Sisällysluettelo... 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo... 17"

Transkriptio

1 17 1 Ongelmalähtöinen diagnostiikka Esipuhe... 5 Ensimmäisen laitoksen esipuhe... 6 Kirjoittajat... 7 Ohjeita tämän teoksen käyttäjlle Yleistä Therapia Odontologica kirja Therapia Odontologica CD-ROM Johdanto Pään ja kaulan anatomia Pään ja kaulan anatomiset alueet Kasvojen rakenteet Pään luiset rakenteet Yläleuka Alaleuka Leukanivel Pään veri- ja imusuonet Pään hermot Pään ja kasvojen lihakset Suuontelo ja nielu Suupohja Suulaki Kieli Sylkirauhaset Korva Silmä Hampaat Ien ja hampaan kiinnityskudos Oireita ja löydöksiä Erotusdiagnostinen menetelmä Diagnoosi- ja hoitokaaviot Hammas Hampaan kiinnityskudos Limakalvot Huulet Kieli Suupohja Suulaki Leukaluut Leukanivel Puremalihakset Kasvot Kaula Muut oireet Erityiskysymyksiä Röntgenologista erotusdiagnostiikkaa Potilastyö...91 Terveydenhuolto ja etiikka Perusteet Kollegiaalisuus ja hammaslääkärin etiikka Potilas hammaslääkärisuhde Potilasasiakirjat Johdanto Potilasasiakirjojen laatiminen Potilasrekisteri Anamneesi ja status Yleisanamneesi ja -status Suun ja hampaiston anamneesi ja status Tauti- ja toimenpideluokitus Jatkotutkimukset ja lähetteet Lääkkeen määrääminen...115

2 18 3 Laboratoriotutkimukset Mikrobiologia Radiologia Johdanto S-Alkalinen fosfataasi (S-AFOS) S-Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit S-Alaniiniaminotransferaasi (S-ALAT)..120 S-Aspartaatti-aminotransferaasi (S-ASAT) S-Albumiini (S-Alb) S- ja U-Amylaasi (S-/U-Amyl) S-B12-Vitamiini (S-B12-Vit) C-Reaktiivinen proteiini (S-CRP) S-D-Vitamiini (S-D-1,25) B-Eosinofiilit (B-Eos) S-Ferritiini (S-Ferrit) fe- ja fs-folaatti (fe- ja fs-folaat) fs-fosfaatti, epäorgaaninen (fs-pi) DU-Fosfaatti, epäorgaaninen (du-pi) Gliadiini, vasta-aineet (S-AGA-AbA ja -AbG) B- ja fb-glukoosi (B-Gluk ja fb-gluk)fpja fs-glukoosi (sp-gluk, fs-gluk) Glukoosirasituskoe, oraalinen S-Glutamyylitransferaasi (S-GT) B-Hemoglobiini (B-Hb) B-Hemoglobiini-A1c, glykosyloitunut (B-HbA1c) Hepatiittitutkimukset Hepatiitti-A -virusvasta-aineet (S-HAV-Ab) Hepatiitti-B -tutkimukset Johdatus lääketieteelliseen mikrobiologiaan Johdanto Lääketieteellinen mikrobiologia Mikrobiologiset tutkimusmenetelmät 137 Näytetyypit Johdanto Säteilysuojaus ja röntgentoiminnan laadunvarmistus hammaslääkärin vastaanotolla Yleiset säteilysuojeluperiaatteet Hammasröntgentoiminnan laadunvarmistus Radiologiset tutkimusmenetelmät Hampaiden kuvaustekniikat Röntgenkuvien kehittäminen Digitaalinen hammaskuvaus Panoraamakuvaus Monitekniikkatomografia Kefalometriset kallokuvaukset Leukanivel ja sen sairaudet Sylkirauhasten radiologiset tutkimukset ja sairaudet HI-virus, vasta-aineet (S-HIV-Ab) P-/S- ja DU-Kalium (P-, S- ja du-k) fs-, DU-Kalsium ja S-Kalsium, ionisoitunut (fs- ja du-ca, S-Ca-ion) S-Kolesteroli (S-Kol) S-Kolesteroli, HDL-Fraktio (S-Kol-HDL) 127 S-Kreatiinikinaasi (S-CK) S- Kreatiinikinaasi, B-alayksikkö (S-CK-B). 127 FS-Kreatiniini (fs-krea) Laktoosikoe B-Lasko (B-La) FB-Leukosyytit (fb-leuk) B-Leukosyytit, erittelylaskenta P-/S-Natrium (P- ja S-Na) FP-Parathormoni, intakti (fp-pth-int) 128 S-Proteiini (S-Prot) FS-Rauta (fs-fe) B-/E-Retikulosyytit (B- ja E-Retik) S-Reumafaktori (S-RF) FS-Transferriini (fs-transf) S- Transferriini, niukkahiilihydraattinen (S-CDT) Tromboplastiiniaika (P-TT, P-INR) S-Tyreotropiini (S-TSH) S-Tyroksiini, vapaa (S-T4V) Verenkuva (B-PVK-T, Diffi) Vuotoaika Isotooppitutkimukset Nenän sivuontelot Hampaiden ja leukaluiden röntgendiagnostiikka Hampaiden kovakudossairaudet Tulehdukset Kystat Leukaluiden kasvaimet

3 6 Suupatologia Sylki ja suun puolustusmekanismit Kliininen farmakologia Allergologia ja toksikologia Johdanto Biopsia Eräitä histologisten näytteiden tutkimusmenetelmiä Syljen eritys Syljen koostumus ja tehtävät Farmakokinetiikka Johdanto Biologinen hyötyosuus Alkureitin metabolia Ekstraktiosuhde Jakautumistilavuus Sitoutuminen plasman proteiineihin Puoliintumisaika Kumuloituminen Puhdistuma Annoksesta riippuvainen farmakokinetiikka Kyllästysannos ja ylläpitoannos Lääkkeiden haittavaikutukset Johdanto Lääkehaitat ruuansulatuskanavan (GI) alueella Maksaan kohdistuvat haittavaikutukset Munuaisiin kohdistuvat haittavaikutukset Ihoreaktiot Keuhkoreaktiot Allergologia hammashoidossa Johdanto Allergologian käsitteitä Kosketusihottumat ja niiden aiheuttajat Hengitystieyliherkkyys Allergian tutkimusmenetelmiä Käsineiden käyttö Ammattitautitutkimukset Geeniteknologian mahdollisuuksia hammaslääketieteellisessä diagnostiikassa Patologian termit Verisoluvauriot Muita haittavaikutuksia Haitalliset lääkeyhteisvaikutukset Johdanto Farmakokineettiset yhteisvaikutukset..254 Lääkemetabolian yhteisvaikutukset Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset 258 Yhteisvaikutusten kliininen merkitys Mikrobilääkkeiden farmakologiaa Bakteerilääkkeet Sienilääkkeet Näkökohtia mikrobilääkkeen valinnasta Yhteenveto Kipu ja kipulääkkeet Johdanto Tulehduskipulääkkeet Farmakokinetiikka Opioidit Lääkehoidon erityiskysymyksiä Potilaiden kosketusallergiat Lääkeaineyliherkkyysreaktiot Toksikologia hammashoidossa Johdanto Elohopea hammashoidossa ja amalgaamipaikoissa Fluori ja fluoridit Hammashoidossa käytettävät metallit 299 Metyylimetakrylaatti...300

4 20 10 Kipu Esilääkitys, sedaatio, yleisanestesia ja puuduttaminen Purentafysiologia Kariologia Kivun patofysiologia Johdanto Akuutti (fysiologinen) ja krooninen (patologinen) kipu sekä kivun jaottelu 304 Keskushermoston kipuradat Kivun säätelymekanismit Kipuratojen rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset kroonisen kivun etiologiassa Kipupotilaan tutkiminen Anamneesi Kliininen tutkimus Johdanto Sedatoimisen ja yleisanestesian yleiset edellytykset Potilaan valvonta Potilasvalinta Esilääkitys Sedaatio Oireet ja löydökset Kuvantaminen Erotusdiagnostiikka Purenta-analyysi Hoito Kariologia Johdanto Epidemiologia lapsilla ja nuorilla Karieksen syyt ja niiden yhteys kliiniseen statukseen Demineralisaatio Kariogeeniset mikrobit Hampaiston resistenssi Ruokavalio ja karies Yleissairaudet, erityisruokavaliot ja karies Eroosiot Kariologinen sylkidiagnostiikka Kariesprofylaksi Korjaava karieshoito Johdanto Korjaavan hoidon biologiset edellytykset ja rajoitukset Diagnostiikka ja hoitopäätöksen teko Onko karies aina poistettava? Ehkäisevä laajentaminen Laitteisto ja instrumentit Täytemateriaalien valinta Kasvojen alueen kiputilat Intrakraniaalisten syiden aiheuttamat kasvokivut Ekstrakraniaalisten syiden aiheuttama kasvokipu Kivun hoito Johdanto Kivun lääkehoito Nosiseptiivisen kivun lääkehoito Neuropaattisen kivun lääkehoito Kipulääkityksen erityiskysymyksiä Muut kivunhoitomenetelmät Kipuklinikkatoiminta Yleisanestesia Puuduttaminen Hengityksen ja verenkierron elvytys Kipulääkitys Johdanto Etiologia Okklusaalikarieksen hoito Approksimaalikarieksen hoito Vapaan pinnan karieksen hoito Retention lisääminen Esteettinen hammashoito Määritelmä ja taustaa Sopusuhtainen hampaisto Värin valinta Retention lisääminen juurikanavanastat ja pilarit Materiaalin valinta Hoitolinjan valinta Kosmeettisten hampaistomuutosten ennaltaehkäisy Amalgaamitäytteiden vaihtaminen Hampaiden valkaisu Värjäytymisen syyt Vaalentamisen kemiaa Kotivaalennus kiskoa käyttäen Vaalennus vastaanotolla Juurihoidetun hampaan vaalennus

5 14 Endodontia Parodontologia Juurihoito Juurihoidon indikaatiot Juurihoidon kontraindikaatiot Juurihoidon tavoitteet Endodonttinen diagnoosi ja hoitopäätös Juurikanavamorfologia Juurihoidossa käytettävät materiaalit Juurihoidon suoritus Juurihoidon yhteydessä otettavat röntgenkuvat Juurihoidon aseptiikka Parodontaalisairauksien tausta ja diagnostiikka Johdanto Parodontiumin rakenne ja fysiologia Parodontaalisairauksien patogeneesi Parodontaalinen mikrobiologia Parodontaalisairauksien luokittelu ja esiintyvyys Yleissairauksien ja parodontiittien yhteys Parodontiumin tutkiminen Parodontologinen hoito Parodontaaliterveyden hoito Akuutit tilanteet parodontiumin alueella Pedodontia Lasten hammashoito Johdanto Lapsen kehityksestä Lapsi ja hammashoito Hammashoitopelko Pelkäävän lapsen hammashoito Hampaan ja hampaiston normaali kehitys Hampaiston rakenne ja hampaiden numerointi Hampaiden kehitys ja puhkeaminen Hampaiden puhkeamishäiriöt Poikkeava hampaiden lukumäärä Hampaiden poikkeava muoto Lasten kariespreventio ja karieksen hoito Lasten kariespreventio Maitohammaskaries Karieksen hoito avojuurisessa pysyvässä hampaassa Lasten ja nuorten parodontaalisairaudet Parodontaalisairauksien esiintyminen ja kehittyminen Juurihoidon tekniikka Eri sairauksien hoitokäytännöt Komplikaatiot Kattaminen Traumaendodontia Traumahampaiden endodonttinen hoito akuuttitilanteessa Traumahampaiden jälkikomplikaatiot ja niiden endodonttinen hoito Parodontologinen perushoito Parodontaalinen lääkehoito Nuorten parodontiitit ja niiden hoito Purennan merkitys parodontiumin hoidossa Proteettiset ratkaisut parodontiittipotilailla Hammasimplantteja ympäröivien kudosten tutkimus ja hoito Parodontiumin kirurginen hoito Parodontaalikirurgiset toimenpiteet Parodontologisen hoidon tulosten ylläpito Yhteistyö hoitohenkilöiden välillä Yleistauteihin tai lääkityksiin liittyvät parodontaalimuutokset Limakalvomuutokset lapsen suussa Johdanto Virusinfektiot Bakteeri-infektiot Sieni-infektiot Aftat Mahasuolikanavan sairaudet ja lapsen suu Veritaudit Maligneihin sairauksiin liittyvät suumuutokset Elinsiirtolapset Autoimmuunisairaudet suussa Etiologialtaan epäselvät suun limakalvomuutokset Hampaiden kovakudosten kehityshäiriöt Johdanto Geneettiset, hampaiden kovakudoksiin rajoittuvat kehityshäiriöt Geneettiset, yleissairauksiin tai syndroomiin liittyvät hampaiden kovakudosten kehityshäiriöt...567

6 22 17 Ortodontia Protetiikka Harvinaisia geneettisiä hampaiden kovakudospuutoksia, jotka liittyvät systeemisiin häiriöihin Luokittelemattomat hampaiden kehityshäiriöt Ympäristötekijöiden aiheuttamat hampaiden kehityshäiriöt ja hampaiden kovakudosten paikalliset puutokset Johdanto Normaalipurenta Kasvojen ja purennan kehitys Purentavirheet Oikomishoidon biologiset perusteet Hampaan siirtämisen mekaaniset perusteet Ortodonttisen potilaan tutkiminen Purentavirheet Hampaiden puhkeamiseen ja puuttumiseen liittyviä hoidollisia ongelmia Varhaishoito ja hoidon ajoitus Aikuisortodontia Johdanto Hampaattoman suun protetiikka.623 Johdanto Diagnostiikka Kokoproteesihoidon suunnittelu ja preproteettiset hoitotoimenpiteet Hoitovaiheet Komplikaatiot ja niiden hoito Hoidon ongelmia Kokoproteesien korjaukset Osaprotetiikka Johdanto Diagnostiikka Osaproteesien rakenteet ja nimikkeet..637 Osaproteesihoidon suunnittelu Preproteettiset hoitotoimenpiteet Lopullinen osaproteesisuunnitelma Hoitovaiheet Kruunu- ja siltaprotetiikka Johdanto Diagnostiikka Kruunu- ja siltaproteettisen hoidon suunnittelu Kruunutyypit Hammastapaturmat Hammastapaturmien epidemiologia ja etiologia Hammastapaturmien diagnoosi Hammastapaturmien hoito Hammastapaturmien seuranta Hammastapaturmien ennuste ja komplikaatiot Ortodonttis kirurginen hoito Huuli suulakihalkiot Irrotettavat oikomiskojeet Kiinteät oikomiskojeet Palatinaali- ja linguaalikaaret sekä huulipuskuri Ekstraoraaliset (suun ulkopuoliset) oikomiskojeet Hoitotuloksen säilyttäminen (retentio) 617 Purennan muutokset aikuisiässä Purentavirheiden hoidontarve ja hoitoon valinta Hoitovaiheet Komplikaatiot ja niiden hoito Pintakiinnitteiset sillat (kevytsillat) Tulevaisuuden haasteet Inlayt, onlayt ja laminaatit Valetut kultatäytteet Keraamiset täytteet Laminaatit Preparointi Geroprotetiikka Johdanto Ikääntymisen aiheuttamat muutokset purentaelimen alueella Vanhuspotilaiden proteettinen hoito Kasvo- ja leukavammaprotetiikka Johdanto Kehitykselliset häiriöt Kasvojen ja leukojen alueen kasvainten jälkitilat Muut hankitut kasvojen alueen vammat

7 19 Hammastekniikka Suugerontologia Suu- ja leukakirurgia Johdanto Työn tilaaminen ja dokumentoiminen sekä hinnan muodostuminen Työn vaiheet ja tekniset vaatimukset Värin ja muodon määritys Johdanto Suhtautuminen ikääntymiseen Väestön ikääntyminen Vanhenemisen lainalaisuudet Vanhus potilaana Vanhusten lääkehoito Suun vanheneminen Eläkeikäisten suunterveys Hammaskirurgiasta leuka- ja kasvokirurgiaan Johdanto Suu- ja leukakirurgian jako Haavan paraneminen Dentoalveolaarinen kirurgia Dentoalveolaarisen kirurgian perusteet 732 Kirurginen anatomia Puhkeamishäiriö, hampaan poisto ja leikkauksellinen poisto Per- ja postoperatiiviset komplikaatiot.742 Leukaluiden kystat ja niiden hoito Kystojen kirurginen hoito Muut kirurgiset toimenpiteet Leukojen alueen infektiot Johdanto Akuutit infektiot Krooniset infektiot Leukanivelen sairaudet Johdanto Leukanivelen toimintahäiriöt Kirurginen hoito Ortognaattinen kirurgia Johdanto Hoitoindikaatiot Potilaan tutkiminen ja hoidon suunnittelu Ylä- ja alaleuan osteotomiat Uniapnea Hammasteknikon koulutuksesta ja ammatista Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti Suun merkitys elämänlaadulle Eläkeikäinen vastaanotolla Ikääntyvän potilaan hammashoito Ikääntyminen ja kuiva suu Suun terveyden ylläpito ja edistäminen Suun ja leukojen kasvaimet Johdanto Oireet ja löydökset Hyvänlaatuiset kasvaimet Hyvänlaatuiset pehmytkudoskasvaimet Luun sisäiset (intraosseaaliset) hyvänlaatuiset kasvaimet Pahanlaatuiset kasvaimet ja malignien tautien manifestaatiot Suusyöpä (C00-C10) Sarkoomat (C ) Lymfoomat ja muut pahanlaatuiset hematologiset taudit (C81-C96) Muut syövät ja niiden etäpesäkkeet Rekonstruktio Suusyövän hoidon sivuvaikutukset ja komplikaatiot Suusyöpäpotilaan kuntoutuksen periaatteet Sylkirauhasten kirurgiset sairaudet Johdanto Tulehdukselliset sylkirauhassairaudet (sialoadeniitit) Obstruktiiviset sairaudet Kasvaimet Huuli- ja suulakihalkiot Huuli- ja suulakihalkioiden tausta ja diagnostiikka...837

8 24 22 Traumatologia Johdanto Ensiapu Sairaalaan lähettäminen Hammastraumat Kasvojen alakolmanneksen murtumat 856 Keskikasvojen murtumat Kasvojen yläkolmanneksen murtumat Implantologia Kirurginen hoito Johdanto Diagnostiikka Hoitovaiheet Kirurgiset komplikaatiot Suulääketiede Implanttirekisteri Implanttiprotetiikka Implanttityypit Indikaatiot Johdanto Suun haavaumat Suun limakalvojen ärsytyshyperplasiat Suun limakalvojen syöpävaaraa lisäävät muutokset ja tilat Suun limakalvojen pahanlaatuiset kasvaimet Ihotaudit ja suun limakalvot Kielen sairaudet Bakteeri-infektiot Virusinfektiot Pehmytkudosvammat Leukanivelen sijoiltaanmeno (luksaatio) Mikrokirurginen hermorekonstruktio Kontraindikaatiot Vajaan hampaiston implanttiprotetiikka Hampaattoman henkilön implanttiprotetiikka Hoitovaiheet Prognoosi Ylläpitohoito Komplikaatiot Suun limakalvolla hyperplasioita aiheuttavat virukset Virusperäisiin lastentauteihin liittyvät muutokset suussa Muut virusinfektiot Suun hiivasieni-infektiot Lääkeaineiden aiheuttamat limakalvomuutokset Yliherkkyysoireiden aiheuttamat reaktiot suun limakalvolla Yleissairauksien suuilmentymiä Laser hammaslääketieteessä Johdanto Laservalon ominaisuuksista Suun limakalvokirurgiassa käytetyt laserit Kariesdiagnostiikka laserin avulla Hampaan preparoinnissa käytetyt laserporat Laserkuitu juurihoidossa Vastaanoton toimintavalmius Vastaanoton toiminta Johdanto Vastaanottotyö Instrumenttien teroitus Vastaanoton tietotekniikkaa Hammashoidon hygienia Puhdistus Desinfektio Sterilointi Hygienian kokonaisuus hammashoidossa Hammashoitotyön ergonomia Fysiologinen työskentely Hoitohuoneen ergonomia Muut työn kuormittavuutta vähentävät tekijät Fysikaaliset ympäristötekijät Tarkka näkeminen hammashoidossa

9 25 Hammashoidon materiaalit Johdanto Korjaavan karieshoidon materiaalit materiaalit Protetiikan 28 Suunhoitoaineet ja paikallishoitolääkkeet Suuterveyden edistäminen Sosiaalihammaslääketiede Johdanto Karieksen ja parodontaalisairauksien ehkäisyyn ja hoitoon tarkoitetut suunhoitoaineet Suusairauksien paikallishoitolääkkeet 1043 Suunhoitoaineet Johdanto Suuhygienisti suun terveydenhuollossa Terveyden edistämisen ajatus Kliininen suun terveydenhoitotyö Täytteiden viimeistely Depuraatio Ensimmäisen sekstantin (dd ) puhdistaminen Toisen sekstantin (dd ) puhdistaminen Kolmannen sekstantin (dd ) puhdistaminen Neljännen sekstantin (dd ) puhdistaminen Suun terveydenhuolto Hammaslääkärin ammatinharjoittamislaki Sairausvakuutuskäytäntö ja hammashoito Hammaslääkärin todistuskäytäntö Potilaan asema ja oikeudet Potilasasiakirjat Potilasvakuutus Lääkevahinkovakuutus Oikeushammaslääketiede Johdanto Vainajien tunnistaminen Tunnistus suuronnettomuuksissa Ikämääritykset Puremajäljet Viidennen sekstantin (dd ) puhdistaminen Kuudennen sekstantin (dd ) puhdistaminen Plakkivärjäys Pastapuhdistus Suuhygienia Suun puhdistaminen Hampaiden harjaus Hampaiden välipintojen puhdistus Hammasproteesien ja suun puhdistus 1074 Hammaslääkäri ja tupakoinnin vastustamistyö Epidemiologia Luokittelun osuvuus Hammashuollon palvelujen kilpailuttaminen Terveystaloustiedettä kliinikoille Potilasvalitukset käytännön kannalta Koulu ja suun terveydenhuolto Pahoinpidelty, hyväksikäytetty tai laiminlyöty lapsi hammaslääkärin vastaanotolla Antropologiset tutkimukset

10 26 32 Yleislääketiede Johdanto Sydämen ja verenkiertoelinten sairaudet Hengitystiesairaudet Endokrinologia Ruoansulatuskanavan sairaudet ja syömishäiriöt Virtsatie- ja munuaissairaudet Ihosairaudet Syöpätaudit Veritaudit Hätätapaukset Hätätapaukset ja ensihoito Hätätapausten oireet ja hoito Kardiovaskulaariset hätätapaukset Hengitysvaikeus Muut hätätapaukset Verenvuotosairaudet Luu- ja nivelsairaudet Reumataudit Naistentaudit ja raskaus Neurologiset sairaudet Silmä- ja korvataudit Infektiosairaudet Psykiatriset potilaat Vammainen potilas Geriatriset potilaat Hakemisto

Valtakunnallinen erikoishammaslääkärikuulustelu

Valtakunnallinen erikoishammaslääkärikuulustelu Valtakunnallinen erikoishammaslääkärikuulustelu 20.10.2017 Hampaiston oikomishoito... 2 Kliininen hammashoito/parodontologia... 3 Kliininen hammashoito/protetiikka ja purentafysiologia... 4 Suu- ja leukakirurgia

Lisätiedot

Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa:

Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa: Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa: Ryhmittely 1) Ymmärrettävä, hallittava ja osattava käyttää tai soveltaa 2) Tiedettävä, tunnistettava 3) Erityisosaamista

Lisätiedot

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Kurssin sisältöä: peruskäsitteistöä protetiikan mahdollisuudet labravaiheet proteesien jaottelu hoidon tarpeen arvio

Lisätiedot

HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN. OPINTOSUORITUKSET VÄLISENÄ AIKANA.

HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN. OPINTOSUORITUKSET VÄLISENÄ AIKANA. 2008-2013 HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN. OPINTOSUORITUKSET 2008-2013 VÄLISENÄ AIKANA. Valmistautumiseen ilmoittaudutaan pääsääntöisesti viikkoa ennen valmistumistilaisuutta.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu Päivi Jussila, HLL Suun terveyden tutkimusyksikkö Suun tutkimukseen kutsuttiin 3150 henkilöä, jotka asuivat 100 km säteellä Oulusta

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008 2009. Hammaslääketieteen koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2008 2009. Hammaslääketieteen koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2008 2009 Hammaslääketieteen koulutusohjelma SISÄLLYS Hammaslääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelma 3 Kliiniseen vaiheeseen siirtyminen 3 Viransijaisuuskelpoisuus 3 Juonneopetus 3 Syventävien

Lisätiedot

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI TMD Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten,

Lisätiedot

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja KK-hinnoitteluohjelma sisältää: 1) Rajattoman määrän hammaslääkärin tarkastuksia sopimuskautena 2) Rajattoman määrän suuhygienistikäyntejä sopimuskautena 3) Kaikki tarvittavat röntgentutkimukset 4) Kaiken

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Päänsärky, purenta ja TMD 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Etiologia Epäselvä, monitekijäinen Useita etiologialtaan ja patologialtaan erilaisia

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK hoitaa lähetepotilaita, jotka eivät vaadi sairaalaolosuhteita, mutta joiden hammaslääketieteellinen hoito

Lisätiedot

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUS OPINTO-OPAS

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUS OPINTO-OPAS 2015 2016 2016 2017 Tämä opas on voimassa 1.8.2015 alkaen. Erikoistuvan opiskelijan koulutusvaatimukset määrittää opinto-oikeuden

Lisätiedot

LUMI Implantology Academy

LUMI Implantology Academy Implantology LUMI Implantology Academy Kattava hammasimplantointikoulutus, joka antaa hyvät valmiudet aloittaa implantointi. Koulutuksessa käydään läpi vaihe vaiheelta kaikki implantologiaan liittyvät

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015 YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS T2250 SUUNTERVEYS (muuttujat lihavoituna) Tutkittavan numero 2) Päivämäärä..200 3) Tallentaja: SUUT_ANTIB 5) Antibioottisuojaus:

Lisätiedot

Lasten panoraamatutkimukset miten pienille?

Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? HLT, EHL (hampaiston oikomishoito), dos., Janna Waltimo-Sirén, Hammaslääketieteen laitos, Helsingin yliopisto Leukojen panoraamatomografiatutkimus (PTG) antaa

Lisätiedot

Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017

Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017 Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017 5 op 6 PBL tapausta Farmis Farmakodynamiikka ja Farmakokinetiikka Autonomisen hermoston farmakologia Neurologisten sairauksien hoidossa

Lisätiedot

Laboratoriotutkimukset

Laboratoriotutkimukset 119 Esa Leppänen Johdanto... 119 S-Alkalinen fosfataasi (S-AFOS)...120 S-Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit...120 S-Alaniiniaminotransferaasi (S-ALAT)...120 S-Aspartaatti-aminotransferaasi (S-ASAT)...120

Lisätiedot

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SAA02 Suun perustutkimus 63,00 47,00 50,00 SB Täydentävät tutkimukset SBB10 Hampaiston jäljennökset ja kipsimallit

Lisätiedot

- Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi?

- Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi? Tervettä elämää munuaissairauden kanssa - Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi? Suuhygienisti, sairaanhoitaja Heidi Hänninen Tays/Suu- ja leukasairauksien poliklinikka Suun terveys osana

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

(2)= 2. uusinta. Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op

(2)= 2. uusinta. Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op Lääketieteellinen tiedekunta YLEISET UUSINTATENTIT 22.6.2016 LTK:n yhteisiä uusintatenttejä järjestetään kuukausittain. Tarkista aina tentin ajankohta ja sali! Opiskelijakortti tulee esittää tenteissä.

Lisätiedot

Leikkauspotilaan hampaiston ja leukojen statuksen arviointi. KIRURGIAN RUNKOKOULUTUSTILAISUUS 4.2.2011 Suu- ja leukakirurgian EHL, LL Satu Yli-Petäys

Leikkauspotilaan hampaiston ja leukojen statuksen arviointi. KIRURGIAN RUNKOKOULUTUSTILAISUUS 4.2.2011 Suu- ja leukakirurgian EHL, LL Satu Yli-Petäys Leikkauspotilaan hampaiston ja leukojen statuksen arviointi KIRURGIAN RUNKOKOULUTUSTILAISUUS 4.2.2011 Suu- ja leukakirurgian EHL, LL Satu Yli-Petäys Hoitokriteerit Leukakirurgia Kiireellisen hoidon kriteerit,

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009 Kyselyyn vastasivat 18 sairaanhoitopiiriä sekä Kainuun maakunta - Puuttuu Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta

Lisätiedot

hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA

hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA Suun kautta soteen Hyvä suunterveys on osa yleisterveyttä. Suun ongelmat vaikuttavat ruokailuun ja ravintoon, heikentävät kroonisten

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xerodent 0,25 mg / 28,6 mg imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa

Lisätiedot

Syöpähoitojen vaikutukset suun alueella. Syövän ilmeneminen suun alueella. Kemoterapian haittavaikutukset. Syöpäpotilaan suunhoito

Syöpähoitojen vaikutukset suun alueella. Syövän ilmeneminen suun alueella. Kemoterapian haittavaikutukset. Syöpäpotilaan suunhoito Syöpäpotilaan suunhoito Syöpäpotilaan suunhoito Anna-Maija Matela Erikoistuva hammaslääkäri, parodontologia PKS-SEHYK (10/2014-3/2016 HUS Kirurginen sairaala) annamaija.matela@hel.fi SISÄLTÖ Syövän ja

Lisätiedot

Kariologia ja endodontia

Kariologia ja endodontia 1 Sisällys Kariologia ja endodontia... 1 Kliininen hammashoito/lasten hammashoito... 1 Kliininen hammashoito/parodontologia... 2 Ortodontia... 3 Protetiikka ja purentafysiologia... 3 Radiologia... 4 Suu-

Lisätiedot

HUULI- JA SUULAKIHALKIOT

HUULI- JA SUULAKIHALKIOT HUULI- JA SUULAKIHALKIOT halkiotyypit hammashoidon ja oikomishoidon erityispiirteet luunsiirtoleikkaus ortognaattinen kirurgia Dos Arja Heliövaara, HUSUKE HUULI- JA SUULAKIHALKIOT huuli-suulakihalkiot

Lisätiedot

Helsingin Yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Clinicum Suu- ja leukasairauksien osasto Valmistuvan hammaslääkärin kliiniset osaamistavoitteet

Helsingin Yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Clinicum Suu- ja leukasairauksien osasto Valmistuvan hammaslääkärin kliiniset osaamistavoitteet 1 Helsingin Yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Clinicum Suu- ja leukasairauksien osasto Valmistuvan hammaslääkärin kliiniset osaamistavoitteet 3.2.2015 2 Yleistavoitteet (mukailtu kansallinen kliinisten

Lisätiedot

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto 1.3.2017 SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 35,00 9,50 SAA02 Suun perustutkimus 50,00 15,50 SB Täydentävät tutkimukset

Lisätiedot

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit 2 (12) Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston hoitotoimenpiteet.

Lisätiedot

Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistyksen 50-vuotisjuhlaseminaari 11.10.2013

Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistyksen 50-vuotisjuhlaseminaari 11.10.2013 Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistyksen 50-vuotisjuhlaseminaari 11.10.2013 Puhutaan suusta Suun terveydenhuolto yhteistyössä Johtajahammaslääkäri Anne Komulainen Mitä lääkärin on hyvä pitää mielessä

Lisätiedot

SAA02 Suun perustutkimus

SAA02 Suun perustutkimus Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hinnat ovat hintoja ENNEN Kel SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset Normaali EUR Alennus -25% Alennus -20% SAA01 Suun suppea tutkimus SAA02 Suun perustutkimus

Lisätiedot

(2)= 2. uusinta. Pe 16.10.2015 Sali K101 klo 8.00-13.00 040112A-03 Fysiologian välitentti. Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op

(2)= 2. uusinta. Pe 16.10.2015 Sali K101 klo 8.00-13.00 040112A-03 Fysiologian välitentti. Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op Lääketieteellinen tiedekunta YLEISET UUSINTATENTIT 21.10.2015 LTK:n yhteisiä uusintatenttejä järjestetään kuukausittain. Tarkista aina tentin ajankohta ja sali! Opiskelijakortti tulee esittää tenteissä.

Lisätiedot

Hammas- ja suusairaudet: Ehkäisevä suun perusterveydenhuolto

Hammas- ja suusairaudet: Ehkäisevä suun perusterveydenhuolto 156 Hammas- ja suusairaudet: Ehkäisevä suun perusterveydenhuolto Ei ICD-koodia Ehkäisevän hoidon ensisijaisena tavoitteena on estää hammas- ja suusairauksien kehittyminen sekä ylläpitää suun hyvää terveyttä

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 5.10.2016 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Ruoka- ja ravintoaineet 12

Ruoka- ja ravintoaineet 12 Sisällys Johdanto (Anna-Maija Tiainen) 9 1 Ruoka- ja ravintoaineet 12 Energia ja energiaravintoaineet (Senja Arffman) 13 Hiilihydraatit 14 Proteiinit 16 Rasvat 17 omega-3 ja -6 -rasvahapot 19 Alkoholi

Lisätiedot

Erikoishammaslääkärikoulutus Tampereen yliopistossa Opinto-opas ,

Erikoishammaslääkärikoulutus Tampereen yliopistossa Opinto-opas , Erikoishammaslääkärikoulutus Tampereen yliopistossa Opinto-opas 2017 2018, 2018 2019 Tämä opas on voimassa 1.8.2017 alkaen. Erikoistuvan opiskelijan koulutusvaatimukset määrittää opinto-oikeuden alkamispäivämäärä.

Lisätiedot

Hammasterveyden täydentävät kysymykset (kliinisen tutkimuksen päivänä)

Hammasterveyden täydentävät kysymykset (kliinisen tutkimuksen päivänä) POHJOIS- SUOMEN KOHORTTI 1966:N HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA Hammasterveyden täydentävät kysymykset (kliinisen tutkimuksen päivänä) KYSELYLOMAKKEEN VASTAUSOHJEET Vastaa rengastamalla sen vaihtoehdon

Lisätiedot

Koodistopalvelun vuosi Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1

Koodistopalvelun vuosi Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1 Koodistopalvelun vuosi 2014 29.7.2014 Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1 Koodistopalvelimen vuosisuunnitelma 2014 Maaliskuu: Duodecim- FinMeSH THL- Suun terveydenhuollon tietosisältö

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN OPINTOSUORITUKSET 2006-2011 VÄLISENÄ AIKANA.

HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN OPINTOSUORITUKSET 2006-2011 VÄLISENÄ AIKANA. 2006-2011 HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN OPINTOSUORITUKSET 2006-2011 VÄLISENÄ AIKANA. Valmistautumiseen ilmoittaudutaan pääsääntöisesti viikkoa ennen valmistumistilaisuutta. Keväällä

Lisätiedot

Suun kuivuus = Kserostomia/Hyposalivaatio

Suun kuivuus = Kserostomia/Hyposalivaatio Suun kuivuus = Kserostomia/Hyposalivaatio on yleisempää naisilla kuin miehillä on usein ikääntymiseen liittyvä ongelma on ongelmana jopa 46,7 %:lla vanhuksista ja 10 %:lla koko väestöstä* liittyy moniin

Lisätiedot

Yleissairauksien ja lääkitysten merkitys suun hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa

Yleissairauksien ja lääkitysten merkitys suun hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa Yleissairauksien ja lääkitysten merkitys suun hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa Suun hoidon tarpeen arviointi päivystystilanteessa Yleissairaudet ja suu Diabetes Umpieritysrauhasten sairaudet

Lisätiedot

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä Lukujärjestys viikoille 2 ja 3 Viikko 2 (Muutoksia lukujärjestyksessä) Tiistai 12.1.2010 Klo 15.00-16.00 Aikuiskoulutuksen avajaiset Klo 16.00-18.00 Orientaatio opintoihin, tutor Maj-Lis Vänskä Ennen avajaisia

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14

Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14 Sisällys Esipuhe 3 Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14 Lääke, APTEEKKI JA LÄÄKETIETO 16 2.1 Lääke ja

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutusohjelma

Helsingin yliopisto Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutusohjelma Helsingin yliopisto Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutusohjelma Lokikirja Kariologia ja endodontia JHM/MRK 13.01.2009 Koulutettavan lokikirja 2 Koulutusohjelman kuvaus Koulutettavan

Lisätiedot

AIKUISORTODONTIA. Sirpa Arte Suu- ja leukasairauksien klinikka HYKS Hammaslääket.laitos/ortodontia HY

AIKUISORTODONTIA. Sirpa Arte Suu- ja leukasairauksien klinikka HYKS Hammaslääket.laitos/ortodontia HY AIKUISORTODONTIA 2014 Sirpa Arte Suu- ja leukasairauksien klinikka HYKS Hammaslääket.laitos/ortodontia HY Aikuisten hammashoidon tavoitteet hampaisto ja purenta kestävä terve parodontium hyvä purentafunktio

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Erikoislääkäriennuste 2030 Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Kasvatettujen sisäänottojen myötä lääkäreitä valmistuu enemmän 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 Statistics

Lisätiedot

Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä

Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä Annukka Vuorinen Ylihammaslääkäri, terveyspalveluyksikön johtaja YTHS Tampere Silmät ovat sielun peili, ja suu on portti peremmälle. Kuvat Päivi Jääsaari

Lisätiedot

TerveysInfo. Hampaanpoiston jälkeen Lehtisessä kerrotaan toimenpiteistä hampaanpoiston jälkeen. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta.

TerveysInfo. Hampaanpoiston jälkeen Lehtisessä kerrotaan toimenpiteistä hampaanpoiston jälkeen. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. TerveysInfo Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. Hampaanpoiston jälkeen Lehtisessä kerrotaan toimenpiteistä hampaanpoiston jälkeen. Hakusanat: hampaidenhoito, Diabeetikon suunhoito Lehtisessä

Lisätiedot

Diabetes ja suunterveys

Diabetes ja suunterveys Diabetes ja suunterveys Evhml Kati Kainulainen Hammas-, suu ja leukakirurgian poliklinikka Diabetes voi lisätä alttiutta suusairauksille Ientulehdus Hampaiden kiinnityskudos sairaus eli parodontiitti Hampaiden

Lisätiedot

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Lukijalle Suun terveyteen liittyvät terveystavat vakiintuvat jo varhaislapsuudessa. Suun terveydellä on merkitys ihmisen kokonaisterveydelle. Monet

Lisätiedot

HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN. OPINTOSUORITUKSET 2007-2012 VÄLISENÄ AIKANA.

HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN. OPINTOSUORITUKSET 2007-2012 VÄLISENÄ AIKANA. 2007-2012 HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN. OPINTOSUORITUKSET 2007-2012 VÄLISENÄ AIKANA. Valmistautumiseen ilmoittaudutaan pääsääntöisesti viikkoa ennen valmistumistilaisuutta.

Lisätiedot

SUU- JA LEUKAKIRURGIA

SUU- JA LEUKAKIRURGIA 2009-2011 SUU- JA LEUKAKIRURGIA Vastuuhenkilö: Prof. Christian Lindqvist KLL/Leukakirurgian klinikka, Kirurginen sairaala, Kasarmikatu 11-13, PL 263, 00029 HUS, Puh. (09 )471 88441, christian.lindqvist@hus.fi

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

Lääketietoa ammattilaisille (ilmestyy helmikuu 2012, WSOYpro)

Lääketietoa ammattilaisille (ilmestyy helmikuu 2012, WSOYpro) Lääketietoa ammattilaisille (ilmestyy helmikuu 2012, WSOYpro) Tiina Koskinen - Alli Puirava - Johanna Salimäki - Pauli Puirava - Raimo Ojala I LÄÄKEHOIDON KÄYTÄNNÖT JA PERUSTEET 1. LÄÄKEHUOLLON ORGANISOINTI

Lisätiedot

207 Konsultaatiotutkimus lausuntoineen tai hoitosuunnitelma 409 Purennan hoidon suunnittelu 701 Tutkimus, enintään 50 min

207 Konsultaatiotutkimus lausuntoineen tai hoitosuunnitelma 409 Purennan hoidon suunnittelu 701 Tutkimus, enintään 50 min 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.4.2000 LUKIEN TUTKIMUKSET 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Hammasimplanteilla. Esite potilaille

Hammasimplanteilla. Esite potilaille Hammasimplanteilla TURVALLISESTI ESTEETTINEN LOPPUTULOS Esite potilaille Hyvä lukija Hampaiden implanttihoito tehdään noudattaen luonnon esimerkkiä. Omien hampaidesi toiminta palautuu täydellisesti samalla

Lisätiedot

Sisällys. TARTUNTA 35 Tartuntatiet 35 Infektioille altistavia tekijöitä 39 Infektioiden ennaltaehkäisy 40

Sisällys. TARTUNTA 35 Tartuntatiet 35 Infektioille altistavia tekijöitä 39 Infektioiden ennaltaehkäisy 40 Sisällys 1 MIKROBIOLOGIA 11 Mikrobit mikroskoopin keksimisestä geenitekniikan työvälineiksi 11 Mikrobit ihmisen elinympäristössä 14 Mikrobit luonnon kiertokulussa 14 Mikrobit luonnonvesissä 16 Mikrobit

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Suun sairaudet yleissairauksien hoidossa. Urpo Silvennoinen Ylihammaslääkäri/LKS HLT, Suukirurgi

Suun sairaudet yleissairauksien hoidossa. Urpo Silvennoinen Ylihammaslääkäri/LKS HLT, Suukirurgi Suun sairaudet yleissairauksien hoidossa Urpo Silvennoinen Ylihammaslääkäri/LKS HLT, Suukirurgi Sydän tai aivoinfarktin syy? Tupakka Korkea verenpaine Keskivartalolihavuus II tyypin diabetes Kohonnut kolesteroli

Lisätiedot

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunipuutokset Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunijärjestelm rjestelmän n toiminta Synnynnäinen immuniteetti (innate) Välitön n vaste (tunneissa)

Lisätiedot

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Esitteitä 2008:8 ISSN 1236-2123 ISBN 978-952-00-2602-8 (PDF) Tämä esite on saatavilla verkosivuiltamme useilla kielillä. Sitä voi kopioida ja jakaa vapaasti. SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Voit itse pitää huolta

Lisätiedot

Muut nimet: Mixed connective tissue disease =MCTD, sekamuotoinen sidekudostauti, epäspesifinen/määrittelemätön sidekudostauti

Muut nimet: Mixed connective tissue disease =MCTD, sekamuotoinen sidekudostauti, epäspesifinen/määrittelemätön sidekudostauti Muut nimet: Mixed connective tissue disease =MCTD, sekamuotoinen sidekudostauti, epäspesifinen/määrittelemätön sidekudostauti Vuonna 1972 amerikkalainen reumatologi Gordon Sharp kuvasi uuden sidekudostaudin

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 KT YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 1 (5) TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELON SOVELTAMISOHJEET

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014 AURA 5 7... 1 1 1 6 9 10 SISÄTAUDIT 34 58 2 5 1 1 6 6 43 70 10C Sydänkeskus 3 3 1 3.. 3. 7 6 10E Endokrinologia 5 6.... 2. 7 6 10G Gastroenterologia 3 8 1... 1 3 5 11 10H Hematologia.. 1 1... 2 1 3 10I

Lisätiedot

Hyvinvointia Hampaista -valmennus. Rohkeutta ja repliikkejä implanttihoitoihin!

Hyvinvointia Hampaista -valmennus. Rohkeutta ja repliikkejä implanttihoitoihin! -VALMENNUS Hyvinvointia Hampaista -valmennus Rohkeutta ja repliikkejä implanttihoitoihin! Onko asiakkaan kohtaaminen ja hoitovaihtoehdoista kommunikointi aika ajoin haasteellista? Onko potilaan motivointi

Lisätiedot

Sidekudosoireyhtymät. Perinnölliset sidekudosoireyhtymät. Marfanin oireyhtymä (s. 284) Luusto. Silmät. Perinnölliset sidekudoksen sairaudet 24.8.

Sidekudosoireyhtymät. Perinnölliset sidekudosoireyhtymät. Marfanin oireyhtymä (s. 284) Luusto. Silmät. Perinnölliset sidekudoksen sairaudet 24.8. Sidekudosoireyhtymät Perinnölliset sidekudosoireyhtymät Sirpa Kivirikko Perinnöllisyyslääkäri, dos 24.08.2012 Marfanin oireyhtymä Ehlers-Danlos oireyhtymä Osteogenesis imperfekta Perinnölliset sidekudoksen

Lisätiedot

1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat

1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat 1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat jatkokoulutusyksikkö / tiedekunnan jatkokoulutustapahtumien koonti ja kurssien hakeminen syyslukukaudeksi 2017

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fludent 0,25mg F- imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia. Yksi

Lisätiedot

SUUN TERVEYS OSANA HYVÄÄ RAVITSEMUSHOITOA

SUUN TERVEYS OSANA HYVÄÄ RAVITSEMUSHOITOA SUUN TERVEYS OSANA HYVÄÄ RAVITSEMUSHOITOA EHL, HLT Päivi Siukosaari, suugeriatrian erityispätevyys Yliopistohammasklinikka suu on ensimmäinen osa ruuansulatuselintä ruokavaliolla on yhteys suun terveyteen

Lisätiedot

HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN. OPINTOSUORITUKSET 2008-2013 VÄLISENÄ AIKANA.

HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN. OPINTOSUORITUKSET 2008-2013 VÄLISENÄ AIKANA. 29-214 HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN. OPINTOSUORITUKSET 28-213 VÄLISENÄ AIKANA. Valmistautumiseen ilmoittaudutaan pääsääntöisesti viikkoa ennen valmistumistilaisuutta. Keväällä

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Paikka: Sokos Hotel Pasila, Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki Ilmoittautumiset viimeistään 10.1.2014 Hinta: 175 + alv 24 % (42 )

Paikka: Sokos Hotel Pasila, Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki Ilmoittautumiset viimeistään 10.1.2014 Hinta: 175 + alv 24 % (42 ) Kevät 2014 Denstal aloittaa uuden kurssisarjan, jonka tarkoituksena on täydennyskouluttaa joka osa-alueelta (mm. oikominen, kirurgia, protetiikka, juurihoito jne.) perusteellisesti yhden päivän luentoina!

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 30.4.2017 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Kouvolan psykiatrian poliklinikka ja Pohjois-Kymen

Lisätiedot

HINNASTO 2013 ja 2014

HINNASTO 2013 ja 2014 HINNASTO 2013 ja 2014 Tutkimukset KELA-koodi 2013 2014 Suun suppea tutkimus SAA01 35,00 Suun perustutkimus SAA02 60,00 62,00 Suun laaja tutkimus SAA03 97,00 100,00 Suun erityistutkimus SAA04 138,00 142,00

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Liite I Tieteelliset päätelmät ja perusteet, joiden perusteella myyntilupien ehdot on muutettava

Liite I Tieteelliset päätelmät ja perusteet, joiden perusteella myyntilupien ehdot on muutettava Liite I Tieteelliset päätelmät ja perusteet, joiden perusteella myyntilupien ehdot on muutettava Tieteelliset päätelmät Ottaen huomioon arviointiraportin, jonka lääketurvatoiminnan riskinarviointikomitea

Lisätiedot

LEUKAMURTUMAT JA INFEKTIOT

LEUKAMURTUMAT JA INFEKTIOT LEUKAMURTUMAT JA INFEKTIOT Alueellinen päivystyskoulutus 12.12.2014 Tero Soukka Osastonylilääkäri, dosentti Suu- ja leukakirurgi TYKS Suu- ja leukasairauksien klinikka Hammaslääkäripäivystäjän rooli Hyvä

Lisätiedot

Aneurysmaattinen aivoverenvuoto eli subaraknoidaalivuoto (SAV) Aivojen arteriovenoosimalformaatiot

Aneurysmaattinen aivoverenvuoto eli subaraknoidaalivuoto (SAV) Aivojen arteriovenoosimalformaatiot Aulin Ulla- Riitta Autere Jaana Bendel Paula Frösen Juhana Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Radiologia, neuroradiologia Pään ja kaulan alueen tuumorit Liikehäiriösairaudet Aneurysmaattinen aivoverenvuoto

Lisätiedot

SUU JA YLEISSAIRAUDET

SUU JA YLEISSAIRAUDET SUU JA YLEISSAIRAUDET YLEISLÄÄKÄRIPÄIVÄT 29.11.2012 Scandic Marina Congress Center EHL, LL Tanja Ketola-Kinnula Apulaisylihammaslääkäri Lohjan suun terveydenhuolto SUU INFEKTIOFOKUKSENA TAUSTALLA NE TAVALLISET

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 2. OPINTO-OIKEUS 4 3. ILMOITTAUTUMINEN YLIOPISTOON 4 4. ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTKSEN

Lisätiedot

Suun terveys osana hyvää ravitsemusta

Suun terveys osana hyvää ravitsemusta www.denta.fi Suun terveys osana hyvää ravitsemusta 27.1.2015 Suuhygienisti, Ttm Anna Dahlgren -Kuvat poistettu Terve suu Terve suu on kokonaisuus, jolla tarkoitetaan oireettomia hampaita ja niiden kiinnityskudoksia

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998)

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) 166 IV ASETUKSET ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) Annettu 4 päivänä syyskuuta 1998 Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

Lisätiedot

Lataa Infektiosairaudet. Lataa

Lataa Infektiosairaudet. Lataa Lataa Infektiosairaudet Lataa ISBN: 9789516563346 Sivumäärä: 869 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 23.26 Mb Infektiosairaudet-kirja käsittelee monipuolisesti laboratoriodiagnostiikkaa, lääkkeitä, lääkesuosituksia

Lisätiedot

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen AURA 6.. 1 7 10 SISÄTAUDIT 54 3 2 9 68 10C Sydänkeskus 4 3. 3 10 10E Endokrinologia 5.. 2 7 10G Gastroenterologia 5 1. 2 8 10H Hematologia 1 1.. 2 10I Infektiosairaudet. 1. 1 2 10K Kardiologia 15.. 4 19

Lisätiedot

Harvinaissairauksien hoito Suomessa. Heikki Lukkarinen, dosentti osastonylilääkäri Tyks Harvinaissairauksien yksikkö

Harvinaissairauksien hoito Suomessa. Heikki Lukkarinen, dosentti osastonylilääkäri Tyks Harvinaissairauksien yksikkö Harvinaissairauksien hoito Suomessa Heikki Lukkarinen, dosentti osastonylilääkäri Tyks Harvinaissairauksien yksikkö Mitä ovat harvinaiset sairaudet? Määritelmä vaihtelee maittain, EU:n virallisen määritelmän

Lisätiedot