RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti"

Transkriptio

1 RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16 Työllisyys- ja kasvusopimus sivu 4 Liikennevirastossa uudistuksia sivu 6

2 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius (09) Varapuheenjohtajat 1. Juha Lahtinen 2. Mervi Ylitalo Talousvastaava Anne Aalto-Mäkelä (09) Järjestösihteeri Soile Olmari Puh. (09) Toimisto Puh. (09) Valtakunnallinen pääluottamusmies VR-Yhtymä Oy Henry Kulin Finrail Oy Hannu-Pekka Mäkelä RAUTATIEVIRKAMIES Julkaisija Rautatievirkamiesliitto r.y. n:o 6 ilmestyy Toimitusneuvosto Seppo Juselius Juha Lahtinen Mervi Ylitalo Mirja Tirranen Veijo Keskinen Lehden toimitus Kaisaniemenkatu Helsinki Päätoimittaja ja toimitussihteeri Soile Olmari (09) Taitto ja kuvankäsittely Esa Print Oy ISSN Painosmäärä 2100 kpl Painopaikka Esa Print Oy Haasteita riittää Työllisyys- ja kasvusopimus on nyt Rautatievirkamiesliiton osalta solmittu. Tätä kirjoittaessani ei ole vielä tiedossa, mikä on keskusjärjestösopimuksen kohtalo valtakunnallisesti. Ongelmaksi on muodostunut se, mitä 20 euron kuukausikorotuksella tarkoitetaan, miten se lasketaan. Kaatuuko keskitetty ratkaisu vain muutaman dollarin tähden. Toivottavasti ei. Tapahtui keskusjärjestöjen keskitetylle sopimukselle niin tai näin, tulee RVL:n ja työnantajajärjestö PALTA:n välinen sopimus voimaan sellaisenaan. Osapuolilla on tällöin kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus viimeistään kahden kuukauden kuluessa ja aloittaa neuvottelut uudesta tessistä sopimansa aikataulun mukaisesti. Nykyinen tes on joka tapauksessa voimassa asti. Meille on takomalla taottu, rautalangasta väännetty, ajettu kuin käärmettä pyssyyn, että Suomen kilpailukyky ja työllisyys vaarantuu entisestään ilman tätä keskitettyä sopimusta. Valtionkin lupaamat myönteiset muutokset veroihin, työttömyysturvaan ja kilometrikorvauksiin ovat ehdollisia ja eläkeneuvottelut hankaloituvat. Me palkanansaitsijat kannamme siis kortemme kekoon. Mitä siitä seuraa, jää nähtäväksi. Olisi jo korkea aika arvioida tarkemmin myös sitä, miten yritysosaaminen, markkinointi, myynti ja johtaminen ovat vaikuttaneet Suomen kilpailukykyyn ja työllisyyteen. Mitä on saatu yritysjohtajille maksettujen hulppeiden palkkojen, palkkioiden ja bonusten vastineeksi? Luonnollisesti toimintoja on kehitettävä myös ennakoivasti, mutta henkilöstökulujen karsiminen isolla kädellä saattaa olla tulipalon sammuttamista, joka ei ole kestävää kehitystä. Osataanko ja halutaanko yrityksissä hyödyntää henkilökunnan ammattitaitoa? Koulutetaanko heitä riittävästi ja suunnitelmallisesti? Eduskunnan käsittelyssä on nyt lakiesitys työntekijöiden osaamisen kehittämisestä. Toivottavasti laki toteutuu ja koulutussuunnittelu otetaan työpaikoilla vakavasti. RVL:n ja PALTA:n sopimuksessa on erillinen kohta työhyvinvointiin ja työurien pidentämiseen liittyen. Siinä todetaan, että toimenpiteitä suunnitellaan ja kehitetään aktiivisesti yhdessä työnantajan asiantuntijoiden sekä henkilöstön edustajien kanssa. Sanahelinäksi tämäkään kohta ei saisi jäädä. Neuvottelutuloksessa sovittiin myös työryhmistä. Toivottavasti työaikasuunnittelua jaksotyössä tarkasteleva ryhmä saa aikaiseksi hyväksyttävän esityksen, josta on hyötyä esimerkiksi osa-aikatyössä ilmenevien ongelmien ratkaisussa. Esitys on tehtävä mennessä. Ensi vuoden huhtikuun loppuun mennessä on löydyttävä ratkaisu uuden luottamusmiesjärjestelmän kehittämisestä. Lähtökohtana pidetään sitä, että sekä VR-Yhtymässä että Finrailissa toimii yksi päätoiminen pääluottamusmies alakohtaisten luottamusmiesten lisäksi. Haasteita meillä riittää. Soile Olmari päätoimittaja

3 Tässä numerossa 5 / 2013 Uusi tes keskitetyn mukainen RVL:n liittovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen tessin. Ensimmäinen sopimusjakso alkaa , toinen ja päättyy Epäasialliseen kohteluun puututtava ajoissa Vaikka työpaikalla on kiusaamisen suhteen nollatoleranssi, ei tieto tästä riitä, jos epäasiallista kohtelua kuitenkin esiintyy. Lea Sahala halusi saada aiheesta lisää oppia. Ennusteet ovat hyviä arvauksia Tutkimuslaitokset ja pankit laativat omia talous- ja suhdanne-ennusteitaan. Ne yrittävät havainnollistaa vallitsevaa tilannetta, mutta niillä haetaan myös julkisuutta. Muut jutut 10 Terveisiä pohjoismaisilta opintopäiviltä Opintopäivät pidettiin Kööpenhaminassa teemana nuoret. 12 Työpaikkakiusaamiselle nollatoleranssi Selvityksen mukaan kiusaamisesta puhuminen koetaan työpaikoilla edelleen vaikeaksi. 22 Presidentit suuttuivat lakon kynsissä Vuosien välisiä tapahtumia RVL:n historiasta. 26 Ankara työstressi kiristää hermoja unessakin Haitalliseksi stressi muuttuu, jos siitä ei pysty palautumaan. Hyvä ajatus Hyvän viljely muille ei varasta voimia, se lisää niitä. Tuula Jakonen sivulla 30 Palstat Puheenjohtajan palsta 04 Luottamuksella 09 Jutunjuuri 30 RAUTATIEVIRKAMIES 5 /

4 Puheenjohtajan palsta Seppo Juselius puheenjohtaja Mikäli keskitettyä työmarkkinaratkaisua ei synny, ovat RVL ja PALTA kuitenkin sopineet, että nyt neuvoteltu sopimus astuu voimaan sellaisenaan. Työllisyys- ja kasvusopimus RVL ja työnantajajärjestö PALTA ovat päässeet sopimukseen keskusjärjestöjen sopiman Työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta. Sopimuskausi koostuu kahdesta sopimusjaksosta: Ensimmäinen sopimusjakso alkaa ja päättyy Toinen sopimusjakso alkaa ja päättyy Ensimmäisen sopimusjakson palkankorotukset Ensimmäinen palkankorotus on yleiskorotus ja korottaa taulukkopalkkoja/henkilökohtaista palkkaa 20. Euromääräisiä lisiä ja lisäpalkkioita laskettaessa käytettävää peruspalkkaa ei koroteta. Toinen yleiskorotus on ja korottaa taulukkopalkkoja 0,4 %. Tällöin korotetaan myös euromääräisiä lisiä ja lisäpalkkioita laskettaessa käytettävää peruspalkkaa. Toisen sopimusjakson palkankorotus Keskusjärjestöt sopivat korotusten määrästä ja ajankohdista kesäkuussa Jos korotuksista ei päästä sopuun, voidaan sopimus irtisanoa. Vuosilomalain 25 :n muutos, joka koskee sairauslomien karenssin poistamista, tulee voimaan Siihen saakka noudatetaan VR:n nykyistä käytäntöä. Miten muutos toteutetaan, sovitaan työryhmässä mennessä. Työryhmiä Työllisyys- ja kasvusopimusneuvotteluissa ei kumpikaan osapuoli tuonut neuvotteluihin tekstimuutosehdotuksia ja osapuolet sopivat seuraavista työryhmästä: Edellisessä työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa sovittu työryhmä 2 jatkaa enintään saakka. Työryhmän tarkoituksena on selkeyttää työehtosopimuksen tekstejä ja siten, että se on paremmin rautatiealalla sovellettavissa. Perustetaan jatkuvan neuvottelemisen periaatteen mukaiset työryhmät. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavien työryhmien tehtävänä on valmistella työehtosopimukseen sopimuskaudella sellaisia muutoksia, jotka voidaan yhteisellä hyväksynnällä muuttaa: Työaika- ja suunnittelujärjestelmä: Liitot asettavat työryhmän, jonka tehtävänä on työaikasuunnittelun tarkastelu jaksotyössä sekä mahdollisen uuden jaksotyötä koskevan työajan järjestämismallin kehittäminen. Työryhmä tekee esityksensä mennessä. Luottamusmiesjärjestelmän kehittämistyöryhmä: Työryhmätyön lähtökohtana pidetään sitä, että VR-Yhtymässä toimii yksi päätoiminen pääluottamusmies ja Finrail Oy:ssä samoin yksi päätoiminen luottamusmies. Määräaika tälle työryhmälle on Yleinen työehtosopimuksen kehittämisen ja tuottavuuden parantamisen työryhmä: Liitot asettavat sopimusjaksoiksi työryhmän, jonka tehtävänä on tarkastella työehtosopimusta kokonaisuutena taloudellisten menestymismahdollisuuksien ja kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi. Sopimusosapuolet totesivat, että työhyvinvoinnin edistämistä ja työurien pidentämiseen liittyviä toimenpiteitä suunnitellaan ja kehitetään aktiivisesti yhdessä. 4 RAUTATIEVIRKAMIES 5 / 2013

5 Sopimus voimaan joka tapauksessa Mikäli keskusjärjestöt toteavat, että Työllisyys- ja kasvusopimuksen kattavuus tai hallituksen toimenpiteet eivät ole riittäviä eikä näin ollen keskitettyä työmarkkinaratkaisua synny, ovat RVL ja PALTA kuitenkin sopineet, että nyt neuvoteltu sopimus astuu voimaan sellaisenaan. Tämä sopimus voidaan kuitenkin irtisanoa kahden kuukauden irtisanomisajalla, jolloin vanha sopimus on voimassa saakka. Tuleva sopimus sisältää myös kirjauksen poikkeuksellisista taloudellisten vaikeuksien vaikutuksista ja sopijaosapuolet voivat sopia poikkeuksista työehtosopimuksen sisältöön. RVL:n liittovaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti RVL:n ja PALTA:n neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi. Sopimus on keskusjärjestöjen neuvotteleman Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen. Ensimmäinen sopimusjakso alkaa ja siihen asti noudatetaan voimassaolevaa tessiä. Vastaavasti hyväksyttiin RVL:n korkeakoulututkinnon suorittaneita toimihenkilöitä koskeva sopimus. RAUTATIEVIRKAMIES 5 /

6 Liikennevirastossa liikenteen tieto hyötykäyttöön Teksti ja kuvat Soile Olmari Lähde Liikenneviraston pääjohtajana tämän vuoden alussa aloittaneen Antti Vehviläisen johdolla viraston organisaatiota on uudistettu. Entisen viiden toimialan sijaan organisaatiossa on nyt neljä toimialaa: Toiminnan ohjaus, Hankkeet, Väylänpito sekä Liikenne ja tieto. Liikennevirasto vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Virastossa työskentelee lähes 700 asiantuntijaa. Heinäkuun alussa muuttuneen organisaation tavoitteena on johtamisen, tiedonkulun ja suunnittelun selkiyttäminen. Myös liikenteen tiedon merkitys korostuu: - Uusi organisaatio tukee entistä tehokkaammin viraston päätehtävää, Vehviläinen toteaa. Liikennevirastoon yhdistettiin 2010 kolme perinteikästä liikennealan virastoa, Ratahallintokeskus, Tielaitos ja Merenkulkulaitos: - Kun näillä virastoilla oli 150 vuoden tai pidempi oma historiansa, kaikki ymmärtävät, että vanhaa organisaatiomallia ei voitu käyttää. Vehviläinen antaa tunnustusta edeltäjälleen: - Muutosta oli helppo jatkaa, kun edellinen pääjohtaja oli tehnyt erittäin vahvaa työtä virastojen yhteen sulattamisessa. Liikennetietoja julkiseen käyttöön - Organisaation selkeyttäminen aloitettiin keskittämällä Toiminnan ohjauksen alle kaikki suunnittelu- ja hallinnolliset toiminnot. Toisena esimerkkinä Vehviläinen mainitsee liikkumiseen ja väyliin liittyvän tiedon keskittämisen yhdessä liikennepalveluiden kanssa Liikenne ja tieto toimialaan. - Liikenneviraston taseessa on noin 19 miljardin euron edestä liikenneväyliä. Kun väylät on aikanaan rakennettu, niistä on syntynyt tietoa. Ja koko ajan syntyy uutta tietoa muun muassa siitä, missä ja miten Suomessa liikutaan. Tämä kaikki tieto oli vanhassa organisaatiossa hyvin hajallaan. Vehviläinen selventää, että tietoyksikön tehtävänä on kerätä ja järjestää Liikennevirastossa oleva valtava tietomäärä: - Näin tietoja voidaan käyttää tehokkaammin koko prosessissa esimerkiksi töiden suunnitteluun. - Suomessa on jo 100 vuotta suunniteltu, rakennettu ja ylläpidetty väyliä ja nyt tietojen keskittämisen yhteydessä ketjuun tulee uusi lenkki, tieto. - Tulevaisuudessa Liikenneviraston tuottamia tietokantoja on julkisessa käytössä. Meidän tietopohjaperusteisiin voi tehdä tietoteknisiä sovelluksia, jotka edistävät ihmisten liikkumista, turvallisuutta ja ehkä myös liikenteen kustannustehokkuutta. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta palvelusta hän mainitsee VR:n tarjoaman Junat kartalla -sovelluksen, jonka avulla junien liikkumista voi seurata reaaliajassa. Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys Liikenneviraston toiminnalla on merkittävä vaikutus koko Suomen hyvinvoinnille. Virasto lupaa kantaa omalta osaltaan vastuuta ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvien liikenteen haittavaikutusten vähentämisessä. - Vastuun kantaminen lähtee kahdesta suunnasta: yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen näkökulmista. Vastuun kanto näkyy siinä, mitä me rakennamme eli suunnittelu on tehty vuosia aiemmin ennen kuin kuokka on maassa, Vehviläinen kuvailee. - Rakennamme siis väyliä, joiden käyttäjiä ovat meidän lapsemme ja lapsenlapsemme. Kun suunnittelemme ja teemme, pitää ajatella myös tulevaisuutta ja kestävää kehitystä. Vastuuseen liittyy Vehviläisen mukaan myös toinen, isompi ajatus, ns. malpe-ajattelu eli maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinoelämän yhteensovittaminen. - Väyläsuunnittelu aloitetaan malpe-ajattelusta: kaikki nämä osa-alueet pitää ottaa huomioon. Mäntsälä on loistava esimerkki siitä, mikä merkitys oikoradalla on ollut Mäntsälän maankäytölle, asumiselle, liikenteelle, palveluille ja elinkeinoelämälle. 6 RAUTATIEVIRKAMIES 5 / 2013

7 Kun suunnittelemme ja teemme, pitää ajatella myös tulevaisuutta ja kestävää kehitystä. Antti Vehviläinen aloitti Liikenneviraston pääjohtajan viisivuotisessa virassa työskenteli aiemmin 25 vuotta Stora Enson palveluksessa, viimeksi logistiikkajohtajana. työskenteli kymmenisen vuotta myös erimaalaisten varustamoiden palveluksessa kaupallisissa tehtävissä. on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. on toiminut liikenneministeriön selvitysmiehenä sekä valtion liikennealan liikelaitosten ja valtionyhtiöiden hallituksissa, neuvottelukunnissa ja työryhmissä. asuu Espoossa. Hänellä on kaksi aikuista lasta. viihtyy Liikenneviraston palveluksessa erittäin hyvin: - Päivät ovat työntäyteisiä, eikä kahta samanlaista päivää ole. Mieli pysyy virkeänä, kun asiat vaihtuvat päivän mittaan paljon. Täällä työskentelee mahtava sakki. Antti Vehviläinen korostaa, että Liikenneviraston tehtävä ei ole olla pelkästään väylien rakennuttaja, vaan katsoa suurempaa kokonaisuutta. RAUTATIEVIRKAMIES 5 /

8 Läpinäkyvyys on tiedonkulkua Antti Vehviläinen nostaa haastattelun aikana esiin useaan kertaan virastossa työskentelevien osaamisen tärkeyden: - Olen korostanut alusta saakka, että kun asioita kehitetään, pitää osaajien olla kertomassa oman alansa asioista ja niitä kehittämässä. Silloin ei tarvita pönöttävää pääjohtajaa lukemassa paperista, mitä toiset ovat kirjoittaneet. Monikymmenvuotinen kokemus teollisuuden, kaupan ja liikenteen palveluksessa näkyy Vehviläisen johtamisajatuksissa: - Liikenneviraston kokonaisuuden johtajana minulla on tietyt perusperiaatteet. Minun vahvuuteni on se, että saan tämän organisaation tiimin liikkeelle. - Kun yrityksissä puhutaan tulosohjauksesta, tarkoitetaan rahaa eli sitä, mikä jää viivan alle. Valtiolla valtio asettaa sanallisia ohjeita, miten työt hoidetaan. Tuloksellisuuteen kuuluu meillä esimerkiksi liikenneturvallisuuteen, meluntorjuntaan ja pohjavesien parantamiseen liittyviä tunnuslukuja. Liikennevirastossa halutaan olla avoimia ja läpinäkyviä: - Läpinäkyvyys on tiedonkulkua. Kerromme niitä asioita, joita voidaan sillä aikataululla kun voidaan. Yhteen, erityisesti RVL:n jäseniä kiinnostavaan asiaan, ei Vehviläinen voi nyt ottaa kantaa: - Finrailin siirtyminen valtion omistajaohjauksen alaisuuteen on minulle vielä täysin avoin kortti. - Olen nähnyt liikenteenohjauksen järjestämisestä yhden muistion eikä Finrailin jatkokehityksestä ole toistaiseksi istuttu yhtään kokousta, jossa olisin ollut mukana. Vehviläinen on tuonut liike-elämästä mukanaan tempoa: - Usein henkilöt täällä virastossa leikkimielisesti valittavat, että tämä tehtävä pitää olla valmiina eilen. Olen sitä mieltä, että yksinkertainen asia tehdään alta pois, siivotaan pöytä ja mennään eteenpäin. Liikennevirasto uudisti organisaatiotaan Organisaatio muuttui Siinä on neljä toimialaa. Toiminnan ohjaus vastaa suunnittelun, talouden ja tulosohjauksen, oikeuden ja hankinnan sekä henkilöstön ja hallinnon kokonaisuuksista. Toimialan ylijohtaja on Rami Metsäpelto. Hankkeet -toimialalle on keskitetty Liikenneviraston kehittämishankkeiden hankehallinta ja projektien toteuttaminen. Ylijohtaja on Kari Ruohonen. Väylänpitoon on keskitetty kaikki väylien hallinta ja kunnossapito sekä niihin liittyviä tukitoimia. Ylijohtaja on Raimo Tapio. Liikenne ja tieto vastaa koko viraston tietopalveluista, -varannoista ja -hallinnosta sekä liikenteen palveluista. Liikenteen palveluihin kuuluvat muun muassa liikennekeskukset, joukkoliikenne, jäänmurto ja älyliikenne. Ylijohtaja on Tiina Tuumala. 8 RAUTATIEVIRKAMIES 5 / 2013

9 Luottamuksella Mervi Ylitalo Pohjois-Suomen aluepääluottamusmies, oto Osa-aikaisten työvuorot pitää saada vihdoinkin kuntoon. Kohta pääsee sähköllä Itä-Lappiin Kemijärvellä eletään hektistä aikaa sähköistyksen valmistuttua Rovaniemen ja Kemijärven välille. Valmista pitäisi olla joulu-tammikuun vaihteessa. Sitten kun sähköjuna alkaa rullata Kemijärvelle asti, ajetaankohan Kemijärven yöjunat kokonaisuudessaan perille saakka? Nykyisin osa makuuvaunuista jää Rovaniemelle ja aiheuttaa siellä aamuin illoin paljon vaihtotyötä. Kemijärvellä vaihtotyöt vähenisivät ja kalusto voitaisiin huoltaa pääteasemalla. Sallan rajanylityspaikan lisääntyneet matkustajamäärät ovat tuoneet lisää makuu- ja autovaunumatkustajia Lapin alueelle. Autovaunuliikennettä Kemijärveltä on nykyisin läpi vuoden lauantaisin. Osa-aikaisten työvuorot saatava kuntoon Kohta tulee vuosi täyteen Matkustajaliikenteen yt-neuvottelujen päättymisestä. Neuvottelujen seurauksena Pohjois-Suomessa on tällä hetkellä osa-aikaisia palveluneuvojia enemmän töissä kuin kokopäivätyötä tekeviä. Keväällä irtisanotut palveluneuvojat vapautettiin työvelvoitteesta. Se tiesi raskasta aikaa niille, joiden työsuhde jatkui. Henkilökuntaa ei riittänyt kaikkiin työvuoroihin ja ylitöitäkin paiskittiin. Lisätöitä voi olla työjaksossa tuntia jollain osa-aikaisella työntekijällä. Vuosilomat ovat hoituneet omalla porukalla, mutta sairauslomien tekemiseen on tarvittu komennusporukkaa. Henkilökunnan vähyys ja sijaisten puute on aiheuttanut työuupumusta ja pitkiä sairauslomia. Muutaman kuukauden kokemusten perusteella voi sanoa, että työntekijöiden ja lipputoimistoissa asioivien ihmisten määrät eivät ole kohdanneet. Osa-aikaisten työvuorot pitää saada vihdoinkin kuntoon. Työnantaja lupasi yhteistoimintaneuvotteluiden päätyttyä, että jokainen osa-aikatyötä tekevä tietää työvuoronsa koko työjakson ajaksi, jolloin voi tehdä toista työtä tai opiskella. Tällä hetkellä lupausta ei ole lunastettu. Kaivoshankkeita selvitetään Kemijärven asema-alueella sijaitsevan puuterminaalin siirtoa on selvitetty jonkin aikaa ja ratarahan varmistuttua puuterminaali rakennetaan Kemijärven entiselle Stora Enson tehtaalle. Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämällä rahalla kunnostetaan Kemijärven aseman ja tehdasalueen välinen rata ja sähköistetään. Pohjoisen kaivoshankkeet ovat myös selvitysten alla. Savukoskella sijaitsevan Soklin fosforikaivoksen toteutumishankkeesta on päätös tulossa tämän vuoden lopussa. Jos kaivos avataan, pitää nykyistä rataa perusparantaa ja rakentaa uutta rataa Kelloselästä reilut sata kilometriä. Ratayhteys on välttämätön raaka-aineen kuljettamiseksi muualle Suomeen jalostettavaksi. Toivottavasti mahdollisimman monelle ammattitaitoiselle rautatiealan työntekijälle löytyy kokoaikatyötä tutussa työyhteisössä. RAUTATIEVIRKAMIES 5 /

10 Terveisiä pohjoismaisilta opintopäiviltä! Teksti Paula Hyvönen, Hanna Kovanen, Juha Lahtinen, Reijo Lapinniemi ja Hanna Remes Kuvat kirjoittajat sekä Seppo Juselius Rautatievirkamiesliiton hallitus valitsi meidät edustamaan liittoa TJNS:n pohjoismaisille opintopäiville Tanskaan Kööpenhaminaan. Opintopäivien teema oli nuoret. Ryhmätöiden avulla haettiin ideoita nuorisotoiminnan kehittämiseen ja nuorten aktivoimiseen mukaan liittojen toimintaan. Pohdimme myös, mitä jäsenet liitolta haluavat ja jaoimme kokemuksia osallistujamaiden kesken. Keskusteluissa tuotiin esiin muun muassa opiskelijajäsenyys, kuinka pitää nykyiset jäsenet sekä kuinka uudistua ja pysyä vahvana liittona. Muut osallistujamaat olivat hyvin kiinnostuneita liittomme järjestämistä ja tukemista kesä- ja talvipäivistä. Tiivis paketti Opintopäivät avattiin isäntämaan kielellä, mutta onneksemme tulimme yhteispohjoismaisesti siihen tulokseen, että kaikki ymmärrämme paremmin englantia. Mielenkiintoiset keskustelut liittojen toiminnasta, liiton puheenjohtajan ja luottamusmiehen rooleista ja merkityksestä sekä moninaiset ryhmätyöt pitivät huolen, että päivät olivat täynnä asiaa. Kokonaisuutena Tanskan matka oli hyvin tiivis paketti eikä vapaa-aikaa juuri ollut. Sunnuntai-iltana meitä kuitenkin hemmoteltiin tunnin pituisella kanavaristeilyllä. Seuraavat opintopäivät ovat ensi vuoden syyskuussa Norjan Lillehammerissa. Ulkoilma-aamiaista odottavat Paula Hyvönen, Juha Lahtinen, Hanna Kovanen ja Reijo Lapinniemi Oulusta. 10 RAUTATIEVIRKAMIES 5 / 2013

11 Kokemuksia vaihdettiin myös yhteisellä illallisella, tässä Tanskan edustajia. TJNS:n vuosittaisilla opintopäivillä ja edustajistossa kohtaavat veljesjärjestöjen edustajat Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta. Kukin maa toimii vuorollaan isäntämaana. Kööpenhaminassa kokoontui myös TJNS:n edustajisto, johon osallistuivat RVL:stä Seppo Juselius ja Tarja Turtiainen (keskellä). Opintopäiväosallistujista vasemmalla Juha Lahtinen Kouvolasta. Takana vasemmalla Hanna Remes ja Paula Hyvönen Pieksämäeltä sekä Hanna Kovanen Kouvolasta. Rautatieliikenteenohjaajat ry Rauli syntyi Teksti Pertti Hyppänen Nyt on saatu vietyä läpi V.R. Liikenteenhoitovirkamiehet ry:n (LHV) nimen- ja sääntöjenmuutosprosessi. Yhdistys on nyt Rautatieliikenteenohjaajat ry, epävirallinen lyhenne Rauli. Muutoksen aikaansaaminen kesti toista vuotta, lähinnä yhdistysrekisterin ruuhkaisuuden vuoksi. Nykyinen Rauli on tarkoitettu yhdyssiteeksi liikenneohjaajien (tällä hetkellä lähinnä Finrail Oy:n palveluksessa olevien) ja muiden läheisesti liikenteenohjaukseen liittyvissä, esimerkiksi liikennesuunnittelijat ja jt-miehet, tehtävissä toimivien kesken. Ilmoita halukkuutesi jäseneksi Johtokunta 2013: puheenjohtaja Pertti Hyppänen, varapuheenjohtaja Timo Alhainen, Mari Helander, Juhani Jokela, Juhani Kortesmaa, Esko Partanen, Hannu Puustinen, Petri Salminen ja Sauli Saunamäki. Rauli on Rautatievirkamiesliiton ammatillinen yhdistys. Yhdistykseen voi kuulua joko varsinaisena, RVL:n osaston jäsenenä tai kannattavana jäsenenä. Kannattavalla jäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Raulin tehtävänä on vaikuttaa liikenteenohjaushenkilöstöön liittyviin asioihin, palkkaukseen, henkilöstöetuihin (esimerkiksi vapaalippuoikeus), jt-toimikunnan toimintaan sekä arvioida eri viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä, joita myös pyritään muuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Tänä vuonna jäsenmaksua ei peritä, vaan pyrkimyksenä on kartoittaa todellinen jäsenpotentiaali. Ilmoita halukkuutesi Raulin jäseneksi puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, johtokunnan jäsenelle tai osoitteeseen Ilmoita nimesi, puhelinnumerosi, käytössä oleva sähköpostiosoitteesi ja/tai osoitteesi. RAUTATIEVIRKAMIES 5 /

12 Työpaikkakiusaamiselle tarvitaan nollatoleranssi Teksti Työterveyslaitos Kuva Soile Olmari Nollaan on vielä matkaa: Työhyvinvointifoorumin Hyvä kohtelu työpaikalla -hankkeen selvityksen mukaan työpaikkakiusaamisesta puhuminen koetaan työpaikoilla edelleen vaikeaksi. Kiusaamisen lopettamiseksi tarvitaan sekä tietoa että asennemuutosta. Johtava asiantuntija Maarit Vartia Työterveyslaitoksesta puhui työpaikkakiusaamisen ehkäisystä kansainvälisessä konferenssissa International Symposium on Culture of Prevention Helsingissä järjestetty konferenssi käsitteli työturvallisuuskulttuurin uusia näköaloja. Puuttuminen ahdistaa Keväällä Työhyvinvointifoorumin Hyvä kohtelu työpaikalla -hankkeen esiselvityksessä työsuojeluvaltuutetuista joka toinen, esimiehistä lähes joka kolmas ja ammattiliittojen toimihenkilöistä kaksi kolmesta oli sitä mieltä, että kiusaamisesta puhuminen on omalla työpaikalla vaikeaa. - Puhumisen vaikeus johtuu useasti haluttomuudesta myöntää, että omalla työpaikalla ilmenee kiusaamista. Aihe herättää voimakkaita tunteita ja vastustusta, kertoo Maarit Vartia. Esimiehistä kaksi kolmesta oli sitä mieltä, että kiusaamiskokemukset selvitetään omalla työpaikalla asianmukaisesti. Työsuojeluvaltuutettujen ja ammattiliittojen toimihenkilöiden näkemys oli kielteisempi: työsuojeluvaltuutetuista noin joka kolmas ja ammattiliittojen toimihenkilöistä vain noin joka kymmenes oli tätä mieltä. - Vastaajat mainitsivat riittämättömän puuttumisen syiksi asioiden selvittämisen ahdistavuuden ja epämukavuuden. Tapausten selvittely koettiin myös vaikeaksi. Kiusaamista kokeva ei myöskään aina halua viedä asiaa eteenpäin, Vartia sanoo. Kiusaaminen saadaan kuriin vain aidolla hyväksymättömyyden kulttuurilla - Jokaisella työyhteisön jäsenellä on velvollisuus ottaa kiusaava käyttäytyminen puheeksi ja puuttua siihen sitä havaitessaan. Puuttumattomuus viestittää, että kiusaaminen on hyväksyttävää ja sallittua, toteaa Vartia. Organisaatiolla on oltava toimintamalli ohjeistuksineen, sillä se lisää tietoisuutta ja ohjaa eri osapuolia kiusaamiskokemusten selvittämisessä. Usein ei kuitenkaan toimita toimintamallien mukaisesti. Pelkkä esimieskoulutuskaan ei riitä: vaikka puuttumisvastuu on työnantajalla, kiusaamiseen puuttuminen on koko työyhteisön asia. Kiusaamisen vähentymiseen ja nollatoleranssiin voidaan päästä, kun -työpaikalla panostetaan kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, -kiusaamisen hyväksymättömyys on selkeä, koko organisaation yhteisesti jakama arvo, -esiin tulleet kiusaamiskokemukset selvitetään oikeudenmukaisesti ja -linjajohto ottaa vastuun ongelmasta. Selvityksen teki Työhyvinvointifoorumin Hyvä kohtelu työpaikalla - kiusaamisvapaa ja myönteistä vuorovaikutusta edistävä työyhteisö -hanke. Kysely suunnattiin ryhmälle esimiehiä, työsuojeluvaltuutettuja, työsuojelupäälliköitä, luottamusmiehiä ja ammattiliittojen toimihenkilöitä. Vastaajia oli kaikkiaan Hanketta rahoittaa Työhyvinvointifoorumi ja siinä ovat mukana Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työturvallisuuskeskus, Ammattiliitto Pro, Ekonomiliitto, JHL, Tehy, TJS -opintokeskus, SAK, STTK, Valtion työmarkkinalaitos, Kirkon Työmarkkinalaitos sekä Kuntatyönantajat. Työterveyslaitos järjesti konferenssin Culture of Prevention yhteistyössä korealaisen tutkimuslaitoksen KOSHA:n, ranskalaisen tutkimuslaitoksen INRS:n ja kansainvälisen ISSA-järjestön kanssa. Konferenssiin osallistuu yli 170 tutkijaa ja asiantuntijaa lähes 30 eri maasta. 12 RAUTATIEVIRKAMIES 5 / 2013

13 Työterveyslaitos, on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on vajaat 800. RAUTATIEVIRKAMIES 5 /

14 Epäasialliseen kohteluun puututtava ajoissa Teksti ja kuvat Soile Olmari Vaikka työpaikalla on kiusaamisen suhteen nollatoleranssi, ei tieto tästä riitä, jos epäasiallista kohtelua kuitenkin esiintyy. Niinpä luottamusmies Lea Sahala halusi saada aiheesta lisää oppia. Lea Sahalan mielestä eräs tärkeä Epäasiallisen kohtelun raamit -koulutuksessa käsitelty aihe oli, miten säilyttää hyvä työilmapiiri ja ennaltaehkäistä ikäviä tilanteita. Erityisesti Lea halusi tietää, miten toimia, jos kiusaamista tapahtuu. Hän osallistui syyskuussa yhdessä työsuojeluvaltuutettuna toimivan Ulla Pensola-Villasen kanssa Kiljavan opistolla järjestettyyn Epäasiallisen kohtelun raamit -koulutukseen: - Koulutus oli hyvä ja ajankohtainen. Lea toimii Itä-Suomen alueella rautatielogistiikan - sekä logistiikan myynti- ja markkinointitehtävissä työskentelevien rautatievirkamiesliittolaisten luottamusmiehenä sekä aluepääluottamusmiehen varana. Monenlaisia näkökulmia Yhtenä tärkeänä koulutuksessa käsiteltynä aiheena Lea pitää kiusaamisen tunnistamista: - On tarpeen tietää, miten ja kenen asiaa pitää viedä eteenpäin, että tilanne saadaan kuntoon. Koulutuksesta sai suuntaviivat, miten ja mihin asti asiassa edetään: - Erilaisten kokemusten kuuleminen ja asioiden käsittely yhdessä toi monenlaista näkökulmaa mahdollisiin tilanteisiin ja niiden hallintaan, Lea toteaa. Kahden RVL:läisen lisäksi 16 luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun joukossa oli seitsemän osallistujaa Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitosta, neljä Posti- ja logistiikka-alan unionista, kaksi Suomen Elintarviketyöläisten Liitosta ja yksi Teollisuusalojen ammattiliitosta. Ennaltaehkäisyä Koulutus herätti Leassa ajatuksia myös siitä, että tilanteisiin pitäisi puuttua ajoissa ja pyrkiä omalta osaltaan pitämään työilmapiiriä avoimena ja keskustelevana. - Näin voidaan ennaltaehkäistä monia tilanteita ja välttää väärinkäsityksiä. Mietin myös, miten minun tulee luottamusmiehenä toimia, jos tilanteita vastaan tulee. Lea suosittelee tällaisiin koulutuksiin osallistumista muillekin luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille: - Myös neuvottelutaidon koulutus on tarpeen ja itse kaipaan seuraavaksi työlainsäädäntöön pureutuvaa koulutusta. Koulutusta luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille Rautatievirkamiesliitto solmii VR-työnantajan kanssa vuosittain koulutussopimuksen. Siinä sovitaan, mihin koulutuksiin liiton jäsenistöä edustavat luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut voivat osallistua liiton ja työnantajan kustannuksella. Liitto maksaa koulutuksen, majoituksen ja päivärahan, työnantaja osallistujan palkan ja työehtosopimuksessa määritellyn koulutusrahan suuruisen osan koulutuskustannuksista. Sopimukseen sisältyy liiton luottamusmiehille järjestämää omaa koulutusta sekä luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille muiden järjestämää koulutusta. Näissä pääasiallinen kouluttaja on ollut Kiljavan opisto. Kaikille työikäisille jäsenille tarkoitettua koulutusta voi kysyä omasta osastosta, jotka kouluttavat myös omat toimihenkilönsä. Liitto tukee jäsenistön omaehtoista ay- tai ammatillista koulutusta myöntämällä vuosittain opintoapurahaa enintään 260 euroa/hlö/vuosi. 14 RAUTATIEVIRKAMIES 5 / 2013

15 RVL:n luottamusmiehet valmistautuvat aloittamaan lokakuista koulutuspäiväänsä. Pääaiheena oli työehtosopimus. Henkilöstön kouluttamiseen tulossa taloudellinen Teksti Pirjo Pajunen porkkana - Saamme työkalun, joka kannustaa työnantajia työntekijöiden osaamisen kehittämiseen ja mahdollistaa henkilöstön osallistumisen koulutuksen suunnitteluun, kiittelee SAK:n koulutuspäällikkö Mikko Koskinen. Koskinen viittaa eduskunnan käsittelyssä olevaan lakiesitykseen työntekijöiden osaamisen kehittämisestä. Laki tulee voimaan ensi vuoden alussa, jos eduskunta hyväksyy pitkään neuvotellun ja valmisteilla olleen lakiesityksen. Kolmesta koulutuspäivästä sovittiin alun perin työmarkkinoiden raamisopimuksessa vuonna Uuden lain lisäksi muun muassa yt-lain henkilöstön koulutusta koskevia kohtia tarkennetaan. Kaikki tarvitsevat osaamisen kehittämistä Mikko Koskinen pitää uudistusta hyvänä lisänä työntekijöiden osaamisen kehittämisessä. Lakiesityksen mukaan työnantaja voi saada työntekijän koulutuksesta verovähennyksen tai koulutuskorvauksen kolmelta koulutuspäivältä vuodessa. Tämän toivotaan kannustavan työnantajia kouluttamaan henkilöstöään. - Lakiesitykseen sisältyy viesti siitä, että kaikki työntekijät tarvitsevat oman osaamisensa kehittämistä. Nyt valtio on varannut tähän kymmeniä miljoonia euroja rahaa. Ne on syytä ottaa työpaikoilla käyttöön. Laki koskee sekä kokoaikaisia että osa-aikaisia työntekijöitä yrityksissä, kunnissa ja valtiolla. Koskinen korostaa, että nyt on hyvä mahdollisuus satsata erityisesti vähemmän koulutettujen työntekijöiden kouluttamiseen. Työnantajien tarjoama koulutus kasautuu helposti jo ennestään hyvin koulutetuille. SAK:n viime vuonna julkaistun työolobarometrin mukaan yli puolet SAK:laisista työntekijöistä ei ollut edellisen vuoden aikana päässyt lainkaan työnantajan tarjoamaan koulutukseen. Työntekijät mukaan suunnittelemaan koulutusta Mikko Koskinen pitää erityisen hyvänä sitä, että työntekijät pääsevät uuden laita myötä vaikuttamaan työpaikan koulutussuunnitteluun. Verovähennyksen tai koulutuskorvauksen saadakseen työnantajan täytyy laatia koulutussuunnitelma yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Tämä koskee myös alle 20 henkilöä työllistäviä yrityksiä. - Koulutussuunnitelman on katettava kaikki henkilöstöryhmät ja siinä on tehtävä arvio henkilöstön osaamisesta ja työnantajan tarpeista. Taloudellinen kannuste koskee koulutusta, joka kehittää työntekijän ammatillista osaamista hänen nykyisissä tai tulevissa työtehtävissään. Koulutuksen on tapahduttava työaikana, ja sen ajalta on maksettava palkkaa. Koulutus voi olla esimerkiksi ulkopuolisen järjestämää kurssimuotoista koulutusta, seminaareja tai yrityksen sisäistä koulutusta. Työhön perehdyttäminen ei oikeuta kannusteeseen. Uuden lain tavoitteiden toteutumista arvioidaan kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta. RAUTATIEVIRKAMIES 5 /

16 Tosi kivat työkaverit ovat Teksti ja kuvat Soile Olmari Kia Viskari on aloittanut lokakuun alussa Etelä-Suomen alueella VR Matkustajaliikenteen kauko- ja lähiliikenteessä työskentelevien RVL:läisten uutena luottamusmiehenä. Vaikka Kialla ei ole aikaisempaa luottamusmieskokemusta, hän on ollut aktiivinen toimija työsuojeluvaltuutetun roolissa jo yli kymmenen vuotta: - Olen osallistunut myös Helsingin osaston johtokunnan kokouksiin, kun varsinainen jäsen on estynyt. Työsuojelu ja luottamusmiehen tehtävä yhtenevät siinä perimmäisessä tavoitteessa, että työssä olisi hyvä olla: - Henkisen hyvinvoinnin merkitys korostuu tänä päivänä; työvuorot ovat raskaita ja työ on erilaista kuin ennen. Riittävä työhön opastus tärkeätä Kia on tullut VR:n palvelukseen helmikuussa 1977 Helsingin lipputoimiston puhelinpalvelun paikanvarauksiin: - Nyt myyn lippuja Helsingin lipputoimistossa, joten palveluneuvojan työ on tuttua monelta vuosikymmeneltä. - Tosi kivat työkaverit ovat työssä voimavara. Uusiakin työkavereita on viime vuosina pestattu ja myös työsuojelun kannalta riittävä työhön opastus on tosi tärkeätä. Kia pitää työstään: - Joka päivä on erilainen ja kiva. Parasta on, kun saa olla suoraan asiakkaiden kanssa tekemisissä. Heiltä saa suoraan palautetta. Kun tyytyväinen asiakas lähtee pois, se on palkitsevaa. Mikäli Kialla olisi tarvittava valta ja resurssit, hän hoitaisi kaikkien palveluneuvojien työpisteet ja työolot kuntoon terveyden, jaksamisen ja työn tekemisen näkökulmista: - Jokaisen on pystyttävä tekemään työnsä niin, ettei kuormitu liikaa. Rauhallinen luottamusmies Kia kiinnostui yllättäen avautuneesta luottamusmiestehtävästä osallistuttuaan varajäsenenä RVL:n Helsingin osaston johtokunnan kokouksiin. Hänen mielestään luottamusmies pitää työntekijöiden puolia muun muassa ottamalla selvää asioista ja kiistakysymyksissä molempien osapuolten näkökulmista. - Luottamusmiehen on oltava sovitteleva. Hänen pitää selvittää ratkaisuihin vaikuttavat faktat ja pyydettävä myös toisen osapuolen perustelut. Luottamusmiehen on oltava ennen kaikkea rauhallinen, yhteistyökykyinen ja asiantunteva, Kia kiteyttää. Keskustelua työvuorosijoittelusta Vaikka Kialla on realistinen käsitys luottamusmiehen tehtävistä, hän odottaa saavansa koulutusta tehtävän hoitamiseen. - Jäsenistöltä toivon avoimuutta niin, että ottavat rohkeasti yhteyttä ja kysyvät neuvoja. Puhelinnumeroni on ja sähköpostitse minut tavoittaa Itse pyrin käymään joulukuussa esittäytymiskierroksilla. Kia toteaa palveluneuvojilla olevan nyt päällimmäisenä keskusteluissa osa-aikaisten työvuorojen sijoittamiset: - Työvuorot on tärkeätä tietää tarpeeksi ajoissa, että voi järjestää myös muun elämänsä, kuten opiskelun. Työtovereiden lisäksi Korsossa kerrostalossa asuva Kia saa voimavaroja kukkien ja viherkasvien hoitamisesta: - Minulla kasvaa parvekkeella jopa mustaviinimarja. Odotan innolla myös maaliskuussa syntyvää ensimmäistä lapsenlastani. Minulla on 23-vuotias tytär ja 22-vuotias poika. 16 RAUTATIEVIRKAMIES 5 / 2013

17 voimavara RAUTATIEVIRKAMIES 5 /

18 Ennusteet ovat hyviä arvauksia Kuluttajan on tehtävä lukuisista ennusteista omat johtopäätöksensä Teksti UP/Tiina Tenkanen Kuva Soile Olmari Tutkimuslaitokset ja pankit laativat omia talous- ja suhdanne-ennusteitaan. Ne yrittävät havainnollistaa vallitsevaa tilannetta, mutta ennustuksilla haetaan myös julkisuutta. Palkansaajien tutkimuslaitos tekee ennusteita palkansaajajärjestöjen rahoittamana. Parhaimmillaan ennusteet auttavat ymmärtämään, miten talous toimii ja hahmottamaan sen mekanismeja. Ennusteet perustuvat olemassa olevalle informaatiolle. Ongelmana on, että tieto tästä hetkestä tarkentuu pahimmillaan vasta kahden vuoden päästä. - Ennusteissa kerrotaan, mitä lähitulevaisuudessa on odotettavissa, jotta siihen voidaan reagoida politiikalla, professori Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta selventää. - Ennusteiden avulla halutaan poistaa epävarmuutta ja saada informaatiota päätöksenteon pohjaksi, taloustieteen professori Markku Lanne Helsingin yliopistosta arvioi. - Ei ole huonon ennustajan merkki, jos on väärässä. Huono ennustaja on aina liian korkealla tai liian matalalla, yhteiskuntatilastotieteen professori Juha Alho Helsingin yliopistosta tähdentää. Rahoitusmarkkinoilta tarkkaa tietoa Markku Lanteen mukaan pelkästään nykytilanteen kartoittaminen, now-casting, on vaikeaa. Esimerkiksi bruttokansantuotteen laskeminen tietyltä ajankohdalta onnistuu vasta pitkän ajan kuluttua. - Ensimmäiset luvut, jotka julkaistaan esimerkiksi ensimmäiseltä neljännesvuosikatsaukselta, ovat virheelliset, koska ne perustuvat vielä vajavaiseen tietoon, Lanne kertoo. Tiedot saattavat tarkentua vasta vuosien kuluttua, jolloin julkisuudessa niitä on korjattu jo monen neljännesvuosikatsauksen yhteydessä. Päätöksiä tehdään kuitenkin hatarien tietojen perusteella. - Rahoitusmuuttujat, kuten osaketuotot, antavat minuuttikohtaista tietoa. Myös korkomarkkinoilla, erityisesti pitkien ja lyhyiden korkojen erotuksella on ennustevoimaa, Lanne toteaa. Vaikka rahoitusmarkkinoiden tiedot ovat julkisia, Alhon mukaan yksityinen kuluttaja ei pysty ennakoimaan tulevaisuutta: - Kuluttaja ei pysty ennakoimaan kuin oman kulutuksensa, jos sitäkään, Alho toteaa. Vaihtelua saakin olla Ennusteiden perusteella tehdään investointeja ja kulutuspäätöksiä. Yllätyksien ilmetessä ennusteet menevät uusiksi ja päätöksiä on tehtävä uusien tietojen - ja ennusteiden - perusteella. Alhon mukaan tutkimuslaitosten ennusteiden ongelma on niiden samanlaisuus. Laitosten näkemykset ovat yhtenevästi joko liian matalalla tai liian korkealla. - Olisi paljon onnellisempaa, jos tutkimuslaitosten ennusteissa olisi paljon enemmän vaihtelua. Asiantuntija ei ole mielellään kaukana muista asiantuntijoista. Tätä sanotaan asiantuntijoiden laumakäyttäytymiseksi, Alho toteaa. Hän arvioi valtion velkaantumisen olevan seurausta liian optimistisista arvioista jo pidemmältä ajalta. Kuitenkaan Alho ei epäile ennusteiden laatijoiden etiikkaa. Päättäjät, poliitikot ja kuluttajat eivät vain halua liian ristiriitaista tai epävarmaa tietoa. - Jos arvioidaan, että ensi vuoden bruttokansantuote on joko -1 tai +3, niin neljän prosentin haarukka on liian suuri, jotta ennusteiden käyttäjät sen hyväksyisivät, Alho kertoo. Tasainen kasvu, varma tulevaisuus Tasaisen talouskasvun vuosina ennustaminen helpottuu. Erääksi seurattavaksi indikaattoriksi Alho ehdottaa kansainvälisiä trendejä. Jos vaikkapa Saksan talous alkaa sakata, se näkyy meillä ennen pitkää. 18 RAUTATIEVIRKAMIES 5 / 2013

19 - Esimerkiksi vuoden 2008 romahdusta oli mahdotonta nähdä. Meillä on ollut tässä pari vuotta epävarmuuden aikaa, joten ennusteet ovat hyvin hajallaan, Heimonen kertoo. Hän väittää, että ennustaminen vaikeutui, ellei suorastaan estynyt laman iskettyä Suomeen pitkäaikaisen kasvun jälkeen: - Ja juuri silloin olisi kaikkein tärkeintä pystyä ennustamaan. Käyttäytymistä vaikea ennakoida Ennusteiden vaikuttavuutta ei ole juurikaan mitattu. Professori Heimosen mukaan ennusteilla voidaan periaatteessa vaikuttaa kuluttajiin, mutta vain periaatteessa. Jos luvataan positiivista kasvua, työpaikkojen säilymistä ja kansalaisia rohkaistaan kuluttamaan, ihmiset voisivat ryhtyä kuluttamaan ja näin työpaikat todellakin säilyisivät. - Mutta eihän se niin mene. Ennuste voisi olla itseään toteuttava, jos kaikki käyttäytyisivät samalla tavalla. Näin ei kuitenkaan tapahdu, Heimonen tuumaa. Barometreissä kuluttajat ja yritykset julkistavat tulkintojaan vallitsevasta tilanteesta ja arvioivat tulevaisuuden näkymiä ja tulevaa käyttäytymistään. Niiden tiedot kootaan haastatteluilla. - Barometreillä pyritään samaan kuin ennusteilla. Niillä ei tosin ole mitään mallia tai taloustieteellistä ajattelua takana, Lanne kertoo. Tilastokeskuksen laatiman listan mukaan Suomessa on 25 keskeistä barometria oman kuluttajabarometrinsä lisäksi. Kuluttajan on viimekädessä pohdittava itse, minkälaisia päätöksiä ennusteiden perusteella voi tehdä. RAUTATIEVIRKAMIES 5 /

20 Talousennuste vuosille Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Teksti Palkansaajien tutkimuslaitos, tiedote Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa Suomen kokonaistuotannolle tänä vuonna 0,6 prosentin supistumista ja ensi vuonna 2,1 prosentin kasvua. Viime maaliskuun ennustetta on alennettu vuoden 2013 osalta 1,2 prosenttiyksikköä ja vuoden 2014 osalta 0,3 prosenttiyksikköä. Odotettua heikompaa kehitystä selittää ennen kaikkea taantuman pitkittyminen Euroopassa ja siihen liittyvä investointien jyrkkä supistuminen. Tätä kehitystä selittää myös naapurimaidemme Venäjän ja Ruotsin talouskasvun odotettua tuntuvampi hidastuminen. Tämä rajoittaa Suomen vientiä, jonka määrä supistuu kuluvana vuonna vajaan prosentin. Ensi vuonna vienti yltää jo 4 prosentin kasvuun kansainvälisen talouden nousun myötä. Teollisuuden rakenteen heikkoudella kuten Nokian markkinaosuuksien jyrkällä pudotuksella ja paperin kysynnän laskevalla trendillä on ollut oma vaikutuksensa. Teollisuuden tämän vuoden lähes 4 prosentin supistuminen kääntyy ensi vuonna runsaan 3 prosentin kasvuksi. Tuonnin kehittyessä vientiä heikommin molempina ennustevuosina kauppatase on lievästi ylijäämäinen ja vaihtotaseen alijäämä pienenee. Kuluttajahinnat nousevat tänä ja ensi vuonna 1,6 prosenttia. Ansiotason nousun hidastuessa prosenttiyksiköllä tästä vuodesta vaihtuu reaaliansioiden kuluvan vuoden 0,5 prosentin nousun etumerkki ensi vuonna. Kotitalouksien vaimean tulokehityksen oloissa yksityisen kulutuksen kasvu jää ennustejaksolla heikoksi tänä vuonna 0,2 prosenttiin ja ensi vuonna 0,8 prosenttiin. Yksityiset investoinnit supistuvat kuluvana vuonna vielä runsaalla prosentilla, mutta kääntyvät ensi vuonna 3,5 prosentin kasvuun. Palkansaajien tutkimuslaitos arvioi maltillisen palkkaratkaisun lisäävän työllisyyttä parhaimmillaan (vuonna 2015) henkilöllä. Työttömien määrä pysyy ensi vuonna keskimäärin ennallaan ja työttömyysaste tämänvuotisessa 8,1 prosentissa. Finanssipolitiikka on tähän asti tukenut työllisyyttä. Suomen työllisyystilanne ennen kaikkea työttömyysasteella mitattuna on pysynyt muuta Eurooppaa huomattavasti parempana osin juuri sen vuoksi, että meillä on vältytty finanssipolitiikan äkkijarrutukselta. Valtiontalouden alijäämä pienenee tänä vuonna hiukan 6,4 miljardiin euroon, josta se alenee ensi vuonna 5,6 miljardiin euroon. Koko julkisen sektorin alijäämä pysyy 3 prosentin rajan sisällä ja velkaantumisaste alle 60 prosentissa myös ensi vuonna. 20 RAUTATIEVIRKAMIES 5 / 2013

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 4 2014 Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040 073

Lisätiedot

RVL RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10

RVL RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2015 RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10 Osa-aikaiset työsuhteet mahdollisuus vai helvetti? sivu 18 Positiivinen kyseenalaistaja sivu 20 Pääkirjoitus

Lisätiedot

RVL. Puheenjohtajaksi kaksi ehdokasta sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI

RVL. Puheenjohtajaksi kaksi ehdokasta sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 1 2013 Puheenjohtajaksi kaksi ehdokasta sivu 6 Selätti potkut Käsky liittyä puhumalla sivu 18 toveriliittoon sivu 24 Pääkirjoitus Puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16

RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 1 2012 Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16 Luottamusmiestoimintaan Tampereen palveluneuvojien tuoreita voimia sivu 6 stressiä mitataan sivu

Lisätiedot

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 3. 6. 2 0 1 1 n : o 3 s. 22 Karjaan asema on seitsemän palveluneuvojan työpaikka Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtaja

Lisätiedot

On yhteistyön tiivistämisen aika

On yhteistyön tiivistämisen aika R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 8. 1 2. 2 0 0 9 n : o 8 On yhteistyön tiivistämisen aika s. 6 Kuva: Jaana Ahjokangas YMPÄRISTÖMERKKI tässä numerossa Puheenjohtaja Tarja Turtiainen Puh. (09) 5422 1522

Lisätiedot

Ensimmäiset yt-neuvottelut kiville

Ensimmäiset yt-neuvottelut kiville R a u t a t i e v i r k a m i e s 2. 1 0. 2 0 0 9 n : o 6 Ensimmäiset yt-neuvottelut kiville s. 4 Kuva: Seppo Juselius Ihmisiä johdetaan omalla persoonalla s. 6 YMPÄRISTÖMERKKI tässä numerossa Puheenjohtaja

Lisätiedot

VR:n henkilöstö muutosten hullunmyllyssä

VR:n henkilöstö muutosten hullunmyllyssä R a u t a t i e v i r k a m i e s 2 8. 2. 2 0 1 1 n : o 1 s. 4 VR:n henkilöstö muutosten hullunmyllyssä Ismon elämässä swingiä työn ulkopuolella s. 18 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtaja Tarja Turtiainen Puh.

Lisätiedot

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa 1/2011 Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa sisältö 16 18 Kolmentoista Turku Energiassa on työnantajan kanssa paikallisesti sovittu matkustamiseen kuluvan vapaa-ajan

Lisätiedot

5/2013 AMMATTI SOTILAS - 6/2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015

5/2013 AMMATTI SOTILAS - 6/2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 5/2013 AMMATTI SOTILAS - 6/2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 Ammattisotilas 5/2013 Aliupseeriliitto ry 26.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa.

Lisätiedot

Valtuuston vaalikokous

Valtuuston vaalikokous 2/2009 Valtuuston vaalikokous Liiton kultaiset ansiomerkit Eläketyöryhmän selvitys Säästötoimet Talven liikuntatapahtumia Pääkirjoitus Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 2009 Julkilausuma Helsingissä huhtikuun

Lisätiedot

Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä

Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä 1/2010 Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä Pääsihteeri Timo Tanner jälkipalkalle Eläkeiän nosto torjuttiin Tampereen työnseisaus VR:n tulos 2009 Pääkirjoitus Helsingissä 22. päivänä helmikuuta 2010

Lisätiedot

Yhteistyöllä samaan suuntaan

Yhteistyöllä samaan suuntaan 2/2007 Yhteistyöllä samaan suuntaan Veturimiesten historiaa talteen Hallitus parantaa rautateiden toimintaa -löytyykö lupauksille katetta Työvuorot puhuttavat jälleen Liikuntaa ja kisoja Pääkirjoitus Helsingissä

Lisätiedot

Kytkentöjä ja katkaisuja

Kytkentöjä ja katkaisuja 1/2006 Kytkentöjä ja katkaisuja Kilpailua vaikka väkisin CDT- suurkulutuksen mittari Tulospalkkion pyörät eivät pyöri Veturimiespilkit 2006 Pääkirjoitus Helsingissä 6. päivänä maaliskuuta 2006 Virolaisyhtiö

Lisätiedot

Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4. Palkka-alelle ei ole perusteita, eikä edes nollalinjalle s. 6-7

Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4. Palkka-alelle ei ole perusteita, eikä edes nollalinjalle s. 6-7 NRO 1 /2013 31.1.2013 Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäsenten äänenkannattaja uusi ilme ajankohtaista työpaikalla tauolla Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4 Palkka-alelle

Lisätiedot

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 Puheenjohtajalta Haluamme vaikuttaa ihmisten arkeen Miten matkustaminen muuttuu ongelmaksi? ENSIMMÄINEN VUOSI puheenjohtajana on päättymässä. Tehtävä on vastannut

Lisätiedot

Eläkepäivät odottavat

Eläkepäivät odottavat 4/2006 Eläkepäivät odottavat Rautatieviraston käsitys yhteistoiminnasta alamaisuusajattelua Veturimies lehti toivottaa veturimiehille ja muille lukijoilleen Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta

Lisätiedot

4 /2009. Veturimies -lehti 100 vuotta. Valtuusto pohdiskelevana seminaarissaan 4/2009

4 /2009. Veturimies -lehti 100 vuotta. Valtuusto pohdiskelevana seminaarissaan 4/2009 4 /2009 4/2009 Veturimies -lehti 100 vuotta Valtuusto pohdiskelevana seminaarissaan Veturimies -lehti toivottaa veturimiehille ja muille lukijoilleen Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta 2010

Lisätiedot

NRO 5 2010. Raideliikenteen edunvalvonta samaan liittoon? s. 9 11

NRO 5 2010. Raideliikenteen edunvalvonta samaan liittoon? s. 9 11 NRO 5 2010 Raideliikenteen edunvalvonta samaan liittoon? s. 9 11 Sisällys RAUTATIELÄINEN 5 21.10.2010 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten Liitto

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Autokatsastajat Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Puheenjohtaja 1/2014 31. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6

Lisätiedot

Ammattisotilas 2/2013 Aliupseeriliitto ry

Ammattisotilas 2/2013 Aliupseeriliitto ry Ammattisotilas 2/2013 Aliupseeriliitto ry 26.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 20,-/vuosi. ISSN-L 1459-0565 ISSN 1459-0565 (Painettu)

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja 3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos Valtiotyönantaja 3/2000 JULKAISIJA Valtion työmarkkinalaitos VALTIOTYÖNANTAJA Syyskuu 2000 SISÄLLYS: Valtion työnantajapolitiikka haasteiden edessä 3 Mistä

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

Veturimiehiä kansanedustajaehdokkaina

Veturimiehiä kansanedustajaehdokkaina 1/2007 Veturimiehiä kansanedustajaehdokkaina Tavoitteena Japanin täsmällisyys? Henkilöliikenteen kilpailun avaaminen takkuilee EU:ssa Vakuutuskassan viimeiset ajat Vuorot ja levot puhuttavat Pääkirjoitus

Lisätiedot

Liiketalous. Päihdeongelmainen työpaikalla - miten toimia? Mitä on puhejudo? ja miten sitä voi hyödyntää työyhteisössä? Mikä on työsuojeluvaltuutetun

Liiketalous. Päihdeongelmainen työpaikalla - miten toimia? Mitä on puhejudo? ja miten sitä voi hyödyntää työyhteisössä? Mikä on työsuojeluvaltuutetun Liiketalous 4-2013 liiketalouden osaajat ja ammattilaiset Mitä on puhejudo? ja miten sitä voi hyödyntää työyhteisössä? Mikä on työsuojeluvaltuutetun rooli? Päihdeongelmainen työpaikalla - miten toimia?

Lisätiedot

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 2007 Ole Johansson Kohti yrityskohtaisia ratkaisuja s. 6 Vastakohtien Venäjä s. 14 Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 Jari Härkönen PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin?

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2014 EDUNVALVONTA Johtajasopimukset ILMIÖ Kirosana yt OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Arjessa kiinni 28 Ylös tuolista

Lisätiedot