Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon"

Transkriptio

1 . The Point Yritysjärjestelyjen teemanumero Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon Kemira kasvaa vedestä Kohti länttä, kohti itää Suuntana kansainväliset markkinat? Intera haastaa yrityksiä hyödyntämään potentiaalinsa Integraatiohankkeet 100 päivää on vasta alkua Restamax tähtää ravintola-alan huipulle

2 Petri Heinonen Kokonaisnäkemys korostuu maailman muuttuessa Globaalin talouden kehityksen suunnasta on käyty debattia jo useamman vuoden ajan eikä siitä ole vieläkään välttämättä tarkkaa näkemystä, kun tarkasteluaikajänne on lyhyt. Mutta jos nostaa katseen edessä olevasta kuoppaisesta tiestä horisonttiin, muutamat keskustelun ulottuvuudet nousevat toisia keskeisimmiksi. Talouden painopiste siirtyy väistämättä lännestä itään, julkiset taloudet ovat siirtämässä palvelutuotantoaan yksityiselle puolelle, sääntelyä yritetään lisätä kahlitsemaan nyt liian voimakkaaksi koettuja markkinavoimia, arvot muuttuvat vähitellen voimakkaasta energian kulutuksesta kestävään kehitykseen ja niin edelleen. The Point Yritysjärjestelyjen teemanumero Helmikuu 2011 Päätoimittaja Petri Heinonen Toimitustiimi Emmi Autio, Petri Heinonen, Tomi Karsio, Tuuli Kirkkomäki, Eija Kuittinen, Katri Kääriä (Cocomms Oy), Eero Lumme, Saija Paasonen, Tomi Pitkänen, Ismo Saari, Jan Söderholm Ulkoasu Carita Teerioja Sisältö Emmi Autio, Katri Kääriä (Cocomms Oy) Edellä mainitut trendit ovat merkityksellisiä kaikille yrityksille, kun ne hakevat ostokohteita tai miettivät, mistä liiketoiminnoista luopua. Muutokset on huomioitava niin Suomessa kuin kansainvälisesti toimivissa yrityksissä. Uusia ideoita ja lähestymistapojakin tarvitaan. Tässä lehdessä tutustumme tarkemmin muun muassa Kemiran globaaliin M&A-strategiaan, pääomasijoitusyritys Interan toimintaperiaatteisiin sekä ravintolakonserni Restamaxin nopeaan laajentumiseen. Toimintaympäristön monimutkaistuessa yritysjärjestelyissä mukana olevien kumppanien merkitys korostuu. Mikä on se osaamispooli ja palvelurepertuaari, jota kumppani pystyy tarjoamaan? Millainen on globaali M&A-strategia? Voiko kumppani hoitaa integraation neljällä mantereella? Tunteeko kumppani kaikkien vaikkapa 25 maan sääntely-ympäristön ja niiden kulttuurin? Voiko kumppani kartoittaa sopivia ostokohteita tai ostajia globaalisti? Kansainvälisen verkostomme kautta luomme esimerkinomaisen katsauksen Brasilian, USA:n ja Kiinan kiinnostaville markkinoille. Pureudumme myös yritysjärjestelyissä valitettavan usein liian vähälle huomiolle jäävän integraatioprosessin merkitykseen ja menestystekijöihin. Yritysjärjestelyiden elinkaaren haastavissa käänteissä oikean osaamisen merkitys korostuu. Onnistunutta yritysjärjestelyä ei voi mitata päivissä tai tunneissa. Löytyykö yrityksestäsi kattava kokonaisnäkemys, joka on avain menestykselliseen yrityskauppaan niin Suomessa kuin kansainvälisesti? Petri Heinonen Partner, yritysjärjestelypalveluiden vetäjä 2

3 Sisältö Kemira kasvaa vedestä 4 Matti Lapinleimu, Kemira 4 Kohti länttä, kohti itää 6 Mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla Intera haastaa yrityksiä hyödyntämään potentiaalinsa 8 Tuomas Lang, Intera Equity Partners Integraatiohankkeiden myytinmurtajat päivää on vasta alkua Kohti ravintola-alan huippua 12 Timo Laine, Restamax 6 Uutiset 14 Hankintamenon kohdentaminen - tärkeä osa yrityskaupan onnistumista Hyödyt irti laskennallisista veroista Kolumni 15 Olisiko jo integraation aika? Kaija Katariina Erkkilä, Doveca Consulting Oy

4 Kemira kasvaa vedestä Strateginen yhteensopivuus on ylivoimaisesti tärkein kriteeri, kun Kemiralla pohditaan mahdollisia yritysostokohteita. Kemiran liiketoimintastrategian avainelementti vesi on itseoikeutetusti myös yhtiön M&A-strategian ytimessä. Y hdeksi maailman johtavista vesikemian yrityksistä tähtäävä Kemira on muutaman vuoden hiljaisemman vaiheen jälkeen palaamassa ostolaidalle, joskin aikaisempaa maltillisemmin. Yrityskaupat eivät kuitenkaan ole mikään strategia sinänsä vaan strategian toteuttamisen väline, muistuttaa Kemiran yritysjärjestelyistä vastaava johtaja Matti Lapinleimu. Kun kasvua haetaan yritysostojen kautta, ylivoimaisesti tärkein kriteeri on strateginen yhteensopivuus. Täytyy hakea vain ja ainoastaan sellaisia kohteita, jotka tukevat yrityksen valitsemaa strategiaa. Meidän kohdallamme tämä tarkoittaa vesikemian alaa. Kemiran keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat, kuten sellu- ja paperiteollisuus, öljy- ja kaivosteollisuus sekä kunnallinen ja teollinen vedenpuhdistus. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja, joilla tehostetaan energian, veden ja raaka-aineiden käyttöä. Liiketoiminta-alueista löytyy paljon yhtymäkohtia. Kolmella pääsegmentillämme on yhteisiä tuotteita ja tuotantolaitoksia sekä yhteistä tutkimus- ja kehitystoimintaa. Jaetusta infrasta saadaan huomattavia synergiaetuja, ja pyrimmekin toimimaan yhä vahvemmin yhtenä integroituna yksikkönä, Lapinleimu sanoo. Maltti on valttia Kemiralla yritysjärjestelyihin liittyviä haasteita taklataan pitämällä visusti kiinni valitusta suunnasta. Emme ryhdy hankkeisiin, jotka eivät kuulu vesikemian alaan ja sen sisällä tarkoin määriteltyihin liiketoiminta-alueisiin, joilla toimimme tai joille haluamme laajentua, Lapinleimu tähdentää. Strategisen yhteensopivuuden lisäksi markkinan tai liiketoimintaalueen kasvupotentiaalilla on suuri merkitys ostokohteita pohdittaessa. Kriteerien kärkikolmikkoon kuuluu Lapinleimun mukaan myös hinta. On tärkeää määrittää jo etukäteen katto, josta on oltava itsekuria pitää kiinni. Lapinleimun lista yritysostohankkeissa huomioitavista asioista on pitkä. Haasteita asettavat muun muassa yrityksen markkina-aseman ja kasvupotentiaalin riittävä ymmärtäminen, kannattavuuden todellinen arviointi, synergioiden identifiointi ja niiden määrän realistinen arviointi, projektinhallinta ja resursointi ylipäänsä, ympäristövastuuseen liittyvät kysymykset, eläkevastuut sekä tietojärjestelmien yhteensovittaminen. Ei pidä unohtaa myöskään yritysoston työläintä vaihetta eli integraatiota. Myös rahoituksen saaminen on ollut haastavaa viime vuosina, mutta tilanne vaikuttaa olevan nyt helpottumassa. Kemira on tosin rahoittanut yrityskauppansa pääsääntöisesti omasta kassastaan voimassa olevien luottojen puitteissa. 4

5 Matti Lapinleimu Tarkka taloudellinen analyysi ja moniportainen päätöksenteko turvaavat maltillisen ja rationaalisen suhtautumisen yritysostoihin. Kemiralla hankkeisiin valjastetaan talon sisältä aina kokenut projektitiimi, jota tarvittaessa täydennetään ulkopuolisilla asiantuntijoilla valituissa vaiheissa. Esimerkiksi Due Diligence -selvityksen tekee meille käytännössä aina jonkin Big Four -yhtiön transaktiopalvelutiimi, Lapinleimu kertoo. Kemian alan yrityksissä yhteiskuntavastuun merkitys korostuu ja Environment, Health, Quality and Safety- eli EHQS-asiat on otettava tarkasti huomioon. Ulkopuolisen ympäristökonsultin toteuttama Environmental Due Diligence (EDD) -tarkastus kuuluukin itsestään selvänä osana Kemiran kaikkiin yritysostoprosesseihin. Niin ympäristön kuin ihmisten terveys ja turvallisuus ovat asioita, joista emme tingi. Ei auringonlaskun aloille Yritysostoilla Kemira hakee uutta teknologiaa, tuotteita, osaamista, markkina-aseman vahvistamista tai pääsyä tietyille markkinoille aina tilanteesta riippuen. Haemme kasvua kaikilla kolmella nykyisellä liiketoiminta-alueellamme. Suurimmat mahdollisuudet löytyvät luonnollisesti nopeimmin kasvavilta liiketoimintasegmenteiltä. Kiinnostavimpia ovat sellaiset kohteet, jotka palvelevat kaikkia segmenttejä ja konsernisynergiaa tai tuovat uusia sovellusalueita, joilla voidaan käyttää olemassa olevia resurssejamme, Lapinleimu kertoo. Maantieteellisesti tarkasteltuna mikään alue ei ole poissuljettu, mutta painopistealueena ovat vahvassa kasvussa olevat BRIC-maat. Urbanisaation seurauksena näillä kehittyvillä markkinoilla tarvitaan tulevaisuudessa valtavasti vettä. Kun Kiinan ja Intian kaltaiset maat haluavat teollistua, niiden teolliset prosessit vaativat vettä yhä enemmän. Rajallisten varantojen vuoksi ainoat mahdolliset ratkaisut ovat veden puhdistaminen tai aiempaa tehokkaampi kierrättäminen. Molemmat menetelmät luovat meille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kemiralla on huomattu, että kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse. Strategiset allianssit ovat meille myös tärkeitä. Esimerkiksi VTT:n kanssa yhteistyössä perustamamme vesitutkimuskeskus SWEET on erittäin merkittävä hanke. Synergiat realisoituvat integraatiossa Integraatiosuunnitelma on Kemiralla aina osa investointiesitystä. Jo ostokohteita pohdittaessa tulee laatia konkreettinen suunnitelma siitä, miten ensimmäisestä päivästä lähdetään eteenpäin ja mitä asioita on vietävä läpi ensimmäisen sadan päivän aikana. Lapinleimun mukaan integraation vetäjä on tärkeää ottaa mukaan jo ostotiimiin. Aina tämä ei ole mahdollista, mutta siihen on hyvä pyrkiä. Kun integraation vetäjä osallistuu ostoprosessiin, saadaan parhaat mahdolliset edellytykset integraation onnistumiselle ja synergioiden realisoitumiselle. Tämä saattaa helposti viedä kolmekin vuotta. Joskus joudutaan myös tilanteisiin, joissa aikanaan integroidut bisnekset joudutaan irrottamaan. Divestoinnit ja carve-outit ovat Lapinleimun sanoin mitalin toinen, usein hieman himmeämpi puoli. Vanhasta luopuminen ja poisoppiminen on kuitenkin aivan yhtä tärkeää kuin uudet avaukset. Välillä joidenkin bisnesten kannattavuus ei yksinkertaisesti ole riittävä. Tällöin ne on joko laitettava kuntoon tai etsittävä niille uusi, parempi koti. Lapinleimu kannustaa varaamaan myös myyntipuolella riittävästi aikaa, jotta prosessi saadaan vietyä läpi hallitusti. Samat lainalaisuudet pätevät täälläkin; projektinhallinta- ja resursointihaasteet korostuvat, kun hankkeita joudutaan tekemään yleensä oman toimen ohella. Vaikka ostotilanteissa Kemiralla halutaan tuoda kaupallinen ja operatiivinen osaaminen sekä projektin johto pääosin talon sisältä, myyntihankkeet voidaan ulkoistaa lähes kokonaan. Johdon aika säästyy tällöin ydinliiketoimintaan ja tarvittaessa strategisiin ostohankkeisiin. Investointipankkien käyttö vaikuttaa Lapinleimun mukaan myyntitilanteessa kilpailuasetelman luomiseen positiivisesti, samoin pääomasijoittajien kiinnostuminen kaupan kohteesta. Vuosi pari sitten tilanne oli kyllä erittäin vaikea. Kun pääomasijoittajat tuntuivat hetkeksi kadonneen maailmankartalta finanssikriisin seurauksena, meni huutokauppatilanteen luominen lähes mahdottomaksi. Nyt järjestelyjen moottori tuntuu onneksi hyrräävän jo lähes vanhaan malliin. 5

6 Kohti länttä, kohti itää missä ovat yrityksesi mahdollisuudet? Kansainvälisissä transaktioissa kohdemarkkinan tuntemus korostuu. Maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto auttaa huomioimaan paikalliset olosuhteet. Kokosimme esimerkinomaisesti ajankohtaisia näkökulmia USA:n, Brasilian ja Kiinan kiinnostaville markkinoille. Brasilia kisaisännöinti kirittää kasvua Taloudellinen vakaus ja tulojen kasvu yhdistettynä edullisiin luottoihin ovat vahvistaneet Brasilian taloutta. Samalla maan riippuvuus kansainvälisestä kaupasta on vähentynyt. Keskiluokan odotetaan kasvavan 30 miljoonalla ihmisellä vuoteen 2014, mikä piristää kotimarkkinaa. Maa isännöi jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuja 2014 ja olympialaisia Tämä vahvistanee kasvua ja yrityskauppamarkkinaa. Erikoispalveluyritykset (esimerkiksi kauppakeskukset ja kiinteistöyritykset), finanssisektori sekä kuljetussektori (infrastruktuuri kuten lentokentät, rautatiet ja tiestö) tulevat edustamaan suurimpia osuuksia investointien ja yrityskauppojen volyymista. Vuonna 2010 Brasiliassa julkistettiin 768 yritysjärjestelyä. Viidessä vuodessa yritysjärjestelyt ovat kasvaneet 142 prosentilla. Myös rajat ylittävät yrityskaupat lisääntyivät merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Kaikista vuoden 2010 transaktioista 16 prosenttia oli brasilialaisten yhtiöiden ulkomailla tekemiä kauppoja ja 36 prosenttia oli ulkomaisten yhtiöiden yritysjärjestelyjä Brasiliassa. Brasilialaiset yhtiöt ovat useimmin tehneet ostoja USA:sta, Ranskasta ja Argentiinasta. Brasilialaisia yhtiöitä ovat eniten hankkineet amerikkalaiset, ranskalaiset ja englantilaiset yhtiöt, yhä enemmän myös kiinalaiset. Ulkomaisten yritysten investoinneille on rajoituksia tietyillä aloilla, kuten terveydenhuollossa ja tietoliikenteessä. Tuet eivät useimmilla sektoreilla riipu yhtiön kotimaasta vaan liittyvät maantieteelliseen alueeseen. Neuvottelut epäonnistuvat useimmiten hintatarkistusten tai Due Diligence -tarkastuksissa paljastuvien epävarmuustekijöiden takia. Järjestelyjen kariutumisia tapahtuu eniten perheyrityksissä, joilla ei aina ole valmiuksia käydä läpi yrityskauppaprosessia. Deloitte Brasilia USA asteittaista elpymistä Yrityskauppamarkkinan toipuminen alkoi vuonna Niin teollisilla sijoittajilla kuin pääomasijoittajilla on historiallisen paljon käteisvaroja kauppojen toteutukseen. Lainojen saatavuus ja lainakorkojen tasot ovat parantuneet markkinoilla, mutta niitä pääsevät hyödyntämään pääasiassa toimijat, joiden taseet ovat jo vahvat ja rahoitustilanne kunnossa. Vuonna 2011 listautumiset näyttäisivät painottuvan esimerkiksi bioteknologiaan, finanssialalle sekä tietokoneisiin ja muuhun teknologiaan. Yritysten kannattaa ajoittaa tarkkaan markkinoillemeno ja valmistautua pörssiyhtiöön kohdistuviin huomattaviin kustannuksiin, riskeihin ja sääntelyyn. Hallituksen elvytystoimien vaikutus on pääosin rajoittunut kamppaileville finanssi- ja autoaloille. Kotimaiset ostajat vastaavat valtaosasta transaktioita, mutta ulkomaalaiset toimijat hankkivat amerikkalaisia yrityksiä jatkuvasti enemmän. Erisuuntaiset rajat ylittävät yritysjärjestelyt ovat Amerikan markkinoilla suuressa roolissa. Markkinoita valvoo Committee on Foreign Investment in the U.S. (CFIUS), jolla on myös valta estää tai puuttua ulkomaisiin yritysostoihin. Yrityskaupoille on olemassa joitakin tukimuotoja, yleisimmin investointitukia ja osavaltiotasoisia tai paikallisia tukia. Kansainvälisten yrityskauppojen menestystekijöitä ovat paikalliset kontaktit ja toimialaosaaminen, kyky luoda prosessiin voimakas kilpailuasetelma, sekä tehokas rajat ylittävä tiimityö. Yritysjärjestelyjä vaikeuttavat liian hidas toiminta sekä paikallistuntemuksen ja kohdeyritysten kontaktien puute. Kulttuurierot ja sääntely voivat muodostua kompastuskiviksi. Joillakin aloilla, kuten infrastruktuurissa, kotimainen omistajuus on säänneltyä. Deloitte US Deloitte US Corporate Finance 6

7 Kiina ulkomaisten sijoitusten suosikki Kiinan BKT:n odotetaan yhä kasvavan nopeasti. Maa on yhtenä suurimmista kuluttajamarkkinoista vieläkin suorien investointien kärkikohde. Suorien ulkomaisten sijoitusten, kotimaisen teollisuuden konsolidaation sekä investointien ulkomaisiin luonnonvaroihin ja korkeaan teknologiaan odotetaan jatkuvan aktiivisina. Suoria sijoituksia ylikapasiteetista kärsiville, energiaintensiivisille tai erittäin saastuttaville toimialoille rajoitetaan yhä enemmän, kun valtio pyrkii ohjaamaan investointeja strategisille sektoreille painottaen pitkän aikavälin kasvua, innovaatioita ja kumppanuuksia. Öljy ja kaasu, kaivostoiminta, rakennusala sekä finanssiala ovat suosituimpia sijoitussektoreita. Aktiivinen listautumismarkkina keskittyy erityisesti teknologian, maatalouskemikaalien, konevalmistuksen ja värimetallien aloille. Arviolta yli 300 yhtiötä odottaa viranomaishyväksyntää listautumiselle. Kotimainen yrityskauppamarkkina kasvaa tasaisesti. Politiikalla on Kiinassa suuri rooli. Valtio-omisteiset yhtiöt keskittyvät konsolidaatioon teräs- ja autoteollisuuden kaltaisilla painopistealoilla. Kiinaan suuntautuvissa yritysostoissa lääketeollisuus ja terveydenhuolto kiinnostavat yhä useampia. Huolellinen Due Diligence -prosessi sekä kulttuurierojen ja kaupan jälkeisen integraation suunnittelu ovat merkittäviä menestystekijöitä. Amerikan ja Euroopan markkinoiden lamaantunut kasvu rohkaisee länsimaisia yrityksiä yhä useammin laajentamaan liiketoimintaansa Aasiaan, erityisesti Kiinaan. Suoriin sijoituksiin voidaan myös hakea monenlaisia tukia esimerkiksi korkean teknologian ja infrastruktuurin aloilla, mutta samat tuet ovat saatavilla myös paikallisille yhtiöille. Ulkomaisia osakeomistuksia rajoitetaan tietyillä aloilla, kuten finanssialalla ja tietoliikenteessä. Valuuttakauppaa rajoitetaan hyvin paljon, mutta sääntely on asteittain sallimassa monimuotoisempia kanavia rajat ylittäville pääoman siirroille. Kansainvälistymisstrategiansa mukaisesti Kiina jatkaa yhä yrityskauppoja ulkomailla. Kanada, Brasilia, Argentiina ja Australia olivat suosituimmat kohdemaat. Valtion yhtiöt hallitsevat ulkomaille suuntautuvia yrityskauppoja, mutta myös yksityisyritykset kansainvälistyvät yhä voimakkaammin. Noin 70 prosenttia ulkomaille suuntautuvien kauppojen arvosta liittyi energian ja luonnonvarojen alalle. Yrityskaupoissa aiheuttavat usein haasteita puutteellinen poliittisten riskien arviointi sekä ostajatahon liian matalalle asettama hyvityssumma myyjäpuolen vetäytymisestä. Deloitte Kiina Maailman suurin verkosto tukenasi Kansainvälisissä yritysjärjestelyissä ja liiketoiminnan laajentamisessa paikallistuntemus on ratkaisevaa onnistumiselle. Deloitte on maailman suurin yksityinen asiantuntijaorganisaatio, joka toimii yli 150 maassa. Toimimme saumattomassa yhteistyössä globaalin verkostomme kanssa, joka takaa maasta riippumatta ymmärryksen paikallisista erityiskysymyksistä. Kansainvälisesti verkostoomme kuuluu noin 6000 M&A-asiantuntijaa, kertoo Suomessa Corporate M&A -palveluista vastaava Eija Kuittinen. Liiketoimintaportfolion kehittämisessä strategisuus ratkaisee. Asiakkaan kumppanina haluamme haastaa paitsi itsemme, myös asiakkaan varmistamaan parhaimman lisäarvon toteutumisen jokaisessa transaktiossa. Suuntana Venäjä? Mahdollisuuksia Venäjän markkinoilla -tapahtuma torstaina klo Helsingissä Lisätietoja ohjelmasta ja ilmoittautumiset: Sauli Kosonen, puh , Monipuolista tutkimusta eri markkinoilta Deloitte-verkostossa seurataan aktiivisesti liiketoiminnan ajankohtaisten kysymysten, eri toimialojen ja markkinoiden kehitystä. Eri aihepiirien tutkimuksistamme saat lisätietoja verkkosivuiltamme tai sähköpostitse osoitteesta 7

8 Intera haastaa yrityksiä hyödyntämään potentiaalinsa Vuonna 2007 perustettu pääomasijoitusyritys Intera Equity Partners auttaa keskisuuria yrityksiä Suomen ja Skandinavian alueelta kasvamaan täyteen potentiaaliinsa. Kypsyvillä pääomasijoitusmarkkinoilla ratkaisee vankka teollinen näkemys kohdeyrityksen bisneksen kehittämisestä. Intera Equity Partnersin toimitusjohtaja Tuomas Lang toteaa suoraan, että pääomasijoittamiseen on aiemmin liittynyt salamyhkäisyyden mielikuvia. Markkinoiden kypsyessä rahoitus on arkipäiväistynyt ja myös arvostukset ovat muuttuneet yhä geneerisemmäksi tiedoksi. Alan arkipäiväistymisen myötä rahoitus ei enää ole ratkaiseva tekijä, jonka ympärille kauppoja rakennetaan, eikä transaktioita synny liukuhihnalta, kuvailee Lang, yksi Interan kolmesta perustajapartnerista. Pääomasijoittaja tuo kohdeyritykseen riskinottokykyä ja -halua, tarvittavaa lisäosaamista sekä taloudellisia ja henkilöstöresursseja. Turbulenssissa myös pääomasijoitusmarkkinassa koettiin rahoitusvirtojen kuivumista. Varovaiset rahoittajat nostivat taustaselvitykset uudella tavalla jalustalle. Rahoitusmarkkinan elpyessä huolellisuuden ja taustaläksyjen entistä suurempi arvostus on säilynyt. Nyt tilanne on selkeästi paljon terveempi kuin ennen finanssikriisiä. Ostokohteiden kasvupotentiaali ja rahoitusjärjestelyiden järkevyys ovat etualalla kuten pitääkin. Oikea visio yritykselle ja omistajalle Interassa etsitään keskisuuria sijoituskohteita, joissa on paljon kehityspotentiaalia joko kotimarkkinalla tai kansainvälisesti. Jokaista onnistunutta kauppaa kohden monien asioiden on osuttava kohdalleen. Kohdeyritysten arjessa onkin pysyttävä vahvasti kiinni. Interassa luotetaan alojen ja liiketoimintojen analyysiin sekä tulevaisuuden tavoitteiden ja kehityslinjausten uskottavaan hahmottamiseen. Vahva teollinen visio ratkaisee, joten käymme proaktiivista vuoropuhelua suoraan yrittäjien kanssa. On tärkeää ymmärtää nykyisten omistajien näkökulmaa, Tuomas Lang sanoo. Yritysjärjestelyn onnistumiseen vaikuttavat kokeneen pääomasijoittajan mielestä eniten valmisteluvaihe sekä yhtiön johdon kanssa yhteisesti hyväksytty visio. Lähtövaiheessa on saatava aikaan strategia ensin hallitustyönä, jonka jälkeen se voidaan jalkauttaa henkilöstölle. Näin saadaan luotua yritykseen uusi yhteinen kieli, joka tuo draivia kehitystyöhön. Tavoitteiden yhteen sovittaminen ei ole aina helppoa, mutta se on kuitenkin kriittinen menestystekijä. Avoimin kortein pelaaminen yhteistyössä muiden omistajien ja johdon kanssa on tärkeää prosessin edetessä. Muutostilanteethan ovat inhimillisesti valtavia prosesseja yrityksen sisällä. Mikään ei onnistu ilman johdon, omistajien ja henkilöstön yksituumaisuutta ja intoa, Lang toteaa. Yhteispeli haastaa ja palkitsee Interan portfolion kaikissa yrityksissä on mukana aiempia omistajia erilaisilla omistusosuuksilla. Aktiivinen omistajuus onkin Langille läheinen periaate. Aiempien omistajien läheinen kumppanuus voidaan laskea myös riskienhallinnaksi. Kohdeyritykseen ja sen johdolle kertynyttä osaamista ei kannata hukata. Systemaattinen yhteispeli on haastavaa, mutta myös hyvin palkitsevaa sekä sijoittajan että kohdeyrityksen näkökulmasta. 8

9 Tuomas Lang Pääomasijoittaja pyrkii yhdistämään oikeat osaajat ja yritykset liiketoiminnan kehittämiseksi. On tiedettävä, minkä tyyppisiä osaajia tarvitaan ja mistä heidät löytää sekä meillä että muualla. Suomesta löytyy paljon esimerkiksi vientiosaamista ja kokenutta liikkeenjohtoa, mutta se on saatava yrityksiin asti. Monista yrityksistä puuttuu vieläkin osaamista kansainvälistymisen esteiden poistamiseen. Huippulaatuiset insinöörityön tuotteet on osattava tarjoilla oikealla tavalla kuhunkin markkinaan. Siksi kansainvälisyys on tärkeää sekä meille että kumppaneillemme. Uusi vuosi, uusi rahasto Interan koneisto ja tiimi on hiottu kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana jo hyvään vireeseen. 125 miljoonan euron Intera Fund I sisältää tasapainoisesti omistuksia erityyppisiltä aloilta. Jatkossa on Langin mukaan aika nostaa tahtia entisestään. Vuoden 2011 aikana pyritään uusimaan sijoittajainstituutioiden valtakirjat ja perustetaan Interan toinen rahasto. Jatkamme panostuksia esimerkiksi suomalaisen insinöörityön huipputuotteiden kansainvälistämiseen, terveydenhuollon kehittyvään palvelumarkkinaan sekä rakentamiseen liittyviin aloihin, mahdollisesti myös elintarvike- ja tuotemerkkibisnekseen. Muun muassa Polaricassa hiottavat toimintamallit voivat olla monistettavissa myöhemmin. Piilevää kysyntää pääomasijoituksille löytyy runsaasti. Esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen tai muun suuren murrosvaiheen yhteydessä voi tulla luonteva hetki laajentaa omistuspohjaa. Tietynlainen arastelu on hyvin suomalainen piirre myös yritysmaailmassa, ja aina omat eväät eivät vaan riitä. Keskisuuret yritykset ovat talouskasvun potentiaalinen moottori. Meidän tehtävämme on löytää helmet ja auttaa niiden hiomisessa, Lang muotoilee. Suorissa sijoituksissa keskitymme tulevaisuudessakin suomalaisiin yrityksiin, mutta toki portfolioyritystemme kautta teemme hyvin todennäköisesti myös kansainvälisiä yritysostoja. Pohjoisen luonnon lähettiläät Yksi Interan portfolion uusimmista yrityksistä on Haaparannassa pääkonttoriaan pitävä Polarica, jolla on tehtaat Suomen ohella Ruotsissa ja Puolassa. Vuonna 1972 perustettu yritys on Euroopan johtava villien marjojen sekä riistan tuottaja. Sen asiakaskuntaan kuuluvat elintarviketeollisuus, suurkeittiöt ja ravintolatukkukauppiaat, vähittäiskauppa sekä lääketeollisuus. Pohjoisen luonnon tuotteet olivat meitä kiinnostava elintarviketeollisuuden segmentti, jolla ei vielä toiminut pääomarahastoja. Markkinatutkimuksen kautta löysimme Polarican, kertoo Tuomas Lang. Polaricalla on jo valmiiksi arvoketjun alkupää eli raaka-aineiden hankinta ja logistiikka loistavasti hallussa. Roolinamme onkin auttaa kehittämään arvoketjua edelleen ja jalostamaan muun muassa yrityksen tuotemerkkistrategiaa. Yli 40 vuotta yhtiötä johtanut Allan Lehto kiinnostui Interan näkemyksistä, mutta pitkäjänteinen neuvotteluvaihe kesti lopulta yli vuoden. Koko ajan säilynyt luottamuksellinen vuorovaikutus auttoi tuomaan yhteen omistajatahoa ja potentiaalista elämäntyön jatkajaa. Lähtökohtana oli vahva näkemys siitä, mitä yritys voi saavuttaa. Kun yhteisymmärrys tavoitteista on ensin saavutettu, yksityiskohdista saadaan kyllä sovittua. Lokakuussa 2010 Intera julkisti hankkineensa enemmistöosuuden Polaricasta. Yhtiössä on käynnissä 100 päivän ohjelma ja kokeneilla lisäosaajilla vahvistettava hallitus työstää uutta strategiaa yhteistyössä johdon kanssa. Lähdemme yhteisymmärryksessä kasvattamaan yhtiön liiketoimintaa merkittävästi kansainvälisemmäksi. Pohjoisten aromien paketointi on mieluisa haaste. Puhtaus, luomu, antioksidanttien terveysvaikutukset ja tuoretuotteiden maku ovat yhä kysytympiä ja arvostetumpia ominaisuuksia. Yhtiöön ladatun lisäosaamisen turvin potentiaalin hyödyntämiseen on rahkeita, Lang toteaa. Täydentävää osaamista kumppaneilta Kaupan valmisteluvaiheen perusteelliset analyysit vaativat laajaa osaamista. Interan taloudellisena neuvonantajana Polarica-kaupassa toimi Deloitte. Luonnosta nouseva kohdeyrityksen liiketoiminnan syklisyys asetti omat haasteensa arvostuksiin. Toimialaosaamiselle oli tarvetta. Syksyisin marja- ja riistasatoon sitoutuu paljon käyttöpääomaa. Vuositasolla ja vuosien välillä vaihtelut ovat suuria, joten taloudellisen neuvonantajan analyysivoima sekä kyky tukea rahoituspaketin hankkimisessa ja odotusten muodostamisessa olivat avainasemassa. Lang sanookin, että ilman ulkopuolisia neuvonantajia eivät tämäntyyppiset järjestelyt onnistuisi. Menestyksen varmistavat niin oman tiimimme kuin kumppaneiden huolellisuus ja luotettavuus. Myöskään kansainvälisten verkostojen paikallisosaamista eri markkinoilta ei saa unohtaa. 9

10 Integraatiohankkeiden myytinmurtajat Deloittella integraatio kytketään strategisiin yritysostoprosesseihin alusta alkaen eikä se pääty siihen, kun ensimmäiset sata päivää ovat takana. Tavoitellut synergiat realisoituvat usein vasta vuosien jälkeen, mikä on syytä huomioida transaktioiden suunnittelussa. Kun puhutaan M&A-integraatiosta, puhutaan aina epäorgaanisesta kasvusta ja strategisesta yritysostosta, johon liittyy synergioita, taustoittaa Deloittella integraatiopalveluita vetävä Ismo Saari. Synergioita saadaan yleensä tehokkuudesta, kustannussäästöistä ja ennen kaikkea kasvusta; strategisella yritysostolla voidaan hakea esimerkiksi uusia tuotteita tuoteportfolioon, uusia markkina-alueita, uudenlaista osaamista tai tuotannollista volyymia. Ajatuksena on se, että hankittavan yrityksen ansiosta yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi hyötyjen näkökulmasta ja kustannuspuolella toisaalta vastaavasti vähemmän. Kun yritys valitsee strategiassaan epäorgaanisen kasvun, lähdetään etsintä- ja valintaprosessiin, jossa päädytään lopulta yhteen kohdeyritykseen. Valitun kohteen uskotaan tuottavan suunniteltu business case. Jo tässä vaiheessa olisi mietittävä, paljonko yritysostosta saadaan synergiaa ja mistä sitä saadaan eli mitkä ovat niin sanottuja synergiataskuja onko kyseessä myyntiorganisaatio, tuotanto, tukitoimintojen tehostaminen vai henkilöstövähennyksistä saatavat kustannussäästöt, Saari sanoo. Ismo Saari Heti kättelyssä on siis pohdiskeltava integraation hyötyjen ja haasteiden näkökulmasta, kannattaako leikkiin ylipäänsä lähteä. Jaakobin painissa haastetaan business case Ismo Saaren mukaan tavoitellun liiketoimintahyödyn toteutumisen kannalta hyvin keskeinen elementti on integraation suunnittelun aloittaminen tarpeeksi aikaisin. Heti kun kohdeyritys on selvillä ja siitä saadaan tietoa, on käytävä niin sanottu Jaakobin paini. Siinä arvioidaan omat valmiudet mennä eteenpäin ja konkretisoidaan liikkuvat osat: business case, talousluvut, kaupan rahallinen arvo, riskit sekä tarvittavat toimenpiteet synergioiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Paini ei ole helppo yritykselle eikä asiantuntijalle, jolla täytyy olla kokonaisvaltaista osaamista asiakkaan haastamiseen kaikilla näillä osaalueilla. Deloitten maailmanlaajuinen osaajaverkosto, tietokannat, mallit ja työkalut antavat valmiudet tähän. Hyvissä ajoin ja perusteellisesti tehty tavoiteasetanta tuottaa aina lisäarvoa. Integraation tavoiteasetanta eli iso kuva siitä, mikä on suunnitellun yritysoston visio ja strateginen tarkoitus, mitkä ovat synergiamahdollisuudet ja minkälaisia toimenpiteitä ne edellyttävät, kirkastaa ostajalle onko kyseessä oikea siirto. Eija Kuittinen 10

11 Kun tiedetään, mistä odotetaan synergiaa ja mistä kustannussäästöjä, osataan kohdeyritykseltä hakea transaktion edetessä oikeita asioita niin operatiivisesti, myynnillisesti kuin lukujen ja kustannustenkin valossa, Saari muistuttaa. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty M&A-transaktioprosessit määritellään usein aika perusteellisesti ja niissä on totuttu käyttämään parhaita asiantuntijoita ja ollaan valmiita investoimaan suuria summia historiatietojen analysointiin. On ilahduttavaa huomata, että myös tulevaisuuteen tähtäävään integraatiosuunniteluun investoidaan nykyään enemmän, Saari toteaa. Deloitten käyttämän metodologian ja Integration Blueprint -ratkaisun avulla voidaan kustannustehokkaasti hahmottaa lähtökohta ja suunnitella, mitä tehdään ensimmäisen vuoden tai kahden aikana, milloin synergioita suunnitellaan saavutettavan, minkälainen organisaatio täytyy perustaa, että pystytään viemään integraation tavoiteasetanta läpi ja niin edelleen. Osana tätä on luonnollisesti mietittävä myös mahdolliset riskit ja niiden eliminointi. Todellisuudessa monet yritykset haluavat kuitenkin ensin katsoa, miten neuvottelut etenevät, ja tehdä sitten Due Diligencen ja muut transaktioon liittyvät toimenpiteet. Integraatiota ryhdytään usein suunnittelemaan jopa vasta kaupan solmimisen jälkeen, huonoin seurauksin. Tällöin integraation hyötyjen saavuttaminen viivästyy pahimmillaan vuosia ja aiheuttaa valtavasti ylimääräisiä kustannuksia. Sadan päivän savotta ei riitä Sadan päivän merkkipaalu on eräänlainen integraation myytti, joka saattaa aiheuttaa jopa epärealistisia odotuksia. Tosiasia on kuitenkin se, että kolmessa kuukaudessa ehditään pistää lähinnä perusasiat liikkeelle ja saada ehkä joitakin nopeita onnistumisia, mutta hyvin suunnitellussa integraatiossa puhutaan aina vähintään vuoden hankkeesta. Jokainen yksittäinen kauppa on organisaatiota vuosia kuormittava muutosprosessi. Kyseessä ei ole neuvottelujen vaatima puoli vuotta tai kaupan toteutumisen jälkeiset sata päivää, vaan huomattavasti pidempiaikainen prosessi. Day 1 -samppanjapullon poksautus on aina vasta lähtölaukaus, Ismo Saari painottaa. Deloittella integraation skaala ulotetaan vuosien päähän. Olemme tottuneita viemään läpi hyvinkin pitkiä muutosprosesseja, joissa lähdetään usein liikkeelle strategiasta. Meiltä löytyy tähän kokemusta, ihmisiä ja ammattitaitoa. Olemme asiakkaillemme partneri, joka tekee hankkeita pitkällä aikavälillä ja tukee heitä useiden vuosien ajan niillä alueilla, joilla he tarvitsevat ulkopuolisia resursseja. Integraation tekevät ihmiset Integraatiohankkeissa vallitsevat hyvin eri pelisäännöt kuin M&A-transaktioissa, joissa on kyse sopimisesta ja neuvottelusta ja kovasta hintaväännöstä. Integraatiossa puhutaan sen sijaan ihmisistä ja siinä painottuvat johtamis- ja viestintätaidot. Onnistuneessa integraatiossa korostuvat yrityskaupan positiiviset ajurit. Silloin mietitään esimerkiksi miten myynti saadaan kasvamaan ja yrityksen arvo nousemaan järjestelyn seurauksena. En usko, että yhtäkään yritysostoa viedään onnistuneesti läpi perustuen vain kustannussäästöihin, Saari summaa. Kun on olemassa kasvusynergioita, voimakas tahtotila ja yhteinen näkemys paremmasta tulevaisuudesta, korostuu riskien sijaan yritysoston positiivinen päämäärä. Integraatio on katkeamaton prosessi synergioiden identifioinnista aina aktiviteettien seurantaan ja sen tekevät ihmiset. PMI Risk Index -analyysi auttaa onnistumaan Useimmat huippujohtajat kohtaavat vähintään kerran urallaan fuusion tai muun yritysjärjestelyn. Kuitenkin vain noin puolet johtajista onnistuu luotsaamaan transaktiota seuraavat, haastavat integraatiohankkeet kunnialla maaliin. Deloitten selvitysten mukaan monet tärkeimmistä yritysjärjestelyjen jälkeisistä riskeistä saattavat jäädä perinteisessä Due Diligence -työssä huomioimatta. Talouden, verotuksen ja juridiikan kolminaisuutta tulisikin täydentää integraatiovaiheen Due Diligence -arvioinnilla. Deloitten kehittämä ainutlaatuinen PMI Risk Index -analyysimenetelmä auttaa identifioimaan yritysjärjestelyn jälkeiset integraatioriskit jo ennen sopimusten allekirjoittamista sekä arvioimaan luotettavasti menestymisen todennäköisyyttä. Riskit jaetaan neljään pääkategoriaan, joita ovat synergiariskit, rakenteelliset riskit, ihmisiin liittyvät riskit sekä projektin läpivientiä koskevat riskit. Helppokäyttöisellä työkalulla toteutettava nopea analyysi on syytä tehdä heti yritysjärjestelyn alkuvaiheessa, jotta riskit voidaan ajoissa minimoida tai poistaa. PMI Risk Index -analyysimenetelmää koskevan artikkelin (Deloitte Review 6/2010) voit tilata osoitteesta Lisätietoja: Ismo Saari, puh , Eija Kuittinen, puh , 11

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt Deloitten sidosryhmälehti Yritysjärjestelyjen teemanumero Talvi 2012 Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt PKC Group kasvaa maailmalla Auringonnousun markkinat odottavat

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta 04 Lisää läpinäkyvyyttä, ei sääntelyä 10 Adven Group: Huolellinen valmistelu takasi

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN tämä julkaisu on EDITOR HELSINKI OY:N tuottama TOIMIALAlehti OPAS YRITYSJÄRJESTELYIHIN ONKO NYT oikea AIKA? Asiantuntijat vastaavat yrityskauppa JA UUSI liiketoiminta pk-puolen yrityskauppa sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi China India Instituten Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla 8 Seuraavaksi nousee Latinalainen Amerikka Pöyry aikoo menestyä kasvumarkkinoilla

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

VIEW. SOK:n Kuisma Niemelä: Kasvua arjen keskeltä. KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2013 / kpmg.fi. 10 Mobiili mullistaa kaupan

VIEW. SOK:n Kuisma Niemelä: Kasvua arjen keskeltä. KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2013 / kpmg.fi. 10 Mobiili mullistaa kaupan VIEW KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2013 / kpmg.fi 10 Mobiili mullistaa kaupan 18 Venäjä vauhdittaa Reiman kasvua 24 Antti Herlinistä vuoden 2012 hallituksen puheenjohtaja SOK:n Kuisma Niemelä: Kasvua arjen

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa Laskentatoimen Pro gradu- tutkielma Syyskuu 2008 Laatija: Samuli Laakso Ohjaaja: Professori Aila Virtanen

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä.

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. 2012 Vuosikertomus Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. Aktiivinen enemmistöomistaja, joka ohjaa, kehittää ja kasvattaa Panostaja-yrityksistä

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Kevät 2014 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Yrityskauppamarkkinat ovat käännekohdassa Monen vuoden hiljaiselon jälkeen yrityskauppamarkkinat ovat piristymässä. Markkinaedellytykset

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

1 VUOSIKERTOMUS 2013

1 VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 1 CAPMAN VUOSIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo KONSERNI 2013 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuoden 2013 päätapahtumat 6 Rahastojen toiminta 7 Vastuullisuus CapManilla 12 25 vuotta pääomasijoittamisen

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 2 2010

Kauppakamarilehti 2 2010 Oulun Kauppakamarilehti 2 2010 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi: Yrityksissä tarvitaan vielä tervehdyttäviä toimia Pörssiin kaivataan lisää pohjoisen yrityksiä Tekes tukee liiketoimintainnovaatioita Johtaja

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen 1 / 2010 Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago uudistuminen 2 > BOTNIA Echo 01/10 Sisältö Botnian sellu antaa lasille muotoa. s. 34 Päätoimittaja:

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2007 Sinikka Mustakallio: Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa s. 6-9 Parempi alkaa paikallisesti s. 1 0 Proha reagoi nopeasti globalisaation vaatimuksiin s. 1 5

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tuotantotalous / Teknologiayrittäjyys ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Tarkastajat: Professori

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot