Koulutuspolitiikka työryhmä (oppilaitosnäkemys) Toimeksianto: MYR koulutusjaosto, laajennettu sihteeristö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuspolitiikka työryhmä (oppilaitosnäkemys) Toimeksianto: MYR koulutusjaosto, laajennettu sihteeristö 13.6.2012"

Transkriptio

1 Koulutuspolitiikka työryhmä (oppilaitosnäkemys) YHTEENVETO Toimeksianto: MYR koulutusjaosto, laajennettu sihteeristö Työryhmän tapaamiset ja työskentely Paikka: Turun ammatti-instituutti: Kellonsoittajan koulutalo, Turku Aika: klo Prosessikirjoittaminen yhdessä ensimmäisen tapaamisen muistion pohjalta Paikka: Raision ammattiopisto / Raseko: Eeronkuja 3, Raisio Aika: klo Kommentointi yhteenvetoon Kutsutut: Julian Lindberg, Turun yliopisto, Marja Jantti, Bovallius-opisto, Saara Lampelo, Turun ammattikorkeakoulu, Tapani Rantala, Turun Kristillinen opisto, Matti Mäkelä, Turun kaupunki pj Maria Taipale, Raision seudun koulutuskuntayhtymä NUORTEN YHTEISKUNTATAKUUN TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT VARSINAIS-SUOMESSA KOULUTUSPOLITIIKKA/OPM Otsikot (päätoiminnot) a. Yksilölliset toimenpiteet syrjäytymisen ehkäisemiseksi b. Ohjaus- ja tukitoimet koulutuspolun varrella c. Koulutuksen järjestäjien rakenteelliset toimenpiteet a. Yksilölliset toimenpiteet syrjäytymisen ehkäisemiseksi Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta Vastuutaho KUNNAT - ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen yhteistyön toimivuus varmistettava - sopimukset olemassa - esim. Turun uusi metallipaja voi toimia myös työllistämisen väylänä - fokus suunnataan keskeyttämisten vähentämiseen ja ohjauksen kehittämiseen ammatillisessa koulutuksessa - koulutuksellisen kuntoutuksen tarve on tärkeää tunnistaa ja järjestää siihen mahdollisuuksia

2 Tuettu oppisopimustoiminta Vastuutaho KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT/työnantajat - osaamisen kehittymisen arviointiin apua ja resursseja - kehittämisyhtiöiden ja etsivän nuorisotyön yhteistyö => nuori ja työpaikka kohtaamaan toisensa - työhönvalmentajien tukea kaikille sitä tarvitseville nuorille; resurssoitava osana nuorten ohjausta ja etsivä nuorisotyötä - TE-toimiston urapalvelut ja työnantajapalvelut turvattava Varsinais-Suomessa Nivelvaiheiden toimenpiteet Vastuutaho KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT - valmistavan ja valmentavan koulutuksen kehittämine, mm. maahanmuuttajat erityisryhmänä siirtymiset eri koulutuksen tasoille, myös korkeakoulukelpoisuus ja heidän jatkotason kieliopintonsa - valmistavan ja valmentavan koulutuksen vaikuttavuuden arviointi - oppimiseen ja opiskeluun liittyvän psykologisen osaamisen varmistaminen (kattaa kaikki ohjaus- ja neuvontaketjun toimijat, opinto-ohjaajat ja sihteerit, ohjaavat opettajat jne.) - elinikäisen oppimisen tukeminen ja mahdollistaminen (virhevalintojen korjaus, alan vaihdon mahdollisuus, osaamisen kehittäminen ja täydentäminen, erikoistumismahdollisuuksien lisääminen tutkintojen sisällä ja erikoistumisopinnot tutkinnon jälkeen) Nuorten aikuisten osaamisohjelma Vastuutaho ETSIVÄ NUORISOTYÖ/NEUVOJAT - tunnistettava todellinen ongelma työllistymisessä/opiskelun puutteessa ja kohdennettava tukitoimet tämän mukaisesti sekä varattava riittävästi aikaa tähän työhön b. Ohjaus- ja tukitoimet koulutuspolun varrella Uraohjauksen vahvistaminen Vastuutaho KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT, NEUVOJAT - oppimaan oppimisen taitojen parantaminen kaikilla oppijoilla - neuvontaa ja ohjausta jo opintoihin hakeutumisvaiheessa riittävästi - yliopisto-opintoihin kiinnittyvää uraohjausta kehitettävä (opiskelu- ja urasuunnittelun nivoutuminen) ja korkeakouluopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen kehittäminen työelämäorientaatiota lisää jo tutkintojen sisälle (hops) - oppilaan ohjaajien, opinto-ohjaajien ja opintoneuvojien sekä ura- ja ammatinvalinnan ohjaajien toiminnan nivominen kiinteämmin toisiinsa (nykyisessä mallissa opiskeluun kiinnittyvä ohjaus ja uraohjaus liian kaukana toisistaan, toisistaan irrallisia toiminta-alueita) - Lukiokoulutuksen sisältyvän uraohjauksen kehittäminen, vaihtoehtojen tarjoaminen lukiolaisille myös ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulujen rinnalla - zuumaus erityistä tukea tarvitsevan henkilön uraohjaukseen; malli puuttuu - Työelämään siirtymistä tukevat toimet, esim. työhönvalmennus Yrittäjyyttä edistävät toimet Vastuutaho KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT, NEUVOJAT - Koulutuksen järjestäjien ja opettajien aktiivinen osallistuminen käynnistyvään yrittäjyyskasvatusstrategiatyöhön

3 - oppilaitosten työelämäyhteistyön parantaminen edelleen mm. Laakeri-hankkeen tavoitteiden mukaisesti - yritysasiamiehet ja kehittämis-/elinkeinoyhtiöt mukaan koulutusalan verkostoihin - koulutusorganisaatioiden johto ja asiantuntijat mukaan elinkeinoelämän verkostoihin => kiinni ideoihin ja välittäjänä toimimista opiskelijoiden ja yritysten välille (yrityskaupat, jatkajat) c. Koulutuksen järjestäjien rakenteelliset toimenpiteet Vastuutaho KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT - yhteistyö ja verkostoituminen tuki- ja ohjauspalveluissa, - opettajien työnkierto, työssäoppimista ohjaavien opettajien työelämävierailut sekä työpaikkaohjaajien oppilaitosvierailut (=laaja-alainen ymmärrys toinen toisistaan kasvaa ja lisääntyy) - opiskelijoiden mahdollisuus valita opintoja (= liikkuvuus) eri oppilaitosten tarjonnasta (voisi mm. laajentaa valikoimaa, laajentaa mahdollisuuksia erikoistua ja suorittaa opintoja) - yleisesti osaamisen kehittäminen ja yhteistyö: opiskelumuotojen kehittäminen, opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen, teknologia, tiedotus, viestintä, eri toimijaryhmien välinen vuorovaikutus Ammatillisen koulutuksen lisääminen Vastuutaho KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT, OKM - aloituspaikkojen kohdentaminen siten, ettei paikkoja jää täyttämättä - lisää aloituspaikkoja Varsinais-Suomeen - pienopetusryhmien lisääminen Vapaa sivistystyö Vastuutaho KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT - vapaan sivistystyön toimijat (kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset) pystyvät nopeasti vastaamaan koulutustarpeisiin, mikäli riittävät resurssit ovat käytössä - maahanmuuttajien kieli- ja kulttuuriopinnot mahdollistavat kouluttautumisen ja työllistymisen. Tärkeää on saada resursseja maahanmuuttajien jatkotason kieliopintoihin. Kotoutumiskoulutuksen kieliopinnot eivät riitä suomenkielisen perusopetuksen suorittamiseen tai valmistaviin koulutuksiin varsinkaan heikon koulutaustan omaavien maahanmuuttajanuorten kohdalla. - vapaan sivistystyön pitkäkestoisia linjoja on mahdollista kehittää ja käyttää koulutustakuun toteuttamiseen. Tällöin niillä tulee olla selkeä asema suhteessa kymppiluokkaan ja ammattistarttiin. - kansanopistoilla on sisäoppilaitoksina vahva pedagoginen osaaminen nuorten oppimisvalmiuksia, elämänhallintaa ja osallisuutta kehittävästä koulutuksesta TYÖRYHMÄN ESITTÄMIEN TOIMENPITEIDEN TAUSTAA Mistä koulutustakuun kohdalla on kysymys? Koulutustakuun liittyvä keskustelu ei usein ole riittävän kokonaisvaltaista. Toimenpiteenä ei riitä, että saadaan nuoret koulutukseen, myös opintojen keskeyttäminen pitäisi saada kuriin, ja on pyrittävä

4 vaikuttamaan koulutusvalintojen oikeellisuuteen jne. Joskus voisi riittää työllistymisedellytysten täyttymiseen myös tutkinnon osan suorittaminen. Kaikille oppilaitosympäristö ja luokkamuotoinen opetus ei ole sopiva oppimisympäristö, joten vaihtoehtoja tarvitaan. Koulutuksen läpäisyasteen nostamiseen tarvitaan opettaja- ja ohjausresursseja, osaamisen johtamista ja uusia toimintamalleja sekä oikeanlaista kohdentamista. Toisen asteen yhteishakua ja korkeakoulujen opiskelijavalintoja ollaan uudistamassa, jonka jälkeen osa ongelmista saattaa poistua. Toisaalta samanaikaisesti ollaan rajaamassa tutkinto-oikeuksia, jolloin on vaara, että tämä johtaa välivuosien määrän kasvuun, mikäli samanaikaisesti ei kehitetä mahdollisuuksia opintoalojen vaihtoon oppilaitosten sisällä ja välillä, liikkuvuuteen, opintojen täydentämiseen ja erikoistumiseen sekä ns. erillisvalintoja jo tutkintoja suorittaneille alan vaihtajille. YLEISLINJAUKSIA 1. On panostettava ennalta ehkäisevään toimintaan Syrjäytymisvaarassa olevien ja ns. erilaisten oppijoiden kohderyhmä on ameebamainen muuttuvine tuen tarpeineen. Olemusta on vaikea saa mahtumaan yhteiskunnan strukturoituihin sektoripalveluihin. Kun nämä kaksi kuviota yhdistää tulos voi näyttää tältä: palvelut Miten nämä kaksi kuviota saataisiin osumaan paremmin toistensa tarpeisiin? Voisivatko lokeroituneet palvelujärjestelmät myös levittää seiniään ja olla joustavampia? Osin näin tapahtuukin. Nuorisotakuu lähtee ajatuksesta, että nuorten tulisi itse olla aktiivisia tekijöitä, jolloin taustaksi tulisi saada enemmän tietoa nuorten arjesta ja heidän omista arvoistaan, asenteistaan ja tulevaisuutta koskevista ajatuksistaan, jotta päästäisiin pintaa syvemmälle ja tarvittavat toimenpiteet olisi mahdollista kohdistaa oikein (vrt. edellä oleva ameebakuvaus). Näyttää esimerkiksi siltä, että monella nuorella ei ole kykyä tai tahtoa aktiivisuuteen. Esimerkkinä tästä vaikkapa nuoren uppoutuminen nettimaailmaan, joka saattaa koukuttaa nuoren kokonaan kotiin. Osalle nuorista tämä voi todella olla vaikkapa seurausta siitä, että nuori on yksinäinen (esim. Niina Junttila on tutkinut ja kirjoittanut tästä paljon ja mm. MLL:n sivuilta löytyy tästä seuraavaa: ) eikä hänellä ole riittävää tukea lähipiirissään. Toisaalta kyse voi olla myös siitä, että nuoren aktiviteetit suuntautuvat aktiiviseen tekemiseen verkkoyhteisössä, ja hänen yhteiskunnallinen aktiivisuutensa ja sosiaaliset suhteensa ovat laajat ja kansainväliset. Jälkimmäisessä tilanteessa on pikemminkin kyse siitä, miten tuo jo olemassa oleva aktiivisuus, siinä syntyvä osaaminen ja verkostot saataisiin linkitettyä rakentavasti nuoren formaaliin opintopolkuun ja osaksi tulevaisuuden aktiivista kansalaisuutta. Joka tapauksessa nk. syrjäytymiseen tai syrjäyttämiseen puuttuminen edellyttävät aivan erilaisia lähestymistapoja ja ehkäpä jopa tämän ryhmän tehtäväkentän tarkempaa rajaamista? Joka tapauksessa tarvitaan toimenpiteitä monille eri syistä syrjäytyneille nuorille, myös masentuneille sekä heille, jotka on

5 haettava kotoa tai joilla on mielenterveysongelmia. Kaiken kaikkiaan aikuisilla pitäisi olla aikaa avata lukkoja, kuulla ja kuunnella. Erityistä huomiota pitäisi kiinnittää erityisryhmiin. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaisilla nuorilla syrjäytymisvaara perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa on 2-kertainen ja toisella asteella keskeyttämisvaara 1,5-kertainen valtaväestön nuoriin nähden. Myös korkeakouluopintoihin etenee maahanmuuttajista vain murto-osa, ja syitäkin tähän on jo tiedossa esim. kielitaito, pohjakoulutuksen heikkous, valintamenettelyt, opinto-ohjaus alemmilla kouluasteilla, jossa ehkä asetetaan tavoitetaso jne. Maahanmuuttajanuorten kielen osaaminen tulisi taata riittävällä kielikoulutuksella. Erityisessä syrjäytymisvaarassa ovat nuoret, joiden ongelmana ovat laajat oppimisvaikeudet ja neuropsykososiaaliset erityisvaikeudet, joista mainittakoon autismin kirjo sekä eriasteiset kehitysvammat ja -viivästymät. Osalle näistä nuorista perinteisen ammatillisen perustutkinnon suorittaminen edes mukautettuna on liian haastavaa. Tämän vuoksi osatutkintojen suorittamismuotoja ja -tapoja tulisi kehittää niin, että niiden järjestäminen olisi oppilaitosten kannalta mielekästä. Tällä hetkellähän osatutkinnon voi suorittaa vain opinnot keskeyttämällä, keino joka vaikuttaa negatiivisesti sekä oppilaitoksen valtionavun määrään että tuloksellisuusrahoitukseen. Erityisesti viimeksi mainitulle joukolle sopivia ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkoja on aivan liian vähän. Työnjakoa ja seurantamenetelmiä kehittämällä voitaisiin tunnistaa syrjäytymisuhka mahdollisimman varhain ja puuttua ongelmatilanteisiin yksilöllisen ohjaustarpeen tunnistamiseksi ja tarpeellisten toimenpiteiden tekemiseksi. Varhaisen puuttumisen menetelmällä toimien varsinaisia psykologipalveluja ei ehkä tarvittaisi niin paljon, tosin niitäkin on ilmiselvästi lisättävä. Varhaisen puuttumisen malli ei välttämättä suoraan toimi oppilaitoskontekstissa. Varhainen puuttuminen on varmaan tälläkin hetkellä periaatteessa käytettävissä, esim. jo neuvolassa ja päiväkodissa nähdään syrjäytymisalttius, ja siihen pyritään puuttumaan perheitä tukemalla, mutta silti osa putoaa tukiverkon läpi. Olisi hyvä tutkia, löytyykö varhaisen puuttumisen mallia, joka voisi toimia ns. hyvänä käytäntönä ja mallina oppilaitoksille. Opiskelijadynamiikan lukutaitoa tarvitaan ja tukijan roolissa toimimisen malleja. 2. Välittämistä ja arvojen esillä pitämistä Työryhmä on yksimielinen siitä, että on välittämisen kulttuurin aika. Aikuisilla tulee olla aikaa nuorelle kohdata ja kuunnella. Arvot on pidettävä esillä ja tehtävä näkyväksi ja niiden tulisi ohjata oppilaitoksen toimintaa. Opettaja voi auttaa opiskelijaa, jos hänellä on aikaa auttaa nuorta erilaisissa elämäntilanteissa. Työelämässä olevilla aikuisilla tai opettajilla olisi oltava työhön aikaa, mikä voi joskus edellyttää koko toiminta- ja työkulttuurin uusiksi pistämistä. Välittäminen tarkoittaa yhdessä elämistä ja yhdessä oppimista. Koko työyhteisö ja kaikki aikuiset työntekijät ovat kasvattajia. Kaikki ovat mukana kasvattamassa nuoria. Nuoret tarvitsevat onnistumisen kokemuksia, usein epäonnistuminen vie syrjäytymään ja tätä pitää aktiivisesti estää. Pystymmekö yhteisöllisyyteen - olemme itse ja lapsemme myös länsimaisen yksilöllisyyttä ja itsenäisyyttä korostavan ideologian kasvatteja. Esim. yksinasuvien määrä kasvaa koko ajan. Emme osaa helposti pyytää ja ottaa apua vastaan. Taloudellinen tulos nähdään usein liian lyhyellä aikajänteellä huomioimatta kaikkia mahdollisia pitemmän aikavälin säästöjä. Riittävä tuki- ja ohjaustoiminta voidaan kuitenkin myös nähdä panoksena, joka parantaa oppilaitoksen mahdollisuuksia tuottaa taloudellista tulosta. Tämän vuoksi tulisikin entistä enemmän kiinnittää huomiota sen näkyväksi tekemiseen, että syrjäytymisen ehkäisy on yhteiskunnan kannalta

6 taloudellisesti äärimmäisen mielekästä toimintaa. Ohjausta lisäämällä voidaan ehkäistä opintojen keskeyttämistä ja lisätä opintojen läpäisyä, joka taas vaikuttaa oppilaitoksen rahoitukseen. 3. Oikeaa markkinointia, tiedotusta ja viestintää eri koulutusaloista Työryhmä kiinnittää huomiota myös koulutuksen sisältöjen, koulutuksen muotojen ja koulutusohjelmien markkinointiin. Markkinoinnissa luodaan joskus mielikuvia hauskuudesta ja draivista, ja kuitenkin opiskelu vaatii myös työtä ja ponnistelua. Markkinoinnin tulee olla houkuttelevaa, mutta myös luoda realistinen kuva tulevan työn sisällöistä ja olosuhteista sekä opintojen vaatimuksista. Niin ammattikorkeakoulun ja yliopiston kuin ammatillisen ja lukiokoulutuksenkin osalta mielikuvat saattavat poiketa todellisista arjen tilanteista suuntaan tai toiseen. Tärkeää on tuoda esiin myös koulutuksen arvo sinänsä. Koulutukseen kannattaa hakeutua, vaikka ei olisi vielä täysin varma urastaan. 4. Opintojen etenemisen mahdollistaminen, opintojen järjestelyt ja rakenteiden joustavuus Koulutuksen järjestäjien tulee karsia turhaa byrokratiaa ja turhia, opintojen etenemistä hankaloittavia rakenteita sekä lisätä opintoja järjestävien yksiköiden, koulutusohjelmien ja oppilaitosten yhteistyötä, jotta opiskelijalla olisi mahdollisuus suorittaa opintonsa mielekkäässä aikataulussa ja laajentaa omia jatkokoulutusmahdollisuuksia esimerkiksi suorittamalla ammatillisia opintokokonaisuuksia lukio-opiskelun rinnalla. Esimerkiksi ammattikorkeakoulussa fiksut nuoret turhautuvat, jos eivät voi edetä riittävän nopeasti opinnoissaan tai joissakin oppilaitoksissa on lukujärjestysteknisistä päällekkäisyyksistä johtuen mahdotonta valita joitakin kiinnostavia opintoja omaan ohjelmaan. Tarvitaan siis entistä enemmän joustoa ja uutta ajattelua opintojen suorittamismahdollisuuksiin (tenttiakvaariot, näytöt, yhteissuunnittelun ja liikkuvuuden lisääminen jne.) ja opiskelumuotoihin sekä mahdollisuuksia siirtyä korkeakoulun sisällä ja korkeakoulujen välillä erilaisista syistä. Edellä olevaan opintojärjestelyjen joustavoittamiseen (mm. teknologian käyttöön) liittyy myös korkeakouluopiskelijoiden läsnäolopakon välttämättömyys ja sen tarpeen arviointi. Korkeakouluopiskelijoista hyvin suuri osa käy työssä opintojen aikana, ja monet selvitykset ovat osoittaneet, että työssäkäyntiä ei yleisesti voi syyttää opintojen viivästymisestä, usein syyt ovat monitahoisemmat. Todellisuudessa työssä käyminen opintojen aikana voi jopa edistää opiskelijan työllistymistä opintojen päättymisen jälkeen. Onkin syytä miettiä sitä, onko oppilaitosten näkökulmasta mielekkäämpää opetuksen ja opiskelun suunnittelua se, että työssä käyminen otetaan huomioon tosiasiana vai se, että sitä vastaan kamppaillaan esim. läsnäolopakolla? Erilaisissa nivelvaiheissa tarjolla olevien valmentavien ja valmistavien koulutusten tarjontaa ja sisältöjä on kehitettävä siten, että ne helpottavat yksilön mahdollisuuksia päästä ammatilliseen koulutukseen tai lukioon. Toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan kautta kokonaisuuksia voidaan edelleen parantaa. Koulutuksen työelämäyhteyksien parantaminen on välttämätöntä kaikilla aloilla ja kaikissa oppilaitoksissa, erityisesti lukioissa. Lisäksi monille nuorille olisi parempi, että heille oppilaitosympäristön sijaan tarjottaisiin muita mahdollisuuksia kouluttautua. Esimerkiksi mestari-kisälli-kulttuuri puuttuu Suomesta - työpaikoilla voisi kiinnittää huomiota eläkkeelle jäävien ja uusien nuorten työparityöskentelyyn. Myös työpajat tarjoavat monelle nuorelle hyvän oppimisympäristön, jossa heitä osataan oikealla tavalla tukea ja opinnot etenevät. Työpaikalla tapahtuvasta koulutuksestakin on vielä otettavissa paljon tehoja irti esimerkiksi

7 laajennetun työssäoppimisen keinoin. Myös oppisopimuskoulutus ilman työsopimusta voisi lisätä työnantajien kiinnostusta asiaa kohtaan. Asioista tulisi keskustella läpinäkyvästi ja rakenteet avaten: Miksi tarvitaan tiettyjä toimenpiteitä! Mitä vaikutuksia on pohjoismaisen elintason ja tasa-arvon ylläpitämisellä? Miten suomalainen yritysrakenne ja nuorten oppisopimuskoulutuksen määrän lisääminen kohtaavat toisensa (vrt. nuorelle pitää maksaa työehtosopimusten mukaista palkkaa). Ovatko Saksassa yleiset nuorten oppisopimustyömarkkinat meillä mahdollinen asia, jos ei niin miksi. Tärkeää olisi myös selkeästi tuoda esiin eri koulutusjärjestelmien erot. Keskustelussa, jossa Suomeen toivotaan saksalaistyyppistä oppisopimuskoulutusta, ei ole kovin paljon mieltä. Miten yritykset voisivat saada riittävästi palveluja TE-toimistojen yrityspalveluista ja nuoret urapalveluista vrt. ministeriön rahoitus ja organisaatiouudistus? Olemassa olevista verkostoista voisi myös olla enemmän hyötyä, jos niiden rakentumiseen ja koordinointiin kiinnitettäisiin enemmän huomiota. 5. Yksilön velvollisuudet ja tarve tehdä työtä Osa nuorista saa opinnoissaan paljon erityistä tukea, ja silti heistä osa keskeyttää opintonsa mikään ei siis näytä heidän kohdallaan riittävän. Yleisesti puhutaan y-sukupolvesta, joka ei ole kiinnostunut koulusta tai työelämästä ja joiden arvojen yleisviritys on ei uraputkea, ei kilpailuyhteiskuntaa. Työryhmä haluaa kiinnittää huomiota siihen, minkälaista viestiä nuorille välitetään. Välitämmekö yhteiskunnasta ainoastaan kovia arvoja (kilpailu, menestyminen, tehokkuus) välittämisen ja yksilön merkityksen sijaan. Tähän liittyen työryhmä katsoo, että yhteiskunnallisessa keskustelussa olisi kiinnitettävä huomiota yksilöiden osallisuuteen ja osallistumiseen ja jokaisen yhteiskunnan jäsenen merkityksellisyyteen. Keskustelussa työn merkityksestä pitäisi korostaa yksilön vastuuta työtä tekemällä huolehtia omasta toimeentulostaan, mutta myös tämän lisäksi sitä, että jokaisen on tärkeää osallistua yhteisen hyvän ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Erityisen tärkeää olisi tukea perheitä ja opettajia ja antaa kodeille ja oppilaitoksille eväitä yhteiskunnan merkitystä, yksilön elämänhallinnan saavuttamista sekä kouluttautumisen ja työllistymisen yhteyttä koskevaan kehitykseen. Myös oppilaitosten toimintaedellytyksiin, työilmapiirin kehittämiseen ja johtamiseen on panostettava. Oppilaitosten työntekijöiden edellytetään olevan motivoituneita ohjaamaan, välittämään samanaikaisesti kuin erilaiset tehostamistoimenpiteet ja säästöt vähentävät käytössä olevia resursseja ja henkilöstöä, ja vievät työstä mielekkyyden.

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala Kirsi Kangaspunta johtaja Koulutustasotavoitteet Maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto 88%

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset 24.3.2015 VAMPO seurannan seminaari Anne Mårtensson VAMPO toimenpiteet

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos KESU 2011-2016 / OKM-OPH TUSO Koulutuksen ja

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen kehittämishaasteet Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

Ammatillisen peruskoulutuksen kehittämishaasteet Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen peruskoulutuksen kehittämishaasteet 5.9.2013 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen peruskoulutuksen kehittäminen Tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Heistä 40 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella 110 000 pelkän peruskoulun

Lisätiedot

Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa. Hämeen ELY-keskus

Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa. Hämeen ELY-keskus Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa 31.3.2016 Esityksen sisältö Kestävää kasvua ja työtä - ohjelman tavoitteet Hämeen alueella toteutettavat hankkeet Hankkeiden tavoitteita ja tuloksia

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

1. OPISKELIJAHUOLTO KAIKILLE

1. OPISKELIJAHUOLTO KAIKILLE 19.12.2016 Psykologiliiton lausunto koskien asiakirjaa Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Psykologiliitossa on tutustuttu hallituksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

NUORISOTAKUU NYT JA TULEVAISUUDESSA

NUORISOTAKUU NYT JA TULEVAISUUDESSA NUORISOTAKUU NYT JA TULEVAISUUDESSA Projektipäällikkö Matti Mäkelä Läpäisyohjelman levittämishanke Turun kaupungin sivistystoimiala, projektitoimisto NUORISOTAKUU NYT -HANKE toteutettu Turun seutukunnassa

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö Johtaja Kirsi Kangaspunta 14.3.2013 Aikuiskoulutuksen budjettimuutokset Määrärahan muutokset kehyskaudella 2013-2016 verrattuna vuoteen

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppilaan- ja opinto-ohjauksen ajankohtaiset linjaukset. Kirsi Kangaspunta johtaja

Oppilaan- ja opinto-ohjauksen ajankohtaiset linjaukset. Kirsi Kangaspunta johtaja Oppilaan- ja opinto-ohjauksen ajankohtaiset linjaukset Kirsi Kangaspunta johtaja Hallitusohjelman tavoite: maailman osaavimmaksi kansaksi Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto

Lisätiedot

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI 19.- 20.4.2012 Helsinki, Hilton Strand Tilaisuuden avaus Aulis Pitkälä Pääjohtaja Oppilaan- ja opinto-ohjaus elinikäisen oppimisen tukena Oppilaan- ja

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Katsaus ammattistartin tilanteeseen ja yhteys muihin hankkeisiin 28.11.2012 Elise Virnes

Katsaus ammattistartin tilanteeseen ja yhteys muihin hankkeisiin 28.11.2012 Elise Virnes Katsaus ammattistartin tilanteeseen ja yhteys muihin hankkeisiin 28.11.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu/nuorisotakuu 1.1.2013 Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

OHJAUKSELLISIA KEINOJA NUORTEN JA AIKUISTEN OPINTOJEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISYYN

OHJAUKSELLISIA KEINOJA NUORTEN JA AIKUISTEN OPINTOJEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISYYN CARRY ON 1.2.2016-30.6.2018 OHJAUKSELLISIA KEINOJA NUORTEN JA AIKUISTEN OPINTOJEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISYYN Ohjauksen ajankohtaispäivä 2017 Aikuiskoulutuskeskus Kouvola 19.5.2017 Hilkka Huisko Carry on

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA

NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA OPH ja OKM työseminaari 13.6.2013 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Nuorten aikuisten osaamisohjelma Jyväskylän koulutuskuntayhtymään saatu v. 2013 1,2 m lisärahoitus 83 t

Lisätiedot

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja Omnian aoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustaia polkuja Marja Muukkonen ja Jaanamari Österman Aoin ammattiopisto Mahdollisuus suorittaa ammattiopiston ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN Pauliina Sarhela

Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN Pauliina Sarhela Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN 7.4.2017 Pauliina Sarhela Yhteistyökumppanit Työelämä TreduNavi-hakupalvelu:tietoa ja Yhteistyökumppanit ohjausta hakeutumisesta Tutkintoja

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuuden osoittaminen. Projektipäällikkö Matti Mäkelä Huippu-hanke Turun kaupungin sivistystoimiala

Hankkeiden vaikuttavuuden osoittaminen. Projektipäällikkö Matti Mäkelä Huippu-hanke Turun kaupungin sivistystoimiala Hankkeiden vaikuttavuuden osoittaminen Projektipäällikkö Matti Mäkelä Huippu-hanke Turun kaupungin sivistystoimiala M.O.T. Hyvän käytännön / toimintamallin juurruttaminen on helpompaa, jos pystyy osoittamaan

Lisätiedot

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 11.12.2012 Nuorisotakuu käynnistyy

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla Laura Halonen & Elina Nurmikari Nuorisotakuun hankekokonaisuus Millaiseen tarpeeseen hanke syntyi

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa 23.11.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson Ammatillisen koulutuksen osasto Mitä reformissa tavoitellaan?

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus vahvempaa osaamista ja yksilöllistyviä koulutuspolkuja. Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.1.

Ammatillinen koulutus vahvempaa osaamista ja yksilöllistyviä koulutuspolkuja. Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.1. Ammatillinen koulutus vahvempaa osaamista ja yksilöllistyviä koulutuspolkuja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.1.2012 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Nuorten tuki-hankkeen ydintavoite:

Nuorten tuki-hankkeen ydintavoite: Nuorten tuki-hankkeen ydintavoite: on parantaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten kiinnittymistä ja pääsemistä koulutukseen, kehittää elämänhallinnan taitojaan ja saamaan työelämäkokemuksia

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Elokuu Täydennyshaun tulokset Jälkiohjaus Tiedonsiirto koulutusten järjestäjien

Lisätiedot

Ohjauksen tilanne, haasteet ja ratkaisuehdotuksia. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kaupungin opetusvirasto

Ohjauksen tilanne, haasteet ja ratkaisuehdotuksia. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kaupungin opetusvirasto Ohjauksen tilanne, haasteet ja ratkaisuehdotuksia Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kaupungin opetusvirasto Ohjauksen tilanne tällä hetkellä Ammatillisen koulutuksen suosio kasvanut, jolloin monille

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013 Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus Salmia 4.-5.11.2013 Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 1) Romanien koulutuksen ja työllistymisen toimijaverkosto Tavoite: Verkoston toiminnan edelleen kehittäminen sekä laajentaminen Tiivis yhteistyö eri tahojen välillä eri

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

Nuorisotakuu mikä muuttuu Järvenpään mallin myötä. Tuhti-seminaarin työpaja

Nuorisotakuu mikä muuttuu Järvenpään mallin myötä. Tuhti-seminaarin työpaja Nuorisotakuu mikä muuttuu Järvenpään mallin myötä Tuhti-seminaarin työpaja 14.10.2013 Järvenpään kaupunki Lausvaara Jari 17.5.2013 Nuorisotakuu yleisesti Järvenpään kaupunki Lausvaara Jari 17.5.2013 2

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen Ylijohtaja Mika Tammilehto 12.12.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen Henkilökohtaistaminen VANKILAOPETUS

Lisätiedot

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 Oppisopimusopiskelija voi saavuttaa mahdollisimman hyvin tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja selviytyä työtehtävistään oppimisvaikeuksistaan tai

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä 5.10.2017 Pirjo Kauhanen pirjo.kauhanen@jao.fi Kuva: Mathias Falk / Skills Finland AMISreformi Koulutukseen joustavasti

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa. Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä Sanna Laiho

Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa. Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä Sanna Laiho Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä 2.11.2017 Sanna Laiho Agendalla Ammatillisen koulutuksen näkökulma Siirtyminen ja eroaminen: määritelmiä Havaittuja

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella 20.2.2013 Hallituksen linjaukset Yksi hallituksen kärkihankkeista Tavoitteena on nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumisen edistäminen, työttömyyden pitkittymisen

Lisätiedot

Maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminta. Korkeakoulujen kv-kevätpäivät Kaisu Piiroinen

Maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminta. Korkeakoulujen kv-kevätpäivät Kaisu Piiroinen Maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminta Korkeakoulujen kv-kevätpäivät 10.5.2017 Kaisu Piiroinen 1 2 3 4 http://uutismaailma.com/wpcontent/uploads/2016/03/vok-raportti_21.03.2016.pdf 5 Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa Opetusneuvos Tarja Riihimäki KESU:n koulutuspoliittisia lähtökohtia Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020 nuorista aikuisista runsaalla kolmanneksella

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Ohjausta kehittämään

Ohjausta kehittämään Ohjausta kehittämään Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät Messukeskus 18.4.2013 Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtaja Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Tavoitteena hallitusohjelma Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Tavoitteena hallitusohjelma Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen Tavoitteena hallitusohjelma 2015-2019 Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen AMKE:n yhteistyöfoorumi 24. 26.3.2015 Ammatillisen koulutuksen verkon on oltava alueellisesti

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus Toimenpideohjelma vuosille

Lisätiedot

Opintopolku hakeutujan palvelut. Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari Satu Meriluoto / OPH

Opintopolku hakeutujan palvelut. Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari Satu Meriluoto / OPH Opintopolku hakeutujan palvelut Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari 17.02.2012 Satu Meriluoto / OPH SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut (OKM) Oppijan keskitetyt palvelut OPH Oppijan

Lisätiedot