Elinkeinopoliittinen ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeinopoliittinen ohjelma"

Transkriptio

1 Elinkeinopoliittinen ohjelma Uudenkaarlepyyn kaupunki Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

2 Johdanto Uudellekaarlepyylle on ominaista laaja elinkeinoelämä, sekä menestyksellinen suurteollisuus että monta pientä luovaa yksityisyrittäjää. Turkistarhauksella sekä maa- ja metsätaloudella on ollut tärkeä rooli kaupungissamme ja ovat edelleen tärkeitä elinkeinoja Uudessakaarlepyyssä. Yrittäjyys on luonnollista Uudessakaarlepyyssä. Täällä esim. lukiossa on erityislinja yritystuntemukselle, jossa oppilaat hoitavat yritystä ja ovat yhteistyössä seudun elinkeinoelämän kanssa. Juthbackan kulttuurikeskus työskentelee vuodesta 2007 alkaen kulttuuriyrittäjyydellä ja osallistuu siten luovaan pienyrittäjyyteen keräämällä seudun taiteilijat, muotoilijat, käsityöläiset, valokuvaajat ym. yhteiselle perustalle. Elinkeinorakenne on toisin sanoen erittäin monipuolinen. Menestyksellinen yritystoiminta on keskeinen tekijä kuntien menestykselle. Uuden-kaarlepyyn elinkeinopoliittinen ohjelma pyrkii selittämään kaupungin periaatteita koskien olevien yritysten etujen valvontaa sekä innostamalla uusia yrityksiä. TOIMINTAIDEA Uudenkaarlepyyn kaupunki on herkkäkuuloinen yritysten toivomuksille ja tarpeille. Yhdessä elinkeinoelämän edustajien kanssa kaupunki tekee töitä luodakseen parhaimmat edellytykset yritteliäisyydelle VISIO Kiitos monipuolisen elinkeinoelämämme ja hyökkäävän elinkeinopolitiikkamme ansiosta Uusikaarlepyy kehittyy Pohjanmaan yritysystävällisimmäksi kunnaksi Uusien yritysten perustaminen ja olevien yritysten laajentaminen on tarkoituksenmukaisten tonttien lisäksi myös riippuvainen mm. viihtyisien asuntojen saannista, mutta myös elinvoimainen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta on tärkeä edellytys kunnan elinkeinoelämälle. Kaupungin asuntopoliittisessa ohjelmassa asuntopolitiikan tavoitteet listataan. Uudenkaarlepyyn elinkeinopoliittisen ohjelman tavoitteet ovat Suomen yrittäjien kunnille antamien suositusten mukaiset. Ohjelman tarkoituksena on muun muassa konkretisoida kehitystoimenpiteitä joka valtuustokaudelle. Elinkeinopolitiikka koskee kaikkia sektoreita. Yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä tulee tehostaa ja yritystoiminnan opetusta lisätä kaikilla koulutustasoilla. Ottamalla huomioon pienyritysten tarpeita kaavoittamisessa ja päätöksissä jotka koskevat liiketiloja voidaan turvata saannin lähipalveluihin. Aktiivisella ilmasto- ja energiapolitiikalla edistetään toimintaedellytyksiä yritteliäisyydelle. Elinkeinopoliittisen ohjelman tulee olla perustana kunnan kaikkien toimijoiden työlle kehityskysymyksissä. On erittäin tärkeää ankkuroida ohjelma hyvin organisaatioon. Elinkeinoelämän kehitys liittyy moneen muuhun alaan yhteiskunnassa. Yritysystävällinen elinkeinopolitiikka antaa kunnille positiivisen imagon. Elinkeinopolitiikan tavoitteena on että kaupungilla on ajankohtainen elinkeinopoliittinen ohjelma, joka laaditaan ja päivitetään yhdessä yrittäjien kanssa. 2

3 Näringspolitiken berör alla sektorer. Tavoitteemme ja etuoikeusjärjestykset Suotuisat edellytykset yrittäjyydelle Edistää yritystoimintaa ja uusien yritysten perustamista Luoda kiinnostusta yritystoimintaan ja urakointiin Yrityskasvatusta, tukea ja informaationta Tunnistaa elinkeinoelämän tarpeet (säännöllisiä yrittäjäiltoja, yrittäjäkysely) Positiivinen yrittäjäasenne Avoin ja luottamuksellinen yhteistyö yritysten ja kunnan välillä Elin joka hoitaa elinkeinopoliittisia kysymyksiä kaupungissa Vuoden yrittäjä valitaan joka vuosi Uudet yritykset otetaan huomioon Kaupungin yritysluettelo pidetään ajan tasalla Avoin ja luottamuksellinen yhteistyö Avoin, aktiivinen ja och konstruktiivinen vuoropuhelu yrittäjien ja yritysorganisaatioiden kanssa Kaupunki käyttää paikallisten yritysten palveluja Yrityskäynnit Yritysten samanarvoinen kohtelu Viihtyisiä tontteja yrityksille ja yksityisille Aktiivinen tonttien markkinointi asumiselle ja yritystoiminnalle Viihtyisiä liike- ja teollisuustontteja sekä tiloja Strategisia maakauppoja ja pitkäaikainen maankäyttösuunnittelu Alajepuan risteykselle on kaava liiketoiminnalle valmis 2015 Asuntotonttien ja merenläheisten tonttien riittävä saanti Tarkoituksenmukainen ja toimiva infrastruktuuri Tiet, rautatiet, lennot ja satamat ovat avaintekijöitä seudulle Pitkävaikutteinen suunnittelu ja teiden etuoikeuttaminen, kuitu ja muu infrastruktuuri. Kevyet liikenneväylät ja kehätie ovat etusijalla Elävä ja siisti kaupunginkeskus 3

4 En företagarvänlig näringspolitik ger kommunen en positiv image. Tavoitteemme ja tärkeysjärjestykset Matkailu ja kulttuuri Kaupunki tarjoaa ja markkinoi monenlaisia toimintoja asukkaille, turisteille ja vierailijoille. Kunnan matkailunähtävyyksien tiedot löytyvät helposti kotisivuiltamme. Panostaminen kaupungin brändiin ja markkinointiin Vaellusreittien ja luontomatkailun kehittäminen Palvelut ja turvallisuus Kunnalliset palvelut tyydytetään nopeasti ja tehokkaasti Monipuolinen koulutuksen, päivähoidon, hoidon ja aputoimintojen saanti Monikulttuurinen; integrointi ja työvoiman maahanmuutto Vapaa-ajantoimintaa tarjotaan yhteistyössä yhdistysten ja organisaatioiden kanssa Palveluseteleiden käyttöä kehitetään Alueellinen kehitystyö Concordia 7 sillan saaristo Yhteistyölautakunta Varmistaa koulutetun työvoiman saanti 4

5 Toimintasuunnitelma kehitystoimenpiteillä ja tärkeysjärjestykset Uudessakaarlepyyssä toteutetaan seuraavat elinkeinopoliittiset projektit ja / tai toimenpiteet toimintakaudella. Projekti Budjetti Vastuuinstanssi Aikataulu Informaatio/ ehdotukset Yritystaulu teollisuusalueilla (Myllytie, Tehtaankatu) 2011 Matkailukartta ja infotaulut Kaupungin nettisivut ovat päivitetyt ja tietoja antavat Kaupungin kyltit sisääntuloväylillä uusitaan Yritysluetteloa kehitetään ja päivitetään Informaatiotaulut valtateillä ja muilla strateegisilla paikoilla Aktiivinen tonttien markkinointi asumiselle ja yritysten perustamiselle Huomioi Kuddnäsin liikenneympyrä jollakin Uudellekaarlepylle ominaisella Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Concordia (kiinteistörekisteri) RK Elinkeinopoliittinen työryhmä

6 Yritysyhteydenpitoa kehitetään Vuoden yrittäjä konseptia kehitetään Informaatiota, luentoja yrittäjille Teollisuusalueen ja tonttien kehittäminen Elinvoimainen keskustayrittäjyys Maaseudun yrittäjyyttä tuetaan Yhteinen imago, esim. kangaskasseja kaupoissa Uudet yritykset huomioidaan Uudet asukkaat otetaan huomioon Strategia Alajepuan risteykselle Uusikaarlepyy kesäkaupunkina Vaellusreittien kehittäminen Yrityskysely jotta saadaan tietoja yrittäjien toivomuksista Turkistarhaus resurssi Uudellekaarlepyylle Uudenkaarlepyyn kaupungin osallistujien tulee tehdä töitä yrittäjyyden edistämiseksi Pienille yrittäjille annetaan mahdollisuus antaa tarjous hankinnoissa Matkahuolto keskustassa Vuosittainen markkinointisuunnitelma Julkisivut pidetään siistinä Elinkeinopoliittinen työryhmä Arbis Concordia RK Keskuksen yrittäjät Kaupunki Kaupunginhallitus KK Kaikki kansliat Julkisivuryhmä Messut Uudenkaarlepyyn yrittäjille järjestetään. Yrityskäyntejä Palkinnonsaaja valitaan yritysillan tai yritysmessujen yhteydessä Torstailuento yrittäjäperspektiivillä Yhteisiä kampanjoita, suuntaviivoja / sopimuksia keskustan yrittäjille. Yrityshotelli Infokirje, kahvikuponki Alueen asteittainen suunnittelu ja kehitys Torimyyntiä kesäkahviloita Keskusta, Isohiekka, Måtars Tarhastrategiaa kehitetään Toimintasuunnitelman seurantaa hoitaa elinkeinopoliittinen työryhmä. 6

7 Yleistä tietoa Uudellakaarlepyyllä on imago kaupunkina jossa on korkea elinlaatu, hyvä talous ja korkea taso kunnallisissa palveluissa. Kunnan sijainti valtateiden sivulla ja kahden aluekeskuksen välillä on vaikuttanut siihen että palvelutarjonta suurilta osin perustuu julkisiin palveluihin. Tuottava teollisuus vahvan peruselinkeinon kanssa muodostaa elinkeinopoliittisen selkärangan palvelujen tuottajana kunnan ohella. Taulukko 1. Työpaikat elinkeinon mukaan (2007), kooste Prosentti Teollisuus 33,6% Peruselinkeinot 20,8% Palvelut 44,4% Tuntematon 1,3% Lähde: Pohjanmaa lukuina 2009 (Pohjanmaan liitto) Tilastotietoja ja taustatietoja Kuva 1. Asukasluku Uudessakaarlepyyssä (huom. mittakaava: )

8 Kuva 2. Työpaikat eri aloilla Uudessakaarlepyyssä (2007) Lähde: Tilastokeskus Tillverkning Jordbruk, skogsbruk och fiske Vård och omsorg; sociala tjänster Utbildning Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Byggverksamhet Logistik Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk Annan serviceverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Näringsgrenen okänd Hotell- och restaurangverksamhet Fastighetsverksamhet Kultur, nöje och fritid Försörjning av el, gas, värme och kyla Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av Informations- och kommunikationsverksamhet Utvinning av mineral Taulukko 2. Työpaikkojen omavaraisuus Uudessakaarlepyyssä Lähde: Tilastokeskus Vuosi Työpaikkojen omavaraisuus , , , , , , , , , , ,7 Verraten naapurikuntiin Uusikaarlepyy pärjää hyvin koskien työpaikkojen omavaraisuutta. Vuonna 2007 Pietarsaaren luku oli 129,7 % Kruunupyy 93,5%, Luoto 49,7%, Pedersöre 75,6%. Pietarsaarenseudun omavaraisuusaste oli 100,4%. Huom: Perinteinen työpaikkojen omavaraisuus näyttää koko seudun merkityksen työpaikkakeskittymänä. Se on suhdeluku; Kunnan palvelussa olevien määrä/kunnassa asuvien työskentelevien lukumäärä. Kaupungeissa tämä luku on melkein aina yli 100. Mitä suurempi suhdeluku sitä merkittävämpi työpaikkakeskittyminen alue on 8

9 Kuva 3. Suhteellinen työttömyysluku (%) Uudessakaarlepyyssä Lähde: Tilastokeskus 9,0 8,0 8,2 7,5 8,3 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 4,2 6,2 3,7 5,8 5,7 3,2 3,1 5,1 4,9 3,4 3,4 4,6 4,4 2,7 4,9 6,3 5,3 4,2 5,0 2,0 1,0 0,0 sept mars 2006 sept mars 2007 sept mars 2008 sept mars 2009 sept mars 2010 juli 2010 Nykarleby Jakobstadsregionen Kuva 4. Uudet ja lakkautetut yritykset Uudessakaarlepyyssä Lähde: Tilastokeskus Nya Nedlagda *Tilastotiedoissa on myös ne yritykset jotka muuttavat yhtiömuotoa, sekä yritykset jotka ovat lopettaneet toimintansa. V perustettiin 272 uutta yritystä Pietarsaarenseudussa. Positiivinen suunta on että nuorten osuus yritysten perustamisessa on kasvanut. Nykytilassa uusista yrittäjistä noin 40 % on syntynyt 1980-luvulla. 9

10 Muutama kommentti yrityskyselystä 2010 Uudenkaarlepyyn keskustan yleinen siistiminen Keskusteleminen yrittäjien kanssa jotta yritysilmapiiri tulisi avoimmaksi. Rohkaista ja tukea nuoria yrittäjiä niin että tyhjät liiketilat täyttyisi Harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa, turvata rakentamiseen sopivia tontteja Pitää yrityksille sähkön hintataso kohtuullisena! (myös yritykset kaipaavat porkkanaa) Enemmän keskustelutilaisuuksia Kaupungin ja Yrittäjän välillä henkilökohtaisella tasolla niin että kaupunki saa käsityksen yrittäjän kapasiteetista, kehityssuunnitelmista jne. Tämä voisi luoda paremman yritysilmapiirin (Kaupunki joka välittää!) Ei enemmän junien pysäköintivähentämisiä Pännäiseen, lentoliikenne säilytetään Kruunupyyssä ja Vaasassa. Kaupunki profiloituu maassamme houkutellakseen matkailijoita. Yrittäkää selviytyä enimmästä ilman Pietarsaarenseudun sekaantumista. Ajattele yrittäjänä eikä työnantajana. Tukeakseen yrittäjiä on katsottava asioita heidän näkökulmasta. Auttaa ja tukea nuoria yrittäjiä jotka haluavat siirtyä toimivan yrityksen johtoon, järjestää enemmän tilaisuuksia joissa yritykset voivat keskustella toistensa ja kunnan kanssa ajankohtaisista asioista ja mitä sekä yritykset että kunta voi tehdä toistensa hyväksi. Tärkeä väline työryhmälle on yhteyden pitäminen seudun yrityksiin, voidakseen olla tietoisia yritysten tilanteesta tämä on välttämätöntä. Toistuvat keskusteluillat ovat hyväksi, esim. jokavuotista yritystapaamista kahvikupin ääressä on pidetty arvossa (ehkä jo meneillään). Elinkeinopoliittinen työryhmä voi mielellään vierailla yrityksissä. Pyrkimyksemme ei ole kasvaa! Yritämme pitää kohtuullista laatua nykylaajuudella. Että Uusikaarlepyy ostaa tuotteita ja palveluja jotka tuotetaan Uudessakaarlepyyssä. Vierailkaa suurissa yrityksissä kerran vuodessa keskustelemassa. Päättäjien tulisi kiinnittää enemmän huomiota yrittäjien tietoihin kun eri asioita käsitellään ja niistä tehdään päätöksiä Esim. vapaita tuotantotiloja vuokrattavaksi. Hankinnoissa kääntyä paikallisten tuottajien puoleen jos mahdollista. Useimmat yritykset pärjäävät ilman kaupunkia mutta kaupunki ei pärjää ilman yrityksiä. käyttäkää paikallisia yrityksiä. Pitäisi panostaa enemmän keskustaan, saada enemmän yrittäjiä kaupunkiin. Ei ole hyväksi että moni liiketila seisoo tyhjänä. Mutta kuinka? Esim. linja-autoaseman ja muiden huoneistojen siistiminen keskustassa jotka kaupunki omistaa, neuvotteleminen kiinteistönomistajien kanssa, esim. yrittäjien jotta saadaan siistimpi keskusta ja saataisiin tyhjät liiketilat käyttöön Kehittää teollisuusalueita kunnan syrjäseuduilla. Osallistua siihen että saadaan nopeampi tietoliikenne ulkomaailmaan. Tänään meillä on hyvä saanti ADSL palveluun mutta ei kuitukaapeliin ja 3G:hen Huolehtikaa että asuntoja saa kaupungin kaikista osista (kylistä). Ainakin mahdollisuus antaa tarjous Aktiivisesti osallistua työhön panna alulle uusia pienempiä ja keskikokoisia yrityksiä, ja saada olevia yrityksiä asettumaan pysyvästi paikkakunnalle. Jonkin muotoista houkutinta tarvitaan. Vapaita toimintatiloja vuokrattavana. Paperityön auttamista yritystä perustaessa 10

11 Elinkeinopoliittinen työryhmä Vald-Erik Granlund (puheenj.) Ted Saari Rita Linqvist Marita Linder Göran Sjöblom Gösta Willman Tomas Knuts (sihteeri) Uudenkaarlepyyn kaupunki Topeliuksenpuistikko Uusikaarlepyy Puh

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016. Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet

VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016. Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016 Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet 1 ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013 2016 Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet Tämä

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

Elämänlaatu 2040. Pietarsaaren seudun rakennemalli, yleisiä menettelyjä sisältävä raportti PIETARSAARI KRUUNUPYY LUOTO UUSIKAARLEPYY PEDERSÖRE

Elämänlaatu 2040. Pietarsaaren seudun rakennemalli, yleisiä menettelyjä sisältävä raportti PIETARSAARI KRUUNUPYY LUOTO UUSIKAARLEPYY PEDERSÖRE Pietarsaaren seudun rakennemalli, yleisiä menettelyjä sisältävä raportti PIETARSAARI KRUUNUPYY LUOTO UUSIKAARLEPYY PEDERSÖRE Pietarsaaren seudun kunnallisen yhteistyölautakunnan hyväksymä 25.11.2013 Alkusanat

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 1 MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 kv 3.3.2014 19 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO...3 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ...4 2.1 Toiminta-ajatus...4 2.2 Visio...4 2.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupunki Elinkeino-ohjelma 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

HAILUODON KUNNAN ELINKEINO- JA KEHITTÄMISOHJELMA

HAILUODON KUNNAN ELINKEINO- JA KEHITTÄMISOHJELMA Kuva: Esko Pitkänen HAILUODON KUNNAN ELINKEINO- JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2021 1.3.2011 Hailuodon kunta Hyväksytty kunnanhallituksessa. 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa. 2011 Sisältö: 0) Esipuhe 1) Johdanto

Lisätiedot

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet 1 Johdanto Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen taantuma, sitä seuraava työttömyys, väestön

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2014

KERAVAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2014 1 LUONNOS KERAVAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2014 KERAVAN KAUPUNKI Keskushallinto 05.02.2014 2 Sisällysluettelo 1. Keravan kaupungin visio 3 2. Elinkeino-ohjelman tavoitteet 3 3. Elinkeinojen nykytilan

Lisätiedot

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 %

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 % 1 / 27 13.2.2015 16:12 joukovuolle1@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot 1 Taustatiedot 1.1 Ikä alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA ELINKEINO-OHJELMA 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

Hangon elinkeino-ohjelma 2025

Hangon elinkeino-ohjelma 2025 Hangon elinkeino-ohjelma 2025 1. Elinkeino-ohjelman lähtökohdat 2. Hangon tarina 3. Tulevaisuuden visio ja tavoitteet 4. Elinkeinojen kehittämisen periaatteet ja painopisteet 5. Elinkeinojen kehittämisen

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 3/2014. Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet

Elinkeinolautakunta 3/2014. Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet Elinkeinolautakunta 3/2014 Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Pentti Malmila Marko Lähdekorpi Markus

Lisätiedot

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Väestö eilen, tänään ja huomenna... 6 2.1. Kasvusta katoon... 6 2.2. Väestörakenne nyt... 8 2.3. Työllisyysnäkymät Kaakkois-Suomessa...

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

KUOPION MAASEUTUOHJELMA

KUOPION MAASEUTUOHJELMA KUOPION MAASEUTUOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE JA LÄHTÖKOHDAT...3 KUOPION MAASEUTUALUEIDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILANNE JA ENNUSTEET...5 Väestö...5 Työpaikat...7 Maatalous...8 Palvelut...9 Kuopion

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA Liite nro 67 14.4.2015 Khall 165 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Kunnanhallitus 14.4.2015 Kunnanvaltuusto 28.4.2015 HAUSJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Hausjärven elinkeino-ohjelma 2015 on laadittu

Lisätiedot

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA '~",.,-.. '. It,.d.- I ',,' (,.. :.,.. I..L-';') -. Ii '-; " L.. I 0 l" "/'::.,. 'u' -, U... '...'. - - U R A I N EN: UURAISTEN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA 2012 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 UURAISTEN KUNNAN

Lisätiedot

Menestystarinoita Pohjanmaalta

Menestystarinoita Pohjanmaalta Länsi-Suomen EAKR-ohjelma Menestystarinoita Pohjanmaalta Tekijät esille! Hyvä lukija, Pohjanmaan liitto haluaa tämän esitteen avulla nostaa esille ihmiset hankkeiden takaa. Olemme siksi antaneet heistä

Lisätiedot

Kärkölän kunta KÄRKÖLÄN KUNNAN ELINKEINOKATSAUS

Kärkölän kunta KÄRKÖLÄN KUNNAN ELINKEINOKATSAUS Kärkölän kunta KÄRKÖLÄN KUNNAN ELINKEINOKATSAUS 2014 Kärkölän kunta 1 (6) Yleistä Kärkölän kunnan elinkeinostrategia on osa kuntastrategiaa ja sisältää tavoitteita elinkeinoelämän edellytysten turvaamiseksi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA

ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA KIIKOISTEN KUNNAN ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA Marras-/joulukuu 2006 Kunnanvaltuusto 18.12.2006 65, voimassa 01.01.2007 lukien Kiikoisten kunnan elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia 2

Lisätiedot

Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119)

Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119) 20.5.2013 Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119) Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 3 (119) TIIVISTELMÄ Kontiolahden kunnan johtoryhmä on nähnyt tarpeelliseksi selvittää

Lisätiedot