Taloudellinen raportointi kehittyy tilinpäätösten laatijoita, käyttäjiä ja tarkastajia kuunnellaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloudellinen raportointi kehittyy tilinpäätösten laatijoita, käyttäjiä ja tarkastajia kuunnellaan"

Transkriptio

1 Uutiskirje 4/2010 Joulukuu 2010 Taloudellinen raportointi kehittyy tilinpäätösten laatijoita, käyttäjiä ja tarkastajia kuunnellaan EFRAGin, eli Euroopan komissiota IFRS:n soveltamisessa ja kehittämisessä neuvovan elimen, ja Suomen Kirjanpitolautakunnan yhteinen IFRS-outreach-tapahtuma järjestettiin Helsingissä. Tapahtumassa olivat läsnä myös IASB:n, kansainvälisiä IFRSstandardeja laativan järjestön edustajat. Outreach-tapahtumassa EFRAG IFRS-standardityön yhtenä keskeisenä kommentoijana EU:n näkökulmasta ja IASB noiden standardien laatijana pyrkivät saamaan suomalaista näkökulmaa yhteen lähitulevaisuuden keskeiseen IFRS-sääntelyn kehitysalueeseen, nimittäin tilinpäätösten esittämistä koskevaan uudistukseen. Paikalla oli vajaat sata osallistujaa niin IFRS-tilinpäätösten laatijoiden, käyttäjien kuin tilintarkastajienkin joukosta. Joukkoon mahtui myös laskentatoimen tutkimuksen ja opetuksen edustajia sekä lainvalmistelu- ja valvojakuntaa. Tähän saakka suomalaiset ovat voineet osallistua taloudellisen raportoinnin standardien kehittämiseen lähinnä tutkimuksen ja edunvalvontaorganisaatioiden kirjallisten kommentointikierrosten kautta. Outreach-tapahtumien järjestämisellä alan kehitystyö jalkautuu alan ammattilaisten pariin, jolloin vuorovaikutteinen keskustelu, parhaimmillaan väittely, antaa ensikäden tietoa kentältä standardien laadintaprosessia varten. Käsitteistöä yhtenäisemmäksi Taloudellisen raportoinnin standardin kehitys on IASB:ssä alkuvaiheissaan. Vuonna 2011 annettaneen ns. exposure draft, kommentointiversio, johon IASB odottaa kirjallisia kommentteja otettavaksi huomioon lopullista standardia kirjoitettaessa. IAS 1- ja 7 -standardit korvaavan uuden standardin tilinpäätöslaskelmia koskevia osuuksia on kuitenkin mietitty jo varsin pitkälle, ja tavoitteena on yhdistää tuloslaskelman ja rahoituslaskelman käsitteistöä yhtenäisemmäksi. Keskustelun kohteena oli tuloslaskelmakaava, jossa on erillinen tuloslaskelmaosio varsinaiselle toiminnalle sekä sijoitustoiminnalle. Vastaava rakenne toistuu myös taseen ja rahoituslaskelman rakenteessa, ja tarkastellussa versiossa esitettäisiin myös tuloslaskelman täsmäytyslaskelma rahoituslaskelmaan. Vilkasta keskustelua malleista Tilinpäätösraporttien mallit kirvoittivat vilkkaan keskustelun, joka listayhtiöiden edustajien osalta oli varsin sijoittajaystävällinen: asiaa mietittiin sijoittajan ja rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta, toki laatijan ja laadittavuuden näkökannat huomioiden. Näkemykset IFRS:n lähentämisestä Yhdysvaltain laskentasäännöstöjen kanssa eivät kaikilta osin saaneet kannatusta. Sen sijaan tavoite yhtenäisestä esittämistavasta sai laajaa kannatusta puheenvuoroissa. Epäsuoran rahoituslaskelman kieltäminen herätti puolestaan laajaa vastustusta. Grant Thorntonin ammattilaiset Suomessa ja maailmalla osallistuvat kansainvälisten tilinpäätösstandardien kehittämiseen. Kehotan kaikkia tilinpäätösten käyttäjiä ja laatijoita osallistumaan argumenteillaan keskusteluun tavoitteena on selkeä, yhtenäinen ja ymmärrettävä maailmanlaajuinen taloudellisen raportoinnin säännöstö, ja kehitystyö jatkuu! Antti Niemistö KHT

2 Jonni Leporanta, KHT ja Kari Niemenoja, VT Yrityskaupat elpymässä? Parin vuoden notkahduksen jälkeen yritys kaupat osoittavat taas elpymisen merkkejä. Tietyillä toimialoilla hyvistä ostokohteista on jopa pulaa. Kokonaismarkkinat ovat silti varsin herkät. Vuoden 2008 finanssikriisistä alkaneen taantuman takia yrityskaupat vähenivät sangen merkittävästi, kappalemääräisesti noin prosenttia ja rahamääräisesti tätäkin enemmän. Kokonaistilanne ei kuitenkaan ole ollut näin synkkä. On nimittäin huomattava, että merkittävä laskun aiheuttaja oli pääomasijoittajien väliaikainen poissaolo markkinoilta, ja valtaosa yrityskaupoista onkin tapahtunut teollisten yritysten kesken. Yrityskauppojen ajoituksesta Vallinnut taantuma on avannut houkuttelevia mahdollisuuksia edullisille yrityskaupoille. Niinpä ostopuolen yrityskauppamarkkinat ovatkin olleet kaiken aikaa suhteellisen vilkkaat; vankan taseen omaavat ja suhdannevaihtelujen yli toimivat ostajat ovat hakeneet sopivia strategisia ostokohteita aktiivisesti ja systemaattisesti niin Suomesta kuin kansainvälisesti. Myyntipuolen aktiviteetti sen sijaan on ollut vaimeampaa tärkeimpänä syynä myyjien haluttomuus luopua yhtiöistä liian alhaisilla kauppahintatasoilla. Yritysten tulosten parantuessa ja kauppahintakertointen noustessa ostajat ja myyjät ovat kuitenkin lähentymässä toisiaan ja tasapaino on hiljalleen löytymässä. Yrityskauppojen rahoituksesta Yrityskauppojen rahoitus on selkeästi helpottunut. Näkemyksemme kuitenkin on, että entisaikojen korkeasti velkavivutettuihin yritysjärjestelyihin ei ole paluuta. Tämä lienee yksi finanssikriisin pysyvistä seurauksista. Myös finanssialaa koskevat lisäsääntelyt, kuten lähivuosina voimaantulevat Basel III- tai vakuutusyhtiöiden sijoitustoimintaa säätelevä Solvenssi II -direktiivi saattavat hillitä finanssilaitosten kykyä osallistua esimerkiksi private placement -järjestelyjen rahoitukseen. Kaiken kaikkiaan hyvin perusteltavien, huolella valmisteltujen ja maltillisten yrityskauppojen rahoitettavuus on tällä hetkellä kohtuullisen normaalilla tasolla olkoonkin, että rahoitusmarkkinat ovat edelleen varsin herkässä tilassa. Yrityskauppojen arvostuksesta Vallinnut taantuma heijastui yrityksissä vuoden 2009 ja osin 2010 tuloksiin. Tulosennusteet vuodelle 2011 ovat jo selkeästi valoisammat. Koska yrityskauppojen hinnoittelu pohjautuu merkittävästi 2 3 vuoden tuloshistoriaan, tulosheikennyksistä johtuvat hinnanlaskut ovat merkittäviäkin. Kun myös käytetyt yrityskauppakertoimet ovat yleisesti laskeneet, ovat kokonaishinnat jääneet kauas myyjien odotuksista. Näin ainakin mikäli odotukset ovat pohjautuneet taantumaa edeltäneisiin huippuhintoihin. Yritysten tulosten elpyessä ja taloustilanteen muutoinkin vakiintuessa arvostustasot ovat jälleen lievässä nousussa. Näkemyserot myyjien ja ostajien välillä ovatkin jossain määrin kaventuneet. Erot toimialojen välillä ovat kuitenkin merkittäviä. Erityisen kiinnostavat toimialat Tällä hetkellä ostokiinnostus on erityisen voimakasta vahvan kassavirran sekä hyvien kasvunäkymien palvelualoja kohtaan. Kiinnostavimpia ovat esimerkiksi terveydenhuolto- ja hoiva-ala, kiinteistönhuoltoon ja -ylläpitoon liittyvät toiminnot sekä eräät asiantuntija- ja muut toiminnot. Näihin toimialoihin kohdistuu merkittävää ostokiinnostusta niin Suomesta kuin ulkomailta, ja sopivista ostokohteista alkaakin jo olla jopa pulaa. Toisaalta esimerkiksi metalliteollisuudessa, kuljetuksessa, tukkutoiminnoissa ja eräillä muillakin aloilla on merkittävää sisäistä konsolidoitumispainetta, ja ennustamme myös näille vilkastuvia yritysjärjestelyitä. Yrityskauppojen toteutuksesta Yrityskauppastrategioiden laatiminen ja toteutus ovat jatkuvasti ammattimaistuneet kokoluokasta riippumatta. Tämä on yhtäältä seurausta siitä, että globalisoituvassa maailmassa yrityskauppoja on yhä vaikeampaa suunnitella ja toteuttaa ilman kansainvälisesti toimivia M&Aasiantuntijoita. Toisaalta esimerkiksi kauppojen rahoittajat edellyttävät riskien hallitsemiseksi yhä kattavampia taloudellisia, verotuksellisia ja juridisia due diligence -tarkastuksia. Vastaavasti myös yritysten arvonmääritykset pyritään varmistamaan yhä useammin ulkopuolisin asiantuntijavoimin. Lisääntynyt aktiviteetti myös näissä toiminnoissa ennakoi positiivista kehitystä, ja kaiken kaikkiaan näkymät ovat hiljalleen elpymässä valoisammiksi niin yritysten ostajille kuin myyjille. Uutiskirje

3 Jarmo Nurmi ja Antti Laukkanen, Nurmi Hydraulics Kiinan toimintamme tuo globaalia kilpailukykyä myös Suomeen Nurmi Hydraulics on perinteinen suomalainen metalliteollisuuden yritys, joka kasvaa rohkeasti kansainvälistymällä ja pystyy näin pitämään yllä teollista valmistusta myös Suomessa. Tuotantolaitokset Ikkalassa, Porissa ja Kiinan Dalianissa palvelevat globaaleja asiakkaita joustavasti ja tehokkaasti. Vuonna 1957 perustettu Nurmi Hydraulics on kulkenut pitkän tien maatalouskoneiden valmistajasta globaaliksi oman alansa huippuosaajaksi. Konsernin hallinto ja iso osa tuotannosta sijaitsevat edelleen Nummi-Pusulan Ikkalassa, pienessä kylässä peltojen keskellä. Yhtiö on kesällä 2010 organisoitunut yrityssiirron myötä ryhmäksi, jonka yritykset palvelevat eri toimialojen asiakkaita tarjoten hydrauliikkaan perustuvia ratkaisuja. Ikkala on meille edelleen home base, ja täällä työskentelee noin 125 henkeä neljässä yrityksessä. Porissa työntekijöitä on 25 ja Kiinassa noin sata, toimitusjohtaja Jarmo Nurmi kertoo. Räätälöinti ja projektinhallinta keskeistä Reijo Nurmi perusti yrityksen vastaamaan 1950-luvun kysyntään toimittaen alihankkijana hydrauliikkaa maatalouskoneisiin. Nyt suurin osa yrityksen tuotteista on sylintereitä eri tarkoituksiin, kaikkiin mahdollisiin käyttökohteisiin, muun muassa auto- ja laivateollisuuteen. Vienti alkoi jo luvun lopulla yhteistyökumppaneiden kautta, ja suora vienti käynnistyi luvun puolivälissä luvulla on kansainvälistytty toden teolla, ja nyt 90 prosenttia tuotannosta menee Suomen ulkopuolelle, puolet suoraan ja loput suomalaisten koneiden ja laitteiden osina. Nurmi Hydraulicsin keskeisiä menestystekijöitä ovat tuotteiden laatu ja projektinhallinta: sylinterien on oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Suunnittelu ja räätälöinti ovat keskeisiä työvaiheita. Toimitukset vaihtelevat muutaman kilon sylintereistä tonneja painaviin kokonaisuuksiin. Uusia markkina-alueita idästä Jarmo Nurmi ja talousjohtaja Antti Laukkanen kertovat, että yrityksessä lähdettiin etsimään uusia markkinaalueita vuosina , kun nähtiin laivateollisuuden ja komponenttivalmistuksen siirtyvän Aasiaan. Tehtiin tutkimusmatka Itä-Aasiaan ja käynnistettiin esiselvitystyö. Vienti avattiin ensin Japaniin. Prosessi keskeytyi, kun laivateollisuus joutui lamaan vuosina Vuoden 2003 syksyllä alettiin etsiä kumppania ja sijoituspaikkaa Kiinasta, ja päätös projektin toteutuksesta tehtiin vuonna Siitä alkoivat yhteistyöneuvottelut, tehdassuunnittelu ja toteutettavuusselvitys. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin ja tarvittavat rekisteröinnit ja lisenssit hoidettiin kuntoon. Monien vaiheiden jälkeen perustimme yrityksen Kiinaan yhdessä paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. Paikaksi valikoitui Dalian, joka on satamakaupunki Pekingin ja Soulin välillä, lähellä Korean niemimaata. Myös Japani on lähellä, ja Dalian sijaitsee laivateollisuuden tärkeässä keskittymässä. Koneet ja asennukset toimitettiin Suomesta vuonna Vuonna 2007 käynnistyi osavalmistus, ja suomalainen toimitusjohtaja aloitti työnsä Kiinassa. Vuonna 2010 Kiinassa aloitti myös suomalainen tuotantopäällikkö ja saatiin lisätilaa ja uusia koneita käyttöön. Nurmi Hydraulicsin omistusosuus nousi 71 prosenttiin, ja Dalian Nurmi Hydraulicsista tuli konserniyhtiö. Globaali kilpailukyky välttämätöntä Kiinaan ei kannata lähteä pelkästään alhaisten palkkojen perässä eikä ennen kuin kotiläksyt on tehty hyvin, Jarmo Nurmi korostaa. Vastassa on ongelmaviidakko, suurimpina esteinä kulttuuri ja lait, jotka muuttuvat nopeasti. Isossa maassa eri Nurmi Hydraulics Perustettu vuonna 1957 Emoyhtiö Nurmi Hydraulics Oy, konserniyhtiöt Nurmi Cylinders Oy, Nurmi Power Oy, Nurmi Auto Oy, KOY Porin Teollisuushalli, Nurmi Dalian Holdings Oy, Dalian Nurmi Hydraulics Co. Ltd (71 %) Liikevaihto 2010 n. 32 miljoonaa euroa (29 milj. euroa 2009) Henkilökuntaa n. 250 (Suomi 150, Kiina 100)

4 maakunnissa säädökset vaihtelevat paljon. Lähteminen Kiinaan on todella eri asia kuin vaikkapa Ruotsiin. Mutta jos meidän yrityksemme ei olisi lähtenyt kansainvälistymään, toiminta Suomessakin olisi nyt luultavasti hyvin vaatimatonta. Kiinaan lähtö on tehnyt meistä kilpailukykyisemmän globaalisti. Dalian-tehdas palvelee suurimmaksi osaksi Aasian markkinoita, Suomi Eurooppaa, mutta yhdessä voimme palvella kilpailukykyisemmin asiakkaita kaikkialla. Dalian on kaupunki, jolla on teolliset perinteet ja vahva telakkateollisuus. 5,5 miljoonan ihmisen kaupunki tarjoaa työvoimaa, joka on kotonaan siellä, ei lähde kauas maalle lomille ja on tottunut teolliseen työhön. Vaihtuvuus on pientä. Suomessakin profiloituminen kansainväliseksi yritykseksi auttaa saamaan hyvää työvoimaa tänne korpeenkin. Suomen parhaat käytännöt pohjana Talousjohtaja Antti Laukkanen on ollut rakentamassa muun muassa taloushallinnon järjestelmiä uudessa konsernissa sekä kotimaassa että Kiinassa. Olemme monistaneet Suomen toimintatapojamme Kiinaan, ja sielläkin olemme laatutoimittaja, jonka sertifiointi ja dokumentointi on huippuluokkaa. Meillä on sama tuotannonohjaus, ja olemme siirtyneet koneelliseen kirjanpitoon runsas vuosi sitten. Aasiassakin kilpailu on koventunut, ja toimialarationalisointia tapahtuu; tilanne ei ole enää sama kuin neljä viisi vuotta sitten. Kiinaan on kopioitu taloudenkin suhteen Suomesta rusinat pullasta. Tilikartat, tuotenumerot, kustannuspaikat ja niin edelleen on tehty Suomen mallin mukaan. Kiinassa otettiin kesällä 2009 käyttöön koneellinen kirjanpito, ja tänä vuonna manuaalisista systeemeistä on kokonaan luovuttu. Konsernin liikevaihto oli 34 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja viime vuonna 29 miljoonaa euroa. Erityisesti autoalan lama vaikutti lukuihin, mutta vuonna 2010 odotetaan liikevaihdon nousevan 32 miljoonaan euroon. Tilintarkastaja ei ole kumileimasin Jarmo Nurmi ja Antti Laukkanen korostavat tilintarkastajan merkitystä konsernin apuna ja liiketoiminnan asiantuntijana. Grant Thorntonin Turun toimisto saa kehuja. Yhteistyömme tilintarkastajan kanssa on selkeästi onnistunutta ja jatkuu saumattomasti. Kansainvälisenä yrityksenä tarvitsemme paljon taloushallinnon erikoisosaamista ja lakipalveluita. Myös konsernirakenne asettaa omat haasteensa ja ammattitaitoa tarvitaan. Me todella haluamme, että tilit tarkistetaan kunnolla ja perusteellisesti tilintarkastaja ei saa olla mikään kumileimasin. Olemme erittäin tyytyväisiä saamaamme palveluun. Globalisaatio ei pääty tähän. Nurmi Hydraulics näkee tulevaisuudessa haasteita ja tavoitteita. Amerikan manner on vielä valloittamatta. Nyt toimimme Euroopassa ja Aasiassa. Tulevaisuudessakin tavoitteenamme on kasvaa, ja Amerikan mantere, erityisesti Etelä- Amerikka, saattaa tarjota siihen mahdollisuuksia. Öljyteollisuuden kasvu lisää siellä hydrauliikan kysyntää, Jarmo Nurmi kertoo tulevaisuuden vaihtoehdoista. Jarmo Nurmi ja Antti Laukkanen

5 Grant Thorntonin syysseminaarit käteen voidaan usein välttyä perillisten välisiltä riidoilta. Myös omaisuuden jakajan elinaikana tapahtuvat luovutukset, kuten lahjat ja ennakkoperinnöt, käsitellään perintöosan suuruutta ja perintöveroa laskettaessa aina eri menetelmin. Kaiken kaikkiaan Puronen piti omaisuuden jakamiseen liittyviä veroseikkoja kuitenkin toissijaisina. Sen sijaan jäämistösuunnittelussa tulisi huomioida osapuolien välinen keskinäinen sopu ja vuorovaikutus sekä ennen kaikkea suunnitelman loppuun vieminen. Grant Thorntonin jo perinteeksi muodostuneet syysseminaarit pidettiin Helsingin Pörssitalolla 11. marraskuuta ja Tampereella Tampere-talossa 16. marraskuuta. Seminaareissa käsiteltiin ajankohtaisia veroasioita, kuten sukupolvenvaihdostilanteita, jäämistösuunnittelua sekä rakennusalan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Tarvitaan aikaa ja malttia Yritysjuridiikan professori Raimo Immonen Turun yliopistosta nosti esityksessään esille sukupolvenvaihdoksen valmisteluun kuten pääoman- ja varojenjakoon sekä rakennejärjestelyjen hyödyntämiseen liittyviä kysymyksiä. Sukupolvenvaihdoksen kynnyksellä onkin usein pohdittava, miten vaihdos kannattaa toteuttaa ja miten varat kannattaa siirtää ottaen samalla kuitenkin huomioon jatkajan rahoitusmahdollisuudet. Eli onko luovutettavaan yhtiöön kertynyt varallisuus tarpeen vai olisiko varallisuus kenties jaettava jo ennen omistajavaihdosta? Myös tulolajikysymykset ovat tärkeitä suunniteltaessa varojen siirtoa, joten niiden verovaikutukset tulisikin huomioida jo ennakkoon oikean verokohtelun varmistamiseksi. Osakeyhtiön jakaminen osiin, joko kokonaisjakautu- misella tai osittaisjakautumisella, ennen osakekauppaa on myös syytä suunnitella tarkasti etukäteen, jotta jakautumista ei tulkittaisi verotuksessa veronkiertämiseksi. Koska sukupolvenvaihdostilanteisiin liittyy usein epävarmuutta mm. tiettyjen omaisuuserien ja liiketoimintakokonaisuuksien verokohtelusta, Immonen painottikin esityksessään sanoja aikaa ja malttia. Uudistetun osakeyhtiölain ja muuttuvien verolakien myötä sukupolvenvaihdostilanteet tulisikin suunnitella siten, että kaikki huojennukset voitaisiin aina hyödyntää, jotta jatkaja saisi kaikki veroedut jatkamalleen toiminnalle. Sopu veroetujakin tärkeämpää Oikeustieteen tohtori Pertti Puronen käsitteli omassa esityksessään jäämistösuunnitteluun liittyviä kysymyksiä kuten mm. sitä, milloin on syytä aloittaa omaisuudenjakoa koskeva suunnittelu eli jäämistösuunnittelu, miten kohdellaan perillisiä oikeudenmukaisesti, kannattaako laatia yleistestamentti vai erityisjälkisäännös, ja muita perintöverotukseen liittyviä seikkoja. Puronen totesi esityksessään myös sen, että omaisuuden jako on syytä suunnitella hyvissä ajoin ja että keskustelemalla saajatahojen kanssa jaosta etu- Rakennusalaa koskeva lainmuutos voimaan ensi keväänä Veroasiantuntija Santeri Kääriäinen käsitteli omassa puheenvuorossaan kansainvälisen palvelukaupan arvonlisäveromuutoksia ja rakennusalan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, jota koskeva lainsäädäntö tulee voimaan alkaen. Rakennusalaa koskevan lakimuutoksen ensisijaisena tarkoituksena on estää ja hillitä alan laajaa harmaata taloutta Suomessa. Muutoksen tarkoituksena on estää rakennusalalla tyypilliset veronkiertotilanteet, joissa aliurakoitsija on vähentänyt arvonlisäveron tavara- ja palveluhankinnoistaan mutta jättänyt suorittamatta myynnin arvonlisäveroa omasta palvelumyynnistään. Kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännösten osalta Kääriäinen kävi esityksessään läpi mm. palvelukaupan yleissäännöstä, jonka mukaisesti elinkeinoharjoittajalle myytävät palvelut verotetaan ostajan sijoittautumisvaltiossa sekä uudistukseen liittyneitä muita erityissäännöksiä. Paljon oli asiaa niin, ettei aika tahtonut oikein riittää, mutta ensi vuonna näemme jälleen seminaarin merkeissä. Kiitämme kaikkia seminaareihin osallistuneita ja toivotamme kaikille oikein mukavaa joulunodotusta! Uutiskirje

6 M - Itella Oyj Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2011! God jul och gott nytt år 2011! Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta! Vi tackar våra kunder och samarbetspartners för det gångna året! Suomen Grant Thorntonin palveluksessa on lähes 60 asiantuntijaa, jotka tarjoavat tilintarkastus-, vero-, yritysjärjestelyja muita asiantuntijapalveluja. Kansainväliseen Grant Thornton -ketjuun kuuluvan suomalaisomisteisen Grant Thornton Finlandin taustalla ovat tamperelainen yli 80-vuotias Idman Vilén Grant Thornton Oy, helsinkiläinen Revico Grant Thornton Oy sekä Turussa ja Helsingissä toimiva Advico Grant Thornton Oy Grant Thornton. All rights reserved. Toimitus ja taitto: Oy Preesens Ab Paino: Jyväskylän Siirto-Paino Oy Helsinki Revico Grant Thornton Oy Paciuksenkatu 27, PL 18, Helsinki Puhelin (09) Tampere Idman Vilén Grant Thornton Oy Hatanpään valtatie 26 C 4, Tampere Puhelin Turku Advico Grant Thornton Oy Veistämönaukio 1 3, Turku Puhelin

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 20. heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2010: Kokonaisuudessaan vahvaa kehitystä Q2/2010 Q2/2009 Historiallinen muutos 2009 Saadut tilaukset Me

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016 Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja Hunaja luonnollinen makeuttaja Hunaja on maailman vanhin ja luonnonmukaisin makeutusaine, jossa on noin 200 erilaista yhdistettä Hunaja sisältää

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto. Seminaari

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto. Seminaari Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto Seminaari 5.11.2012 Kysely ammattikorkeakoulujen käytännöistä ja näkemyksistä taloushallinnon koodiston linjauksiin Vastanneita oli 20; edustivat kaikkia

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2011 20. huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q1 2011: Vahvaa kasvua tilauksissa ja liikevoitossa Q1/2011 Q1/2010 Historiallinen muutos 2010 Saadut tilaukset

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Pk-toimintaympäristökysely Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Työnantajayritysten tilannekuva 2 Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen* 58 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007. 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski. www.raute.com

Tilinpäätös 2007. 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski. www.raute.com Tilinpäätös 2007 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä hyvällä tasolla Rauten asiakasteollisuuksien markkinanäkymät säilyneet hyvinä päämarkkinaalueilla lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa. Vanerin

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

2016 2015 2014 2013 2012 ARKISTO

2016 2015 2014 2013 2012 ARKISTO Pörssitiedotteet Pvm 2016 2015 2014 2013 2012 ARKISTO Pörssitiedotteet 8.12.2011 ASPON PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ 8.12.2011 8.12.2011 ASPO TARKENTAA NÄKYMIÄÄN VUODELLE 2011 8.12.2011 ASPO-KONSERNIN LEIPURIN OSTAA

Lisätiedot

KONEen Tilinpäätös tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta

KONEen Tilinpäätös tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta KONEen Tilinpäätös 2008 23. tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta Q4 2008: Liikevaihdon ja liikevoiton hyvä kehitys jatkui Q4/2008 Q4/2007 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot

Glaston tammi-syyskuu 2016

Glaston tammi-syyskuu 2016 Glaston tammi-syyskuu 216 31.1.216 Q3 lyhyesti Markkinat neljänneksen alussa hiljaiset mutta vilkastuivat katsauskauden loppupuolella Saadut tilaukset olivat 25,6 (28,2) miljoonaa euroa Machines tilaukset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus FINGRID OYJ 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.1998 Kuluva vuosi on yhtiön ensimmäinen täysi toimintavuosi. Yhtiö hankki Suomen Voimatase Oy:n koko osakekannan 1.9.1998, minkä seurauksena yhtiöistä muodostui

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Comptelin tilinpäätös vuodelta 2007

Comptelin tilinpäätös vuodelta 2007 Comptelin tilinpäätös vuodelta 27 Helsinki 13.2.28 Toimitusjohtaja Sami Erviö Q4: Liikevaihto ja liikevoitto ennätystasolla Liikevaihto 24, miljoonaa euroa (22,8) Liikevoitto 7,5 miljoonaa euroa (4,8)

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen 7.2.2017 Pyry Huhtanen Pienet yritykset tarvitsevat suuria yrityksiä enemmän käteistä, sillä niiden kyky tuottaa liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila Osavuosikatsaus 1-3/2012 Mika Ihamuotila 9.5.2012 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys vastasi pitkälti yhtiön odotuksia. Kaudella avattiin yksi oma myymälä Suomessa. 2) Liikevaihto:

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta 21.5.2015 Tapani Vuopala KHT, Toimitusjohtaja tapani.vuopala@dhsaudit.fi 5/26/2015 Kommenttipuheenvuoron

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5. FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.2012 Projektin päätavoitteet Kuvata teollisuusautomaation ajurit Kuvata kiinalaisen

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 22. lokakuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE pitää matkustajat liikkeessä liukuporrasinnovaatioilla. KONEen viimeisin liukuporrasinnovaatio, KONE

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS MAATALOUSKONETEOLLISUUS JA AGROTEKNOLOGIAVERKOSTO Suomalaisen maatalouskoneteollisuuden liikevaihto ja vienti on kasvanut huomattavasti 1990-luvun alusta Alan liikevaihto

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

Ahlstrom. osavuosikatsaus tammi-maaliskuu Jan Lång Toimitusjohtaja. Seppo Parvi Talousjohtaja. Helsinki

Ahlstrom. osavuosikatsaus tammi-maaliskuu Jan Lång Toimitusjohtaja. Seppo Parvi Talousjohtaja. Helsinki Ahlstrom osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Jan Lång Toimitusjohtaja Seppo Parvi Talousjohtaja Helsinki 25.4.2013 Sisältö Tammi-maaliskuu 2013 Liiketoiminta-aluekatsaus Rahavirta- ja velkakehitys Tuloslaskelma

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot