Liikennemerkit Liikenteenohjaustuotteet Pystytys- ja asennustarvikkeet. Kuvasto 2019

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennemerkit Liikenteenohjaustuotteet Pystytys- ja asennustarvikkeet. Kuvasto 2019"

Transkriptio

1 Liikennemerkit Liikenteenohjaustuotteet Pystytys- ja asennustarvikkeet Kuvasto 2019

2 2 Sisällysluettelo 4 Varoitusmerkit 5 Etuajo-oikeus ja väistämismerkit 6 Kielto- ja rajoitusmerkit 7 Määräysmerkit 8 Ohjemerkit 10 Opastusmerkit 12 Palvelukohteiden opastusmerkit 13 Lisäkilvet 14 Rajakilvet 15 Tiemerkit 16 Katunimiviitta 16 Liikennemerkkien peittäminen 18 Kiinteistöopasteet 19 Portit, liikennepeilit 20 Opasteiden pystytys: mastot ja portaalit 21 Liikennemerkkien kiinnikkeet 23 Putkien kiinnikkeet 23 Putket 23 Perustat 25 Toimintaympäristöluokat 26 Sulkupylväät ja kartiot 27 Liikennevalot 27 Työkoneiden näkevöittäminen 28 TMA-törmäysturvavaunu 29 Törmäyssuojat 30 Hinattavat varoituslaitteet 31 Sulkuaidat 32 Suoja-aidat 35 Tiedotustaulut 36 Vilkut 38 Nauhat, teipit ja köydet 39 Paikkausmassat ja merkintämaalit 40 Ulkoilun ja urheilun merkit 41 Radan merkit 42 Vesiliikennemerkit

3 3 Liikennemerkkien uudet aakkoset Tieliikennelaki uudistuu 2020 Suomen Tieliikennelaki uudistuu kokonaisuudessaan. Aiemmat säädökset olivat 80-luvun alusta ja niihin oli vuosien varrella tehty useita muutoksia tai niitä oli kumottu. Uusi laki vastaa laatijoidensa mukaan paremmin Suomen nykyistä liikennejärjestelmää. A B C Varoitusmerkit Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit Kielto- ja rajoitusmerkit D Määräysmerkit Yksi näkyvimmistä lain uudistuksessa muuttuvista asioista on lähes kaikkien liikennemerkkien ulkoasu tavalla tai toisella. Tämä tulee näkymään niin sanottujen vakiomerkkien symboleissa ja muutoksia on luvassa myös suurempiin liikennettä ohjaaviin opasteisiin muun muassa tekstimarginaalien osalta. E Sääntömerkit F Opastusmerkit Uusilla merkeillä tavoitellaan helpompaa luettavuutta sekä selkeyttä tiellä liikkujille annettaviin viestehin ja sitä kautta entistä sujuvampaa ja turvallisempaa liikennettä. G Palvelukohteiden opastusmerkit H Lisäkilvet I Muut liikenteenohjaukseen tarkoitetut merkit Uudistuksessa on muuttumassa myös merkintätapa, jolla erilaiset liikennemerkit yksilöidään. Jatkossa merkit ryhmitellään kukin merkkiryhmä oman kirjaimensa alle. Kaikkien osapuolten etu on että käytämme samaa nimitystä merkistä koko sen elinkaaren ajan suunnittelusta asennukseen ja ylläpitoon saakka. Normiopasteella haluamme ennakoida tulevaa sisällyttäen tähän kuvastoon nykyisten liikennemerkkien yhteyteen niitä vastaavan tulevan ryhmän tunnuksen. Näin voimme valmistautua uuden lain mukaiseen käytäntöön hyvissä ajoin. Suomen hallitus esitti tieliikennelain vahvistamista Lain on tarkoitus tulla voimaan

4 4 Varoitusmerkit A Varoitusmerkkiä käytetään osoittamaan tiessä olevaa liikenteelle vaarallista kohtaa tai tieosuutta. Taustan väri: Harmaa Graffitisuojamahdollisuus Takuu: R1-7 vuotta R2-10 vuotta R3-12 vuotta Graffitisuoja - 7 vuotta Merkki Koko (mm) R1 R2 R3 Graffitisuoja , Normaali (900) , Pieni (600) , Iso (1350) x x x Hinnat ilman arvonlisäveroa alv 0%, vapaasti varastostamme. 111 Mutka oikealle 112 Mutka vasemmalle 113 Mutkia, joista ensimmäinen oikealle 114 Mutkia, joista ensimmäinen vasemalle 115 Jyrkkä alamäki 116 Jyrkkä ylämäki 121 Kapeneva tie 122 Kaksisuuntainen liikenne 131 Avattava silta 132 Lautta, laituri tai ranta 133 Liikenneruuhka 141 Epätasainen tie 141a Töyssyjä 142 Tietyö 143 Irtokiviä 144 Liukas ajorata 147 Vaarallinen tien reuna 151 Suojatien ennakkovaroitus 152 Lapsia 153 Pyöräilijöitä 154 Hiihtolatu 155 Hirvieläimiä 156 Poroja 161 Tienristeys 162 Sivutien risteys Sivutien risteys 163 Sivutien risteys Sivutien risteys 164 Sivutien risteys Sivutien risteys 165 Liikennevalot 166 Liikenneympyrä 167 Raitiotie 171 Rautatien tasoristeys ilman puomeja 172 Rautatien tasoristeys, jossa on puomit Rautatien tasoristeyksen lähesytymismerkit 176 Yksiraiteisen rautatien tasoristeys 177 Kaksi- tai useampi raiteisen rautatien tasoristeys 181 Putoavia kiviä 182 Matalalla lentäviä lentokoneita 183 Sivutuuli 189 Muu vaara

5 B Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit 5 Merkeillä 211, 212, 231 ja 232 osoitetaan risteävän liikenteen etuajo-oikeus- ja väistämissuhteet. Merkeillä 221 ja 222 osoitetaan kohtaavan liikenteen etuajo-oikeusja väistämissuhteet. Taustan väri: Harmaa Graffitisuojamahdollisuus Takuu: R1-7 vuotta R2-10 vuotta R3-12 vuotta Graffitisuoja - 7 vuotta Merkki Koko (mm) R1 R2 R3 Graffitisuoja Normaali (600) Normaali (640) Pieni (400) Iso (900) Normaali (900) Pieni (600) Iso (1350) Normaali (900) Pieni (600) Hinnat ilman arvonlisäveroa alv 0%, vapaasti varastostamme. 211 Etuajo-oikeutettu tie 212 Etuajo-oikeuden päättyminen 221 Etuajo-oikeus kohdattaessa 222 Väistämisvelvollisuus kohdattaessa 231 Väistämisvelvollisuus risteyksessä 232 Pakollinen pysäyttäminen R1 R2 R3 Valonpalautusteho: Valonpalautusteho: Valonpalautusteho: 10 % 32 % 58 % Käyttökohteet: Kevyen liikenteen väylät, piha-alueet Heijastavuustakuu: 7 vuotta Käyttökohteet: Kaikki liikennemerkit, opasteet Heijastavuustakuu: 10 vuotta Käyttökohteet: Ajoradan yläpuoliset opasteet, tietyömaiden liikennemerkit Heijastavuustakuu: 12 vuotta Liikennemerkeissä käytetään kolmea heijastavuusluokkaa ja lisäksi työnaikaisissa merkeissä toimintaympäristön mukaisesti myös näkyvämpää fluorisoivaa ns. päiväloistekalvoa.

6 6 Kielto- ja rajoitusmerkit C Liikenteen turvallisuuden, rakennetun ympäristön rajoitteiden ja myös yleisen viihtyvyyden vuoksi voidaan tielle asettaa kielto- tai rajoitusmerkki. Sellaista ei yleensä käytetä, jos tieliikennelain säännökset muutenkin edellyttävät vastaavan kiellon tai rajoituksen noudattamista. Taustan väri: Harmaa Graffitisuojamahdollisuus Takuu: R1-7 vuotta R2-10 vuotta R3-12 vuotta Graffitisuoja - 7 vuotta Merkki Koko (mm) R1 R2 R , , , , , , Graffitisuoja Normaali (640) Pieni (400) Iso (900) Kupera Normaali (640) , Normaali (900) , Pieni (600) x /m /m /m x Hinnat ilman arvonlisäveroa alv 0%, vapaasti varastostamme. 311 Ajoneuvolla ajo kielletty 312 Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty 313 Kuorma- ja pakettiautolla ajo kielletty 314 Ajoneuvoyhdistelmällä ajo kielletty 315 Traktorilla ajo kielletty 316 Moottoripyörällä ajo kielletty 317 Moottorikelkalla ajo kielletty 318 Vaarallisten aineiden kuljetus kielletty 319 Linja-autolla ajo kielletty 321 Mopolla ajo kielletty 322 Polkupyörällä ajo kielletty 323 Jalankulku kielletty 324 Jalankulku sekä polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty 325 Ratsastus kielletty 331 Kielletty ajosuunta 332 Vasemmalle kääntyminen kielletty 333 Oikealle kääntyminen kielletty 334 U-käännös kielletty 341 Ajoneuvon suurin sallittu leveys 342 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus 343 Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus 344 Ajoneuvon suurin sallittu massa 345 Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa 346 Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa 347 Ajoneuvon suurin telille kohdistuva massa 351 Ohituskielto 352 Ohituskielto päättyy 353 Ohituskielto kuorma-autolla 354 Ohituskielto kuormaautolla päättyy 361 Nopeusrajoitus 362 Nopeusrajoitus päättyy 363 Nopeusrajoitusalue 364 Nopeusrajoitusalue päättyy 371 Pysäyttäminen kielletty 372 Pysäköinti kielletty 373 Pysäköintikieltoalue 374 Pysäköintikieltoalue päättyy 365 Ajokaistakohtainen kielto tai rajoitus 381 Vuoropysäköinti (kielletty parittomina päivinä) 382 Vuoropysäköinti (kielletty parillisina päivinä) 391 Pakollinen pysäyttäminen tullitarkastusta varten 392 Pakollinen pysäyttäminen tarkastusta varten 393 Moottorikäyttöisten ajoneuvojen vähimmäisetäisyys 375 Taksiasema-alue 376 Taksin pysäyttämispaikka

7 D Määräysmerkit 7 Merkeillä osoitetaan ajoneuvoille sallitut ajosuunnat. Merkeillä osoitetaan väylät, joita kevyen liikenteen, moottorikelkkojen ja ratsastajien on käytettävä. Merkki Koko (mm) R1 R2 R3 Graffitisuoja Pyöreä Ø 200 mm Pyöreä Ø 400 mm Pyöreä Ø 640 mm Pyöreä Ø 900 mm Hinnat ilman arvonlisäveroa alv 0%, vapaasti varastostamme. Taustan väri: Harmaa Graffitisuojamahdollisuus Takuu: R1-7 vuotta R2-10 vuotta R3-12 vuotta Graffitisuoja - 7 vuotta 411 Pakollinen ajosuunta 412 Pakollinen ajosuunta 413 oik Pakollinen ajosuunta 413 vas Pakollinen ajosuunta oik Pakollinen ajosuunta vas Pakollinen ajosuunta 415 Pakollinen ajosuunta 416 Pakollinen kiertosuunta 417 Liikenteen jakaja (ilmoita suunta) 417 Liikenteen jakaja (ilmoita suunta) 418 Liikenteen jakaja 421 Jalkakäytävä 422 Pyörätie 423 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä 424 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain 425 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain 426 Moottorikelkkailureitti 427 Ratsastustie Kestävyys tuo säästöä Tarjoamme käyttöösi liikennemerkki- ja opastealan pitkän kokemuksen, uusimman tiedon ja kehittyneimmän teknologian. Yhdessä huippuluokan materiaalien kanssa ne varmistavat korkealaatuiset, elinkaarikustannuksiltaan aiempaa edullisemmat liikennemerkit.

8 8 Ohjemerkit E Ohjemerkeillä annetaan ohjeita tienkäyttäjille sekä osoitetaan tienkohta, jossa merkkiin liittyvää liikennesääntöä sovelletaan. Taustan väri: Harmaa Graffitisuojamahdollisuus Takuu: R1-7 vuotta R2-10 vuotta R3-12 vuotta Graffitisuoja - 7 vuotta Merkki Koko (mm) R1 R2 R3 Graffitisuoja 511, 1-puolinen Normaali (600) , 1-puolinen Pieni (400) , 2-puolinen Normaali (600) , 2-puolinen Pieni (400) , kupera 2-p. Normaali (600) , kupera 2-p. Pieni (400) a-521 Normaali (600) a-521 Pieni (400) a-521 Iso (900) , 2-puolinen Normaali (400) , 2-p., pylväs 520x , 2-p., kehys 545x Hinnat ilman arvonlisäveroa alv 0%, vapaasti varastostamme. 511 oik Suojatie 511 vas Suojatie 520a Liityntäpysäköintipaikka 520b Liityntäpysäköintipaikka 520c Liityntäpysäköintipaikka 520d Liityntäpysäköintipaikka 521 Pysäköintipaikka Katettu pysäköinti 521a vas Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla 521a oik Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla 521c vas Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla 521c oik Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla 521a-3 vas Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla 521a-3 oik Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla 521c-3 Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla 521b Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla 521a-2 Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla 521c-2 vas Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla 521c-2 oik Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla 521a-4 Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla 522 Kohtaamispaikka, 2-puolinen Merkit puolisia - kiinnitys A) pylvääseen ns. viittana - kiinnitys B) kehysrakenteeseen - lisäkilvet esim. Pikavuoro tai linjakilpi 531 Paikallisliikenteen linja-auton pysäkki 532 Kaukoliikenteen linja-auton pysäkki 533 Raitiovaunun pysäkki 534 Taksiasema

9 E Ohjemerkit 9 Merkki Koko (mm) R1 R2 R3 Graffitisuoja 541a-544b Normaali (900) a-544b Pieni (650) Norm. (800x300) a Linja-autokaista 542a Linja-autokaista päättyy 541b Linja-autokaista 542b Linja-autokaista päättyy 551 Pieni (550x200) , 597 Norm. (700x1000) Iso (1400x2000) , 566 Norm. (1000x850) , 566 Iso (1400x1200) Norm. (1000x600) Pieni (700x400) x Hinnat ilman arvonlisäveroa alv 0%, vapaasti varastostamme. 543a Raitiovaunukaista 543b Raitiovaunukaista 551 oik Yksisuuntainen tie 544a Raitiovaunukaista päättyy 544b Raitiovaunukaista päättyy 551 vas Yksisuuntainen tie 561 Moottoritie 562 Moottoritie päättyy 563 Moottoriliikennetie 564 Moottoriliikennetie päättyy 565 Tunneli 566 Tunneli päättyy 567 Hätäpysäyttämispaikka 571 Taajama 572 Taajama päättyy Taajamamerkin lisäkilpi 573 Pihakatu 574 Pihakatu päättyy 575 Kävelykatu 576 Kävelykatu päättyy

10 10 Opastusmerkit F Tienkäyttäjiä ohjataan tarkoituksenmukaisia reittejä pitkin kohteeseensa opastusmerkeillä. Taustan väri: Harmaa Graffitisuojamahdollisuus Takuu: R1-7 vuotta R2-10 vuotta R3-12 vuotta Graffitisuoja - 7 vuotta Merkki Koko (mm) R1 R2 R , 616, , , , 691 Koko määräytyy tekstin ja tekstikoon mukaan Kysy tarjous: Graffitisuoja 615 Norm. (1000x1000) Iso (1500x1500) , Norm. (1200x1200) , Iso (1800x1800) Norm. (900x1500) Iso (1200x2200) Norm. (800x1200) Iso (1200x1800) Hinnat ilman arvonlisäveroa alv 0%, vapaasti varastostamme. 611 Suunnistustaulu 612 Suunnistustaulu 613 Kiertotien suunnistustaulu 614 Kiertotien suunnistustaulu 615 Kiertotieopastus 616 Ajoreittiopastus 621 Ajokaistaopastus 622 Ajokaistaopastus Ajokaistaopastus Ajokaistan päättyminen (ilmoita kaistat) Ajokaistan päättyminen (ilmoita kaistat) 631 Ajokaistan yläpuolinen viitta 632 Ajokaistan yläpuolinen viitta 633 Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta 641 Tienviitta 646 Kiertotien viitta 642 Erkanemisviitta 643 Yksityisen tien viitta 644 Osoiteviitta 644a Osoiteviitan ennakkomerkki 645 Kevyen liikenteen viitta 647 Kiertotien viitta 648 Paikalliskohteen viitta 649 Moottori- ja moottoriliikennetien viitta 650 Liityntäpysäköintiviitta, linja-autoliikenne 650 Liityntäpysäköintiviitta, junaliikenne

11 F Opastusmerkit 11 Merkki Koko (mm) R1 R2 R3 Graffitisuoja 647 Norm. (1200x320) Iso (1800x480) Norm. (600x600) Umpitie Umpitie, polkupyörä Pieni (400x400) x x x Hinnat ilman arvonlisäveroa alv 0%, vapaasti varastostamme oik Umpitie, suoraan ja oikealla 652 oik Umpitie, oikealla 662a Matkailutie vas Umpitie, suoraan ja vasemmalla 652 vas Umpitie, vasemmalla 653 Enimmäisnopeussuositus 661 Etäisyystaulu 662 Paikannimi 663 Kansainvälisen pääliikenneväylän numero 664 Valtatien numero 665 Kantatien numero 665a Seututien numero 666 Muun maantien numero Opastus numeron Moottoritien tarkoittamalle tielle tunnus 672 Moottoriliikennetien tunnus 673 Lentoasema 674 Autolautta 675 Tavarasatama 676 Teollisuusalue 677 Pysäköinti 677a Katettu pysäköinti 678 Rautatieasema 679 Linja-autoasema Polkupyörille tarkoitettu reitti Polkupyörille tarkoitettu reitti Polkupyörille tarkoitettu reitti Polkupyörille tarkoitettu reitti 682 Jalankulkijoille tarkoitettu reitti 681 Tietyille ajoneuvoille tai ajoneuvoyhdistelmille tarkoitettu reitti Jalankulkijoille tarkoitettu reitti Jalankulkijoille tarkoitettu reitti Jalankulkijoille tarkoitettu reitti Jalankulkijoille tarkoitettu reitti 683 Vammaisille tarkoitettu reitti 684 Vaarallisten aineiden kuljetuksille tarkoitettu reitti 685 Reitti, jossa portaat 686 Reitti ilman portaita 690 Hätäuloskäynti 691 Poistumisreitti Jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu reitti Jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu reitti Jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu reitti Jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu reitti

12 12 Palvelukohteiden opastusmerkit G Matkailu- ja luontokohteiden lisäksi palvelukohteiden opastusmerkeillä ohjataan liikkujat tienkäyttäjää palvelevien kohteiden luo. Merkki Koko (mm) R1 R2 R a, 771a, 771b x1030 Koko määräytyy tekstin ja tekstikoon mukaan Kysy tarjous: Graffitisuoja Taustan väri: Harmaa Graffitisuojamahdollisuus Takuu: R1-7 vuotta R2-10 vuotta R3-12 vuotta Graffitisuoja - 7 vuotta Saatavana myös peitelevyt , Norm. (880x720) , Pieni (600x480) , Iso (1320x1080) Hinnat ilman arvonlisäveroa alv 0%, vapaasti varastostamme. 701 Palvelukohteen opastustaulu 702 Palvelukohteen opastustaulu 703 Palvelukohteen erkanemisviitta 704 Palvelukohteen osoiteviitta 704a Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki 710 Radioaseman taajuus 711 Opastuspiste 712 Opastustoimisto 715 Ensiapu 721 Autokorjaamo 722 Huoltoasema 723 Hotelli tai motelli 724 Ruokailupaikka 725 Kahvila tai pikaruokapaikka 726 Käymälä 731 Retkeilymaja 733 Leirintäalue 734 Matkailuajoneuvoalue 741 Levähdysalue 742 Ulkoilualue 771a Matkailutie 771b Matkailutie 772a Museo tai historiallinen rakennus 772b Maailmanperintökohde 772c Luontokohde 772d Näköalapaikka 772e Eläintarha tai -puisto 772f Nähtävyys 773a Uimapaikka 773b Kalastuspaikka 773c Hiihtohissi 773d Golfkenttä 773e Huvi- tai teemapuisto 774a Mökkimajoitus 774b Aamiaismajoitus 774c Suoramyyntipaikka 774d Käsityöpaja 774e Kotieläinpiha 774f Ratsastuspaikka 791 Hätäpuhelin 792 Sammutin

13 H Lisäkilvet 13 Liikennemerkin alapuolella käytetään lisäkilpeä, kun liikennemerkin tarkoitusta tai kohdetta täytyy selventää. Lisäkilvellä ilmoitetaan kieltomerkin yhteydessä miten tai milloin kiellosta poikkeaminen on sallittu. Lisäkilven ominaisuudet: väri, koko ja heijastavuusluokka määräytyvät päämerkin mukaan. Tekstillistä lisäkilpeä käytetään kun tarpeeseen ei ole sopivaa kuvallista kilpeä. Merkki Koko (mm) R1 R2 R3 Graffitisuoja 811, 855 Norm. (600x320) Pieni (400x320) Norm. (600x250) , 821, 862, , 871 Norm. (600x200) , 822, x vas Kohde risteävällä tiellä 812 vas Kohde nuolen suunnassa 811 oik Kohde risteävällä tiellä 812 oik Kohde nuolen suunnassa x x Norm. (600x400) x Hinnat ilman arvonlisäveroa alv 0%, vapaasti varastostamme. 813 Kohde nuolen suunnassa Vaikutusalueen pituus Etäisyys kohteeseen Vapaa leveys Vapaa korkeus Etäisyys pakolliseen pysäyttämiseen 823 Sähköjohdon korkeus Huom! Muista mainita tarvitsemasi väri 824 Vaikutusalue molempiin suuuntiin 825 Vaikutusalue molempiin suuuntiin 826 vas Vaikutusalue nuolen suuuntaan 826 oik Vaikutusalue nuolen suuuntaan 827 Vaikutusalue alkaa 828 Vaikutusalue päättyy 831 Henkilöauto 832 Linja-auto 833 Kuorma-auto Ajoneuvoyhdistelmä 834 Pakettiauto 835 Matkailuajoneuvo 836 Invalidin ajoneuvo 841 Moottoripyörä 842 Mopo 843 Polkupyörä 844 Pysäköintitapa 845 Pysäköintitapa 848 Kielto ryhmän A vaarallisten aineiden kuljetuksille 849 Kielto ryhmän B vaarallisten aineiden kuljetuksille 851 Voimassaoloaika arkisin ma-pe 852 Voimassaoloaika arkilauantaisin 853 Voimassaoloaika sunnuntaisin ja pyhinä 856a Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus 856b Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus Voimassaoloaikayhdistelmä 854 Aikarajoitus 855a Maksullinen pysäköinti 855b Maksullinen pysäköinti a Etuajo-oikeutetun liikenteen suunta kaarteessa 861b Etuajo-oikeutetun liikenteen suunta nelihaaraliittymässä 861c Etuajo-oikeutetun liikenteen suunta T-liittymässä 862 Tukkitie 863 Kaksisuuntainen pyörätie 871 Tekstillinen lisäkilpi 872 Tekstillinen lisäkilpi Huoltoajo sallittu 880 Hätäpuhelin ja sammutin

14 14 Rajakilvet I Rajakilvet voidaan asettaa kuntien rajoille valta- ja kantateillä sekä seututeillä. Rajakilpeä voidaan käyttää myös muilla teillä, mikäli esimerkiksi matkailun kannalta niin halutaan. Taustan väri: Harmaa Graffitisuojamahdollisuus Takuu: R1-7 vuotta R2-10 vuotta R3-12 vuotta Graffitisuoja - 7 vuotta Digitaalisesti tulostamalla myös vaakunat heijastavat. Merkki Koko (mm) R1 R2 R3 8A-10 8A-11 8A-12 Koko määräytyy tekstin ja tekstikoon mukaan 8A-10 Kunnanrajakilpi Kysy tarjous: Graffitisuoja Hinnat ilman arvonlisäveroa alv 0%, vapaasti varastostamme. 8A-11 Maakunnanrajakilpi 8A-12 Lääninrajakilpi

15 I Tiemerkit 15 Tiemerkeillä tehostetaan väylien ja liikennemerkkien havaittavuutta. Taustan väri: Harmaa Graffitisuojamahdollisuus Lieriömäisissä tehostamismerkeissä käytetään joustavaa 3M Flexible -kalvoa, jolla taataan maksimiheijastavuus ja peite Takuu: R1-7 vuotta R2-10 vuotta R3-12 vuotta Graffitisuoja - 7 vuotta Merkki Koko (mm) R1 R2 R3 Graffitisuoja x x x / m / m Normaali 600x Pieni 400x A, B, C 300x Suora 200x Lieriö siva Ø170x Lieriö muva Ø170x Lieriö siva Ø60x Lieriö kepu Ø60x Normaali L x Pieni L x 200 Leveys määräytyy kohteen mukaan. Kysy tarjous: Sumupaalu H = 1500 Kysy tarjous: Hinnat ilman arvonlisäveroa alv 0%, vapaasti varastostamme. 911 Erkanemismerkki Taustamerkki varalaskupaikalla Sumupaalu 915 vas Taustamerkki 915 oik Taustamerkki 916 vas Kaarteen suuntamerkki 916 oik Kaarteen suuntamerkki A B C 931 Reunamerkit 935 normaali Korkeusmerkki, h = 400 mm 935 pieni Korkeusmerkki, h = 200 mm Suora siva Lieriö siva Lieriö muva Lieriö siva Lieriö kepu 932 Liikennemerkkipylvään tehostamismerkit

16 16 Katunimiviitta Katunimiviitta Tällä tuotteella on monta nimeä: katunimiviitta, kadunnimiviitta, tiennimikilpi jne. Viitan pituus muodostuu tekstin mukaan. 90 mm Leveys tekstipituuden mukaan 0,5 TK 0,5 TK TK 2-puolinen viittakiinnityksellä (reiät kannassa) 1-puolinen seinäkiinnityksellä (reiät kulmissa) Heijastavuusluokka: R1 tai R2 Pohjamateriaali: 3 mm vahvikekantattu alumiini Mahdollisuus tehdä myös erikoismalleja Yleisimmät tekstikoot (TK): 60 mm taajamassa 80 mm taajamassa tai haja-asutusalueella 100 mm haja-asutusalueella Kadunnimikilpi 0,5 TK Tuote Tekstikoko Hinta alv 0% KNV mm 50 KNV mm 50 KNV mm 70 Liikennemerkkien peittäminen Liikennemerkit voidaan tilapäisesti peittää harmailla hupuilla, peittolevyillä tai peittoteipillä. Eri muotoisille vakiomerkeille omat peittonsa Irroitettavan peittoteipin leveys 100 mm, heijastavuus R1 Tuote Malli Hinta alv 0% SH-Y400 Pyöreä suojahuppu 640 mm 34 SH-Y640 Pyöreä suojahuppu 640 mm 34 SH-Y900 Pyöreä suojahuppu 640 mm 34 SH-K900 Kolmio suojahuppu 900 mm 34 SH-N600 Neliö suojahuppu 600 x 600 mm 34 PEITELEVY-Y640 Pyöreä peittolevy 640 mm 34 PEITELEVY-K900 Kolmio peittolevy 900 mm 34 PEITELEVY-N600 Neliö peittolevy 600 x 600 mm 34 PEITTOTEIPPI Punainen peittoteippi 22,5 m 170

17 Kiinteistöopasteet 17 Alueopasteet Suuret alueopasteet ja yritystaulut. Tarvittaessa toteutamme myös vaihdettavat yrityslamellit ja valaistuksen opasteeseen. Heijastavuusluokka: Heijastamaton, R1, R2 tai R3 Suunnitellaan kohteen mukaan Kysy referenssikuvia tauluista Kysy tarjous! Talonumerot 0,5 TK TK 0,5 TK Talonumerot Talonumerot seinä- tai viittakiinnityksellä. Voidaan tehdä myös ns. osoitemerkintä, jossa on kadunnimi ja talonumero samassa pohjassa. Heijastavuusluokka: R1 tai R2 Viitta- tai seinäkiinnitys Tuote Tekstikorkeus / mm Kiinnitystapa Hinta alv 0% TALONRO (normaali) Seinä 30 TALONRO (normaali) 2-puoleinen viitta 40 TALONRO (iso) Seinä 35 TALONRO (iso) 2-puoleinen viitta 50 Vieraat Varattu 4 5 Autopaikan kyltit Autopaikan kyltit ohjeistavat pysäköintiä parkkipaikoilla. Autopaikan kylttien malleja Heijastava R1 Pylväs- tai seinäkiinnitys Vakiomitta: 300 x 100 mm Tuote AUTOPAIKKAKILPI Heijastavuusluokka R1 Värit Hinta alv 0% Sininen pohja, valkoinen teksti 25

18 18 Kiinteistöopasteet Karttaopasteet Karttaopasteet ovat pakollinen osa kiinteistöjen pelastussuunnitelmaa. Pylväs- tai seinäkiinnitys Suunnittelemme opasteet kohteen mukaan Graffitisuojausmahdollisuus Yleisimmät koot: 800x600, 1000x1200, 1200x800 Tuote Hinta alv 0% Karttaopasteet Kysy tarjous: PELASTUSTIE_1 PELASTUSTIE_2 Pelastustien merkintä Pelastustie on ajotie, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta. Heijastavuusluokka: R1 Putki- tai seinäkiinnitys Tuote Koko (mm) Kiinnitystapa Kieli Hinta alv 0% PELASTUSTIE_3 PELASTUSTIE_5 PELASTUSTIE_4 PELASTUSTIE_1 600x600 Putki FI 90 PELASTUSTIE_ x600 Seinä FI 90 PELASTUSTIE_2 600x600 Putki FI+SV 90 PELASTUSTIE_ x600 Seinä FI+SV 90 PELASTUSTIE_3 600x200 Putki FI 40 PELASTUSTIE_ x200 Seinä FI 40 PELASTUSTIE_4 600x200 Putki SV 40 PELASTUSTIE_ x200 Seinä SV 40 PELASTUSTIE_5 600x250 Putki FI+SV 40 PELASTUSTIE_ x250 Seinä FI+SV 40 Heijastava kiinteistöpuomi Kevyt kiinteistöpuomi voidaan ottaa käyttöön nopeasti ja sen liikuttaminen tarpeen mukaan on helppoa. Jalat kääntyvät puomin sisään kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi. Saatavana myös omalla logolla. Heijastava Väri: puna/keltainen Mitat (L x K): 2000 x 900 mm Mahdollisuus liikennemerkin tai muun kyltin käyttöön Tuote Hinta alv 0% KIINTEISTOPUOMI 80,00

19 Portit ja liikennepeilit 19 Liikennepeilit Liikennepeilit lisäävät näkyvyyttä risteyksissä, tiukoissa mutkissa, piha-alueilla ja muissa paikoissa, joissa näkemät ovat muuten puutteelliset. Lipallinen ja huomiokehyksellinen malli Sisältää kiinnitystarvikkeet 60 mm putkeen Tuote Malli Koko (cm) Paino (kg) Hinta alv 0% Pyöreä lipalla Ø , Pyöreä Ø 60 3,7 180, Suorakaide 60 x 40 4,0 180, Suorakaide 80 x 60 5,5 230, Suorakaide 100 x 80 8,0 270,00 LK-puskupuomi Puskupuomilla voidaan rajoittaa liikennettä säilyttäen läpikulkumahdollisuus kunnossapito- ja pelastusajoneuvoille. Puomissa punainen heijaste Puomin leveys: 2 m Tuote Hinta alv 0% TYONTOPUOMI Puskupuomi, sis. perustan 1700,00 BIR-puomi Puskupuomilla voidaan rajoittaa liikennettä säilyttäen läpikulkumahdollisuus kunnossapitoja pelastusajoneuvoille. Puomi toimitetaan keltapunaisella heijasteella varustettuna Puomin värivaihtoehdot: punainen ja vihreä Puomin leveys: 2 m Toimitamme puomeihin myös tarvikkeita ja varaosia: muovipäällyste, jousi, perusta Tuote Hinta alv 0% BIR puomi Puskupuomi 1500,00 BIR perusta Perusta (teräsbetonia) 450,00

20 20 Opasteiden pystytys: mastot ja portaalit Törmäysturvalliset opastemastot Normiopaste toimittaa törmäysturvalliset opastemastot monipuolisesta valikoimasta. Mastot mitoitetaan tarvittaessa Liikenneviraston OPTA-mitoitusohjelmalla, jolloin voidaan olla varmoja tuotteen sopivuudesta kohteeseen. Opasteiden pystytykseen tarkoitetut Lattix-mastot ovat passiivisesti turvallisia. Mastot on valmistettu alumiinista, joka on pehmeää ja kevyttä, mutta vahvaa. Mikäli törmäys tapahtuu, tulee maston antaa periksi tai joustaa riippumatta siitä, mihin isku osuu ja millä nopeudella. CE-merkitty standardin EN mukaan Törmäystestattu luokkaan 100,NE,2 Nopea ja helppo asentaa Edullinen ja kevyt ratkaisu myös kaupunkiympäristöön. Liikenneportaalit Normiopaste toimittaa portaalit asennettuna koko maahan. Valikoimassa on ristikko-, putki-, telematiikka- ja kaupunkimallin portaaleja. Nopeat toimitukset ja yli 30 vuoden kokemus portaaliasennuksista mahdollistavat onnistuneen projektin asiakkaalle. CE-merkitty standardin EN mukaan Mittaus ja konsultointi Kolariportaalikorjaukset ja erikoistoteutukset Esimerkkireferenssejä Kallansillat, Päiväranta - Vuorela, TYL Kalsium, 2014 Tampereen pysäköinnin opastus, Tampereen kaupunki, 2014 Portaali- ja opastetaulujen uusiminen Porin seudulla, VARELY, 2014 Vt 7 Vaalimaan rajanylityspaikka, Lemminkäinen Infra Oy, 2015 Vt 8 välillä Kotiranta - Stormossen, Skanska Infra Oy, 2015 Vt 8 parantaminen Raisio - Masku, Skanska Infra Oy, 2016 Vt 19 Seinäjoen ohikulkutie, Skanska Infra Oy, 2016 Kysy tarjous!

21 Liikennemerkkien rakenne ja kiinnikkeet 21 Läpireiättömät liikennemerkit Läpireiättömät liikennemerkit tulivat Liikenneviraston vaatimusten mukaisesti pakollisiksi Suomessa valtion teillä alkaen. Tuotevalikoimaamme kuuluvat sekä läpireiättömät että perinteiset läpikiinnitettävät liikennemerkit. Suosittelemme läpireiättömiä liikennemerkkejä kaikille tienpitäjille. Läpireiätön ratkaisu tuo etua liikennemerkin luettavuuteen, kestoon ja asennukseen. Läpireiättömien merkkien kiinnikeratkaisut mahdollistavat nopean ja edullisen kiinnittämisen erilaisiin pylväisiin. Läpireiättömän liikennemerkin kiinnikkeet Liikennemerkkien kiinnittämiseen ilman pintakalvon läpäiseviä reikiä Tuote Malli Koko (mm) Hinta alv 0% PK-ALU-1P-60 Alumiini, 1-puoleinen 60 4,00 PK-ALU-1P-90 Alumiini, 1-puoleinen 90 6,00 PK-ALU-1P-114 Alumiini, 1-puoleinen 114 9,00 PK-ALU-2P-60 Alumiini, 2-puoleinen 60 6,00 PK-TER-2P-60 Teräs, 2-puoleinen 60 6,00 PK-TER-2P-90 Teräs, 2-puoleinen 90 9,00 PK-TER-2P-114 Teräs, 2-puoleinen ,00 PK-TER-2P-168 Teräs, 2-puoleinen ,00 PK-TER-PANTA Teräs, 1-puoleinen, pantakiinnitys 10,00 PK-TER-1P-90 Teräs, 1-puoleinen 90 9,00 PK-TER-1P-168 Teräs, 1-puoleinen ,00 Liikenneviraston vaatimusten mukainen CE-merkitty Kestävä pintakalvo ilman läpireikiä Ei kiinnitysruuveja liikennemerkin kuvion tai tekstin päällä Nopea ja helppo asentaa 2-puolinen kiinnitysmahdollisuus PK-ALU-1P-60 PK-TER-2P-60 PK-ALU-1P-90 PK-TER-2P-90 PK-TER-PANTA

22 22 Liikennemerkkien kiinnikkeet Teräskiinnike 1-puoleinen 2-osainen Vakiomerkit ja opastelamellit Suositellaan lamellikäyttöön 90- ja 114-putkessa Sisältää ruuvit ja mutterit Tuote Koko (mm) Hinta alv 0% LK22-1P ,00 LK23-1P ,00 LK24-1P ,00 LK25-1P ,00 LK26-1P ,00 LK27-1P ,00 LK28-1P ,00 LK29-1P ,00 LK30-1P ,00 Alumiinikiinnike saranalla 1-puoleinen Vakiomerkit ja opastelamellit Nopea kiinnike yleiskäyttöön Sisältää ruuvit ja mutterit Tuote Koko (mm) Hinta alv 0% LK9-ALU-1P ,00 LK9-ALU-1P ,00 Alumiinikiinnike saranalla 2-puoleinen Vakiomerkit ja opastelamellit Sisältää ruuvit ja mutterit Ei suositella opastetauluille hankalan kiinnityksen takia. Tuote Koko (mm) Hinta alv 0% LK10-ALU-2P ,60 Huippukiinnike alumiini 2-puoleiset merkit esim. 511 Suojatie ja 522 Kohtaamispaikka Sisältää ruuvit ja mutterit Tuote Putken koko Merkin paksuus Hinta alv 0% LK mm 3 mm 24,00 LK mm 12 mm 24,00 Liikennemerkkikiinnike Euroaitaan Liikennemerkin kiinnike aidan päälle Tuote Hinta alv 0% EA-LMK 30,00 Teräskiinnike 2-puoleinen 2-osainen Vakiomerkit ja lamellit Suositellaan lamellikäyttöön 90- ja 114-putkissa Sisältää ruuvit ja mutterit Tuote Koko (mm) Hinta alv 0% LK31-2P ,00 LK47-2P ,00 LK32-2P ,00 LK33-2P ,00 LK34-2P ,00 LK35-2P ,00 LK36-2P ,00 LK37-2P ,00 LK38-2P ,00 Viittakiinnikkeet Viittakiinnike 2-osainen Tarve 2 kpl/viitta Sopii mm reikävälin viittoihin Sisältää ruuvit ja mutterit Tuote Koko (mm) Hinta alv 0% LK MM 60 4,00 LK46-2P (180 ast.) 7,00 LK MM 88,9 7,00 LK MM 114 9,00 Lenkkikiinnitin viitalle 1- ja 2 -siipinen malli 2-siipinen 90 -kulmassa Kuumasinkitty 60 mm putkelle Sisältää ruuvit ja mutterit Tuote Koko (mm) Hinta alv 0% LENKKI-60-1S 60 7,00 LENKKI-60-2S 60 8,00 LK MM ,00

23 Putkien kiinnikkeet 23 Sisäpuolinen putkijatko Yhdistää kaksi putkea sisäpuolelta Sisältää ruuvit ja mutterit Ulkopuolinen putkijatko Yhdistää kaksi putkea ulkopuolelta Sisältää ruuvit ja mutterit Tuote Koko (mm) Hinta alv 0% LT70-SP ,00 LT70-SP ,00 Tuote Koko (mm) Hinta alv 0% LT70-UP-60-SUORA 60 24,00 LT70-SP ,00 Kaidekiinnike Liikennemerkin kaiteeseen asentamiseen Sisältää ruuvit ja mutterit Liikenneviraston tyyppikiinnike Soveltuu myös opasteen siltakiinnikkeeksi Tuote Koko (mm) Hinta alv 0% KAIDEK ,00 KAIDEK ,00 LT72-60 L-kulma 2 eri mallia 60 mm putkelle Sisältää ruuvit ja mutterit Tuote Koko (mm) Hinta alv 0% LT72-L ,00 L-KULMA-LAPI 60 40,00 Kaidekiinnike, väliaikainen Tiekaiteen U-profiilitolpan päähän Sisältää ruuvit ja mutterit L-KULMA-LAPI Tuote Koko (mm) Seinäkiinnike, suora Esimerkiksi L-kulmalle Sisältää ruuvit ja mutterit Ulokeputken pituus 200 mm Hinta alv 0% TIEKAIDEK-VA ,00 e Tuote Koko (mm) Hinta alv 0% LT ,00 e Ristikiinnike teräs Pysty- ja vaakaputkien kiinnittämiseksi toisiinsa Sisältää ruuvit ja mutterit Tuote Koko (mm) Hinta alv 0% LK19-2P-60/60 60 / 60 10,00 LK19-2P-90/60 60 / 90 15,00 LK20-2P-114/60 60 / ,00 Seinäkiinnike, kulma Sisältää ruuvit ja mutterit Tuote Koko (mm) Hinta alv 0% LT ,00

24 24 Perustat ja putket Liikennemerkkiputken hattu Estää veden pääsyn putken sisään Tuote Koko (mm) ja väri Hinta alv 0% U musta 2,00 U-60 VALK 60 valkoinen 3,00 U musta 3,00 U musta 4,00 Kiristerengas Putken kiristämiseksi perustaan 60 mm myös 2-osaisena 90- ja 114 -mallit sisältävät juurisuojan Tuote Koko (mm) Hinta alv 0% KR ,20 KR-2OS ,50 KR ,50 KR ,00 Putkihattu Kiristerengas Kiristerengas 2-os Juurisuoja Liikennemerkkiputki Materiaalina alumiini tai kuumasinkitty teräs Seinämävahvuus 2 mm Kuumasinkitty putki CE-merkitty standardin EN mukaan. Tilauksesta saatavissa erikoismitoilla. Tuote Pituus (mm) Halkaisija (mm) Materiaali Nipussa (kpl) Hinta alv 0% (kpl) P ALU Alumiini 37 30,00 P Teräs 37 16,50 P Teräs 37 20,40 P Teräs 37 23,80 P Teräs 37 26,30 P Teräs 37 30,00 P Teräs 37 34,00 P Teräs 37 54,00 P Teräs 37 60,00 P Teräs 24 85,00 P Teräs ,00 P Teräs ,00 P Teräs ,00 Lyöntijalka Säädettävä lyöntijalka Betonieste Kumirouhejalusta A1 A2 B1 Lyöntijalat Liikennemerkkiputken lyhytaikaiseen asennukseen Säädettävässä mallissa putkea voidaan oikaista asennuksen jälkeen ruuvien avulla Sisältää ruuvit ja mutterit Tuote Putken koko (mm) Hinta alv 0% LJ-HARJATERAS 60 50,00 VR-SAATOJALKA 60 90,00 Betonielementit (Betonipossut) Liikennemerkkiputken pystytykseen ilman kaivuuta Toimii sellaisenaan myös kulkuesteenä Keltapunainen ja maalaamaton malli Saatavana myös asiakkaan omissa väreissä Tuote Paino (kg) Hinta alv 0% BETONIESTE200KG Kelta/puna ,00 BETONIESTE500KG Kelta/puna LIIKENNEKIVI200KG Harmaa ,00 Kumirouhejalusta Liikennemerkkiputken lyhytaikaiseen asennukseen tasaiselle pinnalle ilman kaivuuta Materiaali kumirouhetta Paino 25 kg Sisältää kiristysruuvin Tuote Putken koko (mm) KUMIROUHEJALUSTA Betoniperusta Hinta alv 0% Liikennemerkkiputken pysyvään asennukseen maahan kaivamalla Tuote Korkeus (mm) Putken koko (mm) Paino (kg) Lavalla (kpl) Hinta alv 0% (kpl) A kg 48 13,20 A kg 30 16,50 A kg 24 29,40 B / kg 6 63,00 B / kg 6 117,00 LIIKENNEKIVI500KG Harmaa ,00

25 Toimintaympäristöluokat 25 Liikenteen sulku- ja varoituslaitteet luokitellaan laitteille asetettavien laatuvaatimusten perusteella kolmeen toimintaympäristöluokkaan (S3, S2 ja S1), jossa S3 edustaa korkeinta ja S1 alinta laatuvaatimustasoa. Käyttöalue Korkein käyttöaluevaatimus määrää toimintaympäristön Moottoritiet Moottoriliikennetiet Kaksiajorataiset tiet S3 S2 S1 Vilkasliikenteiset tiet (keskivuorokausiliikennemäärältään KVL yli 6000 ajon/vrk tiet) Keskivuorokausiliikennemäärältään KVL ajon/ vrk tiet Taajamassa olevat kokoojakadut ja muut vilkkaat kadut, jos S3 vaatimustaso ei ylity Päiväaikaan tehtävät liikkuvat työt (päällystys-, tiemerkintäyms. työt), jos tien keskivuorokausiliikennemäärä KVL alle 1500 ajon/vrk Pelkästään jalankulku- ja pyöräilyväylillä tehtävät työt Lähde: Väylävirasto Taajamissa muilla kaduilla tehtävät työt Heijastavien laitteiden pintamateriaali Päiväloistekalvo, jonka paluuheijastavuusluokka on vähintään R2. Päiväloistekalvo, jonka paluuheijastavuusluokka on vähintään R2. Vähintään paluuheijastavuusluokan R1 kalvo. Muita tyypillisiä ominaisuuksia esimerkkejä Sulkuaidan tai hinattavan varoituslaitteen yläreunan korkeus maasta mm. Sulkuaidassa ja hinattavassa varoituslaitteessa käytetään ylikokoa olevaa merkkiä 417 (Ø 1800 mm) paluuheijastavuusluokaltaan vähintään R2. Sulkupylväiden profiili on levymäinen. Sulkuaidan ja hinattavan varoituslaitteen yläreunan korkeus maasta mm. Sulkuaidassa ja hinattavassa varoituslaitteessa merkki 417 on ylikokoinen (Ø 1800 mm / Ø 1500 mm) tai suurikokoinen (Ø 900 mm) paluuheijastavuusluokaltaan vähintään R2. Sulkupylväiden profiili on levymäinen. Sulkuaidan ja hinattavan varoituslaitteen yläreunan korkeus maasta vähintään 2000 mm. Sulkuaidassa ja hinattavassa varoituslaitteessa merkki 417 on normaalikokoinen (Ø 640) paluuheijastavuusluokaltaan vähintään R2. Sulkupylväiden profiili on levymäinen tai pyöreä. Muuta Sulku- ja varoituslaitteiden on oltava puhtaita ja ehjiä. LVM kanssa on sovittu, että toimintaympäristöluokassa S2 saa käyttää ylikokoisena liikenteen jakajan (417) merkkinä halkaisijaltaan 1500 mm merkkiä. Jos urakkapapereissa ei muuta sovita, tulee S2 toimintaympäristössä käyttää mm korkeaa sulkuaitaa jos tien liikennemäärä KVL 4000 ajon/vrk. Sulkulevyissä käytetään S3 ja S2 toimintaympäristöissä aina päiväloistekalvoa. Päiväloistekalvon tulee olla vihertävän sävyistä (keltavihreää ns. lime-väri). Vanhoja sulkupylväitä, joissa on ns. appelsiininvärinen päiväloistekalvo, sai käyttää asti. Tämän jälkeen appelsiininväristen sulkupylväiden käyttö sallitaan vielä S1 toimintaympäristöluokassa. Varoituslaitteissa käytetään aina päiväloistekalvoa toimintaympäristöluokissa S3 ja S2. Päiväloistekalvon tulee olla vihertävän sävyistä (keltavihreää eli ns. lime-väriä). Varoituslaitteissa käytettävien liikennemerkkien heijastava pinta tulee olla ns. appelsiininväristä päiväloistekalvoa. Vanhoja varoituslaitteita, joissa on appelsiininvärinen päiväloistekalvo, sai käyttää asti.

26 26 Sulkupylväät Sulkulevyt Sulkupylväillä ohjataan liikenne halutulle ajolinjalle. Levymäinen sulkupylväs asennetaan raidat osoittamaan alas ajokaistan puolelle. Valikoimissa kolme mallia, joita voidaan käyttää kaikissa toimintaympäristöluokissa. Sulkulevy jalustalla Taittuva sulkulevy sisältää jalustan Tuote Malli Hinta alv 0% SULKULEVY_TAITTUVA Taittuva, 2-puolinen, sis. jalustan, 200 x 1010 mm 125,00 SULKULEVY Muovi 2-puolinen, 200 x 1000 mm 30,00 SULKULEVY_K-KAISTA Muovi 2-puolinen, keskikaista, 200 x 1000 mm 32,00 SULKULEVYN_JALUSTA Jalusta, paino 15 kg 14,00 Sulkukartio ja -pylväs S1 -luokka Monikäyttöinen sulkukartio pysyy hyvin pystyssä. Päällekkäin pinottuna helppo kuljettaa ja varastoida. Perustaosa uusiomuovia Pylvään heijaste R2 Pylväs mahdollista tilata omalla logolla Yläpäässä hahlo/ura lippusiimalle. 500 mm 750 mm 1000 mm Sulkupylväs jalustalla Tuote Malli Korkeus (mm) Hinta alv 0% KARTIO50 Kartio ,00 KARTIO75 Kartio ,00 KARTIO100 Kartio ,00 VL165-R Pylväs (Ø 100 mm) , Pylvään jalusta Jalusta, paino 6,5 kg 10,00 Nauharajain Hyvin näkyvä huomioraidoitettu nauha ohjaa kulkua kevyesti. Esille vedettävää puna-valkoista nauhaa on automaattirullalla jopa 9 metriä. Nauhan sisältävä yksikkö sijoitetaan sulkukartion tai pylvään päähän ja nauhan pää vedetään toiseen yksikköön tai muualle sopivaan paikkaan kiinni. Vilkku lisävarusteena (AA-paristot) Tuote Hinta alv 0% Nauharajain asennettuna kahden 1000 mm kartion välille SKIPPER01 Nauharajain 115,00 LIGHT01 Nauharajaimen vilkku 49,00

27 27 Varoteltta ja muovikolmio Varotelttaa ja muovikolmiota voidaan käyttää lyhytaikaiseen työalueen merkintään toimintaympäristöluokissa S1 ja S2. Varoituslaite pysyy pystysssä omilla jaloillaan. Kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi varoteltta pakataan kuljetuslaukkuun ja muovikolmio taittuu levyksi. Muovikolmioon voi tilata haluamansa varoitusmerkin ja tilaa on myös lisäkilvelle. Heijastavuus: merkissä vähintään luokan R2 päiväloistekalvo, väri ns. appelsiini Tuote Malli Hinta alv 0% VAROTELTTA Kolmisivuinen, 7 kg, 1100 mm, liikennemerkki 142 sis. hintaan 236,00 MUOVIKOLMIO Yksisivuinen taittuva malli, liikennemerkki ei sis. hintaan 80,00 Käsipysäytysmerkki Liikenteenohjaajalle pienikokoinen 311 Ajoneuvolla ajo kielletty liikennemerkki tukevalla kädensijalla. Heijastavuus: merkissä vähintään luokan R2 päiväloistekalvo, väri ns. appelsiini Merkin halkaisija: 400 mm Tuote Malli Hinta alv 0% KASIOPASTIN mm 50,00 Työmaan liikennevalot Tilapäisillä liikennevaloilla varmistat turvallisen liikenteen sujumisen. Valojen käyttö on edullista ja usein myös ainoa ratkaisu kun liikenteen ohjauksen on toimittava ympäri vuorokauden. Kysy tarjous! Työkoneiden ja ajoneuvojen näkevöittäminen Tiellä työskentelyyn käytettävien työkoneiden ja ajoneuvojen tulee olla mahdollisimman hyvin näkyviä. Väyläviraston ja ELY-keskusten tienpitotöissä käytettävissä ajoneuvoissa tulee olla varoitusmerkinnät. Punakeltaiset vuorottelevat pystyraidat, joiden leveys mm Keltainen väriltään lime ja fluorisoiva päiväloistekalvo Toteutus tarrana tai pohjalevylle Mitoitus ja toteutustapa kohteen mukaan Kysy tarjous!

28 28 TMA-törmäysturvavaunu Euroopassa valmistettu vaunu varustellaan asiakkaan toivomilla varusteilla. Myös vuokrakäyttöön. Suojausluokka 100 km/h, NCHRP-350 TL-3 Paino 720 kg. Pituus vain 5,8 metriä sis. aisan Vetoauton massa työmaalla min kg Mahdollisuus siirtoajoon henkilöauton vetonupilla Väri valittavissa RAL-värikartasta Varastotuote ostettavissa myös kiinteällä kuukausierällä Mahdollisuus logo- ja varoitusteippauksiin vaunun kylkeen. Vilkut L9H Törmäysturvavaunun käyttö on helppoa ja nopeaa. Vaunu varustellaan asiakkaan toivomilla lisävarusteilla, jolloin se saadaan heti työmaalla käyttöön. Kysy tarjous ja tule katsomaan kärryä paikan päälle. Vaunun hankinnassa huomioitavia asioita: Käytettävyys ja varastointi. Onko vaunu helppo asentaa autoon, siirtää työmaalle ja säilyttää kun sitä ei tarvita. Väitämme, että Normi TMAtraileri on markkinoiden pienin ja sen käsiteltävyys omaa luokkaansa. Sitä pystytään siirtämään tavallisella henkilöautolla ja varusteisiin kuuluu suojapeitto lumen ja jään suojaksi. Kustannukset ja muokattavuus. Olemme integroineet ainoana Suomessa vaunuun aitarakenteen, jolloin vetoautolle ei ole erikoisvaatimuksia. Vaunua voi käyttää jopa tavallisena liikenteenohjausvaununa tarpeen tullen. Vilkkutehoa saadaan aitaan asiakkaan toivoma määrä. Akulla pystytään varmistamaan vilkkujen toimiminen myös ilman jatkuvaa virtaa. Käyttövalmiilla vaunulla voidaan keventää ajoneuvokalustoon kohdistuvia kustannuksia huomattavasti. Toimitusaika ja huoltopalvelu. Pidämme aina 1-2 varusteltua vaunua varastollamme, jolloin asiakas saa hajonneen tai kolaroidun tilalle välittömästi korvaavan. Vaunu on valmistettu Euroopassa ja siinä olevat pyörät ja pultit löytyvät myös yleisistä varaosaliikkeistä. Uuden vaunun toimitusaika tilattaessa tehtaalta on noin 3 viikkoa. Vuokrauspalvelu. Normiopaste vuokraa vaunua asiakkaille jos hankinta omaksi ei kannata. Välillä myös pitkä vuokrasopimus voi olla kannattavampi kuin oman vaunun omistaminen.

29 Mini-Guard ja törmäyssuojat 29 Mini-Guard -kaide-elementit Tehokkaasti liikennettä ohjaavaa Mini-Guardia käytetään työmailla suistumisesteenä ajoradan reunassa sekä erottamaan vastakkaisia ajosuuntia toisistaan (ns. kaistaerotin). Kaidekokonaisuus rakennetaan peräkkäin asetettavista 1500 mm elementeistä, jotka kiinnitetään toisiinsa tapillisella yläputkella. Testattu standardin SFS-EN mukaan. Mini-Guard ja kiinnitysjärjestelmät Pituus: 1500 mm Korkeus: 505 mm Leveys: 500 mm Paino: 60 kg Hyväksytty luokkaan K2 Tarvikkeet: alkuviiste, kulmapala, aitakiinnike, liikennemerkkiputkikiinnike Tuote Malli Hinta alv 0% MG100/GALV Mini-Guard -kaide-elementti 210,00 Törmäyssuoja - rengasnippu kaupunkimalli Rakenteeltaan hieman kevyempi suoja kuin alla olevat törmäyshidasteet. Tuote Renkaita päällekkäin Renkaita vierekkäin Väritys Hinta alv 0% RENGASNIPPU 3 1 keltapuna 680,00 Törmäyshidaste - rengasnippu CE-hyväksytty Törmäyshidaste lisää tienkäyttäjien ja tietyöntekijöiden turvallisuutta. Kaksi eri mallia: kapea ja leveä Tuote Renkaita vierekkäin Renkaita päällekkäin Väritys Hinta alv 0% TORMAYSHIDASTE_2X3 2 3 keltapuna 2500,00 TORMAYSHIDASTE_3X3 3 3 keltapuna 2500,00 Kapea törmäyshidaste 80 km/h, korkeus 1,05 m, leveys 2,1 m, teräsverkkomatto (ei tuotekuvaa). Liikenneviraston vaatimusten mukainen törmäyshidaste. Kapealla törmäyshidasteella 80 km/h on Ruotsin Trafikverketin hyväksyntä. Leveä törmäyshidaste 80 km/h, korkeus 1,05 m, leveys 3,1 m. Liikenneviraston vaatimusten mukainen törmäyshidaste. Törmäyskokeen VVMB351 läpäissyt tuote.

30 30 Hinattavat varoituslaitteet Hinattava varoituslaite Hinattava varoituslaite on liikkuvaan työhön suunniteltu. Nopea laittaa toimintakuntoon tien päällä. Saatavana myös erittäin käytännöllinen malli tavarankuljetusmahdollisuudella ja telineillä liikennemerkeille putkineen. Heijastavuus: päiväloistekalvo, vähintään R2 Mahdollista tilata omalla logolla Vakiomerkit ja telineet tarpeen mukaan, kysy tarjous Varoituslaitteet myydään aina rekisteröitynä Lavasta kaksi eri kokoa Akkulaatikko kaikissa malleissa Luokan L8H LED-parivilkut Tuote Luokka Aidan koko Malli/rakenne Hinta alv 0% HVL1 S x 2600 mm Putkirunko 3050,00 HVL2 S x 2600 mm Lava, 3000 x 2000 mm 4350,00 HVL3 S x 3700 mm Putkirunko 3650,00 HVL4 S x 3700 mm Lava, 3500 x 2000 mm 5350,00 Hinattava varoituslaite putkirungolla Hinattava varoituslaite lavalla

31 Sulkuaidat 31 Sulkuaita Sulkuaidassa on heijastavat lamellit ja tarvittavat liikennemerkit. Aidan putkirunko on sinkittyä terästä ja helppo kasata. Kaikki aidat pysyvät pystyssä ilman lisäpainoja. Heijastavuus: päiväloistekalvo, vähintään R2 Mahdollista tilata omalla logolla Vakiomerkit tarpeen mukaan Mahdollista asentaa vilkut aidan päälle Nopea kasata ja purkaa Ohjaavassa mallissa lamellien suuntaa voi kääntää Oma malli kevyen liikenteen väylille Ohjaava sulkuaita Tuote Luokka Aidan koko Malli Hinta alv 0% SULKUAITA-S3 S x 3700 mm Lamellit pystyraidoilla 1350,00 SULKUAITA-S3.OHJAAVA S x 3700 mm Lamellit ohjaavaa mallia 1400,00 SULKUAITA-S3.417 S x 3700 mm Lamellit pystyraidoilla + Ø 1800 mm 417 käännettävä nuoli 1700,00 SULKUAITA-S2 S x 2600 mm Lamellit pystyraidoilla 650,00 SULKUAITA-S1 S x 2000 mm Lamellit pystyraidoilla 600,00 Sulkuaita 417 liikenteenjakajalla, jossa käännettävä nuoli Sulkuaita

32 32 Suoja-aidat Raskassuoja Raskassuojia käytetään, kun työmaa kestää yli vuorokauden ja kaivannon syvyys on yli 0,7 m. 3TB mitat: 3000 x 800 x 350 mm / 465 kg 5TB mitat: 5000 x 800 x 350 mm / 880 kg Saatavana myös 1100 mm korkeana Mahdollisuus tilata omalla logolla Materiaalit: sinkitty teräs ja betoni R2-heijasteet (tarvittaessa 2-puoliset heijasteet) Valmiit paikat liikennemerkeille ja vilkuille Hammastus pohjassa estää liukumista Suunniteltu yhdessä käyttäjien kanssa Tuote Malli Hinta alv 0% RASKASSUOJA-3X1,1 Raskassuoja 3TB 1,1 1180,00 RASKASSUOJA-5X0,8 Raskassuoja 5TB 0,8 1900,00 RASKASSUOJA-5X1,1 Raskassuoja 5TB 1,1 1995,00 Euro-aita heijasteella Muovinen heijastava kevytsuoja-aita suojaa työntekijöitä ja jalankulkijoita sekä ohjaa liikennettä. Teräsputket päädyissä ylös asti. Heijastavuusluokka R1 Materiaali: UV-suojattu HDPE-muovi Väri: valkoinen Mitat (L x K): 2000 x 1100 mm (saatavana myös 1600 mm leveänä) Paino: 13 kg Mahdollisuus saada omalla logolla Tuote Hinta alv 0% EURO-AITA Suoja-aita, muovi 98,00 Teräsaita heijasteella Teräksinen heijastava kevytsuoja-aita suojaa työntekijöitä ja jalankulkijoita sekä ohjaa liikennettä. Heijastavuusluokka R1 Materiaali: Sinkitty teräs Mitat (L x K): 2000 x 1000 mm Saatavana myös leveydet 2400 mm ja 1600 mm Paino: 24 kg Mahdollisuus saada omalla logolla Tuote Malli Hinta alv 0% TERASAITA Suoja-aita, teräs 98,00

33 Suoja-aidat 33 Työmaa-aita Rakennustyömaiden suoja-aita. Työmaa-aita1200 mm Materiaali: sinkitty teräs Mitat: 3500 x 2000 mm, 18 kg Mitat: 3500 x 1200 mm, 13 kg Verkko: 3 mm vaaka, 4 mm pysty Silmäkoko 100 x 300 mm Pystyputket Ø 42 mm Mahdollisuus varustaa heijasteilla Saatavana myös Anti-Climb -malli tiheämmällä 50 x 200 mm verkolla Kysy myös muita malleja ja kokoja Tuote Malli Hinta alv 0% TYOMAA-AITA.1 Työmaa-aita Profi (Heavy) 1200 mm 45,00 TYOMAA-AITA.2 Työmaa-aita Profi (Heavy) 2000 mm 76,00 Työmaa-aita 2000 mm Mellakka-aita Jämäkkä aitaelementti kiinteillä jaloilla. Mellakka-aitoja voidaan laittaa peräkkäin toisiinsa tukevasti kiinni kiinteiden koukkujen avulla. Materiaali: sinkitty teräs Mitat: 2500 x 1100 mm Paino: 11 kg Mahdollisuus saada erillisellä heijastelevyllä Tuote Hinta alv 0% TYOMAA-AITA.3 Mellakka-aita 90,00 Mellakka-aita Verkkosuoja-aita Rullatavarana toimitettavaa verkkosuoja-aitaa käytetään alueiden rajaukseen. Pystytetään maahan iskettäviin kiinnityskoukullisiin tukikeppeihin tai muihin paikalla oleviin rakenteisiin. Aidan väri: oranssi Kaksi korkeutta: 100 cm ja 120 cm Maahanpainettava teräksinen tukikeppi 100 cm aidalle, punainen Tuote Korkeus (cm) Pituus (m) Hinta alv 0% VERKKOSUOJA-AITA ,00 VERKKOSUOJA-AITA ,00 TUKIKEPPI 6,00 Verkkosuoja-aita Tukikeppi

34 34 Aitojen lisävarusteet Liitinkiinnike Ajoneuvoportin pyörä Lisävarusteet Pressut aitoihin omalla logolla tai tekstillä Kulkuportti Ajoneuvoportti + pyörä Liikennemerkin aitakiinnike Euro-aitaan Liitinkiinnikkeet aitojen toisiinsa kiinnittämiseen Kysy tarjous! Monitoimijalka, HEAVY Jalustat aidoille Jalustoilla varmistat aitojen pysymisen pystyssä. HEAVY-monitoimijaloista saat pinoamalla myös perustan liikennemerkkiputkelle. Perusjalka Monitoimijalka Tuote Hinta alv 0% MONITOIMIJALKA Monitoimijalka K1 27 kg puristemuovi 16,00 MONITOIMIJALKA-HD Monitoimijalka HEAVY 38 kg, pinottava 30,00 MUOVIJALKA Perusjalka 22 kg puristemuovi 14,00 BETONIJALKA Betonijalka 34 kg 13,00 Betonijalka AITATELINE 1 Kuljetus- ja varastointitelineet aidoille Suoja-aitojen kuljetusta ja varastointia helpottava teline aitaelementeille. Materiaali: sinkitty teräs 2 m euro- ja teräsaidoille 20 kpl mallit 3,5 m työmaa-aidoille 29 kpl malli Tuote Malli Hinta alv 0% AITATELINE 1 3,5 m aitojen kuljetusteline, levyrunko 370,00 AITATELINE 2 2 m aitojen kuljetusteline, levyrunko 360,00 AITATELINE 3 2 m aitojen kuljetusteline, putkirunko 270,00 AITATELINE 2 AITATELINE 3

35 Työmaiden tiedotustaulut 35 Suurten investointien tiehankkeiden ja perustienpidon parannushankkeiden tiedotustaulut Valkopohjainen hankkeen työmaataulu kertoo väylän käyttäjille mitä ja missä tehdään sekä milloin työ valmistuu. Tiedotustauluja on käytettävä aina, jos hanke saa EU-rahoitusta. Taulussa ei kerrota työmaasta liikenteelle mahdollisesti aiheutuvista haitoista. Taulut selkeitä ja tekstit lyhyitä Tekstikoko 150 tai 200 mm Kaksi vakiokokoa: leveys 3 tai 4 m Heijastavuusluokka: R1 Kysy tarjous! Liikennettä haittaavasta työstä tiedottava taulu ns. urakoitsijataulu Keltapohjainen urakoitsijataulu varoittaa ja opastaa tienkäyttäjää kertomalla edessä olevasta liikennettä haittaavasta työstä. Taulut selkeitä ja tekstit lyhyitä Tekstikoko 150 tai 200 mm Kaksi vakiokokoa: leveys 2 tai 3 m Heijastavuusluokka: R1 Kysy tarjous! Erkkilän risteyssilta Uuden sillan rakentaminen Rakennuttaja/ tilaaja Suunnittelija Pääurakoitsija Valmistuu syksyllä 2016 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy Kreate Oy Puh Työmaataulut ja varoituskyltit Työmaatauluissa kerrotaan rakennuttaja, urakoitsija, työkohde, työaika ja vastaavan mestarin yhteystiedot. Meiltä myös muut pienemmät kilvet ja opasteet. Kysy tarjous! Alueella tallentava videovalvonta Työmaa-alue Asiattomilta pääsy kielletty

36 36 Vilkut ja tarvikkeet Päivävilkku D-Star Super FlashLED Tehokas vilkku ON/OFF- ja hämäräkytkimellä 1-puolinen suunnattava Luokitus L8L / 250 cd Toiminta-aika 90 vrk (2 x 50 Ah -paristolla) Sopii myös varoteltan päälle Tuote Hinta alv 0% LED-VILKKU_PAIVA 60,00 Perusvilkku D-Star Light keltainen Tehokas perusvilkku ON/OFF- ja hämäräkytkimellä 1-puolinen suunnattava Luokitus L7 / 22 cd Toiminta-aika 270 vrk (2 x 50 Ah -paristolla) Toiminta-aika 130 vrk (2 x 25 Ah -paristolla) Tuote Hinta alv 0% LED-VILKKU_HAMARA 28,00 Perusvilkku D-Star Light punainen Tehokas punainen lyhty näyttää jatkuvaa valoa Käytetään kun tie on kokonaan suljettu 1-puolinen suunnattava Luokitus L7 / 22 cd Toiminta-aika 150 vrk (2 x 50 Ah -paristolla) Toiminta-aika 75 vrk (2 x 25 Ah -paristolla) Tuote Hinta alv 0% LED-VILKKU_PUNAINEN 30,00 Valikoimiimme kuuluvat Euroopassa valmistetut vilkut ovat CE-merkittyjä standardin EN mukaan. Vilkkujen toiminta-aikaan vaikuttavat sääolosuhteet ja käytettävä valotoiminto.

37 Vilkut ja tarvikkeet 37 Parivilkku Tehokkaat parivilkut voidaan kiinnittää kaikenlaisille pinnoille ruuvikiinnityksellä. 12/24 V Käytetään hinattavissa varolaitteissa Sisältää johtosarjan Luokitus L8H Ø 200 mm hinattavaan varolaitteeseen Luokitus L9H Ø 300 mm törmäysturvavaunuun Tuote Malli Hinta alv 0% PARIVILKKU L8H Parivilkku L8H 358,00 PARIVILKKU L9H Parivilkku L9H 698,00 Vilkkupaneeli Tehokas vilkkupaneeli. Valoteho UNI EN (L8H) 5 vilkkuyksikköä, joissa 120 keltaista lediä Erilaisia vilkuntamalleja Kauko-ohjaus Tuote Malli Hinta alv 0% VILKKUPANEELI S3 toimintaympäristöluokka 690,00 Ajoneuvovilkku, johdoton Ladattava suurteholedvilkku Magneettikiinnitys Sisältää latausjohdon 12/24V Täysteholla akun kesto 6,5 h (säästömoodissa jopa 12 h) 360 asteen valopeitto Testattu 180 km/h Mitat 130 x 85 mm Eri valokuvioita Saatavana myös 230 V verkkovirta-adapteri Tuote Hinta alv 0% VILKKU-HZ Beacon led 380,00 Paristot Alkaliparisto 25 tai 50 Ah Tuote Hinta alv 0% PARISTO25AH 10,00 PARISTO50AH 17,00 Vilkun avain Vilkku ja sen eri valotoiminnot kytketään avaimella helposti päälle. Tuote Hinta alv 0% VILKUN-AVAIN 5,00 Vilkkukiinnikeet Tuote Malli Hinta alv 0% VILKKUKIINNIKE_1 Puomiin/aitaan 16,00 VILKKUKIINNIKE_2 Ø 60 mm putkeen 20,00 VILKKUKIINNIKE_3 Kartioon 12,00

38 38 Nauhat, teipit ja köydet Sulku- ja varoitusnauhat Kestävä ja ohut muovinauha. Soveltuu hyvin esimerkiksi työalueiden ja kulkureittien rajaamiseen. Tuote Malli Hinta alv 0% SULKUNAUHA 500X50 SULKUNAUHA 500X75 P-6PAINSTOP 6MN10100x300KM Keltapunainen Vinoraita, 50 mm, 500 m Keltapunainen Vinoraita, 75 mm, 500 m Punavalkoinen STOP, 100 mm, 300 m Keltamusta Vinoraita, 100 mm, 300 m 25,00 30,00 25,00 20,00 Kielto- ja varoitusteippi Nopea ja paikoillaan pysyvä merkintä suoraan rullasta. Tuote Malli Hinta alv 0% P-6PAINALAKYTKE P-6PAINHENGENVAARA P-6PAINJANNITTEINEN LM8 P-6AT8KEMU100X33 Valkoinen Älä kytke työ käynnissä, 38 mm, 66 m Keltainen Hengenvaara, 38 mm, 66 m Keltainen Jännitteinen, 38 mm, 66 m Keltamusta Vinoraita, 50 mm, 33 m Keltamusta Vinoraita, 100 mm, 33 m 6,50 6,50 6,50 13,00 20,00 Heijastava varoitusteippi Heijastava varoitusteippi mm. työmaa aitoihin, koneisiin, piha-alueille, työvälineisiin ja teollisuusmerkintään. Heijastavuusluokka R1 Paketissa 21 metriä teippiä (keltamusta vinoraita 25 metriä) Tuote Väri Malli Leveys (mm) Hinta alv 0% TEIPPI-50-S-KEPU Keltapunainen Suora 50 74,50 TEIPPI-100-S-KEPU Keltapunainen Suora ,00 TEIPPI-50-S-KEMU Keltamusta Suora 50 74,50 TEIPPI-100-S-KEMU Keltamusta Suora ,00 DR Keltamusta Vino 50 90,00 Sulkuköysi Sulkuköysi on helppo kiinnittää esimerkiksi sulkukartioihin ja työn jälkeen kerätä pois. Punainen ja keltainen heijastin vuorottelevat metrin välein. Tuote Hinta alv 0% LS-1M-25M Punottu, 25 metriä 25,00 LS-PUTKITETTU Putkitettu, 25 metriä 30,00

39 Paikkausmassat ja merkintämaalit 39 INSTAMAK -paikkausmassa INSTAMAK on heti valmis, suoraan kuljetusastiasta paikkauskohteeseen kaadettava kylmämassasekoite. Heti käyttövalmis Ei tarvitse erillisiä alustaliimoja eikä pintalämmitystä Massan käyttö onnistuu myös sateella ja pikku pakkasessa Massa täyttää kaikki EU:n työterveyteen ja käyttöturvallisuuteen liittyvät normit. Tuote PAIKKAUSMASSA 0-8 PAIKKAUSMASSA 0-5 Raekoko 0-8 mm, 25 kg astia, vihreä kansi Raekoko 0-5 mm, 20 kg astia, punainen kansi Lavassa Hinta/astia alv 0% 24 kpl, 600 kg 45,00 32 kpl, 640 kg 35,00 Merkintämaali Fluorisoiva merkintämaali, värit: pinkki, oranssi ja sininen Tasalaatuinen maalausjälki Hyvä tarttuvuus erilaisiin pintoihin Kuivuu muutamassa minuutissa Turvakorkki Pakkasenkesto -15 astetta Purkkikoko 500 ml Myyntierä 12 prk laatikko Maalin pysyvyys 12 kk Saatavana myös maalausvarsi pyörällä Tuote Hinta alv 0% MERK.MAALI_PINK_FL Merkintämaali, pinkki 7,90 MERK.MAALI_ORANGE_FL Merkintämaali, oranssi 7,90 MERK.MAALI_BLUE_FL Merkintämaali, sininen 7,90 MAALAUSVARSI Maalausvarsi pyörällä 85,00 Turvapehmuste Huomiokuvoitu turvapehmuste varoittaa törmäysvaarasta ja törmäyksen sattuessa myös suojaa osapuolia. Pituus 1 m Tuote Hinta alv 0% Kelta-musta 25, Jälkivalaiseva 25,60

40 40 Ulkoilun ja urheilun merkit Suunnannäyttäjä myös teille tietymättömille Normiopaste toimittaa selkeät ja kestävät opasteet ulkoilun ja urheilun tarpeisiin. Kysy tarjous! Valokuva: flickr/kallu

41 Radan merkit 41 Merkit rautateille Normiopaste toimittaa vuosien kokemuksella RATO 17 vaatimusten mukaiset laadukkaat radan merkit ja merkinnät kiinnikkeineen käytettäväksi Suomen rataverkolla. Kysy tarjous! T-140A JKV alkaa T-138A Paikantamismerkki T-101A Nopeusmerkki Valokuva: Shutterstock/Zhu Difeng

Liikennemerkit ja opasteet WWW.EA-YHTIOT.FI

Liikennemerkit ja opasteet WWW.EA-YHTIOT.FI Liikennemerkit ja opasteet Varoitusmerkit 111. Mutka oikealle 112. Mutka vasemmalle 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle 114. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle 115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki

Lisätiedot

115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122. Kaksisuuntainen liikenne. 141a. Töyssyjä 142. Tietyö 143. Irtokiviä 144.

115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122. Kaksisuuntainen liikenne. 141a. Töyssyjä 142. Tietyö 143. Irtokiviä 144. Varoitusmerkit 111. Mutka oikealle 112. Mutka vasemmalle 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle 114. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle 115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122.

Lisätiedot

Liikennemerkit. Liikennemerkit. Alumiinista, alubondista, vanerista tai muovista valmistetut laadukkaat liikennemerkit.

Liikennemerkit. Liikennemerkit. Alumiinista, alubondista, vanerista tai muovista valmistetut laadukkaat liikennemerkit. Liikennemerkit Liikennemerkit Alumiinista, alubondista, vanerista tai muovista valmistetut laadukkaat liikennemerkit. Heijastavuusluokat: R1, R2 ja R3 päiväloiste Koot, pyöreät: Ø 400 mm, 640 mm, 900 mm,

Lisätiedot

Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita

Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita Varoitusmerkit 111. Mutka oikealle 112. Mutka vasemmalle 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle 114. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle 115. Jyrkkä

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 1 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 2 VAROITUSMERKIT 1/3 PIIRUSTUS NRO Mutka oikealle 8A-111-1 03.02.1995 Mutka vasemmalle 8A-112-1 " Mutkia, joista

Lisätiedot

Poliisin käsimerkit. Turvallista matkaa! Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita. www.tiehallinto.fi. Lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä

Poliisin käsimerkit. Turvallista matkaa! Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita. www.tiehallinto.fi. Lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä Poliisin käsimerkit Lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä Kaikista suunnista lähestyvien on pysähdyttävä Sekä edestä että takaa tulevan on pysähdyttävä Asianomaisesta suunnasta tulevilla on lupa jatkaa

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2007 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06.2010 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06.2010 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 L11k enne v1ra sto LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2017 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2008 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Liikennemerkit Liikenteenohjaustuotteet Pystytys- ja asennustarvikkeet. Kuvasto 2019

Liikennemerkit Liikenteenohjaustuotteet Pystytys- ja asennustarvikkeet. Kuvasto 2019 Liikennemerkit Liikenteenohjaustuotteet Pystytys- ja asennustarvikkeet Kuvasto 2019 2 Sisällysluettelo 4 Varoitusmerkit 5 Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit 6 Kielto- ja rajoitusmerkit 7 Määräysmerkit 8

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2007 POISTETTAVAT LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUSKANSIOT TIEH 2131908 Poistetaan 1/2 Piirustus nro Kansio 1 kohta 9, Tiemerkit Yleinen tie

Lisätiedot

Jälkivalaisevat kilvet 1

Jälkivalaisevat kilvet 1 Jälkivalaisevat kilvet 1 01-103 01-104 01-105 01-106 JV JV tarroitettu 200 x 100 H I 300 x 150 K L 400 x 200 L M 500 x 250 N N JV JV tarroitettu 100 x 100 G I 200 x 200 K L JV JV tarroitettu 200 x 200

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06. 3 Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit 03.02.1995 4 Kielto- ja rajoitusmerkit 13.06.2006 5

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-työpaja Varusteet / IM3-arvojoukot Markku Pienimäki, FINNMAP Infra Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

MERKIT, KILVET JA TARRATUOTTEET ALAN MONIPUOLISET PALVELUT NOPEASTI JA ASIANTUNTEVASTI KUNNILLE YRITYKSILLE YKSITYISILLE

MERKIT, KILVET JA TARRATUOTTEET ALAN MONIPUOLISET PALVELUT NOPEASTI JA ASIANTUNTEVASTI KUNNILLE YRITYKSILLE YKSITYISILLE MERKIT, KILVET JA TARRATUOTTEET ALAN MONIPUOLISET PALVELUT NOPEASTI JA ASIANTUNTEVASTI KUNNILLE YRITYKSILLE YKSITYISILLE Tampereen Infra Liikennemerkkitoimisto Viinikankatu 44-46 merkittävää palvelua Tampereen

Lisätiedot

LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA Liite 1/1 (5) Liikenne tietyömaalla - Lyhytaikaiset ja luvanvaraiset työt

LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA Liite 1/1 (5) Liikenne tietyömaalla - Lyhytaikaiset ja luvanvaraiset työt LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA Liite 1/1 (5) TAVARAN TUONTI TMS., KVL < 1500, TYÖN KESTO < 1H 15 Suoja-ajoneuvoa käytetään kun työkone / ajoneuvo ei itsessään suojaa työntekijää. Suoja-ajoneuvo voi olla ajoneuvo

Lisätiedot

BERG & SAUSO OY OPASTEET 2013

BERG & SAUSO OY OPASTEET 2013 BERG & SAUSO OY OPASTEET 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä Liikennemerkit Berg & Sauso esittelyssä 3 Varoitusmerkit 4-6 Etuajo-oikeus- väistämismerkit 6 Kielto- ja rajoitusmerkit 7-9 Määräysmerkit 10 Ohjemerkit

Lisätiedot

KILPIPALVELU Tuotekuvasto ja -hinnasto

KILPIPALVELU Tuotekuvasto ja -hinnasto Tuotekuvasto ja -hinnasto Sivu 1 Stara on Helsingin kaupungin oma palveluntuottaja, joka rakentaa ja hoitaa katuja ja puistoja, korjaa rakennuksia ja hoitaa luonnonmukaisia alueita ja tuottaa logistiikan

Lisätiedot

JALUSTATYYPIT VALTATIEN 13 PARANTAMINEN VÄLILLÄ R2= ref 2 R3= määritetään erikseen. A1 h=500 mm B1 h=900 mm B2 h=1300 mm

JALUSTATYYPIT VALTATIEN 13 PARANTAMINEN VÄLILLÄ R2= ref 2 R3= määritetään erikseen. A1 h=500 mm B1 h=900 mm B2 h=1300 mm 1 11580 oik. 371 Pysäyttäminen kielletty 640 - R2 A3 2 11740 oik. 612 Suunnistustaulu N N N N Sijainti muutetaan tarvittaessa. 3a 11780 oik. 361 Nopeusrajoitus 640 - R2 A3 80 km/h 3b " 211 Etuajo-oikeutettu

Lisätiedot

Säädösliite. 1.Tieliikennelaki (liitteet 1-4) Liite 1 Liikenteenvalvojan käsimerkit 1 P1

Säädösliite. 1.Tieliikennelaki (liitteet 1-4) Liite 1 Liikenteenvalvojan käsimerkit 1 P1 1.Tieliikennelaki (liitteet 1-4) Säädösliite Liite 1 Liikenteenvalvojan käsimerkit 1 P1 2 P2 3 P3 4 P4 Vasen tai oikea käsivarsi kohotettuna, kämmen lähestyvää tienkäyttäjää kohti Viittoava merkki ajosuunnassa

Lisätiedot

TARJOUS Tarjouspyyntö / Liikennemerkkituotteet

TARJOUS Tarjouspyyntö / Liikennemerkkituotteet 1/5 TARJOUS 140944 Tarjouspyyntö 140944 / Liikennemerkkituotteet Tarjouksen lähettäjä Tomi Sauso Kairatie 2, Halli 2, 65350 Vaasa 040 5955 422 tomi.sauso@berg-sauso.com Tarjouskilpailun yhteyshenkilö Tomi

Lisätiedot

Siirrettävät aidat ja kulunhallintajärjestelmät

Siirrettävät aidat ja kulunhallintajärjestelmät Siirrettävät aidat ja kulunhallintajärjestelmät www.ramirent.fi Ramirentin siirrettävät aidat Aita on tärkeä osa turvallisuuden luomisessa! Se estää henkilövahingot sulkemalla pääsyn vaaralliselle alueelle,

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Liikenne tietyömaalla Päällystysja tiemerkintätyöt (LO 6/2017)

Liikenne tietyömaalla Päällystysja tiemerkintätyöt (LO 6/2017) Liikenne tietyömaalla Päällystysja tiemerkintätyöt (LO 6/2017) Keskeiset muutokset 17.2.2017 Tapio Syrjänen PIRELY 17.2.2017 2 17.2.2017 3 Muutokset päällystystöiden liikennejärjestelyihin Suunnitelmat:

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 15.-16.2. Jyväskylä Mikko Karhunen LVM Ajankohtaista Virastouudistus Maantielaki, maakuntauudistus Tieliikennelain kokonaisuudistus Virastouudistus

Lisätiedot

vepe.fi Vepe Rakennusaidat

vepe.fi Vepe Rakennusaidat vepe.fi Vepe Rakennusaidat VALITSE TURVALLISUUS Sisällysluettelo Tuoteryhmät Sisällysluettelo, Laatu ja palvelut Tuoteryhmät Perusaitaelementit Portit Umpiaitaelementit Kulkuesteaidat Lisäosat ja tarvikkeet

Lisätiedot

Opastamisen ja pysäköintiratkaisujen ammattilainen -jo vuodesta 1972

Opastamisen ja pysäköintiratkaisujen ammattilainen -jo vuodesta 1972 hinnasto 2015 Opastamisen ja pysäköintiratkaisujen ammattilainen -jo vuodesta 1972 Uudet laatuvaatimukset, entistä paremmat tuotteet Vuosi 2015 tuo mukanaan monenlaisia muutoksia lii yen liikennemerkkien

Lisätiedot

Opastamisen ja pysäköintiratkaisujen ammattilainen -jo vuodesta 1972

Opastamisen ja pysäköintiratkaisujen ammattilainen -jo vuodesta 1972 Hinnasto 2016 Opastamisen ja pysäköintiratkaisujen ammattilainen -jo vuodesta 1972 Laatutavaraa nopeasti ja tehokkaasti, oikeaan hintaan! Tuotantolaitoksemme on hiottu huippukuntoon vuoden 2015 aikana.

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

D. LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMA

D. LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMA Lakeuden Maanrakennus Oy D. LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMA Maantien 11345 parantaminen välillä Arkadian yhteislyseon liittymä Kisatien liittymä Tommi Keso 9.6.2017 Sivu 2 1 RAKENNUSKOHTEEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 1 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 25.8.2016 OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Johdanto Rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

HE 180/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 180/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 180/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LIIKENNETURVALLISUUSINSINÖÖRI JAAKKO KLANG VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

AbstractPaikkatietopalveluKohde. «DataType» Liite + kuvaus: CharacterString. «DataType» Osoite. «FeatureType» AbstractInfraomaisuusKohde.

AbstractPaikkatietopalveluKohde. «DataType» Liite + kuvaus: CharacterString. «DataType» Osoite. «FeatureType» AbstractInfraomaisuusKohde. ViheralueenKayttotarkoitus puisto koirapuisto leikkipaikka siirtolapuutarha liikuntapaikka liikenneviheralue erityisalue suojelualue talousmetsa lumenkaatopaikka Puulaji... Osoite «Property» + aluesijainti:

Lisätiedot

Tasoristeykset ja teiden kunnossapito

Tasoristeykset ja teiden kunnossapito Tasoristeykset ja teiden kunnossapito 1 Sisällysluettelo Teiden hoito... 4 Tasoristeyksen ylittävän tien keskeisiä mitoitusperusteita...6 Liikennemerkit tasoristeyksessä...8 Tasoristeyksen varoituslaitteet...9

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 2B 2 Liikennemerkkien asettaminen Yleiselle tielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tiehallinto. Tilapäistä tarvetta varten voi myös poliisi asettaa tielle liikenteen ohjauslaitteen. Rautatien tasoristeysmerkit

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 21.-22.1.2016, Turku Mikko Karhunen Ajankohtaista Pysäköintikiekkosäädökset Uudet sähköiset kevyet laitteet Traktorisäädökset Tieliikennelain

Lisätiedot

VIHTORI-verkkoaita sekä Mekon- ja Classic-elementtiaita

VIHTORI-verkkoaita sekä Mekon- ja Classic-elementtiaita VIHTORI-verkkoaita sekä Mekon- ja Classic-elementtiaita VIHTORI-verkkoaita Korkealaatuinen ja kotimainen Vihtoripanssariverkkoaita koostuu kudotusta aitaverkosta, tolpista sekä käynti- ja ajoporteista.

Lisätiedot

Liikennemerkit, pystytys- ja liikenteenohjaustuotteet. Kuvasto

Liikennemerkit, pystytys- ja liikenteenohjaustuotteet. Kuvasto Liikennemerkit, pystytys- ja liikenteenohjaustuotteet Kuvasto 2016 Sisältö Liikennemerkkien 4 Törmäysturvalliset valmistuksen opastemastot uusi aika 2 5 Liikenneportaalit Kestävyys tuo suoraa säästöä 4

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

Sinä, mopo ja liikenne

Sinä, mopo ja liikenne Sinä, mopo ja liikenne Liikenteessä oleminen on yllättävän monitahoinen asia. Mopoilijan on jatkuvasti otettava huomioon muut tienkäyttäjät ja se millaisessa liikenneympäristössä hän liikkuu. Mopoilijan

Lisätiedot

OHJEET JA PERIAATTEET Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Kouvolassa Liikenneturvallisuusnäkökohdat

OHJEET JA PERIAATTEET Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Kouvolassa Liikenneturvallisuusnäkökohdat Kouvolan kaupunki Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 2018 Mainospaikat 1 OHJEET JA PERIAATTEET Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Kouvolassa Liikenneturvallisuusnäkökohdat Johdanto Nämä ohjeet ja periaatteet

Lisätiedot

HINNASTO 2018 SELKEYTÄMME ELÄMÄÄ OPASTAMISEN JA PYSÄKÖINTIRATKAISUJEN AMMATTILAINEN

HINNASTO 2018 SELKEYTÄMME ELÄMÄÄ OPASTAMISEN JA PYSÄKÖINTIRATKAISUJEN AMMATTILAINEN HINNASTO 2018 SELKEYTÄMME ELÄMÄÄ OPASTAMISEN JA PYSÄKÖINTIRATKAISUJEN AMMATTILAINEN LAATUKILPI OY Opastie 10, 62375 YLIHÄRMÄ Klaarantie 3, 00200 HELSINKI info@laatukilpi.fi www.laatukilpi.fi ASIAKASPALVELU

Lisätiedot

Uusi tieliikennelaki - pyöräilyn merkittävimmät uudistukset

Uusi tieliikennelaki - pyöräilyn merkittävimmät uudistukset Uusi tieliikennelaki - pyöräilyn merkittävimmät uudistukset Suomi Pyöräilee -tietoisku Mikko Karhunen LVM Tieliikennelain kokonaisuudistus Tavoitteena mm. Koota yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskeva

Lisätiedot

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA Opaste vai mainos? Palvelukohteiden viitoitus käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia opastusmerkkejä Tienvarsimainonta kaikki muut mainoksia

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa

Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa OIKEAT VASTAUKSET JALANKULKIJA: jalan, suksilla, rullasuksilla, luistimilla tai vastaavilla välineillä liikkuva ja potkukelkan, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon, pyörätuolin

Lisätiedot

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Valvonta on oleellinen osa toimivaa liikennejärjestelmää Valvonnan tarkoitus ja tavoite on osaltaan edistää turvallista ja sujuvaa liikennettä kaduilla. Yhteiset

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Liikennejärjestelyjen erityispiirteet Jyväskylässä. Janne Hölttä

Liikennejärjestelyjen erityispiirteet Jyväskylässä. Janne Hölttä Liikennejärjestelyjen erityispiirteet Jyväskylässä Janne Hölttä 11.3.2019 8.3.2019 Tietyömaalla tapahtuneet onnettomuudet Jyväskylässä 3/8/2019 2 Liikenteenohjaussuunnitelma Kaupungin periaatekuvat: https://www.jyvaskyla.fi/elinkeino-jatyollisyys/luvat/yleisten-alueidenluvat/katutyolupa/katutyohon-liittyvat

Lisätiedot

Pintakäsittely / viimeistely. Kuumasinkitys + sinkkifosfatointi + jauhemaalaus (tai vastaava yhdistelmä) Ruostumaton teräs: hionta grit 180

Pintakäsittely / viimeistely. Kuumasinkitys + sinkkifosfatointi + jauhemaalaus (tai vastaava yhdistelmä) Ruostumaton teräs: hionta grit 180 HKR pollarit B 1 100 mm 168 mm 900 mm 750 mm HKR-malliston pollareita käytetään katualueilla. Valmistetaan tarvittaessa myös irrotettavina. Irrotettavat mallit ovat avattavissa kolmioavaimella (avaimen

Lisätiedot

Pyöräilijä liikenteessä

Pyöräilijä liikenteessä Pyöräilijä liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7 PL 29 00421 Helsinki puhelin:

Lisätiedot

2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä

2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä 2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä Tapio Syrjänen NTM-centralen i Birkaland, Finland Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 21.3.2014 Esityksen sisältö Työntekijöiden turvallisuus Liikenneviraston ohjeistus

Lisätiedot

PERUSOMINAISUUDET 220-00 Liikennemerkit

PERUSOMINAISUUDET 220-00 Liikennemerkit Varoitusmerkit 600 mm ja 900 mm numerot 111-172 ja 181-189 Etuajo-oikeus 600x600 mm numerot 211-212 Väistämisvelvollisuus risteyksessä 600 mm ja 900 mm numero 231 201/1 202/1 203/1 204/1 205/1 206/1 Hyväksytty

Lisätiedot

HINNASTO 2019 SELKEYTÄMME ELÄMÄÄ OPASTAMISEN JA PYSÄKÖINTIRATKAISUJEN AMMATTILAINEN

HINNASTO 2019 SELKEYTÄMME ELÄMÄÄ OPASTAMISEN JA PYSÄKÖINTIRATKAISUJEN AMMATTILAINEN HINNASTO 2019 SELKEYTÄMME ELÄMÄÄ OPASTAMISEN JA PYSÄKÖINTIRATKAISUJEN AMMATTILAINEN LAATUKILPI OY Opastie 10, 62375 YLIHÄRMÄ Klaarantie 3, 00200 HELSINKI info@laatukilpi.fi www.laatukilpi.fi ASIAKASPALVELU

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuusfoorumi Tieliikennelain uudistuksesta

Lapin liikenneturvallisuusfoorumi Tieliikennelain uudistuksesta Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 15.11.2018 Tieliikennelain uudistuksesta Tieliikennelaki 729/2018 (10.8.2018) 194 Voimaantulo Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020. 195 Siirtymäsäännökset:

Lisätiedot

VAKIOLIIKENNEMERKKIEN ASENNUSOHJE

VAKIOLIIKENNEMERKKIEN ASENNUSOHJE VAKIOLIIKENNEMERKKIEN ASENNUSOHJE Yleistä liikennemerkkien asennuksesta Liikennemerkissä on valmiina reiät tai erillinen liikennemerkkiin kiinni niitattu kisko liikennemerkin kiinnittämistä varten. Kiinnikkeet

Lisätiedot

Column. Hintakuvasto. Näyttö- ja esitys kalusteet julkisiin tiloihin. TwinColumn TwinColumn Rec REP, Com TwinTouch MultiColumn

Column. Hintakuvasto. Näyttö- ja esitys kalusteet julkisiin tiloihin. TwinColumn TwinColumn Rec REP, Com TwinTouch MultiColumn Column Näyttö- ja esitys kalusteet julkisiin tiloihin Hintakuvasto TwinColumn TwinColumn Rec REP, Com TwinTouch MultiColumn multimediavaunut edulliset näyttövaunut erikoismallit kosketusnäytöille Nelikko

Lisätiedot

Perusta laatuun. www.sahkojokinen.fi. Valikoimastamme löytyvät laadukkaat betoniperustukset kaikille metallipylväille, mastoille ja putkille.

Perusta laatuun. www.sahkojokinen.fi. Valikoimastamme löytyvät laadukkaat betoniperustukset kaikille metallipylväille, mastoille ja putkille. Perusta laatuun Valikoimastae löytyvät laadukkaat betoniperustukset kaikille metallipylväille, mastoille ja putkille. www.sahkojokinen.fi Yli miljoona valmistamaae betonijalustaa kannattaa erilaisia pylväitä

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Turun kaupunki Lausunto 12.04.2017 LVM/417/03/2013 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne

Lisätiedot

Raskaan kaluston parhaat palat

Raskaan kaluston parhaat palat -lokasuojia YOUR SAFETY ON THE ROAD 1 2 3 B L R S H V 1 Yksikköpyörälokasuoja 500 1700 550 1100 540 75 792-DK1635 1 Paripyörälokasuoja 550 1700 550 1100 540 75 792-DK1640 1 Paripyörälokasuoja 600 1700

Lisätiedot

Piha- ja kiinteistötuotteet rivi- ja kerrostalokohteisiin

Piha- ja kiinteistötuotteet rivi- ja kerrostalokohteisiin Piha- ja kiinteistötuotteet rivi- ja kerrostalokohteisiin Tuoteluettelo 2015 Valmistettu Suomessa Yli 40 vuotta metallituotteita kodeille, pihoille ja katoille KPPR-Steel Oy:llä on yli 40 vuoden kokemus

Lisätiedot

Yhteystiedot. Asiakaspalvelu

Yhteystiedot. Asiakaspalvelu Hinnasto 2017 Yhteystiedot Laatukilpi Oy Opastie 10 62375 YLIHÄRMÄ Puh. (06) 4822 200 E-mail : info@laatukilpi.fi www.laatukilpi.fi Ylihärmä Laatukilpi Oy Klaarantie 3 00200 HELSINKI Asiakaspalvelu Ylihärmä

Lisätiedot

Yhteystiedot. Asiakaspalvelu

Yhteystiedot. Asiakaspalvelu Hinnasto 2017 Yhteystiedot Laatukilpi Oy Opastie 10 62375 YLIHÄRMÄ Puh. (06) 4822 200 E-mail : info@laatukilpi.fi www.laatukilpi.fi Ylihärmä Laatukilpi Oy Klaarantie 3 00200 HELSINKI Asiakaspalvelu Ylihärmä

Lisätiedot

HINTATAULUT. Hinnat verottomia: alv 0 % Sovitaan erikseen, nämä tuotteet eivät ole meillä varastotuotteena, vaan teemme ne tilausten mukaan.

HINTATAULUT. Hinnat verottomia: alv 0 % Sovitaan erikseen, nämä tuotteet eivät ole meillä varastotuotteena, vaan teemme ne tilausten mukaan. HINTATAULUT Hintojen merkitseminen on vähittäismyymälässä keskeinen työtehtävä. Merkintöjen pitäisi olla siistejä ja selkeitä sekä näkyvästi esillä. Alumiiniseen telineeseen saa A4- tai A5-kokoisen paperin

Lisätiedot

Piha- ja kiinteistötuotteet pientalokohteisiin

Piha- ja kiinteistötuotteet pientalokohteisiin Piha- ja kiinteistötuotteet pientalokohteisiin Tuoteluettelo 2015 Yli 40 vuotta metallituotteita kodeille, pihoille ja katoille KPPR-Steel Oy:llä on yli 40 vuoden kokemus metallituotteiden valmistuksesta.

Lisätiedot

Yhteystiedot. Asiakaspalvelu

Yhteystiedot. Asiakaspalvelu Hinnasto 2017 Yhteystiedot Laatukilpi Oy Opastie 10 62375 YLIHÄRMÄ Puh. (06) 4822 200 E-mail : info@laatukilpi.fi www.laatukilpi.fi Ylihärmä Laatukilpi Oy Klaarantie 3 00200 HELSINKI Asiakaspalvelu Ylihärmä

Lisätiedot

Tuoteluettelo Kehäteline"Frame" 2009

Tuoteluettelo KehätelineFrame 2009 Tuoteluettelo Kehäteline"Frame" 2009 Scaffolds Ställningar Gerüste Echafaudages Impalcature Andamios Σκαλωσιές 4 Korkea laatu joustavat ratkaisut kilpailukykyisin hinnoin Kehäteline Frame eli Kehäteline

Lisätiedot

MPK Oy Finland OVH SIS.ALV. 24% SISÄLLYSLUETTELO LED LISÄVALOT HALOGEN LISÄVALOT HALOGEN TYÖVALOT LED TYÖVALOT HEIJASTIMET

MPK Oy Finland OVH SIS.ALV. 24% SISÄLLYSLUETTELO LED LISÄVALOT HALOGEN LISÄVALOT HALOGEN TYÖVALOT LED TYÖVALOT HEIJASTIMET SISÄLLYSLUETTELO 2 4 5 6 7 10 10 11 12 16 16 17 18 20 21 22 28 HID LISÄVALOT HALOGEN LISÄVALOT LED LISÄVALOT HALOGEN TYÖVALOT LED TYÖVALOT HID TYÖVALOT LED TYÖVALOT HEIJASTIMET POLTTIMOT 1 LISÄVALOSSA

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Tiemerkinnät. Luonnos 23.03.2004. d=25.0

Tiemerkinnät. Luonnos 23.03.2004. d=25.0 Luonnos 23.03. d=25.0 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki ISBN 951-726-940-4 TIEH 2000005-04 Verkkojulkausu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 951-803-203-3 TIEH 2000005-v-04

Lisätiedot

Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut

Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut Jakelu- ja kuljetusliikenteen ympäristöasiat -seminaari 7.11.2018 Kaija Kossila Kunnallinen pysäköinninvalvoja Tehtävät 1(2) Valvonta Pysäköintivirheiden ja joutokäynnin

Lisätiedot

TAVARANKÄSITTELY TAVARANKÄSITTELY PAREMMAN ERGONOMIAN PUOLESTA

TAVARANKÄSITTELY TAVARANKÄSITTELY PAREMMAN ERGONOMIAN PUOLESTA TAVARANKÄSITTELY PAREMMAN ERGONOMIAN PUOLESTA Uudet tavarankäsittelyyn liittyvät tuotteemme tulevat helpottamaan työtä entisestään. Tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja ammattimaiseen tavarankäsittelyyn.

Lisätiedot

Jalankulkija liikenteessä

Jalankulkija liikenteessä Jalankulkija liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7, PL 29 00421 Helsinki

Lisätiedot

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki ISBN 951-726-978-1 (nid.) TIEH 2000006-03 (nid.) Oy Edita Ab Helsinki ISBN 951-726-979-X (PDF) TIEH 2000006-v-03 (PDF) Julkaisua myy/saatavana:

Lisätiedot

Venetrailerit ja peräkärry käyttö ja turvallisuus ohjeet

Venetrailerit ja peräkärry käyttö ja turvallisuus ohjeet Venetrailerit ja peräkärry käyttö ja turvallisuus ohjeet TURVALLISUUSOHJEET (tarkistettava aina ennen liikkeelle lähtemistä) Aseta kuulakytkin auton vetokoukkuun ja tarkista, että kuulakytkin on varmasti

Lisätiedot

ALLEAJOSUOJAUS ALLEAJOSUOJAT ALLEAJOSUOJAUKSEN KIINNIKKEET SIVUSUOJAT A-1 A-2 A-3

ALLEAJOSUOJAUS ALLEAJOSUOJAT ALLEAJOSUOJAUKSEN KIINNIKKEET SIVUSUOJAT A-1 A-2 A-3 A ALLEAJOSUOJAUS ALLEAJOSUOJAT ALLEAJOSUOJAUKSEN KIINNIKKEET SIVUSUOJAT A-1 A-2 A-3 A-1 ALLEAJOSUOJAT ALLEAJOSUOJA INTEGRAL TMT Hyväksyntänumero E4-58R-020343 Profiilissa valmis kiinnitysura roiskeläpälle/-läpille

Lisätiedot

Yhteystiedot. Asiakaspalvelu

Yhteystiedot. Asiakaspalvelu Hinnasto 2017 Yhteystiedot Laatukilpi Oy Opastie 10 62375 YLIHÄRMÄ Puh. (06) 4822 200 E-mail : info@laatukilpi.fi www.laatukilpi.fi Ylihärmä Laatukilpi Oy Klaarantie 3 00200 HELSINKI Asiakaspalvelu Ylihärmä

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 20.12.2001 SILMUKKAKÄÄNNÖS OHITUSKAISTAN KOHDALLA Tausta Ohituskaistoja on yleisille teille suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

Toteuta unelmiesi laituri!

Toteuta unelmiesi laituri! Toteuta unelmiesi laituri! UKM-ponttonit UKM-valmislaituri UK-Muovi Oy www.ukmuovi.fi Kestävä. Vakaa. Kantava. Toimiva. Nopea asentaa. Siisti. Tyylikäs. UKM-laituri Yhdistele laituri vaivattomasti valmiista

Lisätiedot

Normiopaste Oy Vesimyllynkatu 2, Tampere

Normiopaste Oy Vesimyllynkatu 2, Tampere SERTIFIKAATTI SUORITUSTASON PYSYVYYDESTÄ 0416-CPR-7242-04 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 (eurooppalainen rakennustuoteasetus, CPR), annettu 9. päivänä maaliskuuta 2011, mukaisesti

Lisätiedot

Jää. a b. Marja Pussinen. xx.xx.2017 Pvm Seppo Parantala. ETRS-GK24 Korkeusjärjestelmä N2000 K3 K4 M1 M1 K1J. Ylikiiskiläntie. Merkki Hankkeen nimi

Jää. a b. Marja Pussinen. xx.xx.2017 Pvm Seppo Parantala. ETRS-GK24 Korkeusjärjestelmä N2000 K3 K4 M1 M1 K1J. Ylikiiskiläntie. Merkki Hankkeen nimi Leikkipikk pumppmo L Ajortpysäkki Nyk. p-lue suunnitelmn mukn* suunnitelmn mukn* suunnitelmn mukn* suunnitelmn mukn* Ruukintie suunnitelmn mukn* Vnhtie mt 18137 (museosilt) Koulutie Vnhtie mt 18137 Lehtotie

Lisätiedot

julistelistat julistekehykset

julistelistat julistekehykset V1-10-2004 - kaikkea myynninedistämiseen - julistelistat julistekehykset Tässä luettelossa: JULISTELISTAT: PERUSJULISTELISTA (TIPPA/PISARALISTA) 3. AVATTAVA MUOVINEN JULISTELISTA 3. AVATTAVA ALU-SNAP JULISTELISTA

Lisätiedot

Varitek. Kotitaloustikas turvakaarella. Turvauritettu peltinen työtaso 28 cm x 27,5 cm. Turvakaaren korkeus 60 cm.

Varitek. Kotitaloustikas turvakaarella. Turvauritettu peltinen työtaso 28 cm x 27,5 cm. Turvakaaren korkeus 60 cm. 1 Varitek Kotitaloustikas turvakaarella Turvauritettu peltinen työtaso 28 c x 27,5 c Turvakaaren korkeus 60 c Kansilukitteinen 5, 6 ja 7 ask nylon-nauhat Liukastuisen estolla varustetut 80 askelat Askelat

Lisätiedot

Sulku- ja varoituslaitteet

Sulku- ja varoituslaitteet Sulku- ja varoituslaitteet Laatuvaatimukset ja käyttö Toteuttamisvaiheen ohjaus Liikenneviraston ohjeita 2/2018 Liikennevirasto Helsinki 2018 Kannen kuvat: Outi Kulonen ja Jukka Hopeavuori Verkkojulkaisu

Lisätiedot

11. TAVARANkÄSITTELY. TAVARANkÄSITTELY PAREMMAN ERGONOMIAN PUOLESTA

11. TAVARANkÄSITTELY. TAVARANkÄSITTELY PAREMMAN ERGONOMIAN PUOLESTA 11. TAVARANkÄSITTELY TAVARANkÄSITTELY PAREMMAN ERGONOMIAN PUOLESTA Uudet tavarankäsittelyyn liittyvät tuotteemme tulevat helpottamaan työtä entisestään. Tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja ammattimaiseen

Lisätiedot

Mopon paikka liikenneympäristössä. Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013

Mopon paikka liikenneympäristössä. Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013 Mopon paikka liikenneympäristössä Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013 Mopokanta ja mopo-onnettomuudet Mopokanta on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana monin

Lisätiedot

TUOTEKORTTI KORIPALLOTELINE KATTOON KIINNITTYVÄ RAKENNE (ETEEN TAI TAAKSE KÄÄNTYVÄ)

TUOTEKORTTI KORIPALLOTELINE KATTOON KIINNITTYVÄ RAKENNE (ETEEN TAI TAAKSE KÄÄNTYVÄ) t TUOTEKORTTI KORIPALLOTELINE KATTOON KIINNITTYVÄ RAKENNE (ETEEN TAI TAAKSE KÄÄNTYVÄ) Sisältö I. Komponentit... 3 II. Täydentävät tuotteet... 3 III. Tuotekuvaus... 4 IV. Tuotteen käyttötarkoitus... 4 V.

Lisätiedot

RT 38529. Jäte- ja kiinteistönhuoltotuotteet Flaaming Oy

RT 38529. Jäte- ja kiinteistönhuoltotuotteet Flaaming Oy Tuotetieto kesäkuu 2014 voimassa 31.7.2016 asti 1 (6) RT 38529 176.16 Talo 2000 275.16 Talo 90 X51 SfB D85 Hoito- ja huoltokoodi Jäte- ja kiinteistönhuoltotuotteet Flaaming Oy Flaaming Oy on Suomen johtavia

Lisätiedot

Valaistus. muurivalaisimet pylväsvalaisimet pylväspistorasiat maatuet. Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5970 www.luminum.

Valaistus. muurivalaisimet pylväsvalaisimet pylväspistorasiat maatuet. Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5970 www.luminum. Valaistus muurivalaisimet pylväsvalaisimet pylväspistorasiat maatuet KEVYET MAATUET MAAJUSSI JA PIKKUJUSSI Luminumin Maajusseilla pystytät ja perustat minkä tahansa pylvään tehokkaasti, helposti ja kevyesti.

Lisätiedot

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8 Digiroad Laadunkuvaus Versio 1.8 2 Sisältö 1 VERSIOHISTORIA 5 2 JOHDANTO 7 3 LAATUTEKIJÄT 8 3.1 Sijaintitarkkuus 8 3.1.1 Keskilinjageometria 8 3.1.2 Ominaisuustiedot 8 3.2 Kattavuus 8 3.2.1 Alueellinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8759/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8759/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 12.4.2017 144 Asianro 8759/10.03.01.02/2016 Liikennevalot Kellolahdentien ja Sisustajantien risteykseen sekä Kallantien ja Inkilänmäenkadun

Lisätiedot

Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet. LÄMPÖÄ JA VETTÄ

Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet.  LÄMPÖÄ JA VETTÄ Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet www.sentakia.com LÄMPÖÄ JA VETTÄ 3/2017 LC-kuivaimet Materiaali: kromattu messinkiputki Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä Soveltuu käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Kuvelammentie, liikenneturvallisuuden parantaminen

Kuvelammentie, liikenneturvallisuuden parantaminen Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (6) Kuvelammentie, liikenneturvallisuuden parantaminen Liikenneasiat 26 / 2017 Selostus ja perustelu Aloite Kaupungin palautepalvelussa saamassa aloitteessa on esitetty

Lisätiedot

Tilapäisten liikennemerkkien pystytystavat

Tilapäisten liikennemerkkien pystytystavat Tilapäisten liikennemerkkien pystytystavat Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Riihimäki, Liikennealan koulutusohjelma Syksy, 2018 Mikko Eerikäinen TIIVISTELMÄ Liikennealan koulutusohjelma Riihimäki

Lisätiedot

VEGA 2D Super VEGA 2D SUPER VERKKOAITAELEMENTIT

VEGA 2D Super VEGA 2D SUPER VERKKOAITAELEMENTIT VEGA 2D Super VEGA 2D SUPER VERKKOAITAELEMENTIT Käyttötarkoitus:VEGA 2D Super -verkkoaitaelementit sopivat yleisratkaisuiksi sekä teollisuus- että asuinalueille. Verkkoaitaelementit voidaan asentaa asuintalojen,

Lisätiedot