Sisällysluettelo... 17

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo... 17"

Transkriptio

1 17 1 Ongelmalähtöinen diagnostiikka Esipuhe... 5 Ensimmäisen laitoksen esipuhe... 6 Kirjoittajat... 7 Ohjeita tämän teoksen käyttäjlle Yleistä Therapia Odontologica kirja Therapia Odontologica CD-ROM Johdanto Pään ja kaulan anatomia Pään ja kaulan anatomiset alueet Kasvojen rakenteet Pään luiset rakenteet Yläleuka Alaleuka Leukanivel Pään veri- ja imusuonet Pään hermot Pään ja kasvojen lihakset Suuontelo ja nielu Suupohja Suulaki Kieli Sylkirauhaset Korva Silmä Hampaat Ien ja hampaan kiinnityskudos Oireita ja löydöksiä Erotusdiagnostinen menetelmä Diagnoosi- ja hoitokaaviot Hammas Hampaan kiinnityskudos Limakalvot Huulet Kieli Suupohja Suulaki Leukaluut Leukanivel Puremalihakset Kasvot Kaula Muut oireet Erityiskysymyksiä Röntgenologista erotusdiagnostiikkaa Potilastyö...91 Terveydenhuolto ja etiikka Perusteet Kollegiaalisuus ja hammaslääkärin etiikka Potilas hammaslääkärisuhde Potilasasiakirjat Johdanto Potilasasiakirjojen laatiminen Potilasrekisteri Anamneesi ja status Yleisanamneesi ja -status Suun ja hampaiston anamneesi ja status Tauti- ja toimenpideluokitus Jatkotutkimukset ja lähetteet Lääkkeen määrääminen...115

2 18 3 Laboratoriotutkimukset Mikrobiologia Radiologia Johdanto S-Alkalinen fosfataasi (S-AFOS) S-Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit S-Alaniiniaminotransferaasi (S-ALAT)..120 S-Aspartaatti-aminotransferaasi (S-ASAT) S-Albumiini (S-Alb) S- ja U-Amylaasi (S-/U-Amyl) S-B12-Vitamiini (S-B12-Vit) C-Reaktiivinen proteiini (S-CRP) S-D-Vitamiini (S-D-1,25) B-Eosinofiilit (B-Eos) S-Ferritiini (S-Ferrit) fe- ja fs-folaatti (fe- ja fs-folaat) fs-fosfaatti, epäorgaaninen (fs-pi) DU-Fosfaatti, epäorgaaninen (du-pi) Gliadiini, vasta-aineet (S-AGA-AbA ja -AbG) B- ja fb-glukoosi (B-Gluk ja fb-gluk)fpja fs-glukoosi (sp-gluk, fs-gluk) Glukoosirasituskoe, oraalinen S-Glutamyylitransferaasi (S-GT) B-Hemoglobiini (B-Hb) B-Hemoglobiini-A1c, glykosyloitunut (B-HbA1c) Hepatiittitutkimukset Hepatiitti-A -virusvasta-aineet (S-HAV-Ab) Hepatiitti-B -tutkimukset Johdatus lääketieteelliseen mikrobiologiaan Johdanto Lääketieteellinen mikrobiologia Mikrobiologiset tutkimusmenetelmät 137 Näytetyypit Johdanto Säteilysuojaus ja röntgentoiminnan laadunvarmistus hammaslääkärin vastaanotolla Yleiset säteilysuojeluperiaatteet Hammasröntgentoiminnan laadunvarmistus Radiologiset tutkimusmenetelmät Hampaiden kuvaustekniikat Röntgenkuvien kehittäminen Digitaalinen hammaskuvaus Panoraamakuvaus Monitekniikkatomografia Kefalometriset kallokuvaukset Leukanivel ja sen sairaudet Sylkirauhasten radiologiset tutkimukset ja sairaudet HI-virus, vasta-aineet (S-HIV-Ab) P-/S- ja DU-Kalium (P-, S- ja du-k) fs-, DU-Kalsium ja S-Kalsium, ionisoitunut (fs- ja du-ca, S-Ca-ion) S-Kolesteroli (S-Kol) S-Kolesteroli, HDL-Fraktio (S-Kol-HDL) 127 S-Kreatiinikinaasi (S-CK) S- Kreatiinikinaasi, B-alayksikkö (S-CK-B). 127 FS-Kreatiniini (fs-krea) Laktoosikoe B-Lasko (B-La) FB-Leukosyytit (fb-leuk) B-Leukosyytit, erittelylaskenta P-/S-Natrium (P- ja S-Na) FP-Parathormoni, intakti (fp-pth-int) 128 S-Proteiini (S-Prot) FS-Rauta (fs-fe) B-/E-Retikulosyytit (B- ja E-Retik) S-Reumafaktori (S-RF) FS-Transferriini (fs-transf) S- Transferriini, niukkahiilihydraattinen (S-CDT) Tromboplastiiniaika (P-TT, P-INR) S-Tyreotropiini (S-TSH) S-Tyroksiini, vapaa (S-T4V) Verenkuva (B-PVK-T, Diffi) Vuotoaika Isotooppitutkimukset Nenän sivuontelot Hampaiden ja leukaluiden röntgendiagnostiikka Hampaiden kovakudossairaudet Tulehdukset Kystat Leukaluiden kasvaimet

3 6 Suupatologia Sylki ja suun puolustusmekanismit Kliininen farmakologia Allergologia ja toksikologia Johdanto Biopsia Eräitä histologisten näytteiden tutkimusmenetelmiä Syljen eritys Syljen koostumus ja tehtävät Farmakokinetiikka Johdanto Biologinen hyötyosuus Alkureitin metabolia Ekstraktiosuhde Jakautumistilavuus Sitoutuminen plasman proteiineihin Puoliintumisaika Kumuloituminen Puhdistuma Annoksesta riippuvainen farmakokinetiikka Kyllästysannos ja ylläpitoannos Lääkkeiden haittavaikutukset Johdanto Lääkehaitat ruuansulatuskanavan (GI) alueella Maksaan kohdistuvat haittavaikutukset Munuaisiin kohdistuvat haittavaikutukset Ihoreaktiot Keuhkoreaktiot Allergologia hammashoidossa Johdanto Allergologian käsitteitä Kosketusihottumat ja niiden aiheuttajat Hengitystieyliherkkyys Allergian tutkimusmenetelmiä Käsineiden käyttö Ammattitautitutkimukset Geeniteknologian mahdollisuuksia hammaslääketieteellisessä diagnostiikassa Patologian termit Verisoluvauriot Muita haittavaikutuksia Haitalliset lääkeyhteisvaikutukset Johdanto Farmakokineettiset yhteisvaikutukset..254 Lääkemetabolian yhteisvaikutukset Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset 258 Yhteisvaikutusten kliininen merkitys Mikrobilääkkeiden farmakologiaa Bakteerilääkkeet Sienilääkkeet Näkökohtia mikrobilääkkeen valinnasta Yhteenveto Kipu ja kipulääkkeet Johdanto Tulehduskipulääkkeet Farmakokinetiikka Opioidit Lääkehoidon erityiskysymyksiä Potilaiden kosketusallergiat Lääkeaineyliherkkyysreaktiot Toksikologia hammashoidossa Johdanto Elohopea hammashoidossa ja amalgaamipaikoissa Fluori ja fluoridit Hammashoidossa käytettävät metallit 299 Metyylimetakrylaatti...300

4 20 10 Kipu Esilääkitys, sedaatio, yleisanestesia ja puuduttaminen Purentafysiologia Kariologia Kivun patofysiologia Johdanto Akuutti (fysiologinen) ja krooninen (patologinen) kipu sekä kivun jaottelu 304 Keskushermoston kipuradat Kivun säätelymekanismit Kipuratojen rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset kroonisen kivun etiologiassa Kipupotilaan tutkiminen Anamneesi Kliininen tutkimus Johdanto Sedatoimisen ja yleisanestesian yleiset edellytykset Potilaan valvonta Potilasvalinta Esilääkitys Sedaatio Oireet ja löydökset Kuvantaminen Erotusdiagnostiikka Purenta-analyysi Hoito Kariologia Johdanto Epidemiologia lapsilla ja nuorilla Karieksen syyt ja niiden yhteys kliiniseen statukseen Demineralisaatio Kariogeeniset mikrobit Hampaiston resistenssi Ruokavalio ja karies Yleissairaudet, erityisruokavaliot ja karies Eroosiot Kariologinen sylkidiagnostiikka Kariesprofylaksi Korjaava karieshoito Johdanto Korjaavan hoidon biologiset edellytykset ja rajoitukset Diagnostiikka ja hoitopäätöksen teko Onko karies aina poistettava? Ehkäisevä laajentaminen Laitteisto ja instrumentit Täytemateriaalien valinta Kasvojen alueen kiputilat Intrakraniaalisten syiden aiheuttamat kasvokivut Ekstrakraniaalisten syiden aiheuttama kasvokipu Kivun hoito Johdanto Kivun lääkehoito Nosiseptiivisen kivun lääkehoito Neuropaattisen kivun lääkehoito Kipulääkityksen erityiskysymyksiä Muut kivunhoitomenetelmät Kipuklinikkatoiminta Yleisanestesia Puuduttaminen Hengityksen ja verenkierron elvytys Kipulääkitys Johdanto Etiologia Okklusaalikarieksen hoito Approksimaalikarieksen hoito Vapaan pinnan karieksen hoito Retention lisääminen Esteettinen hammashoito Määritelmä ja taustaa Sopusuhtainen hampaisto Värin valinta Retention lisääminen juurikanavanastat ja pilarit Materiaalin valinta Hoitolinjan valinta Kosmeettisten hampaistomuutosten ennaltaehkäisy Amalgaamitäytteiden vaihtaminen Hampaiden valkaisu Värjäytymisen syyt Vaalentamisen kemiaa Kotivaalennus kiskoa käyttäen Vaalennus vastaanotolla Juurihoidetun hampaan vaalennus

5 14 Endodontia Parodontologia Juurihoito Juurihoidon indikaatiot Juurihoidon kontraindikaatiot Juurihoidon tavoitteet Endodonttinen diagnoosi ja hoitopäätös Juurikanavamorfologia Juurihoidossa käytettävät materiaalit Juurihoidon suoritus Juurihoidon yhteydessä otettavat röntgenkuvat Juurihoidon aseptiikka Parodontaalisairauksien tausta ja diagnostiikka Johdanto Parodontiumin rakenne ja fysiologia Parodontaalisairauksien patogeneesi Parodontaalinen mikrobiologia Parodontaalisairauksien luokittelu ja esiintyvyys Yleissairauksien ja parodontiittien yhteys Parodontiumin tutkiminen Parodontologinen hoito Parodontaaliterveyden hoito Akuutit tilanteet parodontiumin alueella Pedodontia Lasten hammashoito Johdanto Lapsen kehityksestä Lapsi ja hammashoito Hammashoitopelko Pelkäävän lapsen hammashoito Hampaan ja hampaiston normaali kehitys Hampaiston rakenne ja hampaiden numerointi Hampaiden kehitys ja puhkeaminen Hampaiden puhkeamishäiriöt Poikkeava hampaiden lukumäärä Hampaiden poikkeava muoto Lasten kariespreventio ja karieksen hoito Lasten kariespreventio Maitohammaskaries Karieksen hoito avojuurisessa pysyvässä hampaassa Lasten ja nuorten parodontaalisairaudet Parodontaalisairauksien esiintyminen ja kehittyminen Juurihoidon tekniikka Eri sairauksien hoitokäytännöt Komplikaatiot Kattaminen Traumaendodontia Traumahampaiden endodonttinen hoito akuuttitilanteessa Traumahampaiden jälkikomplikaatiot ja niiden endodonttinen hoito Parodontologinen perushoito Parodontaalinen lääkehoito Nuorten parodontiitit ja niiden hoito Purennan merkitys parodontiumin hoidossa Proteettiset ratkaisut parodontiittipotilailla Hammasimplantteja ympäröivien kudosten tutkimus ja hoito Parodontiumin kirurginen hoito Parodontaalikirurgiset toimenpiteet Parodontologisen hoidon tulosten ylläpito Yhteistyö hoitohenkilöiden välillä Yleistauteihin tai lääkityksiin liittyvät parodontaalimuutokset Limakalvomuutokset lapsen suussa Johdanto Virusinfektiot Bakteeri-infektiot Sieni-infektiot Aftat Mahasuolikanavan sairaudet ja lapsen suu Veritaudit Maligneihin sairauksiin liittyvät suumuutokset Elinsiirtolapset Autoimmuunisairaudet suussa Etiologialtaan epäselvät suun limakalvomuutokset Hampaiden kovakudosten kehityshäiriöt Johdanto Geneettiset, hampaiden kovakudoksiin rajoittuvat kehityshäiriöt Geneettiset, yleissairauksiin tai syndroomiin liittyvät hampaiden kovakudosten kehityshäiriöt...567

6 22 17 Ortodontia Protetiikka Harvinaisia geneettisiä hampaiden kovakudospuutoksia, jotka liittyvät systeemisiin häiriöihin Luokittelemattomat hampaiden kehityshäiriöt Ympäristötekijöiden aiheuttamat hampaiden kehityshäiriöt ja hampaiden kovakudosten paikalliset puutokset Johdanto Normaalipurenta Kasvojen ja purennan kehitys Purentavirheet Oikomishoidon biologiset perusteet Hampaan siirtämisen mekaaniset perusteet Ortodonttisen potilaan tutkiminen Purentavirheet Hampaiden puhkeamiseen ja puuttumiseen liittyviä hoidollisia ongelmia Varhaishoito ja hoidon ajoitus Aikuisortodontia Johdanto Hampaattoman suun protetiikka.623 Johdanto Diagnostiikka Kokoproteesihoidon suunnittelu ja preproteettiset hoitotoimenpiteet Hoitovaiheet Komplikaatiot ja niiden hoito Hoidon ongelmia Kokoproteesien korjaukset Osaprotetiikka Johdanto Diagnostiikka Osaproteesien rakenteet ja nimikkeet..637 Osaproteesihoidon suunnittelu Preproteettiset hoitotoimenpiteet Lopullinen osaproteesisuunnitelma Hoitovaiheet Kruunu- ja siltaprotetiikka Johdanto Diagnostiikka Kruunu- ja siltaproteettisen hoidon suunnittelu Kruunutyypit Hammastapaturmat Hammastapaturmien epidemiologia ja etiologia Hammastapaturmien diagnoosi Hammastapaturmien hoito Hammastapaturmien seuranta Hammastapaturmien ennuste ja komplikaatiot Ortodonttis kirurginen hoito Huuli suulakihalkiot Irrotettavat oikomiskojeet Kiinteät oikomiskojeet Palatinaali- ja linguaalikaaret sekä huulipuskuri Ekstraoraaliset (suun ulkopuoliset) oikomiskojeet Hoitotuloksen säilyttäminen (retentio) 617 Purennan muutokset aikuisiässä Purentavirheiden hoidontarve ja hoitoon valinta Hoitovaiheet Komplikaatiot ja niiden hoito Pintakiinnitteiset sillat (kevytsillat) Tulevaisuuden haasteet Inlayt, onlayt ja laminaatit Valetut kultatäytteet Keraamiset täytteet Laminaatit Preparointi Geroprotetiikka Johdanto Ikääntymisen aiheuttamat muutokset purentaelimen alueella Vanhuspotilaiden proteettinen hoito Kasvo- ja leukavammaprotetiikka Johdanto Kehitykselliset häiriöt Kasvojen ja leukojen alueen kasvainten jälkitilat Muut hankitut kasvojen alueen vammat

7 19 Hammastekniikka Suugerontologia Suu- ja leukakirurgia Johdanto Työn tilaaminen ja dokumentoiminen sekä hinnan muodostuminen Työn vaiheet ja tekniset vaatimukset Värin ja muodon määritys Johdanto Suhtautuminen ikääntymiseen Väestön ikääntyminen Vanhenemisen lainalaisuudet Vanhus potilaana Vanhusten lääkehoito Suun vanheneminen Eläkeikäisten suunterveys Hammaskirurgiasta leuka- ja kasvokirurgiaan Johdanto Suu- ja leukakirurgian jako Haavan paraneminen Dentoalveolaarinen kirurgia Dentoalveolaarisen kirurgian perusteet 732 Kirurginen anatomia Puhkeamishäiriö, hampaan poisto ja leikkauksellinen poisto Per- ja postoperatiiviset komplikaatiot.742 Leukaluiden kystat ja niiden hoito Kystojen kirurginen hoito Muut kirurgiset toimenpiteet Leukojen alueen infektiot Johdanto Akuutit infektiot Krooniset infektiot Leukanivelen sairaudet Johdanto Leukanivelen toimintahäiriöt Kirurginen hoito Ortognaattinen kirurgia Johdanto Hoitoindikaatiot Potilaan tutkiminen ja hoidon suunnittelu Ylä- ja alaleuan osteotomiat Uniapnea Hammasteknikon koulutuksesta ja ammatista Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti Suun merkitys elämänlaadulle Eläkeikäinen vastaanotolla Ikääntyvän potilaan hammashoito Ikääntyminen ja kuiva suu Suun terveyden ylläpito ja edistäminen Suun ja leukojen kasvaimet Johdanto Oireet ja löydökset Hyvänlaatuiset kasvaimet Hyvänlaatuiset pehmytkudoskasvaimet Luun sisäiset (intraosseaaliset) hyvänlaatuiset kasvaimet Pahanlaatuiset kasvaimet ja malignien tautien manifestaatiot Suusyöpä (C00-C10) Sarkoomat (C ) Lymfoomat ja muut pahanlaatuiset hematologiset taudit (C81-C96) Muut syövät ja niiden etäpesäkkeet Rekonstruktio Suusyövän hoidon sivuvaikutukset ja komplikaatiot Suusyöpäpotilaan kuntoutuksen periaatteet Sylkirauhasten kirurgiset sairaudet Johdanto Tulehdukselliset sylkirauhassairaudet (sialoadeniitit) Obstruktiiviset sairaudet Kasvaimet Huuli- ja suulakihalkiot Huuli- ja suulakihalkioiden tausta ja diagnostiikka...837

8 24 22 Traumatologia Johdanto Ensiapu Sairaalaan lähettäminen Hammastraumat Kasvojen alakolmanneksen murtumat 856 Keskikasvojen murtumat Kasvojen yläkolmanneksen murtumat Implantologia Kirurginen hoito Johdanto Diagnostiikka Hoitovaiheet Kirurgiset komplikaatiot Suulääketiede Implanttirekisteri Implanttiprotetiikka Implanttityypit Indikaatiot Johdanto Suun haavaumat Suun limakalvojen ärsytyshyperplasiat Suun limakalvojen syöpävaaraa lisäävät muutokset ja tilat Suun limakalvojen pahanlaatuiset kasvaimet Ihotaudit ja suun limakalvot Kielen sairaudet Bakteeri-infektiot Virusinfektiot Pehmytkudosvammat Leukanivelen sijoiltaanmeno (luksaatio) Mikrokirurginen hermorekonstruktio Kontraindikaatiot Vajaan hampaiston implanttiprotetiikka Hampaattoman henkilön implanttiprotetiikka Hoitovaiheet Prognoosi Ylläpitohoito Komplikaatiot Suun limakalvolla hyperplasioita aiheuttavat virukset Virusperäisiin lastentauteihin liittyvät muutokset suussa Muut virusinfektiot Suun hiivasieni-infektiot Lääkeaineiden aiheuttamat limakalvomuutokset Yliherkkyysoireiden aiheuttamat reaktiot suun limakalvolla Yleissairauksien suuilmentymiä Laser hammaslääketieteessä Johdanto Laservalon ominaisuuksista Suun limakalvokirurgiassa käytetyt laserit Kariesdiagnostiikka laserin avulla Hampaan preparoinnissa käytetyt laserporat Laserkuitu juurihoidossa Vastaanoton toimintavalmius Vastaanoton toiminta Johdanto Vastaanottotyö Instrumenttien teroitus Vastaanoton tietotekniikkaa Hammashoidon hygienia Puhdistus Desinfektio Sterilointi Hygienian kokonaisuus hammashoidossa Hammashoitotyön ergonomia Fysiologinen työskentely Hoitohuoneen ergonomia Muut työn kuormittavuutta vähentävät tekijät Fysikaaliset ympäristötekijät Tarkka näkeminen hammashoidossa

9 25 Hammashoidon materiaalit Johdanto Korjaavan karieshoidon materiaalit materiaalit Protetiikan 28 Suunhoitoaineet ja paikallishoitolääkkeet Suuterveyden edistäminen Sosiaalihammaslääketiede Johdanto Karieksen ja parodontaalisairauksien ehkäisyyn ja hoitoon tarkoitetut suunhoitoaineet Suusairauksien paikallishoitolääkkeet 1043 Suunhoitoaineet Johdanto Suuhygienisti suun terveydenhuollossa Terveyden edistämisen ajatus Kliininen suun terveydenhoitotyö Täytteiden viimeistely Depuraatio Ensimmäisen sekstantin (dd ) puhdistaminen Toisen sekstantin (dd ) puhdistaminen Kolmannen sekstantin (dd ) puhdistaminen Neljännen sekstantin (dd ) puhdistaminen Suun terveydenhuolto Hammaslääkärin ammatinharjoittamislaki Sairausvakuutuskäytäntö ja hammashoito Hammaslääkärin todistuskäytäntö Potilaan asema ja oikeudet Potilasasiakirjat Potilasvakuutus Lääkevahinkovakuutus Oikeushammaslääketiede Johdanto Vainajien tunnistaminen Tunnistus suuronnettomuuksissa Ikämääritykset Puremajäljet Viidennen sekstantin (dd ) puhdistaminen Kuudennen sekstantin (dd ) puhdistaminen Plakkivärjäys Pastapuhdistus Suuhygienia Suun puhdistaminen Hampaiden harjaus Hampaiden välipintojen puhdistus Hammasproteesien ja suun puhdistus 1074 Hammaslääkäri ja tupakoinnin vastustamistyö Epidemiologia Luokittelun osuvuus Hammashuollon palvelujen kilpailuttaminen Terveystaloustiedettä kliinikoille Potilasvalitukset käytännön kannalta Koulu ja suun terveydenhuolto Pahoinpidelty, hyväksikäytetty tai laiminlyöty lapsi hammaslääkärin vastaanotolla Antropologiset tutkimukset

10 26 32 Yleislääketiede Johdanto Sydämen ja verenkiertoelinten sairaudet Hengitystiesairaudet Endokrinologia Ruoansulatuskanavan sairaudet ja syömishäiriöt Virtsatie- ja munuaissairaudet Ihosairaudet Syöpätaudit Veritaudit Hätätapaukset Hätätapaukset ja ensihoito Hätätapausten oireet ja hoito Kardiovaskulaariset hätätapaukset Hengitysvaikeus Muut hätätapaukset Verenvuotosairaudet Luu- ja nivelsairaudet Reumataudit Naistentaudit ja raskaus Neurologiset sairaudet Silmä- ja korvataudit Infektiosairaudet Psykiatriset potilaat Vammainen potilas Geriatriset potilaat Hakemisto

Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa:

Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa: Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa: Ryhmittely 1) Ymmärrettävä, hallittava ja osattava käyttää tai soveltaa 2) Tiedettävä, tunnistettava 3) Erityisosaamista

Lisätiedot

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Kurssin sisältöä: peruskäsitteistöä protetiikan mahdollisuudet labravaiheet proteesien jaottelu hoidon tarpeen arvio

Lisätiedot

HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN. OPINTOSUORITUKSET VÄLISENÄ AIKANA.

HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN. OPINTOSUORITUKSET VÄLISENÄ AIKANA. 2008-2013 HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN. OPINTOSUORITUKSET 2008-2013 VÄLISENÄ AIKANA. Valmistautumiseen ilmoittaudutaan pääsääntöisesti viikkoa ennen valmistumistilaisuutta.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu Päivi Jussila, HLL Suun terveyden tutkimusyksikkö Suun tutkimukseen kutsuttiin 3150 henkilöä, jotka asuivat 100 km säteellä Oulusta

Lisätiedot

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI TMD Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten,

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Päänsärky, purenta ja TMD 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Etiologia Epäselvä, monitekijäinen Useita etiologialtaan ja patologialtaan erilaisia

Lisätiedot

LUMI Implantology Academy

LUMI Implantology Academy Implantology LUMI Implantology Academy Kattava hammasimplantointikoulutus, joka antaa hyvät valmiudet aloittaa implantointi. Koulutuksessa käydään läpi vaihe vaiheelta kaikki implantologiaan liittyvät

Lisätiedot

(2)= 2. uusinta. Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op

(2)= 2. uusinta. Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op Lääketieteellinen tiedekunta YLEISET UUSINTATENTIT 22.6.2016 LTK:n yhteisiä uusintatenttejä järjestetään kuukausittain. Tarkista aina tentin ajankohta ja sali! Opiskelijakortti tulee esittää tenteissä.

Lisätiedot

Lasten panoraamatutkimukset miten pienille?

Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? HLT, EHL (hampaiston oikomishoito), dos., Janna Waltimo-Sirén, Hammaslääketieteen laitos, Helsingin yliopisto Leukojen panoraamatomografiatutkimus (PTG) antaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xerodent 0,25 mg / 28,6 mg imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa

Lisätiedot

(2)= 2. uusinta. Pe 16.10.2015 Sali K101 klo 8.00-13.00 040112A-03 Fysiologian välitentti. Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op

(2)= 2. uusinta. Pe 16.10.2015 Sali K101 klo 8.00-13.00 040112A-03 Fysiologian välitentti. Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op Lääketieteellinen tiedekunta YLEISET UUSINTATENTIT 21.10.2015 LTK:n yhteisiä uusintatenttejä järjestetään kuukausittain. Tarkista aina tentin ajankohta ja sali! Opiskelijakortti tulee esittää tenteissä.

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Kariologia ja endodontia

Kariologia ja endodontia 1 Sisällys Kariologia ja endodontia... 1 Kliininen hammashoito/lasten hammashoito... 1 Kliininen hammashoito/parodontologia... 2 Ortodontia... 3 Protetiikka ja purentafysiologia... 3 Radiologia... 4 Suu-

Lisätiedot

Syöpähoitojen vaikutukset suun alueella. Syövän ilmeneminen suun alueella. Kemoterapian haittavaikutukset. Syöpäpotilaan suunhoito

Syöpähoitojen vaikutukset suun alueella. Syövän ilmeneminen suun alueella. Kemoterapian haittavaikutukset. Syöpäpotilaan suunhoito Syöpäpotilaan suunhoito Syöpäpotilaan suunhoito Anna-Maija Matela Erikoistuva hammaslääkäri, parodontologia PKS-SEHYK (10/2014-3/2016 HUS Kirurginen sairaala) annamaija.matela@hel.fi SISÄLTÖ Syövän ja

Lisätiedot

TerveysInfo. Hampaanpoiston jälkeen Lehtisessä kerrotaan toimenpiteistä hampaanpoiston jälkeen. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta.

TerveysInfo. Hampaanpoiston jälkeen Lehtisessä kerrotaan toimenpiteistä hampaanpoiston jälkeen. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. TerveysInfo Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. Hampaanpoiston jälkeen Lehtisessä kerrotaan toimenpiteistä hampaanpoiston jälkeen. Hakusanat: hampaidenhoito, Diabeetikon suunhoito Lehtisessä

Lisätiedot

Hammasterveyden täydentävät kysymykset (kliinisen tutkimuksen päivänä)

Hammasterveyden täydentävät kysymykset (kliinisen tutkimuksen päivänä) POHJOIS- SUOMEN KOHORTTI 1966:N HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA Hammasterveyden täydentävät kysymykset (kliinisen tutkimuksen päivänä) KYSELYLOMAKKEEN VASTAUSOHJEET Vastaa rengastamalla sen vaihtoehdon

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä

Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä Annukka Vuorinen Ylihammaslääkäri, terveyspalveluyksikön johtaja YTHS Tampere Silmät ovat sielun peili, ja suu on portti peremmälle. Kuvat Päivi Jääsaari

Lisätiedot

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Lukijalle Suun terveyteen liittyvät terveystavat vakiintuvat jo varhaislapsuudessa. Suun terveydellä on merkitys ihmisen kokonaisterveydelle. Monet

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN OPINTOSUORITUKSET 2006-2011 VÄLISENÄ AIKANA.

HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN OPINTOSUORITUKSET 2006-2011 VÄLISENÄ AIKANA. 2006-2011 HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN OPINTOSUORITUKSET 2006-2011 VÄLISENÄ AIKANA. Valmistautumiseen ilmoittaudutaan pääsääntöisesti viikkoa ennen valmistumistilaisuutta. Keväällä

Lisätiedot

HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN. OPINTOSUORITUKSET 2007-2012 VÄLISENÄ AIKANA.

HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN. OPINTOSUORITUKSET 2007-2012 VÄLISENÄ AIKANA. 2007-2012 HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN. OPINTOSUORITUKSET 2007-2012 VÄLISENÄ AIKANA. Valmistautumiseen ilmoittaudutaan pääsääntöisesti viikkoa ennen valmistumistilaisuutta.

Lisätiedot

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunipuutokset Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunijärjestelm rjestelmän n toiminta Synnynnäinen immuniteetti (innate) Välitön n vaste (tunneissa)

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Aneurysmaattinen aivoverenvuoto eli subaraknoidaalivuoto (SAV) Aivojen arteriovenoosimalformaatiot

Aneurysmaattinen aivoverenvuoto eli subaraknoidaalivuoto (SAV) Aivojen arteriovenoosimalformaatiot Aulin Ulla- Riitta Autere Jaana Bendel Paula Frösen Juhana Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Radiologia, neuroradiologia Pään ja kaulan alueen tuumorit Liikehäiriösairaudet Aneurysmaattinen aivoverenvuoto

Lisätiedot

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS.

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS. Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016 Spondylodiskiitti Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS Ortopediset selkäsairaudet Degeneratiiviset prolapsi stenoosi

Lisätiedot

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998)

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) 166 IV ASETUKSET ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) Annettu 4 päivänä syyskuuta 1998 Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen 1.1.2010 Sisältö Tausta Lainsäädäntö Mitä korvataan? Tutkimus ja hoito Matkat Kuinka paljon korvataan? Kuinka korvausta haetaan? Ohjemateriaalit

Lisätiedot

Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti 2014

Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti 2014 Määräys 41/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN. OPINTOSUORITUKSET 2008-2013 VÄLISENÄ AIKANA.

HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN. OPINTOSUORITUKSET 2008-2013 VÄLISENÄ AIKANA. 29-214 HAKEMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN. OPINTOSUORITUKSET 28-213 VÄLISENÄ AIKANA. Valmistautumiseen ilmoittaudutaan pääsääntöisesti viikkoa ennen valmistumistilaisuutta. Keväällä

Lisätiedot

Hyvinvointia Hampaista -valmennus. Rohkeutta ja repliikkejä implanttihoitoihin!

Hyvinvointia Hampaista -valmennus. Rohkeutta ja repliikkejä implanttihoitoihin! -VALMENNUS Hyvinvointia Hampaista -valmennus Rohkeutta ja repliikkejä implanttihoitoihin! Onko asiakkaan kohtaaminen ja hoitovaihtoehdoista kommunikointi aika ajoin haasteellista? Onko potilaan motivointi

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM 13.4.2015 Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi Webropol -kysely Hyvät koulutusohjelmien vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Turun yliopisto, silmätautioppi Perusopetuksen oppimistavoitteet

Turun yliopisto, silmätautioppi Perusopetuksen oppimistavoitteet sivu 1 Turun yliopisto, silmätautioppi Perusopetuksen oppimistavoitteet 1 Silmän anatomia ja fysiologia 2 Silmän tutkiminen 3 Taittovirheet ja niiden korjaaminen 4 Karsastus ja amblyopia 5 Harmaakaihi

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito

Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito Toni-Karri Pakarinen 1, Piia Suomalainen 1, Hannu Kuokkanen 2, Minna Laitinen 1 1 Sarkoomayksikkö, Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastuualue, TAYS

Lisätiedot

KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala

KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala I Yhteissymposium Luentosali 1 II Ortopedia ja traumatologia - Lonkan ja polven nivelrikko Luentosali 1 III IV Suu- ja leuka-,

Lisätiedot

KOLMOISHERMOSÄRKY eli trigeminusneuralgia

KOLMOISHERMOSÄRKY eli trigeminusneuralgia KOLMOISHERMOSÄRKY eli trigeminusneuralgia Kolmoishermo (nervus trigeminus) on kasvojen alueen kolmihaarainen tuntohermo. Kukin haara huolehtii tietyn kasvojen alueen tuntoaistista. Hermoja on kaksi, kummallakin

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu...1 b) Aineiston hakeminen Terveysportissa...5 c) Aineiston tulostaminen Terveysportissa...7 a) Verkkopalvelun ulkoasu

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Lukijalle Lukijalle Tämä hammashoidon taksaluettelo on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Hammashoito Korvaaminen sairausvakuutuksesta -ohjeen 1.1.2013 kanssa. Ajan tasalla olevat taksaluettelot löytyvät

Lisätiedot

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume 1. MIKÄ ON NLRP12-GEENIIN LIITTYVÄ TOISTUVA KUUME? 1.1 Mikä se on? NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume on perinnöllinen

Lisätiedot

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta?

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Suomen yleislääkäriyhdistys 13.05.2016 Päivi Salminen-Peltola osastonylilääkäri HUS Hyvinkään sairaala Sisältö Lähettäminen ja tutkimukset perusterveydenhuollossa

Lisätiedot

Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS)

Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS) Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS) Mikä on Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta? Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta on perinnöllinen sairaus. Se on elimistön

Lisätiedot

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille Eevi Jacksen 2016 Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille pinnallisia syviä munasarjakystia = endometrioomia Video erinäköisistä

Lisätiedot

KROONISTA HENGITYSVAJETTA AIHEUTTAVAT SAIRAUDET ULLA ANTTALAINEN, LT, KEUHKOSAIRAUKSIEN JA ALLEROLOGIAN EL., TYKS/KEU 1

KROONISTA HENGITYSVAJETTA AIHEUTTAVAT SAIRAUDET ULLA ANTTALAINEN, LT, KEUHKOSAIRAUKSIEN JA ALLEROLOGIAN EL., TYKS/KEU 1 KROONISTA HENGITYSVAJETTA AIHEUTTAVAT SAIRAUDET 5.10.2016 ULLA ANTTALAINEN, LT, KEUHKOSAIRAUKSIEN JA ALLEROLOGIAN EL., TYKS/KEU 1 LUENNON SISÄLTÖ KROONISEN HENGITYSVAJAUKSEN MÄÄRITELMÄ UNEN VAIKUTUS HENGITYKSEEN

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

YDINAINESANALYYSI OIKEUSPSYKIATRIAN ERIKOISALA

YDINAINESANALYYSI OIKEUSPSYKIATRIAN ERIKOISALA 1 (6) YDINAINESANALYYSI OIKEUSPSYKIATRIAN ERIKOISALA Taso 1 - ehdottomasti osattava 2 - osattava hyvin 3 - erityisosaaminen Keskeisyys A - soveltaminen B - ymmärtäminen C - tietäminen Asiasisältö Taso

Lisätiedot

SAIRAALAFARMASIAN TARPEET PERUSOPETUKSESSA

SAIRAALAFARMASIAN TARPEET PERUSOPETUKSESSA SAIRAALAFARMASIAN TARPEET PERUSOPETUKSESSA Lotta Tyynismaa asiantuntijaproviisori Opetusapteekkien neuvottelupäivä 23.4.2014 lotta.tyynismaa@hus.fi SISÄLTÖ Yleistä Lääkehuollon rooli terveydenhuollossa

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

Lastentautien ja nuorisolääketieteen tavoitteet Lastentautioppi

Lastentautien ja nuorisolääketieteen tavoitteet Lastentautioppi päiv. 18.4.2016 Lastentautien ja nuorisolääketieteen tavoitteet Lastentautioppi Kasvu ja kehitys 1 kehityksen virstanpylväät systemaattisesti osa-alueittain kasvun vaiheet ja kasvukäyrät puberteetti ja

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, läpikuultamaton emulsiovoide ja vaalean kellertävä peräpuikko.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, läpikuultamaton emulsiovoide ja vaalean kellertävä peräpuikko. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Neoproct yhdistelmäpakkaus Rektaalivoide, creme ja peräpuikko 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 g rektaalivoidetta sisältää 1 mg fluokortoloni-21-pivalaattia

Lisätiedot

HAMMASLÄÄKÄRILIITON LAUSUNTO HAMMASHUOLLON KO- KONAISUUDISTUKSEEN

HAMMASLÄÄKÄRILIITON LAUSUNTO HAMMASHUOLLON KO- KONAISUUDISTUKSEEN Fabianinkatu 9 B, 00130 Helsinki, Finland Puh. (09) 622 0250 Fax. (09) 622 3050 email hammas@fimnet.fi internet www.hammasll.fi Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 12.10.2000 HAMMASLÄÄKÄRILIITON

Lisätiedot

SISÄTAUTEIHIN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN LOKIKIRJA

SISÄTAUTEIHIN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN LOKIKIRJA 1 Lääketieteen yksikkö, Tampereen yliopisto SISÄTAUTEIHIN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN LOKIKIRJA Erikoistujan nimi: Itsearvioinnin pvm ja koulutusvaihe: Sisätautien 6 vuoden koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(6) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS TOIMENPITEISIIN LIITTYVÄT INFEKTIOT Edeltävä polikliininen toimenpide Edeltävä sairaalahoitojakso

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine:

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Karprofeeni 50 mg/tabletti Apuaineet Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta. Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska

Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta. Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska Hevosen hengitysteiden anatomiaa Hengitystietautien merkitys hevostaloudelle jalkavaivojen

Lisätiedot

Kela taksapäivitys 2014

Kela taksapäivitys 2014 UudetKelakoodit2014 Vuoden 2014 alusta Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksessa hammasprotetiikan toimenpidenimikkeet ja koodit uudistuvat. Lisäksi muutoksia tulee muutamiin ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2.

EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2. EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO EEG-tutkimuksen esittely EEG-tutkimuksen käyttö sairauksien

Lisätiedot

Muistisairaudet saamelaisväestössä

Muistisairaudet saamelaisväestössä Muistisairaudet saamelaisväestössä Anne Remes Professori, ylilääkäri Kliininen laitos, neurologia Itä-Suomen yliopisto, KYS Esityksen sisältö Muistisairauksista yleensä esiintyvyys tutkiminen tärkeimmät

Lisätiedot

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI TERVETULOA Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN Tämän oppaan tarkoituksena on tukea lonkan/lonkkien tekonivelleikkaukseen

Lisätiedot

Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua?

Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua? Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua? Antti Turunen 26.1.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Käsitteet ovat epämääräisiä Peruspalvelussa potilas voi

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma TIETOA REUMATAUDEISTA 1 Selkärankareuma Selkärankareuma (muita nimiä Bechterewin tauti, spondyloarthritis ankylopoetica) on reumasairaus joka nimensä mukaisesti aiheuttaa oireita ja tulehdusta selkärangassa.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 400 mg/emätinpuikko Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fludent Banana 0,25 mg F -imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia.

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi Syövän lääkehoito Salla Kalsi Syöpä Yleisnimitys maligneille (pahanlaatuisille) kasvaimille Karsinogeeninen = syöpää aiheuttava Syövän taustalla voi olla Ympäristötekijät, elintavat, perimä, eräät virus-

Lisätiedot

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK)

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Vuorovaikutuksen Menetelmien Prosessien turvallisuus turvallisuus turvallisuus Paula, Poikela & Paula Yliniemi 1 Kompetenssiperusteinen

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hammaslääkärin tai lääkärin määräyksestä: Pre- ja postoperatiivinen desinfiointi suukirurgiassa ja parodontaalisessa kirurgiassa.

VALMISTEYHTEENVETO. Hammaslääkärin tai lääkärin määräyksestä: Pre- ja postoperatiivinen desinfiointi suukirurgiassa ja parodontaalisessa kirurgiassa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Corsodyl 2 mg/ml liuos suuonteloon 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klooriheksidiiniglukonaatti 2 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla.

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Histadin 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Yksi tabletti sisältää 94 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SUUPALAT OMAHOITOSI TUEKSI

SUUPALAT OMAHOITOSI TUEKSI SUUPALAT OMAHOITOSI TUEKSI SISÄLLYS SUUN OMAHOITO... 3 Hampaiden harjaus... 3 Harjaustekniikka... 5 Hammasvälien puhdistaminen... 9 Hammasproteesien puhdistaminen... 12 RAVINNON VAIKUTUS SUUN TERVEYTEEN...

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

HARRASTUSKOIRAN ENSIAPU JA TERVEYDENHUOLTO. Lotta Axelson,Ell Eläinlääkäriasema Mevet

HARRASTUSKOIRAN ENSIAPU JA TERVEYDENHUOLTO. Lotta Axelson,Ell Eläinlääkäriasema Mevet HARRASTUSKOIRAN ENSIAPU JA TERVEYDENHUOLTO Lotta Axelson,Ell Eläinlääkäriasema Mevet Ongelmien ennaltaehkäisy hyvä peruskunto monipuolinen liikunta, ei ylirasitusta, ei hetkellisiä innostumisia, maastovaihtelut,

Lisätiedot

OHJE LÄHETTÄVÄLLE YKSIKÖLLE RADIOLOGIA NATIIVIRÖNTGENTUTKIMUKSET

OHJE LÄHETTÄVÄLLE YKSIKÖLLE RADIOLOGIA NATIIVIRÖNTGENTUTKIMUKSET Sivu 1/5 NATIIVIRÖNTGENTUTKIMUKSET Potilaan ohjaaminen tutkimukseen... 2 Tutkimukset, joista on harvoin hyötyä potilaan hoidon kannalta... 2 Häntäluu... 2 Kallo... 2 Kasvojen luut... 2 Kitarisa... 2 Korva,

Lisätiedot

Ikäihmisten suun terveydenhoito 18.5.2016 Helsinki

Ikäihmisten suun terveydenhoito 18.5.2016 Helsinki Ikäihmisten suun terveydenhoito 18.5.2016 Helsinki Niina Nivala-Huhtaniska Suuhygienisti Länsi-Pohjan shp ky/hammas- ja suusairauksien poliklinikka niina.nivala-huhtaniska@lpshp.fi Tietoa on mutta ei tekoja?

Lisätiedot

Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla

Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla 1(5) Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla Yleistä Sairaalaympäristössä mikrobien keskeisin tartuntareitti on kosketustartunta.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 2 % emätinvoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 20 mg/g Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: bentsoehappo, butyylihydroksianisoli.

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kivun lääkehoidon seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto fifthvital singn viides elintärkeä toiminto Pulssi Hengitys Kehonlämpö, Diureesi RR K i p u Kivunhoidon portaat. mukaillen

Lisätiedot