Taloudellinen raportointi kehittyy tilinpäätösten laatijoita, käyttäjiä ja tarkastajia kuunnellaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloudellinen raportointi kehittyy tilinpäätösten laatijoita, käyttäjiä ja tarkastajia kuunnellaan"

Transkriptio

1 Uutiskirje 4/2010 Joulukuu 2010 Taloudellinen raportointi kehittyy tilinpäätösten laatijoita, käyttäjiä ja tarkastajia kuunnellaan EFRAGin, eli Euroopan komissiota IFRS:n soveltamisessa ja kehittämisessä neuvovan elimen, ja Suomen Kirjanpitolautakunnan yhteinen IFRS-outreach-tapahtuma järjestettiin Helsingissä. Tapahtumassa olivat läsnä myös IASB:n, kansainvälisiä IFRSstandardeja laativan järjestön edustajat. Outreach-tapahtumassa EFRAG IFRS-standardityön yhtenä keskeisenä kommentoijana EU:n näkökulmasta ja IASB noiden standardien laatijana pyrkivät saamaan suomalaista näkökulmaa yhteen lähitulevaisuuden keskeiseen IFRS-sääntelyn kehitysalueeseen, nimittäin tilinpäätösten esittämistä koskevaan uudistukseen. Paikalla oli vajaat sata osallistujaa niin IFRS-tilinpäätösten laatijoiden, käyttäjien kuin tilintarkastajienkin joukosta. Joukkoon mahtui myös laskentatoimen tutkimuksen ja opetuksen edustajia sekä lainvalmistelu- ja valvojakuntaa. Tähän saakka suomalaiset ovat voineet osallistua taloudellisen raportoinnin standardien kehittämiseen lähinnä tutkimuksen ja edunvalvontaorganisaatioiden kirjallisten kommentointikierrosten kautta. Outreach-tapahtumien järjestämisellä alan kehitystyö jalkautuu alan ammattilaisten pariin, jolloin vuorovaikutteinen keskustelu, parhaimmillaan väittely, antaa ensikäden tietoa kentältä standardien laadintaprosessia varten. Käsitteistöä yhtenäisemmäksi Taloudellisen raportoinnin standardin kehitys on IASB:ssä alkuvaiheissaan. Vuonna 2011 annettaneen ns. exposure draft, kommentointiversio, johon IASB odottaa kirjallisia kommentteja otettavaksi huomioon lopullista standardia kirjoitettaessa. IAS 1- ja 7 -standardit korvaavan uuden standardin tilinpäätöslaskelmia koskevia osuuksia on kuitenkin mietitty jo varsin pitkälle, ja tavoitteena on yhdistää tuloslaskelman ja rahoituslaskelman käsitteistöä yhtenäisemmäksi. Keskustelun kohteena oli tuloslaskelmakaava, jossa on erillinen tuloslaskelmaosio varsinaiselle toiminnalle sekä sijoitustoiminnalle. Vastaava rakenne toistuu myös taseen ja rahoituslaskelman rakenteessa, ja tarkastellussa versiossa esitettäisiin myös tuloslaskelman täsmäytyslaskelma rahoituslaskelmaan. Vilkasta keskustelua malleista Tilinpäätösraporttien mallit kirvoittivat vilkkaan keskustelun, joka listayhtiöiden edustajien osalta oli varsin sijoittajaystävällinen: asiaa mietittiin sijoittajan ja rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta, toki laatijan ja laadittavuuden näkökannat huomioiden. Näkemykset IFRS:n lähentämisestä Yhdysvaltain laskentasäännöstöjen kanssa eivät kaikilta osin saaneet kannatusta. Sen sijaan tavoite yhtenäisestä esittämistavasta sai laajaa kannatusta puheenvuoroissa. Epäsuoran rahoituslaskelman kieltäminen herätti puolestaan laajaa vastustusta. Grant Thorntonin ammattilaiset Suomessa ja maailmalla osallistuvat kansainvälisten tilinpäätösstandardien kehittämiseen. Kehotan kaikkia tilinpäätösten käyttäjiä ja laatijoita osallistumaan argumenteillaan keskusteluun tavoitteena on selkeä, yhtenäinen ja ymmärrettävä maailmanlaajuinen taloudellisen raportoinnin säännöstö, ja kehitystyö jatkuu! Antti Niemistö KHT

2 Jonni Leporanta, KHT ja Kari Niemenoja, VT Yrityskaupat elpymässä? Parin vuoden notkahduksen jälkeen yritys kaupat osoittavat taas elpymisen merkkejä. Tietyillä toimialoilla hyvistä ostokohteista on jopa pulaa. Kokonaismarkkinat ovat silti varsin herkät. Vuoden 2008 finanssikriisistä alkaneen taantuman takia yrityskaupat vähenivät sangen merkittävästi, kappalemääräisesti noin prosenttia ja rahamääräisesti tätäkin enemmän. Kokonaistilanne ei kuitenkaan ole ollut näin synkkä. On nimittäin huomattava, että merkittävä laskun aiheuttaja oli pääomasijoittajien väliaikainen poissaolo markkinoilta, ja valtaosa yrityskaupoista onkin tapahtunut teollisten yritysten kesken. Yrityskauppojen ajoituksesta Vallinnut taantuma on avannut houkuttelevia mahdollisuuksia edullisille yrityskaupoille. Niinpä ostopuolen yrityskauppamarkkinat ovatkin olleet kaiken aikaa suhteellisen vilkkaat; vankan taseen omaavat ja suhdannevaihtelujen yli toimivat ostajat ovat hakeneet sopivia strategisia ostokohteita aktiivisesti ja systemaattisesti niin Suomesta kuin kansainvälisesti. Myyntipuolen aktiviteetti sen sijaan on ollut vaimeampaa tärkeimpänä syynä myyjien haluttomuus luopua yhtiöistä liian alhaisilla kauppahintatasoilla. Yritysten tulosten parantuessa ja kauppahintakertointen noustessa ostajat ja myyjät ovat kuitenkin lähentymässä toisiaan ja tasapaino on hiljalleen löytymässä. Yrityskauppojen rahoituksesta Yrityskauppojen rahoitus on selkeästi helpottunut. Näkemyksemme kuitenkin on, että entisaikojen korkeasti velkavivutettuihin yritysjärjestelyihin ei ole paluuta. Tämä lienee yksi finanssikriisin pysyvistä seurauksista. Myös finanssialaa koskevat lisäsääntelyt, kuten lähivuosina voimaantulevat Basel III- tai vakuutusyhtiöiden sijoitustoimintaa säätelevä Solvenssi II -direktiivi saattavat hillitä finanssilaitosten kykyä osallistua esimerkiksi private placement -järjestelyjen rahoitukseen. Kaiken kaikkiaan hyvin perusteltavien, huolella valmisteltujen ja maltillisten yrityskauppojen rahoitettavuus on tällä hetkellä kohtuullisen normaalilla tasolla olkoonkin, että rahoitusmarkkinat ovat edelleen varsin herkässä tilassa. Yrityskauppojen arvostuksesta Vallinnut taantuma heijastui yrityksissä vuoden 2009 ja osin 2010 tuloksiin. Tulosennusteet vuodelle 2011 ovat jo selkeästi valoisammat. Koska yrityskauppojen hinnoittelu pohjautuu merkittävästi 2 3 vuoden tuloshistoriaan, tulosheikennyksistä johtuvat hinnanlaskut ovat merkittäviäkin. Kun myös käytetyt yrityskauppakertoimet ovat yleisesti laskeneet, ovat kokonaishinnat jääneet kauas myyjien odotuksista. Näin ainakin mikäli odotukset ovat pohjautuneet taantumaa edeltäneisiin huippuhintoihin. Yritysten tulosten elpyessä ja taloustilanteen muutoinkin vakiintuessa arvostustasot ovat jälleen lievässä nousussa. Näkemyserot myyjien ja ostajien välillä ovatkin jossain määrin kaventuneet. Erot toimialojen välillä ovat kuitenkin merkittäviä. Erityisen kiinnostavat toimialat Tällä hetkellä ostokiinnostus on erityisen voimakasta vahvan kassavirran sekä hyvien kasvunäkymien palvelualoja kohtaan. Kiinnostavimpia ovat esimerkiksi terveydenhuolto- ja hoiva-ala, kiinteistönhuoltoon ja -ylläpitoon liittyvät toiminnot sekä eräät asiantuntija- ja muut toiminnot. Näihin toimialoihin kohdistuu merkittävää ostokiinnostusta niin Suomesta kuin ulkomailta, ja sopivista ostokohteista alkaakin jo olla jopa pulaa. Toisaalta esimerkiksi metalliteollisuudessa, kuljetuksessa, tukkutoiminnoissa ja eräillä muillakin aloilla on merkittävää sisäistä konsolidoitumispainetta, ja ennustamme myös näille vilkastuvia yritysjärjestelyitä. Yrityskauppojen toteutuksesta Yrityskauppastrategioiden laatiminen ja toteutus ovat jatkuvasti ammattimaistuneet kokoluokasta riippumatta. Tämä on yhtäältä seurausta siitä, että globalisoituvassa maailmassa yrityskauppoja on yhä vaikeampaa suunnitella ja toteuttaa ilman kansainvälisesti toimivia M&Aasiantuntijoita. Toisaalta esimerkiksi kauppojen rahoittajat edellyttävät riskien hallitsemiseksi yhä kattavampia taloudellisia, verotuksellisia ja juridisia due diligence -tarkastuksia. Vastaavasti myös yritysten arvonmääritykset pyritään varmistamaan yhä useammin ulkopuolisin asiantuntijavoimin. Lisääntynyt aktiviteetti myös näissä toiminnoissa ennakoi positiivista kehitystä, ja kaiken kaikkiaan näkymät ovat hiljalleen elpymässä valoisammiksi niin yritysten ostajille kuin myyjille. Uutiskirje

3 Jarmo Nurmi ja Antti Laukkanen, Nurmi Hydraulics Kiinan toimintamme tuo globaalia kilpailukykyä myös Suomeen Nurmi Hydraulics on perinteinen suomalainen metalliteollisuuden yritys, joka kasvaa rohkeasti kansainvälistymällä ja pystyy näin pitämään yllä teollista valmistusta myös Suomessa. Tuotantolaitokset Ikkalassa, Porissa ja Kiinan Dalianissa palvelevat globaaleja asiakkaita joustavasti ja tehokkaasti. Vuonna 1957 perustettu Nurmi Hydraulics on kulkenut pitkän tien maatalouskoneiden valmistajasta globaaliksi oman alansa huippuosaajaksi. Konsernin hallinto ja iso osa tuotannosta sijaitsevat edelleen Nummi-Pusulan Ikkalassa, pienessä kylässä peltojen keskellä. Yhtiö on kesällä 2010 organisoitunut yrityssiirron myötä ryhmäksi, jonka yritykset palvelevat eri toimialojen asiakkaita tarjoten hydrauliikkaan perustuvia ratkaisuja. Ikkala on meille edelleen home base, ja täällä työskentelee noin 125 henkeä neljässä yrityksessä. Porissa työntekijöitä on 25 ja Kiinassa noin sata, toimitusjohtaja Jarmo Nurmi kertoo. Räätälöinti ja projektinhallinta keskeistä Reijo Nurmi perusti yrityksen vastaamaan 1950-luvun kysyntään toimittaen alihankkijana hydrauliikkaa maatalouskoneisiin. Nyt suurin osa yrityksen tuotteista on sylintereitä eri tarkoituksiin, kaikkiin mahdollisiin käyttökohteisiin, muun muassa auto- ja laivateollisuuteen. Vienti alkoi jo luvun lopulla yhteistyökumppaneiden kautta, ja suora vienti käynnistyi luvun puolivälissä luvulla on kansainvälistytty toden teolla, ja nyt 90 prosenttia tuotannosta menee Suomen ulkopuolelle, puolet suoraan ja loput suomalaisten koneiden ja laitteiden osina. Nurmi Hydraulicsin keskeisiä menestystekijöitä ovat tuotteiden laatu ja projektinhallinta: sylinterien on oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Suunnittelu ja räätälöinti ovat keskeisiä työvaiheita. Toimitukset vaihtelevat muutaman kilon sylintereistä tonneja painaviin kokonaisuuksiin. Uusia markkina-alueita idästä Jarmo Nurmi ja talousjohtaja Antti Laukkanen kertovat, että yrityksessä lähdettiin etsimään uusia markkinaalueita vuosina , kun nähtiin laivateollisuuden ja komponenttivalmistuksen siirtyvän Aasiaan. Tehtiin tutkimusmatka Itä-Aasiaan ja käynnistettiin esiselvitystyö. Vienti avattiin ensin Japaniin. Prosessi keskeytyi, kun laivateollisuus joutui lamaan vuosina Vuoden 2003 syksyllä alettiin etsiä kumppania ja sijoituspaikkaa Kiinasta, ja päätös projektin toteutuksesta tehtiin vuonna Siitä alkoivat yhteistyöneuvottelut, tehdassuunnittelu ja toteutettavuusselvitys. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin ja tarvittavat rekisteröinnit ja lisenssit hoidettiin kuntoon. Monien vaiheiden jälkeen perustimme yrityksen Kiinaan yhdessä paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. Paikaksi valikoitui Dalian, joka on satamakaupunki Pekingin ja Soulin välillä, lähellä Korean niemimaata. Myös Japani on lähellä, ja Dalian sijaitsee laivateollisuuden tärkeässä keskittymässä. Koneet ja asennukset toimitettiin Suomesta vuonna Vuonna 2007 käynnistyi osavalmistus, ja suomalainen toimitusjohtaja aloitti työnsä Kiinassa. Vuonna 2010 Kiinassa aloitti myös suomalainen tuotantopäällikkö ja saatiin lisätilaa ja uusia koneita käyttöön. Nurmi Hydraulicsin omistusosuus nousi 71 prosenttiin, ja Dalian Nurmi Hydraulicsista tuli konserniyhtiö. Globaali kilpailukyky välttämätöntä Kiinaan ei kannata lähteä pelkästään alhaisten palkkojen perässä eikä ennen kuin kotiläksyt on tehty hyvin, Jarmo Nurmi korostaa. Vastassa on ongelmaviidakko, suurimpina esteinä kulttuuri ja lait, jotka muuttuvat nopeasti. Isossa maassa eri Nurmi Hydraulics Perustettu vuonna 1957 Emoyhtiö Nurmi Hydraulics Oy, konserniyhtiöt Nurmi Cylinders Oy, Nurmi Power Oy, Nurmi Auto Oy, KOY Porin Teollisuushalli, Nurmi Dalian Holdings Oy, Dalian Nurmi Hydraulics Co. Ltd (71 %) Liikevaihto 2010 n. 32 miljoonaa euroa (29 milj. euroa 2009) Henkilökuntaa n. 250 (Suomi 150, Kiina 100)

4 maakunnissa säädökset vaihtelevat paljon. Lähteminen Kiinaan on todella eri asia kuin vaikkapa Ruotsiin. Mutta jos meidän yrityksemme ei olisi lähtenyt kansainvälistymään, toiminta Suomessakin olisi nyt luultavasti hyvin vaatimatonta. Kiinaan lähtö on tehnyt meistä kilpailukykyisemmän globaalisti. Dalian-tehdas palvelee suurimmaksi osaksi Aasian markkinoita, Suomi Eurooppaa, mutta yhdessä voimme palvella kilpailukykyisemmin asiakkaita kaikkialla. Dalian on kaupunki, jolla on teolliset perinteet ja vahva telakkateollisuus. 5,5 miljoonan ihmisen kaupunki tarjoaa työvoimaa, joka on kotonaan siellä, ei lähde kauas maalle lomille ja on tottunut teolliseen työhön. Vaihtuvuus on pientä. Suomessakin profiloituminen kansainväliseksi yritykseksi auttaa saamaan hyvää työvoimaa tänne korpeenkin. Suomen parhaat käytännöt pohjana Talousjohtaja Antti Laukkanen on ollut rakentamassa muun muassa taloushallinnon järjestelmiä uudessa konsernissa sekä kotimaassa että Kiinassa. Olemme monistaneet Suomen toimintatapojamme Kiinaan, ja sielläkin olemme laatutoimittaja, jonka sertifiointi ja dokumentointi on huippuluokkaa. Meillä on sama tuotannonohjaus, ja olemme siirtyneet koneelliseen kirjanpitoon runsas vuosi sitten. Aasiassakin kilpailu on koventunut, ja toimialarationalisointia tapahtuu; tilanne ei ole enää sama kuin neljä viisi vuotta sitten. Kiinaan on kopioitu taloudenkin suhteen Suomesta rusinat pullasta. Tilikartat, tuotenumerot, kustannuspaikat ja niin edelleen on tehty Suomen mallin mukaan. Kiinassa otettiin kesällä 2009 käyttöön koneellinen kirjanpito, ja tänä vuonna manuaalisista systeemeistä on kokonaan luovuttu. Konsernin liikevaihto oli 34 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja viime vuonna 29 miljoonaa euroa. Erityisesti autoalan lama vaikutti lukuihin, mutta vuonna 2010 odotetaan liikevaihdon nousevan 32 miljoonaan euroon. Tilintarkastaja ei ole kumileimasin Jarmo Nurmi ja Antti Laukkanen korostavat tilintarkastajan merkitystä konsernin apuna ja liiketoiminnan asiantuntijana. Grant Thorntonin Turun toimisto saa kehuja. Yhteistyömme tilintarkastajan kanssa on selkeästi onnistunutta ja jatkuu saumattomasti. Kansainvälisenä yrityksenä tarvitsemme paljon taloushallinnon erikoisosaamista ja lakipalveluita. Myös konsernirakenne asettaa omat haasteensa ja ammattitaitoa tarvitaan. Me todella haluamme, että tilit tarkistetaan kunnolla ja perusteellisesti tilintarkastaja ei saa olla mikään kumileimasin. Olemme erittäin tyytyväisiä saamaamme palveluun. Globalisaatio ei pääty tähän. Nurmi Hydraulics näkee tulevaisuudessa haasteita ja tavoitteita. Amerikan manner on vielä valloittamatta. Nyt toimimme Euroopassa ja Aasiassa. Tulevaisuudessakin tavoitteenamme on kasvaa, ja Amerikan mantere, erityisesti Etelä- Amerikka, saattaa tarjota siihen mahdollisuuksia. Öljyteollisuuden kasvu lisää siellä hydrauliikan kysyntää, Jarmo Nurmi kertoo tulevaisuuden vaihtoehdoista. Jarmo Nurmi ja Antti Laukkanen

5 Grant Thorntonin syysseminaarit käteen voidaan usein välttyä perillisten välisiltä riidoilta. Myös omaisuuden jakajan elinaikana tapahtuvat luovutukset, kuten lahjat ja ennakkoperinnöt, käsitellään perintöosan suuruutta ja perintöveroa laskettaessa aina eri menetelmin. Kaiken kaikkiaan Puronen piti omaisuuden jakamiseen liittyviä veroseikkoja kuitenkin toissijaisina. Sen sijaan jäämistösuunnittelussa tulisi huomioida osapuolien välinen keskinäinen sopu ja vuorovaikutus sekä ennen kaikkea suunnitelman loppuun vieminen. Grant Thorntonin jo perinteeksi muodostuneet syysseminaarit pidettiin Helsingin Pörssitalolla 11. marraskuuta ja Tampereella Tampere-talossa 16. marraskuuta. Seminaareissa käsiteltiin ajankohtaisia veroasioita, kuten sukupolvenvaihdostilanteita, jäämistösuunnittelua sekä rakennusalan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Tarvitaan aikaa ja malttia Yritysjuridiikan professori Raimo Immonen Turun yliopistosta nosti esityksessään esille sukupolvenvaihdoksen valmisteluun kuten pääoman- ja varojenjakoon sekä rakennejärjestelyjen hyödyntämiseen liittyviä kysymyksiä. Sukupolvenvaihdoksen kynnyksellä onkin usein pohdittava, miten vaihdos kannattaa toteuttaa ja miten varat kannattaa siirtää ottaen samalla kuitenkin huomioon jatkajan rahoitusmahdollisuudet. Eli onko luovutettavaan yhtiöön kertynyt varallisuus tarpeen vai olisiko varallisuus kenties jaettava jo ennen omistajavaihdosta? Myös tulolajikysymykset ovat tärkeitä suunniteltaessa varojen siirtoa, joten niiden verovaikutukset tulisikin huomioida jo ennakkoon oikean verokohtelun varmistamiseksi. Osakeyhtiön jakaminen osiin, joko kokonaisjakautu- misella tai osittaisjakautumisella, ennen osakekauppaa on myös syytä suunnitella tarkasti etukäteen, jotta jakautumista ei tulkittaisi verotuksessa veronkiertämiseksi. Koska sukupolvenvaihdostilanteisiin liittyy usein epävarmuutta mm. tiettyjen omaisuuserien ja liiketoimintakokonaisuuksien verokohtelusta, Immonen painottikin esityksessään sanoja aikaa ja malttia. Uudistetun osakeyhtiölain ja muuttuvien verolakien myötä sukupolvenvaihdostilanteet tulisikin suunnitella siten, että kaikki huojennukset voitaisiin aina hyödyntää, jotta jatkaja saisi kaikki veroedut jatkamalleen toiminnalle. Sopu veroetujakin tärkeämpää Oikeustieteen tohtori Pertti Puronen käsitteli omassa esityksessään jäämistösuunnitteluun liittyviä kysymyksiä kuten mm. sitä, milloin on syytä aloittaa omaisuudenjakoa koskeva suunnittelu eli jäämistösuunnittelu, miten kohdellaan perillisiä oikeudenmukaisesti, kannattaako laatia yleistestamentti vai erityisjälkisäännös, ja muita perintöverotukseen liittyviä seikkoja. Puronen totesi esityksessään myös sen, että omaisuuden jako on syytä suunnitella hyvissä ajoin ja että keskustelemalla saajatahojen kanssa jaosta etu- Rakennusalaa koskeva lainmuutos voimaan ensi keväänä Veroasiantuntija Santeri Kääriäinen käsitteli omassa puheenvuorossaan kansainvälisen palvelukaupan arvonlisäveromuutoksia ja rakennusalan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, jota koskeva lainsäädäntö tulee voimaan alkaen. Rakennusalaa koskevan lakimuutoksen ensisijaisena tarkoituksena on estää ja hillitä alan laajaa harmaata taloutta Suomessa. Muutoksen tarkoituksena on estää rakennusalalla tyypilliset veronkiertotilanteet, joissa aliurakoitsija on vähentänyt arvonlisäveron tavara- ja palveluhankinnoistaan mutta jättänyt suorittamatta myynnin arvonlisäveroa omasta palvelumyynnistään. Kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännösten osalta Kääriäinen kävi esityksessään läpi mm. palvelukaupan yleissäännöstä, jonka mukaisesti elinkeinoharjoittajalle myytävät palvelut verotetaan ostajan sijoittautumisvaltiossa sekä uudistukseen liittyneitä muita erityissäännöksiä. Paljon oli asiaa niin, ettei aika tahtonut oikein riittää, mutta ensi vuonna näemme jälleen seminaarin merkeissä. Kiitämme kaikkia seminaareihin osallistuneita ja toivotamme kaikille oikein mukavaa joulunodotusta! Uutiskirje

6 M - Itella Oyj Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2011! God jul och gott nytt år 2011! Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta! Vi tackar våra kunder och samarbetspartners för det gångna året! Suomen Grant Thorntonin palveluksessa on lähes 60 asiantuntijaa, jotka tarjoavat tilintarkastus-, vero-, yritysjärjestelyja muita asiantuntijapalveluja. Kansainväliseen Grant Thornton -ketjuun kuuluvan suomalaisomisteisen Grant Thornton Finlandin taustalla ovat tamperelainen yli 80-vuotias Idman Vilén Grant Thornton Oy, helsinkiläinen Revico Grant Thornton Oy sekä Turussa ja Helsingissä toimiva Advico Grant Thornton Oy Grant Thornton. All rights reserved. Toimitus ja taitto: Oy Preesens Ab Paino: Jyväskylän Siirto-Paino Oy Helsinki Revico Grant Thornton Oy Paciuksenkatu 27, PL 18, Helsinki Puhelin (09) Tampere Idman Vilén Grant Thornton Oy Hatanpään valtatie 26 C 4, Tampere Puhelin Turku Advico Grant Thornton Oy Veistämönaukio 1 3, Turku Puhelin

Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa

Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa Uutiskirje 4/2014 Joulukuu Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa TÄSSÄ UUTISKIRJEESSÄ 2 Terveisiä Tampereen syysseminaarista 3 Muutoksia IFRS-standardeihin 4 Asiakashaastattelu: Hydman Oy Vuoden 2014

Lisätiedot

Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä

Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä Uutiskirje 3/2014 Lokakuu Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä Kesä on taakse jäänyttä elämää, ja on aika suunnata katseet kuluvan vuoden loppupuoliskolle. EU on keskellä ulkopoliittista kriisiä,

Lisätiedot

Uskoa yrittäjyyteen. Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu

Uskoa yrittäjyyteen. Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu Uskoa yrittäjyyteen Kevät on jo takanapäin ja kesä sekä kesälomat tekevät jo tuloaan. Maaliskuussa hallitus teki kehysriihipäätöksen, jolla tähdätään yritysten kasvumahdollisuuksien

Lisätiedot

Hyvillä mielin kohti kesää

Hyvillä mielin kohti kesää Uutiskirje 2/2013 Kesäkuu Hyvillä mielin kohti kesää Keväällä 2013 olemme edelleen joutuneet elämään epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Valtiovarainministeriön maaliskuussa laatiman taloudellisen

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi China India Instituten Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla 8 Seuraavaksi nousee Latinalainen Amerikka Pöyry aikoo menestyä kasvumarkkinoilla

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

Eläkelainat tulevat takaisin

Eläkelainat tulevat takaisin 2/2005 Eläkelainat tulevat takaisin Garantia Uutiset 2/2005 Julkaisija Vakuutusosakeyhtiö Garantia Salomonkatu 17 A 00100 Helsinki puh. 020 7479 800 fax 020 7479 801 www.garantia.fi Päätoimittaja Mikael

Lisätiedot

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 4 R 2011 Vieraana Keskon lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson Onko matkailu nousemassa prioriteettialojen joukkoon Venäjällä? Suurtapahtumat tuovat mukanaan teitä ja hotelleja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä.

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. 2012 Vuosikertomus Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. Aktiivinen enemmistöomistaja, joka ohjaa, kehittää ja kasvattaa Panostaja-yrityksistä

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt Deloitten sidosryhmälehti Yritysjärjestelyjen teemanumero Talvi 2012 Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt PKC Group kasvaa maailmalla Auringonnousun markkinat odottavat

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Rödl & Partner laajenee Suomessa Tarkkana siirtohinnoittelussa Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot Sukupolvenvaihdos ottaa

Lisätiedot

Vuosikertomus. *connectedthinking

Vuosikertomus. *connectedthinking Vuosikertomus 07* *connectedthinking PwC:n historia 1954 1979 19 Olle V. Salmi ja Henrik Virkkunen perustavat toimiston, johon Antti Helenius tulee ensimmäiseksi apulaiseksi. Syntyy Salmi, Virkkunen &

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa

Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 3/2010 Herttoniemen LVI-huolto Oy Sukupolvenvaihdos isältä pojalle Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa Yrityskauppoja

Lisätiedot

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta 04 Lisää läpinäkyvyyttä, ei sääntelyä 10 Adven Group: Huolellinen valmistelu takasi

Lisätiedot

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Aspo Vuosikertomus 2006

Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo Vuosikertomus 2006 SISÄLLYS 1 Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo lyhyesti 2 Aspon toiminta-ajatus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo Chemicals 6 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 18 Henkilöstö ja ympäristö

Lisätiedot

Urakoitsijan maksuvaikeudet

Urakoitsijan maksuvaikeudet News 1/ Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2015 Urakoitsijan maksuvaikeudet Osakassopimus kannattaa tehdä Vinkkejä perintöverosuunnitteluun Tilitoimisto sparraa yrittäjää PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 1/2009

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 1/2009 Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 1/2009 Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen: Hyvä kiertämään ja lama kuriin yhteisvoimin! Oulun kauppakamarin uusi puheenjohtaja Pentti

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Kevät 2014 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Yrityskauppamarkkinat ovat käännekohdassa Monen vuoden hiljaiselon jälkeen yrityskauppamarkkinat ovat piristymässä. Markkinaedellytykset

Lisätiedot

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2008 Konsultit & kansainvälistyminen Työehtosopimuskorotukset nostavat suunnitteluhintoja...2 Tulevaisuushankkeessa haetaan menestystekijöitä...2 Selviytyminen vaatii kilpailukykyä, osaamista

Lisätiedot

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret

Lisätiedot

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s.

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s. 1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE s. 18-19 LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6 PERINTEET VELVOITTAVAT Turku on ikivanha logistiikkakeskus, joka

Lisätiedot

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille 2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan

Lisätiedot