Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1"

Transkriptio

1 Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1

2 Sisällysluettelo Kinnolaisten työnantajia ovat yrittäjät Elinvoimaa metsästä Sijoittumispalvelut Kouvolan Matkailu Organisaatio Tammikuu 2013 Luovuudella liiketoimintaa HALLITUS 2012 Puheenjohtaja: Risto Heikkilä, yrittäjäneuvos. Varapuheenjohtaja: Jukka Nyberg, kunnallisneuvos. Kehittämispalvelut Kuvia vuoden varrelta Vetovoimaisuutta Kouvolaan Poimintoja Kinnon vuodesta 24 Yrityspalvelut Kouvola Innovation Oy, Kouvolan seudun kehittämisyhtiö Muut jäsenet: Hannele Haapio, aluejohtaja, Jyrki Hyttinen, toimitusjohtaja, Marjo Partio, toimitusjohtaja, Marko Torkkeli, professori ja Sinikka Laukas, toimitusjohtaja. Kinnolaisten työnantajia ovat yrittäjät Kinnon toiminta selkiytyi huomattavasti vuoden 2012 aikana. Edellisen vuoden lopulla uudistettu organisaatio saatiin toimimaan tavoitteiden mukaisesti ja palaset loksahtivat paikoilleen. Kinno määritteli yhdessä Kouvolan elinkeinotoimen kanssa painopistealueet, jotka ohjaavat Kinnon kehittämispalveluiden työtä. Jokaiselle painopistealueelle asetettiin myös pitkän tähtäimen tavoitteet. Painopistealueet ovat nimeltään Elinvoimaa metsästä, Luoduudella liiketoimintaa ja Vetovoimaisuutta Kouvolaan. Vuonna 2012 myös Kinnon sijoittumismarkkinointi pääsi hyvään vauhtiin. Tuloksien saavuttamiseksi toimintaan täytyy kyetä panostamaan pitkäjänteisesti. Sijoittumismarkkinoinnin työn tuloksena Kouvolaan on heti ensimmäisen toimintavuoden aikana saatu uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Pyrimme kaikessa toiminnassamme hyödyntämään etenkin Venäjän lähialueiden, Pietarin ja Leningradin tarjoamat lupaavat mahdollisuudet. Kouvolan yrityselämää kehitettäessä Kinnon rooli on toimia veturina ja toimintaedellytysten luojana. Olemmekin lisänneet vuoden 2012 aikana suoran kontaktin ottamista Kouvolan seudun yrittäjiin. Tätä on tehty muun muassa kuukausittaisissa kaupungin ja yrittäjien aamukahvitilaisuuksissa, joita tullaan järjestämään jatkossakin. Meidän työnantajiamme Kouvola Innovationissa ovatkin ennen kaikkea seudun yrittäjät. Tehtävämme on mahdollistaa olemassa olevan yritystoiminnan kehittyminen, säilyminen sekä uusien yritysten syntyminen alueella. Tulemme jatkossa kutsumaan yrittäjiä mukaan Kouvolan alueen kehittämistyöhön entistäkin aktiivisemmin. Positiivinen kehitys turvataan kaupungin ja yrittäjien välisellä hyvässä hengessä tehdyllä yhteistyöllä. Suotuisan yrittäjyysilmapiirin ja vetovoimaisemman Kouvolan puolesta Kinno ja yrittäjät tekevät yhteistyötä esimerkiksi Kymenlaakson Y4-projektissa. UUDET YRITYKSET JA TYÖPAIKAT Kinno on palveluillaan myötävaikuttanut 301 työpaikan syntyyn Kouvolan seudulle sijoittuneissa, toimintaansa laajentaneissa tai neuvonnan kautta perustetuissa yrityksissä. Kouvolan seudulle perustettiin vuonna uutta yritystä. Niistä 167 käytti Kinnon Yrityspalveluiden neuvontaa. Kouvolaan vuonna 2012 sijoittuneet yritykset ja uudet työpaikat, yhteensä 134: Logistiikka: kahdeksan työpaikkaa Peliteollisuus: 5 työpaikkaa Elintarviketeollisuus: 20 työpaikkaa Viisumipalvelukeskus: 60 työpaikkaa Asko Pesonen JULKAISIJA KOUVOLA INNOVATION OY, 2013 Toimitusjohtaja, Kouvola Innovation Oy Muut: 41 työpaikkaa Toimitus ja taitto: Kirsi Laakso-Markkanen/Kinnon viestintä 2 vuosi2012kinno Kuvat: Kinnon & Kouvolan kaupungin kuva-arkisto VUOSI2012KINNO 3

3 ORGANISAATIO TAMMIKUU 2013 Asiakkaan menestyminen Kinno on onnistunut tehtävässään, kun sen asiakas menestyy. Tulevaisuuden rakentaminen Kinno uskaltaa tehdä uusia asioita ja näyttää seudulle suuntaa yhdessä asiakkaidensa kanssa. Oivaltamisen ilo Luovuus ja uudet ideat tuottavat lisäarvoa asiakkaalle ja työn iloa Kinnon henkilöstölle. Yhdessä tekeminen Kinnolaiset ovat joukkuepelaajia. Kinnon arvot Liisa Rantalainen, Toimintamme tarkoitus Toimintamme tarkoitus on seudun elinvoimaisuuden lisääminen. Parannamme yritystoiminnan edellytyksiä tukemalla yritysten syntymistä, sijoittumista, kehittymistä ja säilymistä seudulla. 4 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 5

4 Kehittämispalvelut LISÄTIETOJA PASI MIETTINEN, KEHITYSPÄÄLLIKKÖ p Kinnon kehittämispalvelujen projekteilla edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä, kasvua ja kansainvälistymistä. Pääpaino kehittämisprojekteissa on Kouvolan seudun toimialarakenteen monipuolistamisessa, yritysten ja työvoiman osaamisen kehittämisessä sekä uuden yritystoiminnan syntymisen edellytysten parantamisessa. Projekteilla tähdätään jo toimivien yritysten palvelemisen lisäksi uusien avauksien ja rakenteellisten muutosten vauhdittamiseen. Kinno toteuttaa kolmea kehittämisohjelmaa, jotka kattavat seudun keskeiset toimialat: Elinvoimaa metsästä, Vetovoimaisuutta Kouvolaan ja Luovuudella liiketoimintaa. Kinno hyödyntää kehittämisprojekteissaan tehokkaasti eri rahoituslähteiden mahdollisuudet niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Suurin osa kehittämiseen käytettävästä rahoituksesta tuleekin alueen ulkopuolelta, Euroopan Unionin rahastoista ja ohjelmista. Osa kehittämistoiminnan kokonaisrahoitusta on Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan pieni rahoituksellinen osuus, joka kuitenkin mahdollistaa merkittävien rahoitustukien saamisen seudun ulkopuolelta. Kouvolan kaupunki rahoitti Kinnon toimintaa vuonna 2012 kaikkiaan yhteensä kahdella miljoonalla eurolla, josta kehittämisprojektien osuus oli noin euroa. Kaupungin rahoituksen vipuvaikutus ulkopuoliseen rahoitusosuuteen oli hieman yli viisi, joten kaikkiaan Kinno hankki projektirahoitusta alueen yritystoiminnan kehittämiseen vuoden 2012 aikana 3,2 miljoonaa euroa. Kansainvälinen yhteistyö, pääsuuntana Venäjä, on voimallista. Toimimme tiiviissä yhteistyössä rahoittaja- ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa kehittämispalvelujen tuottamiseksi. Kinnon toimintaa ohjaavat yritysten tarpeet. Siksi yritykset halutaan kehittämisprojekteihin mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Yrityksiltä saatava palaute ja aktiivinen osallistuminen projekteihin on oleellisen tärkeää. Yhteistyöllä saavutamme parhaan tuloksen. Kinno on onnistunut tehtävässään, kun alueen yritykset menestyvät. TEEMME SEN YHDESSÄ. Käytännössä kehittämistoiminta on tiivistä yhteistyötä seudun yrityskentän kanssa. Myös seutujen välinen yhteistyö on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää ja keskeinen kilpailutekijä. 6 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 7

5 Elinvoimaa metsästä KEHITYSOHJELMAN PROJEKTIT 2012: SOUTHWOOD (päättynyt), KAAKOSTA VOIMAA (päättynyt), ENERGIATIVOLI (päättynyt), BIOTULI (jatkuu), RAJUKAASU (jatkuu), EKE (jatkuu), TYVIPUU (jatkuu), IHMEEN SÄRMÄÄ RAKENTAMISTA (jatkuu), GREEN JOBS ESR & EAKR (jatkuu). LISÄTIETOJA VESA JUNTTILA, KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ p Kehittämisohjelman tavoitteena on saada aikaan uutta liiketoimintaa, jossa hyödynnetään alueemme metsäalan osaamista. Puuta voi käyttää huomattavasti aiempaa monipuolisemmin rakentamisessa, energiantuotannossa ja uudentyyppisessä liiketoiminnassa. Toimialan yhtenä painopistealueena on kehittää seudulle uutta bioenergiaan liittyvää liiketoimintaa sekä alan tutkimusta ja koulutusta. Tämä sekä muut metsävarojen hyödyntämiseen ja ympäristöön liittyvät kestävän kehityksen hankkeet edesauttavat Kouvolan profiloitumista ympäristöystävälliseksi kaupungiksi. VUONNA 2012 SEMINAARIT JA KOULUTUKSET ELINVOIMAA METSÄSTÄ -KEHITYSOHJELMAN Ympäristömittaukset. Hyötyvirran yritysalueen PROJEKTIT KOSKIVAT: yritykset, 2/2012. metsäteollisuutta, Logistiikka- ja yritysverkostot. Hyötyvirran puutuotetoimialaa, yritysalueen yritykset ja alueelle sijoittuvat, 4/2012. bioenergiatoimialaa, Alueelliset lämmitysratkaisut, 5/2012. rakentamista ja Metallirakenteiden CE-merkinnät. Metalli- ja ympäristöliiketoimintaa. suunnittelualan yritykset Kouvolassa, 5/2012. Materiaalitehokkuus. Kouvolassa toimivat MUKANA tuotantoyritykset, 9/2012. Kiinteistökohtaiset lämmitysratkaisut, 10/2012. Ympäristötekniikkamessuilla 10/2012 ja Green Jobs ESR, 10/2012. Energiansäästöviikon tapahtumassa 10/2012. Osallistujia yhteensä 82 henkilöä. YMPÄRISTÖLIIKETOIMINNAN YRITYSALUEEN INFOSIVUT AJANKOHTAISTA TIETOA UUSIUTUVASTA ENERGIASTA RAPORTIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET Kesä-Kouvolaa kiertänyt Katujuna Voima oli näkyvin osa Energiativoliprojektia, jonka tuloksena suunniteltiin myös uusiutuvan energian teemapuisto Tykkimäen huvipuiston yhteyteen. Katujuna kuljetti kesän aikana noin matkustajaa. Tuettiin puuta ja öljyä hyödyntävän hybridipolttimen kehitystyötä. Tuloksena uutta liiketoimintaa. Perustettiin uusiutuvan energian verkkosivusto [www.biovoimaakaakosta.fi], jolla annetaan ajankohtaista tietoa uusiutuvan energian aiheista. Puualan yrityksistä haettin yhteistyökumppaneita innovatiivisten puutuotteiden kehittämistyöhön.tunnistettuja, lupaavia aiheavauksia ovat esimerkiksi langaton sähkönsiirto puutuotteissa ja älykeittiö. Molemmissa kehitystyö on käynnissä. Ympäristöliiketoimintaan keskittyvän Hyötyvirran yritysalueen markkinointiin panostettiin. Yritysalueelle sijoittui vuoden aikana kaksi uutta yritystä. Uusiutuvan energian osalta tutkittiin mahdollisuuksia muuntaa öljylämmitteisten kiinteistöjen lämmitysmuotoa ympäristöystävällisemmäksi (uusiutuva energia). Kiinteistö- ja rakennusalojen yhteistyö-, koulutus- ja osaamisprojekti Ihmeen särmää rakentamista käynnistyi kansainvälisen puurakentamisseminaarin Hyötyvirran yritysalueelle tehtiin omat verkkosivut [www.hyotyvirta.fi] ja perusteilla on ympäristöliiketoimintaan keskittyvä, jäsenyritystensä etuja ajava ja yhteistoimintaa edistävä yhdistys. Biokaasulaitosten käytettävyystutkimuksia, muun muassa käytön optimointiin ja mädätysjäännösten hyödyntämiseen liittyen. Tutkittiin uusia käyttösovelluksia puuraaka-aineelle (biohiili ja antibakteeriset valmistelulla. Forum- Holzbau Nordic järjestetään Kouvolassa toukokuussa Valmisteltiin Kaakkois-Suomen kasvusopimusta ja Innovatiiviset Selvitettiin tuulivoimapuiston perustamismahdollisuuksia Keltakankaalle. Mittaukset alueella käynnistettiin. valmisteet). kaupungit -ohjelmaa. 8 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 9

6 Luovuudella liiketoimintaa LISÄTIETOJA Kehittämisohjelma keskittyy luovien alojen KEHITYSOHJELMAN PROJEKTIT 2012: DigiOSKE (jatkuu 2013), PROTOMO (jatkuu), DigiEduET (jatkuu 2013), SOSIAALINEN MEDIA YRITYKSEN VOIMAVARANA (päättynyt), KURKI (jatkuu 2013), INNOBUS (jatkuu 2013), OPENINNO (jatkuu 2013), EdNet (jatkuu 2013), NELJÄN MIKROKLUSTERIN KANSAINVÄLISTYMISMALLI (jatkuu 2013), DIGITAALISET SISÄLLÖT (päättynyt). MIKA LAMMI, KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ p MARKKU SAARI, OHJELMAPÄÄLLIKKÖ (OSKE) p liiketoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen. Luovilla aloilla tarkoitetaan tässä yhteydessä Maanlaajuisessa Protomo-yhteisössä on kaikkiaan yli jäsentä, valtakunnallisesti yli 100 uutta perustettua yritystä ja yli 400 uutta työpaikkaa. kaikkea liiketoimintaa, jossa yhdistyvät osaaminen, tieto, digitaalisuus ja uuden luominen. Määritelmä on tarkoituksella väljä, sisältäen monenlaista toimintaa taiteen ja kulttuurin alojen käsityöläisistä mainosalan ja pelinkehittämisen kautta aina suunnittelutoimistojen insinöörityöhön. RAPORTIT, TUTKIMUKSET, SELVITYKSET DigiOSKE OSAAMISKESKUS- OHJELMA Kouvola on yksi OSKEn viidestä DIGIBUSINESSklusterin alueellisesta toimijasta. Kouvolassa toteutetaan monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan osaamisalaa. Digitaalinen markkinointiviestintä, ammatillinen täydennyskoulutus sekä kommunikoinnin parantaminen kieliteknologioiden avulla olivat Kouvolan DigiOSKEn painopisteitä vuonna Erityisesti kehitettiin suomalais-venäläistä cross border -yhteistyötä. Vuoden 2012 aikana OSKE-ohjelman puitteissa käynnistyi kuusi uutta projektia. PROTOMO KYMENLAAKSO Protomo Kymenlaakso aloitti toimintansa Voikkaan Yritysalueella maaliskuussa Konseptin tarkoituksena on tukea yrittäjyyden syntymistä ja kohentaa työllisyyttä erityisesti rakennemuutoksen koettelemilla seuduilla. Toiminta käynnistettiin puolivuotisella yrittäjyysvalmennuksella, jolle osallistui 15 monipuolisen osaamisprofiilin ja yritysidean omaavaa henkilöä. Protomo Kymenlaakson ensisijaisena kohderyhmänä on UPM:n suljetulta Toteutettiin vertaileva selvitys suomalaisista Myllykosken paperitehtaalta työttömiksi jääneiden joukko. Ovet ovat kui- egovernment-käytännöistä. tenkin avoinna kaikille: yrityksille, yhteisöille ja yrittäjyydestä kiinnostuneil- Suomalaisten Venäjän-kauppaan keskittyvien yritysten sähköisen liiketoiminnan palveluntarpeet kartoitettiin. MESSUT, TAPAHTUMAT, WORKSHOPIT le. Protomo tarjoaa olosuhteet ideoiden eteenpäin viemiseen ja mahdollistaa valmiin tuotteen tai palvelun kaupallistamisen. Tärkeimpiin yhteistyökump- Käynnistettiin Neljän mikroklusterin Suomalaisten ja venäläisten digibusiness-yritysten DigiEduET Open Days -seminaari Tallinnassa. paneihin vuonna 2012 lukeutui Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, jonka kansainvälistämismalli -projekti Culminatum kontaktitapahtuma Pietarissa toukokuussa, Noin 90 osallistujaa, etupäässä virolaisia rakennusalan opiskelijat lähtivät toimintaan innostuneesti mukaan. Myös media on ollut Innovationin kanssa. Projektissa tuotetaan Internetissä järjestäjänä Kouvolan DigiOske. Mukana oli yrityksiä ja oppilaitoksia. Esittelyssä DigiEduET:n Protomosta kiinnostunut. toimiva kokoustila- ja matchmaking-rekisteri. 110 suomalaista ja venäläistä digibusiness-alan tulokset. Projektissa tuotetaan suomalaiseen Toteutettiin venäläisten kumppanien kanssa selvitys ammatillisen etäopetuksen tarpeista ja markkinoista, toimijaa. Päätettiin yhteistyön aloittamisesta suomalaisten, venäläisten ja kuuden keski- rakennusalan tietokortistoon perustuva vironkielinen rakentamisen opetusaineisto, joka julkaistaan VUONNA 2012 kahden oppimisaihion suunnittelu aloitettiin. eurooppalaisen kehittämisorganisaation kesken. selainpohjaisena sovelluksena. Henkilökohtaiset kontaktoinnit, muun muassa n. 50 Myllykoski- Kartoitettiin alueellisten avoimen innovaation Digibusiness-aamukahvien sarja Kinnossa. Luovien alojen startup-kehitysympäristön taustaista henkilöä, lähtökohtana yrittäjyys. ekoysteemien tarpeita Suomessa ja Venäjällä. Aiheina mm. pk-yritysten viestintätarpeet ja perustaminen. Protomon, KSAOn ja viiden paikallisen Protomo-valmennus I, 3-8/2012. Tavoitteena oli selvittää, millaista alueellista monikielisen viestinnän ammattilaisten verkosto yrityksen yhteistyön tuloksena kehitysympäristö, jossa Yrittäjäkohtaisesti räätälöidyt valmennukset. 16 osallistujaa, innovaatiopolitiikkaa tarvitaan crossborder-perustaisten Linco. työskentelevät toisiaan tukien sekä aloittelevat että osan kanssa käynnistetty kehittämistoimenpiteet. kasvuyritysten tukemiseksi ja akateemisen yrittäjyyden Useita työpajoja, joissa haettiin uusia vakiintuneet yritykset ja koulutustoimijat. Uusiin töihin -tilaisuudet I, II ja III. edistämiseksi. ratkaisuja alueen pk-yritysten innovaatio-ja 10 teematilaisuutta, aiheena mm. osuuskuntayrittäjyys. Selainpohjaisen vironkielisen rakennusalan tuotekehitysprosessien parantamiseksi. Kolme uutta perustettua yritystä. opetusaineiston tuottamista jatkettiin. Think Tank -seminaari marrraskuussa Helsingissä Verkostot ja yhteistyökumppanit: Kyamk, Parik, ProAgria, Toteutettiin selvitys- ja suunnitteluprojekti, jonka teknologiakonferenssi Slush 2012:n yhteydessä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus, TE-toimisto, KSAO ja tuloksena käynnistyy kehitystyö digipakkausten Järjestäjänä Kouvolan DigiOske, osallistujia 31. Aikuiskoulutuskeskus Kouvola. osaamiskeskittymän perustamiseksi Inkeroisiin. 10 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 11

7 Vetovoimaisuutta Kouvolaan Kouvola tavoittelee osuuttaan suomalaisten, venäläisten ja keski-eurooppalaisten matkailutuotoista. Jotta Kouvolan matkailijamäärät saadaan kasvuun, on matkailua kehitettävä erilaisten ryhmien tarpeisiin ja vetovoimatekijöitä saatava lisää. Matkailun ja sen oheispalveluiden kehittäminen on yksi Kouvolan tärkeimmistä kilpailutekijöistä tulevaisuudessa. KEHITYSOHJELMAN PROJEKTIT 2012 VETOVOIMAA KOUVOLAN MATKAILUUN (jatkuu 2013) KYMENLAAKSON MATKAILUREITTIEN KEHITTÄMINEN (jatkuu 2013) KOUVOLAN SEUDUN MASTER PLAN (jatkuu 2013) KOMPASSI KOUVOLAAN (päättynyt) KULTTUURI- JA LUONTOKOHTEIDEN KUNNOSTAMINEN (KULU) (päättynyt) VALITSE KYMI (päättynyt) LISÄTIETOJA REIJO VAURULA, KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ p Matkailun ja sen oheispalveluiden kehittäminen on yksi Kouvolan tärkeimmistä kilpailutekijöistä tulevaisuudessa. Vetovoimaisuutta Kouvolaan -kehittämisohjelmassa tehdään pitkän aikavälin kehittämistyötä yhdessä matkailuyrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Käytännössä se tarkoittaa koulutuksia, seminaareja, messuja, työpajoja, maankäyttölupien hankintaa, reittilinjausten tekemistä, tuotteistamista ja paljon muuta. MESSUT, TAPAHTUMAT JA WORKSHOPIT TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA RAPORTIT Metsästys- ja kalastusmessut Pietarissa maalis- ja Tutkimus venäläismatkailijoiden matkustuskäyttäyty- Tulevina vuosina Kouvolan matkailutoimialan kehittämistä ohjaa lokakuussa misestä. Rajahaastattelu, TAK Oy. vuonna 2012 valmistunut Kouvolan seudun Master Plan, pitkän Matkailun workshop Pietarissa Mukana noin Luontomatkailun kehittämisalueet Kouvolan seudulla aikavälin liiketoimintalähtöinen matkailun ja tapahtumatuotannon 80 venäläistä matkanjärjestäjää selvitys. kokonaissuunnitelma. Yhteistyössä alueen matkailuyrittäjien ja mui- Kansainvälinen seminaari huhtikuussa Kouvolassa, Kouvolan luontomatkailun myynti- ja markkinointi- den sidosryhmien kanssa laadittu suunnitelma on matkailutoimialan aiheena luontomatkailutuotteiden vieminen Man- suunnitelma kehittämisen työkalu ja tulevaisuuden visio, joka määrittelee matkailun kehittämisen painopisteet. Suunnitelma pitää sisällään yli 30 toimenpi- ner-euroopan ja Ison-Britannian markkkinoille. Ulkomaiset asiantuntijavieraat Saksasta, Isosta-Bri- ESITTEET JA MUU MARKKINOINTI de-ehdotusta tuleville vuosille, tärkeimpinä matkailun markkinoinnin tanniasta ja Alankomaista. Mukana edustaja myös Venäjänkielinen Kouvolan Talvi esite. Kouvola ja myynnin organisointi. Valitut teemakokonaisuudet ovat kokous-, Matkailun edistämiskeskuksesta. loma- ja ostoskohteena, mukana syys- ja talvitapahtumat. kongressi- ja urheilutapahtumat, luontomatkailu, kulttuuri- ja tapahtu- Saksan markkinoille tähtäävien matkailuyrittäjien kappaleen painos jakelussa raja-asemilla ja Pietarin mamatkailu sekä huvi-, hyvinvointi- ja ostosmatkailu. työpajavalmennus. Mukana 13 henkilöä ja yhdeksän jakelupisteissä. Suorapostitus yli 800 Kouvolan seudun yritystä, joista neljä Kouvolasta. Tuloksena maakun- venäläistaustaiseen talouteen. Vuonna 2012 tutkittiin venäläismatkailijoiden matkustuskäyttäyty- nallinen tuotepaketti Saksan markkinoille. Kouvolan tapahtumat esite. Suomi ja venäjä. mistä. Venäläisten turistien rahankäyttöä, matkakohteita ja matkan Kutsuvierastapahtumat helmi- ja syyskuussa Venäjänkielistä tapahtuma- ja tuotemarkkinointia tarkoitusta selviteltiin rajahaastattelututkimuksella (TAK Oy). Vuoden Vieraana venäläisiä matkanjärjestäjiä. (mm. Kympin Nainen, Alppiruusujen päivä, Lähiruoka tutkimuksia, Matkailun kestävän kehityksen toimintamalli ja ParkkiPirkot lempeinä. Joulukuinen kampanja messut, Verlan Aika, Viisi legendaa -elokuva ja joulunajan Matkailun tulo- ja työllistävyystutkimus, valmisteltiin. Jälkimmäinen muutti ydinkeskustan maksulliset pysäköntipaikat tapahtumat Kouvolassa). antaa tietoa muun muassa matkailun rakenteesta ja taloudellisesta kiekkopaikoiksi. Leirikouluesite Jaossa muun muassa Matka 2013 merkityksestä alueella. Hyvän mielen joulutempaus Kouvolan rautatie- -messuilla. asemalla. Matkailijoille tarjottiin glögiä ja piparia Säännölliset uutiskirjeet venäläisille matkanjärjestäjille sekä tietoa Kouvolan tulevan vuoden tapahtumista. ajankohtaisista tapahtumista Kouvolassa. Mukana joulupukki ja muori sekä muita tärkeitä Näkyvyys verkossa ja sosiaalisessa mediassa. yhteistyökumppaneita. 12 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 13

8 Sijoittumispalvelut Kinnon sijoittumispalveluille vuosi 2012 oli ensimmäinen toimintavuosi ja sen aikana käynnistettiin useita investointiprojekteja. Kiinnostusta Kouvolaa kohtaan oli erityisesti logistiikan, matkailun ja energian toimialoilla. Vuoden aikana sijoittumispalveluilla oli satakunta kontaktia kotija ulkomaisiin yrityksiin. Kontaktien tuloksena syntyi kymmenen investointiprojektia ja saatiin Kouvolaan 16 uutta yritystä. Vuoden lopulla sijoittumispalveluissa käytiin neuvotteluja Kouvolaan sijoittumisesta kymmenen yrityksen kanssa. Vuonna 2012 Kouvolassa tehtiin töitä yritysten tänne muuttamisen eteen, mutta yrityksiä myös autettiin laajentamaan toimintaansa Venäjälle. Vetoapua annettiin erilaisissa Venäjän-kauppaan ja markkinointiin liittyvissä toimenpiteissä. Esimerkiksi Kinnon ja Cursorin yhteisprojekti Contract järjesti koulutusta aiheina mm. venäjän kie- sosiaalinen media. Contract teki myös tiivistä yhteistyötä muiden seudun Venäjä-toimijoiden kanssa. Contractin johdolla Kouvolassa käynnisteltiin myös yhteismarkkinointia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä palveluita tuot- Kouvolaa markkinoitiin vuoden aikana myös venäläisille urheiluseuroille. Elokuussa 2012 Kouvolassa piti harjoitusleiriä KHLjoukkue Sibirsk. Samantyyppisiä leirivierailuja on odotettavissa ainakin taitoluistelussa ja jalkapallossa. LISÄTIETOJA SIMO PÄIVINEN, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ p ALEKSANDRA AIRIKAINEN, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ p Rautatielogistiikka on ja pysyy Kouvolan tärkeimpänä valttikortti- li, tax free kauppa, verkkomarkkinointi ja tavien yritysten kesken. na kun kilpailukyvystä puhutaan. Sen painoarvoa entisestään lisäsi vuonna 2012 VR Transpointin tekemä myönteinen investointipäätös. Teholan logistiikka-alueella sijaitsevan idän terminaalin laajentamisen myötä Kouvolaan saadaan myös uusia työpaikkoja. Kinnon kiinteistöt ja toimitilat Vuonna 2012 aloitettiin myös kansainvälisen rautatieseminaarin suunnittelu. Seminaari järjestetään Kouvolassa syyskuussa Kouvolalle tärkeä positiivinen päätös tehtiin myös ulkoasiainministe- KOUVOLAN YRITYSTILAT OY riössä, kun viisumipalvelukeskus sijoitettiin Kouvolaan. Ensivaiheessa keskus työllistää 60 henkilöä, ja koevaiheen jälkeen toiminnan mahdollisesti laajentuessa työpaikkoja syntyy vielä lisää. Vuonna 2012 oli eniten kysyntää pienehköille toimitiloille ja keskisuurille tuotanto- ja varastotiloille hyvien MESSUT, TAPAHTUMAT JA WORKSHOPIT kulkuyhteyksien varrelta. Logistiikkapäivät, Helsinki 2/2012, TransRussia-messut, Moskova 4/2012, Finnish Business in St.Petersburg, Pietari 5/2012, Nordic Tourism Investment Forum, Tukholma 9/2012, TransitKazakhstan, Kazakstan 9/2012, TILOJEN VUOKRAUSASTEET VUONNA 2012 toimistokiinteistöt 90 %, tuotantokiinteistöt 85 % ja logistiikkakiinteistöt 80 %. Invest in Finland, Moskova 11/2012, Internetissä sekä aikakaus- ja toimialajulkaisuissa, MUUTA VUONNA 2012 muun muassa BlueWings 8/2012, Izvestija 9/2012, Yhtiön Katajaharjussa sijaitsevasta kiinteistöstä Scan Magazine 10/2012, Expert 11/2012 ja saneerattiin ja vuokrattiin toimitilat Kouvolan Koulutusta Kouvolassa asuville venäläistaustaisille Lääkärikeskuksen tarpeisiin vuonna maahanmuuttajille yrittäjyydestä yhteistyössä koulutus- ja Kouvolan seudun vapaat toimitilat kehittämiskeskus Palmenian kanssa. hakusivuston uudistus aloitettiin. 14 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 15

9 POIMINTOJA KINNON VUODESTA 2012 YRITYSPALVELUT Kiitettävä 9,1 ASIAKKAILTA SAATU ARVOSANA Kinnon alkavien yritysten neuvonnassa asteikolla UUTTA YRITYSTÄ Yritysneuvonnan tuella Panostukset toimivien yritysten neuvontaan ja kehittämisprosessien tukemiseen Omistuksenvaihdosselvitykset ja Yrityspörssiverkkopalvelu käyttöön Yrityskummi-verkosto vauhtiin Tehoneuvontaa keksijöille Kansainvälistymispalvelujen polut auki Täsmäkoulutuksia yritysryhmille TIETOA KINNOSTA 44 % seudulla perustetuista yrityksistä Kouvolan kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Toiminta aloitettu vuonna 2009 Tehtänänä Kouvolan seudun elinvoimaisuuden lisääminen Tukee yritysten syntymistä, sijoittumista, kehittymistä ja säilymistä seudulla 2,9 milj. ULKOPUOLELTA HANKITTU RAHOITUS RAHOITUS v KOUVOLAN KAUPUNKI 2,0 milj. Asiakkaan menestyminen MATKAILUPALVELUT Runsaasti messunäkyvyyttä: mm. Matka messut, Kotimaan Matkailumessut, Tourest-messut Tallinnassa ja Metsästys- & kalastusmessut Pietarissa Visitkouvola.fi-sivuston uudistus Valtakunnallinen crossmedia-kampanja lapsiperheille Ostosmatkailukampanja Pietarissa ja toimittajien vierailut: lukuisia Kouvola-aiheisia juttuja pietarilaismediassa Muutto kävelykadun tuntumaan ja Kouvola-fanishopin avaus Kotimaan ryhmämatkailun myyntipäiviä lähes 4 milj. TAX FREE -kauppaa seudulla IITTI POIMINTOJA KEHITYSOHJELMAN PROJEKTEISTA Yhdessä tekeminen Vetovoimaisuutta Kouvolaan Matkailun Master Plan -suunnitelma Kv-luontomatkailuseminaari Kouvolassa Kutsuvierastapahtumia venäläisille matkanjärjestäjille Maakunnallinen tuotepaketti Saksan markkinoille Koulutuksia, seminaareja, työpajoja ja messuyhteistyötä seudun matkailuyrittäjien kanssa Hyvän mielen joulutempaus Kouvolan rautatieasemalla Suotuisan yrittäjyysilmapiirin puolesta Kymenlaakson elinkeinoilmasto ja yrittäjyysilmapiiri on saanut valtakunnallisissa mittauksissa kehnon arvosanan. Kymenlaakson Y4 -projekti otti haasteen vastaan ja pyrkii muokkaamaan seudun yrittäjyysilmapiiriä vetovoimaisemmaksi yrityksille. Oivaltamisen ilo KOUVOLA Tulevaisuuden rakentaminen POIMINTOJA KEHITYSOHJELMAN PROJEKTEISTA Luovuudella liiketoimintaa Mukana kehittämässä suomalaista pakkausteollisuutta ja mediapakkausten konsepteja Eurooppalaisten ja venäläisten digibusiness-yritysten yhdistäminen SLUSH konferenssissa Mukana synnyttämässä pelialan koulutusohjelmaa (KyAMK & KSAO) sekä pelialan startup-yrityksiä Protomossa yrittäjyysvalmennusta ja tuoteideoiden kehittämistä erityisesti Myllykoski Paperista irtisanoituille Monikielisen kiinteistö- ja rakennusalan digioppimateriaalin kehittämistä Pietari, Moskova, Kazakstan: Almaty Tukholma, Göteborg KATUJUNA VOIMA matkustajaa KESÄLLÄ 2012 Seudun yritystyöpaikoista 10 % luovien alojen paikkoja POIMINTOJA KEHITYSOHJELMAN PROJEKTEISTA Elinvoimaa metsästä Yli 100 uutta kansainvälistä yrityskontaktia Katujuna Voima kesäiseen Kouvolaan Hyötyvirta-yritysalueen kehittämistä Uusiutuvasta energiasta uutta liiketoimintaa Puulle uusia käyttötapoja Koulutus- ja markkinointipalveluja yritysverkostoille Kasvun ja innovaatioiden edistämistä 16 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 301 uutta työpaikkaa SIJOITTUMISPALVELUT Yli 100 uutta yrityskontaktia, 6 uutta yritystä sijoittunut, 10 uutta investointiprojektia Kouvolan seudun näkyvyys koti- ja ulkomaan mediassa Mukana perustamassa Viisumipalvelukeskusta Kouvolaan Terveyspalveluyritysten markkinointia Venäjälle Markkinoimassa Kouvolaa yrityksille ja investoijille kansainvälisissä tapahtumissa, mm.: 17

10 Yrityspalvelut Kinno panosti vuonna 2012 vahvasti toimivien yritysten neuvontaan. Erityisesti metallialan Kinnon Yrityspalvelut on tarkoitettu sekä yritystoimintaa suunnitteleville että jo toimiville yrityksille ja yrittäjille. Yrityspalvelut tarjoaa tukea ja asiantuntijapalveluita yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. yritysten kehittämistarpeita käytiin tarkasti läpi ja yritysten tueksi etsittiin rahoitusta, yhteistyökumppaneita ja uusia tilaratkaisuja. Yritysten kanssa käytiin läpi tuotekehitykseen saatavissa olevat julkiset yritystukirahoitukset, informoitiin toimialaa koskevasta CE-merkinnästä ja työvoimatarpeiden osalta ohjattiin Kouvolan TE-toimiston palveluiden piiriin. Toimivien yritysten neuvonta ohjasi Yrityspalvelut toimii yhteistyössä muiden asiantuntijaorganisaatioiden, muun muassa työvoimaviranomaisten, ELY-keskuksen ja Finnveran kanssa. Kinno kuuluu Suomen Uusyrityskeskus- Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen palvelujen piiriin vuoden aikana 100 yritystä. verkostoon ja alkavien yritysten neuvontapalvelut tuotetaan sen laatujärjestelmän edellyttämällä tavalla. Vuoden 2012 toiminnasta saatu asiakasarvosana ylitti valtakunnallisen keskiarvon, ollen 9,1. Valtakunnallinen keskiarvo oli 8,9 asteikolla ALKAVIEN YRITYSTEN NEUVONTAPALVELUT Kinnon alkavien yritysten neuvonnassa työn pääpaino on yhdessä asiakkaiden kanssa tehtävässä liikeidean arvioinnissa sekä HAASTEELLINEN VUOSI asiakkaiden valmentamisessa liiketoimintasuunnitelmien ja talouslaskelmien tekoon. Alkava yrittäjä saa apua esimerkiksi rahoitustarpeen sekä rahoitus- ja avustusmahdollisuuksien kartoituksessa, rahoitushakemusten laatimisessa ja tarvittavien liitteiden hankkimisessa. Vuosi 2012 oli haasteellinen ja Kinnon Yrityspalveluissa ponnisteltiin yhdessä yritysasiakkaiden kanssa yhtä usein työpaikkojen säilyttämisen kuin niiden lisäämisenkin puolesta. ten lausuntoja kirjoitettiin 11 kappaletta. Toimivien yritysten neuvontapalveluja käytti 254 yritystä. 42 yritystä käynnisti kehittämisprosessin (tuotteiden tai palveluiden kehittäminen, yritystoiminnan laajentaminen tai kansainvälistymi- JO TOIMIVILLE YRITYKSILLE Jo toimiville kasvu- ja kehittämishaluisille yrityksille on tarjolla palvelupaketteja tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen ja yritystoiminnan kasvattamiseen tai kansainvälistymiseen. Kinnon Yrityspalveluiden alkavien yritysten neuvonnassa (alkuneuvonta) kokonaisasiakasmäärä väheni vuodesta 2011, mutta suhdeluku perustettujen yritysten ja neuvontapalveluja käyttäneiden asiakkaiden kesken parani merkittävästi. nen). Palveluja Bisnekseen, Kouvolan seutu -projektiin osallistuneiden kasvuyritysten saama rahoitus oli euroa. Seitsemällä yrityksellä haku oli kesken. Päärahoittaja oli Kaakkois-Suomen ELY- OMISTAJANVAIHDOKSESSA keskus, muut rahoittajat olivat Kouvolan kaupun- Omistajanvaihdospalvelu auttaa maksutta sekä yrityksen myyjää että ostajaa, oli kyseessä sitten yrityskauppa tai sukupolvenvaihdos. YRITYSKUMMIT Yrityskummi on yrittäjän tai yrittäjäksi aikovan luottamuksellinen keskustelukumppani ideoiden kehittelyssä. Kummi on yrityksen sparraaja ja valmentaja, joka auttaa verkostoitumisessa ja tarjoaa välineet ratkaisujen löytämiseen. Kinno tukee Kouvolan ja Iitin alueen kummiverkostoa ja toimii siltana asiakkaiden ja kummien välillä. Alkuneuvontaa käytti 308 asiakasta vuonna Näistä yrityksen perusti 109. Kinnon yritysneuvonnan tuella toiminnan aloitti 167 yritystä, eli 44 prosenttia seudulla perustetuista 380 yrityksestä. Starttirahalausuntoja asiakkaiden rahoituslaskelmien tueksi kirjoitettiin seitsemän kappaleta. Finnveran Lappeenrannan aluekonttori teki 16 rahoituspäätöstä Kinnon antamalla lausunnolla. UPM:n Myllykosken tehtaalta irtisanottujen ja oman yrityksen perustaneiden tukipakettia var- ki ja Iitin kunta. Kaksivuotisen projektin aikana omistuksenvaihdosta koskeviin teematilaisuuksiin osallistui 116 yrittäjää. Omistajanvaihdostilanteessa olevat yritykset kartoitettiin (22 kpl). Näistä yhdeksän päätyi käynnistämään omistuksenvaihdos-prosessin. Kinnon tukema Yrityskummi-verkosto järjesti 32 tapaamista 20 yritykselle. Yrittäjiltä yrityskummitoiminnasta saatu palaute oli erittäin myönteistä. Yrittäjiltä saatu palaute osoittaa selkeästi, että yrityksissä tarvitaan puolueettomia keskustelukumppaneita, tietoa kehittämismahdollisuuksista ja konkreettista apua rahoituksen hakemisessa. 18 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 19

11 Yrityspalvelut VUONNA 2012 KÄYNNISSÄ OLLEET PROJEKTIT: PALVELUJA BISNEKSEEN, KOUVOLAN SEUTU (päättynyt) KOUVOLAN TILTU (päättynyt), KYMENLAAKSON Y4 (jatkuu) LISÄTIETOJA LEENA GARDEMEISTER, YRITYSPALVELUPÄÄLLIKKÖ p INNOVAATIOPALVELUT BIC KYMI RY Bic Kymi tukee innovatiivisia liikeideoita ja auttaa ideoiden ja keksintöjen jalostamisessa kannattavaksi liiketoiminnaksi. Sen palvelut koostuvat yrityshautomotoiminnasta ja innovaatiopalveluista. Innovaatiopalvelut on tarkoitettu keksinnöllisten tai uutuudellisten tuote- ja palveluideoiden omistajille. Palvelun tukena toimii Tuoteväylä-ryhmä, jonka kautta asiantuntijoiden ja rahoittajien näkemys idean eteenpäin viemisestä on saatavissa nopeasti. Myös Kymenlaakson innovaatioasiantuntija on tavattavissa Kinnossa. Neljännes Kouvolan seudun yrittäjistä on lähivuosina tulossa eläkeikään. Jollei näille yritykselle löydy jatkajia, menetetään seuraavien viiden vuoden aikana merkittävä määrä työpaikkoja ja verotuloja. Yritysten omistajanvaihdosselvitys, Kinno 2012 Kinnon Yrityspalveluissa toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet. Kouvolan seudun yli yritykselle tarjoamme 24/7 myös verkkopalvelujamme: Yritystulkkia ja vapaiden toimitilojen rekisteriä. Lisäksi yritysneuvojamme ovat vain puhelinsoiton päässä! - Leena Gardemeister, yrityspalvelupäällikkö Kinnon Innovaatiopalvelut toimii yhteistyössä BIC Kymi ry:n, ELY-keskuksen innovaatioasiantuntijan, TEKES:n asiantuntijoiden sekä pääomarahoittajien kanssa. BIC Kymi on osa laajaa eurooppalaista bisnes- ja innovaatioverkostoa (EBN), johon kuuluu yli 200 BIC-yksikköä eri puolilla Eurooppaa. Pekka Kalenius, projektipäällikkö p YES-KESKUS YRITTÄJYYSKASVATUS YES vie yrittäjyyskasvatusta kouluihin, tarkoituksena luoda pysyvä yrittäjyyskasvatusta tukeva rakenne. Se tarjoaa koulutusta ja työkaluja yrittäjyyden kehittämiseen koulussa sekä tukea koulun ja yritysten väliseen yhteistyöhön. Toiminta vahvistaa virallisia yrittäjyyskasvatuksen linjauksia, tukien suomalaista yrittäjyyskasvatustyötä. YES Kouvola on ensimmäinen Suomen lähes 20 YES-keskuksesta, joka toimii kokonaan kunnallisin budjettivaroin. Kouvolan seudun YESkeskuksen rahoitus tulee Kouvolan kaupungilta ja Iitin kunnalta, sivistys- ja elinkeinotoimen budjettivaroista. Reijo Vaurula, YES Kouvola aluepäällikkö p VUONNA 2012 Kinnossa otettiin käyttöön valtakunnallinen Yrityspörssiverkkopalvelu [www.yritysporssi.fi], jossa voi julkaista yrityksen osto- ja myynti-ilmoituksia Kinnon tuella. Vuonna 2012 etua käytti yhdeksän yritystä ja kahden yrityksen osalta prosessi eteni omistajanvaihdokseen. Kouvolan TILTU -projektin tuloksena kouvola.fi-sivuille saatiin hankintojen suunnittelukalenteri ja kaupunki otti käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin. Kahden projektivuoden aikana yrityksille järjestettiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksia aiheina muun muassa tuotteistaminen, kustannuslaskenta, omavalvontasuunnitelma, palveluseteli ja hankintalaki. - yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavien yritysten verkkohakemiston julkaisu. Vuoden lopussa mukana oli 72 hyvinvointialan palveluntuottajaa. Yhteistyössä Kouvolan TILTU-projekti, Kouvolan kaupunki ja Socom. Kymenlaakson elinkeinoilmasto ja yrittäjyysilmapiiri on valtakunnallisissa mittauksissa saanut kehnon arvosanan. Loppukesällä 2012 käynnistynyt Kymenlaakson Y4 -projekti otti haasteen vastaan ja pyrkii muokkaamaan yrittäjyysilmapiiriä vetovoimaisemmaksi yrityksille. Kouvolan osaprojekti on kartoittanut yrittäjien mielipiteitä kehittämistarpeista. Myös kaupunginvaltuutettujen näkemykset aiheesta selvitetään. 20 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 21

12 Kouvolan Matkailu LISÄTIETOJA RAIJA SIERMAN, MATKAILUPÄÄLLIKKÖ p Kinnon matkailupalvelut eli Kouvolan Matkailu vastaa Kouvolan ja Iitin matkailumarkkinoinnista, matkailuneuvonnasta ja matkailutoimiston asiakaspalvelusta. KOUVOLAN MATKAILU Asiakaspalvelu puh Kauppalankatu 5, Kouvola (sisäänkäynti Keskikadun puolelta) Matkailupalvelut tekee tiivistä yhteistyötä alueen matkailuyritysten ja Kinnon Vetovoimaisuutta Kouvolaan -kehittämisohjelman sekä muiden sidosryhmien, niin paikallisten kuin ulkopaikkakuntalaistenkin kanssa. Valtakunnallisessa matkailutoimistojen luokituksessa Kouvolan Matkailu luokitellaan neljän tähden matkailutoimistoksi. Vuoden 2012 lopussa se myös rekisteröitiin valmismatkaliikkeeksi Kuluttajaviraston valmismatkarekisteriin. YÖPYMISVUOROKAUDET 2012 Kouvola ja Iitti Yöpymisvuorokausia kaikkiaan kpl (+ 3,6 %). Ulkomaalaisten yöpymisvuorokausia kpl (+ 25 %), josta venäläisten yöpymisiä kpl (+17,3 %). Kotimaisten matkailijoiden Kevättalvella 2012 Kouvolan kaupungille ja Kinnolle lanseerattiin uusi, värikäs visuaalinen ilme, jossa korostuu kymenlaaksolaisuus aitoine ja välittömine ihmisineen. Rohkeasti uudistetulla brändillä Kouvolaa vetovoimatekijöineen tuodaan esiin uusista, ihmetystä aiheuttavista näkökulmista. Elokuussa 2012 Kouvolan Matkailu muutti uusiin toimitiloihin kävelykadun varrelle ydinkeskustaan. Uusissa tiloissa avattiin myös Kouvola-fanishop, joka myy uuden Kouvolabrändin mukaisia tuotteita: Ihmettelijä-paitoja, tuubihuiveja, postikortteja jne. Kouvolaa markkinoitiin voimallisesti messuilla, myyntitapahtumissa ja eri medioissa. Tax free -kaupan arvo kasvoi 16 prosenttia edellisvuodesta ja ulkomaalaisten yöpymisissä kasvua oli peräti neljännes vuoteen 2011 verrattuna. MESSUT, TAPAHTUMAT JA WORKSHOPIT Matka messut Kotimaan Matkailumessut 2012, Tampere Kongressimessut 2012, Helsinki Kotimaan ryhmämatkailun myyntipäivät, useita tilaisuuksia Tourest 2012-messut, Tallinna Metsästys- ja kalastusmessut 2012, Pietari Kutsuvierastapahtuma ryhmämatkanjärjestäjille syyskuussa. Kouvolan ja Iitin matkailukohteiden esittelyä. yöpymisvuorokausia kpl (-0,5 %). KESKIMÄÄRÄISET VIIPYMÄT 2012 Kotimaiset matkailijat viipyivät Kouvolan seudulla keskimäärin hieman alle 2 vrk. Ulkomaalaiset matkailijat viipyivät keskimäärin yli 2 vrk, kesäaikana lähes 3 vrk. TAX FREE -MYYNTI 2012 Vuoden 2012 tax free -myynnin arvo Kouvolassa 3,8 milj. euroa. Kasvua oli 16 % edellisvuoteen verrattuna. Osuus koko maan tax free -kaupasta oli 1,2 %. MARKKINOINTIMATERIAALIT JA -KAMPANJAT Kouvola matkailuesite. Suomi, englanti, venäjä. Kartta. Kouvola & Iitti. Retkipaketti-esite. Kesäkauden viikko-ohjelma. Ostettu mainostila valtakunnallisissa julkaisuissa. Uudistettu visitkouvola.fi-sivusto. Ostosmatkailukampanja Pietarissa. Esitteitä, tienvarsimainontaa, rajapromootiota, radiomainontaa, kutsuvierastapahtuma venäläisille toimittajille. Sosiaalinen media Venäjällä, vk.com/visitkouvola Markkinointikampanja lapsiperheille. Mainontaa 22 radiossa, TV:ssä ja aikakauslehdissä. vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 23

13 VUODEN VARRELTA 2012 YRITYSKUMMIT TUKEVAT JA SPARRAAVAT Kinno tukee Kouvolan ja Iitin alueen yrityskummiverkostoa ja toimii siltana asiakkaiden ja kummien välillä. KINNO JA KOUVOLAN KAUPUNKI saivat uuden värikkään ilmeen maaliskuussa. Brändiuudistusta olivat Kinnon ja kaupungin kanssa tekemässä bränditoimisto Nitro ID ja kouvolalaislähtöinen graafinen taiteilija Kustaa Saksi. Brändityön tavoitteena on lisätä ja terävöittää kaupungin vetovoimaisuutta niin uusille asukkaille, yrittäjille kuin matkailijoille ja tukea sen strategisia tavoitteita. Uudessa ilmeessä keskeistä roolia näyttelee Ihmettelijä-hahmo, joka silmäilee kaupunkia uusista, ihmetystä aiheuttavista näkökulmista. Ihmettelijällä on kolme persoonallista ystävähahmoa, joita nähdään myös kaupungin mainonnassa ja markkinoinnissa. Yksi heistä on Topi, ahkera MATO VALTONEN liikemies. Topi tuo bisnesälyn esiin täysin uusista näkökulmista. tsemppasi Protomon avajaisväkeä huhtikuussa Ihmeen hieno Voikkaalla. Sami Hyypiä Kouvola! lähetti lisätsemppiä videotervehdyksellään. PROTOMOSSA järjestettiin ympäri vuoden yrittäjävalmennuksia sekä punnittiin ja pyöriteltiin yritys- ja tuoteideoita. TERVEYS- JA HYVIN- VOINTIMATKAILU on nousussa - myös Kouvolassa. Terveys- ja hyvinvointipalveluja Kouvolan seudulla tarjoavat yritykset saivat vetoapua po- KOUVOLAN MATKAILU muutti uusiin tiloihin kävelykadun tuntumaan kaupungin keskustaan ja avajaiskahvit juotiin elokuussa. TIIMIPALAVERI RANTAMAISEMISSA Vetovoimaisuutta Kouvolaan -kehittämisohjelman tiimipalaveri KymiSunin Jokituvan rantamaisemissa. tentiaalisille venäläisasiakkaille suunnattuun markkinointityöhön vuonna 2012 Contract-projektilta. Интересует ли Вас или Ваших близких получение медицинского обслуживания в частных клиниках города Коувола? Хотели бы Вы быть помощником или сопровождающим для наших русскоговорящих клиентов? Ответьте на опрос и станьте подписчиком на рассылку наших новостей в интернете по адресу: Среди всех ответивших, которые оставят свои контактные данные, будут разыграны 3 подарочных ваучера (50 / ваучер) на лабораторные исследования в Kouvolan Lääkärikeskus Oy. HYVÄÄ JOULUMIELTÄ KOUVOLASTA! Joulupukki joukkoineen tervehti matkailijoita Kouvolan Matkakeskuksessa joulun aikaan. Vetovoimaa Kouvolan matkailuun -projektin markkinointitempaus Kouvolan Ydinkeskusta ry:n, Kouvolan matkailuoppaiden, VR:n, Avis Oy:n ja Kouvolan kaupungin kanssa ajoittui joulun vilkkaimpiin matkailupäiviin. Ennen joulua vastaanotettiin suomalaisia matkailijoita ja joulun ja uuden vuoden välillä toivotettiin venäläiset matkailijat tervetullleiksi. Loppiaisena venäläiset saateltiin kotimatkalle. Esitteiden, pinssien ja muun markkinointimateriaalin lisäksi matkailijoille tarjoiltiin glögiä ja pipareita. HELMI ERÄMAASSA Repoveden kansallispuisto valittiin Retki-messujen yleisöäänestyksessä Vuoden retkikohteeksi. Valinta tehtiin kahdeksannen kerran, tällä kertaa aiheena oli perheretkeily. KOUVOLA OLI MUKANA Pietarin Metsästys- ja kalastusmessuilla, jotka järjestetään keväisin ja syksyisin. 24 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 25

14 VUODEN VARRELTA 2012 HYVÄÄ ELÄMÄÄ Kouvolassa hyvä asuminen on mahdollista kohtuuhintaan ja verraten edullisin elinkustannuksin. Puolet kouvolalaisista asuu pientaloissa joko taajamissa tai maaseudulla. Vuonna 2012 Kouvolaa markkinoitiin aktiivisesti sekä VIERAITA VENÄJÄLTÄ Kouvolaa markkinoitiin vuonna 2012 voimallisesti Venäjälle. Vieraaksi kutsutulle venäläiselle mediaväelle esiteltiin Kouvolan nähtävyyksiä, muun muassa KOUVOLA ON MAHDOLLISUUS! Rautatiet ja sijainti on Kouvolan kilpailuvaltti nro 1. VR Transpointin tekemä myönteinen investointipäätös ilahdutti Kouvolassa vuonna 2012, samoin ulkoasianministeriön päätös sijoittaa viisumipalvelukeskus Kouvolaan. ETÄISYYDET HaminaKotkan satama 60 km (50 min) Lappeenranta 90 km (70 min) Helsinki 135 km (90 min) Viipuri 150 km Pietari 285 km Moskova km asuinpaikkana, matkakohteena että yritysten sijoittumispaikkana. Mustilan Arboretumia. TYÖTÄ JA VIENTITUOTTEITA PUUSTA eli Tyvipuu -projekti osallistui joulun alla omalla joulukuusellaan kaunein joulupuu -äänestykseen Kauppakeskus Veturissa. Hyvän mielen joulu -tapahtuman SUOMEN SUURIMPIA Tervaskankaalla, valtatie 6:n varrella, avattiin syksyllä Suomen suurimpiin kuuluva shoppailukeskus, Kauppakeskus Veturi. Samalla market-alueella sijaitsee myös muun muassa maailman suurin Prisma. PARKKIPIRKOT JOULUMIELELLÄ Joulukauppa sai vauhtia, kun Kouvolan keskustan maksulliset pysäköintipaikat muutettiin joulun alla kiekkopaikoiksi. Tempauksen takana oli Kinnon Vetovoimaa Kouvolan matkailuun -projekti, Kouvolan Yrittäjät, Kouvolan Ydinkeskusta ry ja Kouvolan kaupunki. Y4 - SUOTUISAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN PUOLESTA Tutkimukset osoittavat, että Kymenlaakson elinkeinoilmastossa ja yrittäjyysilmapiiriissä on kehittämisen tarvetta. Myönteinen kehitys alkaa, kun julkiset toimijat ja päättäjät huomioivat päätöstensä vaikutukset yrittäjyyteen. Kymenlaakson Y4 -projekti otti kopin kehittämisen haasteista. Kuvassa Kouvolan seudun Y4-tiimi: projektikoordinaattori Armi Lampinen (vas.), projektipäällikkö Jari Aho ja yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister. järjesti kestävän kehityksen verkosto KERKKO. KESÄKATUJEN VOIMAJUNA Katujuna Voima liikennöi Kouvolassa juhannuksesta elokuuhun. Kyydittäviä oli reilut Katujuna oli Energiativoli-projektin näkyvin osa. YMPÄRISTÖTEKNIIKAN MESSUILLA markkinoitiin sekä koko Kouvolaa että Hyötyvirran yritysaluetta. Kinnosta projektipäällikkö Urpo Huuskonen (pikkukuvassa vas.) ja kehittämisjohtaja Vesa Junttila yhdessä asiantuntija Paula Eskolan (Motiva) kanssa esitelmöivät materiaalitehokuudesta ja ympäristöliiketoiminnasta. Tapahtuma järjestettiin Helsingin Messu- KYMIKONTAKTI toi yhteen julkiset toimijat ja yritykset. Ohjelmassa oli aikataulutettuja tapaamisia, yritysnäyttely ja luentoja ajankohtaisista asioista yrittämisen saralla. Kinno toimi verkostoitumistapahtuman järjestelyissä yhteistyökumppanina. keskuksessa lokakuussa. 26 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 27

15 Paraatikenttä 4, KOUVOLA Puh (vaihde) Kouvolan seutu PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 28 vuosi2012kinno

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Kotkan-Haminan seutu viisi kuntaa noin 88.000 asukasta noin 5000 yritystä meri ja raja 2 Avainluvut 2011 konserni

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

Tervetuloa Yrityssaloon. Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A

Tervetuloa Yrityssaloon. Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A Armi Metsänoja Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama 1.1.2009 perustettu oy, elinkeinoyhtiö, Yrittäjyyden

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut www.josek.fi Josek on yrityksiä varten Josek palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Uutta voimaa liiketoimintaan

Uutta voimaa liiketoimintaan YRITYSPALVELUT KINNO Uutta voimaa liiketoimintaan www.kinno.fi Kouvolan seutu Ota Kinno kumppaniksi yrittäjyyteen Yritysneuvonnasta ja yrityskummien sparrauksesta on alkavalle yrittäjälle suuri apu. Liisa

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö 2017 Armi Metsänoja Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Örninkatu 15 A Ö Armi Metsänoja Armi Metsänoja INNOMO Örninkatu 15 B, 2. krs Armi

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

KEHITTÄMISPALVELUT KINNO. Elinvoimaa metsästä. www.kinno.fi

KEHITTÄMISPALVELUT KINNO. Elinvoimaa metsästä. www.kinno.fi KEHITTÄMISPALVELUT KINNO Elinvoimaa metsästä www.kinno.fi Ihmeen särmää kehittämistä Kinnon kehittämispalvelut toteuttavat projekteja, joilla edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Lisätiedot

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa?

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? Yritys-Suomi -seminaari 06.05.2010 Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? - Miten sopimus syntyi Kotkan-Haminan seudulla? 10.5.2010 asiantuntija Eeva Koskimies Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti

Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti + Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti + Mistä kaikki lähti liikkeelle? Saimaan ammattikorkeakoulun EAKR-hanke (Matkailun sosiaalisen median hanke MATSO) vuosina 2010-2011 hankkeessa oli tavoitteena

Lisätiedot

Poissa Saarikko Sami Iitin Yrittäjät ry

Poissa Saarikko Sami Iitin Yrittäjät ry Iitin kunta Pöytäkirja 6/2013 1 Iitti-tiimi 16.09.2013 Aika Maanantai 16.09.2013 klo 15:00-16.10 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Haara Teuvo varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Anna tilaa yrittäjyydelle

Anna tilaa yrittäjyydelle Tervetuloa! Anna tilaa yrittäjyydelle Kouvolan Uusyritysneuvonnan 20-vuotisjuhla 9.12.2016 Kouvolassa Yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister, Kinno 2 Matkakertomus Toiminta alkaa Kouvolan seudun kuntayhtymässä

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Edunvalvontaa ja palveluita

Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät edistää yrittäjyyttä. Tavoitteemme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjyyden vahvistaminen lisää kansalaisten

Lisätiedot

Buustia bisnekseen. Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC. Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti

Buustia bisnekseen. Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC. Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti Buustia bisnekseen Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti 21.9.2017 MIKSI LADEC ON OLEMASSA? LADEC auttaa uusia yrityksiä syntymään sekä olemassa

Lisätiedot

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja edunvalvontatukea kaikilla yritystoiminnan osa alueilla koko

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Prizztechin kansainvälinen toiminta Vetääkö Venäjä? 9.4.2014, Pasi Pitkänen

Prizztechin kansainvälinen toiminta Vetääkö Venäjä? 9.4.2014, Pasi Pitkänen Prizztechin kansainvälinen toiminta Vetääkö Venäjä? 9.4.2014, Pasi Pitkänen Missio Tehtävämme on maakunnan hyvinvoinnin edistäminen yrityselämää vahvistamalla. Visio Prizztech Oy on kansallisesti arvostettu

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy MISSION POSSIBLE Kouvola Innovation Oy 2018-2020 KAUPUNGIN ELINVOIMAPOLITIIKKA YRITTÄJÄASIAKAS RAHTIKYLÄ BIOLAAKSO VISITKOUVOLA PALVELUT JA PAINOPISTEALUEET ALKAVAN YRITYKSEN PALVELUT TOIMIVAN YRITYKSEN

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Asiakashankinta Venäjän kaupassa Moskovan alueen potentiaaliset toimialat

Asiakashankinta Venäjän kaupassa Moskovan alueen potentiaaliset toimialat Asiakashankinta Venäjän kaupassa Moskovan alueen potentiaaliset toimialat Tietoisku ja yritystapaamiset Kouvola 02.04.2009 Sergei Usoltsev Markkinatutkimuspäällikkö Suomalais-Venäläinen kauppakamari www.finruscc.fi

Lisätiedot

Kankaanpäästä Satakunnan vetovoimaisin yrittäjäkaupunki seminaari Kankaanpään kaupungin elinkeinopalvelut Marko Rajamäki

Kankaanpäästä Satakunnan vetovoimaisin yrittäjäkaupunki seminaari Kankaanpään kaupungin elinkeinopalvelut Marko Rajamäki Kankaanpäästä Satakunnan vetovoimaisin yrittäjäkaupunki seminaari 30.1.2018 Kankaanpään kaupungin elinkeinopalvelut Marko Rajamäki Taustaa Kankaanpään kaupungin tarpeet elinkeinopalveluiden uudelleenjärjestelylle

Lisätiedot

Kansainvälistymisen palvelut

Kansainvälistymisen palvelut 1 Kansainvälistymisen palvelut Tilannekartoitus (henkilökohtainen tapaaminen) Toimenpide-ehdotukset (kirjallinen ehdotus) Yrityksen kansainvälistymissuunnitelman laadinta voi pitää sisällään mm. Kansainvälistymisvalmiuksien

Lisätiedot

ELINKEINOJEN JA YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TARKISTUS VUODELLE 2018

ELINKEINOJEN JA YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TARKISTUS VUODELLE 2018 Kaupunginhallitus 8.1.2018 Liite 1 6 ELINKEINOJEN JA YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TARKISTUS VUODELLE 2018 Sopijaosapuolet Palvelujen tuottaja: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Energiahankkeet Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Toteutus 1.8.2008 31.7.2010 Budjetti 199 000 PK

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille 27.5.2015, Tampere Technopolis, Häggman-Sali, Kalevantie 2, 33100 Tampere Regina Saari

Lisätiedot

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä LADEC Kestävän kasvun vauhdittaja Nastolan Teollisuusryhmä 28.09.2017 Sisällysluettelo Elinkeino-/kehittämisyhtiön rooli kansallisessa yrityspalveluverkostossa Yhteenveto Ladecin palveluista - Perustamis-

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan. Työpajat 15.-16.5.2012

Kouvolan seudun matkailun master plan. Työpajat 15.-16.5.2012 Kouvolan seudun matkailun master plan Työpajat 15.-16.5.2012 Ohjelma 15.5. klo 9-12 Työpaja 1: Kokous- ja kongressimatkailu klo 9.00 Alustukset aiheeseen Leena Sipilä, Finnish Convention Bureau Minna Kurttila,

Lisätiedot

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma 2017 2018 Tuusula on noin 40 000 asukkaan ja yli 2 700 yrityksen kasvuhakuinen, luova ja käytännönläheinen kulttuurikunta Keski-Uudellamaalla. Sijaintimme Helsinki- Vantaan

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

MITÄ KUULUU MATKAILU? JuhlaHelmi, Porvoo, 14.5. Anne Wetterstrand / Topi Haapanen Kehitysyhtiö Posintra Oy

MITÄ KUULUU MATKAILU? JuhlaHelmi, Porvoo, 14.5. Anne Wetterstrand / Topi Haapanen Kehitysyhtiö Posintra Oy MITÄ KUULUU MATKAILU? JuhlaHelmi, Porvoo, 14.5. Anne Wetterstrand / Topi Haapanen Kehitysyhtiö Posintra Oy ILLAN OHJELMA Kahvia ja piirakkaa 17.00 Vetovoimaa! -kokemuksia Kohti Uutta? Yhteistä keskustelua

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Keski-Suomen matkailustrategia 2020 Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Vanhan (2005) matkailustrategian tavoitteet peruslähtökohtana yrityslähtöisyys, julkinen sektori toimii edellytysten luojana

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa 2 3 Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi http://www.yes-keskus.fi/wpcontent/uploads/2012/09/cursor_yritt_kasv_web_0312.pdf 4 Visio

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani PIENYRITYSKESKUS 30 vuotta Kauppakorkeakoulun erillislaitos yrittäjyys ja pk-yritysten kehityspalvelut

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

26.1.2015 Ari Hiltunen

26.1.2015 Ari Hiltunen 26.1.2015 Ari Hiltunen Kilpailukyvyn ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus Selonteko Jyväskylän valtuustolle 26.1.2015 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 2. Jyväskylän Yritystehdas 3. Tehokkaat

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen 7.3.2013 Jyväskylän kaupungin kansainvälisten yhteyksien linjaukset Jyväskylän kaupunkistrategia Jyväskylä kilpailukykyinen kaupunki,

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Auranmaan yrityspalvelut: tilannekatsaus 2014

Auranmaan yrityspalvelut: tilannekatsaus 2014 Auranmaan yrityspalvelut: tilannekatsaus 2014 TAUSTAA Auranmaan kuntien (Aura, Koski Tl, Marttila, Oripää, Pöytyä ja Tarvasjoki) yhteinen yrityspalveluyksikkö Auranmaan Yrityspalvelut aloitti toimintansa

Lisätiedot

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Josek on Joensuun seudun yrityksiä varten Palvelemme luottamuksellisesti ja puolueettomasti kaikkia Joensuun seudun yrityksiä

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Vuosiraportti 2011 www.kinno.fi 1. www.kinno.fi. Asiakkaan menestyminen. Tulevaisuuden rakentaminen. Vuosiraportti 2011 Kouvola Innovation Oy

Vuosiraportti 2011 www.kinno.fi 1. www.kinno.fi. Asiakkaan menestyminen. Tulevaisuuden rakentaminen. Vuosiraportti 2011 Kouvola Innovation Oy Vuosiraportti 2011 Ko Asiakkaan menestyminen. Kinno on onnistunut tehtävässään, kun sen asiakas menestyy. www.kinno.fi Tulevaisuuden rakentaminen. Kinno uskaltaa tehdä uusia asioita ja näyttää seudulle

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen Venäläisten matkailu Suomeen Joulu 2013 2014 2015 Pientä positiivista virettä näkyvissä Tammi-lokakuussa Suomeen saapui noin 2,5 miljoonaa venäläistä, kun vuotta aiemmin matkustajia oli noin 2,7 miljoonaa

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 1 Rakentaminen (F) 11 13 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 42 Muut 13 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % Lokakuu 26 Syksy 26 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Alueilla ja TEM:ssä laaditaan kaksi kertaa vuodessa alueellisten kehitysnäkymien katsaukset, jotka

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Tietoisku yrityksen kehittämisen rahoittamiseen

Tietoisku yrityksen kehittämisen rahoittamiseen Tietoisku yrityksen kehittämisen rahoittamiseen 22.11.2016 Iisalmi 8:30 Tilaisuuden avaus, Reijo Hynynen 8:35 Tekesin katsaus teknologiayritysten kehittämistoimenpiteiden rahoitukseen o Harri Kivelä, Innovaatiorahoituskeskus

Lisätiedot

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 1 Rakentaminen (F) 13 12 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 46 Muut 13 13 1 2 3 4 6 7 8 9 1 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 12 Rakentaminen (F) 13 14 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 4 42 Muut 13 13 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 7 Rakentaminen (F) 8 13 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 42 53 Muut 13 12 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Matkailun ajankohtaista Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Kansainvälinen matkailu 2013 = 52 miljoonaa matkailijaa enemmän kun 2012 Lähde: UNWTO Euroopan yöpymisvuorokausia 1-9/2014 alustavia

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

Luovat alat. Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila

Luovat alat. Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila Luovat alat Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila Toimialaraportin teon taustoittamiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen LUOVAMO luovien alojen urapalvelut toiminut 3,5v luovien alojen kehittämiseksi

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 12 Rakentaminen (F) 1 1 Kauppa (G) 22 2 Palvelut (H, I, K, O) 9 2 Muut 11 1 1 2 5 7 8 9 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Kanta-Häme Kevät 27 29.11.217 1 2.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomi kasvuun kansainvälisen logistiikan suunnitelmat Kouvolassa sekä oppilaitosyhteistyö. Ville Henttu, asiantuntija, logistiikka (TkT)

Kaakkois-Suomi kasvuun kansainvälisen logistiikan suunnitelmat Kouvolassa sekä oppilaitosyhteistyö. Ville Henttu, asiantuntija, logistiikka (TkT) Kaakkois-Suomi kasvuun kansainvälisen logistiikan suunnitelmat Kouvolassa sekä oppilaitosyhteistyö Ville Henttu, asiantuntija, logistiikka (TkT) 2 Agenda Kouvola Innovation Oy (Kinno) Kouvolan logistiikkasektorin

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot