ProHow Toimittanut ProHow ry:n hallitus: Anne-Christine Jansson, Heikki Veriö, Juhani Lahtinen, Ilkka Talvitie, Raimo Keskinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ProHow 2004-2009. Toimittanut 21.11.2009 ProHow ry:n hallitus: Anne-Christine Jansson, Heikki Veriö, Juhani Lahtinen, Ilkka Talvitie, Raimo Keskinen"

Transkriptio

1 ProHow Toimittanut :n hallitus: Anne-Christine Jansson, Heikki Veriö, Juhani Lahtinen, Ilkka Talvitie, Raimo Keskinen

2 2 Toiminnan alkutaival Helsingin Insinöörit ry. (HI), Suomen Ekonomiliitto ry. (SEFE) ja Tekniikan Akateemisten Liitto ry. (TEK) olivat v.1993 perustaneet Omaehtoisen Työllistymisen Tuki OTTY ry:n. Myöhemmin mukaan tulivat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry. (SMKJ) sekä Insinööriliitto ry. OTTY ry:n merkittävin projekti oli Idea-Points, joka tähtäsi uusmaalaisten erikoiskoulutettujen työllistymiseen. Toiminta, joka myöhemmin saa nimen ProHow, syntyi TEK:in Inno-kabinetissa Itä-Pasilassa v.2004 lopussa Idea-Pointsin Tehovalmennus-koulutuksen yhteydessä syntyneistä ajatuksista ja henkilökontakteista. Ensimmäiseen tapaamiseen osallistui viisi Idea-Pointsin tehovalmennuskurssin käynyttä henkilöä (Heikki Veriö, Juhani Lahtinen, Kai Karasvirta, Leif Wesander ja Pauli Jakobsson). He kaikki olivat erilaisissa vastuunalaisissa tehtävissä toimineita koulutettuja miehiä, jotka olivat silloin ilman vakinaista työtä. Alussa tämä pioneerijoukko valitsi nimekseen Tehoyrittäjyysryhmä. Ryhmä laati kaksisivuisen ilmoituksen, jossa kerrottiin tavoitteesta ostaa yritys yhdessä tai kukin erikseen. Ryhmän ensimmäisen puheenjohtajan KTM Pauli Jakobssonin sanomaa: Ryhmämme oli kasvanut vain muutamassa viikossa yhdeksän ammattilaisen tiimiksi, koska ostajaryhmän jäsenenä itse kullekin voi tarjoutua työllistymismahdollisuuksia merkittävästi enemmän, monipuolisemmin ja nopeammin kuin yksin toimien. Vaikka jäsenillämme on akateeminen kaupallinen tai tekninen koulutus sekä työkokemusta ja osaamista keskisuuren konsulttifirman tarpeisiin, ei perinteinen työnhaku ole poikinut kutsuja työhaastatteluihin. Syynä on useimmiten ikä. Start-up yritykset otettiin myös mielenkiinnon kohteeksi. Aktiivisten jäsenten kautta saatiin muutamia ideansa patentoineita keksijöitä esittelemään asiaansa joulukuussa Uuden yrityksen juuri perustaneita tai muusta syystä yritystään kauppaavia ihmisiä kävi kevään 2005 aikana peräti toista kymmentä kertomassa hankkeistaan. Merkittävä ponnistus tehtiin yhdessä Suomen Yrityskaupat Oy:n myyntipäällikkö Pekka Passin avustuksella. Hän järjesti Yritysmyyjien ja - ostajien informatiivisen Get together -illan. Tilaisuudessa oli kolme yrittäjää, jotka olivat ilmaisseet halukkuutensa yrityskauppaan. Jatkoneuvotteluihin ei kuitenkaan päästy näiden yritysten kanssa, mutta Pekka Passi lupasi informoida myyntiin tulevista yrityksistä jatkossakin. Tilaisuuteen laadittiin ensimmäinen esittely jokaisesta kymmenpäisen ryhmän jäsenestä. Muut merkittävät alan yritykset ProMBO Oy ja ProMan Oy tulivat myös nopeasti esittelemään toimintaansa. Ilmeisesti he näkivät Tehoyrittäjyysryhmässä ostopotentiaalia. Muutamat jäsenet ovat näiden yrityskauppoja välittävien yritysten kautta etsineet ja löytäneet haluamansa yrityksen. Kauppoja on myös realisoitunut.

3 3 Vuokrajohtajuus nousi kevään 2005 kuluessa esiin ja alan yrittäjiä vieraili ryhmän kokouksissa. Tämä toiminta on johtanut muutaman pysyvän työsuhteen syntymiseen. Yrityskauppoihin kuuluvat lait ja asetukset, laskenta- ja arviointityökalut sekä kokemukset toteutuneista kaupoista kiinnostivat ryhmää. Lisäksi erilaiset tukiorganisaatiot ja yritykset haluttiin kartoittaa ja kytkeä toimintaan mukaan. Vakuutusyhtiötä, pankkeja, laki- ja talousasiantuntijoita kutsuttiin kertomaan ja kouluttamaan ryhmää mm. uusien lakien vaikutuksesta yrityskauppoihin ja yritysten toimintaympäristöön. Keväällä 2005 ryhmän jäseniksi liittyi viisi kansainvälisissä tehtävissä kouliintunutta analyytikkoa. Heidän aktiivisuutensa johdosta syntyivät ryhmälle kotisivut ja työkalupakki, joka perustettiin Yahoo-portaaliin. Sinne keskitettiin samalla kaikki sähköinen kommunikointi ja arkistointi. OTTY ry:n tuki mahdollisti omien nettisivujen teettämisen ulkopuolisella. Sivut on uusittu jo muutamaan kerran. Nykyään ne pystytään ylläpitämään jäsenten omin voimin. Kunkin jäsenen oman osaamisen esittäminen on osoittanut melko vaikeaksi. Niinpä keväällä 2005 tehtiin tiimiroolityökaluilla analyysit kaikista jäsenistä. Tämä auttoi ryhmäläisiä tuntemaan toisiaan paremmin sekä jakamaan keskinäisiä töitä tehokkaammin. Jäsenien osaamisen ajantasaisuus ja tiedot kunkin halukkuudesta erilaisiin hankkeisiin tästä eteenpäin todettiin vaativan paneutumista ja tietojen tarkentamista. Keväällä 2005 päätettiin myös uusia ryhmän nimi. Järjestettiin kilpailu, jonka voitti Leif Wesanderin ehdottama ProHow ylivoimaisesti. Toiminta vakiintuu Jäsenmäärän lisääntyessä ProHow:n toiminta alkoi muotoutua nykyiseen suuntaansa. Monista eri vuodenaikoihin liittyvistä tapahtumista on tullut perinteitä, jotka antavat sopivia etappeja kalenterivuoden varrelle ja luovat jatkuvuuden tunnetta. Yhteistyö tukiyhdistysten, erityisesti OTTY:n ja taustalla vaikuttavien TEK:n ja myös SEFE:n ja HI:n kanssa on ollut pitkäjänteistä ja palkitsevaa. On myös kehitetty uusille toiminnasta kiinnostuneille ihmisille annettavaa informaatiota liittymisestä. ProHow on jo vuosia visioinut sekä omaa että yhteiskunnan kehitystä. Myös ProHow:n visio ja arvot, toiminta-ajatus ja strategia on tunnistettu pitkän työn tuloksena. Tuotteistaminen on huomattu tärkeäksi, mutta myös vaativaksi aiheeksi. Pisimmälle on päästy sparrauksen alueella, mistä on jo myönteisiä pilottikokemuksiakin. ProHow:n toiminnan runkona ovat säännölliset, jokaviikkoiset kokoukset. Ne toimivat jäsenille vertaisryhmänä yhteisten ongelmien ratkaisemisessa sekä sosiaalisena kanssakäymisfoorumina. Lisäksi on järjestetty vierailuja ja koulutustilaisuuksia. Joka viikko tapahtuu jotakin, ainoastaan kesälomakautena ja joulun aikaan ei ole ollut toimintaa.

4 4 Ryhmälle on valittu puheenjohtaja, jonka tehtävänä on mm. toimia ryhmän nimissä sidosryhmiin ja julkisuuteen päin sekä edistää ProHow:n tarkoituksen toteutumista sääntöjen ja jäsenten toiveiden mukaisesti. Puheenjohtajan tehtäviä on hoitanut 2004 KTM Pauli Jakobsson, ekonomi Heikki Veriö ja 2008 alusta alkaen DI Raimo Keskinen. Keväällä 2006 ProHow järjesti Idea-Pointsissa kaksi ja syksyllä 2006 yhden yritysostokoulutustilaisuuden. Koulutusohjelma koostui asioista, mihin tulevan yrittäjän on syytä varautua aikoessaan ostaa yritystä: yrityksen arvon määritys, juridiset yksityiskohdat, osakeyhtiölain muutokset, hallitustyöskentely jne. Yritystason taloudellisia ydinkysymyksiä käsitteli KTM Juha Siikavuo ja yritysjuridiikkaa OTK Johannes Kataja. Koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 45 henkilöä. Osanottajista osa oli ProHow-ryhmän ulkopuolelta. Jäsenet ovat allekirjoittaneet luottamuksellisten tietojen salassapitovakuutuksen eli Pledgen. Ryhmän sisäiseen käyttöön on valmistettu erilaisia apuvälineitä mm. yritysostojen ja yritysanalyysien tekoa varten. Apuvälineet ovat kaikkien jäsenten käytössä ProHow:n omilla www-sivuilla Yahoo Groupsin palvelimella. Siellä ovat jäsenten luettavissa myös kaikki kokouspöytäkirjat, muistiot, valokuvia, jäsenrekisteri ja tapahtumakalenteri sekä sisäiseen tiedonvälitykseen tarkoitettu sähköpostijärjestelmä. Ryhmä toimi vuoden 2006 loppuun osittain EU:n sosiaalirahaston rahoittamassa Idea-Pointsissa. Idea-projektin loputtua ryhmä jatkoi OTTY ry:n sateenvarjon alla itseohjautuvana ryhmänä. ProHow on saanut taloudellista tukea toimintaansa OTTY ry:n sekä tausta-järjestöjen kautta tilajärjestelyihin, ulkopuolisten luennoitsijoiden palkkaukseen koulutustilaisuuksiin sekä internet sivustonsa perustamiseen ja ylläpitoon.

5 5 perustetaan Keskustelut eriasteisista organisoitumisista johtivat :n perustamiseen Yhdistyksen tarkoitus on sääntöjen mukaisesti työttömyyden vähentäminen, kokemuksen arvostamisen ja hyödyntämisen lisääminen liikeelämässä, julkishallinnossa ja vapaassa kansalaistoiminnassa sekä jäsentensä ammatillisen osaamisen ja työllistymisen edistäminen. Perustamiskokouksessa oli läsnä 10 pitkään mukana ollutta henkilöä. PRH hyväksyi lopullisesti ProHow ry:n yhdistysrekisteriin Syksyn 2008 aikana aivoriiheiltiin ProHow:lle slogania. Monista hyvistä ehdotuksista voittajaksi tuli Juhani Lahtisen ehdotus Kokemus käyttöön. Sen katsottiin parhaiten edustavan ProHow:n toimintaa ja tavoitteita. Toimintansa alusta alkaen sekä edeltäjä Tehoyrittäjyysryhmä että ProHow on kokoontunut yhteensä yli 190 kertaa viikkokokouksissa ja yritysvierailuilla tämän historiikin julkaisuun, mennessä. Tämän lisäksi tulevat koulutustilaisuudet ja muut tapahtumat. Kokouspäivä on normaalisti ollut torstai. Kokouspaikkana oli Idea-Pointsin kokoustila. Idea-Pointsin toiminnan loputtua kokouksia on vuoden 2007 alusta pidetty sekä Helsingin Insinöörien tiloissa Pohjois-Tapiolassa että TEK:in Inno-kabinetissa Itä-Pasilassa. ProHow-ryhmän toimintaan on osallistunut kaikkiaan 84 henkilöä, joista 60 aktiivisesti. Näistä on työllistynyt 36, joista 17 yrittäjäksi. Vuoden 2009 marraskuussa aktiiveja jäseniä on 26 henkilöä, joista 6 on alumneja. Tavoitteena on koko toiminnan ajan ollut, että jäsenet työllistyvät nopeasti. Työelämään siirtyneet alumnijäsenet ovat jääneet pois viikoittaisesta työskentelystä, mutta useat heistä ovat edelleen toimineet mm. vierailukäyntien isäntinä. Jäsenrekrytointia on suoritettu mm. taustajärjestöjen kautta ryhmän toimintaa selostavilla kirjeillä ja lehtikirjoituksilla. Muutamien järjestöjen nettisivustoilta on linkki ProHown sivuille (www.prohow.fi). Prohowlaiset ovat osallistuneet erilaisiin messuihin ja koulutustapahtumiin. Marraskuussa 2009 järjestetään yritystoiminnan aloittamista ja rahoituskysymyksiä käsittelevä oma koulutustilaisuus. Vapaamuotoinen toiminta Joistakin tapahtumista on tullut pysyvä perinne. Kevätkauden päättäjäiset Ravintola Vltavassa ravintolapäällikön vauhdikkaine luentoineen on lähtölaukaus kesälaitumille ja aktiivinen ProHow:n alumni Mikael Franck hoitaa kesäkuisen saaristoretken säästä riippumatta. Elokuussa ratkotaan ProHow:n golfmestaruudet Vihdissä, mihin jälkipeleinä liittyy grillausta, saunomista ja järviuintia pelimenestykseen katsomatta Juhani Lahtisen toimiessa isäntänä. Vuodesta 2005 alkaen on tehty suunnitteluristeily Tallinnaan pikkujoulujen aikoihin ja lounaspaikaksi on vakiintunut venäläistyylinen ravintola Troika.

6 6 Kevättalven kokous- ja hiihtopäivä on pidetty helmi-maaliskuussa Pirttimäen ja Oittaan maisemissa jää- ja lumitilanteiden mukaan. Ateneumin Picassonäyttelyyn prohowlaiset tutustuivat lokakuussa Se oli ensimmäinen, mutta rohkaiseva kulttuuritapahtuma. ProHow:n toiminta tänään ja lähitulevaisuudessa Toiminta jatkuu hyväksi havaitussa yhdistysmuodossa. ProHow on ollut esillä taustajärjestöjen lehtiartikkeleissa ja ilmoituksissa. Jatkuva molemminpuoliseen tiedonvälitykseen pyrkiminen on ollut ja tulee olemaan lisääntyvässä määrin tavoitteena samoin kuin vaikuttaminen järjestöjen toimintaan. Sekä ko. järjestöjen kautta että myös suoraan pyritään vaikuttamaan yhteiskuntaan yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyötä pyritään tiivistämään :n ja ja muiden saman alan toimijoiden kanssa. Useat ovatkin esitelleet toimintaansa kokouksissamme tai olemme vierailleet heidän luonaan. Tätä toimintaa myös jatketaan. Yhteisestä tuotteesta kiinnostuneet jäsenet tulevat mahdollisesti perustamaan ProHow-osaamis-osakeyhtiöitä erilaisia tarkoituksia varten. Ehkä syntyy useitakin osakeyhtiöitä? Tietysti aktiiviset jäsenemme ovat henkilöinä monessa toiminnassa mukana. ProHow on toiminut myös outplacement jatkokurssina. Syytä juhlaan ProHow-toiminta täytti 5 vuotta Juhlimme syntymäpäivää ensi vuoden 2010 puolella maaliskuun alussa pidettävän virallisen 200. viikkokokouksen yhteydessä hieman juhlavammissa puitteissa. Lähteenä käytetty mm. Ideana omaehtoinen työllistyminen Aino Korvensyrjä TEK 2006 Helsinki

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Hyvät kummit, kummiyritykset ja yhteistyökumppanit. n Vuosi 2013 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Nyt kuluva TOIMINNAN- JOHTAJAN PALSTA

Hyvät kummit, kummiyritykset ja yhteistyökumppanit. n Vuosi 2013 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Nyt kuluva TOIMINNAN- JOHTAJAN PALSTA Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot

TIKAPUUT TIETOYHTEISKUNTAAN. ATK Seniorit Mukanetti ry 10 vuotta

TIKAPUUT TIETOYHTEISKUNTAAN. ATK Seniorit Mukanetti ry 10 vuotta TIKAPUUT TIETOYHTEISKUNTAAN ATK Seniorit Mukanetti ry 10 vuotta 2 Julkaisija: ATK Seniorit Mukanetti ry Toimittaja: Sirpa Keinänen Kansi: Eija Lehtimäki Painopaikka: Tampereen yliopistopaino Oy Tampere

Lisätiedot

24. TOUKOKUUTA 2015 MARJO AUTIO

24. TOUKOKUUTA 2015 MARJO AUTIO 24. TOUKOKUUTA 2015 MARJO AUTIO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mäntän Yrittäjät... 3 Miten kaikki alkoi... 3 SINULLE, MINULLE JA KAIKILLE... 4 Paperi valtaa katukuvan... 4 Papeririehasta Myllyntulet... 5 OMALLE

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Juhlajulkaisu marraskuu 2009

Juhlajulkaisu marraskuu 2009 20 vuotta Juhlajulkaisu marraskuu 2009 HAI on Huolenpitoa, Ammattimaisuutta sekä Iloa ja Innostusta HAI on tässä matkalla Vilnaan. Kuva Heikki Kylliäinen Helsingin Ammatti-Isännöitsijät HAI ry:n toimintaa

Lisätiedot

Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012. Projektipäällikkö Mikko Metsänen

Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012. Projektipäällikkö Mikko Metsänen Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012 Projektipäällikkö Mikko Metsänen 1 Akaan Verkko -hanke Toimintalinja: Euroopan sosiaalirahasto: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

LIONS CLUB VANTAA/ETELÄ

LIONS CLUB VANTAA/ETELÄ LIONS CLUB VANTAA/ETELÄ 40 vuotta 2011 SISÄLLYSLUETTELO PRESIDENTIN TERVEHDYS... 2 PID:n TERVEHDYS... 3 1 NÄIN SE ALKOI... 4 2 TOIMINTAA PÄHKINÄNKUORESSA... 6 2.1 Vuodet 1971-1991... 6 2.2 Toinen puoliaika

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

Esipuhe 5. Johdanto 7

Esipuhe 5. Johdanto 7 Esipuhe 5 Johdanto 7 1. Ylä-karjalassa haluttiin vastata tietoyhteiskunnan haasteisiin 9 1.1. Syrjäseutu innostui tietoyhteiskunnan kehittämisestä 10 1.2. Seutukunnalle selviytymisstrategia 12 1.3. Tietoyhteiskunta

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 2/11 Yhteenveto Uuden ohjelmakauden toinen toteutus vuosi jatkui vilkkaana vuoden alkupuoliskon.

Lisätiedot

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti 2009-2011 Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 (I tilikausi) Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle Järjestökansio Järjestökansion käyttäjälle Kansio on tarkoitettu arjen apuvälineeksi yhdistystoimintaan. Kansioon on koottu eri osioihin toiminta yhden kokouksen säännöillä sekä oma osio kahden kokouksen

Lisätiedot

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI Pirkko Heino Marianne Pajunen REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI 3 SISÄLTÖ ESIPUHE 6 TIIVISTELMÄ 8 1 PROJEKTIN SYNTY JA TAUSTAA 9 2 PROJEKTIN ALOITUS 10 2.1

Lisätiedot

3/2009. Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35

3/2009. Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35 3/2009 Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi K U S T A N T A J A Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy

Lisätiedot

Kati Halonen. Muoviset vuodet

Kati Halonen. Muoviset vuodet Kati Halonen Muoviset vuodet 1961 2011 2061 Kati Halonen Muoviset vuodet 1961 2011 2061 Muoviset vuodet 1961 2011 2061 Muoviteollisuus ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu Julkaisija: Muoviteollisuus ry 2011 Teksti:

Lisätiedot

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009. Luottamustoimia haettavana!

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009. Luottamustoimia haettavana! Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009 Luottamustoimia haettavana! Pirkanmaan Ekonomit ry Puheenjohtajan puheenvuoro Puheenjohtaja omaa rahaa iskemässä Hyvä Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsen! Toivottavasti

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot