Tämä opas on syntynyt Duodecimin viestintäkoulutusprojektin myötä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä opas on syntynyt Duodecimin viestintäkoulutusprojektin myötä."

Transkriptio

1 1 TIEDOTUSVÄLINESUHTEIDEN ABC - tekstin copyright Tuula Vainikainen ja Duodecim Tämä opas on syntynyt Duodecimin viestintäkoulutusprojektin myötä. 1. Miksi lääkärin pitäisi olla kiinnostunut tiedotusvälineistä ja julkisuudesta? Yhteisökuva eli imago ja kuinka se luodaan. Julkisuus on mielipidevaikuttaja, jonka voimaa ei nyky-yhteiskunnassa kannata aliarvioida. Jokaisen lääkärin ja terveydenhuollon yhteisön on tärkeää aika ajoin pohtia millainen on yksilön tai yhteisön imago eli julkisuuskuva eli "kuva meistä ja tekemisistämme". Markkinointiviestintää tutkinut dosentti Pirjo Vuokko korostaa, että hyvä imago syntyy hyvästä toiminnasta ja hyvästä viestinnästä: "Hyvä imago syntyy hyvästä toiminnasta ja hyvästä viestinnästä. Imagon rakentaminen on pitkäjänteinen prosessi. Imago on kuin positiivinen suodatin, kivijalka tai väestösuoja. Imago vaikuttaa siihen, mitä meistä kirjoitetaan, puhutaan ja kuvitellaan; halutaanko meitä tukea, kuunnellaanko vaatimuksiamme, halutaanko meille hakeutua; suositellaanko meitä, halutaanko kanssamme tehdä yhteistyötä, ymmärretäänkö vaatimuksiamme, halutaanko meillä olla työssä, halutaanko meihin sitoutua, ollaanko meistä ylpeitä? " o Dosentti Pirjo Vuokko, Turun kauppakorkeakoulu. Julkisuutta ei voi valita eikä hallita, mutta siihen voi vaikuttaa Julkisuutta ei voi koskaan täysin hallita, mutta siihen voi vaikuttaa analysoimalla yhteisönsä tapaa toimia sille tärkeiden sidosryhmien kanssa ja viestimällä suunnitelmallisesti. Terveydestä viestiminen on tärkeää, sillä terveys ja hyvinvointi kiinnostavat ihmisiä, siis myös tiedotusvälineitä. Ota aloite enemmän omiin käsiin:

2 2 - ryhdy altavastaajasta aloitteelliseksi eli ota yhteyttä tiedotusvälineisiin oma-aloitteisesti: - viestintäsuunnitelma olennainen osa myös toiminta-, kehittämis- ja tutkimussuunnitelmaa - julkisuus voi tukea koko hankkeen toteuttamista (esim. tutkimuksen vastausprosentti) - suunnitelmasta konkreettisiin toimiin: joka tasolla pohdittava milloin mennään julkisuuteen - hyvä julkisuuskuva syntyy avoimuudesta ja pienistä teoista sekä kriisiviestinnän hallinnasta o kriisien kohdatessa avoimuus on ainoa varma toimintamalli o luottamusta voi herättää vain yhteisö, joka tunnetaan - kiinnitä huomiota o kehittämisprojekteihin o ihmisenmittaisiin tärkeisiin asioihin: toimittaja etsii tietoa siitä kuinka tämä vaikuttaa minun/äitini/isoisäni/lapseni terveyteen - julkisuustyön äärelle on pysähdyttävä: o toiminnan vuotuisen suunnittelun yhteydessä syntyy vaivattomasti vuoden viestintäsuunnitelma, johon kirjataan tulevan vuoden tärkeät tiedotustapahtumat ajankohtineen sekä vastuuhenkilöt ja budjetti. Yhteisökuva eli imago Imago on meille tärkeiden ihmisten tajunnassa oleva kuva yhteisöstämme ja sen toiminnasta. Sen luominen on pitkä prosessi. Yhteisökuva eli imago on o meille tärkeiden ihmisten tajunnassa oleva kuva yhteisöstämme ja sen toiminnasta o kohde- ja yhteistyöryhmillämme oleva kuva yhteisöstämme Imagon rakentamisessa on o tärkeää selkeä, muutamilla rehellisillä ja ymmärrettävillä sanomilla luotu kuva: sanomia toistetaan jatkuvasti, jolloin ne tulevat tutuiksi

3 3 Yhteisö tarvitsee toimintansa tueksi suunnitelmallista viestintää, koska kuva yhteisöstä muodostuu, kirkastuu ja vahvistuu sitä mukaa, mitä enemmän siitä tiedetään ja mitä paremmin se tunnetaan. Tuntemattomuuteen liittyy aina enemmän kielteisiä kuin myönteisiä käsityksiä. YHTEISÖVIESTINTÄ ON - tiedoilla vaikuttamista vastaanottajaan - tutustumista ja tunnetuksi tekemistä - tapa kasvattaa luottamuspääomaa - ymmärrettävien sanomien rakentamista tiedosta: tiedon karsiminen ja kohdistaminen on tärkeää, sillä vastaanottaja ei pysty erottamaan sanojen tulvasta oikeita tietoja, jos joku ei karsi turhia pois! Lähde: Anssi Siukosaari: Yhteisöviestinnän opas. Yrityksen, järjestön, laitoksen, julkishallinnon yksikön ja muun yhteisön yhteydenpito ja tiedotustoiminta. Business Books Työyhteisöviestintä Hyvä yhteisöviestintä ottaa luonnollisesti huomioon myös yhteisön tärkeimmän sidosryhmän eli oman henkilökunnan tai jäsenistön. Työyhteisöviestinnässäkin pätee vanha viisaus - ikiliikkuja on edelleen keksimättä. Tieto kulkee vain, jos joku sitä kuljettaa. Joku on vaihtelevasti vuorollaan joku meistä yhteisön jäsenistä. Esimies on kuitenkin aina vastuussa yhteisön viestinnän tilasta, sillä ilman viestintää ei voi johtaa. Tiedonkulun puutteet nimetään useimmin työyhteisöä hiertäviä ongelmia listattaessa. Huonon tiedonkulun on todettu vaikuttavan myös siihen, kuinka oikeudenmukaisena työyhteisön jäsenet kokevat yhteisönsä ja erityisesti sen johtamisen. Mika Kivimäki työryhmineen on tutkimuksissaan osoittanut, että oikeudenmukaisuuden kokemus vaikuttaa myös laajemmin työhyvinvointiin ja työstä poissaoloihin. Hyvän yhteisökuvan rakentaminen alkaakin luontevasti oman yhteisön henkilökunnasta tai jäsenistöstä. Jos ydinjoukko tietää yhteisön tavoitteet ja seisoo niiden takana, he toimivat

4 4 myös ulospäin parhaana mahdollisena todistajajoukkona. Ja päinvastoin: myös median levittämä kuva yhteisöstä heijastuu sisäpiiriin - henkilöstöön ja jäsenistöön. Koemme yhteisömme helposti juuri niin hyväksi tai huonoksi kuin siitä laajalle levinnyt kuva on. 3. Tiedotusvälineet pelikumppaneina: terveydenhuollon yhteisö tiedottaa. Milloin tiedottaa? - kun on asiaa: - toiminnan muutokset, mielenkiintoiset tapahtumat - kokoontumiset, seminaarit, neuvottelupäivät jne - merkkipäivätkin joskus: tärkeiden henkilöiden vuosipäivät noteerataan, mutta esim. jonkin yksikön 20-vuotispäivä ei välttämättä ylitä uutiskynnystä: mielenkiintoisesta ja tärkeästä toiminnasta voi kuitenkin aina tehdä uutisen eli merkkipäivä voi antaa syyn kertoa arkipäivän työstä - kun löytyy uutisia: - toimintatavat muuttuvat - uusia ihmisiä astuu remmiin - kehittämisohjelma alkaa/valmistuu - tutkimus/selvitys alkaa/valmistuu - Käypä hoito -suositukset tai alueelliset hoito-ohjelmat valmistuvat - yliopistot tiedottavat myös opinnäytteistä: - väitöskirjan valmistuminen on usein tutkijan ensimmäinen tiedotustilanne ensimmäinen tiedotustilanne - järjestätte mielenkiintoisen kokouksen/kongressin/seminaarin tms. - voit joutua myös yhteistyökumppaniesi tai muiden tahojen järjestämiin tiedotustilaisuuksiin tai kampanjoihin mukaan: olet puhujana kongressissa tai koulutustilaisuudessa, saat palkinnon, tunnustuksen tms Kokoa itsellesi "tiedotusportfolio". Kerää helppokäyttöiseen muotoon yleistajuisia tiedotetekstejä, joilla voit lähestyä toimittajia ja kertoa osaamisestasi

5 5 - on tärkeää valmistautua kertomaan perusasiat itsestään: se kuuluu asiantuntijan elämään tietoyhteiskunnassa Ei tarkoita sitä, että olisit julkisuudenkipeä linssilude! Avain hyviin tiedotusvälinesuhteisiin 1. TUNNE PELIKUMPPANISI! - tiedotusvälineet elävät uutisista - tunnista uutiset omassa työssäsi ja tarjoa niitä toimituksiin - arvosta kumppanisi asiantuntemusta 2. PALVELE TOIMITTAJAA - edistät asiaasi tekemällä toimittajan työn helpoksi - ole selkeä, tiivistä tietosi, karsi turhia yksityiskohtia - lueta tekstisi toisella ennen kuin lähetät. Lue tekstisi ääneen, se paljastaa hankalat kohdat 3. OLE LIIKKEELLÄ AJOISSA - älä jätä mitään viime tinkaan: hyvin ja ajoissa valmisteltu on puoliksi tehty: pätee erityisesti suuriin tapahtumiin 4. VALMISTAUDU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN JA HAASTATTELUIHIN a. mieti mitä toimittaja voi kysyä - mieti myös mitä joka tapauksessa haluat sanoa, vaikka toimittaja ei kysyisikään! b. tue sanottavaasi tekstillä: kirjoita tärkeät asiat ylös, erityisesti nimet, luvut, luettelot 5. HANKI PALAUTETTA OMISTA ESIINTYMISISTÄSI 6. SEURAA TIEDOTTAMISENNE TULOKSIA - anna palautetta myös toimittajalle - varsinkin onnistuneesta yhteistyöstä 7. ILOITSE ONNISTUMISISTA - mutta älä masennu, jos asiasi ei aina ylitä uutiskynnystä - seuraavalla kerralla voi olla parempi onni 8. KAIKESTA VOI OPPIA - valmistaudu uuteen iskuun analysoimalla aiemmat kokemukset - mieti, missä voitaisiin toimia tehokkaammin Monikasvoinen media Tiedotusvälineillä eli medialla on monet kasvot ja monta ilmettä. Printtimedialla (painetuilla sanoma- ja aikakauslehdillä) ja sähköisellä medialla (radio, televisio, Internet) on kaikilla omat toimintatapansa, joiden tuntemisesta on usein hyötyä.

6 6 Esimerkiksi televisio tarvitsee runsaasti elävää toimintakuvaa saman aiheen käsittelyyn, joka printtimediassa tai radiossa voidaan tehdä tiedotustilaisuudessa. Sanoma- ja aikakauslehdet eroavat toisistaan ainakin ilmestymisaikataulunsa perusteella. Suuren yleisön tiedotusvälineet ja ammattijulkaisut käyttävät erilaista kieltä ja sanastoa. On tärkeää tuntea pelikumppaninsa eli media, jonka kanssa asioi. Yhteistä monille tiedotusvälineille on se, että ne ovat kiinnostuneita uutisesta. Mikä on uutinen ja kuinka se syntyy? Uutiskriteerit vaihtelevat tiedostusvälineestä ja uutispäivästä toiseen. Kesällä uutiskynnys ylittyy helpommin kuin vilkkaina kevät - ja syyssesonkeina. Mieti voisiko yhteisösi hyödyntää tätä mediaviestinnässään. Harvoin ilmestyvät aikakauslehdet voivat käyttää palstatilaansa enemmän asioiden ja ilmiöiden taustoittamiseen, kun päivittäin ilmestyvien sanomalehtien uutiskriteerit ovat tiukempia. Uutiskynnyksen ylittävät helpommin uudet, yllättävät, monia ihmisiä koskettavat ja läheisiksi koetut asiat. Toimittaja etsii uutista päätöksistä, ristiriidoista, asiantuntijoiden erimielisyyksistä, kannanotoista ja ilahtuu uusista näkökulmista vanhoihin tuttuihin asioihin. Jokin yleensä muuttuu, paranee tai huononee. Monet asiat "ovat ajassa", ne nousevat esille samanaikaisesti eri välineissä ja vaativat käsittelyä eri tahoilla. Jokainen media haluaa tarjota julkiseen keskusteluun jotain uutta. Uutisen tunnistaminen asiantuntijayhteisön omassa jokapäiväisessä työssä voi joskus tuntua vaikealta. Kannattaa kuitenkin miettiä miksi meidän yhteisömme toiminnasta pitäisi uutisoida juuri nyt. Kun toimittaja soittaa Toimittaja tarvitsee työssään asiantuntijoita. Tässä suhteessa ei liiku rahaa kumpaankaan suuntaan. Tiedotusvälineiden kanssa tehtävä yhteistyö kuuluu asiantuntijan työtehtäviin ja velvollisuuksiin tietoyhteiskunnassa. Julkisuudessa esiintyvät asiantuntijat eivät pyri sinne

7 7 siksi, että olisivat julkisuudenkipeitä linssiluteita vaan viestiäkseen tärkeäksi kokemistaan asioista. Tekemällä toimittajan työn helpoksi edistät omaa ja yhteisösi asiaa. Hyvä juttu syntyy kahden tasa-arvoisen toimijan yhteistyönä: asiantuntija tuntee asiansa, toimittaja tiedotusvälineensä ja sen lukijat, kuulijat tai katselijat. Haastattelu on kahden ihmisen vuorovaikutustilanne. Jutun kokonaisuudesta ja näkökulman valinnasta vastaa toimittaja, asiantuntija ei voi asettaa sanoja hänen suuhunsa. Haastateltava asiantuntija voi kuitenkin nostaa esille tärkeinä pitämiänsä näkökohtia ja siten ohjata jutun kokonaisuutta. Kun toimittaja soittaa, selvitä kenen kanssa olet tekemisissä: kuka soittaa ja mistä tiedotusvälineestä, mitä toimittaja haluaa ja mikä on hänen aikataulunsa? Millaista juttua hän on tekemässä? Oletko ainoa asiantuntija vai keitä muita juttua varten kuullaan? Toimittaja voi nykyisin soittaa myös suorasta lähetyksestä tai siirtää sinut sellaiseen. Kannattaa varmistaa onko kyseessä taustatietojen hankinta vai varsinainen haastattelu ja milloin se on tarkoitus lähettää ulos. Helpota toimittajan työtä: - Varaa tarvittaessa aikaa tarkistaa tietojasi ja palaa asiaan - Muista, että asiantuntijana asetat osaamisesi arvioitavaksi - Älä pompota toimittajaa asiantuntijalta toiselle: vastaa, jos tunnet asiaa riittävästi - Selvitä milloin esität omia mielipiteitäsi, työyhteisösi yleisiä käytäntöjä, tutkimustietoa, valtakunnallisia hoitosuosituksia tai vastaavaa. - Valmistaudu haastatteluun o Kysy toimittajalta, voitko lähettää hänelle etukäteen aineistoa asiaan tutustumista varten: näin säästät teidän molempien kallista työaikaa. Omat tekstisi - juttu ammattilehdessä, suunnitelma, raportti, selvitys tai vastaava auttaa toimittajaa perehtymään asiaan. o Mieti mitä toimittaja voi kysyä. Mieti myös, mitä haluat joka tapauksessa asiasta sanoa, vaikkei toimittaja kysyisikään. Älä jää odottamaan, että toimittaja kysyy "oikeita kysymyksiä"! Toimittaja ei välttämättä tunne asian tai oman asiantuntemuksesi taustoja, joten kerro niistä avoimesti ja asiallisesti. o Kirjoita ydinkohdat ja vaikeat yksityiskohdat tarvittaessa paperille: luvut, mitat, painot, prosentit, nimet ja tittelit tulevat näin varmimmin oikein - Tarkista sanomasi:

8 8 o molempien etu on karsia jutusta tarpeettomat virheet ja väärinkäsitykset. Pyydä toimittajaa lähettämään teksti luettavaksesi esim. sähköpostilla tai faksilla, jos kyse on haastattelusta, jossa olet ainoa tai tärkein asiantuntija. Ole tavoitettavissa toimittajan aikataululla, sillä seuraavan päivän sanomalehteen tuleva teksti on luettava nopeasti. o Älä takerru mitättömiin yksityiskohtiin, vaan kiinnitä huomiota kokonaisuuteen ja yleisvaikutelmaan. Älä kiistä kerran sanomaasi, mieti tarkkaan jo haastattelutilaisuudessa paljastatko toimittajalle jotain sellaista, mitä et ole valmis lukemaan lehdestä omaan suuhusi istutettuna. - Luota asiantuntemukseesi: jos osaat havainnollistaa ja käyttää ihmisläheistä ja värikästä kieltä, löydät helposti omat vertauksesi ja mehevät ilmauksesi myös otsikoista. Toimittaja nostaa mielellään ihmisen persoonallisen osaamisen ja ilmaisun esiin. Älä suolla suunnittelukieltä tai munkkilatinaa, vaan puhu asioista niiden oikeilla nimillä. Lehdistötiedote Lehdistötiedotteen tehtävänä on - innostaa toimittaja tekemään juttu aiheena olevasta asiasta: o muista kenelle tiedotetta kirjoitat o kerro miksi asiasi on tärkeä o perustele ja havainnollista o kerro mikä muuttuu o tulkitse - kertoa uutinen, jonka paikka on heti tiedotteen alussa, loppuosa selventää ja taustoittaa tätä uutista (muista mikä olikaan tärkeää ) o tärkeimmät asiat otsikkoon ja tiedotteen kärkeen, yksityiskohdat ja taustat loppuun - kutsu tiedotustilaisuuteen on lyhyt ja ytimekäs (yksi tekstiliuska) ja se kertoo muutamalla virkkeellä uutisen tärkeimmät ydinkohdat (yksityiskohtaisempi tiedote jaetaan tiedotustilaisuudessa) Hyvä tiedote - on lyhyt ja ytimekäs

9 9 - kertoo asiasta olennaisen (ydinviestin) toimittajalle, joka ei yleensä tunne asiaa o liitä asiasi laajempaan kokonaisuuteen o kerro miksi se on tärkeä - mahtuu 1-2 konekirjoitusliuskalle: liitteitä voi liittää mukaan asian taustoittamiseksi - herättää kiinnostuksen nasevalla ja havainnollisella otsikolla o otsikon perusteella lukija tekee päätöksen koskeeko asia häntä eli kannattaako asiaan paneutua - ruokkii herännyttä kiinnostusta kuvaavilla väliotsikoilla, jotka jäsentävät tekstiä - puhuu selkeää ja ymmärrettävää kieltä o tarkista ammattitermien suomenkieliset vastineet esim. Lääketieteen termit - teoksesta (Duodecim, Terveysportti) - käsittelee ihmisläheisiä asioita, koska niistä tehdään uutisia o hoitosuositukset, - ketjut ja -ohjelmat tai potilasohjeet ovat sellaisia: lisäksi ne ovat konkreettisia eli esimerkkejä on helppo löytää - johtaa toimittajan asiantuntijan luo ja lisätiedon lähteille (muista yhteystiedot ja puhelinnumerot. Hyödynnä Internetiä: Ohjaa toimittaja nettisivuillenne, josta löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa sekä tiedotettavana olevasta asiasta että työyhteisöstäsi/järjestöstäsi/omasta toiminnastasi/julkaisuistasi jne Sujuva tiedotustilaisuus - palvelee toimittajan tiedontarpeita, auttaa hahmottamaan mikä tiedotettavassa asiassa on olennaista ja tärkeää ja miksi siitä kannattaa uutisoida - ei ole itsetarkoitus: mieti tarkkaan milloin yhteydenpito mediaan on järkevämpää hoitaa napakalla tiedotteella - ei ole yhteisön/asian "edustustilaisuus", jossa silmäätekevät ovat näytillä: puheenvuoroja käyttävät vain henkilöt, joilla on olennaista sanottavaa juuri käsiteltävänä olevan asian kannalta - tarjoaa olennaista lisää kirjoitettuun viestiin o tavattavissa on sanavalmiita ja puhekykyisiä ihmisiä, jotka voivat taustoittaa asiaa o näytettävänä on tiloja, toimintoja tai laitteita, joita voidaan kuvata ja havainnollistaa asiaa (toimittaja haastattelee usein mielellään myös potilasta

10 10 tai asiakasta: mieti etukäteen keneltä voisit kysyä, jos tarve tulee ja missä voidaan kuvata) - mieti mikä on tilaisuuden tarkoitus: mikä viesti halutaan toimittajille tilaisuudessa välittää - palvele toimittajaa esittämällä asiasi selkeästi ja tiiviisti; o havainnollista o liitä teoria käytäntöön o kerro mikä muuttuu o tulkitse! - valmistaudu tilaisuuteen: o kutsu liikkeelle ajoissa (jakelu n. 1-2 viikkoa ennen tilaisuutta) o tiedotustilaisuuden eli "infon" paras aika on klo välillä arkipäivisin o tilaisuuden suositeltava kesto on noin yksi tunti: tämän jälkeen voidaan tehdä vielä yksittäisiä haastatteluja (sähköisille välineille varataan mahdollisuus haastatella tarvittaessa eri tilassa) o puhujien valinta ja työnjako sovitaan yhdessä: tunnin tilaisuudessa 2-4 puhujaa, älä marssita kymmeniä ihmisiä toimittajien eteen "näytille" o puheenjohtaja avaa tilaisuuden, esittelee paikallaolijat ja tilaisuuden kulun sekä avaa keskustelun ja kun kaikki alustukset on pidetty, pitää huolen aikataulusta, päättää tilaisuuden o puheenvuorojen pituus max 10 minuuttia, näin tunnin tiedotustilaisuudessa jää aikaa yhteiselle keskustelulle, toimittajien kysymyksille ja yksittäisille toimittajille aikaa tehdä haastatteluja o paikka tulee olla helposti löydettävissä (huolehdi opastuksesta, informoi myös neuvontaa, vahtimestareita ja muita henkilöitä, joita tilaisuuteen myöhässä kiitävä toimittaja paikan päälle tullessaan ensimmäiseksi tapaa) o tarjoilu on sivuseikka, se ei saa häiritä pääasian eli tiedon tarjoamista. o tilaisuudessa jaettavan oheismateriaalin kokoaminen: tiedote asian ydinkohdista (lähetetään poissa oleville viestimille tilaisuuden jälkeen sähköpostilla, faksilla tai kirjepostissa) jaossa voi olla muutakin oheisaineistoa: tutkimusraportti, vuosikertomus, potilasohje, aihepiiristä ammattilehtiin kirjoitettuja juttuja, kuvia jne

11 11 kaikki oheismateriaali on jaossa näkyvällä paikalla oven lähistöllä tilaisuuden alusta alkaen, jotta toimittaja saa kaiken materiaalin käyttöönsä jo tullessaan Kiitokset "Kiitän lämpimästi lääketieteen toimittaja- ja tiedottajakollegoitani, joiden kanssa olen voinut vuosien aikana virittää omaa ammatillista näkemystäni. Monet tämän oppaan asioista juontavat juurensa kanssanne käytyihin keskusteluihin ja yhteisiin koulutustilaisuuksiin. - Erityiskiitokset Ulla Korpelalle (Yle), Ulla Järvelle (Suomen Lääkärilehti) sekä freetoimittajakollegoilleni Liisa Koivulalle, Riitta Eskolalle ja Hilkka Lahdelle, ja tiedottajakollegoilleni Johanna Tarpilalle (Viestintäpalvelu Sovimar), Duodecimin tiedottajille Teija Riikolalle ja Annakaisa Tavastille sekä Suomen Lääkäriliiton tiedotuspäällikölle Anne-Maj Aunulalle - Tuula Vainikainen Lisää kirjallisuutta viestinnästä: Kirjallisuutta: - Aulanko, Mari: Rohkeasti puhumaan! Luonteva esiintyminen. WSOY Alasilta, Anja: Näin kirjoitan tietoverkkoon. Inforviestintä Eskola, Riitta: Lääkäri ja toimittaja kohtaavat - voidaanko elvyttää? Opetusmoniste Helsingin Lääkäripäivillä Frank, Milo O.: How to Get Your Point Across in 30 Seconds or Less. Pocket Books Hemánus, Pertti: Kunnallinen tiedottaminen ja Jaska Jokunen. Tutkittua tietoa ja tutkimattomia tulkintoja. Kunnallisalan kehittämissäätiö Iisa- Piehl-Kankaanpää: Tekstintekijän käsikirja. Yrityskirjat Oy Juholin, Elisa: COMMUNICARE! Viestinnän strategia käytäntöön. Inforviestintä Juholin, Elisa Kuutti, Heikki: Mediapeli anatomia ja keinot. Inforviestintä Järvi, Ulla: Toimittaja katsoo potilasta - uhri vai sankari? Suomen Lääkärilehti 2002;3: Kivimäki, Mika; Elovainio, Marko, Vahtera, Jussi, Virtanen, Marianna: Oikeudenmukainen johtaminen tukee terveyttä. Työterveiset 1/2002.

12 12 - Kunnan viestintä. Suomen Kuntaliitto Lääkärien ja toimittajien yhteinen tiedotussuositus. Suomen Lääkäriliitto Puro, Jukka-Pekka: Esimiehen viestintäopas. WSOY Puustinen, Raimo: Potilaan käsikirja. Johdatusta lääketieteen maailmaan. WSOY Rentola, Marketta: Kirjoita hyvin, tavoita lukijasi. Tammi Ruuska, Kai: Projekti hallintaan. Suunnittelutekniikoista kohti laajempaa johtamisnäkemystä. Asiantuntija-sarja. Suomen Atk-kustannus Oy Siukosaari, Anssi: Yhteisöviestinnän opas. Yrityksen, järjestön, laitoksen, julkishallinnon yksikön ja muun yhteisön yhteydenpito ja tiedotustoiminta. Business Books Sorjonen, Marja-Leena, Peräkylä, Anssi, Eskola, Kari (toim.): Keskustelu lääkärin vastaanotolla. Vastapaino Tervo, Tapio: Kokemuksia suuren junaonnettomuuden hoidosta. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisuja. - Torkkola, Sinikka - Heikkinen, Helena - Tiainen, Sirkka: Potilasohjeet ymmärrettäviksi. Opas potilasohjeiden tekijöille. Tammi Vainikainen, Tuula - Paul, Robert: Tiedottaminen ja markkinointi. Teoksessa Kliinisen tutkijan opas. toim. Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Reidar Grenman, Markku Haapamäki; Marianne Lenander-Lumikari, Juha Mäkinen, Päivi Rautava, Mika Scheinin, Tuula Vainikainen. Duodecim Vuokko Pirjo: Mihin me imagoa tarvitsemme. Luentotiivistelmä Helsingin lääkäripäivillä Åberg, Leif: Riemua johtamiseen! Esimiehen viestintäopas, Inforviestintä Åberg, Leif: Viestinnän strategiat. Inforviestintä, Åberg, Leif: Visiosta luotaukseen. Viestintä työyhteisön voimavarana. Teoksessa Kivikuru, U ja Kunelius, R (toim): Viestinnän jäljillä. Näkökulmia uuden ajan ilmiöön. WSOY Åberg, Leif: Viestinnän johtaminen. Inforviestintä WWW. (Turun kaupungin viestintäohjeet)

13 13

Viestinnässä on voimaa

Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n viestintäopas 2010 www.jhl.fi JHL:n ydinviestit Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvointialan suurin

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Hankeviestinnän opas. Laatua EMOTR -hankkeisiin

Hankeviestinnän opas. Laatua EMOTR -hankkeisiin Hankeviestinnän opas Laatua EMOTR -hankkeisiin HANKE- VIESTINNÄN OPAS Laatua EMOTR -hankkeisiin Sisällysluettelo Johdanto 1. Mitä viestintä, yhteisöviestintä ja tiedotus ovat? 2. Miksi hankkeesta tiedotetaan

Lisätiedot

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014 URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS Syyskuu 2014 SISÄLLYS Sisältö Esipuhe Osa 1: Seuraviestintä 1. Seuraviestintä kert urheiluseuran vireestä 2. Seuran oman viestin jäljillä 3. Sisäinen viestintä kokoaa joukon

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi?

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? Heta Ängeslevä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet Imatran kaupunki Viestinnän periaatteet 12.11.2010 2 Sisällysluettelo Viestinnän periaatteet Viestinnän tavoitteet 4 Viestinnän visio 5 Vastuut ja organisointi 5 Sisäinen viestintä 6 Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

PÖRSSIYHTIÖN SISÄINEN VIESTINTÄ KRIISITILANTEESSA CASE: VOIKKAA

PÖRSSIYHTIÖN SISÄINEN VIESTINTÄ KRIISITILANTEESSA CASE: VOIKKAA Kauppatieteiden kandidaatintutkielma PÖRSSIYHTIÖN SISÄINEN VIESTINTÄ KRIISITILANTEESSA CASE: VOIKKAA Lappeenranta 28.2.2008 Jenna Kuusio 0300084 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...2 1.1. Tutkimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Vesihuoltopooli. Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje

Vesihuoltopooli. Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje Vesihuoltopooli Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje Sisällysluettelo Johdanto 3 1. KRIISIVIESTINNÄN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 4 2. KRIISIVIESTINNÄN SUUNNITTELU 5 3. VESIHUOLTOALAN ERILAISIA KRIISITILANTEITA

Lisätiedot

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa!

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! VIESTINTÄOPAS Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! Sisältö: Yhdistysten pieni viestintäopas 1 Saate: Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! 3 2 Termit tutuksi 4 3 Yhdistysten viestintä - mitä ja miksi viestimme?

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia HEIKKI MATIAS LUOMA 2 Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia Heikki

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot