Taloudellinen raportointi kehittyy tilinpäätösten laatijoita, käyttäjiä ja tarkastajia kuunnellaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloudellinen raportointi kehittyy tilinpäätösten laatijoita, käyttäjiä ja tarkastajia kuunnellaan"

Transkriptio

1 Uutiskirje 4/2010 Joulukuu 2010 Taloudellinen raportointi kehittyy tilinpäätösten laatijoita, käyttäjiä ja tarkastajia kuunnellaan EFRAGin, eli Euroopan komissiota IFRS:n soveltamisessa ja kehittämisessä neuvovan elimen, ja Suomen Kirjanpitolautakunnan yhteinen IFRS-outreach-tapahtuma järjestettiin Helsingissä. Tapahtumassa olivat läsnä myös IASB:n, kansainvälisiä IFRSstandardeja laativan järjestön edustajat. Outreach-tapahtumassa EFRAG IFRS-standardityön yhtenä keskeisenä kommentoijana EU:n näkökulmasta ja IASB noiden standardien laatijana pyrkivät saamaan suomalaista näkökulmaa yhteen lähitulevaisuuden keskeiseen IFRS-sääntelyn kehitysalueeseen, nimittäin tilinpäätösten esittämistä koskevaan uudistukseen. Paikalla oli vajaat sata osallistujaa niin IFRS-tilinpäätösten laatijoiden, käyttäjien kuin tilintarkastajienkin joukosta. Joukkoon mahtui myös laskentatoimen tutkimuksen ja opetuksen edustajia sekä lainvalmistelu- ja valvojakuntaa. Tähän saakka suomalaiset ovat voineet osallistua taloudellisen raportoinnin standardien kehittämiseen lähinnä tutkimuksen ja edunvalvontaorganisaatioiden kirjallisten kommentointikierrosten kautta. Outreach-tapahtumien järjestämisellä alan kehitystyö jalkautuu alan ammattilaisten pariin, jolloin vuorovaikutteinen keskustelu, parhaimmillaan väittely, antaa ensikäden tietoa kentältä standardien laadintaprosessia varten. Käsitteistöä yhtenäisemmäksi Taloudellisen raportoinnin standardin kehitys on IASB:ssä alkuvaiheissaan. Vuonna 2011 annettaneen ns. exposure draft, kommentointiversio, johon IASB odottaa kirjallisia kommentteja otettavaksi huomioon lopullista standardia kirjoitettaessa. IAS 1- ja 7 -standardit korvaavan uuden standardin tilinpäätöslaskelmia koskevia osuuksia on kuitenkin mietitty jo varsin pitkälle, ja tavoitteena on yhdistää tuloslaskelman ja rahoituslaskelman käsitteistöä yhtenäisemmäksi. Keskustelun kohteena oli tuloslaskelmakaava, jossa on erillinen tuloslaskelmaosio varsinaiselle toiminnalle sekä sijoitustoiminnalle. Vastaava rakenne toistuu myös taseen ja rahoituslaskelman rakenteessa, ja tarkastellussa versiossa esitettäisiin myös tuloslaskelman täsmäytyslaskelma rahoituslaskelmaan. Vilkasta keskustelua malleista Tilinpäätösraporttien mallit kirvoittivat vilkkaan keskustelun, joka listayhtiöiden edustajien osalta oli varsin sijoittajaystävällinen: asiaa mietittiin sijoittajan ja rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta, toki laatijan ja laadittavuuden näkökannat huomioiden. Näkemykset IFRS:n lähentämisestä Yhdysvaltain laskentasäännöstöjen kanssa eivät kaikilta osin saaneet kannatusta. Sen sijaan tavoite yhtenäisestä esittämistavasta sai laajaa kannatusta puheenvuoroissa. Epäsuoran rahoituslaskelman kieltäminen herätti puolestaan laajaa vastustusta. Grant Thorntonin ammattilaiset Suomessa ja maailmalla osallistuvat kansainvälisten tilinpäätösstandardien kehittämiseen. Kehotan kaikkia tilinpäätösten käyttäjiä ja laatijoita osallistumaan argumenteillaan keskusteluun tavoitteena on selkeä, yhtenäinen ja ymmärrettävä maailmanlaajuinen taloudellisen raportoinnin säännöstö, ja kehitystyö jatkuu! Antti Niemistö KHT

2 Jonni Leporanta, KHT ja Kari Niemenoja, VT Yrityskaupat elpymässä? Parin vuoden notkahduksen jälkeen yritys kaupat osoittavat taas elpymisen merkkejä. Tietyillä toimialoilla hyvistä ostokohteista on jopa pulaa. Kokonaismarkkinat ovat silti varsin herkät. Vuoden 2008 finanssikriisistä alkaneen taantuman takia yrityskaupat vähenivät sangen merkittävästi, kappalemääräisesti noin prosenttia ja rahamääräisesti tätäkin enemmän. Kokonaistilanne ei kuitenkaan ole ollut näin synkkä. On nimittäin huomattava, että merkittävä laskun aiheuttaja oli pääomasijoittajien väliaikainen poissaolo markkinoilta, ja valtaosa yrityskaupoista onkin tapahtunut teollisten yritysten kesken. Yrityskauppojen ajoituksesta Vallinnut taantuma on avannut houkuttelevia mahdollisuuksia edullisille yrityskaupoille. Niinpä ostopuolen yrityskauppamarkkinat ovatkin olleet kaiken aikaa suhteellisen vilkkaat; vankan taseen omaavat ja suhdannevaihtelujen yli toimivat ostajat ovat hakeneet sopivia strategisia ostokohteita aktiivisesti ja systemaattisesti niin Suomesta kuin kansainvälisesti. Myyntipuolen aktiviteetti sen sijaan on ollut vaimeampaa tärkeimpänä syynä myyjien haluttomuus luopua yhtiöistä liian alhaisilla kauppahintatasoilla. Yritysten tulosten parantuessa ja kauppahintakertointen noustessa ostajat ja myyjät ovat kuitenkin lähentymässä toisiaan ja tasapaino on hiljalleen löytymässä. Yrityskauppojen rahoituksesta Yrityskauppojen rahoitus on selkeästi helpottunut. Näkemyksemme kuitenkin on, että entisaikojen korkeasti velkavivutettuihin yritysjärjestelyihin ei ole paluuta. Tämä lienee yksi finanssikriisin pysyvistä seurauksista. Myös finanssialaa koskevat lisäsääntelyt, kuten lähivuosina voimaantulevat Basel III- tai vakuutusyhtiöiden sijoitustoimintaa säätelevä Solvenssi II -direktiivi saattavat hillitä finanssilaitosten kykyä osallistua esimerkiksi private placement -järjestelyjen rahoitukseen. Kaiken kaikkiaan hyvin perusteltavien, huolella valmisteltujen ja maltillisten yrityskauppojen rahoitettavuus on tällä hetkellä kohtuullisen normaalilla tasolla olkoonkin, että rahoitusmarkkinat ovat edelleen varsin herkässä tilassa. Yrityskauppojen arvostuksesta Vallinnut taantuma heijastui yrityksissä vuoden 2009 ja osin 2010 tuloksiin. Tulosennusteet vuodelle 2011 ovat jo selkeästi valoisammat. Koska yrityskauppojen hinnoittelu pohjautuu merkittävästi 2 3 vuoden tuloshistoriaan, tulosheikennyksistä johtuvat hinnanlaskut ovat merkittäviäkin. Kun myös käytetyt yrityskauppakertoimet ovat yleisesti laskeneet, ovat kokonaishinnat jääneet kauas myyjien odotuksista. Näin ainakin mikäli odotukset ovat pohjautuneet taantumaa edeltäneisiin huippuhintoihin. Yritysten tulosten elpyessä ja taloustilanteen muutoinkin vakiintuessa arvostustasot ovat jälleen lievässä nousussa. Näkemyserot myyjien ja ostajien välillä ovatkin jossain määrin kaventuneet. Erot toimialojen välillä ovat kuitenkin merkittäviä. Erityisen kiinnostavat toimialat Tällä hetkellä ostokiinnostus on erityisen voimakasta vahvan kassavirran sekä hyvien kasvunäkymien palvelualoja kohtaan. Kiinnostavimpia ovat esimerkiksi terveydenhuolto- ja hoiva-ala, kiinteistönhuoltoon ja -ylläpitoon liittyvät toiminnot sekä eräät asiantuntija- ja muut toiminnot. Näihin toimialoihin kohdistuu merkittävää ostokiinnostusta niin Suomesta kuin ulkomailta, ja sopivista ostokohteista alkaakin jo olla jopa pulaa. Toisaalta esimerkiksi metalliteollisuudessa, kuljetuksessa, tukkutoiminnoissa ja eräillä muillakin aloilla on merkittävää sisäistä konsolidoitumispainetta, ja ennustamme myös näille vilkastuvia yritysjärjestelyitä. Yrityskauppojen toteutuksesta Yrityskauppastrategioiden laatiminen ja toteutus ovat jatkuvasti ammattimaistuneet kokoluokasta riippumatta. Tämä on yhtäältä seurausta siitä, että globalisoituvassa maailmassa yrityskauppoja on yhä vaikeampaa suunnitella ja toteuttaa ilman kansainvälisesti toimivia M&Aasiantuntijoita. Toisaalta esimerkiksi kauppojen rahoittajat edellyttävät riskien hallitsemiseksi yhä kattavampia taloudellisia, verotuksellisia ja juridisia due diligence -tarkastuksia. Vastaavasti myös yritysten arvonmääritykset pyritään varmistamaan yhä useammin ulkopuolisin asiantuntijavoimin. Lisääntynyt aktiviteetti myös näissä toiminnoissa ennakoi positiivista kehitystä, ja kaiken kaikkiaan näkymät ovat hiljalleen elpymässä valoisammiksi niin yritysten ostajille kuin myyjille. Uutiskirje

3 Jarmo Nurmi ja Antti Laukkanen, Nurmi Hydraulics Kiinan toimintamme tuo globaalia kilpailukykyä myös Suomeen Nurmi Hydraulics on perinteinen suomalainen metalliteollisuuden yritys, joka kasvaa rohkeasti kansainvälistymällä ja pystyy näin pitämään yllä teollista valmistusta myös Suomessa. Tuotantolaitokset Ikkalassa, Porissa ja Kiinan Dalianissa palvelevat globaaleja asiakkaita joustavasti ja tehokkaasti. Vuonna 1957 perustettu Nurmi Hydraulics on kulkenut pitkän tien maatalouskoneiden valmistajasta globaaliksi oman alansa huippuosaajaksi. Konsernin hallinto ja iso osa tuotannosta sijaitsevat edelleen Nummi-Pusulan Ikkalassa, pienessä kylässä peltojen keskellä. Yhtiö on kesällä 2010 organisoitunut yrityssiirron myötä ryhmäksi, jonka yritykset palvelevat eri toimialojen asiakkaita tarjoten hydrauliikkaan perustuvia ratkaisuja. Ikkala on meille edelleen home base, ja täällä työskentelee noin 125 henkeä neljässä yrityksessä. Porissa työntekijöitä on 25 ja Kiinassa noin sata, toimitusjohtaja Jarmo Nurmi kertoo. Räätälöinti ja projektinhallinta keskeistä Reijo Nurmi perusti yrityksen vastaamaan 1950-luvun kysyntään toimittaen alihankkijana hydrauliikkaa maatalouskoneisiin. Nyt suurin osa yrityksen tuotteista on sylintereitä eri tarkoituksiin, kaikkiin mahdollisiin käyttökohteisiin, muun muassa auto- ja laivateollisuuteen. Vienti alkoi jo luvun lopulla yhteistyökumppaneiden kautta, ja suora vienti käynnistyi luvun puolivälissä luvulla on kansainvälistytty toden teolla, ja nyt 90 prosenttia tuotannosta menee Suomen ulkopuolelle, puolet suoraan ja loput suomalaisten koneiden ja laitteiden osina. Nurmi Hydraulicsin keskeisiä menestystekijöitä ovat tuotteiden laatu ja projektinhallinta: sylinterien on oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Suunnittelu ja räätälöinti ovat keskeisiä työvaiheita. Toimitukset vaihtelevat muutaman kilon sylintereistä tonneja painaviin kokonaisuuksiin. Uusia markkina-alueita idästä Jarmo Nurmi ja talousjohtaja Antti Laukkanen kertovat, että yrityksessä lähdettiin etsimään uusia markkinaalueita vuosina , kun nähtiin laivateollisuuden ja komponenttivalmistuksen siirtyvän Aasiaan. Tehtiin tutkimusmatka Itä-Aasiaan ja käynnistettiin esiselvitystyö. Vienti avattiin ensin Japaniin. Prosessi keskeytyi, kun laivateollisuus joutui lamaan vuosina Vuoden 2003 syksyllä alettiin etsiä kumppania ja sijoituspaikkaa Kiinasta, ja päätös projektin toteutuksesta tehtiin vuonna Siitä alkoivat yhteistyöneuvottelut, tehdassuunnittelu ja toteutettavuusselvitys. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin ja tarvittavat rekisteröinnit ja lisenssit hoidettiin kuntoon. Monien vaiheiden jälkeen perustimme yrityksen Kiinaan yhdessä paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. Paikaksi valikoitui Dalian, joka on satamakaupunki Pekingin ja Soulin välillä, lähellä Korean niemimaata. Myös Japani on lähellä, ja Dalian sijaitsee laivateollisuuden tärkeässä keskittymässä. Koneet ja asennukset toimitettiin Suomesta vuonna Vuonna 2007 käynnistyi osavalmistus, ja suomalainen toimitusjohtaja aloitti työnsä Kiinassa. Vuonna 2010 Kiinassa aloitti myös suomalainen tuotantopäällikkö ja saatiin lisätilaa ja uusia koneita käyttöön. Nurmi Hydraulicsin omistusosuus nousi 71 prosenttiin, ja Dalian Nurmi Hydraulicsista tuli konserniyhtiö. Globaali kilpailukyky välttämätöntä Kiinaan ei kannata lähteä pelkästään alhaisten palkkojen perässä eikä ennen kuin kotiläksyt on tehty hyvin, Jarmo Nurmi korostaa. Vastassa on ongelmaviidakko, suurimpina esteinä kulttuuri ja lait, jotka muuttuvat nopeasti. Isossa maassa eri Nurmi Hydraulics Perustettu vuonna 1957 Emoyhtiö Nurmi Hydraulics Oy, konserniyhtiöt Nurmi Cylinders Oy, Nurmi Power Oy, Nurmi Auto Oy, KOY Porin Teollisuushalli, Nurmi Dalian Holdings Oy, Dalian Nurmi Hydraulics Co. Ltd (71 %) Liikevaihto 2010 n. 32 miljoonaa euroa (29 milj. euroa 2009) Henkilökuntaa n. 250 (Suomi 150, Kiina 100)

4 maakunnissa säädökset vaihtelevat paljon. Lähteminen Kiinaan on todella eri asia kuin vaikkapa Ruotsiin. Mutta jos meidän yrityksemme ei olisi lähtenyt kansainvälistymään, toiminta Suomessakin olisi nyt luultavasti hyvin vaatimatonta. Kiinaan lähtö on tehnyt meistä kilpailukykyisemmän globaalisti. Dalian-tehdas palvelee suurimmaksi osaksi Aasian markkinoita, Suomi Eurooppaa, mutta yhdessä voimme palvella kilpailukykyisemmin asiakkaita kaikkialla. Dalian on kaupunki, jolla on teolliset perinteet ja vahva telakkateollisuus. 5,5 miljoonan ihmisen kaupunki tarjoaa työvoimaa, joka on kotonaan siellä, ei lähde kauas maalle lomille ja on tottunut teolliseen työhön. Vaihtuvuus on pientä. Suomessakin profiloituminen kansainväliseksi yritykseksi auttaa saamaan hyvää työvoimaa tänne korpeenkin. Suomen parhaat käytännöt pohjana Talousjohtaja Antti Laukkanen on ollut rakentamassa muun muassa taloushallinnon järjestelmiä uudessa konsernissa sekä kotimaassa että Kiinassa. Olemme monistaneet Suomen toimintatapojamme Kiinaan, ja sielläkin olemme laatutoimittaja, jonka sertifiointi ja dokumentointi on huippuluokkaa. Meillä on sama tuotannonohjaus, ja olemme siirtyneet koneelliseen kirjanpitoon runsas vuosi sitten. Aasiassakin kilpailu on koventunut, ja toimialarationalisointia tapahtuu; tilanne ei ole enää sama kuin neljä viisi vuotta sitten. Kiinaan on kopioitu taloudenkin suhteen Suomesta rusinat pullasta. Tilikartat, tuotenumerot, kustannuspaikat ja niin edelleen on tehty Suomen mallin mukaan. Kiinassa otettiin kesällä 2009 käyttöön koneellinen kirjanpito, ja tänä vuonna manuaalisista systeemeistä on kokonaan luovuttu. Konsernin liikevaihto oli 34 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja viime vuonna 29 miljoonaa euroa. Erityisesti autoalan lama vaikutti lukuihin, mutta vuonna 2010 odotetaan liikevaihdon nousevan 32 miljoonaan euroon. Tilintarkastaja ei ole kumileimasin Jarmo Nurmi ja Antti Laukkanen korostavat tilintarkastajan merkitystä konsernin apuna ja liiketoiminnan asiantuntijana. Grant Thorntonin Turun toimisto saa kehuja. Yhteistyömme tilintarkastajan kanssa on selkeästi onnistunutta ja jatkuu saumattomasti. Kansainvälisenä yrityksenä tarvitsemme paljon taloushallinnon erikoisosaamista ja lakipalveluita. Myös konsernirakenne asettaa omat haasteensa ja ammattitaitoa tarvitaan. Me todella haluamme, että tilit tarkistetaan kunnolla ja perusteellisesti tilintarkastaja ei saa olla mikään kumileimasin. Olemme erittäin tyytyväisiä saamaamme palveluun. Globalisaatio ei pääty tähän. Nurmi Hydraulics näkee tulevaisuudessa haasteita ja tavoitteita. Amerikan manner on vielä valloittamatta. Nyt toimimme Euroopassa ja Aasiassa. Tulevaisuudessakin tavoitteenamme on kasvaa, ja Amerikan mantere, erityisesti Etelä- Amerikka, saattaa tarjota siihen mahdollisuuksia. Öljyteollisuuden kasvu lisää siellä hydrauliikan kysyntää, Jarmo Nurmi kertoo tulevaisuuden vaihtoehdoista. Jarmo Nurmi ja Antti Laukkanen

5 Grant Thorntonin syysseminaarit käteen voidaan usein välttyä perillisten välisiltä riidoilta. Myös omaisuuden jakajan elinaikana tapahtuvat luovutukset, kuten lahjat ja ennakkoperinnöt, käsitellään perintöosan suuruutta ja perintöveroa laskettaessa aina eri menetelmin. Kaiken kaikkiaan Puronen piti omaisuuden jakamiseen liittyviä veroseikkoja kuitenkin toissijaisina. Sen sijaan jäämistösuunnittelussa tulisi huomioida osapuolien välinen keskinäinen sopu ja vuorovaikutus sekä ennen kaikkea suunnitelman loppuun vieminen. Grant Thorntonin jo perinteeksi muodostuneet syysseminaarit pidettiin Helsingin Pörssitalolla 11. marraskuuta ja Tampereella Tampere-talossa 16. marraskuuta. Seminaareissa käsiteltiin ajankohtaisia veroasioita, kuten sukupolvenvaihdostilanteita, jäämistösuunnittelua sekä rakennusalan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Tarvitaan aikaa ja malttia Yritysjuridiikan professori Raimo Immonen Turun yliopistosta nosti esityksessään esille sukupolvenvaihdoksen valmisteluun kuten pääoman- ja varojenjakoon sekä rakennejärjestelyjen hyödyntämiseen liittyviä kysymyksiä. Sukupolvenvaihdoksen kynnyksellä onkin usein pohdittava, miten vaihdos kannattaa toteuttaa ja miten varat kannattaa siirtää ottaen samalla kuitenkin huomioon jatkajan rahoitusmahdollisuudet. Eli onko luovutettavaan yhtiöön kertynyt varallisuus tarpeen vai olisiko varallisuus kenties jaettava jo ennen omistajavaihdosta? Myös tulolajikysymykset ovat tärkeitä suunniteltaessa varojen siirtoa, joten niiden verovaikutukset tulisikin huomioida jo ennakkoon oikean verokohtelun varmistamiseksi. Osakeyhtiön jakaminen osiin, joko kokonaisjakautu- misella tai osittaisjakautumisella, ennen osakekauppaa on myös syytä suunnitella tarkasti etukäteen, jotta jakautumista ei tulkittaisi verotuksessa veronkiertämiseksi. Koska sukupolvenvaihdostilanteisiin liittyy usein epävarmuutta mm. tiettyjen omaisuuserien ja liiketoimintakokonaisuuksien verokohtelusta, Immonen painottikin esityksessään sanoja aikaa ja malttia. Uudistetun osakeyhtiölain ja muuttuvien verolakien myötä sukupolvenvaihdostilanteet tulisikin suunnitella siten, että kaikki huojennukset voitaisiin aina hyödyntää, jotta jatkaja saisi kaikki veroedut jatkamalleen toiminnalle. Sopu veroetujakin tärkeämpää Oikeustieteen tohtori Pertti Puronen käsitteli omassa esityksessään jäämistösuunnitteluun liittyviä kysymyksiä kuten mm. sitä, milloin on syytä aloittaa omaisuudenjakoa koskeva suunnittelu eli jäämistösuunnittelu, miten kohdellaan perillisiä oikeudenmukaisesti, kannattaako laatia yleistestamentti vai erityisjälkisäännös, ja muita perintöverotukseen liittyviä seikkoja. Puronen totesi esityksessään myös sen, että omaisuuden jako on syytä suunnitella hyvissä ajoin ja että keskustelemalla saajatahojen kanssa jaosta etu- Rakennusalaa koskeva lainmuutos voimaan ensi keväänä Veroasiantuntija Santeri Kääriäinen käsitteli omassa puheenvuorossaan kansainvälisen palvelukaupan arvonlisäveromuutoksia ja rakennusalan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, jota koskeva lainsäädäntö tulee voimaan alkaen. Rakennusalaa koskevan lakimuutoksen ensisijaisena tarkoituksena on estää ja hillitä alan laajaa harmaata taloutta Suomessa. Muutoksen tarkoituksena on estää rakennusalalla tyypilliset veronkiertotilanteet, joissa aliurakoitsija on vähentänyt arvonlisäveron tavara- ja palveluhankinnoistaan mutta jättänyt suorittamatta myynnin arvonlisäveroa omasta palvelumyynnistään. Kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännösten osalta Kääriäinen kävi esityksessään läpi mm. palvelukaupan yleissäännöstä, jonka mukaisesti elinkeinoharjoittajalle myytävät palvelut verotetaan ostajan sijoittautumisvaltiossa sekä uudistukseen liittyneitä muita erityissäännöksiä. Paljon oli asiaa niin, ettei aika tahtonut oikein riittää, mutta ensi vuonna näemme jälleen seminaarin merkeissä. Kiitämme kaikkia seminaareihin osallistuneita ja toivotamme kaikille oikein mukavaa joulunodotusta! Uutiskirje

6 M - Itella Oyj Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2011! God jul och gott nytt år 2011! Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta! Vi tackar våra kunder och samarbetspartners för det gångna året! Suomen Grant Thorntonin palveluksessa on lähes 60 asiantuntijaa, jotka tarjoavat tilintarkastus-, vero-, yritysjärjestelyja muita asiantuntijapalveluja. Kansainväliseen Grant Thornton -ketjuun kuuluvan suomalaisomisteisen Grant Thornton Finlandin taustalla ovat tamperelainen yli 80-vuotias Idman Vilén Grant Thornton Oy, helsinkiläinen Revico Grant Thornton Oy sekä Turussa ja Helsingissä toimiva Advico Grant Thornton Oy Grant Thornton. All rights reserved. Toimitus ja taitto: Oy Preesens Ab Paino: Jyväskylän Siirto-Paino Oy Helsinki Revico Grant Thornton Oy Paciuksenkatu 27, PL 18, Helsinki Puhelin (09) Tampere Idman Vilén Grant Thornton Oy Hatanpään valtatie 26 C 4, Tampere Puhelin Turku Advico Grant Thornton Oy Veistämönaukio 1 3, Turku Puhelin

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme käytössäsi Meillä on vankka kokemus eri kokoluokkien ja toimialojen neuvontapalveluista Olemme luotettava ja riippumaton kumppani kaikissa yrityskauppoihin ja -järjestelyihin

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2016 5.12.2016 Mikä Talousjohtajabarometri? TAUSTA Talousjohtajabarometri on reaalitalouden tilaa ja näkymiä kuvaava kyselytutkimus, jossa tutkimushorisonttina on tutkimushetkeä

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 2010 Marimekko Oyj CREATIVE DESIGN SINCE 1951 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 TAMMI-MAALISKUU 2010 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa

Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa Uutiskirje 4/2014 Joulukuu Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa TÄSSÄ UUTISKIRJEESSÄ 2 Terveisiä Tampereen syysseminaarista 3 Muutoksia IFRS-standardeihin 4 Asiakashaastattelu: Hydman Oy Vuoden 2014

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Uudet säännökset astuvat voimaan 1.4.2011 Uudistus koskee myös muita yhtiöitä kuin perinteisiä rakennusyhtiöitä. 2 Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010. Toimitusjohtaja Harri Takanen

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010. Toimitusjohtaja Harri Takanen VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010 Toimitusjohtaja Harri Takanen Vuosi 2009 Scanfil Oyj Scanfil EMS Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 30.9.2009 päätti 65 milj. euron pääoman palautuksesta emoyhtiö Scanfil Oyj:lle.

Lisätiedot

Yritystoiminnan myynti ja verotus

Yritystoiminnan myynti ja verotus Yritystoiminnan myynti ja verotus Henri Pelkonen 9.6.2014 KPMG Suomessa KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus. Helmikuu 2017

Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus. Helmikuu 2017 Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus Helmikuu 2017 Valtaosa tutkimukseen osallistuneista pk-yrityksistä ennakoi liikevaihdon kehittyvän positiivisesti kuluvan vuoden aikana Kuinka odotatte yrityksenne

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus Q1 2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Ensimmäinen vuosineljännes oli vahva Liikevaihto kasvoi 21,5 (15,7) miljoonaan euroon eli 37,5 prosenttia verrattuna vuoden 2010

Lisätiedot

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009 Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Sisältö Taloudellinen kehitys 1-6/2009 Markkinakehitys KONEen kehittämisohjelmat Johtaminen haastavassa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 1 :N HALLITUKSEN

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 20. heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2010: Kokonaisuudessaan vahvaa kehitystä Q2/2010 Q2/2009 Historiallinen muutos 2009 Saadut tilaukset Me

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne Vuosikatsaus 2016 Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne 31.12.2016 26.5.2017 2 Sisältö Yritysesittely Sijoittajat ja lainat Tunnusluvut Tulevaisuuden näkymät 3 5 6 7 Temply Annual Report 2015 GF Money

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Revico Grant Thornton Oy. Läpinäkyvyyskertomus. Joulukuu 2014

Revico Grant Thornton Oy. Läpinäkyvyyskertomus. Joulukuu 2014 Revico Grant Thornton Oy Läpinäkyvyyskertomus Joulukuu 2014 Revico Grant Thornton Läpinäkyvyyskertomus 2014 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Revico Grant Thornton Oy on vuonna 1993 perustettu

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

VTI-konsernin osavuosikatsaus tammikuu - maaliskuu 2007

VTI-konsernin osavuosikatsaus tammikuu - maaliskuu 2007 VTI-konsernin osavuosikatsaus tammikuu - maaliskuu 2007 Yhteenveto Liikevaihto oli 18,7 miljoonaa euroa (Q1/2006: 19,0 miljoonaa euroa.). Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (2,0), ollen 10,1 % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2009 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2009: Edelleen hyvää kehitystä liikevoitossa ja rahavirrassa Q4/2009 Q4/2008 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma

Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma Arto Saarinen, KHT 23.4.2013 1 YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA Sisältö Mitä hallituksen tulisi muistaa yrityksen talouden seurannasta Hallituksen rooli

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2015 Markkinakatsaus 1-3/2015 Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoitus Yrityskaupan rahoitus Sami Heikkilä, Pohjois-Suomen Yritysalue 26/3/2015 Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Finda Vuosikertomus 2014

Finda Vuosikertomus 2014 DNA OY VUONNA 2014 YLEISTÄ Yleinen taloustilanne säilyi koko vuoden 2014 haasteellisena, mikä lisäsi epävarmuutta myös tietoliikennealalla. Kuluttajien ostovoiman ja taloudellisen luottamuksen heikentyminen

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016 Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja Hunaja luonnollinen makeuttaja Hunaja on maailman vanhin ja luonnonmukaisin makeutusaine, jossa on noin 200 erilaista yhdistettä Hunaja sisältää

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4.

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4. Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 1.4.2014 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Etteplan Oyj Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Sisältö Etteplan sijoituskohteena Taloudellinen kehitys Näkymät 2010 Tarkemmat taloudelliset tiedot Johtava teollisuustekniikan

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen Yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3. Esitys 25.4. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q1 Q1 26 26 Liikevaihto 54,3 49,3 22,6 Liikevoitto 1,3,6 1,2 Katsauskauden

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Taloudellinen katsaus maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Taloudellinen katsaus 2009 1. maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö 1. KONEen kilpailukyvyn kehittäminen 2. Taloudellinen kehitys 3. Markkinakehitys 4. Kehitysohjelmat 5. Markkinanäkymät

Lisätiedot

Aloita omistajanvaihdos ajoissa Loppi 28.4.2011

Aloita omistajanvaihdos ajoissa Loppi 28.4.2011 Aloita omistajanvaihdos ajoissa Loppi 28.4.2011 Luopujan pohdintaa JATKAJA? OSTAJAN LÖYTÄMINEN? YEL? RAHOITUS? VEROTUS? LAKIASIAT? LIIKETOIMINTAKAUPPA? SOPIMUKSET? LAHJAVEROT? Paljon kysymyksiä, jotka

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut Rantalainen Rantalainen on kotimainen tilitoimistokonserni ja alan suurin perheyritys. Perinteikäs, vuonna 1972 perustettu perheyritys tuottaa asiakkailleen taloushallinnon

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2011 20. huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q1 2011: Vahvaa kasvua tilauksissa ja liikevoitossa Q1/2011 Q1/2010 Historiallinen muutos 2010 Saadut tilaukset

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2007

Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2007 Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 27 Helsinki 25.1.27 Toimitusjohtaja Sami Erviö Kannattavuus parani merkittävästi heinä syyskuussa, tilausvirta odotuksia heikompi Liikevaihto 19,8 miljoonaa euroa (19,2)

Lisätiedot

Suunnitellusti muutokseen seminaari 19.9.2014

Suunnitellusti muutokseen seminaari 19.9.2014 Suunnitellusti muutokseen seminaari 19.9.2014 Econia Yrityspalvelut Oy» Perustettu 1996, itsenäinen ja ketjuista riippumaton» Päätoimipaikka Porissa, 7 muuta toimipistettä Satakunnassa, Pirkanmaalla ja

Lisätiedot

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07 Aspon Q1 2007 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q1 2007 Chemicals-ryhmällä onnistunut yritysosto Shipping-ryhmällä onnistunut aluskauppa Voimakas myynnin kasvu, jatkuvat toiminnot

Lisätiedot

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012 1 Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 Finnveran rahoitus kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille vuonna 2010 Rahoituskanta 902,1 milj. vientitakuiden vastuukanta 201,2

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta lokakuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta lokakuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2011 20. lokakuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q3 2011: Myönteinen kehitys jatkui haastavassa ympäristössä Q3/2011 Q3/2010 Historiallinen muutos 2010 Saadut

Lisätiedot

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus (alv).

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus (alv). 31.3.2011 1(14) Käännetty arvonlisäverovelvollisuus (alv). Käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden laajennettu käyttö tulee voimaan 1.4.2011. Tämä vaikuttaa eniten rakennusalaan. Jos haluat tietää koskeeko

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan?

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Team Finland talo 14.9.2017 Janne Koivuniemi Finnvera Oyj Finnveran rooli pk-yritysten rahoituksessa Finnvera tarjoaa rahoituspalveluita erityisesti

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Miten hallitus tukee yrittäjyyden edellytyksiä?

Miten hallitus tukee yrittäjyyden edellytyksiä? Uutiskirje 4/2011 Joulukuu 2011 Miten hallitus tukee yrittäjyyden edellytyksiä? Viimeaikainen taloustilanne on tuonut keskustelun yrittämisen edellytyksistä taas pinnalle. Kysymys liittyy poliittiseen

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Globalisaatio Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Palvelujen ulkomaankaupan tilasto Kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain Sisältää konsernien sisäisen kaupan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 H1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 67,3 (136,8) miljoonaa euroa Tilauskanta 30.6.2009 oli 37,1 (100,3) miljoonaa

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Pk-toimintaympäristökysely Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Työnantajayritysten tilannekuva 2 Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen* 58 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne 30.9.2016 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Aikajana 2/2017 julkaistaan huhtikuun alussa, tilanne 31.12.2016 Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-12/2009 4.2.2010

Osavuosikatsaus 1-12/2009 4.2.2010 Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-12/2009 4.2.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-12/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-12/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 120,3 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot