Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1

2 Toimitusjohtajan katsaus Katson näin vuoden 2014 alussa hetken tulevaisuuteen. Siellä teleoperaattoritoiminta näyttäisi olevan muuttunut kahdenlaiseksi: Toisaalta jatkossa on tilaa kansallisen ja kansainvälisen liiketoiminnan monipalveluoperaattoreille. Nämä omistavat ja operoivat sekä kiinteitä televerkkoja että matkaviestinverkkoja Suomessa ja/tai maailmalla. Toimintaa niillä ohjaavat suuri koko, liiketoiminnan jatkuva kasvattamisen tarve, netin sisältöpalveluiden oma tuottaminen, sekä suurten asiakasmassojen ja volyymien tavoitteleminen. Tällaiseen toimintaan liitetään myös kohtuullisen suuria taloudellisia ja teknologisia riskejä. Toisaalta tilaa on kotimaisille alue- ja asiakaslähtöistä liiketoimintaa tekeville, voimakkaasti kiinteisiin televerkkoihin ja varsinkin valokuituun toimintansa perustaviin operaattoreihin. Niillä, jo usein pienen kokonsa takia, merkitsevät eniten lähialueen asiakkaat ja palvelun laatutaso, kannattavuus ja kustannustehokkuus, sekä myös hyvät netin sisältöpalveluiden välitys- ja jakelusopimukset. Toiminnan riskit ovat niillä tiukasti rajattuja, ja luonteiltaan lähinnä teknologiavalintoihin liittyviä. Kummallakin edellä mainitulla operaattorityypillä niiden päärooli on kuitenkin yksi ja sama; toimia maailmanlaajuisten, koko ajan yhä useammin internet-yhteyksien avulla käytettyjen asiointi-, viihde- ja sosiaalisten verkostojen palveluiden välittäjinä asiakkailleen. Niiden tulevaa asemaa palveluketjussa voisi kuvata kahdella vastakkain asetetulla suppilolla, jossa operaattori toimii suppilot yhdistävässä kapeimmassa kohdassa, eli pääasiassa vain nettiyhteyksien mahdollistajana. Koska jatkossa yleisimmät televiestinnän sisältöpalvelut ovat muiden kuin operaattoreiden, ja käytännössä isojen kansainvälisten yritysten tekemiä. Kiinteät ja langattomat nettiyhteydet tulevat tässä tulevaisuudessa toimimaan rinnakkain. Molempia yhteystapoja tarvitaan, koska ihmisillä on olemassa sekä kiinteästi paikoillaan olevia, suurta ja laadukasta nettisiirtonopeutta tarvitsevia laitteita, että myös mobiileja, heikompilaatuisella ja vaihtelevallakin yhteydellä riittävän hyvin toimivia laitteita. Tällaiseen tulevaisuuden näkymään perustuen, ja koska Laitilan Puhelimella ei katsota olevan tarvetta eikä resursseja pyrkiä paikallista isommaksi toimijaksi, olemme osuuskunnan kehittämisessä keskittyneet toimintaan harkitusti valituilla maantieteen ja palveluiden osa-alueilla. Osuuskunnan tulevana roolina näemme ns. alueellisen valokaapeliosuuskunnan roolin. Tämä on myös toimintakertomusvuonna uudelleen vahvistettu osuuskunnan tavoitteeksi sen liiketoiminnan strategiassa. Siksi on päätetty jatkaa koko Laitilan kaupungin alueen kattavan tilaajavalokaapeliverkon rakentamista. Tavoitteena on edelleenkin ulottaa nopean, kiinteän ja luotettavasti toimivan valokaapelinettiyhteyden mahdollisuus Laitilassa jokaiselle vakituisesti asutulle taloudelle sekä täällä toimivalle yritykselle. Tämän vuonna 2010 käynnistetyn ja kooltaan noin viiden miljoonan euron investointiohjelman on tarkoitus olla valmis vuonna Jo nyt, siis vuoden 2013 päättyessä, osuuskunnan valokaapelipalvelun ulottuvilla on yli 50 % laitilalaisista kotitalouksista. Ja melkein 500 taloutta on jo päättänyt tämän palvelun käyttöön ottaa. Osuuskunta on myös auttanut palvelun käyttöön ottamista taloudellisesti, osuuskuntatoiminnan periaatteiden mukaisesti; jäsen on saanut valokaapeliliittymän käyttöönsä ilman liittymismaksua, pelkän asentamistyön kustannuksella. Jo nyt valokaapelipalvelu on myös mahdollistanut uudentasoisten, tulevaisuudessa varmasti yleistyvien palveluiden käyttämisen. Näitä ovat Megan suuruinen laajakaistayhteysnopeus sekä ominaisuuksiltaan kaapelitv:tä monipuolisempi ja terävää kuvalaatua tallennuksineen tarjoava netti-tv - palvelu. Uskon että osuuskunta onnistuu tässä isossa valokaapelipalvelun investointitavoitteessaan, sekä pystyvän ja osaavan henkilöstönsä avulla, että myös toimintaan ja palveluiden käyttämiseen sitoutuvien asiakkaidensa avulla. Kuluneesta vuodesta 2013 kaikkia osuuskuntamme sidosryhmiä lämpimästi kiittäen! Jouni Parkkonen

3 Sivu 1 / 5 Hallituksen kertomus Yleistä Laitilan Puhelin Osuuskunta on perustettu vuonna Osuuskunnan toiminnan käynnistymisestä tuli vuonna 2013 kuluneeksi 104 vuotta. Liiketoiminnan tapahtumista Kertomusvuonna käynnistettiin osuuskunnan pääasiallisen laskutus ja asiakashallintatietojärjestelmän uudistaminen. Järjestelmän hankintatyö on tehty yhdessä neljän muun alueellisen Finnet-yhtiön kanssa. Valinnassa päädyttiin kuopiolaisen DataPrisma Oy:n Visio -järjestelmään, jollainen on osuuskunnassa ollut jo osin käytössä, sen kaapelitelevisioasiakkaiden laskutuksessa. Tuotantokäyttöön uusi järjestelmä on tarkoitus saada kevään 2014 aikana. Maaliskuussa pidettiin koko henkilöstön yhteinen, osuuskunnan sosiaalisen median strategiaa valmistellut SoMe-työpäivä. Sen lopputuloksena osuuskunnalle perustettiin kesän alussa läsnäolo sosiaaliseen mediaan; oma vuorovaikutteinen Facebook -tili sekä yrityksen peruskuvaus Wikipedia - tietokannassa. Tähän saakka verkkoviestintää on tehty www-sivujen avulla, eli pääasiassa yksisuuntaisena. Osa osuuskunnan henkilökunnasta on mukana myös sosiaalisen median LinkedIn- ja Twitter -palveluissa. Kaikilla näillä uusilla tavoilla voidaan jatkossa nostaa sekä esiin että kaksisuuntaiseen keskusteluun osuuskunnan toimintaan liittyviä asioita ja teemoja. Osuuskunta jo on aiempina vuosina investoinut laitteisiin, joiden avulla on käynnistetty yrityksille suunnattu, niiden ATK-tietojärjestelmien varmennusta ja tietoturvaa parantava, teknisen päivittäisen ylläpidon tarvetta vähentävä, sekä yrityskohtaisia laiteinvestointeja tarpeettomiksi tekevä ICT -virtualisointipalveluiden tuotantoalusta. Tämän palvelun asiakkuudet kasvoivat edelleen myös kertomusvuonna, vaikkakin asiakkaiden päätösprosessit tällaisen palvelun käyttöön ottamisen osalta ovat pitkiä. Osuuskunta osallistui Laitilan jäähallissa huhtikuussa järjestettyyn Energiapäivä -messutapahtumaan. Tilaisuudessa esiteltiin valokaapelirakentamista sekä valokaapeliliittymän mahdollistamia palveluita. Mikaelinkadun toimitilojen autotallin osalta teetettiin kertomusvuonna suunnitelma uuden tallin rakentamiseksi. Vanhan tallin heikon kunnon takia ollaan päätymässä täysin uuden autotalliyhdistelmän rakentamiseen. Hanke on otettu mukaan vuoden 2014 investointiohjelmaan. Osuuskunta on ollut mukana uuden, Finnet -yhtiöryhmän yhteisen hankintaosuuskunnan perustamisessa, ja on liittynyt vuoden lopussa myös sen jäseneksi. Tällä tavoitellaan kustannussäästöjä ostoissa keskittämällä yhteen kanavaan sellaiset Finnet-ryhmän yhtiöiden hankinnat, joissa ostomäärällä on saatavissa hintaetuja. Näitä ostoja ovat mm. myynnissä olevat matkapuhelimet ja muut telepäätelaitteet. Verkkotarvikkeiden osalta jatkettiin jo useita vuosia jatkunutta hankintayhteistyötä toisten Finnet-yhtiöiden ja DNA:n kanssa. Osuuskunta jatkoi aktiivista alueellista yhteystyötä Laitilan Pyhärannan Yrittäjät ry:n kanssa. Heidän kanssaan solmittu avainyhteistyökumppani -sopimus oli kertomusvuonna voimassa ensimmäisen vuoden sen kaksivuotiseksi sovitusta kestoajasta. Kertomusvuoden syksyllä hallinnon ja liiketoimintapäälliköiden yhteisenä pidetyssä tarkastelussa vahvistettiin osuuskunnan liikestrategia, joka edelleen tukeutuu kattavaan tilaajavalokaapeliverkon rakentamiseen Laitilaan, sekä sen kautta asiakkaille tarjottaviin tietoliikennepalveluihin. Nopeat, kiinteät kotitalouksien ja yritysten internet-yhteydet, täydennettyinä paikallisilla langattomilla, mutta liikkuvuuden mahdollistavilla WLAN / WiFi -palveluilla, ovat osuuskunnan liiketoiminnan ydintä. Myös täyden mobiliteetin tarjoavat 3G ja 4G -datayhteyspalvelut ovat jatkossakin osuuskunnan palveluvalikoimassa tukemassa sen kiinteiden yhteyksien liiketoimintaa.

4 Sivu 2 / 5 Palveluista ja liitynnöistä Kiinteitä puhelinliityntöjä oli vuoden vaihtuessa osuuskunnan asiakkaiden käytössä 2634 (edellisvuoden lopussa 2875) kappaletta. Kuparikaapeliverkon xdsl -laajakaistaliityntöjä oli 1750 (1949) kappaletta, valokaapeliverkon liityntöjä 451 (311) kappaletta, LPO Mobiili GSM -matkapuhelin-liityntöjä 1474 (1479) kappaletta, perinteisiä KaapeliTV -liityntöjä 3291 (3241) kappaletta sekä LPO Mobiili 4G -dataliityntöjä 0 (25) kappaletta. Laajakaistan kupari-dsl- tai valokaapeliliityntään perustuvia LPO Viihde TV-palvelun asiakkaita oli vuoden lopussa 142 (84) kappaletta. LPO Viihde netti-tv -palvelun toimittajaa jouduttiin vaihtamaan kesken kertomusvuoden. Laajakaistaasiakkaillemme sekä valokuiduissa että xdsl -palvelussa aloitettiin vaasalaisen Anvia -konsernin netti-tv -palvelun toimittaminen. Syinä vaihtamiseen olivat tämän WatsonTV -palvelun parempitasoinen ja laajempi sisältö, monipuolisemmat ohjelmien ajansiirto- ja tallennusmahdollisuudet, sekä asiakkaalle helpompi käytettävyys aiemmin tarjottuun palveluun verrattuna. Kaikki osuuskunnan laajakaistatv -asiakkaat siirrettiin toukokuussa automaattisesti ja kustannuksitta tämän uuden palvelun käyttäjiksi. Pieninopeuksisten, kuparikaapeliverkolla toteutettujen laajakaistaliittymien määrä aleni, koska asiakkaita siirtyi käyttämään joko nopeita valokaapeliin perustuvia laajakaistoja tai edullisia mobiiliverkkojen langattomia mokkula -laajakaistoja. Kiinteiden lankapuheliittymien määrä aleni, koska asiakkaita siirtyi edelleenkin puhepalveluissaan pelkästään mobiilien palveluiden käyttäjiksi. Kertomusvuonna voimakkaimmin kasvaneet osuuskunnan palvelut olivat valokaapeliliittymä, sekä sen avulla toteutettava LPO Viihde netti-tvpalvelu. Perinteinen KaapeliTV -palvelu on säilynyt yhtenä kotitalouksien peruspalveluna. Osuuskunnan tarjoama LPO Mobiili 4G -langaton laajakaistapalvelu jouduttiin lopettamaan kertomusvuoden lopulla, ja ohjaamaan sen asiakkaat käyttämään muita vastaavia palveluita. Syynä oli tämän palvelun toteuttamisessa käytetyn valtakunnallisen operaattorin ajautuminen konkurssiin. LPO Mobiili 2G/3G (GSM) -matkapuhelinpalvelun tarjoamisessa jatkettiin jo vuonna 2007 aloitettua yhteistyötä hämeenlinnalaisen AinaCom Oy:n kanssa. Osuuskunnan telepalveluliityntöjen sopimusten kokonaismäärä oli kertomusvuoden lopussa 9742 (9965) kappaletta, eli -2,2 % pienempi kuin edellisvuoden lopussa. Investoineista ja omaisuuden vähennyksistä Osuuskunta investoi kertomusvuonna pääasiassa valokaapeliverkon laajentamiseen Laitilassa ja sen lähialueilla. Lisäksi investoitiin valokaapelipalveluiden toteuttamisessa tarvittaviin keskitettyihin verkkolaitteisiin ja asiakaspäätteisiin. Tilaajavalokaapeliverkkoa rakennettiin keskustan tuntumassa Kylänpään asuinalueella, jonne perustettiin myös uusi aluelaitetila. Lisäksi Tuunan asuinalueen tilaajaverkko rakennettiin sen pohjoiselta osalta loppuun. Myös Teollisuustien varren asuinkiinteistöjä liitettiin verkkoon. Sivukylien osalta valokaapelilla rakennettiin runkoverkkoa sekä kantatie 43:n varressa Sillantaakse saakka, sekä Seppälän Kouman, Laustin, Salon ja Sorolan kylien alueilla, odottamaan varsinaisen tilaajaverkon rakentamista tulevina vuosina. Tällä rakentamisella saatiin valmiiksi valokaapelipalveluiden ulottuville uusia talouksia lisää n. 350 kappaletta. Osuuskunnan valokaapeliverkon palveluihin on kertomusvuoden lopussa mahdollisuus vajaalla 2000 taloudella Laitilassa. Osuuskunnalla on myös jo aiemmin investoituina omistuksessaan kaksi, maantieteellisesti erillistä reittiä kulkevaa eli toisiaan varmistavaa valokaapeliyhteyttä yhteysväliltä Turku Espoo. Lisäksi osuuskunta omistaa valokaapeliyhteyksiä myös lähialueen kaupunkeihin, kuten Uuteenkaupunkiin, Raumalle ja Turkuun. Viranomaisilmoituksien välittämistä varten rakennetun palo- ja murtohälytyspalvelun taustalla oleva välitystekniikka ja asiakaslaitteet uudistettiin. Itse valvontapalvelu tuotetaan yhteistyössä kouvolalaisen Telcont Oy:n kanssa.

5 Sivu 3 / 5 Kauan käytössä olleita sivukylien PDH/SDH -tekniikan verkkoyhteysjärjestelmiä uusittiin moderneiksi IP-tekniikan järjestelmiksi. Nyt Vaimaron, Soukaisten, Käremäen ja Suontaan alueet ovat yhdistettyjä toimitalolle ajantasaisella tekniikalla. Uudistamista jatketaan muiden sivukylien osalta vuonna Vuoden aikana jatkettiin rakennuslupaprosessia antennipylvään investoimiseksi Välimetsän asuinalueelle. Lupa oli kertomusvuoden helmikuussa siitä tehdyn valituksen takia käsiteltävänä Turun hallinto-oikeudessa. Joulukuussa 2013 hallinto-oikeus hylkäsi tehdyn valituksen ja vahvisti ko. rakennusluvan olevan voimassa. Välimetsän alueella on ollut heikko matkapuhelinpalveluiden kuuluvuus ja antennipylvääseen vuonna 2014 investoitavat tukiasemat parantavat sekä osuuskunnan LPO Mobiili 3G -palvelun, että myös kaikkien valtakunnallisten operaattoreiden gsm-palveluiden kuuluvuutta. Investointien bruttomäärä oli euroa. Osuuskunta myi kertomusvuonna pois 15 %:n suuruisen osakeomistuksensa Suunnittelutoimisto Enertel Oy:ssä. Kaupasta on kirjattu myyntivoittoa euroa, joka on esitetty tuloslaskelman liiketoiminnan muissa tuotoissa. Kyseisellä omistuksella ei nykytilanteessa ole merkityksellistä yhteyttä osuuskunnan varsinaiseen liiketoimintaan. Osakeomistusten arvo taseessa väheni tästä kaupasta johtuen euroa. Omistuksista liiketoimintayhtiöissä Osuuskunta on 1,11 %:n osuudella omistajana valtakunnallisesti langattomia 2G/3G, 4G puhe- ja dataverkkoja operoivassa liiketoimintayhtiö Datame Oy:ssä. Tämä yhtiö asetettiin kertomusvuoden lopulla konkurssiin. Osuuskunnan tilikauden 2013 tuloksessa on tästä johtuen kirjattu kertaerinä kuluja kyseiselle yhtiölle annetuista omavelkaisista takausvastuista euroa, sekä yhtiöön sijoitetun osakepääoman ja sille annetun vaihtovelkakirjalainan nolla-arvoon kirjaamisesta euroa. Konkurssista on aiheutunut tilinpäätökseen myös luottotappioita ja korkotuottojen menetyksiä yhteensä euroa. Muiden omistettujen valtakunnallisten liiketoimintayhtiöiden osalta näkymät olivat vakaat, tai niissä osuuskunnalla olevan omistuksen koko ei ole taloudellisesti merkittävä. Näiden osakeomistusten arvostukset osuuskunnan taseessa on pidetty tilinpäätöksessä muuttamattomina. Arviot perustetaan liiketoimintayhtiöiden itsensä tekemiin toiminnan ennusteisiin, sekä niiden taseiden oman pääoman määrään ja omavaraisuusasteisiin. Osassa näissä yhtiöistä on edelleen omistajana Elisa Oyj vuonna 2012 tekemiensä liiketoimintakauppojen takia. Hallinnosta ja henkilöstöstä Osuuskunnan hallinnossa on noudatettu hyvää hallintotapaa (Corporate Governance), joka on sovitettu pienille yrityksille. Tätä varten osuuskunnalla on vuonna 2008 luotu hallituksen toiminnan kirjallinen ohjeistus. Hallituksen kaikki nykyiset jäsenet ovat suorittaneet kauppakamariorganisaation järjestämän, hyvän hallitustyön ja hallintotavan periaatteita käsitelleen Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -koulutuksen. Hallinnon jäsenten ja toimitusjohtajan merkitykselliset sidonnaisuudet on arvioitu, sekä hallituksen ja toimitusjohtajan työskentelyn laadun arvioinnit on tehty vuosittain, niin myös kertomusvuonna. Myös toimitusjohtaja on suorittanut Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -koulutuksen. Osuuskunnan vakinaisen henkilöstön määrä oli kertomusvuoden lopussa 18 (18) vakinaista henkilöä. Voimassa on ollut sekä henkilökuntaa että toimitusjohtajaa koskeva kannustepalkitsemisen järjestely. Kertomusvuoden aikana järjestettiin tai saatettiin päätökseen henkilöstön osalta useita koulutustilaisuuksia, sekä henkilökohtaisia ammatillisia täydennystutkintoja. Näitä olivat mm. tieturvallisuus- ja ensiapukurssit, johtoryhmässä työskentelyä kehittävää koulutus, myynnin- ja markkinoinnin johtamisen tutkinto, yritystoiminnan johtamisen tutkinto, sekä uudet erikoisammatilliset pätevyydet mm. IP -tietoverkkolaitteissa. Osuuskunnan päivittäisen liiketoiminnan asioita valmistellaan ja käsitellään säännöllisesti kokoontuvassa liiketoiminnan ohjausryhmässä. Ryhmään

6 Sivu 4 / 5 kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi liiketoimintavastuulliset päälliköt ja talous-/henkilöstöpäällikkö. Vuonna 2011 aloitettua henkilöstön työhyvinvoinnin hanketta jatkettiin kertomusvuonna edelleen. Lisäksi työyhteisöhenkeä on edistetty virkistystoiminnalla, järjestämällä mm. henkilöstön yhteisiä virkistäytymistilaisuuksia, yhdessä myös hallinnon jäsenten kanssa. Kertomusvuonna osuuskunnalla oli yksi harjoittelija kesätyöntekijänä asennuspalveluissa. Taloudellisista seikoista Osuuskunnan myyntituotot kertomusvuonna olivat kaikkiaan ( ) euroa. Muutosta edellisvuoteen oli -0,8 %. Liikevaihto kasvoi +0,6 %, ja se oli ( ) euroa. Tilikauden kokonaistulokseksi verojen jälkeen muodostui ( ) euroa. Tämä johtui kertakuluista, joita tilikauden tulokseen on kirjattu Datame Oy:n konkurssiin asettamisen takia kaikkiaan euroa. Liikevoitto oli näistä kertakuluista johtuen tappiollinen ( ) euroa. Kannattavuus kuitenkin parani osuuskunnan varsinaisen toiminnan osalta. Liikevoittoon vaikuttavista kertaeristä oikaistu, vertailukelpoinen liikevoitto oli ( ) euroa. Kannattavuuden paraneminen on saatu aikaan osuuskunnan toimintoja tehostamalla. Muutosta näin tarkastellussa liikevoitossa on edellisvuoteen nähden +14,6 %. Osuuskunnan investointimenot olivat 24,7 % liikevaihdosta. Poistoja käyttöomaisuudesta on tulokseen kirjattu suunnitelmanmukaisina euroa. Lisäksi tilinpäätöshetkellä edelleen Datame Oy:n palvelun käytössä olevien 4G-tukiasemien jäljellä olevaa poistamatonta tasearvoa on alennettu puoleen. Tämän katsotaan vastaavan niiden mahdollista käypää arvoa. Tästä on tuloksessa kirjattu kertapoisto euroa. Tilikauden poistot ovat yhteensä euroa. Rahoitustoiminnasta Osuuskunta on toiminnassaan murrosvaiheessa. Sen varoja siirretään sijoitusten ja rahoituksen tulonhankinnasta investointeihin. Laitilan kattavan valokaapeliverkon rakentaminen on osuuskunnan tulevaisuuden toiminnan ja jatkuvuuden kannalta tärkeä hanke. Merkityksellistä tulovirtaa sen avulla odotetaan kuitenkin saatavan vasta muutaman vuoden päästä. Vuoden aikana osuuskunnan likvidiä rahoitusomaisuutta hoidettiin sijoituksin julkisesti noteerattuihin rahoitusinstrumentteihin. Varallisuutta järjesteltiin ostojen ja myyntien kautta uudelleen, markkinoiden tilannetta seuraten. Näistä operaatioista kotiutettiin vuoden aikana osuuskunnalle rahoitustuottoja euroa. Rahoitusmarkkinoille tehtyjen sijoitusten arvot on tilinpäätöksessä kirjattu joko hankintamenoonsa tai sitä alhaisempaan julkisesti noteerattuun kurssiarvoon. Arvojen korjaamisen nettovaikutus vuoden 2013 tulokseen on euroa. Rahoitus-/sijoitustoiminnasta johtuvia kuluja on tuloksessa euroa. Tähän sisältyvät niin sijoituspalveluiden toimenpidepalkkiot, pitkäaikaisten saamisten osalta tehdyt pysyvät arvojen alaskirjaukset ja kurssitappiot, kuin taseen vieraan pääoman korkomenotkin. Rahoitustoiminnan nettotulos oli ( ) euroa ja nämä tuotot kasvoivat edellisvuotisesta +189,7 %. Osuuksista Uusien osuuksien ottamisen myötä uusia jäseniä osuuskuntaan hyväksyttiin kertomusvuonna 14 kappaletta. Jäseniltä pois lunastettavaksi osuuksia hyväksyttiin 37 kappaletta, ja heille osuusmaksu palautetaan keväällä Osuuksien hyväksyttyjä siirtoja ja niiden myötä uusia jäseniä omasta jäsenyydestään luopuneiden tilalle tuli osuuskuntaan 31 kappaletta. Osuuksien, joita osuuskunnassa on vain yhtä lajia, kokonaismäärä kertomusvuoden lopussa oli 4554 kappaletta (muutosta -23 kpl).

7 Sivu 5 / 5 Tilikauden jälkeisistä merkityksellisimmistä tapahtumista On perustellusti oletettavissa, että Datame Oy:n konkurssipesän velat ylittävät sen varat niin, että sen omistajavelkojien hyväksi tulevat jako-osuudet jäävät merkityksettömiksi. Asia on varmistumassa vasta tilinpäätöksen tekemisen jälkeen, kun pesänhoitajan ilmoitus asiasta saadaan. Tilanteeseen on osuuskunnan osalta varauduttu jo tässä tilinpäätöksessä siten, että tarvittavat Datame Oy:öön liittyvien arvojen alaskirjaukset on tehty jo nyt. Osuuskuntalaki astui voimaan uudistuneena Laki muuttaa osuuskunnan toimintaympäristöä aiemmasta lähemmäksi osakeyhtiöiden toimintamallia. Samalla se mahdollistaa osuuskunnille aiempaa monipuolisemmat toimintapääoman keräämisen, hyödyntämisen ja jakamisen tavat. Tulevaisuuden arvioista Osuuskunta oli kertomusvuoden lokakuussa yhtenä Datame Oy:n vähemmistöosakkaana vaatimassa ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta käsittelemään erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiössä. Tämän lisäksi Datamen Oy:n konkurssiin liittyy edelleen myös muita tilinpäätöksen hetkellä selvittämättä ja ratkaisematta olevia asioita, joilla voi olla vaikutusta myös osuuskunnan vuoden 2014 tulokseen. Verkkotallennuspalveluita sisältäviin laajakaistatv -palveluihin liittyy edelleen epäselvyyttä siitä, onko TV-ohjelmien tallennuksen tarjoaminen osana teleoperaattorin laajakaistapalvelua sallittua vai ei. Vuoden 2014 alussa toimialan suurimmat operaattorit, sisältötoimijat ja tekijänoikeusjärjestöt tekivät opetusministeriölle ehdotuksen tämän tilanteen selventämiseksi ja ratkaisemiseksi, sekä kaupallisin sopimuksin tekijänoikeuksista että myös lainsäädännöllisesti. Tällä ratkaisulla voi olla olennaista vaikutusta osuuskunnan LPO Viihde netti-tv:n osana tarjoaman WatsonTV -palvelun sisältöön, kustannuksiin sekä asiakashintoihin. vaikutuksia järjestellään edelleen. Omistukset Finnet-yhtiöiden yhteisesti omistamissa liiketoimintayhtiöissä odottavat lopullisia ratkaisujaan, koska em. yrityskaupan myötä kilpailija Elisa Oyj tuli näihin yhtiöihin osaomistajaksi. Järjestelyistä voi edelleenkin seurata osuuskunnalle tarvetta uusiin pääomapanostuksiin näissä liiketoimintayhtiöissä, tai sen näihin yhtiöihin jo tekemien panostusten arvojen uudelleen arvioimiseen, myös niitä alentaen. Osuuskunnan viiteryhmän eli Finnet-yhtiöiden lukumäärän pieneneminen edellyttää, että aiempaa perusteellisemmin ja herkemmin tarkastellaan osuuskunnan, kuten muidenkin pienten alueellisten teleoperaattoreiden kykyä ja mahdollisuuksia toimia tulevaisuuden teleoperaattorimarkkinassa. Osuuskunnan toiminnan katsotaan jatkossa olevan aiempaakin enemmän riippuvaista toisista alan toimijoista ja päämieskumppaneista. Tämä on seurausta toimialan yleisen rakenteen muuttumisesta, käytännössä eniten juuri tietoverkkoyhteyksien kautta käytettävien palveluiden lisääntymisestä ihmisten arkielämässä. Tästä johtuen osuuskunnan ydinroolina nähdään olevan jatkossa nopeita, laadukkaita ja kiinteitä tietoverkkoyhteyksiä tarjoava, ja sen avulla asiakkaiden haluamia sisältöjä heille välittävä alueellinen toimija. Hallitus Osuuskunnan toimintaympäristössä jo vuoden 2012 aikana tapahtuneen merkittävän yrityskaupan

8 Henkilöstö ja hallinto Hallinto puheenjohtaja Saarinen Raimo kauppiasyrittäjä varapuheenjohtaja Huunonen Kari urheilualueiden vastaava hoitaja jäsenet Ala-Äijälä Vesa tietotekniikan insinööri Alkio Jukka kaupunginjohtaja Helistölä Markku yrittäjä Perkkola Jussi erityisluokanopettaja, HHJ toimitusjohtaja Parkkonen Jouni tietoliikenneinsinööri, emba, HHJ Liiketoimintavastuulliset henkilöt (Ohjausryhmä) Toimintovastaavat Lehtiö Pertti palvelupäällikkö, myynti ja asiakkuudet Saarinen Jari palvelupäällikkö, laitteet ja järjestelmät Saisaari Kari palvelupäällikkö, verkot ja toimitilat Talous/henkilöstö Kuusisto Karita talous- ja henkilöstöpäällikkö Vakinainen henkilöstö ja tehtävät vuoden lopussa Tilintarkastus Adolfsson Harri puhelinasentaja Ala-Olla Sami data-asiantuntija Ala-Äijälä Kristiina asiakasneuvottelija Backlund Jaakko tietojärjestelmäasiantuntija Heininen Erika puheluvälityspalveluhenkilö Karhu Tuula siistijä/taloemäntä Kulmala Henry järjestelmäasiantuntija Kuusisto Karita talous- ja henkilöstöpäällikkö Lehtiö Pertti palvelupäällikkö Ojalehto Henna myyntineuvottelija Paavola Janne myyntineuvottelija Parkkonen Jouni toimitusjohtaja Raitio Toni teleasentaja Saarinen Jari palvelupäällikkö Saisaari Kari palvelupäällikkö Teisaari Tarja puheluvälityspalveluhenkilö Virtanen Osmo puhelinasentaja Virtanen Tuija laskutus- ja markkinointivastaava 1975 KHT -tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tarkastajana KHT Tapani Kulmala

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Osuuskunta on ottanut missiokseen olla rakentamassa suomalaista tietoyhteiskuntaa, sekä olla mahdollistamassa ihmisten, yritysten ja laitteiden välistä kommunikointia, tarjoamalla

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010

Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta Perustiedot (1/2) Sanoma myy Suomen suurimman kaapelitelevisio-operaattori Welhon liiketoiminnan tietoliikennekonserni DNA:lle

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004 Tilinpäätös 1.1. 31.12. Elisa Oyj Tilinpäätös 10.2.2005 1 Elisan vuosi Vuosi ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 76.888.019 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 1 Elisan Q2 2006 Q2 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen ja 3G-palvelupaketit Näkymät vuodelle

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

Finda Vuosikertomus 2014

Finda Vuosikertomus 2014 DNA OY VUONNA 2014 YLEISTÄ Yleinen taloustilanne säilyi koko vuoden 2014 haasteellisena, mikä lisäsi epävarmuutta myös tietoliikennealalla. Kuluttajien ostovoiman ja taloudellisen luottamuksen heikentyminen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ TALOUDELLINEN KEHITYS HALLINTO TULEVAISUUDENNÄKYMÄT. Sivu 7/28

DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ TALOUDELLINEN KEHITYS HALLINTO TULEVAISUUDENNÄKYMÄT. Sivu 7/28 DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ Yleinen taloustilanne oli koko katsauskauden haasteellinen, mikä lisäsi epävarmuutta markkinoilla. Suomen tietoliikennemarkkinoiden kilpailutilanne jatkui vuonna 2013 kireänä.

Lisätiedot

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Markkinat, liiketoiminta ja näkymät Kotimaa Qt Osingonjakoehdotus Esityksen sisältö Katsauskauden

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Elisa Communications Oyj:n osavuosikatsaus 1.4.2002 30.6.2002

Elisa Communications Oyj:n osavuosikatsaus 1.4.2002 30.6.2002 Elisa Communications Oyj:n osavuosikatsaus 1.4.2002 30.6.2002 Huhti-kesäkuun liiketoiminta kehittyi myönteisesti Liikevaihdon kasvu ylitti selvästi toimialan kasvun ja oli 23 % Käyttökate ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Sysopen Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1999 1(5) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Liikevaihto Tietotekniikan asiantuntijapalveluiden kysyntä jatkui voimakkaana katsausaikana. Sysopen Oyj

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Elisa Communications Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.2002 31.3.2002

Elisa Communications Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.2002 31.3.2002 Elisa Communications Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.2002 31.3.2002 Elisan strategian toteuttaminen 2002 1997 2001 2002 Kasvu Konsolidointi Kannattavuus Synergiat, suuruuden ekonomia, kustannusten ja investointien

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA 1 (5) SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2006 SATO-konsernin liikevaihto oli 214,0 miljoonaa euroa (213,4 M, 1.1.- 30.9.2005).

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Sisällys. 2009 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin

Sisällys. 2009 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Sisällys 2009 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Palveluiden ja 3G:n eteneminen Strategian toteutus Voitonjako Näkymät vuodelle 2010 2 Vuosi

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Sisällys. Q2 2010 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin

Sisällys. Q2 2010 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Sisällys Q2 2010 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Strategian toteutus Uusien palveluiden eteneminen Näkymät vuodelle 2010 2 Q2 2010 keskeiset

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

VTI-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu

VTI-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu VTI-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2007 Tammi syyskuu kehittyi tammi syyskuussa odotusten mukaisesti ja oli 56,5 miljoonaa euroa (tammi syyskuu 2006: 52,6 miljoonaa euroa). Edellisvuoden vastaavan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Laitilan Puhelin Osk VUOSIKERTOMUS 2007 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallinto ja henkilöstö...4 Hallituksen toimintakertomus...5 Tuloslaskelma / emoyhtiö...9 Tase / emoyhtiö...10 Tuloslaskelma

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimitusjohtajan katsaus... 3. Vuosikertomus 2010... 4. Hallituksen toimintakertomus... 5. Tuloslaskelma, konserni...

Sisällysluettelo. Toimitusjohtajan katsaus... 3. Vuosikertomus 2010... 4. Hallituksen toimintakertomus... 5. Tuloslaskelma, konserni... Laitilan Puhelin Osk Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Vuosikertomus 2010... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Tuloslaskelma, konserni... 10 Tase, konserni... 11 Tuloslaskelma,

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

Espoo Areena EKY 04.05.2015

Espoo Areena EKY 04.05.2015 Espoo Areena EKY 04.05.2015 Asiat: Perustiedot Hallitus ja osakkaat Pallohonka Oy Hankkeen aikataulu sekä rahoituksen eteneminen Kassavirran päätulonlähteet Positiiviset asiat Espoon Kaupungille Konsertit,

Lisätiedot

Laajakaistat markkinalähtöisesti

Laajakaistat markkinalähtöisesti Laajakaistat markkinalähtöisesti Teleyhtiön näkemys Matti Makkonen Toimitusjohtaja Anvia Oyj Anvia Oyj - entinen Vaasan läänin puhelin (VLP) Liikevaihto 2009 104 M Suomen 4. suurin teleoperaattori Johtava

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot