KOULUIKÄISEN TERVEYDEN POLKU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUIKÄISEN TERVEYDEN POLKU"

Transkriptio

1 KOULUIKÄISEN TERVEYDEN POLKU

2 SISÄLTÖ 1. Terveyden polku 2. Terveysresepti 3. Kunnon ruokaa 4. Liike on tärkeä 5. Unta palloon 6. Henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi 7. Puhetta seksuaalisuudesta 8. Median pauloissa

3 HYVÄT VANHEMMAT Lasten hyvinvointia turvaamassa on monia erilaisia suojaavia verkostoja. Tässä vanhemmille tarkoitetussa koosteessa kuvataan esikoulun, koulun, kouluterveydenhuollon ja yhteistyökumppaneiden toimintaa. Olemme antaneet sille nimen Kouluikäisen terveyden polku. Polun varrella olemme lyhyesti kuvanneet toimintaa, jolla lasten terveyttä pyritään varmistamaan ja edistämään. Vaikka lapsen ja nuoren terveys on koulussa monien osaavien ammattilaisten käsissä, kodin ja koulun yhteistyö on silti avainasemassa. Yhteistyön ensimmäinen edellytys on, että puolin ja toisin tiedetään, mitä kukakin tekee ja mikä kenenkin rooli terveyden edistämisessä on. Tutkimusten mukaan vanhemmat eivät mielestään tiedä riittävästi, mitä koulussa lasten ja nuorten terveyden edistämiseksi ja suojelemiseksi tehdään ja mitä lapsille ja nuorille terveydestä opetetaan. Kouluikäisen terveyden polun tarkoitus on vastata omalta osaltaan tähän tiedontarpeeseen. Polun tekemiseen on ollut monta syytä: Lasten terveys on kaikkien yhteinen asia. Yhdessä tekemistä helpottaa se, että vanhemmilla on riittävästi tietoa, mitä terveyteen liittyvää koulussa ja koulunterveydenhuollossa tapahtuu milläkin luokalla. Terveystiedon asema koulun opetuksessa on vahvistunut ja siitä on yläluokilta alkaen tullut oma oppiaineensa. Kotien on hyvä tietää, mitä terveysasioissa ja terveystiedossa tehdään ja opetetaan. Kouluikäisen terveyden polkuun on koottu luokka-asteittain terveystiedon opetuksen sisällöt, kouluterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelut, vanhempainiltojen terveyteen liittyvät teemat ja muu terveyden edistämiseen liittyvä toiminta koulussa. Lisäksi vanhemmille ja koululaisille on koottu yhteinen tietopaketti keskeisimmistä lasten ja nuorten terveyteen vaikuttavista elintavoista, kuten esimerkiksi ravinto, liikunta, uni ja lepo. Tietopaketin sisältämien tehtävien ja kyselylomakkeiden avulla perhe voi yhdessä arvioida omia elintapojaan ja miettiä mahdollisia muutostarpeita. Terveyden polun tavoite on tukea kouluikäisen terveyttä. Polku voi auttaa siinä, että eri tahoilla vaikutetaan niihin asioihin, joihin voidaan vaikuttaa, yhdensuuntaisesti. Polku voi näin auttaa koteja ottamaan esille terveysteemoja samaan aikaan kuin niitä koulussakin käsitellään. Vanhempainilloissa ja suorissa yhteydenotoissa kouluun ja kouluterveydenhuoltoon vaikutetaan myös toisin päin, kodeista palveluihin. Aineistossa on joensuulaisten koululaisten piirtämiä kuvia hyvinvoinnista ja terveydestä sekä heidän ajatuksiaan siitä, kuinka he hoitavat terveyttään. Lainaukset on painettu kursiivilla lainausmerkkien sisään. Haluan hoitaa terveyttäni, koska haluan pysyä kunnossa. En halua olla huonokuntoinen sohvaperuna, joka ei peseydy, harrasta liikuntaa eikä syö kuin perunalastuja. Olen poika. (Poika 13 v.)

4 TYÖRYHMÄ Aineiston on koonnut Joensuun Karsikko-Iiksenvaara-Niinivaara-alueen koulujen, kouluterveydenhuollon ja Karsikon päiväkodin työntekijöistä koottu työryhmä ja Pohjois- Karjalan kansanterveyden keskuksen Terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn seutukunnallinen hanke (Tessu). Kari Iljin, koulunjohtaja, Iiksenvaaran koulu Pentti Jormanainen, rehtori, Niinivaaran koulu Helmileena Karhapää, lastentarhanopettaja, Karsikon päiväkoti Annamari Komulainen, kouluterveydenhoitaja, Joensuun sosiaali- ja terveysvirasto Liisa Kopponen, erityisopettaja, Niinivaaran koulu Eija Kukkonen, luokanopettaja, Niinivaaran koulu Paula Lempiäinen-Kotro, luokanopettaja, Karsikon koulu Hannu Naumanen, rehtori, Pielisjoen koulu Päivi Pesonen-Anttonen, kouluterveydenhoitaja, Joensuun sosiaali- ja terveysvirasto Raija Pesonen, luokanopettaja, Iiksenvaaran koulu Sinikka Piirainen, tyttöjen liikunnan lehtori, Pielisjoen koulu Pekka Ravi, rehtori, Karsikon koulu Anna Räsänen, kouluterveydenhoitaja, Joensuun sosiaali- ja terveysvirasto Helena Hanhinen, terveyssuunnittelija, Tessu-hanke Timo Renfors, ohjelmajohtaja, Tessu-hanke Nuorisotyöntekijä Margit Kuittinen Joensuun kaupungin nuorisotoimesta ja suuhygienisti Sirpa Järvinen Joensuun sosiaali- ja terveysvirastosta ovat tutustuneet aineistoon ja kommentoineet sitä omalta osaltaan. ASIANTUNTIJAT Henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi Timo Renfors, ohjelmajohtaja, terveyspsykologi, Tessu-hanke Seksuaaliterveys Hennariikka Virtanen, TtM, Tessu-hanke Ravitsemus Tanja Stepanow, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti, Kankaanpään kuntoutumiskeskus Mirja Huuskonen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti, Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry Liikunta Ritva Ojanen, työfysioterapeutti, selkäneuvoja/-suunnittelija, Suomen Selkäliitto ry, Selkäneuvoja-projekti Uni ja lepo Marja-Anneli Rissanen, TtM, terveyssuunnittelija, Tessu-hanke Sirkku Ponkilainen, terveystieteiden ylioppilas, Tessu-hanke Timo Renfors, ohjelmajohtaja, terveyspsykologi, Tessu-hanke

5 Lapset ja media Teppo Laukkanen, toiminnanjohtaja, Mannerheimin lastensuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri Kielenhuolto Kristiina Viitanen, FM, tuottaja, toimittaja Minä liikun paljon ulkona. Syön tarpeellisesti. Ystävä voi olla kelle vaan lahja. Minä pesen melkein aina hampaat. Leikin mielelläni. Koulussa on mukavaa mutta välillä tuntuu että tarvitsee lepoa. En jättäisi ketään yksin mutta jotku eivät ota muita leikkeihin. (Tyttö 8 v.) Joensuussa 2006 Terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn seutuhanke (TESSU)

6 1. TERVEYDEN POLKU

7 MITEN POLKUA LUETAAN? Kouluikäisen terveyden polkua kuvataan seuraavilla sivuilla yhden tai kahden vuoden ajanjaksoina. Polun vasemmalla puolella sinisellä pohjalla on kuvaus kouluterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon toiminnasta. Samoin on kuvattu vanhempainilloissa esiteltäviä terveysteemoja ja muuta vuoden aikana tapahtuvaa toimintaa, jolla tuetaan terveyttä ja hyvinvointia. Polun oikealla puolella esitellään koulun terveystiedon opetuksen sisältöjä. Luokkaasteiden mukaan polussa kuvataan, mitä on käsitelty edellisen luokan aikana, mitä asioita käsitellään kuluvan luokan aikana ja mitä seuraavalla luokalla. Terveyden polkua jaetaan kouluvuoden alussa niin, että jokainen saa alkavan vuoden polun osan. Näin polku täydentyy lapsen kouluvuosien karttuessa. Ensimmäisellä luokalle luokalle tulevalle oppilaalle tehdään kouluterveydenhuollossa terveystarkastus ennen kouluvuoden alkua. Samalla luodaan perusta pitkäaikaiselle yhteistyösuhteelle lapsen ja vanhempien kanssa. Vanhemmat kutsutaan mukaan ja aikaa varataan tunti. 1. Huoltajan ja lapsen haastattelu: Lapsen ja vanhempien mieltä askarruttavat asiat. Perheen terveystottumukset. Tieto kouluterveydenhuollon palveluista. 2. Lapsen terveydentilan arviointi: Pituus, paino, kasvun seuranta, ryhti, näkö, verenpaine, laboratoriotutkimukset tarvittaessa, rokotusohjelman mukaiset rokotukset. 3. Kouluvalmiuden kartoitus Vanhempien täyttämä lomake, koulutulokkaan tekemät tehtävät ja terveydentila. Hahmotus, hieno- ja karkeamotoriikka. Keskittyminen, muisti, äännevirheet. Lapsen selviytyminen päivittäisistä toiminnoista. Kaverisuhteet, ryhmässä toimiminen. esiop. 7 lk 6 lk 1 lk 8 lk 2 lk 5 lk 3 lk 4 lk Ensimmäisen luokan aikana käsitellään seuraavia asioita: Omasta terveydestä huolehtiminen: ravitsemus, puhtaus, lepo, ulkoilu, pukeutuminen, ryhti ja liikkuminen. Syntyminen, kasvu ja kehitys. Henkinen hyvinvointi ja sosiaaliset vuorovaikutustaidot. Fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen, kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy. Vaaratilanteiden välttäminen ja toimiminen vaaratilanteissa. Yksinkertaiset ensiaputoimet, yleisen hätänumeron 112 käyttö. Ryhmässä toimiminen ja sosiaaliset taidot. Koululaisen arki: koulumatkat, aamupala, yhteinen ruokailu, uni ja nukkumaanmeno. Totuttelu kouluun. Iltapäivä- ja koulukerhot koulukohtaisesti. Teemapäivät, asiantuntijavierailut. Kummitoiminta. 9 lk Kouluterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Vanhempainillat Muu toiminta Terveystieto Terveydestään huolehtiva, itsestään ja muista vastuuta ottava nuori Kuvassa on ensimmäisen luokan oppilaan terveyden polku. Tiedän kaikenlaista terveyden hoidosta, mutta en rupea itse elämään niiden ehdoilla. Syön miten haluan, mutta kuitenkin terveellisesti, liikun myös omilla ehdoillani, mutta kuitenkin ihan tarpeeksi. Nukkumaankaan en mene esim. jonkin kirjan ohjeiden mukaan. (Tyttö 13 v.)

8 Esiopetusvuoden aikana lastenneuvolan terveydenhoitaja tekee lapsen 6-vuotistarkastuksen: Lapsen kehityksen ja kasvun seuranta ja arviointi. Lapsen tutkiminen, terveyden ja kehityksen arviointi: vuorovaikutus, tarkkaavaisuus, sosiaalinen ja kielellinen kehitys, lukemisen valmiudet, liikunnallinen kehitys, silmä-käsiyhteistyö, hahmotus ja omatoimisuus, terveydentila, näön ja kuulon tutkiminen, kasvun arviointi. Keskustelu vanhempien kanssa lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Keskustelu lapsen kanssa. Rokotukset. Seurantasuunnitelma. Kutsu yksilöllisen tarpeen mukaan suun terveystarkastukseen suuhygienistille. Tarvittaessa ohjataan hoitoon hammaslääkärille. Esikoululaisen ajatus: Mitä hyvinvointi on? "Silloin on hyvä kun ei ole sairas ja on ihan terve." esiopetus 7 lk 6 lk 1 lk 8 lk 2 lk 5 lk 3 lk 4 lk Esiopetuksessa edistetään lapsen tervettä kasvua ja kehitystä. Lasta ohjataan ymmärtämään terveyteen vaikuttavien asioiden merkitys ja kannustetaan omatoimisuuteen ja ottamaan vastuuta terveydestä ja turvallisuudesta. Lapsi: Saa jatkuvaa terveyteen liittyvää opastusta. Hänelle luodaan myönteisiä oppimiskokemuksia, jotka vahvistavat oppimisen edellytyksiä ja taitoja. Häntä autetaan kasvamaan yksilönä ryhmän jäseneksi. Häntä ohjataan liikkumaan turvallisesti lähiympäristössä vaaratekijät huomioiden. Esiopetuksessa: Lapselle tarjotaan turvallinen kasvuympäristö, säännöllinen päivärytmi, monipuolista ravintoa ja riittävästi liikuntaa ja lepoa. Painopisteitä: Perusliikuntataidot: kävely, juokseminen, hyppääminen, heittäminen, kiinni ottaminen jne. Pelit, leikit, mielikuva- ja satuliikunta, teline- ja välineliikunta, sääntöleikit, seikkailu, retkeily ja luontoon tutustuminen. Henkilökohtainen hygienia. Yksilöllisyys, itsetunto, minäkuva sekä fyysinen ja psyykkinen loukkaamattomuus. Vaaratilanteissa toimiminen. Kouluterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Vanhempainillat Muu toiminta Terveystieto 9 lk Terveydestään huolehtiva, itsestään ja muista vastuuta ottava nuori Ryhmässä toimiminen. TV- ja tietokonepelit. Erityistyöntekijöiden toiminnan esittely. Asiantuntijavierailut päiväkodeissa. Teemapäivät lapsille. Kouluun tututustumispäivä.

9 Ensimmäisellä luokalle luokalle tulevalle oppilaalle tehdään kouluterveydenhuollossa terveystarkastus ennen kouluvuoden alkua. Samalla luodaan perusta pitkäaikaiselle yhteistyösuhteelle lapsen ja vanhempien kanssa. Vanhemmat kutsutaan mukaan ja aikaa varataan tunti. 1. Huoltajan ja lapsen haastattelu: Lapsen ja vanhempien mieltä askarruttavat asiat. Perheen terveystottumukset. Tieto kouluterveydenhuollon palveluista. 2. Lapsen terveydentilan arviointi: Pituus, paino, kasvun seuranta, ryhti, näkö, verenpaine, laboratoriotutkimukset tarvittaessa, rokotusohjelman mukaiset rokotukset. 3. Kouluvalmiuden kartoitus Vanhempien täyttämä lomake, koulutulokkaan tekemät tehtävät ja terveydentila. Hahmotus, hieno- ja karkeamotoriikka. Keskittyminen, muisti, äännevirheet. Lapsen selviytyminen päivittäisistä toiminnoista. Kaverisuhteet, ryhmässä toimiminen. Kutsu suuhygienistin vastaanotolle ennen kouluvuoden alkua. Tehdään suun terveystarkastus ja ohjataan tarvittaessa hoitoon hammaslääkärille. esiop. 7 lk 6 lk 1 lk 8 lk 2 lk 5 lk 3 lk 4 lk Ensimmäisen luokan aikana käsitellään seuraavia asioita: Omasta terveydestä huolehtiminen: ravitsemus, puhtaus, lepo, ulkoilu, pukeutuminen, ryhti ja liikkuminen. Syntyminen, kasvu ja kehitys. Henkinen hyvinvointi ja sosiaaliset vuorovaikutustaidot. Fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen, kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy. Vaaratilanteiden välttäminen ja toimiminen vaaratilanteissa. Yksinkertaiset ensiaputoimet, yleisen hätänumeron 112 käyttö. Ryhmässä toimiminen ja sosiaaliset taidot. Koululaisen arki: koulumatkat, aamupala, yhteinen ruokailu, uni ja nukkumaanmeno. Totuttelu kouluun. Iltapäivä- ja koulukerhot koulukohtaisesti. Teemapäivät, asiantuntijavierailut. Kummitoiminta. 9 lk Kouluterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Vanhempainillat Muu toiminta Terveystieto Terveydestään huolehtiva, itsestään ja muista vastuuta ottava nuori

10 Toisella luokalla kouluterveydenhoitajan terveystarkastus, johon vanhempien toivotaan osallistuvan. Vanhemmille lähetetään kyselylomake täytettäväksi tarkastusta varten. Terveystarkastus pitää sisällään seuraavia asioita: Lapsen ja vanhempien haastattelu. Lapsen terveydentilan arviointi: paino ja pituus, ryhti, näkö, rokotusohjelman mukaiset rokotukset ja tarvittaessa verenpaine, hemoglobiini, kuulo. Tarkastuksesta annetaan kotiin kirjallinen palaute. Kutsu hammaslääkärin vastaanotolle. esiop. 1 lk 2 lk 5 lk 3 lk 4 lk Toisen luokan aikana käsitellään seuraavia asioita: Omasta terveydestä huolehtiminen: ravitsemus, puhtaus, lepo, ulkoilu, pukeutuminen, ryhti ja liikkuminen. Syntyminen, kasvu ja kehitys. Henkinen hyvinvointi ja sosiaaliset vuorovaikutustaidot. Fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen, kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy. Turvallinen liikkuminen liikenteessä. Vaaratilanteiden välttäminen ja toimiminen vaaratilanteissa. Yksinkertaiset ensiaputoimet, yleisen hätänumeron 112 käyttö. 2.-luokkalaisen ajatus: Mitä hyvinvointi on? "Virkeä ihminen, joka on ulkona joka päivä ja syö terveellisesti." 6 lk Ryhmässä toimiminen ja sosiaaliset taidot. Kerhot. Terveys ja turvallisuus. Tytöt ja pojat. 7 lk Iltapäivä- ja koulukerhot koulukohtaisesti. Teemapäivät, asiantuntijavierailut. 8 lk 9 lk Kouluterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Vanhempainillat Muu toiminta Terveystieto Terveydestään huolehtiva, itsestään ja muista vastuuta ottava nuori

11 Kolmannella luokalla koululääkäri tekee yhdessä terveydenhoitajan kanssa terveystarkastuksen oppilaalle. Vanhemmille lähetetään terveyskyselylomake ja kutsu terveystarkastukseen. Terveydentilan tarkastus: yleisvaikutelma, psykososiaalinen kehitys, ravitsemus, allergiat, ruokarajoitukset, ihottumat, päänahka, kurkku, hampaat, korvat, nenä, silmät, puhe, imusolmukkeet, kilpirauhanen, sydän ja keuhkot, vatsa ja munuaiset, pulssi, tyrät, pojilta kivekset ja esinahka, lihaskunto, ryhti ja jalkojen pituuserot selän liikkuvuus, polvet, jalkaterät ja kävely. Tarvittaessa ohjataan fysio- tai ravitsemusterapeutille, kuraattorille, psykologille tai jatkotutkimuksiin. Vanhemmille kirjallinen palaute oppilaan terveydentilasta. Neljännellä luokalla tehdään tarvittaessa terveystarkastus terveydenhoitosuunnitelman mukaisesti. Hampaiden oikomisseulonta. esiop. 7 lk 6 lk 1 lk 2 lk 5 lk 3 lk 4 lk Kolmannen ja neljännen luokan aikana käsitellään seuraavia asioita: Terveyttä edistävät arkikäytännöt: vuorokausirytmi, riittävä uni ja lepo, ravinto, säännöllinen ruokailu, päivittäinen liikunta, oikeat työasennot koulussa ja kotona, ryhti, suun terveys, hygienia ja pukeutuminen. Oppilas: Osaa kuvata tavallisimpia lasten sairauksia, niiden oireita ja itsehoitoa. Tietää lääkkeiden käytön perussääntöjä. Osaa yksinkertaisia ensiaputaitoja. Tuntee turvallisen liikkumisen liikenteessä. Osaa tarvittaessa hälyttää ja hakea apua. Itsetunto (3. lk). Sosiaaliset suhteet (3. lk). Terveys (4. lk). Vanhempien antama kannustus (4. lk). Koulukerhot koulukohtaisesti. Teemapäivät, asiantuntijavierailut. 3.-luokkalaisen ajatus: Mitä hyvinvointi on? "Mielestäni hyvinvointi on terveistä elämäntavoista ja liikkumisesta tullutta mielihyvän ja terveyden aikaansaannosta." 8 lk 9 lk Kouluterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Vanhempainillat Muu toiminta Terveystieto Terveydestään huolehtiva, itsestään ja muista vastuuta ottava nuori

12 Viidennellä luokalla terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksen: Pituus, paino, näkö, kuulo,ryhti, verenpaine ja suoritetaan tarvittavat rokotukset. Murrosikä, kasvu ja kehitys, ihmissuhteet. Hygienian hoito, ravinnosta, liikunnasta, unesta ja levosta huolehtiminen. Koulukiusaaminen, huolen- tai pelonaiheet. Kannustaminen päihteettömyyteen. Oppilas kutsutaan tarvittaessa suuhygienistille tai hammaslääkärille. Kuudennella luokalla tehdään tarvittaessa terveystarkastus oppilaan terveydenhoitosuunnitelman mukaisesti. Oppilas kutsutaan tarvittaessa suuhygienistille tai hammaslääkärille. 5.-luokkalaisen ajatus: Mitä hyvinvointi on? "Ettei ahdista tai ole mikään muu sairaus. Esim. astmakohtaus, kuumetta, flunssa jne..." 6.-luokkalaisen ajatus: Mitä hyvinvointi on? "On hyvä olo ja sopivan kokonen." esiop. 7 lk 6 lk 1 lk 8 lk 2 lk 5 lk 3 lk 4 lk Viidennen ja kuudennen luokan aikana käsitellään seuraavia asioita: Terveelliset elämäntavat. Liikunta ja lihashuolto. Pukeutuminen, ulkoasu. Kehon rakenne ja keskeiset elintoiminnot. Päihteet, valintatilanteet ja vastuun ottaminen. Ensiaputaidot. Turvallinen liikkuminen liikenteessä. Lisääntyminen. Läheisyyden tarve. Murrosiän muutokset. Seksuaalinen kehitys, oman kehon arvostaminen ja suojelu. Ihmissuhteet ja tunteiden säätely. Kasvua ja kehitystä tukevat ja haittaavat tekijät. Ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuut. Uni ja terveys (5. lk). Kehityksen yksilöllisyys (5. lk). Lapsena olemisen oikeus (5. lk). Siirtyminen yläkouluun (6. lk). Itsetunto: lapseen kohdistuvat vaatimukset (6. lk). Koulukerhot koulukohtaisesti. Teemapäivät, asiantuntijavierailut. Yläkouluun tutustumispäivä (6. lk). 9 lk Kouluterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Vanhempainillat Muu toiminta Terveystieto Terveydestään huolehtiva, itsestään ja muista vastuuta ottava nuori

13 Seitsemännellä luokalla terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksen, johon vanhemmat kutsutaan mukaan. Oppilas saa etukäteen terveyskyselylomakeen kotona täytettäväksi. Tarkastuksesta kirjallinen yhteenveto vanhemmille. Terveystarkastuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti murrosiän kehityksen etenemiseen, oppilaan koulumotivaatioon, sosiaalisiin suhteisiin, terveystottumuksiin ja ammatinvalintaan liittyviin terveydellisiin tekijöihin. Terveystarkastuksen sisältö: Keskustelu oppilaan kanssa. Terveydentilan arviointi: pituus ja paino, näkö ja väriaisti, ryhti, verenpaine, hemoglobiini (tarvittaessa) ja rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan liittyen tehdään yhteistyötä oppilaanohjauksen kanssa. Oppilas kutsutaan hammaslääkärille. Tarvittaessa kontrollikäynnit ja käynnit ehkäisevässä hoidossa. Opetetaan hammaslangan käyttö. 7-luokkalaisen ajatus: Mitä hyvinvointi on? "Että on terve ja on kavereita. Ettei ole murheita." esi op. 7 lk 6 lk 1 lk 8 lk 2 lk 5 lk 3 lk 4 lk Seitsemännellä luokalla terveystieto alkaa omana oppinaineena. Käsitellään mm. seuraavia asioita: Terveyden merkitys. Omien elintapojen vaikutus terveyteen. Uunen merkitys. Rravintosuositukset, ateriarytmi, energiatarve. Liikunnan vaikutukset terveyteen. Kasvu ja kehitys, oman yksilöllisen kasvun ymmärtäminen. Murrosiän muutokset, kehittyvä seksuaalisuus, kriittisyys seksuaaliasioissa. Ihastuminen, rakastuminen. Itsetunto, tunteiden ilmaiseminen, viestintä. Koulukiusaaminen. Henkilökohtainen puhtaus. Tupakka, tietoisku huumeista. Polkupyöräilijän ja jalankulkijan liikennesäännöt ja turvallisuussäännöt. Yläkoulu tutuksi. Yläkoululainen - lapsi vai nuori. Rajat - rakkautta ja turvallisuutta. Ehkäisevä näkökulma päihteiden käyttöön. Oppilaille järjestetään ehkäisevän päihdetyön päivä. 7-luokkalaisten ryhmäytymispäivä. Teemapäivät. 9 lk Kouluterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Vanhempainillat Muu toiminta Terveystieto Terveydestään huolehtiva, itsestään ja muista vastuuta ottava nuori

14 Kahdeksannella luokalla koululääkäri tekee yhdessä terveydenhoitajan kanssa oppilaalle terveystarkastuksen. Vanhemmille lähetetään kutsu tarkastukseen. Tarkastuksesta tehdään kirjallinen yhteenveto vanhemmille. Terveystarkastuksen sisältö: Terveydentilan tarkastus: yleisvaikutelma, psykososiaalinen kehitys, kasvun ja kehityksen arviointi, ravitsemustila, allergiat, ruokarajoitukset, puberteettikehitys, kivekset ja esinahka, ihottumat, suu, nielu ja hampaiden kunto, kaulan imusolmukkeet (tarvittaessa kainalot, nivuset), kilpirauhanen, sydän ja keuhkot, korvat, tarvittaessa nenä, lihaskunto, ryhti ja eteentaivutus, alaraajat. Lääkäri keskustelee oppilaan kanssa tupakan ja alkoholin käytöstä, ravitsemuksesta ym. terveyteen vaikuttavista asioista. Arvioidaan tarkastuksessa esiin tulleiden asioiden vaikutusta ammatinvalintaan ja niistä keskustellaan oppilaan kanssa Tarvittaessa ohjaus fysio- tai ravitsemusterapeutille, kuraattorille, psykologille tai jatkotutkimuksiin. esi op. 7 lk 6 lk 1 lk 2 lk 5 lk 3 lk 4 lk Kahdeksannen luokan aikana käsitellään seuraavia asioita: Säännölliset elämäntavat. Harrastusten merkitys. Oman kunnon arviointi ja seuranta, kestävyysliikunta, lihaskuntoharjoittelu ja urheilijan ravitsemus. Yleisimmät allergiat ja erityisruokavaliot. Syömishäiriöt. Seurustelu. Seksuaaliterveys - ehkäisy ja sukupuolitaudit, nuoren seksuaaliset oikeudet, seksuaalirikoslaki. Ristiriitojen selvittäminen ja mieltä painavista asioista puhuminen. Sosiaalinen verkostoni. Hygienia ja puhtaudesta huolehtiminen. Alkoholi, tupakka ja muut päihteet, päihderiippuvuus, huumausainelaki. Yleisimmät vaivat ja itsehoito, tapaturmat ja ensiapu. Liikennekasvatus, mopoilijan liikennesäännöt. Lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia koskeva lainsäädäntö (poliisi). 8-luokkalaisen ajatus: Mitä hyvinvointi on? "Hyvinvointi on sitä, että kaikki asiat on hyvin. Ympärillä on rakastavia ihmisiä ja on kaikki tarpeellinen: ruoka, vaatteita, talo." Kouluterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Vanhempainillat Muu toiminta Terveystieto 8 lk 9 lk Terveydestään huolehtiva, itsestään ja muista vastuuta ottava nuori Jämäkkä vanhemmuus. Seksuaalinen kehitys, murrosikä. Tapakasvatus ja -kulttuuri. Ehkäisevän päihdentyön te ta. Oppilaille järjestetään ehkäisevän päihdetyön teemapäivä huumeista.

15 Yhdeksännellä luokalla tehdään tarvittaessa terveystarkastus. Terveyskasvatuksessa tuetaan nuoren taitoja ja voimavaroja rakentaa omaa tulevaisuuttaan korostaen nuoren vastuuta itsestään ja valinnoistaan. Jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan liittyen tehdään yhteistyötä oppilaanohjauksen kanssa. Oppilas kutsutaan hammaslääkärin vastaanotolle. Kerrataan hampaiden kotihoito ja hammaslangan käyttö. Tiedotetaan hammashoitopalveluista. Korostetaan omaa vastuuta. 9-luokkalaisen ajatus: Mitä hyvinvointi on? "Hyvinvointiin vaikuttaa moni asia. Toiselle hyvinvointi on varallisuutta, toiselle rakkautta, joillekin ehkä terveyttä. Itselleni hyvinvointi on vapautta ja huolettomuutta. Mutta en ymmärrä miten kukaan voi voida hyvin tässä hektisessä oravanpyörässä, jossa kaikilla on kiire ja huolet painavat kuin taivas Atlaksen niskassa. Enkä ihmettele miksi täällä massin ja mammonan maassa voidaan pahoin ja paetaan alkoholin turvin sitä ihmisenä olemisen tuskaa." Kouluterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Vanhempainilla t Muu toiminta esi op. 7 lk 6 lk 1 lk Terveystieto 8 lk 2 lk 5 lk 9 lk 3 lk 4 lk Terveydestään huolehtiva, itsestään ja muista vastuuta ottava nuori Yhdeksännen luokan aikana käsitellään seuraavia asioita: Uni, lepo, ravinto ja liikunta syventäen. Terveyttä edistävä ympäristö. Oman terveyden uhkakuvat. Keskeiset terveydenhuoltopalvelut ja kansalais-järjestöjen työ. Omat ruokailutottumukset. Vitamiinit, kivennäis- ja hivenaineet. Uuden ravintotiedon kriittinen puntarointi. Suomalaisten kansantaudit ja niiden yhteys ravitsemukseen. Liikunnan merkitys, ryhti ja lihastasapaino. Oma liikuntaohjelma/ jaksamisohjelma. Raskauden keskeyttäminen. Seksuaalisuuden monimuotoisuus. Kehitykseen ja ikäkauteen liittyvät kriisit ja niistä selviytyminen. Mielenterveys. Henkilökohtaiset voimavarat. Ihmisen erilaisuus ja vammaisuus. Huumeet, oman päätöksenteon vahvistaminen. Väestönsuojelu ja suojautuminen. Vesi- ja tieliikenneturvallisuus. Jatkoon luotsaaminen laajemmin kuin vain opinnot, esim. asunnon ja työpaikan haku ym. elämänkäytäntöjä. Tulevaisuuden kuvien luominen, maailmalle siirtyminen, jatko-opintojen tärkeys. Seksuaalinen kehitys, murrosikä. Elämänhallinta. Oppilaille järjestetään ehkäisevän päihdetyön teemapäivä huumeista.

16 2. TERVEYS- RESEPTI

17 ELINTAPOJEN INVENTAARI Ihminen haluaa elää oman tyhmän päänsä mukaan, totesi kirjailija Dostojevski 150 vuotta sitten. Tämä ajatus on voitu vahvistaa myös tieteellisesti: ihmiset haluavat vaikuttaa elämänsä suuntaan ja muuttavat myös elintapojaan kymmenen kertaa todennäköisemmin omasta halustaan kuin muiden kehotuksesta. Terveelliset elintavat, kuten monipuolinen ruoka, säännölliset ateriat, säännöllinen liikunta, riittävä vuorokautinen uni, tupakoimattomuus ja alkoholia vain kohtuullisesti tai ei lainkaan, edistävät terveyttä ja suojaavat sairastumiselta. Terveysreseptin avulla voi arvioida omia ja perheensä tai perheen koululaisen elintapoja yhdessä ja miettiä muutosten tarpeellisuutta. Elintapojen muuttaminen kannattaa aloittaa pienistä, konkreettisista asioista jokapäiväisessä elämässä, esimerkiksi ruoka-annosten pienentämisestä, nukkumaan menemisestä puoli tuntia aikaisemmin tai portaiden käytöstä hissin sijasta. Kun ensimmäinen muutos on tehty, voi miettiä seuraavaa askelta. Tietoa ja tukea elintapojen muuttamiseen saa esimerkiksi tämän kirjan loppuosassa olevista asiantuntijakirjoituksista. On hyvä miettiä etukäteen, kuinka paljon muutoksen tekeminen vaatii aikaa. Onnistuuko se välittömästi vai tarvitaanko sen tekemiseen enemmän aikaa: viikko, kuukausi, puoli vuotta vai vielä kauemmin? Terveysreseptin voi ottaa mukaan myös kouluterveydenhoitajan tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle, jos elintapojen muutoksista on tarpeen keskustella asiantuntijan kanssa. uiminen liikuntaharrastukset Liikunta lenkkeily säännöllinen ulkoilu vihannekset liha Terveellinen ruoka hedelmät kala kasvikset marjat juurekset Miten hoidan terveyttäni? Uni Hygienia 9-10 tuntia aamuin illoin peseytyminen Ajatuskartta terveydestä (Tyttö 13 v.) 7.-luokkalaisen tekemä ajatuskartta terveydestä.

18 TERVEYSRESEPTI Miten seuraavat elintavat ja tottumukset toteutuvat perheessänne. Rastittakaa se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten tilannettanne? monipuolinen ruoka säännölliset ateriat sopiva paino suhteessa pituuteen säännöllinen liikunta riittävä vuorokautinen uni lepo tupakoimattomuus alkoholin käyttö kohtuullista/ei lainkaan oman terveydentilan seuraaminen toteutuu hyvin toteutuu kohtalaisesti toteutuu huonosti Mihin edellä mainituista asioista aiotte lähitulevaisuudessa panostaa. Numeroikaa tärkeysjärjestyksessä 1-3 tärkeintä? riittävä uni ja lepo säännölliset ateriat monipuolinen ruoka painonhallinta tupakoinnin lopettaminen alkoholin käytön vähentäminen liikunnan lisääminen säännölliset terveystarkastukset Mikä on ensimmäinen muutos, jonka aiotte tehdä perheenne elintavoissa? Päiväys: / 200

19 TIETOA TERVEYDESTÄ

20 3. KUNNON RUOKAA

21 Koululaisen ruokailutottumukset Suomen Sydänliiton Tahtonaisen Sydäntestiä mukaellen Rastita vastaukset lapsesi tottumusten mukaan. Lapsi syö kasviksia, hedelmiä ja marjoja jokaisella aterialla. Lapsi käyttää useimmiten tummaa tai vaaleaa täysjyväleipää. Lapsen leivällä on margariinia ja perheen ruoanvalmistuksessakin pehmeää kasviöljypohjaista rasvaa. Maitovalmisteet, lihavalmisteet ja valmisruoat valitaan useimmiten vähärasvaisina tai rasvattomina. Lapsi syö kalaa vähintään kahdesti viikossa. Leipä, leivänpäällinen ja valmisruoka valitaan tavallisesti vähäsuolaisena. Sokerilla makeutettujen virvoitusjuomien ja mehujen sijasta janojuomana on vesi. Lapsi syö makeisia yleensä enintään kerran viikossa. Kyllä Ei En tiedä Jokainen KYLLÄ-vastaus edistää lapsen terveyttä. Jokainen EI-vastaus kertoo muutoksen paikat. EN TIEDÄ -tilanne on syytä muuttaa pikaisesti tietämiseksi.

22 Yleensä syön ruokaympyrän mukaisesti, paitsi joskus kasvislohko pääsee paisumaan. On mukava syödä terveellisesti, koska se pitää terveenä ja eihän siitä haittaakaan ole. (Poika 13v.) Elinvuosia kullanmurulle Tanja Stepanow, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti, Kuntoutuskeskus Kankaanpää Mirja Huuskonen, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti, Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry Terveellinen ruokailu pähkinänkuoressa Ruokavalinnat vaikuttavat lapsen sydän- ja verisuoniterveyteen, painonkehitykseen ja riskiin sairastua eri sairauksiin joko lapsuudessa tai myöhemmin aikuisiässä. Jokainen terveellinen valinta on hyväksi. Terveelliset ruokailutottumukset ovat helppo juttu, kun muutama perusasia on kohdallaan. Säännöllinen ateriarytmi on kaiken a ja o. Lautasmalli helpottaa aterian koostamista. Jatkuva makeisten napostelu ja välipalasyöminen altistavat painonnousulle ja hampaiden reikiintymiselle. Tasapainoinen ruokailu ja riittävä liikunta luovat hyvän perustan lapsen kehitykselle. Muista, että lapsena omaksutut ruokailutottumukset säilyvät aikuisikään. Kokoa ateria lautasmallin mukaan näin!

23 Tasapainolla hyvään painoon Lasten ja nuorten lihavuus on yli kaksinkertaistunut 25 vuodessa. Jopa % kouluikäisistä lapsista on liikapainoisia. Lapsen painonnousun syytä on hyvä pysähtyä pohtimaan ja miettiä esimerkiksi kouluterveydenhoitajan kanssa keinoja tilanteen korjaamiseksi. Liikapainoisuuteen on suhtauduttava vakavasti kuitenkaan lasta kuormittamatta. Kasvavalla lapsella ei painon pudotus ole yleensä tarpeen, vaan painonnousun pysäyttäminen riittää. Pituuskasvu tasoittaa tilanteen. Terveelliset ruokailutottumukset on tärkeää omaksua paitsi sopivan painonkehityksen, myös terveyden säilyttämisen kannalta. Ruokavalinnoilla voidaan ehkäistä monien sairauksien, kuten esimerkiksi valtimotautien ja diabeteksen syntyä. On muistettava, että lapset ovat ruumiinrakenteeltaan erilaisia. Vanhempina meidän on yritettävä tulkita oman koululaisemme kehitystä mahdollisimman hyvin. Pääasia on, että lapsi kasvaa aikuiseksi omaa sopivaa tahtiaan. Hyvä ruokailu ja muut tasapainoiset elämäntavat antavat hänelle riittävät ainekset pitkään ja mahdollisimman terveeseen elämään.

Siilinjärven kunta 2013-2014. KOULUIKÄISEN TERVEYSPOLKU Opas koululaisille ja vanhemmille

Siilinjärven kunta 2013-2014. KOULUIKÄISEN TERVEYSPOLKU Opas koululaisille ja vanhemmille Siilinjärven kunta 2013-2014 KOULUIKÄISEN TERVEYSPOLKU Opas koululaisille ja vanhemmille Hyvät vanhemmat ja koululaiset Lastemme ja nuortemme terveys on meidän kaikkien yhteinen asia! Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

OPISKELIJAN TERVEYSPOLKU TOISELLA ASTEELLA. Opas vanhemmille ja opiskelijoille

OPISKELIJAN TERVEYSPOLKU TOISELLA ASTEELLA. Opas vanhemmille ja opiskelijoille OPISKELIJAN TERVEYSPOLKU TOISELLA ASTEELLA Opas vanhemmille ja opiskelijoille Päivitetty 19.8.2013 Hyvä lukija Kädessäsi on Opiskelijan terveyspolku -opas, johon on koottu tietoa keskeisimmistä nuorten

Lisätiedot

NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI

NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI Sisällysluettelo Esipuhe Tervetuloa Elämäntaitokurssille. Hyvä arki, toiminta ja ajankäyttö - hyvä päivä, nukkuminen, ruokailu, liikkuminen ja mukavien asioiden tekeminen. Hyvinvointi,

Lisätiedot

URHEILULLISET ELÄMÄNTAVAT-

URHEILULLISET ELÄMÄNTAVAT- URHEILULLISET ELÄMÄNTAVATvanhempainillan vetäjän opas SISÄLLYS Sisältö 2 Esipuhe 3 Ennen vanhempainiltaa 4 1. Urheilulliset elämäntavat 5 2. Elämänrytmi 7 3. Ravinto 9 4. Urheilu ja liikunta 12 5. Uni

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 5 PAINAVAA ASIAA KEVYEMMÄSTÄ ELÄMÄSTÄ

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 5 PAINAVAA ASIAA KEVYEMMÄSTÄ ELÄMÄSTÄ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 5 2008 PAINAVAA ASIAA KEVYEMMÄSTÄ ELÄMÄSTÄ Terveyden edistämisen keskuksen arvioima. Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut

Lisätiedot

Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja

Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja Täsmälääke-hanke Elämäniloa terveysliikunnasta Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja Lahden kaupunki Hyvinvointipalvelut ja Liikuntapalvelut Sari Kristiansen Jani Juuti Täsmälääke-hanke Elämäniloa

Lisätiedot

OHJAAJAN OPAS. Nuorten elämänhallintaryhmän ohjaamiseen

OHJAAJAN OPAS. Nuorten elämänhallintaryhmän ohjaamiseen OHJAAJAN OPAS Nuorten elämänhallintaryhmän ohjaamiseen 2 Lukijalle! Suurin osa nuorista suorittaa opintonsa menestyksellisesti ja aikataulussa ja siirtyy tämän jälkeen työelämään tai jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Raskausajan ravitsemus ja liikunta

Raskausajan ravitsemus ja liikunta Raskausajan ravitsemus ja liikunta Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja 17, 00530 Helsinki puhelin 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Tilaukset: www.mll.fi puhelin 075 324 5480 tilausnumero: 30117

Lisätiedot

pisamat CXgj`g\i_\`[\e gxcm\clalcbx`jl klimxkkfdllj i\ekfl[l c``bbldxccx pdd ii

pisamat CXgj`g\i_\`[\e gxcm\clalcbx`jl klimxkkfdllj i\ekfl[l c``bbldxccx pdd ii pisamat Lapsen kanssa voi ihmetellä oman ruukkuyrtin tuoksua ja makua, sipulin kirvelyä silmissä, jauhojen pöllymistä tai sienimetsän satoa. Lapsi saa suoran kosketuksen ruokaan ja oppii uusia makuja

Lisätiedot

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTA 3 1.1 Arvot ja toiminnan perusta

Lisätiedot

Diabeetikon ruokavaliosuositus

Diabeetikon ruokavaliosuositus Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 Suomen Diabetesliitto ry:n liittohallituksen nimeämä ruokavaliosuositustyöryhmä PUHEENJOHTAJA: Suvi Virtanen Professori, LT, ETM Tampereen yliopisto, Terveystieteen

Lisätiedot

Paremman Muistin Vihkonen

Paremman Muistin Vihkonen Paremman Muistin Vihkonen SISÄLLYS 1. Paremman muistin vihkonen 3 2. Voimavarakeskustelu 6 3. Hyväksymis- ja omistautumisterapia 8 4. Liikunta 9 5. Uni ja lepo 12 6. Ravinto 14 7. Kolesteroli, verenpaine

Lisätiedot

Päivitetty versio 1/2012. Sisältö

Päivitetty versio 1/2012. Sisältö Päivitetty versio 1/2012. Sisältö Johdatusta...3 1. Ammattikuljettajat - epäsäännöllisen työn haasteet terveydelle...4 1.1 Vuorotyön vaikutukset elimistössä...4 1.2 Vuorotyö asettaa haasteita terveellisten

Lisätiedot

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva 29. laitos THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuvitus Taru Castren Taitto ja sivunvalmistus Hanna Tennilä, Textop Oy ISBN 978-952-245-256-6

Lisätiedot

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet 127 7.3.8 Terveystieto Terveyskasvatus kuuluu luontevana osana kaikkeen koulun opetukseen. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä niin, että hän ymmärtää erilaisten

Lisätiedot

Työryhmän puolesta Ranja Kovalainen, ranja.kovalainen(at)edu.nurmijarvi.fi Palautetta voi antaa myös LIITO:n toimistoon: toimisto(at)liito.

Työryhmän puolesta Ranja Kovalainen, ranja.kovalainen(at)edu.nurmijarvi.fi Palautetta voi antaa myös LIITO:n toimistoon: toimisto(at)liito. LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TYÖRYHMÄ: "Tämä kysymyspaketti on tehty opettajien avuksi lukion terveystiedon opetukseen ja ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen. Emme ole pyrkineet tekemään

Lisätiedot

FITLANDIA-HYVINVOINTIOPAS

FITLANDIA-HYVINVOINTIOPAS FITLANDIA-HYVINVOINTIOPAS ASIANTUNTIJAT Sanna Malinen Sanna Malinen on 27-vuotias viittä vaille valmis lääkäri. Sanna on harrastanut liikuntaa pikkutytöstä lähtien, ja urheilulajeista hänen sydäntään lähellä

Lisätiedot

Kuusamon neuvola kehityksen keulilla Natiivinörteille. medianeuvola. Neuvola ja kouluterveyslehti kotiin tilattuna maksullinen

Kuusamon neuvola kehityksen keulilla Natiivinörteille. medianeuvola. Neuvola ja kouluterveyslehti kotiin tilattuna maksullinen Terveyden edistämisen ja ehkäisevän lastensuojelun ammattilehti 2 2009 Kuusamon neuvola kehityksen keulilla Natiivinörteille medianeuvola Neuvola ja kouluterveyslehti kotiin tilattuna maksullinen Neuvola

Lisätiedot

hyvinvoinnin lähteillä Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 299

hyvinvoinnin lähteillä Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 299 hyvinvoinnin lähteillä Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 299 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 299 ISBN 978-951-790-378-3 ISSN 0357-2498 Ulkoasu: Kotisaari Graphic Management Oy Kuvat: Ayakovlevcom,

Lisätiedot

TARTU TILAISUUTEEN, ota tavaksi!

TARTU TILAISUUTEEN, ota tavaksi! TARTU IUTEEN, ota tavaksi! 1 2 RENNOS pysyviä tuloksia Tartu tilaisuuteen, ota tavaksi! -painonhallintaopas johdattaa sinut pysyviin elämäntapamuutoksiin rennolla ja nautittavalla tavalla. Opas neuvoo

Lisätiedot

ONKO RUOKA LOHTUSI? APUA! Tupakka tuhoaa naista. Liian runsaat kuukautiset. Hoida lantionpohjan lihakset kuntoon!

ONKO RUOKA LOHTUSI? APUA! Tupakka tuhoaa naista. Liian runsaat kuukautiset. Hoida lantionpohjan lihakset kuntoon! Naisen maksuton terveysopas, ota mukaasi! Ja tiedät mitä kehossasi tapahtuu! uuma2/2012 Tupakka tuhoaa naista ONKO RUOKA LOHTUSI? Mitä ensimmäisellä gynekologikäynnillä tapahtuu? APUA! Liian runsaat kuukautiset

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

LAPSEN TERVEYS TANSSIEN. HYVÄÄN OLOON Anitra Ahtola: Kaikkia lapsia tulisi kannustaa liikkumaan! Tanja Karpela Lapsi tarvitsee turvaa ja läheisyyttä

LAPSEN TERVEYS TANSSIEN. HYVÄÄN OLOON Anitra Ahtola: Kaikkia lapsia tulisi kannustaa liikkumaan! Tanja Karpela Lapsi tarvitsee turvaa ja läheisyyttä ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Terveet hampaat Huolehdi lapsen hammashoidosta Ravinto kunniaan Hyvällä ravinnolla turvaat lapselle terveyttä Lapsettomuus Hanki

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

kasviksista 16 Voimaa ruuasta Terveyttä ja voimaa Satu Silvo: Kasvisruokailusta terveyttä ja elämäntapa Gerontologinen ravitsemus 2/2015

kasviksista 16 Voimaa ruuasta Terveyttä ja voimaa Satu Silvo: Kasvisruokailusta terveyttä ja elämäntapa Gerontologinen ravitsemus 2/2015 Gerontologinen ravitsemus 2/2015 Voimaa ruuasta ja voimaa Terveyttä kasviksista 16 Satu Silvo: Kasvisruokailusta terveyttä ja elämäntapa Gery ry 2/2015 Voimaa ruuasta 1 2/15 Gery Voimaa ruuasta 2/2015

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Suomen Migreeniyhdistys ry 1/2006

Suomen Migreeniyhdistys ry 1/2006 Suomen Migreeniyhdistys ry 1/2006 Suussa sulava Pamol F selättää säryn. Se ei myöskään ärsytä vatsaa, sillä sen vaikuttava aine on hyvin siedetty parasetamoli. 331/04 0 02.09.2004 Pamol F on lääke kivun

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Terveyttä ruoasta Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014 Suositusten valmistelutyöryhmä: Mikael Fogelholm (puh.joht.) Ravitsemustieteen

Lisätiedot

Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus

Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus Valmennusaineisto www.ravitsemuspassi.fi SISÄLTÖ Johdanto Ravitsemuspassin suorittaminen 1 Ravitsemuspassi Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus

Lisätiedot

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Sisällys 1 Omavalvonnan toteuttaminen 1.1 Toimintayksikön perustiedot 1.2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 1.3 Omavalvonnan organisointi,

Lisätiedot