ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Laatutyön uudelleen organisoituminen 5 4 Anomus koulupaikan saamisesta Vesivehmaan koulussa 7 5 Urajärven koulun jatkoa valmistelevan työryhmän perustaminen 8 6 Muut asiat 10 7 Tiedoksi 11

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 2/13 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Suomela Katja puheenjohtaja Mattila Kari I varapuheenjohtaja Mielonen Arto jäsen Nieminen Mira jäsen Poissa Lehto Aulis jäsen Kinnunen Antti jäsen Varjola Veera jäsen Muut läsnä Leppialho Juha esittelijä Mäkinen Terttu khall:n edustaja Viikilä Aija sihteeri Allekirjoitukset Katja Suomela Puheenjohtaja Aija Viikilä Pöy täkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-7 Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspvm / 2015 Tarkastuspvm / 2015 Mira Nieminen Arto Mielonen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Asikkalan sivistystoimi / 2015 Koulutusjohtaja Juha Leppialho Virka-asema ja allekirjoitus Lisätietoja antavat Koulutusjohtaja Juha Leppialho, p , sähköposti: juha.leppialho(at)asikkala.fi

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 3/13 Koulutuslautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KOULTK 1 Kunnan hallintosäännön mukaan kokouskutsu tulee toimittaa jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen, vähintään viittä päivää ennen kokousta. Ehdotus: Kokouskutsu sivistyslautakunnan jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen on toimitettu päätöksen mukaisesti, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 4/13 Koulutuslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta KOULTK 2 Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Veera Varjola ja Aulis Lehto. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastavat Mira Nieminen ja Arto Mielonen.

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 5/13 Koulutuslautakunta Laatutyön uudelleen organisoituminen KOULTK 3 Laaturyhmä on toiminut kunnassa laatutyön kehittäjänä sekä arvioijana. Laaturyhmä on pedagoginen linkki lautakunnan, kodin ja henkilöstön välillä. Laaturyhmä on esittänyt lautakunnalle seuraavia muutoksia toimintaan ja jäsenrakenteeseen: Taustaa Koulutuksesta vastaava lautakunta on päättänyt laatutyön organisoinnista ja laatuvastaavasta (Sivistyslautakunta ). Lautakunnassa on määritelty laatutavoitteet vuodelle 2015 perusopetuksen laatukriteeristön pohjalta. Laaturyhmän toimintaa on päätetty jatkaa vuonna Valtakunnallisena tavoitteena on, että laaturyhmän toiminta muodostaa osan normaalia toimintakulttuuria ilman erillistä hankerahoitusta Laaturyhmän tehtävä Laaturyhmän tehtävänä on toimia valmistelevana työryhmänä lautakunnalle, kun kehitetään koulutuspalveluja Asikkalan kunnassa. Toimeenpano kouluille tapahtuu koulutusjohtajan kautta. Laadun kehittämisessä käytetään CAF-arviointia sekä EduZef arviointivälinettä. Laaturyhmän kokoonpano Laaturyhmän alkuperäiseen kokoonpanoon on kuulunut kaksi sivistyslautakunnan jäsentä, edustaja nuorisovaltuustosta ja kaksi edustajaa kouluista ja laatuvastaava (Päätös valinnoista sivistyslautakunnassa ja rehtorikokouksessa ). Laaturyhmän kokoonpanoa on muutettu vuoden 2013 aikana niin, että siihen on kuulunut kaksi sivistyslautakunnan jäsentä, kolme edustajaa koululta, joista yksi on laatuvastaava ja huoltajien edustaja. Laaturyhmän esitys: Laaturyhmä esittää lautakunnalle, että toimintaa on hyvä jatkaa. Ryhmän puheenjohtaja Petri Haapanen ja jäsen Mari Laurell ovat vetäytymässä laaturyhmän toiminnasta muiden työtehtävien takia. Opettajajäsenistä Sari Puputti on valmiina jatkamaan. Laaturyhmän puheenjohtajan ja opettajaedustajien kohdalla laatutyö tulee huomioida työnkuvassa. Laaturyhmä esittää sen kokoonpanoksi seuraavaa:

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 6/13 Koulutuslautakunta kaksi sivistyslautakunnan jäsentä, joista toinen on lautakunnan puheenjohtaja, kolmea edustajaa koulusta ja yhtä huoltajien edustajaa Tämän lisäksi kokoonpanoa täydennetään oppilaskunnan edustajilla ja muilla asiantuntijoilla. Maakunnallisessa ARVO-ryhmässä kuntaa edustaa koulutusjohtaja. CAF-arviointia käytetään arviointivälineenä sekä kunta- että koulukohtaisessa arvioinnissa. Kaikissa Asikkalan kunnan kouluissa arviointina on Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki. Lukuvuoden aikana koulut ovat määritelleet itselleen lähtötason. Tulevan lukuvuoden tavoitteeksi voidaan asettaa tulosten parantaminen pisteellä. CAF:n lähtökohta on se, ettei koulukohtaista vertailua suoriteta. Tämän lisäksi koululla tulee olla vähintään yksi muu tavoite. Tässä perustettavan laaturyhmän toiminta koskee perusopetusta. Lukion laatutyötä varten perustetaan oma ryhmä, jonka vetovastuu on opinto-ohjaajalla. Ryhmään kuuluvat opettajajäsenet, opiskelijajäsenet sekä tarpeen mukaan rehtori. Koulutuslautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus ryhmän kokouksissa. Lukion laaturyhmä raportoi koulutusjohtajalle ja lautakunnalle. Valmistelija/lisätietoja Koulutusjohtaja, puh , sähköposti: Ehdotus: Lautakunta päättää 1. Jatkaa laaturyhmän toimintaa valtuustokauden loppuun 2. Nimetä edustajansa (2) laaturyhmään 3. Nimeää laaturyhmän puheenjohtajan: Sari Puputti 4.Toteaa, että laaturyhmään kuuluvat huoltajien edustaja ja oppilaskunnan edustaja. Laaturyhmä kutsuu kohdan 4 edustajan toimielimeen. 5. Lautakunta nimeää henkilöstön edustajat Sari Puputti ja Petri Manninen 6. Lautakunta toteaa, että koulutuksen laatutavoite on määritelty kokouksessa 7. Seudulliseen arvo -ryhmään nimetään Sari Puputti Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunnan edustajiksi valittiin Katja Suomela ja Kari I Mattila.

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 7/13 Koulutuslautakunta Anomus koulupaikan saamisesta Vesivehmaan koulussa KOULTK 4 Huioltajat ovat anoneet 2. luokkalaiselle oppilaalle oppilaspaikkaa Vesivehmaan koulusta. sillä perusteella, "että Urajärven koulu suljetaan ja että heidän asuinpaikka kuuluu Asikkalan kunnan Vesivehmaan Muikkulan kylään, jonne muuttaessamme 12/2010 meille ilmoitettiin koulupiirin olevan Vesivehmaan koulu." Hakemus tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi sillä perusteella, että strateginen oppilasmääräraja ylittyy. Vesivehmaan koulun 1-2 vuosiluokalla tällä hetkellä 25 oppilasta. Koulutuksen laatukriteereissä on määritelty 1-2 vuosiluikkien osalta tavoitteeksi, että ryhmäkoko ei ylitä25 oppilasta Vesivehmaan koulun rehtorin lausunto on, että kyseisellä luokalla on 25 oppilasta ja, mikäli strategista ryhmäkokokriteeriä 25 oppilasta / opetusryhmä noudatetaan, niin luokka on täysi ja sillä perusteella oppilasta ei voisi kouluun ottaa. Lisäksi hän toteaa, että, jos oppilaan osoite on Vesivehmaan kouluunottoalueella, niin se taas on oppilaaksiottamista puoltava tekijä. Koulukuljetus Vesivehmaan koululle on järjestettävissä olemassaolevia reittejä hyväksi käyttäen. Sivistyslautakunta on päättänyt Urajärven koulun kouluunottoalueeksi kunnan raja idässä, Onkisuontie ja Saukkolantie sekä Santamäki. Vesivehmaan koulun kouluunottoalueeseen kuuluvat etelässä kunnan raja, Rantatie 400, Kimosmäentie, Kopsuontie Tonttuniementielle, Keltaniemi ja Vuorenmylly. Selvitys ks. alueen koupiirirajoista annetaan kokouksessa. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Päätös: Koulutusjohtaja, puh , sähköposti: Lautakunta päättää hyväksyä anomuksen ja myöntää ks. oppilaspaikan Vesivehmaan koulusta. Perusteluna on, että oppilas kuuluu Vesivehmaan koulualueeseen ja vaikka strateginen opetusryhmän kokotavoite 25 oppilasta / opetusryhmä ylittyy, niin voidaan olettaa, että laadukkaan perusopetuksen edellytykset edelleen täyttyvät. Ehdotus hyväksyttiin.

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 8/13 Koulutuslautakunta Urajärven koulun jatkoa valmistelevan työryhmän perustaminen KOULTK 5 Kunnanhallitus päätti ohjeistaa sivistyslautakuntaa tuomaan esityksen Urajärven koulun sulkemiseksi tai kunnostamiseksi kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään helmikuun 2015 loppuun mennessä. Ennen sivistyslautakunnan esitystä on järjestettävä virallinen kuuleminen ja saatava arvio remontin kustannuksista. Koulun sisäilmatutkimukset saadaan valmiiksi tammikuussa. Huoltajat toivoivat vanhempainillassa , että myös heitä kuullaan koulun tulevaisuutta koskevissa päätöksissä. Asian käsittelyn monipuolistamiseksi sivistyslautakunta perustaa työryhmän, jossa on edustettuna eri asianosaistahoja; Sivistyslautakunta, huoltajat, tekninen toimi sekä kunnanjohtaja. Työryhmän koollekutsujana toimii koulutusjohtaja Valmistelija/lisätietoja Koulutusjohtaja Juha Leppialho, puh , sähköposti: juha.leppialho(at)asikkala.fi Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää perustaa työryhmän valmistelemaan asiaa. Työryhmään nimetään. 1. kaksi sivistyslautakunnan edustajaa, joista toinen on lautakunnan puheenjohtaja. Hän toimii myös perustettavan ryhmän puheenjohtajana. 2. kaksi huoltajien edustajaa Urajärven koululta ja yksi huoltajien edustaja Vesivehmaan koululta, joiden nimeämisestä vastaa koulutusjohtaja 3. koulutoimistosta Talouspäällikkö ja Koulutusjohtaja 4. Tekninen johtaja 5. Kunnanjohtaja 6. Aurinkovuoren koulun rehtori Uusi ehdotus: Sivistyslautakunta päättää perustaa työryhmän valmistelemaan asiaa. Työryhmään nimetään. 1. kolme sivistyslautakunnan edustajaa, joista yksi on lautakunnan puheenjohtaja. Lautakunnan puheenjohtaja toimii perustettavan ryhmän puheenjohtajana. 2. kaksi huoltajien edustajaa Urajärven koululta ja yksi huoltajien edustaja Vesivehmaan koululta, joiden nimeämisestä vastaa koulutusjohtaja

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 9/13 Koulutuslautakunta koulutoimistosta Talouspäällikkö ja Koulutusjohtaja 4. Tekninen johtaja 5. Kunnanjohtaja 6. Aurinkovuoren koulun rehtori Päätös: Uusi ehdotus hyväksyttiin. Lautakunnan edustajiksi valittiin Katja Suomela, Mira Nieminen ja Arto Mielonen. Katja Suomela toimii perustettavan ryhmän puheenjohtajana.

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /13 Koulutuslautakunta Muut asiat KOULTK 6 Lautakunta keskustelee ja ohjeistaa suunniteltua työseminaaria Esikoulusta alkava koulupolku tulee selvittää huoltajille.

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /13 Koulutuslautakunta Tiedoksi KOULTK 7 Aluehallintoviraston päätös koskien Seppo Halmeen kantelua Kunnanhallituksen päätös otto-oikeuden käyttämisestä SLTK 95 Ehdotus: Lautakunta merkitsee tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi merkittiin tiedoksi opetusryhmien pienentämiseen saatu avustus

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /13 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Koulutuslautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1, 2, 3, 5, 6, 7 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite, sähköposti ja telefax Asikkalan sivistyslautakunta osoite: Rusthollintie 2, VÄÄKSY postiosoite: PL 6, VÄÄKSY sähköposti: telefax: (03) Pykälät: 4 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoskisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Katso jäljempänä. Liitetään pöytäkirjaan.

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ /13 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnallisvalitus Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus osoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna sähköposti: telekopio: puhelin: Valitusaika: 30 päivää Hallintovalitus Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus osoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna sähköposti: telekopio: puhelin: Valitusaika: päivää Muu valitusviranomainen Valitusviranomainen: Valitusaika: päivää Oikaisuvaatimus- / valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuskirjelmän / valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- / valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä / HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 15.11.2012 klo 18.00-19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12 Tekninen lautakunta 05.06.2014 Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot