Vuosikertomus 2013 Årsredovisning

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2013 Årsredovisning"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2013 Årsredovisning Novago palvelee yrittäjäksi aikovia ja jo toimivia yrittäjiä Hangossa, Inkoossa, Lohjalla, Raaseporissa ja Siuntiossa. Meiltä saa tukea liikeidean kehittämisestä oikeiden kontaktien löytämiseen. Perusneuvonta on Länsi-Uudenmaan kuntien tarjoamaa maksutonta palvelua. Kehitämme myös alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja ympäristöä ja tarjoamme kokonaisvaltaista tukea nuorille yrityksille yrityshautomossa. Novago stöder nyföretagare, små och medelstor företag i Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå med allt från att utveckla affärsidén till att hitta de rätta kontakterna. Grundrådgivningen är kostnadsfri och erbjuds av kommunerna i västra Nyland. Vi arbetar också för att utveckla verksamhetsförutsättningarna för regionens företag samt erbjuder långsiktigt stöd åt unga företag i företagskuvösen.

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS HÄLSNING Novago Yrityskehitys Oy:n Lohjan toimipiste muutti tammikuussa 2013 vasta valmistuneeseen Yritystalo BusinessLohjaan osoitteessa Nummentie Yritystalo kerää yritykset ja ihmiset saman katon alle. Yrityksille palvelujaan tarjoavat niin TE-palveluiden, oppilaitosten kuin palveluyritysten edustajat. Yritystalossa on tilat myös nuorten kasvuyritysten kehittämispalveluille, jotka sijaitsevat yhtiön yrityshautomossa. Keväällä kyseisiin tiloihin osaksi Novagon toimintaa siirtyi Keksintösäätiön Protopaja, joka palvelee Länsi-uudenmaan keksijöitä ja nuoria yrittäjiä. Lisäksi sen toivotaan houkuttelevan uusia yrityksiä seudulle. Protopaja tarjoaa myös maksullisia palveluja kaikenkokoisille yrityksille koko valtakunnan alueella. Novagon toinen toimipiste sijaitsee edelleen Raaseporissa ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Novian tiloissa. Novago on vuonna 2013 oman toimintansa kautta auttanut luomaan Länsi-uudellemaalle 430 uutta työpaikkaa. Yhtiön neuvonnan kautta on perustettu 171 kpl uutta yritystä (32 % kaikista alueelle perustetuista yrityksistä). Lisäksi alueelle on haettu erilaisia yritystukia ja toiminnan rahoitusta yhteensä 6,63 miljoonaa euroa, joten omistajakuntien rahoitusosuus (yhteensä noin 0,9 miljoonaa euroa) on näin ollen moninkertaistettu. Huomattava määrä yrityskauppoja on toteutettu tukemalla yrittäjiä etsimällä sekä uusia omistajia että rahoitusta. Aluekehittämisen vuotta leimasi seudullisen yhteistyösopimuksen KasvuKraft syntyminen ja toiminnan organisoituminen, jossa Novagon omistajakunnat linjasivat alueellisen kehityksen askeleet. Novago oli aktiivisesti mukana Uudenmaan liiton johdolla laatimassa uutta Uusimaa-ohjelmaa, jossa hyvin nousevat esille Länsi- Uudenmaan kehittämisen tarpeet ja linjaukset, jotka myös toimivat uusien EU-kehittämisrahoitusten pohjana. Vuoden aikana alustettiin myös alueen kärkiteemaa vesi ja ympäristö, jolla tuetaan käytännön kehitystyötä työpaikkojen luomiseksi. Näin osallistuimme myös kansainvälisen vesiosaamiskeskus IAWTC (International Advanced Water Technologies Centre) -hankkeeseen, joka on suunnattu vesialan pk-yrityksille, yliopistoille, tutkimuslaitoksille sekä muille alan toimijoille ja auttaa yhdistämään suomalaisen vesiosaamisen Itämeren alueen ja Venäjän markkinoiden tarpeisiin. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, Lappeenrannan teknillisen yliopisto, Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy ja Culminatum Innovation Oy. Novago valittiin rahoittajan päätöksellä osahankkeen toteuttajaksi ajalle kun Culminatumin toiminta loppui alkuvuodesta Novagon menestys kiinnostaa myös alueen ulkopuolella, ja vuoden aikana Novagolla kävi niin alueen kansanedustajat, kuin Go! -rekryprojektista kiinnostunut delegaatio ruotsista tutustumassa toimintaan. Novagolla vieraili myös kiinalainen liikemiesdelegaatio ja useita koululais- sekä aikuiskoulutusryhmiä. Maaliskuussa Novago järjesti Sparrausfoorum III seminaarin Lohjalla, joka vauhditti vesi- ja ympäristö, kestävä kehitys ja matkailu teemoja. Toukokuussa Novagon osallistui Eteläkärjen messuihin Raaseporissa. Carl-Johan Sandström Toimitusjohtaja I januari 2013 flyttade Novago Företagsutveckling Ab till nya, moderna utrymmen i företagshuset BusinessLohja, Nummisvägen Företagshuset samlar företag och människor under samma tak. På samma adress erbjuder TE-servicen, läroverken och serviceföretag sina tjänster åt företag. Unga tillväxtföretag erbjuds utrymmen i företagskuvösen. På våren fick vi ett värdefullt tillskott, då prototypverkstaden, som tidigare varit en del av Uppfinningsstiftelsen, flyttades till Novagos utrymmen och betjänar nu västnyländska uppfinnare och företagare. Prototypverkstaden erbjuder avgiftsbelagda tjänster på nationell nivå för företag av alla storlekar. Dessutom hoppas man att prototypverkstaden hjälper till med att locka nya företag till orten. Novagos andra verksamhetsställe finns i Raseborg och betjänar kunder i yrkeshögskolan Novias utrymmen. Under år 2013 har Novago genom sin verksamhet hjälpt till med att skapa 430 nya arbetsplatser i Västnyland. Med hjälp av rådgivning har 171 nya företag grundats (32 % av alla företag i regionen). Dessutom har Novago ansökt om sammanlagt 6,63 miljoner euro i form av finansierings- och verksamhetsstöd för regionens näringsliv, vilket har flerfaldigat ägarkommunernas ekonomiska stöd (0,9 miljoner euro). Novago har också stött en ansenlig mängd företagsaffärer bland annat genom att hjälpa företagaren i letandet av efterträdare eller med att arrangera finansiering. Regionutvecklingen under 2013 präglades av samarbete då Novagos ägarkommuner undertecknade ett gemensamt tillväxtavtal KasvuKraft och gjorde en linjedragning för regionens gemensamma utveckling. Novago deltog aktivt också i uppläggandet av det nya Nylands-programmet. Arbetet leddes av Nylands förbund. Programmet beskriver väl utvecklingsbehoven och linjedragningarna i västra Nyland. Dessa linjedragningar fungerar samtidigt som en bas för nya EU-utvecklingsstöd. Under året inleddes även arbetet kring regionens spetstema Vatten och miljö med målsättningen att stöda det praktiska utvecklingsarbetet med att skapa nya arbetstillfällen. Vi delttog i det internationella vattenkompetenscentret IAWTC (International Advanced Water Technologies Center) projektet, som är riktat till små och medelstora företag inom vattenbranschen samt universitet, forskningsanstalter och andra vattenaktörer. Projektet kopplar ihop det finländska kunnandet inom vatten med marknaderna i Östersjöområdet och Ryssland. Projektet genomförs av Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy och Culminatum Innovation Oy. Då Culminatums verksamhet upphörde i början av år 2014, fick Novago chansen att slutföra Culminatums del av projektet för den resterande tiden Novagos framgångar har också uppmärksammats utanför regionen och under år 2013 besöktes Novago bland annat av regionens riksdagsledamöter samt en delegation från Sverige som var intresserad av Go!-rekryprojektet. Novago hade också besök av en delegation kinesiska affärsmän samt flera skolklasser och vuxenutbildningsgrupper. I mars arrangerades Sparrningsforum III seminariet i Lojo med temat vatten och miljö, hållbar utveckling och turism. I maj deltog Novago i Sydspetsens mässa i Raseborg. Carl-Johan Sandström Verkställande direktör 2

3 Vuoden aikana Novago on hakenut erilaisia yritystukia ja toiminnan rahoitusta alueelle yhteensä 6,63 miljoonaa euroa. Under året har Novago ansökt om sammanlagt 6,63 miljoner euro i olika former av finansierings- och verksamhetsstöd för regionens näringsliv. AVAINLUVUT Novagon toiminta-alue 2013 lukuina asukasta (97 320), joista 70 % suomenkielisiä ja 30 % ruotsinkielisiä 3,0 % ulkomaan kansalaisia (2,9 %) yritystoimipaikkaa (7 142) 527 uutta yritystä (505) Novagon avainluvut ( ) Liikevaihto (euroa) 1,0 milj. (1,0 milj.) Tase (euroa) 0,6 milj. (0,5 milj.) Henkilöstö 20 (17) Neuvonnan kautta perustetut yritykset 171 (149) Starttiraha-asiakkaat 163 (118) Novagon uudet asiakkaat yhteensä 539 (590) Novagon neuvontatapahtumat yhteensä (1 291) Aloittaneet yritykset kuntakohtaisesti, Nya företag kommunvis NYCKELTAL Novagos verksamhetsområde invånare (97 320) av vilka 70 % finskspråkiga och 30 % svenskspråkiga 3,0 % utländska medborgare (2,9 %) företag (7 142) 527 nya företag (505) Novagos nyckeltal ( ) Omsättning (euro) 1,0 milj. (1,0 milj.) Balans (euro) 0,6 milj. (0,5 milj.) Personal 20 (17) Nya företag via rådgivningen 171 (149) Startpengskunder 163 (118) Nya kundkontakter 539 (590) Kunder i Novagos rådgivning (1 291) 2012 aloittaneet, nya företag 2012 Novagon kautta aloittaneet, nya företag via Novago 2013 aloittaneet, nya företag 2013 Novagon kautta aloittaneet, nya företag via Novago Kuntien omistusosuudet, Kommunernas ägarandelar: Hanko, Hangö Inkoo, Ingå Lohja, Lojo Raasepori, Raseborg Siuntio, Sjundeå 3

4 Kumppanuutta ja neuvontaa yrityksen koko elinkaaren yli! Företagets kumpan i alla dess livsskeden! Palvelut Henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Apua yrityksen perustamisessa, liiketoiminnan kehittämisessä, kansainvälistymisessä ja haasteiden kohdatessa. Tukea myös sukupolvenvaihdossa ja yrityksen osto- ja myynti -tilanteessa. Yritysneuvonta on Länsi-Uudenmaan kuntien tukemaa maksutonta palvelua. Novago kehittää myös alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja -ympäristöä ja tarjoaa kokonaisvaltaista tukea nuorille yrityksille yrityshautomon kautta. Vår service Personligt anpassad rådgivning och handledning i företagets alla livsskeden. Stöd vid grundandet av företag, utvecklandet av affärsverksamhet, internationalisering, vid utmaningar eller då man funderar på köp, försäljning eller generationsskifte. Företagsrådgivningstjänsten är kostnadsfri och erbjuds av kommunerna i västra Nyland. Novago arbetar också för att utveckla verksamhetsförutsättningarna för regionens företag samt erbjuder långsiktigt stöd i företagskuvösen åt unga företag. Yrityksen kansainvälistäminen kansainvälistymissuunnitelman laatiminen markkinat ulkomailla toimiminen yhteistyöyritykset- ja kumppanit Yritystoiminnan aloittaminen liiketoimintasuunnitelman laatiminen suunnitelman arviointi ja yritysmuodon valinta perustamisneuvonta ja luvat toiminnan käynnistäminen Internationalisering plan för internationalisering plan för marknadspenetration att göra business utomlands Omistajanvaihdos samarbetspartner och -företag yrityskaupan kohteen tarkastus myyjän ja ostajan ehtojen selvitys viranomaisvelvoitteiden selvitys yrityskaupan toteuttaminen Ägarbyte kartläggning av företaget till salu säljarens och köparens villkor plikterna gentemot myndigheterna verkställande av företagsaffären Sijiottumispalvelut analyysi: markkinat, tontit, henkilöstö jne. ehdotukset: sopivat tilat/tontit, lupa-asiat, sivutoimen perustaminen, yhteystiedot toteutussuunnitelma Placeringstjänster analys: marknad, tomter, personal etc. förslag på lämpliga tomter/utrymmen, tillstånd, grundande av företag som bisyssla, kontakter plan för verkställande Grundade av företag uppläggande av affärsplan evaluering av planen och val av företagsform grundande av företag och lov startande av verksamhet Yrityksen kehittäminen ja kasvu strategiset valinnat hallinto ja toiminnan organisointi liiketaloudellinen neuvonta kehittämisen tai kasvun suunnittelu Företagets utveckling och tillväxt strategiska val administration och verksamhetens organisering ekonomisk rådgivning planering av utveckling och tillväxt Yrityksen talous ja rahoitus taloustilanne ja rahoitustarpeen selvitys tuki- ja avustusmahdollisuudet rahoituksen hakeminen kannattavuus yms laskelmat Företagsekonomi och finansiering kartläggning av ekonomi samt finansieringsbehov stöd- och bidragsmöjligheter ansökan om finansiering lönsamhets etc kalkyler Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys edut, riskit ja mahdollisuudet vastuun ottaminen kustannussäästöt Samhällsansvar och hållbar utveckling fördelar, risker och möjligheter ansvarstagande kostnadsbesparingar Yrityksen markkinointi markkinakartoitus kilpailija-analyysi markkinoille pääsy tuotteistaminen ja hinnoittelu Företagets marknadsföring marknadsanalys konkurrentanalys marknadspenetration produktplacering och prissättning Viestintä yrityskuva markkinointiviestintä viestinnän välineet ja media muutos- ja kriisiviestintä Kommunikation företagsimage marknadskommunikation kommunikationsmedel och media kriskommunikation Yrityksen henkilöstö henkilöstötarpeiden ja osaamisen kartoitus tuki- ja avustusmahdollisuudet koulutusvaihtoehdot rekrytointineuvonta ja työsopimus Företagets personal kartläggning av personal- och utbildningsbehov stöd- och bidragsmöjligheter utbildningsalternativ rådgivning i rekrytering och arbetskontrakt 4

5 Yrityskauppojen osalta melkein kaikkiin kohteisiin on löytynyt jatkaja, joskin yrityskauppojen määrässä ei ole tapahtunut sanottavaa kasvua. Tähän vaikuttaa tietysti kireät rahamarkkinat. VUOSI 2013 Vuonna 2013 Novago panosti erityisesti alueellisen vesi- ja ympäristö kärkiteeman tukemiseen. Vuoden aikana käynnistyi Aqua Vitae Ihmeellinen Itämeri hanke ja neuvoteltiin siirrettäväksi Internationally Advanced Water Technology Center hankkeen osa Culminatum Innovation Oy:ltä Novagolle. Hankkeilla tuetaan vesiyritysten verkottamista ja Länsi-Uudenmaan roolia suomalaisena vesi- ja ympäristöalueena. Samaa tavoitetta tukee jo käynnistynyt HINKU Hiilineutraalit kunnat hanke. Yritysten rahoitus ja yrityskaupat Rahoituksen tiukka saatavuus jatkui edelleen 2013 aikana. Syy ei kuitenkaan ole ollut siinä, ettei rahalaitoksilla olisi ollut rahaa, vaan siinä että yrityksiltä usein puutuu vakuuksia, joita rahoittajat vaativat jo hyvinkin pienille luottosummille. Myös Finnveran osalta on selväsi lisääntynyt tarve saada luototuskohteisiin myös paikallinen riskinjakaja eli pankki mukaan yritysten rahoitusjärjestelyihin. Yrityskauppojen osalta melkein kaikkiin kohteisiin on löytynyt jatkaja, joskin yrityskauppojen määrässä ei ole tapahtunut sanottavaa kasvua. Tähän vaikuttaa tietysti kireät rahamarkkinat, kun taloudellisesti heikompina aikoina jäädään odottelemaan suhdanteiden korjaantumista ja parempia kauppahintoja. TOIMINTAYMPÄRISTÖ YritysLinko NUORTEN YRITYSTEN KEHITYSPALVELUT YritysLinko FöretagsSlungan on yrityshautomo, joka keskittyy toimissaan erityisesti nuorien kasvuyritysten kehityspalveluiden tuottamiseen. Nuoria yrityksiä kaikilta toimialoilta tuetaan, joskin mielellään toivotaan niiden olevan vesi- ja ympäristöalan yrityksiä. YritysLingon palvelut kattavat liiketoiminta ja toteutussuunnitelma arvioinnin sekä rahoitus ja viestintäneuvonnan ja vuoden 2013 syksyllä aloitetun valmistavien yritysten Protopajan toiminnan, jota aiemmin koordinoi ja hallinnoi Keksintösäätiö. Protopaja, joka sijaitsee Yritystalo BusinessLohjan tiloissa, tarjoaa valtakunnallisesti tuotekehitys ja tuotannollisia palveluita metallin työstöstä tuotteiden asennukseen ja testaukseen. Toimintavuoden aikana YritysLinko palveli yli 20 kehitettävää yritystä, teki yli 20 liiketoiminta arviota ja osallistui 14 valmistavan yrityksen tuotekehitys ja prototyyppivalmis- ÅRET 2013 Under år 2013 satsade Novago på att stöda det regionala spetstemat Vatten och miljö. Under året startade Aqua Vitae Ihmeellinen Itämeri projektet och man förhandlade flyttandet av Culminatum Innovation Oy:s delprojekt inom vattenprojektet Internationally Advanced Water Technology Center åt Novago. Med projekten stöder man skapandet av nya nätverk bland företagen inom vattenbranschen samt västra Nylands roll som ett finländskt vatten och miljö område. HINKU Kolneutrala kommuner projektet stöder samma målsättning. Företagsfinansiering och ägarbyten Under året fortsatte företagens svårigheter med att få finansiering. Svårigheterna berodde inte på finansiärernas pengbrist, utan på företagens avsaknad av de garantier som finansiärerna kräver redan för att ge små krediter. Även inom Finnvera har behovet för att företagskrediterna också skall innehåll lokalt riskkapital, såsom ett lokalt banklån, ökat. Gällande ägarbyten har man hittat en fortsättare för nästan alla företag. Någon större tillväxt av antalet ägarbyten går det inte att urskilja antagligen som ett resultat av den stränga finansmarknaden. Under ekonomiska svagare perioder skjuter företagen upp försäljningen i väntan på bättre konjunkturer och högre priserna. VERKSAMHETSMILJÖ FöretagsSlungan UTVECKLINGSTJÄNSTER FÖR UNGA FÖRE- TAG YritysLinko FöretagsSlungan är en företagskuvös som koncentrerar sig på att producera utvecklingstjänster speciellt för unga tillväxtföretag. Unga företag i alla branscher får stöd, även om man lägger speciellt fokus på företag i vatten och miljöbranscherna. FöretagsSlungans tjänster består av utvärdering av affärsplan och plan för förverkligande samt rådgivning i finansiering och kommunikation. Tjänsten inbegriper också den på hösten 2013 startade prototypverkstadens verksamhet, som betjänar företag med produktion. Prototypverkstaden flyttades till Novago från Uppfinningsstiftelsen och är belägen i företagshuset BusinessLohjas utrymmen. På nationell nivå erbjuder prototypverkstaden produktutvecklings- och produktionstjänster med allt från metallbearbetning till installation och testning av produkter. Under verksamhetsåret betjänade FöretagsSlungan över 20 företag under utveckling, gjorde över 20 utvärderingar av affärsplaner och deltog i produktutveckling och prototyp- 5

6 Gällande ägarbyten har man hittat en fortsättare för nästan alla företag. Någon större tillväxt av antalet ägarbyten går det inte att urskilja antagligen som ett resultat av den stränga finansmarknaden. tukseen. YritysLinko tarjoaa toimistotilat noin 20 yrittäjälle. Vuoden aikana tilat ovat olleet vajaakäytössä ja protopajan keksintötoiminnan tukirahoituksen kohdalla on ollut epäselvyyksiä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen suunnalta, jotka selvisivät vasta vuoden 2014 keväällä. Aluekehittäminen Vuoden aikana syntyi KasvuKraft - seudullinen yhteistyösopimus. Yhteistyön kohteina ovat erityisesti elinkeinojen kehittäminen, seudun palvelut, työllisyyspolitiikka, maankäyttö, asuminen, liikenne sekä seudun edunvalvonta. Kehittämisen linjauksia ohjaavat Vesi- ja ympäristöteema, ja Taipuisa teollisuus elinkeinoelämää uudistamassa sekä Lepo ja luppo, joka vahvistaa asumista ja vapaa-aikaa. Teknologiateollisuuden uudistamistarpeeseen vastasivat Kestävän liiketoiminnan kehittäminen ja HINKU-hiilineutraalit kunnat hankkeet. Novagon toiminta-alue osallistui Seutukaupunkiverkoston työskentelyyn Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit- sekä urheilumatkailu hankkeiden valmisteluun vesi-teemalla. Alue osallistui myös työ- ja elinkeinoministeriön Innovaatioverkostossa käynnistettyyn InnoHUB-pilottiin. InnoHUB:in tarkoitus oli yhdistää yrityksiä ja toimijoita uudella tavalla ensin BusinessLohja-toimitalon palvelujen kehittämiseksi. Hanke tukee Novagon yrityshautomo-toimintaa ja YritysSuomi Länsi-Uusimaan yritysneuvontapisteiden toiminnan kehittämistä. Energiahanke päästöjen vähentämiseksi Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeen tavoitteena on, että kunta, sen asukkaat ja elinkeinoelämä sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Länsi-Uudenmaan HINKU-kuntia ovat Hanko, Lohja, Raasepori ja Siuntio. Kuntien tarkoitus on vähentää hiilidioksidipäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Välittömän energian käytön lisäksi materiaalin säästöt ja hävikin pieneneminen valmistuksessa ja uusien vähemmän päästöihin vaikuttavien tuotteiden kehittäminen ovat yritysten vaikutusmahdollisuuksia. Yhtenä tavoitteena on saada L-U:n alueelle uusia energiatehokkuuteen vaikuttavia ja uusia edullisia energiaratkaisuja kehittäviä yrityksiä. Kunnissa luotiin käytäntöjä hiilineutraalien toimintojen aikaan saamiseksi ja yrityksissä tehtiin päästölaskelmia muutoksen ja energiatehokkuuden toteamiseksi ja siten kannattavuutensa parantamiseksi. Keväällä 2014 valmistui selvitys, josta käy ilmi framställning för 14 företag. FöretagsSlungan erbjuder utrymmen åt ca 20 företagare. Under året har utrymmena inte varit fullt utnyttjande och närings-, trafik- och miljöcentralens finansiering av prototypverkstadens uppfinningsverksamhet har varit oklar. Finansieringsoklarheterna reddes ut först på våren Regionutveckling Under årets gång undertecknades det regionala samarbetsavtalet KasvuKraft. I västra Nyland kommer samarbetet att omfatta i synnerhet regional service, sysselsättningspolitik, utveckling av näringslivet, markanvändning, boende och trafik samt regionens gemensamma intressebevakning. Utvecklingen styrs av temat Vatten och miljö, Smidig industri, d.v.s. näringslivets förmåga att ständigt förnya sig, samt Vila och ledighet, d.v.s. stärkande av verksamhetsprinciperna för boende och fritid. Projekten Hållbar affärsverksamhet och HINKU-Kolneutrala kommuner startades som ett svar på teknologi-industrins behov av att förnya sig. Novagos verksamhetsområde deltog i Stadsregionnätverkets arbete genom att delta i förberedelserna för piloten Städer med smart och grön tillväxt och piloten för sport-turism. I båda piloterna deltar man med vatten-temat. Regionen deltog också i arbets- och näringsministeriets Innovationsnätverk genom att delta i InnoHUB-piloten. InnoHUB ämnar koppla ihop företag och aktörer på ett nytt sätt för att utveckla företagshuset BusinessLohjas tjänster. Projektet stöder Novagos företagskuvös-verksamhet och utvecklandet av verksamheten kring FöretagsFinland Västra Nylands rådgivningspunkter för företag. Energiprojekt för att minska utsläpp Målsättningen med Kolneutrala kommuner (HINKU) projektet är att kommunen, dess invånare och näringslivet har ett gemensamt mål för att minska utsläppen av växthusgaser. De västnyländska HINKU-kommunerna är Hangö, Lojo, Raseborg och Sjundeå. Kommunernas målsättning är att minska utsläppen av växthusgaser med 80 procent från 2007 års nivå fram till år För företagens del går det att minska såväl den direkta energianvändningen, som materialbehovet och materialförluster i produktionen. Företagen uppmuntras också att utveckla produkter vars produktion är energi- och materialeffektiv. Projektet fokuserar också på att skapa eller locka till regionen företag som skapar nya förmånliga energilösningar. På våren 2014 färdigställdes en utredning gällande minskningen av HINKU-kommunernas utsläpp under : Hangö -33,5 %, 6

7 Uusia hankkeita vuonna 2013: Kestävän liiketoiminnan kehittäminen ja Vesi-hankkeet Nya projekt år 2013: Hållbar affärsverksamhet och Vatten-projekt HINKU-kuntien päästövähennykset : Hanko -33,5 %, Lohja -28 %, Raasepori -22,5 % ja Siuntio -11,7 %. Go! rekrypalvelut Syksyllä 2012 käynnistyi kuntien toiveesta projekti, jonka ensisijaisena tavoitteena on työllistää yrityksiin mm. pitkäaikaistyöttömiä. Vuoden 2013 loppuun mennessä projekti oli luonut 135 uutta työpaikkaa, lisäksi projekti oli auttanut työttömiä saamaan työkokeilupaikkoja ja lyhytkoulutusta. Projektin kanssa yhteistyössä on jo 97 yritystä ja 20 muuta organisaatiota. Projektin avulla TE-palveluilta on haettu palkkatukia alueen yrityksille noin euron edestä. Projektin rekrytointiapu on koettu tarpeelliseksi etenkin pienissä yrityksissä ja käyttöönottoa pohditaan muissakin yrityskehitysyhtiöissä. Tuloksellista projektia laajennettiin ja jatkettiin vuoden 2014 loppuun asti rahoittajan toiveesta. Projektilla on tiivis yhteistyö TE-palveluiden, Luksian oppi-sopimuskeskuksen ja lukuisten välityömarkkinoilla toimivien tahojen kanssa. Kestävän liiketoiminnan kehittäminen Kestävä liiketoiminta tuo yrityksille kilpailuetua vähentämällä kustannuksia ja riskejä, luomalla vahvempia tuotemerkkejä ja houkuttelemalla asiakkaita. Hankkeessa tarkastellaan yrityksiä niiden taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden osilta. KehäV Novago on toiminut kaksi vuotta Kehä V hankkeen hallinto-organisaationa. Kehä V on vyöhykkeen kuntien yhteisprojekti, ja siihen ovat kuuluneet Porvoo, Askola, Mäntsälän, Nurmijärvi, Hyvinkää, Riihimäki, Lohja, Vihti, Raasepori ja Hanko. Yhteistyöhön liittyi myös Karkkilan kaupunki. Kehä V -projektiyhteistyö on alkanut v 2007 ja sen päätavoitteita ovat Kehä V nimen käyttöönotto kaikissa kunnissa koko Kehä V tiejaksolla valtatie 25 ja kantatie 51, Hangon radan sähköistys, ja eri osapuolten yhteistyön ja yhteisen vaikuttamisen tehostaminen. Koordinointia on hoitanut konsultti Kohateam Oy. Vuoden 2013 alussa uudeksi koordinaattoriksi kilpailutuksen perusteella valittiin SITO Oy. Uuden vetäjän avulla hankkeen profilointia ja toimintatapoja on uudistettu. Hankkeen huomattavin saavutus 2013 vuoden aikana oli osaltaan vaikuttaminen Hanko-Hyvinkää junaradan sähköistämisen suunnittelun sisällyttäminen liikennepoliittiseen selontekoon. Lojo -28 %, Raseborg -22,5 % och Sjundeå -11,7 %. Go! rekrytjänster På ägarkommunernas begäran startade på hösten 2012 ett projekt vars målsättning är att sysselsätta bland annat långtidsarbetslösa i företag. I slutet av år 2013 hade projektet skapat 135 nya arbetstillfällen. Projektet har också hjälpt arbetslösa att få arbetsprövningsplatser och kortvarig utbildning. Projektet samarbetar med 97 företag och 20 andra organisationer. Med hjälp av projektet har man från TE-servicen ansökt om lönestöd till regionens företag för en sammanlagd summa på cirka euro. Projektets rekryteringshjälp har upplevts som speciellt värdefullt i små företag och även andra företagsutvecklingsbolag funderar på att starta en likadan service. Det framgångsrika projektet växte under året och enligt finansiärernas önskan fortsätter projektet till slutet av år Projektet gör tätt samarbete med TE-service, yrkesskolan Luksias läroavtalscentral och flera aktörer på övergångsarbetsmarknaden. Hållbar affärsverksamhet Hållbar affärsverksamhet för med sig konkurrens-fördelar genom att minska på kostnader och risker, skapa starkare varumärken och locka till sig nya kunder. I projektet undersöks företag utgående från deras ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhet. Ring V Novago har fungerat som administratör för Ring V projektet under Ring V är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Borgå, Askola, Mäntsälä, Nurmijärvi, Hyvinge, Riihimäki, Lojo, Vichtis, Raseborg och Hangö. Även Högfors har anslutit sig till samarbetet. Ring V projektsamarbetet har startat år 2007 och dess målsättning är att ta i bruk Ring V namnet i alla kommuner längs hela Ring V vägen som består av riksväg 25 och Stamvägen 51, att elektrifiera Hangöbanan, och att öka samarbetet mellan partnerna och möjligheterna att påverka. Projektet har koordinerats av konsultbolaget Kohateam Oy. I början av år 2013 konkurrenssattes koordinator-rollen och SITO Oy vann. Med hjälp av den nya koordinatorn har projektets profilering och tillvägagångssätt förnyats. Projektets mest betydande prestation år 2013 var att få planeringen av Hangöbanans elektrifiering inkluderat i den trafikpolitiska utredningen. 7

8 KasvuKraft, kuntien yhteistyösopimus. vauhdittaa mm. Länsi-Uudenmaan yritysten toimintaympäristön kehittämistä. Det nya KasvuKraft samarbetsavtalet kommunerna emellan utvecklar bland annat de västnyländska företagens verksamhetsområde. Matkailu Matkailutoimialan kehittämiseksi laadittiin yhteistyössä alueen yrittäjien ja kuntien kanssa matkailustrategia. Lisäksi yrityksiä koko alueelta sitoutuivat panostamaan yhteisen matkailun myynti- ja markkinointiyhtiö LUMOn käynnistymiseen. Länsi-Uudenmaan matkailu on käyttänyt voimakkaasti eri sosiaalisen median kanavia yhteydenpidossa ja markkinoinnissa, mikä on toiminut matkailualalla hyvin. Seutukaupunkiverkostossa käynnistettiin myös vesiurheilumatkailupilotti, johon alueemme osallistuu ja vahvistaa siten osaltaan vetovoimaamme. PK -PRO täsmäkoulutushanke PK PRO-hanke on tarjonnut PK-yrityksille työvoimapoliittista koulutusta, kuten tuotanto-, it-, markkinointi- sekä henkilöstön ja johdon osaamista. Hanke jatkui asti jolloin oppilastyöpäiviä oli kertynyt noin ja tukea ohjauttu alueen yrityksiin noin euron edestä. Hankkeen koulutuksiin osallistui runsaat 70 yritystä ja tämän lisäksi hankkeen verkostotilaisuuksiin muutama sata yritystä sekä runsaasti julkisia ja muita toimijoita. Esimerkiksi matkailualalla toteutettiin kaksi verkostokoulutushanketta ja kaksi lyhytkoulutusta. Niissä oli ammatillisen osaamisen lisäksi painotus laadun kehittämiseen ja yhteisten, kilpailukykyisten tuotteiden rakentamiseen ja markkinoimiseen. Eräänä tunnustuksena sitoutumisesta laadun jatkuvaan kehittämiseen 10 hankkeeseen osallistunutta matkailuyritystä sai tammikuussa 2014 valtakunnallisen MEKin Laatutonni-diplomin. Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Yritys-Suomi Länsi-Uusimaa Vuoden 2013 toukokuussa Yritys-Suomi Länsi-Uusimaa esiintyi useamman toimijan yhteistyön tuloksena kaksipäiväisillä Eteläkärjen messuilla Raaseporissa. Mukana olivat Novago Yrityskehitys Oy:n lisäksi Axxell Utbildning, ProAgria Etelä- Suomi ja Pomoväst rf. Vuoden 2013 loppupuolella kehittämisen painopisteenä oli Yritys- Suomi Länsi-Uusimaan saattaminen tunnetuksi niin seudun yrittäjille kuin laajemmin alueen väestölle. Eri yritysvaiheessa oleville yrittäjille lähetettiin yli 8000 korttia, minkä lisäksi painettiin kortteja jaettavaksi myös yritystoimintaa harkitseville. Vuoden 2014 alussa avattiin uudistunut Yritys-Suomi Länsi- Uusimaa -virtuaalisivusto. Uusi sivusto sisältää chat- ja videoneuvottelumahdollisuudet. Lisäksi mukana olevat organisaatiot voivat twiittamalla päivittää omia yrittäjille suunnattuja ajankohtaisia tiedotteita ja koulutusuutisia. Lisäksi valmisteltiin myös Yritys-Suomi.fi:n alle Länsi-Uudenmaan palveluja esittelevän sivuston. Turism För att utveckla turistbranschen vidare, gjordes en gemensam turismstrategi för regionens i samarbete med företagare och kommuner. Turismbranschen från hela regionen förpliktade sig också att tillsammans arbeta för att starta upp det gemensamma försäljnings- och marknadsföringsföretaget LUMO. Länsi-Uudenmaan matkailu har användt sig av olika sosiala kanaler för att hålla kontakt och marknadsföra. Det har fungerat bra. För att öka regionens dragningskraft, beslöt man att delta i Stadsregionnätverkets vattensport pilot med temat vattensport. PK-PRO precisionsutbildningsprojekt PK-PRO -projektet har erbjudit små och medelstora företag arbetskraftpolitisk utbildning, såsom kompetensutveckling inom produktion, IT, marknadsföring, personalutveckling och ledning. Projektet fortsatte t.o.m Inom projektet arrangerades cirka elevarbetsdagar och cirka euro i stöd kunde kanaliseras till företag. I hela projektets utbildningar deltog över 70 företag och dessutom deltog några hundra företag i nätverksevenemang tillsammans med flera andra aktörer tex från offentliga sidan. Till exempel inom för turismbranschen arrangerades det två nätverksskolningar och två kortskolningar. Förutom yrkesinriktad utbildning lade man vikt på utvecklingen av kvalitet, på att bygga upp gemensamma, konkurrenskraftiga produkter samt marknadsföring. Som ett tillkännagivande för det fortsatta arbetet för god kvalitet kan nämnas det diplom (Laatutonni-diplomi) 10 engagerade turismföretag fick i januari 2014 av Centralen för turismfrämjande. Utvecklingsprogram för regionala företagstjänster FöretagsFinland Västra Nyland Som ett resultat av samarbetet mellan flera aktörer deltog FöretagsFinland Västra Nyland i Sydspetsens mässa i Raseborg i maj Förutom Novago Företagsutveckling Ab var Axxell Utbilding, ProAgria Etelä-Suomi och Pomoväst rf. närvarande. I slutet av år 2013 flyttades projektets tyngdpunkt till att nå företagarna och göra FöretagsFinland Västra Nylands tjänster bekanta. Över kort skickades ut till företag. Projektet lät även trycka upp kort för dem som funderar på att bli företagare. Dessa kort delades ut i olika servicepunkter. I början av 2014 öppnades den förnyade FöretagsFinland Västra Nyland -virtualtjänsten. Den nya nätsidan innehåller såväl chatsom videokonferensmöjlighet. Dessutom kan alla organisationer som är med twiitta sina egna händelser och skolningar för företagare på nätsidan. Även en nätsida som marknadsför västra Nyland som etableringsort åt företag samt etableringstjänster lanserades. 8

9 ÄRM status jatkuu vuoden 2015 loppuun. Novagon ÄRM alueen kehittämisrahoitus jatkuu asti. Statuset som område i akut strukturomvandling fortsätter till slutet av år Novagos finansiering för att stöda återupplivandet av näringslivet fortsätter till Seudullisten yrityspalvelujen kehittämishanke päättyi vuoden 2013 lopussa. Hankesuunnitelma sisälsi kolme toimenpidekokonaisuutta: 1) käyttäjälähtöisten seudullisten yritys- ja elinkeinopalvelujen kehittämisen, 2) seudullisten yrityspalvelujen strategisen ja yrityspalveluhenkilöstön osaamisen - sekä 3) uusien yrityspalvelutoimintojen kehittämisen. Toimenpidekokonaisuuksista parhaiten on toteutunut ensimmäinen. Hankkeen aikana rakennettua yhteistyötä jatketaan Novago Yrityskehitys Oy:n ollessa koordinaattorina. ÄRM Yritysten toimintaympäristön kehittäminen Raaseporin seutukunnalla FNsteel teräsyhtiön konkurssi kesällä 2012 työllisti Novagoa. Konkurssin johdosta alueella menetettiin noin 400 työpaikkaa ja Raaseporin seutukunta nimitettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi Novago käynnisti laajan hankkeen jossa se tuki pieniä ja keskisuuria yrityksiä statuksen myötä tulleiden investointi- ja kehittämistukien hakemisessa. Vuoden 2012 lopussa Novagolle myönnettiin yritysten toimintaympäristön kehittämistuki, jonka avulla se jatkaa työtä alueen elinkeinoelämän elvyttämiseksi mm. auttamalla erityisesti tämän alueen yrityksiä rahoituksen hakemisessa, houkuttelemalla uusia yrityksiä alueelle ja tarjoamalla niille sijoittumispalveluita. Useita rahoitustukihakemuksia on jätetty aikana, ja näistä toistaiseksi huomattavin oli investointi-tukihakemus Delipap Oy:n uuteen tuotantolinjaan. ELY-keskuksen myöntämän rahoituksen avulla käynnistettiin yhteistyössä Innolink Research Oy:n kanssa sijoittumisohjelma, jonka puitteissa haastatellaan noin 3000 yritystä ympäri Suomea ja selvitetään niiden halukkuutta siirtää toimintaansa Länsi-Uudellemaalle, markkinoidaan Raaseporin seutukuntaa sijoittumisalueena yrityksille, tavataan paikallisia keskisuuria yrityksiä ja tuetaan niitä toiminnan kehittämisessä. Projektet för regionala företagstjänster avslutades i slutet av år Projektplanen innehöll tre verksamhetshelheter: 1) att utveckla användarorienterade företags- och näringslivstjänster, 2) utveckla de regionala företagstjänsternas strategiska kunnande och personalens kunnande och 3) utveckla nya företagstjänster. Av verksamhetshelheterna har den första förverkligats bäst. Samarbetet som skapades under projektet fortsätts med Novago Företagsutveckling Ab som koordinator. ÄRM Förbättrande av företagens verksamhetsmiljö i Raseborgsregionen Stålverket FNsteels konkurs på sommaren 2012 sysselsatte Novago. Konkursen ledde till att man gick miste om cirka 400 arbetsplatser i regionen och Raseborgsregionen utnämndes till en region i akut strukturomvandling (äkillisen rakennemuutoksen alue, ÄRM) för åren Novago startade ett projekt där man stödde regionens små och medelstora företag i ansökan om de höjda investerings- och utvecklingsstöd som medföljt statuset. I slutet av år 2012 erhöll Novago stöd för att förbättra företagens verksamhetsmiljö. Stödet kommer bland annat att användas till att locka nya företag till regionen och utveckla en så kallad placeringstjänst för intresserade företag. Med hjälp av stödet kan Novago fortsätta arbetet med att återuppliva områdets näringsliv. Flera finansieringsansökningar har gjorts under åren och den mest betydande ansökan gällde investeringsstöd för en ny produktionslinje för Delipap Oy. Med hjälp av det stöd Novago beviljades av NTM-centralen påbörjades ett samarbete med Innolink Research Oy för att skapa ett etableringsprogram. Inom placeringsprogrammet kommer man att intervjua cirka företag söderut från Tammerfors för att utreda deras intresse för att etablera verksamhet i Raseborg och Hangö. Raseborgsregionen marknadsförs även åt tusentals andra företag som etableringsort och Novagos rådgivare träffar representanter för de medelstora företagen i regionen för att stöda deras utveckling. 9

10 Novago Yrityskehitys Oy on Hangon, Inkoon, Lohjan, Raaseporin ja Siuntion omistama kehitysyhtiö, joka aloitti toimintansa Novago Företagsutveckling Ab är ett utvecklingsbolag som ägs av Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå. Novago påbörjade sin verksamhet HALLITUS Yhtiön hallituksen kokoonpano oli: Sanfrid Lindblom, puheenjohtaja (Jarmo Aho) Mikael Borgman, varapuheenjohtaja (Ritva Rissanen) Jouko Kavander (Paavo Lyytikäinen) Juha-Pekka Isotupa (Eero Soinio) Taina Antila (Britt-Marie Forsell) Terese Grönholm (Tarja Virtanen) Novago Yrityskehitys Oy:n yhtiökokous valitsi kaudeksi hallitukseen 6 jäsentä ja kullekin varajäsenen. Yhtiön hallituksen kokoonpano oli: Leo Rintanen (Taina Lackman) Mikael Borgman (Mikael Kilpi) Vesa Siljamo (Päivi Kuitunen) Juha-Pekka Isotupa (Riikka Slunga-Poutsalo) Ulla Vilén-Gunnarsson (Taina Antila) Tuula Buch (Susanna Niinistö-Sivuranta) Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti puheenjohtajana ensimmäisellä kahden vuoden kaudella toimii Mikael Borgman (Leo Rintanen vpj) ja jälkimmäisellä kaudella Leo Rintanen (Mikael Borgman vpj). Yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä toimi Carl-Johan Sandström. Yhtiön tilintarkastajana toimi Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab ja vastuullisena tilintarkastajana Tove Lindström-Koli, HTM, JHT. Toimintavuoden aikana hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. YHTIÖKOKOUS Novago Yrityskehitys Oy:n yhtiökokous pidettiin STYRELSEN Sammasättningen av bolagets styrelse : Sanfrid Lindblom, ordförande (Jarmo Aho) Mikael Borgman, viceordförande (Ritva Rissanen) Jouko Kavander (Paavo Lyytikäinen) Juha-Pekka Isotupa (Eero Soinio) Taina Antila (Britt-Marie Forsell) Terese Grönholm (Tarja Virtanen) Novago Företagsutveckling Ab:s bolagsstämma utsåg 6 medlemmar och deras suppleanter till styrelsen för perioden Styrelsen : Leo Rintanen (Taina Lackman) Mikael Borgman (Mikael Kilpi) Vesa Siljamo (Päivi Kuitunen) Juha-Pekka Isotupa (Riikka Slunga-Poutsalo) Ulla Vilén-Gunnarsson (Taina Antila) Tuula Buch (Susanna Niinistö-Sivuranta) Enligt valberedningens förslag, fungerar Mikael Borgman som ordförande under den första två-års perioden (Leo Rintanen vice ordförande) och Leo Rintanen under den senare två-års perioden (Mikael Borgman viceordförande). Carl-Johan Sandström fungerade som bolagets verkställande direktör och sekreterare för styrelsen. Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab fungerade som revisionsbyrå och Tove Lindström-Koli, OFR, GRM, som ansvarig revisor. Bolagets styrelse sammanträdde åtta gånger under verksamhetsåret BOLAGSSTÄMMA Novago Företagsutveckling Ab:s bolagsstämma hölls den

11 TULOSLASKELMA EUROA RESULTATRÄKNING EURO Liikevaihto ,10 Liiketoiminnan muut tuotot ,85 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,19 Henkilösivukulut ,88 Eläkekulut ,32 Muut henkilösivukulut ,56 Henkilöstökulut yhteensä ,07 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,46 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,46 Liiketoiminnan muut kulut ,02 Liikevoitto (- tappio) ,60 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 1 221,52 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -642,14 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 579,38 Tilikauden voitto (tappio) ,22 Omsättning Övriga rörelseintäkter Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Personalkostnader sammanlagt Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Avskrivningar och nedskrivningar sammanlagt Övriga rörelsekostnader Rörelsevinst (-förlust) Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränte- och finansiella intäkter Från övriga Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till övriga Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt Räkenskapsperiodens vinst (förlust) TASE BALANSRÄKNING Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 8 301,66 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 8 301,66 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ,32 Aineelliset hyödykkeet yhteensä ,32 Pysyvät vastaavat yhteensä ,98 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset ,38 Muut saamiset ,62 Siirtosaamiset ,25 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,25 Saamiset yhteensä ,25 Rahat ja pankkisaamiset 1 243,94 Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,19 Vastaavaa yhteensä ,17 Vastattavaa Oma pääoma Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma ,00 Muut rahastot ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) ,31 Tilikauden tulos ,22 Oma pääoma yhteensä ,47 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot ,09 Ostovelat ,80 Muut velat ,14 Siirtovelat ,67 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä ,70 Vieras pääoma yhteensä ,70 Aktiva Bestående aktiva Immateriella tillgångar Utvecklingsutgifter Immateriella tillgångar sammanlagt Materiella tillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Materiella tillgångar sammanlagt Bestående aktiva sammanlagt Rörliga aktiva Fordringar Kortfristiga Kundfordringar Övriga fordringar Resultatregleringsfordringar Kortfristiga sammanlagt Fordringar sammalagt Kassa och bank Rörliga aktiva sammanlagt Aktiva sammanlagt Passiva Eget kapital Aktiekapital Fonder Tidigare räkenskapsperioders vinst (förlust) Räkenskapsperiodens vinst (förlust) Eget kapital sammalagt Främmande kapital Kortfristiga Förskott Skulder till leverantörer Övriga skulder Resultatregleringsskulder Kortfristiga sammalagt Främmande kapital sammanlagt Vastattavaa yhteensä ,17 11

12 PROTO VOI TEHDÄ IDEASTASI INNO- VAATION Uusi ratkaisu lihaskuntoutukseen tai vedenmittaukseen? Ratkaiseva askel ideasta innovaatioksi ja kaupallistettavaksi tuotteeksi on prototyyppi jolla voidaan osoittaa idean toimivuus ja sopivuus esimerkiksi teolliseen tuotantoon. Yksi uusimmista protoista, erikoisvarustettu savukaasusuodatin, on juuri saanut jatkorahoitusta omakotitaloihin sopivan mallin kehittämiseksi. Toinen vanhempi keksintö on valloittanut maailmanmarkkinoita jo vuosia Exact tools -merkkinen putkisaha. Protopaja tarjoaa valtakunnallista palvelua ja avustaa esim. ELY- ja Tekes- rahoituksen saannissa. Aiemmin Keksintösäätiön toimintana ollut Protopaja on vuodesta 2013 sijainnut Novago Yrityskehityksen moderneissa tiloissa Yritystalo BusinessLohjassa, 50 km Helsingistä. Suojaerotetussa ja vesieristetyssä koestus- ja testaustilassamme on turvallista työskennellä sähkö- ja vesilaitteiden kanssa. Keksi sinä ja tuotteista se kanssamme! FRÅN IDÉ TILL INNOVATION MED HJÄLP AV EN PROTOTYP Har du kommit på en ny lösning för muskelträning eller vattenmätning? Ett avgörande steg från idé till innovation och en kommersiellt lönsam produkt är ofta en prototyp med vars hjälp man kan bevisa idéns funktionsduglighet och lämplighet för industriell framställning. En av prototypverkstadens nyaste prototyper, ett specialutrustat rökgasfilter, har nyss fått fortsatt finansiering för att utveckla en modell för småhus. En äldre uppfinning har erövrat världsmarknaderna i åratal - en rörsåg av märket Exact tools. Prototypverkstaden betjänar kunder såväl nationellt och internationell och hjälper de inhemska kunderna att ansöka om bland annat NTM-centralens eller Tekes finansiering. Tidigare har Prototypverkstaden fungerat som en del av Uppfinningsstiftelsen, men är sedan 2013 belägen i Novagos moderna utrymmen i företagshuset BusinessLohja, 50 km från Helsingfors. I våra ändamålsenligt utrustade testutrymmen är det tryggt att arbeta med el och vatten. Gör din idé till en produktinnovation tillsammans med oss! Savukaasusuodatin Yrjönkadun uimahallin katolle. Ett rökgasfilter för Georgsgatans simhalls skorsten. Prototyyppi osoittaa toimivuuden. Vieressä viimeistelty tuote. Prototypen visar hur produkten fungerar. Brevid den färdigt formgivna slutprodukten. Novago Yrityskehitys Oy Novago Företagsutveckling Ab Nummentie Nummisvägen, Lohja Lojo Raaseporintie 9 Raseborgsvägen, Tammisaari Ekenäs 12

Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa

Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa YRITYSKEHITYS FÖRETAGSUTVECKLING BUSINESS DEVELOPMENT Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa Matkailun rahoitus-yritys tilaisuus Kirkkonummi, 29.11.2013 Carl-Johan Sandström www.novago.fi 1 OPERATIIVINEN

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi Vuosikertomus 2012 Årsredovising Yhden päivänvarjon alle on nyt koottu Länsi-Uudenmaan alueen yrityskehityspalvelut, olipa kyseessä yrityksen perustaminen, liiketoiminnan kehittäminen, omistajanvaihdos

Lisätiedot

Novagon toiminnan tuloksia 2014

Novagon toiminnan tuloksia 2014 YRITYSKEHITYS FÖRETAGSUTVECKLING BUSINESS DEVELOPMENT Novagon toiminnan tuloksia 2014 26.2.2015 Mikael Borgman 1 Hallitus Mikael Borgman Leo Rintanen Vesa Siljamo Juha-Pekka Isotupa Ulla Vilén-Gunnarsson

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. www.novago.fi

Vuosikertomus 2011. www.novago.fi Vuosikertomus 2011 Yhden päivänvarjon alle on nyt koottu Länsi-Uudenmaan alueen yrityskehityspalvelut, olipa kyseessä yrityksen perustaminen, liiketoiminnan kehittäminen, omistajanvaihdos tai haaste yrityksen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

MAATALOUSTUKI-INFOT 2013

MAATALOUSTUKI-INFOT 2013 Kuvat MMM / Mavi, kuvaajat Yrjö Tuunanen sekä Studio Tomi Aho MAATALOUSTUKI-INFOT 2013 Uudellamaalla järjestetään vuonna 2013 kymmenen maataloustuki-infoa. Infojen aiheina ovat tukiehtojen ja tukien hakemisen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Markku Järvelä 30.1.2014 Millainen seutu tänään? Hurudan är regionen idag? Yhdyskuntarakenne 2012 Samhällsstruktur 2012 Asukkaita / invånare 112

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto ERUF EAKR Niklas Ulfvens Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 TL 2.

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 768/2008 vp Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan säilyminen äkillisen rakennemuutoksen alueena Eduskunnan puhemiehelle Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla, joka käsittää pohjoisen

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Pohjanmaa lukuina tilasto- ja ennakointiportaali www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Tilastotiedon hyödyntäminen seminaari 25.3.2010 Irina Nori Pohjanmaan liitto irina.nori@obotnia.fi

Lisätiedot

Saate. Vaasassa 17.12.2014. Anne Majaneva Projektipäällikkö Uusi paikallisuus hanke, Vaasan Palosaaren osahanke

Saate. Vaasassa 17.12.2014. Anne Majaneva Projektipäällikkö Uusi paikallisuus hanke, Vaasan Palosaaren osahanke Saate Miten Palosaaren kampusalueesta saataisiin kaikkien yhteiseksi kokema alue? Tätä kysymystä pohdittiin kolme iltaa kestäneessä kansalaisraadissa, johon kuului myös opastettu kehittämiskävelykierros

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. ä ä. ä ö

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. ä ä. ä ö Itä-Uusimaa ä ä - kuntajakoselvitysalue ä ö Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo Östra Nyland ä ä - kommunindelningsutredningsområde ä ö Presskonferens 8.5.2013 Sibbo Itä-Uudenmaan kuntajako- ja soteselvitysalue

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Toimialajärjestely: Soprano ostaa Tieturi-konsernin

Toimialajärjestely: Soprano ostaa Tieturi-konsernin 1 / 5 14.1.2013 9:20 Julkaistu: 2013-01-14 08:00:04 CET Soprano Oyj Yritysosto ja ostotarjous Toimialajärjestely: Soprano ostaa Tieturi-konsernin Soprano Oyj pörssitiedote 14.1.2013 klo 09.00 Toimialajärjestely:

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

YRITYSNEUVONTAPALVELUT POSINTRA /UUSYRITYSKESKUS 2014-2017

YRITYSNEUVONTAPALVELUT POSINTRA /UUSYRITYSKESKUS 2014-2017 YRITYSNEUVONTAPALVELUT POSINTRA /UUSYRITYSKESKUS 2014-2017 Yritysneuvonnan peruspalveluiden esittely Yrityspalvelujohtaja Peter Backman Rahoitusseminaari, Loviisa, 12.3.2014 KEHITYSYHTIÖ POSINTRA OY UUSYRITYSKESKUS

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 1 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 ) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 ) 1. Väljes ordförande och sekreterare

Lisätiedot