Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu"

Transkriptio

1 Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Insinöörityö Työn ohjaaja: Työn valvoja:

2 Sisällys Tiivistelmä Abstract Alkusanat Lyhenteet, käsitteet ja määritelmät 1 Johdanto Yleistä Turvatekniikan keskus (TUKES) Työn aihe, tavoitteet ja rajaus 10 2 Hiilimonoksidi eli häkä Aineen ominaisuudet Hiilimonoksidin syntyminen ja lähteet Hiilimonoksidin vaikutus elimistöön Hiilimonoksidimyrkytykset ja kuolemantapaukset 13 3 Standardit hiilimonoksidivaroittimille Amerikkalainen standardi UL Englantilainen standardi BS Eurooppalainen standardi EN 50291: Eurooppalainen standardi EN 50292: Standardeissa määritetyt hälytysrajat Standardien BS 7860:1999 ja EN 50291:2001 vertailua 18 4 Hiilimonoksidivaroittimet Elektrokemiallisten anturien tekniikka Elektrokemiallisten anturien ja hiilimonoksidivaroittimien elinikä Suomen markkinoilla keväällä 2003 olleet hiilimonoksidivaroittimet Hiilimonoksidivaroittimien sijoittaminen Mihin huoneisiin Mihin huoneessa Mihin varoitinta ei saa asentaa Varoitin sijoitettuna samaan huoneeseen polttoainetoimisen 26 laitteen kanssa

3 4.4.5 Varoitin sijoitettuna makuuhuoneisiin ja huoneisiin, jotka ovat etäällä 27 polttoainetoimisesta laitteesta Muuta hiilimonoksidivaroittimen sijoituksessa huomioon otettavaa 27 5 Hiilimonoksidivaroittimien testaus Testijärjestelyt ja suoritetut testit Testilaitteisto ja käytetyt mittalaitteet Hiilimonoksidivaroittimien sijoittaminen testikammioon EN-standardin mukaisten testiolosuhteiden toteutuminen Hälytysehdot eli herkkyys (Alarm conditions) Testin suorittaminen Testin vaatimukset Testin tulokset Toistettavuus (Response and recovery to a high test gas volume ratio) Testin suorittaminen Testin vaatimukset Testin tulokset Testitulosten luotettavuuden arviointi 38 Päätelmät ja yhteenveto 41 Lähteet 44 Kirjallisuutta 47 Liitteet Liitteet 1: Standardien EN 50291:2001 ja BS 7860:1999 eroavuudet 48 Liitteet 2: Testattujen hiilimonoksidivaroittimien tekniset tiedot 55

4 ESPOON VANTAAN TEKNILLINEN AMMATTIKORKEAKOULU INSINÖÖRITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Koulutusohjelma Ohjaaja Valvoja Hakusanat

5 ESPOO VANTAA INSTITUTE OF TECHNOLOGY ABSTRACT Author Name of Thesis Pages Date Degree Programme Instructor Supervisor Keywords

6 Alkusanat Tämä tutkimushanke toteutettiin Turvatekniikan keskuksessa (TUKES) tammikuusta 2003 alkaen. Hiilimonoksidi- eli häkävaroittimien ollessa suhteellisen uusia markkinoilta löytyviä pelastustoimen laitteita, tarvittiin näiden varoittimien mahdolliseen markkinavalvonnan ja säädösten tarpeen suunnitteluun uutta tutkimustietoa. Hankkeessa projektipäällikkönä toimi ylitarkastaja Risto Raitio ja tutkimuksen tekijänä on toiminut turvallisuusinsinööri Jani Raami, jonka insinöörityö tutkimus on samalla ollut. Hankkeen asettajana toimi johtaja Veli-Pekka Nurmi, jolle kiitokset hankkeen organisoinnista ja hyvistä ehdotuksista työn parantamiseksi. Hankeryhmään kuului myös yli-insinööri Timo Pulkki, yli-insinööri Harri Roudasmaa ja turvallisuusinsinööri Mikko Törmänen, joille kiitokset hyvistä neuvoista työn edetessä. Erityiskiitokset kuuluvat ylitarkastaja Risto Raitiolle, joka johti ja auttoi erityisen suuresti tutkimuksessa sekä toimi myös insinöörityöni ohjaajana ja työhön perehdyttäjänä. Riston antamien neuvojen ja ohjeiden merkitys työssä on ollut suuri ja aamuisin työpäivä alkoi mainiosti Riston seurassa tutkimuksesta keskustellen. Myös turvallisuusinsinööri Mikko Törmästä on syytä vielä kiittää erikseen erityisen hyvistä neuvoista ja parannusehdotuksista työhön liittyen, varsinkin kun loppuvaiheessa alkoi olla jo sen verran kiire, että työn lukemiseen ei Mikolle tainnut jäädä kovin montaa päivää aikaa. Helsingissä Jani Raami

7 Lyhenteet, käsitteet ja määritelmät Barometrinen paine Vallitseva ilmanpaine BS (British standard) Ison-Britannian kansallinen standardi COHb-karboksihemoglobiinitaso Sen hemoglobiinin määrä, joka on sitoutunut hiilimonoksidin kanssa prosenteissa ilmoitettuna. Diffuusio, diffusoitua Atomien tai molekyylien spontaania siirtymistä suuremman konsentraation alueesta pienemmän konsentraation alueeseen. EN (European standard) Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön vahvistama standardi, joka on saatettava sisällöltään ja esitystavaltaan EU:hun kuuluvien maiden kansallisen standardin asemaan määräajassa. Jatkuvatoiminen (Continuous operation) Varoitin, jolla on jatkuva energiansyöttö ja joka on automaattinen, jatkuvasti tai jaksottaisesti aistiva. Lämpenemisaika (warm-up time) Aikaväli varoittimen päällekytkemisen ja varoittimen täydessä toiminnassa olemisen välillä. Mekaaninen testi Testi, jossa testataan laitteen pudottamista, suojausluokkaa, mekaanista kestävyyttä, lämmönkestävyyttä yms.

8 Polttoainetoiminen laite (Fuel burning appliance) Orgaanisia aineita (bensiiniä, propaania, maakaasua, öljyä, puuta, hiiltä, nestekaasua jne.) polttava laite kuten takka, kaasuhella, grilli tai muu sellainen tulisija, joka voi tuottaa hiilimonoksidia. ppm (parts per million) Hiukkasten määrä miljoonaa hiukkasta kohden eli pitoisuus tilavuusyksikön miljoonasosina. Esim. 1 tilavuusprosentti kaasua ilmassa vastaa ppm:n pitoisuutta. Puhdas ilma (clean air) Ilma, jossa ei ole hiilimonoksidia eikä anturia häiritseviä ja sitä vaurioittavia aineita. Siirrettävä / kannettava varoitin (Portable apparatus) Jatkuvaan käyttöön tarkoitettu varoitin, joka on suunniteltu helposti siirrettäväksi paikasta toiseen. Säädös Kirjoitettu oikeusnormi. Yleisnimitys laeille ja asetuksille sekä muille säädöskokoelmassa julkaistuille oikeussäännöille. Standardi ei ole säädös. UL (Underwriter's Laboratories) Amerikkalainen eri tuotteiden turvalllisuustestejä ja tarkastuksia suorittava testilaitos, joka laatii myös turvallisuustuotteiden standardeja. Yhdistelmävaroitin Varoitin, jossa on savuanturi ja hiilimonoksidianturi eli yhdistetty palo- ja hiilimonoksidivaroitin.

9 9 1 Johdanto 1.1 Yleistä Vuosittain Suomessa tapahtuu kuolemaa hiilimonoksidimyrkytysten johdosta [1]. Onnettomuudet tapahtuvat yleisimmin asuntovaunuissa, asuntoautoissa, asuinrakennusten kellaritiloissa tai kesämökeillä. Hiilimonoksidivaroittimille ei tällä hetkellä ole Suomessa vaatimuksia hiilimonoksidipitoisuuden mittaamiselle. Turvatekniikan keskus valvoo ns. yhdistelmävaroittimien savunmittausominaisuuksia, mutta ei reagointia häkään. [1.] 1.2 Turvatekniikan keskus (TUKES) Turvatekniikan keskus on 1995 perustettu virasto, joka toimii kauppa- ja teollisuusministeriön, sisäasiainministeriön, ympäristöministeriön, sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonaloilla. TUKES toimii teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden valvojana, kehittäjänä ja asiantuntijana. Sen toimialoja ovat kemikaalija prosessiturvallisuus, sähkö- ja painelaiteturvallisuus, pelastustoimen laitteet, jalometallituotteet, CE-merkityt rakennustuotteet ja mittaaminen. TUKESin toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä sekä edistää teknistä luotettavuutta. TUKESin organisaatio on jaettu kolmeen yksikköön: laitosvalvontaan, tuotevalvontaan sekä tuki- ja kehityspalveluihin. TUKES osallistuu valvontatehtävien ohella kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä lainsäädännön valmisteluun. Erilaisia turvallisuutta edistäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita toteutetaan jatkuvasti. Lisäksi ammattilaisia ja kuluttajia neuvotaan ja opastetaan tekniseen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. [2.]

10 Työn aihe, tavoitteet ja rajaus Työssä tutkittiin keväällä 2003 Suomen markkinoilla olleita kotitalouksiin tarkoitettuja hiilimonoksidi- eli häkävaroittimia. Niiden toimintatapaa ja luotettavuutta verrattiin pääasiassa eurooppalaiseen ja englantilaiseen standardeihin (EN 50291, BS 7680), jotka määrittelevät hiilimonoksidivaroittimen ominaisuudet kotitalouksissa. Teollisuuteen tarkoitetut tuotteet rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Työ aloitettiin kirjallisuustutkimuksella, jossa selvitettiin standardien eroavuuksia ja vaatimuksia sekä hiilimonoksidivaroittimien sijoittelua. Tavoitteena oli selvittää hiilimonoksidivaroittimien vaatimuksia sekä säädöksien ja valvonnan tarvetta Suomessa. Lainsäädännön selvitystyö koski Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansallisia määräyksiä ja vaatimuksia sekä kansainvälisiä asiakirjoja hiilimonoksidivaroittimista. Työn toinen tavoite oli selvittää nykyisten Suomen markkinoilta löytyvien hiilimonoksidivaroittimien luotettavuutta, ominaisuuksia, toimintavarmuutta sekä manuaalien tietojen oikeellisuutta. Näistä saatavat tiedot tulevat myös tukemaan mahdollisen säädöksen laatimista. [2.] 2 Hiilimonoksidi eli häkä 2.1 Aineen ominaisuudet Hiilimonoksidi (CO) on hajuton, mauton, väritön, veteen niukkaliukoinen, ilmaa vain hieman kevyempi sekä erittäin syttyvä ja myrkyllinen kaasu, jota ei voi ihmisen aistein havaita [11]. 2.2 Hiilimonoksidin syntyminen ja lähteet Hiilimonoksidia syntyy epätäydellisen palamisen tuloksena poltettaessa orgaanisia aineita (bensiiniä, propaania, maakaasua, öljyä, puuta, nestekaasua, jne.), kun palamiseen on saatavilla vain niukasti happea. Mahdollisia lähteitä ovat tulipesät,

11 11 kaasukäyttöiset laitteet, auton pakokaasut, takat jne. Jos kyseisten laitteiden huolto on jäänyt vähiin, asennus on tehty väärin tai tuuletus on huono, voi syntyä suuriakin pitoisuuksia hiilimonoksidia nopeasti. Myöskin kannattaa kiinnittää huomiota nuohoamattomaan savupiippuun sekä hormiin ja sen kuntoon. Lain mukaan nuohous on kyllä muutenkin tehtävä säännöllisesti, mutta esimerkiksi taloa ostettaessa on uuden omistajan syytä tarkistuttaa savupiipun ja hormien kunto. Myös liian aikaisin suljettu tulisijan pelti tai poistoimurin käytöstä johtuva alipaine voi aiheuttaa hiilimonoksidimyrkytysvaaran. Hiilimonoksidivaroitinta ei ole tarkoitettu korvaamaan huoltotoimenpiteiden ja asianmukaisten asennusten laiminlyömistä. Erityisesti auton pakokaasuissa ja hiiltä polttavaa grilliä käytettäessä syntyy hyvin suuria määriä hiilimonoksidia. Siksi autotallit kannattaa rakentaa erillisiksi rakennuksiksi ja grillejä käyttää ainoastaan ulkosalla. Kerrostaloissa ja rivitaloissa hiilimonoksidi voi päästä helposti leviämään muuhun osaan rakennusta esimerkiksi yhteisen ilmastoinnin kautta. [22, s. 52; 7, s. 6-7.] 2.3 Hiilimonoksidin vaikutus elimistöön Hiilimonoksidia sisään hengitettäessä tapahtuu ns. kemiallinen tukehtuminen. Hiilimonoksidi sitoutuu veressä vapaana olevaan hemoglobiiniin, jolloin veren hapenkuljetuskyky heikentyy ja seurauksena on happivajaus [1]. Hiilimonoksidi sitoutuu yli 200 kertaa herkemmin hemoglobiiniin kuin happi (O 2 ) [7, s. 14]. Veren hiilimonoksidikertymää kutsutaan karboksihemoglobiinitasoksi (COHb) ja sen avulla voidaan määritellä hiilimonoksidivaroittimen hälytysrajat, koska hiilimonoksidin myrkyllisyys on suuresti riippuvainen COHb:n prosenttiosuudesta veressä [10, s. 308]. Jos hiilimonoksidipitoisuus hengitettävässä ilmassa pysyy vakiona, COHb:n pitoisuus veressä lähestyy tasapainotilaa vallitsevan ilman hiilimonoksidipitoisuuden kanssa usean tunnin kuluessa. Tasapainotilan saavuttamisen nopeus eli COHb:n kertymisen nopeus elimistöön riippuu kuitenkin monista tekijästä, kuten ihmisen fyysisestä kunnosta, veren hemoglobiinin pitoisuudesta ja barometrisestä paineesta, mutta kaksi tärkeintä tekijää COHb arvoa määritettäessä ovat hiilimonoksidin pitoisuus hengitettävässä ilmassa ja altistumisaika. [7, s. 14.] Taulukossa 1 on listattu ilman hiilimonoksidipitoisuuksien vaikutukset elimistöön.

12 12 Taulukko 1. Terveysvaikutukset eri CO-pitoisuuksilla terveillä aikuisilla [25, s. 23] Ilman CO-pitoisuus / ppm Keskimääräinen sisäänhengitysaika ja oireet HSE:n eli Ison-Britannian terveysviranomaisten ilmoittama terveiden 50 aikuisten jatkuvan altistumisen suurin sallittu hiilimonoksidipitoisuus 8 tunnin ajanjaksolla [20]. 200 Lievä päänsärky, väsymys, huimaus, pahoinvointi 2-3 tunnin kuluttua. 400 Otsa-alueen päänsärky 1-2 tunnin sisällä, hengenvaara 3 tunnin kuluttua. 800 Huimaus, pahoinvointi ja kouristukset 45 minuutin sisällä. Tajuttomuus 2 tunnissa. Kuolema 2-3 tunnissa Päänsärky, huimaus ja pahoinvointi 20 minuutin sisällä. Kuolema tunnin kuluessa Päänsärky, huimaus ja pahoinvointi 5-10 minuutissa. Kuolema minuutissa Päänsärky, huimaus ja pahoinvointi 1-2 minuutissa. Kuolema minuutin sisällä Kuolema 1-3 minuutissa. Karboksihemoglobiiniprosentti voidaan laskea hiilimonoksidipitoisuuden ja altistumisajan avulla käyttämällä Coburnin kehittämää yhtälöä [21, s. 2]. Taulukossa 2 on listattu eri COHb:n prosenttiosuuksien vaikutukset elimistöön. Taulukko 2. Terveysvaikutukset COHb:n prosenttiosuuksilla veressä terveillä aikuisilla [7, s. 14; 6, s. 20; 9] % COHb Vaikutukset 0,3 0,7 Normaali vaihteluväli ei-tupakoivilla johtuen endogeenisestä hiilimonoksidin syntymisestä 0,7 2,9 Ei havaittuja fysiologisia muutoksia kehossa 2,9 4,5 Sydämen toiminnan muutoksia sydänpotilailla 4 6 Yleisesti havaittuja lukemia tupakoivilla, heikkoutta psykomotorisissa testeissä 7 10 Sydämen toiminnan muutoksia ja tiheämpi syke terveillä ihmisillä Lievää päänsärkyä, heikkoutta, Kova päänsärky, pahoinvointi, heikkouden tunnetta varsinkin raajoissa Kova päänsärky, ärtyneisyys, tolkuttomuus, näkötarkkuuden heikentyminen, pahoinvointia, lihasheikkoutta, huimausta Kouristukset ja tajuttomuus Kooma, kuolema

13 13 Edellä olleet taulukon arvot koskevat vain terveitä aikuisia. Suurimman vaaran hiilimonoksidi aiheuttaa sikiöille, pienille lapsille, raskaana oleville naisille, vanhuksille, sydän- tai hengityselinsairauksista sekä kilpirauhasen liikatoiminnasta kärsiville, kuumeessa oleville, anemiaa tai sepelvaltimotautia sairastaville, huonossa fyysisessä kunnossa oleville, lemmikkieläimille jne. [23, s. 2; 7, s. 15.] Hiilimonoksidi on elimistössä kemiallisesti muuttumaton [7, s. 14]. Se poistuu hengityksen kautta ja sen poistuminen elimistöstä on hitaampaa kuin hapen. Hiilimonoksidin elimistössä olevan määrän puoliintumisaika on 2-5 tuntia. Hiilimonoksidi poistuu yleensä elimistöstä täydellisesti parin päivän kuluessa. Hapen antaminen nopeuttaa hiilimonoksidin poistumista [11]. 2.4 Hiilimonoksidimyrkytykset ja kuolemantapaukset Suurin osa hiilimonoksidimyrkytyskuolemista on itsemurhia, jotka tehdään pakokaasulla. Paljon kuolemantapauksia hiilimonoksidimyrkytykseen sattuu myös tulipaloissa. Hiilimonoksidi onkin yleensä tulipalossa myrkyllisistä palotuotteista suurin palokuolemien aiheuttaja. Myös huonosti toimivat puu- tai kaasukäyttöiset lämmityslaitteet ovat usein hiilimonoksidimyrkytyksen syynä. Nykyisissä tiiviissä asunnoissa taitamaton lämmittäminenkin voi aiheuttaa myrkytysriskin. [4.] Useista raportoiduista hiilimonoksidimyrkytystapauksista on havaittu, että uhrit eivät tunteneet olevansa kunnossa, mutta he ovat olleet niin sekavassa tilassa, etteivät pysty pelastautumaan omin avuin [22, s. 54]. Taulukossa 3 on listattu tapaturmaisesti Suomessa hiilimonoksidimyrkytyksiin kuolleet ajalta Nestekaasulaitteistojen aiheuttamien kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien yleisin syy kotitalouksissa on hiilimonoksidimyrkytys, joita on listattu alkaen vuodesta Vuoteen 2003 asti näitä oli tapahtunut yhteensä :sta näistä tapauksista nestekaasua oli käytetty lämmittämiseen, eli onnettomuudet ovat tapahtuneet pääosin talvella.

14 14 Tarkastelluista onnettomuuksista 6 oli tapahtunut kesämökillä, 2 omakotitalossa, 8 asuntovaunussa, 1 asuntoautossa ja 3 henkilö- tai pakettiautossa. [3.] Asuntovaunuissa yms. hiilimonoksidimyrkytyksen riskiä nostaa huomattavasti se, että näissä ilmatila on varsin pieni ja rakenteet tiiviitä. Taulukko 3. Tapaturmaisesti Suomessa hiilimonoksidimyrkytyksiin kuolleet [5] Vuosi Miehet Naiset Standardit hiilimonoksidivaroittimille 3.1 Amerikkalainen standardi UL 2034 Standardin UL 2034 ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1992 [13]. Tämän jälkeen standardia on paranneltu ja päivitetty useaan otteeseen uusimpien päivitysten ollessa vuosilta 2001 ja 2002 [14; 15]. Pääsyy ainakin ennen julkaistuissa päivityksissä on ollut väärien hälytysten suuri osuus [16], jonka takia hälytysrajoja on jouduttu muuttamaan ja lisäämään (taulukko 4). Vaikka standardiin on tullut lisäyksiä jälkeenkin, niin ilmeisesti hälytysrajat eivät enää ole tästä muuttuneet. Standardin UL 2034 mukaiset hiilimonoksidivaroittimet voidaan asentaa asuntovaunuihin ja asuntoautoihin [19]. UL-standardia ei ole otettu mukaan tämän työn standardien vertaukseen, koska sen hankintahinta olisi ollut kohtuuttoman suuri.

15 Englantilainen standardi BS 7860 Standardi BS 7860 määrittelee yleiset vaatimukset hiilimonoksidivaroittimen rakenteesta, testauksesta ja suorituskyvystä [8]. Standardi on alunperin julkaistu vuonna 1996, mutta uusin versio siitä on vuodelta Suurin osa Suomen markkinoilla olevista hiilimonoksidivaroittimista noudattaa tätä standardia. Tätä standardia on myös käytetty pohjana laadittaessa eurooppalaisia standardeja EN ja EN Eurooppalainen standardi EN 50291:2001 Standardi EN määrittelee yleiset vaatimukset jatkuvatoimisen kotitalouskäyttöön tarkoitetun hiilimonoksidivaroittimen rakenteesta, testauksesta ja suorituskyvystä [6]. Standardi julkaistiin elokuussa 2001, ja vuonna 2006 se tulee kumoamaan kaikki muut Euroopan unionin jäsenmaissa käytettävät samoja asioita käsittelevät kansalliset standardit, mukaan lukien englantilaisen standardin BS Tällä hetkellä ainakaan Suomen markkinoilta ei löydy hiilimonoksidivaroittimia, jotka noudattaisivat kyseistä standardia. Yleensäkin valmistajien keskuudessa on ollut huolta standardin vaatimuksista, jotka koskevat tarvetta tehdä eroa 30 ppm:n ja 50 ppm:n hiilimonoksidipitoisuuksien välillä [12]. 3.4 Eurooppalainen standardi EN 50292:2001 Standardi EN kertoo jatkuvatoimisen kotitalouskäyttöön tarkoitetun hiilimonoksidivaroittimen valinnasta, asennuksesta, käytöstä ja huollosta. Standardi on tarkoitettu luettavaksi yhdessä standardin EN ja mahdollisten kansallisten tai paikallisten säädösten kanssa. [7.] Standardi on julkaistu lokakuussa 2001, ja vuonna 2004 se tulee kumoamaan kaikki muut Euroopan unionin jäsenmaissa käytettävät samoja asioita käsittelevät kansalliset standardit [7].

16 Standardeissa määritetyt hälytysrajat Taulukossa 4 on listattu eri standardien ja niiden versioiden määrittelemät hälytysrajat. Tietyllä ilman hiilimonoksidipitoisuudella hälytyksen pitää siis aktivoitua määrätyllä aikavälillä. Taulukossa 4 on listattu niissä kohdin kuin luku on annettu myös hiilimonoksidipitoisuutta / hälytysaikaväliä vastaava karboksihemoglobiinin määrä ihmisen veressä standardin UL 2034 mukaan laskettuna. Esimerkiksi altistuminen 100 ppm:n hiilimonoksidipitoisuudelle 16 minuutin ajan vastaa 2,5 %:n karboksihemoglobiinin kertymää, kun samalle pitoisuudelle altistuminen 90 minuutin ajan vastaa 10 %:n karboksihemoglobiinin kertymää. Taulukko 4. Eri standardien ja niiden versioiden määrittelemät hälytysrajat [15; 16; 17; 18] Standardi UL UL UL BS ja 1999 EN 50291:2001 Hälytysajat hiilimonoksidipitoisuuksilla 15 ppm / 30 päivää 1) 2,5-10 % COHb (UL 2034) 60 ppm / 28 min 1) (kaikilla pitoisuuksilla) 100 ppm / min 200 ppm / 0-35 min 400 ppm / 0-15 min 30 ppm / 30 päivää 1) 70 ppm / min 150 ppm / min 400 ppm / 4-15 min 30 ppm / 30 päivää 1) 70 ppm / min 150 ppm / min 400 ppm / 4-15 min 45 ppm / 60 min 1) 3,4 % 150 ppm / min 350 ppm / 0-6 min 30 ppm / 120 min 1) 3,5 % 50 ppm / min 3,8 5,0 % 100 ppm / min 1,7 5,6 % 300 ppm / 0-3 min 1) Ei hälytystä ennen mainittua aikarajaa.

17 17 Vaikka standardien hälytysrajoja on hieman vaikea vertailla, niin yleinen suunta on kuitenkin ollut näiden rajojen tiukentuminen. Vaatimusten tiukentumiselle on osittain pätevä syy: Tällöin varoitin antaa paremman suojan myös riskiryhmiin kuuluville ihmisille. Toisaalta väärien hälytysten osuus saattaa kasvaa vastaavasti. Kuten jo aikaisemmin mainittiin, UL-standardissa on ollut ongelmana juuri väärien hälytysten osuus. Ilmeisesti tästä syystä UL-standardissa 70 ppm:n pitoisuudella hälytyksen aktivoitumisaikaa on nostettu 189 minuutista 240 minuuttiin. BS-standardia noudattavien hiilimonoksidivaroittimien väärien hälytysten osuus on ilmeisesti ollut melkoisen pieni, ja nähtäväksi jää kuinka hyvin EN-standardi tulee soveltumaan käytäntöön. Vaikka hälytysrajat ovatkin tiukentuneet koko ajan, niin edelleen riskiryhmiin kuuluvien ihmisten on kiinnitettävä erityistä huomiota varoittimen hankitaan ja varsinkin sijoittamiseen. Esimerkiksi standardia BS 7860 noudattavan KIDDE Basic -varoittimen käyttöohjeessa lukee: Henkilöiden joilla on terveydellisiä ongelmia, kannattaa harkita sellaisten varoittimien käyttöä, jotka antavat kuuluvan ja näkyvän varoituksen hiilimonoksidipitoisuuden ollessa alle 30 ppm. [23, s. 14] Toisaalta alle 30 ppm:n pitoisuuksia ilmaisevia varoittimia ei todennäköisesti tule kaupasta löytymäänkään, ja EN-standardissakin sanotaan, että sen mukaan suunniteltavat varoittimet eivät tule antamaan täyttä suojaa riskiryhmiin kuuluville ihmisille [7, s. 4]. Edelleen jää myös epäselväksi, antaako edes EN-standardin määrittelemän 30 ppm:n pitoisuuksien havaitseminenkaan riittävää suojaa esimerkiksi aivan pienille lapsille. Ainakin varoittimen sijoitus tulee tällöin nousemaan ratkaisevaan asemaan.

18 Standardien BS 7860:1999 ja EN 50291:2001 vertailua Jotta BS- ja EN-standardien eroavaisuuksista saisi käsityksen, on niitä tarpeen vertailla keskenään. Eroavuudet löytyvät liitteestä 1 s Vertailussa on myös merkitty sivunumerot, joilta kyseiset eroavuudet löytyvät kummastakin standardista. Vertailuissa ei ole mukana kaikkia eroavuuksia. Esimerkiksi mekaanisen ja sähköisen rakenteen vaatimuksia ei ollut tässä tarpeen verrata, eikä myöskään verkkovirralla toimivien varoittimien erityisiä ominaisuuksia ja testauksia. Vertailusta nähdään, että kummallakin standardilla on omat hyvät ja huonot puolensa, vaikka standardia EN tehtäessä pohjana on käytetty standardia BS Erityisesti huomiota kiinnittävät seuraavat kohdat: Sanojen määritelmät BS-standardi ottaa huomioon myös varoittimen soveltuvuuden asuntovaunuihin, asuntoautoihin ja tietyin rajoituksin veneisiin, kun EN-standardissa nämä vaihtoehdot suljetaan kokonaan standardin ulkopuolelle eikä niihin oteta sen enempää kantaa, vaikka juuri nämä paikat ovat pienen tilan ja nestekaasulaitteiden käytön takia erityisen riskialttiita. Myöskään tällä hetkellä ei ilmeisesti ole edes suunnitteilla erillistä ENstandardia, joka ottaisi huomioon kyseiset sijoituskohteet. Hälytysäänitaso Jostain syystä on EN:ssä määritelty, että 85 db(a):n voimakkuudella hälytysääni pitää kuulua vain yhden metrin etäisyydellä, kun se yleisesti on kaikilla varoittimilla 85 db(a) / 3 m. Lisäksi kummassakaan standardissa ei ole määritelty hälytysäänen taajuusaluetta. Hälytysrajat ja niiden testaukseen käytettävät testikaasut sekä niiden toleranssit BS-standardissa testikaasujen toleransseissa mainittiin ±10 % ja ±2 %. Lopulta jäi epäselväksi, että kumpaa toleranssia testikaasuissa käytetään.

19 19 Varoittimien käyttöohjeet ja pakkaukset EN-standardin mukaan missään ei tarvitse olla merkittynä, että hiilimonoksidivaroitin ei korvaa palovaroitinta. Hälytyksen jääminen toimintaan BS-standardissa tämä käsite jää hieman epäselväksi, koska vain yläraja hälytyksen toimintaan jäämiselle mainitaan. Varoitus patterijännitteen vähissä olemisesta ja patterien asentaminen EN-standardin mukaan hälytys voidaan antaa visuaalisesti tai akustisesti. Standardissa ei siis vaadita, että patterijännitteen vähyydestä pitäisi aina antaa akustinen hälytys. Lisäksi BS-standardissa patterijännitevähissä varoituksen antoajanjakso on määritelty hieman epäselvästi. Testattavien varoittimien määrä EN-standardissa mekaanisten testien vaatima koekappaleiden määrä ja niiden käyttö näiden jälkeisissä testeissä jäi epäselväksi. Joko koekappaleita saa käyttää näissä testeissä haluamansa määrän tai sitten niiden määrä on kerrottu kyseiset mekaaniset testit määrittävissä standardeissa. Muuta huomioitavaa standardeista BS-standardiin on jäänyt virhe: Kohdassa mainittu kohta pitäisi olla ja pitäisi olla Myös standardeissa huomiota kiinnitti siirrettävän varoittimen (portable apparatus) määrittely. Standardissa EN koko määritelmästä ei puhuta mitään. Ainoastaan standardissa EN sivulla 10 sanotaan, että standardin EN mukainen varoitin on tarkoitettu joko kiinteään tai siirrettävään asennukseen. BS-standardi taas määrittelee erikseen sivulla 1 siirrettävän varoittimen jatkuvaan käyttöön tarkoitetuksi laitteeksi, joka voidaan helposti siirtää paikasta toiseen.

20 20 Tämän jälkeen missään muualla tekstissä ei enää viitata siirrettävän varoittimen käsitteeseen ja näin ollen jää BS-standardin täyttävän varoittimen soveltuminen siirrettävään käyttöön epäselväksi. Myös valmistajille on ilmeisesti jäänyt siirrettävän varoittimen käsite epäselväksi, koska kaikissa BS-standardia noudattavien varoittimien käyttöohjeissa luki erikseen, että varoitinta ei ole tarkoitettu kannettavaan tai siirrettävään käyttöön. 4 Hiilimonoksidivaroittimet 4.1 Elektrokemiallisten anturien tekniikka Tällä hetkellä hiilimonoksidivaroittimien kuluttajasovelluksissa käytetään kolmea päätekniikkaa: kolorimetrinen, metallioksidipuolijohde ja elektrokemiallinen. Teollisuudessa käytetään lähes aina joko elektrokemiallista- tai infrapunatekniikkaa. Kaikilla kolmella tekniikalla on vahvat ja heikot puolensa, mutta tässä käsitellään vain elektrokemiallista tekniikkaa, koska Suomen markkinoilla myydään kotitalouksiin ainoastaan tähän tekniikkaan perustuvia hiilimonoksidivaroittimia. Elektrokemiallisen kaasuanturin perusrakenne käsittää suljetun säiliön, jonka päällä on pieni diffusoitumisaukko, elektrolyyttisäiliön, tunnistinelektrodin ja vastaelektrodin. (Elektrodit on yleensä valmistettu platinasta tai platina-hiiliseoksesta). Kun anturi altistetaan kohdekaasulle, kaasu menee anturin sisään diffusoitumisaukon kautta ja saavuttaa tunnistinelektrodin pinnan, jossa tapahtuu katalysoitu reaktio. Hiilimonoksidiantureissa hiilimonoksidi oksidoidaan tunnistinelektrodissa hiilidioksidiksi: CO H 2 O CO2 + 2H + e Tässä H + on positiivisesti varautunut protoni ja e on negatiivisesti varautunut elektroni. Elektronit virtaavat ulkoisessa kierrossa, kun protonit virtaavat elektrolyytin läpi osuen vastaelektrodiin, missä ne yhdistyvät elektronien ja hapen kanssa muodostaen vettä:

21 O2 + 2H + 2e H 2O 2 Reaktion tuottama elektronivirta tunnistinelektrodissa on suhteessa hiilimonoksidin määrään. Tämä virta voidaan vahvistaa ja näin hiilimonoksidipitoisuus vallitsevassa ilmassa saadaan mitatuksi. Tämä kaksielektrodinen järjestelmä toimii hyvin pienistä keskisuurille hiilimonoksidipitoisuuksille. Korkeilla hiilimonoksidipitoisuuksilla (yli 1000 ppm), elektrodeihin voi syntyä varauksia, jotka saattavat vaikuttaa antureiden toimintaan. Joissakin elektrokemiallisissa hiilimonoksidiantureissa on mukana kolmas elektrodi, jota kutsutaan referenssielektrodiksi. Tämä referenssielektrodi pidetään tasaisessa potentiaalissa, ja se antaa näin pysyvän vertailukohteen. Kolmielektrodiset laitteet toimivat hyvin korkeilla hiilimonoksidipitoisuuksilla. Koska hiilimonoksidi on tappavaa jo paljon alle 1000 ppm:n pitoisuudella riippuen paljolti myös altistumisajasta, kuluttajasovelluksissa kaksielektrodinen järjestelmä on sopivin vaihtoehto. Kalliimpia kolmielektrodisia järjestelmiä käytetään pääasiassa teollisuussovelluksissa. Suurin osa tällä hetkellä tarjolla olevista hiilimonoksidiantureista käyttää elektrolyyttinä vahvaa happoa, yleensä rikki- tai fosforihappoa. Nämä anturit toimivat hyvin keskiverto-olosuhteissa, kosteuden ja lämpötilan ollessa normaaleja. Pitkäaikainen suuri tai pieni kosteusprosentti (yli 80 % tai alle 20 %) saattaa kuitenkin vaikuttaa merkittävästi hapon konsentraatioon, täten vaikuttaen anturin herkkyyteen. Kiinteää elektrolyyttiä (erityinen johtava polymeeri) käyttävät anturit ovat paljon vähemmän riippuvaisia kosteudesta, ja ne luultavasti tulevat syrjättämään jatkossa hapon käytön elektrolyyttinä. Elektrokemiallisten anturien erottelukyky on erittäin suuri, yleensä 1 ppm, ja siten niillä pystytään havaitsemaan myös hyvin pienet hiilimonoksidimäärät. Vasteaika on erittäin lyhyt, eivätkä anturit kuluta sähköä. Elektrokemiallisiin antureihin perustuvien hälytinten virrantarve syntyykin anturiin liitettävästä virtapiiristä eikä anturista itsestään. Elektrokemialliset anturit ovat kuitenkin yhä riippuvaisia lämpötiloista ja

22 22 ilmankosteudesta. Lämpötilan tasauksella, erillisillä kosteudentasausvesisäiliöillä ja kehittyneellä elektroniikalla voidaan kuitenkin riippuvaisuuksia vähentää. Elektrokemialliset anturit voivat myös likaantua erilaisista ilman epäpuhtauksista tai muut kaasut voivat vaikuttaa siihen aiheuttaen anturin herkkyyden vähenemistä. Tämän estämiseksi käytetään yleensä hiilisuodattimia. [21, s. 1-4.] 4.2 Elektrokemiallisten anturien ja hiilimonoksidivaroittimien elinikä Elinikä elektrokemiallisilla antureilla on nykyään yli viisi vuotta, jonka jälkeen elektrokemiallinen reaktio päättyy [21, s. 4]. Patterien vaihtaminen tämän jälkeen ei voi enää elvyttää anturia [24]. Valmistajat takaavat nykyään hiilimonoksidivaroittimen toiminnan yleensä viideksi vuodeksi. 4.3 Suomen markkinoilla keväällä 2003 olleet hiilimonoksidivaroittimet Suomeen tuodaan keväällä 2003 yhteensä viittä eri mallia kotitalouskäyttöön tarkoitettua hiilimonoksidivaroitinta. Lisäksi markkinoilta löytyy vielä jokunen hiilimonoksidivaroitinmalli, jonka maahantuonti on lopetettu. Esimerkiksi JO-EL-hiilimonoksidivaroittimia (malli CO1100G) löytyi vielä ainakin muutama kappale markkinoilta. Näitä ei kuitenkaan otettu tutkimukseen mukaan niiden saatavuuden vuoksi. Taulukossa 5 on listattu myynnissä olleiden ja testattavien hiilimonoksidivaroitinmallien maahantuojat. Liitteessä 2 on tarkasteltu kutakin testattavaa varoitinta tarkemmin.

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Karoliina Meurman 9.11.2011 Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Käsisammuttimia koskeva lainsäädäntö Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista

Lisätiedot

Kidde Firex KF-sarja

Kidde Firex KF-sarja 4.6.2015 Kidde Firex KF-sarja Yleistietoa palovaroittimista Pelastuslain (468/2003) 29 :n mukaan palovaroitin on ollut pakollinen jokaisessa asunnossa 1.9.2000 lähtien. SM:n asetuksen (239/2009) 3 :n mukaan

Lisätiedot

Kidde palovaroittimet - paristokäyttöiset

Kidde palovaroittimet - paristokäyttöiset 27.3.2013 Kidde palovaroittimet - paristokäyttöiset Yleistietoa palovaroittimista Pelastuslain (468/2003) 29 :n mukaan palovaroitin on ollut pakollinen jokaisessa asunnossa 1.9.2000 lähtien. SM:n asetuksen

Lisätiedot

Palovaroittimien virhehälytykset

Palovaroittimien virhehälytykset Palovaroittimien virhehälytykset Tietoa: PALOVAROITTIMIEN TOIMINNASTA Palovaroitin havaitsee ja reagoi ilmassa oleviin savuhiukkasiin; ei lämpöön tai kaasuihin, kuten monet luulevat. Palovaroittimen hälytys

Lisätiedot

Hiilidioksidimittausraportti

Hiilidioksidimittausraportti Hiilidioksidimittausraportti 60 m2 kerrostalohuoneisto koneellinen poistoilmanvaihto Korvausilmaventtiileinä 2 kpl Biobe Thermoplus 60 (kuvassa) Ongelmat: Ilman tunkkaisuus, epäily korkeista hiilidioksidipitoisuuksista

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta

Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 27.9.2016 Karoliina Meurman Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta Ajankohtaisia asioita 1 Palovaroittimet Uusi versio standardista EN 14604 tulossa Ei merkittäviä

Lisätiedot

Onnettomuustutkintaraportti

Onnettomuustutkintaraportti Onnettomuustutkintaraportti Dnro 1389/06/2004 Kesämökillä sattunut häkämyrkytys 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Onnettomuuden kuvaus 2 Onnettomuuden tutkinta 3 Tutkinnan tulokset 4 Säädösten ja määräysten

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät

Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tukesin markkinavalvonta - tehdasvalmisteiset tulisijat -

Lisätiedot

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat TARMOn ilmanvaihtoilta taloyhtiölle 28.10.2013 Päälähde: Käytännön

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

Kodin älykkyyden uusi ulottuvuus. www.innohome.com

Kodin älykkyyden uusi ulottuvuus. www.innohome.com Kodin älykkyyden uusi ulottuvuus www.innohome.com 1 Miksi Tulipalojen vahingot OECD-maissa ovat keskimäärin 1% BKT:stä Kodinkoneet kotien vuotovahinkojen ja sähköpalojen suurin riski Kodinkoneissa käytetyt

Lisätiedot

Eristysvastuksen mittaus

Eristysvastuksen mittaus Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat,

Tehdasvalmisteiset tulisijat, Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 26.-27.11. Tehdasvalmisteiset tulisijat, savuhormit ja pelastustoimen laitteiden CE CE rakennustuotedirektiivin t ktii i mukaan 2008 CE-merkinnän perusteet CE-merkinnän

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet 2016 Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet Päijät-Hämeen pelastuslaitos MOk 31.3.2016 Sisältö 1 Yleistä... 1 2 Määritelmiä... 1 3 Palovaroittimien sijoittaminen... 2 4 Palovaroitinjärjestelmän asentaminen...

Lisätiedot

LÄMPÖVAROITIN KÄYTTÖOHJE

LÄMPÖVAROITIN KÄYTTÖOHJE LÄMPÖVAROITIN KÄYTTÖOHJE LÄMMÖSTÄ AKTIVOITUVA VAROITIN Kauppanimi: 3103-002 Kehittäjä CAVIUS Lämpövaroitin on kehitetty kohteisiin, joihin savuvaroitin ei sovellu väärien hälytysten korkean riskin vuoksi,

Lisätiedot

MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE

MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE Aloita asennus katkaisemalla listat sopivaan mittaan. Tee tarvittavat jiiraukset valmiiksi. JIIRAUS: MDF-ja puulistat voit jiirata sahaamalla. NAULAUS: käytä viimeistelynaulainta,

Lisätiedot

PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS. Palotarkastaja Raila Viljamaa. 24.4.2013 Pornainen

PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS. Palotarkastaja Raila Viljamaa. 24.4.2013 Pornainen PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS Palotarkastaja Raila Viljamaa 24.4.2013 Pornainen 1 KORJAUSRAKENTAMINEN Vanhan rakennuskannan moninaisuus ja eriaikaisten rakentamissäännösten vallitessa on aina tehnyt

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O fi Smoke Alarm Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Graphics 4 2 Johdanto 6 3 Kiinnitys 7 4 Ylläpito 9 5 Tekniset tiedot 10 6 Asiakaspalvelu 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Lisätiedot

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O fi Smoke Alarm Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Graphics 4 2 Johdanto 6 3 Kiinnitys 7 4 Ylläpito 9 5 Tekniset tiedot 10 6 Asiakaspalvelu 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille.

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AIRAPY 100%, lääkkeellinen kaasu, puristettu 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hengitysilma lääkintäkäyttöön 100 % 200 baarin paineessa (15 C). 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste.

Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste. TYÖ 36b. ILMANKOSTEUS Tehtävä Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste. Välineet Taustatietoja

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä (

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste.

Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste. TYÖ 36b. ILMANKOSTEUS Tehtävä Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste. Välineet Taustatietoja

Lisätiedot

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA RAPORTTI Sivu 1 / 6 HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ,

Lisätiedot

Kodin paloturvallisuus

Kodin paloturvallisuus Kodin paloturvallisuus Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos Palotarkastaja Linnea Kytömäki Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Väkiluku n. 94 000 Seitsemän kuntaa Työntekijöitä n. 180 Asemat, joissa on vakituista henkilökuntaa

Lisätiedot

Palostandardoinnin tilanne

Palostandardoinnin tilanne Palostandardoinnin tilanne Tulisijat TC295 TC295 Standardien uusiminen Paloturvallisuuteen liittyviä seikkoja Paloturvallisuuteen liittyvät merkinnät Yhteenveto Standardien uusiminen Standardeja olla uudistamassa

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija

Lisätiedot

G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin

G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin FI Pikaopas 2 FI Sisältö Turvallisuus- ja varoitustiedot 2 Pakkauksen sisältö 3 Tuotteen yleiskuvaus 3 Tuotteen ominaisuudet 3 Akun/paristojen tarkistaminen

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

Uusimpia kokemuksia verhoseinistä

Uusimpia kokemuksia verhoseinistä Uusimpia kokemuksia verhoseinistä Alapohjan lämmityskapasiteetti VENE Verkostot karjatalouden edistäjinä OULU - EDEN 7.2. 212 Tapani Kivinen, MTT Jorma Heikkinen VTT Ismo Heimonen VTT Uusimpia kokemuksia

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara

TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Vesihuolto 16.12.2014 Jukka Sandelin HSY Raportti Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki 1. TAUSTAA Helsingin seudun ympäristöpalvelut / vesihuolto

Lisätiedot

Pitäsköhä näitä suojata jotenki?

Pitäsköhä näitä suojata jotenki? Pitäsköhä näitä suojata jotenki? Satuin kuulemaan otsikon mukaisen kysymyksen, jonka esitti pientalon rakentaja/rakennuttaja kuorma-autokuskille. Autokuski nosti villapaketit nättiin nippuun lähes tyhjälle

Lisätiedot

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE DP-CALC 5815 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen ja akkujen asennus... 3 3 Mittarin käyttö... 3 Näppäintoiminnot...

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paloseminaari 2017, Karoliina Meurman. Paloturvallisuustuotteiden valvonta ja testaus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paloseminaari 2017, Karoliina Meurman. Paloturvallisuustuotteiden valvonta ja testaus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 7.2.2017 Paloseminaari 2017, Karoliina Meurman Paloturvallisuustuotteiden valvonta ja testaus 1 Tukes ja paloturvallisuus mitä valvotaan? Kuluttajaturvallisuus:

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät

Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3.10.2017 Karoliina Meurman Ajankohtaista tuotevalvonnasta Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 3.-4.10.2017 1 Testausprojektit (palo- ja häkävaroittimet)

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA

PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA [presentation title] via >Insert >Header & Footer PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA RAKENNUSTERVEYS JA TEOLLISUUDEN KUNTO -TIETOISKU - OULU Kiwa Inspecta Henrik Asplund Tarkastusinsinööri, IWE 18.10.2017

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Tärkeää - Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen tuotteen purkamista pakkauksesta. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa mitätöidä takuun sekä

Tärkeää - Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen tuotteen purkamista pakkauksesta. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa mitätöidä takuun sekä Tärkeää - Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen tuotteen purkamista pakkauksesta. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa mitätöidä takuun sekä vaarantaa oman terveytesi. Mikäli epäselvyyttä tai

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppimisen opintopäivät 2011

Onnettomuuksista oppimisen opintopäivät 2011 Onnettomuuksista oppimisen opintopäivät 2011 Case: Tavaratalo Hong Kong:in tulipalo Rasmus 28.9.2011 1 28.9.2011 2 28.9.2011 3 Hong Kong tavaratalon palo 23.12.2010 kello 16 Vantaa -23 astetta 28.9.2011

Lisätiedot

DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012

DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012 Tampereen teknillinen yliopisto Teknisen suunnittelun laitos Pentti Saarenrinne Tilaaja: DirAir Oy Kuoppakatu 4 1171 Riihimäki Mittausraportti: DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 3.11.212

Lisätiedot

Asunto-Oy Säästökenno Ikkunoiden ja ovien uusiminen

Asunto-Oy Säästökenno Ikkunoiden ja ovien uusiminen TIEDOTE Asunto-Oy Säästökenno Ikkunoiden ja ovien uusiminen 2017-2018 HUOM. Huoneistoissa tulee tehdä valmisteluja sujuvan asennuksen varmistamiseksi. Katso asennukseen valmistautuminen. Remontin sisältö

Lisätiedot

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE Velocicalc 9515 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen asennus... 3 Teleskooppianturin käyttö... 3 3 Mittarin

Lisätiedot

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively Lähtökohta Testin lähtökohtana oli uudiskohde, jonka maanalaiset kellariseinät olivat ulkopuolisesta bentoniitti eristyksestä huolimatta vuotaneet. Kohteen rakennuttaja halusi vakuutuksen Xypex Concentrate

Lisätiedot

C0-210 Carbon Monoxide Probe

C0-210 Carbon Monoxide Probe C0-210 Carbon Monoxide Probe Ohjekirja Johdanto CO-210 Carbon Monoxide Probe (jota jäljempänä kutsutaan mittariksi ) aistii hiilimonoksidipitoisuuden (CO) ja mittaa pitoisuutta asteikolla 1-1000 ppm (miljoonasosa).

Lisätiedot

Yleistä VÄLIRAPORTTI 13 I

Yleistä VÄLIRAPORTTI 13 I VÄLIRAPORTTI 13 I.8.17 VELCO APT-ALAPOHJAN TUULETUSLAITTEISTON VAIKUTUS ALAPOHJAN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMIVUUTEEN, ILPOISTEN KOULU, TURKU (LÄMPÖTILAT JA SUHT. KOSTEUDET SEKÄ PAINESUHTEET JA ILMAVIRRAT) Yleistä

Lisätiedot

Maatilapalovaroitintutkimus Hyvinkään Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksella

Maatilapalovaroitintutkimus Hyvinkään Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksella Maatilapalovaroitintutkimus Hyvinkään Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksella 26-27 27 Vanhempi opettaja Jani Jämsä, Pelastusopisto jani.jamsa@pelastusopisto.fi Opiskelija Irina Selin, Laurea (amk)

Lisätiedot

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 Asennus- ja käyttöohjeet (Rev. November 2012) 4149933, 4149936, 4149939 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen osat ja rakenne...3 2.1. Rakenne...4 3. Asennus...5

Lisätiedot

Hätäpoistumistikkaat Matti Peurala

Hätäpoistumistikkaat Matti Peurala Hätäpoistumistikkaat Matti Peurala Hätäpoistumistikkaat 1½ kerroksisista rakennuksista Etelä-Pohjanmaalla on vuoden 2010 aikana 11 henkilöä menehtynyt tulipaloissa. Osassa kohteissa ei muistettu hätäpoistumistikkaiden

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Pakkauksen sisältö. Ennen ensimmäistä käyttökertaa FIN Pakkauksen sisältö 1 x lemmikeille immuuni PIR-liiketunnistin 1 x kannake 1 x käyttöohje ASA-40 on tehokas langaton lemmikeille immuunin PIR-liiketunnistin. Liiketunnistin ei laukaise hälytystä, kun

Lisätiedot

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Johtava eurooppalainen keraamisten savupiippujen toimittaja TONA aloitti keraamisten tuotteiden valmistuksen vuonna

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO TILAVUUSVIRRAN MITTAUS...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 MITTAUSJÄRJESTELY

Lisätiedot

Videotoisto Nexus 7 tableteilla: Android 4.4 KitKat selvästi edellistä versiota heikompi

Videotoisto Nexus 7 tableteilla: Android 4.4 KitKat selvästi edellistä versiota heikompi Videotoisto Nexus 7 tableteilla: Android 4.4 KitKat selvästi edellistä versiota heikompi - Android 4.3 Jelly Bean ja 4.4 Kitkat käyttöjärjestelmien videotoiston suorituskyvyn vertailu Nexus 7 tabletilla

Lisätiedot

Lämpömittari TTX100/110/120

Lämpömittari TTX100/110/120 Lämpömittari TTX100/110/120 2(18) Hyvä asiakas, Onnittelut tämän Ebro tuotteen hankinnan kunniaksi. Toivottavasti tämä tuote palvelee pitkään ja tästä tuotteesta on hyötyä työntekoon. Tärkeä ja hyödyllinen

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Turvallisuus ennen kaikkea ODOROX hajuhapella.

Turvallisuus ennen kaikkea ODOROX hajuhapella. ODOROX hajuhappi Turvallisuus ennen kaikkea ODOROX hajuhapella. Et voi nähdä tai kuulla vuotoa, mutta voit haistaa sen. 02 ODOROX hajuhappi Luota nenääsi. ODOROX hajuhappi. ODOROX hajuhapella on helposti

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA IKI-Kiuas Oy teetti tämän tutkimuksen saatuaan taloyhtiöiltä positiivista palautetta kiukaistaan. Asiakkaat havaitsivat sähkölaskujensa pienentyneen,

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina

Lisätiedot

OY METRO THERM AB VUOTOHÄLYTIN FELSON BVS 1-10 VUOTOHÄLYTIN

OY METRO THERM AB VUOTOHÄLYTIN FELSON BVS 1-10 VUOTOHÄLYTIN OY METRO THERM AB VUOTOHÄLYTIN FELSON BVS 1-10 VUOTOHÄLYTIN - Varmistaa että vesivuoto ei pääse yllättämään kotiasi LVI NO 45 79 502 FELSON VUOTOHÄLYTIN valvoo koko vesijohtoverkostoasi. huomaa myös korvaamattomat

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Pientalonrakentajan tietoliikenneopas. Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot

Pientalonrakentajan tietoliikenneopas. Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot Pientalonrakentajan tietoliikenneopas Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot MIKSI KUITULIITTYMÄ? IPP:n kuituliittymä on kuluttajille suunnattu kiinteähintainen liityntä nykyaikaiseen

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki,

Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, Pelastustoimen laitteet Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Palovaroitinasetus Kotimainen lausuntokierros kesällä 2008 EU -ilmoitus uusitaan (min 3 kk) Pelastuslain (468/2003) mukaan hankittavat

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella:

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella: ILMANKOSTEUS Ilmankosteus tarkoittaa ilmassa höyrynä olevaa vettä. Veden määrä voidaan ilmoittaa höyryn tiheyden avulla. Veden osatiheys tarkoittaa ilmassa olevan vesihöyryn massaa tilavuusyksikköä kohti.

Lisätiedot

Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje

Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Turvallisen lämmittämisen takaamiseksi lue nämä varoitukset ensin! Sähköverkkoliitännän saa tehdä ainoastaan sähköasentaja, jolla on voimassa olevien määräysten mukaiset

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Luvun 12 laskuesimerkit

Luvun 12 laskuesimerkit Luvun 12 laskuesimerkit Esimerkki 12.1 Mikä on huoneen sisältämän ilman paino, kun sen lattian mitat ovat 4.0m 5.0 m ja korkeus 3.0 m? Minkälaisen voiman ilma kohdistaa lattiaan? Oletetaan, että ilmanpaine

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille.

Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille. Taitaja 2011 kilpailutehtävän kuvaus. 26.4.2011 Viitetarina Prosessilaitokseen tulee uusi pullotusjärjestelmä tuotteen näytteistykseen. Pullotusyksikkö tulee ottamaan näytteitä prosessin säiliön 1 nesteestä.

Lisätiedot

6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa

6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa 6 ut P O R R A S K ÄY TÄVÄT es iv Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa poistumaan turvallisesti asunnostaan.

Lisätiedot

Alkuaineita luokitellaan atomimassojen perusteella

Alkuaineita luokitellaan atomimassojen perusteella IHMISEN JA ELINYMPÄRISTÖN KEMIAA, KE2 Alkuaineen suhteellinen atomimassa Kertausta: Isotoopin määritelmä: Saman alkuaineen eri atomien ytimissä on sama määrä protoneja (eli sama alkuaine), mutta neutronien

Lisätiedot

Joni Heikkilä WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT

Joni Heikkilä WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT Joni Heikkilä C WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 13 Joni Heikkilä WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria

Lisätiedot

VELCO APT-ALAPOHJAN TUULETUSLAITTEISTON VAIKUTUS ALAPOHJAN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMIVUUTEEN, ILPOISTEN KOULU, TURKU (LÄMPÖTILAT JA SUHT

VELCO APT-ALAPOHJAN TUULETUSLAITTEISTON VAIKUTUS ALAPOHJAN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMIVUUTEEN, ILPOISTEN KOULU, TURKU (LÄMPÖTILAT JA SUHT LOPPURAPORTTI 19.4.17 VELCO APT-ALAPOHJAN TUULETUSLAITTEISTON VAIKUTUS ALAPOHJAN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMIVUUTEEN, ILPOISTEN KOULU, TURKU (LÄMPÖTILAT JA SUHT. KOSTEUDET SEKÄ PAINESUHTEET JA ILMAVIRRAT) Yleistä

Lisätiedot

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin 21.8.2006 Paula Juuti 2 Kaupattavien päästöjen määrittäminen Toistaiseksi CO2-päästömäärät perustuvat

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

KRUPS-KOTITALOUSVAA'AT mallit 07 ja Pena. Krups-kotitalousvaaka, malli 07

KRUPS-KOTITALOUSVAA'AT mallit 07 ja Pena. Krups-kotitalousvaaka, malli 07 V A K 0 LA 10/ Helsinki Rukkila %t Helsinki 43 48 /2 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1961 Koetusselostus 404 Kuva 1. Malli 07

Lisätiedot

ILMASTOINTI Texa Konfort 780R Bi-Gas

ILMASTOINTI Texa Konfort 780R Bi-Gas 32 220 9865 Texa Konfort 780R Bi Gas on täysautomaattinen ilmastointijärjestelmän huoltolaite sekä R134a että R1234yf kaasuille. Laitteessa on kaksi erillistä järjestelmää samoissa kuorissa. Koko huoltotapahtuma

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen Päätin tehdä tällaisen ohjeen, koska jotkut ovat sitä kyselleet suomeksi. Tämä on vapaa käännös eräästä ohjeesta, joka on suunnattu Evoille (joka on koettu toimivaksi

Lisätiedot

Hälytysjärjestelmän suunnittelu

Hälytysjärjestelmän suunnittelu Hälytysjärjestelmän suunnittelu Celotron GSM-pohjaiset järjestelmät Käyttölaitteen ja keskuksen sijoitus Keskus asennetaan Talon ns. tekniseen tilaan. Näppäimistö tai esim. RF-ID tunnistin / sormenjälkilukija

Lisätiedot

Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut. Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja

Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut. Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja Gyptone BIG Sixto -tuotevalikoima UUTTA Gyptone BIG Sixto 63

Lisätiedot

EO 130. Langaton Palovaroitin. Käyttö- & Asennusohje

EO 130. Langaton Palovaroitin. Käyttö- & Asennusohje EO 130 Langaton Palovaroitin Käyttö- & Asennusohje Ominaisuudet EO130 on langaton paristokäyttöinen savuun reagoiva palovaroitin. EO130 ei tarvitse ulkoista virtalähdettä ja sopii useimpiin asuinsovelluksiin,

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Säätö ja toimivuuden varmistus

Säätö ja toimivuuden varmistus Säätö ja toimivuuden varmistus TalotekniikkaRYL 2002 osat 1 ja 2 3 November 2015 Mikko Niskala 1 G08.31 Luovutus ja käyttöasiakirjat Vaatimus LVI-tuotteista toimitetaan suomenkieliset tai sovitun kieliset

Lisätiedot