H-HETKI HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H-HETKI HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ"

Transkriptio

1 H-HETKI Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2009 HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ Osinkona liikehuoneiston osakkeet Luotettava ja joustava ratkaisu palkkahallintoon Yt-neuvottelut - välttämätön paha? Yrityksen rahoitustilanne vaatii nyt huomiota

2 Viime kuukausien aikana ei ole voinut välttyä yt-neuvotteluita koskevilta uutisilta. Ilmoituksia yritysten aloittamista neuvotteluista henkilöstön vähentämiseksi tai lomauttamiseksi on julkistettu lähes päivittäin. Mutta täyttyvätkö lain vaatimat muotosäännökset ja pyrkimys kaikkien osapuolien kannalta asiallisimpaan lopputulokseen? NEUVOTTELUVELVOITTEEN LAI- MINLYÖNTI VOI TULLA KALLIIKSI Yhteistoimintavelvoite on säännelty laissa yhteistoiminnasta yrityksissä. Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan Lainmuutos laajensi yhteistoimintavelvoitteen soveltamisalaa siten, että pääsääntöisesti lakia sovelletaan yrityksiin, jotka työllistävät vähintään 20 työntekijää. Yhteistoimintalaissa on säännökset menettelystä neuvotteluiden käynnistämiseksi sekä neuvotteluiden kuluessa, neuvotteluissa työntekijäpuolelle annettavista tiedoista, sekä neuvotteluiden vähimmäiskestosta. Työnantajan tulee huomioida nämä, kun ollaan suunnittelemassa työvoiman vähennyksiä. Mikäli neuvotteluvelvoite laiminlyödään työvoimaa vähennettäessä, voidaan työnantaja määrätä maksamaan yksittäiselle työntekijälle jopa euron suuruinen hyvitysmaksu. On hyvä muistaa, että hyvitysmaksu voidaan määrätä, vaikka irtisanominen tai lomauttaminen sinänsä olisikin ollut perusteltu. Se tuomitaan silloin erillisenä korvauksena, mikäli perustetta työsuhteen päättämiselle ei ole ollut. Tiettyjen yhteistoimintavelvoitteiden tahallisesta tai huolimattomasta rikkomisesta on säädetty myös sakkorangaistus. 2 HEIKKILÄ & CO Oy YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY

3 H-HETKI 1/2009 YT-VELVOITE TULISI TÄYT- TÄÄ MYÖS HYVINÄ AIKOINA Neuvotteluvelvoite ei kuitenkaan tarkoita sitä, että käsiteltävistä asioista tulisi saavuttaa henkilöstön kanssa yksimielisyys tai kompromissi. Työnantajalla on aina oikeus neuvotteluiden jälkeen päättää toimenpiteistä parhaaksi katsomallaan tavalla. Usein yhteistoimintavelvoite mielletään ainoastaan neuvotteluiksi, jotka tietyn kokoisessa yrityksessä on käytävä työnantajan harkitessa irtisanomisia tai lomautuksia. Harvemmin mielletään, että velvoite itse asiassa koskee paljon muutakin kuin työvoiman vähentämistä. Yhteistoimintalain mukaan työnantajan on esimerkiksi säännöllisesti annettava henkilöstölle (sen edustajille) tietoja muun muassa yrityksen taloudellisesta asemasta, henkilöstökustannuksista ja -määristä sekä tietyntyyppisen alihankinnan käyttämisestä. Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsiteltävä muun muassa vuokratyövoiman käyttö, työhönottoon liittyvät periaatteet, vuosittainen henkilöstösuunnitelma sekä yritystoiminnan muutokset, joilla voi olla henkilöstövaikutuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi yrityksen osan lopettaminen, kone- ja laitehankinnat sekä työn järjestelyt. SÄÄNNÖLLINEN VUORO- VAIKUTUS ON VOIMAVARA HUONOINA AIKOINA Yhteistoimintavelvoitetta karsastetaan usein niin PK- kuin suuremmissakin yrityksissä. Menettely koetaan aikaa vieväksi ja hankalaksi, joskus jopa turhaksi tai ainakin päätöksentekoa jarruttavaksi prosessiksi. Lain mukaan neuvotteluvelvoite on kuitenkin täytettävä, seuraamuksen uhalla. Vaikeatkin päätökset voidaan työntekijöiden piirissä hyväksyä helpommin tilanteessa, jossa he ovat säännöllisesti saaneet tietoa yrityksen toiminnasta ja sen kehityksestä. Kyse on tietojen vaihdosta ja vuorovaikutuksesta yrityksen tärkeimmän voimavaran eli henkilöstön kanssa. Tämä korostuu työvoiman vähentämistä koskevissa neuvotteluissa. Mikäli henkilöstö kokee saaneensa perusteelliset tiedot ja selvitykset syistä, joiden vuoksi vähennyksiin joudutaan, voidaan monta turhaa riitaa välttää. Henkilöstön on myös tärkeä päästä ilmaisemaan mielipiteitään suunnitelmista. Lain vaatimukset eivät ole ylivoimaisia täyttää. Pienellä organisoinnilla yhteistoimintalain vaatimukset ovat täytettävissä kohtuullisella vaivalla. Yhteistoimintalaki asettaa minimivaatimukset yhteistoiminnalle sekä siihen liittyville neuvotteluille. Työnantajan kannattaa kuitenkin panostaa myös itse neuvotteluiden sisältöön. Tämä helpottaa tulevia vaikeita päätöksiä ja on myös eräänlaista riskienhallintaa. Parhaassa tapauksessa neuvotteluissa saatetaan löytää yrityksen ongelmaan ratkaisu, jota ei osattu ajatellakaan. Tiedossamme on useita tapauksia, jossa neuvotteluissa on tullut esiin ajatuksia, joiden avulla kriisitilanne on pystytty kääntämään jopa yrityksen kilpailueduksi. Kyse on myös yrityksen imagon vaalimisesta. Yt-neuvotteluita suunniteltaessa kannattaa turvautua sellaiseen asiantuntijaan, jolla on kokemusta neuvotteluiden järjestämisestä. Näin varmistetaan se, että lain vaatimat muotosäännökset tulee täytettyä ja päästään asiallisestikin parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY 3

4 PK YRITYKSEN HALLITUS Perinteinen tapa järjestää PK-yrityksen hallitustyö on se, että kokous pidetään kerran vuodessa, kun tilinpäätös valmistuu. Hallitukseen kuuluu yrittäjä, mahdollisesti myös puoliso tai muita perheen jäseniä. Kokouksessa todetaan tilinpäätöksen sisältö pääpiirteissään. Seuraavaksi joko yrittäjä itse tai kirjanpitäjä laatii pöytäkirjan, jotta osakeyhtiölain muotovaatimukset tulee hoidettua. Hallitus kutsutaan koolle taas vuoden päästä, ellei sitä ennen pankki vaadi pöytäkirjaa esim. laina- ja vakuuspäätöksiin liittyen. Tämä käytännönläheinen näkökulma toimii pienissä yrityksissä. Usein vain yrityksen kasvaessa hallitustyö jää entiselle mallilleen vai pitäisikö valitettavasti sanoa tasolleen. Se on sääli, koska oikein järjestettynä hallitus voisi olla monille yrityksille hyvä voimavara sekä yrittäjälle arvokas sparraaja ja tuki. Yrittäjä on haasteidensa ja ongelmiensa kanssa yleensä aika yksin. Erityisesti ongelmatilanteissa ja kasvuvaiheessa toimiva hallitus voisi auttaa yrittäjää viemään yrityksensä hallitusti oikeaan suuntaan. Ehkä me yrittäjät pelkäämme sitä, että emme enää päätäkään kaikesta itse. Voisimmeko myöntää itsellemme, että emme tiedä kaikkea kaikesta, emmekä ehdi tai pysty sellaista tietoa myöskään yksin hankkimaan ja ylläpitämään? HYVÄ HALLINTOTAPA Oikea ajattelutapa lähtee mielestäni siitä, että jokainen tehköön sitä mitä parhaiten osaa ja mikä eniten kiinnostaa. Yksikään yrittäjä ei ole yleensä yhtä aikaa erinomainen organisaattori, tuotantopäällikkö, keksijä, talousihminen, liikejuristi, markkinointihirmu ja ihmissuhdetaituri. Yrityksen pitää olla varsin suuri, jotta sillä on varaa pitää em. erityisosaajia palkkalistoillaan. Tavalliselle PK-yritykselle se ei ole realismia. Hyvä hallintotapa edellyttää oikeaa työnjakoa ja roolijakoa eri toimijoiden kesken. Näitä toimijoita osakeyhtiössä ovat osakkeenomistajat, hallitus ja toimitusjohtaja. Hallituksen kaksi keskeistä tehtävää ovat yhtiön strategiasta päättäminen sekä (toimitusjohtajan) valvonta, pääpaino kuitenkin tulevaisuudessa. Hallituksen tehtävänä on ajaa kaikkien osakkeenomistajien etua tasapuolisesti. Hyvä hallintotapa edellyttää käytännössä hallituksen työjärjestystä, jotta kaikki oleelliset asiat tulevat systemaattisesti hoidettua. HALLITUKSEN MUODOSTAMINEN Hyvä hallintotapa edellyttää, että hallitus muodostetaan nimenomaan yhtiön etua silmällä pitäen. Jotta hallitus voi suorittaa tehtävänsä odotetulla tavalla, jäsenillä pitää olla sopivia ominaisuuksia. Hallituksesta pitäisi löytyä mm. seuraavanlaisia ominaisuuksia: - täydentää yhtiössä/hallituksessa jo olevaa osaamista/kokemusta toimialatuntemus strategia juridiikka (myös yritysjärjestelyt) - riippumattomuus (jotta nimenomaan yhtiön etu päällimmäisenä) - kyky kyseenalaistaa (ulkopuolisin silmin) - keskittyy tulevaisuuteen Harvoin nämä kaikki ominaisuudet löytyvät yhtiön osakkaista tai henkilökunnasta. Silloin pitäisi rohkeasti harkita ulkopuolisia hallituksen jäseniä. Ensimmäiseksi vain pitää huolellisesti pohtia mikä on yrityksen tarve eli millaista profiilia uusilta jäseniltä haetaan. 4 HEIKKILÄ & CO Oy YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY

5 H-HETKI 1/2009 Uusi jäsen voi löytyä yhtiön sidosryhmistä tai tuttavapiiristä. Ellei näin ole, voimme vaikka yhdessä pohdiskella hallituksen kokoonpanoa, henkilöitä, osaamista ja profiilikysymyksiä. Kun sopiva uusi jäsen löytyy, kannattaa osapuolten aina sopia kirjallisesti hallitustyön ehdoista vähän kuin työsopimusta tehtäessä. Muistaa kannattaa myös se, että yhtiökokous lopulta valitsee hallituksen jäsenet. MEILTÄ LÖYTYY OSAAMIS- TA JA KOKEMUSTA Ryhmästämme löytyy mittavasti kokemusta erilaisten ja -kokoisten yhtiöiden hallituksessa toimimisesta joko puheenjohtajan, jäsenen tai asiantuntijan roolissa. Tämä kokemus on joustavasti käytössänne niin halutessanne kaikissa hallitustyöhön liittyvissä kysymyksissä, koskivat ne sitten oikeudellisia asioita tai hallitustyötä yleensä. Ryhmässämme on myös neljä kauppakamarin järjestämän erityisen HHJ kurssin (Hyväksytty Hallituksen Jäsen) jo suorittanutta henkilöä. Yrittäjäterveisin, TIMO HEIKKILÄ asianajaja, HHJ HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY 5

6 Varsin synkän taloustilanteen vaikutukset kohdistuvat hieman eri tavoin ja eri mekanismeilla eri yrityksiin. Lähes kaikkien yritysten taloudellinen tilanne tulee kuitenkin jatkossa todennäköisesti kiristymään, vaikka tilanne vielä näyttääkin hämmästyttävän rauhalliselta. Lähes viikottaisissa eri pankkiryhmien kanssa käymissäni keskusteluissa on ihmetelty, miksi taloushistorian synkin putoaminen ei vielä näy pankkien tiskeillä. Tähän saattaa olla useampiakin syitä. Ensinnäkin takanamme on lähes 15 vuotta jatkunut kasvun kausi, jonka myötä yritysten omavaraisuus ja likviditeetti olivat lähtötilanteessa poikkeuksellisen hyvällä tasolla. Noususuhdanteen nopea taittuminen johti myös tilanteeseen, jossa varastot täyttyivät. Saattaakin olla, että vähentynyt kysyntä tyydytetään nyt varastoja pienentämällä, eikä tilalle hankita uutta vaihto-omaisuutta, raaka-aineita, komponentteja yms. Alhainenkin liikevaihto vahvistaa näin täysimääräisesti kassaa, joten rahat näyttävät riittävän juokseviin menoihin. Näin ei kuitenkaan voine jatkua enää pitkään. Mitä aikaisemmassa vaiheessa yritys varautuu tulevaan likviditeettipulaan, sitä useammasta vaihtoehdosta se voi valita. Siinä vaiheessa, kun ulkopuoliset tarttuvat asiaan, ei hyviä vaihtoehtoja useinkaan ole enää tarjolla. Kassavirran riittävyyden varmistaminen onkin laskusuhdanteessa ehkä yritysjohdon keskeisimpiä haasteita eikä käsillä oleva finanssikriisi ole omiaan helpottamaan tehtävää. Nyt onkin tärkeää varautua tuleviin tilanteiseen optimoimalla yrityksen rahoitusasemaa jo hyvissä ajoin. TALOUDELLINEN TILANNE Yrityksen tilanteen purkamisessa lähdetään liikkeelle sen taloudellisen aseman kartoittamisesta. Tämä tapahtuu parhaiten syöttämällä toteutuneitten vuosien tilinpäätökset analyysiohjelmistoon, jonka avulla saadaan nopeasti läpileikkaus yrityksen taloudellisesta tilanteesta, kassavirroista ja taseasemasta. Toimialavertailun kautta saadaan hyvä kuva yrityksen tilanteesta suhteessa muihin saman alan toimijoihin. Tarkastelussa keskitytään erityisesti kannattavuuden ja kassavirtojen analysointiin, jotka ovat rahoitussuunnittelussa keskeisellä sijalla. LIIKETOIMINNALLINEN TILANNE Tässä osiossa pyritään selvittämään, mistä yrityksen ongelmat pohjimmil- 6 HEIKKILÄ & CO Oy YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY

7 taan johtuvat ja mitä toimenpiteitä niitten korjaamiseksi mahdollisesti on jo tehty. Usein yrityksen johdolla on pohdinnassa myös muita korjaavia toimenpiteitä. Ne kirjataan tässä vaiheessa ylös, mutta niiden toteuttaminen pysäytetään odottamaan selvityksen valmistumista. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Rahoituksen uudelleenjärjestelyssä rahoittajien päätökset nojaavat vahvasti yrityksen tulevaisuuden näkymiin, sillä lainojen lyhennyksiin ja korkoihin tarvittavien varojen pitää kertyä yrityksen tulevaisuuden kassavirroista. Analyysissä lähdetään liikkeelle toimialan yleisistä näkymistä, joista siirrytään yrityksen tilanteeseen, sen markkinatilanteeseen ja asiakaskunnan näkymiin. Samassa yhteydessä pohditaan myös kustannusrakenteen tarjoamia korjausmahdollisuuksia. Yrityksen johdon kanssa laaditaan tämän jälkeen yritykselle ennusteet. Niissä huomioidaan mahdolliset korjaustoimenpiteet, kustannussäästöt ja muut rakenteelliset muutokset, joilla toimintaa on tarkoitus sopeuttaa alhaisemman liikevaihdon ja kannattavuuden tasolle. Nämä tiedot syötetään simulointiohjelmistoon, jonka avulla tuotetaan tulevien vuosien ennustetut tuloslaskelmat, taseet ja kassavirrat. Kun ennusteisiin liitetään lainojen korkojen lisäksi myös niiden lyhennykset, voidaan testata myös yrityksen kyky selviytyä nykyisistä rahoituskuluistaan eli sen nykyisen rahoitusrakenteen toimivuus. NYKYINEN RAHOITUSASEMA Yrityksen rahoitusasema on noususuhdanteessa usein syntynyt varsin sattumanvaraisesti. Se on tapahtunut yksittäisten investointien tai käyttöpääomatarpeiden kattamiseksi ilman sen tarkempaa kokonaissuunnitelmaa. Onkin varsin todennäköistä, että näin syntynyt rahoitusrakenne ei tule toimimaan parhaalla tavalla tyystin toisenlaisessa taloudellisessa ympäristössä. Nykyisen rahoitusaseman analyysissä käydään rahoittajakohtaisesti läpi yrityksen vastuusalkun ehdot (määrät, maturiteetit, marginaalit jne.) sekä rahoittajakohtainen vakuussalkku. Tämä sisältää usein erilaisia kovenantteja (erityisehtoja), osakkaan antamia pantteja yms. erityiselementtejä, joista yrittäjä ei välttämättä ole selvillä tai joitten merkitystä hän ei ehkä ole täysin ymmärtänyt. Tarkastelussa pyritään muun ohella selvittämään myös eri rahoittajien mahdollinen olemassa oleva liikkumavara. RAHOITUSESITYS Edellä pääkohdittain kuvatun analyysin pohjalta laaditaan rahoittajille perusteltu kirjallinen aineisto. Se sisältää yksityiskohtaisen rahoitusesityksen lisäksi tarvittavan liiteaineiston, kuten ennusteet ja kassavirtalaskelmat. Ratkaisu voi sisältää esimerkiksi omaisuuden realisointeja, rahoitusyhtiöjärjestelyjä, lyhennysvapaita vuosia tai muita konkreettisia toimenpiteitä. Myös kokonaan uusia rahoituslähteitä, kuten Finnvera Oyj:n suhdannelaina- ja takaus, saattaa olla tarjolla. Rahoittajat saavat esityksestä luottovalmistelussaan tarvitsemansa tiedot sekä valmiiksi pohditun ja perustellun ratkaisumallin, jonka toimivuus on testattu ennusteilla ja kassavirtasimulaatioilla. Tämä vähentää merkittävästi rahoittajan valmistelutyön määrää ja nopeuttaa myös rahoituspäätöksen tekoa. Ongelmien lykkäämisen negatiivisia vaikutuksia ei voi liikaa korostaa. Se, joka pyrkii ajoissa korjaamaan tilannettaan, saa yleensä myös asiansa hoidettua. Voin kokemuksesta kertoa, että rahoittajanne arvostaa saamaansa etukäteisinfoa, olipa se sisällöltään miten ikävää tahansa. Se kertoo, että asiakas kantaa vastuuta saamistaan lainoista ja pyrkii hoitamaan niitä parhaansa mukaan. Samalla se antaa rahoittajalle mahdollisuuden valmistella ajoissa omaa päätösorganisaatiotaan mahdollisesti lähestyvän ikävänkin tilanteen varalta. H-HETKI 1/2009 Lopuksi on syytä todeta, että neuvotteluissa sovitut toimenpiteet pitää toteuttaa tinkimättä. Mikäli ratkaisu edellyttää myös pankin vastaantuloa, odotetaan yleensä myös yrityksen omistajien sitoutuvan järjestelyyn jollakin tavalla. Lisäksi rahoittaja liittää niissä tapauksissa yleensä luottoihin erityisehtoja, jotka antavat sille mahdollisuuden puhaltaa tilanne poikki, jos asiat eivät mene sovitulla tavalla. Kun asiakkaan toiminta on suunnitelmallista ja vastuullista, on rahoituksen uudelleen järjesteleminenkin yleensä kaikkien osapuolten edun mukaista. Tekstin kirjoittaja Financial Solutions Oy:n ekonomi Pekka Manelius on aikaisemmin työskennellyt lähes 20 vuotta yrityspankkiirina. HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY 7

8 Palkkahallinto on yksi yrityksen kaikkein tärkeimmistä toiminnoista. Palkat ja korvaukset omalle henkilöstölle on hoidettava ajallaan, oikein laskettuna ja kaikkien määräysten sekä lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti. Lain ja määräysten muuttuvat vaatimukset sekä palkkahallinnon laatuvaatimukset vaativat palkanlaskijalta aikaa ja asiantuntemusta. Työnantajan on panostettava yhä enemmän palkkahallinnon päivittämiseen, palkkarutiinien hallintaan sekä raportointiin viranomaisille. Tehtävä on haasteellinen ja vie voimavaroja yrityksen ydintoiminnoista. Tässä tilanteessa palkkahallinnon ulkoistaminen on kustannustehokas ja luotettava vaihtoehto. Kustannussäästöjä syntyy, kun ei tarvitse ylläpitää palkkahallinnon ohjelmia tai rekrytoida ja kouluttaa henkilöstöä. Palkkahallinnossa kaikki ei kuitenkaan ole ulkoistettavissa. Päätöksenteko pitää säilyttää yrityksessä itsessään. Yrityksen pitää tietysti myös varata rahat palkanmaksua varten. Toiminta jäntevöityy ja työnjako selkeytyy, kun palkanlaskenta ja siihen liittyvät käsittelyt hoidetaan eri yrityksessä kuin siihen liittyvä tiedonkeruu ja päätöksenteko. Palkanlaskennan ulkoistaminen ei ole yrityksen koosta kiinni, sillä asiakasyritysten koko vaihtelee yhden henkilön yrityksistä aina yli 1000 työntekijää työllistäviin suurtyönantajiin. Palveluratkaisu räätälöidään jokaisen yrityksen tarpeiden mukaan. Yritys saa siis joustavan ja luotettavan palvelun, josta vastaa oma palkka-asiantuntija. Jokaisella asiantuntijalla on takanaan Tilikeskus-yhtiöiden monipuolinen erikoisosaaminen ja jokaiselle asiakkaalle on myös nimetty varahenkilö. Näin palvelu toimii kaikissa tilanteissa ja kysymyksissä, sanoo Turun Tilikeskus Oy:n palvelupäällikkö Pella Tolonen. Tilikeskus-yhtiöt vastaa satojen yritysten palkkahallinnosta. Tähän palveluun on laajasti panostettu, ja noin 20 asiantuntijaa työskentelee päätoimisesti palkkojen parissa. Palkkahallinnon asiantuntemusta, toimintatapoja ja sähköisiä palveluja kehitetään jatkuvasti. Uusin tieto ja laaja työehtosopimusten sekä lainsäädännön asiantuntemus takaavat pätevän partnerin palkkahallintoon. 8 HEIKKILÄ & CO Oy YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY Kehitämme palkkahallintamenetelmiä ja prosesseja jatkuvasti. Asiantuntijana ja palkkahallinnon ammattilaisina meidän pitääkin kulkea alan kehityksen kärjessä, Tolonen tiivistää. Sähköinen tiedonsiirto tehostaa toimintoja palkanlaskennassa. Sähköistä palvelua kehitetään myös koko ajan ja sitä hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Sähköinen palvelu ei kuitenkaan tarkoita sitä, että henkilökohtaisen palvelun osuus vähenisi. Päinvastoin, sillä henkilökohtainen neuvontatyö on oleellista mutkikkaiden kysymysten äärellä. Aktiivinen neuvontatuki ja henkilökohtainen asiantuntijapalvelu ovat tärkeä osa palveluamme nyt ja tulevaisuudessakin. Palvelupäällikkö PELLA TOLONEN Turun Tilikeskus Oy

9 H-HETKI 1/2009 JOHN SAUNDERS PEKKA WARJUS Edellisessä H-Hetkessä esitelty yhteistyökumppanimme John Saunders, asianajotoimisto Smith, Gambrell & Russell, tulee Suomeen. Hän esiintyy yhdessä varatuomari Pekka Warjuksen kanssa Turussa World Trade Centerin järjestämässä tilaisuudessa maanantaina ja Tampereella kauppakamarin järjestämässä tilaisuudessa Lisätietoa tilaisuuksista ja henkilökohtaisista keskustelumahdollisuuksista Saundersin ja Warjuksen kanssa kahden kesken saa joko varatuomari Pekka Warjukselta puh. (03) tai asianajaja Timo Heikkilältä, puh Tarjous koskee mennessä tulleita uusia toimeksiantoja. Oikeudellisen perinnän viranomaiskulut laskutetaan. Riita-asiassa toimenpidekohtaiset kulut laskutetaan. Vapautatte arvokasta työaikaanne varsinaisen bisneksenne pyörittämiseen ja lisäksi tarjoamme perintäänne seuraavat hyödyt: Erääntyneet saamisenne vähenevät Luottotappiot vähenevät Saatte saatavillenne myös viivästyskoron ME HOIDAMME PUOLESTANNE: Toimitatte vain kopion erääntyneestä laskusta niin me hoidamme perinnän puolestanne! TOIMITUS: Faxilla (02) Sähköpostilla: Postitse: Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy, Linnankatu 11 b, Turku Lisätietoja perinnästämme sekä perintätarjouksestamme: OTK Nina Sillanpää, puh Yhteydenotot velalliseen ja viranomaisiin Neuvottelut velallisen kanssa Saatavan maksujen seurannan HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY 9

10 Käsittelin viime H-hetkessä aihetta miten voidaan siirtää yhtiön taseessa oleva kiinteistö joko itselle tai keskinäiselle kiinteistöosakeyhtiölle. Jutussa totesin, että se voidaan tehdä kolmella tavalla: Ostamalla kiinteistö käypään hintaan, jakamalla se osinkoina itselle tai jakamalla yhtiö uudeksi liiketoimintayhtiöksi ja uudeksi keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi. Totesin myös, että jakautuminen on ehdottomasti järkevin tapa eriyttää kiinteistö yrityksestä. Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön kautta päästiin siihen, että yrittäjä pääsee perimään omalta yhtiöltään kiinteistön käytöstä käypää vuokraa, josta hän maksaa vain pääomatulon mukaisen veron eli 28 %. Mikäli yrityksen taseeseen sisältyy liikehuoneiston osakkeita, työsuhdeasunto-osakkeita, vapaa-ajan asunto-osakkeita tai vaikka pörssiosakkeita, näiden siirtämisellä jakautumista hyödyntäen uuteen yhtiöön ei saavuteta samaa hyötyä kuin kiinteistön siirtämisellä keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön. Jos osakeyhtiössä toteutetaan kokonaisjakautuminen, jossa liiketoiminta siirretään uuteen liiketoimintaosakeyhtiöön ja liikehuoneisto sekä mahdolliset muut osakkeet sitä varten perustettavaan toiseen osakeyhtiöön, yhtiön nettovarat on vain jaettu kahteen eri osakeyhtiöön. Mikäli se osakeyhtiö, jonne liikehuoneisto ja mahdolliset muut osakkeet on siirretty, perii toimitiloista vuokraa, nämä vuokratulot tulevat vuokraa perivälle osakeyhtiölle, joka maksaa vuokratuloistaan veroa 26 %. Liiketoimintayhtiö, joka maksaa vuokran, saa luonnollisesti vähentää maksamansa vuokrat omassa verotuksessaan. MIKSI LIIKEHUONEISTON OSAKKEET KANNATTAA JA- KAA ITSELLE? Oletetaan, että yhtiön taseessa on seuraavat luvut: oma pääoma liikehuoneiston osakkeet (todellinen käypä arvo ) Kun liikehuoneiston osake sisältyy yhtiön taseeseen, tästä huoneistosta ei luonnollisestikaan voida maksaa itse itselleen vuokraa. Liikehuoneiston tasearvo sisältyy yhtiön omaan pääomaan, joten sen osuus verovapaasta osingosta on euroa (9 %:ia :sta). Oletetaan, että vastaavasta tilasta voitaisiin periä käypänä vuokrana euroa/vuosi. Jos tämä osakeyhtiö jaetaan kahdeksi osakeyhtiöksi eli uudeksi liiketoimintaa harjoittavaksi osakeyhtiöksi ja uudeksi Liiketilat Oy:ksi, jonka taseeseen liikehuoneisto siirretään, näiden kahden yhtiön osakkeiden yhteinen matemaattinen arvo on sama kuin jaettavan yhtiön osakkeiden matemaattinen arvo. Näistä kahdesta yhtiöstä saatavien verovapaiden osinkojen määrä ei aluksi muutu lainkaan. Jakautumisessa jakautuvan yhtiön varat ja velat tulee siirtää uusiin yhtiöihin kirjanpitoarvoin ns. tasejatkuvuutta noudattaen. Siten Liiketilat Oy:n taseessa liikehuoneiston osakkeet ovat edelleen euron arvoisina. Jos jakautuvan yhtiön oma pääoma on jaettu kumpaankin uuteen yhtiöön yhtä suurin osuuksin, kummankin yhtiön oma pääoma on euroa. Siten kummastakin yhtiöstä saa alkuun verovapaita osinkoja euroa. Kun Liiketilat Oy perii liiketoimintaa harjoittavalta yhtiöltä vuokraa 10 HEIKKILÄ & CO Oy YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY

11 toimitiloistaan euroa/vuosi, liiketoimintayhtiön tulos pienenee koko tällä määrällä, jolloin myös sen osingonjakokyky pienenee vastaavasti. Liiketilat Oy:n verotettava tulo on peritty vuokra euroa, josta 26 %:n veron jälkeen jää osingonjakokelpoisiksi varoiksi euroa. Kun Liiketilat Oy:n oma pääoma on jakautumisen jälkeen euroa, se kasvaa ensimmäisen vuoden jälkeisellä nettotulolla eli eurolla, jolloin oma pääoma on seuraavan kerran euroa. Kun yhtiö tämän jälkeen jakaa osinkoa, se voi jakaa verovapaata osinkoa euroa (9 %:ia :sta). Mikäli se jakaa osinkoa tätä enemmän, ylimenevästä osingosta on ansiotuloina verotettavaa osinkoa 70 %. LIIKEHUONEISTON JAKO OSINKONA JA VEROSEU- RAAMUKSET Oletetaan, että edellä mainitun liikehuoneiston todellinen käypä arvo on euroa, kun sen kirjanpitoarvo oli euroa. Mikäli yhtiö jakaa osinkoina muuta kuin rahaa, tällaisen omaisuuden siirtohintana yhtiöstä osakkaalle on käytettävä käypää arvoa. Siten jos osakeyhtiö jakaisi osakkaalleen em. liikehuoneiston osinkoina, osingon määrän tulisi olla euroa. Kun osakkeen tasearvo oli euroa, tästä osingonjaosta seuraisi yhtiölle euron luovutusvoitto, josta yhtiö maksaisi veroa euroa. Osakas saisi tällä keinolla osinkotuloa euroa, josta verovapaata olisi euroa (9 %:ia :sta). Lopusta eurosta ( ) olisi verotonta vielä 30 % eli euroa, jolloin verotettavaksi ansiotuloksi osakkaalle jäisi euroa. Mikäli osakkaalla ei ole muita ansiotuloja, tästä menisi veroja noin euroa. Näin osakas saisi eurolla euron arvoiset osakkeet itselleen. Tämän jälkeen osakas voi periä omalta yhtiöltään käypää vuokraa esim euroa/vuosi, joka summa olisi hänen pääomatuloaan. Pääomatuloista maksetaan veroa 28 %. Vuokratuloista jäisi nettona käteen tässä esimerkissä euroa. LIIKEHUONEISTO-OSAK- KEIDEN MYYNTI Mikäli yhtiö, joka omistaa liikehuoneiston, jonka kirjanpitoarvo on euroa, mutta käypä arvo on euroa, myy liikehuoneiston eurolla, yhtiölle syntyy verotettavaa voittoa euroa, josta maksetaan veroa euroa. Liikehuoneiston myynnistä jäisi yhtiön kassaan euroa. Jos kassaan tulleet varat jaetaan osinkoina, niistä on verovapaata vain 9 % laskettuna osakkaan osakkeiden matemaattisesta arvosta ja ylimenevästä osasta 70 % on ansiotuloa. MERKITTÄVÄ KORKEIM- MAN HALLINTO-OIKEU- DEN PÄÄTÖS (KHO T 2765) Tänä vuonna olemme kokeneet uuden ilmiön, hinnat ovat laskeneet. Raaka-aineiden hinnat, bensiinin hinta ja myös kiinteistöjen ja liikehuoneistojen hinnat ovat laskusuunnassa. Yrittäjän kannattaa hyödyntää laskevia hintoja ja jakaa osinkona rahan sijasta omaisuutta esimerkiksi liikehuoneisto. Osinkoja kannattaa jakaa H-HETKI 1/2009 Edellä mainitun KHO:n päätöksen mukaan osinkona saadun osakkeen hankinnaksi (hankintamenoksi) katsotaan osakkeiden käypä arvo sillä hetkellä kun osinko on ollut nostettavissa. Tämä päätös tarkoittaa yllä olevan esimerkin valossa sitä, että kun euron liikehuoneiston osake jaettiin osinkona yhtiön osakkaalle ja vaikka tästä osingosta oli verovapaata euroa, hän maksoi siitä veroa vain euroa, sen hankintahintana pidetäänkin huoneiston käypää arvoa eli euroa. Tästä puolestaan seuraa se, että jos osakas myy osinkona saamansa liikehuoneiston, sen kauppahinta on euroon saakka hänelle täysin verovapaata. Tähän euron hankintahintaan saadaan lisätä vielä varainsiirtovero, jonka osakas joutui maksamaan, kun liikehuoneisto siirtyi hänen omistukseensa. Varainsiirtoveron määrä nyt ko. esimerkissä on 1,6 % eli euroa. Mikäli edellä oleva antaa aihetta lisäkysymyksiin tai toimenpiteisiin, ottanette yhteyttä toimistoomme puhelinnumeroon joka vuosi- varsinkin kun tulossa on suurempi osinkotulojen veroremontti ja jos kassa on tiukilla kannattaa jakaa muuta rahanarvoista. HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY 11

12 Osoitelähde: Heikkilä Group asiakasrekisterit YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY:n ja HEIKKILÄ GROUP in XIV GOLFKISAT Ma , Nevas Golf, Sipoo Yhteislähtö klo 9.00 Jo tuttuun tapaan järjestämme jälleen yrittäjille ja heidän ystävilleen tarkoitetun kisan haasteellisella Nevaksen golfkentällä. Tänäkin vuonna jokainen osallistuja palkitaan! Kilpailu on: Tasoituksellinen pistebogey Tasoitusrajat 1-54 korkein kilpailutasoitus 36 Naiset:punainen tii Miehet: keltainen tii Pisin draivi & lähemmäs lippua Osallistumismaksu: 55 sisältäen pelimaksun (joka laskutetaan etukäteen), kenttäeväät, saunan, lounaan, palkinnon jokaiselle ja hyvän peliseuran Ilmoittautumiset: Koska voimme ottaa mukaan vain 72 osallistujaa, varmista heti mukaanpääsysi ja ilmoittaudu ennakkoon: puhelimitse (09) tai faksilla (09) sähköpostilla Ilmoita: Nimesi + mahdollisten ystäviesi nimet, yrityksen nimi kotiseurat ja tasoitukset laskutusosoite + puhelinnumero (fax- tai sähköpostiosoite) Lisäohjeet: Lisäohjeet tulevat laskun mukana!

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Yhteistoimintalaki Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi Tarkoitus Edistää yrityksen ja henkilöstön vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO 1 ESITYS KUNTA/KUNNANHALLITUS SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO Savon Kuituverkko Oy on esittänyt Tuusniemen kunnan koolle kutsumassa osakaskokouksessa 23.9.2015 omistajakunnilleen

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala SISÄLLYS Esipuhe 11 1 Johdanto 2 Soveltamisala 3 Yhteistoiminnan Lyhenteet 13 15 1.1 Vuoden 1978 yhteistoimintalaki....................... 15 1.2 Uusi yhteistoimintalaki...............................

Lisätiedot

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015 Yhteistoimintalaki Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015 3., uudistettu painos 2015 Markus Äimälä, Mika Kärkkäinen ja Talentum Media Oy Taitto: Marja-Leena Saari ISBN

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö Johdanto... 13

Sisällys. Lukijalle Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö Johdanto... 13 Sisällys Lukijalle........................................................ 11 Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö..... 13 1. Johdanto..................................................

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 1 7 9 17 15 15 16 57 61

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelystä Ja muutosten hallinnasta

Yhteistoimintamenettelystä Ja muutosten hallinnasta Yhteistoimintamenettelystä Ja muutosten hallinnasta Asianajaja Teppo Laine 13.05.2014 ASIANAJOTOIMISTO LEGISTUM OY LIIKEJURIDIIKAN ASIANTUNTIJA www.legistum.fi Laki yhteistoiminnasta yrityksissä YHTEISTOIMINTALAKI

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Yritystoiminnan muutokset Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt (32 ) Yt-neuvottelut,

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 %

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Koha-SuomiOy:n perustaminen

Koha-SuomiOy:n perustaminen Koha-SuomiOy:n perustaminen Tausta Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä Kohaa on aloitettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000 Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa:

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa: OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 2.12.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Kohti yrityksen voimavarahallitusta

Kohti yrityksen voimavarahallitusta Kohti yrityksen voimavarahallitusta Harri Lukander asianajaja, varatuomari OSAKEYHTIÖN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 2 Hallituksen tehtävät osakeyhtiön hallitus huolehtii ja vastaa kaikista niistä yhtiöoikeudellisista

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot