Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1"

Transkriptio

1 Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1

2 Sisällysluettelo Kinnolaisten työnantajia ovat yrittäjät Elinvoimaa metsästä Sijoittumispalvelut Kouvolan Matkailu Organisaatio Tammikuu 2013 Luovuudella liiketoimintaa HALLITUS 2012 Puheenjohtaja: Risto Heikkilä, yrittäjäneuvos. Varapuheenjohtaja: Jukka Nyberg, kunnallisneuvos. Kehittämispalvelut Kuvia vuoden varrelta Vetovoimaisuutta Kouvolaan Poimintoja Kinnon vuodesta 24 Yrityspalvelut Kouvola Innovation Oy, Kouvolan seudun kehittämisyhtiö Muut jäsenet: Hannele Haapio, aluejohtaja, Jyrki Hyttinen, toimitusjohtaja, Marjo Partio, toimitusjohtaja, Marko Torkkeli, professori ja Sinikka Laukas, toimitusjohtaja. Kinnolaisten työnantajia ovat yrittäjät Kinnon toiminta selkiytyi huomattavasti vuoden 2012 aikana. Edellisen vuoden lopulla uudistettu organisaatio saatiin toimimaan tavoitteiden mukaisesti ja palaset loksahtivat paikoilleen. Kinno määritteli yhdessä Kouvolan elinkeinotoimen kanssa painopistealueet, jotka ohjaavat Kinnon kehittämispalveluiden työtä. Jokaiselle painopistealueelle asetettiin myös pitkän tähtäimen tavoitteet. Painopistealueet ovat nimeltään Elinvoimaa metsästä, Luoduudella liiketoimintaa ja Vetovoimaisuutta Kouvolaan. Vuonna 2012 myös Kinnon sijoittumismarkkinointi pääsi hyvään vauhtiin. Tuloksien saavuttamiseksi toimintaan täytyy kyetä panostamaan pitkäjänteisesti. Sijoittumismarkkinoinnin työn tuloksena Kouvolaan on heti ensimmäisen toimintavuoden aikana saatu uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Pyrimme kaikessa toiminnassamme hyödyntämään etenkin Venäjän lähialueiden, Pietarin ja Leningradin tarjoamat lupaavat mahdollisuudet. Kouvolan yrityselämää kehitettäessä Kinnon rooli on toimia veturina ja toimintaedellytysten luojana. Olemmekin lisänneet vuoden 2012 aikana suoran kontaktin ottamista Kouvolan seudun yrittäjiin. Tätä on tehty muun muassa kuukausittaisissa kaupungin ja yrittäjien aamukahvitilaisuuksissa, joita tullaan järjestämään jatkossakin. Meidän työnantajiamme Kouvola Innovationissa ovatkin ennen kaikkea seudun yrittäjät. Tehtävämme on mahdollistaa olemassa olevan yritystoiminnan kehittyminen, säilyminen sekä uusien yritysten syntyminen alueella. Tulemme jatkossa kutsumaan yrittäjiä mukaan Kouvolan alueen kehittämistyöhön entistäkin aktiivisemmin. Positiivinen kehitys turvataan kaupungin ja yrittäjien välisellä hyvässä hengessä tehdyllä yhteistyöllä. Suotuisan yrittäjyysilmapiirin ja vetovoimaisemman Kouvolan puolesta Kinno ja yrittäjät tekevät yhteistyötä esimerkiksi Kymenlaakson Y4-projektissa. UUDET YRITYKSET JA TYÖPAIKAT Kinno on palveluillaan myötävaikuttanut 301 työpaikan syntyyn Kouvolan seudulle sijoittuneissa, toimintaansa laajentaneissa tai neuvonnan kautta perustetuissa yrityksissä. Kouvolan seudulle perustettiin vuonna uutta yritystä. Niistä 167 käytti Kinnon Yrityspalveluiden neuvontaa. Kouvolaan vuonna 2012 sijoittuneet yritykset ja uudet työpaikat, yhteensä 134: Logistiikka: kahdeksan työpaikkaa Peliteollisuus: 5 työpaikkaa Elintarviketeollisuus: 20 työpaikkaa Viisumipalvelukeskus: 60 työpaikkaa Asko Pesonen JULKAISIJA KOUVOLA INNOVATION OY, 2013 Toimitusjohtaja, Kouvola Innovation Oy Muut: 41 työpaikkaa Toimitus ja taitto: Kirsi Laakso-Markkanen/Kinnon viestintä 2 vuosi2012kinno Kuvat: Kinnon & Kouvolan kaupungin kuva-arkisto VUOSI2012KINNO 3

3 ORGANISAATIO TAMMIKUU 2013 Asiakkaan menestyminen Kinno on onnistunut tehtävässään, kun sen asiakas menestyy. Tulevaisuuden rakentaminen Kinno uskaltaa tehdä uusia asioita ja näyttää seudulle suuntaa yhdessä asiakkaidensa kanssa. Oivaltamisen ilo Luovuus ja uudet ideat tuottavat lisäarvoa asiakkaalle ja työn iloa Kinnon henkilöstölle. Yhdessä tekeminen Kinnolaiset ovat joukkuepelaajia. Kinnon arvot Liisa Rantalainen, Toimintamme tarkoitus Toimintamme tarkoitus on seudun elinvoimaisuuden lisääminen. Parannamme yritystoiminnan edellytyksiä tukemalla yritysten syntymistä, sijoittumista, kehittymistä ja säilymistä seudulla. 4 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 5

4 Kehittämispalvelut LISÄTIETOJA PASI MIETTINEN, KEHITYSPÄÄLLIKKÖ p Kinnon kehittämispalvelujen projekteilla edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä, kasvua ja kansainvälistymistä. Pääpaino kehittämisprojekteissa on Kouvolan seudun toimialarakenteen monipuolistamisessa, yritysten ja työvoiman osaamisen kehittämisessä sekä uuden yritystoiminnan syntymisen edellytysten parantamisessa. Projekteilla tähdätään jo toimivien yritysten palvelemisen lisäksi uusien avauksien ja rakenteellisten muutosten vauhdittamiseen. Kinno toteuttaa kolmea kehittämisohjelmaa, jotka kattavat seudun keskeiset toimialat: Elinvoimaa metsästä, Vetovoimaisuutta Kouvolaan ja Luovuudella liiketoimintaa. Kinno hyödyntää kehittämisprojekteissaan tehokkaasti eri rahoituslähteiden mahdollisuudet niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Suurin osa kehittämiseen käytettävästä rahoituksesta tuleekin alueen ulkopuolelta, Euroopan Unionin rahastoista ja ohjelmista. Osa kehittämistoiminnan kokonaisrahoitusta on Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan pieni rahoituksellinen osuus, joka kuitenkin mahdollistaa merkittävien rahoitustukien saamisen seudun ulkopuolelta. Kouvolan kaupunki rahoitti Kinnon toimintaa vuonna 2012 kaikkiaan yhteensä kahdella miljoonalla eurolla, josta kehittämisprojektien osuus oli noin euroa. Kaupungin rahoituksen vipuvaikutus ulkopuoliseen rahoitusosuuteen oli hieman yli viisi, joten kaikkiaan Kinno hankki projektirahoitusta alueen yritystoiminnan kehittämiseen vuoden 2012 aikana 3,2 miljoonaa euroa. Kansainvälinen yhteistyö, pääsuuntana Venäjä, on voimallista. Toimimme tiiviissä yhteistyössä rahoittaja- ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa kehittämispalvelujen tuottamiseksi. Kinnon toimintaa ohjaavat yritysten tarpeet. Siksi yritykset halutaan kehittämisprojekteihin mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Yrityksiltä saatava palaute ja aktiivinen osallistuminen projekteihin on oleellisen tärkeää. Yhteistyöllä saavutamme parhaan tuloksen. Kinno on onnistunut tehtävässään, kun alueen yritykset menestyvät. TEEMME SEN YHDESSÄ. Käytännössä kehittämistoiminta on tiivistä yhteistyötä seudun yrityskentän kanssa. Myös seutujen välinen yhteistyö on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää ja keskeinen kilpailutekijä. 6 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 7

5 Elinvoimaa metsästä KEHITYSOHJELMAN PROJEKTIT 2012: SOUTHWOOD (päättynyt), KAAKOSTA VOIMAA (päättynyt), ENERGIATIVOLI (päättynyt), BIOTULI (jatkuu), RAJUKAASU (jatkuu), EKE (jatkuu), TYVIPUU (jatkuu), IHMEEN SÄRMÄÄ RAKENTAMISTA (jatkuu), GREEN JOBS ESR & EAKR (jatkuu). LISÄTIETOJA VESA JUNTTILA, KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ p Kehittämisohjelman tavoitteena on saada aikaan uutta liiketoimintaa, jossa hyödynnetään alueemme metsäalan osaamista. Puuta voi käyttää huomattavasti aiempaa monipuolisemmin rakentamisessa, energiantuotannossa ja uudentyyppisessä liiketoiminnassa. Toimialan yhtenä painopistealueena on kehittää seudulle uutta bioenergiaan liittyvää liiketoimintaa sekä alan tutkimusta ja koulutusta. Tämä sekä muut metsävarojen hyödyntämiseen ja ympäristöön liittyvät kestävän kehityksen hankkeet edesauttavat Kouvolan profiloitumista ympäristöystävälliseksi kaupungiksi. VUONNA 2012 SEMINAARIT JA KOULUTUKSET ELINVOIMAA METSÄSTÄ -KEHITYSOHJELMAN Ympäristömittaukset. Hyötyvirran yritysalueen PROJEKTIT KOSKIVAT: yritykset, 2/2012. metsäteollisuutta, Logistiikka- ja yritysverkostot. Hyötyvirran puutuotetoimialaa, yritysalueen yritykset ja alueelle sijoittuvat, 4/2012. bioenergiatoimialaa, Alueelliset lämmitysratkaisut, 5/2012. rakentamista ja Metallirakenteiden CE-merkinnät. Metalli- ja ympäristöliiketoimintaa. suunnittelualan yritykset Kouvolassa, 5/2012. Materiaalitehokkuus. Kouvolassa toimivat MUKANA tuotantoyritykset, 9/2012. Kiinteistökohtaiset lämmitysratkaisut, 10/2012. Ympäristötekniikkamessuilla 10/2012 ja Green Jobs ESR, 10/2012. Energiansäästöviikon tapahtumassa 10/2012. Osallistujia yhteensä 82 henkilöä. YMPÄRISTÖLIIKETOIMINNAN YRITYSALUEEN INFOSIVUT AJANKOHTAISTA TIETOA UUSIUTUVASTA ENERGIASTA RAPORTIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET Kesä-Kouvolaa kiertänyt Katujuna Voima oli näkyvin osa Energiativoliprojektia, jonka tuloksena suunniteltiin myös uusiutuvan energian teemapuisto Tykkimäen huvipuiston yhteyteen. Katujuna kuljetti kesän aikana noin matkustajaa. Tuettiin puuta ja öljyä hyödyntävän hybridipolttimen kehitystyötä. Tuloksena uutta liiketoimintaa. Perustettiin uusiutuvan energian verkkosivusto [www.biovoimaakaakosta.fi], jolla annetaan ajankohtaista tietoa uusiutuvan energian aiheista. Puualan yrityksistä haettin yhteistyökumppaneita innovatiivisten puutuotteiden kehittämistyöhön.tunnistettuja, lupaavia aiheavauksia ovat esimerkiksi langaton sähkönsiirto puutuotteissa ja älykeittiö. Molemmissa kehitystyö on käynnissä. Ympäristöliiketoimintaan keskittyvän Hyötyvirran yritysalueen markkinointiin panostettiin. Yritysalueelle sijoittui vuoden aikana kaksi uutta yritystä. Uusiutuvan energian osalta tutkittiin mahdollisuuksia muuntaa öljylämmitteisten kiinteistöjen lämmitysmuotoa ympäristöystävällisemmäksi (uusiutuva energia). Kiinteistö- ja rakennusalojen yhteistyö-, koulutus- ja osaamisprojekti Ihmeen särmää rakentamista käynnistyi kansainvälisen puurakentamisseminaarin Hyötyvirran yritysalueelle tehtiin omat verkkosivut [www.hyotyvirta.fi] ja perusteilla on ympäristöliiketoimintaan keskittyvä, jäsenyritystensä etuja ajava ja yhteistoimintaa edistävä yhdistys. Biokaasulaitosten käytettävyystutkimuksia, muun muassa käytön optimointiin ja mädätysjäännösten hyödyntämiseen liittyen. Tutkittiin uusia käyttösovelluksia puuraaka-aineelle (biohiili ja antibakteeriset valmistelulla. Forum- Holzbau Nordic järjestetään Kouvolassa toukokuussa Valmisteltiin Kaakkois-Suomen kasvusopimusta ja Innovatiiviset Selvitettiin tuulivoimapuiston perustamismahdollisuuksia Keltakankaalle. Mittaukset alueella käynnistettiin. valmisteet). kaupungit -ohjelmaa. 8 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 9

6 Luovuudella liiketoimintaa LISÄTIETOJA Kehittämisohjelma keskittyy luovien alojen KEHITYSOHJELMAN PROJEKTIT 2012: DigiOSKE (jatkuu 2013), PROTOMO (jatkuu), DigiEduET (jatkuu 2013), SOSIAALINEN MEDIA YRITYKSEN VOIMAVARANA (päättynyt), KURKI (jatkuu 2013), INNOBUS (jatkuu 2013), OPENINNO (jatkuu 2013), EdNet (jatkuu 2013), NELJÄN MIKROKLUSTERIN KANSAINVÄLISTYMISMALLI (jatkuu 2013), DIGITAALISET SISÄLLÖT (päättynyt). MIKA LAMMI, KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ p MARKKU SAARI, OHJELMAPÄÄLLIKKÖ (OSKE) p liiketoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen. Luovilla aloilla tarkoitetaan tässä yhteydessä Maanlaajuisessa Protomo-yhteisössä on kaikkiaan yli jäsentä, valtakunnallisesti yli 100 uutta perustettua yritystä ja yli 400 uutta työpaikkaa. kaikkea liiketoimintaa, jossa yhdistyvät osaaminen, tieto, digitaalisuus ja uuden luominen. Määritelmä on tarkoituksella väljä, sisältäen monenlaista toimintaa taiteen ja kulttuurin alojen käsityöläisistä mainosalan ja pelinkehittämisen kautta aina suunnittelutoimistojen insinöörityöhön. RAPORTIT, TUTKIMUKSET, SELVITYKSET DigiOSKE OSAAMISKESKUS- OHJELMA Kouvola on yksi OSKEn viidestä DIGIBUSINESSklusterin alueellisesta toimijasta. Kouvolassa toteutetaan monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan osaamisalaa. Digitaalinen markkinointiviestintä, ammatillinen täydennyskoulutus sekä kommunikoinnin parantaminen kieliteknologioiden avulla olivat Kouvolan DigiOSKEn painopisteitä vuonna Erityisesti kehitettiin suomalais-venäläistä cross border -yhteistyötä. Vuoden 2012 aikana OSKE-ohjelman puitteissa käynnistyi kuusi uutta projektia. PROTOMO KYMENLAAKSO Protomo Kymenlaakso aloitti toimintansa Voikkaan Yritysalueella maaliskuussa Konseptin tarkoituksena on tukea yrittäjyyden syntymistä ja kohentaa työllisyyttä erityisesti rakennemuutoksen koettelemilla seuduilla. Toiminta käynnistettiin puolivuotisella yrittäjyysvalmennuksella, jolle osallistui 15 monipuolisen osaamisprofiilin ja yritysidean omaavaa henkilöä. Protomo Kymenlaakson ensisijaisena kohderyhmänä on UPM:n suljetulta Toteutettiin vertaileva selvitys suomalaisista Myllykosken paperitehtaalta työttömiksi jääneiden joukko. Ovet ovat kui- egovernment-käytännöistä. tenkin avoinna kaikille: yrityksille, yhteisöille ja yrittäjyydestä kiinnostuneil- Suomalaisten Venäjän-kauppaan keskittyvien yritysten sähköisen liiketoiminnan palveluntarpeet kartoitettiin. MESSUT, TAPAHTUMAT, WORKSHOPIT le. Protomo tarjoaa olosuhteet ideoiden eteenpäin viemiseen ja mahdollistaa valmiin tuotteen tai palvelun kaupallistamisen. Tärkeimpiin yhteistyökump- Käynnistettiin Neljän mikroklusterin Suomalaisten ja venäläisten digibusiness-yritysten DigiEduET Open Days -seminaari Tallinnassa. paneihin vuonna 2012 lukeutui Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, jonka kansainvälistämismalli -projekti Culminatum kontaktitapahtuma Pietarissa toukokuussa, Noin 90 osallistujaa, etupäässä virolaisia rakennusalan opiskelijat lähtivät toimintaan innostuneesti mukaan. Myös media on ollut Innovationin kanssa. Projektissa tuotetaan Internetissä järjestäjänä Kouvolan DigiOske. Mukana oli yrityksiä ja oppilaitoksia. Esittelyssä DigiEduET:n Protomosta kiinnostunut. toimiva kokoustila- ja matchmaking-rekisteri. 110 suomalaista ja venäläistä digibusiness-alan tulokset. Projektissa tuotetaan suomalaiseen Toteutettiin venäläisten kumppanien kanssa selvitys ammatillisen etäopetuksen tarpeista ja markkinoista, toimijaa. Päätettiin yhteistyön aloittamisesta suomalaisten, venäläisten ja kuuden keski- rakennusalan tietokortistoon perustuva vironkielinen rakentamisen opetusaineisto, joka julkaistaan VUONNA 2012 kahden oppimisaihion suunnittelu aloitettiin. eurooppalaisen kehittämisorganisaation kesken. selainpohjaisena sovelluksena. Henkilökohtaiset kontaktoinnit, muun muassa n. 50 Myllykoski- Kartoitettiin alueellisten avoimen innovaation Digibusiness-aamukahvien sarja Kinnossa. Luovien alojen startup-kehitysympäristön taustaista henkilöä, lähtökohtana yrittäjyys. ekoysteemien tarpeita Suomessa ja Venäjällä. Aiheina mm. pk-yritysten viestintätarpeet ja perustaminen. Protomon, KSAOn ja viiden paikallisen Protomo-valmennus I, 3-8/2012. Tavoitteena oli selvittää, millaista alueellista monikielisen viestinnän ammattilaisten verkosto yrityksen yhteistyön tuloksena kehitysympäristö, jossa Yrittäjäkohtaisesti räätälöidyt valmennukset. 16 osallistujaa, innovaatiopolitiikkaa tarvitaan crossborder-perustaisten Linco. työskentelevät toisiaan tukien sekä aloittelevat että osan kanssa käynnistetty kehittämistoimenpiteet. kasvuyritysten tukemiseksi ja akateemisen yrittäjyyden Useita työpajoja, joissa haettiin uusia vakiintuneet yritykset ja koulutustoimijat. Uusiin töihin -tilaisuudet I, II ja III. edistämiseksi. ratkaisuja alueen pk-yritysten innovaatio-ja 10 teematilaisuutta, aiheena mm. osuuskuntayrittäjyys. Selainpohjaisen vironkielisen rakennusalan tuotekehitysprosessien parantamiseksi. Kolme uutta perustettua yritystä. opetusaineiston tuottamista jatkettiin. Think Tank -seminaari marrraskuussa Helsingissä Verkostot ja yhteistyökumppanit: Kyamk, Parik, ProAgria, Toteutettiin selvitys- ja suunnitteluprojekti, jonka teknologiakonferenssi Slush 2012:n yhteydessä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus, TE-toimisto, KSAO ja tuloksena käynnistyy kehitystyö digipakkausten Järjestäjänä Kouvolan DigiOske, osallistujia 31. Aikuiskoulutuskeskus Kouvola. osaamiskeskittymän perustamiseksi Inkeroisiin. 10 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 11

7 Vetovoimaisuutta Kouvolaan Kouvola tavoittelee osuuttaan suomalaisten, venäläisten ja keski-eurooppalaisten matkailutuotoista. Jotta Kouvolan matkailijamäärät saadaan kasvuun, on matkailua kehitettävä erilaisten ryhmien tarpeisiin ja vetovoimatekijöitä saatava lisää. Matkailun ja sen oheispalveluiden kehittäminen on yksi Kouvolan tärkeimmistä kilpailutekijöistä tulevaisuudessa. KEHITYSOHJELMAN PROJEKTIT 2012 VETOVOIMAA KOUVOLAN MATKAILUUN (jatkuu 2013) KYMENLAAKSON MATKAILUREITTIEN KEHITTÄMINEN (jatkuu 2013) KOUVOLAN SEUDUN MASTER PLAN (jatkuu 2013) KOMPASSI KOUVOLAAN (päättynyt) KULTTUURI- JA LUONTOKOHTEIDEN KUNNOSTAMINEN (KULU) (päättynyt) VALITSE KYMI (päättynyt) LISÄTIETOJA REIJO VAURULA, KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ p Matkailun ja sen oheispalveluiden kehittäminen on yksi Kouvolan tärkeimmistä kilpailutekijöistä tulevaisuudessa. Vetovoimaisuutta Kouvolaan -kehittämisohjelmassa tehdään pitkän aikavälin kehittämistyötä yhdessä matkailuyrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Käytännössä se tarkoittaa koulutuksia, seminaareja, messuja, työpajoja, maankäyttölupien hankintaa, reittilinjausten tekemistä, tuotteistamista ja paljon muuta. MESSUT, TAPAHTUMAT JA WORKSHOPIT TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA RAPORTIT Metsästys- ja kalastusmessut Pietarissa maalis- ja Tutkimus venäläismatkailijoiden matkustuskäyttäyty- Tulevina vuosina Kouvolan matkailutoimialan kehittämistä ohjaa lokakuussa misestä. Rajahaastattelu, TAK Oy. vuonna 2012 valmistunut Kouvolan seudun Master Plan, pitkän Matkailun workshop Pietarissa Mukana noin Luontomatkailun kehittämisalueet Kouvolan seudulla aikavälin liiketoimintalähtöinen matkailun ja tapahtumatuotannon 80 venäläistä matkanjärjestäjää selvitys. kokonaissuunnitelma. Yhteistyössä alueen matkailuyrittäjien ja mui- Kansainvälinen seminaari huhtikuussa Kouvolassa, Kouvolan luontomatkailun myynti- ja markkinointi- den sidosryhmien kanssa laadittu suunnitelma on matkailutoimialan aiheena luontomatkailutuotteiden vieminen Man- suunnitelma kehittämisen työkalu ja tulevaisuuden visio, joka määrittelee matkailun kehittämisen painopisteet. Suunnitelma pitää sisällään yli 30 toimenpi- ner-euroopan ja Ison-Britannian markkkinoille. Ulkomaiset asiantuntijavieraat Saksasta, Isosta-Bri- ESITTEET JA MUU MARKKINOINTI de-ehdotusta tuleville vuosille, tärkeimpinä matkailun markkinoinnin tanniasta ja Alankomaista. Mukana edustaja myös Venäjänkielinen Kouvolan Talvi esite. Kouvola ja myynnin organisointi. Valitut teemakokonaisuudet ovat kokous-, Matkailun edistämiskeskuksesta. loma- ja ostoskohteena, mukana syys- ja talvitapahtumat. kongressi- ja urheilutapahtumat, luontomatkailu, kulttuuri- ja tapahtu- Saksan markkinoille tähtäävien matkailuyrittäjien kappaleen painos jakelussa raja-asemilla ja Pietarin mamatkailu sekä huvi-, hyvinvointi- ja ostosmatkailu. työpajavalmennus. Mukana 13 henkilöä ja yhdeksän jakelupisteissä. Suorapostitus yli 800 Kouvolan seudun yritystä, joista neljä Kouvolasta. Tuloksena maakun- venäläistaustaiseen talouteen. Vuonna 2012 tutkittiin venäläismatkailijoiden matkustuskäyttäyty- nallinen tuotepaketti Saksan markkinoille. Kouvolan tapahtumat esite. Suomi ja venäjä. mistä. Venäläisten turistien rahankäyttöä, matkakohteita ja matkan Kutsuvierastapahtumat helmi- ja syyskuussa Venäjänkielistä tapahtuma- ja tuotemarkkinointia tarkoitusta selviteltiin rajahaastattelututkimuksella (TAK Oy). Vuoden Vieraana venäläisiä matkanjärjestäjiä. (mm. Kympin Nainen, Alppiruusujen päivä, Lähiruoka tutkimuksia, Matkailun kestävän kehityksen toimintamalli ja ParkkiPirkot lempeinä. Joulukuinen kampanja messut, Verlan Aika, Viisi legendaa -elokuva ja joulunajan Matkailun tulo- ja työllistävyystutkimus, valmisteltiin. Jälkimmäinen muutti ydinkeskustan maksulliset pysäköntipaikat tapahtumat Kouvolassa). antaa tietoa muun muassa matkailun rakenteesta ja taloudellisesta kiekkopaikoiksi. Leirikouluesite Jaossa muun muassa Matka 2013 merkityksestä alueella. Hyvän mielen joulutempaus Kouvolan rautatie- -messuilla. asemalla. Matkailijoille tarjottiin glögiä ja piparia Säännölliset uutiskirjeet venäläisille matkanjärjestäjille sekä tietoa Kouvolan tulevan vuoden tapahtumista. ajankohtaisista tapahtumista Kouvolassa. Mukana joulupukki ja muori sekä muita tärkeitä Näkyvyys verkossa ja sosiaalisessa mediassa. yhteistyökumppaneita. 12 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 13

8 Sijoittumispalvelut Kinnon sijoittumispalveluille vuosi 2012 oli ensimmäinen toimintavuosi ja sen aikana käynnistettiin useita investointiprojekteja. Kiinnostusta Kouvolaa kohtaan oli erityisesti logistiikan, matkailun ja energian toimialoilla. Vuoden aikana sijoittumispalveluilla oli satakunta kontaktia kotija ulkomaisiin yrityksiin. Kontaktien tuloksena syntyi kymmenen investointiprojektia ja saatiin Kouvolaan 16 uutta yritystä. Vuoden lopulla sijoittumispalveluissa käytiin neuvotteluja Kouvolaan sijoittumisesta kymmenen yrityksen kanssa. Vuonna 2012 Kouvolassa tehtiin töitä yritysten tänne muuttamisen eteen, mutta yrityksiä myös autettiin laajentamaan toimintaansa Venäjälle. Vetoapua annettiin erilaisissa Venäjän-kauppaan ja markkinointiin liittyvissä toimenpiteissä. Esimerkiksi Kinnon ja Cursorin yhteisprojekti Contract järjesti koulutusta aiheina mm. venäjän kie- sosiaalinen media. Contract teki myös tiivistä yhteistyötä muiden seudun Venäjä-toimijoiden kanssa. Contractin johdolla Kouvolassa käynnisteltiin myös yhteismarkkinointia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä palveluita tuot- Kouvolaa markkinoitiin vuoden aikana myös venäläisille urheiluseuroille. Elokuussa 2012 Kouvolassa piti harjoitusleiriä KHLjoukkue Sibirsk. Samantyyppisiä leirivierailuja on odotettavissa ainakin taitoluistelussa ja jalkapallossa. LISÄTIETOJA SIMO PÄIVINEN, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ p ALEKSANDRA AIRIKAINEN, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ p Rautatielogistiikka on ja pysyy Kouvolan tärkeimpänä valttikortti- li, tax free kauppa, verkkomarkkinointi ja tavien yritysten kesken. na kun kilpailukyvystä puhutaan. Sen painoarvoa entisestään lisäsi vuonna 2012 VR Transpointin tekemä myönteinen investointipäätös. Teholan logistiikka-alueella sijaitsevan idän terminaalin laajentamisen myötä Kouvolaan saadaan myös uusia työpaikkoja. Kinnon kiinteistöt ja toimitilat Vuonna 2012 aloitettiin myös kansainvälisen rautatieseminaarin suunnittelu. Seminaari järjestetään Kouvolassa syyskuussa Kouvolalle tärkeä positiivinen päätös tehtiin myös ulkoasiainministe- KOUVOLAN YRITYSTILAT OY riössä, kun viisumipalvelukeskus sijoitettiin Kouvolaan. Ensivaiheessa keskus työllistää 60 henkilöä, ja koevaiheen jälkeen toiminnan mahdollisesti laajentuessa työpaikkoja syntyy vielä lisää. Vuonna 2012 oli eniten kysyntää pienehköille toimitiloille ja keskisuurille tuotanto- ja varastotiloille hyvien MESSUT, TAPAHTUMAT JA WORKSHOPIT kulkuyhteyksien varrelta. Logistiikkapäivät, Helsinki 2/2012, TransRussia-messut, Moskova 4/2012, Finnish Business in St.Petersburg, Pietari 5/2012, Nordic Tourism Investment Forum, Tukholma 9/2012, TransitKazakhstan, Kazakstan 9/2012, TILOJEN VUOKRAUSASTEET VUONNA 2012 toimistokiinteistöt 90 %, tuotantokiinteistöt 85 % ja logistiikkakiinteistöt 80 %. Invest in Finland, Moskova 11/2012, Internetissä sekä aikakaus- ja toimialajulkaisuissa, MUUTA VUONNA 2012 muun muassa BlueWings 8/2012, Izvestija 9/2012, Yhtiön Katajaharjussa sijaitsevasta kiinteistöstä Scan Magazine 10/2012, Expert 11/2012 ja saneerattiin ja vuokrattiin toimitilat Kouvolan Koulutusta Kouvolassa asuville venäläistaustaisille Lääkärikeskuksen tarpeisiin vuonna maahanmuuttajille yrittäjyydestä yhteistyössä koulutus- ja Kouvolan seudun vapaat toimitilat kehittämiskeskus Palmenian kanssa. hakusivuston uudistus aloitettiin. 14 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 15

9 POIMINTOJA KINNON VUODESTA 2012 YRITYSPALVELUT Kiitettävä 9,1 ASIAKKAILTA SAATU ARVOSANA Kinnon alkavien yritysten neuvonnassa asteikolla UUTTA YRITYSTÄ Yritysneuvonnan tuella Panostukset toimivien yritysten neuvontaan ja kehittämisprosessien tukemiseen Omistuksenvaihdosselvitykset ja Yrityspörssiverkkopalvelu käyttöön Yrityskummi-verkosto vauhtiin Tehoneuvontaa keksijöille Kansainvälistymispalvelujen polut auki Täsmäkoulutuksia yritysryhmille TIETOA KINNOSTA 44 % seudulla perustetuista yrityksistä Kouvolan kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Toiminta aloitettu vuonna 2009 Tehtänänä Kouvolan seudun elinvoimaisuuden lisääminen Tukee yritysten syntymistä, sijoittumista, kehittymistä ja säilymistä seudulla 2,9 milj. ULKOPUOLELTA HANKITTU RAHOITUS RAHOITUS v KOUVOLAN KAUPUNKI 2,0 milj. Asiakkaan menestyminen MATKAILUPALVELUT Runsaasti messunäkyvyyttä: mm. Matka messut, Kotimaan Matkailumessut, Tourest-messut Tallinnassa ja Metsästys- & kalastusmessut Pietarissa Visitkouvola.fi-sivuston uudistus Valtakunnallinen crossmedia-kampanja lapsiperheille Ostosmatkailukampanja Pietarissa ja toimittajien vierailut: lukuisia Kouvola-aiheisia juttuja pietarilaismediassa Muutto kävelykadun tuntumaan ja Kouvola-fanishopin avaus Kotimaan ryhmämatkailun myyntipäiviä lähes 4 milj. TAX FREE -kauppaa seudulla IITTI POIMINTOJA KEHITYSOHJELMAN PROJEKTEISTA Yhdessä tekeminen Vetovoimaisuutta Kouvolaan Matkailun Master Plan -suunnitelma Kv-luontomatkailuseminaari Kouvolassa Kutsuvierastapahtumia venäläisille matkanjärjestäjille Maakunnallinen tuotepaketti Saksan markkinoille Koulutuksia, seminaareja, työpajoja ja messuyhteistyötä seudun matkailuyrittäjien kanssa Hyvän mielen joulutempaus Kouvolan rautatieasemalla Suotuisan yrittäjyysilmapiirin puolesta Kymenlaakson elinkeinoilmasto ja yrittäjyysilmapiiri on saanut valtakunnallisissa mittauksissa kehnon arvosanan. Kymenlaakson Y4 -projekti otti haasteen vastaan ja pyrkii muokkaamaan seudun yrittäjyysilmapiiriä vetovoimaisemmaksi yrityksille. Oivaltamisen ilo KOUVOLA Tulevaisuuden rakentaminen POIMINTOJA KEHITYSOHJELMAN PROJEKTEISTA Luovuudella liiketoimintaa Mukana kehittämässä suomalaista pakkausteollisuutta ja mediapakkausten konsepteja Eurooppalaisten ja venäläisten digibusiness-yritysten yhdistäminen SLUSH konferenssissa Mukana synnyttämässä pelialan koulutusohjelmaa (KyAMK & KSAO) sekä pelialan startup-yrityksiä Protomossa yrittäjyysvalmennusta ja tuoteideoiden kehittämistä erityisesti Myllykoski Paperista irtisanoituille Monikielisen kiinteistö- ja rakennusalan digioppimateriaalin kehittämistä Pietari, Moskova, Kazakstan: Almaty Tukholma, Göteborg KATUJUNA VOIMA matkustajaa KESÄLLÄ 2012 Seudun yritystyöpaikoista 10 % luovien alojen paikkoja POIMINTOJA KEHITYSOHJELMAN PROJEKTEISTA Elinvoimaa metsästä Yli 100 uutta kansainvälistä yrityskontaktia Katujuna Voima kesäiseen Kouvolaan Hyötyvirta-yritysalueen kehittämistä Uusiutuvasta energiasta uutta liiketoimintaa Puulle uusia käyttötapoja Koulutus- ja markkinointipalveluja yritysverkostoille Kasvun ja innovaatioiden edistämistä 16 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 301 uutta työpaikkaa SIJOITTUMISPALVELUT Yli 100 uutta yrityskontaktia, 6 uutta yritystä sijoittunut, 10 uutta investointiprojektia Kouvolan seudun näkyvyys koti- ja ulkomaan mediassa Mukana perustamassa Viisumipalvelukeskusta Kouvolaan Terveyspalveluyritysten markkinointia Venäjälle Markkinoimassa Kouvolaa yrityksille ja investoijille kansainvälisissä tapahtumissa, mm.: 17

10 Yrityspalvelut Kinno panosti vuonna 2012 vahvasti toimivien yritysten neuvontaan. Erityisesti metallialan Kinnon Yrityspalvelut on tarkoitettu sekä yritystoimintaa suunnitteleville että jo toimiville yrityksille ja yrittäjille. Yrityspalvelut tarjoaa tukea ja asiantuntijapalveluita yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. yritysten kehittämistarpeita käytiin tarkasti läpi ja yritysten tueksi etsittiin rahoitusta, yhteistyökumppaneita ja uusia tilaratkaisuja. Yritysten kanssa käytiin läpi tuotekehitykseen saatavissa olevat julkiset yritystukirahoitukset, informoitiin toimialaa koskevasta CE-merkinnästä ja työvoimatarpeiden osalta ohjattiin Kouvolan TE-toimiston palveluiden piiriin. Toimivien yritysten neuvonta ohjasi Yrityspalvelut toimii yhteistyössä muiden asiantuntijaorganisaatioiden, muun muassa työvoimaviranomaisten, ELY-keskuksen ja Finnveran kanssa. Kinno kuuluu Suomen Uusyrityskeskus- Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen palvelujen piiriin vuoden aikana 100 yritystä. verkostoon ja alkavien yritysten neuvontapalvelut tuotetaan sen laatujärjestelmän edellyttämällä tavalla. Vuoden 2012 toiminnasta saatu asiakasarvosana ylitti valtakunnallisen keskiarvon, ollen 9,1. Valtakunnallinen keskiarvo oli 8,9 asteikolla ALKAVIEN YRITYSTEN NEUVONTAPALVELUT Kinnon alkavien yritysten neuvonnassa työn pääpaino on yhdessä asiakkaiden kanssa tehtävässä liikeidean arvioinnissa sekä HAASTEELLINEN VUOSI asiakkaiden valmentamisessa liiketoimintasuunnitelmien ja talouslaskelmien tekoon. Alkava yrittäjä saa apua esimerkiksi rahoitustarpeen sekä rahoitus- ja avustusmahdollisuuksien kartoituksessa, rahoitushakemusten laatimisessa ja tarvittavien liitteiden hankkimisessa. Vuosi 2012 oli haasteellinen ja Kinnon Yrityspalveluissa ponnisteltiin yhdessä yritysasiakkaiden kanssa yhtä usein työpaikkojen säilyttämisen kuin niiden lisäämisenkin puolesta. ten lausuntoja kirjoitettiin 11 kappaletta. Toimivien yritysten neuvontapalveluja käytti 254 yritystä. 42 yritystä käynnisti kehittämisprosessin (tuotteiden tai palveluiden kehittäminen, yritystoiminnan laajentaminen tai kansainvälistymi- JO TOIMIVILLE YRITYKSILLE Jo toimiville kasvu- ja kehittämishaluisille yrityksille on tarjolla palvelupaketteja tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen ja yritystoiminnan kasvattamiseen tai kansainvälistymiseen. Kinnon Yrityspalveluiden alkavien yritysten neuvonnassa (alkuneuvonta) kokonaisasiakasmäärä väheni vuodesta 2011, mutta suhdeluku perustettujen yritysten ja neuvontapalveluja käyttäneiden asiakkaiden kesken parani merkittävästi. nen). Palveluja Bisnekseen, Kouvolan seutu -projektiin osallistuneiden kasvuyritysten saama rahoitus oli euroa. Seitsemällä yrityksellä haku oli kesken. Päärahoittaja oli Kaakkois-Suomen ELY- OMISTAJANVAIHDOKSESSA keskus, muut rahoittajat olivat Kouvolan kaupun- Omistajanvaihdospalvelu auttaa maksutta sekä yrityksen myyjää että ostajaa, oli kyseessä sitten yrityskauppa tai sukupolvenvaihdos. YRITYSKUMMIT Yrityskummi on yrittäjän tai yrittäjäksi aikovan luottamuksellinen keskustelukumppani ideoiden kehittelyssä. Kummi on yrityksen sparraaja ja valmentaja, joka auttaa verkostoitumisessa ja tarjoaa välineet ratkaisujen löytämiseen. Kinno tukee Kouvolan ja Iitin alueen kummiverkostoa ja toimii siltana asiakkaiden ja kummien välillä. Alkuneuvontaa käytti 308 asiakasta vuonna Näistä yrityksen perusti 109. Kinnon yritysneuvonnan tuella toiminnan aloitti 167 yritystä, eli 44 prosenttia seudulla perustetuista 380 yrityksestä. Starttirahalausuntoja asiakkaiden rahoituslaskelmien tueksi kirjoitettiin seitsemän kappaleta. Finnveran Lappeenrannan aluekonttori teki 16 rahoituspäätöstä Kinnon antamalla lausunnolla. UPM:n Myllykosken tehtaalta irtisanottujen ja oman yrityksen perustaneiden tukipakettia var- ki ja Iitin kunta. Kaksivuotisen projektin aikana omistuksenvaihdosta koskeviin teematilaisuuksiin osallistui 116 yrittäjää. Omistajanvaihdostilanteessa olevat yritykset kartoitettiin (22 kpl). Näistä yhdeksän päätyi käynnistämään omistuksenvaihdos-prosessin. Kinnon tukema Yrityskummi-verkosto järjesti 32 tapaamista 20 yritykselle. Yrittäjiltä yrityskummitoiminnasta saatu palaute oli erittäin myönteistä. Yrittäjiltä saatu palaute osoittaa selkeästi, että yrityksissä tarvitaan puolueettomia keskustelukumppaneita, tietoa kehittämismahdollisuuksista ja konkreettista apua rahoituksen hakemisessa. 18 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 19

11 Yrityspalvelut VUONNA 2012 KÄYNNISSÄ OLLEET PROJEKTIT: PALVELUJA BISNEKSEEN, KOUVOLAN SEUTU (päättynyt) KOUVOLAN TILTU (päättynyt), KYMENLAAKSON Y4 (jatkuu) LISÄTIETOJA LEENA GARDEMEISTER, YRITYSPALVELUPÄÄLLIKKÖ p INNOVAATIOPALVELUT BIC KYMI RY Bic Kymi tukee innovatiivisia liikeideoita ja auttaa ideoiden ja keksintöjen jalostamisessa kannattavaksi liiketoiminnaksi. Sen palvelut koostuvat yrityshautomotoiminnasta ja innovaatiopalveluista. Innovaatiopalvelut on tarkoitettu keksinnöllisten tai uutuudellisten tuote- ja palveluideoiden omistajille. Palvelun tukena toimii Tuoteväylä-ryhmä, jonka kautta asiantuntijoiden ja rahoittajien näkemys idean eteenpäin viemisestä on saatavissa nopeasti. Myös Kymenlaakson innovaatioasiantuntija on tavattavissa Kinnossa. Neljännes Kouvolan seudun yrittäjistä on lähivuosina tulossa eläkeikään. Jollei näille yritykselle löydy jatkajia, menetetään seuraavien viiden vuoden aikana merkittävä määrä työpaikkoja ja verotuloja. Yritysten omistajanvaihdosselvitys, Kinno 2012 Kinnon Yrityspalveluissa toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet. Kouvolan seudun yli yritykselle tarjoamme 24/7 myös verkkopalvelujamme: Yritystulkkia ja vapaiden toimitilojen rekisteriä. Lisäksi yritysneuvojamme ovat vain puhelinsoiton päässä! - Leena Gardemeister, yrityspalvelupäällikkö Kinnon Innovaatiopalvelut toimii yhteistyössä BIC Kymi ry:n, ELY-keskuksen innovaatioasiantuntijan, TEKES:n asiantuntijoiden sekä pääomarahoittajien kanssa. BIC Kymi on osa laajaa eurooppalaista bisnes- ja innovaatioverkostoa (EBN), johon kuuluu yli 200 BIC-yksikköä eri puolilla Eurooppaa. Pekka Kalenius, projektipäällikkö p YES-KESKUS YRITTÄJYYSKASVATUS YES vie yrittäjyyskasvatusta kouluihin, tarkoituksena luoda pysyvä yrittäjyyskasvatusta tukeva rakenne. Se tarjoaa koulutusta ja työkaluja yrittäjyyden kehittämiseen koulussa sekä tukea koulun ja yritysten väliseen yhteistyöhön. Toiminta vahvistaa virallisia yrittäjyyskasvatuksen linjauksia, tukien suomalaista yrittäjyyskasvatustyötä. YES Kouvola on ensimmäinen Suomen lähes 20 YES-keskuksesta, joka toimii kokonaan kunnallisin budjettivaroin. Kouvolan seudun YESkeskuksen rahoitus tulee Kouvolan kaupungilta ja Iitin kunnalta, sivistys- ja elinkeinotoimen budjettivaroista. Reijo Vaurula, YES Kouvola aluepäällikkö p VUONNA 2012 Kinnossa otettiin käyttöön valtakunnallinen Yrityspörssiverkkopalvelu [www.yritysporssi.fi], jossa voi julkaista yrityksen osto- ja myynti-ilmoituksia Kinnon tuella. Vuonna 2012 etua käytti yhdeksän yritystä ja kahden yrityksen osalta prosessi eteni omistajanvaihdokseen. Kouvolan TILTU -projektin tuloksena kouvola.fi-sivuille saatiin hankintojen suunnittelukalenteri ja kaupunki otti käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin. Kahden projektivuoden aikana yrityksille järjestettiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksia aiheina muun muassa tuotteistaminen, kustannuslaskenta, omavalvontasuunnitelma, palveluseteli ja hankintalaki. - yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavien yritysten verkkohakemiston julkaisu. Vuoden lopussa mukana oli 72 hyvinvointialan palveluntuottajaa. Yhteistyössä Kouvolan TILTU-projekti, Kouvolan kaupunki ja Socom. Kymenlaakson elinkeinoilmasto ja yrittäjyysilmapiiri on valtakunnallisissa mittauksissa saanut kehnon arvosanan. Loppukesällä 2012 käynnistynyt Kymenlaakson Y4 -projekti otti haasteen vastaan ja pyrkii muokkaamaan yrittäjyysilmapiiriä vetovoimaisemmaksi yrityksille. Kouvolan osaprojekti on kartoittanut yrittäjien mielipiteitä kehittämistarpeista. Myös kaupunginvaltuutettujen näkemykset aiheesta selvitetään. 20 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 21

12 Kouvolan Matkailu LISÄTIETOJA RAIJA SIERMAN, MATKAILUPÄÄLLIKKÖ p Kinnon matkailupalvelut eli Kouvolan Matkailu vastaa Kouvolan ja Iitin matkailumarkkinoinnista, matkailuneuvonnasta ja matkailutoimiston asiakaspalvelusta. KOUVOLAN MATKAILU Asiakaspalvelu puh Kauppalankatu 5, Kouvola (sisäänkäynti Keskikadun puolelta) Matkailupalvelut tekee tiivistä yhteistyötä alueen matkailuyritysten ja Kinnon Vetovoimaisuutta Kouvolaan -kehittämisohjelman sekä muiden sidosryhmien, niin paikallisten kuin ulkopaikkakuntalaistenkin kanssa. Valtakunnallisessa matkailutoimistojen luokituksessa Kouvolan Matkailu luokitellaan neljän tähden matkailutoimistoksi. Vuoden 2012 lopussa se myös rekisteröitiin valmismatkaliikkeeksi Kuluttajaviraston valmismatkarekisteriin. YÖPYMISVUOROKAUDET 2012 Kouvola ja Iitti Yöpymisvuorokausia kaikkiaan kpl (+ 3,6 %). Ulkomaalaisten yöpymisvuorokausia kpl (+ 25 %), josta venäläisten yöpymisiä kpl (+17,3 %). Kotimaisten matkailijoiden Kevättalvella 2012 Kouvolan kaupungille ja Kinnolle lanseerattiin uusi, värikäs visuaalinen ilme, jossa korostuu kymenlaaksolaisuus aitoine ja välittömine ihmisineen. Rohkeasti uudistetulla brändillä Kouvolaa vetovoimatekijöineen tuodaan esiin uusista, ihmetystä aiheuttavista näkökulmista. Elokuussa 2012 Kouvolan Matkailu muutti uusiin toimitiloihin kävelykadun varrelle ydinkeskustaan. Uusissa tiloissa avattiin myös Kouvola-fanishop, joka myy uuden Kouvolabrändin mukaisia tuotteita: Ihmettelijä-paitoja, tuubihuiveja, postikortteja jne. Kouvolaa markkinoitiin voimallisesti messuilla, myyntitapahtumissa ja eri medioissa. Tax free -kaupan arvo kasvoi 16 prosenttia edellisvuodesta ja ulkomaalaisten yöpymisissä kasvua oli peräti neljännes vuoteen 2011 verrattuna. MESSUT, TAPAHTUMAT JA WORKSHOPIT Matka messut Kotimaan Matkailumessut 2012, Tampere Kongressimessut 2012, Helsinki Kotimaan ryhmämatkailun myyntipäivät, useita tilaisuuksia Tourest 2012-messut, Tallinna Metsästys- ja kalastusmessut 2012, Pietari Kutsuvierastapahtuma ryhmämatkanjärjestäjille syyskuussa. Kouvolan ja Iitin matkailukohteiden esittelyä. yöpymisvuorokausia kpl (-0,5 %). KESKIMÄÄRÄISET VIIPYMÄT 2012 Kotimaiset matkailijat viipyivät Kouvolan seudulla keskimäärin hieman alle 2 vrk. Ulkomaalaiset matkailijat viipyivät keskimäärin yli 2 vrk, kesäaikana lähes 3 vrk. TAX FREE -MYYNTI 2012 Vuoden 2012 tax free -myynnin arvo Kouvolassa 3,8 milj. euroa. Kasvua oli 16 % edellisvuoteen verrattuna. Osuus koko maan tax free -kaupasta oli 1,2 %. MARKKINOINTIMATERIAALIT JA -KAMPANJAT Kouvola matkailuesite. Suomi, englanti, venäjä. Kartta. Kouvola & Iitti. Retkipaketti-esite. Kesäkauden viikko-ohjelma. Ostettu mainostila valtakunnallisissa julkaisuissa. Uudistettu visitkouvola.fi-sivusto. Ostosmatkailukampanja Pietarissa. Esitteitä, tienvarsimainontaa, rajapromootiota, radiomainontaa, kutsuvierastapahtuma venäläisille toimittajille. Sosiaalinen media Venäjällä, vk.com/visitkouvola Markkinointikampanja lapsiperheille. Mainontaa 22 radiossa, TV:ssä ja aikakauslehdissä. vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 23

13 VUODEN VARRELTA 2012 YRITYSKUMMIT TUKEVAT JA SPARRAAVAT Kinno tukee Kouvolan ja Iitin alueen yrityskummiverkostoa ja toimii siltana asiakkaiden ja kummien välillä. KINNO JA KOUVOLAN KAUPUNKI saivat uuden värikkään ilmeen maaliskuussa. Brändiuudistusta olivat Kinnon ja kaupungin kanssa tekemässä bränditoimisto Nitro ID ja kouvolalaislähtöinen graafinen taiteilija Kustaa Saksi. Brändityön tavoitteena on lisätä ja terävöittää kaupungin vetovoimaisuutta niin uusille asukkaille, yrittäjille kuin matkailijoille ja tukea sen strategisia tavoitteita. Uudessa ilmeessä keskeistä roolia näyttelee Ihmettelijä-hahmo, joka silmäilee kaupunkia uusista, ihmetystä aiheuttavista näkökulmista. Ihmettelijällä on kolme persoonallista ystävähahmoa, joita nähdään myös kaupungin mainonnassa ja markkinoinnissa. Yksi heistä on Topi, ahkera MATO VALTONEN liikemies. Topi tuo bisnesälyn esiin täysin uusista näkökulmista. tsemppasi Protomon avajaisväkeä huhtikuussa Ihmeen hieno Voikkaalla. Sami Hyypiä Kouvola! lähetti lisätsemppiä videotervehdyksellään. PROTOMOSSA järjestettiin ympäri vuoden yrittäjävalmennuksia sekä punnittiin ja pyöriteltiin yritys- ja tuoteideoita. TERVEYS- JA HYVIN- VOINTIMATKAILU on nousussa - myös Kouvolassa. Terveys- ja hyvinvointipalveluja Kouvolan seudulla tarjoavat yritykset saivat vetoapua po- KOUVOLAN MATKAILU muutti uusiin tiloihin kävelykadun tuntumaan kaupungin keskustaan ja avajaiskahvit juotiin elokuussa. TIIMIPALAVERI RANTAMAISEMISSA Vetovoimaisuutta Kouvolaan -kehittämisohjelman tiimipalaveri KymiSunin Jokituvan rantamaisemissa. tentiaalisille venäläisasiakkaille suunnattuun markkinointityöhön vuonna 2012 Contract-projektilta. Интересует ли Вас или Ваших близких получение медицинского обслуживания в частных клиниках города Коувола? Хотели бы Вы быть помощником или сопровождающим для наших русскоговорящих клиентов? Ответьте на опрос и станьте подписчиком на рассылку наших новостей в интернете по адресу: Среди всех ответивших, которые оставят свои контактные данные, будут разыграны 3 подарочных ваучера (50 / ваучер) на лабораторные исследования в Kouvolan Lääkärikeskus Oy. HYVÄÄ JOULUMIELTÄ KOUVOLASTA! Joulupukki joukkoineen tervehti matkailijoita Kouvolan Matkakeskuksessa joulun aikaan. Vetovoimaa Kouvolan matkailuun -projektin markkinointitempaus Kouvolan Ydinkeskusta ry:n, Kouvolan matkailuoppaiden, VR:n, Avis Oy:n ja Kouvolan kaupungin kanssa ajoittui joulun vilkkaimpiin matkailupäiviin. Ennen joulua vastaanotettiin suomalaisia matkailijoita ja joulun ja uuden vuoden välillä toivotettiin venäläiset matkailijat tervetullleiksi. Loppiaisena venäläiset saateltiin kotimatkalle. Esitteiden, pinssien ja muun markkinointimateriaalin lisäksi matkailijoille tarjoiltiin glögiä ja pipareita. HELMI ERÄMAASSA Repoveden kansallispuisto valittiin Retki-messujen yleisöäänestyksessä Vuoden retkikohteeksi. Valinta tehtiin kahdeksannen kerran, tällä kertaa aiheena oli perheretkeily. KOUVOLA OLI MUKANA Pietarin Metsästys- ja kalastusmessuilla, jotka järjestetään keväisin ja syksyisin. 24 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 25

14 VUODEN VARRELTA 2012 HYVÄÄ ELÄMÄÄ Kouvolassa hyvä asuminen on mahdollista kohtuuhintaan ja verraten edullisin elinkustannuksin. Puolet kouvolalaisista asuu pientaloissa joko taajamissa tai maaseudulla. Vuonna 2012 Kouvolaa markkinoitiin aktiivisesti sekä VIERAITA VENÄJÄLTÄ Kouvolaa markkinoitiin vuonna 2012 voimallisesti Venäjälle. Vieraaksi kutsutulle venäläiselle mediaväelle esiteltiin Kouvolan nähtävyyksiä, muun muassa KOUVOLA ON MAHDOLLISUUS! Rautatiet ja sijainti on Kouvolan kilpailuvaltti nro 1. VR Transpointin tekemä myönteinen investointipäätös ilahdutti Kouvolassa vuonna 2012, samoin ulkoasianministeriön päätös sijoittaa viisumipalvelukeskus Kouvolaan. ETÄISYYDET HaminaKotkan satama 60 km (50 min) Lappeenranta 90 km (70 min) Helsinki 135 km (90 min) Viipuri 150 km Pietari 285 km Moskova km asuinpaikkana, matkakohteena että yritysten sijoittumispaikkana. Mustilan Arboretumia. TYÖTÄ JA VIENTITUOTTEITA PUUSTA eli Tyvipuu -projekti osallistui joulun alla omalla joulukuusellaan kaunein joulupuu -äänestykseen Kauppakeskus Veturissa. Hyvän mielen joulu -tapahtuman SUOMEN SUURIMPIA Tervaskankaalla, valtatie 6:n varrella, avattiin syksyllä Suomen suurimpiin kuuluva shoppailukeskus, Kauppakeskus Veturi. Samalla market-alueella sijaitsee myös muun muassa maailman suurin Prisma. PARKKIPIRKOT JOULUMIELELLÄ Joulukauppa sai vauhtia, kun Kouvolan keskustan maksulliset pysäköintipaikat muutettiin joulun alla kiekkopaikoiksi. Tempauksen takana oli Kinnon Vetovoimaa Kouvolan matkailuun -projekti, Kouvolan Yrittäjät, Kouvolan Ydinkeskusta ry ja Kouvolan kaupunki. Y4 - SUOTUISAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN PUOLESTA Tutkimukset osoittavat, että Kymenlaakson elinkeinoilmastossa ja yrittäjyysilmapiiriissä on kehittämisen tarvetta. Myönteinen kehitys alkaa, kun julkiset toimijat ja päättäjät huomioivat päätöstensä vaikutukset yrittäjyyteen. Kymenlaakson Y4 -projekti otti kopin kehittämisen haasteista. Kuvassa Kouvolan seudun Y4-tiimi: projektikoordinaattori Armi Lampinen (vas.), projektipäällikkö Jari Aho ja yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister. järjesti kestävän kehityksen verkosto KERKKO. KESÄKATUJEN VOIMAJUNA Katujuna Voima liikennöi Kouvolassa juhannuksesta elokuuhun. Kyydittäviä oli reilut Katujuna oli Energiativoli-projektin näkyvin osa. YMPÄRISTÖTEKNIIKAN MESSUILLA markkinoitiin sekä koko Kouvolaa että Hyötyvirran yritysaluetta. Kinnosta projektipäällikkö Urpo Huuskonen (pikkukuvassa vas.) ja kehittämisjohtaja Vesa Junttila yhdessä asiantuntija Paula Eskolan (Motiva) kanssa esitelmöivät materiaalitehokuudesta ja ympäristöliiketoiminnasta. Tapahtuma järjestettiin Helsingin Messu- KYMIKONTAKTI toi yhteen julkiset toimijat ja yritykset. Ohjelmassa oli aikataulutettuja tapaamisia, yritysnäyttely ja luentoja ajankohtaisista asioista yrittämisen saralla. Kinno toimi verkostoitumistapahtuman järjestelyissä yhteistyökumppanina. keskuksessa lokakuussa. 26 vuosi2012kinno VUOSI2012KINNO 27

15 Paraatikenttä 4, KOUVOLA Puh (vaihde) Kouvolan seutu PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 28 vuosi2012kinno

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Anna tilaa yrittäjyydelle

Anna tilaa yrittäjyydelle Tervetuloa! Anna tilaa yrittäjyydelle Kouvolan Uusyritysneuvonnan 20-vuotisjuhla 9.12.2016 Kouvolassa Yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister, Kinno 2 Matkakertomus Toiminta alkaa Kouvolan seudun kuntayhtymässä

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa 2 3 Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi http://www.yes-keskus.fi/wpcontent/uploads/2012/09/cursor_yritt_kasv_web_0312.pdf 4 Visio

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani PIENYRITYSKESKUS 30 vuotta Kauppakorkeakoulun erillislaitos yrittäjyys ja pk-yritysten kehityspalvelut

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Auranmaan yrityspalvelut: tilannekatsaus 2014

Auranmaan yrityspalvelut: tilannekatsaus 2014 Auranmaan yrityspalvelut: tilannekatsaus 2014 TAUSTAA Auranmaan kuntien (Aura, Koski Tl, Marttila, Oripää, Pöytyä ja Tarvasjoki) yhteinen yrityspalveluyksikkö Auranmaan Yrityspalvelut aloitti toimintansa

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus EGR-rahoitus Sillanrakentaja -pilotissa Sillanrakentaja on Broadcom yhtiöstä irtisanottujen työllisyystilanteen parantamiseen perustuvan EGR-hankkeen toimenpide

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa 2 3 Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi http://www.yes-keskus.fi/wpcontent/uploads/2012/09/cursor_yritt_kasv_web_0312.pdf 4 Visio

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa!

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Nina Rautiainen, osaamispäällikkö Satu Väisänen, projektipäällikkö Esityksen rakenne:

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 tilannekatsaus valtakunnallista hankkeista ja koordinaatiohankkeista Maa ja metsätalousministeriö Valtakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet Tavoitteena

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti?

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? 9.11.2016 Hyvää huomenta! Vesa Junttila, Kouvola Innovation Oy DI, kehittämispäällikkö, Biolaaksotiimi Kymenlaaksoon elinvoimaa bio- ja kiertotaloudella

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto UJ y C $ J ;aa n:on:o e s I t y sl tan.4lfo7di 3 J Vipuvoimaa EU:[ta aoo7-2013 Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja 24.11.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu HANKKEEN SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET TOIMENPITEET (1) Naisyrittäjien rekrytointi ja kumppanien etsiminen opiskelijoille

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 1 1 KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 Kemin kaupunki ja Kemin Digipolis Oy ovat sopineet tässä esitetyn suunnitelman mukaisesta kehittämistoimeksiannosta vuodelle 2016: 1. TAUSTAA Kemin kaupunki on aktiivinen

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA Liisa Saarenmaa MMM 23.11.2015 SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus Sipilän hallitusohjelman toimintasuunnitelma Muutosohjelma, jonka tavoitteena nostaa Suomen talous

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Työnantajien aamukahvit

Työnantajien aamukahvit Työnantajien aamukahvit 7.10.2014 TE-toimiston rekrytointipalvelut Kehittämispäällikkö Jouni Korhonen 1 TE-palvelut.fi - Suomen eniten käytetty rekrytointipalvelu TE-toimiston (TE-palvelut.fi) Avoimet

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka Koivunen Tuula j. Venesjärvi Seppo j., poissa

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka Koivunen Tuula j. Venesjärvi Seppo j., poissa ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1 Aika 26.5.2016 klo 18.00 20.40 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj. Koivunen Tuula j. Venesjärvi Seppo j., poissa

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot