Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon"

Transkriptio

1 . The Point Yritysjärjestelyjen teemanumero Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon Kemira kasvaa vedestä Kohti länttä, kohti itää Suuntana kansainväliset markkinat? Intera haastaa yrityksiä hyödyntämään potentiaalinsa Integraatiohankkeet 100 päivää on vasta alkua Restamax tähtää ravintola-alan huipulle

2 Petri Heinonen Kokonaisnäkemys korostuu maailman muuttuessa Globaalin talouden kehityksen suunnasta on käyty debattia jo useamman vuoden ajan eikä siitä ole vieläkään välttämättä tarkkaa näkemystä, kun tarkasteluaikajänne on lyhyt. Mutta jos nostaa katseen edessä olevasta kuoppaisesta tiestä horisonttiin, muutamat keskustelun ulottuvuudet nousevat toisia keskeisimmiksi. Talouden painopiste siirtyy väistämättä lännestä itään, julkiset taloudet ovat siirtämässä palvelutuotantoaan yksityiselle puolelle, sääntelyä yritetään lisätä kahlitsemaan nyt liian voimakkaaksi koettuja markkinavoimia, arvot muuttuvat vähitellen voimakkaasta energian kulutuksesta kestävään kehitykseen ja niin edelleen. The Point Yritysjärjestelyjen teemanumero Helmikuu 2011 Päätoimittaja Petri Heinonen Toimitustiimi Emmi Autio, Petri Heinonen, Tomi Karsio, Tuuli Kirkkomäki, Eija Kuittinen, Katri Kääriä (Cocomms Oy), Eero Lumme, Saija Paasonen, Tomi Pitkänen, Ismo Saari, Jan Söderholm Ulkoasu Carita Teerioja Sisältö Emmi Autio, Katri Kääriä (Cocomms Oy) Edellä mainitut trendit ovat merkityksellisiä kaikille yrityksille, kun ne hakevat ostokohteita tai miettivät, mistä liiketoiminnoista luopua. Muutokset on huomioitava niin Suomessa kuin kansainvälisesti toimivissa yrityksissä. Uusia ideoita ja lähestymistapojakin tarvitaan. Tässä lehdessä tutustumme tarkemmin muun muassa Kemiran globaaliin M&A-strategiaan, pääomasijoitusyritys Interan toimintaperiaatteisiin sekä ravintolakonserni Restamaxin nopeaan laajentumiseen. Toimintaympäristön monimutkaistuessa yritysjärjestelyissä mukana olevien kumppanien merkitys korostuu. Mikä on se osaamispooli ja palvelurepertuaari, jota kumppani pystyy tarjoamaan? Millainen on globaali M&A-strategia? Voiko kumppani hoitaa integraation neljällä mantereella? Tunteeko kumppani kaikkien vaikkapa 25 maan sääntely-ympäristön ja niiden kulttuurin? Voiko kumppani kartoittaa sopivia ostokohteita tai ostajia globaalisti? Kansainvälisen verkostomme kautta luomme esimerkinomaisen katsauksen Brasilian, USA:n ja Kiinan kiinnostaville markkinoille. Pureudumme myös yritysjärjestelyissä valitettavan usein liian vähälle huomiolle jäävän integraatioprosessin merkitykseen ja menestystekijöihin. Yritysjärjestelyiden elinkaaren haastavissa käänteissä oikean osaamisen merkitys korostuu. Onnistunutta yritysjärjestelyä ei voi mitata päivissä tai tunneissa. Löytyykö yrityksestäsi kattava kokonaisnäkemys, joka on avain menestykselliseen yrityskauppaan niin Suomessa kuin kansainvälisesti? Petri Heinonen Partner, yritysjärjestelypalveluiden vetäjä 2

3 Sisältö Kemira kasvaa vedestä 4 Matti Lapinleimu, Kemira 4 Kohti länttä, kohti itää 6 Mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla Intera haastaa yrityksiä hyödyntämään potentiaalinsa 8 Tuomas Lang, Intera Equity Partners Integraatiohankkeiden myytinmurtajat päivää on vasta alkua Kohti ravintola-alan huippua 12 Timo Laine, Restamax 6 Uutiset 14 Hankintamenon kohdentaminen - tärkeä osa yrityskaupan onnistumista Hyödyt irti laskennallisista veroista Kolumni 15 Olisiko jo integraation aika? Kaija Katariina Erkkilä, Doveca Consulting Oy

4 Kemira kasvaa vedestä Strateginen yhteensopivuus on ylivoimaisesti tärkein kriteeri, kun Kemiralla pohditaan mahdollisia yritysostokohteita. Kemiran liiketoimintastrategian avainelementti vesi on itseoikeutetusti myös yhtiön M&A-strategian ytimessä. Y hdeksi maailman johtavista vesikemian yrityksistä tähtäävä Kemira on muutaman vuoden hiljaisemman vaiheen jälkeen palaamassa ostolaidalle, joskin aikaisempaa maltillisemmin. Yrityskaupat eivät kuitenkaan ole mikään strategia sinänsä vaan strategian toteuttamisen väline, muistuttaa Kemiran yritysjärjestelyistä vastaava johtaja Matti Lapinleimu. Kun kasvua haetaan yritysostojen kautta, ylivoimaisesti tärkein kriteeri on strateginen yhteensopivuus. Täytyy hakea vain ja ainoastaan sellaisia kohteita, jotka tukevat yrityksen valitsemaa strategiaa. Meidän kohdallamme tämä tarkoittaa vesikemian alaa. Kemiran keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat, kuten sellu- ja paperiteollisuus, öljy- ja kaivosteollisuus sekä kunnallinen ja teollinen vedenpuhdistus. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja, joilla tehostetaan energian, veden ja raaka-aineiden käyttöä. Liiketoiminta-alueista löytyy paljon yhtymäkohtia. Kolmella pääsegmentillämme on yhteisiä tuotteita ja tuotantolaitoksia sekä yhteistä tutkimus- ja kehitystoimintaa. Jaetusta infrasta saadaan huomattavia synergiaetuja, ja pyrimmekin toimimaan yhä vahvemmin yhtenä integroituna yksikkönä, Lapinleimu sanoo. Maltti on valttia Kemiralla yritysjärjestelyihin liittyviä haasteita taklataan pitämällä visusti kiinni valitusta suunnasta. Emme ryhdy hankkeisiin, jotka eivät kuulu vesikemian alaan ja sen sisällä tarkoin määriteltyihin liiketoiminta-alueisiin, joilla toimimme tai joille haluamme laajentua, Lapinleimu tähdentää. Strategisen yhteensopivuuden lisäksi markkinan tai liiketoimintaalueen kasvupotentiaalilla on suuri merkitys ostokohteita pohdittaessa. Kriteerien kärkikolmikkoon kuuluu Lapinleimun mukaan myös hinta. On tärkeää määrittää jo etukäteen katto, josta on oltava itsekuria pitää kiinni. Lapinleimun lista yritysostohankkeissa huomioitavista asioista on pitkä. Haasteita asettavat muun muassa yrityksen markkina-aseman ja kasvupotentiaalin riittävä ymmärtäminen, kannattavuuden todellinen arviointi, synergioiden identifiointi ja niiden määrän realistinen arviointi, projektinhallinta ja resursointi ylipäänsä, ympäristövastuuseen liittyvät kysymykset, eläkevastuut sekä tietojärjestelmien yhteensovittaminen. Ei pidä unohtaa myöskään yritysoston työläintä vaihetta eli integraatiota. Myös rahoituksen saaminen on ollut haastavaa viime vuosina, mutta tilanne vaikuttaa olevan nyt helpottumassa. Kemira on tosin rahoittanut yrityskauppansa pääsääntöisesti omasta kassastaan voimassa olevien luottojen puitteissa. 4

5 Matti Lapinleimu Tarkka taloudellinen analyysi ja moniportainen päätöksenteko turvaavat maltillisen ja rationaalisen suhtautumisen yritysostoihin. Kemiralla hankkeisiin valjastetaan talon sisältä aina kokenut projektitiimi, jota tarvittaessa täydennetään ulkopuolisilla asiantuntijoilla valituissa vaiheissa. Esimerkiksi Due Diligence -selvityksen tekee meille käytännössä aina jonkin Big Four -yhtiön transaktiopalvelutiimi, Lapinleimu kertoo. Kemian alan yrityksissä yhteiskuntavastuun merkitys korostuu ja Environment, Health, Quality and Safety- eli EHQS-asiat on otettava tarkasti huomioon. Ulkopuolisen ympäristökonsultin toteuttama Environmental Due Diligence (EDD) -tarkastus kuuluukin itsestään selvänä osana Kemiran kaikkiin yritysostoprosesseihin. Niin ympäristön kuin ihmisten terveys ja turvallisuus ovat asioita, joista emme tingi. Ei auringonlaskun aloille Yritysostoilla Kemira hakee uutta teknologiaa, tuotteita, osaamista, markkina-aseman vahvistamista tai pääsyä tietyille markkinoille aina tilanteesta riippuen. Haemme kasvua kaikilla kolmella nykyisellä liiketoiminta-alueellamme. Suurimmat mahdollisuudet löytyvät luonnollisesti nopeimmin kasvavilta liiketoimintasegmenteiltä. Kiinnostavimpia ovat sellaiset kohteet, jotka palvelevat kaikkia segmenttejä ja konsernisynergiaa tai tuovat uusia sovellusalueita, joilla voidaan käyttää olemassa olevia resurssejamme, Lapinleimu kertoo. Maantieteellisesti tarkasteltuna mikään alue ei ole poissuljettu, mutta painopistealueena ovat vahvassa kasvussa olevat BRIC-maat. Urbanisaation seurauksena näillä kehittyvillä markkinoilla tarvitaan tulevaisuudessa valtavasti vettä. Kun Kiinan ja Intian kaltaiset maat haluavat teollistua, niiden teolliset prosessit vaativat vettä yhä enemmän. Rajallisten varantojen vuoksi ainoat mahdolliset ratkaisut ovat veden puhdistaminen tai aiempaa tehokkaampi kierrättäminen. Molemmat menetelmät luovat meille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kemiralla on huomattu, että kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse. Strategiset allianssit ovat meille myös tärkeitä. Esimerkiksi VTT:n kanssa yhteistyössä perustamamme vesitutkimuskeskus SWEET on erittäin merkittävä hanke. Synergiat realisoituvat integraatiossa Integraatiosuunnitelma on Kemiralla aina osa investointiesitystä. Jo ostokohteita pohdittaessa tulee laatia konkreettinen suunnitelma siitä, miten ensimmäisestä päivästä lähdetään eteenpäin ja mitä asioita on vietävä läpi ensimmäisen sadan päivän aikana. Lapinleimun mukaan integraation vetäjä on tärkeää ottaa mukaan jo ostotiimiin. Aina tämä ei ole mahdollista, mutta siihen on hyvä pyrkiä. Kun integraation vetäjä osallistuu ostoprosessiin, saadaan parhaat mahdolliset edellytykset integraation onnistumiselle ja synergioiden realisoitumiselle. Tämä saattaa helposti viedä kolmekin vuotta. Joskus joudutaan myös tilanteisiin, joissa aikanaan integroidut bisnekset joudutaan irrottamaan. Divestoinnit ja carve-outit ovat Lapinleimun sanoin mitalin toinen, usein hieman himmeämpi puoli. Vanhasta luopuminen ja poisoppiminen on kuitenkin aivan yhtä tärkeää kuin uudet avaukset. Välillä joidenkin bisnesten kannattavuus ei yksinkertaisesti ole riittävä. Tällöin ne on joko laitettava kuntoon tai etsittävä niille uusi, parempi koti. Lapinleimu kannustaa varaamaan myös myyntipuolella riittävästi aikaa, jotta prosessi saadaan vietyä läpi hallitusti. Samat lainalaisuudet pätevät täälläkin; projektinhallinta- ja resursointihaasteet korostuvat, kun hankkeita joudutaan tekemään yleensä oman toimen ohella. Vaikka ostotilanteissa Kemiralla halutaan tuoda kaupallinen ja operatiivinen osaaminen sekä projektin johto pääosin talon sisältä, myyntihankkeet voidaan ulkoistaa lähes kokonaan. Johdon aika säästyy tällöin ydinliiketoimintaan ja tarvittaessa strategisiin ostohankkeisiin. Investointipankkien käyttö vaikuttaa Lapinleimun mukaan myyntitilanteessa kilpailuasetelman luomiseen positiivisesti, samoin pääomasijoittajien kiinnostuminen kaupan kohteesta. Vuosi pari sitten tilanne oli kyllä erittäin vaikea. Kun pääomasijoittajat tuntuivat hetkeksi kadonneen maailmankartalta finanssikriisin seurauksena, meni huutokauppatilanteen luominen lähes mahdottomaksi. Nyt järjestelyjen moottori tuntuu onneksi hyrräävän jo lähes vanhaan malliin. 5

6 Kohti länttä, kohti itää missä ovat yrityksesi mahdollisuudet? Kansainvälisissä transaktioissa kohdemarkkinan tuntemus korostuu. Maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto auttaa huomioimaan paikalliset olosuhteet. Kokosimme esimerkinomaisesti ajankohtaisia näkökulmia USA:n, Brasilian ja Kiinan kiinnostaville markkinoille. Brasilia kisaisännöinti kirittää kasvua Taloudellinen vakaus ja tulojen kasvu yhdistettynä edullisiin luottoihin ovat vahvistaneet Brasilian taloutta. Samalla maan riippuvuus kansainvälisestä kaupasta on vähentynyt. Keskiluokan odotetaan kasvavan 30 miljoonalla ihmisellä vuoteen 2014, mikä piristää kotimarkkinaa. Maa isännöi jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuja 2014 ja olympialaisia Tämä vahvistanee kasvua ja yrityskauppamarkkinaa. Erikoispalveluyritykset (esimerkiksi kauppakeskukset ja kiinteistöyritykset), finanssisektori sekä kuljetussektori (infrastruktuuri kuten lentokentät, rautatiet ja tiestö) tulevat edustamaan suurimpia osuuksia investointien ja yrityskauppojen volyymista. Vuonna 2010 Brasiliassa julkistettiin 768 yritysjärjestelyä. Viidessä vuodessa yritysjärjestelyt ovat kasvaneet 142 prosentilla. Myös rajat ylittävät yrityskaupat lisääntyivät merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Kaikista vuoden 2010 transaktioista 16 prosenttia oli brasilialaisten yhtiöiden ulkomailla tekemiä kauppoja ja 36 prosenttia oli ulkomaisten yhtiöiden yritysjärjestelyjä Brasiliassa. Brasilialaiset yhtiöt ovat useimmin tehneet ostoja USA:sta, Ranskasta ja Argentiinasta. Brasilialaisia yhtiöitä ovat eniten hankkineet amerikkalaiset, ranskalaiset ja englantilaiset yhtiöt, yhä enemmän myös kiinalaiset. Ulkomaisten yritysten investoinneille on rajoituksia tietyillä aloilla, kuten terveydenhuollossa ja tietoliikenteessä. Tuet eivät useimmilla sektoreilla riipu yhtiön kotimaasta vaan liittyvät maantieteelliseen alueeseen. Neuvottelut epäonnistuvat useimmiten hintatarkistusten tai Due Diligence -tarkastuksissa paljastuvien epävarmuustekijöiden takia. Järjestelyjen kariutumisia tapahtuu eniten perheyrityksissä, joilla ei aina ole valmiuksia käydä läpi yrityskauppaprosessia. Deloitte Brasilia USA asteittaista elpymistä Yrityskauppamarkkinan toipuminen alkoi vuonna Niin teollisilla sijoittajilla kuin pääomasijoittajilla on historiallisen paljon käteisvaroja kauppojen toteutukseen. Lainojen saatavuus ja lainakorkojen tasot ovat parantuneet markkinoilla, mutta niitä pääsevät hyödyntämään pääasiassa toimijat, joiden taseet ovat jo vahvat ja rahoitustilanne kunnossa. Vuonna 2011 listautumiset näyttäisivät painottuvan esimerkiksi bioteknologiaan, finanssialalle sekä tietokoneisiin ja muuhun teknologiaan. Yritysten kannattaa ajoittaa tarkkaan markkinoillemeno ja valmistautua pörssiyhtiöön kohdistuviin huomattaviin kustannuksiin, riskeihin ja sääntelyyn. Hallituksen elvytystoimien vaikutus on pääosin rajoittunut kamppaileville finanssi- ja autoaloille. Kotimaiset ostajat vastaavat valtaosasta transaktioita, mutta ulkomaalaiset toimijat hankkivat amerikkalaisia yrityksiä jatkuvasti enemmän. Erisuuntaiset rajat ylittävät yritysjärjestelyt ovat Amerikan markkinoilla suuressa roolissa. Markkinoita valvoo Committee on Foreign Investment in the U.S. (CFIUS), jolla on myös valta estää tai puuttua ulkomaisiin yritysostoihin. Yrityskaupoille on olemassa joitakin tukimuotoja, yleisimmin investointitukia ja osavaltiotasoisia tai paikallisia tukia. Kansainvälisten yrityskauppojen menestystekijöitä ovat paikalliset kontaktit ja toimialaosaaminen, kyky luoda prosessiin voimakas kilpailuasetelma, sekä tehokas rajat ylittävä tiimityö. Yritysjärjestelyjä vaikeuttavat liian hidas toiminta sekä paikallistuntemuksen ja kohdeyritysten kontaktien puute. Kulttuurierot ja sääntely voivat muodostua kompastuskiviksi. Joillakin aloilla, kuten infrastruktuurissa, kotimainen omistajuus on säänneltyä. Deloitte US Deloitte US Corporate Finance 6

7 Kiina ulkomaisten sijoitusten suosikki Kiinan BKT:n odotetaan yhä kasvavan nopeasti. Maa on yhtenä suurimmista kuluttajamarkkinoista vieläkin suorien investointien kärkikohde. Suorien ulkomaisten sijoitusten, kotimaisen teollisuuden konsolidaation sekä investointien ulkomaisiin luonnonvaroihin ja korkeaan teknologiaan odotetaan jatkuvan aktiivisina. Suoria sijoituksia ylikapasiteetista kärsiville, energiaintensiivisille tai erittäin saastuttaville toimialoille rajoitetaan yhä enemmän, kun valtio pyrkii ohjaamaan investointeja strategisille sektoreille painottaen pitkän aikavälin kasvua, innovaatioita ja kumppanuuksia. Öljy ja kaasu, kaivostoiminta, rakennusala sekä finanssiala ovat suosituimpia sijoitussektoreita. Aktiivinen listautumismarkkina keskittyy erityisesti teknologian, maatalouskemikaalien, konevalmistuksen ja värimetallien aloille. Arviolta yli 300 yhtiötä odottaa viranomaishyväksyntää listautumiselle. Kotimainen yrityskauppamarkkina kasvaa tasaisesti. Politiikalla on Kiinassa suuri rooli. Valtio-omisteiset yhtiöt keskittyvät konsolidaatioon teräs- ja autoteollisuuden kaltaisilla painopistealoilla. Kiinaan suuntautuvissa yritysostoissa lääketeollisuus ja terveydenhuolto kiinnostavat yhä useampia. Huolellinen Due Diligence -prosessi sekä kulttuurierojen ja kaupan jälkeisen integraation suunnittelu ovat merkittäviä menestystekijöitä. Amerikan ja Euroopan markkinoiden lamaantunut kasvu rohkaisee länsimaisia yrityksiä yhä useammin laajentamaan liiketoimintaansa Aasiaan, erityisesti Kiinaan. Suoriin sijoituksiin voidaan myös hakea monenlaisia tukia esimerkiksi korkean teknologian ja infrastruktuurin aloilla, mutta samat tuet ovat saatavilla myös paikallisille yhtiöille. Ulkomaisia osakeomistuksia rajoitetaan tietyillä aloilla, kuten finanssialalla ja tietoliikenteessä. Valuuttakauppaa rajoitetaan hyvin paljon, mutta sääntely on asteittain sallimassa monimuotoisempia kanavia rajat ylittäville pääoman siirroille. Kansainvälistymisstrategiansa mukaisesti Kiina jatkaa yhä yrityskauppoja ulkomailla. Kanada, Brasilia, Argentiina ja Australia olivat suosituimmat kohdemaat. Valtion yhtiöt hallitsevat ulkomaille suuntautuvia yrityskauppoja, mutta myös yksityisyritykset kansainvälistyvät yhä voimakkaammin. Noin 70 prosenttia ulkomaille suuntautuvien kauppojen arvosta liittyi energian ja luonnonvarojen alalle. Yrityskaupoissa aiheuttavat usein haasteita puutteellinen poliittisten riskien arviointi sekä ostajatahon liian matalalle asettama hyvityssumma myyjäpuolen vetäytymisestä. Deloitte Kiina Maailman suurin verkosto tukenasi Kansainvälisissä yritysjärjestelyissä ja liiketoiminnan laajentamisessa paikallistuntemus on ratkaisevaa onnistumiselle. Deloitte on maailman suurin yksityinen asiantuntijaorganisaatio, joka toimii yli 150 maassa. Toimimme saumattomassa yhteistyössä globaalin verkostomme kanssa, joka takaa maasta riippumatta ymmärryksen paikallisista erityiskysymyksistä. Kansainvälisesti verkostoomme kuuluu noin 6000 M&A-asiantuntijaa, kertoo Suomessa Corporate M&A -palveluista vastaava Eija Kuittinen. Liiketoimintaportfolion kehittämisessä strategisuus ratkaisee. Asiakkaan kumppanina haluamme haastaa paitsi itsemme, myös asiakkaan varmistamaan parhaimman lisäarvon toteutumisen jokaisessa transaktiossa. Suuntana Venäjä? Mahdollisuuksia Venäjän markkinoilla -tapahtuma torstaina klo Helsingissä Lisätietoja ohjelmasta ja ilmoittautumiset: Sauli Kosonen, puh , Monipuolista tutkimusta eri markkinoilta Deloitte-verkostossa seurataan aktiivisesti liiketoiminnan ajankohtaisten kysymysten, eri toimialojen ja markkinoiden kehitystä. Eri aihepiirien tutkimuksistamme saat lisätietoja verkkosivuiltamme tai sähköpostitse osoitteesta 7

8 Intera haastaa yrityksiä hyödyntämään potentiaalinsa Vuonna 2007 perustettu pääomasijoitusyritys Intera Equity Partners auttaa keskisuuria yrityksiä Suomen ja Skandinavian alueelta kasvamaan täyteen potentiaaliinsa. Kypsyvillä pääomasijoitusmarkkinoilla ratkaisee vankka teollinen näkemys kohdeyrityksen bisneksen kehittämisestä. Intera Equity Partnersin toimitusjohtaja Tuomas Lang toteaa suoraan, että pääomasijoittamiseen on aiemmin liittynyt salamyhkäisyyden mielikuvia. Markkinoiden kypsyessä rahoitus on arkipäiväistynyt ja myös arvostukset ovat muuttuneet yhä geneerisemmäksi tiedoksi. Alan arkipäiväistymisen myötä rahoitus ei enää ole ratkaiseva tekijä, jonka ympärille kauppoja rakennetaan, eikä transaktioita synny liukuhihnalta, kuvailee Lang, yksi Interan kolmesta perustajapartnerista. Pääomasijoittaja tuo kohdeyritykseen riskinottokykyä ja -halua, tarvittavaa lisäosaamista sekä taloudellisia ja henkilöstöresursseja. Turbulenssissa myös pääomasijoitusmarkkinassa koettiin rahoitusvirtojen kuivumista. Varovaiset rahoittajat nostivat taustaselvitykset uudella tavalla jalustalle. Rahoitusmarkkinan elpyessä huolellisuuden ja taustaläksyjen entistä suurempi arvostus on säilynyt. Nyt tilanne on selkeästi paljon terveempi kuin ennen finanssikriisiä. Ostokohteiden kasvupotentiaali ja rahoitusjärjestelyiden järkevyys ovat etualalla kuten pitääkin. Oikea visio yritykselle ja omistajalle Interassa etsitään keskisuuria sijoituskohteita, joissa on paljon kehityspotentiaalia joko kotimarkkinalla tai kansainvälisesti. Jokaista onnistunutta kauppaa kohden monien asioiden on osuttava kohdalleen. Kohdeyritysten arjessa onkin pysyttävä vahvasti kiinni. Interassa luotetaan alojen ja liiketoimintojen analyysiin sekä tulevaisuuden tavoitteiden ja kehityslinjausten uskottavaan hahmottamiseen. Vahva teollinen visio ratkaisee, joten käymme proaktiivista vuoropuhelua suoraan yrittäjien kanssa. On tärkeää ymmärtää nykyisten omistajien näkökulmaa, Tuomas Lang sanoo. Yritysjärjestelyn onnistumiseen vaikuttavat kokeneen pääomasijoittajan mielestä eniten valmisteluvaihe sekä yhtiön johdon kanssa yhteisesti hyväksytty visio. Lähtövaiheessa on saatava aikaan strategia ensin hallitustyönä, jonka jälkeen se voidaan jalkauttaa henkilöstölle. Näin saadaan luotua yritykseen uusi yhteinen kieli, joka tuo draivia kehitystyöhön. Tavoitteiden yhteen sovittaminen ei ole aina helppoa, mutta se on kuitenkin kriittinen menestystekijä. Avoimin kortein pelaaminen yhteistyössä muiden omistajien ja johdon kanssa on tärkeää prosessin edetessä. Muutostilanteethan ovat inhimillisesti valtavia prosesseja yrityksen sisällä. Mikään ei onnistu ilman johdon, omistajien ja henkilöstön yksituumaisuutta ja intoa, Lang toteaa. Yhteispeli haastaa ja palkitsee Interan portfolion kaikissa yrityksissä on mukana aiempia omistajia erilaisilla omistusosuuksilla. Aktiivinen omistajuus onkin Langille läheinen periaate. Aiempien omistajien läheinen kumppanuus voidaan laskea myös riskienhallinnaksi. Kohdeyritykseen ja sen johdolle kertynyttä osaamista ei kannata hukata. Systemaattinen yhteispeli on haastavaa, mutta myös hyvin palkitsevaa sekä sijoittajan että kohdeyrityksen näkökulmasta. 8

9 Tuomas Lang Pääomasijoittaja pyrkii yhdistämään oikeat osaajat ja yritykset liiketoiminnan kehittämiseksi. On tiedettävä, minkä tyyppisiä osaajia tarvitaan ja mistä heidät löytää sekä meillä että muualla. Suomesta löytyy paljon esimerkiksi vientiosaamista ja kokenutta liikkeenjohtoa, mutta se on saatava yrityksiin asti. Monista yrityksistä puuttuu vieläkin osaamista kansainvälistymisen esteiden poistamiseen. Huippulaatuiset insinöörityön tuotteet on osattava tarjoilla oikealla tavalla kuhunkin markkinaan. Siksi kansainvälisyys on tärkeää sekä meille että kumppaneillemme. Uusi vuosi, uusi rahasto Interan koneisto ja tiimi on hiottu kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana jo hyvään vireeseen. 125 miljoonan euron Intera Fund I sisältää tasapainoisesti omistuksia erityyppisiltä aloilta. Jatkossa on Langin mukaan aika nostaa tahtia entisestään. Vuoden 2011 aikana pyritään uusimaan sijoittajainstituutioiden valtakirjat ja perustetaan Interan toinen rahasto. Jatkamme panostuksia esimerkiksi suomalaisen insinöörityön huipputuotteiden kansainvälistämiseen, terveydenhuollon kehittyvään palvelumarkkinaan sekä rakentamiseen liittyviin aloihin, mahdollisesti myös elintarvike- ja tuotemerkkibisnekseen. Muun muassa Polaricassa hiottavat toimintamallit voivat olla monistettavissa myöhemmin. Piilevää kysyntää pääomasijoituksille löytyy runsaasti. Esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen tai muun suuren murrosvaiheen yhteydessä voi tulla luonteva hetki laajentaa omistuspohjaa. Tietynlainen arastelu on hyvin suomalainen piirre myös yritysmaailmassa, ja aina omat eväät eivät vaan riitä. Keskisuuret yritykset ovat talouskasvun potentiaalinen moottori. Meidän tehtävämme on löytää helmet ja auttaa niiden hiomisessa, Lang muotoilee. Suorissa sijoituksissa keskitymme tulevaisuudessakin suomalaisiin yrityksiin, mutta toki portfolioyritystemme kautta teemme hyvin todennäköisesti myös kansainvälisiä yritysostoja. Pohjoisen luonnon lähettiläät Yksi Interan portfolion uusimmista yrityksistä on Haaparannassa pääkonttoriaan pitävä Polarica, jolla on tehtaat Suomen ohella Ruotsissa ja Puolassa. Vuonna 1972 perustettu yritys on Euroopan johtava villien marjojen sekä riistan tuottaja. Sen asiakaskuntaan kuuluvat elintarviketeollisuus, suurkeittiöt ja ravintolatukkukauppiaat, vähittäiskauppa sekä lääketeollisuus. Pohjoisen luonnon tuotteet olivat meitä kiinnostava elintarviketeollisuuden segmentti, jolla ei vielä toiminut pääomarahastoja. Markkinatutkimuksen kautta löysimme Polarican, kertoo Tuomas Lang. Polaricalla on jo valmiiksi arvoketjun alkupää eli raaka-aineiden hankinta ja logistiikka loistavasti hallussa. Roolinamme onkin auttaa kehittämään arvoketjua edelleen ja jalostamaan muun muassa yrityksen tuotemerkkistrategiaa. Yli 40 vuotta yhtiötä johtanut Allan Lehto kiinnostui Interan näkemyksistä, mutta pitkäjänteinen neuvotteluvaihe kesti lopulta yli vuoden. Koko ajan säilynyt luottamuksellinen vuorovaikutus auttoi tuomaan yhteen omistajatahoa ja potentiaalista elämäntyön jatkajaa. Lähtökohtana oli vahva näkemys siitä, mitä yritys voi saavuttaa. Kun yhteisymmärrys tavoitteista on ensin saavutettu, yksityiskohdista saadaan kyllä sovittua. Lokakuussa 2010 Intera julkisti hankkineensa enemmistöosuuden Polaricasta. Yhtiössä on käynnissä 100 päivän ohjelma ja kokeneilla lisäosaajilla vahvistettava hallitus työstää uutta strategiaa yhteistyössä johdon kanssa. Lähdemme yhteisymmärryksessä kasvattamaan yhtiön liiketoimintaa merkittävästi kansainvälisemmäksi. Pohjoisten aromien paketointi on mieluisa haaste. Puhtaus, luomu, antioksidanttien terveysvaikutukset ja tuoretuotteiden maku ovat yhä kysytympiä ja arvostetumpia ominaisuuksia. Yhtiöön ladatun lisäosaamisen turvin potentiaalin hyödyntämiseen on rahkeita, Lang toteaa. Täydentävää osaamista kumppaneilta Kaupan valmisteluvaiheen perusteelliset analyysit vaativat laajaa osaamista. Interan taloudellisena neuvonantajana Polarica-kaupassa toimi Deloitte. Luonnosta nouseva kohdeyrityksen liiketoiminnan syklisyys asetti omat haasteensa arvostuksiin. Toimialaosaamiselle oli tarvetta. Syksyisin marja- ja riistasatoon sitoutuu paljon käyttöpääomaa. Vuositasolla ja vuosien välillä vaihtelut ovat suuria, joten taloudellisen neuvonantajan analyysivoima sekä kyky tukea rahoituspaketin hankkimisessa ja odotusten muodostamisessa olivat avainasemassa. Lang sanookin, että ilman ulkopuolisia neuvonantajia eivät tämäntyyppiset järjestelyt onnistuisi. Menestyksen varmistavat niin oman tiimimme kuin kumppaneiden huolellisuus ja luotettavuus. Myöskään kansainvälisten verkostojen paikallisosaamista eri markkinoilta ei saa unohtaa. 9

10 Integraatiohankkeiden myytinmurtajat Deloittella integraatio kytketään strategisiin yritysostoprosesseihin alusta alkaen eikä se pääty siihen, kun ensimmäiset sata päivää ovat takana. Tavoitellut synergiat realisoituvat usein vasta vuosien jälkeen, mikä on syytä huomioida transaktioiden suunnittelussa. Kun puhutaan M&A-integraatiosta, puhutaan aina epäorgaanisesta kasvusta ja strategisesta yritysostosta, johon liittyy synergioita, taustoittaa Deloittella integraatiopalveluita vetävä Ismo Saari. Synergioita saadaan yleensä tehokkuudesta, kustannussäästöistä ja ennen kaikkea kasvusta; strategisella yritysostolla voidaan hakea esimerkiksi uusia tuotteita tuoteportfolioon, uusia markkina-alueita, uudenlaista osaamista tai tuotannollista volyymia. Ajatuksena on se, että hankittavan yrityksen ansiosta yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi hyötyjen näkökulmasta ja kustannuspuolella toisaalta vastaavasti vähemmän. Kun yritys valitsee strategiassaan epäorgaanisen kasvun, lähdetään etsintä- ja valintaprosessiin, jossa päädytään lopulta yhteen kohdeyritykseen. Valitun kohteen uskotaan tuottavan suunniteltu business case. Jo tässä vaiheessa olisi mietittävä, paljonko yritysostosta saadaan synergiaa ja mistä sitä saadaan eli mitkä ovat niin sanottuja synergiataskuja onko kyseessä myyntiorganisaatio, tuotanto, tukitoimintojen tehostaminen vai henkilöstövähennyksistä saatavat kustannussäästöt, Saari sanoo. Ismo Saari Heti kättelyssä on siis pohdiskeltava integraation hyötyjen ja haasteiden näkökulmasta, kannattaako leikkiin ylipäänsä lähteä. Jaakobin painissa haastetaan business case Ismo Saaren mukaan tavoitellun liiketoimintahyödyn toteutumisen kannalta hyvin keskeinen elementti on integraation suunnittelun aloittaminen tarpeeksi aikaisin. Heti kun kohdeyritys on selvillä ja siitä saadaan tietoa, on käytävä niin sanottu Jaakobin paini. Siinä arvioidaan omat valmiudet mennä eteenpäin ja konkretisoidaan liikkuvat osat: business case, talousluvut, kaupan rahallinen arvo, riskit sekä tarvittavat toimenpiteet synergioiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Paini ei ole helppo yritykselle eikä asiantuntijalle, jolla täytyy olla kokonaisvaltaista osaamista asiakkaan haastamiseen kaikilla näillä osaalueilla. Deloitten maailmanlaajuinen osaajaverkosto, tietokannat, mallit ja työkalut antavat valmiudet tähän. Hyvissä ajoin ja perusteellisesti tehty tavoiteasetanta tuottaa aina lisäarvoa. Integraation tavoiteasetanta eli iso kuva siitä, mikä on suunnitellun yritysoston visio ja strateginen tarkoitus, mitkä ovat synergiamahdollisuudet ja minkälaisia toimenpiteitä ne edellyttävät, kirkastaa ostajalle onko kyseessä oikea siirto. Eija Kuittinen 10

11 Kun tiedetään, mistä odotetaan synergiaa ja mistä kustannussäästöjä, osataan kohdeyritykseltä hakea transaktion edetessä oikeita asioita niin operatiivisesti, myynnillisesti kuin lukujen ja kustannustenkin valossa, Saari muistuttaa. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty M&A-transaktioprosessit määritellään usein aika perusteellisesti ja niissä on totuttu käyttämään parhaita asiantuntijoita ja ollaan valmiita investoimaan suuria summia historiatietojen analysointiin. On ilahduttavaa huomata, että myös tulevaisuuteen tähtäävään integraatiosuunniteluun investoidaan nykyään enemmän, Saari toteaa. Deloitten käyttämän metodologian ja Integration Blueprint -ratkaisun avulla voidaan kustannustehokkaasti hahmottaa lähtökohta ja suunnitella, mitä tehdään ensimmäisen vuoden tai kahden aikana, milloin synergioita suunnitellaan saavutettavan, minkälainen organisaatio täytyy perustaa, että pystytään viemään integraation tavoiteasetanta läpi ja niin edelleen. Osana tätä on luonnollisesti mietittävä myös mahdolliset riskit ja niiden eliminointi. Todellisuudessa monet yritykset haluavat kuitenkin ensin katsoa, miten neuvottelut etenevät, ja tehdä sitten Due Diligencen ja muut transaktioon liittyvät toimenpiteet. Integraatiota ryhdytään usein suunnittelemaan jopa vasta kaupan solmimisen jälkeen, huonoin seurauksin. Tällöin integraation hyötyjen saavuttaminen viivästyy pahimmillaan vuosia ja aiheuttaa valtavasti ylimääräisiä kustannuksia. Sadan päivän savotta ei riitä Sadan päivän merkkipaalu on eräänlainen integraation myytti, joka saattaa aiheuttaa jopa epärealistisia odotuksia. Tosiasia on kuitenkin se, että kolmessa kuukaudessa ehditään pistää lähinnä perusasiat liikkeelle ja saada ehkä joitakin nopeita onnistumisia, mutta hyvin suunnitellussa integraatiossa puhutaan aina vähintään vuoden hankkeesta. Jokainen yksittäinen kauppa on organisaatiota vuosia kuormittava muutosprosessi. Kyseessä ei ole neuvottelujen vaatima puoli vuotta tai kaupan toteutumisen jälkeiset sata päivää, vaan huomattavasti pidempiaikainen prosessi. Day 1 -samppanjapullon poksautus on aina vasta lähtölaukaus, Ismo Saari painottaa. Deloittella integraation skaala ulotetaan vuosien päähän. Olemme tottuneita viemään läpi hyvinkin pitkiä muutosprosesseja, joissa lähdetään usein liikkeelle strategiasta. Meiltä löytyy tähän kokemusta, ihmisiä ja ammattitaitoa. Olemme asiakkaillemme partneri, joka tekee hankkeita pitkällä aikavälillä ja tukee heitä useiden vuosien ajan niillä alueilla, joilla he tarvitsevat ulkopuolisia resursseja. Integraation tekevät ihmiset Integraatiohankkeissa vallitsevat hyvin eri pelisäännöt kuin M&A-transaktioissa, joissa on kyse sopimisesta ja neuvottelusta ja kovasta hintaväännöstä. Integraatiossa puhutaan sen sijaan ihmisistä ja siinä painottuvat johtamis- ja viestintätaidot. Onnistuneessa integraatiossa korostuvat yrityskaupan positiiviset ajurit. Silloin mietitään esimerkiksi miten myynti saadaan kasvamaan ja yrityksen arvo nousemaan järjestelyn seurauksena. En usko, että yhtäkään yritysostoa viedään onnistuneesti läpi perustuen vain kustannussäästöihin, Saari summaa. Kun on olemassa kasvusynergioita, voimakas tahtotila ja yhteinen näkemys paremmasta tulevaisuudesta, korostuu riskien sijaan yritysoston positiivinen päämäärä. Integraatio on katkeamaton prosessi synergioiden identifioinnista aina aktiviteettien seurantaan ja sen tekevät ihmiset. PMI Risk Index -analyysi auttaa onnistumaan Useimmat huippujohtajat kohtaavat vähintään kerran urallaan fuusion tai muun yritysjärjestelyn. Kuitenkin vain noin puolet johtajista onnistuu luotsaamaan transaktiota seuraavat, haastavat integraatiohankkeet kunnialla maaliin. Deloitten selvitysten mukaan monet tärkeimmistä yritysjärjestelyjen jälkeisistä riskeistä saattavat jäädä perinteisessä Due Diligence -työssä huomioimatta. Talouden, verotuksen ja juridiikan kolminaisuutta tulisikin täydentää integraatiovaiheen Due Diligence -arvioinnilla. Deloitten kehittämä ainutlaatuinen PMI Risk Index -analyysimenetelmä auttaa identifioimaan yritysjärjestelyn jälkeiset integraatioriskit jo ennen sopimusten allekirjoittamista sekä arvioimaan luotettavasti menestymisen todennäköisyyttä. Riskit jaetaan neljään pääkategoriaan, joita ovat synergiariskit, rakenteelliset riskit, ihmisiin liittyvät riskit sekä projektin läpivientiä koskevat riskit. Helppokäyttöisellä työkalulla toteutettava nopea analyysi on syytä tehdä heti yritysjärjestelyn alkuvaiheessa, jotta riskit voidaan ajoissa minimoida tai poistaa. PMI Risk Index -analyysimenetelmää koskevan artikkelin (Deloitte Review 6/2010) voit tilata osoitteesta Lisätietoja: Ismo Saari, puh , Eija Kuittinen, puh , 11

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 1 Tesi auttaa Suomea yhteiskuntana seuraavalle kasvun ja kansainvälistymisen tasolle Olemme pääomasijoittamisen eturivin osaaja, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa

Lisätiedot

Normipäivä miten se eroaa julkisen ja yksityisen sektorin tietohallintojohtajalla? Tietohallinnon iltapäivä

Normipäivä miten se eroaa julkisen ja yksityisen sektorin tietohallintojohtajalla? Tietohallinnon iltapäivä Normipäivä miten se eroaa julkisen ja yksityisen sektorin tietohallintojohtajalla? Tietohallinnon iltapäivä Helsinki 18.4.2012 Liiketoimintasi tuntija, toimialasi ymmärtäjä - Askelia menestykseen Deloitte

Lisätiedot

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Uudista ja Uudistu 2007 Pekka Nuuttila Varatoimitusjohtaja Nordea Pankki Suomi Oyj 27.9.2007 Nordea Pohjoismaiden johtava pankki Nordean

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa

Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa & Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa Hannu Laukkanen johtaja, Yksityissijoittajien pääomamarkkinapäivä Sanomatalo, 2 Esityksen runko Yleiskatsaus Strategiset mahdollisuudet Integroidut oppimisjärjestelmät

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoitus Yrityskaupan rahoitus Sami Heikkilä, Pohjois-Suomen Yritysalue 26/3/2015 Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen

Lisätiedot

SanomaWSOY kohti tulevaa

SanomaWSOY kohti tulevaa SanomaWSOY kohti tulevaa Hannu Syrjänen toimitusjohtaja Capital Markets Day 2 Esityksen runko Keskeisiä strategisia tavoitteitamme Toimenpiteitä Taloudelliset tavoitteet Uudet liiketoimintamahdollisuudet

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Kuntauudistuksen työkalupakki. Vesa Silfver Johtava konsultti, Deloitte Kuntamarkkinat

Kuntauudistuksen työkalupakki. Vesa Silfver Johtava konsultti, Deloitte Kuntamarkkinat Kuntauudistuksen työkalupakki Vesa Silfver Johtava konsultti, Deloitte Kuntamarkkinat 12.9.2012 Esityksen sisältö Deloitten esittely Miksi kuntien on uudistuttava? Kuntakentän muutoksen suunta eri toimialoilla

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS

YHTIÖKOKOUS YHTIÖKOKOUS 26.4.2017 YHTIÖKOKOUS 26.4.2017 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: MARKKU VIRTANEN VUODEN 2016 TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT Tammikuu Helmikuu Smile Henkilöstöpalvelut osti TOR-Palvelut Classic American Diner,

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN. 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN. 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN Velaton kauppahinta noin 60 milj. euroa Suomen Lähikaupalla on 643 Siwaa ja Valintataloa Liikevaihto 2014

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne Vuosikatsaus 2016 Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne 31.12.2016 26.5.2017 2 Sisältö Yritysesittely Sijoittajat ja lainat Tunnusluvut Tulevaisuuden näkymät 3 5 6 7 Temply Annual Report 2015 GF Money

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Telko Oy. Kalle Kettunen, toimitusjohtaja

Telko Oy. Kalle Kettunen, toimitusjohtaja Telko Oy Kalle Kettunen, toimitusjohtaja Pääomamarkkinapäivä 19.1.2010 1 Telko on teollisuuden raaka-aineiden asiantuntija Keskittyy muoviraaka-aineisiin sekä teollisuuskemikaaleihin B to B -asiakkaille

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013 Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Pekka Tammela Osakas, P J Maa Partners Oy KHT Aikaisemmat: Panostaja,

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yritysesittely Arvolupaus, tarjoama ja hyödyt QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Arvolupauksemme on avata asiakkaille

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme käytössäsi Meillä on vankka kokemus eri kokoluokkien ja toimialojen neuvontapalveluista Olemme luotettava ja riippumaton kumppani kaikissa yrityskauppoihin ja -järjestelyihin

Lisätiedot

Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013

Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013 Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013 Yrityskaupan prosessi Pirkanmaan Yritysvälitys Oy Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Täyden palvelun asianajotoimisto

Täyden palvelun asianajotoimisto Markkina-aseman parantaminen - yrityskohteen haku Case Study juristin näkökulmasta, Asianajaja, osakas Vesa Turkki, Asianajotoimisto Bützow Oy KiVi Technopolis 15.11.2011 Tampere Täyden palvelun asianajotoimisto

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut?

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? FinSolar seminaari: Aurinkoenergian kotimarkkinat kasvuun 13.11.2014 Juha Ollikainen / GreenStream Network Oyj GreenStream lyhyesti Energiatehokkuushankkeiden

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

TOIMINTAMME JA TULOKSET

TOIMINTAMME JA TULOKSET TOIMINTAMME JA TULOKSET 2016 Vuoden kohokohdat 165m 160m Uusia sijoituksia ja sitoumuksia Kansainvälistä pääomaa suomalaisiin kasvuyrityksiin 17% 45m Kohdeyritysten liikevaihdon kasvu Taloudellinen tulos

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous

09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous 09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous Hallituksen täydentäminen Hallitus ehdottaa, että hallitusta täydennetään uudella jäsenellä ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan KTM, CEFA Saga Forss (s. 1969).

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

Juuri Rahasto menestystarinoita rakentamassa

Juuri Rahasto menestystarinoita rakentamassa Juuri Rahasto menestystarinoita rakentamassa 28.5.2015 1 Tausta Kiristynyt pankkisääntely vähentää pysyvästi pankkien kykyä ja halua luotonantoon Suomessa Hyvien ja kehityskelpoisten yhtiöiden pääomahuolto

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-3/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % Liikevaihto 23 958 23 513 1,9 % Liikevoitto

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout 21 September 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkina-asema perustettu

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy

Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy Suorat sijoitukset Salo 28.8.2014 Pääomasijoittamisella keskeinen merkitys kasvun rahoittajina myös Suomessa Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2002 2008 ensisijoituksen saaneiden

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013.

Vuosikertomus 2013. Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013. Vuosikertomus 2013 Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013. Liikevaihto 2 598,5 (2 474,4) miljoonaa euroa Liikevoitto

Lisätiedot

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu.

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu. Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group Huhtikuu Toukokuu Miten ymmärrän asiakkaan liiketoimintahaasteen Miten ratkaisen asiakkaan

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 27.4.2016

YHTIÖKOKOUS 27.4.2016 YHTIÖKOKOUS 27.4.2016 YHTIÖKOKOUS 27.4.2016 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: MARKKU VIRTANEN VUODEN 2015 TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Tivoli- ja Apollo -yökerhot, Oulu Cabaret-yökerho, Pori

Lisätiedot

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Risto Jämsén Elintarvikepäivä 2016 Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Oppia neljällä vuosikymmenellä 12.5.2016 2 Hallintoa ja hallituspaikkoja 12.5.2016 3 Makua Foods Oy käynnistyy Kotimainen

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

Liikkuvaan tietotyöhön parhaat työkalut. Kaukomarkkinat Sami Koskela Toimitusjohtaja

Liikkuvaan tietotyöhön parhaat työkalut. Kaukomarkkinat Sami Koskela Toimitusjohtaja Liikkuvaan tietotyöhön parhaat työkalut Kaukomarkkinat Sami Koskela Toimitusjohtaja Vaativien liikkuvien työympäristöjen asiantuntija Tähän Aki kaipasi vielä taustaa mistä olemme lähteneet ja mitkä ovat

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Visma Services Oy Pormestarinrinne 8, 00160 Helsinki Puh. 010 756 4955 visma.fi/taloushallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...

Lisätiedot

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta Tiedotustilaisuus Helsingissä Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Tavoitteenamme on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja,

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2014

Osavuosikatsaus 1-6/2014 Osavuosikatsaus 1-6/2014 8.8.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-6/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-6/2014 1-6/2013 Muutos % Liikevaihto 48 455 51 523-6,0 % Liikevoitto

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

Johtava rakentamisen ja ympäristötekniikan järjestelmien toimittaja

Johtava rakentamisen ja ympäristötekniikan järjestelmien toimittaja Johtava rakentamisen ja ympäristötekniikan järjestelmien toimittaja Sivu 2 Konserni lyhyesti Liiketoimintaryhmät Alueorganisaatiot Muut 3 % 23 % 43 % Käyttövesiratkaisut Keski- Eurooppa 30 % Pohjois- Amerikka

Lisätiedot

Kansi- ja areenahankkeen yhteiskuntataloudellinen vaikutusanalyysi Tiivistelmä. Lokakuu 2015

Kansi- ja areenahankkeen yhteiskuntataloudellinen vaikutusanalyysi Tiivistelmä. Lokakuu 2015 Kansi- ja areenahankkeen yhteiskuntataloudellinen vaikutusanalyysi Tiivistelmä Lokakuu 2015 Tiivistelmä (1/2) Iso hanke, kuten Kansi- ja areenahanke, luo merkittäviä työllisyys- ja arvonlisäysvaikutuksia

Lisätiedot

Toinen Puoli Tehokkuutta

Toinen Puoli Tehokkuutta Toinen Puoli Tehokkuutta Tulevaisuusluotain -seminaari 15.-16.9.2005 Sirkka Leppävuori 1 Toinen puoli tehokkuutta Keskittyminen Tavoitetaso Osaaminen Laatu Nopeus Joustavuus Yhteistyö Yrittäjähenki 2 Toinen

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

Taloudelliset tavoitteet ja tulos

Taloudelliset tavoitteet ja tulos Taloudelliset tavoitteet ja tulos Kannattavuus Tavoite keskimäärin Voitto ennen veroja, milj. euroa 3,9 38,6 5,2 76,5 13,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 22,4 26,9 31,9 42,4 45,4 2, Tuotto Tulos/osake, euroa,355,45,58,88

Lisätiedot

KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT

KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto kasvoi hieman Liikevaihto 51,5 (50,6) miljoonaa euroa, kasvua 1,9 prosenttia V. 2012 vertailulukuihin sisältyy 3,4 MEUR sopimustuotekehitystoiminnasta kertynyttä liikevaihtoa,

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2014

Osavuosikatsaus 1-9/2014 Osavuosikatsaus 1-9/2014 31.10.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-9/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-9/2014 1-9/2013 Muutos % Liikevaihto 70 187 72 959-3,8 % Liikevoitto

Lisätiedot

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen - miten onnistun yrityskaupassa? Hannu Puhakka 3.5.2017 Outokummun teollisuuskylä, Kuvernöörinkatu 1 2 Jatkaja /ostaja Luopuja /myyjä Ennen vaihtumista Vaihtumisen

Lisätiedot

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy 1 Haastettelukartoitus investointiprojekteista 3 7% 3 7% 5% 1 % Kartoituksen teemana oli investointien

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

First Round Center kumppanina yritysten kasvuedellytyksissä

First Round Center kumppanina yritysten kasvuedellytyksissä First Round Center kumppanina yritysten kasvuedellytyksissä Timo Liukko, First Round Oy Yrityksen uudet haasteet - miten menestyä tänään -seminaari Riihimäki 18.4.2013 1 First Round Center (FRC) Toimimme

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset Strategiatyön keskeiset johtopäätökset KPY:n nykyistä visiota, toiminta-ajatusta ja arvoja ei ole tarpeen olennaisesti muuttaa Strategisesti KPY profiloituu jatkossa yhä vahvemmin pitkän aikavälin teolliseksi

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot