Toimitusjohtajan katsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1

2 Toimitusjohtajan katsaus Katson näin vuoden 2014 alussa hetken tulevaisuuteen. Siellä teleoperaattoritoiminta näyttäisi olevan muuttunut kahdenlaiseksi: Toisaalta jatkossa on tilaa kansallisen ja kansainvälisen liiketoiminnan monipalveluoperaattoreille. Nämä omistavat ja operoivat sekä kiinteitä televerkkoja että matkaviestinverkkoja Suomessa ja/tai maailmalla. Toimintaa niillä ohjaavat suuri koko, liiketoiminnan jatkuva kasvattamisen tarve, netin sisältöpalveluiden oma tuottaminen, sekä suurten asiakasmassojen ja volyymien tavoitteleminen. Tällaiseen toimintaan liitetään myös kohtuullisen suuria taloudellisia ja teknologisia riskejä. Toisaalta tilaa on kotimaisille alue- ja asiakaslähtöistä liiketoimintaa tekeville, voimakkaasti kiinteisiin televerkkoihin ja varsinkin valokuituun toimintansa perustaviin operaattoreihin. Niillä, jo usein pienen kokonsa takia, merkitsevät eniten lähialueen asiakkaat ja palvelun laatutaso, kannattavuus ja kustannustehokkuus, sekä myös hyvät netin sisältöpalveluiden välitys- ja jakelusopimukset. Toiminnan riskit ovat niillä tiukasti rajattuja, ja luonteiltaan lähinnä teknologiavalintoihin liittyviä. Kummallakin edellä mainitulla operaattorityypillä niiden päärooli on kuitenkin yksi ja sama; toimia maailmanlaajuisten, koko ajan yhä useammin internet-yhteyksien avulla käytettyjen asiointi-, viihde- ja sosiaalisten verkostojen palveluiden välittäjinä asiakkailleen. Niiden tulevaa asemaa palveluketjussa voisi kuvata kahdella vastakkain asetetulla suppilolla, jossa operaattori toimii suppilot yhdistävässä kapeimmassa kohdassa, eli pääasiassa vain nettiyhteyksien mahdollistajana. Koska jatkossa yleisimmät televiestinnän sisältöpalvelut ovat muiden kuin operaattoreiden, ja käytännössä isojen kansainvälisten yritysten tekemiä. Kiinteät ja langattomat nettiyhteydet tulevat tässä tulevaisuudessa toimimaan rinnakkain. Molempia yhteystapoja tarvitaan, koska ihmisillä on olemassa sekä kiinteästi paikoillaan olevia, suurta ja laadukasta nettisiirtonopeutta tarvitsevia laitteita, että myös mobiileja, heikompilaatuisella ja vaihtelevallakin yhteydellä riittävän hyvin toimivia laitteita. Tällaiseen tulevaisuuden näkymään perustuen, ja koska Laitilan Puhelimella ei katsota olevan tarvetta eikä resursseja pyrkiä paikallista isommaksi toimijaksi, olemme osuuskunnan kehittämisessä keskittyneet toimintaan harkitusti valituilla maantieteen ja palveluiden osa-alueilla. Osuuskunnan tulevana roolina näemme ns. alueellisen valokaapeliosuuskunnan roolin. Tämä on myös toimintakertomusvuonna uudelleen vahvistettu osuuskunnan tavoitteeksi sen liiketoiminnan strategiassa. Siksi on päätetty jatkaa koko Laitilan kaupungin alueen kattavan tilaajavalokaapeliverkon rakentamista. Tavoitteena on edelleenkin ulottaa nopean, kiinteän ja luotettavasti toimivan valokaapelinettiyhteyden mahdollisuus Laitilassa jokaiselle vakituisesti asutulle taloudelle sekä täällä toimivalle yritykselle. Tämän vuonna 2010 käynnistetyn ja kooltaan noin viiden miljoonan euron investointiohjelman on tarkoitus olla valmis vuonna Jo nyt, siis vuoden 2013 päättyessä, osuuskunnan valokaapelipalvelun ulottuvilla on yli 50 % laitilalaisista kotitalouksista. Ja melkein 500 taloutta on jo päättänyt tämän palvelun käyttöön ottaa. Osuuskunta on myös auttanut palvelun käyttöön ottamista taloudellisesti, osuuskuntatoiminnan periaatteiden mukaisesti; jäsen on saanut valokaapeliliittymän käyttöönsä ilman liittymismaksua, pelkän asentamistyön kustannuksella. Jo nyt valokaapelipalvelu on myös mahdollistanut uudentasoisten, tulevaisuudessa varmasti yleistyvien palveluiden käyttämisen. Näitä ovat Megan suuruinen laajakaistayhteysnopeus sekä ominaisuuksiltaan kaapelitv:tä monipuolisempi ja terävää kuvalaatua tallennuksineen tarjoava netti-tv - palvelu. Uskon että osuuskunta onnistuu tässä isossa valokaapelipalvelun investointitavoitteessaan, sekä pystyvän ja osaavan henkilöstönsä avulla, että myös toimintaan ja palveluiden käyttämiseen sitoutuvien asiakkaidensa avulla. Kuluneesta vuodesta 2013 kaikkia osuuskuntamme sidosryhmiä lämpimästi kiittäen! Jouni Parkkonen

3 Sivu 1 / 5 Hallituksen kertomus Yleistä Laitilan Puhelin Osuuskunta on perustettu vuonna Osuuskunnan toiminnan käynnistymisestä tuli vuonna 2013 kuluneeksi 104 vuotta. Liiketoiminnan tapahtumista Kertomusvuonna käynnistettiin osuuskunnan pääasiallisen laskutus ja asiakashallintatietojärjestelmän uudistaminen. Järjestelmän hankintatyö on tehty yhdessä neljän muun alueellisen Finnet-yhtiön kanssa. Valinnassa päädyttiin kuopiolaisen DataPrisma Oy:n Visio -järjestelmään, jollainen on osuuskunnassa ollut jo osin käytössä, sen kaapelitelevisioasiakkaiden laskutuksessa. Tuotantokäyttöön uusi järjestelmä on tarkoitus saada kevään 2014 aikana. Maaliskuussa pidettiin koko henkilöstön yhteinen, osuuskunnan sosiaalisen median strategiaa valmistellut SoMe-työpäivä. Sen lopputuloksena osuuskunnalle perustettiin kesän alussa läsnäolo sosiaaliseen mediaan; oma vuorovaikutteinen Facebook -tili sekä yrityksen peruskuvaus Wikipedia - tietokannassa. Tähän saakka verkkoviestintää on tehty www-sivujen avulla, eli pääasiassa yksisuuntaisena. Osa osuuskunnan henkilökunnasta on mukana myös sosiaalisen median LinkedIn- ja Twitter -palveluissa. Kaikilla näillä uusilla tavoilla voidaan jatkossa nostaa sekä esiin että kaksisuuntaiseen keskusteluun osuuskunnan toimintaan liittyviä asioita ja teemoja. Osuuskunta jo on aiempina vuosina investoinut laitteisiin, joiden avulla on käynnistetty yrityksille suunnattu, niiden ATK-tietojärjestelmien varmennusta ja tietoturvaa parantava, teknisen päivittäisen ylläpidon tarvetta vähentävä, sekä yrityskohtaisia laiteinvestointeja tarpeettomiksi tekevä ICT -virtualisointipalveluiden tuotantoalusta. Tämän palvelun asiakkuudet kasvoivat edelleen myös kertomusvuonna, vaikkakin asiakkaiden päätösprosessit tällaisen palvelun käyttöön ottamisen osalta ovat pitkiä. Osuuskunta osallistui Laitilan jäähallissa huhtikuussa järjestettyyn Energiapäivä -messutapahtumaan. Tilaisuudessa esiteltiin valokaapelirakentamista sekä valokaapeliliittymän mahdollistamia palveluita. Mikaelinkadun toimitilojen autotallin osalta teetettiin kertomusvuonna suunnitelma uuden tallin rakentamiseksi. Vanhan tallin heikon kunnon takia ollaan päätymässä täysin uuden autotalliyhdistelmän rakentamiseen. Hanke on otettu mukaan vuoden 2014 investointiohjelmaan. Osuuskunta on ollut mukana uuden, Finnet -yhtiöryhmän yhteisen hankintaosuuskunnan perustamisessa, ja on liittynyt vuoden lopussa myös sen jäseneksi. Tällä tavoitellaan kustannussäästöjä ostoissa keskittämällä yhteen kanavaan sellaiset Finnet-ryhmän yhtiöiden hankinnat, joissa ostomäärällä on saatavissa hintaetuja. Näitä ostoja ovat mm. myynnissä olevat matkapuhelimet ja muut telepäätelaitteet. Verkkotarvikkeiden osalta jatkettiin jo useita vuosia jatkunutta hankintayhteistyötä toisten Finnet-yhtiöiden ja DNA:n kanssa. Osuuskunta jatkoi aktiivista alueellista yhteystyötä Laitilan Pyhärannan Yrittäjät ry:n kanssa. Heidän kanssaan solmittu avainyhteistyökumppani -sopimus oli kertomusvuonna voimassa ensimmäisen vuoden sen kaksivuotiseksi sovitusta kestoajasta. Kertomusvuoden syksyllä hallinnon ja liiketoimintapäälliköiden yhteisenä pidetyssä tarkastelussa vahvistettiin osuuskunnan liikestrategia, joka edelleen tukeutuu kattavaan tilaajavalokaapeliverkon rakentamiseen Laitilaan, sekä sen kautta asiakkaille tarjottaviin tietoliikennepalveluihin. Nopeat, kiinteät kotitalouksien ja yritysten internet-yhteydet, täydennettyinä paikallisilla langattomilla, mutta liikkuvuuden mahdollistavilla WLAN / WiFi -palveluilla, ovat osuuskunnan liiketoiminnan ydintä. Myös täyden mobiliteetin tarjoavat 3G ja 4G -datayhteyspalvelut ovat jatkossakin osuuskunnan palveluvalikoimassa tukemassa sen kiinteiden yhteyksien liiketoimintaa.

4 Sivu 2 / 5 Palveluista ja liitynnöistä Kiinteitä puhelinliityntöjä oli vuoden vaihtuessa osuuskunnan asiakkaiden käytössä 2634 (edellisvuoden lopussa 2875) kappaletta. Kuparikaapeliverkon xdsl -laajakaistaliityntöjä oli 1750 (1949) kappaletta, valokaapeliverkon liityntöjä 451 (311) kappaletta, LPO Mobiili GSM -matkapuhelin-liityntöjä 1474 (1479) kappaletta, perinteisiä KaapeliTV -liityntöjä 3291 (3241) kappaletta sekä LPO Mobiili 4G -dataliityntöjä 0 (25) kappaletta. Laajakaistan kupari-dsl- tai valokaapeliliityntään perustuvia LPO Viihde TV-palvelun asiakkaita oli vuoden lopussa 142 (84) kappaletta. LPO Viihde netti-tv -palvelun toimittajaa jouduttiin vaihtamaan kesken kertomusvuoden. Laajakaistaasiakkaillemme sekä valokuiduissa että xdsl -palvelussa aloitettiin vaasalaisen Anvia -konsernin netti-tv -palvelun toimittaminen. Syinä vaihtamiseen olivat tämän WatsonTV -palvelun parempitasoinen ja laajempi sisältö, monipuolisemmat ohjelmien ajansiirto- ja tallennusmahdollisuudet, sekä asiakkaalle helpompi käytettävyys aiemmin tarjottuun palveluun verrattuna. Kaikki osuuskunnan laajakaistatv -asiakkaat siirrettiin toukokuussa automaattisesti ja kustannuksitta tämän uuden palvelun käyttäjiksi. Pieninopeuksisten, kuparikaapeliverkolla toteutettujen laajakaistaliittymien määrä aleni, koska asiakkaita siirtyi käyttämään joko nopeita valokaapeliin perustuvia laajakaistoja tai edullisia mobiiliverkkojen langattomia mokkula -laajakaistoja. Kiinteiden lankapuheliittymien määrä aleni, koska asiakkaita siirtyi edelleenkin puhepalveluissaan pelkästään mobiilien palveluiden käyttäjiksi. Kertomusvuonna voimakkaimmin kasvaneet osuuskunnan palvelut olivat valokaapeliliittymä, sekä sen avulla toteutettava LPO Viihde netti-tvpalvelu. Perinteinen KaapeliTV -palvelu on säilynyt yhtenä kotitalouksien peruspalveluna. Osuuskunnan tarjoama LPO Mobiili 4G -langaton laajakaistapalvelu jouduttiin lopettamaan kertomusvuoden lopulla, ja ohjaamaan sen asiakkaat käyttämään muita vastaavia palveluita. Syynä oli tämän palvelun toteuttamisessa käytetyn valtakunnallisen operaattorin ajautuminen konkurssiin. LPO Mobiili 2G/3G (GSM) -matkapuhelinpalvelun tarjoamisessa jatkettiin jo vuonna 2007 aloitettua yhteistyötä hämeenlinnalaisen AinaCom Oy:n kanssa. Osuuskunnan telepalveluliityntöjen sopimusten kokonaismäärä oli kertomusvuoden lopussa 9742 (9965) kappaletta, eli -2,2 % pienempi kuin edellisvuoden lopussa. Investoineista ja omaisuuden vähennyksistä Osuuskunta investoi kertomusvuonna pääasiassa valokaapeliverkon laajentamiseen Laitilassa ja sen lähialueilla. Lisäksi investoitiin valokaapelipalveluiden toteuttamisessa tarvittaviin keskitettyihin verkkolaitteisiin ja asiakaspäätteisiin. Tilaajavalokaapeliverkkoa rakennettiin keskustan tuntumassa Kylänpään asuinalueella, jonne perustettiin myös uusi aluelaitetila. Lisäksi Tuunan asuinalueen tilaajaverkko rakennettiin sen pohjoiselta osalta loppuun. Myös Teollisuustien varren asuinkiinteistöjä liitettiin verkkoon. Sivukylien osalta valokaapelilla rakennettiin runkoverkkoa sekä kantatie 43:n varressa Sillantaakse saakka, sekä Seppälän Kouman, Laustin, Salon ja Sorolan kylien alueilla, odottamaan varsinaisen tilaajaverkon rakentamista tulevina vuosina. Tällä rakentamisella saatiin valmiiksi valokaapelipalveluiden ulottuville uusia talouksia lisää n. 350 kappaletta. Osuuskunnan valokaapeliverkon palveluihin on kertomusvuoden lopussa mahdollisuus vajaalla 2000 taloudella Laitilassa. Osuuskunnalla on myös jo aiemmin investoituina omistuksessaan kaksi, maantieteellisesti erillistä reittiä kulkevaa eli toisiaan varmistavaa valokaapeliyhteyttä yhteysväliltä Turku Espoo. Lisäksi osuuskunta omistaa valokaapeliyhteyksiä myös lähialueen kaupunkeihin, kuten Uuteenkaupunkiin, Raumalle ja Turkuun. Viranomaisilmoituksien välittämistä varten rakennetun palo- ja murtohälytyspalvelun taustalla oleva välitystekniikka ja asiakaslaitteet uudistettiin. Itse valvontapalvelu tuotetaan yhteistyössä kouvolalaisen Telcont Oy:n kanssa.

5 Sivu 3 / 5 Kauan käytössä olleita sivukylien PDH/SDH -tekniikan verkkoyhteysjärjestelmiä uusittiin moderneiksi IP-tekniikan järjestelmiksi. Nyt Vaimaron, Soukaisten, Käremäen ja Suontaan alueet ovat yhdistettyjä toimitalolle ajantasaisella tekniikalla. Uudistamista jatketaan muiden sivukylien osalta vuonna Vuoden aikana jatkettiin rakennuslupaprosessia antennipylvään investoimiseksi Välimetsän asuinalueelle. Lupa oli kertomusvuoden helmikuussa siitä tehdyn valituksen takia käsiteltävänä Turun hallinto-oikeudessa. Joulukuussa 2013 hallinto-oikeus hylkäsi tehdyn valituksen ja vahvisti ko. rakennusluvan olevan voimassa. Välimetsän alueella on ollut heikko matkapuhelinpalveluiden kuuluvuus ja antennipylvääseen vuonna 2014 investoitavat tukiasemat parantavat sekä osuuskunnan LPO Mobiili 3G -palvelun, että myös kaikkien valtakunnallisten operaattoreiden gsm-palveluiden kuuluvuutta. Investointien bruttomäärä oli euroa. Osuuskunta myi kertomusvuonna pois 15 %:n suuruisen osakeomistuksensa Suunnittelutoimisto Enertel Oy:ssä. Kaupasta on kirjattu myyntivoittoa euroa, joka on esitetty tuloslaskelman liiketoiminnan muissa tuotoissa. Kyseisellä omistuksella ei nykytilanteessa ole merkityksellistä yhteyttä osuuskunnan varsinaiseen liiketoimintaan. Osakeomistusten arvo taseessa väheni tästä kaupasta johtuen euroa. Omistuksista liiketoimintayhtiöissä Osuuskunta on 1,11 %:n osuudella omistajana valtakunnallisesti langattomia 2G/3G, 4G puhe- ja dataverkkoja operoivassa liiketoimintayhtiö Datame Oy:ssä. Tämä yhtiö asetettiin kertomusvuoden lopulla konkurssiin. Osuuskunnan tilikauden 2013 tuloksessa on tästä johtuen kirjattu kertaerinä kuluja kyseiselle yhtiölle annetuista omavelkaisista takausvastuista euroa, sekä yhtiöön sijoitetun osakepääoman ja sille annetun vaihtovelkakirjalainan nolla-arvoon kirjaamisesta euroa. Konkurssista on aiheutunut tilinpäätökseen myös luottotappioita ja korkotuottojen menetyksiä yhteensä euroa. Muiden omistettujen valtakunnallisten liiketoimintayhtiöiden osalta näkymät olivat vakaat, tai niissä osuuskunnalla olevan omistuksen koko ei ole taloudellisesti merkittävä. Näiden osakeomistusten arvostukset osuuskunnan taseessa on pidetty tilinpäätöksessä muuttamattomina. Arviot perustetaan liiketoimintayhtiöiden itsensä tekemiin toiminnan ennusteisiin, sekä niiden taseiden oman pääoman määrään ja omavaraisuusasteisiin. Osassa näissä yhtiöistä on edelleen omistajana Elisa Oyj vuonna 2012 tekemiensä liiketoimintakauppojen takia. Hallinnosta ja henkilöstöstä Osuuskunnan hallinnossa on noudatettu hyvää hallintotapaa (Corporate Governance), joka on sovitettu pienille yrityksille. Tätä varten osuuskunnalla on vuonna 2008 luotu hallituksen toiminnan kirjallinen ohjeistus. Hallituksen kaikki nykyiset jäsenet ovat suorittaneet kauppakamariorganisaation järjestämän, hyvän hallitustyön ja hallintotavan periaatteita käsitelleen Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -koulutuksen. Hallinnon jäsenten ja toimitusjohtajan merkitykselliset sidonnaisuudet on arvioitu, sekä hallituksen ja toimitusjohtajan työskentelyn laadun arvioinnit on tehty vuosittain, niin myös kertomusvuonna. Myös toimitusjohtaja on suorittanut Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -koulutuksen. Osuuskunnan vakinaisen henkilöstön määrä oli kertomusvuoden lopussa 18 (18) vakinaista henkilöä. Voimassa on ollut sekä henkilökuntaa että toimitusjohtajaa koskeva kannustepalkitsemisen järjestely. Kertomusvuoden aikana järjestettiin tai saatettiin päätökseen henkilöstön osalta useita koulutustilaisuuksia, sekä henkilökohtaisia ammatillisia täydennystutkintoja. Näitä olivat mm. tieturvallisuus- ja ensiapukurssit, johtoryhmässä työskentelyä kehittävää koulutus, myynnin- ja markkinoinnin johtamisen tutkinto, yritystoiminnan johtamisen tutkinto, sekä uudet erikoisammatilliset pätevyydet mm. IP -tietoverkkolaitteissa. Osuuskunnan päivittäisen liiketoiminnan asioita valmistellaan ja käsitellään säännöllisesti kokoontuvassa liiketoiminnan ohjausryhmässä. Ryhmään

6 Sivu 4 / 5 kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi liiketoimintavastuulliset päälliköt ja talous-/henkilöstöpäällikkö. Vuonna 2011 aloitettua henkilöstön työhyvinvoinnin hanketta jatkettiin kertomusvuonna edelleen. Lisäksi työyhteisöhenkeä on edistetty virkistystoiminnalla, järjestämällä mm. henkilöstön yhteisiä virkistäytymistilaisuuksia, yhdessä myös hallinnon jäsenten kanssa. Kertomusvuonna osuuskunnalla oli yksi harjoittelija kesätyöntekijänä asennuspalveluissa. Taloudellisista seikoista Osuuskunnan myyntituotot kertomusvuonna olivat kaikkiaan ( ) euroa. Muutosta edellisvuoteen oli -0,8 %. Liikevaihto kasvoi +0,6 %, ja se oli ( ) euroa. Tilikauden kokonaistulokseksi verojen jälkeen muodostui ( ) euroa. Tämä johtui kertakuluista, joita tilikauden tulokseen on kirjattu Datame Oy:n konkurssiin asettamisen takia kaikkiaan euroa. Liikevoitto oli näistä kertakuluista johtuen tappiollinen ( ) euroa. Kannattavuus kuitenkin parani osuuskunnan varsinaisen toiminnan osalta. Liikevoittoon vaikuttavista kertaeristä oikaistu, vertailukelpoinen liikevoitto oli ( ) euroa. Kannattavuuden paraneminen on saatu aikaan osuuskunnan toimintoja tehostamalla. Muutosta näin tarkastellussa liikevoitossa on edellisvuoteen nähden +14,6 %. Osuuskunnan investointimenot olivat 24,7 % liikevaihdosta. Poistoja käyttöomaisuudesta on tulokseen kirjattu suunnitelmanmukaisina euroa. Lisäksi tilinpäätöshetkellä edelleen Datame Oy:n palvelun käytössä olevien 4G-tukiasemien jäljellä olevaa poistamatonta tasearvoa on alennettu puoleen. Tämän katsotaan vastaavan niiden mahdollista käypää arvoa. Tästä on tuloksessa kirjattu kertapoisto euroa. Tilikauden poistot ovat yhteensä euroa. Rahoitustoiminnasta Osuuskunta on toiminnassaan murrosvaiheessa. Sen varoja siirretään sijoitusten ja rahoituksen tulonhankinnasta investointeihin. Laitilan kattavan valokaapeliverkon rakentaminen on osuuskunnan tulevaisuuden toiminnan ja jatkuvuuden kannalta tärkeä hanke. Merkityksellistä tulovirtaa sen avulla odotetaan kuitenkin saatavan vasta muutaman vuoden päästä. Vuoden aikana osuuskunnan likvidiä rahoitusomaisuutta hoidettiin sijoituksin julkisesti noteerattuihin rahoitusinstrumentteihin. Varallisuutta järjesteltiin ostojen ja myyntien kautta uudelleen, markkinoiden tilannetta seuraten. Näistä operaatioista kotiutettiin vuoden aikana osuuskunnalle rahoitustuottoja euroa. Rahoitusmarkkinoille tehtyjen sijoitusten arvot on tilinpäätöksessä kirjattu joko hankintamenoonsa tai sitä alhaisempaan julkisesti noteerattuun kurssiarvoon. Arvojen korjaamisen nettovaikutus vuoden 2013 tulokseen on euroa. Rahoitus-/sijoitustoiminnasta johtuvia kuluja on tuloksessa euroa. Tähän sisältyvät niin sijoituspalveluiden toimenpidepalkkiot, pitkäaikaisten saamisten osalta tehdyt pysyvät arvojen alaskirjaukset ja kurssitappiot, kuin taseen vieraan pääoman korkomenotkin. Rahoitustoiminnan nettotulos oli ( ) euroa ja nämä tuotot kasvoivat edellisvuotisesta +189,7 %. Osuuksista Uusien osuuksien ottamisen myötä uusia jäseniä osuuskuntaan hyväksyttiin kertomusvuonna 14 kappaletta. Jäseniltä pois lunastettavaksi osuuksia hyväksyttiin 37 kappaletta, ja heille osuusmaksu palautetaan keväällä Osuuksien hyväksyttyjä siirtoja ja niiden myötä uusia jäseniä omasta jäsenyydestään luopuneiden tilalle tuli osuuskuntaan 31 kappaletta. Osuuksien, joita osuuskunnassa on vain yhtä lajia, kokonaismäärä kertomusvuoden lopussa oli 4554 kappaletta (muutosta -23 kpl).

7 Sivu 5 / 5 Tilikauden jälkeisistä merkityksellisimmistä tapahtumista On perustellusti oletettavissa, että Datame Oy:n konkurssipesän velat ylittävät sen varat niin, että sen omistajavelkojien hyväksi tulevat jako-osuudet jäävät merkityksettömiksi. Asia on varmistumassa vasta tilinpäätöksen tekemisen jälkeen, kun pesänhoitajan ilmoitus asiasta saadaan. Tilanteeseen on osuuskunnan osalta varauduttu jo tässä tilinpäätöksessä siten, että tarvittavat Datame Oy:öön liittyvien arvojen alaskirjaukset on tehty jo nyt. Osuuskuntalaki astui voimaan uudistuneena Laki muuttaa osuuskunnan toimintaympäristöä aiemmasta lähemmäksi osakeyhtiöiden toimintamallia. Samalla se mahdollistaa osuuskunnille aiempaa monipuolisemmat toimintapääoman keräämisen, hyödyntämisen ja jakamisen tavat. Tulevaisuuden arvioista Osuuskunta oli kertomusvuoden lokakuussa yhtenä Datame Oy:n vähemmistöosakkaana vaatimassa ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta käsittelemään erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiössä. Tämän lisäksi Datamen Oy:n konkurssiin liittyy edelleen myös muita tilinpäätöksen hetkellä selvittämättä ja ratkaisematta olevia asioita, joilla voi olla vaikutusta myös osuuskunnan vuoden 2014 tulokseen. Verkkotallennuspalveluita sisältäviin laajakaistatv -palveluihin liittyy edelleen epäselvyyttä siitä, onko TV-ohjelmien tallennuksen tarjoaminen osana teleoperaattorin laajakaistapalvelua sallittua vai ei. Vuoden 2014 alussa toimialan suurimmat operaattorit, sisältötoimijat ja tekijänoikeusjärjestöt tekivät opetusministeriölle ehdotuksen tämän tilanteen selventämiseksi ja ratkaisemiseksi, sekä kaupallisin sopimuksin tekijänoikeuksista että myös lainsäädännöllisesti. Tällä ratkaisulla voi olla olennaista vaikutusta osuuskunnan LPO Viihde netti-tv:n osana tarjoaman WatsonTV -palvelun sisältöön, kustannuksiin sekä asiakashintoihin. vaikutuksia järjestellään edelleen. Omistukset Finnet-yhtiöiden yhteisesti omistamissa liiketoimintayhtiöissä odottavat lopullisia ratkaisujaan, koska em. yrityskaupan myötä kilpailija Elisa Oyj tuli näihin yhtiöihin osaomistajaksi. Järjestelyistä voi edelleenkin seurata osuuskunnalle tarvetta uusiin pääomapanostuksiin näissä liiketoimintayhtiöissä, tai sen näihin yhtiöihin jo tekemien panostusten arvojen uudelleen arvioimiseen, myös niitä alentaen. Osuuskunnan viiteryhmän eli Finnet-yhtiöiden lukumäärän pieneneminen edellyttää, että aiempaa perusteellisemmin ja herkemmin tarkastellaan osuuskunnan, kuten muidenkin pienten alueellisten teleoperaattoreiden kykyä ja mahdollisuuksia toimia tulevaisuuden teleoperaattorimarkkinassa. Osuuskunnan toiminnan katsotaan jatkossa olevan aiempaakin enemmän riippuvaista toisista alan toimijoista ja päämieskumppaneista. Tämä on seurausta toimialan yleisen rakenteen muuttumisesta, käytännössä eniten juuri tietoverkkoyhteyksien kautta käytettävien palveluiden lisääntymisestä ihmisten arkielämässä. Tästä johtuen osuuskunnan ydinroolina nähdään olevan jatkossa nopeita, laadukkaita ja kiinteitä tietoverkkoyhteyksiä tarjoava, ja sen avulla asiakkaiden haluamia sisältöjä heille välittävä alueellinen toimija. Hallitus Osuuskunnan toimintaympäristössä jo vuoden 2012 aikana tapahtuneen merkittävän yrityskaupan

8 Henkilöstö ja hallinto Hallinto puheenjohtaja Saarinen Raimo kauppiasyrittäjä varapuheenjohtaja Huunonen Kari urheilualueiden vastaava hoitaja jäsenet Ala-Äijälä Vesa tietotekniikan insinööri Alkio Jukka kaupunginjohtaja Helistölä Markku yrittäjä Perkkola Jussi erityisluokanopettaja, HHJ toimitusjohtaja Parkkonen Jouni tietoliikenneinsinööri, emba, HHJ Liiketoimintavastuulliset henkilöt (Ohjausryhmä) Toimintovastaavat Lehtiö Pertti palvelupäällikkö, myynti ja asiakkuudet Saarinen Jari palvelupäällikkö, laitteet ja järjestelmät Saisaari Kari palvelupäällikkö, verkot ja toimitilat Talous/henkilöstö Kuusisto Karita talous- ja henkilöstöpäällikkö Vakinainen henkilöstö ja tehtävät vuoden lopussa Tilintarkastus Adolfsson Harri puhelinasentaja Ala-Olla Sami data-asiantuntija Ala-Äijälä Kristiina asiakasneuvottelija Backlund Jaakko tietojärjestelmäasiantuntija Heininen Erika puheluvälityspalveluhenkilö Karhu Tuula siistijä/taloemäntä Kulmala Henry järjestelmäasiantuntija Kuusisto Karita talous- ja henkilöstöpäällikkö Lehtiö Pertti palvelupäällikkö Ojalehto Henna myyntineuvottelija Paavola Janne myyntineuvottelija Parkkonen Jouni toimitusjohtaja Raitio Toni teleasentaja Saarinen Jari palvelupäällikkö Saisaari Kari palvelupäällikkö Teisaari Tarja puheluvälityspalveluhenkilö Virtanen Osmo puhelinasentaja Virtanen Tuija laskutus- ja markkinointivastaava 1975 KHT -tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tarkastajana KHT Tapani Kulmala

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Osuuskunta on ottanut missiokseen olla rakentamassa suomalaista tietoyhteiskuntaa, sekä olla mahdollistamassa ihmisten, yritysten ja laitteiden välistä kommunikointia, tarjoamalla

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010

Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta Perustiedot (1/2) Sanoma myy Suomen suurimman kaapelitelevisio-operaattori Welhon liiketoiminnan tietoliikennekonserni DNA:lle

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004 Tilinpäätös 1.1. 31.12. Elisa Oyj Tilinpäätös 10.2.2005 1 Elisan vuosi Vuosi ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 76.888.019 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

Finda Vuosikertomus 2014

Finda Vuosikertomus 2014 DNA OY VUONNA 2014 YLEISTÄ Yleinen taloustilanne säilyi koko vuoden 2014 haasteellisena, mikä lisäsi epävarmuutta myös tietoliikennealalla. Kuluttajien ostovoiman ja taloudellisen luottamuksen heikentyminen

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 24.715.671 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Julkaisuvapaa 28.10.2016 kello 9:00 Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm s verkkokaupan

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 1 Elisan Q2 2006 Q2 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen ja 3G-palvelupaketit Näkymät vuodelle

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ TALOUDELLINEN KEHITYS HALLINTO TULEVAISUUDENNÄKYMÄT. Sivu 7/28

DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ TALOUDELLINEN KEHITYS HALLINTO TULEVAISUUDENNÄKYMÄT. Sivu 7/28 DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ Yleinen taloustilanne oli koko katsauskauden haasteellinen, mikä lisäsi epävarmuutta markkinoilla. Suomen tietoliikennemarkkinoiden kilpailutilanne jatkui vuonna 2013 kireänä.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.2006 31.3.2006 1 Elisan Q1 2006 Q1 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen Näkymät vuodelle 2006 2 Q1 2006

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus VUOSIKERTOMUS 2015 Toimitusjohtajan katsaus Kertomusvuoden 2015 lopulla Viestintävirasto julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan kiinteän verkon laajakaistapalveluihin käytetty summa arvonlisäveroineen Suomessa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 [tilintarkastamaton] Edelläkävijä kehittyy jatkuvasti Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.2% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.3m (EUR 4.3m /20)

Lisätiedot

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Sysopen Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1999 1(5) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Liikevaihto Tietotekniikan asiantuntijapalveluiden kysyntä jatkui voimakkaana katsausaikana. Sysopen Oyj

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Markkinat, liiketoiminta ja näkymät Kotimaa Qt Osingonjakoehdotus Esityksen sisältö Katsauskauden

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2001

Osavuosikatsaus I/2001 3.5.21 Tammikuu - maaliskuu 21 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Liiketoimintaryhmät Jaakko Pöyry Group konsernin tuloskehitys oli katsauskaudella hyvä. - Liikevaihto oli 113,1 (edellisvuonna 114,7) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

Elisa Tilinpäätös

Elisa Tilinpäätös Elisa Tilinpäätös 1.1.2003 31.12.2003 Sisällys Q4 2003 -raportti toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila Konsernin avainluvut ja tilinpäätös talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi 2 Q4 2003 -raportti Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2006 30.9.2006 1 Elisan Q3 2006 Q3 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteutus Yhdysliikennemaksut Näkymät vuodelle

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Elisa Communications Oyj:n osavuosikatsaus 1.4.2002 30.6.2002

Elisa Communications Oyj:n osavuosikatsaus 1.4.2002 30.6.2002 Elisa Communications Oyj:n osavuosikatsaus 1.4.2002 30.6.2002 Huhti-kesäkuun liiketoiminta kehittyi myönteisesti Liikevaihdon kasvu ylitti selvästi toimialan kasvun ja oli 23 % Käyttökate ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 51.767.375 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA 1 (5) SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2006 SATO-konsernin liikevaihto oli 214,0 miljoonaa euroa (213,4 M, 1.1.- 30.9.2005).

Lisätiedot