Kaupunginosien kotisivutoiminta. - vinkkejä ja ohjeita kaupunginosasivujen ylläpitoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginosien kotisivutoiminta. - vinkkejä ja ohjeita kaupunginosasivujen ylläpitoon"

Transkriptio

1 Kaupunginosien kotisivutoiminta - vinkkejä ja ohjeita kaupunginosasivujen ylläpitoon Päivitetty: kesä

2 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Tärkeitä termejä kaupunginosasivujen ylläpidossa 3 3. Paikallisylläpitäjän tehtävät Verkkoviestinnän tekninen hallitseminen Sisällön moderointi ja arvottaminen Kouluttaminen ja tekninen tuki Kaupunginosasivuston hahmottaminen kokonaisuutena Kaupunginosasivuston käyttäjien tarpeiden 7 kartoittaminen ja ymmärtäminen 3.6. Yhteydenpito toimituskuntaan, Helkaan ja muihin sidosryhmiin 7 4. Kotisivutoiminta kaupunginosissa 7 5. Paikallisylläpitäjän työ käytännössä 8 LIITE 1 Muistilista kaupunginosan kotisivujen ylläpitäjälle 10 LIITE 2 Esimerkki kaupunginosasivuston toiminnasta: 11 Herttoniemen kotisivutoiminta

3 1. Johdanto Tämän raportin tarkoituksena on antaa tietoa kaupunginosasivujen paikallisylläpitäjän tehtävästä. Tavoitteena on esitellä tapoja, joilla paikallisylläpitäjä voi toimia osana kaupunginosasivujen toimituskuntaa sekä antaa vinkkejä ja ohjeita sivujen ylläpitoon. Vuosien aikana laaditun raportin sisältö perustuu Herttoniemen Herttoniemi.fikaupunginosasivun silloisen paikallisylläpitäjän Panu Kuuluvaisen omakohtaisiin kokemuksiin kaupunginosasivuston paikallisylläpitäjänä. Aineistona on käytetty myös Kuuluvaisen marras-joulukuussa 2008 toteuttamaa, kaupunginosasivujen paikallisylläpitäjille suunnattua ylläpitokyselyä, johon osallistui 33 eri kaupunginosasivujen paikallisylläpitäjää. Raporttia on päivitetty viimeksi kesällä 2012 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan toimesta. Raportissa käsitellään kaupunginosasivuston paikallisylläpitäjän toimenkuvaa, tehtäviä ja vastuita eri näkökulmista, määritellään ylläpidon kannalta keskeisiä termejä ja annetaan käytännön vinkkejä kaupunginosasivuston ylläpitoon. Raportin liitteenä on muistilista kaupunginosan kotisivun ylläpitäjälle (liite 1.). Toisena liitteenä löytyy Panu Kuuluvaisen laatima esimerkinomainen tapauskertomus Herttoniemen kaupunginosasivutoiminnasta vuosina (liite 2.). Raportti on tarkoitettu ensisijaisesti Helka ry:n ohjeistukseksi Helkan Kotikatujärjestelmään kuuluvien kaupunginosasivujen ylläpitäjille. 2. Tärkeitä termejä kaupunginosasivujen ylläpidossa Oheiset termit auttavat hahmottamaan kaupunginosasivujen ylläpitokokonaisuutta. Toimituskunta/ylläpitotiimi: Henkilöt, esim. kaupunginosayhdistyksen kokoamat aktiivit, jotka vastaavat suurimmasta osasta kaupunginosasivun päivityksistä. Henkilöt voivat olla keitä tahansa asiasta innostuneita, esim. asukkaita, viranomaisia, luottamushenkilöitä jne. Päätoimittaja: Kaupunginosayhdistyksen nimeämä henkilö tai taho, joka tekee strategisia päätöksiä koskien kaupunginosasivun tiedotuksellista linjaa ja on päävastuussa sivustosta. Päätoimittajan päätökset ovat yleisiä linjavetoja liittyen sivuston arvoihin ja käyttötarkoitukseen. Päätoimittaja voi olla joko yhdistyksen toimija tai kuka tahansa muu toimeen sopivaksi katsottu, kaupunginosayhdistyksen nimeämä henkilö. Jos alueella toimii useampi kaupunginosayhdistys, sopivat yhdistykset päätoimittajan nimeämisestä keskenään. Yhtenä vaihtoehtona on jaettu päätoimittajuus. Tämä kuitenkin edellyttää ennakkoon sovittuja pelisääntöjä. Mikäli Helkan jäsenyhdistys ei itse halua osallistua kaupunginosasivutoimintaan, Helka voi antaa kaupunginosasivujen ylläpidon jonkin muun paikallisen toimijan/paikallisyhdistyksen tehtäväksi. Päätoimittajan nimen tulee olla näkyvissä kotisivuilla. Paikallisylläpitäjä: Henkilö, henkilöt tai taho, jolla voidaan katsoa olevan suurin vastuu kaupunginosasivujen käytännön toiminnasta. Monesti sama henkilö toimii kaupunginosasivuston paikallisylläpitäjänä ja päätoimittajana. Paikallisylläpitäjän rooli eroaa päätoimittajan 3

4 roolista lähinnä siten, että työ on käytännönläheisempää ja huomattavasti teknisempää päätoimittaja on enemmän arvo- yms. valintojen tekijä. Helka ja Kotikatu: Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on helsinkiläisten kaupunginosayhdistysten keskusjärjestö, joka tarjoaa jäsenkaupunginosilleen ilmaisen kotisivupohjan Joomlajulkaisujärjestelmässä sekä koulutusta kotisivujen päivittämiseen ja ylläpitämiseen. Helkan koordinoimaa kaupunginosien kotisivuverkostoa kutsutaan Kotikaduksi (helka.net/kotikatu). Helka kehittää kaupunginosasivuja eteenpäin kokonaisuutena ja muokkaa sivuja teknisessä mielessä toimivammiksi. Paikallisylläpitäjän näkökulmasta Helka on tietynlainen turvaverkko, joka auttaa silloin kun apu on tarpeen. Helkan IT-asiantuntija ja Kotikatu-palvelun ylläpitäjä järjestää koulutuksia kaupunginosasivutoiminnasta sekä tukee ylläpitäjiä ja päivittäjiä koulutusten lisäksi myös sähköpostitse ja puhelimitse (ks. liite 1). Kaupunginosasivun paikallisylläpitäjä toimii linkkinä Helkan pääylläpitäjän ja toimituskunnan välillä ja tiedottaa Kotikatu-järjestelmän ajankohtaisista kuulumisista toimituskunnalle. 3. Paikallisylläpitäjän tehtävät Kaupunginosasivujen paikallisylläpitäjän tärkeimpinä tehtävinä on toimia kotisivutoiminnan teknisenä mahdollistajana ja luoda edellytykset toimituskunnan aktiivien toiminnalle paikallistasolla. Paikallisylläpitäjä suunnittelee ja toteuttaa sivustoa yhdessä aktiivien kanssa ja kouluttaa tarvittaessa toimituskunnan jäseniä julkaisujärjestelmän käyttöön. Käytännössä paikallisylläpitäjän on omattava jonkin verran teknistä osaamista ja pystyttävä kertomaan toimituskunnan jäsenille mikä on teknisesti mahdollista ja mikä ei. Keskeisimmät paikallisylläpitäjälle kuuluvat tehtävät ovat usein: Verkkoviestinnän tekninen hallitseminen Sisällön moderointi ja arvottaminen Kouluttaminen ja tekninen tuki Kaupunginosasivuston hahmottaminen kokonaisuutena Kaupunginosasivuston käyttäjien tarpeiden kartoittaminen ja ymmärtäminen Yhteydenpito toimituskuntaan, Helkaan ja muihin sidosryhmiin Keskeisimmät paikallisylläpitäjälle kuuluvat vastuualueet ovat yleensä: Vastuu siitä, että kaikki linjausten mukainen, sivustolle tarjolla oleva julkaisukelpoinen tieto päätyy sivuille osaksi mielekästä kokonaisuutta ja että julkaisukelvoton sisältö moderoidaan pois sivuilta. Vastuu siitä, että päätoimittajan, toimituskunnan ja esimerkiksi kaupunginosayhdistyksen tekemät toimitukselliset linjaukset toteutuvat sivuilla. 4

5 Vastuu siitä, että sivujen ulkoasu ja rakenne ovat toimivia. Vastuu sivuston kehittämisestä käyttäjiään palvelevana kokonaisuutena. Paikallisylläpitäjän rooli muokkautuu kuitenkin aina tilanteen ja toimituskunnan työnjaon mukaan. Kaupunginosasivuston ylläpitokokonaisuudessa paikallisylläpitäjä tukee toimituskunnan toimintaa. Koska toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, ei paikallisylläpitäjää juurikaan voida pitää vastuullisena kaupunginosasivuston tiedon laadusta tai määrästä. Paikallisylläpitäjä vastaa kuitenkin siitä, että kaikki tarjolla oleva materiaali päätyy sivuille siistissä muodossa, järkevänä kokonaisuutena sekä oikeaan paikkaan. Paikallisylläpitäjä toteuttaa käytännössä niitä toimituksellisia linjauksia, joita päätoimittaja, toimituskunta ja esim. kaupunginosayhdistys ovat tehneet. Hän moderoi julkaisukelvotonta sisältöä sekä nostaa tärkeitä artikkeleita etusivulle tehden näin käytännön ratkaisuja siitä, mikä tieto on sivuilla tärkeää ja mikä ei. Paikallisylläpitäjä vastaa siitä, että toimituskunnan tuottamien materiaalien määrä ja laatu sekä muu sivun sisältö, ovat linjauksia tehneiden tahojen ja toimituskunnan asettamisen tavoitteiden mukaisia. Paikallisylläpitäjä vastaa myös jossain määrin siitä, että sivusto on kaupunginosan toimintaan tarkoituksenmukainen ja Helkan määrittämien kaupunginosasivustojen linjausten mukainen. Sivustopohjaa koskevista ratkaisuista ylläpitäjä voi keskustella Helkan kotisivuverkoston pääylläpitäjän kanssa Verkkoviestinnän tekninen hallitseminen Paikallisylläpitäjä on toimija, joka kuuntelee toimituskunnan jäseniä, kannustaa aktiiveja toteuttamaan ideoitaan ja arvioi heidän ideoidensa toteutuskelpoisuutta. Paikallisylläpitäjä joutuu torjumaan ideat, joiden toteuttaminen ei joko ole teknisesti mahdollista tai jotka eivät palvele kaupunginosasivujen tarkoitusta. Paikallisylläpitäjä ei kuitenkaan tee päätöksiä yksin, vaan päätoimittajaa sekä muuta toimituskuntaa kuunnellen. Sisällöllisistä linjauksista vastaa päätoimittaja. Paikallisylläpitäjän on hallittava verkkoviestinnän perusasiat, sillä sivuston sisällön rakenteiden (kuten päävalikko) suunnittelu on olennainen osa hänen tehtäväänsä. Paikallisylläpitäjä ja toimituskunta päättävät yhdessä sivuston visuaalisesta ilmeestä, valikkojen rakenteista, nostojen käytöstä sekä monesta muusta seikasta, jotka vaikuttavat siihen, miten tieto on tarjolla kaupunginosasivulla. Paikallisylläpitäjän roolina on tarjota toimituskunnalle erilaisia näkökulmia sivuston rakenteeseen ja tiedon esittämiseen. Kokemus verkkoviestinnästä on avuksi, sillä paikallisylläpitäjältä helposti odotetaan eräänlaista "spesialistin" näkökulmaa. Käytännössä verkkoviestinnän perusasioiden tekninen hallitseminen tarkoittaa näkemystä siitä, minkälaisia ovat hyvät ja toimivat verkkopalvelut. Joomla-julkaisujärjestelmän osaaminen, tai ainakin halu oppia Joomla-järjestelmän käyttö, on välttämätöntä. Kuvankäsittelyn perusasioiden on hyvä olla hallussa. Mikäli HTML ja CSS -koodikielet ovat jo entuudestaan tuttuja niistä on hyötyä, mutta ilman koodikielten tuntemistakin pärjää kyllä mainiosti. 5

6 Paikallisylläpitäjän tekninen osaaminen määrittää sitä, miten paljon kaupunginosasivujen toimituskunta voi tehdä oma-aloitteista kehittämistyötä ilman Helkan apua. Jos esimerkiksi halutaan lähteä luomaan persoonallista ulkoasua muokkaamalla kaupunginosasivuston pohjaa, se edellyttää paikallisylläpitäjältä jo Joomlan HTML/CSS-pohjaisten templaattirakenteen tuntemusta. Tällaiset ovat kuitenkin vain lisämahdollisuuksia - perusylläpitoon ja kaupunginosasivun toiminnan pyörittämiseen riittää vähäisempikin osaaminen Sisällön moderointi ja arvottaminen Vaikka päätoimittaja sivuston sisällön linjauksista päättääkin, jää silti usein paikallisylläpitäjän harkintavaltaan se, mitkä asiat nousevat kaupunginosan sivuilla etusivun uutisiksi ja mitkä nousevat muiden nostojen avulla esiin. Uutisia arvottaessaan paikallisylläpitäjän on pohdittava, mikä on kaupunginosasivujen lukijoille olennaista tietoa. Tähän liittyvät myös sivuille tulevan materiaalin moderointi ja toimittaminen. Julkaisukelvoton ja asiaton materiaali on seulottava pois sivuilta. Toisaalta, tyylivirheitä lukuun ottamatta kelvollinen materiaali kannattaa muokata sellaiseen kuntoon, että se voidaan julkaista. Sisällön muokkaamisessa ja moderoimisessa on hyvä muistaa, että kaupunginosasivuston on tarkoitus olla mahdollisimman vapaan viestinnän kanava. Keskusteluviestien tai uutisten poistaminen mielivaltaisesti ei edistä tätä ajatusta, joten paikallisylläpitäjän tulee yhdessä yhdistyksen ja toimituskunnan kanssa määritellä selkeä linja sen suhteen, minkälaista materiaalia sivuilla julkaistaan. Kaupunginosasivuston sisällön laadulle ei kannata asettaa liian tiukkoja tai korkeita standardeja, sillä sivujen sisällön kotikutoisuus saattaa madaltaa uusien aktiivien osallistumiskynnystä. Jos esim. keskustelupalstalla kuitenkin on henkilöihin tai tahoihin kohdistuvaa herjaavaa tekstiä, tulee ylläpitäjien siistiä keskustelupalstaa joko poistamalla asiaton viesti kokonaan tai leikkaamalla asiattomat kohdat tekstistä pois. Tämän lisäksi kannattaa lisätä viesti ylläpidolta, jossa mainitaan lyhyesti tapahtuneesta muokkauksesta, ja kannustetaan keskusteluun kehottaen pitämään se asiallisena Kouluttaminen ja tekninen tuki Kouluttaminen ja teknisenä tukena toimiminen saattaa viedä paikallisylläpitäjältä paljon aikaa etenkin sivuston alkuvaiheessa. Paikallisylläpitäjän tehtävänä on tukea ja neuvoa kaupunginosan sivuille kirjoittavia, erillisissä koulutustilaisuuksissa tai tarvittaessa suoralla yhteydenpidolla (puhelimitse, sähköpostitse). Paikallisylläpitäjä auttaa näin muita julkaisijoita selviämään artikkelien kirjoittamisen teknisestä osuudesta. Koulutus täydentää Helkan järjestämiä, kaupunginosasivujen päivittäjille ja ylläpitäjille tarkoitettuja koulutuksia (lisätietoa: Kaupunginosasivuston hahmottaminen kokonaisuutena Paikallisylläpitäjän tärkeänä tehtävänä on hahmottaa kaupunginosasivusto kokonaisuutena. Paikallisylläpitäjän on ymmärrettävä sivuston lähtökohdat ja mahdollisuudet sekä huomioitava ja kartoitettava käyttäjien tarpeet. Paikallisylläpitäjä visioi ja ideoi sivuston kehittämistä, mutta myös sivuston puutteiden hahmottaminen ja paikkaaminen kuuluvat tehtävänkuvaan. Kokonaisuuden hahmottamisen lisäksi 6

7 paikallisylläpitäjä voi myös itse tuottaa sivuille sisältöä. Kaupunginosan kotisivusto tulee nähdä osana kaupunginosan viestintäkokonaisuutta, jonka rooliin vaikuttavat olennaisesti kaupunginosan muut kommunikaatiokanavat, kuten kaupunginosalehdet. On arvioitava, onko kaupunginosasivujen tarkoitus korvata vai täydentää muita viestimiä. Tämä määrittää myös sivuston toimituksen ja paikallisylläpitäjän roolin osana kaupunginosan viestintää. Mahdollisimman monipuolinen viestintä on kaupunginosan etu, joten kannattaa tehdä yhteistyötä muiden paikallisviestimien kanssa Kaupunginosasivuston käyttäjien tarpeiden kartoittaminen ja ymmärtäminen Jotta sivuja voitaisiin kehittää eteenpäin kävijöitä palvelevana kokonaisuutena, on tärkeää, että paikallisylläpitäjä hahmottaa miten sivut toimivat tällä hetkellä. Paikallisylläpitäjän on hyvä ymmärtää mitä kautta ihmiset sivuille tulevat, mitä he sivuilta hakevat, ja miten he löytävät etsimänsä. Paikallisylläpitäjän on hyvä pystyä (taitojensa ja kiinnostuksensa mukaan) arvioimaan erilaisten hakukoneiden osuutta sivujen kävijämääriin. Hänen on myös hyvä osata arvioida sivuston nykyisen sisällön suosiota ja mahdollista tarvetta uudelle sisällölle. Kaupunginosasivuston kävijämäärien tarkkaileminen tarjoaa olennaista tietoa sivuston kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Kotisivujen käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen ei ole kuitenkaan mahdollista ilman oikeita välineitä tiedon keräämiseen ja analysointiin. Esimerkiksi Google Analytics tarjoaa tietoa sivuston kävijöiden laadusta ja käyttäytymisestä (ks. liite 1). Helkan IT-asiantuntija voi tarvittaessa auttaa Google Analyticsin käyttöönotossa Yhteydenpito toimituskuntaan, Helkaan ja muihin sidosryhmiin Kaupunginosasivuston ylläpidossa viestintä on keskeisessä asemassa. Paikallisylläpitäjän on pidettävä aktiivisesti yhteyttä toimituskuntaan, Helkaan ja muihin kaupunginosasivuston kannalta keskeisiin toimijoihin sekä varmistettava, että myös muu toimikunta kommunikoi keskenään sivuston ylläpitoon liittyvissä asioissa. Tiivis yhteydenpito verkostoi toimijoita ja antaa laajempaa näkemystä kaupunginosasivuston ylläpitoon. 4. Kotisivutoiminta kaupunginosissa Kaupunginosasivujen paikallisylläpitäjille marras-joulukuussa 2008 suunnatun ylläpitokyselyn perusteella suurimmassa osassa kaupunginosia toimituskunnan jäsenet kuuluvat paikalliseen asukas/kaupunginosayhdistykseen ja toimituskuntaan kuulumattomat tuottavat materiaalia vähän, jos lainkaan. Useimmissa kaupunginosissa kotisivujen toimituskuntaan kuuluu 1-3 ihmistä. Useissa kaupunginosassa päätoimittaja ja paikallisylläpitäjä ovat sama henkilö tai taho, joka ylläpitää kaupunginosan kotisivuja yksin. Yleisin ongelma toimituskunnilla vaikuttaakin olevan aktiivien vähäisyys. Paikallisylläpitäjä tuntuu useimmiten olevan monitoimija, jonka tehtäviä paikallisylläpitäjät itse kuvailivat kyselyssä mm. sivujen strategisena ja käytännöllisenä päivittämisenä ja 7

8 sivujen valvontana sekä sivulle tulleiden päivityskyselyiden tarkastamisena. 5. Paikallisylläpitäjän työ käytännössä Kaupunginosasivustosta vastaa viime kädessä yleensä paikallinen kaupunginosayhdistys. Sivustosta vastaavan tahon rooli muokkaa myös paikallisylläpitäjän ja toimituskunnan roolia. Paikallisylläpitäjän rooli vaihtelee olennaisesti myös sen mukaan, minkälaisessa toimituskunnassa hän työskentelee. Kaupunginosasta riippuen joko paikallisylläpitäjä tai kaupunginosayhdistys on vastuussa sivuston sisällön ideoimisesta ja toteuttamisesta jne. Kaupunginosissa, joissa kaupunginosayhdistys vastaa sivuston sisällöstä ja toteuttamisesta, on paikallisylläpitäjän roolina suuremmassa määrin toimia lähinnä teknisenä asiantuntijana, vaikka hänen onkin tarvittaessa pystyttävä vastaamaan myös muista asioista. Suurimmat vaihtelut toimituskunnittain syntyvät sen mukaan, toimiiko paikallisylläpitäjä lähinnä toiminnan koordinoijana, mahdollistajana ja tiedon kokoajana vai aktiivisena sisällöntuottajana tai ainakin sisällöntuotantoon kantaaottavana tahona. Useimmiten paikallisylläpitäjä on sekä toiminnan koordinoija että sisällöntuottaja, mutta näiden roolien painotus vaihtelee suuresti kaupunginosittain. Päätoimittajan lisäksi myös paikallisylläpitäjän on hyvä hahmottaa toimituskunnan vahvuudet ja heikkoudet ja huomioitava kirjoittajien lähtötaso. Kaupunginosasivustoa perustettaessa ja uusien päivittäjien aloittaessa paikallisylläpitäjällä on oltava aikaa uusien ihmisten kouluttamiseen, uuden sisällön ideoimiseen sekä sivuston perustoiminnallisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kun sivuston toiminta vakiintuu, alkaa painopiste siirtyä moderointiin ja artikkelien tuottamiseen, ja ylläpitäjän aikaa kuluu alkuvaihetta vähemmän. Paikallisylläpitäjän tulee olla tietoinen toimituskunnan toiminnasta ja jossain määrin vastattava toiminnan kehittämisestä. Paikallisylläpitäjän on hyvä raportoida päätoimittajalle oman käytännön kautta tuleva näkemyksensä sivustoa koskevista asioista. Esimerkiksi: Onko sivustolla jokin hyvin laaja ryhmä josta päivityksiä tulee tasaisesti, vai vain muutama aktiivinen ihminen? Tekevätkö toimituskunnan jäsenet paljon yhteistyötä keskenään vai esimerkiksi vain paikallisylläpitäjän kanssa? Kaipaako sivuston toimiva päivittäminen tiiviimpiä tapaamisia, ja miten aktiivisesti muuten pidetään yhteyttä? Joskus paikallisylläpitäjä voi myös joutua ottamaan päätoimittajan roolia aktivoiden, innostaen ja motivoiden tehtävään soveltuvia henkilöitä. On huomioitava, että vapaaehtoistyössä ihmiset tulevat ja menevät hyvinkin vaihtelevasti sen mukaan, miten aikataulut ja mielenkiinnon kohteet milloinkin asettuvat. Sivuston toimintaan kannattaa yrittää houkutella yhdistystoimijoiden lisäksi myös muita aktiivisia paikallistoimijoita. Laajalla toimituskunnalla sivut muotoutuvat helpommin koko kaupunginosan äänitorveksi. Jos aktiivisia kirjoittajia ei vapaaehtoisten joukosta löydy, voivat kaupunginosayhdistys ja toimitus myös tarvittaessa palkata toimituskuntaan henkilöitä kirjoittamaan tiedotuksellisesti tärkeitä artikkeleita. Paikallisylläpitäjän vastuulle jää tällöin varmistaa että artikkelit saadaan päätymään sivustolle teknisesti oikein. Yhdistysten kannattaa hyödyntää kaupunginosasivuja tiedottamisessaan ja jäsenhankinnassaan. Kaupunginosasivut voivat toimia avoimena keskustelukanavana 8

9 yhdistyksen johtokunnan, jäsenten ja muiden asukkaiden välillä. Paikallisten asukkaiden ja muiden toimijoiden on hyvä olla tietoinen siitä, että sivut on tarkoitettu kaikille kaupunginosan toimijoille ja että kuka tahansa voi halutessaan osallistua sivujen työstämiseen. Kaupunginosasivuja ei saakaan markkinoida ainoastaan kaupunginosayhdistyksen sivuina, vaan koko kaupunginosan sivustona. Koska kaupunginosasivujen tarkoituksena on toimia alueen asukkaiden tiedottamisen kanavana, kannattaa panostaa siihen, että toimituskunnan toiminta on avointa ja helposti lähestyttävää. Tiedottamalla toimituskunnan tapaamisista ja sivujen ylläpitotavoista avoimesti, on mahdollista houkutella uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Kaiken kaikkiaan toiminnan tulee tapahtua hyvin myönteisessä ja ennen kaikkea vapaaehtoisessa hengessä. Toimituskunnassa täytyy voida toteuttaa omia aikataulujaan ja mieltymyksiään, onhan kyseessä vapaaehtoistoiminta. On erittäin tärkeää, että toimituskunnan jäsenet saavat itse valita osallistumisensa ja sitoutumisensa asteen. Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan, vaikka sitten vain seuraamaan ja kommentoimaan! 9

10 Muistilista kaupunginosan kotisivujen ylläpitäjälle LIITE 1 1) Helka tarjoaa jäsenyhdistyksilleen tai valtuutetuille kaupunginosien aktiiveille Helsingissä ilmaisen kaupunginosien kotisivupohjan ja koulutusta kaupunginosasivujen päivittämiseen ja ylläpitoon. Tarjolla on myös sähköposti- ja puhelintukea (Helkan ITasiantuntija on tavoitettavissa parhaiten arkisin klo 10-15, sp. kotikatu[at]helka.net, p ). 2) Kun Helkan jäsenyhdistys haluaa saada kaupunginosalle kotisivut, tulee ottaa yhteyttä Helkan IT-asiantuntijaan. Ensin Helka järjestää koulutuksen toimituskunnalle, ja sivut rakennetaan valmiiksi tilapäisessä osoitteessa. Kun ne ovat valmiita julkaistavaksi, ilmoitetaan tästä Helkalle joka suorittaa teknisen julkaisun. Sivut kannattaa julkaista mahdollisimman näkyvästi, esimerkiksi kaupunginosapäivänä ja niistä kannattaa tiedottaa kaikissa paikallistiedotuskanavissa, esim. lehdet, ilmoitustaulut, aluefoorumi. 3) Kaupunginosan kotisivuilla tulee olla päätoimittaja, paikallisylläpitäjä ja toimituskunta. Sama henkilö voi edustaa useampaa edellä mainitusta tahoista, mutta suositeltavaa olisi, etteivät sivut olisi ainoastaan yhden henkilön vastuulla. Päätoimittaja on päävastuussa sivuista sekä toimituksen aktiivisuudesta. 4) Sivujen toimituskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista kannattaa tiedottaa mahdollisimman laajasti ja näkyvästi alueella. Toimituskunnan kokouksista kannattaa tehdä uutinen sivuille jne. Asukkaiden on hyvä tietää, miten ylläpito tapahtuu ja ketkä sivuja ylläpitävät. 5) Paikallisia toimijoita kannattaa kannustaa käyttämään sivuja omassa tiedotuksessaan sekä käymään sisäiset keskustelut sivuilla (esim. keskustelupalstalla), mikäli vain mahdollista. Myös toimituskuntaa kannattaa kannustaa käyttämään keskustelupalstaa. Mikäli jonkin tahon sisäinen keskustelu on erittäin aktiivista, voidaan Helkalta tarvittaessa pyytää sivustolle toinen, näille asioille varattu keskustelupalsta. 6) Laajoissa toimituskunnissa olisi hyvä olla selkeä työnjako ja toimituskunnan jäsenillä omat selkeät vastuualueet. 7) Helkan laatimat kaupunginosasivustojen viestintäperiaatteet (ks. kohta Helkan syksyn 2008 jäseniltojen materiaali > Kaupunginosien kotisivujen viestintäperiaatteet): 8) Hyödyllisiä linkkejä: Helkan ylläpitämä helsinkiläisten kaupunginosien kotisivuportaali: Helkan Kotikatu-sivusto (tietoa mm. Helkan kaupunginosasivukoulutuksista): Kotikatu-sivulle koottuja ohjeita ylläpitäjille: HTML / CSS perusteet & ohjeet: Google Drive: Google Analytics tarjoaa tietoa sivuston kävijämääristä ja käyttäytymisestä: 10

11 Esimerkki kaupunginosasivuston toiminnasta: LIITE 2 Herttoniemen kotisivutoiminta Paikallisylläpitäjille marras-joulukuussa 2008 toteutetun ylläpitokyselyn sekä Herttoniemen silloisen paikallisylläpitäjä Panu Kuuluvaisen tuntuman perusteella vuonna 2009 Herttoniemi omasi tavallista suuremman toimituskunnan. Herttoniemessä toimituskunnasta vain osa oli Herttoniemi-seuran jäseniä ja noin puolet sivujen materiaalista tuli tahoilta jotka eivät kuuluneet varsinaiseen toimituskuntaan (tapahtumailmoitusten, palautelomakkeen ja keskustelupalstan kautta). Herttoniemessä paikallisylläpitäjän vastuulla olivat esimerkiksi ulkoisen avun palkkaaminen, sivuston sisällön ideoiminen ja toteuttaminen jne. Herttoniemi-seura vastasi kaupunginosasivusta. Herttoniemen kaupunginosasivustolla sisällöntuotannossa oli vuonna 2009 mukana laaja joukko jäseniä alueen toimijoista. Osittain tämä vaikutti niin, että "päävastuu" sivuista oli pienen joukon käsissä, osittain taas loi sivuista yhdistyksen lisäksi myös muiden herttoniemeläisten äänitorven. Herttoniemessä onnistuttiin säilyttämään toiminnassa myönteinen ja vapaaehtoinen ilmapiiri. Toimituskunnassa tultiin ja mentiin omien mieltymysten mukaan, mikä on vapaaehtoistoiminnassa tärkeää. Herttoniemen kotisivutoiminnassa saatiin vuosina aikaan seuraavia asioita: Tavoitteena oli luoda tiedotus- ja vuorovaikutusfoorumi herttoniemeläisille, kaupunginosan kotisivut luotiin toteuttamaan tätä tavoitetta. Herttoniemen kotisivut toimivat hyvin. Sivujen kävijämäärät nousivat vuoden 2006 kevään kymmenistä viikoittaisista kävijöistä noin 1000 kävijään viikossa (saavutettiin vuonna 2008). Herttoniemessä syntyi verkosto sivuja päivittäviä henkilöitä, eli sivujen toimituskunta. Toimituskunnan rooli ja työskentelytapa toimi hyvin, mutta toimituskuntaan kaivattiin lisää aktiivisuutta ja nuorempia asukkaita. Herttoniemi-seura sai kanavan avoimeen keskusteluun ja tiedottamiseen. Vuoden 2009 alusta seuralle nimettiin tiedottaja, vastuullaan ulkoinen tiedottaminen lähinnä Herttoniemi.fi -sivustolla. Herttoniemi-seuran hallintoa varten oltiin kehittämässä Herttoniemi.fi -sivuston yhteyteen intranetiä, joka antaisi mahdollisuuden rationalisoida hallintoa. Sivustolle saatiin kaksi pysyvää yritystukijaa joiden avulla sivuston toiminta pystyttiin turvaamaan. Herttoniemi.fi -sivuston suosituinta sisältöä olivat keskusjärjestö Helkan mahdollistama palvelutiski, keskustelupalsta sekä ajankohtaiset osiot. Palvelutiskillä haluttiin tuoda sivustolle uutta kävijämassaa, josta sitten osa löytäisi tiensä vakituisiksi käyttäjiksi. Keskustelupalstan toivottiin luovan vanhoille käyttäjille syyn palata sivustolle uudestaan. Sivusto toimi hyvänä tiedotusvälineenä kunnallis- ja eduskuntavaaleissa (Paikallispolitiikka-osio) sekä muissa herttoniemeläisiä laajasti koskevissa asioissa,. 11

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 23.9.2014 Eija Eloranta

TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 23.9.2014 Eija Eloranta TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 23.9.2014 Eija Eloranta Yhdistyksen viestinnän tehtävänä: persoonallisuuden esilletuominen, erottautuminen, omaleimaisuus = mielenkiinnon herättäminen! Olipa

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Olipa yhdistyksen asia, kohderyhmä tai kanava mikä tahansa, viestinnässä keskeistä on yhdenmukaisuus: - yhtenäisyys

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä NTG CMS Julkaisujärjestelm rjestelmä NTG CMS julkaisujärjestelmän avulla voit päivittää ja ylläpitää internetsivujen sisältöä helppokäyttöisen webkäyttöliittymän kautta, ilman minkäänlaista html-osaamista.

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Monenlaisia viestikapuloita

Monenlaisia viestikapuloita Monenlaisia viestikapuloita Teemat Sosiaalinen media Viestinnän välineet vaikuttamisessa Yhteinen Järviset-lehti Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 2 Sosiaalinen media MLL:n Järvi-Suomen piirin Mikkelin

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry Taina Raiski Mistä kaikki alkoi? Helsingin Ekonomien vierailu Marttaliittoon syksyllä 2010 ProMartat perustettiin 13.12.2010 Perustamiskokouksessa 7 jäsentä Hallituksella

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Ajattele ennen kuin toimit Ei kannata lähteä suinpäin nettisivuja rakentamaan. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Muuten voi käydä niin, että voit

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sari H. Pitkänen ja Taina Rytkönen-Suontausta Opinto- ja opetuspalvelut Itä-Suomen yliopisto Miten sosiaalinen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Esiselvitys ja vaatimusmäärittely 28.10.2004 Hankkeen tavoitteet Toimiva prosessi junaliikenteen häiriötilanteiden tietojen tuottamiseen, ylläpitämiseen

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä

Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä Suomen Ladun koulutus Salo 25.4.2014 Piritta Seppälä Viestintä-Piritta www.viestintapiritta.fi keskiviikkona 2. huhtikuuta 2014 Kuka Viestintä-Piritta? keskiviikkona

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Innokylä tutuksi ja käyttöön

Innokylä tutuksi ja käyttöön Innokylä tutuksi ja käyttöön 1 Innokylä on kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka kokoaa hyvinvointi- ja terveysalan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa kanavan toimintamallien levittämiseen.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLI VERKKOPERUSTAINEN NUORISOTYÖ UUDISTETTU 5.9.2011

NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLI VERKKOPERUSTAINEN NUORISOTYÖ UUDISTETTU 5.9.2011 1 / 7 NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLI VERKKOPERUSTAINEN NUORISOTYÖ UUDISTETTU 5.9.2011 Verkkoperustaisen nuorisotyön eettiset periaatteet Yhteydenottajan oikeudet ja velvollisuudet Yhteydenottajalla

Lisätiedot

Näin syntyy Ulkopolitiikka. Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia

Näin syntyy Ulkopolitiikka. Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia Näin syntyy Ulkopolitiikka Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia Joonas Pörsti / UP / 17.9.2014 Ulkopolitiikka on sitoutumaton kansainvälisiin suhteisiin erikoistunut aikakauslehti.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku median kohtaamisesta Tässä tietoiskussa esitellään lyhyesti: Lehtijutun rakenne ja vinkkejä hyvään lehtijuttuun:» Mitä pitää mielessä,

Lisätiedot

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET YHDISTYSKYSELYN TULOKSET Tiivistelmä 15.8.2014 Projektiharjoittelija Noora Jalonen Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 34 yhdistykselle ja vastauksia saatiin yhteensä 25. Kyselyn vastausprosentti on noin

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen Varpu Ylhäinen Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen J.K. Paasikiven lempilausahdus, joka on hänen patsaansa jalustassa Kampissa 7.3.2015 Copyright

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina, Jenni Kaisto Sisältö NÄKYMÄ SISÄÄNKIRJAUTUESSA... 1 NINGIN HALLINNOINTI JA MUOKKAUS... 3 KOJELAUTA...

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS VETY Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Hermannin ranta>e 2 A, 00580 Helsinki www.kierratyskeskus.fi/vety Tänään:

Lisätiedot

Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa

Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa Auli Lepistö, 050 531 5093 Digiteekki Oy Säkylä Lännen kyläyhdistys 1 Sisältö Mitä on sosiaalinen media Sosiaalisen median työkaluja

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Alueelliset järjestöpäivät 24. 25.10.2009 Intranet ja Ekstranet Intranet on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Tavallisesti intranetillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Viestinnän työkalut ja Best practices

Viestinnän työkalut ja Best practices Viestinnän työkalut ja Best practices ISYY:n ainejärjestökoulutus 11.2. Joensuu klo 13 15 (E102) 12.2. Kuopio klo 15 17 (S32) Esittelykierros - Mistä ainejärjestöstä/kerhosta tulet? Missä tehtävässä/roolissa

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma Liedon Pallo Simo Lamminen 2016

Viestintäsuunnitelma Liedon Pallo Simo Lamminen 2016 Viestintäsuunnitelma Liedon Pallo Simo Lamminen 2016 Sisällys Liedon pallo... 3 Arvot... 3 Iloisuus:... 3 Luotettavuus:... 3 Menestys:... 3 Yhteisöllisyys... 3 Sisäinen viestintä... 3 Sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu

Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä Oikeusministeriö teknisen kehittämisen koordinointi kaikki demokratiapalvelut www.demokratia.fi Opetus-

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle 18.9.2010 Helsinki Hallitusforum Timo Tossavainen Kiinteistöliiton järjestöpäällikkö Taloyhtio.netin päätoimittaja Kotitalon kotisivut

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS SYYSKOKOUS 16.11.2017 STRATEGIA 2018-2023 1. TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS Helsingin Polkupyöräilijät on kaikkien pääkaupunkiseudulla pyörällä liikkuvien yhteisö ja edunvalvoja. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Alueelliset järjestöpäivät 24. 25.10.2009 Intranet ja Ekstranet Intranet on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Tavallisesti intranetillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla

Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla Anette Lundström & Emma Kostiainen, Agora Center, Jyväskylän yliopisto 1 Viestiseinä on virtuaalinen viestintäväline,

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

FC Raahe Viestintäsuunnitelma

FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma 1 FC Raahen arvot ja tavoitteet 3 Sisäinen viestintä 3 Tavoitteet 3 Kanavat 3 Ulkoinen viestintä 4 Tavoitteet 5 Kanavat 5 Sosiaalisen median

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoinen Anu Arhippainen Vapaaehtoisen rooli kotoutumisessa Mikä vapaaehtoista motivoi? Vapaaehtoinen järjestön näkökulmasta Vapaaehtoisen tukena

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Miten kirjoitan tiedotteen? Liina Pylvänäinen Viestintätoimisto Lillukanvarsi

Miten kirjoitan tiedotteen? Liina Pylvänäinen Viestintätoimisto Lillukanvarsi Miten kirjoitan tiedotteen? 15.2.2017 Liina Pylvänäinen Viestintätoimisto Lillukanvarsi Syitä kirjoittaa tiedote Meillä on tapahtuma, johon haluamme osallistujia Haluamme näkyvyyttä itsellemme tai asiallemme

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

KanTa. ereseptin käyttöönoton valtakunnallinen

KanTa. ereseptin käyttöönoton valtakunnallinen OHJE KanTa ereseptin käyttöönoton valtakunnallinen seurantaohje OHJE: Tämä Ohjeistuksen nimi on KanTa ereseptin käyttöönoton valtakunnallinen seurantaohje. Sen sitovuusaste on ohje, jonka Kässärin ylläpitoryhmä

Lisätiedot

Tiedottaminen. Joukkueenjohtajakoulutus

Tiedottaminen. Joukkueenjohtajakoulutus Tiedottaminen Joukkueenjohtajakoulutus 2017 14.11.2017 1 Näkyvyys tiedotusvälineissä Innostaa mukaan uusia vapaaehtoisia ja lahjoittajia. Muokkaa ihmisten käsitystä Vapepasta: Vapepa on lähellä ja auttaa.

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto 16.5.2017 Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Suunnitelmasta tiedottaminen Suunnitelman toteuttaminen edellyttää sekä johdon että henkilöstön sitoutumista tasaarvo- ja yhdenvertaisuus-työhön. Työyksiköitä

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Itsearviointi suunnannäyttäjänä

Itsearviointi suunnannäyttäjänä Arvioinnin moninaisuus mm. Hankkeen johtaminen, talous ja hallinto Hankkeen tulokset vs. kirjatut tavoitteet Hankkeen vaikutukset (työntekijät: mm. osaaminen, jaksaminen, työhyvinvointi, asiakkaat, organisaatio,

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net Valitse sopivin verkkokauppa. Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot* *Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot tekevät osoitekorttien ja seurantatunnusten

Lisätiedot