Tämä opas on syntynyt Duodecimin viestintäkoulutusprojektin myötä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä opas on syntynyt Duodecimin viestintäkoulutusprojektin myötä."

Transkriptio

1 1 TIEDOTUSVÄLINESUHTEIDEN ABC - tekstin copyright Tuula Vainikainen ja Duodecim Tämä opas on syntynyt Duodecimin viestintäkoulutusprojektin myötä. 1. Miksi lääkärin pitäisi olla kiinnostunut tiedotusvälineistä ja julkisuudesta? Yhteisökuva eli imago ja kuinka se luodaan. Julkisuus on mielipidevaikuttaja, jonka voimaa ei nyky-yhteiskunnassa kannata aliarvioida. Jokaisen lääkärin ja terveydenhuollon yhteisön on tärkeää aika ajoin pohtia millainen on yksilön tai yhteisön imago eli julkisuuskuva eli "kuva meistä ja tekemisistämme". Markkinointiviestintää tutkinut dosentti Pirjo Vuokko korostaa, että hyvä imago syntyy hyvästä toiminnasta ja hyvästä viestinnästä: "Hyvä imago syntyy hyvästä toiminnasta ja hyvästä viestinnästä. Imagon rakentaminen on pitkäjänteinen prosessi. Imago on kuin positiivinen suodatin, kivijalka tai väestösuoja. Imago vaikuttaa siihen, mitä meistä kirjoitetaan, puhutaan ja kuvitellaan; halutaanko meitä tukea, kuunnellaanko vaatimuksiamme, halutaanko meille hakeutua; suositellaanko meitä, halutaanko kanssamme tehdä yhteistyötä, ymmärretäänkö vaatimuksiamme, halutaanko meillä olla työssä, halutaanko meihin sitoutua, ollaanko meistä ylpeitä? " o Dosentti Pirjo Vuokko, Turun kauppakorkeakoulu. Julkisuutta ei voi valita eikä hallita, mutta siihen voi vaikuttaa Julkisuutta ei voi koskaan täysin hallita, mutta siihen voi vaikuttaa analysoimalla yhteisönsä tapaa toimia sille tärkeiden sidosryhmien kanssa ja viestimällä suunnitelmallisesti. Terveydestä viestiminen on tärkeää, sillä terveys ja hyvinvointi kiinnostavat ihmisiä, siis myös tiedotusvälineitä. Ota aloite enemmän omiin käsiin:

2 2 - ryhdy altavastaajasta aloitteelliseksi eli ota yhteyttä tiedotusvälineisiin oma-aloitteisesti: - viestintäsuunnitelma olennainen osa myös toiminta-, kehittämis- ja tutkimussuunnitelmaa - julkisuus voi tukea koko hankkeen toteuttamista (esim. tutkimuksen vastausprosentti) - suunnitelmasta konkreettisiin toimiin: joka tasolla pohdittava milloin mennään julkisuuteen - hyvä julkisuuskuva syntyy avoimuudesta ja pienistä teoista sekä kriisiviestinnän hallinnasta o kriisien kohdatessa avoimuus on ainoa varma toimintamalli o luottamusta voi herättää vain yhteisö, joka tunnetaan - kiinnitä huomiota o kehittämisprojekteihin o ihmisenmittaisiin tärkeisiin asioihin: toimittaja etsii tietoa siitä kuinka tämä vaikuttaa minun/äitini/isoisäni/lapseni terveyteen - julkisuustyön äärelle on pysähdyttävä: o toiminnan vuotuisen suunnittelun yhteydessä syntyy vaivattomasti vuoden viestintäsuunnitelma, johon kirjataan tulevan vuoden tärkeät tiedotustapahtumat ajankohtineen sekä vastuuhenkilöt ja budjetti. Yhteisökuva eli imago Imago on meille tärkeiden ihmisten tajunnassa oleva kuva yhteisöstämme ja sen toiminnasta. Sen luominen on pitkä prosessi. Yhteisökuva eli imago on o meille tärkeiden ihmisten tajunnassa oleva kuva yhteisöstämme ja sen toiminnasta o kohde- ja yhteistyöryhmillämme oleva kuva yhteisöstämme Imagon rakentamisessa on o tärkeää selkeä, muutamilla rehellisillä ja ymmärrettävillä sanomilla luotu kuva: sanomia toistetaan jatkuvasti, jolloin ne tulevat tutuiksi

3 3 Yhteisö tarvitsee toimintansa tueksi suunnitelmallista viestintää, koska kuva yhteisöstä muodostuu, kirkastuu ja vahvistuu sitä mukaa, mitä enemmän siitä tiedetään ja mitä paremmin se tunnetaan. Tuntemattomuuteen liittyy aina enemmän kielteisiä kuin myönteisiä käsityksiä. YHTEISÖVIESTINTÄ ON - tiedoilla vaikuttamista vastaanottajaan - tutustumista ja tunnetuksi tekemistä - tapa kasvattaa luottamuspääomaa - ymmärrettävien sanomien rakentamista tiedosta: tiedon karsiminen ja kohdistaminen on tärkeää, sillä vastaanottaja ei pysty erottamaan sanojen tulvasta oikeita tietoja, jos joku ei karsi turhia pois! Lähde: Anssi Siukosaari: Yhteisöviestinnän opas. Yrityksen, järjestön, laitoksen, julkishallinnon yksikön ja muun yhteisön yhteydenpito ja tiedotustoiminta. Business Books Työyhteisöviestintä Hyvä yhteisöviestintä ottaa luonnollisesti huomioon myös yhteisön tärkeimmän sidosryhmän eli oman henkilökunnan tai jäsenistön. Työyhteisöviestinnässäkin pätee vanha viisaus - ikiliikkuja on edelleen keksimättä. Tieto kulkee vain, jos joku sitä kuljettaa. Joku on vaihtelevasti vuorollaan joku meistä yhteisön jäsenistä. Esimies on kuitenkin aina vastuussa yhteisön viestinnän tilasta, sillä ilman viestintää ei voi johtaa. Tiedonkulun puutteet nimetään useimmin työyhteisöä hiertäviä ongelmia listattaessa. Huonon tiedonkulun on todettu vaikuttavan myös siihen, kuinka oikeudenmukaisena työyhteisön jäsenet kokevat yhteisönsä ja erityisesti sen johtamisen. Mika Kivimäki työryhmineen on tutkimuksissaan osoittanut, että oikeudenmukaisuuden kokemus vaikuttaa myös laajemmin työhyvinvointiin ja työstä poissaoloihin. Hyvän yhteisökuvan rakentaminen alkaakin luontevasti oman yhteisön henkilökunnasta tai jäsenistöstä. Jos ydinjoukko tietää yhteisön tavoitteet ja seisoo niiden takana, he toimivat

4 4 myös ulospäin parhaana mahdollisena todistajajoukkona. Ja päinvastoin: myös median levittämä kuva yhteisöstä heijastuu sisäpiiriin - henkilöstöön ja jäsenistöön. Koemme yhteisömme helposti juuri niin hyväksi tai huonoksi kuin siitä laajalle levinnyt kuva on. 3. Tiedotusvälineet pelikumppaneina: terveydenhuollon yhteisö tiedottaa. Milloin tiedottaa? - kun on asiaa: - toiminnan muutokset, mielenkiintoiset tapahtumat - kokoontumiset, seminaarit, neuvottelupäivät jne - merkkipäivätkin joskus: tärkeiden henkilöiden vuosipäivät noteerataan, mutta esim. jonkin yksikön 20-vuotispäivä ei välttämättä ylitä uutiskynnystä: mielenkiintoisesta ja tärkeästä toiminnasta voi kuitenkin aina tehdä uutisen eli merkkipäivä voi antaa syyn kertoa arkipäivän työstä - kun löytyy uutisia: - toimintatavat muuttuvat - uusia ihmisiä astuu remmiin - kehittämisohjelma alkaa/valmistuu - tutkimus/selvitys alkaa/valmistuu - Käypä hoito -suositukset tai alueelliset hoito-ohjelmat valmistuvat - yliopistot tiedottavat myös opinnäytteistä: - väitöskirjan valmistuminen on usein tutkijan ensimmäinen tiedotustilanne ensimmäinen tiedotustilanne - järjestätte mielenkiintoisen kokouksen/kongressin/seminaarin tms. - voit joutua myös yhteistyökumppaniesi tai muiden tahojen järjestämiin tiedotustilaisuuksiin tai kampanjoihin mukaan: olet puhujana kongressissa tai koulutustilaisuudessa, saat palkinnon, tunnustuksen tms Kokoa itsellesi "tiedotusportfolio". Kerää helppokäyttöiseen muotoon yleistajuisia tiedotetekstejä, joilla voit lähestyä toimittajia ja kertoa osaamisestasi

5 5 - on tärkeää valmistautua kertomaan perusasiat itsestään: se kuuluu asiantuntijan elämään tietoyhteiskunnassa Ei tarkoita sitä, että olisit julkisuudenkipeä linssilude! Avain hyviin tiedotusvälinesuhteisiin 1. TUNNE PELIKUMPPANISI! - tiedotusvälineet elävät uutisista - tunnista uutiset omassa työssäsi ja tarjoa niitä toimituksiin - arvosta kumppanisi asiantuntemusta 2. PALVELE TOIMITTAJAA - edistät asiaasi tekemällä toimittajan työn helpoksi - ole selkeä, tiivistä tietosi, karsi turhia yksityiskohtia - lueta tekstisi toisella ennen kuin lähetät. Lue tekstisi ääneen, se paljastaa hankalat kohdat 3. OLE LIIKKEELLÄ AJOISSA - älä jätä mitään viime tinkaan: hyvin ja ajoissa valmisteltu on puoliksi tehty: pätee erityisesti suuriin tapahtumiin 4. VALMISTAUDU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN JA HAASTATTELUIHIN a. mieti mitä toimittaja voi kysyä - mieti myös mitä joka tapauksessa haluat sanoa, vaikka toimittaja ei kysyisikään! b. tue sanottavaasi tekstillä: kirjoita tärkeät asiat ylös, erityisesti nimet, luvut, luettelot 5. HANKI PALAUTETTA OMISTA ESIINTYMISISTÄSI 6. SEURAA TIEDOTTAMISENNE TULOKSIA - anna palautetta myös toimittajalle - varsinkin onnistuneesta yhteistyöstä 7. ILOITSE ONNISTUMISISTA - mutta älä masennu, jos asiasi ei aina ylitä uutiskynnystä - seuraavalla kerralla voi olla parempi onni 8. KAIKESTA VOI OPPIA - valmistaudu uuteen iskuun analysoimalla aiemmat kokemukset - mieti, missä voitaisiin toimia tehokkaammin Monikasvoinen media Tiedotusvälineillä eli medialla on monet kasvot ja monta ilmettä. Printtimedialla (painetuilla sanoma- ja aikakauslehdillä) ja sähköisellä medialla (radio, televisio, Internet) on kaikilla omat toimintatapansa, joiden tuntemisesta on usein hyötyä.

6 6 Esimerkiksi televisio tarvitsee runsaasti elävää toimintakuvaa saman aiheen käsittelyyn, joka printtimediassa tai radiossa voidaan tehdä tiedotustilaisuudessa. Sanoma- ja aikakauslehdet eroavat toisistaan ainakin ilmestymisaikataulunsa perusteella. Suuren yleisön tiedotusvälineet ja ammattijulkaisut käyttävät erilaista kieltä ja sanastoa. On tärkeää tuntea pelikumppaninsa eli media, jonka kanssa asioi. Yhteistä monille tiedotusvälineille on se, että ne ovat kiinnostuneita uutisesta. Mikä on uutinen ja kuinka se syntyy? Uutiskriteerit vaihtelevat tiedostusvälineestä ja uutispäivästä toiseen. Kesällä uutiskynnys ylittyy helpommin kuin vilkkaina kevät - ja syyssesonkeina. Mieti voisiko yhteisösi hyödyntää tätä mediaviestinnässään. Harvoin ilmestyvät aikakauslehdet voivat käyttää palstatilaansa enemmän asioiden ja ilmiöiden taustoittamiseen, kun päivittäin ilmestyvien sanomalehtien uutiskriteerit ovat tiukempia. Uutiskynnyksen ylittävät helpommin uudet, yllättävät, monia ihmisiä koskettavat ja läheisiksi koetut asiat. Toimittaja etsii uutista päätöksistä, ristiriidoista, asiantuntijoiden erimielisyyksistä, kannanotoista ja ilahtuu uusista näkökulmista vanhoihin tuttuihin asioihin. Jokin yleensä muuttuu, paranee tai huononee. Monet asiat "ovat ajassa", ne nousevat esille samanaikaisesti eri välineissä ja vaativat käsittelyä eri tahoilla. Jokainen media haluaa tarjota julkiseen keskusteluun jotain uutta. Uutisen tunnistaminen asiantuntijayhteisön omassa jokapäiväisessä työssä voi joskus tuntua vaikealta. Kannattaa kuitenkin miettiä miksi meidän yhteisömme toiminnasta pitäisi uutisoida juuri nyt. Kun toimittaja soittaa Toimittaja tarvitsee työssään asiantuntijoita. Tässä suhteessa ei liiku rahaa kumpaankaan suuntaan. Tiedotusvälineiden kanssa tehtävä yhteistyö kuuluu asiantuntijan työtehtäviin ja velvollisuuksiin tietoyhteiskunnassa. Julkisuudessa esiintyvät asiantuntijat eivät pyri sinne

7 7 siksi, että olisivat julkisuudenkipeitä linssiluteita vaan viestiäkseen tärkeäksi kokemistaan asioista. Tekemällä toimittajan työn helpoksi edistät omaa ja yhteisösi asiaa. Hyvä juttu syntyy kahden tasa-arvoisen toimijan yhteistyönä: asiantuntija tuntee asiansa, toimittaja tiedotusvälineensä ja sen lukijat, kuulijat tai katselijat. Haastattelu on kahden ihmisen vuorovaikutustilanne. Jutun kokonaisuudesta ja näkökulman valinnasta vastaa toimittaja, asiantuntija ei voi asettaa sanoja hänen suuhunsa. Haastateltava asiantuntija voi kuitenkin nostaa esille tärkeinä pitämiänsä näkökohtia ja siten ohjata jutun kokonaisuutta. Kun toimittaja soittaa, selvitä kenen kanssa olet tekemisissä: kuka soittaa ja mistä tiedotusvälineestä, mitä toimittaja haluaa ja mikä on hänen aikataulunsa? Millaista juttua hän on tekemässä? Oletko ainoa asiantuntija vai keitä muita juttua varten kuullaan? Toimittaja voi nykyisin soittaa myös suorasta lähetyksestä tai siirtää sinut sellaiseen. Kannattaa varmistaa onko kyseessä taustatietojen hankinta vai varsinainen haastattelu ja milloin se on tarkoitus lähettää ulos. Helpota toimittajan työtä: - Varaa tarvittaessa aikaa tarkistaa tietojasi ja palaa asiaan - Muista, että asiantuntijana asetat osaamisesi arvioitavaksi - Älä pompota toimittajaa asiantuntijalta toiselle: vastaa, jos tunnet asiaa riittävästi - Selvitä milloin esität omia mielipiteitäsi, työyhteisösi yleisiä käytäntöjä, tutkimustietoa, valtakunnallisia hoitosuosituksia tai vastaavaa. - Valmistaudu haastatteluun o Kysy toimittajalta, voitko lähettää hänelle etukäteen aineistoa asiaan tutustumista varten: näin säästät teidän molempien kallista työaikaa. Omat tekstisi - juttu ammattilehdessä, suunnitelma, raportti, selvitys tai vastaava auttaa toimittajaa perehtymään asiaan. o Mieti mitä toimittaja voi kysyä. Mieti myös, mitä haluat joka tapauksessa asiasta sanoa, vaikkei toimittaja kysyisikään. Älä jää odottamaan, että toimittaja kysyy "oikeita kysymyksiä"! Toimittaja ei välttämättä tunne asian tai oman asiantuntemuksesi taustoja, joten kerro niistä avoimesti ja asiallisesti. o Kirjoita ydinkohdat ja vaikeat yksityiskohdat tarvittaessa paperille: luvut, mitat, painot, prosentit, nimet ja tittelit tulevat näin varmimmin oikein - Tarkista sanomasi:

8 8 o molempien etu on karsia jutusta tarpeettomat virheet ja väärinkäsitykset. Pyydä toimittajaa lähettämään teksti luettavaksesi esim. sähköpostilla tai faksilla, jos kyse on haastattelusta, jossa olet ainoa tai tärkein asiantuntija. Ole tavoitettavissa toimittajan aikataululla, sillä seuraavan päivän sanomalehteen tuleva teksti on luettava nopeasti. o Älä takerru mitättömiin yksityiskohtiin, vaan kiinnitä huomiota kokonaisuuteen ja yleisvaikutelmaan. Älä kiistä kerran sanomaasi, mieti tarkkaan jo haastattelutilaisuudessa paljastatko toimittajalle jotain sellaista, mitä et ole valmis lukemaan lehdestä omaan suuhusi istutettuna. - Luota asiantuntemukseesi: jos osaat havainnollistaa ja käyttää ihmisläheistä ja värikästä kieltä, löydät helposti omat vertauksesi ja mehevät ilmauksesi myös otsikoista. Toimittaja nostaa mielellään ihmisen persoonallisen osaamisen ja ilmaisun esiin. Älä suolla suunnittelukieltä tai munkkilatinaa, vaan puhu asioista niiden oikeilla nimillä. Lehdistötiedote Lehdistötiedotteen tehtävänä on - innostaa toimittaja tekemään juttu aiheena olevasta asiasta: o muista kenelle tiedotetta kirjoitat o kerro miksi asiasi on tärkeä o perustele ja havainnollista o kerro mikä muuttuu o tulkitse - kertoa uutinen, jonka paikka on heti tiedotteen alussa, loppuosa selventää ja taustoittaa tätä uutista (muista mikä olikaan tärkeää ) o tärkeimmät asiat otsikkoon ja tiedotteen kärkeen, yksityiskohdat ja taustat loppuun - kutsu tiedotustilaisuuteen on lyhyt ja ytimekäs (yksi tekstiliuska) ja se kertoo muutamalla virkkeellä uutisen tärkeimmät ydinkohdat (yksityiskohtaisempi tiedote jaetaan tiedotustilaisuudessa) Hyvä tiedote - on lyhyt ja ytimekäs

9 9 - kertoo asiasta olennaisen (ydinviestin) toimittajalle, joka ei yleensä tunne asiaa o liitä asiasi laajempaan kokonaisuuteen o kerro miksi se on tärkeä - mahtuu 1-2 konekirjoitusliuskalle: liitteitä voi liittää mukaan asian taustoittamiseksi - herättää kiinnostuksen nasevalla ja havainnollisella otsikolla o otsikon perusteella lukija tekee päätöksen koskeeko asia häntä eli kannattaako asiaan paneutua - ruokkii herännyttä kiinnostusta kuvaavilla väliotsikoilla, jotka jäsentävät tekstiä - puhuu selkeää ja ymmärrettävää kieltä o tarkista ammattitermien suomenkieliset vastineet esim. Lääketieteen termit - teoksesta (Duodecim, Terveysportti) - käsittelee ihmisläheisiä asioita, koska niistä tehdään uutisia o hoitosuositukset, - ketjut ja -ohjelmat tai potilasohjeet ovat sellaisia: lisäksi ne ovat konkreettisia eli esimerkkejä on helppo löytää - johtaa toimittajan asiantuntijan luo ja lisätiedon lähteille (muista yhteystiedot ja puhelinnumerot. Hyödynnä Internetiä: Ohjaa toimittaja nettisivuillenne, josta löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa sekä tiedotettavana olevasta asiasta että työyhteisöstäsi/järjestöstäsi/omasta toiminnastasi/julkaisuistasi jne Sujuva tiedotustilaisuus - palvelee toimittajan tiedontarpeita, auttaa hahmottamaan mikä tiedotettavassa asiassa on olennaista ja tärkeää ja miksi siitä kannattaa uutisoida - ei ole itsetarkoitus: mieti tarkkaan milloin yhteydenpito mediaan on järkevämpää hoitaa napakalla tiedotteella - ei ole yhteisön/asian "edustustilaisuus", jossa silmäätekevät ovat näytillä: puheenvuoroja käyttävät vain henkilöt, joilla on olennaista sanottavaa juuri käsiteltävänä olevan asian kannalta - tarjoaa olennaista lisää kirjoitettuun viestiin o tavattavissa on sanavalmiita ja puhekykyisiä ihmisiä, jotka voivat taustoittaa asiaa o näytettävänä on tiloja, toimintoja tai laitteita, joita voidaan kuvata ja havainnollistaa asiaa (toimittaja haastattelee usein mielellään myös potilasta

10 10 tai asiakasta: mieti etukäteen keneltä voisit kysyä, jos tarve tulee ja missä voidaan kuvata) - mieti mikä on tilaisuuden tarkoitus: mikä viesti halutaan toimittajille tilaisuudessa välittää - palvele toimittajaa esittämällä asiasi selkeästi ja tiiviisti; o havainnollista o liitä teoria käytäntöön o kerro mikä muuttuu o tulkitse! - valmistaudu tilaisuuteen: o kutsu liikkeelle ajoissa (jakelu n. 1-2 viikkoa ennen tilaisuutta) o tiedotustilaisuuden eli "infon" paras aika on klo välillä arkipäivisin o tilaisuuden suositeltava kesto on noin yksi tunti: tämän jälkeen voidaan tehdä vielä yksittäisiä haastatteluja (sähköisille välineille varataan mahdollisuus haastatella tarvittaessa eri tilassa) o puhujien valinta ja työnjako sovitaan yhdessä: tunnin tilaisuudessa 2-4 puhujaa, älä marssita kymmeniä ihmisiä toimittajien eteen "näytille" o puheenjohtaja avaa tilaisuuden, esittelee paikallaolijat ja tilaisuuden kulun sekä avaa keskustelun ja kun kaikki alustukset on pidetty, pitää huolen aikataulusta, päättää tilaisuuden o puheenvuorojen pituus max 10 minuuttia, näin tunnin tiedotustilaisuudessa jää aikaa yhteiselle keskustelulle, toimittajien kysymyksille ja yksittäisille toimittajille aikaa tehdä haastatteluja o paikka tulee olla helposti löydettävissä (huolehdi opastuksesta, informoi myös neuvontaa, vahtimestareita ja muita henkilöitä, joita tilaisuuteen myöhässä kiitävä toimittaja paikan päälle tullessaan ensimmäiseksi tapaa) o tarjoilu on sivuseikka, se ei saa häiritä pääasian eli tiedon tarjoamista. o tilaisuudessa jaettavan oheismateriaalin kokoaminen: tiedote asian ydinkohdista (lähetetään poissa oleville viestimille tilaisuuden jälkeen sähköpostilla, faksilla tai kirjepostissa) jaossa voi olla muutakin oheisaineistoa: tutkimusraportti, vuosikertomus, potilasohje, aihepiiristä ammattilehtiin kirjoitettuja juttuja, kuvia jne

11 11 kaikki oheismateriaali on jaossa näkyvällä paikalla oven lähistöllä tilaisuuden alusta alkaen, jotta toimittaja saa kaiken materiaalin käyttöönsä jo tullessaan Kiitokset "Kiitän lämpimästi lääketieteen toimittaja- ja tiedottajakollegoitani, joiden kanssa olen voinut vuosien aikana virittää omaa ammatillista näkemystäni. Monet tämän oppaan asioista juontavat juurensa kanssanne käytyihin keskusteluihin ja yhteisiin koulutustilaisuuksiin. - Erityiskiitokset Ulla Korpelalle (Yle), Ulla Järvelle (Suomen Lääkärilehti) sekä freetoimittajakollegoilleni Liisa Koivulalle, Riitta Eskolalle ja Hilkka Lahdelle, ja tiedottajakollegoilleni Johanna Tarpilalle (Viestintäpalvelu Sovimar), Duodecimin tiedottajille Teija Riikolalle ja Annakaisa Tavastille sekä Suomen Lääkäriliiton tiedotuspäällikölle Anne-Maj Aunulalle - Tuula Vainikainen Lisää kirjallisuutta viestinnästä: Kirjallisuutta: - Aulanko, Mari: Rohkeasti puhumaan! Luonteva esiintyminen. WSOY Alasilta, Anja: Näin kirjoitan tietoverkkoon. Inforviestintä Eskola, Riitta: Lääkäri ja toimittaja kohtaavat - voidaanko elvyttää? Opetusmoniste Helsingin Lääkäripäivillä Frank, Milo O.: How to Get Your Point Across in 30 Seconds or Less. Pocket Books Hemánus, Pertti: Kunnallinen tiedottaminen ja Jaska Jokunen. Tutkittua tietoa ja tutkimattomia tulkintoja. Kunnallisalan kehittämissäätiö Iisa- Piehl-Kankaanpää: Tekstintekijän käsikirja. Yrityskirjat Oy Juholin, Elisa: COMMUNICARE! Viestinnän strategia käytäntöön. Inforviestintä Juholin, Elisa Kuutti, Heikki: Mediapeli anatomia ja keinot. Inforviestintä Järvi, Ulla: Toimittaja katsoo potilasta - uhri vai sankari? Suomen Lääkärilehti 2002;3: Kivimäki, Mika; Elovainio, Marko, Vahtera, Jussi, Virtanen, Marianna: Oikeudenmukainen johtaminen tukee terveyttä. Työterveiset 1/2002.

12 12 - Kunnan viestintä. Suomen Kuntaliitto Lääkärien ja toimittajien yhteinen tiedotussuositus. Suomen Lääkäriliitto Puro, Jukka-Pekka: Esimiehen viestintäopas. WSOY Puustinen, Raimo: Potilaan käsikirja. Johdatusta lääketieteen maailmaan. WSOY Rentola, Marketta: Kirjoita hyvin, tavoita lukijasi. Tammi Ruuska, Kai: Projekti hallintaan. Suunnittelutekniikoista kohti laajempaa johtamisnäkemystä. Asiantuntija-sarja. Suomen Atk-kustannus Oy Siukosaari, Anssi: Yhteisöviestinnän opas. Yrityksen, järjestön, laitoksen, julkishallinnon yksikön ja muun yhteisön yhteydenpito ja tiedotustoiminta. Business Books Sorjonen, Marja-Leena, Peräkylä, Anssi, Eskola, Kari (toim.): Keskustelu lääkärin vastaanotolla. Vastapaino Tervo, Tapio: Kokemuksia suuren junaonnettomuuden hoidosta. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisuja. - Torkkola, Sinikka - Heikkinen, Helena - Tiainen, Sirkka: Potilasohjeet ymmärrettäviksi. Opas potilasohjeiden tekijöille. Tammi Vainikainen, Tuula - Paul, Robert: Tiedottaminen ja markkinointi. Teoksessa Kliinisen tutkijan opas. toim. Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Reidar Grenman, Markku Haapamäki; Marianne Lenander-Lumikari, Juha Mäkinen, Päivi Rautava, Mika Scheinin, Tuula Vainikainen. Duodecim Vuokko Pirjo: Mihin me imagoa tarvitsemme. Luentotiivistelmä Helsingin lääkäripäivillä Åberg, Leif: Riemua johtamiseen! Esimiehen viestintäopas, Inforviestintä Åberg, Leif: Viestinnän strategiat. Inforviestintä, Åberg, Leif: Visiosta luotaukseen. Viestintä työyhteisön voimavarana. Teoksessa Kivikuru, U ja Kunelius, R (toim): Viestinnän jäljillä. Näkökulmia uuden ajan ilmiöön. WSOY Åberg, Leif: Viestinnän johtaminen. Inforviestintä WWW. (Turun kaupungin viestintäohjeet)

13 13

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten?

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Miksi tiedottaa median kautta? Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti laajan yleisön tietoisuuteen Viestintäkanava valitaan

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2 Uutinen Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 2 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 3 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 4 Uutinen Vastaa kysymyksiin:

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 PR, mediasuhteet ja journalismi Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 Viestinnän ja markkinoinnin integraatio Imago Brandi Maine Yksinkertainen viestinnän perusasetelma Lähde: Karvonen, E. Suomalainen

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 4, 7.10.2016, Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon mediaviestinnän analyysia

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen

Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen VOIKUKKIA 2014 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja Sininauhaliitto

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä Lionspiirin viestintäkoulutus Erkki Hujanen, Oulu 8.10.2015 WWW.KALEVA.FI KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni, joka tarjoaa asiakkailleen tuoreita

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä

Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä Marika Sipilä / Kiinteistöliitto Uusimaa Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä Lahti 8.5.2014 Osmo A. Wiion lakeja inhimillisestä viestinnästä Jos viestintä voi epäonnistua, niin se epäonnistuu. Jos

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin

Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin Uhrin auttamisen lähtökohtana on aina empaattinen ja asiallinen kohtaaminen. Kuuntele ja usko siihen, mitä uhri kertoo. On

Lisätiedot

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva. YHTEISÖT Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.fi KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu!

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu! Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu Mika Mars Account Manager, FM epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Tekstin teko. Muokkaaminen. Tekstin teko prosessina

Tekstin teko. Muokkaaminen. Tekstin teko prosessina Tekstin teko Tuula Marila 9.1.2004 1 Tekstin teko prosessina 1. valmistautuminen 2. suunnittelu 3. tiedon keruu 4. sisällön valinta 5. käsittelyjärjestyksen suunnittelu 6. kirjoittaminen 7. muokkaaminen

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara Kampanjoinnilla vaikuttaminen Viestintäpäällikkö Kaisa Hara 21.5.2014 Liikenneturva Edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen Keinoina viestintä, valistus ja koulutus Valtakunnallinen

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

Valmistautuminen väitöspäivään

Valmistautuminen väitöspäivään Väitökseen valmistautuminen ja väitösviestintä, Joensuun kampuksella 6.11.2013 Amanuenssi Merja Sagulin, Filosofinen tiedekunta; diat Kaisu Kortelainen Valmistautuminen väitöspäivään Väittelylupa on myönnetty,

Lisätiedot

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Janne Harju Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2494-6 978-952-14-2495-3 (sähkökirja)

Lisätiedot

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4 Oppitunnit 1 4 Oppituntien kulku 1. oppitunti 2. oppitunti 3. oppitunti 4. oppitunti Fiktion käsitteet tutuiksi 1. Oppia fiktion käsitteiden hyödyntämistä kaunokirjallisten tekstien avaamisessa. 2. Oppia

Lisätiedot

Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma

Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma Mitä opiskeluesseeltä odotetaan? Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma 1) Käsittely on tehtävänannon mukainen 2) Esseessä keskitytään tehtävänannon ja mielekkään rajauksen kannalta merkityksellisiin

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna,

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna, ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna, www.isshp.fi VIESTINTÄ ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Viestintästrategia

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

Viestinnän yleiset periaatteet

Viestinnän yleiset periaatteet Viestinnän yleiset periaatteet 2 (5) 1 Eksoten viestinnän yleiset periaatteet 1.1 Miksi Eksote viestii 1.2 Mitä Eksote viestii 1.3 Kenelle ja kenen kanssa Eksote viestii 1.4 Miten Eksote viestii Etelä

Lisätiedot

Monikulttuurisuusohjelman viestintää koskevat tavoitteet. Monikulttuuriasian neuvottelukunta 20.8.2015 Satu Tyry-Salo

Monikulttuurisuusohjelman viestintää koskevat tavoitteet. Monikulttuuriasian neuvottelukunta 20.8.2015 Satu Tyry-Salo Monikulttuurisuusohjelman viestintää koskevat tavoitteet Monikulttuuriasian neuvottelukunta 20.8.2015 Satu Tyry-Salo Suomen väestönmuutoksista Väkiluku kasvoi vuoden 2014 aikana 20 483 henkilöllä Väestönkasvu

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK Riku Rimmi @TEK_akateemiset 2 99,0%, jos hakijoita on 100 99,5%, jos hakijoita on 200 99,7%, jos hakijoita on 300 1.

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen

Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen 14.2.2013 elina.melkko@etnoteam.fi Sisältö! Yleistä käyttöohjeiden laatimisesta Hyvä käyttöohje Käyttöohjeen kieli! Virkailijan käyttöliittymän ohjeiden

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014 POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Käsitelty koordinaatioryhmän kokouksessa 21.8.2014, valmistelevassa sihteeristössä 28.8.2014 sekä ollut kuntajohtajien kommentoitavana 28.8.2014 1.9.2014. Hyväksytty ohjausryhmässä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille!

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 7.1. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Opiskelijapalautetta vuoden 2015 kurssista Kurssi poikkesi todella paljon verrattuna

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot

Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot Viestinnän erikoiskurssi professori Leif Åberg kevät 2011 Sisältö Kurssilla tarkastellaan työyhteisöjen viestintää viestinnän johtamisen (communications

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot