaja Ulla Broms Perusturvajohtaja selvitti kokouksessa tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita: 1. Ridasjärven päihdehuoltokeskus 2. Päihdelaki uudistuu 3. Tiedoksi Voikukkia -palvelusopimus ja kumppanuussopimus 4. "Vanhemman neuvo" - vertaistukiryhmä eronneille vanhemmille aloittaa Askolassa 5. Uusi oppilashuoltolaki 6. Perusturvalautakunnan seminaari alkuvuodesta 7. Hyvää elämää Askolassa -hanke etenee ja hankkeen talouden ja tuottavuuden ABC-keskustelukerho siirtyy syksymmälle 8. Esityslista ja liitteet sähköisinä jatkossa 9. Seuraava kokous Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunta merkitsee perusturvajohtajan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta MUUT MAHDOLLISET ASIAT PTLTK 85 - Hannu Leino: vanhusneuvoston terveiset koskien kuljetustukea - Sirpa Vettenranta: Hyvä vastaanotto-projekti etenee, Hyvää elämää Askolassa hankkeen systemaattinen vanhusväestön suun hoito hyvällä alulla

20 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 74-75, 78-80, Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, joten päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 76-77, 81 HLL 5.2 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain 9-9b :n nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 76-77, 81 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Askolan perusturvalautakunta Askola Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaa- timuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain oikaisuvaatimuksen tekijä, jos päätös ei ole muuttunut oikaisuvaatimuksen johdosta. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalitus valitusaika 30 päivää Pykälät: Hallintovalitus valitusaika 14 päivää Pykälät: Valitusviranomanen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite KTM/Markkinaoikeus, (Itäinen puistotie 1), PL 118, Helsinki Pykälät Hakemusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 14 päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennnöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetteva. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00-18.40 Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Yngve Engblom Bo Lundell, 25 klo 17.35- Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot