Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä

2 Hyvinvointia työssä Työterveyslaitos tulevaisuuden työelämän kehittäjänä Tulevaisuuden työpaikoilla menestys luodaan yhdessä EK-STTK tuottavuusseminaari Rauno Pääkkönen, teemajohtaja Työterveyslaitos

3 Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, kehittäjä ja tutkija Itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö, perustettu 1945 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tutkimus- ja asiantuntijalaitos Lukuja 2013 Talousarvio 2013: n. 68 milj. Valtionapuosuus 59 % Omat tuotot 41 % tutkimus- ja kehittämisrahoitus: 9,0 milj. liiketoiminnan tuotot: 18,5 milj. viestinnän ja verkostotoiminnan tuotot: 1,5 milj. 726 henkilötyövuotta

4 Hyvinvointia työstä visio 2015 Arvot Vaikuttavuus, luotettavuus ja kumppanuus Asiakaslupaus Työterveyslaitos on paras yhteistyökumppani työhyvinvoinnin ratkaisujen rakentajana alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Toiminta-ajatus Edistämme työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää. Toiminnan perusta Tutkittu tieto Yhteinen kehittäminen Osoitettu vaikuttavuus Kokonaisvaltaiset luovat ratkaisut Aktiivinen vaikuttaminen Nopea reagointi Tulevaisuuteen suuntautuminen 5

5 Työterveyslaitoksen johtamismalli Johtokunta Pääjohtaja ja johtoryhmä Asiakasratkaisut Tiedolla vaikuttaminen Toiminta-alueet Ratkaisujen kehittäminen Yhteiset palvelut Osaamiskeskukset Terveys ja työkyky Työn ja työorganisaatioiden kehittäminen Työympäristön kehittäminen Helsinki Kuopio Lappeenranta Oulu Tampere Turku 6

6 Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, kehittäjä ja tutkija Johtokunnassa sosiaali- ja terveysministeriö työ- ja elinkeinoministeriö työnantajajärjestöt (EK, KT) työntekijäjärjestöt (AKAVA, SAK, STTK) omaa työtä tekevien järjestö (MTK) Asiakkaat työpaikat (yksityinen ja julkinen sektori) kansalaiset julkinen valta: viranomaiset, työmarkkinajärjestöt, poliitikot työterveyshuollot, työsuojelu kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot kansallinen ja kansainvälinen tiedeyhteisö 7

7 Strategiset tavoitteet ja fokusalueet 8

8 Yhteydet hallitusohjelmaan Työkyvyn ja työterveyshuollon kehittäminen Nuorten yhteiskuntatakuu Kansallinen sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelma KASTE Työelämän kehittämisstrategia Työhyvinvointifoorumi Johtamisen kehittämisverkosto Hometalkoot Kansallinen kemikaaliohjelma 9

9 TTL:n roolit työhyvinvoinnin kehittäjänä 10

10 TTL:n vaikuttavuutta kuvaava mittaristo 11

11 "Viesti päättäjälle" yksi ratkaisu päättäjien tiedontarpeeseen tiivistetty 1-2 -sivuinen, selkeäkielinen taustamuistio / faktatieto / kannanotto tietystä asiasta usein monesta lähteestä koottua tietoa nopeasti hahmotettavassa ja omaksuttavassa muodossa TTL:n visuaalisen ilmeen mukainen, sisältää myös tiedot aihealueen keskeisistä / uusimmista läheistä (alkuperäisjulkaisut, raportit, ww-sivut ym.) ja lisätietoja antavista tahoista ja henkilöstä "Päättäjäviestit" julkaistaan myös TTL:n verkkopalvelussa. Viestejä voidaan hyödyntää laajemmin sidosryhmätyössä. 12

12 Esittäjän nimi /

13 Työterveyslaitoksen innovaatiomalli ASIAKKAAT Ratkaise ja opi yhdessä Ratkaisujen kehittäminen Asiakasratkaisut Tiedolla vaikuttaminen KUMPPANIT Kehitä ja kehity yhdessä

14 Ratkaisujen kehittäminen toiminta-alue

15 Työterveyslaitoksen T&K-toiminnan luonne 18 % 13 % 69 % Perustutkimus Soveltava tutkimus Kehittämistyö Laskettu T&K-toimintaan käytetyistä menoista v. 2011

16 Työterveyslaitoksen T&K-toiminta tieteenaloittain 10 % 9 % Lääke- ja terveystieteet Yhteiskuntatieteet 27 % 54 % Tekniikka Luonnontieteet Laskettu T&K-toimintaan käytetyistä menoista v. 2011

17 Työterveyslaitoksen ulkopuolinen tutkimusrahoitus (1 000 ) Ulkopuolisen rahoituksen kehitys (1 000 ) (1 000 ) EU, ESR Tekes Suomen Akatemia Muu valtion ulkopuolinen rahoitus Ministeriöt TSR

18 Ratkaisujen kehittämisen teemat Ratkaisujen kehittäminen

19 Ratkaisujen kehittämisen teemat 1. Työhön osallistuminen ja kestävä työura Ikäjohtaminen, työelämän siirtymävaiheet, vaikeasti työllistyvät, terveyden edistäminen 2. Työpaikan työhyvinvoinnin ratkaisut Työpaikkojen työhyvinvointitoiminta, tuottavuus, tehokas tiedonvälitys, työympäristön ja työturvallisuuden ratkaisut 3. Vaikuttava työterveyshuolto työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö, työterveyshuollon vaikuttavuus, palvelujärjestelmä 4. Työelämän tila ja tulevaisuus kansainvälistyminen, muuntuvat työyhteisöt, työn ja työntekijyyden muutokset, uudet teknologiat ja kestävä työelämä

20 Ratkaisujen kehittämisen teemat 5. Käyttäjälähtöiset toimivat työtilat Työtilojen käyttäjälähtöinen suunnittelu, sisäympäristöolosuhteiden parantaminen 6. Aivot työssä Työn aivoystävällisyys, eri-ikäisten toimintakyky ja työolot, kuormittuminen ja palautuminen 7. Nanoturvallisuuskeskus Turvallisuus nanoteknologian ja materiaalien käytössä työpaikoilla; turvallisuuden merkityksen korostaminen nanoteknologiateollisuuden yhtenä keskeisenä menestystekijänä Suomessa, EU:ssa ja globaalisti 8. Sosiaalinen pääoma, terveys ja työhyvinvointi Työn psykososiaaliset tekijät, terveys ja työkyky yhteydet, hyvinvointia tukeva johtaminen ja johtamisen laatukriteerit 9. Työkyvyn tuki Työkyvyttömyyteen johtavat tekijät, sairauspoissaolojen hallinta, työhön paluu

21 Tiekartta: teemoilla tulevaisuuteen Työolojen seuranta Altistumisen ja terveysvaikutusten arviointi Riskien hallinta Työosaaminen Ennakointi Ehkäisy Edistäminen Nykyisen tilan arviointi Ratkaisujen toteutus Diagnosointi, hoito, kuntoutus Työelämän tila ja tulevaisuus Nanoturvallisuus Toiminnan vaikuttavuus ja seuranta Työhyvinvointitoiminnan keinojen ja välineiden, ml. johtamisen, kehittäminen ja testaus Kustannusvaikuttavuuden arviointi Työterveyshuollon sisällön, kattavuuden ja palvelujärjestelmän kehittäminen Työterveysperusteinen sairaanhoito ja kuntoutus Sosiaalinen pääoma, terveys ja työhyvinvointi Aivot työssä Työpaikan työhyvinvoinnin ratkaisut Työhön osallistuminen ja kestävä työura Työkyvyn tuki Vaikuttava työterveyshuolto Käyttäjälähtöiset toimivat työtilat TTL:n lisäarvo kestävän työelämän kehittämisessä

22 Seitsemän seurantaryhmää teemojen toteutuksen tukijana nostavat esille ja ideoivat työelämän tärkeitä kysymyksiä ja asioita, joihin Työterveyslaitoksen toivotaan panostavan tunnistavat hiljaisia signaaleja ja uusia avauksia arvioivat teemojen tavoitteiden toteutusedellytyksiä edistävät verkostoitumista ja yhteistyötä antavat palautetta teemojen toiminnasta ja niiden vaikuttavuudesta toiminnalle keskeistä vuorovaikutteinen, avoin keskustelu

23 Uudistava toiminta Uudistava toiminta tarkoittaa uuden, kansainvälisesti korkeatasoisen tiedon tai aineistojen tuottamista. Se tähtää työelämän kestävään kehitykseen ja sitä tukevan tieteen ja innovaatioiden edistämiseen. Uudistava toiminta hyödyntää TTL:lle arvokasta henkilöstö-, rakenne- ja suhdepääomaa ja tukee useiden strategiassa määriteltyjen teemojen toimintaa. Uudistava toiminta voidaan jakaa seuraaviin alaryhmiin: biolääketieteellisten tutkimusmenetelmien kehittäminen ja validointi merkittävien työn ja terveyden vuorovaikutukseen liittyvien aineistojen keruu ja ylläpito 24

24 Työhyvinvointia tukevaa maksullista palvelua Palvelukeskukset Työhyvinvoinnin kehittämispalvelut Työympäristön kehittämispalvelut Organisaatioiden kehittämispalvelut Työterveyshuollon kehittämispalvelut Työlääketieteen keskus Asiakasratkaisut Vaikutamme työhyvinvointipalvelujen markkinoilla laatuvarmennetut ratkaisut uusia ratkaisuja edelläkävijäasiakkaiden kanssa ratkaisuja pienyrityksille sekä aloille, joilla niitä eniten tarvitaan Esittäjän nimi 25

25 Aktiivista asiantuntijatyötä ja yhteiskunnallista keskustelua Työhyvinvointiin liittyvä tieto eläväksi asiantuntijatukea yhteiskunnan päätöksentekijöille ja lainsäätäjille tietoa kansalaisille omien valintojen tueksi asiantuntemusta alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti Herätämme keskustelua Olemme siellä missä kohderyhmämme ja asiakkaammekin Tiedolla vaikuttaminen Esittäjän nimi 26

26 Työterveyslaitoksen julkaisuja Riskinarvioinnilla turvallisuutta terveydenhoitoalalle (2011) Kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteet (2010) Työ ja terveys Suomessa 2009 Sosiaali- ja terveysalan työolot 2010 A-Step Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla (2009) Voiman lähteet (2009 uud. painos) Painon hallinta (2012) Ergonominen laboratorio (2012) Tue työkykyä käsikirja esimiestyöhön (2011) Työsuojelun valvonta (2011) Tiedon jakaminen tiimityössä (2010) Hyvinvointi ja tuloksellisuus esimiestyön haasteena (2010) Haastavat tilanteet esimiestyössä (2012) Koulutuksesta työhön (2012) Hankalat tyypit työelämässä (2012) Työstressikysely (2012) Kaikkea stressistä (2012) Esittäjän nimi 27

27 Kansallinen verkottuminen: Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä SOTERKO Perustettu edistämään tutkimus- ja kehittämistoiminnan laatua ja tehokkuutta Tavoitteena: Tutkimustiedon koordinoitu tuottaminen Tiedon kerääminen poliittiseen päätöksentekoon Tulosten integrointi uusiin tuotteisiin/toimintatapoihin Osaamisen kasvattaminen Monitieteellisyyden vahvistaminen Nykyisten resurssien tehokkaampi käyttö sillanrakennusta ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia

28 Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä SOTERKO Valtioneuvoston asetus Tutkimus- ja kehittämisohjelmat: Nuorten aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja työhön osallistumisen erojen kaventaminen Kansantautien kanssa työelämässä Yhteiskunnallinen eriarvoisuus Asiakaskeskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut Riskienhallinnalla terveyttä ja hyvinvointia Tietovarantojen kehittäminen

29 Soterko-ohjelmien väliset yhteydet Terveyden edistäminen Kansantautien kanssa työssä Työkyvyttömyyden ehkäisy Sosiaaliturvan ja terveyspalvelujen kehittäminen Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen Maahanmuuttajien hyvinvointi ja terveys Nuoret Nuorten syrjäytymisen ehkäisy Eriarvoisuus Tietovarannot Tutkimusaineistojen hyödyntäminen Tietojärjestelmien kehittäminen Työelämän siirtymävaiheiden tukeminen ja joustojen hyödyntäminen

30 Kansainvälinen toiminta tavoitteena taata korkeatasoisen kansainvälisen tiedon saaminen ja vuorovaikutus työelämän kehittämistä koskevassa päätöksenteossa sekä viedä työelämää koskevaa tutkimustietoa kansalliset rajat ylittäville foorumeille. tutkimus-, kehittämis-, palvelu- ja järjestötoimintaa eurooppalaisten työterveyslaitosten PEROSH-verkosto ja EU:n jäsenvaltioiden yhteinen tutkimusohjelma käynnissä 19 EU-rahoitteista t&k-projektia, joista 10 saa rahoitusta 7. puiteohjelmasta ja yhdeksän muista EU:n rahoitusohjelmista Nanoturvallisuuskeskus koordinoi EU:n Nanosafety Clusterin toimintaa Topic Centre Occupational Safety and Health (OSH) aihekeskuksen koordinaatio 31

31 Työpaikan työhyvinvoinnin ratkaisut

32 Vuosi 2012 mitä tehty ja mitä menossa noin 50 ulkoisesti rahoitettua hanketta kytkentä työhyvinvointifoorumiin pienyritysten työhyvinvointi kokonaisvaltainen ote saatava soterko yhteistyö, seminaari syyskuussa vaikuttavuus ja arviointi viestintä -> työhyvinvointifoorumi uutta tietoa -> tilannekuva, työhyvinvointi yhteiskunnallisen markkinoinnin tuotteena NIVA kurssi turvallisuusalojen työhyvinvoinnista tiedotusaineisto, verkkosivut Työhyvinvointiasiaa yritysjohtajille Talouselämä/Calculus2012 hankkeita osa-alueiden kautta pienyritysten työhyvinvointi mm. MIRA, TEM ts-teho, viranomaistoiminnan näkökulma, Science 18 May 2012: Vol. 336 no pp , DOI: /science Seafit, Bisfenoli A, työtapaturmien tutkinta

33 Työhyvinvointifoorumi

34 Teeman työhyvinvointifoorumin hankkeita työhyvinvointitoimijoiden verkostokartta työhyvinvoinnin palvelutarjonta työhyvinvointifoorumin tunnustus työpaikoille apajaisku työhyvinvointifoorumin alueellinen työpaja Tampere työpaikan kemikaaliriskin hallinta osana työhyvinvointifoorumia tulevaisuuden työ ja työhyvinvointi

35 Yrittäjänäkökulma Tuotanto Asiakkaat Työntekijät Työhyvinvointi Osaaminen Voimavarat Työhyvinvoinnin hyödyt tuottavuus kannattavuus työpaikan imago työvoiman saanti asiakashyöty

36 Tilannekuvaselvitys Selvityksen tarkoituksena oli muodostaa käsitystä, mitä organisaatioiden työhyvinvoinnista vastaavat henkilöt ymmärtävät työhyvinvoinnin käsitteellä ja työhyvinvointitoiminnalla yrityksessään. Selvitys toteutettiin 15 yrityksessä teemahaastatteluina ja niiden perusteella etsittiin työhyvinvointiin ja sen toteuttamiseen liittyviä kehittämiskohteita. julkaistu verkkokirjana: Rauno Pääkkönen

37 APAJAISKU, TYÖHYVINVOINTIFOORUMIN ALUEELLINEN TYÖPAJA, TAMPERE Projektin tavoitteena on tuottaa yrityksille lisäarvoa työhyvinvoinnin avulla pienteollisuusalueella. Projektin aikana työhyvinvointitietoisuus lisääntyy työpaikoilla ja yritykset aloittavat keskinäisen verkostoitumisen työhyvinvointiasioiden ympärillä siten, että Työterveyslaitos toimii työhyvinvointiverkostotoiminnan alullepanijana. Keskustelu-kierroksen tarkoituksena on saada selville, mikä työhyvinvoinnissa puhuttaa yrityksissä. Keskustelukierroksen pohjalta järjestetään yhteinen tilaisuus. Tilaisuuden aihe määräytyy keskustelukierroksella esille tulleiden tarpeiden pohjalta. Yhteiseen tilaisuuteen kutsutaan paikalle koko henkilöstö yrityksistä, joissa haastatteluja on tehty. Palautekierroksen tarkoituksena on edesauttaa verkoston toiminnan jatkuvuutta. Yhteisen tilaisuuden jälkeen toteutettavalla palautekierroksella kerätään palaute tilaisuudesta ja jatkokehitysideat kiertämällä samat yritykset ja haastattelemalla samat henkilöt kuin ensimmäisellä kierroksella. Palautteesta laaditaan tiivis yhteenveto, joka julkaistaan Työterveyslaitoksen internetsivuilla ja mahdollisesti laaditaan uutisvinkki tiedotusvälineille. Verkostoitumista edistetään keskeisten toimijoiden yhteyshenkilöiden (yritykset, Työterveyslaitos, paikalliset yrittäjäjärjestöt ja konsultit) kesken järjestettävällä verkostoimistilaisuudella. Rauno Pääkkönen /

38 Pohdintaa edelläkävijäyritysten työhyvinvoinnin tila on hyvin erilainen kuin tavanomaisten yritysten tarvitaan lisää esimerkkejä yritysten työhyvinvoinnin ratkaisuista, jotta voitaisiin muodostaa arkitodellisuuden kuva tarvitaan lisää tiedottamista työpaikoille, jotta tilanne kehittyisi työhyvinvointifoorumi, TTL sivustot, tiedotteet, artikkelit ja kirjoitukset, työterveyshuolto, etujärjestöt, Työturvallisuuskeskus johtamisen kehittämisverkostot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Sisältö TALOUSARVIO 2009...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...2 2. TULOKSET...3 2.1 Vaikuttavuustavoitteet...3 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 201 Helsinki 2015 Toimintakertomus_201.indd 1 7..2015 1:3:39 2 Toimintakertomus_201.indd 2 7..2015 1:3:0 Sisällys Vuosi 201 Työterveyslaitoksessa 1 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2012 Helsinki 2013 Kirjapaino Oy Helsinki 2013 2 Sisällys 1 Työterveyslaitoksen toiminta 2012 4 1.1 Johdon katsaus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille 1. Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja Suomen Kuntaliitto Vuosikertomus 2014 Sisältö Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta... 2 Kuntaliitto lyhyesti... 2 Toimintaympäristö... 3 Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2014... 6

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset A1. Innovaatiot: tarve- ja tavoitekuva A2. Keski-Suomen SOTE ICT visio

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 9 2015 Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2014 Harri Juvonen, Eija Järvinen (toim.), Lea Kauppi, ja Oili Soinisalo Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 2 KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Rauno Hanhela, Birgitta Kaprali ja Tapani Virta Työterveyslaitos Tampereen

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5. Työsuojelu Suomessa. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5. Työsuojelu Suomessa. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5 Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1513-2 Uudistettu painos 2004 Kirjapaino Hermes

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot