Toimijoiden näkökulmia dokumentointiin ja hiljaisen tiedon välittämiseen seudullisessa sosiaalipäivystyksessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimijoiden näkökulmia dokumentointiin ja hiljaisen tiedon välittämiseen seudullisessa sosiaalipäivystyksessä"

Transkriptio

1 Toimijoiden näkökulmia dokumentointiin ja hiljaisen tiedon välittämiseen seudullisessa sosiaalipäivystyksessä SeutuSOS tutkimustulosten esittelyä ja pohdintaa Jenni Mari Räsänen & Anna Metteri Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos Valtakunnalliset sosiaalipäivystyspäivät Tampereella

2 SeutuSOS tutkimushanke Tieto ja viestintätekniikan käyttö ja paikka seudullisessa päivystyssosiaalityössä (SeutuSOS( SeutuSOS) tutkimushanke Hankekausi: Tutkimustiimi: Anna Metteri,, Jenni Mari Räsänen & Sinikka Forsman Rahoittaja: Työsuojelurahasto Tutkimuskonteksti: Tampereen ja 10 ympäristökunnan alueellinen lastensuojelun sosiaalipäivystys Toteutus: toimintatutkimus, erilaiset aineistot

3 Mitä tutkitaan? Tieto ja viestintäteknisten välineiden käyttöä, roolia ja paikkaa työssä Toimijoiden näkökulmia ja suhdetta tieto ja viestintätekniikkaan Hiljaisen ja kokemusperäisen tiedon keräämisen, jakamisen ja käyttöön oton mahdollisuuksia tieto ja viestintätekniikan avulla Miten tieto ja viestintätekniikka voi tukea työtä sekä edistää sosiaalityön osaamista ja kollektiivista asiantuntijuutta?

4 Tässä esityksessä Toimijoiden näkökulmia dokumentointiin sekä hiljaisen ja kokemusperäisen tiedon välittämiseen seudullisessa sosiaalipäivystyksessä Aineistot: haastattelut, havainnoinnit, seminaariaineistot Asetelma: kuntien erilaiset sähköiset asiakastietojärjestelmät Tampere ja 6 kuntaa: Effica yhteistyö Tampere ja 4 kuntaa: ei tietojärjestelmäyhteistyötä

5 Millaista dokumentoinnin tulisi olla? Toimijoiden näkökulmia Faktapohjaista, omat ajatukset ja näkemykset erotettuna muusta tekstistä Avointa: tilanteen kuvaus mahdollisimman avoimesti ja runsain sanankääntein Lyhyttä, ytimekästä, ei liian pitkiä tarinoita Ei liian varovaista > > köyhdyttää Ajantasaista

6 Millaista dokumentoinnin tulisi olla? Toimijoiden näkökulmia Asiakasnäkökulman huomioivaa: huolellista ei leimaavaa neutraalia selkeää asiallista asiakkaan kanssa yhdessä kirjaaminen (Kääriäinen 2003)

7 Mitä dokumentoinnin kautta tulisi välittyä? Toimijoiden näkökulmia Työntekijän näkemys tilanteesta Työntekijän tekemä työ, prosessi ja valinnat Mitä asiakkaan kanssa sovittu ja mitä hänelle on luvattu Lapsen/perheen historia Asiakkaan kannalta tärkeät sosiaalisen verkoston tiedot Päivitetyt osoite ja muut yhteystiedot

8 Dokumentoinnin koetut haasteet Toimijoiden näkökulmia Ajantasaisuus: paine tietojen päivittämiseen Ajan puute: tilanteiden monimutkaisuus, kirjaaminen jää helposti muiden töiden jalkoihin, aikaa kirjaamiselle pitäisi erikseen järjestää Teknisiä pulmakohtia (tietojärjestelmäyhteistyö): mistä uusi kertomus aloitetaan, miten kansioita avataan ja suljetaan, minkä näköisenä järjestelmää halutaan pitää

9 Dokumentoinnin koetut haasteet Toimijoiden näkökulmia Asiakastietojärjestelmä ei välttämättä tue prosessikirjaamista: kirjaaminen raskasta ja sirpalemaista Kirjaamiskynnys: millä herkkyydellä ja mitä kaikkea sosiaalipäivystyksessä tulisi kirjata? Yhtenäisiä kirjaamiskäytäntöjä toivotaan Dokumentoinnin avaaminen ammatillisesti julkisemmalle foorumille: pääsääntöisesti ei koeta haasteena, mutta herättänyt myös pohdintaa

10 Voiko hiljaista ja kokemusperäistä tietoa välittää dokumentoinnin kautta? Dokumentoinnin faktapohjaisuus, mitä se on? Välittyykö kirjauksissa lainkaan kokemus tunne tai vihjepohjaista (intuitiivista) tietoa? välittyy pääsääntöisesti suullisesti esimerkiksi puhelimitse ja työparityöskentelyssä Asiakastilanteisiin liittyviä uskomuksia ja tuntemuksia ei voi kirjata asiakirjaan mutta ne ovat usein asioita, jotka olisi hyvä välittää seuraavalle le asiaa hoitavalle taholle: mulle jäi semmonen tunne, ettei se äiti siellä kauaa oo (H7)

11 Voiko hiljaista ja kokemusperäistä tietoa välittää dokumentoinnin kautta? Tilanteet usein vaikeasti sanoiksi puettavia esimerkiksi tunne siitä, että perheessä on jotakin kummallista mutta asiakirjaan ei tietenkään voi kirjata, että kyseessä on kummallinen perhe (H16) Toisaalta koetaan, että kirjauksissakin voi jossakin määrin välittää ajatuksia, tuntemuksia ja vaikutelmia tilanteista: monestihan siellä on sellaista rivien välistä juttua (H5) esimerkiksi tieto siitä, miten asiakas on käyttäytynyt kotikäynnillä, voi viestittää seuraavalle työntekijälle, ettei kotikäynnille kannata mennä ilman poliisia

12 Yhteenvetoa 1. Työn ammatillinen julkisuusfoorumi laajenee u Erilaiset dokumentointitavat sekä työ ja toimintakulttuurit tulevat näkyvimmiksi 2. Yhteisen työn kautta syntyy vaatimus sosiaalityön ajantasaisesta dokumentoinnista u Ajantasainen dokumentointi vaikeissa tilanteissa vähentää työntekijän tunnekuormitusta, vapauttaa muuhun ajatteluun (Kääriäinen et al. 2006)

13 Yhteenvetoa 3. Kasvokkaisen asiakastyön sekä dokumentoinnin välinen jännite ja vastakkainasettelu nousee keskusteluun ja vaatii ratkaisua u Huoli siitä, että kirjaaminen loitontaa työntekijää asiakastyöstä u Sosiaalityön henkilöstömitoitukset? Vastaavatko asiakastietojärjestelmät kirjoittajien ja kirjoittamisen tarpeita? (Tiililä 2007) u Dokumentointi nähtävä kiinteänä osana asiakastyötä, ei irrallisena (ks. Kääriäinen 2003; Kääriäinen et al. 2006)

14 Yhteenvetoa 4. Dokumentointi on faktapohjaista, mutta tilanteiden ymmärtämisessä käytetään myös kokemusperäistä ja hiljaista tietoa, jota välitetään suullisesti Kiinnostavaa kuinka paljon tässä prosessissa muunnetaan hiljaista tietoa käsitteelliseen muotoon ja kuinka paljon sitä sisällytetään dokumentointiin On esitetty, että hiljainen tieto tulisi saada näkyväksi, sillä sosiaalityön toimintaa ja päätöksiä voidaan perustella vain näkyvällä tiedolla (Kuusisto Niemi & Kääriäinen 2005)

15 Yhteenvetoa Sosiaalityöhön liittyvä tieto on usein työn kohteen, arkaluontoisuuden ja moniselitteisyyden vuoksi vaikeasti käsitteellistettävää (Pösö 2005). Sosiaalityöhön jäänee aina oma tilansa myös hiljaiselle tiedolle?

16 Pohdittavaksi 1. Millaista sosiaalipäivystyksen dokumentoinnin tulisi mielestäsi olla? Millaista tietoa sitä kautta pitäisi välittyä? 2. Onko työyhteisössäsi keskusteltu dokumentoinnin kysymyksistä erityisesti sosiaalipäivystyksessä? 3. Millaisia mahdollisia haasteita koet dokumentoinnissa erityisesti sosiaalipäivystystyössä? 4. Tarvitaanko sosiaalityön dokumentointiin koulutusta, mikäli tarvitaan, millaista sen tulisi mielestäsi olla?

17 Lähteet Kuusisto Niemi, Sirpa & Kääriäinen, Aino (2005) Hiljaisen tiedon vallasta näkyvän tiedon valtaan puheenvuoro tiedon näkyväksi tekemisen puolesta. Janus vol. 13 (4), Kääriäinen, Aino (2003) Lastensuojelun sosiaalityö asiakirjoina. Dokumentoinnin ja tiedonmuodostuksen dynamiikka. Helsingin yliopisto: Sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia1/2003. Kääriäinen, Aino & Leinonen, Ansa & Metsäranta, Hannele (2006) Lastensuojelutyön dokumentointi. Opastusta ja ideoita käytäntöön.. Helsinki: Yliopistopaino. Pösö,, Tarja (2005) Kun paikka menee tutkijaan. Teoksessa Sakari Hänninen & Jouko Karjalainen & Tuukka Lahti (toim.) Toinen tieto. Kirjoituksia huono ono osaisuudenosaisuuden tunnistamisesta. Helsinki: Stakes, Tiililä, Ulla (2007) Teksti viraston työssä. Tutkimus etuuspäätösten kielestä ja konteksteista. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

18 Kiitos! Lisätietoja: jenni

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136).

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136). Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset suhteet lastensuojelussa. Vanhempien näkökulma 1 Tarja Vierula: YTM, tutkija, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto tarja.vierula@uta.fi Janus

Lisätiedot

Tieto nousee kentältä

Tieto nousee kentältä Tieto nousee kentältä sosiaalityötä käsitteellistämässä Synnöve Karvinen-Niinikoski & Maria Tapola (toim.) Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon vallasta näkyvän tiedon valtaan tiedon näkyväksi tekemisen puolesta

Hiljaisen tiedon vallasta näkyvän tiedon valtaan tiedon näkyväksi tekemisen puolesta Sirpa Kuusisto-Niemi ja Aino Kääriäinen Hiljaisen tiedon vallasta näkyvän tiedon valtaan puheenvuoro tiedon näkyväksi tekemisen puolesta Tämän puheenvuoron kirjoittamisen ajatus syntyi yhteisestä hämmennyksestä:

Lisätiedot

Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi

Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi Anu Autio 013246657 anu.autio@iki.fi S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Kevät syksy 2013 ohjaaja: Mirja Satka Sosiaalityö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa 2014 Minna Buure, Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen näkökulmia käytännön työstä. Anne Puuronen

Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen näkökulmia käytännön työstä. Anne Puuronen Etsivän katse Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen näkökulmia käytännön työstä Anne Puuronen Etsivän katse Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen näkökulmia käytännön

Lisätiedot

Heli Hiltula BIKVA-ARVIOINTI

Heli Hiltula BIKVA-ARVIOINTI Heli Hiltula BIKVA-ARVIOINTI Asiakaslähtöinen arviointimalli Brugerindragelse i kvalitetsvurdering Mallin kehitti Hanne Krogstrup Aalborgin yliopistossa sosiaalipsykiatrian tarpeisiin Esitteli mallin Helsingin

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI?

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? Sisällysluettelo: 1. Työmarkkinoiden murros 2 2. Tunne itsesi, valitse työsi

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

Silmät auki sosiaaliseen mediaan

Silmät auki sosiaaliseen mediaan Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet Terhi Aaltonen-Ogbeide, Pentti Saastamoinen, Heikki Rainio ja Tero Vartiainen 2 3 Silmät auki sosiaaliseen mediaan 4 5 Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1 Public Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1 Katselmointitulokset Katselmoinnin vaiheistus ja aikataulu Toimeentulotuki, muutoksenhaku, virheenkorjaus Kotouttaminen Lastensuojelu avo

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 SOSIAALITURVA sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 Isä on vankilassa, mitä kertoa lapsille? Kehittämisohjelma vahvistaa 2000-luvun lastensuojelua Sosiaalipolitiikka yksityistämisensä polun alussa

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA Orvokki Kuronen 0302122 Pro Gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2013 Lapinyliopisto SSOS 1326 okuronen@ulapland.fi Lapinyliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä. Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityöntekijöiden jäsentämänä

Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä. Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityöntekijöiden jäsentämänä Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityöntekijöiden jäsentämänä SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 16, 2007 Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun sosiaalialan

Lisätiedot

Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia

Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Yhteiskunnallista kehitystä on totuttu tarkastelemaan

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti SOSIAALITURVA 5/06 Tietojärjestelmän käyttöönotto on vaativa kehittämisprojekti Itä-Lapissa kuntalaiset saavat sosiaalineuvontaa verkosta Tilaaja-tuottajamalli Tukholmassa Sosiaalityöntekijät käyttävät

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä

Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä Hanna-Liisa Liikanen ja Susanna Kaisla TYÖPAPEREITA 3:2007 Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA Heikki Waris -instituutti (Kuva: Päivi Tapiovaara)

Lisätiedot