Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1"

Transkriptio

1 Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1

2 Sisällysluettelo Kinnolaisten työnantajia ovat yrittäjät Elinvoimaa metsästä Sijoittumispalvelut Kouvolan Matkailu Organisaatio Tammikuu 2013 Luovuudella liiketoimintaa HALLITUS 2012 Puheenjohtaja: Risto Heikkilä, yrittäjäneuvos. Varapuheenjohtaja: Jukka Nyberg, kunnallisneuvos. Kehittämispalvelut Kuvia vuoden varrelta Vetovoimaisuutta Kouvolaan Poimintoja Kinnon vuodesta 24 Yrityspalvelut Kouvola Innovation Oy, Kouvolan seudun kehittämisyhtiö Muut jäsenet: Hannele Haapio, aluejohtaja, Jyrki Hyttinen, toimitusjohtaja, Marjo Partio, toimitusjohtaja, Marko Torkkeli, professori ja Sinikka Laukas, toimitusjohtaja. Kinnolaisten työnantajia ovat yrittäjät Kinnon toiminta selkiytyi huomattavasti vuoden 2012 aikana. Edellisen vuoden lopulla uudistettu organisaatio saatiin toimimaan tavoitteiden mukaisesti ja palaset loksahtivat paikoilleen. Kinno määritteli yhdessä Kouvolan elinkeinotoimen kanssa painopistealueet, jotka ohjaavat Kinnon kehittämispalveluiden työtä. Jokaiselle painopistealueelle asetettiin myös pitkän tähtäimen tavoitteet. Painopistealueet ovat nimeltään Elinvoimaa metsästä, Luoduudella liiketoimintaa ja Vetovoimaisuutta Kouvolaan. Vuonna 2012 myös Kinnon sijoittumismarkkinointi pääsi hyvään vauhtiin. Tuloksien saavuttamiseksi toimintaan täytyy kyetä panostamaan pitkäjänteisesti. Sijoittumismarkkinoinnin työn tuloksena Kouvolaan on heti ensimmäisen toimintavuoden aikana saatu uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Pyrimme kaikessa toiminnassamme hyödyntämään etenkin Venäjän lähialueiden, Pietarin ja Leningradin tarjoamat lupaavat mahdollisuudet. Kouvolan yrityselämää kehitettäessä Kinnon rooli on toimia veturina ja toimintaedellytysten luojana. Olemmekin lisänneet vuoden 2012 aikana suoran kontaktin ottamista Kouvolan seudun yrittäjiin. Tätä on tehty muun muassa kuukausittaisissa kaupungin ja yrittäjien aamukahvitilaisuuksissa, joita tullaan järjestämään jatkossakin. Meidän työnantajiamme Kouvola Innovationissa ovatkin ennen kaikkea seudun yrittäjät. Tehtävämme on mahdollistaa olemassa olevan yritystoiminnan kehittyminen, säilyminen sekä uusien yritysten syntyminen alueella. Tulemme jatkossa kutsumaan yrittäjiä mukaan Kouvolan alueen kehittämistyöhön entistäkin aktiivisemmin. Positiivinen kehitys turvataan kaupungin ja yrittäjien välisellä hyvässä hengessä tehdyllä yhteistyöllä. Suotuisan yrittäjyysilmapiirin ja vetovoimaisemman Kouvolan puolesta Kinno ja yrittäjät tekevät yhteistyötä esimerkiksi Kymenlaakson Y4-projektissa. UUDET YRITYKSET JA TYÖPAIKAT Kinno on palveluillaan myötävaikuttanut 301 työpaikan syntyyn Kouvolan seudulle sijoittuneissa, toimintaansa laajentaneissa tai neuvonnan kautta perustetuissa yrityksissä. Kouvolan seudulle perustettiin vuonna uutta yritystä. Niistä 167 käytti Kinnon Yrityspalveluiden neuvontaa. Kouvolaan vuonna 2012 sijoittuneet yritykset ja uudet työpaikat, yhteensä 134: Logistiikka: kahdeksan työpaikkaa Peliteollisuus: 5 työpaikkaa Elintarviketeollisuus: 20 työpaikkaa Viisumipalvelukeskus: 60 työpaikkaa Asko Pesonen JULKAISIJA KOUVOLA INNOVATION OY, 2013 Toimitusjohtaja, Kouvola Innovation Oy Muut: 41 työpaikkaa Toimitus ja taitto: Kirsi Laakso-Markkanen/Kinnon viestintä 2 vuosi2012kinno Kuvat: Kinnon & Kouvolan kaupungin kuva-arkisto VUOSI2012KINNO 3

3 ORGANISAATIO TAMMIKUU 2013 Asiakkaan menestyminen Kinno on onnistunut tehtävässään, kun sen asiakas menestyy. Tulevaisuuden rakentaminen Kinno uskaltaa tehdä uusia asioita ja näyttää seudulle suuntaa yhdessä asiakkaidensa kanssa. Oivaltamisen ilo Luovuus ja uudet ideat tuottavat lisäarvoa asiakkaalle ja työn iloa Kinnon henkilöstölle. Yhdessä tekeminen Kinnolaiset ovat joukkuepelaajia. Kinnon arvot Liisa Rantalainen, Toimintamme tarkoitus Toimintamme tarkoitus on seudun elinvoimaisuuden lisääminen. Parannamme yritystoiminnan edellytyksiä tukemalla yritysten syntymistä, sijoittumista, kehittymistä ja säilymistä seudulla. 4 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 5

4 Kehittämispalvelut LISÄTIETOJA PASI MIETTINEN, KEHITYSPÄÄLLIKKÖ p Kinnon kehittämispalvelujen projekteilla edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä, kasvua ja kansainvälistymistä. Pääpaino kehittämisprojekteissa on Kouvolan seudun toimialarakenteen monipuolistamisessa, yritysten ja työvoiman osaamisen kehittämisessä sekä uuden yritystoiminnan syntymisen edellytysten parantamisessa. Projekteilla tähdätään jo toimivien yritysten palvelemisen lisäksi uusien avauksien ja rakenteellisten muutosten vauhdittamiseen. Kinno toteuttaa kolmea kehittämisohjelmaa, jotka kattavat seudun keskeiset toimialat: Elinvoimaa metsästä, Vetovoimaisuutta Kouvolaan ja Luovuudella liiketoimintaa. Kinno hyödyntää kehittämisprojekteissaan tehokkaasti eri rahoituslähteiden mahdollisuudet niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Suurin osa kehittämiseen käytettävästä rahoituksesta tuleekin alueen ulkopuolelta, Euroopan Unionin rahastoista ja ohjelmista. Osa kehittämistoiminnan kokonaisrahoitusta on Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan pieni rahoituksellinen osuus, joka kuitenkin mahdollistaa merkittävien rahoitustukien saamisen seudun ulkopuolelta. Kouvolan kaupunki rahoitti Kinnon toimintaa vuonna 2012 kaikkiaan yhteensä kahdella miljoonalla eurolla, josta kehittämisprojektien osuus oli noin euroa. Kaupungin rahoituksen vipuvaikutus ulkopuoliseen rahoitusosuuteen oli hieman yli viisi, joten kaikkiaan Kinno hankki projektirahoitusta alueen yritystoiminnan kehittämiseen vuoden 2012 aikana 3,2 miljoonaa euroa. Kansainvälinen yhteistyö, pääsuuntana Venäjä, on voimallista. Toimimme tiiviissä yhteistyössä rahoittaja- ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa kehittämispalvelujen tuottamiseksi. Kinnon toimintaa ohjaavat yritysten tarpeet. Siksi yritykset halutaan kehittämisprojekteihin mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Yrityksiltä saatava palaute ja aktiivinen osallistuminen projekteihin on oleellisen tärkeää. Yhteistyöllä saavutamme parhaan tuloksen. Kinno on onnistunut tehtävässään, kun alueen yritykset menestyvät. TEEMME SEN YHDESSÄ. Käytännössä kehittämistoiminta on tiivistä yhteistyötä seudun yrityskentän kanssa. Myös seutujen välinen yhteistyö on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää ja keskeinen kilpailutekijä. 6 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 7

5 Elinvoimaa metsästä KEHITYSOHJELMAN PROJEKTIT 2012: SOUTHWOOD (päättynyt), KAAKOSTA VOIMAA (päättynyt), ENERGIATIVOLI (päättynyt), BIOTULI (jatkuu), RAJUKAASU (jatkuu), EKE (jatkuu), TYVIPUU (jatkuu), IHMEEN SÄRMÄÄ RAKENTAMISTA (jatkuu), GREEN JOBS ESR & EAKR (jatkuu). LISÄTIETOJA VESA JUNTTILA, KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ p Kehittämisohjelman tavoitteena on saada aikaan uutta liiketoimintaa, jossa hyödynnetään alueemme metsäalan osaamista. Puuta voi käyttää huomattavasti aiempaa monipuolisemmin rakentamisessa, energiantuotannossa ja uudentyyppisessä liiketoiminnassa. Toimialan yhtenä painopistealueena on kehittää seudulle uutta bioenergiaan liittyvää liiketoimintaa sekä alan tutkimusta ja koulutusta. Tämä sekä muut metsävarojen hyödyntämiseen ja ympäristöön liittyvät kestävän kehityksen hankkeet edesauttavat Kouvolan profiloitumista ympäristöystävälliseksi kaupungiksi. VUONNA 2012 SEMINAARIT JA KOULUTUKSET ELINVOIMAA METSÄSTÄ -KEHITYSOHJELMAN Ympäristömittaukset. Hyötyvirran yritysalueen PROJEKTIT KOSKIVAT: yritykset, 2/2012. metsäteollisuutta, Logistiikka- ja yritysverkostot. Hyötyvirran puutuotetoimialaa, yritysalueen yritykset ja alueelle sijoittuvat, 4/2012. bioenergiatoimialaa, Alueelliset lämmitysratkaisut, 5/2012. rakentamista ja Metallirakenteiden CE-merkinnät. Metalli- ja ympäristöliiketoimintaa. suunnittelualan yritykset Kouvolassa, 5/2012. Materiaalitehokkuus. Kouvolassa toimivat MUKANA tuotantoyritykset, 9/2012. Kiinteistökohtaiset lämmitysratkaisut, 10/2012. Ympäristötekniikkamessuilla 10/2012 ja Green Jobs ESR, 10/2012. Energiansäästöviikon tapahtumassa 10/2012. Osallistujia yhteensä 82 henkilöä. YMPÄRISTÖLIIKETOIMINNAN YRITYSALUEEN INFOSIVUT AJANKOHTAISTA TIETOA UUSIUTUVASTA ENERGIASTA RAPORTIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET Kesä-Kouvolaa kiertänyt Katujuna Voima oli näkyvin osa Energiativoliprojektia, jonka tuloksena suunniteltiin myös uusiutuvan energian teemapuisto Tykkimäen huvipuiston yhteyteen. Katujuna kuljetti kesän aikana noin matkustajaa. Tuettiin puuta ja öljyä hyödyntävän hybridipolttimen kehitystyötä. Tuloksena uutta liiketoimintaa. Perustettiin uusiutuvan energian verkkosivusto [www.biovoimaakaakosta.fi], jolla annetaan ajankohtaista tietoa uusiutuvan energian aiheista. Puualan yrityksistä haettin yhteistyökumppaneita innovatiivisten puutuotteiden kehittämistyöhön.tunnistettuja, lupaavia aiheavauksia ovat esimerkiksi langaton sähkönsiirto puutuotteissa ja älykeittiö. Molemmissa kehitystyö on käynnissä. Ympäristöliiketoimintaan keskittyvän Hyötyvirran yritysalueen markkinointiin panostettiin. Yritysalueelle sijoittui vuoden aikana kaksi uutta yritystä. Uusiutuvan energian osalta tutkittiin mahdollisuuksia muuntaa öljylämmitteisten kiinteistöjen lämmitysmuotoa ympäristöystävällisemmäksi (uusiutuva energia). Kiinteistö- ja rakennusalojen yhteistyö-, koulutus- ja osaamisprojekti Ihmeen särmää rakentamista käynnistyi kansainvälisen puurakentamisseminaarin Hyötyvirran yritysalueelle tehtiin omat verkkosivut [www.hyotyvirta.fi] ja perusteilla on ympäristöliiketoimintaan keskittyvä, jäsenyritystensä etuja ajava ja yhteistoimintaa edistävä yhdistys. Biokaasulaitosten käytettävyystutkimuksia, muun muassa käytön optimointiin ja mädätysjäännösten hyödyntämiseen liittyen. Tutkittiin uusia käyttösovelluksia puuraaka-aineelle (biohiili ja antibakteeriset valmistelulla. Forum- Holzbau Nordic järjestetään Kouvolassa toukokuussa Valmisteltiin Kaakkois-Suomen kasvusopimusta ja Innovatiiviset Selvitettiin tuulivoimapuiston perustamismahdollisuuksia Keltakankaalle. Mittaukset alueella käynnistettiin. valmisteet). kaupungit -ohjelmaa. 8 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 9

6 Luovuudella liiketoimintaa LISÄTIETOJA Kehittämisohjelma keskittyy luovien alojen KEHITYSOHJELMAN PROJEKTIT 2012: DigiOSKE (jatkuu 2013), PROTOMO (jatkuu), DigiEduET (jatkuu 2013), SOSIAALINEN MEDIA YRITYKSEN VOIMAVARANA (päättynyt), KURKI (jatkuu 2013), INNOBUS (jatkuu 2013), OPENINNO (jatkuu 2013), EdNet (jatkuu 2013), NELJÄN MIKROKLUSTERIN KANSAINVÄLISTYMISMALLI (jatkuu 2013), DIGITAALISET SISÄLLÖT (päättynyt). MIKA LAMMI, KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ p MARKKU SAARI, OHJELMAPÄÄLLIKKÖ (OSKE) p liiketoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen. Luovilla aloilla tarkoitetaan tässä yhteydessä Maanlaajuisessa Protomo-yhteisössä on kaikkiaan yli jäsentä, valtakunnallisesti yli 100 uutta perustettua yritystä ja yli 400 uutta työpaikkaa. kaikkea liiketoimintaa, jossa yhdistyvät osaaminen, tieto, digitaalisuus ja uuden luominen. Määritelmä on tarkoituksella väljä, sisältäen monenlaista toimintaa taiteen ja kulttuurin alojen käsityöläisistä mainosalan ja pelinkehittämisen kautta aina suunnittelutoimistojen insinöörityöhön. RAPORTIT, TUTKIMUKSET, SELVITYKSET DigiOSKE OSAAMISKESKUS- OHJELMA Kouvola on yksi OSKEn viidestä DIGIBUSINESSklusterin alueellisesta toimijasta. Kouvolassa toteutetaan monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan osaamisalaa. Digitaalinen markkinointiviestintä, ammatillinen täydennyskoulutus sekä kommunikoinnin parantaminen kieliteknologioiden avulla olivat Kouvolan DigiOSKEn painopisteitä vuonna Erityisesti kehitettiin suomalais-venäläistä cross border -yhteistyötä. Vuoden 2012 aikana OSKE-ohjelman puitteissa käynnistyi kuusi uutta projektia. PROTOMO KYMENLAAKSO Protomo Kymenlaakso aloitti toimintansa Voikkaan Yritysalueella maaliskuussa Konseptin tarkoituksena on tukea yrittäjyyden syntymistä ja kohentaa työllisyyttä erityisesti rakennemuutoksen koettelemilla seuduilla. Toiminta käynnistettiin puolivuotisella yrittäjyysvalmennuksella, jolle osallistui 15 monipuolisen osaamisprofiilin ja yritysidean omaavaa henkilöä. Protomo Kymenlaakson ensisijaisena kohderyhmänä on UPM:n suljetulta Toteutettiin vertaileva selvitys suomalaisista Myllykosken paperitehtaalta työttömiksi jääneiden joukko. Ovet ovat kui- egovernment-käytännöistä. tenkin avoinna kaikille: yrityksille, yhteisöille ja yrittäjyydestä kiinnostuneil- Suomalaisten Venäjän-kauppaan keskittyvien yritysten sähköisen liiketoiminnan palveluntarpeet kartoitettiin. MESSUT, TAPAHTUMAT, WORKSHOPIT le. Protomo tarjoaa olosuhteet ideoiden eteenpäin viemiseen ja mahdollistaa valmiin tuotteen tai palvelun kaupallistamisen. Tärkeimpiin yhteistyökump- Käynnistettiin Neljän mikroklusterin Suomalaisten ja venäläisten digibusiness-yritysten DigiEduET Open Days -seminaari Tallinnassa. paneihin vuonna 2012 lukeutui Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, jonka kansainvälistämismalli -projekti Culminatum kontaktitapahtuma Pietarissa toukokuussa, Noin 90 osallistujaa, etupäässä virolaisia rakennusalan opiskelijat lähtivät toimintaan innostuneesti mukaan. Myös media on ollut Innovationin kanssa. Projektissa tuotetaan Internetissä järjestäjänä Kouvolan DigiOske. Mukana oli yrityksiä ja oppilaitoksia. Esittelyssä DigiEduET:n Protomosta kiinnostunut. toimiva kokoustila- ja matchmaking-rekisteri. 110 suomalaista ja venäläistä digibusiness-alan tulokset. Projektissa tuotetaan suomalaiseen Toteutettiin venäläisten kumppanien kanssa selvitys ammatillisen etäopetuksen tarpeista ja markkinoista, toimijaa. Päätettiin yhteistyön aloittamisesta suomalaisten, venäläisten ja kuuden keski- rakennusalan tietokortistoon perustuva vironkielinen rakentamisen opetusaineisto, joka julkaistaan VUONNA 2012 kahden oppimisaihion suunnittelu aloitettiin. eurooppalaisen kehittämisorganisaation kesken. selainpohjaisena sovelluksena. Henkilökohtaiset kontaktoinnit, muun muassa n. 50 Myllykoski- Kartoitettiin alueellisten avoimen innovaation Digibusiness-aamukahvien sarja Kinnossa. Luovien alojen startup-kehitysympäristön taustaista henkilöä, lähtökohtana yrittäjyys. ekoysteemien tarpeita Suomessa ja Venäjällä. Aiheina mm. pk-yritysten viestintätarpeet ja perustaminen. Protomon, KSAOn ja viiden paikallisen Protomo-valmennus I, 3-8/2012. Tavoitteena oli selvittää, millaista alueellista monikielisen viestinnän ammattilaisten verkosto yrityksen yhteistyön tuloksena kehitysympäristö, jossa Yrittäjäkohtaisesti räätälöidyt valmennukset. 16 osallistujaa, innovaatiopolitiikkaa tarvitaan crossborder-perustaisten Linco. työskentelevät toisiaan tukien sekä aloittelevat että osan kanssa käynnistetty kehittämistoimenpiteet. kasvuyritysten tukemiseksi ja akateemisen yrittäjyyden Useita työpajoja, joissa haettiin uusia vakiintuneet yritykset ja koulutustoimijat. Uusiin töihin -tilaisuudet I, II ja III. edistämiseksi. ratkaisuja alueen pk-yritysten innovaatio-ja 10 teematilaisuutta, aiheena mm. osuuskuntayrittäjyys. Selainpohjaisen vironkielisen rakennusalan tuotekehitysprosessien parantamiseksi. Kolme uutta perustettua yritystä. opetusaineiston tuottamista jatkettiin. Think Tank -seminaari marrraskuussa Helsingissä Verkostot ja yhteistyökumppanit: Kyamk, Parik, ProAgria, Toteutettiin selvitys- ja suunnitteluprojekti, jonka teknologiakonferenssi Slush 2012:n yhteydessä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus, TE-toimisto, KSAO ja tuloksena käynnistyy kehitystyö digipakkausten Järjestäjänä Kouvolan DigiOske, osallistujia 31. Aikuiskoulutuskeskus Kouvola. osaamiskeskittymän perustamiseksi Inkeroisiin. 10 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 11

7 Vetovoimaisuutta Kouvolaan Kouvola tavoittelee osuuttaan suomalaisten, venäläisten ja keski-eurooppalaisten matkailutuotoista. Jotta Kouvolan matkailijamäärät saadaan kasvuun, on matkailua kehitettävä erilaisten ryhmien tarpeisiin ja vetovoimatekijöitä saatava lisää. Matkailun ja sen oheispalveluiden kehittäminen on yksi Kouvolan tärkeimmistä kilpailutekijöistä tulevaisuudessa. KEHITYSOHJELMAN PROJEKTIT 2012 VETOVOIMAA KOUVOLAN MATKAILUUN (jatkuu 2013) KYMENLAAKSON MATKAILUREITTIEN KEHITTÄMINEN (jatkuu 2013) KOUVOLAN SEUDUN MASTER PLAN (jatkuu 2013) KOMPASSI KOUVOLAAN (päättynyt) KULTTUURI- JA LUONTOKOHTEIDEN KUNNOSTAMINEN (KULU) (päättynyt) VALITSE KYMI (päättynyt) LISÄTIETOJA REIJO VAURULA, KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ p Matkailun ja sen oheispalveluiden kehittäminen on yksi Kouvolan tärkeimmistä kilpailutekijöistä tulevaisuudessa. Vetovoimaisuutta Kouvolaan -kehittämisohjelmassa tehdään pitkän aikavälin kehittämistyötä yhdessä matkailuyrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Käytännössä se tarkoittaa koulutuksia, seminaareja, messuja, työpajoja, maankäyttölupien hankintaa, reittilinjausten tekemistä, tuotteistamista ja paljon muuta. MESSUT, TAPAHTUMAT JA WORKSHOPIT TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA RAPORTIT Metsästys- ja kalastusmessut Pietarissa maalis- ja Tutkimus venäläismatkailijoiden matkustuskäyttäyty- Tulevina vuosina Kouvolan matkailutoimialan kehittämistä ohjaa lokakuussa misestä. Rajahaastattelu, TAK Oy. vuonna 2012 valmistunut Kouvolan seudun Master Plan, pitkän Matkailun workshop Pietarissa Mukana noin Luontomatkailun kehittämisalueet Kouvolan seudulla aikavälin liiketoimintalähtöinen matkailun ja tapahtumatuotannon 80 venäläistä matkanjärjestäjää selvitys. kokonaissuunnitelma. Yhteistyössä alueen matkailuyrittäjien ja mui- Kansainvälinen seminaari huhtikuussa Kouvolassa, Kouvolan luontomatkailun myynti- ja markkinointi- den sidosryhmien kanssa laadittu suunnitelma on matkailutoimialan aiheena luontomatkailutuotteiden vieminen Man- suunnitelma kehittämisen työkalu ja tulevaisuuden visio, joka määrittelee matkailun kehittämisen painopisteet. Suunnitelma pitää sisällään yli 30 toimenpi- ner-euroopan ja Ison-Britannian markkkinoille. Ulkomaiset asiantuntijavieraat Saksasta, Isosta-Bri- ESITTEET JA MUU MARKKINOINTI de-ehdotusta tuleville vuosille, tärkeimpinä matkailun markkinoinnin tanniasta ja Alankomaista. Mukana edustaja myös Venäjänkielinen Kouvolan Talvi esite. Kouvola ja myynnin organisointi. Valitut teemakokonaisuudet ovat kokous-, Matkailun edistämiskeskuksesta. loma- ja ostoskohteena, mukana syys- ja talvitapahtumat. kongressi- ja urheilutapahtumat, luontomatkailu, kulttuuri- ja tapahtu- Saksan markkinoille tähtäävien matkailuyrittäjien kappaleen painos jakelussa raja-asemilla ja Pietarin mamatkailu sekä huvi-, hyvinvointi- ja ostosmatkailu. työpajavalmennus. Mukana 13 henkilöä ja yhdeksän jakelupisteissä. Suorapostitus yli 800 Kouvolan seudun yritystä, joista neljä Kouvolasta. Tuloksena maakun- venäläistaustaiseen talouteen. Vuonna 2012 tutkittiin venäläismatkailijoiden matkustuskäyttäyty- nallinen tuotepaketti Saksan markkinoille. Kouvolan tapahtumat esite. Suomi ja venäjä. mistä. Venäläisten turistien rahankäyttöä, matkakohteita ja matkan Kutsuvierastapahtumat helmi- ja syyskuussa Venäjänkielistä tapahtuma- ja tuotemarkkinointia tarkoitusta selviteltiin rajahaastattelututkimuksella (TAK Oy). Vuoden Vieraana venäläisiä matkanjärjestäjiä. (mm. Kympin Nainen, Alppiruusujen päivä, Lähiruoka tutkimuksia, Matkailun kestävän kehityksen toimintamalli ja ParkkiPirkot lempeinä. Joulukuinen kampanja messut, Verlan Aika, Viisi legendaa -elokuva ja joulunajan Matkailun tulo- ja työllistävyystutkimus, valmisteltiin. Jälkimmäinen muutti ydinkeskustan maksulliset pysäköntipaikat tapahtumat Kouvolassa). antaa tietoa muun muassa matkailun rakenteesta ja taloudellisesta kiekkopaikoiksi. Leirikouluesite Jaossa muun muassa Matka 2013 merkityksestä alueella. Hyvän mielen joulutempaus Kouvolan rautatie- -messuilla. asemalla. Matkailijoille tarjottiin glögiä ja piparia Säännölliset uutiskirjeet venäläisille matkanjärjestäjille sekä tietoa Kouvolan tulevan vuoden tapahtumista. ajankohtaisista tapahtumista Kouvolassa. Mukana joulupukki ja muori sekä muita tärkeitä Näkyvyys verkossa ja sosiaalisessa mediassa. yhteistyökumppaneita. 12 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 13

8 Sijoittumispalvelut Kinnon sijoittumispalveluille vuosi 2012 oli ensimmäinen toimintavuosi ja sen aikana käynnistettiin useita investointiprojekteja. Kiinnostusta Kouvolaa kohtaan oli erityisesti logistiikan, matkailun ja energian toimialoilla. Vuoden aikana sijoittumispalveluilla oli satakunta kontaktia kotija ulkomaisiin yrityksiin. Kontaktien tuloksena syntyi kymmenen investointiprojektia ja saatiin Kouvolaan 16 uutta yritystä. Vuoden lopulla sijoittumispalveluissa käytiin neuvotteluja Kouvolaan sijoittumisesta kymmenen yrityksen kanssa. Vuonna 2012 Kouvolassa tehtiin töitä yritysten tänne muuttamisen eteen, mutta yrityksiä myös autettiin laajentamaan toimintaansa Venäjälle. Vetoapua annettiin erilaisissa Venäjän-kauppaan ja markkinointiin liittyvissä toimenpiteissä. Esimerkiksi Kinnon ja Cursorin yhteisprojekti Contract järjesti koulutusta aiheina mm. venäjän kie- sosiaalinen media. Contract teki myös tiivistä yhteistyötä muiden seudun Venäjä-toimijoiden kanssa. Contractin johdolla Kouvolassa käynnisteltiin myös yhteismarkkinointia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä palveluita tuot- Kouvolaa markkinoitiin vuoden aikana myös venäläisille urheiluseuroille. Elokuussa 2012 Kouvolassa piti harjoitusleiriä KHLjoukkue Sibirsk. Samantyyppisiä leirivierailuja on odotettavissa ainakin taitoluistelussa ja jalkapallossa. LISÄTIETOJA SIMO PÄIVINEN, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ p ALEKSANDRA AIRIKAINEN, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ p Rautatielogistiikka on ja pysyy Kouvolan tärkeimpänä valttikortti- li, tax free kauppa, verkkomarkkinointi ja tavien yritysten kesken. na kun kilpailukyvystä puhutaan. Sen painoarvoa entisestään lisäsi vuonna 2012 VR Transpointin tekemä myönteinen investointipäätös. Teholan logistiikka-alueella sijaitsevan idän terminaalin laajentamisen myötä Kouvolaan saadaan myös uusia työpaikkoja. Kinnon kiinteistöt ja toimitilat Vuonna 2012 aloitettiin myös kansainvälisen rautatieseminaarin suunnittelu. Seminaari järjestetään Kouvolassa syyskuussa Kouvolalle tärkeä positiivinen päätös tehtiin myös ulkoasiainministe- KOUVOLAN YRITYSTILAT OY riössä, kun viisumipalvelukeskus sijoitettiin Kouvolaan. Ensivaiheessa keskus työllistää 60 henkilöä, ja koevaiheen jälkeen toiminnan mahdollisesti laajentuessa työpaikkoja syntyy vielä lisää. Vuonna 2012 oli eniten kysyntää pienehköille toimitiloille ja keskisuurille tuotanto- ja varastotiloille hyvien MESSUT, TAPAHTUMAT JA WORKSHOPIT kulkuyhteyksien varrelta. Logistiikkapäivät, Helsinki 2/2012, TransRussia-messut, Moskova 4/2012, Finnish Business in St.Petersburg, Pietari 5/2012, Nordic Tourism Investment Forum, Tukholma 9/2012, TransitKazakhstan, Kazakstan 9/2012, TILOJEN VUOKRAUSASTEET VUONNA 2012 toimistokiinteistöt 90 %, tuotantokiinteistöt 85 % ja logistiikkakiinteistöt 80 %. Invest in Finland, Moskova 11/2012, Internetissä sekä aikakaus- ja toimialajulkaisuissa, MUUTA VUONNA 2012 muun muassa BlueWings 8/2012, Izvestija 9/2012, Yhtiön Katajaharjussa sijaitsevasta kiinteistöstä Scan Magazine 10/2012, Expert 11/2012 ja saneerattiin ja vuokrattiin toimitilat Kouvolan Koulutusta Kouvolassa asuville venäläistaustaisille Lääkärikeskuksen tarpeisiin vuonna maahanmuuttajille yrittäjyydestä yhteistyössä koulutus- ja Kouvolan seudun vapaat toimitilat kehittämiskeskus Palmenian kanssa. hakusivuston uudistus aloitettiin. 14 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 15

9 POIMINTOJA KINNON VUODESTA 2012 YRITYSPALVELUT Kiitettävä 9,1 ASIAKKAILTA SAATU ARVOSANA Kinnon alkavien yritysten neuvonnassa asteikolla UUTTA YRITYSTÄ Yritysneuvonnan tuella Panostukset toimivien yritysten neuvontaan ja kehittämisprosessien tukemiseen Omistuksenvaihdosselvitykset ja Yrityspörssiverkkopalvelu käyttöön Yrityskummi-verkosto vauhtiin Tehoneuvontaa keksijöille Kansainvälistymispalvelujen polut auki Täsmäkoulutuksia yritysryhmille TIETOA KINNOSTA 44 % seudulla perustetuista yrityksistä Kouvolan kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Toiminta aloitettu vuonna 2009 Tehtänänä Kouvolan seudun elinvoimaisuuden lisääminen Tukee yritysten syntymistä, sijoittumista, kehittymistä ja säilymistä seudulla 2,9 milj. ULKOPUOLELTA HANKITTU RAHOITUS RAHOITUS v KOUVOLAN KAUPUNKI 2,0 milj. Asiakkaan menestyminen MATKAILUPALVELUT Runsaasti messunäkyvyyttä: mm. Matka messut, Kotimaan Matkailumessut, Tourest-messut Tallinnassa ja Metsästys- & kalastusmessut Pietarissa Visitkouvola.fi-sivuston uudistus Valtakunnallinen crossmedia-kampanja lapsiperheille Ostosmatkailukampanja Pietarissa ja toimittajien vierailut: lukuisia Kouvola-aiheisia juttuja pietarilaismediassa Muutto kävelykadun tuntumaan ja Kouvola-fanishopin avaus Kotimaan ryhmämatkailun myyntipäiviä lähes 4 milj. TAX FREE -kauppaa seudulla IITTI POIMINTOJA KEHITYSOHJELMAN PROJEKTEISTA Yhdessä tekeminen Vetovoimaisuutta Kouvolaan Matkailun Master Plan -suunnitelma Kv-luontomatkailuseminaari Kouvolassa Kutsuvierastapahtumia venäläisille matkanjärjestäjille Maakunnallinen tuotepaketti Saksan markkinoille Koulutuksia, seminaareja, työpajoja ja messuyhteistyötä seudun matkailuyrittäjien kanssa Hyvän mielen joulutempaus Kouvolan rautatieasemalla Suotuisan yrittäjyysilmapiirin puolesta Kymenlaakson elinkeinoilmasto ja yrittäjyysilmapiiri on saanut valtakunnallisissa mittauksissa kehnon arvosanan. Kymenlaakson Y4 -projekti otti haasteen vastaan ja pyrkii muokkaamaan seudun yrittäjyysilmapiiriä vetovoimaisemmaksi yrityksille. Oivaltamisen ilo KOUVOLA Tulevaisuuden rakentaminen POIMINTOJA KEHITYSOHJELMAN PROJEKTEISTA Luovuudella liiketoimintaa Mukana kehittämässä suomalaista pakkausteollisuutta ja mediapakkausten konsepteja Eurooppalaisten ja venäläisten digibusiness-yritysten yhdistäminen SLUSH konferenssissa Mukana synnyttämässä pelialan koulutusohjelmaa (KyAMK & KSAO) sekä pelialan startup-yrityksiä Protomossa yrittäjyysvalmennusta ja tuoteideoiden kehittämistä erityisesti Myllykoski Paperista irtisanoituille Monikielisen kiinteistö- ja rakennusalan digioppimateriaalin kehittämistä Pietari, Moskova, Kazakstan: Almaty Tukholma, Göteborg KATUJUNA VOIMA matkustajaa KESÄLLÄ 2012 Seudun yritystyöpaikoista 10 % luovien alojen paikkoja POIMINTOJA KEHITYSOHJELMAN PROJEKTEISTA Elinvoimaa metsästä Yli 100 uutta kansainvälistä yrityskontaktia Katujuna Voima kesäiseen Kouvolaan Hyötyvirta-yritysalueen kehittämistä Uusiutuvasta energiasta uutta liiketoimintaa Puulle uusia käyttötapoja Koulutus- ja markkinointipalveluja yritysverkostoille Kasvun ja innovaatioiden edistämistä 16 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 301 uutta työpaikkaa SIJOITTUMISPALVELUT Yli 100 uutta yrityskontaktia, 6 uutta yritystä sijoittunut, 10 uutta investointiprojektia Kouvolan seudun näkyvyys koti- ja ulkomaan mediassa Mukana perustamassa Viisumipalvelukeskusta Kouvolaan Terveyspalveluyritysten markkinointia Venäjälle Markkinoimassa Kouvolaa yrityksille ja investoijille kansainvälisissä tapahtumissa, mm.: 17

10 Yrityspalvelut Kinno panosti vuonna 2012 vahvasti toimivien yritysten neuvontaan. Erityisesti metallialan Kinnon Yrityspalvelut on tarkoitettu sekä yritystoimintaa suunnitteleville että jo toimiville yrityksille ja yrittäjille. Yrityspalvelut tarjoaa tukea ja asiantuntijapalveluita yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. yritysten kehittämistarpeita käytiin tarkasti läpi ja yritysten tueksi etsittiin rahoitusta, yhteistyökumppaneita ja uusia tilaratkaisuja. Yritysten kanssa käytiin läpi tuotekehitykseen saatavissa olevat julkiset yritystukirahoitukset, informoitiin toimialaa koskevasta CE-merkinnästä ja työvoimatarpeiden osalta ohjattiin Kouvolan TE-toimiston palveluiden piiriin. Toimivien yritysten neuvonta ohjasi Yrityspalvelut toimii yhteistyössä muiden asiantuntijaorganisaatioiden, muun muassa työvoimaviranomaisten, ELY-keskuksen ja Finnveran kanssa. Kinno kuuluu Suomen Uusyrityskeskus- Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen palvelujen piiriin vuoden aikana 100 yritystä. verkostoon ja alkavien yritysten neuvontapalvelut tuotetaan sen laatujärjestelmän edellyttämällä tavalla. Vuoden 2012 toiminnasta saatu asiakasarvosana ylitti valtakunnallisen keskiarvon, ollen 9,1. Valtakunnallinen keskiarvo oli 8,9 asteikolla ALKAVIEN YRITYSTEN NEUVONTAPALVELUT Kinnon alkavien yritysten neuvonnassa työn pääpaino on yhdessä asiakkaiden kanssa tehtävässä liikeidean arvioinnissa sekä HAASTEELLINEN VUOSI asiakkaiden valmentamisessa liiketoimintasuunnitelmien ja talouslaskelmien tekoon. Alkava yrittäjä saa apua esimerkiksi rahoitustarpeen sekä rahoitus- ja avustusmahdollisuuksien kartoituksessa, rahoitushakemusten laatimisessa ja tarvittavien liitteiden hankkimisessa. Vuosi 2012 oli haasteellinen ja Kinnon Yrityspalveluissa ponnisteltiin yhdessä yritysasiakkaiden kanssa yhtä usein työpaikkojen säilyttämisen kuin niiden lisäämisenkin puolesta. ten lausuntoja kirjoitettiin 11 kappaletta. Toimivien yritysten neuvontapalveluja käytti 254 yritystä. 42 yritystä käynnisti kehittämisprosessin (tuotteiden tai palveluiden kehittäminen, yritystoiminnan laajentaminen tai kansainvälistymi- JO TOIMIVILLE YRITYKSILLE Jo toimiville kasvu- ja kehittämishaluisille yrityksille on tarjolla palvelupaketteja tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen ja yritystoiminnan kasvattamiseen tai kansainvälistymiseen. Kinnon Yrityspalveluiden alkavien yritysten neuvonnassa (alkuneuvonta) kokonaisasiakasmäärä väheni vuodesta 2011, mutta suhdeluku perustettujen yritysten ja neuvontapalveluja käyttäneiden asiakkaiden kesken parani merkittävästi. nen). Palveluja Bisnekseen, Kouvolan seutu -projektiin osallistuneiden kasvuyritysten saama rahoitus oli euroa. Seitsemällä yrityksellä haku oli kesken. Päärahoittaja oli Kaakkois-Suomen ELY- OMISTAJANVAIHDOKSESSA keskus, muut rahoittajat olivat Kouvolan kaupun- Omistajanvaihdospalvelu auttaa maksutta sekä yrityksen myyjää että ostajaa, oli kyseessä sitten yrityskauppa tai sukupolvenvaihdos. YRITYSKUMMIT Yrityskummi on yrittäjän tai yrittäjäksi aikovan luottamuksellinen keskustelukumppani ideoiden kehittelyssä. Kummi on yrityksen sparraaja ja valmentaja, joka auttaa verkostoitumisessa ja tarjoaa välineet ratkaisujen löytämiseen. Kinno tukee Kouvolan ja Iitin alueen kummiverkostoa ja toimii siltana asiakkaiden ja kummien välillä. Alkuneuvontaa käytti 308 asiakasta vuonna Näistä yrityksen perusti 109. Kinnon yritysneuvonnan tuella toiminnan aloitti 167 yritystä, eli 44 prosenttia seudulla perustetuista 380 yrityksestä. Starttirahalausuntoja asiakkaiden rahoituslaskelmien tueksi kirjoitettiin seitsemän kappaleta. Finnveran Lappeenrannan aluekonttori teki 16 rahoituspäätöstä Kinnon antamalla lausunnolla. UPM:n Myllykosken tehtaalta irtisanottujen ja oman yrityksen perustaneiden tukipakettia var- ki ja Iitin kunta. Kaksivuotisen projektin aikana omistuksenvaihdosta koskeviin teematilaisuuksiin osallistui 116 yrittäjää. Omistajanvaihdostilanteessa olevat yritykset kartoitettiin (22 kpl). Näistä yhdeksän päätyi käynnistämään omistuksenvaihdos-prosessin. Kinnon tukema Yrityskummi-verkosto järjesti 32 tapaamista 20 yritykselle. Yrittäjiltä yrityskummitoiminnasta saatu palaute oli erittäin myönteistä. Yrittäjiltä saatu palaute osoittaa selkeästi, että yrityksissä tarvitaan puolueettomia keskustelukumppaneita, tietoa kehittämismahdollisuuksista ja konkreettista apua rahoituksen hakemisessa. 18 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 19

11 Yrityspalvelut VUONNA 2012 KÄYNNISSÄ OLLEET PROJEKTIT: PALVELUJA BISNEKSEEN, KOUVOLAN SEUTU (päättynyt) KOUVOLAN TILTU (päättynyt), KYMENLAAKSON Y4 (jatkuu) LISÄTIETOJA LEENA GARDEMEISTER, YRITYSPALVELUPÄÄLLIKKÖ p INNOVAATIOPALVELUT BIC KYMI RY Bic Kymi tukee innovatiivisia liikeideoita ja auttaa ideoiden ja keksintöjen jalostamisessa kannattavaksi liiketoiminnaksi. Sen palvelut koostuvat yrityshautomotoiminnasta ja innovaatiopalveluista. Innovaatiopalvelut on tarkoitettu keksinnöllisten tai uutuudellisten tuote- ja palveluideoiden omistajille. Palvelun tukena toimii Tuoteväylä-ryhmä, jonka kautta asiantuntijoiden ja rahoittajien näkemys idean eteenpäin viemisestä on saatavissa nopeasti. Myös Kymenlaakson innovaatioasiantuntija on tavattavissa Kinnossa. Neljännes Kouvolan seudun yrittäjistä on lähivuosina tulossa eläkeikään. Jollei näille yritykselle löydy jatkajia, menetetään seuraavien viiden vuoden aikana merkittävä määrä työpaikkoja ja verotuloja. Yritysten omistajanvaihdosselvitys, Kinno 2012 Kinnon Yrityspalveluissa toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet. Kouvolan seudun yli yritykselle tarjoamme 24/7 myös verkkopalvelujamme: Yritystulkkia ja vapaiden toimitilojen rekisteriä. Lisäksi yritysneuvojamme ovat vain puhelinsoiton päässä! - Leena Gardemeister, yrityspalvelupäällikkö Kinnon Innovaatiopalvelut toimii yhteistyössä BIC Kymi ry:n, ELY-keskuksen innovaatioasiantuntijan, TEKES:n asiantuntijoiden sekä pääomarahoittajien kanssa. BIC Kymi on osa laajaa eurooppalaista bisnes- ja innovaatioverkostoa (EBN), johon kuuluu yli 200 BIC-yksikköä eri puolilla Eurooppaa. Pekka Kalenius, projektipäällikkö p YES-KESKUS YRITTÄJYYSKASVATUS YES vie yrittäjyyskasvatusta kouluihin, tarkoituksena luoda pysyvä yrittäjyyskasvatusta tukeva rakenne. Se tarjoaa koulutusta ja työkaluja yrittäjyyden kehittämiseen koulussa sekä tukea koulun ja yritysten väliseen yhteistyöhön. Toiminta vahvistaa virallisia yrittäjyyskasvatuksen linjauksia, tukien suomalaista yrittäjyyskasvatustyötä. YES Kouvola on ensimmäinen Suomen lähes 20 YES-keskuksesta, joka toimii kokonaan kunnallisin budjettivaroin. Kouvolan seudun YESkeskuksen rahoitus tulee Kouvolan kaupungilta ja Iitin kunnalta, sivistys- ja elinkeinotoimen budjettivaroista. Reijo Vaurula, YES Kouvola aluepäällikkö p VUONNA 2012 Kinnossa otettiin käyttöön valtakunnallinen Yrityspörssiverkkopalvelu [www.yritysporssi.fi], jossa voi julkaista yrityksen osto- ja myynti-ilmoituksia Kinnon tuella. Vuonna 2012 etua käytti yhdeksän yritystä ja kahden yrityksen osalta prosessi eteni omistajanvaihdokseen. Kouvolan TILTU -projektin tuloksena kouvola.fi-sivuille saatiin hankintojen suunnittelukalenteri ja kaupunki otti käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin. Kahden projektivuoden aikana yrityksille järjestettiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksia aiheina muun muassa tuotteistaminen, kustannuslaskenta, omavalvontasuunnitelma, palveluseteli ja hankintalaki. - yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavien yritysten verkkohakemiston julkaisu. Vuoden lopussa mukana oli 72 hyvinvointialan palveluntuottajaa. Yhteistyössä Kouvolan TILTU-projekti, Kouvolan kaupunki ja Socom. Kymenlaakson elinkeinoilmasto ja yrittäjyysilmapiiri on valtakunnallisissa mittauksissa saanut kehnon arvosanan. Loppukesällä 2012 käynnistynyt Kymenlaakson Y4 -projekti otti haasteen vastaan ja pyrkii muokkaamaan yrittäjyysilmapiiriä vetovoimaisemmaksi yrityksille. Kouvolan osaprojekti on kartoittanut yrittäjien mielipiteitä kehittämistarpeista. Myös kaupunginvaltuutettujen näkemykset aiheesta selvitetään. 20 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 21

12 Kouvolan Matkailu LISÄTIETOJA RAIJA SIERMAN, MATKAILUPÄÄLLIKKÖ p Kinnon matkailupalvelut eli Kouvolan Matkailu vastaa Kouvolan ja Iitin matkailumarkkinoinnista, matkailuneuvonnasta ja matkailutoimiston asiakaspalvelusta. KOUVOLAN MATKAILU Asiakaspalvelu puh Kauppalankatu 5, Kouvola (sisäänkäynti Keskikadun puolelta) Matkailupalvelut tekee tiivistä yhteistyötä alueen matkailuyritysten ja Kinnon Vetovoimaisuutta Kouvolaan -kehittämisohjelman sekä muiden sidosryhmien, niin paikallisten kuin ulkopaikkakuntalaistenkin kanssa. Valtakunnallisessa matkailutoimistojen luokituksessa Kouvolan Matkailu luokitellaan neljän tähden matkailutoimistoksi. Vuoden 2012 lopussa se myös rekisteröitiin valmismatkaliikkeeksi Kuluttajaviraston valmismatkarekisteriin. YÖPYMISVUOROKAUDET 2012 Kouvola ja Iitti Yöpymisvuorokausia kaikkiaan kpl (+ 3,6 %). Ulkomaalaisten yöpymisvuorokausia kpl (+ 25 %), josta venäläisten yöpymisiä kpl (+17,3 %). Kotimaisten matkailijoiden Kevättalvella 2012 Kouvolan kaupungille ja Kinnolle lanseerattiin uusi, värikäs visuaalinen ilme, jossa korostuu kymenlaaksolaisuus aitoine ja välittömine ihmisineen. Rohkeasti uudistetulla brändillä Kouvolaa vetovoimatekijöineen tuodaan esiin uusista, ihmetystä aiheuttavista näkökulmista. Elokuussa 2012 Kouvolan Matkailu muutti uusiin toimitiloihin kävelykadun varrelle ydinkeskustaan. Uusissa tiloissa avattiin myös Kouvola-fanishop, joka myy uuden Kouvolabrändin mukaisia tuotteita: Ihmettelijä-paitoja, tuubihuiveja, postikortteja jne. Kouvolaa markkinoitiin voimallisesti messuilla, myyntitapahtumissa ja eri medioissa. Tax free -kaupan arvo kasvoi 16 prosenttia edellisvuodesta ja ulkomaalaisten yöpymisissä kasvua oli peräti neljännes vuoteen 2011 verrattuna. MESSUT, TAPAHTUMAT JA WORKSHOPIT Matka messut Kotimaan Matkailumessut 2012, Tampere Kongressimessut 2012, Helsinki Kotimaan ryhmämatkailun myyntipäivät, useita tilaisuuksia Tourest 2012-messut, Tallinna Metsästys- ja kalastusmessut 2012, Pietari Kutsuvierastapahtuma ryhmämatkanjärjestäjille syyskuussa. Kouvolan ja Iitin matkailukohteiden esittelyä. yöpymisvuorokausia kpl (-0,5 %). KESKIMÄÄRÄISET VIIPYMÄT 2012 Kotimaiset matkailijat viipyivät Kouvolan seudulla keskimäärin hieman alle 2 vrk. Ulkomaalaiset matkailijat viipyivät keskimäärin yli 2 vrk, kesäaikana lähes 3 vrk. TAX FREE -MYYNTI 2012 Vuoden 2012 tax free -myynnin arvo Kouvolassa 3,8 milj. euroa. Kasvua oli 16 % edellisvuoteen verrattuna. Osuus koko maan tax free -kaupasta oli 1,2 %. MARKKINOINTIMATERIAALIT JA -KAMPANJAT Kouvola matkailuesite. Suomi, englanti, venäjä. Kartta. Kouvola & Iitti. Retkipaketti-esite. Kesäkauden viikko-ohjelma. Ostettu mainostila valtakunnallisissa julkaisuissa. Uudistettu visitkouvola.fi-sivusto. Ostosmatkailukampanja Pietarissa. Esitteitä, tienvarsimainontaa, rajapromootiota, radiomainontaa, kutsuvierastapahtuma venäläisille toimittajille. Sosiaalinen media Venäjällä, vk.com/visitkouvola Markkinointikampanja lapsiperheille. Mainontaa 22 radiossa, TV:ssä ja aikakauslehdissä. vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 23

13 VUODEN VARRELTA 2012 YRITYSKUMMIT TUKEVAT JA SPARRAAVAT Kinno tukee Kouvolan ja Iitin alueen yrityskummiverkostoa ja toimii siltana asiakkaiden ja kummien välillä. KINNO JA KOUVOLAN KAUPUNKI saivat uuden värikkään ilmeen maaliskuussa. Brändiuudistusta olivat Kinnon ja kaupungin kanssa tekemässä bränditoimisto Nitro ID ja kouvolalaislähtöinen graafinen taiteilija Kustaa Saksi. Brändityön tavoitteena on lisätä ja terävöittää kaupungin vetovoimaisuutta niin uusille asukkaille, yrittäjille kuin matkailijoille ja tukea sen strategisia tavoitteita. Uudessa ilmeessä keskeistä roolia näyttelee Ihmettelijä-hahmo, joka silmäilee kaupunkia uusista, ihmetystä aiheuttavista näkökulmista. Ihmettelijällä on kolme persoonallista ystävähahmoa, joita nähdään myös kaupungin mainonnassa ja markkinoinnissa. Yksi heistä on Topi, ahkera MATO VALTONEN liikemies. Topi tuo bisnesälyn esiin täysin uusista näkökulmista. tsemppasi Protomon avajaisväkeä huhtikuussa Ihmeen hieno Voikkaalla. Sami Hyypiä Kouvola! lähetti lisätsemppiä videotervehdyksellään. PROTOMOSSA järjestettiin ympäri vuoden yrittäjävalmennuksia sekä punnittiin ja pyöriteltiin yritys- ja tuoteideoita. TERVEYS- JA HYVIN- VOINTIMATKAILU on nousussa - myös Kouvolassa. Terveys- ja hyvinvointipalveluja Kouvolan seudulla tarjoavat yritykset saivat vetoapua po- KOUVOLAN MATKAILU muutti uusiin tiloihin kävelykadun tuntumaan kaupungin keskustaan ja avajaiskahvit juotiin elokuussa. TIIMIPALAVERI RANTAMAISEMISSA Vetovoimaisuutta Kouvolaan -kehittämisohjelman tiimipalaveri KymiSunin Jokituvan rantamaisemissa. tentiaalisille venäläisasiakkaille suunnattuun markkinointityöhön vuonna 2012 Contract-projektilta. Интересует ли Вас или Ваших близких получение медицинского обслуживания в частных клиниках города Коувола? Хотели бы Вы быть помощником или сопровождающим для наших русскоговорящих клиентов? Ответьте на опрос и станьте подписчиком на рассылку наших новостей в интернете по адресу: Среди всех ответивших, которые оставят свои контактные данные, будут разыграны 3 подарочных ваучера (50 / ваучер) на лабораторные исследования в Kouvolan Lääkärikeskus Oy. HYVÄÄ JOULUMIELTÄ KOUVOLASTA! Joulupukki joukkoineen tervehti matkailijoita Kouvolan Matkakeskuksessa joulun aikaan. Vetovoimaa Kouvolan matkailuun -projektin markkinointitempaus Kouvolan Ydinkeskusta ry:n, Kouvolan matkailuoppaiden, VR:n, Avis Oy:n ja Kouvolan kaupungin kanssa ajoittui joulun vilkkaimpiin matkailupäiviin. Ennen joulua vastaanotettiin suomalaisia matkailijoita ja joulun ja uuden vuoden välillä toivotettiin venäläiset matkailijat tervetullleiksi. Loppiaisena venäläiset saateltiin kotimatkalle. Esitteiden, pinssien ja muun markkinointimateriaalin lisäksi matkailijoille tarjoiltiin glögiä ja pipareita. HELMI ERÄMAASSA Repoveden kansallispuisto valittiin Retki-messujen yleisöäänestyksessä Vuoden retkikohteeksi. Valinta tehtiin kahdeksannen kerran, tällä kertaa aiheena oli perheretkeily. KOUVOLA OLI MUKANA Pietarin Metsästys- ja kalastusmessuilla, jotka järjestetään keväisin ja syksyisin. 24 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 25

14 VUODEN VARRELTA 2012 HYVÄÄ ELÄMÄÄ Kouvolassa hyvä asuminen on mahdollista kohtuuhintaan ja verraten edullisin elinkustannuksin. Puolet kouvolalaisista asuu pientaloissa joko taajamissa tai maaseudulla. Vuonna 2012 Kouvolaa markkinoitiin aktiivisesti sekä VIERAITA VENÄJÄLTÄ Kouvolaa markkinoitiin vuonna 2012 voimallisesti Venäjälle. Vieraaksi kutsutulle venäläiselle mediaväelle esiteltiin Kouvolan nähtävyyksiä, muun muassa KOUVOLA ON MAHDOLLISUUS! Rautatiet ja sijainti on Kouvolan kilpailuvaltti nro 1. VR Transpointin tekemä myönteinen investointipäätös ilahdutti Kouvolassa vuonna 2012, samoin ulkoasianministeriön päätös sijoittaa viisumipalvelukeskus Kouvolaan. ETÄISYYDET HaminaKotkan satama 60 km (50 min) Lappeenranta 90 km (70 min) Helsinki 135 km (90 min) Viipuri 150 km Pietari 285 km Moskova km asuinpaikkana, matkakohteena että yritysten sijoittumispaikkana. Mustilan Arboretumia. TYÖTÄ JA VIENTITUOTTEITA PUUSTA eli Tyvipuu -projekti osallistui joulun alla omalla joulukuusellaan kaunein joulupuu -äänestykseen Kauppakeskus Veturissa. Hyvän mielen joulu -tapahtuman SUOMEN SUURIMPIA Tervaskankaalla, valtatie 6:n varrella, avattiin syksyllä Suomen suurimpiin kuuluva shoppailukeskus, Kauppakeskus Veturi. Samalla market-alueella sijaitsee myös muun muassa maailman suurin Prisma. PARKKIPIRKOT JOULUMIELELLÄ Joulukauppa sai vauhtia, kun Kouvolan keskustan maksulliset pysäköintipaikat muutettiin joulun alla kiekkopaikoiksi. Tempauksen takana oli Kinnon Vetovoimaa Kouvolan matkailuun -projekti, Kouvolan Yrittäjät, Kouvolan Ydinkeskusta ry ja Kouvolan kaupunki. Y4 - SUOTUISAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN PUOLESTA Tutkimukset osoittavat, että Kymenlaakson elinkeinoilmastossa ja yrittäjyysilmapiiriissä on kehittämisen tarvetta. Myönteinen kehitys alkaa, kun julkiset toimijat ja päättäjät huomioivat päätöstensä vaikutukset yrittäjyyteen. Kymenlaakson Y4 -projekti otti kopin kehittämisen haasteista. Kuvassa Kouvolan seudun Y4-tiimi: projektikoordinaattori Armi Lampinen (vas.), projektipäällikkö Jari Aho ja yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister. järjesti kestävän kehityksen verkosto KERKKO. KESÄKATUJEN VOIMAJUNA Katujuna Voima liikennöi Kouvolassa juhannuksesta elokuuhun. Kyydittäviä oli reilut Katujuna oli Energiativoli-projektin näkyvin osa. YMPÄRISTÖTEKNIIKAN MESSUILLA markkinoitiin sekä koko Kouvolaa että Hyötyvirran yritysaluetta. Kinnosta projektipäällikkö Urpo Huuskonen (pikkukuvassa vas.) ja kehittämisjohtaja Vesa Junttila yhdessä asiantuntija Paula Eskolan (Motiva) kanssa esitelmöivät materiaalitehokuudesta ja ympäristöliiketoiminnasta. Tapahtuma järjestettiin Helsingin Messu- KYMIKONTAKTI toi yhteen julkiset toimijat ja yritykset. Ohjelmassa oli aikataulutettuja tapaamisia, yritysnäyttely ja luentoja ajankohtaisista asioista yrittämisen saralla. Kinno toimi verkostoitumistapahtuman järjestelyissä yhteistyökumppanina. keskuksessa lokakuussa. 26 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 27

15 Paraatikenttä 4, KOUVOLA Puh (vaihde) Kouvolan seutu PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 28 vuosi2012kinno

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun kuntayhtymä Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy ja Savonlinnan seudun kuntayhtymä Taitto: Kulttuuriosuuskunta Vehrä 2011 Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun

Lisätiedot

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10 Vuosikertomus 2012 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 Cursor lyhyesti 5 Yrityspalvelut 6 Uusiutuva energia 9 Matkailu ja tapahtumat 10 Kasvu ja kansainvälistyminen 12 Venäjä 13 ICT:n soveltaminen 14

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3 SUUNNITTELU, EU-KOORDINOINTI JA EDUNVALVONTA... 4 4 ELINKEINOPALVELUT...

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS

ELINKEINOTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS Kouvolan seudun kuntayhtymän ELINKEINOTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 1996-2008 Yhtymävaltuusto 2005-2008 Ville Salonen Marja Timonen-Pilli Kirsi Lehtonen Sakari Vainio Paula Eskola Mikko Jokinen Merja Seppälä

Lisätiedot

Kasvua vihreästä energiasta

Kasvua vihreästä energiasta TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ Kasvua vihreästä energiasta Vihreys on ollut viime vuoden kasvava teema sekä Lappeenrannan seudulla että toimenpiteissämme. Me tahdomme olla osa uusiutuvan energian ja vihreän

Lisätiedot

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI / Teema: suuntana yrittäjyys TOUKOKUU 2011 MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 KEHITTÄMISYHTIÖ KEULINK OY... 4 YRITYSTARINA: TARHIANSUUN LIIKEKESKUS... 6 LÄNSI-SUOMEN KASVUKOLMIO OY... 7 KEULINK

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Yrittäjyys on vapautta

Yrittäjyys on vapautta KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: TAAS ON VAALILUPAUSTEN AIKA 3 kymen KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2015 Yrittäjät vaaleissa Yrittäjyys on vapautta Anni Toikka tykkää työskennellä

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

technopolis 30 vuotta

technopolis 30 vuotta 1 / 2012 sivu 2 technopolis 30 vuotta sivu 6 Esittelyssä Technopolis Lappeenranta sivu 8 Ericssonin uusi yksikkö Technopolis ouluun sivu 9 Technopolis finnmedi toiminnassa 30 kasvun vuotta teksti: Kari

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012 KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 Sisältö. YHTIÖ... SWOT... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA... SUHDANNEKEHITYS... SIDOSRYHMÄTYYTYVÄISYYSKYSELY... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012 Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 4 / 2012 PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle Tässä lehdessä 3 Pääkirjoitus:

Lisätiedot

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista Yrityssalo Oy:n asiakaslehti - www.yrityssalo.fi Helmikuu 2012 JEISTO 12/2008 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008 Yrityssalo mahdollistaa yrityksille ympäristön kasvaa, kehittyä ja kansainvälistyä Salo

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Smile with your eyes. Zoomaa. Yrittäjä Sofia Virtanen antaa vinkin kesän juhlakuvauksiin. Pääkirjoitus: Avainsana on yhteistyö. 3

Smile with your eyes. Zoomaa. Yrittäjä Sofia Virtanen antaa vinkin kesän juhlakuvauksiin. Pääkirjoitus: Avainsana on yhteistyö. 3 KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Avainsana on yhteistyö. 3 kymen Zoomaa kymenlaaksolaiseen yrittäjäkesään! KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 2/2013 15 Smile with your eyes Yrittäjä

Lisätiedot

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2011 lopussa 558 Luottamushenkilöt 2011 126 Valiokunnat

Lisätiedot

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA, VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot