JOUTSAN KUNNAN VISIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUTSAN KUNNAN VISIO"

Transkriptio

1

2 JOUTSAN KUNNAN VISIO Joutsa on oman talousalueensa kasvava palvelukeskus. Joutsa on monipuolisen ja laadukkaan asumisen kunta. ympäristön kauneus, puhtaus ja viihtyisyys on tärkeää. Joutsa edistää yrittäjien toimintaedellytyksiä ja työvoiman saantia sekä hyödyntää hyvän sijaintinsa monipuoliseen yritys- ja palvelutoimintaan. Joutsa tunnetaan menestyvänä maaseutukuntana ja haluttuna asuinpaikkana. Joutsan kunnan kehitys jatkuu.

3 VISIO Hallitusohjelma Kehityskeskustelut Avainmenestystekijät Strategia

4 Hallitusohjelman toteutuminen JOUTSAN KUNNAN HALLITUSOHJELMA VUOSILLE Talousarvion toteuttaminen Kuntastrategian toteuttaminen Kuntaorganisaation kehittäminen Kunnan palvelurakenteen kehittäminen Kunnan investoinnit

5 Hallitusohjelman toteutuminen Talousarvion toteuttaminen Alijäämät katettu Seuranta tehostunut Organisaatiouudistus aloitettu Joutsalaisten malli peruspalvelujohtaja Talouskuria toteutetaan tiukasti. Talousarvion toteuttamista seurataan kunnanhallitukselle annettavien kolmannesvuosiraporttien avulla sekä tekemällä hallintokuntakohtaiset tarkastelut 4 6 kertaa vuodessa. Hallintokuntia ohjataan hallintokuntakohtaisten tarkastelujen perusteella mm. hankinnoissa ja henkilöstöjärjestelyissä. Kaikki avoimet tehtävät käsitellään kunnanhallituksessa, joka antaa täyttöluvat tehtäviin. Tuotteistamista jatketaan siten, että vuoden 2013 talousarvio on laadittu tuotteistamisen periaatteella. Talouden sopeuttamista jatketaan jo päätetyllä organisaatiouudistuksella, henkilöstön määrää tarkastelemalla sekä osittain automatiikan ja sähköisten palvelujen kehittämisellä. Sähköisiä lomakkeita otetaan käyttöön mm. päivähoitoon hakeutumisessa ja erilaisissa etuuksissa. Palvelujen antamisen kriteereitä tarkistetaan erityisesti perusturvan toimialueella. Ennakointi- ja seurantajärjestelmää kehitetään sopimalla seurattavia kohteita eri toimialueilla. Tällaisia ovat mm. erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä, erityisoppilaiden määrä, kiinteistökustannukset ja lastensuojelupäätökset. Talousjohtajan resurssia siirretään enemmän talousarvion seurantaan ja vähennetään muita tehtäviä (tietotekniikka, asuminen Tuotteistaminen hyvässä vauhdissa

6 Hallitusohjelman toteutuminen Kuntastrategian toteuttaminen Asumisen kunta ajattelua kehitetään lisäämällä maanhankintaa, kaavoittamalla uusia ja jo ennestään sovittuja alueita, edistämällä vapaa-ajan-asumista sekä selvittämällä ELY rahoitusta kylien kehittämisessä. Keskustan alueella on hankittu muutamia laadukkaita omakotitalotontteja. Everstinmäen ja Pannuvuoren alueiden kunnallistekniikasta tehdään päätökset. Lisäksi selvitetään uusien alueiden hankintaa erityisesti Rutalahdessa ja kunnan keskustan alueella. Päähuomio on laadukkaissa rantatonteissa ja niiden hankkimiseksi neuvotellaan mm. seuraavista kohteista: Ruosteniemi, Österbergin hallin läheiset alueet ja Oravakiven alue. Iäkkäämmille asukkaille aletaan suunnitella yhteisöasumisen mahdollisuuksia. Paluumuuttoon suunnitellaan sitä edistäviä toimenpiteitä. ELY rahoitusta esitellään kylien edustajille ja kehittämisjohtaja suunnittelee hankkeita, joihin ELY rahoitusta on mahdollisuus saada. Kaavoitus etenee keskustan liikekeskuksen alueella ja Länsitien torin alueella. Laaditaan kaava Pannuvuoren alueelle. Rantayleiskaavaa tarkistetaan Leivonmäen alueella. Kunnan asunto-ohjelma päivitetään seuraavan vaalikauden ajalle. Everstinmäki valmistuu Pannuvuoreen jo rakennetaan Bioenergia hankkeen edistämiseksi kehittämisjohtaja kokoaa mahdolliset bioterminaali hankkeesta kiinnostuneet yritykset ja selvittää bioterminaalin perustamismahdollisuudet Leivonmäen sahan alueelle. Kunta ei osta Leivonmäen sahan aluetta, mutta etsii aktiivisesti siihen termiaalitoimintaa. Perusturvan luodaan uusia käytäntöjä. Sosiaali- ja terveystoimen rajapintaa tarkistetaan ja tutkitaan yhteistyömahdollisuuksia. Perusturvaselvitys ohjaa kehittämistyötä ja uudelta peruspalvelujohtajalta odotetaan uusia taloudellisia ja toiminnallisia kehittämisehdotuksia. Seuraavalle vaalikaudelle määritellään perusturvan palvelurakenne, palveluihin ohjaamisen kriteerit ja tarvittavat tilat. Nelostiehen tukeutuvia palveluja suunnitellaan, koska Keskimaa OSK ilmoituksen mukaan Oravakiven ABC liikenneasema valmistuu viimeistään vuoden 2013 aikana. Kunta neuvottelee tarvittaessa hankittavista maa-aluista nelostien varrella sekä edistää yksityisten toimijoiden hankkeita palvelujen kehittämisessä. Elinvoimaa Joutsaan Kaavoitus ja kunnallistekniikka etenee Liikekeskuksen kaavoitus onnistui Bioenergian mahdollisuudet selvitetty Perusturvassa uusia käytäntöjä -> säästöjä Nelostiehen tukeutuvaa toimintaa rakentuu

7 Hallitusohjelman toteutuminen Kuntastrategian toteuttaminen Kaavoitettiin kaupansuuryksikkö 5000m2 kauppakeskus valmistuu. Rakennettiin rinnakkaistie ja panostettiin 4 tien liittymiin. ABC hanke vauhtiin

8 Hallitusohjelman toteutuminen Kuntaorganisaation kehittäminen Dialoginen toimintamalli on keskusteleva, kuunteleva ja toiset huomioon ottava. Kehittämisen paikka edelleen. ICT -tilanne jäissä edelleen Kuntaorganisaation kehittäminen Kunnanhallitus on päättänyt muuttaa toimintaansa dialogiseen toimintamalliin. Asioista keskustellaan avoimesti ja etsitään vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Kunnanhallitus koulutetaan dialogiseen toimintamalliin ja siihen siirrytään syksyllä Kunnan luottamushenkilötoiminnan ilmapiiriin kiinnitetään huomiota. Vuoden 2011 kehitetään teknisen osaston organisaatiota. Kunnan keittiötoiminta selvitetään ja mitoitus ohjaa keittiötoiminnan uudistamista. Keittiötoiminnan mitoitus otetaan käyttöön, kun jokin kunnan keittiöistä tulee peruskorjattavaksi. Kunnan siivoustoimi on mitoitettu äskettäin. Kehitysvammahuollosta tehdään kokonaisselvitys, jossa vertaillaan omaa toimintaa ja mahdollista yksityistämistä. Kokonaisselvityksessä tutkitaan yhteistyömahdollisuudet yksityisten toimijoiden mm. Hartolassa ja Laukaassa toimivien kanssa. Helperin kiinteistö on heikkokuntoinen ja jos toiminta järjestetään omana toimintana, niin aloitetaan suunnitella päivätoiminnan siirtämistä vanhainkodin kiinteistöön tiloja peruskorjaamalla ja rakentamalla uutta tilaa. Kunnan ICT tilanne selvitetään. ATK tukeen tarvitaan lisähenkilöstöä ja tuen tarve selvitetään. Kunta on liittynyt Tieraan, jonka mahdollisuuksia selvitetään. Kunnan kotisivut uudistetaan ja atk arkkitehtuuri eri hallintokunnissa nykyaikaistetaan.

9 Hallitusohjelman toteutuminen Kunnan investoinnit Kunnan investoinnit Nelostien liittymät tulevat valmiiksi vuoden 2011 aikana. Oravakivi-Karimäki alueelta pyritään hankkimaan teollisuudelle tai palveluille sopivaa tonttimaata. Länsitie perusparannetaan torin alueen ja Länsitien peruskorjauksen yhteydessä. Eversinmäelle rakennetaan kunnallistekniikka. Yhtenäiskoulun peruskorjaus alkaa marraskuussa Yhtenäiskoulu tarvitsee väistötilaa Opintolasta. Helperin tilat korvataan vanhainkodin yhteyteen peruskorjattavilla ja osittain uusilla tiloilla, jos toiminta jatkuu omana toimintana. Keskuspuisto rakenteilla Kalliot valaistu ja liittymät rakennettu Virastotalon pysäköintialueesta tehdään torialue. Uudelle kauppakeskukselle valmistellaan tilat kaavasuunnitelman mukaisesti. Joutsan kunnan 150 vuotisjuhlapäätösten mukaisesti toteutetaan elämänkaaripuisto, Yhdystien valaistus ja nelostien kallioleikkauksen valaistus. Maanhankintaa jatketaan sopivien omakotitalotonttien ja teollisuustonttien hankinnalla. Terveysaseman peruskorjauksen sijasta suunnitellaan uudenlaista terveyspalvelujen järjestämistä, mihin tarkoitukseen perustetaan työryhmä valmistelemaan asiaa. Kunta luopuu tarpeettomista kiinteistöistä. Tarpeettomia kiinteistöjä ovat Leivonmäen grilli, Leivonmäen Postirivitalo, Koiravuoren kiinteistö, Vallaspellon koulu, Havumäen kylätalo (joka voidaan luovuttaa maksutta kylälle) ja Opintola, kun sen tarve väistötilana loppuu.

10 Hallitusohjelman toteutuminen Kunnan palvelurakenteen kehittäminen Kunnan kaavoitusohjelmaa toteutetaan suunnitellusti. Keskeneräisistä kaavoista valmistellaan keskusta-alueen, Everstinmäen, Pannuvuoren ja Niinniemen kaavat sekä Leivonmäen rantayleiskaava. Vallaspellon koulun kiinteistön kaavoitus kannattaisi aloittaa. Yhtenäinen peruskoulun kehittäminen jatkuu. Yhtenäiskoulun rehtorin siirtyessä toisiin tehtäviin ja lukion rehtorin lähivuosina tapahtuvan eläköitymisen vuoksi valmistellaan opetustoimen rehtorijärjestelyt tulevaisuutta varten. Yhtenäiskoulun peruskorjaus aloitetaan marraskuussa Kilpailutus toteutetaan kesä elokuussa Sosiaali- ja terveyspalveluista on laadittu erillinen selvitys, jonka toimenpide-ehdotuksia aloitetaan toteuttaa. Myös kuntastrategiassa edellytetään uusia toimintamalleja perusturvan toimialalle. Ikähoivasuositus ja laatuvaatimukset aiheuttavat muutoksia erityisesti vanhustenhuoltoon. Hallituskauden lopuksi puretaan laitospaikkoja ja samaa toimintamallia on jatkettava suunnitelmallisesti lähivuosina. Palveluasuminen on eriytettävä sairaalahoidosta. Joutsassa siirrytään yhteisöasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen. Kotihoidon toimintatavat ja määrä arvioidaan. Kehitysvammahuollosta tehdään selvitys, jossa pohditaan mm. palvelujen yksityistämistä. Kehitysvammaisten ikärakenteen vuoksi päivätoiminnan tarve jatkuu vielä ainakin 20 vuotta. Seututerveyskeskuksen toimintaa ja taloutta seurataan tiiviisti. Tarvittaessa tehdään muutoksia palvelurakenteeseen. Terveyspalvelujen kehittämistä varten perustetaan työryhmä, joka selvittää mm. uuden terveyskeskuksen rakentamista, vanhan peruskorjausta tai kokonaan uuden toimintamallin luomista. Lukion ja seutuopiston ylläpitäjäkysymykset selvitetään. Lukion osalta päätetään siirrytäänkö koulutuskuntayhtymän alaisuuteen. Puulan seutuopistossa tehdään päätökset ylläpitäjästä ja selvitetään vaihtoehtoiset kustannukset ja henkilöstön rekrytointimahdollisuudet. Puulan seutuopistossa ja lukiossa päätetään rehtorijärjestelyistä. Peruspalvelu uudistus etenee ja tuottaa tulosta Koulut valmistuu Kaavoitukset edenneet hyvin Seutu TK toimii ja kehittyy mitä tilataan

11 Mitä seuraavana Talouden tasapainottaminen velan maksaminen Vaatimusten mukaisten palveluiden tuottaminen (palvelurakenneuudistuksia) Vetovoimaisuuden kehittäminen Veropohjan laajentaminen Investoinnit Päätöksiä, jotta kunnan kilpailukyky paranee ja syntyy uusia työpaikkoja Elinvoimainen kunta, jossa yksityiset ja julkiset palvelut ovat laadukkaita ja talous on tasapainoinen Tiedämme itse missä olemme, minne ja miten olemme menossa Tiedämme mihin meillä on varaa

12 Mahdollisuuksia: Tieasiat Rinnakkaistien hyödyntäminen ABC veturina Haminanmäki- Hartola Hartola-Joutsa Leivonmäki- Kangasniemi Kangasniemi-Joutsa Maankäyttö Tonttimarkkinointi tonttimaan hankinnat ja kaavoitustilanne Tulossa olevat hankkeet Kiviteollisuus Joutsenlammen uusi tuleminen hoivakeskuksena Wavin ja Grundfos Ympäristöteknologian mahdollisuudet Tyhjät vapaana olevat liiketilat

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN Toiminnan kehittämisohjelma 2015-2017. Valtuustoseminaari 7.5.2015 Kaupunginhallitus 9.6.2015 Valtuusto 16.6.

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN Toiminnan kehittämisohjelma 2015-2017. Valtuustoseminaari 7.5.2015 Kaupunginhallitus 9.6.2015 Valtuusto 16.6. Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN Toiminnan kehittämisohjelma 2015-2017 Valtuustoseminaari 7.5.2015 Kaupunginhallitus 9.6.2015 Valtuusto 16.6.2015 Pudasjärven kaupungin toiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 1 IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toimintaympäristö muuttuu 3. Strategian laatiminen, toteuttaminen ja seuranta 4. Iin arvot ja toimintaperiaatteet 5. Iin visio 6. Tavoitteet

Lisätiedot

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi 1 Pormestariohjelma 2013-2016 Uusi Tampere, tervetuloa 1. Tampereen talous tasapainoon 1.1. Pohjalla kaksi alijäämäistä vuotta 1.2 Tavoitteena ylijäämäinen tulos 2015 1.3 Verotulojen turvallinen pohja

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Auran kunta Pöytyän kunta Sisällys 2 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus 4 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen ja ajankohta

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kunnanhallitus 26.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat ja työllinen

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta:

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta: LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 LÄHTÖKOHDAT ASUNTO-OHJELMATYÖLLE...4 2.1 VALTAKUNNALLINEN ASUNTOPOLITIIKKA...4 2.2 KAUPUNGIN STRATEGIAN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET; HYVÄN ASUMISEN KAUPUNKI...4 2.3

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119)

Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119) 20.5.2013 Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119) Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 3 (119) TIIVISTELMÄ Kontiolahden kunnan johtoryhmä on nähnyt tarpeelliseksi selvittää

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot