Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1

2 Toimitusjohtajan katsaus Katson näin vuoden 2014 alussa hetken tulevaisuuteen. Siellä teleoperaattoritoiminta näyttäisi olevan muuttunut kahdenlaiseksi: Toisaalta jatkossa on tilaa kansallisen ja kansainvälisen liiketoiminnan monipalveluoperaattoreille. Nämä omistavat ja operoivat sekä kiinteitä televerkkoja että matkaviestinverkkoja Suomessa ja/tai maailmalla. Toimintaa niillä ohjaavat suuri koko, liiketoiminnan jatkuva kasvattamisen tarve, netin sisältöpalveluiden oma tuottaminen, sekä suurten asiakasmassojen ja volyymien tavoitteleminen. Tällaiseen toimintaan liitetään myös kohtuullisen suuria taloudellisia ja teknologisia riskejä. Toisaalta tilaa on kotimaisille alue- ja asiakaslähtöistä liiketoimintaa tekeville, voimakkaasti kiinteisiin televerkkoihin ja varsinkin valokuituun toimintansa perustaviin operaattoreihin. Niillä, jo usein pienen kokonsa takia, merkitsevät eniten lähialueen asiakkaat ja palvelun laatutaso, kannattavuus ja kustannustehokkuus, sekä myös hyvät netin sisältöpalveluiden välitys- ja jakelusopimukset. Toiminnan riskit ovat niillä tiukasti rajattuja, ja luonteiltaan lähinnä teknologiavalintoihin liittyviä. Kummallakin edellä mainitulla operaattorityypillä niiden päärooli on kuitenkin yksi ja sama; toimia maailmanlaajuisten, koko ajan yhä useammin internet-yhteyksien avulla käytettyjen asiointi-, viihde- ja sosiaalisten verkostojen palveluiden välittäjinä asiakkailleen. Niiden tulevaa asemaa palveluketjussa voisi kuvata kahdella vastakkain asetetulla suppilolla, jossa operaattori toimii suppilot yhdistävässä kapeimmassa kohdassa, eli pääasiassa vain nettiyhteyksien mahdollistajana. Koska jatkossa yleisimmät televiestinnän sisältöpalvelut ovat muiden kuin operaattoreiden, ja käytännössä isojen kansainvälisten yritysten tekemiä. Kiinteät ja langattomat nettiyhteydet tulevat tässä tulevaisuudessa toimimaan rinnakkain. Molempia yhteystapoja tarvitaan, koska ihmisillä on olemassa sekä kiinteästi paikoillaan olevia, suurta ja laadukasta nettisiirtonopeutta tarvitsevia laitteita, että myös mobiileja, heikompilaatuisella ja vaihtelevallakin yhteydellä riittävän hyvin toimivia laitteita. Tällaiseen tulevaisuuden näkymään perustuen, ja koska Laitilan Puhelimella ei katsota olevan tarvetta eikä resursseja pyrkiä paikallista isommaksi toimijaksi, olemme osuuskunnan kehittämisessä keskittyneet toimintaan harkitusti valituilla maantieteen ja palveluiden osa-alueilla. Osuuskunnan tulevana roolina näemme ns. alueellisen valokaapeliosuuskunnan roolin. Tämä on myös toimintakertomusvuonna uudelleen vahvistettu osuuskunnan tavoitteeksi sen liiketoiminnan strategiassa. Siksi on päätetty jatkaa koko Laitilan kaupungin alueen kattavan tilaajavalokaapeliverkon rakentamista. Tavoitteena on edelleenkin ulottaa nopean, kiinteän ja luotettavasti toimivan valokaapelinettiyhteyden mahdollisuus Laitilassa jokaiselle vakituisesti asutulle taloudelle sekä täällä toimivalle yritykselle. Tämän vuonna 2010 käynnistetyn ja kooltaan noin viiden miljoonan euron investointiohjelman on tarkoitus olla valmis vuonna Jo nyt, siis vuoden 2013 päättyessä, osuuskunnan valokaapelipalvelun ulottuvilla on yli 50 % laitilalaisista kotitalouksista. Ja melkein 500 taloutta on jo päättänyt tämän palvelun käyttöön ottaa. Osuuskunta on myös auttanut palvelun käyttöön ottamista taloudellisesti, osuuskuntatoiminnan periaatteiden mukaisesti; jäsen on saanut valokaapeliliittymän käyttöönsä ilman liittymismaksua, pelkän asentamistyön kustannuksella. Jo nyt valokaapelipalvelu on myös mahdollistanut uudentasoisten, tulevaisuudessa varmasti yleistyvien palveluiden käyttämisen. Näitä ovat Megan suuruinen laajakaistayhteysnopeus sekä ominaisuuksiltaan kaapelitv:tä monipuolisempi ja terävää kuvalaatua tallennuksineen tarjoava netti-tv - palvelu. Uskon että osuuskunta onnistuu tässä isossa valokaapelipalvelun investointitavoitteessaan, sekä pystyvän ja osaavan henkilöstönsä avulla, että myös toimintaan ja palveluiden käyttämiseen sitoutuvien asiakkaidensa avulla. Kuluneesta vuodesta 2013 kaikkia osuuskuntamme sidosryhmiä lämpimästi kiittäen! Jouni Parkkonen

3 Sivu 1 / 5 Hallituksen kertomus Yleistä Laitilan Puhelin Osuuskunta on perustettu vuonna Osuuskunnan toiminnan käynnistymisestä tuli vuonna 2013 kuluneeksi 104 vuotta. Liiketoiminnan tapahtumista Kertomusvuonna käynnistettiin osuuskunnan pääasiallisen laskutus ja asiakashallintatietojärjestelmän uudistaminen. Järjestelmän hankintatyö on tehty yhdessä neljän muun alueellisen Finnet-yhtiön kanssa. Valinnassa päädyttiin kuopiolaisen DataPrisma Oy:n Visio -järjestelmään, jollainen on osuuskunnassa ollut jo osin käytössä, sen kaapelitelevisioasiakkaiden laskutuksessa. Tuotantokäyttöön uusi järjestelmä on tarkoitus saada kevään 2014 aikana. Maaliskuussa pidettiin koko henkilöstön yhteinen, osuuskunnan sosiaalisen median strategiaa valmistellut SoMe-työpäivä. Sen lopputuloksena osuuskunnalle perustettiin kesän alussa läsnäolo sosiaaliseen mediaan; oma vuorovaikutteinen Facebook -tili sekä yrityksen peruskuvaus Wikipedia - tietokannassa. Tähän saakka verkkoviestintää on tehty www-sivujen avulla, eli pääasiassa yksisuuntaisena. Osa osuuskunnan henkilökunnasta on mukana myös sosiaalisen median LinkedIn- ja Twitter -palveluissa. Kaikilla näillä uusilla tavoilla voidaan jatkossa nostaa sekä esiin että kaksisuuntaiseen keskusteluun osuuskunnan toimintaan liittyviä asioita ja teemoja. Osuuskunta jo on aiempina vuosina investoinut laitteisiin, joiden avulla on käynnistetty yrityksille suunnattu, niiden ATK-tietojärjestelmien varmennusta ja tietoturvaa parantava, teknisen päivittäisen ylläpidon tarvetta vähentävä, sekä yrityskohtaisia laiteinvestointeja tarpeettomiksi tekevä ICT -virtualisointipalveluiden tuotantoalusta. Tämän palvelun asiakkuudet kasvoivat edelleen myös kertomusvuonna, vaikkakin asiakkaiden päätösprosessit tällaisen palvelun käyttöön ottamisen osalta ovat pitkiä. Osuuskunta osallistui Laitilan jäähallissa huhtikuussa järjestettyyn Energiapäivä -messutapahtumaan. Tilaisuudessa esiteltiin valokaapelirakentamista sekä valokaapeliliittymän mahdollistamia palveluita. Mikaelinkadun toimitilojen autotallin osalta teetettiin kertomusvuonna suunnitelma uuden tallin rakentamiseksi. Vanhan tallin heikon kunnon takia ollaan päätymässä täysin uuden autotalliyhdistelmän rakentamiseen. Hanke on otettu mukaan vuoden 2014 investointiohjelmaan. Osuuskunta on ollut mukana uuden, Finnet -yhtiöryhmän yhteisen hankintaosuuskunnan perustamisessa, ja on liittynyt vuoden lopussa myös sen jäseneksi. Tällä tavoitellaan kustannussäästöjä ostoissa keskittämällä yhteen kanavaan sellaiset Finnet-ryhmän yhtiöiden hankinnat, joissa ostomäärällä on saatavissa hintaetuja. Näitä ostoja ovat mm. myynnissä olevat matkapuhelimet ja muut telepäätelaitteet. Verkkotarvikkeiden osalta jatkettiin jo useita vuosia jatkunutta hankintayhteistyötä toisten Finnet-yhtiöiden ja DNA:n kanssa. Osuuskunta jatkoi aktiivista alueellista yhteystyötä Laitilan Pyhärannan Yrittäjät ry:n kanssa. Heidän kanssaan solmittu avainyhteistyökumppani -sopimus oli kertomusvuonna voimassa ensimmäisen vuoden sen kaksivuotiseksi sovitusta kestoajasta. Kertomusvuoden syksyllä hallinnon ja liiketoimintapäälliköiden yhteisenä pidetyssä tarkastelussa vahvistettiin osuuskunnan liikestrategia, joka edelleen tukeutuu kattavaan tilaajavalokaapeliverkon rakentamiseen Laitilaan, sekä sen kautta asiakkaille tarjottaviin tietoliikennepalveluihin. Nopeat, kiinteät kotitalouksien ja yritysten internet-yhteydet, täydennettyinä paikallisilla langattomilla, mutta liikkuvuuden mahdollistavilla WLAN / WiFi -palveluilla, ovat osuuskunnan liiketoiminnan ydintä. Myös täyden mobiliteetin tarjoavat 3G ja 4G -datayhteyspalvelut ovat jatkossakin osuuskunnan palveluvalikoimassa tukemassa sen kiinteiden yhteyksien liiketoimintaa.

4 Sivu 2 / 5 Palveluista ja liitynnöistä Kiinteitä puhelinliityntöjä oli vuoden vaihtuessa osuuskunnan asiakkaiden käytössä 2634 (edellisvuoden lopussa 2875) kappaletta. Kuparikaapeliverkon xdsl -laajakaistaliityntöjä oli 1750 (1949) kappaletta, valokaapeliverkon liityntöjä 451 (311) kappaletta, LPO Mobiili GSM -matkapuhelin-liityntöjä 1474 (1479) kappaletta, perinteisiä KaapeliTV -liityntöjä 3291 (3241) kappaletta sekä LPO Mobiili 4G -dataliityntöjä 0 (25) kappaletta. Laajakaistan kupari-dsl- tai valokaapeliliityntään perustuvia LPO Viihde TV-palvelun asiakkaita oli vuoden lopussa 142 (84) kappaletta. LPO Viihde netti-tv -palvelun toimittajaa jouduttiin vaihtamaan kesken kertomusvuoden. Laajakaistaasiakkaillemme sekä valokuiduissa että xdsl -palvelussa aloitettiin vaasalaisen Anvia -konsernin netti-tv -palvelun toimittaminen. Syinä vaihtamiseen olivat tämän WatsonTV -palvelun parempitasoinen ja laajempi sisältö, monipuolisemmat ohjelmien ajansiirto- ja tallennusmahdollisuudet, sekä asiakkaalle helpompi käytettävyys aiemmin tarjottuun palveluun verrattuna. Kaikki osuuskunnan laajakaistatv -asiakkaat siirrettiin toukokuussa automaattisesti ja kustannuksitta tämän uuden palvelun käyttäjiksi. Pieninopeuksisten, kuparikaapeliverkolla toteutettujen laajakaistaliittymien määrä aleni, koska asiakkaita siirtyi käyttämään joko nopeita valokaapeliin perustuvia laajakaistoja tai edullisia mobiiliverkkojen langattomia mokkula -laajakaistoja. Kiinteiden lankapuheliittymien määrä aleni, koska asiakkaita siirtyi edelleenkin puhepalveluissaan pelkästään mobiilien palveluiden käyttäjiksi. Kertomusvuonna voimakkaimmin kasvaneet osuuskunnan palvelut olivat valokaapeliliittymä, sekä sen avulla toteutettava LPO Viihde netti-tvpalvelu. Perinteinen KaapeliTV -palvelu on säilynyt yhtenä kotitalouksien peruspalveluna. Osuuskunnan tarjoama LPO Mobiili 4G -langaton laajakaistapalvelu jouduttiin lopettamaan kertomusvuoden lopulla, ja ohjaamaan sen asiakkaat käyttämään muita vastaavia palveluita. Syynä oli tämän palvelun toteuttamisessa käytetyn valtakunnallisen operaattorin ajautuminen konkurssiin. LPO Mobiili 2G/3G (GSM) -matkapuhelinpalvelun tarjoamisessa jatkettiin jo vuonna 2007 aloitettua yhteistyötä hämeenlinnalaisen AinaCom Oy:n kanssa. Osuuskunnan telepalveluliityntöjen sopimusten kokonaismäärä oli kertomusvuoden lopussa 9742 (9965) kappaletta, eli -2,2 % pienempi kuin edellisvuoden lopussa. Investoineista ja omaisuuden vähennyksistä Osuuskunta investoi kertomusvuonna pääasiassa valokaapeliverkon laajentamiseen Laitilassa ja sen lähialueilla. Lisäksi investoitiin valokaapelipalveluiden toteuttamisessa tarvittaviin keskitettyihin verkkolaitteisiin ja asiakaspäätteisiin. Tilaajavalokaapeliverkkoa rakennettiin keskustan tuntumassa Kylänpään asuinalueella, jonne perustettiin myös uusi aluelaitetila. Lisäksi Tuunan asuinalueen tilaajaverkko rakennettiin sen pohjoiselta osalta loppuun. Myös Teollisuustien varren asuinkiinteistöjä liitettiin verkkoon. Sivukylien osalta valokaapelilla rakennettiin runkoverkkoa sekä kantatie 43:n varressa Sillantaakse saakka, sekä Seppälän Kouman, Laustin, Salon ja Sorolan kylien alueilla, odottamaan varsinaisen tilaajaverkon rakentamista tulevina vuosina. Tällä rakentamisella saatiin valmiiksi valokaapelipalveluiden ulottuville uusia talouksia lisää n. 350 kappaletta. Osuuskunnan valokaapeliverkon palveluihin on kertomusvuoden lopussa mahdollisuus vajaalla 2000 taloudella Laitilassa. Osuuskunnalla on myös jo aiemmin investoituina omistuksessaan kaksi, maantieteellisesti erillistä reittiä kulkevaa eli toisiaan varmistavaa valokaapeliyhteyttä yhteysväliltä Turku Espoo. Lisäksi osuuskunta omistaa valokaapeliyhteyksiä myös lähialueen kaupunkeihin, kuten Uuteenkaupunkiin, Raumalle ja Turkuun. Viranomaisilmoituksien välittämistä varten rakennetun palo- ja murtohälytyspalvelun taustalla oleva välitystekniikka ja asiakaslaitteet uudistettiin. Itse valvontapalvelu tuotetaan yhteistyössä kouvolalaisen Telcont Oy:n kanssa.

5 Sivu 3 / 5 Kauan käytössä olleita sivukylien PDH/SDH -tekniikan verkkoyhteysjärjestelmiä uusittiin moderneiksi IP-tekniikan järjestelmiksi. Nyt Vaimaron, Soukaisten, Käremäen ja Suontaan alueet ovat yhdistettyjä toimitalolle ajantasaisella tekniikalla. Uudistamista jatketaan muiden sivukylien osalta vuonna Vuoden aikana jatkettiin rakennuslupaprosessia antennipylvään investoimiseksi Välimetsän asuinalueelle. Lupa oli kertomusvuoden helmikuussa siitä tehdyn valituksen takia käsiteltävänä Turun hallinto-oikeudessa. Joulukuussa 2013 hallinto-oikeus hylkäsi tehdyn valituksen ja vahvisti ko. rakennusluvan olevan voimassa. Välimetsän alueella on ollut heikko matkapuhelinpalveluiden kuuluvuus ja antennipylvääseen vuonna 2014 investoitavat tukiasemat parantavat sekä osuuskunnan LPO Mobiili 3G -palvelun, että myös kaikkien valtakunnallisten operaattoreiden gsm-palveluiden kuuluvuutta. Investointien bruttomäärä oli euroa. Osuuskunta myi kertomusvuonna pois 15 %:n suuruisen osakeomistuksensa Suunnittelutoimisto Enertel Oy:ssä. Kaupasta on kirjattu myyntivoittoa euroa, joka on esitetty tuloslaskelman liiketoiminnan muissa tuotoissa. Kyseisellä omistuksella ei nykytilanteessa ole merkityksellistä yhteyttä osuuskunnan varsinaiseen liiketoimintaan. Osakeomistusten arvo taseessa väheni tästä kaupasta johtuen euroa. Omistuksista liiketoimintayhtiöissä Osuuskunta on 1,11 %:n osuudella omistajana valtakunnallisesti langattomia 2G/3G, 4G puhe- ja dataverkkoja operoivassa liiketoimintayhtiö Datame Oy:ssä. Tämä yhtiö asetettiin kertomusvuoden lopulla konkurssiin. Osuuskunnan tilikauden 2013 tuloksessa on tästä johtuen kirjattu kertaerinä kuluja kyseiselle yhtiölle annetuista omavelkaisista takausvastuista euroa, sekä yhtiöön sijoitetun osakepääoman ja sille annetun vaihtovelkakirjalainan nolla-arvoon kirjaamisesta euroa. Konkurssista on aiheutunut tilinpäätökseen myös luottotappioita ja korkotuottojen menetyksiä yhteensä euroa. Muiden omistettujen valtakunnallisten liiketoimintayhtiöiden osalta näkymät olivat vakaat, tai niissä osuuskunnalla olevan omistuksen koko ei ole taloudellisesti merkittävä. Näiden osakeomistusten arvostukset osuuskunnan taseessa on pidetty tilinpäätöksessä muuttamattomina. Arviot perustetaan liiketoimintayhtiöiden itsensä tekemiin toiminnan ennusteisiin, sekä niiden taseiden oman pääoman määrään ja omavaraisuusasteisiin. Osassa näissä yhtiöistä on edelleen omistajana Elisa Oyj vuonna 2012 tekemiensä liiketoimintakauppojen takia. Hallinnosta ja henkilöstöstä Osuuskunnan hallinnossa on noudatettu hyvää hallintotapaa (Corporate Governance), joka on sovitettu pienille yrityksille. Tätä varten osuuskunnalla on vuonna 2008 luotu hallituksen toiminnan kirjallinen ohjeistus. Hallituksen kaikki nykyiset jäsenet ovat suorittaneet kauppakamariorganisaation järjestämän, hyvän hallitustyön ja hallintotavan periaatteita käsitelleen Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -koulutuksen. Hallinnon jäsenten ja toimitusjohtajan merkitykselliset sidonnaisuudet on arvioitu, sekä hallituksen ja toimitusjohtajan työskentelyn laadun arvioinnit on tehty vuosittain, niin myös kertomusvuonna. Myös toimitusjohtaja on suorittanut Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -koulutuksen. Osuuskunnan vakinaisen henkilöstön määrä oli kertomusvuoden lopussa 18 (18) vakinaista henkilöä. Voimassa on ollut sekä henkilökuntaa että toimitusjohtajaa koskeva kannustepalkitsemisen järjestely. Kertomusvuoden aikana järjestettiin tai saatettiin päätökseen henkilöstön osalta useita koulutustilaisuuksia, sekä henkilökohtaisia ammatillisia täydennystutkintoja. Näitä olivat mm. tieturvallisuus- ja ensiapukurssit, johtoryhmässä työskentelyä kehittävää koulutus, myynnin- ja markkinoinnin johtamisen tutkinto, yritystoiminnan johtamisen tutkinto, sekä uudet erikoisammatilliset pätevyydet mm. IP -tietoverkkolaitteissa. Osuuskunnan päivittäisen liiketoiminnan asioita valmistellaan ja käsitellään säännöllisesti kokoontuvassa liiketoiminnan ohjausryhmässä. Ryhmään

6 Sivu 4 / 5 kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi liiketoimintavastuulliset päälliköt ja talous-/henkilöstöpäällikkö. Vuonna 2011 aloitettua henkilöstön työhyvinvoinnin hanketta jatkettiin kertomusvuonna edelleen. Lisäksi työyhteisöhenkeä on edistetty virkistystoiminnalla, järjestämällä mm. henkilöstön yhteisiä virkistäytymistilaisuuksia, yhdessä myös hallinnon jäsenten kanssa. Kertomusvuonna osuuskunnalla oli yksi harjoittelija kesätyöntekijänä asennuspalveluissa. Taloudellisista seikoista Osuuskunnan myyntituotot kertomusvuonna olivat kaikkiaan ( ) euroa. Muutosta edellisvuoteen oli -0,8 %. Liikevaihto kasvoi +0,6 %, ja se oli ( ) euroa. Tilikauden kokonaistulokseksi verojen jälkeen muodostui ( ) euroa. Tämä johtui kertakuluista, joita tilikauden tulokseen on kirjattu Datame Oy:n konkurssiin asettamisen takia kaikkiaan euroa. Liikevoitto oli näistä kertakuluista johtuen tappiollinen ( ) euroa. Kannattavuus kuitenkin parani osuuskunnan varsinaisen toiminnan osalta. Liikevoittoon vaikuttavista kertaeristä oikaistu, vertailukelpoinen liikevoitto oli ( ) euroa. Kannattavuuden paraneminen on saatu aikaan osuuskunnan toimintoja tehostamalla. Muutosta näin tarkastellussa liikevoitossa on edellisvuoteen nähden +14,6 %. Osuuskunnan investointimenot olivat 24,7 % liikevaihdosta. Poistoja käyttöomaisuudesta on tulokseen kirjattu suunnitelmanmukaisina euroa. Lisäksi tilinpäätöshetkellä edelleen Datame Oy:n palvelun käytössä olevien 4G-tukiasemien jäljellä olevaa poistamatonta tasearvoa on alennettu puoleen. Tämän katsotaan vastaavan niiden mahdollista käypää arvoa. Tästä on tuloksessa kirjattu kertapoisto euroa. Tilikauden poistot ovat yhteensä euroa. Rahoitustoiminnasta Osuuskunta on toiminnassaan murrosvaiheessa. Sen varoja siirretään sijoitusten ja rahoituksen tulonhankinnasta investointeihin. Laitilan kattavan valokaapeliverkon rakentaminen on osuuskunnan tulevaisuuden toiminnan ja jatkuvuuden kannalta tärkeä hanke. Merkityksellistä tulovirtaa sen avulla odotetaan kuitenkin saatavan vasta muutaman vuoden päästä. Vuoden aikana osuuskunnan likvidiä rahoitusomaisuutta hoidettiin sijoituksin julkisesti noteerattuihin rahoitusinstrumentteihin. Varallisuutta järjesteltiin ostojen ja myyntien kautta uudelleen, markkinoiden tilannetta seuraten. Näistä operaatioista kotiutettiin vuoden aikana osuuskunnalle rahoitustuottoja euroa. Rahoitusmarkkinoille tehtyjen sijoitusten arvot on tilinpäätöksessä kirjattu joko hankintamenoonsa tai sitä alhaisempaan julkisesti noteerattuun kurssiarvoon. Arvojen korjaamisen nettovaikutus vuoden 2013 tulokseen on euroa. Rahoitus-/sijoitustoiminnasta johtuvia kuluja on tuloksessa euroa. Tähän sisältyvät niin sijoituspalveluiden toimenpidepalkkiot, pitkäaikaisten saamisten osalta tehdyt pysyvät arvojen alaskirjaukset ja kurssitappiot, kuin taseen vieraan pääoman korkomenotkin. Rahoitustoiminnan nettotulos oli ( ) euroa ja nämä tuotot kasvoivat edellisvuotisesta +189,7 %. Osuuksista Uusien osuuksien ottamisen myötä uusia jäseniä osuuskuntaan hyväksyttiin kertomusvuonna 14 kappaletta. Jäseniltä pois lunastettavaksi osuuksia hyväksyttiin 37 kappaletta, ja heille osuusmaksu palautetaan keväällä Osuuksien hyväksyttyjä siirtoja ja niiden myötä uusia jäseniä omasta jäsenyydestään luopuneiden tilalle tuli osuuskuntaan 31 kappaletta. Osuuksien, joita osuuskunnassa on vain yhtä lajia, kokonaismäärä kertomusvuoden lopussa oli 4554 kappaletta (muutosta -23 kpl).

7 Sivu 5 / 5 Tilikauden jälkeisistä merkityksellisimmistä tapahtumista On perustellusti oletettavissa, että Datame Oy:n konkurssipesän velat ylittävät sen varat niin, että sen omistajavelkojien hyväksi tulevat jako-osuudet jäävät merkityksettömiksi. Asia on varmistumassa vasta tilinpäätöksen tekemisen jälkeen, kun pesänhoitajan ilmoitus asiasta saadaan. Tilanteeseen on osuuskunnan osalta varauduttu jo tässä tilinpäätöksessä siten, että tarvittavat Datame Oy:öön liittyvien arvojen alaskirjaukset on tehty jo nyt. Osuuskuntalaki astui voimaan uudistuneena Laki muuttaa osuuskunnan toimintaympäristöä aiemmasta lähemmäksi osakeyhtiöiden toimintamallia. Samalla se mahdollistaa osuuskunnille aiempaa monipuolisemmat toimintapääoman keräämisen, hyödyntämisen ja jakamisen tavat. Tulevaisuuden arvioista Osuuskunta oli kertomusvuoden lokakuussa yhtenä Datame Oy:n vähemmistöosakkaana vaatimassa ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta käsittelemään erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiössä. Tämän lisäksi Datamen Oy:n konkurssiin liittyy edelleen myös muita tilinpäätöksen hetkellä selvittämättä ja ratkaisematta olevia asioita, joilla voi olla vaikutusta myös osuuskunnan vuoden 2014 tulokseen. Verkkotallennuspalveluita sisältäviin laajakaistatv -palveluihin liittyy edelleen epäselvyyttä siitä, onko TV-ohjelmien tallennuksen tarjoaminen osana teleoperaattorin laajakaistapalvelua sallittua vai ei. Vuoden 2014 alussa toimialan suurimmat operaattorit, sisältötoimijat ja tekijänoikeusjärjestöt tekivät opetusministeriölle ehdotuksen tämän tilanteen selventämiseksi ja ratkaisemiseksi, sekä kaupallisin sopimuksin tekijänoikeuksista että myös lainsäädännöllisesti. Tällä ratkaisulla voi olla olennaista vaikutusta osuuskunnan LPO Viihde netti-tv:n osana tarjoaman WatsonTV -palvelun sisältöön, kustannuksiin sekä asiakashintoihin. vaikutuksia järjestellään edelleen. Omistukset Finnet-yhtiöiden yhteisesti omistamissa liiketoimintayhtiöissä odottavat lopullisia ratkaisujaan, koska em. yrityskaupan myötä kilpailija Elisa Oyj tuli näihin yhtiöihin osaomistajaksi. Järjestelyistä voi edelleenkin seurata osuuskunnalle tarvetta uusiin pääomapanostuksiin näissä liiketoimintayhtiöissä, tai sen näihin yhtiöihin jo tekemien panostusten arvojen uudelleen arvioimiseen, myös niitä alentaen. Osuuskunnan viiteryhmän eli Finnet-yhtiöiden lukumäärän pieneneminen edellyttää, että aiempaa perusteellisemmin ja herkemmin tarkastellaan osuuskunnan, kuten muidenkin pienten alueellisten teleoperaattoreiden kykyä ja mahdollisuuksia toimia tulevaisuuden teleoperaattorimarkkinassa. Osuuskunnan toiminnan katsotaan jatkossa olevan aiempaakin enemmän riippuvaista toisista alan toimijoista ja päämieskumppaneista. Tämä on seurausta toimialan yleisen rakenteen muuttumisesta, käytännössä eniten juuri tietoverkkoyhteyksien kautta käytettävien palveluiden lisääntymisestä ihmisten arkielämässä. Tästä johtuen osuuskunnan ydinroolina nähdään olevan jatkossa nopeita, laadukkaita ja kiinteitä tietoverkkoyhteyksiä tarjoava, ja sen avulla asiakkaiden haluamia sisältöjä heille välittävä alueellinen toimija. Hallitus Osuuskunnan toimintaympäristössä jo vuoden 2012 aikana tapahtuneen merkittävän yrityskaupan

8 Henkilöstö ja hallinto Hallinto puheenjohtaja Saarinen Raimo kauppiasyrittäjä varapuheenjohtaja Huunonen Kari urheilualueiden vastaava hoitaja jäsenet Ala-Äijälä Vesa tietotekniikan insinööri Alkio Jukka kaupunginjohtaja Helistölä Markku yrittäjä Perkkola Jussi erityisluokanopettaja, HHJ toimitusjohtaja Parkkonen Jouni tietoliikenneinsinööri, emba, HHJ Liiketoimintavastuulliset henkilöt (Ohjausryhmä) Toimintovastaavat Lehtiö Pertti palvelupäällikkö, myynti ja asiakkuudet Saarinen Jari palvelupäällikkö, laitteet ja järjestelmät Saisaari Kari palvelupäällikkö, verkot ja toimitilat Talous/henkilöstö Kuusisto Karita talous- ja henkilöstöpäällikkö Vakinainen henkilöstö ja tehtävät vuoden lopussa Tilintarkastus Adolfsson Harri puhelinasentaja Ala-Olla Sami data-asiantuntija Ala-Äijälä Kristiina asiakasneuvottelija Backlund Jaakko tietojärjestelmäasiantuntija Heininen Erika puheluvälityspalveluhenkilö Karhu Tuula siistijä/taloemäntä Kulmala Henry järjestelmäasiantuntija Kuusisto Karita talous- ja henkilöstöpäällikkö Lehtiö Pertti palvelupäällikkö Ojalehto Henna myyntineuvottelija Paavola Janne myyntineuvottelija Parkkonen Jouni toimitusjohtaja Raitio Toni teleasentaja Saarinen Jari palvelupäällikkö Saisaari Kari palvelupäällikkö Teisaari Tarja puheluvälityspalveluhenkilö Virtanen Osmo puhelinasentaja Virtanen Tuija laskutus- ja markkinointivastaava 1975 KHT -tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tarkastajana KHT Tapani Kulmala

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Julkaisuvapaa 28.10.2016 kello 9:00 Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm s verkkokaupan

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.2006 31.3.2006 1 Elisan Q1 2006 Q1 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen Näkymät vuodelle 2006 2 Q1 2006

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Elisa Tilinpäätös

Elisa Tilinpäätös Elisa Tilinpäätös 1.1.2003 31.12.2003 Sisällys Q4 2003 -raportti toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila Konsernin avainluvut ja tilinpäätös talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi 2 Q4 2003 -raportti Toimitusjohtaja

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Elisa Oyj Osavuosikatsaus

Elisa Oyj Osavuosikatsaus Elisa Oyj Osavuosikatsaus 1.7.2003 30.9.2003 Sisällys Q3 2003 -raportti toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila Konsernin avainluvut ja taloudellinen tilanne IR-johtaja Vesa Sahivirta 2 Q3 2003 -raportti Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Elisa Oyj:n osavuosikatsaus

Elisa Oyj:n osavuosikatsaus :n osavuosikatsaus 1.1.2003-31.3.2003 Toimitusjohtaja Liiketoiminta tuo kassavirtaa - tulos vielä epätyydyttävä Konsernin liikevaihto oli 371 milj. euroa (384) liikevaihdon supistumisen takana kirjauskäytännön

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-9/2013 1.11.2013 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Veroilmoitus_tehty Tarjouspyyntö_hyväksytty Eläkkeet_maksettu Asiakaspalaute vastaanotettu Työvuoro_vastaanotettu Asiakaspalaute_lähetetty

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 [tilintarkastamaton] Vahva vire jatkuu Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 23.5% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.8m Q4/2012). Vuoden alusta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.7.1999-30.6.2000. TULOSKEHITYS EDELLEEN VAKAA. TULOS/OSAKE 1,70 mk.

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.7.1999-30.6.2000. TULOSKEHITYS EDELLEEN VAKAA. TULOS/OSAKE 1,70 mk. 1(6) TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.7.1999-30.6.2000 TULOSKEHITYS EDELLEEN VAKAA. TULOS/OSAKE 1,70 mk. Tieto-X:n liikevaihto kasvoi 1.7.1999 alkaneen 18 kuukauden mittaisen tilikauden 12 ensimmäisen

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

DNA Oy -konserni osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2008 DNA:LLE ALKUVUONNA 97 000 UUTTA MATKAVIESTINLIITTYMÄÄ

DNA Oy -konserni osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2008 DNA:LLE ALKUVUONNA 97 000 UUTTA MATKAVIESTINLIITTYMÄÄ 1 (10) klo 10 DNA Oy -konserni osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2008 DNA:LLE ALKUVUONNA 97 000 UUTTA MATKAVIESTINLIITTYMÄÄ Yhteenveto ensimmäisestä vuosineljänneksestä - DNA-konsernin tammi-maaliskuun tulos

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004 Q3 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004 tammikuu syyskuu Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa, kustannusten hallinta paransi kannattavuutta Liikevaihto 886,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot