Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon"

Transkriptio

1 . The Point Yritysjärjestelyjen teemanumero Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon Kemira kasvaa vedestä Kohti länttä, kohti itää Suuntana kansainväliset markkinat? Intera haastaa yrityksiä hyödyntämään potentiaalinsa Integraatiohankkeet 100 päivää on vasta alkua Restamax tähtää ravintola-alan huipulle

2 Petri Heinonen Kokonaisnäkemys korostuu maailman muuttuessa Globaalin talouden kehityksen suunnasta on käyty debattia jo useamman vuoden ajan eikä siitä ole vieläkään välttämättä tarkkaa näkemystä, kun tarkasteluaikajänne on lyhyt. Mutta jos nostaa katseen edessä olevasta kuoppaisesta tiestä horisonttiin, muutamat keskustelun ulottuvuudet nousevat toisia keskeisimmiksi. Talouden painopiste siirtyy väistämättä lännestä itään, julkiset taloudet ovat siirtämässä palvelutuotantoaan yksityiselle puolelle, sääntelyä yritetään lisätä kahlitsemaan nyt liian voimakkaaksi koettuja markkinavoimia, arvot muuttuvat vähitellen voimakkaasta energian kulutuksesta kestävään kehitykseen ja niin edelleen. The Point Yritysjärjestelyjen teemanumero Helmikuu 2011 Päätoimittaja Petri Heinonen Toimitustiimi Emmi Autio, Petri Heinonen, Tomi Karsio, Tuuli Kirkkomäki, Eija Kuittinen, Katri Kääriä (Cocomms Oy), Eero Lumme, Saija Paasonen, Tomi Pitkänen, Ismo Saari, Jan Söderholm Ulkoasu Carita Teerioja Sisältö Emmi Autio, Katri Kääriä (Cocomms Oy) Edellä mainitut trendit ovat merkityksellisiä kaikille yrityksille, kun ne hakevat ostokohteita tai miettivät, mistä liiketoiminnoista luopua. Muutokset on huomioitava niin Suomessa kuin kansainvälisesti toimivissa yrityksissä. Uusia ideoita ja lähestymistapojakin tarvitaan. Tässä lehdessä tutustumme tarkemmin muun muassa Kemiran globaaliin M&A-strategiaan, pääomasijoitusyritys Interan toimintaperiaatteisiin sekä ravintolakonserni Restamaxin nopeaan laajentumiseen. Toimintaympäristön monimutkaistuessa yritysjärjestelyissä mukana olevien kumppanien merkitys korostuu. Mikä on se osaamispooli ja palvelurepertuaari, jota kumppani pystyy tarjoamaan? Millainen on globaali M&A-strategia? Voiko kumppani hoitaa integraation neljällä mantereella? Tunteeko kumppani kaikkien vaikkapa 25 maan sääntely-ympäristön ja niiden kulttuurin? Voiko kumppani kartoittaa sopivia ostokohteita tai ostajia globaalisti? Kansainvälisen verkostomme kautta luomme esimerkinomaisen katsauksen Brasilian, USA:n ja Kiinan kiinnostaville markkinoille. Pureudumme myös yritysjärjestelyissä valitettavan usein liian vähälle huomiolle jäävän integraatioprosessin merkitykseen ja menestystekijöihin. Yritysjärjestelyiden elinkaaren haastavissa käänteissä oikean osaamisen merkitys korostuu. Onnistunutta yritysjärjestelyä ei voi mitata päivissä tai tunneissa. Löytyykö yrityksestäsi kattava kokonaisnäkemys, joka on avain menestykselliseen yrityskauppaan niin Suomessa kuin kansainvälisesti? Petri Heinonen Partner, yritysjärjestelypalveluiden vetäjä 2

3 Sisältö Kemira kasvaa vedestä 4 Matti Lapinleimu, Kemira 4 Kohti länttä, kohti itää 6 Mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla Intera haastaa yrityksiä hyödyntämään potentiaalinsa 8 Tuomas Lang, Intera Equity Partners Integraatiohankkeiden myytinmurtajat päivää on vasta alkua Kohti ravintola-alan huippua 12 Timo Laine, Restamax 6 Uutiset 14 Hankintamenon kohdentaminen - tärkeä osa yrityskaupan onnistumista Hyödyt irti laskennallisista veroista Kolumni 15 Olisiko jo integraation aika? Kaija Katariina Erkkilä, Doveca Consulting Oy

4 Kemira kasvaa vedestä Strateginen yhteensopivuus on ylivoimaisesti tärkein kriteeri, kun Kemiralla pohditaan mahdollisia yritysostokohteita. Kemiran liiketoimintastrategian avainelementti vesi on itseoikeutetusti myös yhtiön M&A-strategian ytimessä. Y hdeksi maailman johtavista vesikemian yrityksistä tähtäävä Kemira on muutaman vuoden hiljaisemman vaiheen jälkeen palaamassa ostolaidalle, joskin aikaisempaa maltillisemmin. Yrityskaupat eivät kuitenkaan ole mikään strategia sinänsä vaan strategian toteuttamisen väline, muistuttaa Kemiran yritysjärjestelyistä vastaava johtaja Matti Lapinleimu. Kun kasvua haetaan yritysostojen kautta, ylivoimaisesti tärkein kriteeri on strateginen yhteensopivuus. Täytyy hakea vain ja ainoastaan sellaisia kohteita, jotka tukevat yrityksen valitsemaa strategiaa. Meidän kohdallamme tämä tarkoittaa vesikemian alaa. Kemiran keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat, kuten sellu- ja paperiteollisuus, öljy- ja kaivosteollisuus sekä kunnallinen ja teollinen vedenpuhdistus. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja, joilla tehostetaan energian, veden ja raaka-aineiden käyttöä. Liiketoiminta-alueista löytyy paljon yhtymäkohtia. Kolmella pääsegmentillämme on yhteisiä tuotteita ja tuotantolaitoksia sekä yhteistä tutkimus- ja kehitystoimintaa. Jaetusta infrasta saadaan huomattavia synergiaetuja, ja pyrimmekin toimimaan yhä vahvemmin yhtenä integroituna yksikkönä, Lapinleimu sanoo. Maltti on valttia Kemiralla yritysjärjestelyihin liittyviä haasteita taklataan pitämällä visusti kiinni valitusta suunnasta. Emme ryhdy hankkeisiin, jotka eivät kuulu vesikemian alaan ja sen sisällä tarkoin määriteltyihin liiketoiminta-alueisiin, joilla toimimme tai joille haluamme laajentua, Lapinleimu tähdentää. Strategisen yhteensopivuuden lisäksi markkinan tai liiketoimintaalueen kasvupotentiaalilla on suuri merkitys ostokohteita pohdittaessa. Kriteerien kärkikolmikkoon kuuluu Lapinleimun mukaan myös hinta. On tärkeää määrittää jo etukäteen katto, josta on oltava itsekuria pitää kiinni. Lapinleimun lista yritysostohankkeissa huomioitavista asioista on pitkä. Haasteita asettavat muun muassa yrityksen markkina-aseman ja kasvupotentiaalin riittävä ymmärtäminen, kannattavuuden todellinen arviointi, synergioiden identifiointi ja niiden määrän realistinen arviointi, projektinhallinta ja resursointi ylipäänsä, ympäristövastuuseen liittyvät kysymykset, eläkevastuut sekä tietojärjestelmien yhteensovittaminen. Ei pidä unohtaa myöskään yritysoston työläintä vaihetta eli integraatiota. Myös rahoituksen saaminen on ollut haastavaa viime vuosina, mutta tilanne vaikuttaa olevan nyt helpottumassa. Kemira on tosin rahoittanut yrityskauppansa pääsääntöisesti omasta kassastaan voimassa olevien luottojen puitteissa. 4

5 Matti Lapinleimu Tarkka taloudellinen analyysi ja moniportainen päätöksenteko turvaavat maltillisen ja rationaalisen suhtautumisen yritysostoihin. Kemiralla hankkeisiin valjastetaan talon sisältä aina kokenut projektitiimi, jota tarvittaessa täydennetään ulkopuolisilla asiantuntijoilla valituissa vaiheissa. Esimerkiksi Due Diligence -selvityksen tekee meille käytännössä aina jonkin Big Four -yhtiön transaktiopalvelutiimi, Lapinleimu kertoo. Kemian alan yrityksissä yhteiskuntavastuun merkitys korostuu ja Environment, Health, Quality and Safety- eli EHQS-asiat on otettava tarkasti huomioon. Ulkopuolisen ympäristökonsultin toteuttama Environmental Due Diligence (EDD) -tarkastus kuuluukin itsestään selvänä osana Kemiran kaikkiin yritysostoprosesseihin. Niin ympäristön kuin ihmisten terveys ja turvallisuus ovat asioita, joista emme tingi. Ei auringonlaskun aloille Yritysostoilla Kemira hakee uutta teknologiaa, tuotteita, osaamista, markkina-aseman vahvistamista tai pääsyä tietyille markkinoille aina tilanteesta riippuen. Haemme kasvua kaikilla kolmella nykyisellä liiketoiminta-alueellamme. Suurimmat mahdollisuudet löytyvät luonnollisesti nopeimmin kasvavilta liiketoimintasegmenteiltä. Kiinnostavimpia ovat sellaiset kohteet, jotka palvelevat kaikkia segmenttejä ja konsernisynergiaa tai tuovat uusia sovellusalueita, joilla voidaan käyttää olemassa olevia resurssejamme, Lapinleimu kertoo. Maantieteellisesti tarkasteltuna mikään alue ei ole poissuljettu, mutta painopistealueena ovat vahvassa kasvussa olevat BRIC-maat. Urbanisaation seurauksena näillä kehittyvillä markkinoilla tarvitaan tulevaisuudessa valtavasti vettä. Kun Kiinan ja Intian kaltaiset maat haluavat teollistua, niiden teolliset prosessit vaativat vettä yhä enemmän. Rajallisten varantojen vuoksi ainoat mahdolliset ratkaisut ovat veden puhdistaminen tai aiempaa tehokkaampi kierrättäminen. Molemmat menetelmät luovat meille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kemiralla on huomattu, että kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse. Strategiset allianssit ovat meille myös tärkeitä. Esimerkiksi VTT:n kanssa yhteistyössä perustamamme vesitutkimuskeskus SWEET on erittäin merkittävä hanke. Synergiat realisoituvat integraatiossa Integraatiosuunnitelma on Kemiralla aina osa investointiesitystä. Jo ostokohteita pohdittaessa tulee laatia konkreettinen suunnitelma siitä, miten ensimmäisestä päivästä lähdetään eteenpäin ja mitä asioita on vietävä läpi ensimmäisen sadan päivän aikana. Lapinleimun mukaan integraation vetäjä on tärkeää ottaa mukaan jo ostotiimiin. Aina tämä ei ole mahdollista, mutta siihen on hyvä pyrkiä. Kun integraation vetäjä osallistuu ostoprosessiin, saadaan parhaat mahdolliset edellytykset integraation onnistumiselle ja synergioiden realisoitumiselle. Tämä saattaa helposti viedä kolmekin vuotta. Joskus joudutaan myös tilanteisiin, joissa aikanaan integroidut bisnekset joudutaan irrottamaan. Divestoinnit ja carve-outit ovat Lapinleimun sanoin mitalin toinen, usein hieman himmeämpi puoli. Vanhasta luopuminen ja poisoppiminen on kuitenkin aivan yhtä tärkeää kuin uudet avaukset. Välillä joidenkin bisnesten kannattavuus ei yksinkertaisesti ole riittävä. Tällöin ne on joko laitettava kuntoon tai etsittävä niille uusi, parempi koti. Lapinleimu kannustaa varaamaan myös myyntipuolella riittävästi aikaa, jotta prosessi saadaan vietyä läpi hallitusti. Samat lainalaisuudet pätevät täälläkin; projektinhallinta- ja resursointihaasteet korostuvat, kun hankkeita joudutaan tekemään yleensä oman toimen ohella. Vaikka ostotilanteissa Kemiralla halutaan tuoda kaupallinen ja operatiivinen osaaminen sekä projektin johto pääosin talon sisältä, myyntihankkeet voidaan ulkoistaa lähes kokonaan. Johdon aika säästyy tällöin ydinliiketoimintaan ja tarvittaessa strategisiin ostohankkeisiin. Investointipankkien käyttö vaikuttaa Lapinleimun mukaan myyntitilanteessa kilpailuasetelman luomiseen positiivisesti, samoin pääomasijoittajien kiinnostuminen kaupan kohteesta. Vuosi pari sitten tilanne oli kyllä erittäin vaikea. Kun pääomasijoittajat tuntuivat hetkeksi kadonneen maailmankartalta finanssikriisin seurauksena, meni huutokauppatilanteen luominen lähes mahdottomaksi. Nyt järjestelyjen moottori tuntuu onneksi hyrräävän jo lähes vanhaan malliin. 5

6 Kohti länttä, kohti itää missä ovat yrityksesi mahdollisuudet? Kansainvälisissä transaktioissa kohdemarkkinan tuntemus korostuu. Maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto auttaa huomioimaan paikalliset olosuhteet. Kokosimme esimerkinomaisesti ajankohtaisia näkökulmia USA:n, Brasilian ja Kiinan kiinnostaville markkinoille. Brasilia kisaisännöinti kirittää kasvua Taloudellinen vakaus ja tulojen kasvu yhdistettynä edullisiin luottoihin ovat vahvistaneet Brasilian taloutta. Samalla maan riippuvuus kansainvälisestä kaupasta on vähentynyt. Keskiluokan odotetaan kasvavan 30 miljoonalla ihmisellä vuoteen 2014, mikä piristää kotimarkkinaa. Maa isännöi jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuja 2014 ja olympialaisia Tämä vahvistanee kasvua ja yrityskauppamarkkinaa. Erikoispalveluyritykset (esimerkiksi kauppakeskukset ja kiinteistöyritykset), finanssisektori sekä kuljetussektori (infrastruktuuri kuten lentokentät, rautatiet ja tiestö) tulevat edustamaan suurimpia osuuksia investointien ja yrityskauppojen volyymista. Vuonna 2010 Brasiliassa julkistettiin 768 yritysjärjestelyä. Viidessä vuodessa yritysjärjestelyt ovat kasvaneet 142 prosentilla. Myös rajat ylittävät yrityskaupat lisääntyivät merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Kaikista vuoden 2010 transaktioista 16 prosenttia oli brasilialaisten yhtiöiden ulkomailla tekemiä kauppoja ja 36 prosenttia oli ulkomaisten yhtiöiden yritysjärjestelyjä Brasiliassa. Brasilialaiset yhtiöt ovat useimmin tehneet ostoja USA:sta, Ranskasta ja Argentiinasta. Brasilialaisia yhtiöitä ovat eniten hankkineet amerikkalaiset, ranskalaiset ja englantilaiset yhtiöt, yhä enemmän myös kiinalaiset. Ulkomaisten yritysten investoinneille on rajoituksia tietyillä aloilla, kuten terveydenhuollossa ja tietoliikenteessä. Tuet eivät useimmilla sektoreilla riipu yhtiön kotimaasta vaan liittyvät maantieteelliseen alueeseen. Neuvottelut epäonnistuvat useimmiten hintatarkistusten tai Due Diligence -tarkastuksissa paljastuvien epävarmuustekijöiden takia. Järjestelyjen kariutumisia tapahtuu eniten perheyrityksissä, joilla ei aina ole valmiuksia käydä läpi yrityskauppaprosessia. Deloitte Brasilia USA asteittaista elpymistä Yrityskauppamarkkinan toipuminen alkoi vuonna Niin teollisilla sijoittajilla kuin pääomasijoittajilla on historiallisen paljon käteisvaroja kauppojen toteutukseen. Lainojen saatavuus ja lainakorkojen tasot ovat parantuneet markkinoilla, mutta niitä pääsevät hyödyntämään pääasiassa toimijat, joiden taseet ovat jo vahvat ja rahoitustilanne kunnossa. Vuonna 2011 listautumiset näyttäisivät painottuvan esimerkiksi bioteknologiaan, finanssialalle sekä tietokoneisiin ja muuhun teknologiaan. Yritysten kannattaa ajoittaa tarkkaan markkinoillemeno ja valmistautua pörssiyhtiöön kohdistuviin huomattaviin kustannuksiin, riskeihin ja sääntelyyn. Hallituksen elvytystoimien vaikutus on pääosin rajoittunut kamppaileville finanssi- ja autoaloille. Kotimaiset ostajat vastaavat valtaosasta transaktioita, mutta ulkomaalaiset toimijat hankkivat amerikkalaisia yrityksiä jatkuvasti enemmän. Erisuuntaiset rajat ylittävät yritysjärjestelyt ovat Amerikan markkinoilla suuressa roolissa. Markkinoita valvoo Committee on Foreign Investment in the U.S. (CFIUS), jolla on myös valta estää tai puuttua ulkomaisiin yritysostoihin. Yrityskaupoille on olemassa joitakin tukimuotoja, yleisimmin investointitukia ja osavaltiotasoisia tai paikallisia tukia. Kansainvälisten yrityskauppojen menestystekijöitä ovat paikalliset kontaktit ja toimialaosaaminen, kyky luoda prosessiin voimakas kilpailuasetelma, sekä tehokas rajat ylittävä tiimityö. Yritysjärjestelyjä vaikeuttavat liian hidas toiminta sekä paikallistuntemuksen ja kohdeyritysten kontaktien puute. Kulttuurierot ja sääntely voivat muodostua kompastuskiviksi. Joillakin aloilla, kuten infrastruktuurissa, kotimainen omistajuus on säänneltyä. Deloitte US Deloitte US Corporate Finance 6

7 Kiina ulkomaisten sijoitusten suosikki Kiinan BKT:n odotetaan yhä kasvavan nopeasti. Maa on yhtenä suurimmista kuluttajamarkkinoista vieläkin suorien investointien kärkikohde. Suorien ulkomaisten sijoitusten, kotimaisen teollisuuden konsolidaation sekä investointien ulkomaisiin luonnonvaroihin ja korkeaan teknologiaan odotetaan jatkuvan aktiivisina. Suoria sijoituksia ylikapasiteetista kärsiville, energiaintensiivisille tai erittäin saastuttaville toimialoille rajoitetaan yhä enemmän, kun valtio pyrkii ohjaamaan investointeja strategisille sektoreille painottaen pitkän aikavälin kasvua, innovaatioita ja kumppanuuksia. Öljy ja kaasu, kaivostoiminta, rakennusala sekä finanssiala ovat suosituimpia sijoitussektoreita. Aktiivinen listautumismarkkina keskittyy erityisesti teknologian, maatalouskemikaalien, konevalmistuksen ja värimetallien aloille. Arviolta yli 300 yhtiötä odottaa viranomaishyväksyntää listautumiselle. Kotimainen yrityskauppamarkkina kasvaa tasaisesti. Politiikalla on Kiinassa suuri rooli. Valtio-omisteiset yhtiöt keskittyvät konsolidaatioon teräs- ja autoteollisuuden kaltaisilla painopistealoilla. Kiinaan suuntautuvissa yritysostoissa lääketeollisuus ja terveydenhuolto kiinnostavat yhä useampia. Huolellinen Due Diligence -prosessi sekä kulttuurierojen ja kaupan jälkeisen integraation suunnittelu ovat merkittäviä menestystekijöitä. Amerikan ja Euroopan markkinoiden lamaantunut kasvu rohkaisee länsimaisia yrityksiä yhä useammin laajentamaan liiketoimintaansa Aasiaan, erityisesti Kiinaan. Suoriin sijoituksiin voidaan myös hakea monenlaisia tukia esimerkiksi korkean teknologian ja infrastruktuurin aloilla, mutta samat tuet ovat saatavilla myös paikallisille yhtiöille. Ulkomaisia osakeomistuksia rajoitetaan tietyillä aloilla, kuten finanssialalla ja tietoliikenteessä. Valuuttakauppaa rajoitetaan hyvin paljon, mutta sääntely on asteittain sallimassa monimuotoisempia kanavia rajat ylittäville pääoman siirroille. Kansainvälistymisstrategiansa mukaisesti Kiina jatkaa yhä yrityskauppoja ulkomailla. Kanada, Brasilia, Argentiina ja Australia olivat suosituimmat kohdemaat. Valtion yhtiöt hallitsevat ulkomaille suuntautuvia yrityskauppoja, mutta myös yksityisyritykset kansainvälistyvät yhä voimakkaammin. Noin 70 prosenttia ulkomaille suuntautuvien kauppojen arvosta liittyi energian ja luonnonvarojen alalle. Yrityskaupoissa aiheuttavat usein haasteita puutteellinen poliittisten riskien arviointi sekä ostajatahon liian matalalle asettama hyvityssumma myyjäpuolen vetäytymisestä. Deloitte Kiina Maailman suurin verkosto tukenasi Kansainvälisissä yritysjärjestelyissä ja liiketoiminnan laajentamisessa paikallistuntemus on ratkaisevaa onnistumiselle. Deloitte on maailman suurin yksityinen asiantuntijaorganisaatio, joka toimii yli 150 maassa. Toimimme saumattomassa yhteistyössä globaalin verkostomme kanssa, joka takaa maasta riippumatta ymmärryksen paikallisista erityiskysymyksistä. Kansainvälisesti verkostoomme kuuluu noin 6000 M&A-asiantuntijaa, kertoo Suomessa Corporate M&A -palveluista vastaava Eija Kuittinen. Liiketoimintaportfolion kehittämisessä strategisuus ratkaisee. Asiakkaan kumppanina haluamme haastaa paitsi itsemme, myös asiakkaan varmistamaan parhaimman lisäarvon toteutumisen jokaisessa transaktiossa. Suuntana Venäjä? Mahdollisuuksia Venäjän markkinoilla -tapahtuma torstaina klo Helsingissä Lisätietoja ohjelmasta ja ilmoittautumiset: Sauli Kosonen, puh , Monipuolista tutkimusta eri markkinoilta Deloitte-verkostossa seurataan aktiivisesti liiketoiminnan ajankohtaisten kysymysten, eri toimialojen ja markkinoiden kehitystä. Eri aihepiirien tutkimuksistamme saat lisätietoja verkkosivuiltamme tai sähköpostitse osoitteesta 7

8 Intera haastaa yrityksiä hyödyntämään potentiaalinsa Vuonna 2007 perustettu pääomasijoitusyritys Intera Equity Partners auttaa keskisuuria yrityksiä Suomen ja Skandinavian alueelta kasvamaan täyteen potentiaaliinsa. Kypsyvillä pääomasijoitusmarkkinoilla ratkaisee vankka teollinen näkemys kohdeyrityksen bisneksen kehittämisestä. Intera Equity Partnersin toimitusjohtaja Tuomas Lang toteaa suoraan, että pääomasijoittamiseen on aiemmin liittynyt salamyhkäisyyden mielikuvia. Markkinoiden kypsyessä rahoitus on arkipäiväistynyt ja myös arvostukset ovat muuttuneet yhä geneerisemmäksi tiedoksi. Alan arkipäiväistymisen myötä rahoitus ei enää ole ratkaiseva tekijä, jonka ympärille kauppoja rakennetaan, eikä transaktioita synny liukuhihnalta, kuvailee Lang, yksi Interan kolmesta perustajapartnerista. Pääomasijoittaja tuo kohdeyritykseen riskinottokykyä ja -halua, tarvittavaa lisäosaamista sekä taloudellisia ja henkilöstöresursseja. Turbulenssissa myös pääomasijoitusmarkkinassa koettiin rahoitusvirtojen kuivumista. Varovaiset rahoittajat nostivat taustaselvitykset uudella tavalla jalustalle. Rahoitusmarkkinan elpyessä huolellisuuden ja taustaläksyjen entistä suurempi arvostus on säilynyt. Nyt tilanne on selkeästi paljon terveempi kuin ennen finanssikriisiä. Ostokohteiden kasvupotentiaali ja rahoitusjärjestelyiden järkevyys ovat etualalla kuten pitääkin. Oikea visio yritykselle ja omistajalle Interassa etsitään keskisuuria sijoituskohteita, joissa on paljon kehityspotentiaalia joko kotimarkkinalla tai kansainvälisesti. Jokaista onnistunutta kauppaa kohden monien asioiden on osuttava kohdalleen. Kohdeyritysten arjessa onkin pysyttävä vahvasti kiinni. Interassa luotetaan alojen ja liiketoimintojen analyysiin sekä tulevaisuuden tavoitteiden ja kehityslinjausten uskottavaan hahmottamiseen. Vahva teollinen visio ratkaisee, joten käymme proaktiivista vuoropuhelua suoraan yrittäjien kanssa. On tärkeää ymmärtää nykyisten omistajien näkökulmaa, Tuomas Lang sanoo. Yritysjärjestelyn onnistumiseen vaikuttavat kokeneen pääomasijoittajan mielestä eniten valmisteluvaihe sekä yhtiön johdon kanssa yhteisesti hyväksytty visio. Lähtövaiheessa on saatava aikaan strategia ensin hallitustyönä, jonka jälkeen se voidaan jalkauttaa henkilöstölle. Näin saadaan luotua yritykseen uusi yhteinen kieli, joka tuo draivia kehitystyöhön. Tavoitteiden yhteen sovittaminen ei ole aina helppoa, mutta se on kuitenkin kriittinen menestystekijä. Avoimin kortein pelaaminen yhteistyössä muiden omistajien ja johdon kanssa on tärkeää prosessin edetessä. Muutostilanteethan ovat inhimillisesti valtavia prosesseja yrityksen sisällä. Mikään ei onnistu ilman johdon, omistajien ja henkilöstön yksituumaisuutta ja intoa, Lang toteaa. Yhteispeli haastaa ja palkitsee Interan portfolion kaikissa yrityksissä on mukana aiempia omistajia erilaisilla omistusosuuksilla. Aktiivinen omistajuus onkin Langille läheinen periaate. Aiempien omistajien läheinen kumppanuus voidaan laskea myös riskienhallinnaksi. Kohdeyritykseen ja sen johdolle kertynyttä osaamista ei kannata hukata. Systemaattinen yhteispeli on haastavaa, mutta myös hyvin palkitsevaa sekä sijoittajan että kohdeyrityksen näkökulmasta. 8

9 Tuomas Lang Pääomasijoittaja pyrkii yhdistämään oikeat osaajat ja yritykset liiketoiminnan kehittämiseksi. On tiedettävä, minkä tyyppisiä osaajia tarvitaan ja mistä heidät löytää sekä meillä että muualla. Suomesta löytyy paljon esimerkiksi vientiosaamista ja kokenutta liikkeenjohtoa, mutta se on saatava yrityksiin asti. Monista yrityksistä puuttuu vieläkin osaamista kansainvälistymisen esteiden poistamiseen. Huippulaatuiset insinöörityön tuotteet on osattava tarjoilla oikealla tavalla kuhunkin markkinaan. Siksi kansainvälisyys on tärkeää sekä meille että kumppaneillemme. Uusi vuosi, uusi rahasto Interan koneisto ja tiimi on hiottu kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana jo hyvään vireeseen. 125 miljoonan euron Intera Fund I sisältää tasapainoisesti omistuksia erityyppisiltä aloilta. Jatkossa on Langin mukaan aika nostaa tahtia entisestään. Vuoden 2011 aikana pyritään uusimaan sijoittajainstituutioiden valtakirjat ja perustetaan Interan toinen rahasto. Jatkamme panostuksia esimerkiksi suomalaisen insinöörityön huipputuotteiden kansainvälistämiseen, terveydenhuollon kehittyvään palvelumarkkinaan sekä rakentamiseen liittyviin aloihin, mahdollisesti myös elintarvike- ja tuotemerkkibisnekseen. Muun muassa Polaricassa hiottavat toimintamallit voivat olla monistettavissa myöhemmin. Piilevää kysyntää pääomasijoituksille löytyy runsaasti. Esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen tai muun suuren murrosvaiheen yhteydessä voi tulla luonteva hetki laajentaa omistuspohjaa. Tietynlainen arastelu on hyvin suomalainen piirre myös yritysmaailmassa, ja aina omat eväät eivät vaan riitä. Keskisuuret yritykset ovat talouskasvun potentiaalinen moottori. Meidän tehtävämme on löytää helmet ja auttaa niiden hiomisessa, Lang muotoilee. Suorissa sijoituksissa keskitymme tulevaisuudessakin suomalaisiin yrityksiin, mutta toki portfolioyritystemme kautta teemme hyvin todennäköisesti myös kansainvälisiä yritysostoja. Pohjoisen luonnon lähettiläät Yksi Interan portfolion uusimmista yrityksistä on Haaparannassa pääkonttoriaan pitävä Polarica, jolla on tehtaat Suomen ohella Ruotsissa ja Puolassa. Vuonna 1972 perustettu yritys on Euroopan johtava villien marjojen sekä riistan tuottaja. Sen asiakaskuntaan kuuluvat elintarviketeollisuus, suurkeittiöt ja ravintolatukkukauppiaat, vähittäiskauppa sekä lääketeollisuus. Pohjoisen luonnon tuotteet olivat meitä kiinnostava elintarviketeollisuuden segmentti, jolla ei vielä toiminut pääomarahastoja. Markkinatutkimuksen kautta löysimme Polarican, kertoo Tuomas Lang. Polaricalla on jo valmiiksi arvoketjun alkupää eli raaka-aineiden hankinta ja logistiikka loistavasti hallussa. Roolinamme onkin auttaa kehittämään arvoketjua edelleen ja jalostamaan muun muassa yrityksen tuotemerkkistrategiaa. Yli 40 vuotta yhtiötä johtanut Allan Lehto kiinnostui Interan näkemyksistä, mutta pitkäjänteinen neuvotteluvaihe kesti lopulta yli vuoden. Koko ajan säilynyt luottamuksellinen vuorovaikutus auttoi tuomaan yhteen omistajatahoa ja potentiaalista elämäntyön jatkajaa. Lähtökohtana oli vahva näkemys siitä, mitä yritys voi saavuttaa. Kun yhteisymmärrys tavoitteista on ensin saavutettu, yksityiskohdista saadaan kyllä sovittua. Lokakuussa 2010 Intera julkisti hankkineensa enemmistöosuuden Polaricasta. Yhtiössä on käynnissä 100 päivän ohjelma ja kokeneilla lisäosaajilla vahvistettava hallitus työstää uutta strategiaa yhteistyössä johdon kanssa. Lähdemme yhteisymmärryksessä kasvattamaan yhtiön liiketoimintaa merkittävästi kansainvälisemmäksi. Pohjoisten aromien paketointi on mieluisa haaste. Puhtaus, luomu, antioksidanttien terveysvaikutukset ja tuoretuotteiden maku ovat yhä kysytympiä ja arvostetumpia ominaisuuksia. Yhtiöön ladatun lisäosaamisen turvin potentiaalin hyödyntämiseen on rahkeita, Lang toteaa. Täydentävää osaamista kumppaneilta Kaupan valmisteluvaiheen perusteelliset analyysit vaativat laajaa osaamista. Interan taloudellisena neuvonantajana Polarica-kaupassa toimi Deloitte. Luonnosta nouseva kohdeyrityksen liiketoiminnan syklisyys asetti omat haasteensa arvostuksiin. Toimialaosaamiselle oli tarvetta. Syksyisin marja- ja riistasatoon sitoutuu paljon käyttöpääomaa. Vuositasolla ja vuosien välillä vaihtelut ovat suuria, joten taloudellisen neuvonantajan analyysivoima sekä kyky tukea rahoituspaketin hankkimisessa ja odotusten muodostamisessa olivat avainasemassa. Lang sanookin, että ilman ulkopuolisia neuvonantajia eivät tämäntyyppiset järjestelyt onnistuisi. Menestyksen varmistavat niin oman tiimimme kuin kumppaneiden huolellisuus ja luotettavuus. Myöskään kansainvälisten verkostojen paikallisosaamista eri markkinoilta ei saa unohtaa. 9

10 Integraatiohankkeiden myytinmurtajat Deloittella integraatio kytketään strategisiin yritysostoprosesseihin alusta alkaen eikä se pääty siihen, kun ensimmäiset sata päivää ovat takana. Tavoitellut synergiat realisoituvat usein vasta vuosien jälkeen, mikä on syytä huomioida transaktioiden suunnittelussa. Kun puhutaan M&A-integraatiosta, puhutaan aina epäorgaanisesta kasvusta ja strategisesta yritysostosta, johon liittyy synergioita, taustoittaa Deloittella integraatiopalveluita vetävä Ismo Saari. Synergioita saadaan yleensä tehokkuudesta, kustannussäästöistä ja ennen kaikkea kasvusta; strategisella yritysostolla voidaan hakea esimerkiksi uusia tuotteita tuoteportfolioon, uusia markkina-alueita, uudenlaista osaamista tai tuotannollista volyymia. Ajatuksena on se, että hankittavan yrityksen ansiosta yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi hyötyjen näkökulmasta ja kustannuspuolella toisaalta vastaavasti vähemmän. Kun yritys valitsee strategiassaan epäorgaanisen kasvun, lähdetään etsintä- ja valintaprosessiin, jossa päädytään lopulta yhteen kohdeyritykseen. Valitun kohteen uskotaan tuottavan suunniteltu business case. Jo tässä vaiheessa olisi mietittävä, paljonko yritysostosta saadaan synergiaa ja mistä sitä saadaan eli mitkä ovat niin sanottuja synergiataskuja onko kyseessä myyntiorganisaatio, tuotanto, tukitoimintojen tehostaminen vai henkilöstövähennyksistä saatavat kustannussäästöt, Saari sanoo. Ismo Saari Heti kättelyssä on siis pohdiskeltava integraation hyötyjen ja haasteiden näkökulmasta, kannattaako leikkiin ylipäänsä lähteä. Jaakobin painissa haastetaan business case Ismo Saaren mukaan tavoitellun liiketoimintahyödyn toteutumisen kannalta hyvin keskeinen elementti on integraation suunnittelun aloittaminen tarpeeksi aikaisin. Heti kun kohdeyritys on selvillä ja siitä saadaan tietoa, on käytävä niin sanottu Jaakobin paini. Siinä arvioidaan omat valmiudet mennä eteenpäin ja konkretisoidaan liikkuvat osat: business case, talousluvut, kaupan rahallinen arvo, riskit sekä tarvittavat toimenpiteet synergioiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Paini ei ole helppo yritykselle eikä asiantuntijalle, jolla täytyy olla kokonaisvaltaista osaamista asiakkaan haastamiseen kaikilla näillä osaalueilla. Deloitten maailmanlaajuinen osaajaverkosto, tietokannat, mallit ja työkalut antavat valmiudet tähän. Hyvissä ajoin ja perusteellisesti tehty tavoiteasetanta tuottaa aina lisäarvoa. Integraation tavoiteasetanta eli iso kuva siitä, mikä on suunnitellun yritysoston visio ja strateginen tarkoitus, mitkä ovat synergiamahdollisuudet ja minkälaisia toimenpiteitä ne edellyttävät, kirkastaa ostajalle onko kyseessä oikea siirto. Eija Kuittinen 10

11 Kun tiedetään, mistä odotetaan synergiaa ja mistä kustannussäästöjä, osataan kohdeyritykseltä hakea transaktion edetessä oikeita asioita niin operatiivisesti, myynnillisesti kuin lukujen ja kustannustenkin valossa, Saari muistuttaa. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty M&A-transaktioprosessit määritellään usein aika perusteellisesti ja niissä on totuttu käyttämään parhaita asiantuntijoita ja ollaan valmiita investoimaan suuria summia historiatietojen analysointiin. On ilahduttavaa huomata, että myös tulevaisuuteen tähtäävään integraatiosuunniteluun investoidaan nykyään enemmän, Saari toteaa. Deloitten käyttämän metodologian ja Integration Blueprint -ratkaisun avulla voidaan kustannustehokkaasti hahmottaa lähtökohta ja suunnitella, mitä tehdään ensimmäisen vuoden tai kahden aikana, milloin synergioita suunnitellaan saavutettavan, minkälainen organisaatio täytyy perustaa, että pystytään viemään integraation tavoiteasetanta läpi ja niin edelleen. Osana tätä on luonnollisesti mietittävä myös mahdolliset riskit ja niiden eliminointi. Todellisuudessa monet yritykset haluavat kuitenkin ensin katsoa, miten neuvottelut etenevät, ja tehdä sitten Due Diligencen ja muut transaktioon liittyvät toimenpiteet. Integraatiota ryhdytään usein suunnittelemaan jopa vasta kaupan solmimisen jälkeen, huonoin seurauksin. Tällöin integraation hyötyjen saavuttaminen viivästyy pahimmillaan vuosia ja aiheuttaa valtavasti ylimääräisiä kustannuksia. Sadan päivän savotta ei riitä Sadan päivän merkkipaalu on eräänlainen integraation myytti, joka saattaa aiheuttaa jopa epärealistisia odotuksia. Tosiasia on kuitenkin se, että kolmessa kuukaudessa ehditään pistää lähinnä perusasiat liikkeelle ja saada ehkä joitakin nopeita onnistumisia, mutta hyvin suunnitellussa integraatiossa puhutaan aina vähintään vuoden hankkeesta. Jokainen yksittäinen kauppa on organisaatiota vuosia kuormittava muutosprosessi. Kyseessä ei ole neuvottelujen vaatima puoli vuotta tai kaupan toteutumisen jälkeiset sata päivää, vaan huomattavasti pidempiaikainen prosessi. Day 1 -samppanjapullon poksautus on aina vasta lähtölaukaus, Ismo Saari painottaa. Deloittella integraation skaala ulotetaan vuosien päähän. Olemme tottuneita viemään läpi hyvinkin pitkiä muutosprosesseja, joissa lähdetään usein liikkeelle strategiasta. Meiltä löytyy tähän kokemusta, ihmisiä ja ammattitaitoa. Olemme asiakkaillemme partneri, joka tekee hankkeita pitkällä aikavälillä ja tukee heitä useiden vuosien ajan niillä alueilla, joilla he tarvitsevat ulkopuolisia resursseja. Integraation tekevät ihmiset Integraatiohankkeissa vallitsevat hyvin eri pelisäännöt kuin M&A-transaktioissa, joissa on kyse sopimisesta ja neuvottelusta ja kovasta hintaväännöstä. Integraatiossa puhutaan sen sijaan ihmisistä ja siinä painottuvat johtamis- ja viestintätaidot. Onnistuneessa integraatiossa korostuvat yrityskaupan positiiviset ajurit. Silloin mietitään esimerkiksi miten myynti saadaan kasvamaan ja yrityksen arvo nousemaan järjestelyn seurauksena. En usko, että yhtäkään yritysostoa viedään onnistuneesti läpi perustuen vain kustannussäästöihin, Saari summaa. Kun on olemassa kasvusynergioita, voimakas tahtotila ja yhteinen näkemys paremmasta tulevaisuudesta, korostuu riskien sijaan yritysoston positiivinen päämäärä. Integraatio on katkeamaton prosessi synergioiden identifioinnista aina aktiviteettien seurantaan ja sen tekevät ihmiset. PMI Risk Index -analyysi auttaa onnistumaan Useimmat huippujohtajat kohtaavat vähintään kerran urallaan fuusion tai muun yritysjärjestelyn. Kuitenkin vain noin puolet johtajista onnistuu luotsaamaan transaktiota seuraavat, haastavat integraatiohankkeet kunnialla maaliin. Deloitten selvitysten mukaan monet tärkeimmistä yritysjärjestelyjen jälkeisistä riskeistä saattavat jäädä perinteisessä Due Diligence -työssä huomioimatta. Talouden, verotuksen ja juridiikan kolminaisuutta tulisikin täydentää integraatiovaiheen Due Diligence -arvioinnilla. Deloitten kehittämä ainutlaatuinen PMI Risk Index -analyysimenetelmä auttaa identifioimaan yritysjärjestelyn jälkeiset integraatioriskit jo ennen sopimusten allekirjoittamista sekä arvioimaan luotettavasti menestymisen todennäköisyyttä. Riskit jaetaan neljään pääkategoriaan, joita ovat synergiariskit, rakenteelliset riskit, ihmisiin liittyvät riskit sekä projektin läpivientiä koskevat riskit. Helppokäyttöisellä työkalulla toteutettava nopea analyysi on syytä tehdä heti yritysjärjestelyn alkuvaiheessa, jotta riskit voidaan ajoissa minimoida tai poistaa. PMI Risk Index -analyysimenetelmää koskevan artikkelin (Deloitte Review 6/2010) voit tilata osoitteesta Lisätietoja: Ismo Saari, puh , Eija Kuittinen, puh , 11

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

Kuntauudistuksen työkalupakki. Vesa Silfver Johtava konsultti, Deloitte Kuntamarkkinat

Kuntauudistuksen työkalupakki. Vesa Silfver Johtava konsultti, Deloitte Kuntamarkkinat Kuntauudistuksen työkalupakki Vesa Silfver Johtava konsultti, Deloitte Kuntamarkkinat 12.9.2012 Esityksen sisältö Deloitten esittely Miksi kuntien on uudistuttava? Kuntakentän muutoksen suunta eri toimialoilla

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013 Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Pekka Tammela Osakas, P J Maa Partners Oy KHT Aikaisemmat: Panostaja,

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Risto Jämsén Elintarvikepäivä 2016 Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Oppia neljällä vuosikymmenellä 12.5.2016 2 Hallintoa ja hallituspaikkoja 12.5.2016 3 Makua Foods Oy käynnistyy Kotimainen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset Strategiatyön keskeiset johtopäätökset KPY:n nykyistä visiota, toiminta-ajatusta ja arvoja ei ole tarpeen olennaisesti muuttaa Strategisesti KPY profiloituu jatkossa yhä vahvemmin pitkän aikavälin teolliseksi

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 27.4.2016

YHTIÖKOKOUS 27.4.2016 YHTIÖKOKOUS 27.4.2016 YHTIÖKOKOUS 27.4.2016 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: MARKKU VIRTANEN VUODEN 2015 TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Tivoli- ja Apollo -yökerhot, Oulu Cabaret-yökerho, Pori

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Hannu Kasanen, Deloitte & Touche Oy Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietoturvaseminaari

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Mitä teollisuus ja työelämä odottaa koululaitokselta? Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät Toimitusjohtaja Timo Saarelainen

Mitä teollisuus ja työelämä odottaa koululaitokselta? Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät Toimitusjohtaja Timo Saarelainen Mitä teollisuus ja työelämä odottaa koululaitokselta? Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät 4.9.2014 Toimitusjohtaja Timo Saarelainen Globaalin liiketoiminnan näkökulma Timo Saarelainen toimii Green Fuel

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta VTT:n media-aamiainen 24.4.2012 Erikoistutkija Ismo Ruohomäki, VTT 2 Suomikin tarvitsee tuotantoa Globalisaation

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Lisää vauhtia kasvuun pääomasijoittajan tuella

Lisää vauhtia kasvuun pääomasijoittajan tuella Lisää vauhtia kasvuun pääomasijoittajan tuella Helsingin Kauppakamari 16.3.2016 Panu Vuorela Agenda Kuka on Panu Vuorela ja Vaaka Partners? Kasvua pääomasijoittajan tuella? Case Musti ja Mirri - operaatioiden

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Esityksen sisältö Yrittäjyyden haasteista Suomessa Kasvuyrittäjyyden merkitys rakennemuutoksessa

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 10.8.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvänä Vaneriteollisuuden markkinatilanne hyvä päämarkkina-alueilla lukuunottamatta Pohjois-Amerikkaa.

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-9/2013 1.11.2013 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Veroilmoitus_tehty Tarjouspyyntö_hyväksytty Eläkkeet_maksettu Asiakaspalaute vastaanotettu Työvuoro_vastaanotettu Asiakaspalaute_lähetetty

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Toimiva hallitus yrityksen kehittämisen kulmakivenä

Toimiva hallitus yrityksen kehittämisen kulmakivenä Toimiva hallitus yrityksen kehittämisen kulmakivenä Kimmo Rasila 18.6.2013 Kimmo Rasila for Kasvufoorumi Mihin hallitusta tarvitaan? 1. Strategisesta suunnasta päättäminen Missä on yhtiön tulevaisuus käytettävissä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot