Vuosikertomus 2013 Årsredovisning

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2013 Årsredovisning"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2013 Årsredovisning Novago palvelee yrittäjäksi aikovia ja jo toimivia yrittäjiä Hangossa, Inkoossa, Lohjalla, Raaseporissa ja Siuntiossa. Meiltä saa tukea liikeidean kehittämisestä oikeiden kontaktien löytämiseen. Perusneuvonta on Länsi-Uudenmaan kuntien tarjoamaa maksutonta palvelua. Kehitämme myös alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja ympäristöä ja tarjoamme kokonaisvaltaista tukea nuorille yrityksille yrityshautomossa. Novago stöder nyföretagare, små och medelstor företag i Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå med allt från att utveckla affärsidén till att hitta de rätta kontakterna. Grundrådgivningen är kostnadsfri och erbjuds av kommunerna i västra Nyland. Vi arbetar också för att utveckla verksamhetsförutsättningarna för regionens företag samt erbjuder långsiktigt stöd åt unga företag i företagskuvösen.

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS HÄLSNING Novago Yrityskehitys Oy:n Lohjan toimipiste muutti tammikuussa 2013 vasta valmistuneeseen Yritystalo BusinessLohjaan osoitteessa Nummentie Yritystalo kerää yritykset ja ihmiset saman katon alle. Yrityksille palvelujaan tarjoavat niin TE-palveluiden, oppilaitosten kuin palveluyritysten edustajat. Yritystalossa on tilat myös nuorten kasvuyritysten kehittämispalveluille, jotka sijaitsevat yhtiön yrityshautomossa. Keväällä kyseisiin tiloihin osaksi Novagon toimintaa siirtyi Keksintösäätiön Protopaja, joka palvelee Länsi-uudenmaan keksijöitä ja nuoria yrittäjiä. Lisäksi sen toivotaan houkuttelevan uusia yrityksiä seudulle. Protopaja tarjoaa myös maksullisia palveluja kaikenkokoisille yrityksille koko valtakunnan alueella. Novagon toinen toimipiste sijaitsee edelleen Raaseporissa ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Novian tiloissa. Novago on vuonna 2013 oman toimintansa kautta auttanut luomaan Länsi-uudellemaalle 430 uutta työpaikkaa. Yhtiön neuvonnan kautta on perustettu 171 kpl uutta yritystä (32 % kaikista alueelle perustetuista yrityksistä). Lisäksi alueelle on haettu erilaisia yritystukia ja toiminnan rahoitusta yhteensä 6,63 miljoonaa euroa, joten omistajakuntien rahoitusosuus (yhteensä noin 0,9 miljoonaa euroa) on näin ollen moninkertaistettu. Huomattava määrä yrityskauppoja on toteutettu tukemalla yrittäjiä etsimällä sekä uusia omistajia että rahoitusta. Aluekehittämisen vuotta leimasi seudullisen yhteistyösopimuksen KasvuKraft syntyminen ja toiminnan organisoituminen, jossa Novagon omistajakunnat linjasivat alueellisen kehityksen askeleet. Novago oli aktiivisesti mukana Uudenmaan liiton johdolla laatimassa uutta Uusimaa-ohjelmaa, jossa hyvin nousevat esille Länsi- Uudenmaan kehittämisen tarpeet ja linjaukset, jotka myös toimivat uusien EU-kehittämisrahoitusten pohjana. Vuoden aikana alustettiin myös alueen kärkiteemaa vesi ja ympäristö, jolla tuetaan käytännön kehitystyötä työpaikkojen luomiseksi. Näin osallistuimme myös kansainvälisen vesiosaamiskeskus IAWTC (International Advanced Water Technologies Centre) -hankkeeseen, joka on suunnattu vesialan pk-yrityksille, yliopistoille, tutkimuslaitoksille sekä muille alan toimijoille ja auttaa yhdistämään suomalaisen vesiosaamisen Itämeren alueen ja Venäjän markkinoiden tarpeisiin. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, Lappeenrannan teknillisen yliopisto, Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy ja Culminatum Innovation Oy. Novago valittiin rahoittajan päätöksellä osahankkeen toteuttajaksi ajalle kun Culminatumin toiminta loppui alkuvuodesta Novagon menestys kiinnostaa myös alueen ulkopuolella, ja vuoden aikana Novagolla kävi niin alueen kansanedustajat, kuin Go! -rekryprojektista kiinnostunut delegaatio ruotsista tutustumassa toimintaan. Novagolla vieraili myös kiinalainen liikemiesdelegaatio ja useita koululais- sekä aikuiskoulutusryhmiä. Maaliskuussa Novago järjesti Sparrausfoorum III seminaarin Lohjalla, joka vauhditti vesi- ja ympäristö, kestävä kehitys ja matkailu teemoja. Toukokuussa Novagon osallistui Eteläkärjen messuihin Raaseporissa. Carl-Johan Sandström Toimitusjohtaja I januari 2013 flyttade Novago Företagsutveckling Ab till nya, moderna utrymmen i företagshuset BusinessLohja, Nummisvägen Företagshuset samlar företag och människor under samma tak. På samma adress erbjuder TE-servicen, läroverken och serviceföretag sina tjänster åt företag. Unga tillväxtföretag erbjuds utrymmen i företagskuvösen. På våren fick vi ett värdefullt tillskott, då prototypverkstaden, som tidigare varit en del av Uppfinningsstiftelsen, flyttades till Novagos utrymmen och betjänar nu västnyländska uppfinnare och företagare. Prototypverkstaden erbjuder avgiftsbelagda tjänster på nationell nivå för företag av alla storlekar. Dessutom hoppas man att prototypverkstaden hjälper till med att locka nya företag till orten. Novagos andra verksamhetsställe finns i Raseborg och betjänar kunder i yrkeshögskolan Novias utrymmen. Under år 2013 har Novago genom sin verksamhet hjälpt till med att skapa 430 nya arbetsplatser i Västnyland. Med hjälp av rådgivning har 171 nya företag grundats (32 % av alla företag i regionen). Dessutom har Novago ansökt om sammanlagt 6,63 miljoner euro i form av finansierings- och verksamhetsstöd för regionens näringsliv, vilket har flerfaldigat ägarkommunernas ekonomiska stöd (0,9 miljoner euro). Novago har också stött en ansenlig mängd företagsaffärer bland annat genom att hjälpa företagaren i letandet av efterträdare eller med att arrangera finansiering. Regionutvecklingen under 2013 präglades av samarbete då Novagos ägarkommuner undertecknade ett gemensamt tillväxtavtal KasvuKraft och gjorde en linjedragning för regionens gemensamma utveckling. Novago deltog aktivt också i uppläggandet av det nya Nylands-programmet. Arbetet leddes av Nylands förbund. Programmet beskriver väl utvecklingsbehoven och linjedragningarna i västra Nyland. Dessa linjedragningar fungerar samtidigt som en bas för nya EU-utvecklingsstöd. Under året inleddes även arbetet kring regionens spetstema Vatten och miljö med målsättningen att stöda det praktiska utvecklingsarbetet med att skapa nya arbetstillfällen. Vi delttog i det internationella vattenkompetenscentret IAWTC (International Advanced Water Technologies Center) projektet, som är riktat till små och medelstora företag inom vattenbranschen samt universitet, forskningsanstalter och andra vattenaktörer. Projektet kopplar ihop det finländska kunnandet inom vatten med marknaderna i Östersjöområdet och Ryssland. Projektet genomförs av Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy och Culminatum Innovation Oy. Då Culminatums verksamhet upphörde i början av år 2014, fick Novago chansen att slutföra Culminatums del av projektet för den resterande tiden Novagos framgångar har också uppmärksammats utanför regionen och under år 2013 besöktes Novago bland annat av regionens riksdagsledamöter samt en delegation från Sverige som var intresserad av Go!-rekryprojektet. Novago hade också besök av en delegation kinesiska affärsmän samt flera skolklasser och vuxenutbildningsgrupper. I mars arrangerades Sparrningsforum III seminariet i Lojo med temat vatten och miljö, hållbar utveckling och turism. I maj deltog Novago i Sydspetsens mässa i Raseborg. Carl-Johan Sandström Verkställande direktör 2

3 Vuoden aikana Novago on hakenut erilaisia yritystukia ja toiminnan rahoitusta alueelle yhteensä 6,63 miljoonaa euroa. Under året har Novago ansökt om sammanlagt 6,63 miljoner euro i olika former av finansierings- och verksamhetsstöd för regionens näringsliv. AVAINLUVUT Novagon toiminta-alue 2013 lukuina asukasta (97 320), joista 70 % suomenkielisiä ja 30 % ruotsinkielisiä 3,0 % ulkomaan kansalaisia (2,9 %) yritystoimipaikkaa (7 142) 527 uutta yritystä (505) Novagon avainluvut ( ) Liikevaihto (euroa) 1,0 milj. (1,0 milj.) Tase (euroa) 0,6 milj. (0,5 milj.) Henkilöstö 20 (17) Neuvonnan kautta perustetut yritykset 171 (149) Starttiraha-asiakkaat 163 (118) Novagon uudet asiakkaat yhteensä 539 (590) Novagon neuvontatapahtumat yhteensä (1 291) Aloittaneet yritykset kuntakohtaisesti, Nya företag kommunvis NYCKELTAL Novagos verksamhetsområde invånare (97 320) av vilka 70 % finskspråkiga och 30 % svenskspråkiga 3,0 % utländska medborgare (2,9 %) företag (7 142) 527 nya företag (505) Novagos nyckeltal ( ) Omsättning (euro) 1,0 milj. (1,0 milj.) Balans (euro) 0,6 milj. (0,5 milj.) Personal 20 (17) Nya företag via rådgivningen 171 (149) Startpengskunder 163 (118) Nya kundkontakter 539 (590) Kunder i Novagos rådgivning (1 291) 2012 aloittaneet, nya företag 2012 Novagon kautta aloittaneet, nya företag via Novago 2013 aloittaneet, nya företag 2013 Novagon kautta aloittaneet, nya företag via Novago Kuntien omistusosuudet, Kommunernas ägarandelar: Hanko, Hangö Inkoo, Ingå Lohja, Lojo Raasepori, Raseborg Siuntio, Sjundeå 3

4 Kumppanuutta ja neuvontaa yrityksen koko elinkaaren yli! Företagets kumpan i alla dess livsskeden! Palvelut Henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Apua yrityksen perustamisessa, liiketoiminnan kehittämisessä, kansainvälistymisessä ja haasteiden kohdatessa. Tukea myös sukupolvenvaihdossa ja yrityksen osto- ja myynti -tilanteessa. Yritysneuvonta on Länsi-Uudenmaan kuntien tukemaa maksutonta palvelua. Novago kehittää myös alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja -ympäristöä ja tarjoaa kokonaisvaltaista tukea nuorille yrityksille yrityshautomon kautta. Vår service Personligt anpassad rådgivning och handledning i företagets alla livsskeden. Stöd vid grundandet av företag, utvecklandet av affärsverksamhet, internationalisering, vid utmaningar eller då man funderar på köp, försäljning eller generationsskifte. Företagsrådgivningstjänsten är kostnadsfri och erbjuds av kommunerna i västra Nyland. Novago arbetar också för att utveckla verksamhetsförutsättningarna för regionens företag samt erbjuder långsiktigt stöd i företagskuvösen åt unga företag. Yrityksen kansainvälistäminen kansainvälistymissuunnitelman laatiminen markkinat ulkomailla toimiminen yhteistyöyritykset- ja kumppanit Yritystoiminnan aloittaminen liiketoimintasuunnitelman laatiminen suunnitelman arviointi ja yritysmuodon valinta perustamisneuvonta ja luvat toiminnan käynnistäminen Internationalisering plan för internationalisering plan för marknadspenetration att göra business utomlands Omistajanvaihdos samarbetspartner och -företag yrityskaupan kohteen tarkastus myyjän ja ostajan ehtojen selvitys viranomaisvelvoitteiden selvitys yrityskaupan toteuttaminen Ägarbyte kartläggning av företaget till salu säljarens och köparens villkor plikterna gentemot myndigheterna verkställande av företagsaffären Sijiottumispalvelut analyysi: markkinat, tontit, henkilöstö jne. ehdotukset: sopivat tilat/tontit, lupa-asiat, sivutoimen perustaminen, yhteystiedot toteutussuunnitelma Placeringstjänster analys: marknad, tomter, personal etc. förslag på lämpliga tomter/utrymmen, tillstånd, grundande av företag som bisyssla, kontakter plan för verkställande Grundade av företag uppläggande av affärsplan evaluering av planen och val av företagsform grundande av företag och lov startande av verksamhet Yrityksen kehittäminen ja kasvu strategiset valinnat hallinto ja toiminnan organisointi liiketaloudellinen neuvonta kehittämisen tai kasvun suunnittelu Företagets utveckling och tillväxt strategiska val administration och verksamhetens organisering ekonomisk rådgivning planering av utveckling och tillväxt Yrityksen talous ja rahoitus taloustilanne ja rahoitustarpeen selvitys tuki- ja avustusmahdollisuudet rahoituksen hakeminen kannattavuus yms laskelmat Företagsekonomi och finansiering kartläggning av ekonomi samt finansieringsbehov stöd- och bidragsmöjligheter ansökan om finansiering lönsamhets etc kalkyler Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys edut, riskit ja mahdollisuudet vastuun ottaminen kustannussäästöt Samhällsansvar och hållbar utveckling fördelar, risker och möjligheter ansvarstagande kostnadsbesparingar Yrityksen markkinointi markkinakartoitus kilpailija-analyysi markkinoille pääsy tuotteistaminen ja hinnoittelu Företagets marknadsföring marknadsanalys konkurrentanalys marknadspenetration produktplacering och prissättning Viestintä yrityskuva markkinointiviestintä viestinnän välineet ja media muutos- ja kriisiviestintä Kommunikation företagsimage marknadskommunikation kommunikationsmedel och media kriskommunikation Yrityksen henkilöstö henkilöstötarpeiden ja osaamisen kartoitus tuki- ja avustusmahdollisuudet koulutusvaihtoehdot rekrytointineuvonta ja työsopimus Företagets personal kartläggning av personal- och utbildningsbehov stöd- och bidragsmöjligheter utbildningsalternativ rådgivning i rekrytering och arbetskontrakt 4

5 Yrityskauppojen osalta melkein kaikkiin kohteisiin on löytynyt jatkaja, joskin yrityskauppojen määrässä ei ole tapahtunut sanottavaa kasvua. Tähän vaikuttaa tietysti kireät rahamarkkinat. VUOSI 2013 Vuonna 2013 Novago panosti erityisesti alueellisen vesi- ja ympäristö kärkiteeman tukemiseen. Vuoden aikana käynnistyi Aqua Vitae Ihmeellinen Itämeri hanke ja neuvoteltiin siirrettäväksi Internationally Advanced Water Technology Center hankkeen osa Culminatum Innovation Oy:ltä Novagolle. Hankkeilla tuetaan vesiyritysten verkottamista ja Länsi-Uudenmaan roolia suomalaisena vesi- ja ympäristöalueena. Samaa tavoitetta tukee jo käynnistynyt HINKU Hiilineutraalit kunnat hanke. Yritysten rahoitus ja yrityskaupat Rahoituksen tiukka saatavuus jatkui edelleen 2013 aikana. Syy ei kuitenkaan ole ollut siinä, ettei rahalaitoksilla olisi ollut rahaa, vaan siinä että yrityksiltä usein puutuu vakuuksia, joita rahoittajat vaativat jo hyvinkin pienille luottosummille. Myös Finnveran osalta on selväsi lisääntynyt tarve saada luototuskohteisiin myös paikallinen riskinjakaja eli pankki mukaan yritysten rahoitusjärjestelyihin. Yrityskauppojen osalta melkein kaikkiin kohteisiin on löytynyt jatkaja, joskin yrityskauppojen määrässä ei ole tapahtunut sanottavaa kasvua. Tähän vaikuttaa tietysti kireät rahamarkkinat, kun taloudellisesti heikompina aikoina jäädään odottelemaan suhdanteiden korjaantumista ja parempia kauppahintoja. TOIMINTAYMPÄRISTÖ YritysLinko NUORTEN YRITYSTEN KEHITYSPALVELUT YritysLinko FöretagsSlungan on yrityshautomo, joka keskittyy toimissaan erityisesti nuorien kasvuyritysten kehityspalveluiden tuottamiseen. Nuoria yrityksiä kaikilta toimialoilta tuetaan, joskin mielellään toivotaan niiden olevan vesi- ja ympäristöalan yrityksiä. YritysLingon palvelut kattavat liiketoiminta ja toteutussuunnitelma arvioinnin sekä rahoitus ja viestintäneuvonnan ja vuoden 2013 syksyllä aloitetun valmistavien yritysten Protopajan toiminnan, jota aiemmin koordinoi ja hallinnoi Keksintösäätiö. Protopaja, joka sijaitsee Yritystalo BusinessLohjan tiloissa, tarjoaa valtakunnallisesti tuotekehitys ja tuotannollisia palveluita metallin työstöstä tuotteiden asennukseen ja testaukseen. Toimintavuoden aikana YritysLinko palveli yli 20 kehitettävää yritystä, teki yli 20 liiketoiminta arviota ja osallistui 14 valmistavan yrityksen tuotekehitys ja prototyyppivalmis- ÅRET 2013 Under år 2013 satsade Novago på att stöda det regionala spetstemat Vatten och miljö. Under året startade Aqua Vitae Ihmeellinen Itämeri projektet och man förhandlade flyttandet av Culminatum Innovation Oy:s delprojekt inom vattenprojektet Internationally Advanced Water Technology Center åt Novago. Med projekten stöder man skapandet av nya nätverk bland företagen inom vattenbranschen samt västra Nylands roll som ett finländskt vatten och miljö område. HINKU Kolneutrala kommuner projektet stöder samma målsättning. Företagsfinansiering och ägarbyten Under året fortsatte företagens svårigheter med att få finansiering. Svårigheterna berodde inte på finansiärernas pengbrist, utan på företagens avsaknad av de garantier som finansiärerna kräver redan för att ge små krediter. Även inom Finnvera har behovet för att företagskrediterna också skall innehåll lokalt riskkapital, såsom ett lokalt banklån, ökat. Gällande ägarbyten har man hittat en fortsättare för nästan alla företag. Någon större tillväxt av antalet ägarbyten går det inte att urskilja antagligen som ett resultat av den stränga finansmarknaden. Under ekonomiska svagare perioder skjuter företagen upp försäljningen i väntan på bättre konjunkturer och högre priserna. VERKSAMHETSMILJÖ FöretagsSlungan UTVECKLINGSTJÄNSTER FÖR UNGA FÖRE- TAG YritysLinko FöretagsSlungan är en företagskuvös som koncentrerar sig på att producera utvecklingstjänster speciellt för unga tillväxtföretag. Unga företag i alla branscher får stöd, även om man lägger speciellt fokus på företag i vatten och miljöbranscherna. FöretagsSlungans tjänster består av utvärdering av affärsplan och plan för förverkligande samt rådgivning i finansiering och kommunikation. Tjänsten inbegriper också den på hösten 2013 startade prototypverkstadens verksamhet, som betjänar företag med produktion. Prototypverkstaden flyttades till Novago från Uppfinningsstiftelsen och är belägen i företagshuset BusinessLohjas utrymmen. På nationell nivå erbjuder prototypverkstaden produktutvecklings- och produktionstjänster med allt från metallbearbetning till installation och testning av produkter. Under verksamhetsåret betjänade FöretagsSlungan över 20 företag under utveckling, gjorde över 20 utvärderingar av affärsplaner och deltog i produktutveckling och prototyp- 5

6 Gällande ägarbyten har man hittat en fortsättare för nästan alla företag. Någon större tillväxt av antalet ägarbyten går det inte att urskilja antagligen som ett resultat av den stränga finansmarknaden. tukseen. YritysLinko tarjoaa toimistotilat noin 20 yrittäjälle. Vuoden aikana tilat ovat olleet vajaakäytössä ja protopajan keksintötoiminnan tukirahoituksen kohdalla on ollut epäselvyyksiä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen suunnalta, jotka selvisivät vasta vuoden 2014 keväällä. Aluekehittäminen Vuoden aikana syntyi KasvuKraft - seudullinen yhteistyösopimus. Yhteistyön kohteina ovat erityisesti elinkeinojen kehittäminen, seudun palvelut, työllisyyspolitiikka, maankäyttö, asuminen, liikenne sekä seudun edunvalvonta. Kehittämisen linjauksia ohjaavat Vesi- ja ympäristöteema, ja Taipuisa teollisuus elinkeinoelämää uudistamassa sekä Lepo ja luppo, joka vahvistaa asumista ja vapaa-aikaa. Teknologiateollisuuden uudistamistarpeeseen vastasivat Kestävän liiketoiminnan kehittäminen ja HINKU-hiilineutraalit kunnat hankkeet. Novagon toiminta-alue osallistui Seutukaupunkiverkoston työskentelyyn Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit- sekä urheilumatkailu hankkeiden valmisteluun vesi-teemalla. Alue osallistui myös työ- ja elinkeinoministeriön Innovaatioverkostossa käynnistettyyn InnoHUB-pilottiin. InnoHUB:in tarkoitus oli yhdistää yrityksiä ja toimijoita uudella tavalla ensin BusinessLohja-toimitalon palvelujen kehittämiseksi. Hanke tukee Novagon yrityshautomo-toimintaa ja YritysSuomi Länsi-Uusimaan yritysneuvontapisteiden toiminnan kehittämistä. Energiahanke päästöjen vähentämiseksi Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeen tavoitteena on, että kunta, sen asukkaat ja elinkeinoelämä sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Länsi-Uudenmaan HINKU-kuntia ovat Hanko, Lohja, Raasepori ja Siuntio. Kuntien tarkoitus on vähentää hiilidioksidipäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Välittömän energian käytön lisäksi materiaalin säästöt ja hävikin pieneneminen valmistuksessa ja uusien vähemmän päästöihin vaikuttavien tuotteiden kehittäminen ovat yritysten vaikutusmahdollisuuksia. Yhtenä tavoitteena on saada L-U:n alueelle uusia energiatehokkuuteen vaikuttavia ja uusia edullisia energiaratkaisuja kehittäviä yrityksiä. Kunnissa luotiin käytäntöjä hiilineutraalien toimintojen aikaan saamiseksi ja yrityksissä tehtiin päästölaskelmia muutoksen ja energiatehokkuuden toteamiseksi ja siten kannattavuutensa parantamiseksi. Keväällä 2014 valmistui selvitys, josta käy ilmi framställning för 14 företag. FöretagsSlungan erbjuder utrymmen åt ca 20 företagare. Under året har utrymmena inte varit fullt utnyttjande och närings-, trafik- och miljöcentralens finansiering av prototypverkstadens uppfinningsverksamhet har varit oklar. Finansieringsoklarheterna reddes ut först på våren Regionutveckling Under årets gång undertecknades det regionala samarbetsavtalet KasvuKraft. I västra Nyland kommer samarbetet att omfatta i synnerhet regional service, sysselsättningspolitik, utveckling av näringslivet, markanvändning, boende och trafik samt regionens gemensamma intressebevakning. Utvecklingen styrs av temat Vatten och miljö, Smidig industri, d.v.s. näringslivets förmåga att ständigt förnya sig, samt Vila och ledighet, d.v.s. stärkande av verksamhetsprinciperna för boende och fritid. Projekten Hållbar affärsverksamhet och HINKU-Kolneutrala kommuner startades som ett svar på teknologi-industrins behov av att förnya sig. Novagos verksamhetsområde deltog i Stadsregionnätverkets arbete genom att delta i förberedelserna för piloten Städer med smart och grön tillväxt och piloten för sport-turism. I båda piloterna deltar man med vatten-temat. Regionen deltog också i arbets- och näringsministeriets Innovationsnätverk genom att delta i InnoHUB-piloten. InnoHUB ämnar koppla ihop företag och aktörer på ett nytt sätt för att utveckla företagshuset BusinessLohjas tjänster. Projektet stöder Novagos företagskuvös-verksamhet och utvecklandet av verksamheten kring FöretagsFinland Västra Nylands rådgivningspunkter för företag. Energiprojekt för att minska utsläpp Målsättningen med Kolneutrala kommuner (HINKU) projektet är att kommunen, dess invånare och näringslivet har ett gemensamt mål för att minska utsläppen av växthusgaser. De västnyländska HINKU-kommunerna är Hangö, Lojo, Raseborg och Sjundeå. Kommunernas målsättning är att minska utsläppen av växthusgaser med 80 procent från 2007 års nivå fram till år För företagens del går det att minska såväl den direkta energianvändningen, som materialbehovet och materialförluster i produktionen. Företagen uppmuntras också att utveckla produkter vars produktion är energi- och materialeffektiv. Projektet fokuserar också på att skapa eller locka till regionen företag som skapar nya förmånliga energilösningar. På våren 2014 färdigställdes en utredning gällande minskningen av HINKU-kommunernas utsläpp under : Hangö -33,5 %, 6

7 Uusia hankkeita vuonna 2013: Kestävän liiketoiminnan kehittäminen ja Vesi-hankkeet Nya projekt år 2013: Hållbar affärsverksamhet och Vatten-projekt HINKU-kuntien päästövähennykset : Hanko -33,5 %, Lohja -28 %, Raasepori -22,5 % ja Siuntio -11,7 %. Go! rekrypalvelut Syksyllä 2012 käynnistyi kuntien toiveesta projekti, jonka ensisijaisena tavoitteena on työllistää yrityksiin mm. pitkäaikaistyöttömiä. Vuoden 2013 loppuun mennessä projekti oli luonut 135 uutta työpaikkaa, lisäksi projekti oli auttanut työttömiä saamaan työkokeilupaikkoja ja lyhytkoulutusta. Projektin kanssa yhteistyössä on jo 97 yritystä ja 20 muuta organisaatiota. Projektin avulla TE-palveluilta on haettu palkkatukia alueen yrityksille noin euron edestä. Projektin rekrytointiapu on koettu tarpeelliseksi etenkin pienissä yrityksissä ja käyttöönottoa pohditaan muissakin yrityskehitysyhtiöissä. Tuloksellista projektia laajennettiin ja jatkettiin vuoden 2014 loppuun asti rahoittajan toiveesta. Projektilla on tiivis yhteistyö TE-palveluiden, Luksian oppi-sopimuskeskuksen ja lukuisten välityömarkkinoilla toimivien tahojen kanssa. Kestävän liiketoiminnan kehittäminen Kestävä liiketoiminta tuo yrityksille kilpailuetua vähentämällä kustannuksia ja riskejä, luomalla vahvempia tuotemerkkejä ja houkuttelemalla asiakkaita. Hankkeessa tarkastellaan yrityksiä niiden taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden osilta. KehäV Novago on toiminut kaksi vuotta Kehä V hankkeen hallinto-organisaationa. Kehä V on vyöhykkeen kuntien yhteisprojekti, ja siihen ovat kuuluneet Porvoo, Askola, Mäntsälän, Nurmijärvi, Hyvinkää, Riihimäki, Lohja, Vihti, Raasepori ja Hanko. Yhteistyöhön liittyi myös Karkkilan kaupunki. Kehä V -projektiyhteistyö on alkanut v 2007 ja sen päätavoitteita ovat Kehä V nimen käyttöönotto kaikissa kunnissa koko Kehä V tiejaksolla valtatie 25 ja kantatie 51, Hangon radan sähköistys, ja eri osapuolten yhteistyön ja yhteisen vaikuttamisen tehostaminen. Koordinointia on hoitanut konsultti Kohateam Oy. Vuoden 2013 alussa uudeksi koordinaattoriksi kilpailutuksen perusteella valittiin SITO Oy. Uuden vetäjän avulla hankkeen profilointia ja toimintatapoja on uudistettu. Hankkeen huomattavin saavutus 2013 vuoden aikana oli osaltaan vaikuttaminen Hanko-Hyvinkää junaradan sähköistämisen suunnittelun sisällyttäminen liikennepoliittiseen selontekoon. Lojo -28 %, Raseborg -22,5 % och Sjundeå -11,7 %. Go! rekrytjänster På ägarkommunernas begäran startade på hösten 2012 ett projekt vars målsättning är att sysselsätta bland annat långtidsarbetslösa i företag. I slutet av år 2013 hade projektet skapat 135 nya arbetstillfällen. Projektet har också hjälpt arbetslösa att få arbetsprövningsplatser och kortvarig utbildning. Projektet samarbetar med 97 företag och 20 andra organisationer. Med hjälp av projektet har man från TE-servicen ansökt om lönestöd till regionens företag för en sammanlagd summa på cirka euro. Projektets rekryteringshjälp har upplevts som speciellt värdefullt i små företag och även andra företagsutvecklingsbolag funderar på att starta en likadan service. Det framgångsrika projektet växte under året och enligt finansiärernas önskan fortsätter projektet till slutet av år Projektet gör tätt samarbete med TE-service, yrkesskolan Luksias läroavtalscentral och flera aktörer på övergångsarbetsmarknaden. Hållbar affärsverksamhet Hållbar affärsverksamhet för med sig konkurrens-fördelar genom att minska på kostnader och risker, skapa starkare varumärken och locka till sig nya kunder. I projektet undersöks företag utgående från deras ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhet. Ring V Novago har fungerat som administratör för Ring V projektet under Ring V är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Borgå, Askola, Mäntsälä, Nurmijärvi, Hyvinge, Riihimäki, Lojo, Vichtis, Raseborg och Hangö. Även Högfors har anslutit sig till samarbetet. Ring V projektsamarbetet har startat år 2007 och dess målsättning är att ta i bruk Ring V namnet i alla kommuner längs hela Ring V vägen som består av riksväg 25 och Stamvägen 51, att elektrifiera Hangöbanan, och att öka samarbetet mellan partnerna och möjligheterna att påverka. Projektet har koordinerats av konsultbolaget Kohateam Oy. I början av år 2013 konkurrenssattes koordinator-rollen och SITO Oy vann. Med hjälp av den nya koordinatorn har projektets profilering och tillvägagångssätt förnyats. Projektets mest betydande prestation år 2013 var att få planeringen av Hangöbanans elektrifiering inkluderat i den trafikpolitiska utredningen. 7

8 KasvuKraft, kuntien yhteistyösopimus. vauhdittaa mm. Länsi-Uudenmaan yritysten toimintaympäristön kehittämistä. Det nya KasvuKraft samarbetsavtalet kommunerna emellan utvecklar bland annat de västnyländska företagens verksamhetsområde. Matkailu Matkailutoimialan kehittämiseksi laadittiin yhteistyössä alueen yrittäjien ja kuntien kanssa matkailustrategia. Lisäksi yrityksiä koko alueelta sitoutuivat panostamaan yhteisen matkailun myynti- ja markkinointiyhtiö LUMOn käynnistymiseen. Länsi-Uudenmaan matkailu on käyttänyt voimakkaasti eri sosiaalisen median kanavia yhteydenpidossa ja markkinoinnissa, mikä on toiminut matkailualalla hyvin. Seutukaupunkiverkostossa käynnistettiin myös vesiurheilumatkailupilotti, johon alueemme osallistuu ja vahvistaa siten osaltaan vetovoimaamme. PK -PRO täsmäkoulutushanke PK PRO-hanke on tarjonnut PK-yrityksille työvoimapoliittista koulutusta, kuten tuotanto-, it-, markkinointi- sekä henkilöstön ja johdon osaamista. Hanke jatkui asti jolloin oppilastyöpäiviä oli kertynyt noin ja tukea ohjauttu alueen yrityksiin noin euron edestä. Hankkeen koulutuksiin osallistui runsaat 70 yritystä ja tämän lisäksi hankkeen verkostotilaisuuksiin muutama sata yritystä sekä runsaasti julkisia ja muita toimijoita. Esimerkiksi matkailualalla toteutettiin kaksi verkostokoulutushanketta ja kaksi lyhytkoulutusta. Niissä oli ammatillisen osaamisen lisäksi painotus laadun kehittämiseen ja yhteisten, kilpailukykyisten tuotteiden rakentamiseen ja markkinoimiseen. Eräänä tunnustuksena sitoutumisesta laadun jatkuvaan kehittämiseen 10 hankkeeseen osallistunutta matkailuyritystä sai tammikuussa 2014 valtakunnallisen MEKin Laatutonni-diplomin. Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Yritys-Suomi Länsi-Uusimaa Vuoden 2013 toukokuussa Yritys-Suomi Länsi-Uusimaa esiintyi useamman toimijan yhteistyön tuloksena kaksipäiväisillä Eteläkärjen messuilla Raaseporissa. Mukana olivat Novago Yrityskehitys Oy:n lisäksi Axxell Utbildning, ProAgria Etelä- Suomi ja Pomoväst rf. Vuoden 2013 loppupuolella kehittämisen painopisteenä oli Yritys- Suomi Länsi-Uusimaan saattaminen tunnetuksi niin seudun yrittäjille kuin laajemmin alueen väestölle. Eri yritysvaiheessa oleville yrittäjille lähetettiin yli 8000 korttia, minkä lisäksi painettiin kortteja jaettavaksi myös yritystoimintaa harkitseville. Vuoden 2014 alussa avattiin uudistunut Yritys-Suomi Länsi- Uusimaa -virtuaalisivusto. Uusi sivusto sisältää chat- ja videoneuvottelumahdollisuudet. Lisäksi mukana olevat organisaatiot voivat twiittamalla päivittää omia yrittäjille suunnattuja ajankohtaisia tiedotteita ja koulutusuutisia. Lisäksi valmisteltiin myös Yritys-Suomi.fi:n alle Länsi-Uudenmaan palveluja esittelevän sivuston. Turism För att utveckla turistbranschen vidare, gjordes en gemensam turismstrategi för regionens i samarbete med företagare och kommuner. Turismbranschen från hela regionen förpliktade sig också att tillsammans arbeta för att starta upp det gemensamma försäljnings- och marknadsföringsföretaget LUMO. Länsi-Uudenmaan matkailu har användt sig av olika sosiala kanaler för att hålla kontakt och marknadsföra. Det har fungerat bra. För att öka regionens dragningskraft, beslöt man att delta i Stadsregionnätverkets vattensport pilot med temat vattensport. PK-PRO precisionsutbildningsprojekt PK-PRO -projektet har erbjudit små och medelstora företag arbetskraftpolitisk utbildning, såsom kompetensutveckling inom produktion, IT, marknadsföring, personalutveckling och ledning. Projektet fortsatte t.o.m Inom projektet arrangerades cirka elevarbetsdagar och cirka euro i stöd kunde kanaliseras till företag. I hela projektets utbildningar deltog över 70 företag och dessutom deltog några hundra företag i nätverksevenemang tillsammans med flera andra aktörer tex från offentliga sidan. Till exempel inom för turismbranschen arrangerades det två nätverksskolningar och två kortskolningar. Förutom yrkesinriktad utbildning lade man vikt på utvecklingen av kvalitet, på att bygga upp gemensamma, konkurrenskraftiga produkter samt marknadsföring. Som ett tillkännagivande för det fortsatta arbetet för god kvalitet kan nämnas det diplom (Laatutonni-diplomi) 10 engagerade turismföretag fick i januari 2014 av Centralen för turismfrämjande. Utvecklingsprogram för regionala företagstjänster FöretagsFinland Västra Nyland Som ett resultat av samarbetet mellan flera aktörer deltog FöretagsFinland Västra Nyland i Sydspetsens mässa i Raseborg i maj Förutom Novago Företagsutveckling Ab var Axxell Utbilding, ProAgria Etelä-Suomi och Pomoväst rf. närvarande. I slutet av år 2013 flyttades projektets tyngdpunkt till att nå företagarna och göra FöretagsFinland Västra Nylands tjänster bekanta. Över kort skickades ut till företag. Projektet lät även trycka upp kort för dem som funderar på att bli företagare. Dessa kort delades ut i olika servicepunkter. I början av 2014 öppnades den förnyade FöretagsFinland Västra Nyland -virtualtjänsten. Den nya nätsidan innehåller såväl chatsom videokonferensmöjlighet. Dessutom kan alla organisationer som är med twiitta sina egna händelser och skolningar för företagare på nätsidan. Även en nätsida som marknadsför västra Nyland som etableringsort åt företag samt etableringstjänster lanserades. 8

9 ÄRM status jatkuu vuoden 2015 loppuun. Novagon ÄRM alueen kehittämisrahoitus jatkuu asti. Statuset som område i akut strukturomvandling fortsätter till slutet av år Novagos finansiering för att stöda återupplivandet av näringslivet fortsätter till Seudullisten yrityspalvelujen kehittämishanke päättyi vuoden 2013 lopussa. Hankesuunnitelma sisälsi kolme toimenpidekokonaisuutta: 1) käyttäjälähtöisten seudullisten yritys- ja elinkeinopalvelujen kehittämisen, 2) seudullisten yrityspalvelujen strategisen ja yrityspalveluhenkilöstön osaamisen - sekä 3) uusien yrityspalvelutoimintojen kehittämisen. Toimenpidekokonaisuuksista parhaiten on toteutunut ensimmäinen. Hankkeen aikana rakennettua yhteistyötä jatketaan Novago Yrityskehitys Oy:n ollessa koordinaattorina. ÄRM Yritysten toimintaympäristön kehittäminen Raaseporin seutukunnalla FNsteel teräsyhtiön konkurssi kesällä 2012 työllisti Novagoa. Konkurssin johdosta alueella menetettiin noin 400 työpaikkaa ja Raaseporin seutukunta nimitettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi Novago käynnisti laajan hankkeen jossa se tuki pieniä ja keskisuuria yrityksiä statuksen myötä tulleiden investointi- ja kehittämistukien hakemisessa. Vuoden 2012 lopussa Novagolle myönnettiin yritysten toimintaympäristön kehittämistuki, jonka avulla se jatkaa työtä alueen elinkeinoelämän elvyttämiseksi mm. auttamalla erityisesti tämän alueen yrityksiä rahoituksen hakemisessa, houkuttelemalla uusia yrityksiä alueelle ja tarjoamalla niille sijoittumispalveluita. Useita rahoitustukihakemuksia on jätetty aikana, ja näistä toistaiseksi huomattavin oli investointi-tukihakemus Delipap Oy:n uuteen tuotantolinjaan. ELY-keskuksen myöntämän rahoituksen avulla käynnistettiin yhteistyössä Innolink Research Oy:n kanssa sijoittumisohjelma, jonka puitteissa haastatellaan noin 3000 yritystä ympäri Suomea ja selvitetään niiden halukkuutta siirtää toimintaansa Länsi-Uudellemaalle, markkinoidaan Raaseporin seutukuntaa sijoittumisalueena yrityksille, tavataan paikallisia keskisuuria yrityksiä ja tuetaan niitä toiminnan kehittämisessä. Projektet för regionala företagstjänster avslutades i slutet av år Projektplanen innehöll tre verksamhetshelheter: 1) att utveckla användarorienterade företags- och näringslivstjänster, 2) utveckla de regionala företagstjänsternas strategiska kunnande och personalens kunnande och 3) utveckla nya företagstjänster. Av verksamhetshelheterna har den första förverkligats bäst. Samarbetet som skapades under projektet fortsätts med Novago Företagsutveckling Ab som koordinator. ÄRM Förbättrande av företagens verksamhetsmiljö i Raseborgsregionen Stålverket FNsteels konkurs på sommaren 2012 sysselsatte Novago. Konkursen ledde till att man gick miste om cirka 400 arbetsplatser i regionen och Raseborgsregionen utnämndes till en region i akut strukturomvandling (äkillisen rakennemuutoksen alue, ÄRM) för åren Novago startade ett projekt där man stödde regionens små och medelstora företag i ansökan om de höjda investerings- och utvecklingsstöd som medföljt statuset. I slutet av år 2012 erhöll Novago stöd för att förbättra företagens verksamhetsmiljö. Stödet kommer bland annat att användas till att locka nya företag till regionen och utveckla en så kallad placeringstjänst för intresserade företag. Med hjälp av stödet kan Novago fortsätta arbetet med att återuppliva områdets näringsliv. Flera finansieringsansökningar har gjorts under åren och den mest betydande ansökan gällde investeringsstöd för en ny produktionslinje för Delipap Oy. Med hjälp av det stöd Novago beviljades av NTM-centralen påbörjades ett samarbete med Innolink Research Oy för att skapa ett etableringsprogram. Inom placeringsprogrammet kommer man att intervjua cirka företag söderut från Tammerfors för att utreda deras intresse för att etablera verksamhet i Raseborg och Hangö. Raseborgsregionen marknadsförs även åt tusentals andra företag som etableringsort och Novagos rådgivare träffar representanter för de medelstora företagen i regionen för att stöda deras utveckling. 9

10 Novago Yrityskehitys Oy on Hangon, Inkoon, Lohjan, Raaseporin ja Siuntion omistama kehitysyhtiö, joka aloitti toimintansa Novago Företagsutveckling Ab är ett utvecklingsbolag som ägs av Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå. Novago påbörjade sin verksamhet HALLITUS Yhtiön hallituksen kokoonpano oli: Sanfrid Lindblom, puheenjohtaja (Jarmo Aho) Mikael Borgman, varapuheenjohtaja (Ritva Rissanen) Jouko Kavander (Paavo Lyytikäinen) Juha-Pekka Isotupa (Eero Soinio) Taina Antila (Britt-Marie Forsell) Terese Grönholm (Tarja Virtanen) Novago Yrityskehitys Oy:n yhtiökokous valitsi kaudeksi hallitukseen 6 jäsentä ja kullekin varajäsenen. Yhtiön hallituksen kokoonpano oli: Leo Rintanen (Taina Lackman) Mikael Borgman (Mikael Kilpi) Vesa Siljamo (Päivi Kuitunen) Juha-Pekka Isotupa (Riikka Slunga-Poutsalo) Ulla Vilén-Gunnarsson (Taina Antila) Tuula Buch (Susanna Niinistö-Sivuranta) Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti puheenjohtajana ensimmäisellä kahden vuoden kaudella toimii Mikael Borgman (Leo Rintanen vpj) ja jälkimmäisellä kaudella Leo Rintanen (Mikael Borgman vpj). Yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä toimi Carl-Johan Sandström. Yhtiön tilintarkastajana toimi Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab ja vastuullisena tilintarkastajana Tove Lindström-Koli, HTM, JHT. Toimintavuoden aikana hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. YHTIÖKOKOUS Novago Yrityskehitys Oy:n yhtiökokous pidettiin STYRELSEN Sammasättningen av bolagets styrelse : Sanfrid Lindblom, ordförande (Jarmo Aho) Mikael Borgman, viceordförande (Ritva Rissanen) Jouko Kavander (Paavo Lyytikäinen) Juha-Pekka Isotupa (Eero Soinio) Taina Antila (Britt-Marie Forsell) Terese Grönholm (Tarja Virtanen) Novago Företagsutveckling Ab:s bolagsstämma utsåg 6 medlemmar och deras suppleanter till styrelsen för perioden Styrelsen : Leo Rintanen (Taina Lackman) Mikael Borgman (Mikael Kilpi) Vesa Siljamo (Päivi Kuitunen) Juha-Pekka Isotupa (Riikka Slunga-Poutsalo) Ulla Vilén-Gunnarsson (Taina Antila) Tuula Buch (Susanna Niinistö-Sivuranta) Enligt valberedningens förslag, fungerar Mikael Borgman som ordförande under den första två-års perioden (Leo Rintanen vice ordförande) och Leo Rintanen under den senare två-års perioden (Mikael Borgman viceordförande). Carl-Johan Sandström fungerade som bolagets verkställande direktör och sekreterare för styrelsen. Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab fungerade som revisionsbyrå och Tove Lindström-Koli, OFR, GRM, som ansvarig revisor. Bolagets styrelse sammanträdde åtta gånger under verksamhetsåret BOLAGSSTÄMMA Novago Företagsutveckling Ab:s bolagsstämma hölls den

11 TULOSLASKELMA EUROA RESULTATRÄKNING EURO Liikevaihto ,10 Liiketoiminnan muut tuotot ,85 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,19 Henkilösivukulut ,88 Eläkekulut ,32 Muut henkilösivukulut ,56 Henkilöstökulut yhteensä ,07 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,46 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,46 Liiketoiminnan muut kulut ,02 Liikevoitto (- tappio) ,60 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 1 221,52 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -642,14 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 579,38 Tilikauden voitto (tappio) ,22 Omsättning Övriga rörelseintäkter Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Personalkostnader sammanlagt Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Avskrivningar och nedskrivningar sammanlagt Övriga rörelsekostnader Rörelsevinst (-förlust) Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränte- och finansiella intäkter Från övriga Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till övriga Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt Räkenskapsperiodens vinst (förlust) TASE BALANSRÄKNING Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 8 301,66 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 8 301,66 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ,32 Aineelliset hyödykkeet yhteensä ,32 Pysyvät vastaavat yhteensä ,98 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset ,38 Muut saamiset ,62 Siirtosaamiset ,25 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,25 Saamiset yhteensä ,25 Rahat ja pankkisaamiset 1 243,94 Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,19 Vastaavaa yhteensä ,17 Vastattavaa Oma pääoma Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma ,00 Muut rahastot ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) ,31 Tilikauden tulos ,22 Oma pääoma yhteensä ,47 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot ,09 Ostovelat ,80 Muut velat ,14 Siirtovelat ,67 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä ,70 Vieras pääoma yhteensä ,70 Aktiva Bestående aktiva Immateriella tillgångar Utvecklingsutgifter Immateriella tillgångar sammanlagt Materiella tillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Materiella tillgångar sammanlagt Bestående aktiva sammanlagt Rörliga aktiva Fordringar Kortfristiga Kundfordringar Övriga fordringar Resultatregleringsfordringar Kortfristiga sammanlagt Fordringar sammalagt Kassa och bank Rörliga aktiva sammanlagt Aktiva sammanlagt Passiva Eget kapital Aktiekapital Fonder Tidigare räkenskapsperioders vinst (förlust) Räkenskapsperiodens vinst (förlust) Eget kapital sammalagt Främmande kapital Kortfristiga Förskott Skulder till leverantörer Övriga skulder Resultatregleringsskulder Kortfristiga sammalagt Främmande kapital sammanlagt Vastattavaa yhteensä ,17 11

12 PROTO VOI TEHDÄ IDEASTASI INNO- VAATION Uusi ratkaisu lihaskuntoutukseen tai vedenmittaukseen? Ratkaiseva askel ideasta innovaatioksi ja kaupallistettavaksi tuotteeksi on prototyyppi jolla voidaan osoittaa idean toimivuus ja sopivuus esimerkiksi teolliseen tuotantoon. Yksi uusimmista protoista, erikoisvarustettu savukaasusuodatin, on juuri saanut jatkorahoitusta omakotitaloihin sopivan mallin kehittämiseksi. Toinen vanhempi keksintö on valloittanut maailmanmarkkinoita jo vuosia Exact tools -merkkinen putkisaha. Protopaja tarjoaa valtakunnallista palvelua ja avustaa esim. ELY- ja Tekes- rahoituksen saannissa. Aiemmin Keksintösäätiön toimintana ollut Protopaja on vuodesta 2013 sijainnut Novago Yrityskehityksen moderneissa tiloissa Yritystalo BusinessLohjassa, 50 km Helsingistä. Suojaerotetussa ja vesieristetyssä koestus- ja testaustilassamme on turvallista työskennellä sähkö- ja vesilaitteiden kanssa. Keksi sinä ja tuotteista se kanssamme! FRÅN IDÉ TILL INNOVATION MED HJÄLP AV EN PROTOTYP Har du kommit på en ny lösning för muskelträning eller vattenmätning? Ett avgörande steg från idé till innovation och en kommersiellt lönsam produkt är ofta en prototyp med vars hjälp man kan bevisa idéns funktionsduglighet och lämplighet för industriell framställning. En av prototypverkstadens nyaste prototyper, ett specialutrustat rökgasfilter, har nyss fått fortsatt finansiering för att utveckla en modell för småhus. En äldre uppfinning har erövrat världsmarknaderna i åratal - en rörsåg av märket Exact tools. Prototypverkstaden betjänar kunder såväl nationellt och internationell och hjälper de inhemska kunderna att ansöka om bland annat NTM-centralens eller Tekes finansiering. Tidigare har Prototypverkstaden fungerat som en del av Uppfinningsstiftelsen, men är sedan 2013 belägen i Novagos moderna utrymmen i företagshuset BusinessLohja, 50 km från Helsingfors. I våra ändamålsenligt utrustade testutrymmen är det tryggt att arbeta med el och vatten. Gör din idé till en produktinnovation tillsammans med oss! Savukaasusuodatin Yrjönkadun uimahallin katolle. Ett rökgasfilter för Georgsgatans simhalls skorsten. Prototyyppi osoittaa toimivuuden. Vieressä viimeistelty tuote. Prototypen visar hur produkten fungerar. Brevid den färdigt formgivna slutprodukten. Novago Yrityskehitys Oy Novago Företagsutveckling Ab Nummentie Nummisvägen, Lohja Lojo Raaseporintie 9 Raseborgsvägen, Tammisaari Ekenäs 12

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi Vuosikertomus 2012 Årsredovising Yhden päivänvarjon alle on nyt koottu Länsi-Uudenmaan alueen yrityskehityspalvelut, olipa kyseessä yrityksen perustaminen, liiketoiminnan kehittäminen, omistajanvaihdos

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Yritysneuvontaa yhdeltä luukulta All företagsrådgivning under samma tak 4 Suklaantekijäksi sattumalta Chokladmakare av en slump 11 Koulu on kylän sielu Skolan är byns själ

Lisätiedot

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 www.foregangarna.fi INNEHÅLL Verksamhetsledarens årsöversikt... 3 Resurscentret Föregångarna... 4 Uppdrag, syfte och målsättning... 4 Värdegrund... 4 Organisation... 4

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.04.2014 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa Oy Kråklund Golf

Lisätiedot

Rosk n Roll Oy Ab. Vuosikertomus 2 0 0 8 Årsberättelse

Rosk n Roll Oy Ab. Vuosikertomus 2 0 0 8 Årsberättelse Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus 2 0 0 8 Årsberättelse Rosk n roll Oy Ab 2 Keskeiset tunnusluvut Ympäristö Ympäristövaikutukset, ilma Ilmastovaikutuksen torjunta kaatopaikkakaasun talteenotolla Kaatopaikkakaasun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus Årsberättelse 2006 Rosk n Roll Oy Ab Missio Rosk n Roll Oy Ab rakentaa alueensa asukkaille vuoteen 2016 mennessä pohjoismaisen mallin mukaisen, maailman huipputasoa olevan jätehuoltojärjestelmän.

Lisätiedot

Lyhyt katsaus rajat ylittävään EU-ohjelmaan Botnia-Atlantica. Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica

Lyhyt katsaus rajat ylittävään EU-ohjelmaan Botnia-Atlantica. Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica»Genom samverkan över landsgränser ska programmet på ett hållbart sätt bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv,

Lisätiedot

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Vuosikertomus/Årsberättelse 2005 Sisältö PUHEENJOHTAJAKAUDEN VAIHTUESSA (Martti Ahokas)...3 KESKIPOHJOLAN ALUE...4 KESKIPOHJOLAN VUOSIKERTOMUS 2005...4 TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Sisältö Innehåll Kanteleen Voima Oy:n hieman erikoisen nimen taustalla on useita taustoja. Yhtiöhän on perustettu omistajiensa kotimaiseen polttoaineeseen tukeutuvaksi

Lisätiedot

Vahva, energinen Pohjanmaa. Starkt och energiskt Österbotten. Sammanfattning av Österbottens landskapsprogram 2007-2010

Vahva, energinen Pohjanmaa. Starkt och energiskt Österbotten. Sammanfattning av Österbottens landskapsprogram 2007-2010 Kuvat/Bilder: Österbottens förbund / Pohjanmaan liitto, Staden Jakobstad / Pietarsaaren kaupunki, Vaasa Parks, Technobotnia, Mellersta Österbottens yrkeshögskola / Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning CONNECTING BUSINESS 3 /09 Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin Tuulivoimalla on tulevaisuutta Vaasan seudusta kertovaa viestiä

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternögruppens årsberättelse 2008 Katternöryhmän vuosikertomus 2008 Pärmbilden: Karin Storbacka från IK Falken vann FM i 400 m, damklassen.

Lisätiedot

Hangon elinkeino-ohjelma 2025

Hangon elinkeino-ohjelma 2025 Hangon elinkeino-ohjelma 2025 1. Elinkeino-ohjelman lähtökohdat 2. Hangon tarina 3. Tulevaisuuden visio ja tavoitteet 4. Elinkeinojen kehittämisen periaatteet ja painopisteet 5. Elinkeinojen kehittämisen

Lisätiedot

Årsredovisning Vuosikertomus

Årsredovisning Vuosikertomus Årsredovisning Vuosikertomus 2010 Österbottens Kötts anskaffningsområde Maxmo Maksamaa Korsholm Mustasaari Vasa Vaasa Larsmo Luoto Jakobstad Pietarsaari Nykarleby Uusikaarlepyy Korsnäs Korsnäs Närpes Närpiö

Lisätiedot

Espoonkruunu Oy Vuosikertomus 2007

Espoonkruunu Oy Vuosikertomus 2007 Espoonkruunu Oy Vuosikertomus 2007 Espoonkruunu Oy kodikkaasti vuokralla Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2007 3 Kiinteistöjen yhteistilojen siivous kilpailutettiin 4 Alalla pula koulutetusta

Lisätiedot

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt FORUM2/2008 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt s. 22 Tapahtumistaan seutu

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus Årsberättelse Sisältö Innehåll Toimitusjohtajan katsaus Pohjoismaista mallia kohti 1 Tusinan kunnan yhtiö 3 Hallitus ja henkilöstö 4 Jätteet talteen 5 Hyötyjätteiden keräys raaka-aineeksi

Lisätiedot

Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistäminen

Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistäminen Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 189/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 189/2009

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5

Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5 OY victor ek ab 1885-2010 sisällys innehåll Esipuhe Förord Henkilökuva Personporträtt Victor Ek Kauppaneuvos Victor Ekin aika Tiden under kommerserådet Yrityksestä osakeyhtiöksi Företaget blir aktiebolag

Lisätiedot

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 KESKIPOHJOLA-KOMITEAN VUOSIKERTOMUS INNEHÅLL OM MITTNORDEN FRÅN ORDFÖRANDEN Björn Sandal MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 - kommitténs verksamhet - beredningsgruppen

Lisätiedot

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Selvitys kuvataiteilijoiden työtiloista ja tilantarpeesta sekä tilojen lisäämisohjelma Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot