Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä

2 HYVINVOIVANA TYÖYHTEISÖSSÄ Näin syntyy mielekäs työyhteisö Voitko hyvin terveydenhoitaja? Elisa Valtanen ja Nina Olin Elisa Valtanen ja Nina Olin 1

3 Näin syntyy mielekäs työyhteisö Elisa Valtanen ja Nina Olin 2

4 Mielekäs-ohjelma, Mielekäs on valtakunnallinen ohjelma sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Mielekäs-ohjelman on käynnistänyt STM ja sitä koordinoi Työterveyslaitos. Ohjelma toimii kiinteässä yhteistyössä Työhyvinvointifoorumin kanssa. Tavoite Ohjelman tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja levittää onnistuneita käytäntöjä ja keinoja sote-alan mielekkyyden ja kiinnostavuuden lisäämiseksi Kenelle hyötyä? Sosiaali- ja terveysalan työntekijät, opiskelijat, johto, esimiehet ja asiakkaat Mitä tehdään? Tehdään kirjallisuuskatsaus tutkimuksista Tehdään työpaikkalähtöinen toiminta näkyväksi nostamalla esiin vetovoimaiseksi todettuja työpaikkoja Järjestetään alueellisia työpajoja Elisa Valtanen ja Nina Olin 3

5 Mitä vetovoimaiselta työpaikalta odotetaan? 1. Vaikutusmahdollisuudet ja työn joustavuus 2. Toimiva työyhteisö ja esimiestyö 3. Kehittymismahdollisuudet ja asianmukainen korvaus 4. Työskentelyn puitteet ja resurssit

6 MITÄ? Mikä lisää työpaikan vetovoimaisuutta sosiaali- ja terveysalalla? 1/4 Vaikutusmahdollisuudet ja työn joustavuus Vaikutusmahdollisuudet ja hallinnan tunne oman työn sisältöön, järjestelyihin, työaikaan Mahdollisuus vaikuttaa oman työn kehittämiseen: hyödyntää omaa kokemusta, tietoa ja taitoa siinä, miten työ kannattaa tehdä. Toimintamalleihin ja prosesseihin vaikuttaminen. MITEN? Esimies avainasemassa, kuuntelee toiveita ja antaa vastuuta työntekijöille. Esim. autonominen työvuorosuunnittelu, erilaiset työaikaratkaisut, joustot lomien suhteen, kehitystyöstä palkitseminen, tiimikokoukset ja yhdessä ajattelu & kehittäminen viikottain. Vuorotyötä tehdessä koen tärkeimmäksi asiaksi hyvän työpaikan kohdalla saada voida vaikuttaa omiin työaikoihin ja työlistoihin. Tällä tarkoitan, että olisi mahdollisuus valita tuleeko aamuseitsemäksi töihin vai toisinaan kahdeksaksi. Vastaavasti iltapäivästä joustavasti kotiin. Suurin hyvinvointi tekijä on omalla kohdallani, että saisin olla vaikuttamassa teenkö enemmän iltoja, viikonloppuja ja yövuoroja. Tämä edellyttää osallistavaa johtajuutta, matalaa hierarkiaa. Työntekijältä tämä edellyttää sisäistä yrittäjyyttä, kykyä tunnistaa työn perustehtävä ja tavoitteet. Työnantaja voisi palkita yksittäisiä työntekijöitä hyvästä uudesta ideasta, joka vaikuttaa työntekoon, työympäristöön, yhteishenkeen ja varsinaiseen hoitotyöhön positiivisesti. Palkitseminen voisi olla rahallinen palkkio tai muunlainen "tuote". Esim. kuukauden ideapalkinto työntekijälle, joka keksinyt jotain uutta työyhteisössä

7 2/4 Toimiva työyhteisö ja esimiestyö MITÄ? Työpaikka on kehitysmyönteinen, työyhteisössä on avoin, keskusteleva ja toisia tukeva ilmapiiri. Koulutetut esimiehet, jotka hallitsevat ihmisten, asioiden ja prosessien johtamisen. Johtajilla ja esimiehillä myös substanssiosaamista MITEN? Yhteishengen vahvistaminen mm. yhteisten palaverien ja illanviettojen kautta. Jatkuva toimintojen kehittäminen. Yhteiset pelisäännöt, palautekanavat. Esimies puuttuu huonoon käytökseen. Esimiehille työnohjausta työn tueksi. Oikeudenmukainen ja tasapuolinen työnjako. Työyhteisössä tulee olla jokaisella hyvä olla. Epäasialliseen käytökseen tulee puuttua ja sitä ei saa hiljaisesti hyväksyä Hierarkiat pois. Kunnioittava, ammatillinen kohtaaminen puolin ja toisin. Mikä lisää työpaikan vetovoimaisuutta sosiaali- ja terveysalalla? Yhteisiä hankkeita ja positiivinen palaute. Puhutaan hyvästä ja huonosta ilmapiiristä ja sen tekijöistä. Perehdytään henkilöiden ja työprosessien johtamiseen asiantuntijayhteisöissä. Rohkeutta kokeilla uusia innovaatioita. Esimies kuuluu jokaiseen työyhteisöön. Jos johto etääntyy kauas alaisten arjesta, yhteisöstä nousee itsevaltiaita hallitsemaan yhteisöjä omaksi hyväkseen. Johtaja mahdollistaa alaisensa työpanoksen maksimoimisen räätälöimällä työt sopivasti, kannustamalla positiivisella tavalla eteenpäin ja tukemalla vaativissa tilanteissa asioiden ratkaisemista. Johtajan pitää suostua ottamaan vastaan myös ohjausta ja tukea muilta

8 MITÄ? Mikä lisää työpaikan vetovoimaisuutta sosiaali- ja terveysalalla? 3/4 Kehittyminen ja asianmukainen korvaus Mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoa, laajentaa työnkuvaa ja edetä uralla. Elinikäinen oppiminen ja kehittyminen koko työuran ajan yhteistyössä työnantajan kanssa. Kilpailukykyinen ja oikeudenmukainen palkkaus on perusedellytys MITEN? Työnantaja tarjoaa monipuolisia koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia kaikenikäisille. Työnantaja maksaa koulutukset osin/kokonaan. Mahdollisuus tutkimustyön tekoon. Palkkauksen eri muotojen kehittäminen. Henkilöstöetuudet korvaavat matalaa palkkaa. Elämänkaariteorian hyödyntäminen henkilöstön kehittämisessä. Huomioon se, että joidenkin tutkijoiden mukaan yli nelikymppisillä on tapana "herätä" ja vaihtaa ehkä alaa, hurahtaa omaan alaansa ja jälleen kerran tehdä jotain uutta. Etenemismahdollisuudet ois kivoja ilman työnantajan vaihtoa. Tarjota haasteita arkityössä Jos hoitaja haluaa lisäkouluttautua (lähihoitaja), työnantaja tukisi koulutuksia myös rahallisin panostuksin. Tällä hetkellä kunta-alalla on mahdollista lähinnä omassa asuinkunnassani lyhytkurssit työnantajan tarjoamista valikoimista sekä pakolliset lisäkoulutukset; ea, lop, jne. Työntekijöille tulisi tarjota parempia etuja kuin mitä tällä hetkellä on tarjolla. Etujen tulisi liittyä esim. vapaa-ajan viettoon, työmatkoihin tai työvälineisiin: leffatai teatterilippuja, mahdollisuus erilaisiin liikuntaharrastuksiin normaalia edullisemmin, taloudellista avustusta työmatkakuluihin tai työkenkien hankintaan. Etuja tulisi myöntää jokaiselle vakituiselle työntekijälle, joka on ollut esim kk samalla työnantajalla

9 MITÄ? Mikä lisää työpaikan vetovoimaisuutta sosiaali- ja terveysalalla? 4/4 Työskentelyn puitteet ja resurssit Työpaikan tilat ja välineet mahdollistavat laadukkaan hoitotyön. Ergonomiset työskentelyolosuhteet, nykyaikaiset toimivat välineet. Ei sisäilmaongelmia. Hallittu työkuorma, oikein kohdennetut resurssit, riittävä henkilöstömäärä. MITEN? Sisäilmaongelmat tutkitaan, notkeammat tietojärjestelmät ja tilastointien karsiminen, säädettävät pöydät ja tuolit, istuvat joustavat työvaatteet Selkeät työaikajärjestelyt, sijaispankki, perehdytyskäytännöt kuntoon, hallinnon ja työntekijöiden yhteinen työryhmä suunnittelemaan miten voitaisiin tehostaa työtä Työn seuranta niin, että esimies on selvillä, missä työtä on eniten (työn määrä ja vaativuus), siellä on myös resurssia tarpeen mukaan. Työntekijöiden tapaamiset säännöllisesti sekä muut johtamisen menetelmät käytössä. Sähköisenä toiminnanohjausjärjestelmä auttaa tässä. Huoneet, etenkin wc-tilat niin pieniä,ettei apuvälineet mahdu niihin -> remontit ja kiinteistäjen päivitys tähän päivään. SIsäilmaoireilu tulisi ottaa vakavasti,jos on ongelma, tulisi se tutkia ja korjata heti, loppupeleillä tämä hyssyttely tulee kalliimmaksi sairastelun ja terveyden menettämisen kautta. minulle annetaan työrauha ja mahdollisuus hoitaa työni hyvin riittävällä ajalla. Ajanvarauksesta huolehtvien hoitajien kanssa täytyy sopia yhteiset pelisäännöt ja esimiehen täytyy antaa tukea niistä kiinni pitämisessä. Konsultaatioille täytyy varata oma aikansa, ettei puhelin soi ja ovi käy koko ajan. Tietojärjestelmien tulisi toimia ja tukea työtä. Työvälineet olisi löydyttävä ja niiden olisi toimittava

10 Esimerkkejä Mielekäsohjelman työpaikoista Yhteinen tiimikokous joka toinen viikko ja työparit (hoitaja ja lääkäri) kokoontuvat säännöllisesti joka viikko. Jokaisen tiimipalaverin alussa työpaikan oma psykologi pitää 15 minuuttia kestävän mindfulness-hetken. Lisäksi jokainen työntekijä keskustelee kerran kuussa esimiehensä kanssa työhön liittyvistä asioista kuten työn sujuvuudesta, työyhteisön toimivuudesta ja miten haluaa kehittyä työssään Esimies ei ole fyysisesti läsnä yksikössä, jolloin jokainen työyhteisön jäsen ottaa vastuun työn sujuvuudesta ja yhteistyön toimivuudesta: tätä on meidän talo, josta pidetään huolta ja jota kehitetään järjestelmällisesti Käytössä on vuorovastaavasysteemi, mikä on selkiyttänyt työtä. Vuorovastaava on pomo sillä hetkellä ja esim. potilaiden vastaanotto menee vuorovastaavan kautta. Aikaisemmin kaikki ottivat potilaita vastaan, mikä saattoi johtaa tilanteisiin, joissa potilaita oli enemmän kuin paikkoja. Vuorovastaavan rooli on kuormittava, joten siinä ei työskennellä kahta vuoroa peräkkäin Elisa Valtanen ja Nina Olin 9

11 Esimerkkejä Mielekäsohjelman työpaikoista Työpaikalla on mahdollista vaihtaa työtehtäviä ja tiimejä. Tällä tuetaan sitä, että pitkäänkin työskennelleet saavat uusia haasteita ja mahdollisuuksia omassa työssään. Työpaikalla on vähäinen vaihtuvuus. Tämä tuo vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja oman työn kehittämiseen. Ammattikunnat ovat tasa-arvoisia ja kaikkien ammattiryhmien osaamista arvostetaan. Käytössä on työpariajattelu, jossa työskentely on hoitajavetoista ja lääkäreillä on konsultoiva rooli. Joku lääkäreistä on aina konsulttilääkärivuorossa, jolloin hänelle jätetään kalenteriin kyseiselle päivälle runsaasti vapaita aikoja ja päivän ohjelma muodostuu hoitajien tarpeista. TSR-hankkeen kautta kokeiltu Ikäaktiivivapaa, jossa ikääntyneemmät työntekijät saavat ylimääräisiä vapaapäiviä omasta hyvinvoinnista huolehtimista varten. Tilalle otetaan sijainen, jotta työyhteisö ei kuormitu. Alustavasti näyttää siltä, että sairauspoissaolojen väheneminen kompensoi rahallisesti sijaisista aiheutuneet kustannukset Elisa Valtanen ja Nina Olin 10

12 Työyhteisön sosiaalinen pääoma Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa Työyhteisön jäsenet toimivat yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita Työyhteisön jäsenet ottavat työssään huomioon muiden esittämät parannusehdotukset päästäkseen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen Esimieheeni voi luottaa Esimieheni kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti Esimies kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia Asenteemme on 'toimimme yhdessä' Jokainen tuntee olevansa ymmärretty ja hyväksytty Elisa Valtanen ja Nina Olin 11 (Oksanen T. (toim.) 2012)

13 Työyhteisössä syntyy sosiaalista pääomaa Luottamus SOSIAALINEN PÄÄOMA Yhteiset arvot ja normit Sosiaaliset suhteet, verkostot Vastavuoroisuus Osallistuminen Elisa Valtanen ja Nina Olin 12

14 Työn voimavarat Organisatoriset voimavarat havaittu organisaation tuki psykologinen sopimus työpaikan myönteinen ilmapiiri työpaikan rekrytointi- ja perehdyttämiskäytännöt kehityskeskustelut palkka, palkitseminen ja uranäkymät perhemyönteinen työkulttuuri työn varmuus ja psykologinen turvallisuus teknologia yhteistyö organisaation eri toimijoiden välillä Elisa Valtanen ja Nina Olin 13 (Hakanen 2011)

15 Työn voimavarat Sosiaaliset voimavarat työyhteisön ja esimiehen tuki oikeudenmukaisuus luottamus palaute ja arvostus arkinen huomaavaisuus ja ystävällisyys työn imun tarttuvuus tiimin yhteisölliset voimavarat Elisa Valtanen ja Nina Olin 14 (Hakanen 2011)

16 Työn voimavarat Tehtävä työtehtävien monipuolisuus ja kehittävyys itsenäisyys välitön palaute työsuorituksesta tehtävän merkityksellisyys asiakastyön palkitsevuus Työjärjestelyt työroolien ja tavoitteiden selkeys osallistuminen työtä koskevaan päätöksentekoon joustavuus työajoissa Elisa Valtanen ja Nina Olin 15 (Hakanen 2011)

17 Pariporina Miten voin itse omalla toiminnallani luoda ja vahvistaa mielekästä työyhteisöä? Elisa Valtanen ja Nina Olin 16

18 Voitko hyvin terveydenhoitaja? Elisa Valtanen ja Nina Olin 17

19 Hyvinvoinnin tunnusmerkkejä Tyytyväisyys elämään ja työhön: vaikka asiat eivät olisikaan täydellisesti, on silti pääsääntöisesti hyvä olla Aktiivisuus: jaksaa tehdä muutakin kuin sen, mikä on pakko Myönteinen perusasenne: suhtautuminen asioihin avoimesti ja kiinnostuneesti Kyky sietää epävarmuutta ja vastoinkäymisiä (kohtuullisesti) Oman itsensä hyväksyminen puutteineen ja vahvuuksineen Hyvinvointi työssä: tyytyväisyys työhön aikaansaaminen luovuus, kiinnostus, innostus avoimuus pystyvyyden tunne Elisa Valtanen ja Nina Olin 18 (Hakanen, J. ym.; Ahola, K.)

20 Tilanne on hyvä kun... Aamulla herätessäsi tunnet itsesi levänneeksi ja odotat päivän tapahtumia kiinnostuneena Työssä ollessasi tunnet itsesi päteväksi, vireäksi ja varmaksi Työpäivän aikana ehdit tehdä työsi ilman paniikkia ja riittämättömyyden tunnetta Saat hyviä ideoita ja ehdit kehittää ammatillista osaamistasi Työstä tultuasi pystyt rentoutumaan noin tunnin kuluttua työpäivän päättymisestä ja pääset keskittymään itsellesi tärkeisiin muihin asioihin Nukkumaan mennessä olosi on levollinen ja tiedät ehtiväsi nukkua riittävästi ennen seuraavaa aamua Elisa Valtanen ja Nina Olin 19

21 Arvioi itse Vastaa: K (pitää paikkansa yleensä) tai E (ei pidä paikkaansa) Työpäiväni on noin kahdeksan tunnin mittainen. Ehdin päivän aikana pitää taukoja, käydä syömässä ja rupatella työkavereiden kanssa. En tee töitä iltaisin kotona. Olen iltaisin virkeä: jaksan puuhata ja osallistua. Minulla on iltaisin myös omaa aikaa. Minulla on joku säännöllinen harrastus. Aina silloin tällöin arjessa on jotain kivaa odotettavaa. En heräile öisin työasiat mielessäni. Aamuisin on mukava lähteä töihin. E-vastaukset kertovat tarpeesta panostaa palautumiseen Elisa Valtanen ja Nina Olin 20 (Ahola, K.)

22 Voimaannuttava ja kuluttava työ Pohdittavaksi Mikä työssä voimaannuttaa? Mikä kuluttaa? Mikä minua on auttanut? Elisa Valtanen ja Nina Olin 21

23 Rajojen asettaminen työnteolle Työaikanormista keskustelu Ylitöistä sopiminen Esimiehen ja työyhteisön esimerkki kohtuullisesta työajasta Ei töitä vapaa-ajalla Viikottainen työaika Laatuvaatimusten määrittely Henkilökohtainen elämäntilanne Osallistuva suunnittelu Elisa Valtanen ja Nina Olin 22

24 Miten luokitella työasioita? Miksi teen omaa työtäni? Mikä on työni C. Turhat asiat tavoite? jotkut keskeytykset esim. turhat sähköpostit, mainoskirjeet epäjärjestyksestä johtuvat hidastukset tehtävät, jotka joku muu voisi tehdä tai jotka voisi ehkä jättää tekemättä kokonaan? B. Tärkeät asiat esim. kiireelliset vaatimukset eri tahoilta nyt ja tässä tehtävät A. Kaikkein tärkeimmät asiat eivät välttämättä aina kiireellisiä ydinasioita työssä perustehtävää parhaimmillaan Elisa Valtanen ja Nina Olin 23

25 Palautumisen muotoja Palautuminen on keskeistä jaksamisen kannalta Irtautuminen "kun olen vapaalla en ajattele työasioita" Rentoutuminen "kun olen vapaalla rentoudun ja lepään, teen rentouttavia asioita" Oma kontrolli päätän itse miten käytän aikaani ja mitä teen Uusia tuulia laajennan horisonttiani, luen tai opiskelen jotain uutta Elisa Valtanen ja Nina Olin 24 (Sonnentag & Fritz 2007)

26 Miten itse voin edistää työhyvinvointiani? Pitämällä huolta itsestäni Lepo, rentoutuminen, ulkoilu, monipuolinen ravinto, liikunta ja harrastukset, perhe ja omaiset, ystävät; Panostaminen mielihyvää tuottaviin asioihin Ajatusten suuntaaminen myönteisiin asioihin = Kokonainen, tasapainoinen elämä Ammattitaitoa ylläpitämällä tarvittessa hakeutumalla kursseille ja lisäkoulutukseen, ammattikirjallisuutta seuraamalla Realiteetteihin perustuvalla asennoitumisella työhön ymmärrys työn edellytyksistä, prioirisointi mikä tässä työssä on mahdollista, mikä on riittävän hyvä suoritus Palautumalla työkuormituksesta päivittäin työstä irtautumalla vältetään voimavarojen liiallinen kuluminen Elisa Valtanen ja Nina Olin 25

27 Miten itse voin edistää työhyvinvointiani? Lisäämäällä itsetuntemustani omat vahvuudet ja heikkoudet, omat resurssit, omat arvot, omasta jaksamisesta kertovien merkkien kuuntelu ja ymmärtäminen Pyytämällä apua esimieheltä, työtovereilta, työnohjaus, verkostotuki Hyvällä yhteydellä omaan esimieheen mahdollisuus keskustella myös työhön liittyvistä ongelmista (esim. työkuormituksesta) Uskaltamalla aktiivisesti puhua työhön liittyvistä epäkohdista esimiehen kanssa tarvittaessa myös yhteistyössä työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa Joustavuudella jatkuva arviointi ja tavoitteiden uudelleen määrittely on osa työtä Harjoittelemalla luopumista ja tässä hetkessä elämistä Ongelma ei ole päätepiste vaan välivaihe: kokeilemalla toista tapaa Elisa Valtanen ja Nina Olin 26

28 Lisää aiheesta: Ahola, K. (2011). Tue työkykyä käsikirja esimiestyöhön. Työterveyslaitos. Hakanen, J. (2004). Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla. Työterveyslaitos. Hakanen, J. (2011). Työn imu. Työterveyslaitos. Hakanen, J., Ahola, K., Härmä, M., Kukkonen, R., Sallinen, M. (2009). Voiman lähteet. Työn voimavarojen ABC. Työterveyslaitos. Mielekäs-ohjelma ( ). Oksanen, T. (2009). Workplace Social Capital and Employee Health. Turun yliopiston julkaisuja, sarja D, osa 876. Oksanen, T. (toim.) (2012). Hyvinvointihavaintoja tutkimustietoa kunta-alalta. Työterveyslaitos. Räisänen, K., Lestinen, J. (2013). Kyllin hyvä. Ole viisaasti itsekäs. Työterveyslaitos. Sonnentag, S., Fritz, C. (2007). The Recovery Experience Questionnaire: Development and validation of a measure for assessing recuperation and unwinding from work. Journal of Occupational Health Psychology, Vol 12(3), Jul 2007, Toppinen-Tanner, S., Ahola K. (toim.) (2012). Kaikkea stressistä Elisa Valtanen ja Nina Olin 27

29 Kiitos! Elisa Valtanen ja Nina Olin 28

Yhteisöllisyydellä menestykseen

Yhteisöllisyydellä menestykseen Yhteisöllisyydellä menestykseen opas työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseen Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja-Liisa Manka ja Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992)

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) minusta Pieni kirja minusta Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) Julkaisija Valtiokonttori, Kaiku-palvelut Kuvat Kuvapörssi Oy/Masterfile (kansi), Gorilla

Lisätiedot

Työnilo pää(n)asia. Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset. Työnilon reseptiikkaa. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1

Työnilo pää(n)asia. Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset. Työnilon reseptiikkaa. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Työnilo pää(n)asia Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset Työnilon reseptiikkaa Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Iloa työhön? Ennen suomalaiset pitivät työtä mahdollisuutena. Nyt on levinnyt käsitys,

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alhaalta

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot