Sisällysluettelo... 17

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo... 17"

Transkriptio

1 17 1 Ongelmalähtöinen diagnostiikka Esipuhe... 5 Ensimmäisen laitoksen esipuhe... 6 Kirjoittajat... 7 Ohjeita tämän teoksen käyttäjlle Yleistä Therapia Odontologica kirja Therapia Odontologica CD-ROM Johdanto Pään ja kaulan anatomia Pään ja kaulan anatomiset alueet Kasvojen rakenteet Pään luiset rakenteet Yläleuka Alaleuka Leukanivel Pään veri- ja imusuonet Pään hermot Pään ja kasvojen lihakset Suuontelo ja nielu Suupohja Suulaki Kieli Sylkirauhaset Korva Silmä Hampaat Ien ja hampaan kiinnityskudos Oireita ja löydöksiä Erotusdiagnostinen menetelmä Diagnoosi- ja hoitokaaviot Hammas Hampaan kiinnityskudos Limakalvot Huulet Kieli Suupohja Suulaki Leukaluut Leukanivel Puremalihakset Kasvot Kaula Muut oireet Erityiskysymyksiä Röntgenologista erotusdiagnostiikkaa Potilastyö...91 Terveydenhuolto ja etiikka Perusteet Kollegiaalisuus ja hammaslääkärin etiikka Potilas hammaslääkärisuhde Potilasasiakirjat Johdanto Potilasasiakirjojen laatiminen Potilasrekisteri Anamneesi ja status Yleisanamneesi ja -status Suun ja hampaiston anamneesi ja status Tauti- ja toimenpideluokitus Jatkotutkimukset ja lähetteet Lääkkeen määrääminen...115

2 18 3 Laboratoriotutkimukset Mikrobiologia Radiologia Johdanto S-Alkalinen fosfataasi (S-AFOS) S-Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit S-Alaniiniaminotransferaasi (S-ALAT)..120 S-Aspartaatti-aminotransferaasi (S-ASAT) S-Albumiini (S-Alb) S- ja U-Amylaasi (S-/U-Amyl) S-B12-Vitamiini (S-B12-Vit) C-Reaktiivinen proteiini (S-CRP) S-D-Vitamiini (S-D-1,25) B-Eosinofiilit (B-Eos) S-Ferritiini (S-Ferrit) fe- ja fs-folaatti (fe- ja fs-folaat) fs-fosfaatti, epäorgaaninen (fs-pi) DU-Fosfaatti, epäorgaaninen (du-pi) Gliadiini, vasta-aineet (S-AGA-AbA ja -AbG) B- ja fb-glukoosi (B-Gluk ja fb-gluk)fpja fs-glukoosi (sp-gluk, fs-gluk) Glukoosirasituskoe, oraalinen S-Glutamyylitransferaasi (S-GT) B-Hemoglobiini (B-Hb) B-Hemoglobiini-A1c, glykosyloitunut (B-HbA1c) Hepatiittitutkimukset Hepatiitti-A -virusvasta-aineet (S-HAV-Ab) Hepatiitti-B -tutkimukset Johdatus lääketieteelliseen mikrobiologiaan Johdanto Lääketieteellinen mikrobiologia Mikrobiologiset tutkimusmenetelmät 137 Näytetyypit Johdanto Säteilysuojaus ja röntgentoiminnan laadunvarmistus hammaslääkärin vastaanotolla Yleiset säteilysuojeluperiaatteet Hammasröntgentoiminnan laadunvarmistus Radiologiset tutkimusmenetelmät Hampaiden kuvaustekniikat Röntgenkuvien kehittäminen Digitaalinen hammaskuvaus Panoraamakuvaus Monitekniikkatomografia Kefalometriset kallokuvaukset Leukanivel ja sen sairaudet Sylkirauhasten radiologiset tutkimukset ja sairaudet HI-virus, vasta-aineet (S-HIV-Ab) P-/S- ja DU-Kalium (P-, S- ja du-k) fs-, DU-Kalsium ja S-Kalsium, ionisoitunut (fs- ja du-ca, S-Ca-ion) S-Kolesteroli (S-Kol) S-Kolesteroli, HDL-Fraktio (S-Kol-HDL) 127 S-Kreatiinikinaasi (S-CK) S- Kreatiinikinaasi, B-alayksikkö (S-CK-B). 127 FS-Kreatiniini (fs-krea) Laktoosikoe B-Lasko (B-La) FB-Leukosyytit (fb-leuk) B-Leukosyytit, erittelylaskenta P-/S-Natrium (P- ja S-Na) FP-Parathormoni, intakti (fp-pth-int) 128 S-Proteiini (S-Prot) FS-Rauta (fs-fe) B-/E-Retikulosyytit (B- ja E-Retik) S-Reumafaktori (S-RF) FS-Transferriini (fs-transf) S- Transferriini, niukkahiilihydraattinen (S-CDT) Tromboplastiiniaika (P-TT, P-INR) S-Tyreotropiini (S-TSH) S-Tyroksiini, vapaa (S-T4V) Verenkuva (B-PVK-T, Diffi) Vuotoaika Isotooppitutkimukset Nenän sivuontelot Hampaiden ja leukaluiden röntgendiagnostiikka Hampaiden kovakudossairaudet Tulehdukset Kystat Leukaluiden kasvaimet

3 6 Suupatologia Sylki ja suun puolustusmekanismit Kliininen farmakologia Allergologia ja toksikologia Johdanto Biopsia Eräitä histologisten näytteiden tutkimusmenetelmiä Syljen eritys Syljen koostumus ja tehtävät Farmakokinetiikka Johdanto Biologinen hyötyosuus Alkureitin metabolia Ekstraktiosuhde Jakautumistilavuus Sitoutuminen plasman proteiineihin Puoliintumisaika Kumuloituminen Puhdistuma Annoksesta riippuvainen farmakokinetiikka Kyllästysannos ja ylläpitoannos Lääkkeiden haittavaikutukset Johdanto Lääkehaitat ruuansulatuskanavan (GI) alueella Maksaan kohdistuvat haittavaikutukset Munuaisiin kohdistuvat haittavaikutukset Ihoreaktiot Keuhkoreaktiot Allergologia hammashoidossa Johdanto Allergologian käsitteitä Kosketusihottumat ja niiden aiheuttajat Hengitystieyliherkkyys Allergian tutkimusmenetelmiä Käsineiden käyttö Ammattitautitutkimukset Geeniteknologian mahdollisuuksia hammaslääketieteellisessä diagnostiikassa Patologian termit Verisoluvauriot Muita haittavaikutuksia Haitalliset lääkeyhteisvaikutukset Johdanto Farmakokineettiset yhteisvaikutukset..254 Lääkemetabolian yhteisvaikutukset Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset 258 Yhteisvaikutusten kliininen merkitys Mikrobilääkkeiden farmakologiaa Bakteerilääkkeet Sienilääkkeet Näkökohtia mikrobilääkkeen valinnasta Yhteenveto Kipu ja kipulääkkeet Johdanto Tulehduskipulääkkeet Farmakokinetiikka Opioidit Lääkehoidon erityiskysymyksiä Potilaiden kosketusallergiat Lääkeaineyliherkkyysreaktiot Toksikologia hammashoidossa Johdanto Elohopea hammashoidossa ja amalgaamipaikoissa Fluori ja fluoridit Hammashoidossa käytettävät metallit 299 Metyylimetakrylaatti...300

4 20 10 Kipu Esilääkitys, sedaatio, yleisanestesia ja puuduttaminen Purentafysiologia Kariologia Kivun patofysiologia Johdanto Akuutti (fysiologinen) ja krooninen (patologinen) kipu sekä kivun jaottelu 304 Keskushermoston kipuradat Kivun säätelymekanismit Kipuratojen rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset kroonisen kivun etiologiassa Kipupotilaan tutkiminen Anamneesi Kliininen tutkimus Johdanto Sedatoimisen ja yleisanestesian yleiset edellytykset Potilaan valvonta Potilasvalinta Esilääkitys Sedaatio Oireet ja löydökset Kuvantaminen Erotusdiagnostiikka Purenta-analyysi Hoito Kariologia Johdanto Epidemiologia lapsilla ja nuorilla Karieksen syyt ja niiden yhteys kliiniseen statukseen Demineralisaatio Kariogeeniset mikrobit Hampaiston resistenssi Ruokavalio ja karies Yleissairaudet, erityisruokavaliot ja karies Eroosiot Kariologinen sylkidiagnostiikka Kariesprofylaksi Korjaava karieshoito Johdanto Korjaavan hoidon biologiset edellytykset ja rajoitukset Diagnostiikka ja hoitopäätöksen teko Onko karies aina poistettava? Ehkäisevä laajentaminen Laitteisto ja instrumentit Täytemateriaalien valinta Kasvojen alueen kiputilat Intrakraniaalisten syiden aiheuttamat kasvokivut Ekstrakraniaalisten syiden aiheuttama kasvokipu Kivun hoito Johdanto Kivun lääkehoito Nosiseptiivisen kivun lääkehoito Neuropaattisen kivun lääkehoito Kipulääkityksen erityiskysymyksiä Muut kivunhoitomenetelmät Kipuklinikkatoiminta Yleisanestesia Puuduttaminen Hengityksen ja verenkierron elvytys Kipulääkitys Johdanto Etiologia Okklusaalikarieksen hoito Approksimaalikarieksen hoito Vapaan pinnan karieksen hoito Retention lisääminen Esteettinen hammashoito Määritelmä ja taustaa Sopusuhtainen hampaisto Värin valinta Retention lisääminen juurikanavanastat ja pilarit Materiaalin valinta Hoitolinjan valinta Kosmeettisten hampaistomuutosten ennaltaehkäisy Amalgaamitäytteiden vaihtaminen Hampaiden valkaisu Värjäytymisen syyt Vaalentamisen kemiaa Kotivaalennus kiskoa käyttäen Vaalennus vastaanotolla Juurihoidetun hampaan vaalennus

5 14 Endodontia Parodontologia Juurihoito Juurihoidon indikaatiot Juurihoidon kontraindikaatiot Juurihoidon tavoitteet Endodonttinen diagnoosi ja hoitopäätös Juurikanavamorfologia Juurihoidossa käytettävät materiaalit Juurihoidon suoritus Juurihoidon yhteydessä otettavat röntgenkuvat Juurihoidon aseptiikka Parodontaalisairauksien tausta ja diagnostiikka Johdanto Parodontiumin rakenne ja fysiologia Parodontaalisairauksien patogeneesi Parodontaalinen mikrobiologia Parodontaalisairauksien luokittelu ja esiintyvyys Yleissairauksien ja parodontiittien yhteys Parodontiumin tutkiminen Parodontologinen hoito Parodontaaliterveyden hoito Akuutit tilanteet parodontiumin alueella Pedodontia Lasten hammashoito Johdanto Lapsen kehityksestä Lapsi ja hammashoito Hammashoitopelko Pelkäävän lapsen hammashoito Hampaan ja hampaiston normaali kehitys Hampaiston rakenne ja hampaiden numerointi Hampaiden kehitys ja puhkeaminen Hampaiden puhkeamishäiriöt Poikkeava hampaiden lukumäärä Hampaiden poikkeava muoto Lasten kariespreventio ja karieksen hoito Lasten kariespreventio Maitohammaskaries Karieksen hoito avojuurisessa pysyvässä hampaassa Lasten ja nuorten parodontaalisairaudet Parodontaalisairauksien esiintyminen ja kehittyminen Juurihoidon tekniikka Eri sairauksien hoitokäytännöt Komplikaatiot Kattaminen Traumaendodontia Traumahampaiden endodonttinen hoito akuuttitilanteessa Traumahampaiden jälkikomplikaatiot ja niiden endodonttinen hoito Parodontologinen perushoito Parodontaalinen lääkehoito Nuorten parodontiitit ja niiden hoito Purennan merkitys parodontiumin hoidossa Proteettiset ratkaisut parodontiittipotilailla Hammasimplantteja ympäröivien kudosten tutkimus ja hoito Parodontiumin kirurginen hoito Parodontaalikirurgiset toimenpiteet Parodontologisen hoidon tulosten ylläpito Yhteistyö hoitohenkilöiden välillä Yleistauteihin tai lääkityksiin liittyvät parodontaalimuutokset Limakalvomuutokset lapsen suussa Johdanto Virusinfektiot Bakteeri-infektiot Sieni-infektiot Aftat Mahasuolikanavan sairaudet ja lapsen suu Veritaudit Maligneihin sairauksiin liittyvät suumuutokset Elinsiirtolapset Autoimmuunisairaudet suussa Etiologialtaan epäselvät suun limakalvomuutokset Hampaiden kovakudosten kehityshäiriöt Johdanto Geneettiset, hampaiden kovakudoksiin rajoittuvat kehityshäiriöt Geneettiset, yleissairauksiin tai syndroomiin liittyvät hampaiden kovakudosten kehityshäiriöt...567

6 22 17 Ortodontia Protetiikka Harvinaisia geneettisiä hampaiden kovakudospuutoksia, jotka liittyvät systeemisiin häiriöihin Luokittelemattomat hampaiden kehityshäiriöt Ympäristötekijöiden aiheuttamat hampaiden kehityshäiriöt ja hampaiden kovakudosten paikalliset puutokset Johdanto Normaalipurenta Kasvojen ja purennan kehitys Purentavirheet Oikomishoidon biologiset perusteet Hampaan siirtämisen mekaaniset perusteet Ortodonttisen potilaan tutkiminen Purentavirheet Hampaiden puhkeamiseen ja puuttumiseen liittyviä hoidollisia ongelmia Varhaishoito ja hoidon ajoitus Aikuisortodontia Johdanto Hampaattoman suun protetiikka.623 Johdanto Diagnostiikka Kokoproteesihoidon suunnittelu ja preproteettiset hoitotoimenpiteet Hoitovaiheet Komplikaatiot ja niiden hoito Hoidon ongelmia Kokoproteesien korjaukset Osaprotetiikka Johdanto Diagnostiikka Osaproteesien rakenteet ja nimikkeet..637 Osaproteesihoidon suunnittelu Preproteettiset hoitotoimenpiteet Lopullinen osaproteesisuunnitelma Hoitovaiheet Kruunu- ja siltaprotetiikka Johdanto Diagnostiikka Kruunu- ja siltaproteettisen hoidon suunnittelu Kruunutyypit Hammastapaturmat Hammastapaturmien epidemiologia ja etiologia Hammastapaturmien diagnoosi Hammastapaturmien hoito Hammastapaturmien seuranta Hammastapaturmien ennuste ja komplikaatiot Ortodonttis kirurginen hoito Huuli suulakihalkiot Irrotettavat oikomiskojeet Kiinteät oikomiskojeet Palatinaali- ja linguaalikaaret sekä huulipuskuri Ekstraoraaliset (suun ulkopuoliset) oikomiskojeet Hoitotuloksen säilyttäminen (retentio) 617 Purennan muutokset aikuisiässä Purentavirheiden hoidontarve ja hoitoon valinta Hoitovaiheet Komplikaatiot ja niiden hoito Pintakiinnitteiset sillat (kevytsillat) Tulevaisuuden haasteet Inlayt, onlayt ja laminaatit Valetut kultatäytteet Keraamiset täytteet Laminaatit Preparointi Geroprotetiikka Johdanto Ikääntymisen aiheuttamat muutokset purentaelimen alueella Vanhuspotilaiden proteettinen hoito Kasvo- ja leukavammaprotetiikka Johdanto Kehitykselliset häiriöt Kasvojen ja leukojen alueen kasvainten jälkitilat Muut hankitut kasvojen alueen vammat

7 19 Hammastekniikka Suugerontologia Suu- ja leukakirurgia Johdanto Työn tilaaminen ja dokumentoiminen sekä hinnan muodostuminen Työn vaiheet ja tekniset vaatimukset Värin ja muodon määritys Johdanto Suhtautuminen ikääntymiseen Väestön ikääntyminen Vanhenemisen lainalaisuudet Vanhus potilaana Vanhusten lääkehoito Suun vanheneminen Eläkeikäisten suunterveys Hammaskirurgiasta leuka- ja kasvokirurgiaan Johdanto Suu- ja leukakirurgian jako Haavan paraneminen Dentoalveolaarinen kirurgia Dentoalveolaarisen kirurgian perusteet 732 Kirurginen anatomia Puhkeamishäiriö, hampaan poisto ja leikkauksellinen poisto Per- ja postoperatiiviset komplikaatiot.742 Leukaluiden kystat ja niiden hoito Kystojen kirurginen hoito Muut kirurgiset toimenpiteet Leukojen alueen infektiot Johdanto Akuutit infektiot Krooniset infektiot Leukanivelen sairaudet Johdanto Leukanivelen toimintahäiriöt Kirurginen hoito Ortognaattinen kirurgia Johdanto Hoitoindikaatiot Potilaan tutkiminen ja hoidon suunnittelu Ylä- ja alaleuan osteotomiat Uniapnea Hammasteknikon koulutuksesta ja ammatista Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti Suun merkitys elämänlaadulle Eläkeikäinen vastaanotolla Ikääntyvän potilaan hammashoito Ikääntyminen ja kuiva suu Suun terveyden ylläpito ja edistäminen Suun ja leukojen kasvaimet Johdanto Oireet ja löydökset Hyvänlaatuiset kasvaimet Hyvänlaatuiset pehmytkudoskasvaimet Luun sisäiset (intraosseaaliset) hyvänlaatuiset kasvaimet Pahanlaatuiset kasvaimet ja malignien tautien manifestaatiot Suusyöpä (C00-C10) Sarkoomat (C ) Lymfoomat ja muut pahanlaatuiset hematologiset taudit (C81-C96) Muut syövät ja niiden etäpesäkkeet Rekonstruktio Suusyövän hoidon sivuvaikutukset ja komplikaatiot Suusyöpäpotilaan kuntoutuksen periaatteet Sylkirauhasten kirurgiset sairaudet Johdanto Tulehdukselliset sylkirauhassairaudet (sialoadeniitit) Obstruktiiviset sairaudet Kasvaimet Huuli- ja suulakihalkiot Huuli- ja suulakihalkioiden tausta ja diagnostiikka...837

8 24 22 Traumatologia Johdanto Ensiapu Sairaalaan lähettäminen Hammastraumat Kasvojen alakolmanneksen murtumat 856 Keskikasvojen murtumat Kasvojen yläkolmanneksen murtumat Implantologia Kirurginen hoito Johdanto Diagnostiikka Hoitovaiheet Kirurgiset komplikaatiot Suulääketiede Implanttirekisteri Implanttiprotetiikka Implanttityypit Indikaatiot Johdanto Suun haavaumat Suun limakalvojen ärsytyshyperplasiat Suun limakalvojen syöpävaaraa lisäävät muutokset ja tilat Suun limakalvojen pahanlaatuiset kasvaimet Ihotaudit ja suun limakalvot Kielen sairaudet Bakteeri-infektiot Virusinfektiot Pehmytkudosvammat Leukanivelen sijoiltaanmeno (luksaatio) Mikrokirurginen hermorekonstruktio Kontraindikaatiot Vajaan hampaiston implanttiprotetiikka Hampaattoman henkilön implanttiprotetiikka Hoitovaiheet Prognoosi Ylläpitohoito Komplikaatiot Suun limakalvolla hyperplasioita aiheuttavat virukset Virusperäisiin lastentauteihin liittyvät muutokset suussa Muut virusinfektiot Suun hiivasieni-infektiot Lääkeaineiden aiheuttamat limakalvomuutokset Yliherkkyysoireiden aiheuttamat reaktiot suun limakalvolla Yleissairauksien suuilmentymiä Laser hammaslääketieteessä Johdanto Laservalon ominaisuuksista Suun limakalvokirurgiassa käytetyt laserit Kariesdiagnostiikka laserin avulla Hampaan preparoinnissa käytetyt laserporat Laserkuitu juurihoidossa Vastaanoton toimintavalmius Vastaanoton toiminta Johdanto Vastaanottotyö Instrumenttien teroitus Vastaanoton tietotekniikkaa Hammashoidon hygienia Puhdistus Desinfektio Sterilointi Hygienian kokonaisuus hammashoidossa Hammashoitotyön ergonomia Fysiologinen työskentely Hoitohuoneen ergonomia Muut työn kuormittavuutta vähentävät tekijät Fysikaaliset ympäristötekijät Tarkka näkeminen hammashoidossa

9 25 Hammashoidon materiaalit Johdanto Korjaavan karieshoidon materiaalit materiaalit Protetiikan 28 Suunhoitoaineet ja paikallishoitolääkkeet Suuterveyden edistäminen Sosiaalihammaslääketiede Johdanto Karieksen ja parodontaalisairauksien ehkäisyyn ja hoitoon tarkoitetut suunhoitoaineet Suusairauksien paikallishoitolääkkeet 1043 Suunhoitoaineet Johdanto Suuhygienisti suun terveydenhuollossa Terveyden edistämisen ajatus Kliininen suun terveydenhoitotyö Täytteiden viimeistely Depuraatio Ensimmäisen sekstantin (dd ) puhdistaminen Toisen sekstantin (dd ) puhdistaminen Kolmannen sekstantin (dd ) puhdistaminen Neljännen sekstantin (dd ) puhdistaminen Suun terveydenhuolto Hammaslääkärin ammatinharjoittamislaki Sairausvakuutuskäytäntö ja hammashoito Hammaslääkärin todistuskäytäntö Potilaan asema ja oikeudet Potilasasiakirjat Potilasvakuutus Lääkevahinkovakuutus Oikeushammaslääketiede Johdanto Vainajien tunnistaminen Tunnistus suuronnettomuuksissa Ikämääritykset Puremajäljet Viidennen sekstantin (dd ) puhdistaminen Kuudennen sekstantin (dd ) puhdistaminen Plakkivärjäys Pastapuhdistus Suuhygienia Suun puhdistaminen Hampaiden harjaus Hampaiden välipintojen puhdistus Hammasproteesien ja suun puhdistus 1074 Hammaslääkäri ja tupakoinnin vastustamistyö Epidemiologia Luokittelun osuvuus Hammashuollon palvelujen kilpailuttaminen Terveystaloustiedettä kliinikoille Potilasvalitukset käytännön kannalta Koulu ja suun terveydenhuolto Pahoinpidelty, hyväksikäytetty tai laiminlyöty lapsi hammaslääkärin vastaanotolla Antropologiset tutkimukset

10 26 32 Yleislääketiede Johdanto Sydämen ja verenkiertoelinten sairaudet Hengitystiesairaudet Endokrinologia Ruoansulatuskanavan sairaudet ja syömishäiriöt Virtsatie- ja munuaissairaudet Ihosairaudet Syöpätaudit Veritaudit Hätätapaukset Hätätapaukset ja ensihoito Hätätapausten oireet ja hoito Kardiovaskulaariset hätätapaukset Hengitysvaikeus Muut hätätapaukset Verenvuotosairaudet Luu- ja nivelsairaudet Reumataudit Naistentaudit ja raskaus Neurologiset sairaudet Silmä- ja korvataudit Infektiosairaudet Psykiatriset potilaat Vammainen potilas Geriatriset potilaat Hakemisto

Laboratoriotutkimukset

Laboratoriotutkimukset 119 Esa Leppänen Johdanto... 119 S-Alkalinen fosfataasi (S-AFOS)...120 S-Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit...120 S-Alaniiniaminotransferaasi (S-ALAT)...120 S-Aspartaatti-aminotransferaasi (S-ASAT)...120

Lisätiedot

Kandin selviytymisopas klinikkaan

Kandin selviytymisopas klinikkaan Piia Uusitalo ja Katariina Havukainen Kandin selviytymisopas klinikkaan Syventävien opintojen kirjallinen työ Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hammaslääketieteen laitos Syyslukukausi 2014 Tutkielman

Lisätiedot

Kroonisen kivun hoito-opas

Kroonisen kivun hoito-opas Kroonisen kivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry Kroonisen kivun hoito-opas 1. Esipuhe 3 2. Kroonisen kivun epidemiologia 4 3. Kivun mekanismit 7 4. Kroonisen kivun tyypit 9 4.1 Nosiseptinen

Lisätiedot

3.8.2.1 Downin oireyhtymän suuvaikutukset...35 3.8.2.2 Vammaisen suun hoidon erityispiirteitä...35 3.8.3 Diabeetikot...37

3.8.2.1 Downin oireyhtymän suuvaikutukset...35 3.8.2.2 Vammaisen suun hoidon erityispiirteitä...35 3.8.3 Diabeetikot...37 Sisällysluettelo 1 Hankkeen lähtökohdat...4 2 Hammashuollon toimintamallin luominen Posion kunnassa...6 3 Yksilön terveysohjaus ja suun terveydenhoito...10 3.1 Odottava perhe...15 3.2 Tutkimukset ja terveystarkastukset

Lisätiedot

Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010

Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010 Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010 E4D Dentist Valmis restauraatio yhden vastaanottokäynnin aikana s. 4 Plandent suunnittelee vastaanotosta toimivan kokonaisuuden s. 6 Valoaktivoitu

Lisätiedot

7 SUUN TERVEYS. 7.1 Yhteiset perusraportit

7 SUUN TERVEYS. 7.1 Yhteiset perusraportit 7 SUUN TERVEYS 7.1 Yhteiset perusraportit 5 7 SUUN TERVEYS... 1 7.1 Yhteiset perusraportit... 1 7.1.001 Suomalaisten aikuisten suunterveys -perusraportti... 5 7.1.002 Suomalaisten aikuisten suunterveys.

Lisätiedot

Koulutukset 2015. Kuva Essi Redsven. Ilmoittautumiset www.stal.fi/denstal

Koulutukset 2015. Kuva Essi Redsven. Ilmoittautumiset www.stal.fi/denstal Koulutukset 2015 Kuva Essi Redsven Ilmoittautumiset www.stal.fi/denstal 2 KOULUTUSJAOSTO Denstal Oy:n tärkeimpänä lähtökohtana on tarjota suun terveydenhoitohenkilökunnalle laadukasta, ajankohtaista ja

Lisätiedot

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN SUORITUSMAHDOLLISUUDET ERI OPPIALOILLA (päivitetty 18.2.2015) Edeltävät opintovaatimukset määritelty oppialojen yhteydessä.

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN SUORITUSMAHDOLLISUUDET ERI OPPIALOILLA (päivitetty 18.2.2015) Edeltävät opintovaatimukset määritelty oppialojen yhteydessä. SYVENTÄVIEN OPINTOJEN SUORITUSMAHDOLLISUUDET ERI OPPIALOILLA (päivitetty 18.2.2015) Edeltävät opintovaatimukset määritelty oppialojen yhteydessä. ANATOMIA Tutkimusaiheeet/-aihepiirit: Hiilihappoanhydraasit.

Lisätiedot

KOIRA JA KISSA PARODONTIITTIPOTILAANA

KOIRA JA KISSA PARODONTIITTIPOTILAANA Kirjoittaja: Helena Kuntsi-Vaattovaara, ELL, Diplomate of American Veterinary Dental College, Diplomate of European Veterinary Dental College Eläinlääkäriasema Anident Lamminpääntie 43, 02880 Veikkola

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015. Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015. Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015 OHJAUS Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015 Satu Annika Aalto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 60000 www.thl.fi 12 2014 uollon OHJAUS

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella KYSin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Liite 2 2 (112) Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Sin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Heracast EC Uusi valulaite 40 vuoden asiantuntemus ja kokemus käytettävissäsi

Heracast EC Uusi valulaite 40 vuoden asiantuntemus ja kokemus käytettävissäsi Hammasteknikoiden ikäjakauma 60 h a m m a s st et ken ki sne in s ea n l a n a l 50 ea r n i k oei sr l ei hk t oi i s1 l/ 2e 0h 1t 0i 3 40 tässä numerossa HT-lehti 2/2010 Tulevaisuuden teemanumero Lukumäärä

Lisätiedot

Helsingin Messukeskuksessa 7.-9.11.2013. Huom! Sisältää myös kevään 2014 koulutusohjelmaa! Käsiohjelma. www.stal.fi lfi

Helsingin Messukeskuksessa 7.-9.11.2013. Huom! Sisältää myös kevään 2014 koulutusohjelmaa! Käsiohjelma. www.stal.fi lfi Helsingin Messukeskuksessa 7.-9.11.2013 www.stal.fi lfi Huom! Sisältää myös kevään 2014 koulutusohjelmaa! Käsiohjelma 2 Helsingin Messukeskuksessa 7.-9.11.2013 Ilmoittautumistiskin aukioloajat Torstai

Lisätiedot

hammas teknikko IVOCLAR/VIVADENT LAMINAATTITEKNIIKALLA KAUNIS JA KESTÄVÄ LOPPUTULOS ORIOLA OY Hammasväline heti paikalla

hammas teknikko IVOCLAR/VIVADENT LAMINAATTITEKNIIKALLA KAUNIS JA KESTÄVÄ LOPPUTULOS ORIOLA OY Hammasväline heti paikalla hammas teknikko Papilloomavirus Purennan kipudysfunktiot NIOM-Vuoden Hammasteknikko Hampaantekijät Tampereella. 2 1988 OCLAR/VADENT I LAMINAATTITEKNKALLA KAUNIS JA KESTÄVÄ LOPPUTULOS ORIOLA OY Hammasväline

Lisätiedot

Liite 8.1: Esimerkkejä päivystyksen triage ja oireenmukaisesta luokituksesta

Liite 8.1: Esimerkkejä päivystyksen triage ja oireenmukaisesta luokituksesta Liite 8.1: Esimerkkejä päivystyksen triage ja oireenmukaisesta luokituksesta TRIAGE luokitus NOVA hankkeessa (Jyväskylä) A) Hoito aloitettava välittömästi B) Hoito aloitettava kiireellisesti, < 10 min

Lisätiedot

Tietoa nivelreumaan sairastuneelle

Tietoa nivelreumaan sairastuneelle Tietoa nivelreumaan sairastuneelle Kuva:Ari-Pekka Keränen Nivelreuman hyvä hoito on vaativaa sekä terveydenhuollon että potilaan itsensä kannalta. Alkuvaiheessaan nivelreuma on usein lievä sairaus. Ehdotukset

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Suomen Punainen Risti, Veripalvelu Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Lukijalle Suomen Hemofiliayhdistys ry julkaisi ensimmäisen

Lisätiedot

Kehitysvammaisen päivittäinen suun terveydenhoito

Kehitysvammaisen päivittäinen suun terveydenhoito Kehitysvammaisen päivittäinen suun terveydenhoito Opas kehitysvammaisten palvelukodin henkilökunnalle Raisa Kinnunen Henna Laitila Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

HIV-HOITOTYÖN KÄSIKIRJA. 3. uudistettu painos

HIV-HOITOTYÖN KÄSIKIRJA. 3. uudistettu painos 1 HIV-HOITOTYÖN KÄSIKIRJA 3. uudistettu painos 2 3. uudistettu painos Suomen HIV/aids-sairaanhoitajayhdistys ry, Hiv-säätiö/Hiv-tukikeskus ja HUS, HYKS, Infektiosairauksien yksikkö, Auroran Infektiosairauksien

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Diabetesliiton lääkärineuvoston, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä Käypä hoito -suositus

Lisätiedot

SUUNHOITO-OPAS. yläkouluille. Teija Jormanainen, Sirpa Järvinen

SUUNHOITO-OPAS. yläkouluille. Teija Jormanainen, Sirpa Järvinen SUUNHOITO-OPAS yläkouluille Teija Jormanainen, Sirpa Järvinen Sisällys Esipuhe 6 Lukijalle 7 HAMPAISTO 9 Hammasstatus 13 Hampaan rakenne 15 Hampaan tutkiminen mikroskoopilla 16 Hampaan tutkiminen poikkileikatusta

Lisätiedot

Turun XXVIII Lääketiedepäivät

Turun XXVIII Lääketiedepäivät Turun XXVIII Lääketiedepäivät 8. 10. marraskuuta 2011, Sokos Hotel Caribia Tiistai Keskiviikko aamupäivä Torstai aamupäivä Tieteellinen symposiumi 25 vuotta nykyaikaista biomateriaalitutkimusta Turussa.

Lisätiedot

5.12 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala

5.12 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala 5.12 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Röntgenhoitajan tehtävänä on toimia radiografian ja sädehoidon asiantuntijana diagnostisen radiografian (radiologiset tutkimukset ja

Lisätiedot

Kalsium- ja fosfaattiaineenvaihdunnan sairaudet. Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Kalsium- ja fosfaattiaineenvaihdunnan sairaudet. Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Kalsium- ja fosfaattiaineenvaihdunnan sairaudet Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Invalidiliiton julkaisuja O.54.,2012 ISBN 978-952-5548-50-1 ISSN 1457-1471 Painopaikka: N-PAINO 2012 HARVINAISET -OPASSARJA

Lisätiedot

Syöpäkivun. hoito-opas

Syöpäkivun. hoito-opas Syöpäkivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry 2007 Ulkoasu: Veikko Viljanen Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd 2007 SYÖPÄKIVUN HOITO-OPAS 3 PÄÄTOIMITTAJAT Eero Vuorinen, LL, Anestesiologian

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Suuret nivelet Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

SEKUNDAARIAMENORREAN ETIOLOGIA, DIAGNOSTIIKKA JA HOITO

SEKUNDAARIAMENORREAN ETIOLOGIA, DIAGNOSTIIKKA JA HOITO SEKUNDAARIAMENORREAN ETIOLOGIA, DIAGNOSTIIKKA JA HOITO Piia Jukarainen Opinnäytetyö Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Naistentaudit ja synnytykset Toukokuu 2012 2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Terveystieteiden

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten 3.9.2012

Sairaanhoitokorvausten 3.9.2012 Sairaanhoitokorvausten taksat 3.9.2012 Päivitetty 28.08.2012 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot