Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1

2 Toimitusjohtajan katsaus Katson näin vuoden 2014 alussa hetken tulevaisuuteen. Siellä teleoperaattoritoiminta näyttäisi olevan muuttunut kahdenlaiseksi: Toisaalta jatkossa on tilaa kansallisen ja kansainvälisen liiketoiminnan monipalveluoperaattoreille. Nämä omistavat ja operoivat sekä kiinteitä televerkkoja että matkaviestinverkkoja Suomessa ja/tai maailmalla. Toimintaa niillä ohjaavat suuri koko, liiketoiminnan jatkuva kasvattamisen tarve, netin sisältöpalveluiden oma tuottaminen, sekä suurten asiakasmassojen ja volyymien tavoitteleminen. Tällaiseen toimintaan liitetään myös kohtuullisen suuria taloudellisia ja teknologisia riskejä. Toisaalta tilaa on kotimaisille alue- ja asiakaslähtöistä liiketoimintaa tekeville, voimakkaasti kiinteisiin televerkkoihin ja varsinkin valokuituun toimintansa perustaviin operaattoreihin. Niillä, jo usein pienen kokonsa takia, merkitsevät eniten lähialueen asiakkaat ja palvelun laatutaso, kannattavuus ja kustannustehokkuus, sekä myös hyvät netin sisältöpalveluiden välitys- ja jakelusopimukset. Toiminnan riskit ovat niillä tiukasti rajattuja, ja luonteiltaan lähinnä teknologiavalintoihin liittyviä. Kummallakin edellä mainitulla operaattorityypillä niiden päärooli on kuitenkin yksi ja sama; toimia maailmanlaajuisten, koko ajan yhä useammin internet-yhteyksien avulla käytettyjen asiointi-, viihde- ja sosiaalisten verkostojen palveluiden välittäjinä asiakkailleen. Niiden tulevaa asemaa palveluketjussa voisi kuvata kahdella vastakkain asetetulla suppilolla, jossa operaattori toimii suppilot yhdistävässä kapeimmassa kohdassa, eli pääasiassa vain nettiyhteyksien mahdollistajana. Koska jatkossa yleisimmät televiestinnän sisältöpalvelut ovat muiden kuin operaattoreiden, ja käytännössä isojen kansainvälisten yritysten tekemiä. Kiinteät ja langattomat nettiyhteydet tulevat tässä tulevaisuudessa toimimaan rinnakkain. Molempia yhteystapoja tarvitaan, koska ihmisillä on olemassa sekä kiinteästi paikoillaan olevia, suurta ja laadukasta nettisiirtonopeutta tarvitsevia laitteita, että myös mobiileja, heikompilaatuisella ja vaihtelevallakin yhteydellä riittävän hyvin toimivia laitteita. Tällaiseen tulevaisuuden näkymään perustuen, ja koska Laitilan Puhelimella ei katsota olevan tarvetta eikä resursseja pyrkiä paikallista isommaksi toimijaksi, olemme osuuskunnan kehittämisessä keskittyneet toimintaan harkitusti valituilla maantieteen ja palveluiden osa-alueilla. Osuuskunnan tulevana roolina näemme ns. alueellisen valokaapeliosuuskunnan roolin. Tämä on myös toimintakertomusvuonna uudelleen vahvistettu osuuskunnan tavoitteeksi sen liiketoiminnan strategiassa. Siksi on päätetty jatkaa koko Laitilan kaupungin alueen kattavan tilaajavalokaapeliverkon rakentamista. Tavoitteena on edelleenkin ulottaa nopean, kiinteän ja luotettavasti toimivan valokaapelinettiyhteyden mahdollisuus Laitilassa jokaiselle vakituisesti asutulle taloudelle sekä täällä toimivalle yritykselle. Tämän vuonna 2010 käynnistetyn ja kooltaan noin viiden miljoonan euron investointiohjelman on tarkoitus olla valmis vuonna Jo nyt, siis vuoden 2013 päättyessä, osuuskunnan valokaapelipalvelun ulottuvilla on yli 50 % laitilalaisista kotitalouksista. Ja melkein 500 taloutta on jo päättänyt tämän palvelun käyttöön ottaa. Osuuskunta on myös auttanut palvelun käyttöön ottamista taloudellisesti, osuuskuntatoiminnan periaatteiden mukaisesti; jäsen on saanut valokaapeliliittymän käyttöönsä ilman liittymismaksua, pelkän asentamistyön kustannuksella. Jo nyt valokaapelipalvelu on myös mahdollistanut uudentasoisten, tulevaisuudessa varmasti yleistyvien palveluiden käyttämisen. Näitä ovat Megan suuruinen laajakaistayhteysnopeus sekä ominaisuuksiltaan kaapelitv:tä monipuolisempi ja terävää kuvalaatua tallennuksineen tarjoava netti-tv - palvelu. Uskon että osuuskunta onnistuu tässä isossa valokaapelipalvelun investointitavoitteessaan, sekä pystyvän ja osaavan henkilöstönsä avulla, että myös toimintaan ja palveluiden käyttämiseen sitoutuvien asiakkaidensa avulla. Kuluneesta vuodesta 2013 kaikkia osuuskuntamme sidosryhmiä lämpimästi kiittäen! Jouni Parkkonen

3 Sivu 1 / 5 Hallituksen kertomus Yleistä Laitilan Puhelin Osuuskunta on perustettu vuonna Osuuskunnan toiminnan käynnistymisestä tuli vuonna 2013 kuluneeksi 104 vuotta. Liiketoiminnan tapahtumista Kertomusvuonna käynnistettiin osuuskunnan pääasiallisen laskutus ja asiakashallintatietojärjestelmän uudistaminen. Järjestelmän hankintatyö on tehty yhdessä neljän muun alueellisen Finnet-yhtiön kanssa. Valinnassa päädyttiin kuopiolaisen DataPrisma Oy:n Visio -järjestelmään, jollainen on osuuskunnassa ollut jo osin käytössä, sen kaapelitelevisioasiakkaiden laskutuksessa. Tuotantokäyttöön uusi järjestelmä on tarkoitus saada kevään 2014 aikana. Maaliskuussa pidettiin koko henkilöstön yhteinen, osuuskunnan sosiaalisen median strategiaa valmistellut SoMe-työpäivä. Sen lopputuloksena osuuskunnalle perustettiin kesän alussa läsnäolo sosiaaliseen mediaan; oma vuorovaikutteinen Facebook -tili sekä yrityksen peruskuvaus Wikipedia - tietokannassa. Tähän saakka verkkoviestintää on tehty www-sivujen avulla, eli pääasiassa yksisuuntaisena. Osa osuuskunnan henkilökunnasta on mukana myös sosiaalisen median LinkedIn- ja Twitter -palveluissa. Kaikilla näillä uusilla tavoilla voidaan jatkossa nostaa sekä esiin että kaksisuuntaiseen keskusteluun osuuskunnan toimintaan liittyviä asioita ja teemoja. Osuuskunta jo on aiempina vuosina investoinut laitteisiin, joiden avulla on käynnistetty yrityksille suunnattu, niiden ATK-tietojärjestelmien varmennusta ja tietoturvaa parantava, teknisen päivittäisen ylläpidon tarvetta vähentävä, sekä yrityskohtaisia laiteinvestointeja tarpeettomiksi tekevä ICT -virtualisointipalveluiden tuotantoalusta. Tämän palvelun asiakkuudet kasvoivat edelleen myös kertomusvuonna, vaikkakin asiakkaiden päätösprosessit tällaisen palvelun käyttöön ottamisen osalta ovat pitkiä. Osuuskunta osallistui Laitilan jäähallissa huhtikuussa järjestettyyn Energiapäivä -messutapahtumaan. Tilaisuudessa esiteltiin valokaapelirakentamista sekä valokaapeliliittymän mahdollistamia palveluita. Mikaelinkadun toimitilojen autotallin osalta teetettiin kertomusvuonna suunnitelma uuden tallin rakentamiseksi. Vanhan tallin heikon kunnon takia ollaan päätymässä täysin uuden autotalliyhdistelmän rakentamiseen. Hanke on otettu mukaan vuoden 2014 investointiohjelmaan. Osuuskunta on ollut mukana uuden, Finnet -yhtiöryhmän yhteisen hankintaosuuskunnan perustamisessa, ja on liittynyt vuoden lopussa myös sen jäseneksi. Tällä tavoitellaan kustannussäästöjä ostoissa keskittämällä yhteen kanavaan sellaiset Finnet-ryhmän yhtiöiden hankinnat, joissa ostomäärällä on saatavissa hintaetuja. Näitä ostoja ovat mm. myynnissä olevat matkapuhelimet ja muut telepäätelaitteet. Verkkotarvikkeiden osalta jatkettiin jo useita vuosia jatkunutta hankintayhteistyötä toisten Finnet-yhtiöiden ja DNA:n kanssa. Osuuskunta jatkoi aktiivista alueellista yhteystyötä Laitilan Pyhärannan Yrittäjät ry:n kanssa. Heidän kanssaan solmittu avainyhteistyökumppani -sopimus oli kertomusvuonna voimassa ensimmäisen vuoden sen kaksivuotiseksi sovitusta kestoajasta. Kertomusvuoden syksyllä hallinnon ja liiketoimintapäälliköiden yhteisenä pidetyssä tarkastelussa vahvistettiin osuuskunnan liikestrategia, joka edelleen tukeutuu kattavaan tilaajavalokaapeliverkon rakentamiseen Laitilaan, sekä sen kautta asiakkaille tarjottaviin tietoliikennepalveluihin. Nopeat, kiinteät kotitalouksien ja yritysten internet-yhteydet, täydennettyinä paikallisilla langattomilla, mutta liikkuvuuden mahdollistavilla WLAN / WiFi -palveluilla, ovat osuuskunnan liiketoiminnan ydintä. Myös täyden mobiliteetin tarjoavat 3G ja 4G -datayhteyspalvelut ovat jatkossakin osuuskunnan palveluvalikoimassa tukemassa sen kiinteiden yhteyksien liiketoimintaa.

4 Sivu 2 / 5 Palveluista ja liitynnöistä Kiinteitä puhelinliityntöjä oli vuoden vaihtuessa osuuskunnan asiakkaiden käytössä 2634 (edellisvuoden lopussa 2875) kappaletta. Kuparikaapeliverkon xdsl -laajakaistaliityntöjä oli 1750 (1949) kappaletta, valokaapeliverkon liityntöjä 451 (311) kappaletta, LPO Mobiili GSM -matkapuhelin-liityntöjä 1474 (1479) kappaletta, perinteisiä KaapeliTV -liityntöjä 3291 (3241) kappaletta sekä LPO Mobiili 4G -dataliityntöjä 0 (25) kappaletta. Laajakaistan kupari-dsl- tai valokaapeliliityntään perustuvia LPO Viihde TV-palvelun asiakkaita oli vuoden lopussa 142 (84) kappaletta. LPO Viihde netti-tv -palvelun toimittajaa jouduttiin vaihtamaan kesken kertomusvuoden. Laajakaistaasiakkaillemme sekä valokuiduissa että xdsl -palvelussa aloitettiin vaasalaisen Anvia -konsernin netti-tv -palvelun toimittaminen. Syinä vaihtamiseen olivat tämän WatsonTV -palvelun parempitasoinen ja laajempi sisältö, monipuolisemmat ohjelmien ajansiirto- ja tallennusmahdollisuudet, sekä asiakkaalle helpompi käytettävyys aiemmin tarjottuun palveluun verrattuna. Kaikki osuuskunnan laajakaistatv -asiakkaat siirrettiin toukokuussa automaattisesti ja kustannuksitta tämän uuden palvelun käyttäjiksi. Pieninopeuksisten, kuparikaapeliverkolla toteutettujen laajakaistaliittymien määrä aleni, koska asiakkaita siirtyi käyttämään joko nopeita valokaapeliin perustuvia laajakaistoja tai edullisia mobiiliverkkojen langattomia mokkula -laajakaistoja. Kiinteiden lankapuheliittymien määrä aleni, koska asiakkaita siirtyi edelleenkin puhepalveluissaan pelkästään mobiilien palveluiden käyttäjiksi. Kertomusvuonna voimakkaimmin kasvaneet osuuskunnan palvelut olivat valokaapeliliittymä, sekä sen avulla toteutettava LPO Viihde netti-tvpalvelu. Perinteinen KaapeliTV -palvelu on säilynyt yhtenä kotitalouksien peruspalveluna. Osuuskunnan tarjoama LPO Mobiili 4G -langaton laajakaistapalvelu jouduttiin lopettamaan kertomusvuoden lopulla, ja ohjaamaan sen asiakkaat käyttämään muita vastaavia palveluita. Syynä oli tämän palvelun toteuttamisessa käytetyn valtakunnallisen operaattorin ajautuminen konkurssiin. LPO Mobiili 2G/3G (GSM) -matkapuhelinpalvelun tarjoamisessa jatkettiin jo vuonna 2007 aloitettua yhteistyötä hämeenlinnalaisen AinaCom Oy:n kanssa. Osuuskunnan telepalveluliityntöjen sopimusten kokonaismäärä oli kertomusvuoden lopussa 9742 (9965) kappaletta, eli -2,2 % pienempi kuin edellisvuoden lopussa. Investoineista ja omaisuuden vähennyksistä Osuuskunta investoi kertomusvuonna pääasiassa valokaapeliverkon laajentamiseen Laitilassa ja sen lähialueilla. Lisäksi investoitiin valokaapelipalveluiden toteuttamisessa tarvittaviin keskitettyihin verkkolaitteisiin ja asiakaspäätteisiin. Tilaajavalokaapeliverkkoa rakennettiin keskustan tuntumassa Kylänpään asuinalueella, jonne perustettiin myös uusi aluelaitetila. Lisäksi Tuunan asuinalueen tilaajaverkko rakennettiin sen pohjoiselta osalta loppuun. Myös Teollisuustien varren asuinkiinteistöjä liitettiin verkkoon. Sivukylien osalta valokaapelilla rakennettiin runkoverkkoa sekä kantatie 43:n varressa Sillantaakse saakka, sekä Seppälän Kouman, Laustin, Salon ja Sorolan kylien alueilla, odottamaan varsinaisen tilaajaverkon rakentamista tulevina vuosina. Tällä rakentamisella saatiin valmiiksi valokaapelipalveluiden ulottuville uusia talouksia lisää n. 350 kappaletta. Osuuskunnan valokaapeliverkon palveluihin on kertomusvuoden lopussa mahdollisuus vajaalla 2000 taloudella Laitilassa. Osuuskunnalla on myös jo aiemmin investoituina omistuksessaan kaksi, maantieteellisesti erillistä reittiä kulkevaa eli toisiaan varmistavaa valokaapeliyhteyttä yhteysväliltä Turku Espoo. Lisäksi osuuskunta omistaa valokaapeliyhteyksiä myös lähialueen kaupunkeihin, kuten Uuteenkaupunkiin, Raumalle ja Turkuun. Viranomaisilmoituksien välittämistä varten rakennetun palo- ja murtohälytyspalvelun taustalla oleva välitystekniikka ja asiakaslaitteet uudistettiin. Itse valvontapalvelu tuotetaan yhteistyössä kouvolalaisen Telcont Oy:n kanssa.

5 Sivu 3 / 5 Kauan käytössä olleita sivukylien PDH/SDH -tekniikan verkkoyhteysjärjestelmiä uusittiin moderneiksi IP-tekniikan järjestelmiksi. Nyt Vaimaron, Soukaisten, Käremäen ja Suontaan alueet ovat yhdistettyjä toimitalolle ajantasaisella tekniikalla. Uudistamista jatketaan muiden sivukylien osalta vuonna Vuoden aikana jatkettiin rakennuslupaprosessia antennipylvään investoimiseksi Välimetsän asuinalueelle. Lupa oli kertomusvuoden helmikuussa siitä tehdyn valituksen takia käsiteltävänä Turun hallinto-oikeudessa. Joulukuussa 2013 hallinto-oikeus hylkäsi tehdyn valituksen ja vahvisti ko. rakennusluvan olevan voimassa. Välimetsän alueella on ollut heikko matkapuhelinpalveluiden kuuluvuus ja antennipylvääseen vuonna 2014 investoitavat tukiasemat parantavat sekä osuuskunnan LPO Mobiili 3G -palvelun, että myös kaikkien valtakunnallisten operaattoreiden gsm-palveluiden kuuluvuutta. Investointien bruttomäärä oli euroa. Osuuskunta myi kertomusvuonna pois 15 %:n suuruisen osakeomistuksensa Suunnittelutoimisto Enertel Oy:ssä. Kaupasta on kirjattu myyntivoittoa euroa, joka on esitetty tuloslaskelman liiketoiminnan muissa tuotoissa. Kyseisellä omistuksella ei nykytilanteessa ole merkityksellistä yhteyttä osuuskunnan varsinaiseen liiketoimintaan. Osakeomistusten arvo taseessa väheni tästä kaupasta johtuen euroa. Omistuksista liiketoimintayhtiöissä Osuuskunta on 1,11 %:n osuudella omistajana valtakunnallisesti langattomia 2G/3G, 4G puhe- ja dataverkkoja operoivassa liiketoimintayhtiö Datame Oy:ssä. Tämä yhtiö asetettiin kertomusvuoden lopulla konkurssiin. Osuuskunnan tilikauden 2013 tuloksessa on tästä johtuen kirjattu kertaerinä kuluja kyseiselle yhtiölle annetuista omavelkaisista takausvastuista euroa, sekä yhtiöön sijoitetun osakepääoman ja sille annetun vaihtovelkakirjalainan nolla-arvoon kirjaamisesta euroa. Konkurssista on aiheutunut tilinpäätökseen myös luottotappioita ja korkotuottojen menetyksiä yhteensä euroa. Muiden omistettujen valtakunnallisten liiketoimintayhtiöiden osalta näkymät olivat vakaat, tai niissä osuuskunnalla olevan omistuksen koko ei ole taloudellisesti merkittävä. Näiden osakeomistusten arvostukset osuuskunnan taseessa on pidetty tilinpäätöksessä muuttamattomina. Arviot perustetaan liiketoimintayhtiöiden itsensä tekemiin toiminnan ennusteisiin, sekä niiden taseiden oman pääoman määrään ja omavaraisuusasteisiin. Osassa näissä yhtiöistä on edelleen omistajana Elisa Oyj vuonna 2012 tekemiensä liiketoimintakauppojen takia. Hallinnosta ja henkilöstöstä Osuuskunnan hallinnossa on noudatettu hyvää hallintotapaa (Corporate Governance), joka on sovitettu pienille yrityksille. Tätä varten osuuskunnalla on vuonna 2008 luotu hallituksen toiminnan kirjallinen ohjeistus. Hallituksen kaikki nykyiset jäsenet ovat suorittaneet kauppakamariorganisaation järjestämän, hyvän hallitustyön ja hallintotavan periaatteita käsitelleen Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -koulutuksen. Hallinnon jäsenten ja toimitusjohtajan merkitykselliset sidonnaisuudet on arvioitu, sekä hallituksen ja toimitusjohtajan työskentelyn laadun arvioinnit on tehty vuosittain, niin myös kertomusvuonna. Myös toimitusjohtaja on suorittanut Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -koulutuksen. Osuuskunnan vakinaisen henkilöstön määrä oli kertomusvuoden lopussa 18 (18) vakinaista henkilöä. Voimassa on ollut sekä henkilökuntaa että toimitusjohtajaa koskeva kannustepalkitsemisen järjestely. Kertomusvuoden aikana järjestettiin tai saatettiin päätökseen henkilöstön osalta useita koulutustilaisuuksia, sekä henkilökohtaisia ammatillisia täydennystutkintoja. Näitä olivat mm. tieturvallisuus- ja ensiapukurssit, johtoryhmässä työskentelyä kehittävää koulutus, myynnin- ja markkinoinnin johtamisen tutkinto, yritystoiminnan johtamisen tutkinto, sekä uudet erikoisammatilliset pätevyydet mm. IP -tietoverkkolaitteissa. Osuuskunnan päivittäisen liiketoiminnan asioita valmistellaan ja käsitellään säännöllisesti kokoontuvassa liiketoiminnan ohjausryhmässä. Ryhmään

6 Sivu 4 / 5 kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi liiketoimintavastuulliset päälliköt ja talous-/henkilöstöpäällikkö. Vuonna 2011 aloitettua henkilöstön työhyvinvoinnin hanketta jatkettiin kertomusvuonna edelleen. Lisäksi työyhteisöhenkeä on edistetty virkistystoiminnalla, järjestämällä mm. henkilöstön yhteisiä virkistäytymistilaisuuksia, yhdessä myös hallinnon jäsenten kanssa. Kertomusvuonna osuuskunnalla oli yksi harjoittelija kesätyöntekijänä asennuspalveluissa. Taloudellisista seikoista Osuuskunnan myyntituotot kertomusvuonna olivat kaikkiaan ( ) euroa. Muutosta edellisvuoteen oli -0,8 %. Liikevaihto kasvoi +0,6 %, ja se oli ( ) euroa. Tilikauden kokonaistulokseksi verojen jälkeen muodostui ( ) euroa. Tämä johtui kertakuluista, joita tilikauden tulokseen on kirjattu Datame Oy:n konkurssiin asettamisen takia kaikkiaan euroa. Liikevoitto oli näistä kertakuluista johtuen tappiollinen ( ) euroa. Kannattavuus kuitenkin parani osuuskunnan varsinaisen toiminnan osalta. Liikevoittoon vaikuttavista kertaeristä oikaistu, vertailukelpoinen liikevoitto oli ( ) euroa. Kannattavuuden paraneminen on saatu aikaan osuuskunnan toimintoja tehostamalla. Muutosta näin tarkastellussa liikevoitossa on edellisvuoteen nähden +14,6 %. Osuuskunnan investointimenot olivat 24,7 % liikevaihdosta. Poistoja käyttöomaisuudesta on tulokseen kirjattu suunnitelmanmukaisina euroa. Lisäksi tilinpäätöshetkellä edelleen Datame Oy:n palvelun käytössä olevien 4G-tukiasemien jäljellä olevaa poistamatonta tasearvoa on alennettu puoleen. Tämän katsotaan vastaavan niiden mahdollista käypää arvoa. Tästä on tuloksessa kirjattu kertapoisto euroa. Tilikauden poistot ovat yhteensä euroa. Rahoitustoiminnasta Osuuskunta on toiminnassaan murrosvaiheessa. Sen varoja siirretään sijoitusten ja rahoituksen tulonhankinnasta investointeihin. Laitilan kattavan valokaapeliverkon rakentaminen on osuuskunnan tulevaisuuden toiminnan ja jatkuvuuden kannalta tärkeä hanke. Merkityksellistä tulovirtaa sen avulla odotetaan kuitenkin saatavan vasta muutaman vuoden päästä. Vuoden aikana osuuskunnan likvidiä rahoitusomaisuutta hoidettiin sijoituksin julkisesti noteerattuihin rahoitusinstrumentteihin. Varallisuutta järjesteltiin ostojen ja myyntien kautta uudelleen, markkinoiden tilannetta seuraten. Näistä operaatioista kotiutettiin vuoden aikana osuuskunnalle rahoitustuottoja euroa. Rahoitusmarkkinoille tehtyjen sijoitusten arvot on tilinpäätöksessä kirjattu joko hankintamenoonsa tai sitä alhaisempaan julkisesti noteerattuun kurssiarvoon. Arvojen korjaamisen nettovaikutus vuoden 2013 tulokseen on euroa. Rahoitus-/sijoitustoiminnasta johtuvia kuluja on tuloksessa euroa. Tähän sisältyvät niin sijoituspalveluiden toimenpidepalkkiot, pitkäaikaisten saamisten osalta tehdyt pysyvät arvojen alaskirjaukset ja kurssitappiot, kuin taseen vieraan pääoman korkomenotkin. Rahoitustoiminnan nettotulos oli ( ) euroa ja nämä tuotot kasvoivat edellisvuotisesta +189,7 %. Osuuksista Uusien osuuksien ottamisen myötä uusia jäseniä osuuskuntaan hyväksyttiin kertomusvuonna 14 kappaletta. Jäseniltä pois lunastettavaksi osuuksia hyväksyttiin 37 kappaletta, ja heille osuusmaksu palautetaan keväällä Osuuksien hyväksyttyjä siirtoja ja niiden myötä uusia jäseniä omasta jäsenyydestään luopuneiden tilalle tuli osuuskuntaan 31 kappaletta. Osuuksien, joita osuuskunnassa on vain yhtä lajia, kokonaismäärä kertomusvuoden lopussa oli 4554 kappaletta (muutosta -23 kpl).

7 Sivu 5 / 5 Tilikauden jälkeisistä merkityksellisimmistä tapahtumista On perustellusti oletettavissa, että Datame Oy:n konkurssipesän velat ylittävät sen varat niin, että sen omistajavelkojien hyväksi tulevat jako-osuudet jäävät merkityksettömiksi. Asia on varmistumassa vasta tilinpäätöksen tekemisen jälkeen, kun pesänhoitajan ilmoitus asiasta saadaan. Tilanteeseen on osuuskunnan osalta varauduttu jo tässä tilinpäätöksessä siten, että tarvittavat Datame Oy:öön liittyvien arvojen alaskirjaukset on tehty jo nyt. Osuuskuntalaki astui voimaan uudistuneena Laki muuttaa osuuskunnan toimintaympäristöä aiemmasta lähemmäksi osakeyhtiöiden toimintamallia. Samalla se mahdollistaa osuuskunnille aiempaa monipuolisemmat toimintapääoman keräämisen, hyödyntämisen ja jakamisen tavat. Tulevaisuuden arvioista Osuuskunta oli kertomusvuoden lokakuussa yhtenä Datame Oy:n vähemmistöosakkaana vaatimassa ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta käsittelemään erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiössä. Tämän lisäksi Datamen Oy:n konkurssiin liittyy edelleen myös muita tilinpäätöksen hetkellä selvittämättä ja ratkaisematta olevia asioita, joilla voi olla vaikutusta myös osuuskunnan vuoden 2014 tulokseen. Verkkotallennuspalveluita sisältäviin laajakaistatv -palveluihin liittyy edelleen epäselvyyttä siitä, onko TV-ohjelmien tallennuksen tarjoaminen osana teleoperaattorin laajakaistapalvelua sallittua vai ei. Vuoden 2014 alussa toimialan suurimmat operaattorit, sisältötoimijat ja tekijänoikeusjärjestöt tekivät opetusministeriölle ehdotuksen tämän tilanteen selventämiseksi ja ratkaisemiseksi, sekä kaupallisin sopimuksin tekijänoikeuksista että myös lainsäädännöllisesti. Tällä ratkaisulla voi olla olennaista vaikutusta osuuskunnan LPO Viihde netti-tv:n osana tarjoaman WatsonTV -palvelun sisältöön, kustannuksiin sekä asiakashintoihin. vaikutuksia järjestellään edelleen. Omistukset Finnet-yhtiöiden yhteisesti omistamissa liiketoimintayhtiöissä odottavat lopullisia ratkaisujaan, koska em. yrityskaupan myötä kilpailija Elisa Oyj tuli näihin yhtiöihin osaomistajaksi. Järjestelyistä voi edelleenkin seurata osuuskunnalle tarvetta uusiin pääomapanostuksiin näissä liiketoimintayhtiöissä, tai sen näihin yhtiöihin jo tekemien panostusten arvojen uudelleen arvioimiseen, myös niitä alentaen. Osuuskunnan viiteryhmän eli Finnet-yhtiöiden lukumäärän pieneneminen edellyttää, että aiempaa perusteellisemmin ja herkemmin tarkastellaan osuuskunnan, kuten muidenkin pienten alueellisten teleoperaattoreiden kykyä ja mahdollisuuksia toimia tulevaisuuden teleoperaattorimarkkinassa. Osuuskunnan toiminnan katsotaan jatkossa olevan aiempaakin enemmän riippuvaista toisista alan toimijoista ja päämieskumppaneista. Tämä on seurausta toimialan yleisen rakenteen muuttumisesta, käytännössä eniten juuri tietoverkkoyhteyksien kautta käytettävien palveluiden lisääntymisestä ihmisten arkielämässä. Tästä johtuen osuuskunnan ydinroolina nähdään olevan jatkossa nopeita, laadukkaita ja kiinteitä tietoverkkoyhteyksiä tarjoava, ja sen avulla asiakkaiden haluamia sisältöjä heille välittävä alueellinen toimija. Hallitus Osuuskunnan toimintaympäristössä jo vuoden 2012 aikana tapahtuneen merkittävän yrityskaupan

8 Henkilöstö ja hallinto Hallinto puheenjohtaja Saarinen Raimo kauppiasyrittäjä varapuheenjohtaja Huunonen Kari urheilualueiden vastaava hoitaja jäsenet Ala-Äijälä Vesa tietotekniikan insinööri Alkio Jukka kaupunginjohtaja Helistölä Markku yrittäjä Perkkola Jussi erityisluokanopettaja, HHJ toimitusjohtaja Parkkonen Jouni tietoliikenneinsinööri, emba, HHJ Liiketoimintavastuulliset henkilöt (Ohjausryhmä) Toimintovastaavat Lehtiö Pertti palvelupäällikkö, myynti ja asiakkuudet Saarinen Jari palvelupäällikkö, laitteet ja järjestelmät Saisaari Kari palvelupäällikkö, verkot ja toimitilat Talous/henkilöstö Kuusisto Karita talous- ja henkilöstöpäällikkö Vakinainen henkilöstö ja tehtävät vuoden lopussa Tilintarkastus Adolfsson Harri puhelinasentaja Ala-Olla Sami data-asiantuntija Ala-Äijälä Kristiina asiakasneuvottelija Backlund Jaakko tietojärjestelmäasiantuntija Heininen Erika puheluvälityspalveluhenkilö Karhu Tuula siistijä/taloemäntä Kulmala Henry järjestelmäasiantuntija Kuusisto Karita talous- ja henkilöstöpäällikkö Lehtiö Pertti palvelupäällikkö Ojalehto Henna myyntineuvottelija Paavola Janne myyntineuvottelija Parkkonen Jouni toimitusjohtaja Raitio Toni teleasentaja Saarinen Jari palvelupäällikkö Saisaari Kari palvelupäällikkö Teisaari Tarja puheluvälityspalveluhenkilö Virtanen Osmo puhelinasentaja Virtanen Tuija laskutus- ja markkinointivastaava 1975 KHT -tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tarkastajana KHT Tapani Kulmala

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Osuuskunta on ottanut missiokseen olla rakentamassa suomalaista tietoyhteiskuntaa, sekä olla mahdollistamassa ihmisten, yritysten ja laitteiden välistä kommunikointia, tarjoamalla

Lisätiedot

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10

Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10 Vuosikertomus 2010 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10 Telecom 10 IT 14 Securi 16 TV 18 Henkilöstö 20 Hallinto 22 Hallintoneuvosto 22 Hallitus

Lisätiedot

KSP lyhyesti... 2. Toimitusjohtajan katsaus... 4. Uudistuva toimintaympäristö uudet haasteet... 6. KSP:n tekninen ja toiminnallinen kehitys...

KSP lyhyesti... 2. Toimitusjohtajan katsaus... 4. Uudistuva toimintaympäristö uudet haasteet... 6. KSP:n tekninen ja toiminnallinen kehitys... Sisällysluettelo KSP lyhyesti....... 2 Toimitusjohtajan katsaus....... 4 Uudistuva toimintaympäristö uudet haasteet....... 6 KSP:n tekninen ja toiminnallinen kehitys....... 9 KSP:n kotiasiakaspalvelut.......

Lisätiedot

KSP YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2000

KSP YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2000 KSP YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2000 K S P Y H T I Ö T V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 TALOUS LYHYESTI 2 UUDELLE AIKAKAUDELLE 4 KSP YHTIÖT TUOTTAVA TEKNOLOGIAKONSERNI 6 YOMI

Lisätiedot

vuoteen Katsaus 2009

vuoteen Katsaus 2009 vuoteen Katsaus 20 2 1 Vuosi 20 1-27 2 DNA lyhyesti 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 10 Kuluttajaliiketoiminta 11 Yritysliiketoiminta 12 DNA lukuina 14 Henkilöstö 16 Yritysvastuu 22 Hallintoperiaatteet

Lisätiedot

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 005 Vuosikertomus 2005

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 005 Vuosikertomus 2005 Vuosikertomus 2005 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille 1 Elisa lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Matkaviestintäliiketoiminta 6 Kiinteän verkon liiketoiminta 8 Saunalahti Group Oyj 9 Elisa T&K 10 Henkilöstö

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

Aina Group Oyj Vuosikertomus 2006

Aina Group Oyj Vuosikertomus 2006 Aina Group Oyj Vuosikertomus 2006 Sisältö 3 Aina Group lyhyesti 4 Keskeisimmät tiedotteet 2006 5 Avainluvut graafisesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Medialiiketoiminta

Lisätiedot

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 004 Vuosikertomus 2004

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 004 Vuosikertomus 2004 Vuosikertomus 2004 Vuosikertomus 2004 Elisa Oyj Tietoja osakkeenomistajille 1 Elisa Oyj 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Matkaviestintäliiketoiminta 6 Kiinteän verkon liiketoiminta 8 Muut liiketoiminnat 9

Lisätiedot

Historiallinen vuosi

Historiallinen vuosi Historiallinen vuosi Vuosi 2007 oli yhtiölle historiallinen monella tavalla. Helmikuun toiminimen rekisteröinnin jälkeen KPO on virallisestikin ollut Kainuun oma yhtiö, joka palvelee paikallisesti hyvillä

Lisätiedot

www.jippiigroup.com Tähän teksti Tietoja osakkeenomistajille

www.jippiigroup.com Tähän teksti Tietoja osakkeenomistajille Tähän teksti www.jippiigroup.com Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Vuoden 2000 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 6.6.2001 klo 13 elokuvateatteri Tennispalatsissa, Salomonkatu 15, 00100

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Tilinpäätös: Toimintakertomus. Johdanto

Tilinpäätös: Toimintakertomus. Johdanto TILIN PÄÄTÖS 2013 Tilinpäätös: Toimintakertomus 1 Johdanto DNA Oy on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, työhön ja viihtymiseen laadukkaita puhe-, data- ja tv-palveluita kattavasti

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

S a u n a l a h t i O y j V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9

S a u n a l a h t i O y j V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 Saunalahti Oyj V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 Toimitusjohtajan katsaus Harri Johannesdahl Toimitusjohtaja Saunalahti Oyj Muuttuvat markkinat ja palveluoperaattorin uusi rooli Suomessa telemarkkinat

Lisätiedot

TAMPEREEN PUHELIN OYJ Vuosikertomus 1997

TAMPEREEN PUHELIN OYJ Vuosikertomus 1997 TAMPEREEN PUHELIN OYJ Vuosikertomus 1997 TPO kävi läpi historiansa suurimman rakennemuutoksen muuttuessaan julkiseksi osakeyhtiöksi 18.11.1997. Nyt TPO on valmis vastaamaan nopeasti kehittyvän tietoliikennealan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007 AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö AINA GROUP LYHYESTI, YHTIÖRAKENNE KESKEISIMMÄT TIEDOTTEET 2007 AVAINLUVUT GRAAFISESTI HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS STRATEGIA ARVOT MEDIALIIKETOIMINTA

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8 PHP Vuosikertomus 2003 1.1.-31.12.2003 1.1-31.12.2002 Toiminnan laajuus Liikevaihto 58 432 185 58 371 333 Liikevaihdon muutos, % 0,1 3,6 Bruttoinvestoinnit 20 123 964 15 145 539 Nettoinvestoinnit 19 216

Lisätiedot

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Tilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 12 Konsernitase (IFRS) 13 Konsernin

Lisätiedot

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa v a a s a n l ä ä n i n p u h e l i n o y vuosikertomus 2007 Vaasan Läänin Puhelin Oy Puh (06) 411 4111 wwwvlpfi asiakaspalvelu@vlpfi Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Vuosikertomus 2009 Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 6 RAHOITUSLASKELMA 10 TULOSLASKELMA

Lisätiedot